Sunteți pe pagina 1din 6

REABILITAREA SI MODERNIZAREA COMPLEXULUI

ENERGETIC TURCENI S.A

Titlul proiectului

Reabilitatea si modernizarea Complexului Energetic Turceni;


Descrierea generala
Complexul Energetic Turceni are sediul in orasul Turceni, judetul Gorj. Centrala
termoelectrica este amplasata pe terasa de pe malul drept al raului Jiu paralel cu drumul
judetean Filiasi-Strehaia intre Km 13+500 si 14+500 la distanta de 4 Km de orasul
Turceni.
Centrala este amplasata in aval de podul de beton armat prefabricat de pe raul Jiu ce face
legatura intre comunele Turceni si Brosteni. Centrala este situata in apropierea caii ferate
dublu electrificata Filiasi-Rovinari.
CTE Turceni este cea mai mare termocentrală cu funcţionare pe cărbune din
România.Pentru continuarea funcţionării blocurilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă,
este necesară efectuarea lucrărilor de reabilitare.
Termocentrala Turceni-putere instalata 8 x 330 MW = 2640 MW
Structura actuală nu generează profit pentru stat întrucât:
- producătorii termo existenţi sunt decapitalizaţi
- in mare majoritate, durata de viaţă normată a centralelor este
depăşită, acestea fiind dotate cu tehnologii ineficiente, depăşite
din punct de vedere al eficienţei energetice şi al protecţiei
mediului
- obligaţiile investiţionale pentru conformarea la normele de
mediu sunt cu termene imediate (unele chiar depăşite) şi cu
valori mari de contractare
- influenţa investiţiilor de mediu în creşterea costului de
producere a energiei electrice nu poate fi diminuată prin
creşterea eficienţei energetice
A.Enuntarea si justificarea problemei

● Aceasta reabilitare este foarte importanta atat pentru îmbunătăţirea condiţiilor de


mediu prin reducerea emisiilor de noxe(protejarea mediului inconjurator) cat si pentru
functionarea cat mai eficienta a blocurilor pentru a da un randament cat mai bun.
● Este foarte urgenta aceasta reabilitare deoarece aceasta centrala trebuie sa
functioneze conform cerintelor UE.
● Daca nu s-ar realize aceasta reabilitare apar efecte negative serioase dar si
pierderi foarte mari atat pe plan intern cat si pe paln international.

B.Scopul proiectului

Proiectul va reprezenta primul imprumut pe termen lung fara garantii suverane


pentru o centrala termica din Romania. El va demonstra progresele semnificative facute
de Romania in privinta liberalizarii pietei, prin capacitatea CET de a opera ca o entitate
comerciala de sine statatoare si a castiga un segment de piata.
Cresterea gradului de disponibilitate, a eficientei si sigurantei in aprovizionarea de
energie de catre una dintre cele mai importante centrale termice din Romania.
Prelungirea duratei de viata a unitatilor reabilitate cu cel putin 15 ani
Reducerea pierderilor de energie termica.
Proiectul a fost clasificat B/1, ceea ce inseamna ca va fie nevoie de un audit de mediu
inconjurator pentru centrala termica si minele de lignit detinute de CET, precum si o
analiza a aspectelor asociate programului de investitii propus. Analiza initiala de mediu si
a aspectelor sociale au relevat faptul ca Proiectul de reabilitare pe care BERD il
analizeaza este elaborat conform celor mai bune solutii tehnice disponibile si va reduce in
mod semnificativ emisiile centralei. Reabilitarea unitatilor 3 si 6 va permite CET sa se
conformeze cerintelor prevazute de directiva UE privind Centralele de putere mare ca si
celor privind Controlul si Prevenirea Integrata a Poluarii.
Desi centrala si minele detinute de CET indeplinesc cerintele legislatiei nationale, analiza
diagnostic a aspectelor de mediu si sociale a identificat o serie de investitiiaditionale si
imbunatatiri ale practicilor de management ale CET, care trebuie introduse pentru ca
functionarea centralei termice sa fie conforma cu practica internationala. Aceste masuri
aditionale vor fi incluse intr-un Plan de Actiune privind Aspectele Sociale si de Mediu care
va fi elaborat pe baza analizei diagnostic de mediu si a aspectelor sociale.Documentul
Rezumativ al Proiectului va fi actualizat dupa finalizarea acestei analize diagnostic si inainte
de prezentarea proiectului pentru aprobare Consiliului Director al BERD.
C.Obiectivele proiectului

Obiectivul general de investitii: Reabilitarea şi modernizarea blocurilor energetice


din CTE Turceni.Proiectul trebuie sa conduca la oeconomie de energie de minim 20%.
Obiective:

• creşterea disponibilităţii de timp şi energie;


• prelungirea duratei de funcţionare a blocului;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea emisiilor de noxe;
• introducerea unor sisteme de reglare şi control, care să îndeplinească condiţiile
tehnice impuse de conectarea la UCTE;
• Imbunatatirea conditiilor de mediu ale CET in conformitate cu directivele de
mediu ale Uniunii Europene;
• Prelungirea duratei de viata a unitatilor reabilitate cu cel putin 15 ani;
• Cresterea gradului de disponibilitate, a eficientei si sigurantei in aprovizionarea de
energie de catre una dintre cele mai importante centrale termice din Romania.

D.Parteneri implicate in proiectul de finantare

BERD, Erste Bank, Societe Generale, UniCredit si Intesa Sanpaolo. Banca de


Comert si Dezvoltare a Regiunii Marii Negre (BCDMN),Ministerul Economiei şi
Comerţului;Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. – S.C. ISPE S.A.

E.Activitati

 Imbunatatiri de proces, inclusiv control sporit;


 Reabilitare boilere;
 Inlocuirea vechilor boilere cu gaz cu boilere bazate pe
tehnologia condensatiei;
 Inlocuirea electricitatii cu combustibili pentru obtinerea
caldurii;
 Recuperarea caldurii din procese;
 Reabilitarea sistemelor de aer comprimat;
 Reabilirea sistemelor de distributie a energiei
electrice;
 Implementarea unui Sistem de Management al
Energiei sau Sistem de Management al Cladirilor;
 Implementarea de masuri de reducere a consumului energiei in cladiri.
Alte activitati:
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de desulfurare a gazelor de ardere în
scopul reducerii emisiilor de SO2 în funcţie de tehnologia aleasă (desulfurare umedă,
desulfurare uscată)
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice de denoxare, în scopul reducerii
emisiilor
de NOX în funcţie de tehnologia aleasă
– Achiziţia de filtre/echipamente specifice pentru reducerea emisiilor de pulberi în
funcţie de
tehnologia aleasă
– Construcţii şi instalaţii eferente construcţiilor

Cazan – s-au inlocuit suprafetele de schimb de caldura, intregul sistem de sustinere a


peretilor cazanului, arzatori praf carbune.
Turbina - s-au montat rotori noi; sistem de ulei ungere si reglaj cu echipamente import
ABB; sistem de reglaj import; cuzineti
lagare cu material antifrictiune si geometrie noua; sistem de protectie la supraturatie.
Auxiliare turbina - s-au adus imbunatatiri la turbopompa de alimentare, electropompa
de alimentare, statia de tratare a condensatului principal.

Generator - s-a inlocuit cu un generator tip ABB cu sistem de protectie numerica


nou; sistem de sincronizare nou; sistem de
excitatie nou.

Statiile electrice - s-au montat echipamente din import cu hexaflorura debransabile si


relee de protectie numerice in statiile
de 6 kV; statia de 400 kV s-a modernizat pentru adaptare la programul UCTE.

Camera de Comanda - s-au montat sisteme de bucle de reglaj PROCONTROL P


- ABB; s-au modernizat Camerele de
Comanda (pupitru de comanda computerizat si o noua arhitectura).

• Modernizare ELF la blocurile nr. 1,3,4,5,6,7;


• Montare instalatii monitorizare noxe la blocurile nr. 3,5,7.
• Impermeabilizare versanti; forare puturi piezometrice; realizare sistem drenaj la
depozitul de zgura si cenusa Valea Ceplea;
• Modernizare turnuri de racire nr. 3 si 6;
• Montare atenuatoare de zgomot la
• Derulare contract pentru montarea instalatiilor de desulfurare la blocurile 3,4,5,6.

F.Rezultate =>Activitati

• creşterea disponibilităţii de timp şi energie;


• reducerea emisiilor de pulberi sub100 mg/Nmc (la grupul nr.5 valoarea este sub
50 mg/Nmc).
• prevenirea si captarea exfiltratiilor.
• reducerea poluarii termice a raului Jiu.
• reducerea poluarii fonice
• reducerea emisiilor de oxizi de sulf sub 400mg/Nmc.
• prelungirea duratei de funcţionare a blocului;
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea emisiilor de noxe;
• introducerea unor sisteme de reglare şi control, care să îndeplinească condiţiile
tehnice impuse de conectarea la UCTE.

Se estimează următoarele caracteristici tehnice ale blocurilor după reabilitare:

• Consum specific brut de căldură al turbinei: 1930 kcal/kWh;


• Randament cazanului: 88,5 %;
• Sarcină minimă cazan: 40 %;
• Disponibilitatea anuală a blocurilor: 87 %;
• Emisii de Nox la 6% O2 : max. 200 mg/Nm3;
• Emisii de CO la 6% O2 : max. 250 mg/Nm3;
• Emisii de praf la 6% O2 : max. 50 mg/Nm3.

G.Scurta evaluare a bugetului proiectului

BERD analizeaza posibilitatea de a aranja un imprumut sindicalizat de pana la 450


milioane euro pentru reabilitarea si modernizarea unitatilor 3 si 6 ale Complexului
Energetic Turceni (CET) in Romania; BERD va acorda 450 milioane euro, iar restul
pana la 600 milioane euro vor fi sindicalizate de la un grup de banci comerciale, din care
fac parte Erste Bank, Societe Generale, JBIC, UniCredit si Intesa Sanpaolo. Banca de
Comert si Dezvoltare a Regiunii Marii Negre (BCDMN) va oferi un imprumut paralel de
20 milioane euro. Costurile suplimentare vor fi suportate complexul energetic Turceni.
Dupa finalizarea lucrarilor, unitatea modernizata va fi printre centralele termice cu cel
mai redus nivel de emisii de carbon din Europa.Mai sunt implicate:Ministerul Economiei
şi Comerţului;Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. – S.C. ISPE S.A.
JBIC asigura 245.000 euro pentru construirea unei instalatii de desulfurare pentru 4
blocuri energetice.
Bugetul total pentru reabilitarea Complexului energetic este estimate la circa 600 milione
euro
H.Justificarea proiectului

Axa prioritară 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie


Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru
competitivitate
Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul
public şi privat
Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei
aprovizionării în contextul combaterii schimbării climatice
Axa prioritară 5: Asistenţă tehnică
-Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din
industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii
eficienţei energetice;
-Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al
energiei electrice,gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie
a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi
realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi
distribuţie

I.Concluzii

Pentru sectorul de producere a energiei electrice este evidenta necesitatea gasirii de


solutii de finantare viabile pentru proiectele de mediu, cu impact imediat asupra
securitatii in alimentarea cu energie electrica.
Proiectele de mediu sunt proiecte care induc costuri si care nu genereaza venituri, prin
urmare trebuie exploatata la maxim posibilitatea finantarii acestor proiecte utilizand surse
de finantare nerambursabile si surse de finantare cu costuri asociate reduse
Continuarea programelor de reabilitare a blocurilor termoenergetice trebuie analizata
pentru fiecare caz in parte, comparativ cu implementarea de blocuri termoenergetice noi
utilizand tehnologii performante atat din punct de vedere al protectiei mediului, cat si din
punct de vedere al eficientei economice.