Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul……………… ……

domiciliat in

Pitesti, cart……… ……

sc. ……

Va rog sa-mi aprobati efectuarea unei anchete sociale fiindu-mi necesara pentru obtinerea gradului de handicap.

str…………………

bl……

ap……… telefon …………

DATA

SEMNATURA

Domnului Primar al Municipiului Pitesti