1.

Forme de energie si utilizarea lor
Activitatile casnice constituie un domeniu in care ponderea folosirii energiei electrice este foarte mare.Principalul avantaj al utilizarii energiei electrice il determina faptul ca aceasta forma de energie se poate transforma cu usurinta in alte forme de energie,precum:energie luminoasa,termica,mecanica,chimica. Toate aceste forme de energie isi au aplicabilitati in viata de zi cu zi astfel: putem incalzi locuinta ,asiguram iluminatul si ne usuram munca in gospodarie.Nu exista incapere din casa noastra in care sa nu utilizam cel putin una din aceste forme de energie.

2.Circuite energetice in locuinta
Circuitele energetice dintr-o locuinta electrice,termice(incalzire,apa calda)si de gaze. sunt circuitele

A.)Circuitele electrice
Într-o casă fiecare circuit electric are o funcţie bine definită. Astfel există circuite pentru iluminat, circuite pentru prize de curent, circuite specializate pentru diverşi consumatori. Asigurarea cu energie electrică pentru consumul casnic se realizează printr-o instalaţie de alimentare în acest scop, instalaţie ce face legătura între reţeaua de distribuţie de joasă tensiune şi instalaţia electrică interioară a locuinţei. Racordarea acestei instalaţii la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune se face fie prin linie electrică aeriană, fie prin cablu subteran. Instalaţia de alimentare cu energie electrică pentru consum are în componenţa ei o conductă electrică de legătură denumită branşament, o coloană electrică, în continuarea branşamentului şi un contor electric. Legătura între branşamentul propriu-zis şi contorul electric se realizează printr-o coloană electrică, alcătuită din conducte electrice, introduse in tuburi metalice de protecţie. În cazul branşamentului aerian, conductele electrice de la ieşirea lor din ţeava consolei de acoperiş îşi continuă traseul, protejate de tuburile de protecţie instalate pe pereţii din interiorul locuinţei, trec prin cutia cu siguranţe (cofret) şi ajunge în final la contorul electric. Uneori, pe acest traseu al coloanei poate să lipsească cutia cu siguranţe, aceasta fiind înlocuită

Pe acest traseu. astfel încat să fie posibilă citirea cu uşurinţă a consumului de energie. cât şi pentru acţionarea aparatelor electrocasnice se realizează printrun ansamblu de circuite electrice. intercalate între branşamentul propriu-zis şi reţeaua de distribuţie. ca şi în cazul branşamentului aerian. Contorul Montarea contorului Alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum casnic. . precum şi la punctele de racordare a. legătura dintre firida branşamentului şi contorul electric. pană la punctele de racordare a becurilor la corpurile de iluminat. aparate de siguranţă şi protecţie şi aparate de conectare de mică intensitate. ansamblu care poartă denumirea de instalaţie electrică interioară. aparatele de conectare şi corpurile de iluminat.aparatelor electrocasnice. instalaţia electrică interioară are in componenţa ei tabloul cu siguranţe. instalaţia electrică interioară se consideră de la ieşirea conductoarelor din contorul electric. instalat în interiorul apartamentului. Luând sensul parcurs al curentului electric de la sursa de alimentare pană la punctele de consum. exprimat în kWh. atât pentru iluminat.cu siguranţe fuzibile aeriene. se realizează prin coloană. circuitele electrice de lumină şi prize. În cazul branşamentului subteran. fiind destinat pentru măsurarea şi înregistrarea consumului de energie electrică. Contorul şi tabloul cu siguranţe sint amplasate la intrarea în apartament. este montat între coloană şi tabloul cu siguranţe al instalaţiei electrice interioare.

Sigurantele Circuitele electrice de lumină şi prize au trasee orizontale şi verticale. sau automate ce funcţionează pe baza efectului magnetic al curentului electric. Conductoarele sunt confecţionate din Cu sau Al. format din soclu izolant. Izolaţia are diferite culori: verde galben pentru protecţie. Dozele au orificii pentru introducerea capetelor de tuburi protectoare. alb sau albastru pentru nul. carcasă ce pot fi montate aparent sau îngropate în tencuială. Conductele electrice Priza este Fişele dispun circuitului. pe care se găsesc doze de derivaţie. maro sau negru pentru pentru conducta de fază. protejează receptoarele din locuinţă de variaţiile de tensiune ale curentului electric şi serveşte la scoaterea de sub tensiune a circuitului pentru efectuarea reparaţiilor. sunt formate din din cel puţin două conductoare cu izolaţie şi manta individuală. borne de racord.Instalatia electrica dintr-o locuinta cuprinde : Tablou de sigurante are rolul de a constitui un loc de plecare pentru circuitele de lumină şi prize. un aparat de conectare. Tuburile de protecţie sunt din PVC şi se montează îngropat în pereţi sau planşee. Dozele de aparat au un singur orificiu. de contacte mobile care introduse în priză asigură închiderea . sunt dispozitive care protejează instalaţia împotriva scurtcircuitelor. Pot fi siguranţe fuzibile cu filet folosite la instalaţia de alimentare a concumatorilor de intensitate medie şi la instalaţia de iluminat. teci de contact din alamă prevăzute cu arcuri.

Întrerupătoarele Comutatoarele circuite electrice. numai 5% din energia electrică este transformată în lumină.închid şi deschid circuitul electric. restul fiind emisie de căldură. în serie cu elementele de protecţie. La un bec obişnuit. oBecurile cu neon sunt de aproximativ 5 ori mai eficiente decât becurile cu filament.balon de sticla. oBecul „low+ energy” sau compact fluorescente au fost introduse la începutul anilor 80. două contacte fixe şi un contact mobil protejate în carcase de material izolant.principalul element care emite lumina este un fir subţire de metal. modifică succesiv conexiunele unuia sau mai multor sunt consumatori care transformă energia electrică în energie luminoasă.soclu filetat. Emit aceeaşi cantitate de lumină ca şi cele cu filament dar au consum cu 75-80% mai mic. Se montează numai pe conductorul de fază. Principalele tipuri de becuri sunt: oBecuri obişnuite cu filament . Lămpile .zona centrala. numit filament care parcurs de curentul necesar începe să dea lumină de la roşu pal la portocaliu până la alb strălucitor.conductori. Componente:filament. Sunt compuse din borne de legătură cu şurub şi piuliţă.

oBecurile HID. piscină.oBecurile cu halogen este un model mai dezvoltat al becului cu filamment.necesită câteva minute pentru a se încălzi şi sunt folosite mai ales pentru iluminatul ieşirilor din garaj. dau o lumină de calitate superioară care se poate focaliza pe un obiect. protejează lămpile electrice şi permit alimentarea lor cu energie electrică. . teren de tenis. Corpurile de iluminat sunt dispozitive care fixează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful