1.

Forme de energie si utilizarea lor
Activitatile casnice constituie un domeniu in care ponderea folosirii energiei electrice este foarte mare.Principalul avantaj al utilizarii energiei electrice il determina faptul ca aceasta forma de energie se poate transforma cu usurinta in alte forme de energie,precum:energie luminoasa,termica,mecanica,chimica. Toate aceste forme de energie isi au aplicabilitati in viata de zi cu zi astfel: putem incalzi locuinta ,asiguram iluminatul si ne usuram munca in gospodarie.Nu exista incapere din casa noastra in care sa nu utilizam cel putin una din aceste forme de energie.

2.Circuite energetice in locuinta
Circuitele energetice dintr-o locuinta electrice,termice(incalzire,apa calda)si de gaze. sunt circuitele

A.)Circuitele electrice
Într-o casă fiecare circuit electric are o funcţie bine definită. Astfel există circuite pentru iluminat, circuite pentru prize de curent, circuite specializate pentru diverşi consumatori. Asigurarea cu energie electrică pentru consumul casnic se realizează printr-o instalaţie de alimentare în acest scop, instalaţie ce face legătura între reţeaua de distribuţie de joasă tensiune şi instalaţia electrică interioară a locuinţei. Racordarea acestei instalaţii la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune se face fie prin linie electrică aeriană, fie prin cablu subteran. Instalaţia de alimentare cu energie electrică pentru consum are în componenţa ei o conductă electrică de legătură denumită branşament, o coloană electrică, în continuarea branşamentului şi un contor electric. Legătura între branşamentul propriu-zis şi contorul electric se realizează printr-o coloană electrică, alcătuită din conducte electrice, introduse in tuburi metalice de protecţie. În cazul branşamentului aerian, conductele electrice de la ieşirea lor din ţeava consolei de acoperiş îşi continuă traseul, protejate de tuburile de protecţie instalate pe pereţii din interiorul locuinţei, trec prin cutia cu siguranţe (cofret) şi ajunge în final la contorul electric. Uneori, pe acest traseu al coloanei poate să lipsească cutia cu siguranţe, aceasta fiind înlocuită

Pe acest traseu. ansamblu care poartă denumirea de instalaţie electrică interioară. aparatele de conectare şi corpurile de iluminat. Contorul Montarea contorului Alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum casnic. instalaţia electrică interioară se consideră de la ieşirea conductoarelor din contorul electric. se realizează prin coloană. precum şi la punctele de racordare a. instalat în interiorul apartamentului. Luând sensul parcurs al curentului electric de la sursa de alimentare pană la punctele de consum.aparatelor electrocasnice. circuitele electrice de lumină şi prize. cât şi pentru acţionarea aparatelor electrocasnice se realizează printrun ansamblu de circuite electrice. legătura dintre firida branşamentului şi contorul electric. fiind destinat pentru măsurarea şi înregistrarea consumului de energie electrică. este montat între coloană şi tabloul cu siguranţe al instalaţiei electrice interioare. ca şi în cazul branşamentului aerian. . intercalate între branşamentul propriu-zis şi reţeaua de distribuţie. Contorul şi tabloul cu siguranţe sint amplasate la intrarea în apartament. atât pentru iluminat. În cazul branşamentului subteran. pană la punctele de racordare a becurilor la corpurile de iluminat. aparate de siguranţă şi protecţie şi aparate de conectare de mică intensitate. exprimat în kWh. instalaţia electrică interioară are in componenţa ei tabloul cu siguranţe.cu siguranţe fuzibile aeriene. astfel încat să fie posibilă citirea cu uşurinţă a consumului de energie.

Dozele de aparat au un singur orificiu. sunt dispozitive care protejează instalaţia împotriva scurtcircuitelor. sau automate ce funcţionează pe baza efectului magnetic al curentului electric. protejează receptoarele din locuinţă de variaţiile de tensiune ale curentului electric şi serveşte la scoaterea de sub tensiune a circuitului pentru efectuarea reparaţiilor. borne de racord.Instalatia electrica dintr-o locuinta cuprinde : Tablou de sigurante are rolul de a constitui un loc de plecare pentru circuitele de lumină şi prize. de contacte mobile care introduse în priză asigură închiderea . format din soclu izolant. Pot fi siguranţe fuzibile cu filet folosite la instalaţia de alimentare a concumatorilor de intensitate medie şi la instalaţia de iluminat. Dozele au orificii pentru introducerea capetelor de tuburi protectoare. alb sau albastru pentru nul. maro sau negru pentru pentru conducta de fază. Sigurantele Circuitele electrice de lumină şi prize au trasee orizontale şi verticale. Tuburile de protecţie sunt din PVC şi se montează îngropat în pereţi sau planşee. pe care se găsesc doze de derivaţie. sunt formate din din cel puţin două conductoare cu izolaţie şi manta individuală. Izolaţia are diferite culori: verde galben pentru protecţie. carcasă ce pot fi montate aparent sau îngropate în tencuială. Conductele electrice Priza este Fişele dispun circuitului. teci de contact din alamă prevăzute cu arcuri. un aparat de conectare. Conductoarele sunt confecţionate din Cu sau Al.

Componente:filament. restul fiind emisie de căldură.balon de sticla.soclu filetat. Întrerupătoarele Comutatoarele circuite electrice. Principalele tipuri de becuri sunt: oBecuri obişnuite cu filament . oBecurile cu neon sunt de aproximativ 5 ori mai eficiente decât becurile cu filament. Lămpile . Sunt compuse din borne de legătură cu şurub şi piuliţă. Se montează numai pe conductorul de fază. oBecul „low+ energy” sau compact fluorescente au fost introduse la începutul anilor 80. două contacte fixe şi un contact mobil protejate în carcase de material izolant. La un bec obişnuit. Emit aceeaşi cantitate de lumină ca şi cele cu filament dar au consum cu 75-80% mai mic.închid şi deschid circuitul electric. numai 5% din energia electrică este transformată în lumină. în serie cu elementele de protecţie. numit filament care parcurs de curentul necesar începe să dea lumină de la roşu pal la portocaliu până la alb strălucitor.zona centrala.conductori. modifică succesiv conexiunele unuia sau mai multor sunt consumatori care transformă energia electrică în energie luminoasă.principalul element care emite lumina este un fir subţire de metal.

piscină. teren de tenis. . Corpurile de iluminat sunt dispozitive care fixează. oBecurile HID.necesită câteva minute pentru a se încălzi şi sunt folosite mai ales pentru iluminatul ieşirilor din garaj. dau o lumină de calitate superioară care se poate focaliza pe un obiect. protejează lămpile electrice şi permit alimentarea lor cu energie electrică.oBecurile cu halogen este un model mai dezvoltat al becului cu filamment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful