Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 6 6.2.

Transformata Fourier
1. Denitia transformatei Fourier 2. Proprietati ale transformatei Fourier 3. Exercitii propuse

Denitia transformatei Fourier

Consideram clasa functiilor L1 (R, C) := {x : R R(C)| 1. si 2. } unde: 1. x(t) sunt derivabile pe portiuni; 2. x(t) sunt absolut integrabile, adica |x(t)|dt < . Denition 1.1. Se numeste transformata Fourier a functiilor x(t) L1 (R, C) sau imaginea lui x(t) prin transformata Fourier, functia X : R C data prin:

X() =

x(t)eit dt = F(x(t)).

(1.1)

Remark 1.1. Integrala (1.1) este absolut convergenta. Intr-adevar, x(t)eit dt |x(t)eit |dt = |x(t)|dt < . Remark 1.2. Transformata Fourier (1.1) se poate scrie sub forma algebrica:

X() =

x(t) cos tdt i

x(t) sin tdt = A() iB(),

(1.2)

unde

A() : =

x(t) cos tdt; x(t) sin tdt.

(1.3)

B() : = si au proprietatile:

A() = A(); B() = B().

(1.4)

Example 1.1. Determinam transformata Fourier a functiei x(t) = eat , t 0 , a > 0. 0, t<0

Vericam daca x(t) este absolut integrabila: at 1 |x(t)|dt = 0 eat dt = ea | = a < . 0

X() =

x(t)eit dt =
0

eat eit dt =
0

et(a+i) dt

e 1 = | = . 0 a + i a + i Example 1.2. Determinam transformata Fourier a functiei unitate 1(t) = 1, t 0 . 0, t < 0

t(a+i)

Vericam daca 1(t) este absolut integrabila: |1(t)|dt = 0 dt = nu este absolut integrabila. Pentru a de termina imaginea prin transformata Fourier a lui 1(t) o inmultim cu functia din exemplul anterior: eat , t 0 = x(t), a > 0, iar imaginea lui 1(t) se obtine 1(t)x(t) = 0, t<0 din imaginea lui x(t) facand a 0. 1 x(t) are imaginea prin transformata Fourier X() = a+i . Daca a 0 1 obtinem ca imaginea prin transformata Fourier a lui 1(t) este X1 () = i , daca = 0.

Proprietati ale transformatei Fourier


X() = X(). Demonstratie. X() = x(t)eit dt = x(t) cos tdt + i = A() + iB() si X() = A() iB() = A() + iB().

Theorem 2.1. (Proprietatea de simetrie conjugata)

x(t) sin tdt

Theorem 2.2. (Proprietatea de liniaritate) Daca F(x(t)) = X() si F(y(t)) = Y () atunci F(x(t) + y(t)) = X() + Y (), , C. 2

Theorem 2.3. (Proprietati de paritate si imparitate) 1. Daca x(t) este para atunci X() R si este para. 2. Daca x(t) este impara atunci X() C \ R si este impara. Demonstratie. 1. Daca x(t) este para atunci X() = x(t) cos tdt i x(t) sin tdt = A() = A() = X(); 2. Daca x(t) este impara atunci X() = x(t) cos tdt i x(t) sin tdt = iB() = iB() = X(). Theorem 2.4. (Proprietatea de scalare a timpului) Daca F(x(t)) = X() atunci 1 F(x(at)) = X( ), a R, a = 0. |a| a Example 2.1. Determinam transformata Fourier a functiei x(t) = ea|t| , a > 0. Aceasta functie se poate exprima prin: x(t) = eat 1(t) + eat 1(t). 1 F(eat 1(t)) = F(eat ) = a+i . Conform proprietatii de scalare a timpului, F(x(t)) = X(). Rezulta 1 F(eat 1(t)) = ai . 1 1 Deci, F(ea|t| ) = a+i + ai = a22a 2 . + Theorem 2.5. (Proprietatea de translatie in domeniul timpului) Daca F(x(t)) = X() atunci F(x(t )) = ei X(). Example 2.2. Determinam transformata Fourier a functiei x(t) = ea|tt0 | , a > 0. Conform exemplului anterior si proprietatii de translatie in domeniul timpului rezulta F(ea|tt0 | ) = eit0 a22a 2 . + Theorem 2.6. (Proprietatea pentru derivatele functiilor de timp) Daca F(x(t)) = X() atunci F( dx(t) ) = iX(). dt
2|t| , T

Example 2.3. Sa se determine transformata Fourier a functiei x(t) = 1 0, |t| < |t|
T 2 T 2

si a derivatei sale (t). x 2 1 + 2t , t ( T , 0) T , t ( T , 0) T 2 2 2 1 2t t (0, T ) T t (0, T ) . Avem x(t) = si x (t) = T 2 2 0, |t| T 0, |t| T 2 2 Un calcul imediat arata ca x(t) si x (t) sunt absolut intregrabile, adica

|x(t)|dt < si

|x (t)|dt < .

Folosind denitia (formula (1.1)), putem determina imaginile prin transformata Fourier a functiilor x(t) si x (t). Dar, in baza proprietatii de mai sus este sucient sa determinam imaginea doar a uneia din functiile x(t) si x (t). Pentru ca forma lui x (t) este mai simpla, vom aplica formula (1.1) functiei x (t). T 0 2 2 F(x (t)) = x (t)eit dt = T T eit dt + 02 T eit dt
T T it 2 2 it = T [ ei |0 T ei |02 ] = T i [1 ei 2 ei 2 + 1] 2 4i 8i = T (1 cos T2 ) = T sin2 T4 . 8i Deci, F(x (t)) = T sin2 T4 . Aplicand proprietatea pentru tiilor de timp rezulta F(x(t)) = T 8 2 sin2 T4 . T 2

derivatele func-

Theorem 2.7. (Formula de inversiune) Daca F(x(t)) = X() atunci x(t) = F 1 (X()) = 1 2

X()eit d.

(2.5)

Remark 2.1. Formula (2.5) se numeste reprezentarea functiei x(t) printr-o integrala Fourier (forma complexa). In continuare determinam forma reala a reprezentarii functiei x(t) printro integrala Fourier. Inlocuim (1.1) in (2.5): 1 2 1 = 2 1 = 2 1 = 2
0

x(t) =

X()eit d =

1 2

x( )ei d x( ) sin d

eit d eit d

x( ) cos d i

(A() iB()) eit d (A() iB()) e


it

1 d + 2 4

(A() iB()) eit d

1 2 1 = 2 1 = = Deci,

(A() iB()) eit d + (A() + iB()) e


it

1 2
0

(A() iB()) eit d

0 0

1 d + 2

(A() iB()) eit d

[A() cos t + B() sin t] d.

x(t) = F 1 (X()) =

[A() cos t + B() sin t] d


0

(2.6)

si se numeste reprezentarea functiei x(t) printr-o integrala Fourier (forma reala). Example 2.4. Reprezentam functia x(t) = 1 |t| 1 printr-o integrala 0, |t| > 1

Fourier reala, adica determinam F 1 (X()). x(t) este absolut integrabila: 1 |x(t)|dt = 1 1dt = t|1 = 2 < . 1 1 1 A() := x(t) cos tdt = 1 cos tdt = 2 0 cos tdt = 2 sin t |1 0 sin =2 . 1 B() := x(t) sin tdt == 1 sin tdt = 0. Inlocuim in (2.6): 1 |t| 1 1 = 0 [A() cos t + B() sin t] d x(t) = 0, |t| > 1 cos 2 = 0 sin t d. Deci, sin cos t |t| 1 2 = d. 0, |t| > 1 0 Denition 2.1. Expresia

x(t) y(t) =

x( )y(t )d

se numeste produsul de convolutie al functiilor x(t) si y(t). Theorem 2.8. (Proprietatea produsului de convolutie) Daca F(x(t)) = X() si F(y(t)) = Y () atunci F(x(t) y(t)) = X()Y (). 5

Exercitii propuse
1. S se reprezinte printr-o integral Fourier functiile: a a 1, |t| < a sin t, |t| < n 1 , t = a ; ii) x(t) = ; i) x(t) = 0, |t| > n 2 0, |t| > a 1, |t| > 1 t, 1 t 0 Indicatie. Integrala |x(t)|dt nu iii) x(t) = t, 0 < t 1 este convergent; este necesar s facem translatia y(t) = x(t)1. Scriem a a intergrala Fourier a functiei y(t) dupa care revenim la x(t). 2. S se determine transformatele Fourier ale urmtoarele functii: a a i) x(t) =
b (a a

|t|), |t| < a , a > 0; 0, |t| > a

ii) x(t) =

t2 , t [0, 1] . 0, t [0, 1] /

S-ar putea să vă placă și