Sunteți pe pagina 1din 7

CAP 1 1.

Pavel apostol nu de la oameni nici printr-un om ci prin Isus Hristos si prin Dumnezeu care l-a inviat din mor i 2. Si toti fra ii care sunt mpreuna cu mine, c tre bisericile Galatiei. 3. Har i pace de la Dumnezeu Tatal nostru si de la Domnul nostru Isus Hristos. 4. El s-a dat pe Sine insusi pentru p catele noastre ca s ne smulg din acest veac r u dup voia Dumnezeului nostru si Tat l. 5. A lui sa fie slava n vecii vecilor! amin. 6. M mir c treceti a a de repede de la cel ce va chemat prin harul sau la o alt Evanghelie 7. Nu doar ca este o alt Evenghelie dar sunt unii oameni care v tulbur i voiesc s rastoarne evenghelia lui Hristos pe care a i primit-o. 8. Dar chair dac noi nsine sau un nger din cer ar venii s v propovaduiasc o evanghelie deosebita de aceea pe care v-am propovaduit-o noi s fie anatema. 9. Cum am mai supus, o supun si acum, dac v propovaduieste cineva o evanghelie deosebita de aceea pe care ati primit-o v-am propovaduit-o noi s fie anatema. 10. Caut eu oare n clipa aceasta s cap t bun voin a oamenilor sau bun voin a lui Dumnezeu. Daca a mai c uta s plac oamenilor n-a fi robul lui Hriostos. 11. Fratilor v m rturisesc c Evanghelia propovaduit de mine nu este de obar ie omeneasc 12. Pentru c caci nu-am primit-o nici n-am inva at-o de la vreun om ci prin desoperirea lui Isus Hristos descoperire dumnezeiasca. 13. Ati auzit ntradevar care era purtarea mea de alt dat n religia iudeilor cum adic prigoneam peste m sura de mult Biserica lui Dumnezeu Hristos i f cem pr p d n ea. 14. i cum eram mai naintat n religia iudeilor dect mul i din neamul meu de o varsta cu mine. Eram insufle it de o rvn nespus de mare pentru datinile str mo e ti 15. Dar cnd Dumnezeu care m-a pus deoparte din pntecele mamei mele i m-a chemat prin harul S u a g sit cu cale 16. s descopere n mine pe Fiul s u ca s -l vestesc intre neamuri ndata n-am intrebat pe nici un om nimei 17. nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli nainte de mine ci m-am dus n Arabia apoi m-am ntors din nou la Damasc. 18. Dup trei ani m-am suit la la Ierusalim ca s fac cuno tin cu Chifa i am r mas la el cinsprezece zile 19. Dar n-am vazut pe niciunul dintre apostoli decat pe Iacov fratele Domnului 20. In cele ce va scriu iata in intea lui Dumnezeu, nu mint. 21. Dup aceea m-am dus n inuturile Siriei si ale Ciliciei 22. si eram nc necunoscut la fat bisericilor lui Hristos/Dumnezeu care sunt in Iudea 23. ele auzeu doar spunandu se: (despre mine) cel ce ne prigonea odinioara acum propov duieste credin a pe care cauta s o nimiceasc odinioara. 24. si sl veau pe Dumnezeu din pricina mea. Capitolul 2 1. Dup 14 ani m-am suit din nou la Iserusalim mpreuna cu Barnaba i am luat cu mine i pe Tit.

2. M-am suit n urma unei descoperiri i le-am ar tat evanghelia pe care o propov duiesc eu ntre neamuri ndeosebi celor mai cu vaz ca nu cumva s alerg sau s fi alergat n zadar. 3. Nici chiar Tit, care era cu mine m car ca era grec nu a fost silit s se taie imprejur 4. din pricina fra ilor mincino i furi a i i strecura i printre noi ca s pndeasc slobozenia pe care o avem in Hristos Isus cu gnd s ne duca la robie. 5. Noi nu ne-am supus i nu ne-am potrivit lor nici o clipa m car pentru ca adevarul evangheliei s r mn cu voi. 6. Cei ce sunt socoti i ca fiind ceva orice ar fi fost ei nu-mi pas Dumnezeu nu prive te la fa a oamenilor, acestia, zic, ei cei cu vaz nu mi-au ad ugat nimic. 7. Ba Dimpotriv , cnd au v zut ca mie imi fusese ncredin at evanghelia pentru cei net ia i mprejur dup cum lui Petru i fusese ncredin at evanghelia pentru cei t ia i mprejur 8. Caci Si c Cel ce f cuse din Petru apostolul celor t ia i mprejur f cuse i din mine apostolul celor net ia i mprejur 9. ci cnd au cunoscut v zut ei harul care imi fusese ncredintat, Iacov, Chifa i Ioan care sunt privi i ca stlpi mi-au dat mie i lui Barnaba mna dreapt de nso ire ca s mergem s propovaduim noi la neamuri iar ei la cei t ia i mprejur. 10. Ne-au spus numai s ne aducem aminte de cei s raci i chiar a a am i c utat s fac. 11. Dar cnd a venit Petru in Antiohia i-am st tut mpotriv n fat c ci era de osndit 12. ntradev r naite de venirea unora de la Iacov el mnca mpreuna cu neamurile, dar cnd au venit ei s-a ferit i a stat deoaparte de teama frica iudeilor. 13. mpreuna cu el au nceput s se prefac i ceilal i iudei a a c pn i Barnaba a fost prins n lan ul f t rniciei lor. 14. Cnd i-am v zut eu c nu umbl drept dup adev rul evengheliei am zis lui Chifa Petru in fa a tuturor: Daca tu care esti iudeu traie ti ca neamurile i nu ca iudeii cum sile ti pe neamuri s tr iasca in felul iudeilor, 15. Noi suntem iudei din fire iar nu p c to i dintre neamuri. 16. Totusi, fiindc tim c omul nu este socotit neprih nit prin faptele Legii ci numai prin credin a n Isus Hristos am crezut i noi n Hristos Isus ca s fim socoti i neprih ni i prin credin a n Hristos iar nu prin faptele Legii, pentru c nimeni nu va fi socotit neprihanit prin faptele legii. 17. Dar dac n timp ce cautam s fim socoti i neprihaniti in Hristos , i noi n ine am fi g si i ca p c to i este Hristos un slujitor al p catului? Nicidecum! 18. Caci dac zidesc iar i lucruile pe care le-am d rmat m ar t ca un c lc tor de Lege. 19. Caci eu prin Lege am murit fa de Lege ca s tr iesc pentru Dumnezeu. 20. Am fost rastignit inpreuna cu Hristos si traiesc dar nu mai tr iesc eu ci Hristos tr ie te n mine i via a pe care o tr iesc acum n trup o tr iesc n credin a n Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit i s-a dat pe Sine insu i pentru mine. 21. Nu vreu sa fac zadarnic harul lui Dumnezeu caci dac neprihanirea se capata prin Lege degeaba a muri Hristos. Capitolul 3

1. O galateni nechibzuiti cine v-a fermecat pe voi inintea ochilor c rora a fost zugr vit Isus Hrsistos ca r stignit: 2. Iat numai ce voiesc s tiu de la voi prin faptele legii a i primit voi duhul ori prin auzirea credin ei. 3. Sunte i a a de nechibzui i, dup ce a i nceput prin Duhul vre i s sfr i i acum prin firea p mnteasc 4. n zadar a i suferit voi att de mult , dac n adev r este n zadar! 5. Cel ce v d Duhul i face minuni ntre voi le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credin ei? 6. Tot a a i Avraam a crezut pe Dumnezeu i aceasta credin i-a fost socotit ca neprih nire 7. ntelege i i voi dar c fii ai lui Avraam sunt cei ce au credin . 8. Scriptura, de asemenea, fiindc prevedea ca Dumnezeu va socotii neprih nite pe Neamuri prin credint a vestit mai dinainte lui Avraam aceast veste bun : Toate neamurile vor fi binecuvantate n tine. 9. A a c cei ce se bizuiesc pe credin sunt binecuvanta i mpreun cu Avraam cel credincios 10. C ci to i cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem c ci este scris: blestemat este oricine nu st ruie te n toate lucruile scrise n cartea Legii ca s le fac . 11. ci c nimeni nu este socoti neprih nit prin Lege este nvederat c ci cel neprih nit prin credint va trai. 12. Ins legea nu se ntemeiaz pe credint ci ea zice cine va face aceste lucruri va trai prin ele daca vei face aceste lucrui vei trai prin ele. 13. Hristos ne-a rascumparat de sub blestemul Legii f cdu-se blesem pentru noi caci este scris: blestemat este oricine este atrnat pe lemn. 14. Pentru ca binecavantarea vestit lui Avraam s vin peste Neamuri noi asa ca astfel ca prin credint s primim Duhul f g duit. 15. Fra ilor vorbesc n felul oamnilor, un testament chiar al unui om odat nt rit nimneni nu-l desfin eaz nici nu-i mai adaug ceva. 16. Acum f g duin ele au fost f cute lui Avraam i semin ei lui, nu zice i semin elor ca i cum ar fi vorba de mai multe ci ca i cum ar fi vorba doar de una i semin ei tale adic Hristos. 17. Iat (dar) ce vreau s zic- un testament pe care l-a intarit Dumnezeu mai dinainte nu poate s fie desfiin at astfel ca f g duin a s fie nimicit de Legea venit dup patru sute treizeci de ani. 18. Caci daca mostenirea ar veni din lege nu mai vine din fagaduint . Si Dumnezeu printr-o f g duin a dat-o lui Avraam. 19. Atunci pentru ce este Legea? Ea afost ad gat din pricina c lc rilor de Lege pn avea s vin s m a c reia i fusese f cut f g duin a. Si a fost dat prin ngeri prin mna unui mijlocitor. 20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure p r i pe cnd Dumnezeu este unul singur. 21. Atunci Este oare legea impotriva fagadui elor lui Dumnezeu. Nicidecum! (C ci) dac s-ar fi dat o Lege care ar fi putut s dea via , neprih nirea ar veni prin Lege. 22. Dar scriptura a nchis totul sub p cat pentru ca f g duin a s fie dat celor ce cred prin credin a in Isus Hristos.

23. nainte de venirea credin ei eram sub ndrumatorul acesta, nchi i pentru credin a care trebuia s fie descoperit . 24. Astfel legea ne-a fost un ndrumator spre Hristos ca s fim socoti i neprih ni i prin credin a. 25. Dupa ce a venit cedinta nu mai suntem sub ndrum torul acesta 26. Caci toti suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinta in Isus Hristos. 27. Toti care ati fost botezati pentru Hristos v-ati imbracat cu Hristos 28. Nu mai este nci iudeu nici grec, nici rob nici slobod, nu mai este nici parte barbateasca nci parte femeiasca fiindca toti sunte i una in Hristos. 29. Si daca sunteti ai lui Hristos suntei samata lui Avraam mo tenotori prin f g duin . CAPITOLUL PATRU 1. Dar ct vreme mo tenitorul este nevrsnic eu spun c nu se deosebe te cu nimic de un rob macar c este stapan peste tot. 2. ci este sub epitropi i ingrijitori pn la vremea rnduit de tat l s u. 3. Tot a a i noi cnd eram nevrsnici eram sub robia nv turilor ncep toare ale lumii acesteia. 4. Dar cnd a venit implinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul S u n scut din femeie, n scut sub Lege. 5. ca s r scumpere pe cei ce sunt sub Lege ca s c p t m nfierea. 6. ci pentru c sunte i fii, Dumnezeu ne-a trimis n inim Duhul Fiulu S u care stiga Ava adic Tat . 7. A a c nu mai esti rob ci fiu i dac e ti fiu e ti i mo tenitor prin Dumnezeu. 8. Odinioar cnd nu cuno tea i pe Dumnezeu era i robi i celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. 9. Dar acum dup ce a i cunoscut pe Dumnezeu sau mai bine zis dup ce a i fost cunoscu i de Dumnezeu cum v mai ntoarce i iar i la acele nv uri ncep toare slabe i s r c cioase c rora vre i s v supune i din nou? 10. Voi p zii zile, luni, vremuri i ani 11. M tem s nu m fi ostenit degeaba pentru voi. 12. Fratilor va rog sa fiti ca mine c ci si eu sunt ca voi, nu mi-a i f cut nici o nedreptate 13. Dimpotriv , stiti c n neputin a trupului v-am propovaduit evenghelia pentru intaia data 14. Si n-ati aratat nici dispret nici dezgust fata de ceea ce era o ispita penru voi in trupul meu dimpotriva m-ati primit ca pe un inger al lui Dumnezeu ca pe insu i Hristos Isus. 15. Unde este dar fericirea bucuria voastr caci v m rturisesc c dac ar fi fost cu putin v-a i fi scos pn i i ochii si mi i-a i fi dat. 16. M-am f cut oare vr masul vostru pentru c v-am spus adevarul? 17. Nu cu gnd bun sunt ei plini de rvn pentru voi ci vor s v despart de noi ca s fi i plini de rvn pentru ei. 18. Este bine sa fi totdeauna plin de ravna pentru bine nu numai cand sunt de fa la voi. 19. Copilasii mei pentru care iar i simt durerile na terii pn ce va lua Hristos chip in voi 20. O cum a vrea s fiu acum de fa la voi ca s -mi schimb glasul c ci nu tiu ce s mai cred.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

21. Spuneti-mi voi care voi i s fi i sub lege n-asculta i voi legea? 22. Caci este scris c Avraam a avut doi fii,unul din roab i unul din femeie slobod 23. Dar, cel din roab s-a n scut n chip firesc iar cel din femeia slobod s-a n scut prin f g duin . 24. Lucruile acestea trebuiesc luate n alt nteles aceste sunt doua leg minte unul na te pentru robie i este Agar 25. Cai Agar este muntele Sinai din Arabia si r spunde Ierusalimului de acum care este n robie mpreuna cu copii sai 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod si el este mama noastr . 27. Fiindca Caci este scris bucur -te stearpo, tu care nu na ti deloc, izbucne te de bucurie si striga c ci copiii celei p r site vor fi n num r mai mare dect copiii celei cu b rbat. 28. ci voi fra ilor ca i Isaac voi sunte i copii ai f g duin ei. 29. ci cum s-a intmplat atunci c cel ce se n scuse n chip firesc prigonea pe cel ce se n scuse prin Duhul tot a a se ntmpl i acum. 30. Dar ce zice scriptura: izgoneste pe roab i pe filul ei, c ci fiul roabei nu va mo tenii mpreun cu fiul femeii slobode. 31. De aceea fratilor noi nu suntem copiii celei roabe ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izb vit ca s fim slobozi. CAPITOLUL CINCI R mne i dar tari i nu v pleca i iar si sub jugul robiei. Iat , eu, Pavel v spun c dac v ve i t ia imprejur Hristos nu v va folosi la nimic. ci m rturisesc iar i nc odata oric rui om c dac prime te t ierea mprejur este dator s implineasc toat legea Voi care voi i s fi i socoti i neprih ni i prin Lege v-a i desp r it de Hristos a i c zut din har C ci noi, prin Duhul, a tept m prin credin n dejdea neprih nirii. C ci n Hristos Isus nici t irea mprejur nici ne t irea mprejur n-au vreun pre ci credi a care lucreaz prin dragoste. Voi alerga i bine cine v-a t it calea ca s nu-asculta i de adev r. nduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Pu in aluat face s dospeasca toat pl m deala. Eu, cu privire la voi, am n Domnul, ncrederea c nu gndi i altfel, dar cel ce v tulbur va purta osnda oricine ar fi el. Ct despre mine fra ilor dac mai propov duiesc t ierea mprejur de ce pentru ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus. ci schilodeasc -se odat cei ce v tulbur . Fra ilor voi a i fost chema i la slobozenie numai nu face i din ea o pricin s tr i i pentru firea p mnteasc , ci sluji i-v unii altora n dragoste. Caci toat legea se cuprinde intr-o singur porunc : s iube ti pe aproapele t u ca pe tine nsu i. Dar, dac va mu ca i i v mnca i unii pe al ii lua i seama s nu v nimici i unii pe al ii Zic dar: umbla i crmui i de Duhul i nu mplini i faptele firii p mnte ti. C ci firea p mnteasc pofte te mpotriva Duhului i Duhul mpotriva firii p mnte ti. Sunt lucruri potrivnice unele altora a a c nu pute i face tot ce voi i.

18. Daca sunte i c l uzi i de Duhul nu sunte i sub lege. 19. ci faptele firii p mnte ti sunt cunoscute i sunt acestea: preacurvia, curvia, necura ia, desfrnarea 20. Inchinarea la idoil, vr jitoria, vrajbile, certurile, zavistiile, mniile, nein elegerile, dezbin rile, certurile de partide 21. Pizmele, uciderile, be iile, mbuib rile i alte lucruri asem n toare cu acestea. V spun mai dinainte cum am mai spus c cei ce fac astfel de lucruri nu vor mo tenii imp r ia lui Dumnezeu 22. Roada Duhului dimpotriv este dragostea, bucuria, pacea, indelunga r mbare, bun tatea, facerea de bine, credincio ia 23. Blndetea nfrnarea poftelor. mpotriva acestor lucruri nu este Lege. 24. Cei ce cunt ai lui Hristos i-au r stignit firea p mnteasc mpreun cu patimile i poftele ei 25. Dac tr im prin Duhul s i umbl m prin Duhul. 26. Sa nu umblam dup o slav de art int rtndu-ne urndu-ne unii pe altii i pizmuindu-ne unii pe al ii. CAPITOLUL 6 1. Fra ilor dac un om ar c dea deodat n vreo gre eal voi care sunte i duhovnice ti s -l ridica i cu duhul blnde ei i ia seama la tine nsu i s nu fi ispitit i tu. 2. Purta i-v sarcinile unii altora i ve i mplinii astfel Legea lui Hristos. 3. Dac vreunul crede c este ceva, m car c nu este nimic, se in al singur i adev rul nu este n el 4. Fiecare s - i cerceteze fapta lui s se cerceteze dar pe sine nsu i i atunci va avea cu ce s se laude n ce-l priveste pe el i nu cu privire la al ii. 5. Caci fiecare i i va purta sarcina lui nsu i. 6. Cine prime te invat tur din cuvnt s fac parte din toate bunurile lui i celui ce-l nva . 7. Nu v in ela i Dumnezeu nu se las s fie batjocorit, ce seaman omul aceea va i secera. 8. Cine seamn n firea lui pamnteasca va secera din firea p mnteasc putrezirea si cine seam n in Duhul va secera din Duhul via a ve nic . 9. S nu obosim n facerea binelui c ci la vremea potrivitt vom secera dac nu vom cadea de oboseal 10. A adar, ct avam prilej, s facem bine la to i i mai ales fra ilor n credin . 11. Uita i-v Iat cu ce slove mari v-am scris cu ns si mna mea. 12. To i cei ce umbl tr iesc dup poftele oamenilor voiesc ca s primi i t ierea mprejur ca s nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13. C ci nici ei care au primit t ierea mprejur nu p zesc legea, ci vor doar ca voi sa primi i t ierea mprejur pentruca s se laude ei cu trupul vostru. 14. In ce Ct m prive te, departe de mine gndul s m laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus prin care lumea este r stignit fa de mine i eu fa de lume. 15. C ci in Isus Hristos nici t iere imprejur nici net ierea mprejur nu sunt nimic ci a fi o f ptur nou . 16. Si peste to i cei ce vor umbla s tr isc dup dreptarul acesta si peste Israelul lui Dumnezeu s fie pace i indurare ndurare si pace.

17. De acum ncolo nimeni s nu v mai nec jeasc supere pentru ca c ci port semnele Domnului Isus pe trupul meu 18. Fra ilor harul Domnului nostru Isus HRISTOS s fie cu duhul vostru! AMIN.