Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA DE INTRODUCERE A DATELOR ÎN SAP2000

1. Setarea unităţilor de măsură din

Kip, in, F

în

KN, m, C

PROCEDURA DE INTRODUCERE A DATELOR ÎN SAP2000 1. Setarea unit ăţ ilor de m ă sur

2. Deschiderea unei planşe noi de lucru:

File New Model

unei plan ş e noi de lucru: File → New Model 3. Alegem tipul de structur

3. Alegem tipul de structură şi introducem datele problemei

unei plan ş e noi de lucru: File → New Model 3. Alegem tipul de structur
unei plan ş e noi de lucru: File → New Model 3. Alegem tipul de structur

Rezultatul:

Rezultatul: 3. Definirea materialelor: Define → Materials Definim modulul de elasticitate pentru oţel Masa şi

3. Definirea materialelor:

Define Materials

Definim modulul de elasticitate pentru oţel Masa şi greutatea specifică le trecem cu 0.
Definim modulul de elasticitate
pentru oţel
Masa şi greutatea specifică
le trecem cu 0.

3. Definirea secţiunilor:

Define Frame sections

1 2
1
2
3
3

Alegem cu

contravântuiri.

CTRL

HE

400B

pentru

stâlpi,

IPE 450
IPE
450

pentru

rigle

şi

HE

300B

pentru

4. Atribuirea secţiunilor: selectăm barele şi atribuim prin

Asign Frame/Cable/Tendon

Frame Section

prin Asign → Frame/Cable/Tendon → Frame Section Am selectat barele Structura cu sec ţ iunile atribuite
prin Asign → Frame/Cable/Tendon → Frame Section Am selectat barele Structura cu sec ţ iunile atribuite

Am selectat barele

→ Frame/Cable/Tendon → Frame Section Am selectat barele Structura cu sec ţ iunile atribuite trebuie s

Structura cu secţiunile atribuite trebuie să arate în final aşa:

→ Frame Section Am selectat barele Structura cu sec ţ iunile atribuite trebuie s ă arate

5. Atribuirea reazemelor:

selectăm nodurile si atribuim reazeme blocate:

restrains
restrains

6. Definirea gradelor de libertate (structură plană):

Asign Joints

Analyse set analysis optionsplane frame (XZ)

→ Analyse → set analysis options → plane frame (XZ) 7. Definirea cazului de înc ă

7. Definirea cazului de încărcare statică:

Define → Load case (Flat, tip OTHER)
Define → Load case (Flat, tip OTHER)

8. Definirea încărcări în noduri (forţe laterale): selectare nod

Asign Joint Loads Forces

(în cazul de încărcare FLAT)

:
:

Pentru nodul de jos/stânga: F=24.5 kN

nod Asign → Joint Loads → Forces (în cazul de înc ă rcare FLAT) : Pentru

Structura cu forţele aplicate va fi:

Structura cu for ţ ele aplicate va fi: 9. Efectuarea calculului: Analyse → Run Analysis →

9. Efectuarea calculului:

Analyse Run AnalysisRun Now

Structura cu for ţ ele aplicate va fi: 9. Efectuarea calculului: Analyse → Run Analysis →

10. Vizualizarea rezultatelor:

Display Show deformation shape

)
)

Deplasările

(sau F6, sau de la icoană

shape ) Deplas ă rile (sau F6, sau de la icoan ă Eforturile: Display → Show

Eforturile:

Display Show forces/stresses Frames/Cables

Pentru moment:

Moment 3-3

Pentru forţa axială:

Axial force

Pentru forţa tăietoare: Shear 2-2

Ex: forţa axială

Moment 3-3 Pentru for ţ a axial ă : Axial force Pentru for ţ a t

Cu click dreapta putem vizualiza rezultatele numerice

Cu click dreapta putem vizu aliza rezultatele numerice Vizualizarea rezultatel or, tabelar: select ă m elementele

Vizualizarea rezultatelor, tabelar: selectăm elementele

Display Show tables

(selectăm tipul de rezultate dorite)

rezultatel or, tabelar: select ă m elementele Display → Show tables (select ă m tipul de

11. Procedura de introducere a datelor pentru analiză modală/spectrală:

ANALIZA MODALĂ

Întâi deblocăm modelul de la

ă : ANALIZA MODAL Ă Întâi debloc ă m modelul de la → - mase: select

ă : ANALIZA MODAL Ă Întâi debloc ă m modelul de la → - mase: select

- mase: selectăm nodurile

Asign Joints Masses

- mase: select ă m nodurile Asign → Joints → Masses - definire analiz ă modal

- definire analiză modală

Define Analysis Cases Modal

ă m nodurile Asign → Joints → Masses - definire analiz ă modal ă Define →

Efectuare analiză:

RUN
RUN

Vizualizarea rezultatelor:

Efectuare analiz ă : RUN Vizualizarea rezultatelor: ex.: deplas ă ri modelul poate fi ş i

ex.: deplasări

Efectuare analiz ă : RUN Vizualizarea rezultatelor: ex.: deplas ă ri modelul poate fi ş i

modelul poate fi şi animat

Efectuare analiz ă : RUN Vizualizarea rezultatelor: ex.: deplas ă ri modelul poate fi ş i

ANALIZA SPECTRALĂ

Întâi deblocăm modelul de la → Definirea spectrului Define → Functions → Respons Spectrum (User
Întâi deblocăm modelul de la
Definirea spectrului
Define → Functions → Respons Spectrum
(User Spectrum, Add new function)

Introducem datele dorite

Introducem datele dorite Definim calculul spectral Define → Analysis Cases → Add new → Respons Spectrum

Definim calculul spectral

Define Analysis Cases Add new Respons Spectrum

→ Analysis Cases → Add new → Respons Spectrum RUN Efectuare analiz ă : Ş i
RUN
RUN

Efectuare analiză:

Şi vizualizăm după metodele descrise mai sus