Sunteți pe pagina 1din 56

VIESMANN

Instruc ţ iuni de proiectare

VITODENS 200 W

Cazan în condensa ţ ie pe combustibil gazos de la 17,0 pân ă la 105,0 kW ca instala ţ ie cu mai multe cazane pân ă la 420,0 kW

ca instala ţ ie cu mai multe cazane pân ă la 420,0 kW VITODENS 200 ‐
ca instala ţ ie cu mai multe cazane pân ă la 420,0 kW VITODENS 200 ‐

VITODENS 200 W

Tip WB2B

Cazan mural în condensa ţ ie, pe gaz, cu arz ă tor MatriX cilindric, modulant pentru func ţ ionare cu ş i f ă r ă racord la co ş

Cuprins

5835 432 RO

Cuprins

1. Vitodens 200 W

2. Accesorii pentru instalare

3. Boiler pentru preparare de ap ă cald ă menajer ă

4. Indica ţ ii de proiectare

1.1 Descrierea produsului

1.2

Date

& Vitodens 200 W, 80 ş i 105 kW

.

2.1

.

& Accesorii de montaj pentru Vitodens 200 W, 45 ş i 60 kW

Descrierea produsului .

.

.

.

& Accesorii de montaj pentru Vitodens 200 W, 80 ş i 105 kW

& Accesorii de montaj pentru instala ţ iile cu mai multe cazane

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1 Descrierea produsului

4.1 Amplasare, montaj

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

6

11

13

13

19

20

21

21

& Condi ţ ii de amplasare pentru func ţ ionare cu racord la co ş (atmosferic) (tipul de

5.

Automatiz ă ri

aparate B)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Func ţ ionare f ă r ă racord la co ş (turbo) (aparate tip C)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Func ţ ionarea cazanului Vitodens în înc ă peri umede

 

& Alimentare electric ă

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Racordarea la alimentarea

cu gaz.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Dimensiuni minime pentru amplasare

& Preg ă tiri pentru instalarea direct pe perete a cazanului Vitodens 200

& Montaj instala ţ ie cu mai multe

4.2 Racordarea evacu ă rii

.

& Evacuarea condensului ş i neutralizarea

condensului .

.

.

.

.

4.3 Racordare hidraulic ă simpl ă

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Generalit ăţ i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vas de expansiune

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Preselector hidraulic.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.1 Vitotronic 100, tip HC1, pentru func ţ ionare cu temperatur ă constant ă

.

.

5.2 Vitotronic 200, tip HO1, pentru func ţ ionare comandat ă de temperatura exterioar ă .

.

5.3 Vitotronic300 K, tip MW2 pentru instala ţ ii cu mai multe cazane

& Structur ă

ş i

func ţ ii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Date tehnice Vitotronic 100

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Date tehnice Vitotronic 200

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Automatizare de cascad ă pentru Vitodens 200 W cu Vitotronic 100

& Structur ă

ş i

func ţ ii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Date tehnice Vitotronic 300 K

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Stare de livrare Vitotronic 300 K

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.4 Accesorii pentru Vitotronic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Repartizare în cazul diferitelor tipuri de automatiz ă

 

& Vitotrol 100, tip UTA

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vitotrol 100, tip UTD

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Extensie extern ă

H4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vitotrol 100,

tip UTD-RF .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

22

22

22

23

23

24

25

29

29

30

30

31

31

33

33

33

34

35

35

35

36

38

38

39

39

39

40

40

41

& Indica ţ ie privind reglarea instala ţ iei în func ţ ie de temperatura de ambian ţă

(func ţ ia RS) în cazul telecomenzilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Indica ţ ie pentru Vitotrol 200 ş i 300

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vitotrol 200

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vitotrol 300

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Senzor pentru temperatura de ambian ţă

 

& Receptor de semnale radio

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Extensia func ţ iilor 0 10 V

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Vitocom 100,

tip GSM

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Set de extensie pentru un circuit de înc ă lzire cu van ă de amestec cu servomotor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

integrat

pentru vana de amestec .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Set extensie pentru un circuit de înc ă lzire cu van ă de amestec pentru servomo-

tor separat al vanei de

amestec

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Set extensie pentru un circuit de înc ă lzire cu van ă de amestecla Vitotronic 300

K.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Termostat de lucru

imersat

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Termostat

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Senzor de temperatur ă imersat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Modul de comunicare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

& Cablu de leg ă tur ă LON pentru schimbul de informa ţ ii între automatiz ă ri

 

& Prelungirea cablului de leg ă tur ă

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.