P. 1
Metoda Factorului de Utilizare

Metoda Factorului de Utilizare

|Views: 295|Likes:
Published by Marin Mirel

More info:

Published by: Marin Mirel on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

Predimensionarea sistemului de iluminat prin metoda factorului de utilizare (etapa1) Determinarea soluţiei luminotehnice pentru o încăpere se va realiza în două

etape: • Etapa 1: predimensionarea sistemului de iluminat cu metoda factorului de utilizare; • Etapa 2: verificarea cantitativă a sistemului de iluminat adoptat. Pe planul de parter şi pe planul de subsol se vor numerota încăperile având destinaţii conexe destinaţiei clădirii cu P01, P02, ....S01, S02... Pentru predimensionarea sistemelor de iluminat aferente încăperilor clădirii, prin metoda factorului de utilizare, se va completa tabelul de calcul aferent, după cum urmează: Coloana 1 – conţine numărul încăperii, începând cu încăperile de la parter P01, P02,... şi continuând cu cele de la subsol S01, S02,...S0n. Se va completa acest tabel numai pentru trei încăperi principale şi diferite ca destinaţie. Pentru dimensionarea sistemelor de iluminat din celelalte încăperi se va utiliza programul de calcul DIALUX. Coloana 2 – conţine destinaţia încăperii Se specifică destinaţia pentru fiecare încăpere în funcţie de destinaţia clădirii (de ex., într-o universitate sunt: săli de curs, săli de seminarii, săli de laboratoare, birouri, secretariat...). Deoarece acest proiect este un proiect didactic, se va considera că planurile aferente etajelor sunt identice cu cel de la parter. Pentru subsol, trebuie se prevadă în mod obligatoriu, următoarele încăperi tehnice, în care vor fi amplasate receptoarele de forţă: • centrală termică • centrală de ventilare • staţie de hidrofor • camera tablourilor electrice Camera tabloului electric (S=20mp) trebuie să se afle situată mai aproape de centrul de simetrie al planului clădirii, la subsol, pentru o distribuţie echilibrată a sarcinii electrice în clădire. Celelalte încăperi de la subsol vor avea destinaţii conforme destinaţiei clădirii.

1

). se disting 3 grupe (a se vedea curs): • grupa lămpilor care emit o lumină caldă (cu o tentă alb galbuie. în funcţie de destinaţia încăperii şi implicit de activitatea desfăşurată acolo. Sursele de lumină ce vor fi utilizate pentru sistemul de iluminat vor fi cele studiate în cadrul cursului de iluminat. Nivelul de iluminare pe planul util este dat de normativul NP-06102. cu temperatura de culoare mai mică de 3500K). atelier de croitorie etc. se recomandă utilizarea lămpilor cu 2 . Din punct de vedere a culorii luminii emise. In general. în funcţie de destinaţia încăperii. iar înălţimea planului util este precizată. • grupa lămpilor care emit o lumină neutră (cu o tentă albă. lămpi care emit o lumină de culoare albă. Pentru destinaţiile din cadrul proiectului didactic. de asemenea. cu temperatura de culoare superioară valorii de 4500K). Se pot utiliza. datorită eficacităţii luminoase superioare celor cu incandescenţă. pentru destinaţiile întâlnite în proiectele didactice indicele de redare a culorilor este de Ra=80 pentru încăperi cu activitate intelectuală. (a se vedea curs) În cazul încăperilor unde redarea culorilor este necesară (atelier de pictură. de asemenea. Se face precizarea că. În cazul utilizării surselor fluorescente. şi surse cu leduri. Înălţimea planului util este cuprinsă între 0 şi 1. acestea având o eficacitate luminoasă foarte bună (a se vedea curs). • grupa lămpilor care emit o lumină rece (cu o tentă albalbăstruie. se recomandă să se utilizeze. în cazul clădirilor socio-culturale administrative se recomandă utilizarea cu preponderenţă a surselor fluorescente. Coloana 4 In aceasta coloana se notează tipul sursei de lumină utilizate. Tk=4000K.. surse cu leduri (LED) după caz. aceasta fiind aleasă de către proiectant în funcţie de caracteristicile tehnico-economice ale sursei de lumină şi bineînţeles în funcţie de destinaţia clădirii şi a încăperii. cu temperatura de culoare între 3500K şi 4500K). trebuie să se aleagă surse având o culoare a luminii emise adecvată destinaţiei încăperii. In funcţie de criteriile enunţate vor fi putea fi utilizate atât surse cu incandescentă cu halogen (SH) cât şi surse fluorescente (SF).2 m de la nivelul solului. în general.. în cadrul aceluiaşi normativ.Coloana 3 Conţine nivelul de iluminare normat pe planul util. Ra=60 pentru încăperi cu destinaţii tehnice etc.

semidirect. Ra >90). semiindirect sau indirect). Coloana 5 În această coloană trebuie să se precizeze tipul sistemului de iluminat (direct.o redare excelentă a culorilor (au un indice de redare a culorilor foarte bun. În tabelul alăturat se poate observa tipul distribuţiei în funcţie de forma curbei fotometrice a corpului de iluminat Curbe fotometrice Distribuţie Flux luminos emis in emisfera superioară 0-10% Flux luminos emis in emisfera inferioară 90-100% directă semi-directă 10-40% 60-90% mixtă 50% 50% semi-indirectă 60-90% 10-40% indirectă 90-100% 0-10% Coloana 6 • se notează tipul corpului de iluminat ales. mixt. 3 .

IP2X. iar „4” fiind una din cele 9 clase de protecţie la umiditate (IPX0. IP3X. centrala termică. cu grad mare de protectie la praf şi/sau umiditate (CIL tip FIPRA. IPX3. exemplu: FIRA 02 2 36/840 (a se vedea la pagina 10 explicaţiile notaţiilor).. în cazul în care se doreşte o soluţie mai ieftină. IPX1. L [m] Coloana 8 • lăţimea încăperii. IP4X.înălţimea încăperii . „5” fiind una din cele 7 clase de protecţie la praf (IP0X. IP5X. Simbolul IP XX reprezintă gradul de protecţie la praf şi umiditate.S [m2] 4 . unde se consideră că nu sunt degajări de praf importante şi umiditatea este neglijabilă de recomandă CIL cu având gradul de protecţie IP20. pentru grupurile sanitare. difuzoarele translucide etc. Se recomandă alegerea unor CIL o distribuţie directă sau semidirectă. IPX4. Corpurile de iluminat care asigură protecţia vizuală sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie optică cum ar fi: grătarele. IP44.l [m] Coloana 9 . IPX5. In încăperile în care există degajări de praf sau umiditate (de ex. FIPAD.Corpurile de iluminat se aleg în funcţie de activitatea desfăşurată în încăperea pentru care se dimensionează sistemul de iluminat sau/şi de mediul existent în încăpere.. trebuie să se utilizeze corpuri de iluminat care să asigure protecţia vizuală a utilizatorilor (CIL tip FIRA.. FIPA etc. staţia de hidrofor etc. centrala de ventilaţie.. Exemplu: IP 54 semnifică gradul de protecţie la praf şi umiditate al corpului de iluminat considerat. săli de clasă. IP40. pentru o bună eficacitate a sistemului de iluminat. IP1X. IP65 etc. Corpul de iluminat trebuie să fie bine specificat. pentru holuri.). staţie hidrofor) se vor utiliza corpuri de iluminat etanşe. atelier mecanic.).). Coloana 7 • lungimea încăperii.). IPX7. Pentru sălile destinate activităţii intelectuale. se pot utiliza corpuri de iluminat fără protecţie optică sau fără reflector (CIL tip FIA 11 etc. IPX6. IPX2. Pentru spaţiile destinate circulaţiei persoanelor. Pentru încăperi unde degajările de praf şi umiditate pot fi importante (centrala termică. Pentru încăperile cu activitate intelectuală (birouri. FIRI.suprafaţa încăperii . se recomandă alegerea unor corpuri de iluminat care au gradul de protecţie IP54. IP6X). IPX8).h [m] Coloana 10 . săli de proiectare etc). FIDA etc.

Coloana 12 Notăm ha (înălţimea de atârnare) care este înălţimea între plafon şi centrul fotometric al corpului de iluminat. se recomandă următoarele valori pentru ha: ha = 0. În caz contrar. i= Coloana 15. L⋅l h( L + l ) (2) 5 .a. acesta poate provoca disconfort vizual. care se calculează cu ajutorul relaţiei (2) şi care va fi utilizat pentru determinarea factorului de utilizare. Înălţimea de atârnare este stabilită de către proiectant. care este precizată în normativul NP-061-02 pentru fiecare încăpere. hu – înălţime plan util. Moroldo s. în funcţie de destinaţia ei. ha = 0. Se consideră φ .Coloana 11 În coloana 11.15 m – pentru corpul de iluminat echipat cu sursă punctuală.2m. Dacă proiectantul consideră că este necesar ca înălţimea de atârnare să fie mai mare (din raţiuni de ordin economic) trebuie să se ia în consideraţie faptul că CIL nu trebuie să se găsească în câmpul vizual central al observatorului.fluxul luminos care cade pe o suprafaţă reflectantă (pereţi sau plafon). Dacă se consideră corpul de iluminat montat aparent pe plafon. cu ajutorul următoarei relaţii: h = H-hu-ha (1) unde: H –înălţimea încăperii (s-a precizat prin temă). Pentru nivelul de iluminare şi înălţimea planului util poate fi consultată şi cartea “Iluminatul exterior şi interior” autori Bianchi. Coloana 14 Se notează indicele încăperii “i”. Se recomandă ca ha să nu fie mai mare de 1. se notează înălţimea planului util (hu). ha – înălţime de atârnare. Mira.16 În aceste coloane se notează factorii de reflexie pentru plafon şi pereţi.1 m – pentru corpul de iluminat echipat cu sursă liniară. Coloana 13 • se notează înălţimea liberă care este stabilită prin calcul.

7 ρ pereţi = 0. Acest factor depinde de: factorul de reflexie al plafonului. o parte din fluxul luminos care cade pe suprafaţa reflectantă este dirijat către interiorul încăperii. precum şi de indicele încăperii. în fişa tehnică a acestuia. Valoarea factorului de utilizare se determină din tabelul aferent fiecărui corp de iluminat. al pereţilor şi al podelei. prin fenomenul de reflexie φr = φ ⋅ ρ φ ρ= r φ φ .factorul de reflexie Considerăm pentru încăperile de la parter: ρ plafon = 0.5 ρ pereţi = 0.3 Considerăm pentru încăperile de la subsol: ρ plafon = 0. definit ca raportul dintre fluxul luminos primit de planul util şi fluxul luminos emis de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat.fluxul luminos care cade pe suprafaţa reflectantă a elementului de construcţie φr .3 ρ podea = 0.3 Coloana 17 În coloana 17 trebuie specificat factorul de utilizare “u”.fluxul luminos reflectat în interiorul încăperii ρ .În funcţie de natura şi culoarea lor. pus la dispoziţia beneficiarului de către producătorul de corpuri de iluminat. 6 .5 ρ podea = 0.

Introducerea acestui factor în calcul se face din cauza faptului că.5.1 se dă ca exemplu modul de citire al factorului de utilizare pentru un corp de iluminat din fişa căruia s-a extras acel tabel. se notează factorul de menţinere MF.56. Indicele încăperii “i”. depunerile de praf pe corpul de iluminat şi pe sursa de lumină conduc la scăderea fluxului luminos emis de corpul de iluminat. iar valoarea acestuia se stabileşte în funcţie de mediul în care a fost montat corpul de iluminat şi de perioada de timp care se scurge între două curăţări ale acestuia. Coloana 18 În această coloană.50.Figura 1. 7 . trebuie să se facă o interpolare liniară pentru a găsi valoarea factorului de utilizare. « îmbătrânirea » sursei de lumină. în timp. Dacă indicele încăperii se află între 2 valori consecutive.3.1 Explicativă asupra modului de detrminare a factorului de utilizare În figura 1. Valoarea factorului de utilizare. factorul de reflexie al plafonului este 0. se calculează cu relaţia (2) şi cel din exemplu are valoarea 1. al pereţilor este 0. Factorul de menţinere este subunitar. este 0. iar cel al podelei este de 0. citit din tabel.7.

5 Pl – puterea nominală a sursei de lumină. Pt . pentru a determina corect necesarul de flux luminos. φnec = Coloana 20 Em ⋅ S MF ⋅u [ lm] Se notează puterea electrică consumată de sursa de lumină Pl precum şi pe cea consumată de ansamblu „sursă de lumină + balast”. acesta depinzând de puterea sursei de lumină şi se măsoară în lumeni [lm].Deci. Coloana 22 În această coloană se va nota numărul necesar de surse de lumină pentru a obţine în planul util nivelul de iluminare impus de normativ.puterea totală a ansamblului sursă-balast.7 Coloana 19 În această coloană se calculează fluxul necesar pentru iluminatul încăperii. Se citeşte din fişa tehnică a corpului de iluminat. 8 .6 1.8 • pentru încăperi cu destinaţii tehnice MF = 0. clase) MF = 0. Coloana 21 Se notează fluxul lămpii ( φ l). ll . Se recomandă a se utiliza următoarele valori ale factorului de menţinere MF: • pentru încăperi curate (birouri. φ l – fluxul luminos emis de sursa de lumină. puterile electrice consumate sunt: Pl [W] 18 36 58 Pt [W] 25 50 70 Фl [lm] 1150 2700 4400 ll [m] 0. Pentru sursele de lumină fluorescente.2 1.lungimea CIL echipat cu o asemenea sursă. trebuie să introducem acest factor în formula de calcul a acestuia.

care se poate calcula cu ajutorul relaţiei: Ptotala = nl ⋅ Pt [W ] Coloana 26 Puterea electrică specifică este calculată cu relaţia: 9 . no = 1. no – numărul surselor de lumină cu care este echipat CIL. Se va ţine seamă şi de posibilitatea amplasării uniforme a CIL luând în consideraţie forma încăperii. se va nota numărul de surse de lumină (valoarea rotunjită). nl Coloana 24 Se calculează numărul necesar de corpuri de iluminat: N= nl no nl – numărul surselor de lumină. φ l . pentru a obţine o valoare a iluminării superioară (în anumite limite) valorii iluminării impuse de normativ. se va rotunji numărul de surse obţinut din calcul la o valoare întreagă apropiată.3 sau 4 Coloana 25 Puterea electrică totală instalată pentru fiecare încăpere.2.fluxul luminos al sursei. n= Coloana 23 În această coloană. se alege o valoare superioară numărului de surse rezultat din calcul. Rezultatul obţinut va fi probabil un număr zecimal. În acest caz.Numărul surselor de lumină se determină utilizând relaţia: φnec φl φ nec – fluxul luminos necesar. De obicei. Rotunjirea numărului de surse se va face şi în funcţie de numărul surselor care se montează în corpul de iluminat.

10 . nl : φtotal = nl ⋅ φl Coloana 28 [ lm] Se calculează fluxul luminos specific care reprezintă raportul dintre fluxul total şi suprafaţa încăperii. eroarea este negativa şi în acest caz. eroarea este pozitivă şi valoarea acesteia în modul nu trebuie să fie mai mare de 10%. Dacă valoarea iluminării medii normate este mai mică decât valoarea iluminării E. luând în considerare rotunjirea făcută când s-a stabilit numărul de surse d e lumină. se va recalcula fluxul luminos total emis de sursele de lumină. ϕ= Coloana 29 φtotal S  lm   m2    În această coloană se va recalcula nivelul de iluminare. obţinută din calcul. Deci. valoarea acesteia în modul nu trebuie să depăşească 5%. luând în consideraţie rotunjirea făcută pentru a stabili numărul necesar de surse de lumină: Em = Coloana 30 Se calculează eroarea cu relaţia: u ⋅ M F ⋅ φtotal S [ lx] ε% = E − Em ⋅ 100 Em Dacă valoarea iluminării medii normate este mai mare decât cea stabilită prin calcul în urma predimensionării sistemului de iluminat.p= Coloana 27 Ptotală S W   m2    În această coloană se va calcula valoarea fluxului luminos.

indicativ privind indicele de redare a culorilor si temperatura de culoare 11 . 36 . 02 . Pl .: 5 FIRA – 02 – 236/840 5 – numărul de corpuri de iluminat rezultat din calcul. De ex.varianta de realizare a corpului de iluminat. 2 . FIRA – simbolul utilizat pentru corpul de iluminat.Coloana 31 În această coloană se notează soluţia fotometrică.puterea sursei de lumină. 840 .numărul de surse de lumină cu care este echipat corpul de iluminat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->