Sunteți pe pagina 1din 100

MELFIOR

RA

MISIUNEA

ROMNIA

UNIVERSUL

Editura Fidelia - Editura Sigma 1996

PREFATA

Doresc sa aduc la cunostinta cititorilor mei cateva detalii despre calea parcurs[ de mine pentru a ajunge la realizarea dedubl[rii \i a c[l[toriilor astrale ]n general, ca urmare a unor practici \i cunoa\teri metafizice. Fac aceasta ]ntruc_t dup[ apari@ia celei de a doua mea carte publicat[, Descifrarea enigmelor Piramidei Luminii Celeste nu putine au fost persoanele care mi-au cerut re@ete de dedublare \i de c[l[torii astrale. Pentru cei interesa@i \i dornici de dedubl[ri \i c[l[torii astrale, relatez cele ce urmeaz[: Dup[ cum prea bine se \tie , ]nsu\i Iisus a spus : ( Adev[rat, adev[rat zic vou[: Cel ce crede ]n mine va face \i el lucr[rile pe care le fac Eu \i mai mari dec_t acestea va face, pentru c[ Eu M[ duc la Tat[l. N.T. Ioan 14,12 ) Oare s-ar mai putea spune ceva ]n plus ? Dac[ ]nsu\i Isus Christos a spus aceasta, oare se poate pune la ]ndoial[ ceva din spusele M_ntuitorului ? Iat[ c[ fiecare om poate face ceea ce a facut Isus , dar pentru aceasta trebuie, credin@[ ]n primul r_nd \i apoi s[ doreasc[ cu ardoare din toat[ fiin@a lui purificarea \i totodat[ s[ cread[ c[ poate, c[ ]i st[ ]n putin@[ s[ realizeze cele propuse, pentru c[ dorin@a, voin@a \i credin@a au un rol important ]n ]ndeplinirea celor propuse, dar numai dup[ purificare. In spa@iul dimensional ]n care ne afl[m exist[ dou[ mari puteri, reprezentate prin Lumin[ \i Intuneric. Cei dornici de

realiz[ri metafizice, spirituale, trebuie s[ \tie de la ]nceput c[rei puteri vor s[ se afilieze, de cine vor s[ fie ajutati \i pe cine vor s[ slujeasc[, Lumina sau Intunericul ? Eu cunosc doar calea parcurs[ de mine. Eu m[ ]nchin Luminii, reprezentat[ ]n spa@iul nostru dimensional prin Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, creatorul cerului \i al p[m_ntului. Astfel, c_nd am ]nceput s[ doresc evolu@ie spiritual[, m-am adresat cu ardoare \i spre marea mea bucurie am fost auzit[. Cu ajutorul lui Isus Christos, Inv[@[torul tuturor Inv[@[torilor, am f[cut pa\i evolutivi \i iat[ c[ practicile \i metodele ]n cercet[rile ]n cunoa\tere prin care am trecut, au ajuns ]n preajma dumneavoastr[ materializate sub forma acestor cuvinte prin care exprim tr[irile \i realizarile metafizice. C_nd cineva dore\te ceva din toat[ fiin@a lui \i se roag[ pentru aceasta Tat[lui, Fiului \i Duhului Sf_nt, \i crede c[ va fi ajutat , aceasta se va ]nt_mpla. Credin@a \i ]ncrederea ta ] nseamn[ foarte mult, doar s-a spus \i scris este: ( Dac[ ve@i avea credin@[ c_t un gr[unte de mu\tar, ve@i zice muntelui acestuia : Mut[-te de aici dincolo, \i se va muta; \i nimic nu va fi vou[ cu neputin@[. N.T. Matei 17,20. ) Eu a\a am procedat. Nimic ]n via@a mea nu mai era la voia ]nt_mpl[rii. Percepeam prezen@a ghizilor mei spirituali astrali, care ]mi coordonau pa\ii, astfel eram ]ndrumat[ mental exact acolo unde trebuia s[ fiu pentru a lua la cuno\tin@[ cele necesare. Eram ]ntr-un moment anume, ]ntr-un loc anume, \i niciodat[ ] n zadar, f[ceam, primeam sau auzeam ceea trebuia s[ \tiu, ] nc_t am ajuns s[ citesc multe c[r@i care mi-au direc@ionat pa\ii pe calea realiz[rii spirituale. Cartea de cunoastere ezoteric[, treapta de baz[ pentru mine, ]ntruc_t mi-a oferit o metod[ de medita@ie cu care am rezonat, a fost Radiografii pentru succes scris[ de Silvia Cinca, o rom_nc[ plecat[ de mai mul@i ani ]n America, dar \i de acolo aceast[ autoare ]\i ajut[ semenii \i fra@ii ]ntru cunoa\tere. Cartea Silviei Cinca , a g[sit ]n sufletul meu \i in inima mea o mare rezonan@[, iar prin cele asimilate de mine \i puse ]n practic[, am f[cut primii pa\i evolutivi \i r[m_n pururi recunosc[toare autoarei \i o consider primul meu ghid spiritual terestru. Primul pas fiind f[cut, au urmat al@i \i al@i pa\i datora@i celor pe care ]i pot numi cu respect \i deosebit[ stim[ : Vanga, (din Bulgaria) Dan Seracu, Ion Tugui, Eugen Celan, A.V.Ignatenko, O.M. Aivanhov, Arthur Ford, Paramahansa Yogananda, Paul Brunton \i mul@i, mul@i al@ii care au l[sat urme ad_nci ]n

con\tiin@a mea precum \i ]n ale altor fiin@e p[m_ntene. Cei aminti@i sunt doar o foarte mic[ parte dintre cei care mi-au fost ghizi \i mae\tri teoretici dar care \i-au l[sat amprenta vibra@ional[ in fiinta mea , pe calea parcurs[ de mine; tuturor le port o vie \i profund[ recuno\tin@[. Dar pentru a ajunge s[ cunosc realiz[rile \i imboldurile lor, mai ]nt_i a trebuit s[ existe ]n mine dorin@a \i credin@a c[ pot \i c[ voi fi ajutat[ din Inalt de Puterea Divin[ sub protec@ia c[reia am pornit spre Lumin[. A trebuit sa-mi schimb modul de via@[, de g_ndire \i alimenta@ie, care au produs ]n mine toate aceste schimb[ri, apoi au ap[rut Ei, ghizi mei spirituali astrali, ( mai bine zis, acum ]i perceapeam ) care mi-au predat lec@ii de dedublare \i de c[l[torii ]n timp, at_t ]n trecut c_t \i ]n viitor. Dar p_n[ am ajuns la aceast[ performan@[ au trecut c_@iva ani de purificare , rug[ciune \i credin@[ nestr[mutat[ ]n Tat[l Ceresc. Un capitol deosebit ]n evolu@ia mea spiritual[ \i ]n realiz[rile mele metafizice ]l ocup[ c Vanga, sau mai bine spus m[icu@a Vanga, marea clarv[z[toare din Bulgaria. Dup[ ce am primit lec@ii de dedublare de la ghizii mei astrali , am fost condus[ de nenum[rate ori la m[icu@a Vanga, care mi-a predat multe din cunoa\terile sale. Cu ea am comunicat telepatic pentru ]nceput , la modul con\tient, ]n plan fizic. La ea am cunoscut primele entit[@i astrale de pe Vamfim ( de pe planeta Marte ) \i sub ] ndrumarea ei am f[cut primele c[l[torii , materializate \i publicate ]n cartea C[l[torii pe Vamfim carte ap[rut[ la editura Solteris in anul 1994. Vanga va ocupa ]ntotdeauna cel mai ]nalt loc ]n templul recuno\tin@ei mele, ]n ceea ce prive\te rela@ia mea, cu ghizii spirituali tere\tri. Acum celor dornici de re@ete de dedublare, le spun : ATENTIE ! Chiar mare aten@ie, deoarece ie\irile ]n astral trebuie s[ se fac[ numai atunci c_nd trupul , sufletul \i spiritul sunt in armonie prin purificare. Purificarea se ob@ine prin iubire fa@[ de semeni, iubire spiritual[, ]ng[duin@[, g_nduri bune, un autocontrol riguros asupra g_ndurilor ]nc_t acestea s[ fie ]n totalitate pozitive \i constructive, precum \i ]n concordan@[ absolut[ cu cuvintele \i faptele noastre, apoi o alimenta@ie vegetarian[ \i netrecut[ prin foc, adic[ o hran[ vie. Se \tie c[ aceasta era hrana marilor preo@i din templele sacre dacice. Apoi, \i nu chiar ]n ultimul r_nd este necesar autocontrolul absolut asupra senza@iilor carnale. Numai atunci este bine s[ se efectueze c[l[toriile astrale c_nd omul este ]n

totalitate st[p_nul absolut al trupului, sufletului \i spiritului s[u, deoarece acolo ]n plan astral se va ]nt_lni ]ntotdeauna cu echivalentul s[u din planul fizic. Dac[ ]n plan fizic suntem buni, puri, \i iubitori de semeni, astfel de entit[@i vom ]nt]lni \i ]n plan astral, altfel Intotdeauna ]n astral ]nt]lnim echivalentul nostru vibra@ional , deci ceea ce suntem ]n plan fizic aceea vom ]nt]lni acolo in alte spatii dimensionale. Iat[ c[ este bine s[ fim a\a precum \i Tat[l nostru Ceresc este, \i cum ne-a creat \i pe noi, puri \i perfec@i, iar c_nd suntem astfel atunci s[ ] ncerc[m \i s[ ]ncepem prin dedublare \i c[l[torii astrale s[ s[ ne apropirem de Lumin[, de Sfera Divin[, de Casa noastr[ ancenstral[ din care am descins c_ndva. Urez tuturor cititorilor si doritorilor de cunoastere sa realizeze p[rimul pas spre Adevar, \i anume, iubirea fa@[ de semeni, iar pa\ii urm[tori vor veni de la sine \i odat[ cu ei Cunoa\terea. Melfior Ra

Capitolul 1 inutul binecuvntat Aceast zon terestr numit Romnia, este un inut binecuvntat de Dumnezeu, dei viaa celor care triesc n

aceast zon nu a fost nu este i nu va fii uoar nc o vreme. Dar bine se tie c nimeni nu se poate nla spiritual fr s sufere, s jertfeasc ceva preios. Jertfa neamului din aceast zon este suferina acumulat n mii de ani prin fel de fel de asupriri. Dar prin suferina ndurat acest popor i-a construit n plan subtil o nalt treapt pe scara evoluiei spirituale. Multe popoare, printre care i cele care ne-au asuprit i ne-au fcut s suferim (prin strmoii notri), acum doresc s se nfrupte din realizrile noastre spirituale. Muli sunt cei care tiu c Romnia este inutul din care va rsri Lumina Erei viitoare, Lumina prin care se vor trezi cei dornici de Adevr. De asemeni, tiu c acest inut este populat cu entiti invizibile ochilor fizici carnali i c aceste entiti au misiunea de a conlucra cu anumite persoane aflate n plan fizic i n trup carnal, prin care pot s comunice pmntenilor cele necesare n scopul ndeplinirii misiuni, att a lor ct i a noastr ca naiune. Nu puini au fost profeii care au spus de-a lungul veacurilor despre neamul "aflat la gurile Dunrii" i despre misiunea lui. De asemenea nu puini sunt cei care n zilele noastre tiu despre aceste profeii i tiind c a sosit timpul, ncearc s se infiltreze n scopuri nu tocmai benefice, n spiritualitatea acestei zone. Muli au venit i vor mai veni (este abia nceputul), pentru a se adpa din izvoarele noastre, dar n mndria lor nelimitat declar c vin s ne ofere nalte cunoateri spirituale pentru a ne ajuta. Muli dintre acetia au venit n Romnia i-au fcut apariia dornici s ne predea cursuri de spiritualitate, s ne predea ceea ce noi am avut dintotdeauna: credina n Dumnezeu. Unii i-au fcut apariia dornici s ne predea modaliti de vindecare, de tratamente prin fel de fel de metode care mai de care mai "nalte", dar aceti "mari vindectori" uit pentru moment c vindecrile nu se pot face fr credin n Dumnezeu. Bineneles, ei dispun de teorii, dar pentru a-i verifica veridicitatea teoriilor le trebuie practicani puri curai n faa lui Dumnezeu, i iat-i strbtnd miile de kilometri pentru a veni aici s ofere cunoaterea lor teoretic. Pentru c acolo de unde ei vin, nu au prin cine s-i verifice teoriile. i astfel ei consider c ne fac un mare serviciu, ne ridic spiritual, ne ofer cunoaterea i calea spre Lumin. Dar adevratul interes este acela de a nva de la noi ceea ce le lipsete i le-a lipsit, credina n Dumnezeu, iubirea fa de semeni, tolerana i smerenia.

Noi, romnii, ce facem? I primi cu braele deschise, cu inimile descoperite, le oferim dragostea noastr, mulumirile noastre, respectul nostru. Credem exact ceea ce ei doresc s credem despre ei. Noi fiind cinstii i lipsii de perfidie, i credem pe toi ca noi, dar cteodat prea mult naivitate se transform credulitate. i iat c ceea ce nu au reuit s ctige cu armele se poate uor ctiga prin metode i modaliti mult mai "blnde". Dei spun blnde, aceste arme n faa lui Dumnezeu sunt mult mai de condamnat, pentru c prin ele nu se atinge trupul unei naiuni ci nsui sufletul ei, spiritul ei, deci aceste metode sunt mult mai de temut de ct cele vizibile pentru toat lumea. Iat plasa aruncat asupra acestei zone, o plas prin care puini pot rzbate, puini pot iei prin ochiurile ei deasupra ntunericului care ni se ofer cu atta bunvoin i "dezinteres". Pentru toi acetia care au venit i pentru care vor mai veni s ne "ofere" spiritualitate, zic urmatoarele: Frailor, poporul romn este un popor iubit de Dumnezeu. Nu ncercai s asuprii acest neam, c vei fi asuprii voi, nu ncercai s dominai mental acest popor, pentru c acesta este cel ales de Tatl Ceresc s nfptuiasc ceva ce voi nc nu putei pricepe, iar ceea ce "oferii" vei primi voi i nu v vei bucura cnd vei primi ceea ce dorii s dai acestui neam. Nu fii necinstii cu cei care v-au primit cu pine i sare, c entitile de lumin care supravegheaz aceast zon nu pot fi minite i nici pclite de nimeni, ele nu suport necinstea. Nu ncercai s luai unui neam ceea ce Dumnezeu i-a dat n mrinimia Sa. Pentru cine lucrai voi? Unde este credina voastr, cui v nchinai? Pe cine slujii? Iat pentru ce se nghesuie la porile trii noastre muli venii din cele patru zri s ne "nvee" spiritualitate. Dar acetia tiu bine c ceea ce ei prin organizaiile lor superputernice i dotai cu tot felul de aparaturi sofisticate nu au fost n stare s obin ceea ce aici, n aceast zon, au reuit oameni simpli, fr organizaii i fr aparate, doar prin puritatea lor i credina n Dumnezeu. Aceste spirite mari, ncarnate acum i aici, in legtura cu entitile de lumin care supravegheaz aceast zon. Dureros este c multe din aceste spirite mari ncarnate i ncalc misiunile punndu-se n slujba celor care le ofer pe lng spiritualitate i avantaje materiale, devenind astfel sensibile la "argini". Iat c n planul fizic pn i spiritele venite n misiune

se pot pierde n hiul materiei i prinse n plasa ntunericului se complac n hibernarea mental dictat de cei care au cutat i au gsit punctul vulnerabil al celui netrezit. Dumnezeu a dat fiecrei naiuni tot ce i era necesar. Noi nu avem nevoie de nimic de la nimeni, nu cerem nimic, dar alii doresc s ne "ofere" nlimile micimii lor. Ct "iubire" ! Ct perfidie ! Iat prin cei care dein legturi cu entitile de lumin care supravegheaz aceast zone (printre care m numr i eu, i am avut privilegiul s fiu iniiat i contactat de acestea), se anun c A SOSIT TIMPUL ca Misiunea Romnia s demareze spre mplinirea celor hotrte acolo SUS, din vrere Divin.

Capitolul 2 Piramida vie - Muntele Retezat RARAUL In august 1995 m[ aflam pe muntele Rar[u, unde am fost chemat[ sa ]mi urmez Inv[@[torul. C_nd m-a chemat doar at_t mi-a spus: -Urmeaza-M[ ! Nu \tiam unde, cum \i c_nd, dar toate acestea s-au rezolvat, parc[ cineva aranja totul dinainte, ]nc_t eu, doar r[m_nea s[ execut. Astfel am ajuns ]n Rar[u la Pietrele Doamnei, unde am primit multe informa@ii. Unele le-am f[cut cunoscute semenilor mei prin intermediul revistei Revista Fenomenelor Prarnormale nr.38 anul I , altele urmeaz[ s[ le afla@i acum iar celelalte ]n viitor. Entitatile superioare de pe Rarau- Pietrele Doamnei, mi-au comunicat urmatoarele : - Initiaiti din aceasta zona numita Rom_nia nu sunt nevoiti s[ se deplaseze in Tibet pentru anumite realizari spirituale. Tibetul lor este Rar[ul, Pietrele Doamnei. Aici este

Tibetul rom_nilor. Noi ne-am a\ezat aici sediul pentru c[ aici nu ajung vibra@iile joase ale celor care nu doresc evolu@ie spiritual[. Aici este puritate, aici putem - cum ati spune voi pamintenii- respira in voie, aici avem toate condi@iile necesere desf[\ur[rii activita@ii noastre. Iat[ Melfior Ra, aceste st_nci sunt sediile noastre. Masivul din partea st_ng[ a st_ncilor este hangarul vehiculelor noastre. Daca semeni de-ai t[i interesati ar face ]nregistr[ri pe pelicul[, ar vedea multe, care altfel nu le sunt date s[ vad[: de asemeni \i cu aparate foarte sensibile s-ar putea inregistra semnale auditive. Dar se pare c[ semenii t[i nu acord[ prea mare interes acestor fenomene. Pentru verificarea cuno\tin@elor tale oculte, tu ai fost adus[ aici \i @i s-au dat persoane prin care te-ai putut verifica si prin care ai primit confirmari la cele ce le intreprinzi. Te preocupa faptul dac[ ceea ce faci prezinta o certitudine in plan fizic. Iat[, acum ai confirmarea dorit[. Am lucrat si noi aici pentru a-@i oferi aceast[ posibilitate. Noi trebuie s[ ne ajut[m reciproc, facem parte din aceeasi Misiune, a\a c[ vom colabora pe tot parcursul misiunii noastre. Ti-am revelat cum facem transmiterea mesajelor noastre spre superiorii nostrii care se afl[ pe planeta Vamfim (Marte). Este bine s[ se \tie c[ pe planeta Vamfim sunt entit[@i care raspund de evoultia spirituala a p[mantenilor. Noi ne aflam aici pentru a lucra direct pe voi si a conlucra cu voi in ceea ce avem de realizat \i toate acestea in favoarea voastr[. Suntem aici un fel de msionari interplanetari, singura noastr[ recompens[ este evolu@ia voastr[ spiritual[. Nu dorim nimic si nu facem nimic pentru a fi recompensa@i. Iat[, datorit[ muncii noastre, tu ai posibilitatea s[ vezi ceea ce semeii t[i nu pot vedea. Tu ai cunoscut via@a planetei Vamfim si ai descris cele aflate, dar c_@i din semenii t[i sunt m[car ]n stare s[ priceap[ c[ a\a ceva este posibil ? Cei mai multi vor crede c[ este vorba de imagina@ie, acesta este nivelul lor evolutiv, mai mult nu pot crede. Daca muntele Rar[u este Tibetul rom_nilor, trebuie \tiut c[ muntele Retezat este Himalaia voastr[, iar tu Melfior Ra, acolo ai de indeplinit ceva. Aici ai venit doar

pentru a-@i cunoa\te o parte a echipei cu care vei lucra acolo. Acestea fiind spuse, entit[@ile vamfiene mi-au spus c[ eu am o misiune de indeplinit ]n Mun@ii Retezat. In scurt timp am parasit muntele Rar[u si peste cateva zile urma sa merg in Retezat, deci ]n Himalaia noastr[ \i a stramo\ilor no\trii. Dar despre aceasta, in cele ce urmeaza. RETEZATUL Iat-m[ din nou n Piramida Luminii Celeste, unde m-a a\teptat NVTTORUL. L-am urmat, spre surprinderea mea, ntr-o ncpere despre a crei existent nc nu stiam: Camera NORDIC. nvttorul a spus: - Te afli aici pentru a primi energie benefic. Trebuie s stii c energia benefic circul dinspre NORD spre SUD. ntotdeauna n clipele de repaos sau de odihn s v asezati cu capul spre Nord (directia N - S, cnd stati pe orizontal). Aceste energii benefice, care se deplaseaz pe directia Nord - Sud, sunt coordonate de entitti invizibile ochiului fizic, deci de entittile existente n Piramida Luminii Celeste, n aceast camer, n Camera Nordic. Tu, Melfior Ra, te afli aici pentru a ti se comunica cele ce urmeaz si se refer la o piramid nordic, cea mai nordic piramid aflat pe Geea. Aceast piramid este foarte asemntoare cu Piramida Luminii Celeste, doar c Piramida Nordic este acoperit, este plin de viat, att la interior ct si la exteriorul ei. Ea este de fapt cunoscut ca munte, nu ca piramid. Ea se afl n Romnia si se numeste Muntele Retezat. Acest munte ascunde n interiorul lui taina tainelor. Nu va trece mult vreme si se va scutura de scoarta care l acoper si va iesi la iveal constructia tinuit n interiorul muntelui. Dar aceasta la vremea potrivit. nc nu este clipa prielnic dezvluirii si dezvelirii acestei constructii si a ceea ce tinuie ea. nc nu s-a ajuns la gradul de cunoastere, a priceperii si a perceperii a ceea ce ascunde Muntele Retezat. Ceea ce se poate sesiza acum, este nalta vibratie care l rzbate si care vine din interiorul muntelui, dar binenteles c

nu oricui i este dat s poat simti si sesiza aceasta. Cei care sunt pregtiti s perceap vibratii nalte sunt invitati s urce muntele si s poposeasc pe platforma aflat pe ceea ce ar fi trebuit s fie vrful lui, si vor simti vibratii echivalente cu cele simtite aici pe platforma Piramidei Luminii Celeste. Undele vibrationale sunt mai puternice atunci cnd ceasurile orelor terestre indic orele 3.00 si orele 15.00, deci orele trei de zi si orele trei de noapte. De ce? ti simt ntrebarea, Melfior Ra, dar nc nu este timpul s se stie aceasta acum. Trebuie s se stie c pe tot teritoriul Romniei nu exist un loc asemntor, cu o vibratie att de nalt, ca pe Muntele Retezat, fiindc, de fapt, acesta nu este un munte, ci o constructie acoperit de pmnt, constructie din timpuri foarte vechi, nct cei care au stiut aceasta au disprut de mult, precum si cei crora le-au fost transmise cele stiute despre acea constructie au disprut prin diferite mprejurri, si astfel s-a pierdut cunoasterea a ceea ce ascunde muntele respectiv. ns va veni vremea cnd cele ce trebuiesc cunoscute vor fi descoperite. Asadar, Muntele Retezat ascunde Piramida Nordic, cea care formeaz de fapt crucea energetic vibratorie a Geei, si dup cum bine se stie, Nordul detine energie benefic. Cei care nu pot face cltorii astrale, s se ridice, cu ajutorul aparatelor de zbor terestre, deasupra Muntelui Retezat, si s priveasc Piramida Nordic. Vor simti vibratiile emise de aceasta. Cei care au avut posibilitatea s priveasc si s simt vibratiile Piramidei Luminii Celeste, vor fi uimiti de asemnarea si echivalentul vibratiilor celor dou piramide. Diferenta dintre cele dou piramide const n viata care exist n interiorul Piramidei Luminii Celeste, desi nu se vede cu ochiul fizic, si inexistenta vietii din interiorul Piramidei Nordice, precum si inexistenta vietii din exteriorul Piramidei Luminii Celeste. Piramida Luminii Celeste pare moart, pe cnd Piramida Nordic freamt de viat, de viat vegetal si animal, n exterior, att se vede doar ochiului fizic, ceea ce nu se vede ochiului fizic este viata din interiorul muntelui, de fapt din interiorul a ceea ce ascunde muntele.

Cutati si cunoasteti legendele Muntelui Retezat, si astfel veti gsi, deconspira taina, adevrul referitor la taina Muntelui Retezat. Apoi, nvttorul m-a condus pe scara n spiral si am iesit din interiorul Piramidei Luminii Celeste, deasupra ei, pe acea platform de-acum cunoscut, ns am poposit pe Floarea de Cristal. Apoi nvttorul a spus: -Priveste Cerul! Melfior Ra, vezi stelele, Luna si planetele existente n acest sistem solar? Toate sunt la picioarele mele. Trebuie s stiti c n Univers si n acest sistem solar sunt mai multe planete pe care exist entitti inteligente, unele vzute si unele nevzute de cei din Planul Fizic, cei ncorsetati n carne si oase. Nu sunteti singurii n Univers, nici n Sistemul Solar... Nu va trece mult si vei cunoaste viata de pe alte planete, dar pn vei putea ajunge acolo trebuie s mai parcurgi pasi n evolutia ta spiritual. Mai ai nevoie de cunoastere. Pentru a dobndi aceast cunoastere, nu trebuie s te opresti din drum ci s te grbesti, s grbesti pasii fr s pierzi ceva din cele dobndite spiritual pn acum. Eu te astept si te voi ajuta. Tu stii c esti discipolul meu, mai exact unul din discipolii mei din Planul Terestru. Cu bine, ne vom revedea n curnd ! |i-a fcut aparitia apoi Zen, ghidul meu superior n cltoriile astrale mai ndeprtate. M-a condus pn la intrarea n trup si mi-a comunicat, telepatic, binenteles, s nu-mi fie team c voi uita sau pierde din vedere s scriu tot ce mi s-a comunicat, c el mi va fi alturi si mi va aminti la nevoie. Ceea ce a si fcut si i multumesc...

Capitolul 3 Piramida Nordic Zen stie ntotdeauna ce are de fcut. Niciodat nu primeste instructiuni n fata mea. I se spune doar s m conduc acolo unde trebuie. stiam c m va conduce nspre cas, "cas" numind de data aceasta trupul meu fizic. Simteam c acea

distant ntre cele dou continente Africa si Europa, raportate la distant, fata de cea parcurs, nici nu merit s-i mai spun distant, doar cel mult, da, cel mult un pas, fat de imensitatea parscurs pn la captul Universului. Iat-m deci pe drumul de ntoarcere spre... cas, apropiindune de Muntele Retezat pe care, vzndu-l, Zen a receptat gndul meu de a mai cunoaste cte ceva privitor la cele ce acunde acest munte. Atunci Zen a spus: -Dac vrei, facem un popas n Piramida Nordic (piramida existent n interiorul acestui munte). Da, vreau s cunosc ceea ce se poate despre aceast piramid, ceea ce mi este permis. Atunci ne-am oprit si Zen a spus: -Priveste. Am privit si am vzut deschizndu-se peste mijloc, ca o hain, ca un fermoar, muntele, dezvelind n acelasi timp Piramida Nordic. Apoi am dat un ocol piramidei, am intrat n ea, prin platforma existent, foarte asemntoare cu cea de deasupra Piramidei Luminii Celeste. Deci si aceast piramid are ca punct terminal al constructiei, o platform ale crei dimensiuni sunt de 19 metri ptrati. Acolo, n mijlocul acelei platforme, exist o trap; acea trap s-a deschis si am cobort n interiorul piramidei, pn la nivelul solului. L-am ntrebat pe Zen dac si aceast piramid este construit la fel ca Piramida Luminii Celeste si dac are acea parte a constructiei subterane n descrestere dimensional. Zen doar m-a privit si nu mi-a rspuns la aceast ntrebare. Am simtit c nu poate, nu trebuie sau nu are permisiunea s-mi comunice acestea, poate deocamdat... Deci m-a condus pn la baza piramidei; acolo, am intrat ntr-o ncpere foarte mare, spatioas, si am vzut mai multe sarcofage asezate exact ca cele din Piramida Luminii Celeste. Apoi, Zen a spus: -Trebuie s stiti c aceast piramid a fost construit de atlanti. Da, de atlanti, este un fel de copie a Piramidei Luminii Celeste, dar executat la scara de 1/2 si nu este "populat" de entitti spirituale. Ceea ce vezi aici, aceste sarcofage, detin multe taine, multe din ele fiind copiile a ceea ce ascunde Piramida Luminii Celeste, altele doar amintiri a ceea ce ascunde acea piramid. Aceasta, Piramida Nordic, a fost construit numai de entitti terestre, cu scopul de a avea o rezerv

a tainelor din Piramida Luminii Celeste. Aceast constructie a fost ridicat cu mult timp n urma executrii primei detintoare a marilor enigme, dar marii initiati au transmis cele necesare din generatie n generatie, necesitatea si obligatia realizrii acestei constructii ca rezerv a tainelor ce trebuiau pstrate si transmise peste timp omenirii. Apoi am urcat la nivelul urmtor. Am vzut si la acel nivel ntr-o anumit ncpere cteva sarcofage. Mi s-a spus c si acestea contin anumite taine, dar nu papirusuri ca cele de la primul nivel, ci... altfel de taine. -Aici, n aceste sarcofage, a spus Zen, se afl un fel de televizoare folosite de atlanti, adic niste... globuri care pot avea si au diferite forme asemntoare cu cristalele de cuart, n care ei, atlantii, au nmagazinat imagini ale lumilor apuse si a tot ceea ce au vrut s ne transmit nou, atunci cnd vom fi capabili si pregtiti s primim acele cunoasteri. Tot acolo, n sarcofage anume, se afl si obiecte sacre de cult, de valori inestimabile, dar trebuie mare atentie la atingerea lor, aceasta putnd fi fatal celor a cror curtie nu este n rezonant cu vibratiile celor ce le-au depus. Este bine s se stie c aceste obiecte nu suport atingerea celor impuri. Dac o entitate fizic le va atinge, nefiind sau neavnd acea vibratie asemntoare cu cea a depuntorului, atunci acea entitate, trupul ei fizic, la atingerea acelor obiecte se va dezintegra. Asa cum puful unei ppdii se spulber n vnt, tot asa se va ntmpla si cu trupul celor care vor atinge acele obiecte nefiind n rezonant vibrational cu depuntorul, n acele locuri tinuite. Tocmai de aceea trebuie fcute cunoscute toate acestea pentru a nu se ajunge la ceva... nedorit. Tot la acest nivel, am vzut ceva foarte... amuzant. Dar ceva ct se poate de relevant. Un fel de muzeu, n care exist ceva foarte asemntor cu sculpturile din muzeele zilelor noastre. Nu cunosc materialul din care sunt executate acele... nuduri. Poate c nici nu sunt sculpturi ci cu totul altceva, dar eu cu sculpturile le-am asemuit. Poate sunt un fel de ppusi, dar de dimensiunile si nftisarea atlantilor. Deci, iat ce am vzut. O familie de atlanti, care se pun n miscare si fac... anumite gesturi, mai bine zis fac ceea ce au fost programati s fac.

Acele.. s le zicem ppusi, sunt, reprezint o ntreag familie, de altfel, cu printi, copii si bunici. Ei se pun n miscare si ne arat ocupatiile lor si felul n care le executau. Apoi, cnd lucrul este gata, se aseaz la... ceva ce ar nsemna o mas, mnnc, apoi n loc de odihn, de culcare, si reiau locurile acolo unde se aflau initial. Este o minuntie, o delectare s vezi asa ceva. O copilrie, o bucurie si totodat o munc si o miestrie, o cunoastere profund a unor... nsusiri, a unor stiinte, pentru a realiza asa ceva cu durat si pentru un timp ndelungat. Apoi, am intrat ntr-o ncpere dreptunghiular unde, pe plafon, parc era intarsiat Universul. Parc tot tavanul acelei ncperi ar fi fost un ecran de cinema. Acolo am vzut ceva asemntor cu ceea ce am vzut cu multi ani n urm, n acel Planetarium de pe litoralul Mrii Negre. Numai c aici, pe acea bolt a ncperii din Piramida Nordic, acel univers imortalizat acolo este cel existent n urm cu zeci de mii de ani, vzut si redat astfel de astrologii acelor timpuri apuse. Ajunge doar s ridici ochii si s privesti la acel... ecran si vei vedea ntreg Universul si vei ntelege c de fapt aceasta a vrut s se transmit peste vremi de ctre cei initiati n vechime n astrologie, pentru a se putea face o comparatie cu ceea ce exista n aceste vremi. Am privit si m-au uimit cele vzute si m-am gndit c un astrolog, un astronom sau un astronaut ar avea multe de concluzionat vznd acestea, deoarece eu n zadar le vedeam c nu pricepeam mare lucru. Att doar c admiram nespus acea priveliste aproape de basm. Zen mi-a prins gndul si mi-a spus: -Tu, Melfior Ra, ai fost cndva un astrolog renumit. Dac vei strui, vei recpta ceea ce ai stiut cndva, cnd te aflai la curtea unui mare domnitor, cuceritor de teritorii terestre si te ocupai cu dezlegarea tainelor astrelor. Acum nu trebuie dect s vrei si-ti vei recpta aceast cunoastere care s-a mai destrmat de-a lungul ncarnrilor tale n vietile anterioare. Undeva, n memoria ta, ntr-un sertar anume al memoriei tale, exist acea cunoastere. Dac vei simti nevoia redescoperirii ei, ti va fi foarte usor s reintri n posesia cunoasterii avute cndva. Ea te asteapt fie n viata ta de acum, fie n vietile urmtoare, o vei regsi, de tine depinde, cnd si n ce msur vei recstiga acea cunoastere.

Apoi Zen, bunul meu prieten si ghid spiritual, m-a condus pe acea scar n spiral si am iesit din Piramida Nordic prin acea platform prin care de fapt am si intrat n ea. Zen m-a condus pn la reintrarea n trup si mi-a recomandat o energizare prin metoda micului circuit ceresc, spunndu-mi c am nevoie s completez energia consumat. Am fcut deci acel exercitiu de energizare si apoi am scris cele vzute - simtite - trite de mine n aceast cltorie astral. Iat, cele scrise si... trite de mine, le-ati parcurs cu privirile dumneavoastr lucide, avide sau poate nencreztoare n cele ce v-am relatat. Dar eu nu-mi fac necazuri din aceast cauz pentru c stiu c nimic nu este ntmpltor, si, oricum, timpul le rezolv pe toate, chiar si adeverirea celor scrise de mine n aceste pagini. S nu uitm totusi c la scara Universului, viata terestr este echivalent cu o clip. Dar fiecrei clipe i urmeaz o alt clip si tot asa pn la mplinirea celor ce trebuie s se mplineasc, si toate se mplinesc atunci cnd este prevzut s se mplineasc.

Capitolul 4 Popasuri telurice n jurul Pmntului i al pmntenilor roiesc n permanen mulime de entiti nevzute ochiului fizic. Aceste entiti au doar corpuri energetice, sunt fiine inteligente i raionale, survoleaz planeta i roiesc n jurul nostru i ne considera fiine nu prea inteligente. Noi, pmnteni nc mai avem nesbuina s ne credem singurele fiine raionale din acest sistem solar i de ce nu,chiar din univers. i vai nou ct greim ! Aa cum pmntenii sunt de mai multe rase, tot aa n vzduh sunt attea i attea feluri de via i entiti care vin din attea spaii dimensionale, nct pentru noi este greu de priceput i de cuprins cu mintea noastr limitat. n ultimul timp am cunoscut i am comunicat cu entiti venite din alt sistem solar, cu autoriiacelor guri telurice din apropierea oraului Arad i nu numai acolo.Aceste entiti mi-au comunicat c fac nite investigaii pe Terra, pe planeta noastr pe care ei o numesc SCUNT.Caut ceva anume, ce au depus cu

milioane de ani n urm aici pe pmnt, mai precis sub pmnt.Acum, spun ei, datorit aa-zisei evolutii a pmntenilor,nu mai au sigurana c cele depuse de ei n interiorul pmntului ar mai fi n siguran i caut s-si recupereze ceea ce le aparine.ntruct forma i nfiarea planetei s-au schimbat foarte mult n cele cteva milioane de ani de la depozitare, ei nu mai pot folosi n totalitate hrile vechi, dar tiu precis,prin vibraii,n ce zon se afl ceea ce caut. Ei se afl printre noi,dac doresc se pot materializa, lund nfiri de oameni,plante,arbori,animale sau nori.Sunt nite bulgri de... ceva imaterial i luminos,de culoare albargintiu.Dac doresc i pot schimba culoarea i forma.De cele mai multe ori,noi pmntenii i credem nori.Ei iu cu cine pot comunica, deoarece vd corpurile noastre energetice,simt vibraiile noastre, i astfel i pot da seama dac persoana respectiv dispune de capacitile necesare comunicrii i dac dorete acest lucru.Dar chiar i aa muli extrasenzitivi nu pot comunica din cauza unor vibraii joase, manifestate printr-o stare de anxietate, prin team.Aceast team i inhib, considernd c este un pcat s intri n legtur cu cei nevzui ochiului fizic. O idee preconceput, pe care singur omul i-o poate nltura.Ei, nevzuii, doresc s comunice cu pmntenii, cu cei care au reuit s treac peste etapa vibraiilor joase. Ne numesc locuitorii temporali ai Pmntului i mi-au transmis c noi nu cunoatem adevrul despre ascendenii notri,dar mi vor comunica n viitor. Acum doresc sa-mi comunice date cu privire la investigaiile lor pe aceast planet,pe care, spun ei,noi nici nu o numim cum trebuie. Mi-au comunicat, telepatic bineneles, cte ceva despre acele guri n pmnt, pe care ei le numesc popasuri telurice, i m-au invitat s vizitez un asemenea popas, prin bilocaie. -Noi am fcut mai multe scanri i am efectuat mai multe popasuri telurice pentru a gsi cele ce ne intereseaz. Am fcut acestea prin concentrarea unei anumite energii cosmice i dirijarea ei asupra unui punct anume. Depinde de timp,de intensitatea energiei i de dirijarea ei pentru a efectua un asemenea popas teluric. Te invitm s vezi un asemenea popas. Am primit invitaia i prin metoda dedublrii, nsoit de ei, am ajuns n cteva clipe deasupra unei guri ntunecate n pmnt. Eu n sinea mea am gndit-o,ca pe o gaur,iar ei m-au

corectat i au spus ,,un culoar vertical . Acesta avea o deschidere de aproximativ 50 cm n diametru. Am cobort 20 m, apoi se ramifica n dou culoare oblice pe o distan de 10 metri, dup care ncepea apropierea culoarelor tot pe o distan de 10 metri, astfel nct se forma un romb vertical. Acolo unde culoarele se unesc se formeaz o ncpere cu o suprafa aproximativ de 13 mp. Din mijlocul acelei ncperi pornea iar un culoar vertical cu o lungime de 5 metri, iar n captul ei s-a format o ncpere triunghiular cu o suprafa de 17 mp. Mi-au spus c din aceast ncpere vor scana i efectua culoare lungi ct va fi nevoie pentru a gsi ceea ce le aparine. Sunt nmagazinate aici de cteva milioane de ani teretri i au fost depuse de ctre naintaii lor din motive de siguran i pentru a putea fi transmise urmailor lor.n zona rii noastre ei au fcut trei astfel de popasuri telurice cu cte dou sau trei nivele, iar n adncul Mrii Negre, n apele noastre teritoriale,au fcut dou astfel de scanri, n care nu ptrunde apa. Acestea vor fi descoperite n viitor de scafandri, cutnd cu totul alceva. Dei unora li se vor prea toate acestea simple fantezii, totui n viitorul nu prea deprtat toate acestea vor fi crezute datorit schimbrilor care se vor produce n mentalitatea oamenilor. n viitorul apropiat mult mai muli vor comunica cu extrateretri i cu cei nevzui ochilor fizici,dar pe ct de nevzui, pe att de reali i existeni, i mult mai inteligeni,mai binevoitori i mai raionali dect noi. Acum cnd scriu acestea,ei mi cer s v comunic din partea lor urmtoarele: ,,Voi nu suntei teretri, cutai-v ascendenii i rentoarceiv acas, suntei ateptai acolo de unde ai descins cndva. Prietenii nevzui ochilor fizici,au fost binevoitori i mi-au rspuns pentru a-mi elucida unele necunoateri cu privire la aa-zisele ferestre gsite n muni.Iat cele comunicate de ei: -Acele ferestre,cum le zicei voi, sunt coridoare pentru cltoriin timp. Tot ce ptrunde n acele culoare transversale se dematerializeaz n clipa ptrunderii, a contactului cu energia universal care compune culoaru. Tot ceea ce este materie dens se dematerializeaz i se materializeaz acolo unde ajunge corespunztor nivelului vibraional, indiferent dac este vorba de om, animal, plant sau mineral. Ceea ce rmne neschimbat este contiina, spiritul, eul fiinei i tot ce nu este materie dens. Cndva prin acele culoare energetice se vor face cltorii voite, gndite i coordonate de ctre cei cunosctori a anumitor tiine care acum in de domeniul

fantasticului. Actuala civilizaie nu este nc pregtit pentru asemenea cltorii, ntruct nu au ajuns nici mcar ceei mai evoluai la gradul necesar de cunoatere pentru a efectua asemenea cltorii. Cnd tiinele au baze n materialitate i vor uni forele cu tiinele metafizicii i cu cunoaterea religiilor, a unicei credine, atunci vor fi pmntenii la punctul zero, atunci vor ncepe de fapt tatonrile spre realizri, uluitoare acum pentru pmnteni, dar posibile pentru ei. Ct va dura ? De voi depinde ct suntei de dornici de evoluie i dornici de conlucrare ntre tiinele terestre. Deocamdat reprezentanii acestor tiine nu sunt dispui s conlucreze i astfel nu se poate merge nainte spre cunoaterea absolut. Acum pe Terra nici o ramur a tiinelor nu deine n totalitate adevrul i nici nu au asemenea anse fr cooperare. Egoismul, orgoliul i intolerana v in n chingile i sub plasa involuiei. Pn cnd vrei s bjbii n ntuneric ? Trezii-v pn mai este vreme i ndreptai-v spre Lumin ! Aceti prieteni nevzui, mi-au mai comunicat cte ceva cu privire la popasurile telurice. n interiorul Pmntului se afl o arhiv secret a unor entiti din sistemul solar. Str-strstrmoii lor au depus arhiva pe Terra n cu milioane de ani teretri, ntruct ei i-au schimbat domiciliul planetar de mai multe ori din cauza unor cataclisme planetare. Ei i pot schimba planetele aa cum noi ne mutm dintr-un ora n altul, nu sunt legai de o singur planet ca noi. La nivelul evoluiei lor tiu ct pot fi gzduii de o planet i nainte de a se produce dezastru se transfer, pentru a nu avea de suferit. Ei spun c i naintaii notri cndva aa au venit pe aceast planet,dar apoi prin involuie am ajuns s credem c dintotdeauna suntem aici i c aici vom rmne: -Nici nu suntei din totdeauna aici i nici nu vei rmne aici pentru totdeauna. A sosit timpul s v trezii la realitate i s ncercai s ajungei acolo de unde ai venit ,pentru c acolo suntei ateptai. Din cauza involuiei voastre v simii legai cu fire nevzute de aceast planet, dar firele acestea se pot desface i v putei ncepe rentoarcerea la Baz. Involuia voastr v ine ncorsetai i neputincioi. ncercai s v ndeprtai acest corset i v vei regsi libertatea i ascendena. Ei sunt siguri c vor gsi arhiva cutat. n locul respectiv se va nla o piramid de foc de culoare roiatic. Prin acel munte de foc se va scoate ceea ce le aparine.

Piramida va fi vzut de pmnteni, dar nimeni nu se va apropia de ea n corp fizic. Sunt cteva entiti umane care vor ptrunde cu corpul astral n aceast piramid de foc, vor fi condui de ctre ei. Se va explica celor care vor ptrunde cnd va fi timpul prevzut cele necesare cunoaterii noastre din acest plan. Ei doresc s conlucreze cu noi, care am fost cndva vecinii lor planetari, iar acum suntem vecini de sisteme solare. Piramida de foc va fi observat mai nti de cei ce conduc aparatele de zbor terestre. Ei vor vedea marele foc i vor anuna, ntruct acest munte de flacr nu va fi n apropierea vreunei localiti, ntr-un loc retras. Prin vrful acelei piramide de foc se va face transferul arhivei secrete fluidice spre alte zri. Este interzis ca peste vrful acelei piramide de foc s circule vreun aparat de zbor, pentru c ar fi distruse imediat i ei nu doresc s provoace distrugeri materiale sau pierderi de viei omeneti. Atunci cnd piloii sesizeaz anumite anomalii ale aparatelor de la bordul avioanelor, s se deprteze de sursele perturbatoare, astfel se produce impactul i urmeaz distrugerea. -Exist i acum multe astfel de fuioare fluidico-energetice ntre Terra i alte sisteme solare. Acestea trebuie neaprat ocolite. Noi suferim mult cnd vedem cum pilotii aparatelor de zbor se ndreapt uneori spre acele fuioare energetice i apoi se ntmpl coliziunea. Noi dorim o colaborare ntre noi i cei care conduc aparatele de zbor, suntem dispui s le oferim cunotiinele noastre, dar tot la fel de bine tim c ei nu sunt dispui s fac cele necesare pentru a avea posibilitatea comunicrii cu noi,iar noinu putem comunica cu cei care au vibraii joase, care nu sunt n rezonan cu noi. Nici noi nu dorim s ne coborm vibraiile prea mult, nct ne-ar fi duntor, iar cei mai muli teretri nu binevoiesc s-i ridice vibraiile c nu sunt dornici s renune la anumite plceri senzitive pentru a-i ridica vibraiile. Teretri au cobort prea mult pe scara evoluiei, pe scara vibraional, i astfel i-au pierdut capacitile mentale i spirituale care i-ar ajuta s ne contacteze, iar noi nu ne putem permite s coborm att de mult tacheta, deoarece chiar i numai apropirea vibraiilor ne provoac ceva asemntor cu durerea. Noi sesizm pmntenii care au vibraii nalte, dar i aceia nu au toi n funciune toate conexiunile necesare comunicrii telepatice sau vizualizrii. De asemenea,mi-au spus c au contactat cteva persoane din Tibet, care au mari posibiliti de comunicare, dar acetia

nu doresc s transmit lumii cele ce ei vor s comunice. C tibetanii nu doresc s se implice n problemele lumii, nu-i intereseaz zborurile i nici realizrile materiale, ntruct ei tiu c omului terestru i s-au dat toate cele de trebuin de la Tatl i oamenii nu ar avea nevoie de aparate pentru deplsare dac ar fi ntr-adevr evoluai. Divinitatea a dat omului posibilitatea de a se deplasa indierent de distan, chiar i intergalactic. Dar trebuie doreasc s se purifice,s fac voi Tatlui i apoi i vor descoperi capacitile latente, care i-ar scuti de deplasarea cu ajutorul aparatelor de zbor materiale. Mai spun ei, tibetanii, c omul ncearc s ajung acolo unde nu merit. Iat prerea unor pmnteni despre semenii lor! -Noi suntem ntru totul de acord cu cele spuse de cei din Tibet, dar spunem totui c omul a ost nevoit s-i construiasc astfel de aparate ca urmare a cderii lui pe scara recvenei vibraionale i tim c a greit prin construirea aparatelor de zbor i altul trebuia s fie combustibilul, dar aceasta o vom comunica celor interesai de asemenea date. Dar va trebui s mai ateptm puin pn ce un specialist va putea s comunice cu noi. Ei trebuie s neleag, de exemplu, c o coal de pilotaj trebuie s se axeze pe vibraia nalt a aspirantului; tot la fel i constructorii de asemenea aparate. Cnd aceste necesiti vor fi nelese i respectate, astfel va decurge ndeprtarea de Terra. Dorim s comunicm, deocamdat prin intermediar, celor interesai i piloilor de aeronave, urmtoarele: Atenie la fuioarele energetice din zona Romniei, mai ales cele de peste muntelr Retezat. Cnd aparatele de control vor indica perturbaii,este bine s acei o deviere de la traseu,ca apoi s revenii cnd aparatura nu mia indic perturbaii. i navele maritime trebuie s in cont de anumite zone n care vor ntlni situaii asemntoare. Avem ncredere c n urmtorii 30 ani vom avea cui mprti mai multe date cu privire la desprinderea i deplasarea pmntenilor n aer. Ne ntrebm, de ce oare nu ncep conlucrarea oamenii de tiin cu cei care v pot ajuta s devenii ngeri? De ce v-ai mprit cunoaterea pe ,,felii i nu dorii s conlucrai pentru a v mplini cele ce v lipsesc? Pn cnd vei lucra dispersai i vei continua s v subestimai posibilitile? Oare mai este nevoie s v atenionm noi? De ce? Iat acestea spun ei i nc multe altele care nu le-am cuprins aici deoarece nu vreau s par c dau lecii cuiva i s deranjez n aecst fel, dei astfel, sincer spun, nu v ajut deloc,

dar eu convieuind aici neleg mai bine i tiu ct convine semenilor mei s fie instruii, ci s rmn ct mai mult n somnul necunoaterii, s nu-i zic al ignoranei. Prietenii nevzui mi transmit acum mental c le este nespus de mil de noi, dar i de mine c nu am curaj s v comunic tot ce transmit ei, pentru a nu v supra cumva. Ba mai mult, mi se reproeaz c n acest fel contribui la hibernarea mental a semenilor mei. Sunt de acord cu ei i sper c aceast stare de hibernare mental nu o s mai dureze mult. Eu le mulumesc pentru cele comunicate, dei nu le-am transmis n ntregime, dar eu fiind aici neleg situaia i toate cele la care m expun. Dei arderile pe rug au intrat de mult n amintire, acum exist totui mijloace de pedepsire mult mai ,,evoluate, mai sofisticate. Doar am ,,evoluat, nu-i aa? Acum avem alte metode, nu arderea pe rug, ci cablul ignorantei de care sntem tare mndri.

Capitolul 5 Piramida Estic Iat-m din nou n preajma unei cltorii astrale, pe aceeasi ramp de lansare, care se stie c se afl ca punct terminal al Piramidei Luminii Celeste. M aflu n compania sublimului nvttor, care a spus: -Acum te voi conduce acolo unde se afl cea de-a treia piramid, detintoare a unor taine. A aprut Nava Nor, instantaneu ne aflam pe ea si a nceput deplasarea care nu a durat mult; apoi, nvttorul a spus: -Aici, n acest loc, se afl cea de-a treia piramid, Piramida Estic; ceea ce vezi acum este locul n care este ascuns. Acesta este podisul Anatoliei, se afl n Turcia, ai vzut n trecere minaretele impuntoare ale Istambulului, aici, sub acest podis, la 26 de metri adncime, se afl Piramida Estic. Douzeci si sase de metri sunt peste vrful ei. Aceasta are vrful ascutit, nu are platform, ca Piramida Luminii Celeste. Aceast piramid are jumtate din dimensiunile celei Nordice,

piramid care se afl n actuala Romnie. Piramida Estic a fost construit n urm cu 10 mii de ani, n ea se afl copii ale documentelor existente n Piramida Nordic. Aceast piramid va iesi la iveal atunci cnd va fi momentul potrivit, cnd va dori Tatl Ceresc ca cele tinuite n ea s fie cunoscute, cnd pmntenii vor fi pregtiti s cunoasc acele taine, fr s le foloseasc n scopuri distructive. Tu, Melfior Ra, vei mai veni aici cu Zen, el te va conduce n interiorul Piramidei Estice pentru a primi detalii despre cele existente acolo si pentru a le face cunoscute semenilor ti, att ct este bine s cunoasc referitor la acestea. Acum, ne vom rentoarce. ntr-adevr, la ntoarcere, am vzut minunatul Istambul, cu frumusetea nlttoare a impuntoarelor minarete, precum si a ntregului oras, iat, am vzut astfel si Bosforul, cu minunata albstrime a culorii apei sale. Eu, care n corp fizic nu am reusit s vd Turcia, iat c am vzut-o astfel si m-am bucurat, mi-am bucurat ochiul mintii de cele vzute si transmise astfel pn n corpul fizic, bucuria si splendoarea acestei minunate capitale a Turciei. Apoi, am ajuns pe platforma Piramidei Luminii Celeste iar de aici, Zen m-a condus pn la intrarea n ceea ce numim noi trup. ANATOLIA Iat c numai dup dou zile, am fost condus n cltoria astral din nou n Turcia, mai precis n podisul Anatoliei. si de data aceasta am fost nsotit tot de inegalabilul nvttor, care a spus: -Vom face si de data aceasta o scurt cltorie deasupra Piramidei Estice, pentru a cunoaste cele ce trebuie s transmiti semenilor ti. Nava Nor a aprut imediat si ne-am deplasat la mic distant fat de suprafata Terrei. Dup cteva clipe, eram din nou deasupra Podisului Anatoliei; priveam acel podis, cnd nvttorul a spus: -Suntem deasupra Turciei, mai precis deasupra Podisului Anatoliei; trebuie s stii si s comunici c n interiorul acestui podis se afl Piramida Estic; ea a fost construit cu opt mii de ani nainte de Cristos, deci n urm cu aproximativ 10 00, de ani sub ndrumarea initiatilor care au preluat cunoasterea atlantilor.

Aceast piramid a fost construit cu scopul de a nmagazina n ea o seam de documente / nscrisuri care sunt copiile documentelor existente n Piramida Nordic. Trebuie s stii/stiti c exist astfel de patru piramide depozit/arhiv si c ele sunt asezate n form de cruce. Prima este Piramida Luminii Celeste, n directia sudic, deci ea este Piramida Sudic, construit n urm cu 26 de mii de ani, apoi Piramida Nordic, construit n urm cu 14 mii de ani nainte de Cristos; vei cunoaste si cea de-a patra piramid cnd va fi momentul potrivit. Aceast Piramid Estic este construit numai spre nalt. Deci ea nu are vrf spre adnc ci numai un singur vrf spre nalt si nu are nici platform / ramp de lansare, ea nu are acest menire, este doar un depozit / arhiv a ceea ce se afl n Piramida Nordic. Chiar primele nscrisuri / papirusuri din primul sarcofag existent aici, descriu directia si locul unde se afl Piramida Nordic. Aceast piramid este de o important secundar. n constructia ei nu sunt nivele, etaje, asa cum ntelegeti voi astzi. Ea are doar o scar interioar n spiral si de la aceast scar se ramific ncperile. ncperile au fost construite astfel nct s asigure rezistenta piramidei. n interior exist trei ncperi principale care sunt detintoarele celor trei sarcofage, iar acestea sunt detintoarele documentelorcopii a ceea ce se afl n Piramida Nordic. Trebuie s stiti c intrarea n Piramida Estic este prin partea dinspre rsrit, n apropierea muchiei stngi a piramidei, la trei metri de baza piramidei, spre mijlocul ei si tot la trei metri si aceeasi nltime a muchiei stngi, deci n form de paralelogram. Acela este locul-intrare n Piramida Estic. Spun aceasta pentru a nu se mai persista n greseala de distrugere a unor edificii, din lipsa cunoasterii intrrii n interiorul lor, ntruct piramida este construit din blocuri masive de piatr dur si s-a depus un efort considerabil pentru construirea ei. Trebuie s stiti c aceast piramid ca si celelalte de acest fel vor iesi singure la iveal, atunci cnd va veni timpul descoperii lor. Acum, aceasta se afl acoperit de pmnt, n acest podis care i este hain de protectie iar la momentul potrivit, singur, asa cum a fost acoperit, tot asa va fi decoperit; tocmai de

aceea nu dau detalii despre longitudinea si latitudinea la care se afl, pentru c nc nu este timpul s fie descoperit. Descoperirea acestor piramide nu trebuie s fie fortat, cci toate sunt prevzute cnd s se... ntmple, toate la vremea lor. Aceast piramid este construit la scara de 1/2 a Piramidei Nordice iar Piramida Nordic la scara de 1/2 a Piramidei Sudice care este Piramida Luminii Celeste. Dup luarea la cunostint a documentelor din cele patru piramide asezate n form de cruce pe Geea, veti ntelege multe, chiar si nentelesul de acum referitor la... conventiile voastre n ceea ce priveste Punctele Cardinale. S stiti c aceast piramid nu dispune de forte oculte pentru protectia tainelor care se afl n ea. De asemenea forte beneficiaz numai Piramida Luminii Celeste, pentru c acolo se afl originalele documentelor si numai aceea a fost construit n colaborare interplanetar, cu entitti de Lumin si Vamfieni. Numai aceea beneficiaz de forte protectoare si tocmai de aceea nu a fost nevoie s fie ascuns pmntenilor; cele trei piramide / arhive nu au putut fi lsate descoperite fiindc, astfel, informatiile din ele nu ar mai fi ajuns la cei care le pot ntelege si, de fapt, pentru care au fost depuse, pentru a proceda n consecint la schimbrile civilizatiei umane terestre. n curnd, vei primi datele necesare si despre cea de-a patra piramid existent n crucea energetic informational a Geei iar dup ce informatia ajunge acolo unde trebuie, vor urma cele ce sunt prevzute s se ntmple, ca cele spuse cu mii de ani n urm s se adevereasc si s se nfptuiasc, pentru c bine vi s-a spus: Toate vor trece, dar cuvintele mele nu. Ne-am ntors apoi, dup cele spuse si vzute acolo, ne-am ntors, zic, pe platforma Piramidei Luminii Celeste, unde a aprut imediat prietenul si ghidul meu spiritual din astral, Zen, care m-a condus spre cas. n drum spre aceasta, ne-am oprit o clip deasupra Piramidei Nordice; de la distanta mic la care eram fat de piramida / munte se simteau vibratiile / undele benefice nordice ale muntelui / piramid. Zen a spus: -Iat de ce cei care sunt aproape de aceste unde benefice au o deschidere mai mare spre cunoastere;

aceste unde benefice, vibrationale, i ajut mai mult s se regseasc, s-si regseasc identitatea si cunoasterea avut atunci cnd au lucrat la constructia celor patru piramide detintoare de taine si cunoasteri nalte, care s-au pierdut prin vremi. Apoi am revenit n aceast cas / nchisoare a spiritului meu.

Capitolul 6 Piramida Vestic Iat c Zen, ghidul si bunul meu prieten astral cluzitor, m-a invitat s-l nsotesc ntr-o nou cltorie interlumic. Am plecat, am iesit n Astral si imediat ne-am apropiat de Piramida Luminii Celeste. De la distant am vzut la intrarea n piramid strlucirea luminii nvttorului. Da, era nsusi nvttorul, m astepta la intrare. Ne-am apropiat, Zen a rmas la intrare, iar eu l-am urmat pe nvttor. Am parcurs, ca de fiecare dat, culoarul si cele trei ncperi n care s-a petrecut acelasi ritual ca ntodeauna. Apoi, pe scara n spiral, am iesit din piramid; eram pe aceeasi ramp de lansare spre cltoriile astrale. A aprut Nava Nor si am nceput deplasarea. nvttorul a spus: -Te voi conduce acolo unde se afl cea de-a patra piramid, Piramida Vestic, cea care nchide cercul piramidelor existente pe Geea, detintoarele documentelor despre lumile si civilizatiile care au populat Pmntul de-a lungul timpurilor, n ciclurile civilizatiilor care au existat. Cele patru piramide formeaz o cruce, o elice energetic, vibrational, a Geei. Iat c ne apropiem de locul celei de-a patra piramide. Suntem deasupra Sardiniei. Aici, n Sardinia, se afl cea de-a patra piramid - numit Piramida Vestic. Aceasta a fost construit cu 8 mii de ani nainte de Cristos. Deci, cu aproximativ 10 mii de ani n urm. A fost construit de ctre initiati, urmasi ai atlantilor, sub ndrumarea

acestora, asemeni Piramidei Estice, cea din Anatolia. De fapt, ambele contin copii ale documentelor existente n Piramida Luminii Celeste, Piramida Nordic, detinnd primele copii ale acestora si nc ceva n plus fat de Piramidele Estic si Vestic. Piramida Vestic se afl deci n Sardinia, priveste cum va fi descoperit, cnd va fi momentul potrivit. Am privit si am vzut o miscare tectonic, o miscare pe vertical; la a treia miscare de nltare / ridicare a solului a fost descoperit Piramida Vestic; ea a rmas descoperit la suprafata solului. Aceasta este mai mic dect Piramida Nordic si egal n dimensiuni cu Piramida Estic. De altfel o asemenea miscare tectonic[ a produs si deplasarea acestei insule, motiv pentru care crucea energetica amintita pe care o formeaza piramidele mentionate, nu este o cruce simetric[. Aceasta miscare tectonic[ a fost spre protectia Piramidei Vestice. Am privit cteva clipe Piramida Vesic si mprejurimile pustii, aride, ale Sardiniei, apoi am revenit pe platforma Piramidei Luminii Celeste. Acolo m astepta Zen care m-a condus pn la reluarea locului n trup. REVENIRE LA PIRAMIDA VESTIC Am iesit n Astral. Ca niciodat pn acum, direct de la iesirea n Astral, prin Adschna, m-a ntmpinat nvttorul. Am fost neasteptat si plcut surprins la aparitia nvttorului, n imediata apropiere a corpului meu fizic. M-a condus la intrarea n Piramida Luminii Celeste. Am strbtut cele trei ncperi cu ritualurile cunoscute si petrecute n fiecare dintre ele, apoi am iesit pe aceeasi ramp de lansare urmndu-l pe nvttor. A aprut norisorul si am nceput deplasarea, o foarte scurt deplasare pn deasupra Sardiniei. nvttorul a spus: -Priveste. Suntem deasupra Sardiniei si deasupra Piramidei Vestice. Trebuie s se stie c atlantii au construit Piramida Luminii Celeste n colaborare cu vamfienii, adic cu martienii, asa cum i numiti voi, cei de pe Geea. Mai trebuie s se stie c Piramida Luminii Celeste detine cele mai mari taine referitoare la civilizatiile apuse si la stiintele folosite de acestea. Este bine s stiti c pmntenii din aceste zile nu au ajuns la

gradul de cunoastere al atlantilor. Atlantii aveau ambarcatiuni cu care se deplasau pe ap, prin ap si n aer fcnd aceste deplasri fr s polueze atmosfera. Nu aveau trenuri si masini ca cele existente azi pe Geea, nu aveau nevoie de asa ceva deoarece fiecare familie de atlanti avea dou - trei aparate de zbor pentru a se deplasa la distante mici sau mari. Tocmai aceste realizri au vrut s le lase imortalizate pe cristalele lor, acumulatoare de imagini, s transmit mai departe viitoarelor civilizatii cunoasterile lor. De aceea, marii initiati atlanti au poposit n Muntii Pirinei. Acolo au fcut primul popas, acolo au asamblat acel cristal imens care va fi descoperit n curnd si va fi pus acolo unde i este locul, pe platforma existent deasupra Piramidei Luminii Celeste, platforma construit n acest unic scop. Atlantii au lucrat acel cristal n scopul transmiterii cunoasterii stiintelor lor. Au lucrat cristalul n Atlantida, l-au transportat bucat cu bucat n Muntii Pirinei, au pregtit locul si apoi l-au asamblat si nvelit n foit de iur, ngropndu-l acolo. Nu toti atlantii au contribuit la aceasta, ci numai cei desemnati s se ocupe cu aceast transmitere a stiintei lor viitoarelor civilizatii. Ei stiau c acel cristal va sta zeci de mii de ani tinuit si l-au pregtit special pentru a asigura rezistenta imaginilor n timp. Ei stiau de piramida care l va sustine, l va gzdui cndva, dimensiunile pe care trebuie s le aib si c ea va fi construit n cu totul alt parte a Geei si toate acestea pentru a nu se pierde cultura, cunostintele si stiintele folosite de ei. Dup ce au depus acel cristal la loc sigur, cei mai multi atlanti au prsit Muntii Pirinei; cei care totusi au rmas erau desemnati s asigure timp de cteva generatii securitatea cristalului - arhiv, detintorul tainei - tainelor. Atlantii care trebuiau s se ocupe de construirea Piramidei Luminii Celeste au plecat spre locul indicat pentru aceast realizare - spre actualul Egipt, spre acele locuri despre care stiau c numai acolo lucrarea care trebuiau s o execute va dura un timp nelimitat. Asa s-a ajuns n urm cu 26 de mii de ani la construirea Piramidei Luminii Celeste pe locul pe care se afl si acum. Apoi, pentru o si mai mare sigurant a transmiterii tainelor, au conceput proiectul de a mai construi piramide - copii a primei piramide n

care se afl copiile documentelor existente n prima si cea mai important piramid. Astfel s-a ajuns la construirea celor patru piramide amplasate n form de cruce, cu directii spre cele patru puncte cardinale si n diferite zone ale Geei. Iat de ce Piramida Luminii Celeste se afl n Egipt, Piramida Nordic se afl n actuala Romnie, Piramida Estic n Turcia / Anatolia iar Piramida Vestic n Italia / Sardinia. Chiar si numrul literelor acestor locuri indic ceva, de aceea spun actuala Romnie pentru c atlantii nu prevzuser cderea si romanizarea Daciei. Deci, Egipt, Dacia - cte cinci litere n cuvnt; Turcia, Italia, Anatolia, Sardinia... Numrul egal al literelor att n ceea ce priveste trile ct si provinciile. Trebuie s stiti si este bine s se stie c dacii stiau, poporul dac prin initiatii si, era detintorul tainei Piramidei Nordice, piramid existent n Muntele Retezat; lor, dacilor, le-a fost ncredintat aceast tain si o transmiteau din generatie n generatie cercului de mari preoti. Marii initiati ai Daciei cunosteau aceasta, doar nu zadarnic puterea lor era muntele, ns odat cu invazia roman marea tain a fost ngropat odat cu Decebal... Iat, acum ne aflm aici, deasupra Sardiniei, peste locul unde se afl Piramida Vestic. Priveste si retine n memorie ceea ce vezi, Melfior Ra! Am privit spre Terra, nu am fost niciodat n Sardinia sau n Italia. Am privit si am vzut un loc stncos, cu niste stnci albe, albe si pustii si m ntrebam unde o fi piramida. nvttorul a rspuns gndului meu: -Iat cum va fi descoperit... Am vzut ceva nemaivzut si neimaginat. Acele stnci nalte sau ridicat si mai spre nalt, apoi au cobort la loc, dar la a treia lor ridicare o fort din interiorul Pmntului si-a concentrat toat puterea ( parc as fi vzut un joc de cuburi)... Stncile au nceput s se mrunteze si s cad spre vale iar ridictura cea mai nalt a rmas sus; tot ce o nconjura, toate stncile din jurul ei se prbuseau, parc cineva ar fi zguduit cubul sustintor al ntregului edificiu pn ce acesta s-a prbusit, iar din mijlocul edificiului a rsrit deasupra acelor stnci prbusite o frumusete de piramid alb. Parc ar fi fost construit din nea sau ar fi suflat-o cineva cu bronz sau altceva metalizat foarte

alb. Pur si simplu dac as fi privit-o cu ochii fizici, mi face impresia c mi-ar fi luat vederea cu atta strlucire. Apoi nvttorul a spus: -Aceast piramid a fost construit concomitent cu piramida din podisul Anatoliei. Acestea dou detin cu exactitate aceleasi dcumente copii a ceea ce detine Piramida Nordic. Piramida Estic este cea mai vulnerabil din cauza locului unde se afl, dar nici ea nu va fi descoperit dect atunci cnd nalta Constiint Universal va considera c pmntenii au voie s descopere cele tinuite n aceste patru edificii / arhiv. Piramida Nordic detine mai multe taine dect ceea ce se afl n aceste dou piramide identice, iar Piramida Luminii Celeste, adic Piramida Sudic detine mult mai multe taine dect Piramida Nordic. Tu, Melfior Ra, ai descris ceea ce contine Piramida Luminii Celeste. Acestea sunt cele patru piramide care formeaz crucea tainelor ascunse pmntenilor pn se va gsi de cuviint c ei pot folosi ceea ce se ascunde n aceste piramide n scopuri benefice. Aceast cruce energetic, aceast elice a energiilor telurice care leag cele patru piramide de pe Geea este n legtur, prin Piramida Luminii Celeste, cu energia cosmic. E bine s stiti c entittile terestre care au lucrat la aceste piramide sunt n numr de 90 de mii si au lucrat la toate cele patru piramide iar acum, n curnd, vor detine n minile lor cele descrise de tine pentru a-si reaminti existentele lor pe Geea. Prin crtile pe care ai misiunea s le scrii vei ajuta multe entitti s se regseasc, asa cum i-ai ajutat si ndrumat la ridicarea Piramidei Luminii Celeste cu 26 de mii de ani n urm, tot asa si acum i vei ajuta s se regseasc. Acele entitti se afl n apropierea uneia dintre cele patru piramide, dar nu-ti face griji, mesajul tu ajunge exact acolo unde si la cine trebuie s ajung. Ei sunt acolo unde este nevoie de ei pentru ndeplinirea misiunii n care se afl, ntruct urmeaz marea schimbare, dar despre aceasta ... cu alt ocazie. Ne-am ndeprtat apoi de alba Piramid Vestic si imediat ne-am aflat deasupra Piramidei Luminii Celeste pe aceeasi ramp de lansare de unde plecasem n urm cu aproximativ 30 de minute / conventie terestr.

Zen a aprut imediat si m-a condus spre cas, pentru a v putea transmite cele ce ati parcurs cu privirea, cu memoria si poate cu vibratia regsirii. si nu poate, ci sigur, cei care sunt detintorii acestor cuvinte cuprinse n carte sunt constructorii acestor piramide descrise acum.

Capitolul 7 SFINXUL Iat-m din nou, la data si ora sus mentionate, ntr-o cltorie astral, prin aceeasi metod a bilocatiei, a dedublrii, a separrii corpului astral de cel fizic si a deplasrii lui n diferite spatii, dimensiuni spatiale si timp. Ca ntotdeauna, Zen, Ghidul meu spiritual astral, m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste; acolo m-a ntmpinat nvttorul iar eu L-am urmat prin acele culoare si ncperi pe care le parcurgem de fiecare dat si n care efectum acelasi ritual nainte de a ne ndrepta spre alte lumi, vzute ct si nevzute ochiului fizic. De data aceasta nvttorul m-a condus ntr-o ncpere pe care nu o mai vzusem... si eu, care credeam c mi sunt cunoscute toate ncperile din Piramida Luminii Celeste. Deci, pe acea scar n spiral pe care urcam pentru a iesi deasupra piramidei, pe acea ramp de lansare spre Univers, la jumtatea scrii spiralate se afla un culoar mic iar din acel culoar se vede acea camer care mi-a fost dezvluit n ultimele cltorii astrale n piramid. Acolo, n acea ncpere, numit Camera Izbnzii, nvttorul mi-a oferit taina protectiei corpurilor astrale si a celui fizic, precum si a documentului Akashic si mi-a mai spus c, n acea ncpere, orice voi dori s stiu, s cunosc, mi se va rspunde, cu conditia ca lucrul ce-l cer s nu fie protejat de o

asemenea protectie precum cea care mi-a fost dezvluit mie, acum, acolo. ntruct n ultimele zile m preocupa, m urmrea imaginea Sfinxului, a Babelor, a vibratiei lor cu care am luat contact printr-o fotografie a acestora, am simtit atunci acea vibratie n corpul meu astral si mi-am amintit de ceea ce m preocupa n Planul Fizic. Atunci am ntrebat: nvttorule, as vrea s cunosc taina Sfinxului si a ceea ce noi numim Babele, aflate n Muntii Bucegi, n Romnia. -Da, este bine s stii si s comunici semenilor ti, este vremea s se stie c Sfinxul are vrsta de 26 de mii de ani terestri, si c, ntr-adevr, nu este format / construit de mna omului, ci de mintea unor oameni ai acelor vremuri. Sfinxul are aceeasi provenient si tehnic de constructie ca Piramida Luminii Celeste, cea n care ne aflm si creia voi, pmntenii, i mai ziceti Marea Piramid sau Piramida lui Keops. Sfinxul are rolul de a indica locul unde se afl o mare tain, n Zona Romniei. El mai are rolul de a transmite peste vremi, celor ce vor veni, locul unde se afl marea tain, care tie ti-a fost dat prin cunoastere, prin putere Divin, s cunosti si s comunici, locul unde se afl taina cea mai mare din Zona Romniei. Pentru descoperirea aesteia se vor face anumite calcule matematice referitoare la Sfinx si Babe, cunosc acele calcule iar rezultatul obtinut reprezint distanta dintre Sfinx si marea tain din Romnia; directia o d Sfinxul. El nu se afl ntmpltor acolo, a fost pus anume de ctre cei care au avut misiunea construirii lui, acestia stiind exact peste ct timp tainele care sunt nc necunoscute trebuie aduse la cunostinta lumii terestre, a civilizatiei care va fi n msur s le primeasc, s le descifreze si s le foloseasc, dar numai n scopuri benefice pentru omenire. nvttorule, as vrea s cunosc taina sau ceea ce reprezint Babele! -Babele au rolul de a ncurca lucrurile, de a distrage atentia, de a deturna de la adevr pe cei interesati n descifrarea enigmelor dar nepregtiti nc sau neaveniti de a primi tainele Sfinxului. Iat dar c nu s-au dezmintit...

Ele au reusit s distrag atentia celor care ajungeau la nltimile amplasrii lor, s-i determine s se multumeasc cu ceea ce vedeau prin ochii fizici si cu ceea ce simteau prin corp material. Cu alte cuvinte, s se multumeasc cu ceea ce si cu ct au binevoit Babele s le arate si s le comunice. Ele au avut menirea s transmit c Sfinxul din Bucegi nu este construit de mna omului... Dup cum bine se stie, c nimic nu este ntmpltor, c nimic nu se afl la voia ntmplrii n Univers, chiar si cel mai minuscul fir de nisip este si se afl acolo unde este prevzut s fie, atunci cum ar fi posibil ca aceste blocuri mari de piatr s se afle asa la voia ntmplrii, si unde, tocmai n vrf de munte si artnd astfel! Babele au oarecare dreptat, dar numai pn la un punct. Sfinxul nu este construit de mna omului, acesta este adevrul transmis de ele si prin ele, dar nici la voia ntmplrii nu se afl acolo, nici el si nici ele. Mai departe este bine s se stie c Sfinxul si Babele nu au fost construite de mna omului, ci de puterea lui mental, dat de puterea Divin unor oameni. Marii initiati atlanti care au svrsit aceste opere durabile, Sfinxul, Babele, precum si Piramida Luminii Celeste, au avut n calcul att coroziunile ct si dimensiunile la care trebuiau efectuate aceste sacre lucri pentru durata de 26 de mii de ani terestri, si fr ca acestea - Sfinxul si Babele - s-si piard nftisarea initial prin care sunt cunoscute de-a lungul perioadei de timp prevzute s dinuie si s tinuie ceea ce reprezint Sfinxul aici pe Terra si mai ales ce tinuie aici, n zona Romniei. Acum se apropie timpul descifrrii tainelor existente pe Geea, n Zona Romniei, taine care au asteptat pn cnd entittile umane vor ajunge (si se pare c unele au ajuns si se apropie de adevr) la un anumit grad de cunoastere pentru a fi competente s primeasc aceste taine fr s le distrug si fr s le foloseasc n scopuri negative. Gradul de cunoastere competent const n EVOLUTIE SPIRITUAL, bazat pe stiintele ezoterice, metafizice, oculte, cunoasteri parapsihologice, paranormale, cum le spuneti voi,

pmntenii, dar crora mult timp nu le-ati acordat atentia cuvenit. Constructorii acestor obiective stiau c entittile umane terestre nu vor ajunge s cunoasc si s-si nsuseasc stiintele ezoterice dect la finalul Erei Pestilor. Ei stiau c numai atunci n pragul Erei Vrstorului, la schimbarea civilizatiilor, abia atunci lactele care nchid marile taine ale trecutului, ale civilizatiilor de mult apuse (civilizatii care au depsit-o cu mult pe cea actual) vor fi deschise celor doritori de asemenea cunoasteri. Marii initiati ai neamului vostru au avut un nalt grad de cunoastere ocult si cunosteau / stiau despre existenta tainelor ascunse pe teritoriul vechii Dacii; nu la voia ntmplrii si aveau capitala n apropierea Piramidei Nordice, nu ntmpltor aveau grupate si asezate locuintele lor n zona montan; dar despre acele taine din munti stiau doar Marii Initiati, Marii Preoti, nu tot poporul... Iat c cele spuse de nvttor nu pot fi altfel dect adevrate deoarece bine se stie unde si aveau strmosii nostri, dacii, asezrile lor; cine ar fi ndrznit n urm cu cteva sute de ani s transmit semenilor si anumite date cu privire la descifrarea unor taine prin metode metafizice, ar fi riscat s fie ars pe rug pentru c acela era gradul de cunoastere, cultur si civilizatie la care se aflau atunci entittile umane, terestre. Tot ce nu putea fi dovedit palpabil, material, era considerat vrjitorie si nu putini au fost cei care au pltit cu viata curajul cunoasterii lor, al sincerittii si al realizrilor metafizice si nu numai, de multe ori. Acum zarurile au fost aruncate, nimic si nimeni nu mai poate opri cele ce urmeaz odat cu instaurarea Erei Vrstorului. Sper si cred c mintile nguste sunt doar de domeniul trecutului, iar cei ce au nvins moartea prin propriul efort si propria credint nu mai sunt n pericol s fie crucuficati sau arsi pe rug, pe rugul ignorantei. Iat c Noua Er bate la us, si cere dreptul la viat, la continuitatea civilizatiilor terestre, aducnd cu ea cunoasterile ezoterice, metafizice si prin acestea, descifrarea tainelor care au asteptat nu mai putin de 26 de mii de ani ca entittile umane s fie competente si n msur s primeasc mesajul asa cum se cuvine. Tuturor doritorilor de a ptrunde n metafizic, tuturor cititorilor n cele expuse mai sus, PACE si IUBIRE.

Capitolul 8 A sosit timpul Sunt muli cei venii n misiune n aceast ar numit Romnia, dar ci dintre cei venii i fac datoria aa cum au stabilit acolo sus nainte s se ncarneze? Cnd cel venit n misiune nu i ndeplinete ndatoririle, atunci este atenionat prin semenii lui aflai i ei n prim misiune. De ce s nu recunosc c ntr-o astfel de situaie m aflam i eu la finele lunii august 1996, cnd tiam c trebuie s scriu ceva anume, dar ezitam. De ce? simplu: nu voiam s-mi supr semenii deoarece mi s-a mai ntmplat s comunic unor semeni aflai i ei n ndeplinirea celor promise. Dar s-au simit ofensai de mesajele primite i au gsit de cuviin s ncerce denigrarea mea, pentru a-i ascunde astfel murdria lor. Iat c acum, la finele lunii august, tiam c trebuie s scriu cele ce urmeaz, dar ezitnd, am fost i eu la rndul meu atenionat. Mai bine zis mi s-a amintit ce trebuie s fac. Mulumesc i pe aceast cale Unicului i Marelui Prieten i nvtor c m-a ajutat s-mi ndeplinesc misiunea. Ajutorul meu a venit printr-o entitate de lumin, ncarnat i ea. Nu cunosc n plan fizic entitatea, dar tiu c se afl n oraul Iai i ndeplinete cele ce trebuie. Acea entitate (cu iniialele numelui L.S.) mi-a transmis prin editorul primelor mele cri-mesaj c A sosit timpul . Cnd am primit acest mesaj, ntr-o clip am tiut ce nseamn aceasta i ce am de fcut. TREBUIA s fac exact ce ezitam s fac pentru a nu supra pe nimeni cu nimic. Dup primirea mesajului, singura mea dorin era s fac voia Domnului i nu a omului. Fcnd voia celui n

slujba cruia m aflu aici, i cruia i-am oferit trupul, sufletul i spiritul meu, scriu cele ce urmeaz. Iat c a sosit timpul, trim n plin apocalips i dumnezeii strini sunt printre noi. i putem foarte uor recunoate dac vrem, pentru c acetia nu lucreaz spre slava Tatlui Ceresc ci spre slava lor. Se cred i se dau drept dumnezei sau fii de dumnezeu i i fac i pe alii s cread spusele lor. C aceti aazii dumnezei au o oarecare putere, o au, dar de la cine? Se cred deasupra a tot i a toate i i fac i pe cei care i urmeaz s se cread astfel. Aceti dumnezei strini se bucur nespus cnd cte un nepregtit i urmeaz i prin puterea pe care o au acioneaz asupra lor, iar acetia din urm sfresc, dac nu doresc s se trezeasc, prin a fi ghidai mental de mentorul cruia i urmeaz sfaturile. Astfel ajung s gndeasc, s vorbeasc i s execute numai cea ce li se transmite mental de ctre eful gruprii, organizaiei sau asociaiei n care au intrat, precum mieii la tiere, nevinovai i nepregtii s nfrunte lama perfidiei. Tinerii i nu numai ei, ajuni ntr-o astfel de organizaie pot discerne i singuri dac acolo se practic metode de evoluie sau involuie spiritual-social, deoarece bine se tie c acolo unde tutunul, alcoolul i sexul sunt ridicate la rang de credin, nu este calea cea adevrat spre evoluia spiritual. Exemplul omenirii dornic de evoluie spiritual, trebuie s fie Isus Christos, fiul de Dumnezeu, nscut din Tatl, Duhul Sfnt i ntrupat din i prin Fecioara Maria. Ceilali suntem fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Dar iat c acum la finele a dou mii de ani dumnezeii strini i fac apariia i prin diferite metode i mijloace de acaparare caut s-l ndeprteze pe om de Dumnezeu Tatl. ntr-adevr i acetia dispun de puteri paranormale i pot domina sau domin mental, dar numai pe cei care se las dominai iar cei care se nchin Tatlui, Fiului i Sfntului Duh nu vor fi dominai de dumnezei strini. Dar acetia, pentru c nu s-au supus dumnezeilor strini sunt catalogai deviai , iar n gruprile lor se trece la denigrarea i defimarea acelora care nu urmeaz calea dumnezeilor strini. Iat, o dovad a evoluiei lor spirituale i a iubirii fa de aproapele. Mai are romnul o vorb, c tutunul este iarba... dar iat c acum vine cineva i nva tineretul c tutunul, alcoolul i sexul sunt calea spre lumin, spre adevr. Care adevr? La care adevr se ajunge prin tutun, alcool i sex? Doresc s ajut mai

ales tinerii care urmeaz aceste ci greite s se trezeasc i s ia ca exemplu pe Isus Christos, singura cale spre Adevr, iar cei care se dezic de El, au deviat de la Adevr. Cei cu igara, alcoolul i sexul n prim plan spiritual , nu doresc s-l aib ca model pe Isus Christos. Deoarece ei nu au renunat la aceste vicii, le-au ridicat la rang de credin. i-au fcut din vicii o credin, neavnd puterea s renune la ele. Nu au dorit s treac aceast prob a renunrii, le-a fost mai uor s transforme viciile n credine i s le propovduiasc i altora care la fel de mici sunt n credina n Dumnezeu. i se complac n aceast amar credin oarb, iar pe cei care nu au dorit s urmeze cile lor i consider deviai de la adevr i i denigreaz. Ei nu au dorit s vad numai ce le dicta maestrul . Dar oare Isus Christos i punea cortul mai sus dect ucenicii si? Sau l confeciona dintr-un material mai durabil sau mai scump dect al celorlali ?. Sau avea prioritate n primul rnd la foc? Sau se mbrca altfel dect apostolii? Umbla n trsuri, iar apostolii pe jos? Isus Christos mprtea aceeai soart, aceeai trataie ca apostolii Si. Doar bine se tie c Iuda l-a vndut printr-un srut, tocmai pentru c nu se deosebea cu nimic de cei care l urmau. Este spre regretul nostru, al tuturor celor cu suflet curat care nu au ncetat s se nchine lui Dumnezeu Tatl, Fiului i, Sfntului Duh, este spre regretul acestui neam ales s ndeplineasc o misiune spiritual, c ntre graniele rii noastre exist organizaii, grupri zise spirituale, prin care mii de oameni sunt manipulai mental de ctre cei pe care i urmeaz i n care cred orbete. Rog tineretul din aceast ar, care este dornic de evoluie spiritual i de puteri paranormale, s fie foarte ateni c de multe ori lupul mbrac blana mielului sacrificat, iar cei nc nepregtii se las uor pclii. Doresc tinerii puteri paranormale? Foarte bine, s cear aceasta lui Dumnezeu i li se vor da dup meritul lor. S nu uite c nsui Isus Christos a spus: Ceea ce fac eu i voi putei face, ba chiar mai mult dect att , dar pentru aceasta cei dornici s fac vindecri sau s comunice cu fiine nevzute ochilor fizici, sau s l vad pe Isus Christos sau Maria Fecioara, trebuie s renune la pcat, vicii, s cread n Dumnezeu Tatl i s-l aib pe Isus Fiul lui Dumnezeu ca exemplu, s ncerce s fac voia Tatlui, iar darurile pe care le vor primi i vor bucura nespus. Nimeni s nu atepte s primeasc nainte s ofere. Mai

nti ofer i apoi ateapt darul, care va fi n raport cu ce ai oferit. A sosit timpul ca tinerii acestui neam s fie capabili s discearn binele de ru, lumina de ntuneric, calea spre lumin de cea spre infern. Eu sunt calea, Adevrul i Viaa a spus Isus Christos, deci alegei tinerilor pe cine vrei s urmai i cui vrei s v nchinai, Luminii sau ntunericului. Eu sunt Lumina Lumii a mai spus unicul fiu de Dumnezeu. Nu v lsai amgii de falii nvtori, i vei recunoate foarte uor, aa cum pomul se cunoate dup roade, i omul se cunoate dup faptele lui. Dac faptele celui ce vrea s v nvee sunt plcute lui Dumnezeu, atunci acela este cel pe care trebuie sL urmai. Dar mai nti este bine s-i cunoatei ntr-adevr faptele, nu numai vorbele prin care dorete s se fac cunoscut, pentru c altfel el va fi doar un amgitor care se va folosi de cei care l urmeaz i pe care nu-i va conduce spre credin n Dumnezeu, ci n cu totul alt parte. Este pcat a te folosi de trupul cuiva, dar a te folosi i a dispune de un om prin dominaie mental este un pcat mult mai mare, ns spre regretul nostru unii practic aceasta cu succes, pn ntr-o zi care nu este departe, pentru c A SOSIT TIMPUL.

Universul
14 ianuarie 1995 Capitolul 1 Universul este finit Sunt din nou pe platforma Piramidei Luminii Celeste, cu nvttorul. Pn aici am fost condus de ghidul meu spiritual, Zen. Aici, nvttorul mi-a spus c vom face o cltorie foarte ndeprtat, cea mai ndeprtat dintre toate de pn acum, dar c pentru aceasta va trebui mai nti s fiu energizat pentru a putea efectua acea lung cltorie. Am fcut o energizare, am simtit c iau propotii uriase, parc m dilatam, m mream, corpul meu astral se mrea si devenea plin de energie cosmic. La un moment dat, am ntrerupt energizarea, simtind c nu mai puteam primi aceast energie fr s explodez. nvttorul m-a luat de mn si-am nceput s ne ridicm, s ne nltm direct pe vertical, apoi, dup o perioad de timp, de ptrundere pe vertical n imensitatea cosmic, am

ncetinit nltarea pe vertical si am urmat cltoria tot n ascensiune, dar mai pe orizontal, oarecum. Vedeam Universul care trecea pe lng noi sau noi l ptrundeam ndeprtndune. Am fcut astfel cea mai ndelungat cltorie astral, cea mai ndeprtat deplasare n astral de pn la captul Universului. Am ajuns, da, chiar la captul Universului. De acolo nu se mai vedea nimic n fata noastr dect ntuneric, acel ntuneric existent n Univers. De acolo nu mai existau corpuri ceresti. Universul este de culoare nchis, nu pot spune exact ce culoare, nu semna cu nimic din planul terestru acea culoare a Universului, culoare si hu prin care nu ptrunde nici mcar vederea astral, clarviziunea astral. Acea mas imens de hu cosmic nu poate fi ptruns cu privirea, sau poate nu mi-a fost permis deocamdat acea cunoastere. Astfel aveam n fata noastr un hu de neptruns, asa mi s-a prut, un hu ntunecat. Corpurile ceresti sunt cele care emit lumin dar acelea erau undeva n spatele nostru, deci n spatele nostru exista Universul cu toat feeria lui de corpuri luminoase, iar n fata noastr ntunericul cosmic de neptruns. Toate roiurile si supraroiurile de constelatii luminiscente rmseser n urma noastr, cu toat feeria lor, prin care am trecut si care ne-au bucurat vederea astral, iar n fata noastr hul nepopulat de corpuri ceresti. Simteam, da, simteam c dup acel hu, nu pot preciza la ct distant, la ct cale de strbtut, dar simteam c dup acel hu cosmic exista ceva ca un zid, asa s-ar putea spune n cuvinte terestre ce simteam, c exist acolo dup acest hu, ceva de care nu se poate trece nici chiar n corp astral fiind, percepeam acel obstacol desi invizibil, l percepeam totusi. Deci ne-am oprit. nvttorul a spus: -Toate corpurile ceresti n expansiunea lor de la acea explozie, numit de voi, pmntenii, Big Bang, au ajuns pn aici n miliarde de ani terestri. Iat cum s-au ndeprtat n continuu toate cele ce au fost un singur corp cosmic. Toate acele miliarde si miliarde de corpuri ceresti mai au de parcurs un sfert din ct au parcurs pn acum, iar cnd vor ajunge acolo unde simti c exist ceva ca un zid de netrecut, atunci va ncepe ntoarcerea lor la origine. Atunci va ncepe Marea Implozie. Trebuie s stiti c Universul este FINIT, si nu infinit. Atunci va ncepe ntoarcerea tuturor corpurilor

ceresti existente n Univers, ntoarcerea lor la locul plecrii. si aceast ntoarcere va dura milioane de ani si apoi, cnd va fi apt s se reproduc n miliarde si miliarde de galaxii, atunci se va produce din nou acel Big Bang, care de fapt se repet de la nceputurile nceputurilor. nvttorul a simtit nelinistea mea cu privire la vietile tuturor fiintelor, entittilor rationale existente n ntregul Univers, si de ce s nu recunosc, pentru mine n mod special primau vietile celor de pe Geea si din Sistemul nostru Solar. nvttorul mi-a cunoscut gndul si mi-a rspuns, mai precis, a rspuns gndului meu: -Vietile, n adevratul sens al vietii, si nu ceea ce voi considerati viata, deci vietile nu vor avea de suferit, deoarece vietile, existenta eului entittilor nu este o existent corporal, ci este de natur spiritual, iar Creatorul nu-si va distruge niciodat opera Sa. Cnd va ncepe implozia, atunci va ncepe si gruparea vietilor spiritelor ntr-un anumit loc, impropriu spus loc, dar altfel nu vei pricepe, ce vreau s-ti transmit, deci vietile spirituale vor fi grupate undeva n Univers, unde aceste vieti - spirite si vor continua existenta. Oare nu ati nteles c viata este vesnic? Da, viata este vesnic, dar s nu confundati viata cu trupul, care, de fapt, nu este altceva dect... hrana spiritului, a vietii, a vietii adevrate. Trupul este de fapt haina n care ati mbrcat viata cea adevrat, si fiecare are haina pe care o merit, datorit cstigului su, datorat efortului depus n munca efectuat acolo unde este repartizat ssi desfsoare activitatea n vederea evolutiei vietii lui spirituale. Dar s nu mai faceti greseala s confundati viata cu trupul, c nu este una si aceeasi. Ceea ce trebuie s stiti, este c Universul este FINIT si nu infinit, si c aceast expansiune, aceast explozie si implozie se repet la infinit, dar voi nu stiti multe despre cele ce se ntmpl ntruct vietile voastre nu sunt altceva dect cteva clipe, frnturi din clipele raportate la viat, dimensiunea si durata unei explozii cosmice. Iat, deci, Melfior Ra, ce am vrut s-ti comunic tie, pentru ca tu s transmiti celor interesati. Multe din tainele existente se vor dezvlui. Multe trebuie s aflati

pentru a v putea schimba n bine evolutia voastr spiritual, evolutie pe care trebuie s o realizati de-a lungul vietii voastre universale. Apoi ne-am ntors, am cltorit spre punctul de unde am pornit si am comparat acea lung cltorie cu explozia si implozia cosmic. Desi viteza n cltoriile astrale depseste uneori chiar viteza gndului, iat c aceast cltorie a durat 30 de minute. Chiar si n voiajele atrale ti dai seama de... distante. M-a uimit si devitalizat aceast cltorie, asa c la ntoarcere, pe aceeasi ramp de... lansare - platforma Piramidei Luminii Celeste, am fost din nou ndrumat s fac o energizare, apoi am fost predat ghidului meu, Zen, s m conduc acolo unde el stie dinainte. Niciodat nu i se spune n fata mea unde, dar el stie. Capitolul II MARETIA UNIVERSULUI Sunt din nou ntr-o cltorie astral, n compania nvtorului, pentru a cunoate o parte a Universului. Plecarea spre acele spaii, mult prea ndeprtate, am fcut-o ca de obicei, de pe platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste, unde nvtorul a spus: -Acum i voi prezenta Universul... n acea clip am simit c ne ridicm, ne nlm din ce n ce mai sus. Viteza cu care ne deplasam este greu de precizat, poate ceva asemntor cu viteza gndului. Am ieit din sistemul nostru solar, treceam prin diferite galaxii, constelaii, diferite roiuri de stele, de atri strlucitori, de... nori gazoi. Vedeam imensitatea Universului. Astfel am constatat c i Universul este o organizare, o organizare cosmic, aa cum entitile umane sunt grupate n: familii, rudenii, naii, ri, continente i apoi la scar planetar, tot aa i Universul este grupat n sisteme solare, galaxii, constelaii i grupri de constelaii. Era o feerie s vezi cum parc toate acestea treceau pe lng mine special ca s le vd. Din cauza vitezei cu care treceam printre acestea, mi se prea la un moment dat c, de fapt, aceste minunii se deplasau, nu eu, nu eu-l meu. Apoi am ajuns undeva n centrul acestui angrenaj. nvtorul a spus:

-Privete Universul n toat mreia lui. Am simit c ne-am oprit i am privit imensitatea Universului. Am privit de jur mprejur i am simit / sesizat galaxia noastr i sistemul nostru solar. Am simit c acolo este ceea ce se poate numi acas. Deci, de acolo, din acea imensitate i dintre attea puzderii de stele, de sisteme solare, galaxii, am simit, vzut i recunoscut Calea Lactee, cu sistemul nostru solar n care se afl minunata Geea. Deci, de acolo, Calea Lactee putea fi numit CASA MEA. Iat-m deci fiica galaxiei mai nti, apoi fiica acestui sistem solar i apoi fiica mamei Geea. Priveam i aproape c nu puteam pricepe i percepe atta imensitate, atta haos cosmic. Era feeric i era totodat i groaznic. Feeric prin minunia nenumratelor fclii cosmice n oceanul, n noaptea ntunecat a oceanului cosmic i era groaznic, pentru c realizam ct suntem noi, entitile umane, de mici, de nensemnate la nivel cosmic. Doamne, i ct ne credem uneori de importani i cnd colo suntem, dar ce suntem la nivel cosmic? Nici nu gsesc cuvinte potrivite pentru a exprima ceea ce am simit acolo n acea imensitate cosmic, privind existena noastr uman. Apoi, nvtorul a spus: -n acest angrenaj cosmic n mijlocul cruia ne aflm exist dousprezece constelaii. Fiecare constelaie are un numr de dousprezece galaxii, fiecare galaxie un numr de sisteme solare, fiecare sistem solar un numr diferit de planete. Priveam acea incredibil organizare, toate acestea erau aezate ntr-un cerc imens. nvtorul a spus: n mijlocul acestui cerc imens de constelaii, dar undeva mult mai sus se afla DIVINITATEA SUPREM. Am vzut, cum parc ntre toate acele constelaii, galaxii, ar fi o legtur, ca o sfoar nvizibil de lumin ctre Divinitate, care coordona acest angrenaj i gndul m-a dus la o asemnare cu ceva ce am vzut de multe ori n parcurile de distracii pentru copii, unde o fat metalic, nu prea reuit, masca axa unei instalaii cu rochia ei metalica si lunga, iar la poalele rochiei acelei fete masive, se aflau scaunele pe care se aflau copii pentru a fi transportai n acea rotire aerian. Cam aa arta i acel angrenaj cosmic, dar la scar impresionant i inexprimabil n cuvintele de care dispun. nvtorul a spus:

-Trebuie s tii c Divintatea vede tot, absolut tot ce se ntmpl pe fiecare planet n parte din tot acest angrenaj cosmic i totodat vede / tie pe fiecare fiin dotat cu inteligen, ce face, cu ce greete sau cu ce ajut la evoluia cosmic, spiritual. Vei simi pentru o clip ceva asemntor cu cele ce i-am spus. Ceea ce am simit pur i simplu m-a copleit, m-a copleit intensitatea i imensitatea Puterii Divine, a puterii de ptrundere n acelai timp peste tot. Mintea omeneasc nu poate cuprinde i imagina acea putere imens de ptrundere n acelai timp n tot Universul i totodat, n toate fiinele, entitile dotate cu inteligen. Am vzut - simit i trit pentru o clip o stare de nedescris, starea imensitii i intensitii cunoaterii, i m-a copleit acea stare. Simt i acum acel sentiment copleitor i m ntreb cum este posibil ca ceva, cineva s vad, s simt n acelai timp Tot, TOTUL ABSOLUT. Si totui aa este. Atunci, n acea experien incredibil. mi-am dat seama, am simit cel mai pregnant dumnezeirea, forta suprema, precum si micimea noastr, a entitilor umane. Doamne,ct suntem de mici, de neimportani, de nensemnai n imensitatea Universului. Atunci mi-au venit in mental versurile unui poet renumit care spunea: Sunt un bulgar denimic/ sunt un strop de roua-n soare/ dar cu cit ma vad mai mic/ cu-atit TU ma faci mai mare./ Suntem mai mici, mai nsemnai doar ca un fir de nisip, atat, pentru ochiul fizic uman n imensitatea Universului. Si totui, Divinitatea Suprem ne are n vederea sa Atotvztoare i Atotputernic, n fiecare clip. Nu-i suntem indifereni i nimic din ceea ce exist n Univers nu-i este indiferent, deoarece chiar aa fire de nisip cum suntem la nivel de Univers, suntem creaia Sa i orice creator i iubete creaia, orict de multe creaii ar avea, pe toate le are nregistrate n memorie i ine la ele. Aa i Divinitatea Absolut ne tie, ne are n eviden cu toate gndurile, faptele i vieile noastre. Sufr nespus ntruct cuvintele mele nu pot reda, nu sunt att de expresive pentru a reda cu fidelitate ceea ce am vzut-simit-trit atunci, acolo unde am fost condus n cltoria mea astral de nvtorul nvtorilor Tuturor Lumilor Vzute i Nevzute. Abia acum neleg deplin ce nsemntate au cuvintele prin care este desemnat nvtorul nvtorilor Tuturor Lumilor Vzute i Nevzute. Da, acum neleg bine deplintatea acestor cuvinte, a nelesului lor, dup ce am vzut puzderie de lumi, imensitatea lumilor care exist,

dar pentru mine a vedea pe fiecare lume ce exist, pentru mine este mult prea mult. Eu nu pot vedea dect cte o lume, o dimensiune, odat... Doar clipa aceea de cunoatere pentru mine a fost copleitoare i simt c nu pot i nu doresc s repet experiena, pentru mine este mult prea mult. Noi, pmntenii, suntem att de... lipsii de vedere, noi de fapt suntem orbi, surzi i mui dei ne credem grozavi! Abia acum ncepem s ntrezrim cte ceva. Dar nvtorul spune c ne va ajuta, ne va deschide ochii dar nu brusc i nu la toi deodat, i nu dintr-o dat, cci nu am suporta ca Lumina s ptrund brusc ntunericul nostru intrucat Lumina ne-ar orbi. Aa c nvtorul are grij s nu ne duneze Lumina, de aceea ne-o d aa, cu pipeta, numai cte o pictur odat, pentru c este un printe grijuliu i nu vrea s-i distrug creaia. Principalul este c a nceput ptrunderea Luminii, i n foarte scurt timp se va produce explozia Luminii Cunoaterii, i fiecare dintre cei dornici vor lua atta Lumin ct vor putea stpni, suporta i s o duc mai departe. Dar cei care vor ncepe s simt puterea Luminii, claritatea i puritatea ei, nu se vor mai opri din drumul ndreptat spre lumina cea venic i nici nu vor mai dori s se ntoarc din drum. Cine va cunoate Lumina nu va mai dori s triasc n ntuneric, va refuza pentru totdeauna ntunericul. Lumina, Cunoaterea i Puritatea sunt devizele ctre ABSOLUT. Toate acestea se pot realiza prin nvtorul. El este calea spre Lumin. Cine-l caut l gsete. El nu intr cu fora n casa nimnui, dar nici nu refuz intrarea acolo unde i se deschide ua i este invitat s intre, unde este ateptat i bine primit. Bine primit prin iubire, devoiune i respect. nvtorul este la dispoziia tuturor. El ateapt doar invitaia de a ptrunde n interior. El este trimisul Divinitii Absolute. El vine s rspndeasc Lumina. El este purttorul fcliei divine. Primii-L.

Capitolul 3 Planeta Zov

Am iesit n Astral. Zen, bunul meu prieten, m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste. Acolo m astepta nvttorul. L-am urmat prin cele cteva ncperi, unde s-au petrecut aceleasi ritualuri ca de fiecare dat, iar dup efectuarea celor necesare deplasrii n Astral, nvttorul a spus: -nainte de a merge mai departe, te voi conduce n Camera Tronului. L-am urmat n Camera Tronului, unde nvttorul a ngenunchiat n fata acelui Tron existent acolo sau mai precis n fata a ceea ce se gsea pe Tron. De fapt, pe acel Tron nu era altceva dect o lumin, o imens Lumin alb - argintie. Eu am ngenunchiat la o oarecare distant n urma nvttorului. Acel glob de Lumin nu poate fi comparat cu nimic. Nu exist grad de comparatie al acelei Lumini. Apoi, am auzit o voce care a spus: -nvttorul te-a ajutat s te luminezi. Priveste-te cum arti acum! M-am privit de undeva din exterior. M-am vzut. Eram Lumin. Dar gradul de comparatie cu Lumina de pe Tron era cam... cum ar fi o lamp care lumineaz cu petrol, fat de strlucirea Soarelui n amiaz. Din nou, vocea care simteam c provine din acea Lumin Divin, a spus: -Cine se supune nvttorului, mie mi se supune, si este plcut Mie. Astzi este o zi nsemnat pentru tine. (Era ziua mea de nastere). nvttorul ti va oferi darul nostru pentru aceast zi. Nimeni nu s-a nscut ntmpltor, niciodat, si nici n aceast zi. Toti cei nscuti n ziua aceasta sunt nsemnati si desemnati s slujeasc Mie. Nici unul dintre acestia nu se va pierde. nvttorul te va conduce la darul promis. Apoi l-am urmat pe nvttor. Am iesit din acea ncpere si am urcat scara n spiral, am iesit pe platforma de deasupra Piramidei. Acolo, nvttorul m-a luat de mn si, dintr-o dat, am simtit cum ne ndeprtam prin ridicare, ne ndeprtam de Piramid, de planul terestru, de sistemul solar. Eram n Univers, dar parc tot Universul trecea pe lng noi, venea nspre noi si trecea mai departe. Simteam deplasarea care se fcea cu o vitez imens, ceva mai mult dect viteza gndului sau a luminii. Universul era de culoare nchis; era ca o noapte, doar stelele, planetele, galaxiile... Costelatii ntregi treceau pe lng noi sau noi printre ele, luminnd frumos; era feeric, era

magnific, toate aceste cuvinte nu pot reda frumusetea si feeria vzut si simtit de mine atunci. Apoi, la un moment dat, nvttorul mi-a artat o galaxie n form de spiral, dar spirala nu era pe orizontal, ci pe vertical, si a spus: - Priveste, este Alfa Centauri ! Ne-am apropiat, galaxia avea multe, multe planete n angrenajul ei spiralat. Planete, stele, diferite corpuri ceresti. Acea spiral pornea de la un nucleu si forma trei spirale mari, iar apoi se desfcea, acea coad ca o destrmare de stele, dar corpurile din spirale erau foarte omogene, adic si mentineau locul, desi se producea n permanent acea miscare - nvrtire a ntregii galaxii. Apoi, nvttorul mi-a artat o stea, o planet, si mi-a spus: -Vom poposi pe aceast planet. Este planeta Zov din Alfa Centauri. Ne-am apropiat de planeta Zov. M asteptam s vd entitti asemntoare nou, pmntenilor, dar nu vedeam, nu percepeam nimic. Am spus: nvttorule, nu vd nici o entitate pe aceast planet! nvttorul mi-a rspuns: -Priveste, aici sunt multe entitti vii! Priveste! I-am ascultat ndemnul si... am vzut apropiindu-se de noi, plutind parc, multe corpuri luminoase. Erau n form de stea, ceva asemntor cu stelele vzute de pmnteni, de pe Pmnt, dar mai mari, aproape de mrimea Lunii, vzut de pe Geea, cu ochii fizici. S-au apropiat de noi, plutind lin, s-au rotit n jurul nostru, apoi s-au grupat la picioarele nvttorului si, dintr-o dat, nvttorul era pe acel ... disc de entitti luminoase, care l transportau deasupra acelei planete. Apoi, nvttorul s-a apropiat de mine, mi-a ntins mna si am ajuns si eu pe acel disc de stele, de entitti, dar eram ca mrime doar pn la genunchii nvttorului. Cercul se rotea dar cele care ajungeau prin rotire n fata nvttorului se lsau n jos pn aproape de genunchii Lui, numai cnd erau n spatele Lui se ridicau pn la nivelul umerilor Si. Apoi, au aprut cteva entitti - stele si au format un cerc de stele n jurul meu, rotindu-se n jurul capului meu astral. Acele entitti erau de un alb - argintiu, iar vzduhul, vzut acolo, pe planeta Zov, era de un albastru asemntor cerului nostru vzut de pmnteni. Lam ntrebat pe nvttor despre viata acelor entitti. El a spus:

-Aceste entitti sunt fiinte vii, asa ca voi, pmntenii, dar mult mai pure ca voi. S nu te astepti s vezi aici case sau alte asemenea realizri materiale, c nu exist asa ceva. Aici exist doar entittile si rostul lor. Rostul si scopul acestor entitti este de a emite Lumin n Univers. Lumin si energie pur. Acesta este rostul lor si aceasta fac aici, spre slava Divinittii Absolute. Cndva, demult, cu milioane de ani n urm, si aceste entitti au fost fiinte pmntene, dar, prin evolutia lor spiritual, au ajuns la acest grad superior de evolutie. Desigur, au trecut prin multe, multe ncarnri si alte etape evolutive pn au ajuns aici. Ele ajut pe cei ce vor s evolueze, prin emiterea razelor de Lumin Pur. Aceasta este misiunea vietii lor acum. Priveste cum arat o entitate pmntean pe lng una zovian ! Am privit si m-a ngrozit ceea ce am vzut. Entitatea pmntean arta ca smoala, o ntunecime imens, pe lng o entitate zovian luminoas. -ti poti imagina astfel ct sunt entittile pmntene de impure, si ct de mult au de evoluat spiritual pn a ajunge la evolutia acestora ? nvttorul a mai spus: -Aici nu este cald, nu este frig, aici este doar fericire, mplinire, ca urmare a drumului spiritual parcurs de aceste entitti. Aceasta este deci viata pe planeta Zov, din galaxia Alfa Centauri, unde te-am adus astzi. Acesta a fost darul meu si al Celui Preanalt, care m-a trimis printre voi, de attia ani, pentru a v ajuta s evoluati spiritual. Trebuie s stiti c Universul nu este material, ci spiritual. Atta v veti ncarna n planuri inferioare pn veti renunta de bun voie la materie. Materia este cea care v tine acolo n ntuneric. Trebuie s doriti s renuntati la materie, la partea grosier a fiintei voastre si s v spiritualizati ncontinuu. Sunt entitti pmntene care doresc evolutia si n cteva zeci de ncarnri se spiritualizeaz, dar sunt si altele care n sute sau chiar mii de ncarnri nu evolueaz spiritual, deci nu se apropie de Lumin. Divinitatea Absolut a lsat fiecrei entitti libertatea de alegere, spre evolutia spiritual. Multe entitti se cer ncarnate

pentru evolutie, dar cnd ajung la voi, pe Geea, uit de ce s-au ncarnat si se complac n vibratii joase si astfel ncarnarea lor a fost zadarnic si uneori chiar duntoare lor si evolutiei lor spirituale. Este bine s stiti c primul pas n evolutia spiritual este acela de a nu dori ru nimnui, a nu cauza nimnui nici cel mai mic ru. Trebuie neaprat ca pmntenii s-si schimbe gndurile, s gndeasc numai bine, aceasta ar ajuta foarte mult evolutiei lor spirituale. Multe entitti din diferite galaxii si constelatii sunt ngrozite de ceea ce sunt n stare s gndeasc, s emit entittile terestre. Acum, mai mult ca oricnd, sunt milioane de entitti pure care se afl n misiune de ajutor pe Geea. Voi nu sunteti singuri, multi v vin n ajutor, greu ns primiti ajutorul lor, multe entitti terestre refuz ajutorul. Dup ce a spus toate acestea, nvttorul m-a luat de mn pentru a face deplasarea napoi spre Calea Lactee, spre Terra. Am simtit un regret enorm c trebuie s prsesc planeta Zov. De asemeni, am simtit si regretul entittilor Zoviene c vrem s plecm. Ele s-au grupat toate la picioarele nvttorului. El mi-a dat mna si m-a luat - m-a ridicat deasupra acelor entitti - stele, care ne-au transportat pn la marginea galaxiei lor. Am plutit cu nvttorul spre Galaxia noastr, Calea Lactee. nvttorul a spus: -Vezi Calea Lactee, ea se afl la periferia Universului. Tot asa cum ntr-un oras terestru, lumea bun populeaz centrul orasului, tot asa si n Univers, entittile evoluate se afl n galaxii si constelatii centrale, si nu periferice. Dar fiecare se apropie de centrul Universului si, totodat, de Lumina Divin. Am ptruns apoi n sistemul nostru solar, ne-am apropiat de Geea si am ajuns curnd pe platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste, unica ramp de lansare spre lumi intergalactice si necunoscute pmntenilor pn n prezent. Acolo, nvttorul m-a predat lui Zen, ghidul meu spiritual, s m conduc pn la intrarea mea n aceast cmas nchisoare a spiritului meu, numit trup terestru. Dup o asa cltorie, mai mult ca niciodat, simti refuzul eu - lui tu de a se ncorseta din nou n cmasa grosier numit trup, si nu ai alt dorint mai arztoare dect aceea de a nu-l mai mbrca,

de a nu-ti mai constrnge spiritul la acest supliciu numit viat terestr. Dar, toate la vremea lor...

Capitolul 4 Planeta Ref Zen, bunul meu prieten, m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste. Acolo, la intrare, m-a asteptat nvttorul. L-am urmat. Iat-ne pe platforma de deasupra piramidei. nvttorul a spus: -Vom face o cltorie astral pe o alt planet, din Alpha Centauri. n acel timp am simtit c nvttorul m-a luat de mn siam nceput cltoria. Ne ridicm, ne nltm din ce n ce mai sus. Din nou vedeam-simteam cum Universul trecea pe lng noi, sau noi pe lng sau chiar prin el. Sufr cumplit c nu sunt pictor, nu am acest dar de a transpune n imagine ceea ce am vzut. Dar cred c nici cel mai talentat sau iscusit pictor nu este capabil s redea ceea ce am vzut eu, deoarece ceea ce vedeam nu era static, ci n miscare, iar o pictur nu cred c va putea reda miscarea. Apoi, nvttorul a spus: -De data aceasta vom merge pe planeta Ref din Alpha Centauri. Am vzut de la distant, mai aproape de adevr, am vzut-simtit care era planeta Ref. Era o planet mic de culoare glbuie. Ne-am apropiat de ea. Am vzut-simtit o mare viermuial, o forfot pe suprafata ei. Ne-am apropiat de sol. nvttorul a spus: -Ceea ce vezi sunt fiintele care populeaz planeta Ref. Se numesc "refi". M-am mirat mult de forfota lor. Ei, refii, arat ca niste scaieti. Sunt niste sfere mici, pline de un fel de tentacule pe

toat suprafata lor. Dar am vzut refi si cu un singur tentacul lung de aproape un metru... iar el, reful, sttea n vrful acelui tentacul legnndu-se usor. nvttorul a spus: -Trebuie s stiti c refii au posibilitatea s-si concentreze moleculele ntr-un singur tentacul, n dou - trei sau n attea cte doresc ei, dar cu ct au mai multe, cu att sunt mai mici. Deci, din acel numr si cantitate de molecule pot s-si regleze numrul de tentacule. Ei folosesc acele tentacule n loc de mini, picioare, organe auditive si organe pentru vz. Ei, refii, au greutatea n jur de cinci kilograme iar ca mrime circa cinci centimetri n diametru, plus tentaculele. Refii se hrnesc cu ceea ce noi am numi PRANA. Deci, ei nu sunt stresati s-si procure hrana cea de toate zilele, deoarece ea le este dat fr munc, fr sudoare, ea le vine din atmosfer, din vzduh, de la Divinitate. Refii se deplaseaz prin acele tentacule, folosindu-le ca un fel de picioare (i-am vzut deplasndu-se). nvttorul mi-a spus c refii ridic acele movilite piramidale si cel mai mare, care de altfel munceste mai mult pentru nltarea acelei movilite, se aseaz apoi n vrful ei ntr-un singur tentacul, pentru a fi ct mai sus si a primi ct mai mult Prana, ct mai concentrat, ca apoi s se poat reproduce. Deci viata aici reprezint acea viermuial pe care am sesizat-o la suprafata planetei. Planeta Ref este chiar la marginea de deschidere a galaxiei Alpha Centauri. Deci ei, refii, sunt marginalizati ca planet n galaxie. Am ntrebat nvttorul cum se nmultesc refii. El mi-a rspuns: -Foarte simplu, se unesc trei, patru, cinci refi si formeaz unul singur, apoi dup cteva minute, dup ce au simtit c au devenit un singur corp comun, din toti acestia sau, mai bine zis, cu contributia tututror, are loc furirea si expulzarea unui grunte de materie care are aceeasi structur ca ei, si toti se ocup de acel grunte ridicndu-l de pe sol pentru a primi Prana, acea energie cosmic folositoare cresterii lui si formrii tentaculelor pentru a fi capabil s se deplaseze singur. Dup un timp, acesta devine la rndul lui matur si procedeaz si el la fel pentru perpetuarea speciei refiene. Un ref procreeaz cel mult trei-cinci pui ntr-o viat. Viata unui

ref dureaz cam n jur de cinsprezece ani terestri. Ei sunt de culoare ciocolatie, cei care formeaz o movilit piramidal sunt ceea ce n plan terestru am numi... o familie, si toti au unicul scop ca familia s fie ct mai numeroas. Uneori se ntmpl si la ei ceva asemntor rzboaielor pmntene, adic atunci cnd este gata movilita piramidei, s vin o alt familie s-i ndeprteze pe cei care au ridicat piramida si s se urce pe ea, s se foloseasc de ea n scopul obtinerii pranei necesare reproducerii. Dar asa ceva este foarte dezaprobat si apoi refii se unesc si-i ndeprteaz din comuniune pe cei care au nclcat legile lor nescrise. Dar i ndeprteaz doar pentru un timp, pentru a le da astfel posibilitatea s reflecteze la greseala comis. Apoi, dup un timp anume, dac cei care conduc comunitatea au ajuns la concluzia c... pedeapsa a fost suficient, i reprimesc n mijlocul lor, cu conditia s nu se mai repete fapta reprobabil. Din momentul n care au fost reprimiti, nimeni nu-i mai priveste cu dezaprobare. Trebuie s stiti c ei nu sunt de mai multe genuri, ci de unul singur, asa precum plantele sau florile terestre. Pe toat suprafata planetei, att ct am vzut n trecerea pe deasupra ei, era ceva foarte asemntor cu furnicarele noastre terestre, furnicare-movilite piramidale pline de refi, iar pe cele gata terminate trona cte un ref gata ridicat ntr-un singur tentacul. Prin rotatie, fr nici un fel de aranjament, toti refii ajung n vrful piramidei, de mai multe ori ntr-o viat refian. Iat, deci, un alt mod de viat al unor fiinte deosebit de cel stiut de noi, pmntenii, pn n prezent. Iat, deci, cum arat fiintele refiene din Alpha Centauri... Ceea ce nu am spus este faptul c acele movilite sunt fcute dintr-un fel de... granule foarte mici si de culoare glbuie, ca de altfel si solul lor. Dup cele vzute, am fcut calea de ntoarcere. Dup sosire, am simtit ceva foarte asemntor unei usoare senzatii de great, si mi-am dat seama c aceasta se datoreaz vitezei deplasrii n aceast cltorie, deoarece simt ceva asemntor ntotdeauna cnd deplasarea se face la distante foarte mari.

Capitolul 5 Planeta Arzex Iat-m din nou ntr-o cltorie astral spre una din planetele galaxiei Alpha Centauri, n compania nvttorului. Pot spune c am decolat de pe aceeasi ramp de lansare care este platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste din Planul Fizic. Asadar, iat-ne cltorind spre o nou planet din aceeasi galaxie pe care o vizitez n ultimul timp, n compania nvttorului. De la o oarecare distant am vzut-simtit c ne apropiam de o anume planet. nvttorul a spus: -Priveste planeta spre care ne ndreptm (avea o culoare albstruie). De la aceast distant, planeta pe care o vom vizita este foarte asemntoare cu Geea, dar numai de la distant pare asemntoare. Ne-am apropiat, simteam pe acea planet o oarecare miscare, dar nc nu distingeam vizibil nimic. Apoi, nvttorul a spus: Aceasta este planeta Arzex, din Alpha Centauri, da, asa se numeste aceast planet: Arzex. Ne-am apropiat mai mult si-am nceput s disting ceea ce se misca, se deplasa acolo pe acel sol. Am vzut niste fpturivietuitoare, nici nu puteam concepe cum s le numesc, apoi, nvttorul simtindu-mi... dilema a spus: -Aceste vietuitoare sunt fiinte rationale, chiar mult mai rationale dect voi, pmntenii, priveste-le! Am privit, si nu m-am simtit ncntat de ceea ce vedeam, deoarece mi produceau un fel de... dezgust. Doamne ce... dezgusttor artau fat de noi! Erau de culoare indigo, artau ca niste serpi uriasi, aveau un cap ca de reptil urias, format dintr-un singur si nentrerupt trunchi, de grosime cam de 1.5 m, iar nltimea de 4-5 m. Aveau o terminatie cu un cap mare si urt de tot, cu doi ochi mari si albiciosi. Aceste reptile-gigant, la nevoie, si creau tot felul de tentacule, pentru a se folosi de ele n deplasri, si la alte trebuinte. L-am ntrebat pe nvttor cum si cu ce se hrnesc. Mi-a spus si, totodat, am vzut ceea ce

mi explica, pe ntelesul meu. Se hrneau cu toate felurile de iarb - puf de culoare albstruie existente acolo. Aceast iarbpuf se gsea din loc n loc la nivelul solului, iar acele fpturi o... psteau. Am ntrebat dac noi, pmntenii, am ajunge acolo n corp fizic, acele fpturi ne-ar mnca? -Nu, nu s-ar atinge de voi, le-ar fi neplcut s v ating si nu v-ar suporta nici de la distant, din cauza mirosului ce l emanati. Nu, nu v-ar mnca, dar nici nu var lsa s circulati, s strbateti n lung si-n lat planeta lor. Am gndit imediat, n... stil terestru: "noi am avea arme si i-am ndeprta"... nvttorul mi-a receptat gndul si mi-a rspuns imediat: -Voi, pmntenii, nu cunoasteti arma cu care ati putea nvinge aceste fiinte, armele voastre nu i-ar atinge, nu i-ar deranja, nu ar avea nici un efect asupra lor, indiferent ce arm ati folosi. Apoi, am ntrebat: Dar cum ar proceda aceste fiinte ca noi s nu le nclcm teritoriul? -Foarte simplu. Priveste! Am vzut imediat un zid nalt de 4,5 m format din corpurile arzexienilor, si am gndit, da, nici un pmntean nu ar dori s escaladeze un asemenea zid si nici s fie n apropierea lui, deoarece ti inspir o mare repulsie. Am mai vzut iesind din acele trunchiuri, cam pe la nltimea a ceea ce pentru noi, pmntenii, ar nsemna zona pectoral, un fel de... aburi-fum, ceva ce a nvluit totul ntr-un fel de ceat foarte dens, deci, acele fiinte, au si ele modul si metodele lor de aprare, de protectie mpotriva unor presupusi invadatori. Am vrut s cunosc, dac sunt fiinte rationale, cu se ocup, deoarece nu vedem nimic care s m poat duce cu gndul c ar fi ceva construit de acele fiinte, ceva creat de ele. Mi s-a rspuns: -Vei vedea! Ne-am deplasat undeva ntr-o zon... productiv. Aici, da, am vzut un fel de... constructie. Ceva ce nu as fi fost n stare nici s-mi imaginez. Da, am vzut o multime de constructii piramidale, fel de fel de... temple, s zicem, cu diferite turnuri nalte, dar, minunea minunilor, toate acestea erau formate din... corpurile vii ale arzexienilor, ale acelor fpturi care

locuiesc acea planet. Vedeam si parc nu-mi venea s-mi cred ochilor. nvttorul a spus: -Aceasta este munca lor de o viat. Ei se unesc n asemenea edificii si rmn n aceste pozitii n jur de trei - patru ani terestri. Entitatea care atinge nltimea cea mai mare, deci se afl cel mai sus, este declarat "conductor". Acea entitate reprezint, pentru celelalte, ceea ce reprezint Albina-Regin pentru ntregul stup. Numai acea entitate are dreptul la reproducere. Dup ce se disperseaz, toate celelalte sunt slujitoarele acesteia. Reproducerea se face prin ou. Oule sunt dispuse n anumite locuri si sunt pzite si ntoarse din timp n timp de cele care rspund de aceast ndeletnicire. Am vzut un grup de vreo zece arzexieni, asezati n cerc, iar n mijlocul cercului un ou cam de mrimea unei lubenite, oul avea culoarea albastru deschis, iar acele fiinte stteau nemiscate si l priveau. nvttorul a spus: -Astfel i transmit ei oului energie, cldur, iubire, toate acestea fiind necesare pentru trecerea din starea embrionar, n fiint vie. Pozitia de baz a acelor fiintevietti-entitti era n form de... spiral, ncepnd de la ceea ce noi am numi... coad, deci de la coad spre cap, spre capul lor reptilian, cam ntr-un fel de melc, numai capetele lor erau nclinate spre interiorul cercului, aplecate chiar putin si tintind oul. Am strbtut astfel, privind, cele mai... imposibile si stranii orase pe care mia fost dat s le vd pn n prezent n cltoriile mele astrale. Apoi, am fost condus deasupra unui orascres, unde cresteau ca ntr-o turm puii de... arzexieni. Acesti pui erau de culoare bleu, se trau precum reptilele si aveau pe toat lungimea corpului un fel de... picioruse-tentacule de care se foloseau, care la maturitate sunt ascunse si scoase numai la nevoie la suprafata corpului. n timp ce cresc, si ascund treptat piciorusele sub carcasa oarecum solzoas, dar molatec, maleabil, aparent metalizat. Mi s-a apus c durata vietii acestor fiinte, comparat n ani terestri, ar fi cam ntre 300 - 500 ani. Ele sunt organizate n grupuri, ceva foarte asemntor cu felul de organizare al albinelor n

stup. Temperatura la care ele vietuiesc se ridic la peste 500 grade Celsius. Cndva, pe Geea, vor putea fi vizionate un fel de filme cu aceste fiinte, precum si cu altele din galaxii, dar aceasta nu prea curnd... Desi am vzut cele descrise prin metoda bilocatiei, sub ndrumarea direct a nvttorului, totusi am simtit pe tot parcursul acestei cltorii deasupra planetei ARZEX, un fel de... repulsie, de respingere a ceea ce vedeam, un fel de repulsie pentru acele fiinte n mijlocul crora, recunosc, nu as vrea s m aflu n corp fizic terestru. Singura bucurie si plcere simtit acolo a fost compania nvttorului, luminozitatea albstruie existent acolo, dar si aceea, de la un timp, parc te oboseste si devine cumva stranie. Cnd am simtit/auzit gndul si comanda de ntoarcere dat de nvttor, nu am regretat deloc prsind acele fiinte si acel loc att de straniu. Am revenit fr regret, ba chiar cu bucurie prsind acele meleaguri att de ndeprtate si diferite n raport cu ceea ce se afl n galaxia si sistemul nostru solar.

Capitolul 6 Planeta Xer M aflu din nou ntr-o cltorie astral. Zen, prietenul si ghidul meu spiritual, m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste. Am intrat n piramid prin acea intrare dinspre rsrit, care se afl la nltimea de 2/3 a piramidei. nvttorul m astepta. L-am urmat prin cele cteva ncperi pe care le vizitez de fiecare dat cnd intru n acest lcas sacru. Apoi, am iesit pe culoarul n spiral si am ajuns pe platforma de deasupra piramidei. A aprut un mic norisor. nvttorul m-a luat de mn si-am urcat pe acel mic norisor care a nceput s se

deplaseze cu o vitez uimitor de... accelerat. Asa am strbtut o mare parte din Univers. Apoi ne-am apropiat de Constelatia Orion. nvttorul a spus: -Priveste aceast planet glbuie, vom poposi pe ea. Se numeste planeta XER. Ne-am apropiat, era att de glbuie, prea un glbenus de ou dar de o mrime gigantic. Planeta era foarte luminoas, rspndea de jur - mprejurul ei o lumin glbuie, i percepeam culoarea, lumina, cldura, era ceva tare plcut si... luminos, o lumin prietenoas, atrgtoare, plcut. Ne-am apropiat de planet. I-am spus nvttorului c nu vd nimic dect acel galben atrgtor. Atunci nvttorul mi-a sters cu palma Sa ochiul mental si dintr-o dat am nceput s vd. Parc mi s-ar fi luat o ceat de pe Adschna, acum vedeam perfect. Da, vedeam printr-o claritate glbuie ceva ce aducea a fiinte, dar semnau foarte mult cu copacii din pdurile de pe Geea. Parc ar fi fost copaci dar i simteai... fiinte, erau tare stranii, dac erau copaci nu aveau crengi, dac erau fiinte... cum puteau fi asa galben aurii, parc emanau lumina soarelui! Fiind nedumerit, l-am ntrebat pe nvttor ce este cu acesi copaci? Ei, copacii, aveau nltimea de 3 - 4 metri. nvttorul mi-a rspuns si n acelasi timp am vzut ca ntr-un film cele explicate de El, atta doar c nu era film ci... realitate. -Ceea ce vezi acum si asemeni cu copacii sunt fiintele, entittile care populeaz aceast planet numit Xer, ei sunt xerii, fiinte rationale nu copaci. nvttorule, dar de ce sunt nemiscati? -Xerii sunt nemiscati numai n perioada gestatiei, perioad care se poate compara cu perioada gestatiei la fiintele terestre. Priveste cum se nmultesc xerii! Am vzut cum, dintr-o dat, un xer nalt, robust, voinic, parc l-ar fi fulgerat (tiat) cineva, si dintr-o dat s-a ndoit exact de la mijloc, partea superioar s-a ndoit pe lng jumtatea inferioar si s-a unit, acum era doar pe jumtate ca nltime dar i se dublase grosimea, apoi nc o dat s-a ntmplat tot la fel, apoi devenise aproape un zid, i simteai densitatea. El, xerul, entitatea, se transforma n continuu, att s-au miscat acele molecule, pn ce el, xerul, a devenit o sfer, o sfer glbuie, apoi a nceput s se... rostogoleasc pn a ntlnit alte sfere asemntoare, apoi 9 sfere asemntoare au format o mas de asemenea corpuri aflate pe orizontal pe sol.

n mijlocul lor se afla o sfer mai luminoas, apoi toate au format un corp comun, si le simteai - vedeai vibratia, toate vibrau. Apoi, dup un timp / clipe, secunde... iat c o entitate din mijlocul acelei mase de entitti, pe suprafata ei superioar, a nceput s se observe o ... umfltur, ceva ca o protuberant, pe ceea ce noi am numi piele. Se vedea o excrescent sferic, apoi la un moment dat a fost pur si simplu expulzat afar din... entitatea mam, de sub pielea ei. n clipa cnd acea excrescent a fost expulzat, toate entittile din acel cerc au nceput s se ndeprteze, a rmas doar entitatea mam cu... ftul. Apoi ftul, o sfer alb - glbuie, s-a rostogolit de pe sfera mamei si s-a lipit parc de sol. n acel moment cnd a atins solul, am vzut - simtit cum s-a lipit parc de sol si si-a fixat partea inferioar n suprafata solului, si atunci a nceput s se lungeasc. Desi era mic, totusi s-a alungit, avea vreo 30 cm nltime. Era alb - glbui si avea grosimea de vreo 10 - 15 cm. nvttorul mi-a spus c noua entitate rmne asa pn la maturitate. si extrage hrana din sol, prin ceea ce s-ar putea compara cu rdcinile copacilor terestri, dar aceast parte care absoarbe hrana nu ptrunde n sol ci numai se fixeaz pe sol, parc se lipesc de sol, astfel se alimenteaz xerii. nvttorul m-a condus apoi s vd o comunitate de xeri, eu ias fi spus o pdure de xeri adolescenti. Era ceva tare ciudat. Acesti xeri, pentru a primi mai mult hran, se ndoiau, parc erau un fel de coroane ovoidale, si lipeau si vrful de sol, iar partea care crestea o ndoiau apoi din nou si o lipeau de sol, procedau astfel tot asa pn ajungeau la maturitate, ca prin mai multe guri de absorbtie s fie hrniti prin atingerea cu solul; astfel primeau mai mult hran n corpuri. Unii xeri erau ndoiti ca ntr-o rsucire foarte, foarte frumoas, altii aveau fel de fel de forme care mai de care mai frumoase, mai ciudate sau mai nostime. nvttorul a spus: -Xerii, cnd ating maturitatea, arat cum i-ai vzut la nceput. i revedeam asa, trunchiuri ca de copaci de 3 - 4 metri, dar i simteai c nu sunt copaci, ci fiinte, le simteai cldura, vibratia si vedeai pe sub acea scoart - piele, ceva foarte asemntor corpului uman terestru. Simteai parc sub acea carcas maleabil minile, picioarele, capul etc. Le simteam toate acestea, nu m ndoiam o clip, stiam c sunt fiinte, simt si ele la fel ca entittile din planul terestru. Simteam vibratia lor, da,

erau fiinte vii, rationale, simteam viata care pulsa n ele; erau de culoare galben - verzuie, numai noii - nscuti erau de culoare galben - alburiu. nvttorul a spus c o asemenea entitate d nastere la 7 - 8 pui ntr-o viat xerian, viat care dureaz cca 200 de ani terestri. nvttorule, acesti xerieni mor? -Da. si xerienii, dup ce si-au ncheiat misiunea n acest plan, trec n alt form de viat, form superioar acesteia. -Cum mor, care sunt cauzele trecerii lor n alt plan? -Priveste! Am vzut multi xerieni care nu mai erau galben - verzui, luciosi, strlucitori, ci si schimbaser culoarea n galben cafeniu. Dup ce li se schimb culoarea ncep s scad, scad n continuu pn ce se topesc cu solul, iar pe sol rmne ctva timp o urm, o pat cafenie. nvttorul a spus: -Aceast pat dureaz timp de jumtate din viata celui care s-a contopit cu solul. Apoi, dup acea perioad, pata dispare si solul si recapt culoarea de baz. Nici o entitate, n deplasrile ei pentru mperechere, nu atinge, nu trece peste o asemenea pat, si aceasta din respect pentru memoria fiintei care a trecut n alt plan. Numai dup ce solul si-a recptat culoarea si strlucirea initial, numai atunci este atins de alte entitti. Atunci se consider c entitatea care a trecut n alt plan a lsat o nou form de viat acolo unde se afl. Aici entittile si acord mult respect, att ct sunt n viat, si dup trecerea lor n alt plan, li se cinsteste memoria. Apoi am nceput ndeprtarea de planeta Xer. Aveam sub picioare un mic norisor care ne transporta, astfel fceam rentoarcerea strbtnd din nou o bun parte din Univers. Acel norisor, mai bine zis nav - nor, ne-a depus pe aceeasi platform de lansare care se afl deasupra Piramidei Luminii Celeste. De acolo, pn la intrarea n aceast carcas, m-a condus nelipsitul meu prieten din astral, Zen.

Capitolul 7 Planeta Plivor Iat-m din nou ntr-o cltorie astral. Zen, prietenul si partenerul meu astral, m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste, unde m astepta nvttorul. Dup ce am parcurs cele trei ncperi, n care s-a petrecut acelasi ritual ca ntotdeauna, L-am urmat pe nvttor pe platforma de deasupra piramidei, unde am fcut un scurt popas, apoi nvttorul m-a luat de mn si, n acelasi timp, am simtit c ne ridicm, ne nltm tot mai sus si, de undeva, a aprut sub picioarele noastre un norisor care se deplasa odat cu noi. Ne deplasam acum pe plan orizontal, dar tot n ascensiune. Universul trecea pe lng noi, noi treceam prin Univers, era o feerie s vezi astrii strlucind n imensitatea ntunecat a Universului. Am trecut de Alfa Cenatauri, apoi am vzut de la mare distant o grupare de stele. nvttorul a spus: -Iat Constelatia ORION! Acolo vom ajunge si vom vizita trei planete. Acum vom vizita planeta PLIVOR. Locuitorii si spun plivorieni, deci planeta Plivor. Am vzut, n acelasi timp, de la mare distant, o planet albastr - verzuie, parc era format din apa mrii. Prea lichid, sticloas. Ne-am apropiat, am cobort pe acel sol. Solul era tare, dur si cumva sticlos. Dup ce l-am atins si simtit neam deplasat cu acel norisor oarecare distant si am vzut niste... fiinte tare ciudate. nvttorul a spus: -Priveste, acestia sunt plivorienii! Acele fiinte artau foarte... deosebite de felul cum artm noi, pmntenii. Au cte trei picioare lungi, chiar foarte lungi, sunt de culoare indigo, au nltimea de circa 3 metri, din care cam 2 metri sunt picioarele, apoi au un trunchi scurt si un cap mare, cu doi ochi foarte mari asezati oblic. n comparatie, gura lor este foarte, foarte mic. Mai au trei... tentacule, asemntoare minilor noastre, una le este crescut chiar din vrful capului, iar celelalte de pe lateralele capului, cam de pe locul unde sunt urechile pmntenilor. Aceste tentacule au la captul lor multe, multe degete, cam pn (ceea ce ar fi la

oameni) aproape de cot au crescute multe degete pe care le pot folosi si tot la fel pot s le... absoarb n interiorul tentaculului, cnd vor. Ei, plivorienii, sunt de dou genuri: masculin si feminin.Se nmultesc printr-un fel de... contact sexual. Organele lor sexuale sunt amplasate putin mai jos de jumtatea trunchiului, cam pe unde au pmntenii ombilicul. Femeile plivoriene nasc cte cinci - sase... pui (copii). Ele i nasc nveliti ntr-o membran de culoare albastr, parc ar fi niste ou de mrimea unor pepeni galbeni, dar acele ou sunt de culoare albastr, femelele i expulzeaz prin contractii,apoi acea pielit, cnd atinge solul, plesneste, crap, iese un lichid de culoare nchis, odat cu puiul, ftul. La nceput, noul nscut nu are picioare, sau mai bine zis le are foarte, foarte mici, dar imediat se lungesc, cresc vznd cu ochii, si ajung repede la o lungime de 50-60 centimetri, apoi cresc mai ncetisor. Puii sunt de culoare albastru deschis, cu reflexe verzui. Femelele nu au sni, deci nu alpteaz, ci introduc hrana direct n gura puilor. Ei, plivorienii, se hrnesc cu un fel de granule din sol. Acele granule, ei le numesc riz. Rizii se afl din loc n loc pe sol, si arat ca niste cioburi de sticl, dar foarte, foarte mici, si sunt de diferite culori. Plivorienii si aseaz taberele, triburile, n apropierea acestor mici... ridicturi, care sunt mici ca nltime, dar lungi de kilometri, chiar zeci de kilometri. Ei stau cam n jur de 7 ani n aproprierea unui asemenea rzor de riz. Apoi, cnd hrana este aproape pe terminate, si mut taberele lng un alt rzor de riz. Plivorienii locuiesc ntr-un fel de case - corturi, acestea sunt construite / confectionate tot dintr-o substant care se afl n sol. Casele - corturi sunt construite pe vertical. Se fac astfel: Acea substant a solului este adus si o pun drept baz a unui ptrat. Are o nltime de pn la 40 cm. Apoi, plivorienii masculi se aseaz n cercuri de pn la 40 de entitti si, prin concentrarea lor mental, ridic acea substant si formeaz o foit foarte asemntoare cu testurile impermeabile terestre, att doar c pare foarte sticloas. Astfel si construiesc casele pe vertical, pn la 8 - 9 nivele. Ei si construiesc n exteriorul casei un fel de... scar rulant n form de spiral. Nimeni nu poate urca pe ea cu exceptia celor care au lucrat la constructie si a celor din familiile lor. n acele constructii se cuprind, se inoculeaz vibratiile si personalitatea celor ce le efectueaz. Plivorienii sunt grupati ntr-un fel de ... triburi / familii /

numeroase si fiecare familie are cte o asemenea cas - cort construit mental. Ei cunosc si folosesc deplasarea prin levitatie. Cnd un trib, o familie sau chiar mai multe care se nvecineaz se hotrsc s se mute, atunci ctiva masculi plivorieni, mai dotati mental, se deplaseaz, prin levitatie, si caut locul potrivit, cu privire la hran, unde-si vor muta taberele. Astfel, prin levitatie, cltoresc la mari distante. Nu toti plivorienii dispun de aceast posibilitate. nvttorule, spune-mi cum mor plivorienii? -Ei nu mor. Plivorienii nu consider moarte ceea ce voi, pmntenii, numiti... moarte, acest fenomen ei l numesc trecerea n vesnicie si iat cum se ntmpl. (n timp ce nvttorul mi vorbea, eu vedeam, vizionam, ca ntr-un film, cele spuse de el). -Trecerea plivorienilor n vesnicie ncepe prin scurtarea picioarelor. Picioarele lor ncep s se micsoreze pn ajung aproape inexistente. Totodat, ei se schimb la culoare, devin de culoare aproape maro. Nu mai primesc hran, nu se mai pot deplasa, nu mai pot comunica cu ceilalti. Dup un timp de... 7 zile terestre, de la ncetarea comunicrii (ei se afl atunci ntr-o stare de... inconstient total), sunt dusi si depusi pe acele rzoare de pe care s-a consumat hrana lor de baz, adic rizii. Plivorienii astfel depusi sunt acoperiti cu granule riz si astfel se contopesc cu solul, n ctva timp. Locul unde au fost depusi se acoper cu o plac, o foaie de ... material de constructie / confectie a caselor lor. Aceasta va rmne vizibil pn ce trupul plivorian se... contopeste cu solul, numai dup aceea se absoarbe de sol foaia de... cort. Trebuie s stiti, voi, pmntenii, c plivorienii sunt fiinte rationale si se nchin Divinittii Absolute. Priveste cum se roag Divinittii. Am privit n acel moment un grup de plivorieni, toti stteau ntr-un singur picior. Celelalte dou picioare si bratele erau ridicate spre nalt, iar n vrful acelor tentacule, n timpul rugciunii, aveau ceva, o lumin, ceva asemntor cu un bec luminos, doar c acea lumin provenea din interiorul tentaculelor, n locul pe care noi l-am putea asemna cu palmele noastre. De asemeni, ei emanau o asemenea luminescent si de pe crestet. Astfel, fceau ei legtura cu Divinitatea, prin lumina emanat din ei. Ei se grupau si se

rugau n aer liber, nu n temple sau ncperi, nu, ci n libertate absolut. Toti, tot tribul, toat familia, se roag odat, si aceasta se ntmpl n fiecare zi plivorian la rsritul si apusul... Soarelui lor. Cu acest ritual ncep si sfrsesc o zi ...lumin. nvttorul a chemat apoi un ... norisor, o nav - nor mai bine zis, si am nceput cltoria de ntoarcere. Priveam de la distant acea planet sticloas care prea format din ap, din apa mrii, de la distant. Iat-ne din nou strbtnd Universul, bucurosi de acea plimbare oferit mie de nvttorul nvttorilor Tuturor Lumilor Vzute si Nevzute. nvttorul a spus: -Aceste plimbri, n care te conduc personal, sunt darurile mele pentru tine, pentru credinta si iubirea ta nchinate mie ct si celor vzute si nevzute, dar existente n Univers. Astfel, discutnd, am ajuns din nou pe platforma - ramp care se afla deasupra Piramidei Luminii Celeste, unde m astepta ghidul meu spiritual numit Zen, si de acolo am fost condus pn la reintrarea n... aceast cas - nchisoare a spiritului meu.

Capitolul 8 IVO- Planeta Iubirii Iat-m din nou condus de acelasi unic nvttor, ntr-o incredibil cltorie astral intergalactic. Decolarea s-a fcut, ca de fiecare dat, de pe aceeasi ramp de lansare, rampa existent pe acea platform care se afl ca terminatie a Piramidei Luminii Celeste. Eram cu nvttorul, ne ndeprtam de Calea Lactee, avnd sub picioare acel norisor imaterial. Cltorind, chiar si prin metoda bilocatiei, cu o asemenea vitez, ai impresia la un moment dat c, de fapt, Universul

trece pe lng tine si tu doar l privesti si astepti s vin n apropierea ta ce doresti s vizitezi, dar aceasta este doar impresie. Adevrul este c te deplasezi n spatiul cosmic cu viteze uluitoare ale cror parametri nu pot fi deocamdat cunoscuti, mai ales n Planul Fizic si n termeni terestri. Ne-am apropiat de Constelatia Orion. nvttorul a spus: -Iat, ne apropiem de Planeta IUBIRII. n acel moment, am vzut punctul destinatiei noastre. Am vzut o ... stea, o planet, ceva ce-mi va fi foarte greu s exprim n cuvinte. Ne apropiam de o planet care prea imaterial, prea gazoas, avea o culoare de un mov pal, dar aceste cuvinte nu exprim dect poate a mia parte din ceea ce vreau eu s exprim. Aceast culoare era fantastic de frumoas, de o nuant greu de definit n cuvinte. Ne apropiam de suprafata acelei planete. Nici nu stiu dac este bine spus planet, deoarece prea imaterial, nu era ceva solid, ci ceva imaterial. Aveam impresia, desi eram n corp astral, c voi intra prin acel sol, transparent la vedere si de culoarea celui mai sublim vis. n Planul Fizic nu poate fi conceput nici n imaginatie asa ceva, ceva care s echivaleze cu fantastica frumusete a acelei planete si acelor culori. Mintea omeneasc nu poate produce o asemenea imagine sau imaginatie a ceea ce vedeam eu acolo. Deci, ne-am apropiat mult, simteam c eram pe suprafata acelei planete de vis, de vraj, o simteam imaterial si totusi avea o form, o structur si o consistent. Ne-am deplasat ctva timp peste suprafata planetei, pentru a m familiariza cu aceasta, apoi am ntrebat: nvttorule, este minunat aici, dar oare aici nu exist... viat, o form de viat asemntoare celorlalte planete vzute pn acum? Mi s-a rspuns: -Aici exist viat. Aici este viata cea mai sublim, cea mai pur, cea mai aproape de ABSOLUT. Aici este tot ceea ce a existat mai sublim, mai adevrat si mai pur pe oricare planet. Aici este viata vietilor, viata cea mai adevrat si mai pur, aici este smnta vietii. Familiarizeaz-te cu ea, o vei simti si n curnd chiar o s-o vezi. Trebuie s stii c, n ultimii 2000 (dou mii) de ani, esti prima entitate de pe Geea care vine aici.

Dar au fost attea entitti pe Pmnt care si-au dedicat vietile Divinittii Absolute, cum de nu au venit aici? -Da, au fost foarte multe entitti care si-au dedicat viata Divinittii , dar iubirea lor a rmas nchistat, si-au oferit iubirea n principal numai Divinittii Absolute, pe cnd tu, de un timp ncoace, te nchini n fiecare zi, n fiecare zori de zi, ntregului Univers, prin acea rugciune pe care este bine s o faci cunoscut ntregii lumi, prin ea ti oferi iubirea si pacea ntregului Univers. Iat de ce ai ajuns aici. si ar mai fi ceva ce nu voi spune, o cauz care te-a adus aici. Deci tot ce ai oferit, de un timp bun ncoace, ntregului Univers, acum s-a materializat si primesti nsutit si nmiit napoi. A drui nu nseamn altceva dect a-ti da de fapt tie ceea ce oferi altcuiva. Deci, tu nu ai fcut altceva dect ti-ai asigurat o iubire imens din partea celora crora le-ai oferit si tu pace si iubire. Mi-am amintit acea rugciune, nvtat n parte de la unul din ... primii mei maestri (D. T. din Planul Fizic), iar amnuntele si oarecum esentialul acestei rugciuni au fost primite de la ghizii mei spirituali din Astral. Astfel c am retrit si regndit aici la suprafata Planetei Iubirii, numit planeta IVO, acea rugciune nchinat pcii si iubirii, gndit zilnic de mine n Plan Fizic, stnd cu fata spre rsrit, asa cum mi-au spus ghizii spirituali c este bine s stau n rugciune, si am memorat, n ntregime, rugciunea creia i datoram vizita mea pe planeta Ivo. Iat-o: M nchin Rsritului, Pace Cerului, Pace Pmntului, Pace apelor, Pace vzduhului, Pace tuturor vzutelor si nevzutelor, Pace tuturor viettilor, Pace si fericire tuturor viettilor de pe Pmnt. Pacea si iubirea mea tuturor acestora! Rostesc apoi acestea spre Apus, spre Miaz-zi si apoi spre Miaz-noapte. Iat, deci, rugciunea Pcii si a Iubirii, care a avut puterea s m transfere pe planeta Iubirii - Ivo. nvttorul a spus: -Acum ai s vezi forma de viat de pe planeta Iubirii, numit de cei care o locuiesc planeta Ivo. n acea clip am nceput s vd, vedeam, da, vedeam prin Adschna entittile de iubire de pe aceast planet, Ivo. Da, erau entitti de iubire. Erau de culoare greu de descris, aproape de neimaginat. S-ar putea compara foarte vag cu o anume culoare a liliacului nflorit, ceva ce-as putea zice, un fel

de mov pal, dar totodat foarte pregnant strlucitor si... transparent. De asemeni, si acestea apreau imateriale ca si planeta, dar aveau forme, erau ca niste globuri de iubire, de iubire pur. Unele dintre ele si schimbau forma si deveneau triunghiuri, triunghiuri de iubire. Iat deci si descifrarea celor dou triunghiuri, care reprezint Anahata, care reprezint iubirea prin suprapunerea lor, unul cu vrful n sus iar cellalt cu vrful n jos, iat deci si descifrarea semnului lui David, nenteles de cei din Planul Fizic, deci cele dou triunghiuri nseamn IUBIRE, iubire pur, nu egoist, nu materialist, iat deci semnul iubirii. Doamne, mult mi-a trebuit pn s pot ntelege ce nseamn cele dou triunghiuri, care mi s-a cerut de ctre ghizii mei spirituali s le pun pe copertile crtilor mele, crti al cror continut / informatie / l-am primit prin aceast metod a bilocatiei. Iat, vedeam iubirea materializat n acele entitti de iubire. Entittile ne-au nconjurat, emiteau puterea, energia, vibratia lor de iubire spre noi. Vai, ce pcat, cuvintele folosite n Planul Fizic sunt att de... palide si nu pot exprima ceea ce am simtit - trit - vzut n acel loc unic din Univers. Locul iubirii, al purittii si al pcii divine. Ceea ce spun / scriu eu nu poate reprezenta nici a mia parte din cele trite acolo, sansele sunt foarte mici si vagi de a reda, de a exprima realitatea de acolo. Iat, asadar, c acele entitti - iubirea nssi - ne-au mpresurat. Niciodat nu am simtit - trit ceva mai pur si mai curat, ca acele clipe de beatitudine pur. M ptrundea Vibratia Divin a acelor entitti, simteam / triam, o... nu o fericire terestr, ci o Pace, da, o PACE DIVIN, o pace fr egal. Triam acea Pace, ea m ptrundea, m strbtea si m alimenta, m energiza totodat. Triam prin acea Pace, existam prin ea, si toate acestea nu le pot face cunoscute dect n foarte mic msur. Nu exist cuvinte care s exprime acea stare, acel adevr, acea PACE DIVIN, parc Pacea Divin se potriveste cel mai ... aproape pentru a exprima adevrul tririlor acelor clipe. As fi vrut ca acele clipe si acea vizit s fie fr sfrsit, dar, dup un timp, nvttorul a spus: -Se apropie clipa desprtirii de aceste imaculate entitti. Priveste ce pot face si ce vor face ele pentru tine. Le priveam, s-au grupat si au format o Piramid de IUBIRE, o imens Piramid a Iubirii, iar deasupra ei trona un Sfinx, un Sfinx de Iubire Divin. Acea Piramid a Iubirii a nceput s se

roteasc, noi ne deplasam, iar ea se rotea si era n permanent cu fata spre noi. i simteam n permanent unda / vibratia ei de iubire emanat spre noi. Ne nvluia n permanent cu acea und, cu acel flux, cu acea vibratie de iubire pur, emis de toate entittile care formau acea piramid. nvttorul a spus: -Acesta este darul lor pentru tine, ca semn c au primit iubirea ta, astfel rspund iubirii si pcii tale, transmise n ntregul Univers. Simteam o iubire pur, nltare a spiritului, o percepere a Iubirii Divine, pe care nu voi reusi niciodat s o redau n cuvinte. Eu o simt si acum, voi purta-o vesnic n mine, dar nu voi reusi niciodat s exprim n cuvinte acele triri. I-am spus nvttorului: nvttorule, as vrea s rmn aici pentru vesnicie, as vrea s nu mai plec de aici. Niciunde nu poate fi mai bine, mai plcut, mai pur ca aici, as vrea s nu mai prsesc niciodat acest spatiu, acest loc, vreau s rmn aici pentru totdeauna. Mi s-a rspuns: -Acum, nu poti rmne aici. Pentru ca s ajungi aici definitiv, mai ai mult de muncit. Este bine s stii c drumul pe care ai pornit este cel bun, dar ai cale lung de strbtut. Dac nu vei uita aceste clipe si te vei conforma Legilor Universale, vei avea ocazia s ajungi aici, dar pentru asta va trebui s muncesti mult, s evoluezi, s te spiritualizezi, s nu pierzi nici un pas din ceea ce ai dobndit, s naintezi pe calea cunoasterii, spre Lumina cea Vesnic. Simt durerea ta, regretul tu c trebuie s te conduc napoi, dar, deocamdat, acolo este locul tu, si... nc nu ti-ai ncheiat misiunea pentru care te afli n acel plan, si tocmai misiunea pe care o ai de ndeplinit te ajut s te apropii de acest spatiu. ncheie-ti misiunea! Prin ncheierea misiunii tale, pentru care te afli acolo, te apropii de... adevr. Da, de adevr, acesta este adevrul. Fiecare grunte de Adevr Divin aflat n Univers trebuie s ajung la Adevrul Absolut. Tie, calea ti este deschis, urmeaz-ti calea, ea te aduce aici, n ct timp? Aceasta depinde numai si numai de tine, de fiecare n parte. Acum, ne vom rentoarce... Am fost luat de mn, de mna mea astral, sub picioarele noastre a aprut un grup de entitti de iubire, care

ne-au condus pn la marginea spatiului planetei Ivo, acolo au spus: -Pacea fie cu tine! si s-au ntors la locul lor, iar noi ne-am continuat drumul. Gndeam: ce urare pur mi-au fcut la desprtire - adic Pacea fie cu tine! e adevrat c nici nu poate exista o urare mai perfect. ntr-adevr, a avea pacea cu tine, n suflet si n spiritul tu, este nssi Dumnezeirea. Am strbtut din nou o parte a Universului, pentru a reveni iar aici n aceast vale a durerii. si ct de mult as fi vrut s rmn acolo. nvttorul m-a condus spre punctul de plecare. Cu ct ne ndeprtam de planeta Iubirii - Ivo, cu att m simteam parc mai greoaie, mai pustiit si mai nstrinat de adevr. Din nou vedeam Universul, dar acum vederea astrilor nu m mai ncnta att de mult ca de alte ori, acum tnjeam dup acea stare de puritate si adevr, cunoscute de curnd, tnjeam dup acea stare de adevr Divin, dup Iubirea Cosmic, Iubirea Divin. Iat c am vzut Pmntul de la distant mare, apoi ne-am apropiat de el si am fost depus pe aceeasi ramp de lansare interplanetar si intergalactic, de unde pornisem n urm cu 30 de minute conventionale, terestre. Iat-m din nou deasupra Piramidei Luminii Celeste unde i-am multumit nvttorului pentru acest plimbare cunoastere pe care v-am descris-o pentru a o face cunoscut celor care vor trebui s ia cunostint de aceste lumi existente n Univers. nvttorul l-a chemat pe Zen, acesta m-a condus pn la intrarea n aceasta cas - nchisoare a spiritului meu, de aici, din Planul Fizic.

Capitolul 9 Planeta Verde Sunt din nou ntr-o cltorie astral; ca ntotdeauna, plecarea spre alte lumi. Att vzute ct si nevzute, se face de pe aceeasi ramp de lansare, platforma existent deasupra Piramidei Luminii Celeste.

M aflam cu nvttorul pe acea platform si, dintr-o dat, nvttorul mi-a luat mna si simteam c ne ridicm spre nalt. Astfel ne ndeprtam de Geea, apoi de sistemul nostru solar, apoi de ntreaga Cale Lactee. Am strbtut o bun parte din Univers, rmneau n urm att Alfa Centauri, ct si Constelatia Orion si multe alte roiuri si super - roiuri de Constelatii si Galaxii, apoi am vzut de la distant o Constelatie, ne apropiam de una din Galaxiile ei. nvttorul a spus: -Priveste, aceast Galaxie nu este cunoscut de ctre pmnteni si nici de multe alte civilizatii aflate n Calea Lactee. Cei care se ocup cu descifrarea tainelor cosmice nc nu au reusit s ajung pn aici prin intermediul aparaturilor existente pe Geea, pn n prezent, dar n scurt timp vor depista si aceast Constelatie. Ea va fi descoperit n anul 1996 de ctre oamenii de stiint americani, de cei care se ocup cu... astrologia, astronomia, astrofizica. Aceast Galaxie spre care ne ndreptm se numeste ORVEX, Galaxia Orvex, vei avea confirmarea la vremea potrivit despre aceasta. Trebuie s stiti c n aceast Galaxie exist mai multe sisteme solare, noi vom poposi acum pe cel mai apropiat sistem solar fat de punctul unde ne aflm. Ne-am apropiat si-am vzut un soare gigant. Pe lng acel soare, soarele din sistemul nostru solar pare un pitic pe lng un urias. Soarele gigant era de o incandescent nemaivzut si nemaipomenit. Simteam radiatia, vibratia si incandescenta lui. Din punctul n care eram, vedeam clar tot acel sistem solar. n mijlocul sistemului trona un soare gigant, iar la distante considerabile n jurul lui, dar egale, se aflau 9 planete. De la acea distant toate preau mici, cam de aceleasi dimensiuni si toate de culoare gri - albstrui. Am fost surprins auzindu-L pe nvttor spunnd: -Ne vom apropia si vom vizita Planeta Verde. Eu vedeam toate planetele la fel colorate si nici una nu o vedeam verde, ns, apropiindu-ne, iat c planeta spre care ne ndreptam si schimba culoarea si devenea verde. Din acel gri albstrui se transforma n verde, mai nti n niste usoare irizri verzui, apoi acestea deveneau tot mai pronuntate si, n final, toat suprafata vizibil a acelei planete devenea verde / vernil, un verde combinat cu alb, un verde foarte deschis si plcut la vedere.

nvttorul a spus: -Aici, n acest sistem solar, culorile nu sunt constante, ele se schimb, si schimb nuantele culorii n raport cu distanta, dimensiunea si nivelul de la care sunt privite, si aceasta datorit acestui soare care emite spre ele puternica radiatie - pulsatorie a incndescentei sale. Am fcut cteva experiente, pentru a ntelege acest fenomen nemaintlnit de mine pn n prezent. Schimbam distanta, att pe orizontal ct si pe vertical, undele eneregetice n care ne aflam si, ntr-adevr, obtineam alte si alte efecte ale culorii planetei. Era ceva de... neconceput, de nevzut si neimaginat pn n prezent. Da, asa ceva nu as fi fost n stare nici s-mi imaginez si nici c ar exista cu adevrat o asemenea posibilitate, fiecrei distante si und - vibratie radiatie energetic i corespundea o alt culoare sau o alt nuant de culoare. nvttorul a spus: -Acest soare emite unde siderale, pe straturi, pe dimensiuni suprapuse; din fiecare strat din care vei privi planetele acestui sistem solar, vei vedea o alt culoare a planetei spre care-ti ndrepti privirea. Nu toate planetele au aceleasi culori, deoarece soarele lor emite unde verticale si orizontale, si nu toate planetele sunt pe acelasi nivel vibrational sau pulsatoriu / radiant. Astzi vom vizita Planeta Verde, le vom numi astfel n raport cu culoarea predominant vzut din mai multe puncte diferite. Ne-am apropiat de o planet. n timp ce ne apropiam, planeta devenea tot mai verde la culoare, dispreau acele irizri de... albstrui, glbui, violet, argintiu, portocaliu, si toate aceste irizri se transformau n verde. n momentul ptrunderii n cmpul gravitational al planetei, s-a fixat si culoarea ei. Era ntr-adevr verde, un verde - alburiu, un vernil, da, acesta este cuvntul potrivit, Vernil. Ne-am plimbat ctva timp pe suprafata planetei, la o distant foarte mic de sol, era magnific si... uniform, fr denivelri de teren cum vzusem pe alte planete, era perfect, si doream s-i ating suprafata solului dac se poate spune asa ceva. nvttorul mi-a simtit gndul, mi l-a interceptat si mi-a rspuns prin fapt. Am cobort pe suprafata plantei sau mai bine zis pe ceea ce noi am putea numi, solul. Simteam sub picioarele astrale ceva mult mai fin ca

iarba moale, ca o otav, ceva foarte fin, mtsos, si totusi era ceva natural, vegetal, un fel de iarb foarte fin si scurt de cel putin 2 - 3 cm nltime, doar - doar acoperea solul, dar era tare plcut la atingere, simteai nevoia s nu psesti, s nu ridici picioarele, ci s rmi n contact permanent cu acea iarb, ti producea un extaz, da, acesta era sentimentul: de extaz, creat prin acea atingere. Am mers asa un timp prin acea iarb de culoare vernil si nemaipomenit de extaziant prin atingere, apoi am simtit c ncep s iau proportii uriase, parc cineva miar fi... pompat n corpul astral ceva ce m dilata si mi schimba dimensiunile astrale. Eram uimit, nu stiam ce se ntmpl cu mine, priveam mirat n jurul meu, atunci nvttorul m-a luat de mn si ne-am ridicat de pe suprafata planetei, am ntrerupt contactul direct cu... planeta. Ne deplasam la o nltime de 3 metri fat de sol. nvttorul a spus: -Da, ai fcut o energizare foarte puternic prin atingerea cu aceast planet, de aceea simteai c te dilati, c iei proportii uriase. stiu ce gndesti, te ntrebi dac sunt entitti pe aceast planet. Le vei vedea, le vei percepe imediat. Am parcurs asa o bun bucat de timp si de... suprafat a planetei, apoi am vzut ceva tare frumos si interesant, ceva... deosebit. Vedeam un roi imens de frunze, ceva foarte asemntor frunzelor, de culoare galben - ruginiu, dar parc incandescente, acestea se adunau si formau o sfer imens de culoarea apropiat a Soarelui. Stteau asa ctva timp, minute poate, greu de precizat, cci timpul, sau ceea ce numim noi timp, nu se mai potriveste acolo, n cltoriile astrale, n imensitatea universului necunoscut planului fizic, apoi acele frunze devenite sfere imense, incandescente, se dispersau exploziv, parc ar fi avut loc o explozie n interiorul acelei sfere, se mprstiau n spatiul cosmic, dar era ceva extraordinar de frumos, s le vezi plutind asa incandescent n vzduh. Am stat si am privit cum dup ce se mprstiau pn la o oarecare distant si ntre toate acele frunze - entitti era o oarecare distant si nu exista o aglomerare mai mare ntre ele ntr-un anumit punct, apoi ncepeau s se strng din nou si se uneau din nou n aceeasi sfer. Am privit asa mai multe explozii si implozii de frunze - entitti. Era o feerie s privesti mai ales explozia lor. Implozia se producea lent, doar cnd erau mai aproape de ceea ce devenea sfer, se producea cu o oarecare

vitez, dar n raport cu explozia era ceva lent. Aceste explozii si implozii erau ca o ... joac, da, o joac divin, greu de exprimat n cuvinte atta frumusete. nvttorul a spus: -Acelea sunt entittile care populeaz aceast planet. Ele au menirea de a produce energie cosmic, energie prin care revigoreaz pulsatia, vibratia energiei cosmice, ele creeaz respiratia energiei cosmice n ntregul Univers. Am strbtut ntreaga suprafat a planetei si am vzut miliarde si miliarde de asemenea sfere n ... lucru, fie n explozie, fie n implozie, prin care s asigure respiratia energiei cosmice la nivel de Univers. -Fiecare entitate, fiecare sfer de entitti, dup o activitate de trei ani terestri, se aseaz pe sol si se energizeaz de la planet timp de trei luni terestre, deci trei luni de energizare de la planeta mam, pentru trei ani de activitate intens. Acum ti poti da seama de ce ntr-o clip cnd ai venit n contact direct cu planeta, ai simtit c iei proportii si c esti pe cale s explodezi. Rolul si rostul acestor entitti energetice sunt asemntoare cu ale frunzelor unor copaci terestri, mai ales n anotimpul toamnei, numai c frunzele din planul terestru nu se mai ridic dup cderea lor, ci rmn, si devin hran copacului mam, pe cnd aceste frunze entitti primesc energie de la sol, de la planeta mam si, prin acea energizare puternic, si reiau activitatea n scurt timp. Ele produc respiratia si circuitul energetic cosmic. Ele ntretin vibratia, pulsatia energetic a ntregului Univers. Dar pentru astzi ajunge. Vom mai vizita nc dou planete din acest sistem solar, sistem care are menirea si misiunea energizrii Universului. nvttorul m-a luat de mn, a aprut de nu stiu unde acel norisor sub picioarele noastre si am strbtut n sens invers drumul spre Calea Lactee, care, vai nou, se afl la periferia Universului, si noi, omul / entitatea terestr a avut nesbuinta s se cread... buricul pmntului n centrul Universului sau cel putin marea inteligent si unica ratiune din Cosmos. Micimea pmntenilor si grandoarea lor, orgoliul lor a ajuns la... urechile Divinittii si acum Divinitatea vrea s ne arate ct suntem de mici si de nensemnati, si totusi Divinitatea n buntatea Sa fr egal ne d o sans de a ne trezi din

somnul profund al inconstientei noastre, pentru a ne lepda de ngustimea egoismului uman si a trece granitele spre acea Libertate Absolut, si spre Iubirea Divin, spre ceea ce si pentru ce a fost entitatea uman creat, spre Contopirea cu Divinitatea. Ne-am apropiat de Calea Lactee, de sistemul nostru solar, apoi am simtit de la acea distant planeta mam, buna Geea, ne-am apropiat, am cutat si am gsit imediat acea ramp unde trebuia s aterizm, s decolm, unica ramp de... lansare si... decolare sau aterizare, dar cred c cel mai potrivit cuvnt pentru a exprima revenirea, reluarea contactului cu Geea, cu pmntul, este cuvntul de apmntare, reluarea legturii, contactului cu Pmntul. Deci, iat-m din nou pe aceeasi ramp de lansare de unde n urm cu 30 de minute am plecat n cltoria astral pentru a cunoaste Universul si a aduce la cunostint semenilor mei cele vzute si existente n imensitatea cosmic. Acestea pentru a-mi ndeplini misiunea n care m aflu acum - aici. Iat la ce foloseste platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste, numit de pmnteni mult timp Marea Piramid sau Piramida lui Keops. Iat pentru ce a fost construit aceast piramid n urm cu 26 000 de ani, de atunci se prevzuse ntrebuintarea ei n aceste vremi cnd bate la us schimbarea civilizatiei terestre, marea schimbare care se produce din 26 n 26 de mii de ani terestri. De pe acea platform a Piramidei Luminii Celeste, Zen, ghidul meu spiritual, m-a condus pn la intrarea n ... vehicolul meu terestru, acest trup care-mi gzduieste spiritul ct timp voi mai stationa aici n acest plan. Nu de putine ori nu m-as mai fi ntors n aceast nchisoare terestr, dar sunt nevoit s m rentorc, deoarece nu mi-am ncheiat misiunea pentru care m aflu aici. Dar... rbdarea este o virtute. Pacea si iubirea mea tuturor celor ce vor lua cunostint de misiunea mea.

Capitolul 10 Planeta Portocalie

M aflu din nou pe aceeasi ramp de lansare, n compania aceluiasi unic nvttor, care m conduce n ultimul timp, pentru a cunoaste din tainele Universului, ca eu, la rndul meu, s le fac cunoscute celor dornici de cunoastere. nvttorul m-a luat de mn, n acelasi timp a aprut un norisor sub picioarele noastre, am nceput s ne ridicm si s ne deplasm cu viteza gndului. Iat-ne cltorind prin Univers. Ne-am ndeprtat mult de Calea Lactee; dup un timp nsemnat, timp n care treceau pe lng noi diferite constelatii si galaxii, le percepeam ca pe niste orase din plan terestru, ca pe niste tri, conntinente etc. Iat c dup cteva asemenea parcurgeri de sisteme, am vzut de la distant constelatia cunoscut prin deplasarea anterioar acesteia. nvttorul a spus: -Ne vom ndrepta spre galaxia Orvex aflat n aceast constelatie. Priveste aceast stea-planet de culoare portocalie, care pulseaz att de puternic. Ne-am apropiat mult de planeta portocalie. Era aceeasi fascinatie, numai c aici culorile erau altele, predomina galbenul-portocaliu, dar am vzut tot ce poate exista ca culoare n combinatie de galben cu galben pal, cu irizri argintii, galben-ruginiu, galben-rosiatic, galben-auriu si acel galben incandescent cu toate aceste culori la un loc, acel galben incandescent care este de altfel si culoarea soarelui din acest sistem solar. Priveam acea planet, apoi ne-am apropiat mult de ea si am cobort pe... sol. Dar spre deosebire de planeta verde, pe aceasta pseam, iar suprafata ei era att de.. moale nct simteam c ne afundm pn aproape de genunchi n ea, parc am fi clcat pe vat foarte afnat. Nu puteam tine mult picioarele pe acel sol si nici nu am mers mai mult dect cteva clipe, ctiva pasi, doar 2 - 3 pasi, c am simtit c m dilatam, luam proportii si c nu lipseste mult pn s fac explozie. Atunci nvttorul m-a luat de mn si ne-am ridicat la circa 5-6 metri de sol si ne deplasam astfel privind planeta. Eram mirat c nu vedeam nici o miscare la suprafata planetei. nvttorul mi-a cunoscut gndul si mi-a spus: -Aici, pe aceast planet, nu vei vedea nimic la suprafata ei, ntruct nssi planeta este format dintr-o multime de entitti. Acele entitti energetice unite prin aceeasi energie vibrational, pulsatorie, sunt ceea ce voi pmntenii numiti planet. Aceste entitti nu se

disperseaz ca cele de pe Planeta Verde, ci dimpotriv, cu ct sunt mai multe, cu att puterea lor este mai mare. Rostul si scopul lor este de a emite n Univers energie cosmic necesar vietii. Aceast planet Portocalie este ceea ce se poate numi plmnul ntregului Univers. Aceast planet eman energia cosmic vital care strbate ntregul Univers n toat plenitudinea lui. Chiar si la voi pe Geea ajunge aceast energie emanat si emis de aici de aceast planet vie, dar de la voi de pe Geea intensitatea ei este foarte mic, dar exist canale de receptie a energiei vitale, canale care o pot emite altor entitti umane ale cror nadisuri si-au pierdut circuitul prin anumite metode de... asa-zis alimentare, care este absolut gresit. si tu, Melfior Ra, ai primit si primesti energie vital si ai o mare posibilitate de a o transfera altor entitti umane, ns stii c una din Legile Universale spune c nu ai voie s oferi nimnui nimic fr s ti se cear ajutorul. stiu c esti ndurerat c unele entitti din planul terestru, foarte apropiate tie, nu ti cer s le ajuti desi cunosc c ai putea s le ajuti, dar tu s nu uiti c niciodat nu va cere ajutorul dect cel care trebuie s fie ajutat, c nu oricine trebuie s fie ajutat n acest fel, iar acea entitate care nu cere ajutorul canalelor deschise, activate n acest fel, nseamn c nu trebuie ajutat. Toate canalele, entittile-canale, captatoare de energii cosmice vitale, trebuie s retin acest amnunt. Voi stiti c nsusi Isus a spus: Cere si ti se va da, deci s fie clar, nu se va da celui care nu cere iar celui care va cere si va crede c primeste ceea ce cere, i se va da lui n raport cu credinta sa. Canalul de primire si de ndeplinire a oricrei dorinte este CREDINTA. Priveste aceast planet Portocalie. Am privit-o si, n acelasi timp, am simtit c este o fiint vie, care respir si i vedeam corpul imens cum pulsa la acel inspir si expir, vedeam cum prin inspir si mrea volumul iar prin expir se relaxa si emitea acea vibratie energetic; acel inspir si expir este pulsul cosmic, acel puls cosmic pe care l simt toti extrasenzorii terestri si ar trebui s-l simt toti pmntenii, dac s-ar alimenta normal-natural si nu s-ar intoxica permanent cu... toxinele cadavrelor si ale vietilor sacrificate pentru a-si umple ei corpul terestru de toxine

duntoare vietii lor terestre si, mai important, duntoare evolutiei lor spirituale. Priveam acea planet si n continuare i vedeam pulsul, era ca o fiint gigantic, imens, care parc dormea si, prin relaxare profund, avea acea respiratie perfect, care oxigeneaz ntregul corp. Era acolo atta liniste si pace, atta mplinire, nct te coplesea. As fi tot stat acolo s simt pulsul acela cosmic de la rdcina emiterii lui dar... nvttorul a spus: -Att pentru astzi, stiu c este plcut aici, dar noi ne vom ntoarce acolo unde, deocamdat, ti este locul, ne vom ntoarce acolo, pentru a-ti putea ndeplini misiunea. Prin ndeplinirea misiunii tale te vei apropia de aceste locuri vizitate de curnd. A aprut ca din senin acel norisor sub picioarele noastre si am nceput s ne ndeprtm de acea planet att de deosebit si att de linistitoare. Cltorind printre galaxii, constelatii si spatii cosmice, l-am ntrebat pe nvttor despre acel norisor care se afla sub picioarele noastre. nvttorul a rspuns: -Acest... norisor, cum i spui tu, Melfior Ra, este o nav cosmic intergalactic. Aceast navet cosmic nu este ct vezi tu din ea ci mult mai mare, dar pentru a avea posibilitatea s strbat spatiul cosmic a fost construit dintr-un material pe care nu-l percep anumite entitti, aflate n anumite stadii de evolutie spiritual. Sunt multe entitti care nu pot vedea si percepe nici ct poti tu, deci nava este mult mai mare si tu vezi deocamdat doar partea care se afl sub picioarele noastre, att este deocamdat vizibil ochiului tu mental. Ea, Nava Nor, acum ne are n mijlocul ei ntr-o ncpere a cltorilor, dar nevzut de tine n totalitatea ei, ntruct vei vedea ntotdeauna doar ce trebuie s vezi si este necesar evolutiei tale spirituale. n aceast nav sunt multe entitti care se ocup de dirijarea ei si de buna ei functionare. Ea nu functioneaz ca navele voastre terestre, ea nu are nevoie de... combustibili, ea functioneaz pe baza energiei cosmice, care este din plin n ntreg Universul, deci nu poate rmne n... pan de... carburanti. Entittile care o exploateaz sunt cele ale cror vibratii au fost inoculate, cuprinse, n materialul de constructie al navei. Nava are marele avantaj de a se face invizibil

celor care nu au aceeasi vibratie nalt component n constructia ei. Deci, iat cteva... date despre... norisorul care ne transport prin Univers. Am strbtut Universul si iat c ne-am apropiat de sistemul nostru solar, apoi de... minunatul dar nu curatul nostru loc de vietuire, Pmntul, Geea. Doamne ct este de mare si de mic totodat. Doamne ct este de aglomerat si totodat de pustiu. Doamne ct este de frumos si ct este de... negru si de urt n acelasi timp, dar aceasta este deocamdat. Nava Nor ne-a asezat lin pe aceeasi platform construit special pentru aceste lansri spre alte galaxii si pentru a avea si posibilitatea revenirii, a rentoarcerii pe aceast planet a celor care se... aventureaz n Univers prin metoda bilocatiei si cu ajutorul prietenilor din alte lumi paralele. A aprut imediat Zen, prietenul si ghidul meu, care m-a condus pn la reluarea "navei" mele terestre de primire, desi as fi preferat oricare alt loc din Univers, dect aici, n aceast nchisoare. Prefer libertatea Universului si a spiritului, o astept chiar cu nerbdare, dar mai nti s-mi nchei misiunea. Datoria nainte de toate.

Capitolul 11 Planeta Bleu Iat sunt din nou ntr-o cltorie astral. Zen, ghidul meu spiritual m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste, acolo, la intrare, m astepta nvttorul. L-am urmat n cele trei ncperi: camera Rugciunii, camera ntelepciunii si camera Recunostintei. n fiecare din acestcamere s-a petrecut acelasi... ritual,ca ntotdeauna, apoi L-am urmat pe nvttor prin acel culoar n spiral deasupra Piramidei Luminii Celeste, si iat-m din nou n compania nvttorului pe aceeasi ramp de lansare spre... Lumi necunoscute nou pmntenilor pn n prezent. nvttorul m-a luat de mn si n acelasi timp am nceput s ne ridicm, s ne nltm si un norisor a aprut sub picioarele noastre, acum stiam c acel norisor era de fapt o Nav Nor care ne deplasa uimitor de repede, ntr-o clip am

iesit din zona Cii Lactee, ne ndeprtam uimitor, treceam prin Univers, vedeam si depseam grupuri, grupuri de constelatii, galaxii si diferite sisteme solare, apoi am vzut-siimtit de la mare distant Galaxia Orvex, cu acel sistem solar care cuprinde cele 9 planete. Ne apropiam vertiginos de Orvex, nvttorul a spus: -Sistemul Solar spre care ne ndreptm senumeste Sistemul Solar Pulsatoriu, acum ai n vederea de ansamblu cele 9 planete, ele sunt grupate cte trei, deci trei grupuri de cte trei planete. Ai vzut cte o planet din cele dou grupuri, acum vom vizita grupul cel mai ndeprtat de noi din punctul n care ne aflm acum. M ntrebam, oare care planet o vom vizita din cele trei. nvttorul a rspuns gndului meu. -Vom vizita planeta din mijloc, si din celelalte dou grupuri am vizitat tot planeta din mijloc, tot asa vom face si acum. Ne-am apropiat de acea planet, o aveam sub privire, era DIVIN, pur si simplu era Divin, alt termen nu i se poate potrivi, nu exist grad, cuvnt sau... ceva ce ar suporta o comparatie. NU. Planeta era de culoare bleu-argintiu, dar vai, ct sunt de ...seci, de reci si de decolorate aceste cuvinte prin care vreau s... redau ceea ce am vzut. O vd si acum cnd scriu despre ea, o vd cu ochiul mintii si sufr, da, sufr nespus c nu pot, nu exist posibilitatea de reprodus, de transpus n cuvnt ceea ce se afl acolo, doar un pictor desvrsit poate c ar trebui s redea prin combinatia culorilor, s... redea ct de ct mai aproape de adevr acea culoare. Ne-am apropiat mult de suprafata ei si credeam c-o vom atinge ca pe celelalte, dar am stationat si nvttorul a spus: -Suntem la trei metri distant de suprafata acestei planete, nu ne vom apropia mai mult deoarece nu ai putea suporta atingerea ei, vibratia ei, intensitatea vibratiei ei, n momentul emiterii. Aceast planet este...vaporoas, ai tot trece prin ea, chiar asa, n corp astral cum esti acum. Ea este o singur si unic entitate n Univers, este CONsTIINTA ntregului Univers, ea este nalta Constiint Universal. i vezi suprafata ondulatorie, asa este acum, parc ar fi tot valuri, valuri, dar acestea n curnd vor disprea si ea va fi o sfer perfect,de culoare bleo-argintiu. Acum se reactiveaz, aceasta este odihna ei de cteva clipe, clipe ale

Universului, dar aceste clipe ale Universului echivaleaz cu sase mii de ani terestri, acum a nceput reactivarea ei, n curnd nu i se vor mai cunoaste onduleurile, atunci va pulsa n ntregul Univers ceea ce are ea n menirea ei s... furnizeze. Trebuie s stii, si prin tine s se stie, c aceast planet-entitate-constiint are menirea de a pulsa si transmite n ntregul Univers acele vibratii-constiint care ajut entittile fizice din toate planurile si dimensiunile si din tot Universul, s si poat folosi acele capacitti existente n subconstientul lor, n eu-l lor profund, dar latente, n stare de... hibernare constient. Aceast nalt vibratie le trezeste eu-l, subconstientul, constiinta care vor ajuta entittile fizice s foloseasc telepatia, telechinezia, bilocatia, levitatia, si nc multe alte... fenomene existente n voi, dar n stare latent acum. Acum, aceast planet a nceput pulsatia ei vibratorie, ele ajung acolo unde se afl Geea, dar pn n prezent numai un numr foarte mic de entitti umane au perceput acele unde, acest puls al constiintei cosmice universale. Acum planeta bleu s-a reactivat si ncepe s trtansmit la ... maximum undele vibrationale, undele constiintei, undele trezirii, undele cunoasterii. Aceste unde vor fi tansmise n ntregul Univers pe o perioad de timp echivalent cu timpul reenergizrii ei nmultitcu 4.2, iar acest timp este echivalent cu un ciclu cosmic al emiterii pulsatiilor, un ciclu al civilizatiilor bazate pe cunoastere si adevr. Acum este timpul trezirii fortelor latente, nceputul unui nou ciclu al viitoarelor civilizatii. Acum, tu, Melfior Ra, vei primi un mic impuls de la aceast planet-entitateconstiint universal, vei primi un dar divin. n acelasi timp am simtit n Adschna, n acea clip mi s-a prut c nssi planeta bleu a intrat n ochiul meu mental si un fior mi-a strbtut corpul, corpul astral, dar a fost att de pregnant acel fior nct l-am simtit pn si n corpul fizic, care se gsea la distant... incomensurabil fat de...mine, de eu-l meu si de planeta bleu, mi se preaca un glob de lumin bleu a ptruns n capul meu astral, m simteam usor ametit si vedeam n mine, n... capul meu, n Adschna, n interiorul ei, acel glob bleu, care nu m mai prsea, dar nu pot spune c m deranja, nu, nu m deranja, dar m coplesea, da, m

coplesea prin... puterea acelei lumini-bleu, m coplesea prin puritatea acelei Lumini, mi se prea c nu merit ca acea Lumin s m ating, c nu eram suficient de pur pentru ca acea Lumin s poposeasc n... constiinta mea, n eu-l meu, n corpul meu astral. n acea clip as fi vrut s fiu pur, pur ca nssi planeta bleu, pentru a merita ca acea puritate a constiintei cosmice s nu se simt... ntinat atingndu-m, ptrunzndu-m. Mi se prea n acea clip c am luat proportii uriase si am nceput tot atunci si ndeprtarea de planeta bleu. O vedeam cu mare regret cum rmne acolo n acel sistem pulsatoriu dar eu o simteam n mine, sub fruntea mea, o parte din ea mergea cu mine, se deplasa cu mine si n mine si nu m prsea, parc o raz din ea avea un cordon ombilical care se prelungea la infinit si lumina ei m nsotea, o duceam cu mine spre Calea Lactee. Desi strbtusem Universul, nu m mai interesa si ncnta ca de alte ori nimic din frumusetea Universului care nu egala, nu se putea compara cu acea frumusete Divin a Planetei Bleu. Acum eram cu totul absorbit, ptruns, coplesit de ceea ce ducea cu mine, n mine, acea prticic din Lumina Planetei Bleo, cea fr egal n tot Universul. Vedeam acea Lumin n interiorul ochiului meu mental. Nici nu stiu cnd am ajuns pe platforma Piramidei Luminii Celeste, doar c am ajuns, si pentru prima dat nvttorul i-a spus lui Zen, n fata mea, ce are de fcut n ceea ce m priveste: -Conduci pe Melfior Ra pn intr n trupul terestru si realizeaz o suprapunere perfect a corpurilor; o vei supraveghea timp de sase ore pn se va obisnui cu vibratia constiintei universale cosmice si i vei fi de ajutor la nevoie. Apoi mi s-a adresat mie si a spus: -Melfior Ra, trebuie s stii c n albastrul constiintei cosmice care acum se afl n Adschna ta, vei avea n permanent imaginea mea. Priveste. Am privit. ntr-adevr, n Ajna mea, n mijlocul fruntii mele astrale se afla un medalion bleu, iar n acel medalion imaginea, chipul NVTTORULUI. Eram coplesit, da, coplesit de atta... bunvoint DIVIN. Am plecat imediat de pe platforma Piramidei Luminii Celeste cu Zen, pe drum mi-a spus s-mi privesc fruntea astral, am privit-o si am vzut aceeasi imagine a nvttorului

tuturor nvttorilor, tuturor lumilor vzute si nevzute. Era ceva de vis, ceva ce tine de... basm, de ireal, si totusi era real, simteam c acel glob de Lumin bleu este existent si n corpul meu fizic. Zen a spus: -Ceea ce vezi tu n corpul tu astral, n Adschna, poate fi vzut si va fi vzut de orice clarvztor din planul fizic cu conditia ca acesta s fie pur. Ajunsesem n fata trupului meu fizic si tare nu as fi vrut s intru n el, dar m-am conformat indicatiilor lui Zen, nu puteam altfel, desi doream. Am stat asa cteva clipe pentru a realiza suprapunerea corpurilor, dar parc nu doream sau nu ndrzneam s deschid ochii pentru a nu... pierde Lumina care o simteam n mine. Zen mi-a spus s deschid ochii, c nu voi pierde ceea ce am primit, nu voi pierde ceea ce mi-a fost dat pentru vecii, amdeschis ochii si n clipa deschiderii lor am vzut chipul nvttorului ntr-un cadru bleu, apoi s-a volatilizat dar l simt permanent n Adschna si dac nchid ochii l vd oricnd. El este acolo n Lumina bleu din Adschna mea. Multumesc Tatlui Ceresc pentru acest dar nesperat vreodat de mine.

Capitolul 12 Spatiul Sideral Ancestral Ghidul si prietenul meu astral, Zen, m-a condus ntr-o nou cltorie pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste. De acolo m-a condus nvttorul; mai nti prin cele trei ncperi din piramid, apoi am urcat pe platforma existent deasupra ei, mai bine zis, pe acea ramp de lansare spre spatii si lumi necunoscute pmntenilor pn n prezent. Deci iat-m cu nvttorul pe rampa de lansare. El m-a luat de mn pentru a m ajuta astfel s intru n Nava Nor si apoi aceasta ne-a ridicat imediat. Ne ndeprtam de Geea pe vertical, mult, mult pe vertical. Soarele sistemului nostru planetar undeva, jos, mult sub noi, era mic ct o minge, apoi ct un mr, pn cnd a disprut cu totul. Am depsit Spatiul Sideral al Luminii Celeste, am urcat mai sus si iat c am ajuns ntr-un spatiu unde era o att de mare puritate, o vibratie att de... nalt, nct simteam c parc m... volatilizez. Acolo, era o claritate a luminii

nemaintlnit de mine niciodat pn acum. Erau multe entitti de Lumin si toate acestea stteau n pozitia Lotus. nvttorul a spus: --Suntem n Spatiul Sideral Ancestral. Att. Ne-am asezat din nou n pozitia Lotus. Acolo era o Pace, o Pace Divin, o pace pe care o simteai cum te ptrunde si cum te purific totodat, te dizolv, te simteai eter (eternitate), te simteai corp comun cu acel spatiu, cu acea dimensiune vibrational. Am stat asa un timp, continund doar starea de Pace Divin si Eternitate. As fi rmas asa la infinit, dar m-a trezit din reverie o voce, o concentrare a Luminii Divine, o sfer de Lumin, a crei intensitate, imensitate si concentrare nu poate fi transpus n cuvnt. Acea voce, pe care o percepeam ca venind din Lumin, a rostit: -Aveti Lumina Cunoasterii. Lumina Cunoasterii este cu voi, este n voi, v va nsoti pururea oriunde v veti afla. Voi sunteti Fiii Luminii. Sunt putini cei care ajung aici, dar cei care au ajuns odat aici, n acest Spatiu Sideral Ancestral, acestia vor avea Lumina Cunoasterii pentru eternitate, nimic si nimeni nu-i va putea separa vreodat de aceste clipe eterne, acum sunteti contopiti cu Constiinta Universal Absolut, acum sunteti cunoastere. Simteam-triam o stare de nedescris, de Pace Divin, de contopire cu eternitatea, cu Constiinta Universal, cu Divinitatea. Ascultam si m simteam ptruns de o vibratie nemaintlnit si nemaicunoscut pn atunci, o vibratie de o extraordinar si nalt subtilitate, finete, acea vibratie deosebit parc te descompunea si te transforma n ceva greu de definit n cuvinte, n constiint cosmic universal. Apoi, dup un timp, Doamne ce duritate are acest cuvnt, dar asa stim noi pmntenii s ne exprimm, deci, dup un timp, acea concentrare de Lumin Divin s-a ndeprtat, s-a volatilizat sau, pur si simplu, a disprut, c nici una din aceste exprimri nu i se potriveste. Deci, acel glob de Lumin a disprut si totusi noi cei de acolo am fi rmas n aceeasi pozitie si stare pentru vesnicie, am fi rmas n aceeasi stare de mplinire si cunoastere, dar nvttorul s-a ridicat si mi-a transmis si mie gndul / dorinta / ordinul, dar cuvntul "ordin" nu se potriveste de loc, este prea dur, mult prea dur... Asadar, ne-am conformat mesajului telepatic primit. Ne-am ridicat si ne-am ndeprtat dar fr s ntoarcem spatele spre locul unde a fost acea

Lumin Divin de la care am simtit-auzit acea voce a ... Luminii Cunoasterii. A aprut Nava Nor sub picioarele noastre. Ne ndeprtam n coborre lin, spiralat, nu m interesa nimic din ceea ce puteam vedea, m interesa doar ceea ce vedeam n mine, acea vibratie a Luminii Cunoasterii, acea vibratie Divin care m nsotea si as fi vrut s nu se rarefieze n timp ce ne apropiam de Geea, nconjurat de cu totul altfel de vibratie. si astfel, vai mie, putin a mai rmas n eu-l meu din acea vibratie, din ntreg, ce l-am avut acolo n acea dimensiune spatial, de cea mai nalt vibratie ntlnit de mine pn n prezent. Iat-m din nou pe acea ramp de pe care m lansasem cu 30 de minute n urm, n aceast minunat cltorie astral, efectuat n compania celui mai sublim nvttor care a existat vreodat n toate planurile si dimensiunile spatiale. Nu m-as fi desprtit de el, dar... iat c si-a fcut aparitia Zen, bunul meu prieten si ghid spiritual, care m-a condus pn la intrarea n trup, n acest vehicul terestru n care m aflu acum si de care m-am folosit pentru a v scrie cele ce ati parcurs cu privirea. Apoi, Zen m-a sftuit s fac o energizare, am fcut-o prin metoda Micului Circuit Ceresc, metod cunoscut de la primul meu ghid spiritual terestru, Dan T . Multumesc tuturor ghizilor mei, att celor terestri ct si celor extraterestri, pentru tot ceea ce m-au nvtat, pentru a-mi desvrsi evolutia spiritual, fr de care n-as fi acum n compania nvttorului, mpreun n aceste minunate cltorii. Revenire in Spatiul Sideral Ancestral Sunt din nou ]ntr-o c[l[torie astral[ ]n compania bunului meu prieten Zen, care m-a condus p_n[ la intrarea in Piramida Luminii Celeste. Acolo am fost ]ntampinat[, la intrare, de Inv[@ator. L-am urmat ]n interiorul piramidei, ]n cele trei camere pe care le str[b[team de fiecare dat[ cu acela\i ritual. Apoi am urcat urmandu-L pe Inv[t[tor, pe platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste. Acolo a ap[rut Nava Nor, am p[\it pe ea \i a ]nceput ]ndep[rtarea noastr[ de Piramida Luminii Celeste, de Geea, de Calea Lactee \i, ]n general, de ] ntreg Universul. In urcare, am v[zut ]n trecere galaxii, constela@ii, spa@ii siderale celeste, apoi am vazut ]nceputul Spatiului Sideral Ancestral, acel spa@iu unde mai fusesem de c_teva ori cu Inv[@atorul, dar iat[ c[ acum nu ne-am oprit ]n acel loc

( impropriu spus loc), nu ne-am oprit ]n acea dimensiune spa@ial[, ci am urcat mai departe. Ne-am oprit ]ntr-un spa@iu foarte , foarte pur si ]nc[rcat de o Pace Divin[. M-am a\ezat ]n pozi@ia Lotus ]n fa@a Luminii Divine, care lumina acel spatiu, apoi am sim@it parc[ un resort care m-a ridicat p_n[ ]n centrul acelei Sfere de Lumin[ Divin[. Aceasta a indreptat spre mine un jet de Lumin[ care parc[ m-a volatilizat. Nu mai aveam corp astral, sim@eam o plutire dar nu mai aveam nici un fel de corp, eram doar spirit. Nu mai aveam nici un fel de greutate, de balast, m[ aflam ]ntr-o anume stare de imponderabilitate, f[r[ corp , eram doar con\tiin@[, at_t. Con\tientizam c[ exist, dar f[r[ form[, f[r[ greutate. Eram con\tient[ c[ ]n fa@a mea, dac[ se mai poate spune a\a, ]n apropierea mea imediat[ exist[ o putere, o energie, o lumin[ , o puternic[ si pur[ con\tiin@[ universal[, ]i sim@eam ]nalta putere Divin[, ]nalta vibra@ie, iar ]n con\tientul sau subcon\tientul meu terestru, a\ fi vrut s[ m[ ]nchin acelei Puteri Desav]r\ite, da, a\ fi vrut s[ m[ ]nchin ei, dar acea Constiin@[ Suprem[ Universal[ mi-a transmis: -Nu este nevoie s[ te ]nchini mie. Acum e\ti o p[rticic[ din mine, acum suntem una ]n aceea\i Con\tiin@[ Universal[, nu mi te poti ]nchina, acum faci parte din mine. Eu sunt mul@ime, o infinit[ mul@ime de asemenea particule cum esti tu acum. EU sunt voi to@i, cei puri, care a@i reusit sa ajung@i aici indiferent de unde ven@i. Cei care au ajuns aici sunt cu to@ii Con\tiin@a Universal[ Absolut[. Indiferent c_nd si unde v[ veti afla voi fac@i parte din Con\tiin@a Universal[. Niciodata nu ve@i mai pierde ceea ce a@i dob_ndit, ajung_nd p_n[ aici, prin voin@a \i dorin@a voastr[. Toate acestea le-am sim@it, m-au p[truns ]ntr-o clip[ . Aici nu mai era nevoie nici de g_nd s[ le percep, ci pur \i simplu m[ p[trundeau, eram eu ins[mi percepere, parc[ acestea erau ] n con\tiinta mea dintotdeauna, acum nu mai era nevoie nici m[car de transmitere telepatic[, nu, \i aceasta r[m[sese undeva foarte jos, foarte departe \i mi se p[rea o form[ tare grosier[ de exprimare,de comunicare, de transmitere a ceea ce vrei sa comunici cuiva. Eram de fapt perceptia a TOT, de\i nu mai aveam nici un fel de corp astral, mental sau eteric-spiritual. Eram doar con\tiin@[, cunoa\tere care nu poate fi transpus[ ] ntru totul ]n cuv_nt, sau cu at_t mai pu@in ]n cuv_nt: eram de fapt o stare o stare de a fi.

Ceea ce am ]ncercat s[ redau ]n cuvinte nu este altceva dec_t o foarte , foarte vag[, pal[ \i grosier[ umbr[, ecou a ceea ce de fapt eram \i am trait, am sim@it, \i am fost atunci \i acolo, ]n acel Spatiu Sideral Ancestral Sublim, unde am fost pentru un timp ( cat de impropriu \i de \ters sun[ acest cuvant Timp ), da, am fost Constiint[ Universal[, stare f[r[ egal si far[ posibilitatea de a fi descris[ ]ntru totul. Acolo \i chipurile astrale par \i sunt durit[@i, sunt r[ni ale Universului acolo, sunt at_t de dure, ]n raport cu ceea ce exist[ acolo, cu pacea si desavarsirea existente acolo. Chiar numai imagina@ia lor, r[ne\te acel spatiu, acea con\tiin@[ pur[. Despre corp fizic, acesta pur si simplu acolo face repulsie daca il imaginezi p_n[ \i amintirea lui doare \i r[ne\te puritatea de acolo \i Doamne, iat[ c[ ]n acest ]nveli\ grosier \i impur trebuie s[ purt[m prin Univers acea f[r_m[ din Divina Con\tiin@[ Cosmic[, care ne-a fost dat[ de Con\tiin@a Universal[ Absolut[ spre nemurire, f[r_m[ de Divinitate prin care trebuie s[ fim mereu con\tien@i de faptele \i g_ndurile noastre, de Divinitatea din noi, de ascenden@a noastr[ ancestral[ \i Divin[ \i astfel s[ ne d[m seama c_t de mult am cobor_t pe scara involu@iei spirituale, ajung_nd aici unde \i cum suntem azi, ]n acest loc \i ]n aceast[ form[ grosier[ \i impur[ a amneziei. Dar iat[ ca se face sim@it[ anamneza noastra ancestral[ \i astfel ]ncepe trezirea: ne vom ajuta unii pe al@ii pentru a ajunge acolo, de unde am pornit cu foarte mult[, mult[ vreme ] n urm[. A ]nceput trezirea \i urcarea, evolu@ia spiritual[ prin care \i numai prin care avem posibilitatea s[ ajungem din nou acas[, da, acas[, acolo ]n spa@iul ancestral de unde am pornit c_ndva. Inv[@[torul a ap[rut apoi \i am perceput c[ este timpul s[ revenim la starea noastr[ de acum. Am ]nceput, dar cu mare regret, ]ndep[rtarea de acel spa@iu sublim. In cobor_re, am revenit din nou ]n corpuri astrale apoi, dup[ un timp, am ajuns pe aceea\i platform[ de pe Piramida Luminii Celeste. Acolo m[ a\tepta Zen, el m-a condus p_n[ la intrarea ]n trup, ]n aceast[ grosier[ \i peniten@ial[ form[ terestr[ , ]n care se pare c[ mai am de sta@ionat aici, de\i re_ntoarcerea ]n acest ] nveli\ nu mai ]nseamn[ o bucurie pentru mine, ci o PENITENT{ ! Da, o PENITENT{

Capitolul 13 Planeta Venus Sunt din nou n compania nvttorului, pe aceeasi ramp de lansare existent pe Piramida Luminii Celeste, pregtit pentru o nou incursiune n Univers, de ast dat n Universul att de necunoscut nou, pmntenilor. A aprut Nava Nor, am psit pe ea si, dintr-o dat, am simtit / vzut c ne ridicam, ne deplasam cu aceeasi vitez egal gndului. Ne deplasam spre planeta Venus. Am vzut-o si simtit-o de la distant. Prietena si vecina noastr era de culoare alb-aurie. O vedeam de un galben pal, ne-am apropiat de ea si am strbtut o bun parte din suprafata ei. Era atta pustiu si nghetare acolo! Apoi, au aprut n raza vederii noastre cteva piramide. Da, cteva piramide, care aveau cristale imense n vrful lor (ca punct terminal, aveau fiecare cte un cristal imens) dar toate erau acoperite de un strat subtire, ceva ca o depunere pe ele si, din aceast cauz, cristalele preau opace. nvttorul a spus: -Aceste piramide sunt detintoarele istoriei civilizatiilor care au trit pe planeta Venus, pn la plecarea de aici a venusienilor. si aici au fost mai multe cicluri de civilizatii, dar n urm cu cteva milioane de ani, ani terestri, ultima civilizatie a prsit planeta Venus, deoarece urma marea nghetare. Nu toti venusienii au plecat; cei care au rmas aici au pierit, au

disprut fizic, nu au putut suporta temperaturile foarte sczute care s-au abtut asupra planetei si care au distrus orice form de viat de pe planet. Venusienii au cunoscut, au stiut c urmeaz o perioad glaciar, si-au pregtit din timp plecarea lor pe alte planete; ei au oscilat ntre alegerea planetelor pentru expansiunea lor, ntre Geea si Vamfim (Marte), dar pn la urm au optat pentru Marte. n scopul acestei expansiuni, au fcut multe explorri si pe planeta voastr, unde au gsit n desfsurare, n fas, primele forme de viat humanoide, unde si-au adus o mare contributie la... civilizarea acelor specimene de viat; pn la urm au preferat totusi planeta Vamfim. n decursul unui milion de ani au disprut si de pe Vamfim, ntruct nu s-au putut adapta ntru totul conditiilor de viat de acolo si ei, venusienii, fiind mult superiori vamfienilor de atunci, au refuzat o combinatie genetic cu acestia, considerndu-i mult inferiori lor. Astfel, mndria lor i-a dus la pierire. Trebuie s stiti c venusienii au fcut multe expeditii pe Geea, la intervale de milioane de ani, si au transmis / oferit pmntenilor din cunoasterile lor, binenteles att ct acestia erau atunci n msur s primeasc. Mai trziu, cnd lemurienii si apoi atlantii au fost n stare s primeasc mai multe cunoasteri, venusienii le-au predat multe din stiintele lor, iar acestia le-au folosit cu succes, numai c nu au respectat ceea ce promiseser, c vor folosi stiintele primite numai n folosul si spre ajutorul omenirii. Cnd au nclcat promisiunile fcute nvttorilor lor, acestia iau pedepsit asa cum au crezut ei de cuviint. Pmntenii au vzut. Li s-a transmis prin arta rupestr modelele navelor venusiene care au vizitat Terra cu milioane si milioane de ani n urm; binenteles att ct au fost ei n stare s redea atunci, prin nivelul cunoasterii lor, din acele vremi. Chiar si arta rupestr le-a fost dat spre cunoaster,e de ctre venusieni. Acestia erau oamenii din cer, asa cum i-au numit mult vreme pmntenii din vechime. Mrturie a spuselor mele sunt cele ce s-au transmis vou prin artele rupestre si multe constructii care, cum bine se stie acum, nu-si aveau originea n arta constructiilor pmntene. Acum, priveste planeta Venus!

Am privit-o si am vzut o mare furtun de pulbere fin, ceva ca cenusa, dar de culoare glbuie. Aceast pulbere se afl pe piramidele vzute si pe tot ce exist acolo, totul e acoperit de aceast pulbere. Simteam atta rceal si pustietate, care parc se strecurase n eu-l si n corpul meu astral, cu care m deplasasem acolo. Ne deplasam n continuu si priveam, apoi am ajuns deasupra unui oras pustiu. Orasul avea cldiri foarte nalte, cele mai multe n form cilindric dar foarte nalte. Orasul era mprtit n patru prti egale, parc ar fi fost o cruce mare trasat prin mijlocul lumii, apoi, de jur-mprejurul acelui mare oras, era trasat un cerc imens iar acesta era mprtit de o cruce n patru prti egale. nvttorul a spus: -Acesta a fost orasul - capital al venusienilor, ei i spuneau Imart. Ceea ce vezi si ti se pare, acea cruce si cercul erau canale de ap folosite n navigatie, desi cercul mai era folosit si n scopul de a asigura securitatea acestui mare si important oras. si ei, venusienii, precum atlantii terestri, n ultima lor perioad de vietuire n Atlantida, erau divizati, formau dou tabere, dou mari imperii, cum ati zice voi, pmntenii, si se luptau ntre ei. Cei care cunoasteau si aplicau Legile Universale au avut o viat mai lung cu cteva milioane de ani, transferndu-se pe Vamfim dar atunci vamfienii se aflau n stadii mai primitive de dezvoltare civilizatorie. Venusienii care s-au folosit de forte malefice, nerespectnd Legile Universale desi le cunosteau, au rmas aici pe Venus si, n scurt timp dup plecarea imartilor (a celor care au locuit orasul Imart), le-au ocupat acestora orasul si au folosit ceea ce au gsit acolo dar nu pentru mult timp, deoarece s-a apropiat perioada de glaciatie. Aceasta i-a determinat pe venusienii care respectau Legile Universale s prseasc planeta si astfel, cei rmasi pe Venus, au pierit n scurt vreme; n mai putin de 100 de ani corpurile lor fizice fiind prsite de spirit. n piramidele aflate aici, ntr-una din marile piete ale orasului Imart, se afl documente despre toate civilizatiile care au trit pe planeta Venus. Voi, pmntenii, peste aproximativ trei milioane de ani, veti avea acces la aceste documente. Pmntenii de atunci

vor face cltorii obisnuite pe Venus. Pe Venus si nu numai, veti ajunge n prima sut de ani dup anul 2000 dar la documentele din piramida principal de pe Imart se va ajunge numai dup cteva milioane de ani, cnd pmntenii vor popula planeta Venus, cnd se va produce marea transmutatie a acestora de pe Geea pe alte planete, din cauza glaciatiei la care va fi suspus Geea pentru o lung perioad de timp. Atunci, pmntenii din acea vreme se vor refugia aici pe Venus si numai atunci cnd vor popula aceast planet, numai atunci, vor avea acces la documentele din Marea Piramid existent n orasul Imart. Am mai strbtut o mare parte a planetei Venus; dar acel pustiu imens... parc l simteam n mine, parc m durea, m ntrista oarecum... nvttorul a simtit aceasta si a spus: -Cndva, asa va arta si Geea. Apoi ne-am ndeprtat de Venus, o vedeam iar de la o distant din ce n ce mai mare, era mai frumoas, auriu alburie, dar pustie si nghetat. n curnd am fost din nou pe aceeasi ramp de lansare de unde plecasem cu 30 de minute n urm. Ne-am oprit pe platforma de deasupra Piramidei Luminii Celeste. Imediat a aprut bunul meu prieten astral, Zen, care m-a condus spre casa - trup; n drum spre aceasta am fcut o vizit unei prietene dragi din Bulgaria, o prieten n casa creia am cunoscut primii vamfieni si nc multi alti prieteni care au asemenea posibilitti ale cltoriilor astrale. Aceast prieten este de fapt "mama" noastr, a celor care suntem ajutati s ne deplasm n lumi necunoscute si nevzute ochiului fizic; multe astfel de entitti ne ntlnim la ea si uneori apare acolo chiar nvttorul. Apoi am venit spre ceea ce se numeste... corpul terestru si mi-am reluat locul n acest vehicol si... nchisoare a spiritului meu, pentru perioada de timp pe care trebuie s o mai parcurg aici n Planul Fizic, perioad ce mi-a fost dat de Divinitate pentru a-mi putea mplini misiunea, pentru care m aflu si acum aici.

REVENIREA PE VENUS Zen, prietenul meu din Astral, m-a invitat ntr-o scurt cltorie. Iat, am iesit n Astral nsotit de Zen si am ajuns n fata Piramidei Luminii Celeste. Zen m-a condus pn la intrarea care se afla la nltimea de 2/3 a piramidei. Acolo s-a oprit ca un strjer, stnd cu spatele spre piramid si, ntors cu fata spre mine, mi-a spus c sunt asteptat n... sanctuar. M-a uimit denumirea de sanctuar, dar asa s-a exprimat. n clipa aceea s-a deschis, impropriu spus deschis, s-a format o deschidere n peretele piramidei si, n acea deschidere, a aprut nvttorul. El a ndreptat mna spre mine, m-a luat de mna stng si am intrat n Piramida Luminii Celeste, mergnd ca la o ceremonie, cu minile ridicate de la cot spre nalt. Asa am mers pn n Camera Rugciunii unde am nchinat o rugciune Divinittii Absolute; apoi am intrat, urmndu-l pe nvttor, n Camera ntelepciunii unde El mi-a oferit trei daruri. Cnd am vrut s-i multumesc m-a invitat s-l urmez n Camera Recunostintei unde mi-a spus s-i multumesc Tatlui Ceresc pentru darurile primite. I-am multumit tatlui Ceresc pentru darurile primite. Apoi nvttorul a dorit s-l urmez. L-am urmat pe scara interioar, scara n spiral, pn am iesit sus pe platforma existent deasupra Piramidei Luminii Celeste. Acolo, nvttorul a spus: -Vom face o scurt cltorie pe Venus. Vreau s mai stii, s mai stiti ceva, despre planeta Venus. A aprut imediat acel norisor care ne-a dus pe planeta Venus. n curnd am vzut-o si am recunoscut-o, i-am recunoscut strlucirea si pustiul glaciar, pe care (apropiindu-m de ea), l simteam c m ptrunde. nvttorul a mai spus: -Trebuie s mai stii c, acum, pe Venus, nu exist fiinte n corpuri fizice, dar exist o form de ... viat incipient; priveste! Am privit, eram ntr-o zon pe care nu o vzusem n cltoria anterioar, cnd am vizitat aceast planet. Priveam si vedeam ceva ce aproape nici nu stiu cum s descriu. Vedeam ceva la suprafata planetei, ceva ca o grupare de particule transparente care se miscau dezordonat n acel spatiu pustiu si rece, grupuri - grupuri de asemenea celule / molecule ntr-o continu miscare dezordonat. Acolo, n zona aceea, se

simtea ceva foarte ndeprtat de ceea ce noi am numi cldur, lumina soarelui, viat, dar ceva foarte, foarte vag si la mare ditant de acestea. nvttorul a spus: -Ceea ce vezi - moleculele pe care le vezi, se trezesc acum la viat, se grupeaz, se organizeaz, pentru a prinde viata contur n ele si, mai apoi, ratiune. Dar va mai dura cteva zeci de milioane de ani pn ce aceast form de viat incipient va avea ratiune. Toate acestea sunt pe partea opus a planetei, fat de zona vzut n cltoria anterioar ntrepris aici, unde, deocamdat, planeta Venus este pustie. Apoi, am revenit pe Geea.

Capitolul 14 Ochiul Cunoa\terii Desi era imediat dup miezul noptii, m-am trezit din somn fr s doresc acest lucru. Somnul se ndeprtase de mine cu mare iuteal, am ncercat s mai adorm dar nu se mai lipea somnul de mine, atunci mi-am dat seama c se ntmpl ceva si c trebuie s vd de ce m-am trezit la o asemenea or mult prea matinal. Dup un timp de gndire si de ntrebri fr rspuns, am nteles c trebuie s fac o meditatie si am procedat n consecint. Da, aceasta era, imediat dup o scurt relaxare am iesit n Astral si Zen, bunul meu prieten si-a fcut aparitia imediat si mi-a comunicat c a venit s m conduc pentru o nou cltorie astral n spatii ndeprtate, unde m va conduce nvttorul. Zen m-a condus pn la intrarea n Piramida Luminii Celeste, acolo la intrarea de 2/3 a nltimii totale a piramidei a aprut nvttorul nvttorilor Tuturor Lumilor Vzute si Nevzute. Era nconjurat de o lumin, o luminescent alb - argintie foarte

strlucitoare, dar nu deranjant, ci dimpotriv, foarte cald, plcut si... benefic. nvttorul a spus: -Te asteptam. Vom face o cltorie astral ntr-un loc anume unde nu ai mai fost pn acum, te voi conduce ntr-un loc Divin. Urmeaz-m! L-am urmat, de fapt m-a luat de mn si am mers paralel pe acel culoar. Am ajuns n Camera Rugciunii unde s-a petrecut acelasi ritual ca ntotdeauna, apoi am intrat n Camera ntelepciunii, apoi n Camera Recunostintei si n fiecare din aceste ncperi se ntmpl acelasi ritual pe care l efectum la fiecare intrare n acele camere, camere nevzute ochiului fizic pn n prezent. L-am urmat apoi pe nvttor pe platforma - ramp de lansare spre lumile att vzute ct si nevzute ale Universului. Acolo a aprut acel nor (Nava Nor) si dup ce am psit pe el, imediat a nceput urcarea. O ridicare direct pe vertical si cu o vitez greu de exprimat n cuvinte. Vedeam doar galaxii, sisteme solare, roiuri si supraroiuri de constelatii care le strbteam, apoi a urmat acel sau acea dimensiune de spatiu si timp care nu are nici un fel de legtur cu ceea ce noi pmntenii numim UNIVERS. Acolo este ceva ce greu poate fi descris n formele, n tiparele noastre de exprimare numite cuvinte. nvttorul a spus: -Vom strbate spatiile cunoscute de tine pn n prezent, din acea dimensiune spatial. Astfel am vzut trecerea n Spatiul Sideral al Luminii Celeste, cu acele entitti - sfer de lumin, cu corpuri asemntoare corpului uman terestru, apoi am vzut Spatiul Sideral Ancestral, Zona Crucii de Lumin, apoi Spatiul Sideral al Luminii Divine, iar de data aceasta am mai mers putin si cnd ne-am oprit am vzut -simtit, am fost ptruns de o lumin de nedescris, o lumin a unui ochi imens, un ochi asa cum ar fi tot cerul vzut de pe pmnt, asa era acel ochi, o imensitate fr egal si fr putint de comparatie cu ceva vzut sau nchipuit. nvttorul a spus: -Suntem n Spatiul Sideral Ancestral al Ochiului Cunoasterii. Acesta este OCHIUL CUNOASTERII. Apoi nvttorul s-a fcut nevzut. Am rmas, dar nu singur, ci m-am contopit, da, m-am contopit cu acel ochi imens. Am devenit cunoastere si iat c vedeam ceea ce nu

credeam c poate fi vzut, da, vedeam PULSUL COSMIC. Vedeam dilatarea si contractarea pulsului cosmic, o vedeam, o simteam si oarecum o triam. Apoi o voce, vocea Ochiului Cunoasterii mi-a spus: -Mie mi spun, acolo pe Geea, Ochiul lui SHIVA, mi mai spun Nirvana si mi mai spun Putere Divin. Iat, Eu sunt Ochiul Cunoasterii. Tu de acum ai o frm din puterea mea, de acum vei putea vedea si cele ce credeai c nu pot fi vzute. Iat, asa cum vezi acum Pulsul Cosmic tot asa vei vedea si cele ce nu le-ai vzut pn acum. Acum ti se d puterea vederii, vederea cunoasterii, vederea ptrunderii n ceea ce cu ochii fizici nu se poate vedea. Vei vedea nevzutul planurilor, spatiilor superioare existente n Univers. Vei vedea tot ceea ce exist si pn acum nu ai avut cunoasterea existentei acestor fenomene. Tu esti de acum o frm din mine, din puterea cunoasterii mele, si nimeni nu-ti poate lua ce ti-am dat Eu. M vedeam simteam- percepeam undeva sus, de unde priveam n jos sub ... mine si vedeam pulsul cosmic. Acel puls cosmic se dilata si se contracta ca ntr-un nesfrsit inspir si expir, m vedeam - simteam o prticic din acel imens, da, imens ochi cosmic, ochi al cunoasterii. Eram n interiorul Lui si vedeam prin el si prin mine totodat. Era ceva ce nu poate fi descris ntru totul. Felul n care ncerc s redau cele trite acolo este, da, este o blasfemie, ntruct pmntenilor le lipsesc acele cuvinte cu care s poat reda o ct de infim comparatie cu cele ce exist n spatiile superioare ale lumilor nevzute ochiului fizic. Ceea ce am reusit s descriu este ceva foarte vag, mult mai putin, ca o umbr a ceea ce exist acolo, mult mai putin ca un ecou al unui cntec, al unei melodii. Greu de spus ct timp am fost... n contopire cu acel imens Ochi al Cunoasterii, deoarece timpul, asa cum l stim noi este... un semn, o conventie folosibil doar aici n plan terestru, acolo acest timp nu mai are nici o ... important si nici o ... echivalent cu ceea ce este acolo. De fapt, acolo nu exist timp ca unitate de msur a ntinderii, a strbaterii, a cunoasterii, a deplasrii, acolo exist altceva, exist imensitate, ceva ce se percepe prin intensitatea a ceea ce te strbate, te ptrunde, te percepe si, la rndul tu, percepi, strbati, ptrunzi acea cunoastere intens

sau mai putin intens cu care te contopesti; iat c timpul este ceva ce numai aici, n planul fizic terestru se potriveste. La un moment dat am receptat gndul / chemarea nvttorului. Acolo nu mai poate fi vorba nici de transmitere telepatic si aceasta este cu mult deosebit acelor spatii superioare existente, acolo, undeva, n imensitatea dimensiunilor spatiale. M-a ptruns, am perceput chemarea nvttorului si cu greu m-am desprins de puterea, de vibratia Ochiului Cunoasterii. As fi rmas acolo cu mult bucurie, dar nvttorul a aprut si am nteles c trebuie s-L urmez. M-am apropiat plutind usor de nvttor si acesta a spus: -ti place unde te-am adus? Ti-am spus de la plecarea de pe platforma - rampa de lansare - Piramidei Luminii Celeste c te voi conduce ntr-un Spatiu Divin. S stii c nu ai vzut dect o parte infim din ceea ce exist ntru Divinitate, unde ajung numai cei care au nvins materia, teama de moarte. Nimeni nu ajunge aici altfel, ci numai cnd ajunge la gradul de cunoastere necesar dobndit nc din Planul Fizic. Cei care ajung s constientizeze c materia, corpul fizic, nu sunt dect un balast si o involutie, numai cnd ajung s cunoasc acestea prin propriul efort, numai atunci cnd nteleg c a te debarasa cu bucurie de acest balast, numai atunci ajung aici, numai atunci au depsit teama pierderii balastului care-i tine acolo jos n ntuneric. Dar toate acestea se dobndesc numai prin evolutie spiritual. Altfel nu exist cale de acces aici, numai prin evolutie spiritual - aceasta este calea spre cunoastere si nemurire, spre contopirea cu Divinitatea Absolut. Atunci cnd s-a produs aceast contopire cu Divinitatea Suprem, atunci s-a nfptuit Legea lui UNUL, lege care spune: Cnd doi vor fi unul, Iat OMUL! Acesta este adevratul sens al acestei legi si nu altul, cum gresit lau nteles si l aplic entitti din planul terestru, fcndu-si din vicii ... credint, datorit involutiei lor. Fiecare, numai cnd ajunge aici, numai atunci, dup ce si-a nvins materia - balastul, vibratia joas, numai atunci percepe adevrul, sensul adevrat al Legii lui Unul, altfel nu poate cunoaste adevrul. Eu sunt calea, adevrul si viata cea vesnic. Eu am biruit moartea. Urmati-m si veti fi nemuritori pentru vesnicie!

Dup ce am perceput cele spuse / comunicate mie de nvttor, ne-am ndeprtat de acel spatiu sublim al Ochiului Cunoasterii. Din nou Nava Nor era sub picioarele noastre. Am strbtut n sens invers acele spatii siderale superioare. Iat din nou Spatiul Sideral al Luminii Divine, apoi Spatiul Sideral Ancestral al entittilor de lumin. Iat, apoi, Spatiul Sideral Ancestral - Zona Crucii de Lumin, Spatiul Sideral al Luminii Celeste al entittilor sfer de lumin si tot asa coboram vertiginos trecnd apoi printre constelatii, galaxii si sisteme solare, astfel apropiindu-ne de Calea Lactee. Iat apare n deprtare si Geea, a crei aparitie nu m mai bucur simtind / vznd negura care o nconjoar. Am avut o strngere de inim vznd n ce ntuneric triesc entittile umane, stiind c acea negur care nconjoar planeta noastr nu este altceva dect gndurile si faptele negative ale entittilor care o populeaz. Dar, exist si un... dar care m-a bucurat si mi-a adus o raz de lumin n durerea mea pentru semenii mei; acea raz de lumin const n acele luminite observate pe Terra, acele luminite care se vedeau asa cum se vd stelele pe cer ntr-o noapte ntunecat. Acele luminite aprinse scnteiau n noaptea terestr si de la scnteierea lor se aprind alte si alte luminite. si iat c ncepe s se dizolve ntunericul care a cuprins pmntul de multe si multe mii de ani terestri. Ferice de locurile n care asemenea luminite sunt din ce n ce mai luminoase si mai numeroase, pn vor dizolva cu totul si cu totul ntunericul de pe Geea. Am ajuns din nou pe platforma / rampa de lansare existent pe Piramida Luminii Celeste. si-a fcut aparitia bunul meu prieten astral, Zen, care m-a condus pn la intrarea eului meu n acest balast numit trup terestru. A supravegheat suprapunerea corpurilor astrale cu corpul fizic si mai mult chiar, a asistat si m-a ajutat soptindu-mi uneori telepatic. Astfel am pus pe hrtie cele ce le-ati parcurs cu privirea, cele ce nsumeaz aceast carte - mesaj, care s-a materializat prin cunoasterea celor descrise prin metoda bilocatiei. Fenomen care exist, dar pe care cu greu l pot accepta cei ce nu sunt pregtiti s nfrunte noua er care va fi o er a cunoasterilor spirituale, a evolutiei spirituale pe Geea.

Capitolul 15 Privire de ansamblu M aflu din nou n compania nvttorului, pe aceeasi ramp de lansare existent ca punct final al Piramidei Luminii Celeste, rampa de lansare spre Univers, spre lumile vzute si nevzute existente aici, n care suntem si noi, frme de viat si adevr existential. nvttorul a spus: -Acum vom face o scurt cltorie, pentru o privire de ansamblu, asupra tuturor punctelor din Univers, despre care ai scris pn n prezent n partea a treia a misiunii tale. A aprut Nava Nor si am psit pe acel norisor; imediat a nceput deplasarea, ridicarea si ndeprtarea noastr de Piramida Luminii Celeste si de Geea, apoi de Calea Lactee. Iat, au nceput s se vad galaxiile vizitate nu demult, iat roiurile de constelatii care parc veneau spre noi, era o feerie s privesti n trecere atta mretie a Universului, da, vedeam Universul, l strbteam si simteam micimea fiintelor umane care se cred att de importante si fr egal, si, vai nou, ct suntem de mici n comparatie cu Cosmosul, de infimi si de neimportanti, si totusi, Constiinta Universal Absolut tine seama si de noi cei att de nensemnati la scar cosmic. Astfel, gndind si privind mretia Universului, ne deplasam cu viteze pe care nici nu sunt n stare s le denumesc, ceva asemntor cu viteza gndului si astfel, ne-am apropiat de Alfa Centauri. Iat, nc o dat aveam sub privirea mea planeta Zov, o vedeam de la mare distant, apoi, dup o clip, treceam n apropierea planetei Ref, tot asa, din mers, am vzut planeta Arzex, cea asemntoare oarecum cu Geea. Apoi ne-am ndeprtat de Alfa Centauri si iat c nu a durat mult cltorind printre astri si ne-am apropiat de Constelatia Orion. n apropiere, simteam vibratia Universului, a galaxiilor, a planetelor pe lng care treceam si iat c planetele vizitate anterior mi erau familiare, le simteam, le cunoasteam vibratia, iat planeta Xer, de la mare distant simteam acea cldur att de familiar nou pmntenilor prin asemnarea acelei

prezente cu acea cldur linistitoare pe care o simteam cnd eram n copilrie la gura sobei, iat cu ce mi-a venit n minte s compar acea cldur att de linistitoare. Iat c si-a fcut aparitia, parc dorind s se arate nou, planeta Plivor, i simteam de la mare distant duritatea sticloas a solului, vedeam acea culoare albastr - verzuie cu strluciri sticloase, apoi ne-am ndeprtat de planeta Plivor si nu dup mult timp a aprut n fata nostr Planeta Iubirii, minunata si inegalabila planet Ivo. Ivorienii ne-au simtit de la mare distant si au emis spre noi o und, un flux de iubire pur care ne-a nvesmntat si ne-a reamintit de clipele petrecute n compania ivorienilor. Ne-am ndeprtat totusi de acea sublim planet a iubirii si am continuat cltoria prin Univers. Iat, nu dup mult timp, am vzut apropiindu-se sau mai bine zis ne apropiam de Galaxia Orvex, galaxie nc necunoscut pmntenilor, dar n curnd se va face descoperirea ei. Am trecut si am vzut de la distant cele trei planete: Verde, Portocalie si Bleu. Apoi am mai mers ctva timp si am revzut de la oarecare distant Spatiul Sideral Ancestral; Nava Nor se rotea n asa fel nct noi cei din ea, n apropierea acestui Spatiu s fim permanent cu fata spre el, asa s-a derulat apropierea noastr de acest Spatiu; apoi ne-am ndeprtat mult si, dup ctva vreme, dar un interval de timp terestru mult mai lung, ne-am apropiat de acel capt al Universului de unde ncepe implozia si de unde se sfrseste explozia, apoi am nceput ntoarcerea. Mi se prea, n trecerea noastr printre astri, printre roiurile de constelatii si galaxii, c dac as fi ntins mna, as fi putut mngia acele stele, planete, nori gazosi si tot ceea ce exist n Univers. Simteam vibratia acelei planete, a fiecrei galaxii si constelatii, simteam si stiam dac am mai vzut-o, dac am mai vizitat-o cndva, unde mai fusesem simteam o und, o vibratie ct de ct familiar, o regseam n mine, i simteam rezonanta, stiam c din apropierea fiecrei planete mi rmsese ceva n mine, si acel ceva rspundea vibratiei acelui corp ceresc. n trecere pe lng cele cunoscute mie le uram un bun rmas si un gnd de iubire si de pace. Astfel, am revenit din constelatie n constelatie, din galaxie n galaxie, ne-am apropiat de Calea Lactee, este asemntor cu ceea ce simte omul, entitatea terestr, cnd intr pe strada lui, cnd vine de la munc, o familiaritate si o regsire a locului, a casei, a familiei. Asa am simtit cnd am intrat n spatiul cosmic al Cii

Lactee. Iat, ne-am apropiat de Piramida Luminii Celeste si Nava Nor ne-a depus lin, ct se poate de lin, pe acea platform a zborurilor intergalactice, interlumice, iat la ce foloseste acea platform. Este bine s se stie c acea platform a fost folosit de-a lungul timpurilor, nc de la edificarea ei si pn astzi. Despre planetele din Calea Lactee ce s mai vorbim, le simteam la fel cum ti simti vecinii de apartament, nici nu trebuie s mai vorbim despre ceva ce ne este att de aproape, de familiar, nct le cunoastem toate cele bune si toate cele rele, toate obiceiurile si metehnele, si totusi datorit necunoasterii celor care nu-si folosesc fortele latente de care dispun, ei, vecinii nostri planetari ni se par inexistenti desi exist, dar dac nu si-au descoperit fortele care s-i apropie de cei din apropierea lor, de vecinii lor, triesc asa parc n inexistent, si nici mcar nu spun "bun ziua" vecinilor, desi acelasi soare rsare si pentru unii si pentru ceilalti. La apropierea de Geea am fcut o scurt cltorie si am efectuat o privire de ansamblu si peste cele patru piramide aflate pe Geea. Este vorba despre cele patru piramide n form de cruce care detin anumite taine ce trebuie s fie aduse la cunostint pmntenilor la anumite intervale de timp si n anumite conjuncturi ale astrelor ceresti. Iat, asadar, am vizitat din nou Piramida Nordic. Am fost n interiorul ei, ntr-o ncpere numit Camera Luminii. nvttorul a spus: -Vrei lumin? Comand mental lumin si lumin va fi. Am comandat mental s fie lumin si am vzut lumin. Atunci am privit mprejurul meu. n acea camer de piatr rece s-a fcut lumin, am vzut un piedestal de piatr pe care se afla o veioz, ceva foarte asemntor cu o veioz, care emitea o lumin foarte redus. nvttorul, simtindu-mi sau interceptndu-mi gndul, a spus: -Comand mental ca lumina s fie mai puternic! Am dat aceast comand si, ntr-adevr, lumina crestea dar odat cu aceasta crestea si intensitatea ei, totodat se mrea si veioza n form de boboc n floare, de culoare alb. Am dat din nou comand si din nou, att lumina ct si lujerul de floare cresteau si tot asa pn cnd acea veioz care la nceput era un boboc de floare acum era un lujer de circa 1.50 - 2 metri lungime. Din fiecare boboc de floare irumpea o tulpin si alt boboc, si tot asa, pn a ajuns la acea lungime si totodat la o

intensitate a luminii mult mai puternic dect lumina unui tub de nyon. Apoi, nvttorul a spus s dau comanda invers si lumina a nceput s scad, scznd lumina, scdea si dimensiunea lujerului de cristal. Acea floare - veioz era din cristal de cuart, asa a spus ghidul meu, c este o lumin de cuart, este lumina pe care o foloseau atlantii n interioarele lor, si aceasta se afl aici n Piramida Nordic special spre a fi mrturie despre civilizatia lor demult apus. Am iesit apoi din Camera Luminii, dup ce, binenteles, am stins lumina, si, urcnd pe scara n spiral, am iesit pe platforma de deasupra Piramidei Nordice, apoi am continuat cltoria, am vizitat doar de la suprafat si celelalte dou piramide, Piramida Estic si Piramida Vestic, dar fr s intrm n ele, apoi ne-am ntors pe platforma Piramidei Luminii Celeste. Apoi, nvttorul a spus: -Este bine s se stie c la intersectia crucii energetice telurice, care uneste cele patru piramide, se afl o mare tain. Taina despre care se va anunta la timpul potrivit. Interceptndu-mi gndul, a continuat: -Nu-ti face griji, chiar dac vor cuta s descopere acea tain nu vor afla atta timp ct Constiinta Universal nu doreste aceasta. Tainele acestea nu pot fi descoperite dect atunci cnd Divinitatea doreste si nc nu a sosit clipa desconspirrii acelei taine. Toate vor fi descifrate numai atunci cnd le soseste timpul si nu altfel. Iat-m din nou pe platforma Piramidei Luminii Celeste. nvttorul, cunoscndu-mi gndul (o und de regret pentru finalul cltoriei) a spus: -Cu aceast cltorie s-a ncheiat partea a treia a misiunii tale, Melfior Ra, primele mrturii ale celor scrise de tine vor apare n foarte scurt timp. Pentru nceput, mrturia asteroidului, despre care ai scris n prima parte a misiunii tale, apoi mrturia prin Piramida Luminii Celeste si apoi toate asa cum sunt prevzute. Primele mrturii le vei cunoaste fiind si tu n Planul Fizic, apoi le vei vedea din alte spatii, mai precis, din alt dimensiune. Bucur-te si multumeste Divinittii Supreme Absolute pentru privilegiul care ti-a fost acordat, prin faptul c ai fost aleas pentru aceste cunoasteri, care prin tine trebuie fcute cunoscute

semenilor ti din Planul Fizic. Trebuie s stii c acest privilegiu ti-a fost dat pentru credinta ta, credinta care te-a nsotit de-a lungul tuturor vietior tale anterioare. Acesta a fost gestul de gratitudine al naltei Constiinte Universale pentru credinta ta, dar misiunea ta nu se ncheie aici. Acum te asteapt o binemeritat pauz si apoi din nou la... datorie. Vei fi din nou de mare ajutor omenirii n marea schimbare care a nceput si se afl n plin evolutie. Dar, despre toate acestea, n cele ce vor urma dup o scurt pauz, dup repaosul pe care trebuie s-l faci pentru a porni la drumul care te asteapt cu forte noi si fr influente din cele vzute pn acum. ncredere si credint n cele ce vor urma si n Divinitatea Suprem. Pace si Iubire tuturor cititorilor !