Sunteți pe pagina 1din 4

1.Coalitii politico-militare in perioada postbelica.

Incheierea celui de-al doilea razboi mondial cu victoria coalitiei antifasciste asupra fortelor agresoare, reunite in jurul Germaniei, Italiei si Japoniei, a determinat importante modificari ale hartii politice ale lumii, indeosebi a continentului european.Din pacate, sfarsitul acestui razboi nu a adus ceea ce s-a dorit, ci a divizat lumea pentru aproape cinci decenii in blocuri economice si aliante politico-militare opuse, rivale, avand in frunte SUA, de o parte, URSS, de cealalta parte, state cu rol hotarator in obtinerea victoriei in razboi."Fostii aliati devin adversai"1.La capatul celui de-al doilea razboi mondial, dupa cum apreciaza generalul Eisenhwer, Statele Unite si Uniunea Sovietica erau cele mai puternice state de pe glob dar, din punct de vedere ideologic se situau pe pozitii diametral opuse. La sfarsitul razboiului, Statele Unite detineau o puternica pozitie economica, politico-diplomatica si militara, pierderile lor materiale si umane se rezumau la cele provocate pe fronturile de lupta pe care operase fortele americane, la ajutoarele economico-financiare nerambursabile acordate diferitelor tari. In ceea ce priveste URSS, si ea a iesit din razboi cu un insemnat prestigiu, ca urmare a contributiei la infragerea fascismului, granitele sale europene fiind largite si consfintite la Conferinta de Pace conform propunerilor sale, cele existente la 1 ianuarie 1941.In zona sa de dominatie, URSS a instalat guverne fidele Moscovei, a impus trecerea la regimul socialist dupa modelul sovietic, iar la inceputul anilor 50, Stalin afirma ca lumea este scindata in doua mari sisteme politico-economice mondiale sistemul mondial capitalist si sistemul mondial socialist, aflate intr-o continua lupta, cu organisme economice proprii. Esenta confruntarilor dintre SUA si URSS, a constat in impunerea suprematiei uneia asupra celeilalte si cucerirea dominatiei globale. La 5 martie 1946, la Fulton, in SUA, in prezenta presedintelui Truman, Churchill declara: "De la Ststtin pana la Triest, pe litoralul Marii Adriatice, o cortina de fier s-a lasat peste continent".2. "Razboiul rece" s-a
1.Dr.Constantin Olteanu, Coalitii politico-militare,Editura Fundatiei "Romania de Maine" Bucuresti, 1996, pg.172. 2.Dr.Constantin Olteanu, Op. cit., pg.175

declansat pentru aproximativ cinci decenii, in care Statele Unite si Rusia Sovietica s-au confruntat inca de la sfirsitul celei de-a doua conflagratii. Divizarea lumii in doua sisteme mondiale potrivnice a fost insotita de constituirea unor aliante politico-militare, care au contribuit la adincirea si

permanentizarea scindarii Europei, au generat stari tensionate, au determinat intensificarea cursei inarmarilor inarmarilor, inclusiv a celei nucleare, afectind grav pacea si securitatea europeana. In acest proces de delimitare a aliantelor politico-militare in perioada postbelica, fostii aliati au devenit adversari, iar unii din fostii adversari de razboi au devenit aliati, fenomen cu precedente in istorie, care a fost cunoscut de ambele blocuri militare - NATO si Tratatul de la Varsovia.

2.Tratatul de la Varsovia
In spiritul politicii "Doctrinei Truman" facuta publica prin mesajul adresat Congresului in 12 martie 1947, s-a conturat ideea crearii unui bloc militar in Europa occidentala contra URSS si tarilor de democratie populara sub umbra faimosului "Plan Marshall",care avea sa devina un instrument de larga expansiune a imperialismului american. Acest plan, printre altele avea ca drept scop oferirea de ajutor pentru refacerea economiei tarilor europene dupa cel de-al doilea razboi mondial, plan adoptat la Conferinta de la Paris, din iulie 1947, de Anglia, Franta, Austria,Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Norvegia, Suedia, Islanda, Elvetia, Grecia, Turcia, Irlanda, Italia si Portugalia, iar in 1948 de Germania occidentala. La 4 aprilie 1949 a fost semnat Tratatul Atlanticului de Nord la care au aderat 12 state, ca apoi in 1952 sa adere Grecia si Turcia iar in 1955Republica Federala Germania. 3 Ca o contrapondere al NATO, la 14 mai 1955 a luat fiinta Organizatia Tratatului de la Varsovia.4 Anterior datei de 14 mai 1955, SUA si URSS au discutat problema realizarii unui tratat general european cu privire la securitatea colectiva in Europa, la care sa participe toate statele, discutii incheiate fara nici un rezultat.
3.Traducere de Cristian Unteanu, Manual NATO-Parteneriat si cooperare,Oficil de Informatii si Presa al NATO-Bruxelles, pg.23 4 Dr.Constantin Olteanu, Coalitii politico-militare,Editura Fundatiei "Romania de Maine" Bucuresti, 1996, pg.202

Sub o forma propagandistica, la 31 martie 1954, URSS, stiind ca rezultatul va fi nul, cere oficial aderarea la NATO, ca membru cu drepturi depline, la 7 mai acelasi an , SUA,Anglia si Franta, printr-o nota comuna resping cererea URSS. In perioada 29 noiembrie-2 decembrie 1954 a avut loc la Moscova consfatuirea viitorilor reprezentanti ai aliantei - URSS, Polonia, Cehoslovacia, R.D.G., Ungaria, Romania, Bulgaria si Albania, unde s-a discutat situatia politico-militara din Europa si aderarea Italiei si R.F.G. la NATO, precum si pericolul pe care il reprezinta pentru tarile cu democratie populara. La 11 mai 1955, s-a convocat o a doua consfatuire a celor opt state mai sus mentionate, la Varsovia, care au examinat situatia creata in Europa,,

indeosebi ca, incepind cu 1950, SUA a inceput sa livreze masiv armament si tehnica militara aliatilor lor europeni. " In anii1950-1953, americanii au livrat partenerilor lor europeni peste 4500 avioane, circa 30 000 de tancuri, 28 000 de tunuri, peste1,5 milioane arme individuale in valoare de 6,6 miliarde dolar" 5. Tratatul de prietenie, colaborare si asistenta mutuala semnat la 14 mai 1955 , a intrat in istorie ca Tratatul de la Varsovia, tratat din care, in martie 1961, Albania nu mai participa, iar la 13 septembrie 1968 a facut cunoscuta definitiv decizia de a se retrage din cadrul Tratatului. Tratatul de la Varsovia a fost conceput ca un organism de securitate strict defensiv, un instrument de aparare colectiva impotriva unei eventuale agresiuni, aria lui fiind circumscrisa la Europa. In articolul 7 din Tratat se stipula: " Partile contractante se obliga sa nu ia parte la nici un fel de coalitii sau aliante si sa nu incheie nici un fel de acorduri ale caror scopuri ar fi in contradictie cu scopurile prezentului tratat"6 Primul comandant al Fortelor Armate Unite, cu Comandament unic, a fost numit maresalul Uniunii Sovietice, I.S. Konev. Tratatul a fost incheiat pentru o perioada de 20 de ani, cu prelungire automata pe inca 10 ani pentru statul sau statele care, cu un an inaintea expirarii termenului, nu prezentau guvernului Poloniei o declaratie de denuntare a sa, ca drept urmare a prevederilor articolului 6, unde polonia a devenit depozitul documentelor. Cu toate ca a fost conceput ca o alianta politico-militara intre state suverane, independente si egale in drepturi, Tratatul de la Varsovia a stipulat ca 5. Ibidem, pg.203.
6.Romania si tratatele internationale, Editura Militara, Bucuresti, 1972, pg.204

tarile semnatare vor dezvolta relatii reciproce de prietenie si colaborare, in conformitate cu principiile respectarii independentei, suveranitatii nationale si neamestecului in treburile interne, aceste principii nu au fost respectate in cazul Ungariei, in 1956 si al Cehoslovaciei in 1968. Romania a devenit parte la tratat prin ratificarea acestuia la 3 iunie 1955 si intrind in vigoare la 4 iunie 1955.Tarile semnatare ale Tratatului au stabilit participarea cu urmatoarele forte: "URSS - 300 000 de oameni, Romania cu 55 000de oameni, Bulgaria cu 23 000 de oameni, Polonia cu 20 000, Cehoslovacia cu 20 000 si Albania cu 1 000 de oameni"7. In anul 1989, Comitetul Politic Consultativ al Tratatului de la Varsovia a avut doua intruniri: - 8-10 iulie, la Bucuresti, in timpul careia au avut loc acute controverse in plan politic, generate de pozitia lui Gorbaciov, care exercita presiuni asupra tuturor aliatilor pentru a se alinia conceptiilor lui; -4 decembrie 1989, la Moscova, Intilnirea Comitetului politic Consultativ dedicata informarii, de catre Mihail Gorbaciov, a aliatilor URSS asupra discutiilor ce avusesera loc intre el si G. Bush, in zilele de 2-4 decembrie. Cu aceasta ocazie, la propunerea lui Gorbaciov , s-a dezaprobat interventia armata din 1968 in Cehoslovacia, propunere care a fost comentata doar de N. Ceausescu. Cu aceasta ocazie, Presedintele

Romaniei, N. Ceausescu, propune retragerea trupelor sovietice din Cehoslovacia si sa se ia in calcul retragerea si din celelalte tari, propunere care a creat mula rumoare, propunere la care Gorbaciov pe un ton destul de scazut a afirmat "asa vom proceda".
7.Tratatul de la Varsovia, Culegere de documente, 1955-1980, Editura Politica, Bucuresti, 1981, pg.155.