Sunteți pe pagina 1din 27

Exclusiv pentru uz didactic

G LANDE ANEXE ALE APARATULUI DIGESTIV

Exclusiv pentru uz didac2c

Glandele anexe ale aparatului diges0v Obiec0ve :

Iden0ficarea 0purilor de glande salivare Diagnos0cul pozi0v de p ancreas exocrin Diagnos0cul pozi0v de f icat şi iden0ficarea unităţilor morfo-funcţionale Diagnos0cul pozi0v de veziculă biliară

Exclusiv pentru uz didac2c

Glandele salivare mari

Glande perech e: paro0de, sublinguale, submandibulare Glande compuse acinoase / tubulo-acinoase ramificate Organizare general ă :

Capsul ă conjunc0vă septuri conjunc0vo-vasculo- nervoase compar0mentare în lobi şi lobuli Parenchim:

unităţi secretorii (adenomere) sistem canalicular ( intralobular şi extralobular)

Stromă conjunc0vă

Exclusiv pentru uz didac2c

Organizarea general ă a unei glande salivare mari

Exclusiv pentru uz didac2c Organizarea general ă a unei glande salivare mari

Exclusiv pentru uz didac2c

Structura generală a unei glande salivare- HE 10x

hOp://www.lab.anhb.uwa.edu.au

Exclusiv pentru uz didac2c

T ipuri celulare la nivelul adenomerelor

Celule seroase:

- nucleu sferic , spre polul bazal ; - citoplasma cu dubl ă 0nctorialitate: pol bazal - intens bazofil , pol apical- acidofil /slab bazofil ; - organizate î n acini sau semilune seroase

Celule mucoase :

- nucleul tur0t, situat bazal ; - citoplasma palid ă, slab acidofilă, vacuolară; - organizate î n tubi sau acini

Celule mioepiteliale

Exclusiv pentru uz didac2c

Acini sero ş i

Acini muco ş i
Acini muco ş i

Schem ă - Acini salivari

Exclusiv pentru uz didac2c Acini sero ş i Acini muco ş i Schem ă - Acini

Acini micş ti

Exclusiv pentru uz didac2c

Acin seros ME

Exclusiv pentru uz didac2c Acin seros ME Acin mucos ME Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.

Acin mucos ME

Exclusiv pentru uz didac2c Acin seros ME Acin mucos ME Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.

Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. June 1999 vol. 20 no. 6 1181-1189

Exclusiv pentru uz didac2c

Sistem canalicular intralobular

Ducte intercalate Boll

con0nuă unităţile secretorii; epiteliu simplu cubic sau pavimentos ; celule mioepiteliale;

Ductele striate Pfl üger :

rezultă prin confluarea mai multor ducte Boll ; epiteliu simplu cilindric celule cu citoplasma intens acidofil ă şi striaţii la polul bazal

Exclusiv pentru uz didac2c

Sistem ductal intra/ interlobular în g landa paroHdă – HE 10x

hOp://www.lab.anhb.uwa.edu.au

Exclusiv pentru uz didac2c

Sistem canalicular extralobular

Canale interlobulare :

canalicular extralobular •   Canale interlobulare : –   simplu cilindric –   pseudostra0ficat –

simplu cilindric pseudostra0ficat stra0ficat cilindric

în funcţie de diametru

Canal excretor principal cu:

epiteliu stra0ficat pavimentos nechera0nizat corion strat fibromuscular

Exclusiv pentru uz didac2c

Glanda p aro0d ă, HE, 40x

Glandă compusă acin oasă ramificată Glandă de 0p seros ( numai acini seroşi ) Numeroase ducte intercalate lungi Adipocite albe printre acini

) •   Numeroase ducte intercalat e lungi •   Adipocite albe printre acini hOp://histologyolm.umwblogs.org
) •   Numeroase ducte intercalat e lungi •   Adipocite albe printre acini hOp://histologyolm.umwblogs.org

hOp://histologyolm.umwblogs.org

Exclusiv pentru uz didac2c

Glanda sublinguală- HE 10x

hOp://www.lab.anhb.uwa.edu.au

Exclusiv pentru uz didac2c

Glanda s ublingual ă

Glanda compusă tubulo – acin oasă ramificată Glandă de 0p muco- seros

oasă ramificată •   Glandă de 0p muco- seros •   Predominant acini mucoşi, alături de
oasă ramificată •   Glandă de 0p muco- seros •   Predominant acini mucoşi, alături de

Predominant acini mucoşi, alături de acini mi cs 0 şi rari acini seroşi Ducte: intercalate şi striate scurte sau absente; Canal e lobare individuale

HE – 10x

hOp://www.lab.anhb.uwa.edu.au

Glanda s ubmandibulară – HE 40x

Glanda compusă tubulo acinoasă ramificată Glandă de 0p sero-mucos

acinoasă ramificată •   Glandă de 0p sero-mucos •   Predominant a cini sero ş i

Predominant a cini sero ş i , alături de acini

micş0

Aspect al preparatului predominant bazofil

acini

mucosi

hOp://www.medicalhistology.us

Exclusiv pentru uz didac2c

Pancreas – HE 10x

hOp://district.bluegrass.kctcs.edu

Pancreas ul exocrin

Nu are capsulă

suprafaţa anterioară acoperită de peritoneu, în rest strat subţire de tes ut conjunc0v lax

Parenchim compar0mentat în lobuli Glandă compusă tubuloacinoasă ramificată Glandă de 0p seros Dg. histologic diferenţial cu glanda paroHdă :

•   Dg. histologic diferenţial cu glanda paroHdă : –   lipsesc celulele mioepiteliale –  

lipsesc celulele mioepiteliale nu are ducte striate apar celulele centroacinare

Pancreas, HE, 40x

Pancreas, HE, 40x

Pancreasul exocrin – HE 40x

Pancreasul exocrin – HE 40x CeAC AC-celulă acinară, ID- duct intercalat, CeAC – celulă centroacinară

CeAC

AC-celulă acinară, ID- duct intercalat, CeAC – celulă centroacinară

hOp://www.medicalhistology.us

Exclusiv pentru uz didac2c

Ficatul

Cea mai mare glandă din organism Capsul ă conjunc0vă Glisson Parenchim:

hepatocite – 80%

uni- şi binucleate, citoplasma eo z inofil ă, i ncluziuni de glicogen şi lipide

a lte 0puri de celule din ficat : cel . Ito, cel . pit , cel . stem

( o vale)

Ţesut conjunc0v în can0tate redusă

septuri conjunc0ve fine reţea fin ă de fibre de re0culină ( intralobular)

Exclusiv pentru uz didac2c

Ficat, HE 40x

H- hepatocite, S – sinusoide,En – celule endoteliale, CV – vena centrolobualră

www. medicalhistology.us

Exclusiv pentru uz didac2c

Tipuri celulare în ficat

HE-100x

Exclusiv pentru uz didac2c Tipuri celulare în ficat HE-100x •   Albastru – hepatocite Rosu -

Albastru – hepatocite Rosu - capilare sinusoide Negru - celula Kupffer Galben - canaliculi biliari

Exclusiv pentru uz didac2c

Modele ale unităţilor morfologice şi funcţionale ale ficatului

Exclusiv pentru uz didac2c

Lobula ţia ficatului – HE 4x

SP Acinul hepaHc VCL SP VCL VCL Lobulul portal www.vivo.colostate.edu
SP
Acinul hepaHc
VCL
SP
VCL
VCL
Lobulul portal
www.vivo.colostate.edu

Exclusiv pentru uz didac2c

Spaţiul portal Kiernan HE, 20x

- element de diagnos0c pozi0v al secţiunilor de ficat, format din: arteriolă (A) venulă (V) şi canalicul biliar

(B)

pozi0v al secţiunilor de ficat, format din: arteriolă (A) venulă (V) şi canalicul biliar (B) faculty.une.edu

faculty.une.edu

Exclusiv pentru uz didac2c

Vezicula b iliară (colecist)

Mucoasa

epiteliu ( bi )stra0ficat cilindric alcătuit din celule cu platou striat subţire

↓ formează numeroase cripte în corion ( pseudoglande)
formează numeroase cripte în corion
(
pseudoglande)

corion subţire, bogat inervat şi vascularizat, cu infiltrate limfoide

↓ lângă col glande mucoase
lângă col glande mucoase

Tunica fibro musculară

fibre musculare netede organizate în fascicule cu grosime şi orientare variată, separate prin ţesut

conjunc0v

Seroas ă / adven0ce

Exclusiv pentru uz didac2c

Vezic ula biliar ă (colecist), HE 20x

hOp://www.medicalhistology.us