Sunteți pe pagina 1din 21

Pagini Web dinamice

Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice

Pagini Web dinamice

Paginile Web dinamice sunt folosite atunci când se doreşte modificarea dinamică a conţinutului paginilor Web.

Paginile Web realizate în HTML au dezavantajul că sunt statice, conţinutul lor neputând fi modificat odată ce au fost încărcate pe un server decât aducându-le înapoi pentru a fi editate.

neputând fi modificat odat ă ce au fost înc ă rcate pe un server decât aducându-le
neputând fi modificat odat ă ce au fost înc ă rcate pe un server decât aducându-le
neputând fi modificat odat ă ce au fost înc ă rcate pe un server decât aducându-le
neputând fi modificat odat ă ce au fost înc ă rcate pe un server decât aducându-le

Pagini Web dinamice

Principalele caracteristici ale paginile Web statice sunt:

conţin doar elemente HTML;

codul sursă vizualizat în navigator este identic cu cel al fişierului stocat pe disc;

codul surs ă vizualizat în navigator este identic cu cel al fi ş ierului stocat pe

nu oferă interactivitate.

codul surs ă vizualizat în navigator este identic cu cel al fi ş ierului stocat pe
codul surs ă vizualizat în navigator este identic cu cel al fi ş ierului stocat pe
codul surs ă vizualizat în navigator este identic cu cel al fi ş ierului stocat pe

Pagini Web dinamice

Paginile Web dinamice se caracterizează prin următoarele:

conţinutul lor este creat dinamic şi poate diferi la accesări diferite; de exemplu la acelaşi URL conţinutul paginii poate varia în funcţie de anumiţi parametri cum ar fi locaţia geografică a utilizatorului, ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului;

oferă interactivitate;

posibilităţi de interacţiune.

ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului; ofer ă interactivitate; posibilit ăţ i de interac ţ iune.
ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului; ofer ă interactivitate; posibilit ăţ i de interac ţ iune.
ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului; ofer ă interactivitate; posibilit ăţ i de interac ţ iune.
ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului; ofer ă interactivitate; posibilit ăţ i de interac ţ iune.

Pagini Web dinamice

În funcţie de locul în care este evidenţiat caracterul dinamic al paginilor există pagini dinamice pe parte de client şi pagini dinamice pe partea de server.

caracterul dinamic al paginilor exist ă pagini dinamice pe parte de client ş i pagini dinamice
caracterul dinamic al paginilor exist ă pagini dinamice pe parte de client ş i pagini dinamice
caracterul dinamic al paginilor exist ă pagini dinamice pe parte de client ş i pagini dinamice
caracterul dinamic al paginilor exist ă pagini dinamice pe parte de client ş i pagini dinamice

Pagini Web dinamice

Tehnologii care permit realizarea de pagini dinamice pe partea de client::

scripturi pe partea de client (client side scripts)

DHTML (Dynamic HTML)

Applet-uri Java

Controale ActiveX

Elemente multimedia

pe partea de client (client side scripts) DHTML (Dynamic HTML) Applet-uri Java Controale ActiveX Elemente multimedia
pe partea de client (client side scripts) DHTML (Dynamic HTML) Applet-uri Java Controale ActiveX Elemente multimedia
pe partea de client (client side scripts) DHTML (Dynamic HTML) Applet-uri Java Controale ActiveX Elemente multimedia
pe partea de client (client side scripts) DHTML (Dynamic HTML) Applet-uri Java Controale ActiveX Elemente multimedia

Pagini Web dinamice

Scripturile pe partea de client (client side scripts) sunt secvenţe de program incluse în pagina HTML care se execută de către navigator. Secvenţele de program sunt incluse prin marcatorul <SCRIPT> sau în proprietăţile anumitor componente HTML ca răspuns la diferite evenimente.

marcatorul <SCRIPT> sau în propriet ăţ ile anumitor componente HTML ca r ă spuns la diferite
marcatorul <SCRIPT> sau în propriet ăţ ile anumitor componente HTML ca r ă spuns la diferite
marcatorul <SCRIPT> sau în propriet ăţ ile anumitor componente HTML ca r ă spuns la diferite
marcatorul <SCRIPT> sau în propriet ăţ ile anumitor componente HTML ca r ă spuns la diferite

Pagini Web dinamice

DHTML (Dynamic HTML) este o tehnologie dezvoltată de Microsoft care combină HTML, foi de stiluri (CSS) şi script-uri pentru a realiza pagini Web dinamice sau interactive. Permite utilizatorilor să interacţioneze cu pagina fără a retrimite o cerere la serverul Web

interactive. Permite utilizatorilor s ă interac ţ ioneze cu pagina f ă r ă a retrimite
interactive. Permite utilizatorilor s ă interac ţ ioneze cu pagina f ă r ă a retrimite
interactive. Permite utilizatorilor s ă interac ţ ioneze cu pagina f ă r ă a retrimite
interactive. Permite utilizatorilor s ă interac ţ ioneze cu pagina f ă r ă a retrimite

Pagini Web dinamice

Applet-uri Java reprezintă aplicaţii de dimensiune redusă, scrise în limbajul Java. Codul binar al aplicaţie este descărcat pe maşina client de pe server şi executat local, în maşina virtuală Java (JVM). Aproape toate calculatoarele permit execuţia applet-urilor, însă pentru funcţionarea acestora este necesară instalarea unei maşini virtuale Java.

În cadrul paginii HTML applet-urile sunt incluse prin intermediul marcatorilor <APPLET> sau <OBJECT>.

În cadrul paginii HTML applet-urile sunt incluse prin intermediul marcatorilor <APPLET> sau <OBJECT>.
În cadrul paginii HTML applet-urile sunt incluse prin intermediul marcatorilor <APPLET> sau <OBJECT>.
În cadrul paginii HTML applet-urile sunt incluse prin intermediul marcatorilor <APPLET> sau <OBJECT>.
În cadrul paginii HTML applet-urile sunt incluse prin intermediul marcatorilor <APPLET> sau <OBJECT>.

Pagini Web dinamice

Controalele ActiveX sunt componente binare incluse în paginile Web pentru a oferi interactivitate. Sunt asemănătoare applet-urilor, însă spre deosebire de acestea rulează pe platforma Windows şi au fost dezvoltate în special pentru Internet Explorer.

deosebire de acestea ruleaz ă pe platforma Windows ş i au fost dezvoltate în special pentru
deosebire de acestea ruleaz ă pe platforma Windows ş i au fost dezvoltate în special pentru
deosebire de acestea ruleaz ă pe platforma Windows ş i au fost dezvoltate în special pentru
deosebire de acestea ruleaz ă pe platforma Windows ş i au fost dezvoltate în special pentru

Pagini Web dinamice

Elemente multimedia sunt dezvoltate în general folosind produsul Macromedia Flash. Acestea se prezintă sub forma de fişiere SWF multimedia şi sunt incluse în pagina Web prin intermediul marcatorului <OBJECT>. Pentru a putea rula pe partea de client aceste fişiere este necesară instalarea unui plug-in denumit Macromedia Shockwave Player.

pe partea de client aceste fi ş iere este necesar ă instalarea unui plug-in denumit Macromedia
pe partea de client aceste fi ş iere este necesar ă instalarea unui plug-in denumit Macromedia
pe partea de client aceste fi ş iere este necesar ă instalarea unui plug-in denumit Macromedia
pe partea de client aceste fi ş iere este necesar ă instalarea unui plug-in denumit Macromedia

Pagini Web dinamice

Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice
Pagini Web dinamice

Pagini Web dinamice

Limbajele populare ale momentului sunt:

PHP (Personal Home Pages), ASP (Active Server Pages), ASP.NET şi JSP (Java Server Pages). La acestea se mai adaugă şi o serie de alte tehnologii de interes mai restrâns.

ş i JSP (Java Server Pages). La acestea se mai adaug ă ş i o serie
ş i JSP (Java Server Pages). La acestea se mai adaug ă ş i o serie
ş i JSP (Java Server Pages). La acestea se mai adaug ă ş i o serie
ş i JSP (Java Server Pages). La acestea se mai adaug ă ş i o serie

Pagini Web dinamice

Caracteristicile generale ale paginilor Web dinamice generate pe partea de server, indiferent de limbajul de scripting folosit sunt:

necesită un procesor pentru paginile dinamice sau un mediu de execuţie;

într-o pagină de script (ASP, JSP, PHP) pot fi îmbinate limbajul HTML şi secvenţe de cod

secvenţele de cod sunt executate pe partea de server, înainte de a trimite pagina la client

există astfel posibilitatea de a particulariza paginile în mod dinamic

oferă posibilitatea de interacţiune cu baze de date diferite.

posibilitatea de interac ţ iune cu baze de date diferite. au acces la toate resursele serverului

au acces la toate resursele serverului Web (fişiere, reţea).

de interac ţ iune cu baze de date diferite. au acces la toate resursele serverului Web
de interac ţ iune cu baze de date diferite. au acces la toate resursele serverului Web
de interac ţ iune cu baze de date diferite. au acces la toate resursele serverului Web

Pagini Web dinamice

Pagini Web dinamice

Afaceri pe Internet

Principalele avantaje aduse activităţii firmelor de care diferitele tipuri de afaceri electronice sunt:

Facilitează extinderea activităţii, asigurând acces rapid la pieţele locale şi naţionale, dar mai important şi la pieţele internaţionale; Scăderea costurilor cu desfăşurarea activităţii firmei, în special acelea cu realizarea, procesarea, distribuirea, păstrarea şi regăsirea informaţiilor păstrate pe hârtie; în cazul afacerilor electronice sunt folosite soluţii informatice, automatizate, pentru aceste activităţi; Creează posibilitatea modelării facile a produselor şi serviciilor conform nevoilor cumpărătorilor; Costuri de comunicaţie, transport sunt mult reduse.

ş i serviciilor conform nevoilor cump ă r ă torilor; Costuri de comunica ţ ie, transport
ş i serviciilor conform nevoilor cump ă r ă torilor; Costuri de comunica ţ ie, transport
ş i serviciilor conform nevoilor cump ă r ă torilor; Costuri de comunica ţ ie, transport
ş i serviciilor conform nevoilor cump ă r ă torilor; Costuri de comunica ţ ie, transport

Afaceri pe Internet

Avantajele consumatorilor sunt numeroase, dintre care sunt enumerate:

Oferă posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să efectueze tranzacţii 24 h/zi, în tot timpul anului din aproape orice locaţie; Acordă consumatorilor mai multe posibilităţi de alegere; Cumpărătorii pot să aleagă mai uşor cel mai mic preţ pentru un produs sau serviciu; Permite livrarea rapidă a produselor şi/sau serviciilor (în unele cazuri); Consumatorii pot să primească informaţie relevantă într-un timp scurt: în câteva secunde şi nu în zile sau chiar săptămâni cum este cazul în multe afaceri tradiţionale; Face posibilă participarea la licitaţii virtuale; Facilitează competiţia, ceea ce duce la scăderea preţurilor produselor şi serviciilor; Permite consumatorilor să interacţioneze cu alţi cumpărători prin intermediul comunităţilor electronice, să schime impresii şi să-şi compare experienţele.

ă tori prin intermediul comunit ăţ ilor electronice, s ă schime impresii ş i s ă
ă tori prin intermediul comunit ăţ ilor electronice, s ă schime impresii ş i s ă
ă tori prin intermediul comunit ăţ ilor electronice, s ă schime impresii ş i s ă
ă tori prin intermediul comunit ăţ ilor electronice, s ă schime impresii ş i s ă

Afaceri pe Internet

De asemenea, afacerile electronice aduc o serie de avantaje societăţii, printre care:

Oferă posibilitatea mai multor persoane să lucreze de acasă şi să cumpere de acasă, ceea ce poate duce, în timp, la scăderea traficului auto şi la scăderea poluării; Anumite mărfuri pot fi vândute la preţuri mai mici, acest lucru avantajându-i pe cei cu venituri mai mici, contribuind astfel la protecţia socială; Afacerile electronice contribuie la creşterea eficienţei şi/sau îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor.

contribuie la cre ş terea eficien ţ ei ş i/sau îmbun ă t ăţ irea calit
contribuie la cre ş terea eficien ţ ei ş i/sau îmbun ă t ăţ irea calit
contribuie la cre ş terea eficien ţ ei ş i/sau îmbun ă t ăţ irea calit
contribuie la cre ş terea eficien ţ ei ş i/sau îmbun ă t ăţ irea calit

Afaceri pe Internet

Pe lângă aceste avantaje, afacerile electronice au şi o serie de limite. Cele mai importante neajunsuri ale afacerilor electronice sunt:

Lipsa unor standarde universal acceptate pentru calitate, securitate şi încredere în afacerile electronice; Instrumentele de dezvoltare software pentru derularea afacerilor electronice sunt încă în plină evoluţie; Existe unele dificultăţi în ceea ce priveşte integrarea aplicaţiilor software de comerţ electronic cu unele aplicaţii existente şi bazele de date; Accesul Internet este încă scump şi/sau inoportun pentru o mare parte a populaţiei.

ş i bazele de date; Accesul Internet este înc ă scump ş i/sau inoportun pentru o
ş i bazele de date; Accesul Internet este înc ă scump ş i/sau inoportun pentru o
ş i bazele de date; Accesul Internet este înc ă scump ş i/sau inoportun pentru o
ş i bazele de date; Accesul Internet este înc ă scump ş i/sau inoportun pentru o

Afaceri pe Internet

Comerţul electronic (e-commerce) este procesul de cumpărare, vânzare sau schimb de produse, servicii sau informaţii prin intermediul reţelelor de calculatoare. Afacerile electronice (e-business) nu se limitează la cumpărarea şi vânzarea de bunuri sau servicii, ci includ şi facilităţi pentru servirea cumpărătorilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organizaţii prin mijloace electronice.

cump ă r ă torilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organiza ţ ii
cump ă r ă torilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organiza ţ ii
cump ă r ă torilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organiza ţ ii
cump ă r ă torilor, colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organiza ţ ii

Afaceri pe Internet

Afacerile electronice pot fi parţiale sau totale şi ele presupun desfăşurarea a cel puţin uneia din următoarele activităţi:

Prezenta on-line ( existenţa unui site de prezentare); Comanda on-line; Plata on-line; Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.

a unui site de prezentare); Comanda on-line; Plata on-line; Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.
a unui site de prezentare); Comanda on-line; Plata on-line; Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.
a unui site de prezentare); Comanda on-line; Plata on-line; Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.
a unui site de prezentare); Comanda on-line; Plata on-line; Transmiterea on-line a produsului sau serviciului.