Sunteți pe pagina 1din 95

SISTEM INFORMAIONAL PENTRU RECRUTAREA I SELECIA DE RESURSE UMANE

1 2

Oana IANCU , Drago AVRAMESCU

Abstract: Recrutarea i selecia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaie care dorete nu numai supraveuirea pe pia, ci i ntrirea poziiilor pe aceast pia i ptrunderea cu succes pe alte piee noi. Pentru evitarea problemelor viitoare cu personalul trebuie acordat atenie sporit proceselor de recrutare i de selecionare a resurselor umane. De calitatea desfurrii acestor procese depinde dezvoltarea ulterioar a ntreprinderii moderne. Pentru recrutarea eficient angajatorul tebuie s tie unde i cum s caute personal. La fel patronul trebuie s tie ce fel de munc va e ecuta angajatul i ce caliti personale i profesionale trebuie s posede angajatul pentru realizarea sarcinilor impuse de post. ! importan mare o au metodele de evaluare a candidailor n procesul seleciei pentru a urmri alegerea celor mai buni specialiti. "anagerii trebuie s posede informaii despre aceste metode de evaluare pentru a alege cea mai bun i potrivit metod de selecie impus de caracteristicele postului. Recrutarea i selecia sunt procese continue, deoarece orice firma deseori se confrunt, n oricare msur, cu fluctuaia de personal, cu lipsa de personal calificat, cu apariia noilor posturi datorite dinamicii organizaionale. De aceea pentru mbuntirea metodelor de recrutare i selecie aceste procese au nevoie, de asemenea, de evaluarea eficienei acestora i de un feed#bac$ eficient. %u n ultimul r&nd, procesul de asigurare a ntreprinderii cu resurse umane trebuie sa fie bine planificat. %u pot fi gsii peste noapte specialiti necesari privind din punct de vedere calitativ i cantitativ. Rresursele financiare sunt i ele deseori limitate. 'n aceast lucrare am ncercat s descriu i s analizez etapele procesului de recrutare i selecie, precum i metodele i te(nicile eficiente i moderne folosite n recrutarea i selecia resurselor umane.

Cuvinte cheie: management, resurse umane, recrutare, selec e

Facultatea de Automatic i Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din ucureti, !om"nia, e#mail$ oana%iancu&'(mail%com ) Facultatea de Automatic i Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din ucureti, !om"nia, e#mail$ avramescu*dra(os'+a,oo%com

Cuprins
-I-TE. INFO!.A/IONAL%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1 PENT!U !EC!UTA!EA 0I -ELEC/IA 1E !E-U!-E U.ANE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1 Cu2rins%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ) 1% Introducere%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ) )% !ecrutarea resurselor umane%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 4% -elec5ia resurselor umane%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6& 6% -tudii de ca7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &3 3% 8estionarea 2roceselor de recrutare si selectie automati7at%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%94 ANE:A 1 # FO!.ULA! 1E ;N-C!IE!E%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9& ANE:A ) # Curriculum vitae <unc5ional%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=> ANE:A 4 # Curriculum vitae cronolo(ic I%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=1 ANE:A 6 # E?em2lu de C@ de ti2 P,are%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=) ANE:A 3 # -C!I-OA!E 1E !E-PIN8E!E A UNUI CAN1I1AT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=6

1. Introducere
O organ !a e nu "oate constru o nou# $a%r c#, s# nu o naugure!e a"o s#& $ac# "ro%leme cu "r ' re la ocu"area locur lor (e munc# cu "ersonal com"etent) O $ rm# nu "oate anga*a c+te'a sute (e ng ner "este noa"te n c nu "oate (e!'olta talente manager ale ,n (oar c+te'a s#"t#m+n ) -rogno!area este necesar# "entru a $ s gur c# "lanur le ' toare ale organ !a e 'or $ ,n(e"l n te A"ar numeroase greut# ,n real !area "lanur lor (e a$acer (ator t# unor necorel#r a"#rute, ca, (e e.em"lu: / "sa (e "ersonal "entru anum te cal $ c#r $oarte m"ortante la un moment (at ( n ( $er te cau!e0 A"ar a unu ,nsemnat sur"lus (e "ersonal, ceea ce ,nseamn# "ro%lemele soc ale) De e.em"lu, ,ntr&o econom e ,n (ecl n, "lan $ carea este (e m"ortan# ca" tal# "entru a "utea "re'en anga*#r le (e "ersonal "este necesarul organ !a e a"o m"l c t conce( er le (e r goare0
)

De!ec1 l %re ,n ca(rul structur "e '+rste, "ro$es , cal $ c#r a anga*a lor sau ,n ca(rul corela e "ostul&anga*at0 Neces tatea "lan $ c#r resurselor umane a a"#rut (ator t# nter'alulu (e t m" care e. st# ,ntre a"ar a "ostulu 'acant ( n ( $er te mot 'e 2"ens onarea, conce( erea, creterea cerer "e "ro(use etc)3 momentul anga*#r "ersoanelor cores"un!#toare cer nelor) Aceasta "er oa(# ,n $unc e (e ma mul $actor "oate (ura s#"t#m+n sau c1 ar lun ,ntreg , cea ce n$luenea!# (e!'oltarea ,ntre"r n(er at ngerea sco"ur lor) Sco"ul "lan $ c#r resurselor umane const# ,n ocu"area tuturor "ostur lor ( s"on % le la moment necesar ,n cant t# necesare) -lan $ carea resurselor umane este un "roces "r n care ,ntre"r n(erea ant c "ea!# necesarul (e "ersonal "e categor "ro$es ) Multe organ !a nu (esco"er# acest a(e'#r elementar "+n# ,n momentul ,n care nu se con$runt# cu "ro%leme ( n cau!a ca(relor ncom"lete sau "este necesar) -entru ,ntre"r n(erea este $oarte m"ortant ( s"unerea "ersonalulu la moment necesar, ,n loc necesar, ,n cant t# necesare cu cal $ carea necesar# "entru at ngerea sco"ur lor) /ocul "lan $ c#r resurselor umane ,n managementul resurselor umane este ar#tat ,n sc1ema (e ma *os) -lan $ carea resurselor umane tre%u e s# r#s"un(# la urm#toarele ,ntre%#r : 1) C+te "ersoane, cu ce cal $ care, c+n( un(e 'a a'ea ne'o e ,ntre"r n(ere4 2) Cu ce meto(e se "oate recruta necesarul conce( a sur"lusul (e "ersonal cu m n m !area (aunelor soc ale4 5) Cu se "oate ,m%un#t# $olos rea "ersonalulu 4 6) Cu se "ot (e!'olta "er$ec ona ca(re ,n con$orm tate cu neces t# le4 7) Ce costur 'or a'ea act ' t# "lan $ cate4 -lan $ carea resurselor umane este o "arte ntegrant# a "lan $ c#r organ !a onale) -re' ! un le ,n (omen ul resurselor umane a$ectea!# sunt a$ectate (e "re'e(er le "lanur lor organ !a e ) -r mul "as ce tre%u e $#cut ,n "lan $ carea resurselor umane este (e a colecta n$orma ) O "rogno!# sau un anum t "lan nu "ot $ ma %une sau ma "rec se (ec+t (atele n$orma le "e care acestea se %a!ea!#) Datele ce "ro' n ( n me( ul e.tern nclu( n$orma asu"ra con( lor curente a sc1 m%#r lor "re( ct % le ,n econom e, n$orma cu "r ' re la anum te ramur econom ce te1nolog "recum n$orma asu"ra com"et tor lor)

8 ecare ( ntre acet $actor "oate a$ecta "lanur le (e a$acer ale organ !a e , m"l c t, necesarul (e resurse umane) Ma mult, ce care $ac aceste "lanur , tre%u e s# n# seama (e con( le " ee $ore (e munc#, cum ar $ rata oma*ulu , cal $ carea ( str %u a (e '+rst#, ras# se. a $ore (e munc#) 9n $ nal, s"ec al t ,n "lan $ care tre%u e s# n# seama (e reglement#r le legale) Al (o lea t " ma*or (e n$orma e "ro' ne ( n nter orul organ !a e ) In$orma a ntern# cu"r n(e "lanur le strateg le organ !a e at+t "e termen scurt, c+t "e termen lung) 9n mo( e' (ent "lanur le ce constau ,n construc a, (emolarea sau automat !area unor su%un t# 'or a'ea m"l ca asu"ra resurselor umane ca "lanur le (e mo( $ care a structur organ !a e , (e cum"#rare: '+n!are a$acer sau (e ntrare: e re (e "e anum te " ee) Dec ! a (e a concura al com"et tor , ma (egra%# "e %a!a une "ol t c a costur lor sc#!ute (ec+t a une "ol t c (e ser' re "ersonal !at, "oate a'ea, (e asemenea, m"l ca asu"ra resurselor umane) 9n s$+r t este necesar# o n$orma e asu"ra resurselor umane nterne, cum ar $ c+ oamen sunt anga*a "entru a $ace o anum t# munc# sau c+ ocu"# anum te "ostur , n 'elul lor (e cal $ care c+ ( ntre e 'or "leca sau se 'or "ens ona ,n t m"ul "er oa(e ,n care se $ace "rogno!a) O(at# ce s"ec al t ,n "lan $ care au o% nut n$orma le nterne e.terne (e care au ne'o e, e "ot "rogno!a cererea ' toare (e $or# (e munc#, aceast# "rogno!# nclu(e cel "u n est marea num#rulu (e anga*a (e care 'a $ ne'o e ,n $ ecare "ost ,n anul urm#tor) -ot $ $#cute "rogno!e "e termen lung) A"o s"ec al t ,n "lan $ care 'or "rogno!a oferta (e $or# (e munc#: o$erta ntern# (e "ersonal, cal $ carea "romo'a% l tatea acestu a, "recum o$erta e.tern# (e $or# (e munc# (e "e " aa $ore (e munc#) -asul $ nal ,n "lan $ carea resurselor umane este "lan $ carea unor "rograme s"ec $ ce, care s# as gure $a"tul c# o$erta 'a sat s$ace cererea (e $or# (e munc#) Aceste "rograme nclu( a(eseor "lanur (e recrutare, act ' t# (e (e!'oltare tra n ng, st mulente sau " e( c $ nanc are "entru "ens on#r ,na nte (e termen, mo( $ c#r ale ( rec lor car ere anga*a lor ,n ca(rul organ !a e sau o 'ar etate (e alte "rograme (e management al resurselor umane) Dac# "rogno!ele (e cerere (e o$ert# (e $or# (e munc# nu au $ost $oarte "rec se, "rocesele (e "rogno!are "ot $ ,m%un#t# te ,n an urm#tor ) 9n mo( s m lar, (ac# "rogramele s&au (o'e( t na(ec'ate sau ne"otr ' te, ele "ot $ mo( $ cate) -lan $ carea neces t# lor (e resurse umane se %a!ea!# "e "ersonal e. stent, "ersonal necesar "lan $ cat, $luctua a ca(relor, "ens on#r "lan $ cate) ;e$ul $ ec#ru (e"artament ( n ca(rul ,ntre"r n(er ,n cola%orare cu re"re!entantul (e"artamentulu resurselor umane tre%u e s# ela%ore!e "lanul neces t# (e "ersonal) -lan $ carea resurselor umane are ,n 'e(ere m c#r le (e "ersonal ,ns"re organ !a e, ,n nter orul organ !a e la e rea ( n organ !a e) De aceea e. st# "atru categor (e "ersonal, care sunt m"ortante "entru "lan $ carea resurselor umane) Acestea sunt: -ersonalul e. stent -ersonalul nou recrutat Anga*a "oten al -ersonalul ce "#r#sete organ !a a

. Recrut!re! re"ur"e#or u$!ne


2.1. Definirea i obiectivele procesului de recrutare
Recrutarea re"re! nt# "rocesul "r n care se (ent $ c# un gru" (e can( (a cal $ ca "entru "ostur le e. stente ,n organ !a e) -rocesul "resu"une un e$ort (e cercetare "entru a se as gura un num#r (e can( (a su$ c ent (e mare "entru a "erm te selec a cele ma "otr ' te "ersoane "entru un anum t "ost) Com"lementar cu g#s rea une "ersoane care s# sat s$ac# ne'o le "ostulu , act ' tatea (e recrutare tre%u e s# a %# ,n 'e(ere sat s$acerea ne'o lor "ersoane ce 'a ocu"a acel "ost) -utem s"une c#, act ' tatea (e recrutare nu are ca o% ect ' numa atragerea resurselor umane, (ar creterea anselor ca acestea s# r#m+n# ,n organ !a e o "er oa(# relat ' mare (e t m") Acest lucru se "oate real !a numa (ac# "ersoanele recrutate au 'alor , at tu( n "ersonal t# ce se "otr 'esc cultur organ !a onale e. stente) -r ntre o% ect 'ele cele ma m"ortante ale "rocesulu (e recrutare "utem enumera: Determ narea ne'o lor (e recrutare "re!ente ' toare ,n corela e cu "lan $ carea resurselor umane act ' t# le (e anal !# a "ostur lor0 Creterea num#rulu (e can( (a "oten al , cal $ ca , cu costur m n me0 As gurarea succesulu "rocesulu (e selec e "r n re(ucerea "os % l t# lor (e ntrare ,n "roces a "ersoanelor cu cal $ c#r n$er oare $a# (e cer nele "ostulu 0 Creterea e$ cac t# e$ c ene la n 'elul organ !a e a lucr#tor lor, "e termen scurt, me( u lung0 E'aluarea e$ cac t# ( 'erselor surse te1n c (e recrutare0 -e l+ng# o% ect 'ele tra( onale ale "rocesulu (e recrutare ce au $ost "re!entate ma sus, cal tatea, renumele "o! a "e " a# a organ !a e "ot con(uce la atragerea "r n recrutare, a unor can( (a care: au "oten al s# a(auge 'aloare organ !a e , sunt ca"a% l s# lucre!e ,n ec1 "# "ose(# a% l t# (e l (er cerute (e "o! le manager ale) O alt# (ec ! e ma*or# legat# (e "rocesul (e recrutare este legat# (e sta% l rea celor care ,l 'or (es$#ura < este "rocesul o res"onsa% l tate a managerulu a com"art mentulu (e "ersonal, sau a mem%r lor ec1 "e ,n care 'a lucra noul anga*at4 Alte ,ntre%#r la care tre%u e g#s te r#s"unsur sunt: cum se 'a $ace selec a can( (a lor4 c ne o 'a $ace4 Ce t " (e teste ce te1n c# (e nter' u 'a $ $olos t#4 Care 'a $ "er oa(a (e "ro%# ce n( cator (e "er$orman# 'or tre%u at n ,n aceast# "er oa(#4 Recrutarea "ersonalulu const tu e "r mul contact ,ntre anga*ator cel care sol c t# anga*area, $ n( o act ' tate "u%l c#) -rocesul este ( $ c l la%or os (ator t# n$luenelor numero lor $actor e.tern ntern : condiiile i caracteristicile pieei muncii au o n$luen# (eose% t# asu"ra recrut#r "ersonalulu ) Ast$el, "ol t c le (e recrutare sunt a$ectate (e unele sc1 m%#r rele'ante, cum ar $ : ten( nele (emogra$ ce, ntrarea "e " aa munc a $ore (e munc# $em n n# sau '+rsta ,na ntat#0 capacitatea sistemelor de pregtire i dezvoltare a resurselor umane, "recum modelele educaionale care au m"act (eose% t asu"ra "rocesulu (e recrutare0 atracia zonei, "recum %ene$ c le su"l mentare sau $ac l t# le locale0
3

cadrul legislativ si juridic "entru a se e' ta (ec ! le sau "ract c le legale (e anga*are, "recum ( scr m n#r le (e or ce natur#0 sindicatele care au un rol act ' ,n "rocesul (e as gurare cu "ersonal, care "r n anum te "re'e(er ale contractulu colect ' (e munc# "ot n$luena "rocesul (e recrutare a resurselor umane0 imaginea sau reputaia organizaiei, care "oate atrage sau res" nge "oten al can( (a 0 preferinele potenialilor candidai "entru anum te (omen (e act ' tate, "entru anum te organ !a sau "ostur 0 obiective organizaionale care, =s"arte> ,n act ' t# , sarc n o"era , stau la %a!a $ elor (e "ost m"un cer ne ce tre%u e ,n(e"l n te (e can( (a 0 cultura organizaional care "r n 'alor le normele "romo'ate n$luenea!# (or na (e recrutare anga*are0 politicile i practicile manageriale ( n (omen ul resurselor umane a"l cate ,n organ !a e0 criteriile politice, etnice sau de alt natur) cerine obligatorii "e care organ !a a cons (er# c# tre%u e s# le ,n(e"l neasc# sol c tan "ostur lor 'acante0 situaia economico#financiar a organizaiei, (e care (e" n(e at+t "ol t ca salar al# c+t cea (e mot 'are nonmonetar#0 9n conclu! e, este necesar# o anal !# com"let# com"le.# a tuturor $actor lor care "ot atrage sau, ( m"otr '#, ,n(e"#rta "oten al can( (a com"et t ' )

2.2. Etapele procesului de recrutare


Succesul "rocesulu (e recrutare (e" n(e (e constru rea une strateg a une "ol t c % ne $un(amentate "e real t# le me( ulu ntern e.tern al organ !a e ) -r n ela%orarea strateg lor "ol t c lor (e recrutare se sta% lesc o% ect 'ele conce" le, co(ul (e con(u t# al organ !a e ,n (omen ul recrut#r "ersonalulu com"ortamentele s"ec $ ce aceste act ' t# , "recum ansam%lul (e at tu( n , nten or ent#r "r ' n( recrutarea "ersonalulu ) -r n strateg le "ol t c le (e recrutare se (e$ nete mo(ul ,n care o organ !a e , ,n(e"l nete res"onsa% l t# le sale ,n (omen ul soc al "recum $ loso$ a 'alor le organ !a e "r ' n( "rocesul (e recrutare) -ol t c le organ !a onale au un m"act (eose% t asu"ra e$ cac t# "rocesulu (e recrutare a "ersonalulu , $ n( necesar# ,nelegerea nter"retarea cores"un!#toare a acestora "entru real !area une sus ner e$ c ente a "rocesulu ) -entru reu ta "rocesulu (e recrutare (e "ersonal este necesar# ela%orarea une strateg ntegrate, "recum o "ol t c# a(ec'at# care s# r#s"un(# ate"t#r lor "ro ectelor (e (e!'oltare ' toare ale organ !a e ) 9n "ract ca manager al#, strateg le "ol t c le (e recrutare a "ersonalulu ( $er# (e la o organ !a e la alta, ma ales c# acestea tre%u e s# r#s"un(# unor o% ect 'e, (e multe or contra( ctor ) D n acest mot ' ,n "rocesul (e sta% l re a "ol t c strateg e (e recrutare, tre%u e luate ,n cons (era e urm#toarele as"ecte: (ent $ carea atragerea unu num#r c+t ma mare (e can( (a "entru a se as gura necesarul numer c cal tat ' (e can( (a 0 alegerea surselor (e recrutare 2 ntern#, e.tern# sau "r n com% narea celor (ou# surse3 este una
A

( n "r nc "alele "ro%leme ale $ loso$ e (e recrutare0 as gurarea concor(ane ,ntre act ' t# le (e recrutare ale organ !a e 'alor le strateg le aceste a m#sura ,n care organ !a a "re$er# s# atrag# can( (a ce urm#resc o car er# "e termen lung care "ot as gura un management "er$ormant ,n (omen ul resurselor umane0 luarea ,n cons (erare a o% ect 'elor a'ute ,n 'e(ere (u"# anga*area "ersonalulu , nclus ' e$ectele "ost&recrutare0 at tu( nea $a# (e can( (a : acet a sunt "r ' ca o mar$# ce tre%u e cum"#ra sau (re"t n( ' ! ce tre%u e (ent $ ca sau atra 2a%or(area (e mar?et ng30 (es$#urarea recrut#r ,ntr&un t m" c+t ma scurt cu cele ma m c c1eltu el "os % le, (u"# un "lan % ne ,ntocm t) e$ortur le (e recrutare a "ersonalulu s# (uc# la e$ecte ate"tate nclus ' la ,m%un#t# rea mag n (e ansam%lu a organ !a e )

Or%!ni&!'i!
A"ar a unu "ost 'acant

C!ndid!tu#
Stu( alegerea une "ro$es

Anal !a "ostulu "lan $ carea "rocesulu (e recrutare

Acumularea e."er ene (e lucru

C#utarea unu loc (e munc# O% nerea unu gru" (e can( (a ( n surse nterne sau e.terne

-re!entarea o$erte (e munc#

E'aluarea can( (a lor "r n "rocesul (e selectare

Im"res onarea organ !a e ,n t m"ul "rocesulu (e selec e E'aluarea "ostur lor organ !a lor

Con' ngerea celor ma 'aloro can( (a

-re!entarea o$erte

Acce"tarea sau re$u!ul o$erte (e anga*are

&

-e %a!a strateg e "ol t c (e recrutare se sta% lesc concret eta"ele "rocesulu ) 9n $unc e (e ( mens unea organ !a e se au (ec ! re$er tor la: (e c+ oamen are ne'o e organ !a a4 De un(e se 'or recruta acet a4 Ce a% l t# e."er en# sunt cu a(e'#rat necesare4 Cum se 'a r#s"+n( mesa*ul re$er tor la ne'o le organ !a e 4 C+t (e e$ cace este e$ortul $#cut ,n ca(rul (es$#ur#r "rocesulu 4 -a unu "roces normal (e recrutare sunt "re!enta ,n $ gura 7)1)
P#!nu# de re"ur"e u$!ne Proce"u# continuu de !"i%ur!re ! vi&i(i#it)'ii recrut)rii Revi&uire! ,o"turi#or v!c!nte -i ! cerin'e#or !ce"tor! Fo#o"ire! "ur"e#or e0terne Ur$)rire! ,roce"u#ui1 ev!#u!re! -i /in!#i&!re!

Deci&i! de *de"chidere+ ! ,roce"u#ui de recrut!re .eri/ic!re! "ur"e#or interne Proce"u# de "e#ec'ie

8 g) 2)1) -a "rocesulu (e recrutare

9n ca(rul organ !a lor ,n care managementul res"ect# "r nc " le et c , la a"ar a unu "ost 'acant, managerul anun# (e"artamentul (e resurse umane "entru a se (eclana "rocesul (e recrutare ,n 'e(erea ocu"#r lu ) 9n cont nuare un re"re!entant al (e"artamentulu (e resurse umane unul al managerulu 'or re' !u =(escr erea "ostulu > = s"ec $ ca a "ostulu > "entru ca am% s# a %# o mag ne clar# actual !at# (es"re ,n(ator r le cer nele s"ec $ ce m"use can( (atulu (e c#tre "ost) Du"# re'e(erea (ocumenta e "ostulu , ,nce"e recrutarea "ro"r u ! s#) Se 'er $ c# (e o% ce , ma ,nt+ , sursa ntern# (ent $ c+n(u&se can( (a ce "ot $ trans$era , "romo'a , sau rot ) Dac# ( n surse nterne nu se "oate recruta n men , atunc se a"elea!# la sursa e.tern# $ n( a(m la "roces, to ce ce =a"l c#> "entru "ost /a $ nal se $ace o e'aluare ="ost $actum> a "rocesulu "entru a se (ent $ ca e$ cac tatea recrut#r com"arat ' cu "lanul (e resurse umane "ol t ca ( n (omen ul recrut#r )

2.3. Filosofia de recrutare


8 loso$ a (e recrutare se re$er# la cultura organ !ator c# ( n organ !a e) Una ( ntre "ro%lemele "r nc "ale ale $ loso$ e (e recrutare se re$er# la alegerea surse (e can( (a 2can( (a ( n surse nterne sau e.terne3) Unele organ !a "un accentul "e "reg#t rea manager lor ( ntre anga*a com"an e ) Alte organ !a "re$er# s# anga*e!e cu o com"eten# (o'e( t#, ( n a$ar# organ !a e ) Un alt as"ect al $ loso$ e (e recrutare se "reocu"# (e urm#torul o% ect ' al anga*#r : se urm#rete numa ocu"area "ostur lor 'acante, sau se are ,n 'e(ere car era "e termen lung a "ersoanelor anga*ate4 Dorete organ !a a s# selecte!e "ersoane cu cal $ c#r sat s$#c#toare "entru "ostur le l %ere, sau ,ncearc# s# atrag# un anum t t " (e can( (a cu talente s"ec ale care ar "utea re"re!enta ' tor "oten al manager 4 O a%or(are "e termen scurt 'a "une accentul "e ocu"area ra" (# a "ostur lor l %ere, "e c+n( o a%or(are "e termen lung acce"t# "relung rea "er oa(e (e recrutare, ,n sco"ul (esco"er r celor ma "otr ' can( (a , cu "ers"ect 'e (e constru re a une car ere) Un al tre lea as"ect se re$er# la mo(ul ,n care sunt "erce"u can( (a : ca o =mar$a> care urmea!# a $ ac1 ! onat#, sau ca n te cl en care tre%u e atra ) Organ !a le care a(o"t# a%or(area (e mar?et ng 'or c1eltu resurse $ nanc are (e t m" su%stan ale "entru a (eterm na ce (oresc =cl en > lor 2"oten al cl en 3 "entru a& a(a"ta mesa*ul "entru ( $er te segmente ale " ee ) Ult mul as"ect "e care ,l 'om am nt are 'alene et ce, $#c+n( re$er re la onest tatea corect tu( nea "rocesulu (e recrutare)

2.4. Planificarea procesului de recrutare


-lan $ carea "rocesulu ,nce"e cu sta% l rea "rec s# a num#rulu (e "ersoane momentul ,n care are ne'o a organ !a a (e acestea) Im"l c t se sta% lesc nter'ale (e t m" "rec se: "er oa(a ,ntre momentul anun#r e. stene "ostulu 'acant ult ma ! (e "r m re a (ocumentelor Curr culum V tae Scr soare (e nten e, "er oa(a (e "reselec e, momentul (e anunare a re!ultatelor "rocesulu ) De e.em"lu, $lu.ul act ' t# lor (uratele ,n ! le "ot $ : 213 -er oa(a (e (e"unere a CV&ulu scr sor (e nten e 2SI3 &7 ! le0 223 -er oa(a (e anal !# a (ocumentelor

CV SI &6 ! le0 (es$#urare a nter' ulu & @ ! le0 253 -er oa(a (e (es$#urare a test#r generale "ro$es onale & 6 ! le0 "er oa(a (e (e"unere a anal !elor me( cale < 5 ! le0 "er oa(a (e "relucrare a re!ultatelor la teste nter' u < A ! le) Se o%ser'# c# "rocesul (e recrutare e.em"l $ cat (urea!# 2B (e ! le, $#r# a lua ,n cons (era e t m"ul necesar "ro ect#r testelor a (ocumenta e necesare nter' ulu , act ' t# ce se "resu"une c# se (es$#oar# "ermanent ,n com"art mentul (e resurse umane)

2.5. Siste ele infor a!ionale de recrutare


9na nte (e a ,nca"e "rocesul (e recrutare, s"ec al t ,n resurse umane au ne'o e (e un s stem care s# n# e' (ena e'olu e can( (a lor, "e m#sur# ce "rocesul se 'a (erula) Acest s stem "oate $ manual sau com"uter !at, ,n $unc e (e num#rul (e can( (a ) Un s stem n$orma onal e$ c ent tre%u e s# n# o e' (en# clar# a can( (a lor) -ersoanelor care nu "ose(# cal $ c#r le necesare ocu"#r "ostulu l se 'a e."e( a o scr soare "ol t coas# c+t (e cur+n( "os % l (u"# a(o"tarea (ec ! e ) Can( (a "otr ' 'or "r m scr sor (e ,ncura*are care s# le men n# trea! nteresul $a# (e organ !a e) Un asemenea s stem (e comun care n$luenea!# ,n mo( "o! t ' mag nea organ !a e , c1 ar ,n r+n(ul can( (a lor res" n ) S stemul n$orma onal ut l !at "entru recrutare tre%u e s# genere!e ra"oarte (es"re caracter st ce can( (atulu , "entru a (eterm na (ac# e$ortur le s"or te ale (e"artamentulu (e resurse umane au con(us la o% nerea unu gru" ma mare (e can( (a sau nu) Stat st c le generate tre%u e s# nclu(# "rocentul (e m nor t# ( n r+n(ul can( (a lor, "e t "ur (e "ostur , "recum al n( c ut l "entru "lan $ carea e'aluarea "rocesulu (e recrutare)

2.". #aracteristicele surselor interne i e$terne de recrutare


Recrutarea ca(relor se "oate $ace ( n surse nterne, a( c# ( n "ersonalul e. stent sau ( n surse e.terne) Dec ! a re$er toare la sursele (e can( (a tre%u e luat# t m"ur u ,n "rocesul (e recrutare) 9n unele ca!ur , nu se m"une aceast# (ec ! e) De e.em"lu, "entru "ostur le (e t "ul = entrC le'el> 2n 'el (e ,ntrare3 can( (a 'or $ ale ( n surse e.terne, ar "entru "ostur ma com"le.e s&ar "utea $olos sursele nterne) Ma*or tatea organ !a lor ut l !ea!# am%ele categor (e surse) 8 ecare t " (e surs# are a'anta*ele (e!a'anta*ele sale) Av!nt!2e !#e "ur"e#or interne -ostul 'a $ ocu"at (e o "ersoan# a c#re ="uncte $orte> ="uncte sla%e> sunt % ne cunoscut#) S"re (eose% re (e aceast# s tua e, e'aluarea can( (a lor e.tern este ma r scant#, (eoarece se %a!ea!# "e re$er ne "e ,nt+ln r (e scurt# (urat# cu can( (atul, ,n t m"ul nter' ur lor) Atragerea can( (a lor este mult ma uoar# (eoarece, $ n( mult ma % ne cunoscu sau remarca (ator ta act ' t# "restate, le "ot $ o$er te o"ortun t# su"er oare $aa (e "ostul (e nut0 Selec a "otr ' t cr ter lor organ !a onale este mult ma ra" (# ma e$ c ent# (eoarece can( (a "ro'en ( n nter orul organ !a e (e n mult ma multe cunot ne "r ' n( "ract c le organ !a onale, ceea ce "erm te re(ucerea t m"ulu (e acomo(are s ntegrare "e

"ost0 9n ma multe ca!ur numa recrutarea ( n nter orul organ !a e "erm te o% nerea cal $ c#r lor s"ec $ ce sau a cunot nelor e."er ene sol c tate (e anum te "ostur 0 (e e.em"lu, "rocesul te1nolog c secret sau caracterul s"ec al al te1nolog e "oate m"une $olos rea numa a acelor can( (a care au e."er ena necesar#0 -ro%a% l tatea (e a lua (ec ! necores"un!#toare este mult ma ( m nuat# (ator t# 'olumulu mult ma mare (e n$orma "r ' n( anga*a organ !a e , "recum (ator t# $a"tulu c# (atele n$orma le ( s"on % le sunt mult ma e.acte0 D m"ul a$erent or ent#r ,n(rum#r "e "ostur a no lor anga*a , ,n 'e(erea ntegr#r c+t ma ra" (e a acestora, este mult ( m nuat (eoarece can( (a "romo'a sau trans$era "e no le "ostur sunt mult ma n$orma ,n leg#tura cu organ !a a ( n care $ac "arte0 Mot 'area "ersonalulu crete, ar am% ana moral# se ,m%un#t#ete (eoarece o"ortun t# le (e "romo'are sunt st mulat 'e const tu n(, toto(at#, recom"ense m"ortante "entru mul anga*a ) Va sc#(ea "ro%a% l tatea ca anga*a am% o com"eten s# "#r#seasc# organ !a a, ar acet a se 'or m"l ca ma mult ,n act ' tate, (ac# 'or cunoate "os % l tatea "romo'#r 0 Dator ta $olos r (e"l ne a ca"ac t# e."er ene can( (a lor "ro'en ( n nter or, organ !a le au "os % l tatea s#& ,m%un#t#easc# re!ultatele sau s#& ,n(e"l neasc# o% ect 'ele "e %a!a n'est lor $#cute ,n (e!'oltarea "ro"r lor anga*a 0 Recrutarea "ersonalulu este, ,n multe s tua , mult ma ra" (# s ma "u n cost s toare c1 ar ,n ca!ul ,n care este necesar# o "reg#t re su"l mentar# a can( (a lor0 Sent mentul (e a"artenena la organ !a e, (e lo al tate sau (e ataament $ata (e aceasta crete (eoarece anga*a "erce" mult ma clar o"ortun t# le (e "romo'are a c#ror mater al !are (uce la creterea sat s$ac e ,n munca0 -ro%a% l tatea ca anga*a s# nutreasc# ate"t#r sau "ers"ect 'e na(ec'ate sau s# (e' n# (e!am#g nemulum (e organ !a e este mult ma re(us#0 Resurse umane sunt "r ' te (re"t n'est )

De&!v!nt!2e !#e "ur"e#or interne Cu toat# "r or tatea acor(at# surselor nterne (e recrutare, tre%u e a'ut ,n 'e(ere $a"tul c# o "ol t c# e.clus '# sau c1 ar "re(om nant# (e recrutare ( n nter orul organ !a e "oate a'ea unele (e!a'anta*e ca (e e.em"lu: ,m" e( c# n$u! a (e Esu$lu "roas"#t>, (e Es+nge nou> nu $a'or !ea!# "romo'area sau a"ortul unor E (e no >, al unor E(esc1 (er no sau "roas"ete>) -ol t ca (e recrutare ( n nter orul organ !a e "oate "resu"une ,n mo( gre t c# anga*a a'u ,n 'e(ere ( s"un (e cal t# le necesare sau (e "oten alul cores"un!#tor "entru a $ "romo'a , ,n con( le ,n care l se ,ntreru"e ne*ust $ cat 'ec1ea act ' tate0 9n s tua le ,n care "romo'area anga*a lor se $ace, ,n(eose% , "e %a!a '+rste sau a 'ec1 m ,n munca, "ol t ca care a%solut !ea!# rolul e."er ene $#r# a lua ,n cons (erare com"etena "ro$es onal#, se "oate man $esta $a'or t smul sau se "ot (eclana numeroase con$l cte sau st#r a$ect 'e 2nel n te, ost l tate, re! stena, agres une (esc1 s# etc)3 (eterm nate (e mo(ul ( $er t (e "erce"ere a unor $a"te sau s tua 0 /u"ta "entru "romo'are "oate a$ecta negat ' moralul anga*a lor rela ,ntre e ) Anga*a nu ma (oresc s# ac one!e ca o ec1 "#) Atunc c+n( un "ost este ocu"at (e un anga*at "romo'at, 'a a"are un alt "ost 'acant < cel

ocu"at anter or (e anga*atul "romo'at) 9n acest $el , se "ro(use un $el (e e$ect (e ="ro"agare> a "ostulu l %er sau a"ar a (e "ostur 'acante ,n lan, e$ect care, ,n l teratura (e s"ec al tate, a $ost (enum t e$ect (e un(a, (ar a c a"are un a'anta*) Recrutarea "entru "ost ma n$er or 'a costa ma "u n 'a consuma ma "u n t m" (ec+t "entru "ost ma su"er or0 Dac# organ !a a se e.t n(e ra" (, s&ar "utea ca "os % l t# le (e com"letare a "ostur lor ( n "ersonalul e. stent s# $ e (e"# te0 S&ar "utea ,nt+m"la ca anga*a s# $ e "romo'a ,na nte (e a $ "reg#t "entru acest lucru0 -roce(ur le (e recrutare ntern# $oarte com"l cate ale multor organ !a ) A(eseor , acestea "ot "ro'oca un a(e'#rat =comar % rocrat c>0 Dac# to manager organ !a e "ro' n ( n surse nterne, aceasta &ar "utea " er(e ( n $le. % l tate0 anum te o% ect 'e 'or "utea $ real !ate numa (ac# se a"elea!# la un "roces agres ' (e recrutare)

Av!nt!2e !# recrut)rii e0terne Anga*a recruta ( n surse e.terne "ot a(uce no (e no "uncte (e 'e(ere) No anga*a "ot const tu o surs# "oten al# (e (e cunot ne no , $a'or !+n( n$u! a (e Esu$lu "roas"#t>, "ot a(uce, toto(at#, o nou# "erce"ere sau no "ers"ect 'e "r ' n( organ !a a) Ut l !area surselor e.terne 'a e' ta con$u! a "ro(us# (e e$ectul ="ro"ag#r "ostulu l %er> 'a sat s$ace neces t# le (eterm nate (e e."ans unea ra" (# a organ !a e , $#r# a sol c ta "ersonal nee."er mentat) 9n s tua le ( $ c le, ma ales la n 'elul manager al su"er or, c ne'a ( n e.ter or 'a $ su$ c ent (e o% ect ' "entru a "utea sugera sc1 m%#r ,n organ !a e) -erm te (ent $ carea atragerea unu num#r ma mare (e can( (a "oten al 0 -erm te ,m%un#t# rea "rocesulu "ro"r u&! s (e recrutare (ator t# "os % l t# o$er te (e a com"ara can( (atur le nterne e.terne0 -erm te ,m%og# rea "oten alulu uman ntern al organ !a e , el m narea unor e'entuale st#gn#r sau ( m nuarea une anum te rut ne, "r n atragerea (e no anga*a com"et t ' 0 -erm te ( m nuarea c1eltu el lor cu "reg#t rea "ersonalulu 0 ,n general, este mult ma e$t n, ma a'anta*os mult ma uor sau ma como( s# se anga*e!e "ersonal cal $ cat ( n a$ar# organ !a e , (ec+t s# se (e!'olte "reg#t rea "ro$es onal# a "ro"r lor anga*a 0 In s tua le ,n care sunt necesare sc1 m%#r semn $ cat 'e sau (eose% t (e m"ortante, numa o "ersoana ( n a$ar# organ !a e , care nu are n c un $el (e o%l ga $a# (e celelalte "ersoane ( n nter or, "oate real !a sc1 m%#r le res"ect 'e0 9ncura*ea!# un nou mo( (e g+n( re ,n ca(rul organ !a e 0 De&!v!nt!2e#e "ur"e#or e0terne -r nc "alul (e!a'anta* al recrut#r ( n surse e.terne ,l re"re! nt# costul) Deoarece " aa e.tern# a $ore (e munc# este mult ma larg# ma ( $ c l (e =accesat> (ec+t cea ntern#, resursele (e %an t m" necesare sunt ma mar ) I(ent $ carea, atragerea s e'aluarea can( (a lor se real !ea!# mult ma ( $ c l

(ac# se are ,n 'e(ere com"le. tatea " ee munc , "recum $a"tul c# a"t tu( n le sau alte cer ne ale no lor anga*a nu sunt e'aluate ( rect0 R scul (e a anga*a can( (a care, ulter or, nu (o'e(esc sau nu se "ot men ne la "oten alul ,nalt "e care l&au (emonstrat ,n t m"ul "rocesulu (e selec e0 D m"ul necesar or ent#r , a(a"t#r sau ntegr#r "e "ostur a no lor anga*a este mult ma mare, ceea ce atrage costur su"l mentare0 Noul anga*at "oate $ res" ns (e gru"ur n$ormale e. stente ulter or "oate s# "#r#seasc# organ !a a) 9n s tua le ,n care au loc $rec'ente anga*#r ( n a$ar# organ !a e , "oten al can( (a ntern se "ot s m $rustra , "ot a"#rea nemulum r , (escura*#r , c1 ar unele "ro%leme ma*ore sau unele as"ecte (e moral# ,n r+n(ul "ro"r lor anga*a care cons (era c# ,n(e"l nesc con( le necesare, ,nsa c#rora l se re(uc ansele (e "romo'are0

Recrut!re! din "ur"e interne Ma*or tatea organ !a lor "romo'ea!# anga*a ,n "ostur le 'acante, or (e c+te or este "os % l) 9n unele organ !a (eseor se $olosete un s stem n$ormal "entru (esco"er rea can( (a lor) Atunc c+n( se el %erea!# un "ost, managerul a"elea!# la memor a "ro"r e sau la sugest le su"er' !or lor "entru a (ent $ ca "oten al can( (a ) De!a'anta*ele unu asemenea s stem sunt e' (ente:213 can( (a "otr ' ar "utea $ u ta : 223 se "oate man $esta $a'or t smul: 253 can( (a cal $ ca ar "utea $ ,n(e"#rta (e su"er' !or , care "ot (or s#& re n# ,n (e"artamentul lor, ,n loc se recoman(e "entru "romo'are ,ntr&un "ost ( n alt (e"artament) O meto(# ma s stemat c# m"l c# ut l !area unu s stem (e n'entar ere a ,n(em+n#tor lor necesare "entru a (ent $ ca can( (a "otr ' ) O alt# meto(# const# ,n a$ area "ostur lor l %ere la un a' ! er ,n nter or organ !a e , urm+n( c# anga*a s# se o$ere s ngur , (ac# se cons (er# "otr ' "entru "ostur le res"ect 'e sau s# recoman(# "e c ne'a) 9n anunur le sunt (escr se res"onsa% l t# le "ostur lor, cal $ c#r le necesare, n 'elul remunera e este ,ncura*at# (e"unerea can( (atur lor (e c#tre to ce ce se cons (er# "otr ' ) Can( (a sunt e'alua ,n ca(rul (e"artamentulu (e resurse umane , (u"# care se a (ec ! a (e "romo'are) Can( (a r#s"un 'or "r m un $ee(%ac? care , 'a a*uta s# ,neleag# mo(ul ,n care ar tre%u s#& ,m%un#t#easc# "er$ormanele "entru o"ortun t# le ' toare) Organ !a le care caut# can( (a ( n surse nterne "entru "o! manager ale se g1 (ea!# (u"# sc1ema organ !a onal#, sau alc#tu esc un com tet (e nom nal !are com"us ( n manager (e la n 'elele su"er oare ale organ !a e , care 'or central !a n$orma le 'or genera un gru" (e can( (a ) Dotu , organ !a le ma mar cons (er# c# este necesar# o meto(# ma s stemat c# "entru (ent $ carea can( (a lor, ma ales ,n ca!ul ,n care (oresc s# ,ncura*e!e trans$erur le nter(e"artamentale) Aceste organ !a alc#tu esc "lanur (e succes unea manager al# sau matr cea "romo'#r lor:trans$erur lor stoc1ea!# ,n %a!ele (e (ate "ro"r n$orma (es"re manager , re$er toare la e(uca a, a% l t# le, "er$ormanele, e."er ena "re$er nele ,n leg#tur# cu act ' tatea la locul (e munc# re!ultatele ult melor e'alu#r lor care arat# "reg#t rea managerulu "entru ocu"area "ostulu ma su"er or sau ( n alt (e"artament recoman(#r "entru creterea "er$ormanelor) Atunc c+n( a"are un "ost manager al l %er, "e %a!a n$orma lor ( n aceste %a!e (e (ate se "oate genera cu uur n# o l st# (e "oten al can( (a ) -entru recrutarea ntern# "oate $ $olos t# meto(a com% n#r "ostur lor) Com% narea "ostur lor este $oarte e$ c ent# "u n cost s toare c+n( este ne'o e (e o "ersoan# "entru "er oa(a scurt# (e

t m") De e.em"lu, e$ul unu (e"artament "leac# ,n conce( u "e 5F (e ! le) 9n acest ca! c ne'a ( n su%or(ona lu "oate s# ,nlocu asc# "e e$ul) /a com% narea "ostur lor se "oate a"ela c+n( se t e c# un anga*at este ncom"let ,nc#rcat ,n t m"ul munc sau c+n( munc# su"l mentar# neces t# $oarte "u n t m" nu are rost anga*area une "ersoane "entru aceasta munc#) Recrut!re! din "ur"e e0terne Recrutarea e.tern# neces t# "lan $ care am#nun t# coor(onare) 9n ma*or tatea organ !a lor (e m#r me me( e mare, (e "rocesul (e recrutare se ocu"# s"ec al t ,n resurse umane) Organ !a le mar , care anga*ea!# anual un num#r mare (e "ersoane au s"ec al t care se ocu"# numa (e $unc a (e recrutare a (e"artamentulu (e resurse umane) Uneor , acet a "ot lua c1 ar (ec ! a (e anga*are, "entru "ostur le "u n m"ortante, (ar, ,n general, e local !ea!#, e'aluea!# "re! nt# manager lor ( n (e"artamente un(e e. st# "ostur 'acante "e can( (a ce ma cal $ ca % ne "reg#t "entru "ost r le res"ect 'e) Iar (ec ! a (e anga*are este luat# (e un manager ( n ca(rul (e"artamentulu "entru care se $ace anga*are) Acest manager e."ertul ,n recrutare 'or conlucra (e&a lungul ,ntregulu "roces (e recrutare 'or (eterm na con( le "e care tre%u e s# le ,n(e"l neasc# "oten al can( (a , "r n "r sma cunot nelor, ,n(em+n#r lor e."er ene necesare) A'+n( toate aceste n$orma , e."ertul ,n recrutare "oate ,ntocm "lanur le (e recrutare, sta% l n( segmentul " ee (e $or# (e munc# un(e ar "utea g#s can( (a "otr ' , num#rul acestora, "recum mo(ul (e selectare a can( (a lor) P#!ni/ic!re! ,roce"u#ui de recrut!re din "ur"e e0terne Sco"ul % ne (e$ n t este unul ( ntre "r nc "ale con( succesulu or ce act ' t# , nclus ' recrutarea selec onarea "ersonalulu ) Managerul care se ocu"# cu recrutarea tre%u e s# t e ce "ersoane (orete s# recrute!e ,na nte (eclan#r "rocesulu (e recrutare selec onare "ro"r u ! s) -entru aceasta el are ne'o e (e (escr ere am#nun t# a "ostulu cer nele care tre%u e s# ,n(e"l neasc# can( (atul (eal) -entru aceasta el tre%u e s# ela%ore!e "ro$es ograma) -ro$es ograma tre%u e s# con n# urm#toarele (ate: O% ectul natura "ro$es e 2 (escr erea act ' t# , a "r nc "alelor o"era a con( lor (e munc#30 De1nolog a "ro$es e 2mater "r me au. l are, ut la*e, agregate, ( s"o! t 'e, scule, nstrumente ut l !ate30 Secur tatea "ro$es un 2con( (e s guran# "entru anga*at30 Con( (e m crocl mat 2!gomot, tem"eratura, ' %ra etc)30 -s 1olog a "ro$es e 2a"t tu( n , ,nsu r "s 1olog ce30 Soc olog a "ro$es e 2"ers"ect 'e soc ale, statut soc al30 Con( (e salar !are, "romo'are, "ac1ete soc ale o$er te0 Deseor "rocesul recrut#r ,n unele ,ntre"r n(er se (eclanea!# cu "re!entarea cerer (e recrutare ,n (e"artamentul (e resurse umane (e c#tre e$ul (e"artamentulu un(e a a"#rut un "ost : "ostur 'acante) Acest (ocument (eseor se $olosete ,n ,ntre"r n(er mar m *loc ) 9n cerere (e recrutare se "re! nt# caracter st c a"t tu( n "e care tre%u e s# (e n# can( (at) Cerere (e recrutare con ne urm#toarele elemente: V+rst#0

Se.0 Stu( 0 / m% str# ne0 Cunoaterea calculatorulu "ro(uselor so$tGare0 Cunot ne a(#ug#toare cerute0 E."er ena ,n munc#0 A"t tu( n 0 Dem"eramentul caracterul0 Ore (e munc# o( 1n#0 De"las#r 0 -er oa(a (e "ro%#0 Salar u (e %a!# "rem %onusur 0 -ac1et soc al o$er t 2 conce( u, as gurare me( cal# etc)3 -ers"ect 'e ,n (e!'oltare0 Data l m t# recrut#r 0

Aceste (ate sunt $oarte m"ortante "entru recrutarea selec a can( (atulu c+t ma %un) Managerul tre%u e s# acor(# aten a con( lor o$er te ' tor lor anga*a , (eoarece can( (a , la r+n(ul lor, tot selec onea!# locur (e munc# la $el cum "atron selec onea!# can( (a ) Ma*or tatea "atron lor cre( c# "ersonalul se atrage numa cu un salar u mare) Dar sunt alte meto(e (e mot 'are ,n a$ar# (e r#s"lat# %#neasc# care "ot s# atrag# s"ec al t %un care tre%u e luate ,n cons (erare) Aceste meto(e sunt: -os % l tatea (e!'olt#r car ere , cea ce "resu"une creterea salar ulu ) Rela "r et noase ,ntre anga*a ) -entru mul s"ec al t este $oarte m"ortant# cultura organ !a onal#, s" r t (e ec1 "#, a*utor rec "roc, gru"ur rela n$ormale care e. st# ,n nter orul ,ntre"r n(er ) Orar $le. % l (e munc#) 9n "re!ent multe ,ntre"r n(er occ (entale "ro"un anga*a lor s ngur s#& aleag# orar (e munc#) -ersoana s ngur# "lan $ c# t m" (e munc# t m" (e o( 1n# ,n con$orm tate cu "os % l t# le sale) Acor(area automo% lulu (e ser' c u sau (econtarea com%ust % lulu anga*a lor care $olosesc ma na "ro"r e) Acor(area tele$onulu mo% l (econtarea con'or% r lor tele$on ce) Organ !area os"#t#r e al menta e gratu te sau la "reur re(use) As gurarea me( cal#) 9n "re!ent $oarte multe com"an ( n Rom+n a o$er# as gurarea me( cal# gratu t# anga*a lor "ro"r ) Acor(area cre( telor cu (o%+n(# s"ec al#) Aceste st mulente sunt $oarte r#s"+n( te ,n Ha"on a) 8 rmele ( n Rom+n a le $olosesc $oarte rar, (eoarece (eseor s ngur se con$runt# cu ( $ cult# $ nanc are) Dot ,na nte (e a trece la recrutarea "ro"r u&! s#, tre%u e s# se sta% leasc# ce meto(e se 'or ut l !a momentul (eclan#r "rocesulu (e recrutare) 9n $unc e (e "ost, resurse $ nanc are urgena recrut#r "ot $ ut l !ate ( $er te meto(e (e recrutare, care $or $ (escr se ma *os) Dar manager tre%u e s# ,n'ee urm#toare regul# < =-ersonalul nu este o% ectul econom lor, (ar se "ot e' ta c1eltu el nut leI>) Urgena scum"ete ,n c+te'a or "rocesul (e recrutare, (e aceea or ce recrutare tre%u e s# $ e "re' ! onat# (e ,na nte) D $er te meto(e consum# resurse t m" ( $er te au re!ultate ( $er te) Managerul tre%u e s# anal !e!e toate meto(e (e recrutare "os % le s# e (ec ! e % ne *ust $ cat#) Ca regul# general#, "o! le manager ale (e n 'el ,nalt neces t# o (urat# ma mare a

"rocesulu (e recrutare) Uneor aceasta "er oa(a "oate $ c1 ar @ lun ) E. st# al $actor care ,ngreunea!# "rocesul (e recrutare) -r ntre acet a, am nt m: Neces tatea ca "rocesul (e (ent $ care a can( (a lor s# se (es$#oare ,n mo( con$ (en al, sau neces tatea (ent $ c#r can( (a lor $#r# a se a"ela la anunur ,n mass&me( a) Aceasta "ro%lema este actual# atunc c+n( a a"#rut un "ost 'acant ,n con(ucerea (e '+r$) 9ntre"r n(erea ,n acest ca! (orete c# s# nu a$le concuren sau cl en c# ea se con$runt# cu "ro%leme0 Jra(ul r ( cat (e com"le. tate a "ostulu l %er, care $ace g#s rea unor can( (a "otr ' ( $ c l#) Cu aceasta "ro%lema se con$runt# "atron c+n( se caut# can( (a "entru "ost (e Kran(:-ro(uct Mar?et ng Manager 2creea!# "ro"une strateg a (e mar?et ng "entru o anum t# marc# (e "ro(us sau l n e (e "ro(use) -lan $ c# "ro(usul "entru anum te segmente (e " aa, ,n $unc e (e !on# con( ) As gura cont nu tatea s "ro$ ta% l tatea)3 sau "entru or ce alt "ost c#rora cores"un( s"ec al t ,nalt cal $ ca cu e."er ena0 Concurena mare "e " aa $ore (e munc# "entru t "ul (or t (e can( (at) C1 ar (ac# ,n Rom+n a rata oma*ulu este mare, g#s rea unor s"ec al t re"re! nt# o "ro%lema ma*or# "entru "atron 0 Re"uta a ma "u n %un# a organ !a e sau a (omen ulu res"ect ' (e act ' tate) Mul s"ec al t $oarte %un au multe o$erte (e anga*are (e la ( $er te $ rme nu se con$runt# cu "ro%lema g#s r unu "ost (e munc#) K ne,neles c# e o s# aleag# cea ma %un# $ rma cea ma %un# o$erta) Recom"ense %#net re(use, ,n com"ara e cu ceea ce o$er# alte organ !a "entru cal $ c#r s m lare) Descr erea con$u!# a caracter st c lor "ostulu ) Managerul tre%u e s# acor(e mult# aten e anal !e "ostulu ela%or#r c+t ma am"l# $ a "ostulu res"ect ') Deseor "atron ,nce" recruta $#r# s# t e ce e.act e 'or) / "sa unor %ene$ c a( onale 2cum ar $ as gurarea locu ne , sau aco"er rea costur lor atunc c+n( can( (a ar tre%u s# se mute cu locu na3 /ocal !area necon'ena% l# a loculu (e munc#) -ersoana care se 'a ocu"a cu recrutare este "reg#t t# "entru "rocesul (e recrutare selec onare, (ac# ea este ca"a% l# clar s# r#s"un(# la urm#toarele ,ntre%#r : Ce $el (e munc# tre%u e s# e.ecute "ersoana care 'a $ anga*at#4 Ce cal t# tre%u e s# a %# can( (atul4 Un(e "e ce "ost "oate s# lucre!e : a lucrat can( (atul4 De ce loc munc# %ene$ c o$er te "ot atrage "e ce ma %un can( (a 4 E."ertul ,n recrutare tre%u e s# t e c+te nter' ur n ale 'or $ necesare "entru a (ent $ ca can( (a care s# $ e nu numa ca"a% l s# $ac# $aa cu succes testelor, (ar care s# acce"te o$erta res"ect '#) -e %a!a e."er ene , e."ertul ,n recrutare "oate s# calcule!e rata (e generare a can( (a lor "entru ( $er te "ostur , sau "entru ( $er te meto(e (e recrutare) Rata (e generare a can( (a lor re"re! nt# num#rul (e can( (a care "romo'ea!# cu succes la urm#toare eta"# a "rocesulu (e selectare, ra"ortat la num#rul total (e can( (a care s&au "re!entat ,n eta"a n al#) De e.em"lu, s# "resu"unem 2con$orm $ gur 123 c# 27L ( ntre can( (a care au tr m s resume&ur , ca r#s"uns la anunul "u%l cat ,n ! ar, au $ost n' ta la nter' u) 9n cont nuare, 7FL ( ntre ce n' ta 'or $ rec1ema "entru un nou nter' u0 c rca 2FL ( ntre acet a ( n urm# renun# la can( (atur#0 55L ( ntre ce r#ma "r mesc o$erta (e anga*are0 A7L ( ntre can( (a

c#rora l se $ace o$erta acce"t#) Ast$el, "e %a!a e."er ene , e."er ,n recrutare "ot calcula un num#r (e @FF can( (a care s# tr m t# resume&ur le, ( ntre care 'or $ anga*a 17) Des gur, tre%u e s# se n# seama (e rata oma*ulu , care "oate (eterm na a%ater cons (era% le $#cute "e %a!a e."er ene ) Acce"t# o$erta -r mesc o$erta (e anga*are -art c "# la al (o lea nter' u In' ta la al (o lea nter' u In' ta la nter' u Contactare n al#

13 4 54 63 134 544

8 gura 2) < - ram (a "rocesulu (e recrutare)

2.%. Surse de recrutare e$tern&


9n cont nuare sunt "re!entate caracter st cele surselor e.terne (e recrutare, care "ot $ $olos te ,n "rocesul recrutar , "recum recoman(ar le la $olos rea acestor surse)

.6.1. Recrut!re! ,rin cuno-tin'e ,er"on!#e


Mul manager cons (er#, c# recrutarea "ersonalulu (u"# recoman(#r le "r eten lor, cunoscu lor, asoc a lor, ru(elor 2 =agen (e recrutare>3 este o r#m# a s stemulu comun st, s stemul un(e nu e. sta n c " aa real# a munc , n c agen (e recrutare, n c ! are cu anunur (e anga*are) Dar (e $a"t aceasta meto(a (e c#utare a "ersonalulu , (ac# este $olos t# corect, este actual# ,n "re!ent are multe a'anta*e ,n com"ara e cu alte meto(e) De e.em"lu, ,n ult mul t m", "atron ( n SUA recrutau cu a*utorul cunoscu lor ru(elor a"ro. mat ' o tre me ( n "ersonal) 9n Rom+n a "r n cunot ne se anga*ea!# a"ro. mat ' 6FL ( n "roas"e a%sol'en ( n ,n'##m+ntul su"er or) Mul ( n "atron care $olosesc aceasta meto(a (e recrutare, o $olosesc ncorect "e urm# regret# c# au a"elat la cunot ne "entru com"letarea "ostur lor 'acante) Managerul tre%u e s# res"ecte urm#toarele regul c+n( recrutea!# "r n reeaua (e cunot ne "ersonale: 1) Ma ,nt+ ,ntocm l sta cu "ersoane "e care (or s# atrage ,n cal tate (e =agen (e recrutare>) Se recoman(# c# aceste "ersoane s# $ e com"eten , corec s# a %# multe cunot ne ,n (omen ul "entru care sunt c#uta s"ec al t ) 2) Contacta "e "ersoane ( n l sta ,ntocm t# anter or) 9ncerca s# co nteresa "e aceste "ersoane s# 'a a*ute 'ou#) 5) E."l ca c+t ma e.act "e c ne anume c#uta ) E."l ca cer nele care tre%u e s# ,n(e"l neasc# can( (atul, cel ma % ne ,n $orma scr s#) 6) /#mur agentulu 'ostru, c# "ersoane recoman(ate (e e 'or $ e'aluate selectate o% ect ') Este $oarte m"ortant, c# agen s# nu "rom te can( (atulu c# 'a $ anga*at cu " le) 7) Du"# ce agentul a (at r#s"uns "o! t ' ,n c#utarea "ersoanelor sta% l (ata c+n( o s# contacta "entru a$larea re!ultatulu ) Suna ( n c+n( ,n c+n( "e agentul 'ostru nteresa cum merge c#utarea, (ar nu&l "l ct s cu 2&5 tele$oane "e ! ) @) 8olos =$ee(&%ac?> cu agen ) In$orma "e e cu "r ' rea e.am n#r can( (a lor "ro"u , e."l ca cau!ele res" nger can( (a lor) A) Dac# a $ost anga*at c ne'a nu ma este ne'o e (e alte "ersoane, atunc a(uce la cunot n# "e to agen c# nu ma este ne'o e (e a*utorul lor) M) Este $oarte m"ortant s# mulum "ersonal "e to care au $ost m"l ca ,n "rocesul recrut#r ) Regul le "ar s# $ e s m"le, (ar rar c ne $olosete a%or(area s stem c# ,n recrutarea "r n cunot ne "ersonale) De aceea "oten alul aceste meto(e nu este $olos t n "l n# m#sur#) A'anta*ele aceste meto(e (e recrutare sunt urm#toare:

1) De o% ce aceasta meto(a (e recrutare nu cere resurse $ nanc are) E.ce" e $ac ca!ur c+n( a $ost "rom s# o r#s"l#t re ,n ca! ,n care a a'ut loc o anga*are reu t#) 2) Uneor aceasta meto(a o$er# ' te!a mare (e recrutare, ma ales ,n ca!ur c+n( agent (u"# act ' tatea sa "ro$es onala are multe rela cunot ne cu can( (a "oten al ) De e.em"lu, (ac# agentul lucrea!# ,ntr&o agen e (e recrutare sau ,ntr& un (e"artament (e resurse umane ( n alt# ,ntre"r n(ere) Un alt e.em"lu, c+n( agent lucrea!# ,n ns"ec e $ scal#, ar $ rma are ne'o e (e e$&conta% l) 9n acest ca!, ns"ector $ scal sau ,n ca!ul nostru agent (e recrutare, "oate recoman(a "e $oarte %un conta% l ) 5) Se uurea!# munca (e 'er $ care recoman(#r lor, ceea ce re(uce eror ,n e'aluarea can( (atulu ) E. st# urm#toarele (e!a'anta*e: 1) Aceasta meto(a se com"l c# cere un 'olum (e munca $oarte mare c+n( se a"elea!# la un num#r mare (e "ersoane 2agen 3 sau c+n( se re!ol'# "ro%leme com"le.e (e c#utare) 2) Dac# "ersoana a $ost anga*at# (u"# recoman(are a unu "r eten $oarte %un sau a une ru(e a"ro" ate sau a une alte "ersoane $oarte m"ortante 2 (e e.em"lu, cl ent m"ortant3, atunc aceasta =leag# m+ n > ,n con(ucerea aceste "ersoane) D#tor le morale $a# (e aceste "ersoane (eseor nu "erm t "e(e"s re sau conce( ere a anga*atulu ) -ro%leme ma com"l cate "ot s# a"ar atunc c+n( se anga*ea!# ru(e sau "r eten , (e aceea ,n ma multe $ rme, ma ales cele nterna onale, nu se "erm te anga*area acestor "ersoane) 5) De e.em"lu, e$ul unu (e"artament anga*ea!# ,n ec1 "a sa (u"# rela "ersonale "e "r eten ru(e) 9n acest ca! se re(uce sta% l tatea $unc on#r ,ntre"r n(er , (eoarece ,n ca! ,n care acest e$ "#r#sete ,ntre"r n(erea (ata, el "oate s# e cu s ne "e aceste "ersoane, (e ma multe or c1 ar ec1 "a ,ntreag#) De aceea (e"artamente (e resurse umane ( n ma multe $ rme ( n SUA l m tea!# num#rul "ersoanelor "e care e$ul (e"artamentulu "oate s# anga*e!e "r n rela "ersonale) 6) Can( (atul "oten al, c1 ar (ac# a $ost recoman(at (e cel ma %un "r eten, tre%u e s# $ e su"us selec e o% ect 'e la $el ca alte "ersoane) Dar (e ma multe or manager sunt n$luena (e o =1 "no!a> recoman(#r lor) Aceasta eroarea $oarte (es a"are ,n "rocesul recrut#r ( n $ rmele rom+net ) -entru recrutarea e$ c ent# "atronul tre%u e s# a"ele!e ma mult la "ersoane care au (e a$acer cu s"ec al t care se caut#) Este $oarte ut l "art c "area la ( $er te e."o! , sem nare s"ec al !ate, s# $ mem%ru une sau ma multor asoc a "ro$es onale, (e e.em"lu, Un unea Hurnal t lor ( n Rom+n a, Asoc a a -atron lor etc), un(e se "ot $ace multe cunot ne, care 'or $ ut le ulter or, nu numa c+n( se caut# un s"ec al st) Conclu! e & tre%u e creat# "ro"r a reeaua (e cunot ne "ro$es onaleI -ot $ atrase ,n cal tate (e agen c1 ar oamen necunoscu ) De e.em"lu, se caut# un s"ec al st ID, ar ( n anga*a n men nu se "r ce"e ,n ID la n 'el "ro$es onal care "ot uura munca) -entru aceasta se "oate lua, (e e.em"lu =-ag n Aur >, se caut# acolo (omen u legat (e ID se a"elea!# la or ce $ rma ( n acest (omen u) -r n s m"la con'or% re tele$on c# se "ot a$la multe nuane s$atur ut le c1 ar se "ot recoman(a n te "ersoane s"ec al !ate ,n acest (omen u)

Anga*a ,ntre"r n(er sunt la $el $oarte ut l ,n recrutarea s"ec al t lor) E "ot recoman(a "e $ot coleg (e $acultate, (e la ser' c u anter or, etc) -ro"r anga*a tre%u e s# ,neleag#, c# a(uc+n( ,n $ rma "e s"ec al t com"eten "ro$es onal , e $ort $ c# a$acer le ,ntre"r n(er ,n acela r+n( sta% l tatea (e!'oltarea lor coleg lor ,n ca(rul aceste ,ntre"r n(er ) Con(ucerea ,ntre"r n(er tre%u e s# ,ncura*e!e s# r#s"l#teasc# "e e "entru s"ec al t a(u ,n ,ntre"r n(ere) De e.em"lu, ,n com"an a (e tele$on e mo% l# ( n Rus a =East& / ne> anga*a , (u"# recoman(#r le c#rora au $ost anga*ate n te s"ec al t , "r mesc "r m# ,n m#r me (e F,7 salar u lunar al "ersoane anga*ate, cea ce este ma "u n cost s tor ,n ca!ul a"el#r la agen (e recrutare) Un alt e.em"lu, "e 'remea comun t lor ,n C1 nau se a$la u! na =Me!on> (eclarat# secret#, un(e se $a%r cau m croc rcu te, a"arate electron ce m l tare c ' le) Du"# "r#%u rea Un un So'et ce, aceasta u! na nu a reu t s# su"ra'eu asc# ,n 1BB6 a $ost ( s$ nat#, ar tot "ersonal ,nalt cal $ cat a $ost conce( at) 9n 1BBB "e %a!a alte u! ne =V %ro-r %or> a $ost organ !at# "ro(uc a com"onentelor electron ce "entru calculatoare tele' !oare) -este 7FL ( n "ersonal cal $ cat a $ost anga*at "e %a!a cunot nelor manager lor salar a lor (e la "ostur (e lucru anter oare la u! na =Me!on>) 9n conclu! e, "#strarea rela lor cu "r eten cu coleg (e coala, $acultatea, "ostur (e lucru anter oare, c#utarea cunot nelor no ,ntre s"ec al t ( n ( $er te (omen , "oate a*uta ,n "rocesul com"lect#r necesarulu (e "ersonal cu s"ec al t com"eten "ro$es onal , ,n alte sco"ur )

.6. . Anun'uri ,u(#icit!re 7n &i!re -i revi"te.


C#utarea munc tor lor s"ec al t lor cu a*utorul anunur lor "u%l c tare ,n ! are re' ste, este o meto(a cea ma r#s"+n( t# ,ntre "atron rom+n "recum ,ntre "atron (e "e tot ma"amon() C1est onarul e$ectuat (e m ne 2au $ost c1est onate 17 ,ntre"r n(er ( n Kucuret 3 a ar#tat c# MF L ( n "atron a"elea!# la anunur "u%l c tare ,n "r mul r+n( a"o la celelalte meto(e (e recrutare, numa 2FL acor(# cea ma mare m"ortana celorlalte meto(e (e recrutarea e.tern# 2 a"elarea la agen (e recrutare, Internet, cunot ne "ersonale3, (ar s e au r#s"uns c# nu negl *ea!# "u%l c tatea ,n re' ste ! are) A'anta*ele anunur lor "u%l c tare (e recrutare sunt urm#toare: 1) O"erat ' tatea anunur lor "u%l c tare ,n ! are re' ste) Durata me( e (e la (e"unerea anunulu "+n# la "u%l carea este $oarte scurt#, "+n# la 2&5 ! le "entru ! are 7&A ! le "entru re' ste) 2) Costul relat ' sc#!ut) Dar $ul "u%l c tar ,n ! are este (e o% ce ma m c (ec+t ,n re' ste) Dar $ul "u%l c tar ,n ! are re' ste (e n 'el local este ma m c, (ec+t ,n re' ste ! are na onale) 9n com"ara e cu re' ste, ,n ! are se "ot (a anunur ,n $orma (e "ro"o! scurte sau cum s"un m c# "u%l c tate, un(e se costul anunulu (e" n(e (e num#rul (e cu' nte) Aceste anunur se "u%l c# ,n r+n( cu sute, sau c1 ar m alte anunur ) Al (o lea t " (e anunur "u%l c tare este mare "u%l c tate, care "resu"une cum"#rarea unu s"a u "u%l c tar, care coast# ma mult ,n com"ara e cu anunur s m"le, (ar o$er# urm#toarele a'anta*e: Se "oate re(acta or ce lung me (e te.t, cu or ce $ont, culoare m#r me, se "oate ,nsera mag ne, logo&ur etc), numa ,n l m tele s"a u "u%l c tar cum"#rat)

Se "oate cum"#ra s"a u "u%l c tar "e or ce "ag na nu numa "e alocat# "entru anunur , cum este ,n ca!ul m c "u%l c t# ) Mare "u%l c tate este ma e$ect '# (ec+t m c# "u%l c tate) Ma "oten al '#( un anun mare, ,ntr&un c1enar, cu ma multe n$orma m c, com"us ( n 7&@ cu' nte, ,ntre sute anunur omogene) Multe re' ste nu "r mesc m c# "u%l c tate, atunc r#m+ne numa s"a u "u%l c tar 2 mare "u%l c tate3)

o "ag na s"ec al multe can( (a , (ec+t un anun (e cum"#rat un

5) Anunur se "u%l c# cu un t ra* $oarte mare 5F)FFF&2FF)FFF (ac# se alege *ust $ cat ' ! ar sau re' sta acest anun o s# 'a(# un num#r $oarte mare (e can( (a "oten al ) Anunul "u%l c tar (e recrutare % ne ela%orat tre%u e s multan s# ,n(e"l neasc# urm#toarele con( ) 9n "r mul r+n(, anunul tre%u e s# atrag# "e ce ma %un can( (a , care cel ma % ne cores"un( "ostulu 'acant) 9n al (o lea r+n(, un anun re(actat "ro$es onal "u%l cat *ust $ cat ' ,ntr&o "u%l ca e "er o( c#, tre%u e s# re(uc# la m n mum a(resarea ( n "artea "ersoanelor necores"un!#toare cer nelor, (eoarece su"ra,nc#rcarea nut l# (e"artamentulu (e resurse umane sau or c#re alte "ersoane, care r#s"un(e (e recrutarea, este consum (e munc# resurse %#net nut le) Un consultant ,n resurse umane, N colas Kern, s"unea, c# t m" consumat nut l "entru nter' u cu can( (a ne"otr ' este un $actor, care cel ma mult scum"ete "rocesul (e recrutare selec onare) 9n al tre lea r+n(, anunul (e recrutare tre%u e s# genere!e un num#r su$ c ent (e a(res#r ( n "artea can( (a lor "oten al ) E$ c ena anunur lor "u%l c tare (e" n(e (e ma multe $actor , ( n care cele ma m"ortante sunt: Con nutul anunulu 0 M#r mea am"lasarea anunulu "e "ag na0 8reg'ena a"ar e anunulu ,n ! ar sau re' sta0 D ra*ul ! arulu sau re' ste 0 8reg'ena ! arulu sau re' ste 2lunar#, s#"t#m+nal#, ! ln c# etc)30 -u%l cul nt# re' ste sau ! arulu 0 Costul0 E$ cac tatea anunulu "u%l c tar (e" n(e ,n "r mul r+n( (e con nutul lu ) 8ormularea nu (estul clar# sau corect# "oate atrage "e "ersoane care n c nu cores"un( ="e al#tur > "ostulu 'acant, mare "arte ( n can( (a 'or $ el m nate, cea ce "resu"une o munca %an su"l mentare) Un anun % ne ,ntocm t tre%u e s# uure!e "rocesul (e selectare, e."l c+n( clar celor nteresa ce $el (e n$orma s# tr m t# (e"artamentulu (e resurse umane) De asemenea, anunul tre%u e s# n$orme!e ,n leg#tur# cu "ostul, cal $ c#r le necesare, local !area n 'elul (e " a#) 9n conclu! e, anunul tre%u e s# $ e ra onal s# nu genere!e ate"t#r nereal ste) Eu am ,m"#r t anunur , (u"# con nutul lor, ,n (ou# mar categor : -r ma categor a anunur lor se a(resea!# manager lor altor s"ec al t ,nalt cal $ ca ) Anunur ( n aceasta categor e tre%u e s# cree!e mag nea "ro$es onal# ,ntre"r n(er ) 8 rmele ( nam ce mo(erne care s# st mea!# 'or s# ar#te ( n "unct (e 'e(ere %un "ro$es onal tre%u e s# re(acte!e anunur ,ntr&o l m%a (e con'ersa e nterna onal# 2engle!#, $rance!# german# etc3 care se cere (e la can( (a "e "ost (e lucru 'acant) Anunul re(actat ,n l m%a

str# n# $ace "r ma tr ere a can( (a lor) Aceste anunur "u%l c tare (e recrutare tre%u e s# con ne ,n "r mul r+n( n$orma a general# (es"re $ rma: (enum rea, $orma "ro"r et# , (omen u (e act ' tate, logo&ulu $ rme etc) 9n al (o lea r+n(, se "u%l c# (enum rea com"let# "ostulu 'acant) 9n al tre lea r+n(, se (escr e "ostul, r#s"un(erea o%l ga le can( (atulu "e acest "ost, con( le (e munc#) 9n al "atrulea r+n(, se s"ec $ c# toate cer nele o%l gator e cele (or te, care au un a'anta* ,n selec onarea can( (a lor) 9n acest t " (e anunur (e recrutare tre%u e s"ec $ cat o$erta ,ntre"r n(er , cum este salar u, %onusur , "os % l t# (e "romo'area etc) -ract ca arat# c#, s"ec $ carea acestor n$orma lor atrage "e can( (a "reten o crete anse (e anga*area reu t#) Nu se recoman(# s"ec $ carea a(rese , n c num#rul (e tele$on, (eoarece can( (a o s# ' n# ( rect ,n se( ul $ rme sau o s# (eran*e!e "ermanent "e secretar# la tele$on) Ma uor o s# $ e stu( erea CV&ur lor "entru selec a "r mar# "r m te "r n "ota electron c#, $a., sau ,n ult mul ca! "e a(resa "otal# a se( ulu $ rme ) Un alt t " (e anunur (e recrutare se re$er# munc tor lor cal $ ca necal $ ca sau "entru alte "ostur "u n m"ortante) Aceste anunur "ot $ (e m c# "u%l c tate nu neces t# re(actarea ,n l m%a str# n# 2(e la un strungar nu se cere cunoaterea %un# l m% engle!e3) Aceste anunur sunt (e o% ce scurte, (ar tre%u e s# $ e c+t ma clare "rec se nu n#sc#toare (e con$u! ) -atronul nu tre%u e s# econom seasc# %an "e anune, (eoarece "eurm# o s# tre%u asc# s# ma "u%l c# ,nc# anunur "entru c# ult mele anunur nu au a(us n c un re!ultat) O $orm# (e anun ( n aceasta categor e o const tu e =anunul or%>, "r n care organ !a a nu se (ent $ c#, cer+n( can( (a lor s#& a(rese!e resume&ul une c#sue "otale anon me) Aceast# meto(# se "oate a"l ca atunc c+n( nu se (orete ca $ rme concurente s# a$le (es"re "lanur le (e e.t n(ere ale organ !a e , c+n( nu se (orete s# se a$le c# unul ( ntre anga*a 'a $ ,nlocu t, sau atunc c+n( organ !a a nu are o %un# re"uta e) /a anunur le =oar%e> se "r mete un num#r mult ma m c (e r#s"unsur nu tre%u e ut l !ate (ec+t atunc c+n( e. st# un mot ' $oarte % ne ,nteme at "entru aceasta) Succesul anunulu (e recrutare (e" n(e (e m#r mea lu ) Cu c+t s"a ul "u%l c tar este ma mare 21:M, N, O3 cu at+t ma multe anse c# can( (a "oten al o s# trag# aten a "e acest anun o s# 'a(# o$erta $ rme un(e au a"#rut locur (e munc# 'acante) Alegerea "ag n un(e 'a a"#rea anunul tot are o m"ortana $oarte mare) 9n mar?et ng e. st# o regul# care a $ost 'er $ cat# (e ma multe or ,n "ract c#) Se recoman(# "u%l carea anunulu acolo un(e concuren tot "u%l c# anunur anolog ce) C#ut#tor locur lor (e munc# stu( a!# acele "ag n un(e sunt ma multe anunur (e recrutare) De aceea se recoman(# "u%l carea anunulu , c1 ar (e mare "u%l c tate, ,n sec un un(e se "u%l c# alte anunur (e recrutare anolog ce, "entru c# can( (a (eo% ce caut# ,n sec unea =o$erte (e munc#> nu ,n ='+n!#r auto> sau ,n =anunur ( 'erse>) Mare "u%l c tate se "oate am"lasa "e alte "ag n , (ec+t cele (est nate s"ec al anunur lor, ,n ca! ,n care se est mea!# c# can( (a "oten al o s# 'a(# nea"#rat anunul) De e.em"lu, "e "ag na ( n re' sta sau ! ar un(e este am"lasat un art col (es"re Managementul Resurselor Umane se "oate am"lasa un anun (e recrutare "e "ostul (e Manager Resurse Umane, care o s# a %# un succes ma mare (ec+t (ac# anunul omogen o s# $ e am"lasat "e alt# "ag n#) Managerul tre%u e s# a ,n cons (erare t ra*ul ! arulu sau re' ste ) Cu c+t ! arul sau re' sta este ma "o"ular# 2are t ra* ma mare3, cu at+t ,n ma multe m+ n o s# an m reasc# ! arul cu anunul (e recrutare "u%l cat, cu at+t acest anun o s# genere!e "e ma mul can( (a ) Dar aceasta (ec ! e tre%u e corelat# cu ma multe $actor ) Dac# se (orete comun carea "ostulu 'acant numa "entru "o"ula a local# sau la n 'elul #r ) De e.em"lu, "entru anga*area unor munc tor cal $ ca "entru un or#el ( n "ro' nc e, (e e.em"lu C+m" na, nu este ne'o e "u%l c#r anunulu ,ntr&un ! ar na onal cum este =/ %ertatea> sau =Rom+n a / %er#> , care neces t# un consum su"l mentar (e resurse %#net ) Ma a'anta*os o s# $ e "u%l carea anunulu

,ntr&un ! ar local, cum este =Hurnal (e -ra1o'a> un(e tar $e "entru "u%l c tate sunt ma m c (ec+t ,n ! are (e n 'el na onal) Anunur ,n ! are sau re' ste na onale sunt *ust $ cate $ nanc ar atunc c+n( se anga*ea!# "entru Kucuret alte mare orae sau "entru "ro$es rare sau $oarte m"ortante) Dac# can( (a "entru un "ost 'acant "re! nt# "u%l cul& nt# unu ! ar sau re' ste anum te, atunc aceste ! are re' ste tre%u e s# $ e "re$eren ate altor "u%l ca lor) De e.em"lu, anunul (e recrutare unu manager "entru o $ rma mare "u%l cat ,n re' ste ! are (est nate manager lor, oamen lor (e a$acer , stu(en lor ( n ,n'##m+nt econom c, cum sunt =Ca" tal>, =K !>, =P arul 8 nanc ar>, are ma multe anse (e r#s"unsur cal tat 'e ( n "artea can( (a lor celor ma %un , (ec+t anunul asem#n#tor "u%l cat ,n =Anunul tele$on c> sau c1 ar ! are na onale cum sunt =/ %ertatea> , =E'en mentul ! le > alte) Deoarece un manager, ,ntr&a(e'#r %un "ro$es onal, nea"#rat c tete ! are re' ste econom ce, De aceea se recoman(# (eterm narea, ma ,nt+ , "u%l culu & nt# a ! arelor re' stelor, a"o alegerea "u%l ca e "er o( ce cele ma "otr ' te) Sco"ul or c#re act ' t# (e recrutare este, g#s rea c+t ma mul can( (a "otr ' cu costur m n me) 9n ca!ul "u%l c#r anunur lor (e recrutare, tar $ul "u%l c tar este un $actor, care n$luenea!# costul recrut#r ,n "ro"or e mare) Costur "entru m c# "u%l c tate ,n Rom+n a 'ar a!# (e la !ero 2 anunur gratu te3 "+n# la 7F& AF %an "entru un cu'+nt, ,n $unc e (e ! ar sau re' sta) Dar $ul "entru mare "u%l c tate tot 'ar a!# ,n $unc e (e ! ar) E$ c ena unu anun (e recrutare se "oate 'alor $ ca "r n n( cator ,m"rumuta ( n "u%l c tate, cum sunt : num#rul "ersoanelor care o s# 'a(# anunul, num#rul (e "ersoane care o s# r#s"un(# la anun 2rata gener#r (e can( (a 3 altele) -ot $ $olos te altele n( cator s"ec $ ce "rocesulu (e recrutare, cum sunt: Cc Q Nrc 2le : 1 can( (at3 un(e: Cc& costul unu can( (at generat (e anun (e recrutare0 Nrc& Num#rul total (e can( (a generate (e anun0 - < Costul anunulu "u%l c tar0 Cu a*utorul acestu n( cator se "ot com"ara ( $er te 'ar ante (e anunur , se "ot alege cele 'ar ante care cores"un( con( e =E$ c ena ma. m# cu costur m n me>) .6.8 Pu(#icit!te #! r!dio -i T. -u%l c tate la ra( o DV are acelea "r nc " (e $olos re ca "u%l c tate ,n ! are re' ste, (ar are unele "art cular t# ) Costul $oarte mare a "u%l c t# la DV sto"ea!# $olos rea "e scara larg# a tele' ! un ,n sco"ul recrut#r ) -atron "re$er# "u%l carea anunur lor (e recrutare ,n ! are re' ste, un(e costul este cu mult ma m c, c1 ar (ac# "u%l c tatea la DV are ma multe a'anta*e ,n com"ara e cu "u%l c tate ,n ! are) De e.em"lu tar $ul "u%l c tar "entru 5F>(e "u%l c tate la DV 'ar a!# ,ntre 5FF 1F)FFF R ma mult, ,n $unc e (e "ostul, ora em s une) -u%l c tate (e recrutare la DV ,n "re!ent $olosesc "ostur (e DV care s ngur "entru s ne recrutea!# ( n c+n( ,n c+n( "e "ostur locale, un(e tar $ "u%l c tar este $oarte m c, a"ar anunur (e recrutare altor $ rme) Ce'a ma (es se transm t mesa*e (e recrutare "r n nterme( ul ra( oulu ) -entru "u%l c tate la ra( o tar $ul "u%l c tar tot 'ar a!# $oarte mult, ,n $unc e (e "ost ora, (ar este ma acce"ta% l "entru "u%l c tate (e recrutare const tu e 7&1FF R "entru un mesa* au( o 5F>) Manager tre%u e s# com"are c1eltu el cu e$ecte s# aleag# "ostul cel ma a'anta*os care cores"un(e con( e Ee$ectele ma. me cu c1eltu el m n me>) De e.em"lu, un "ost ra( o local, ( ntr&un orael m c 2J# et , D tu etc3, o$er# "reur a'anta*oase, (ar au( ena lu este $oarte m c#

,n orele (e '+r$ rar c+n( (e"aete 6)FFF&7)FFF ascult#tor este local#) Mes*ul (e recrutare unu manager "entru u! na EArct c> ( n J# et anunat la ra( o local, nu 'a a'ea n c un e$ect, (ar ( n "unct (e 'e(ere $ nanc ar 'a $ cu mult ma e$t n, (ec+t un mesa* "u%l c tar asem#n#tor la ERa( o Contact>, (ar care 'a a'ea e$ect cu mult ma %un la n 'el na onal) -ostur ra( o se clas $ c# la $el cum ! are re' ste, ,n: -ostur locale, cum este EM n sat> ,n D+rgo' te *u(eul D+m%o' a) -ostur na onale, cum sunt =Ra( o Contact>, =-ro 8M> altele care em t la n 'elul ar ,ntreg ) -ustur nterna onale, cum este =Ra( o KKC>) Aceste "ostur em t ,n ma multe #r ) Dator t# au( tor e ( s"ers ate acest t " (e "ostur $oarte rar se $olosete ,n transm terea anunur lor (e rercrutare) 8 ecare t " are a'anta*e (e!a'anta*e, manager care se ocu"# cu recrutare tre%u e s# a n cons (erare "e ele s# a (ec ! a % ne *ust $ cat# ,n "r ' na la alegerea "ostulu ) Managerul tre%u e s# r#s"un(# la urm#toarele ,ntre%#r ,na ntea select#r "ostulu : -e ce ar a geogra$ c# 'a $ transm s mesa* (e recrutare4 Ce "ostur ra( o ascult# can( (a "oten al 4 C+n( ascult#4 C+t este tar $ul "u%l c tar4 R#s"unsur la aceste ,ntre%#r a*ut# "e manager s# aleag# "ostul 2sau "ostur 3 cel ma a'anta*os) Dac# $ rma, care recrutea!#, se a$l# ,n ar#, atunc ra( o local o$er# ma multe a'anta*e, (ec+t un "ost na onal) Dar ,n acest ca! tre%u e luat ,n cons (erare r#s"unsul la ,ntre%are =Ce "ostur ra( o ascult# can( (a "oten al 4> ,n ca! ,n care mare ma*or tate "re$er# "ostur na onale, atunc nu are rost a"elarea la "ostur locale, ma e$ecace 'a $ "u%l carea anunulu ,ntr&un ! ar) -ostur na onale "ot $ $olos te "entru recrutarea "entru Kucuret alte orae mar ( n Rom+n a) -entru recrutare ,n "ro' nc e "ostur na onale sunt "rea scum"e, multe a'anta*ele lor, care a"ar la n 'el na onal nu sunt $olos te n c cu 2F L) -u%l c tate "e "ostur na onale "entru "ro' nc e se *ust $ c# atunc c+n( se caut# can( (a cu "ro$es rare, care nu "ot $ g#s te la n 'el local, sau "entru "ostur $oarte m"ortante "entru $ rma, cum este "ost (e Manager Jeneral ,ntr&o $ rma mare rom+neasc# sau mult na onal# care sa sta% l t ,n "ro' nc e ( n Rom+n a) Se recoman(#, c# mesa* (e recrutare s# $ e transm s (e ma multe or ,n (ecursul c+te'a ! le, atunc e$ectele ac un (e "u%l c tate 'a $ cu mult ma %une)

.6.9. A%en'ii de recrut!re


Aceste organ !a sunt s"ec al !ate ,n recrutarea "ersoanelor ,nalt s"ec al !ate) O% nu te cu "ract ca occ (ental#, mult na onalele au $ost "r m , cele care au ntro(us ,n Rom+n a mo(a recrut#r "ersonalulu "r n nterme( ul $ rmelor (e s"ec al tate) Ele cont nu# s# $ e cl en (e %a!# a agen lor (e recrutare ( n Rom+n a) Dre"tat, (e aceast# mo(# s&au mol "s t com"an le mar rom+net , %a c1 ar unele (e tal e m *loc e) Mare "arte ( n manager rom+n nu sunt ( s"u s# a"ele!e la $ rme s"ec al !ate "entru alegerea celor ma "otr ' can( (a ) Recrutarea selec a cont nu# s# se "ract ce ,n Rom+n a

(u"# meto(ele =tra( onaleE, a( c# "e %a!a anunur lor ,n ! are sau "e %a!a rela lor) Mot 'ele n'ocate (e ( rector care $ac s ngur recrutarea sunt (e*a ar1 cunoscute: S Costur "rea mar "entru ser' c le o$er te (e $ rmele s"ec al !ate ,n recrutare selec e) 9ntr& a(e'#r, costur le ser' c lor o$er te (e agen (e recrutare sunt $oarte mar , uneor a*ung+n( "+n# la 1FF)FFF R "entru un s"ec al st anga*at) -reur mar s"er e "e "atron rom+n , e "re$er# alte meto(e (e recrutare) Dar, s# nu u t#m ce a'anta*e o$er# agen (e recrutare) S =E. stena unor com"etene "ersonale su$ c ente, (ac# nu c1 ar ma %une "entru recrutarea can( (a lor>) Un mo( (e g+n( re gre t, care este ,m"#rt# t (e mul "atron rom+n ) 9n agen (e recrutare lucrea!# "ro$es onal ,n (omen ul lor, care ! la ! se ocu"# cu recrutare selec onare) S Mul "atron rom+n conser'at ' s"un, =-entru ce eu am creat (e"artamentul Resurse Umane4 S# nu $ac# n m c, ar eu s# "l#tesc %an altor oamen ( n a$ar#>) De ma multe or aceste "ersoane ( n a$ar# sunt ma %un (ec+t cele ( n nter orul ,ntre"r n(er , ,n ceea ce "r 'ete recrutarea selec onarea (e "ersonal) 9ntre"r n(er mar rom+net nterna onale, cum sunt -EDROM, CONNET, COCA&CO/A, tot au (e"artamente (e resurse umane, un(e lucrea!# un ( n cele ma %un s"ec al t ( n Rom+n a, (ar e regular a"elea!# la ser' c le agen lor (e recrutare, au ,ncre(ere ,n "ro$es onal smul lor) -e (e alt# "arte, "atron rom+n s"un, c# este (eose% t (e greu s# g#seasc# oamen $oarte %un "e " aa $ore (e munc# ( n Rom+n a) Anga*ator s"un c# resursele umane sunt l m tate sau sla% "reg#t te "entru ( mens unea la care , g+n(esc a$acer le) 8oarte mul anga*ator cons (er# c# e "ot $ace la $el (e % ne selec a, (ac# 'or "u%l ca anunur ,n ! ar) Cele ma multe $ rme nu t u ,ns# cum se $ace un anun "entru selec a unu can( (at) Un cu'+nt gre t 'a atrage o mul me (e "ersoane ne"otr ' te) Dac# anunul a $ost % ne $#cut, num#rul celor e.clu (e la nter' u nu tre%u e s# (e"#easc# 2F&5FL ( ntre "ersoanele care s&au "re!entat, a( c# anunul "r n con nutul lu tre%u e s# e$ectue!e tr ere n al# a can( (a lor) D ntre ce care s&au "re!entat, (oar c+te'a tre%u e s# a*ung# ,ns# la ,nt+ln rea cu ( rectorul $ rme care anga*ea!#) Alt$el se rosete mult t m" se consum# energ e care ar "utea $ alt$el 'alor $ cat# ,n ca(rul organ !a e ) S"re (eose% re (e anga*ator , can( (a au ,n'#at mult ma multe ,n ult m an ) 9n "r mul r+n(, &au "er$ec onat te1n c le (e real !are a unu CV) Urm#resc tot ma atent n$orma le anunur le ( n "res#, c#ut+n( or ce oca! e $a'ora% l# "entru car er#) Acesta este mot 'ul "entru care ce ma mul a"elea!# la $ rmele (e recrutare selec e) -entru a& s"or ansele, e tr m t CV&ur cam "e la toate agen le e. stente) P ln c, acestea "r mesc ,n me( e 7F (e CV&ur ) Este $oarte a(e'#rat c# (oar 7, ma. mum 1FL au ansa (e a $ c1ema la nter' u) A'anta*e "entru anga*ator : Econom e (e t m") De la agen e (e recrutare $ rma "r mete 5&7 can( (a "entru selec e, care au $ost alese cu gr *a "ro$es onal sm) E$ c en# costur ma sc#!ute) A"arent, costur le sunt ma m c ,n ca!ul recrut#r "e cont "ro"r u, (ar ,n real tate c1eltu el le "entru anunur t m"ul (e( cat "rocesulu (e recrutare selec e (e "ersonalul ( n ,ntre"r n(ere (e"#esc, (e regul#, com s onul "l#t t agen lor (e s"ec al tate, can( (a anga*a (eseor nu sunt (e =cal tatea su"er oar#>)

Ar e mare (e cu"r n(ere) 8#c+n( "e cont "ro"r u anga*area, $ rma se a(resea!# numa can( (a lor ( s"on % l , care nten onea!# s#& sc1 m%e locul (e munc# 2,n ca!, ,n care $ rma nu are "ro"r a %a!a (e (ate sau nu $olosete meto(e mo(erne, ,n general s"ec $ ce agen lor (e recrutare3 ) Agen a (e recrutare selec e are acces la can( (a "oten al care nu sunt "reocu"a ,n momentul res"ect ' (e sc1 m%area car ere nu urm#resc anunur le (e o$erte (e ser' c u) Ea are la ( s"o! e ma multe meto(e (e c#utare 2%a!e (e (ate, 1ea(&1unt ng, etc3) S"ec al t e "ot contacta ,n mo( ( rect "ersoanele cal $ cate "entru un anum t "ost, ceea ce $ace ca num#rul can( (a lor "oten al s# $ e ma mare) Consultan#) Consultan "ot a*uta "e anga*ator s#& (e$ neasc# ma clar neces t# le, s# re' !u asc# $ a "ostulu s# alc#tu asc# "ro$ lul can( (atulu a(ec'at "ostulu cultur organ !a onale) O% ect ' tate) Consultan "ot a"rec a cu o% ect ' tate at+t can( (a , c+t organ !a a ,n care acet a 'or "utea lucra, reu n( ast$el s# recoman(e cele ma "otr ' te "ersoane "entru "ostul res"ect ') -ersonalul agen lor (e recrutare este const tu t ( n "s 1olog , econom t ) E au la ( s"o! e o ser e (e nstrumente s"ec ale "entru e'aluarea can( (a lor) Multe agen (e recrutare "ot o$er selec "e %a!a testelor "s 1olog ce com"use (e "ro$es on t ) Ra"oartele ela%orate ulter or "e %a!a (atelor culese (es"re can( (at a*ut# anga*atorul s#& $ac# o mag ne ma %un# ,ntr&un nter'al (e t m" ma scurt) Jarantarea ser' c lor) Meto(a (e recrutare ( rect# "r n anunur , "ract cat# (e anga*ator , nu o$er# n c o garan e cu "r ' re la num#rul (e CV&ur ce ar "utea $ "r m te n c (ac# acestea cores"un( "ro$ lulu cerut) Agen le (e recrutare o$er# garan cu "r ' re la cal tatea ser' c ulu "restat) Dac# "ostul (e' ne 'acant, n( $erent ( n ce mot 'e, ,n (ecursul "er oa(e con'en te "r n contractul (e garan e, agen a are o%l ga a s# ,nlocu asc# "ersoana res"ect '#) Nu "u ne sunt ca!ur ,n care ,ntre"r n(erea care a $#cut recrutarea "e cont "ro"r u a constatat "este ce'a t m", c# "ersoana anga*at# nu este "otr ' t#) Acest lucru m"l c# n erea unu nou "roces (e recrutare, care s"orete cons (era% l costur le une no anga*#r , " er(er ,ntre"r n(er ( n cau!a "ostulu neocu"at) -er oa(a (e garan e (eseor este (e 5&@ lun uneor "oate a*unge "+n# la 1 an) Con$ (en al tate) 8 rmelor l se garantea!# con$ (en al tatea) Con$ (en al tatea n$orma lor o$er te (e $ rma este $oarte m"ortant# "entru $ rma ,n rela cu concuren , cl en , $urn !or , (eoarece, (e ma multe or , a"ar a unu "ost 'acant ( n ( $er te cau!e, ,ntr& o $ rma "oate crea m"res gre te nereale ,ntre gru"ur (e n$luena men onate ma sus) De e.em"lu, sc1 m%area to"&managerulu ( ntr&o $ rma mare "oate crea m"res , c# $ rma se con$runt# cu "ro%lemele ,n con(ucerea) -ot $ remarcate tre t "ur (e agen (e recrutare: 1. Com"an s"ec al !ate ,n recrutarea manager lor su"er or altor s"ec al t lor scum" "l#t 2E.ecut 'e Searc13) Aceste com"an sunt s"ec al !ate numa ,n c#utarea ( rect# sau cum s"un s"ec al t =1ea(&1unt ng> sau ='+n#toare (e ca"ete> o$er# ser' c la n 'el ,nalt) Ele (es$#oar# cam"an (e c#utare a can( (a lor "utern c la n 'el na onal, sau c1 ar nterna onal, care (e*a lucrea!# nu caut# un alt loc (e munc#) Sarc na agen e const# ,n (esco"er rea acestor "ersoane

atragerea "e alt "ost (e munc# cu ( $er te meto(e 2 salar u ma mare, co( (e munc# etc 3) Stat st c le arat# c# c rca 6FL ( ntre ac un le (e (ent $ care a can( (atulu ,ntre"r nse (e $ rmele (e >1ea( 1unt ng> se sol(ea!# cu succes, can( (atul $ n( g#s t ,n nter'alul e t m" s"ec $ cat ,n contract0 c rca 12)))2FL ( ntre acestea reuesc s# (esco"ere can( (atul ,ntr&un nter'al (e t m" ma ,n(elungat0 ar un "rocent (e a"ro. mat ' 6FL euea!#) Se "une ,ntre%area (e ce multe organ !a a"elea!# la ser' c le $ rmelor (e =1ea( 1unt ng>, (ac# rata (e succes este at+t (e sc#!ut#, ar costur le at+t (e mar ) E. st# ma multe mot 'e) 9n "r mul r+n(, $ rmele (e =1ea( 1unt ng> "ot (esco"er cel ma uor can( (a care sunt (e*a anga*a "e "ostur m"ortante nu , "un "ro%lema sc1 m%#r slu*%e ) 9n al (o lea r+n(, $ rma "oate (e ne (e*a ,n %a!a sa (e (ate un num#r (e can( (a "oten al ) 9n al tre lea r+n(, $ rmele (e =1ea( 1unt ng> "ot "#stra con$ (en al tatea ,n leg#tur# cu organ !a a&cl ent, "+n# ,n ult mul sta( u al recrut#r , (ac# se (orete acest lucru) 9n s$+r t, =se(ucerea> anga*a lor altor organ !a "are ma acce"ta% l#, (ac# se $ace "r n nterme( ul une tere "#r ) -rocesul (e c#utare se (es$#oar# ,n ma mul "a ) 9n general, se ,nce"e cu cercetarea %a!e (e (ate a $ rme ) Se cercetea!#, (e asemenea, "u%l ca le ( n lumea a$acer lor, ca l stele a%sol'en lor unor col "rest g oase, se colectea!# recoman(#r le) Se tele$onea!# organ !a sau "ersoane (e la care s&ar "utea o% ne n$orma (es"re manager care ar "utea cores"un(e "ro$ tulu (e can( (at c#utat) 9n s$+r t, sunt contacta tele$on c "os % l can( (a se ,ncearc# nteresarea acestora ,n leg#tur# cu "ostul res"ect ') 9n cont nuare, se sus n nter' ur cu "os % l can( (a se 'er $ c# re$er nele, ,na nte (e a "re!enta can( (a organ !a e &cl ent) De ma multe or , $ rma (e 1ea( 1unt ng "oate r#m+ne m"l cat#, ser' n( ca me( ator ,n t m"ul negoc er lor ( ntre can( (at organ !a e) 9n "re!ent, ,n Rom+n a multe agen (e recrutare se cons (er#, c# $ac "arte ( n aceasta gru"a) Unele ( n ele $ac reclama s"un+n(, c# ele sunt ='+n#tor (e ca"ete>, (ar nu au n m c comun cu ='+n#tor (e ca"ete> a(e'#ra ) Altele $olosesc numa elemente (e 1ea(1unt ng numa ( n c+n( ,n c+n() D n aceasta gru"a $ac "arte numa 7&@ agen (e recrutare) Cele ma cunoscute $ rme sunt Uorn:8errC Internat onal, Amro", N c1olson Internat onal altele) Costul ser' c lor o$er te (e aceste agen este $oarte mare, const tu e 5F&6FL ( n salar u anual ' tor lor anga*a nclus ' "rem %onusur , salar u anual c#rora (eseor (e"#ete 1FF)FFF R ) De e.em"lu, costul m n m ser' c lor (e 1ea(1unt ng o$er te (e Uorn:8errC Internat onal este 5F)FFF R "entru un can( (at anga*at) Sunt ca!ur c+n( un can( (at anga*at 'alora 1FF)FFF R ) Aceste "reur sunt $oarte mar , c1 ar "entru ,ntre"r n(er mar rom+net , (e aceea (e ser' c le o$er te (e aceste agen se $olosesc numa com"an transna onale sau cu mult ma rar com"an mar rom+net ) ) Agen (e recrutare tra( onale) D n aceasta gru"a $ac "arte ma*or tatea agen lor (e recrutare care act 'ea!# "e " aa rom+neasc# ser' c lor (e recrutare) Cele ma cunoscute sunt: Karnett McCall Recru tment, Snell ng -ersonnel Ser' ces, alte) Mare "arte comen! lor "r m te sunt "entru recrutarea "ersonalulu a(m n strat ' (e n 'el me( u, s"ec al t lor ( n ( $er te (omen 2ID, ng ner etc3 ) Recrutarea to"&manager lor se $ace ma rar) Costul ser' c lor 'ar a!# ,ntre 1F&5FL ( n salar u anual, a( c# 17F&1F)FFF R ma mult ,n unele ca!ur , ,n $unc e (e s"ec al st c#utat 'olumul ser' c lor o$er te) Agen (e recrutare (eseor ,nce" c#utarea can( (a lor ( n "ro"r a %a!a (e (ate "r n anunur ,n ! are re' ste, ma rar se $olosete recrutarea ,n nst tu (e ,n'##m+nt recrutarea ( rect#) Unele ( n ele $olosesc Internet&ul "entru "u%l carea anunur lor sau stu( erea CV&ur lor)

8) Agen (e "lasare (e "ersonal Aceste agen (eclar# c# se ocu"# cu recrutare (e "ersonal, (ar (e $a"t e se ocu"# cu "lasare "ersoanelor contra "lat#) Deseor e "r mesc %an (e la $ rme (e la can( (a ) 9n $ rmele, care $ac "arte ( n "r mele (oua gru"e, (e"unerea CV&ur lor ,n ca! (e succes "ro"unerea unu "ost (e munc# este gratu t# "entru can( (a ) 8 rmele care anga*ea!# su"ort# ,n total tate costur le acestor agen ) Aceste agen ,n "r mul r+n( sunt "reocu"a (e anga*area "ersoanelor cu care a ,nc1e at contracte, nu (e g#s rea celor ma %un can( (a "entru $ rma) Cal tatea ser' c lor o$er te (e acest t " (e agen las# mult (e (or t) S"ec al t "utern c , (e o% ce ocolesc aceste $ rme, care anga*ea!# contra "lat#) Agen (e "lasare (e "ersonal ,n general recrutea!# munc tor (e ( $er te meser 2strungar , lemnar etc)3 ma rar s"ec al t cu stu( su"er oare) A"elarea la aceste agen este *ust $ cat# ,n ca! ,n care este ne'o e urgent# (e recrutare "e "ostur care nu neces t# cal $ care ,nalt#)9n #r le (e!'oltate aceste ser' c nu sunt r#s"+n( te ,n ma*or tatea sunt nter! se "r n lege) Unele agen (e recrutare, cum sunt Karnett McCall Recru tment, Snell ng -ersonnel Ser' ces, o$er# ma multe ser' c ,n (omen ulu resurselor umane: Recrutarea "ersonalulu tem"orar0 Out"lacement 2reanga*area "ersonalulu conce( at30 Outsourc ng 2,nc1 r er (e "ersonal "ro"r u sau altor $ rme30 -aC&roll ng 2calculul salar lor "entru ter 30 Dren ng&ur (e "ersonal0 E$ectuarea e'alu#r lor "er o( ce (e "ersonal0 Outsta$$ ng 2scoaterea "ersonalulu ,n a$ar# ,ntre"r n(er 3

Multe $ rme rom+net n c nu t u (es"re unele ( n aceste ser' c ) De e.em"lu, $ rma (orete s# a*ute ,n reanga*are "e "ersonal conce( at, "entru aceasta ea "oate a"ela la ser' c u Out"lacement ) Manager tre%u e cu aten e s# aleag# agen e (e recrutare, (eoarece ser' c le coast# scum", ar %ugetul recrut#r este re(us) Cr ter le, "e %a!a c#rora tre%u e aleas# agen e (e recrutare sunt urm#toare: E."er ena ,n recrutare0 Ka!a (e (ate, organ !are, num#rul (e CV&ur ,nreg strate0 Meto(e (e recrutare ut l !ate 2"u%l c tate ,n mass&me( a, Internet altele30 E."er ena ,n $olos rea meto(e =1ea(&1unt ng>0 Meto(e (e selec e e'aluare can( (a lor $olos te ,n "rocesul recrut#r 0 Durata e.ecut#r comen! 0 Costul ser' c lor meto(e (e "lata0 Jaran o$er te (e agen e0 Cal t# le "ersonale "ro$es onale "ersoane ( n agen e, care se 'a ocu"a cu recrutarea0

E."er ena ,n recrutare se "oate 'er $ ca "un+n( re"re!entantulu agen e (e recrutare

urm#toarele ,ntre%#r : C+n( a $ost ,n$ nat# agen e4 C+te "ersoane se ocu"# nem *loc t cu recrutarea4 Care este e."er ena lor ,n recrutare4 C+te comen! (e recrutare sunt e$ectuate (e agen e ,ntr&o lun#4 C+te comen! "r mete un agent (e recrutare4 2 ,n general, cu c+t ma multe comen! sunt real !ate, cu at+t ma s m"le sunt aceste comen! 3 Enumera c+te'a ( ntre cl en 'otr 4 No a'em urm#torul "ost 'acant) Agen e are e."er ena ,n recrutarea s"ec al t lor "e "ostur asem#n#toare4

R#s"unsur la aceste ,ntre%#r ,n mo( concret ,nteme at este un semn %un cu aceast# agen e mer t# (e cola%orat) Se ma "oate a"ela la coleg ( n alte $ rme "entru recoman(#r sugest ,n cola%orare cu agen (e recrutare) Rela "ro$es onale necesare "entru aceasta, tre%u e s# a %# or ce manager resurselor umane) A"elare la al manager este $oarte s gur# neces t# "u n t m") Managerul a$l# nu numa numele celor ma %un agen (e recrutare, (ar multe n$orma su"l mentare (es"re agen ) Urm#toarele ,ntre%#r tre%u e "use coleg lor ( n alte $ rme: Cola%orare cu ce agen "ute (enum reu t#4 De ce4 Ce $el (e s"ec al t recruta agen e4 -reul recrut#r 4 9n ce t m" a $ost anga*at s"ec al st4 Cola%orare cu ce agen este nereu t#4 D n ce cau!#4 Ce agen e "ute s#&m recoman(a 4 In$orma (e %a!# (es"re agen (e recrutare ( n Rom+n a se "ot colecta ( n: =D1e Vor?Koo?> este unul ( n cele ma com"lete g1 (ur n$orma onale a $ rmelor rom+net ( n ( $er te (omen , nclus ' recrutarea selec onarea (e "ersonal) 9n a$ar# n$orma lor (e contact 2a(resa, tele$on, $a., e&ma l, "ag na Ve%3 sunt multe n$orma ut le (es"re act 'tatea agen lor (e recrutare altor ,ntre"r n(er ( n Rom+n a) 9n acest g1 ( se "oate a$la: anul ,n$ n#r , num#rul (e anga*a , c $ra (e a$acer , costul ser' c lor (e recrutare, (omen (e act ' tate, ca" tal str# n:rom+nesc, num#rul can( (a lor anga*ate "r n agen e, altele n$orma "e %a!a c#rora se "oate $ace "r ma m"res e (es"re agen e or care) -ag na&Ve% a agen e "oate o$er multe n$orma (es"re act ' tatea agen e (e recrutare) Unele agen nu au "ro"r a "ag na&Ve%) /a moment actual, agen e (e recrutare com"et t '# "ro$es onal# ,n (omen ul e tre%u e nea"#rat s# a %# "ro"r u s te "e Internet, un(e ,n a$ar# n$orma lor (e contact ser' c lor o$er te "ot $ "u%l cate anunur (e recrutare art cole s"ec al t lor ( n agen e) =-ag n aur >) 9n acest g1 ( "ot $ g#s te a(rese ma multor agen (e recrutare) De!a'anta*ul "r nc "al este l "sa n$orma lor (es"re agen ) Se recoman(# atragerea aten e "e "u%l c tate ,n c1enar, (eoarece o agen e ser oas# nu 'a "u%l ca anunul ,n r+n( cu alte $ rme, cu 'a ,ncerca ( $eren erea anunulu )

9n art cole (e s"ec al tate ( n re' ste ! are "ot a"#rea n$orma (es"re agen (e recrutare)

9n cal tate (e a'anta* com"et t ', multe agen (e recrutare n( c# %a!a (e (ate % ne organ !at# mare) -ot $ "use urm#toarele ,ntre%#r re"re!entantulu agen e ,n "r ' na %a!e (e (ate: C+te CV&ur sunt ,nreg strate ,n %a!a (e (ate4 Ka!a (e (ate este com"uter !at# sau manual#4 C+te CV&ur se ntro(uc ! ln c ,n %a!a (e (ate4 De c+n( e. st# %a!a (e (ate4 C+n( a $ost ult ma actual !are a %a!e (e (ate4 C+te CV&ur can( (a lor (e o s"ec al tate sunt ,n %a!# (e (ate4 De e.em"lu e$ &conta% l , care cunosc l m%a engle!#) Ce n$orma (es"re can( (a se ntro(uc ,n %a!a (e (ate4 9ntr&o agen e (e recrutare lucrea!# ma mul agen ) Ma mul agen $olos n( acelea meto(e te1n c "ot o% ne ( $er te re!ultate, la $el ca la ace a ' oar# ( $er te mu! can c+nt# ( $er t) De aceea, este $oarte m"ortant alegerea nu numa agen e , c agentulu ( n aceasta agen e) De ma multe or este ma "re$erat un agent "ro$es onal ( ntr&o agen e me( e, (ec+t un agent me( u ( ntr&o agen e "ro$es onal#, ar cel ma % ne 'a $ c+n( un agent "ro$es onal ( ntr&o agen e "ro$es onal#) Este "re$erat# ,nt+ln rea cu agentul, care 'a e$ectua nem *loc t recrutare, nu cu managerul agen e sau cu alte "ersoane) 9n acest ca! se re(uce la m n m ( stors unea $ ltrarea n$orma lor ,n "rocesul comun c#r ) Succesul recrut#r "une temel a ,n eta"a "r mar#, c+n( "atronul transm te cer nele "ostulu , cultur organ !a onale, cer nele "ersonale "ro$es onale, c#rora tre%u e s# cores"un(# can( (atul) Agentul 'a e$ectua ,n mare "arte "rocesul recrut#r selec on#r 'a "re!enta la s$+r t numa 5&6 can( (a cele ma "otr ' "entru "ostul 'acant) -entru aceasta agentul 'a e$ectua un nter' u cu "atron "entru ,nelegere corect# am"l# a cer nelor) Inter' u cu "atron ,n me( e (urea!# 1,7&2 ore) Dac# nter' u a (urat su% 1 or#, "atronul tre%u e s# =c1 uleasc# urec1 le> ,n "r ' na agentulu agen e ) Uneor , "entru "ostur $oarte m"ortante "oate (ura 5 ore ma mult) A(eseor manager au o mag ne gre t# (es"re ceea ce au ne'o e) D scu a "rel m nar# cu re"re!entantul $ rme ,l a*ut# (e $oarte multe or s# clar $ ce "ro$ lul can( (atulu (or t sau c1 ar s# conture!e mult ma e.act con nutul *o%ulu ) 9n ma multe ca!ur , agentul "oate e$ectua o ' ! ta ,n se( ul $ rme "entru cumularea ma multor n$orma (es"re $ rma, manager , cultura organ !ator c# etc) /a s$+r t (e nter' u "atronul "oate 'er $ ca "e agentul, "un+n( urm#toarele ,ntre%#r : 1)Cum ,nc1 "u ' torul anga*at4 2)Ce cer ne ma sunt necesare "entru ocu"area "ostulu 'acant4 5)Cum o s# e$ectua c#utarea can( (a lor4 Ce meto(e o s# $olos 4 De ce4 6)Cum o s# e'alua can( (a 4 Ce cr ter 'or sta la %a!a e'alu#r 4 7)A a'ut e."er ena ,n recrutarea "entru "ostur asem#n#tor 4 -ute s#&m "o'est (es"re un ca! a"arte4 @)Cum ' se "ar con( (e munca salar u o$er te (e $ rma "entru can( (at4 Ce se ma "oate $ace "entru sat s$ac a anga*atulu ' tor4 ;e$ul (e"artamentulu (e Resurse Umane ( ntr&o $ rma ( n Rus a, a (escr s "e agentul

(e recrutare, care este ,ntr&a(e'#r "ro$es onal com"etent ,n (omen ul lu ) Du"# "#rerea lu agentul "ro$es onal: 1)O s# cear# ,n "r mul r+n( $ a "ostulu , "ro$es ograma sau ,n ult mul ca!, (escr erea am#nun t# a "ostulu ) 2)O s# cear# (escr erea $ rme , cultur organ !a onale, tra( lor, e$ulu ec1 "e cu care 'a lucra ' torul anga*at) 5)O s# ' ! te!e ,ntre"r n(ere, o s# ( scute cu e$ul coleg ' torulu anga*at) 6)O s# "ro"une 5&7 can( (a ce ma "otr ' "entru selec a, care au $ost selec onate "e %a!a testelor o% ect 'e nu o s# trem te to can( (a CV&ur c#rora au $ost ,nreg strate ,n %a!a (e (ate) 7)O s# $oloseasc# alte meto(e (e recrutare ,n a$ar# c#ut#r ,n %a!a (e (ate a agen e ) @)O s# "art c "e la selec a can( (a lor "ro"u 4 A)Du"# anga*area, ,n "er oa(a (e garan e, o s# contacte!e "e "atronul se 'a nteresa (es"re can( (at)

.6.3 Per"on!# te$,or!r


9n ult mul t m", ,n #r le (e!'oltate nu numa , crete tot ma mult cerea "entru "ersonal tem"orar "entru "er oa(# scurt#) Numa ,n Statele Un te, ,n 1BB2 1AL ( n totalul anga*a lor $#ceau "artea ( n anga*a tem"orar , ar ,n anul 2FFF num#rul anga*a lor tem"orar au crescut "+n# la 7FL)9n Rus a, (e e.em"lu, cererea (e "ersonal tem"orar a crescut $oarte mult ,n ult m 7 an ,n "re!ent 17L ( n comen! le (e recrutare "r m te (e agen (e recrutare locale re"re! nt# recrutarea "ersonalulu tem"orar) 9n Re"u%l ca Mol(o'a ,n ult ma 'remea a crescut $oarte mult cererea (e "ersonal tem"orar care lucrea!# ,n (omen u construc lor, me( c na, ID) 9n Rom+n a tot ,n ult mul t m" se ,nreg strea!# creterea cerer (e "ersonal care 'a lucra "entru "er oa(a scurt#) D n aceasta categor e (e "ersonal $oarte c#uta sunt s"ec al t ,n (omen ulu ID telecomun ca ) De o% ce tem"orar sunt anga*ate s"ec al t ,n (omen ID, Resurse Umane, Construc , ma rar consultan ,n a$acer , me( c *ur t ) E sunt anga*a "entru ( $er te "ro ecte care au caracter tem"orar, 1F&67 ! le, ma rar "entru 5&@ lun ) Dot (e" n(e (e com"le. tatea "ro ectulu ) E.em"le "ro ectelor un(e a"are ne'o e (e "ersonal anga*at "e %a!a tem"orar#) In$ormat !area automat !area ,ntre"r n(er ) /a acest "ro ect a"are ne'o e (e ( $er te s"ec al t ID) Deoarece n$ormat !area se $ace o(at#, ne'o a (e s"ec al t necesare "entru ela%orarea m"lementarea "ro ectelor (e acest t " este tem"orar#) Ulter or este ne'o e numa (e un ng ner s stemelor n$orma onale 2a(m n strator reea3 care 'a su"ra'eg1ea s stemul n$orma onal m"lementat) C+n( $ rma (orete s# constru asc# ,n reg e un o% ect 2(e e.em"lu, un se( u nou etc3, (ar nu este s"ec al !at# ,n (omen ulu construc lor) -entru aceste "ro ecte a"are ne'o a (e s"ec al t ,n (omen ul construc lor 2 ar1 tec , ng ner etc3 munc tor care 'or $ anga*ate "entru "er oa(a (erul#r "ro ectulu ) De *ur t a"are ne'o e "entru "er oa(a ,nc1e er contractelor $oarte m"ortan sau "entru or ce alte s tua c+n( este ne'o e tem"orar# (e *ur t ) 9ntre"r n(erea organ !ea!# com"an a (e "u%l c tate caut# "ersonal "entru "er oa(a "romo lor) Etc)

A'anta*ele $olos r "ersonalulu tem"orar sunt urm#toare: De ma multe or "ersonal se g#sete $oarte re"e(e) De o% ce ,ntr&o 1&2 (ac# se a"elea!# la agen e (e recrutare sau 1&A ! le ma mult c+n( $ rma cu $orele "ro"r caut# "ersonal tem"orar) 8olos re (e "ersonal tem"orar (eseor re(uce ( $er te c1eltu el cu m"o! te 2 (eseor sunt anga*ate "e %a!a (e con'en c ' le3, as gurare, c1eltu el cu conce( u %ol ) 8olos rea (e "ersonal tem"orar re(uce la $el c1eltu el a(m n strat 'e (e recrutare) 8olos rea "ersonalulu tem"orar este (e ma multe or a'anta*oas# c1 ar (ac# salar "ersoanelor recrutate tem"orar sunt ma mar cu 2F&7FL) Cu "ersonal tem"orar nu a"ar "ro%leme ,n "rocesul conce( er , (eoarece contractul $oarte clar sta% lete "er oa(a (e anga*are) 8olos rea "ersonalulu tem"orar crete $le. % l tatea mo% l tatea ,ntre"r n(er "e s"ec al t lor no )

De!a'anta*ul "r nc "al al recrut#r "ersonalulu tem"orar este salar u $oarte mare "l#t te acestor "ersoane, care, cum am s"us ma sus, este cu 2F&7FL ma mult (ec+t salar ul (ac# e 'or lucra "ermanent ,n aceasta ,ntre"r n(ere) Dar a'anta*ele o$er te mer t# $olos rea acestu t " (e "ersonal) E. st# ma multe t "ur (e "ersonal tem"orar) 8le. %le&sta$$) -ersonal ( n aceasta categor e este anga*at ,n "er oa(ele (e '+r$ a act ' t# lor) De e.em"lu, "ro(uc a agr col# (e" n(e (e anot m" "ersonal su"l mentar este necesar ,n "er oa(ele (e '+r$, a( c# 'ara) Un alt e.em"lu, c+n( cresc '+n!#r le este necesar "ersonal su"l mentar "e "er oa(a '+n!#r lor (e '+r$) De ma multe or se anga*ea!# "ersonal su"l mentar "entru "romo , e."o! t+rgur ) Deseor a"are ne'o e (e secretare tra(uc#tor su"l mentare c+n( ' ne o (elega e mare ( n str# n#tate) /ease( "ersonel 2 leas ng (e "ersonal 3) D n aceasta categor e $ac "arte "ersonal, care "e %a!a (e contract este ,nc1 r at ( n alte ,ntre"r n(er ) 9n aceasta categor e mare "arte $ac s"ec al t ID resurse umane) S"ec al t (e alte "ro$es ocu"# o cota $oarte m c# ( n "ersonal ,nc1 r at) De o% ce , cu ,nc1 r er (e "ersonal se ocu"# agen (e recrutare) 9n Rom+n a "ro"r u "ersonal ,nc1 r a!# "u ne agen (e recrutare) Una ( n aceste agenW este Snell ng -ersonnel Ser' ces) Se ma "oate ,nc1e a contracte cu alte agen ( n Rom+n a) Cre( c#, "entru un 'en t su"l mentar nu 'a re$u!a n men , (ac# este "ersonal l %er) Unele agen s"ec al anga*ea!# s"ec al t ( n ( $er te (omen a"o ,nc1 r a!# altor $ rme "entru ( $er te sco"ur ) 9n acest ca! s"ec al t ,nc1 r a o$ c al $ac "arte ( n "ersonalul agen e (e recrutare, (ar "e %a!a (e contract ,nc1e at ,ntre agen e $ rma lucrea!# ,n aceasta $ rm# un(e nu este ,nreg strat ca anga*atul) Se ma "ot ,nc1 r a "ersonal "entru ( $er te "ro ecte (e la alte $ rme) O$ c al ,n Rom+n a aceasta "roce(ura ,nc# n men nu "ract c# l "sete la moment (at %a!a leg slat '#) Outsourc ng) Aceasta este ,nc# o meto(a recrut#r "ersonalulu tem"orar, care este larg r#s"+n( t# ,n Rom+n a) Outsourc ng este o strateg e "utern c# la care a"elea!#, "e scara larga, com"an (e toate m#r m le ( n toate (omen le) -ut+n( $ tra(us a"ro. mat ' "r n =(elegarea unor act ' t# >, Outsorc ng "resu"une e.ternal !area unor act ' t# ( n

,ntre"r n(ere) A( c# ,ncre( narea lor altor $ rme) De e.em"lu, c+n( e' (ena conta% l# ( ntr&o $ rma este (us# (e alt# $ rma s"ec al !at# "e %a!a (e contract) 9n acest ca!, Managementul ,ntre"r n(er , (egre'at (e act ' t# (e rut na, are t m"ul n$orma le necesare "lan $ c#r strateg ce) Outsourc ng nu tre%u e con$runtat cu leas ng (e "ersonal) Contracte (e outsorc ng sunt ,nc1e ate "e o "er oa(a mult ma lung#, (ec+t contracte (e leas ng (e "ersonal nu se n (e un "ro ect anume, c (e act ' tatea (e rut n#) -entru ce ma mul manager auto1ton , "oate "#rea stran e (elegarea c#tre o alta $ rma a (erul#r act ' t# $ nanc ar&conta% le, s"re e.em"lu) Aceasta ,nseamn# =moartea> "ro"r ulu ser' c u (e s"ec al tate, (e'en t nut l cost s tor, "entru ca "r mul a'anta* al "re(#r "e m+ n str# ne a act ' t# $ nanc ar&conta% le ,l re"re! nt# controlul costur lor "e termen lung) Str# n te a*ut# s# ma ta ( n c1eltu ala) Este $oarte m"ortant c# manager s# "r 'easc# ( ncolo (e act ' t# (e rut n# s# (ent $ ce alte nte la $el (e m"ortante, cum sunt concentrarea asu"ra act ' t# lor&c1e e ( n $ rma, creterea creat ' t# $le. % l t# "rocesulu (e con(ucere etc) -ract c, a"roa"e or ce act ' tate "oate $ "reluat# (e o $ rma s"ec al !ata) Acest lucru nu se $ace nsa la ,nt+m"lare) 9n luarea (ec ! e , "e l+ng# argumentul real !#r unor econom m"ortante, se au ,n calcul o% ect 'ele com"an e s stemul (e e'aluare a "er$ormantelor) -entru a $ e$ c ent, managementul tre%u e sa re(uc# t m"ul "etrecut cu generarea n$orma lor $ nanc are, ,n $a'oarea celu $olos t "entru nter"retarea ut l !area acestora) 8 rma (e "oate "relua act ' tatea (e generare a acestu gen (e n$orma ) Cu alte cu' nte, ,n locul (e"artamentulu $ nanc ar&conta% l, "oate $ anga*at un "artener e.tern care s#& asume res"onsa% l t# le res"ect 'e) 9n acest ca! outsourc ng o$er# ma multe a'anta*e) Sunt el m na t m" mor ) 8 rma (e outsourc ng are t m"ul e'aluat "e "roce(ur , nu se ,m%oln#'ete nu ntr# ,n conce( u (e o( 1n# sau (e matern tate) Onorar ul este su% suma salar lor "ersonalulu ( n ca(rul $ostulu com"art ment $ nanc ar&conta% l) Oamen sunt % ne "reg#t , au acces la n$orma sunt la curent cu toate mo( $ c#r le leg slat 'e) /ucr+n( concom tent cu ma multe com"an , e au o e."er ena %ogata t u care sunt solu le a(ec'ate s"ec $ culu cl entulu >) Manager sca"# (e 1+rtog#r e) 8 rma (e outsourc ng se "oate ocu"a (e ,ntocm rea s tua lor $ nanc are, (e ela%orarea ra"oartelor, (e managementul costur lor, (e ,ncas#r , "la etc) Un manager care se (ec (e s# scoat# ,n a$ara com"an e o anum ta act ' tate este con$runtat cu o "ro%lema (el cata, cea a oamen lor care, "ana ma er , $#ceau trea%a "reluata (e $ rma (e outsourc ng) Cele ma multe organ !a nu "ot $ace $aa acestor "ro%leme $#r# as stena (e"artamentulu (e resurse umane) Dac# anga*a sunt ,n total tate ( s"on % l !a , "e termen scurt, $ rma "oate a'ea sur"r !e ne"l#cute) -lecarea acestora are m"act negat ' asu"ra anga*a lor ( n ca(rul altor (e"artamente, care se s mt (emoral !a , cre( ca a$acerea este ,n (ecl n ca locul lor (e munca nu ma este s gur) Ran(amentul munc sca(e, ,nce"e $luctua a (e "ersonal) -a ,n luarea (ec ! e (e a a"ela la outsourc ng 1) I(ent $ carea act ' t# lor (e %a!# ale com"an e , a celor care as gur# a'anta*ele com"arat 'e generea!# "ro$ t) Act ' t# le care nu ntr# ,n aceasta categor e, (ec cele care nu sunt "e l sta "r or t# lor "entru n'est , resurse, aten e (eose% ta ( n "artea managementulu , "ot $ace o% ectul outsourc ng&ulu ) 2) I(ent $ carea o% ect 'elor urm#r te "r n outsourc ng)

5) 6) 7) @)

Sta% l rea gra(ulu (e m"l care a $ rme (e outsourc ng ,n act ' tatea (elegat#) E'aluarea m"actulu asu"ra resurselor umane "re'en rea s tua lor (e cr !#) Sta% l rea costulu "rocesulu (e outsourc ng ra"ortarea acestu a la costur le curente) Selectarea $ rme (e outsourc ng)

C1 ar ,ntre"r n(er le m c m *loc "ot %ene$ c a (e a'anta*ele outsourc ng&ulu $ nanc ar&conta% l) -resu"unem, s"re e.em"lu, c# o $ rm# are un ser' c u $ nanc ar&conta% l alc#tu t ( ntr&un conta% l 2cu un salar u %rut (e 17F USD3, un tre!or er 2cu un salar u %rut (e 17F USD3, un conta% l&se$ 2cu un salar u %rut (e 6FF USD3 un ( rector $ nanc ar 2cu un salar u %rut (e @FF USD3) -entru to acet anga*a , $ rma "l#tete 5FL CAS, 7L "entru oma*, AL "entru $on(ul (e s#n#tate, 1L "entru $on(ul (e r sc acc (ente , 1L com s onul Camere (e munca) Dec 66L, "e un $on( (e salar (e 1)5FF USD & anga*atorul "l#tete statulu 7A2 USD) 9n $ nal, (e"artamentul $ nanc ar&conta% l costa 1)MA2 USD:lun#) 8 rmele (e outsourc ng "re au $unc a $ nanc ar&conta% la contra unu onorar u (e @FF& MFF USD su"l nesc munca tuturor anga*a lor, ,n *um#tate ( n t m"ul n al) /ucrea!# su% contract, au termene l m t# "rec se, nu ntr# ,n conce( u, nu cer m#r r (e salar u, nu $ac gre'a) Ma mult, a'+n( acces la n$orma (e ult ma ora lucr+n( "entru cl en cu act ' t# ( 'erse, "ot $ consultate ,n luarea (ec ! lor strateg ce) Ser' c le "restate (e $ rmele (e outsourc ng a(aug# 'aloare a$acer lor cl en lor) J gantul amer can M croso$t este a(e"tul (eleg#r tuturor act ' t# lor ,n care nu e.celea!#) Aceasta "ol t ca este a"l cat# glo%al, ,n $ ecare ar# ,n care com"an a este "re!ent# o$ c al) =M croso$t se l m tea!# s# $ac# ceea ce t e ma % ne: sa concea"# "rograme) C1 ar "ro(uc a $ ! ca 2$a%r carea CD&ur lor "e care sunt m"r mate3 se $ace "r n outsourc ng, la o soc etate ( n Irlan(aE, a$ rma -aul M c1es, ( rector Canale (e D str %u e la M croso$t Rom+n a) ; ,n Rom+n a, ma*or tatea act ' t# lor au $ost (elegate c#tre alte $ rme) S"re (eose% re (e alte com"an ( n (omen u, M croso$t nu ' n(e n c un "ro(us ,n mo( ( rect) 9n Rom+n a $ rma amer can# comun c# ,n mo( regulat cu 1)7FF (e com"an (e ID are @FF (e reseller care se ocu"# (e comerc al !area ser' c le "ro"r u&! se) Rolul acestora este s# '+n(# strateg le (e mar?et ng, "recum sa "romo'e!e "e " aa "ro(usele M croso$t Rom+n a) D str %u a "ro(uselor "e canalul ( ntre $a%r ca reseller se $ace (e asemenea "r n "artener ) Acet a m"ort# "ro(usele ( n Irlan(a , a"ro' ! onea!# a"o "e reseller ) Este $oarte m"ortant, ,n Rom+n a, ca aceasta act ' tate s# $ e real !at# (e $ rme care au e."er ena ,n lucrul cu 'ama) Acestea cunosc $oarte % ne "roce(ur le 'amale , nu ,n ult mul r+n(, "e ce care tre%u e sa le a"l ce) M croso$t Rom+n a este un % rou (e sell mar?et ng, care are rolul (e a gest ona rela le cu acet "artener ) -entru "romo'area "ro(uselor, M croso$t ut l !ea!# "re"on(erent mar?et ngul ( rect) Aceasta ,nseamn# tr m terea (e ( 'erse mater ale n$ormat 'e, cu "r ' re la no "ro(use sau "reur "romo onale, (e n' ta la ac un (e "re!entare, cl en , "oten al cl en "artener ) -entru aceste act ' t# , ,n toata lumea, M croso$t a"elea!# la $ rme (e $ul$ llment) Acestea au rolul s# "un# ,n "ract c#, ( n "unct (e 'e(ere log st c, strateg le (e mar?et ng conce"ute (e "ro(uc#torul (e so$tur ) =Costur le ar $ $ost mult ma mar (ac# am $ $olos t "ro"r a log st c# "entru aceste ac un ) Ar $ tre%u t s# n'est m %an ntr&o reea (e calculatoare s# a'em "ersonal nstru t care s# ntro(uc# n$orma le ,n %a!a (e (ate) Ac un le tre%u e sa se (es$#oare ,n "er oa(e scurte (e t m") Ar $ necesar un ,ntreg (e"artament care nu ar a'ea o act ' tate constantaE, s"une -aul M c1es) M croso$t a ales, "entru act ' tatea (e $ul$ llment ( n Rom+n a, com"an a O"en -u%l c

Ser' ces) 9n "ermanena sunt tr m se reseller lor, (ar consumator lor $ nal "ros"ecte, CD&ur cu "rograme test, mater ale "romo onale etc) O-S gest onea!# %a!ele (e (ate ale M croso$t) 9n "ac1etele cu "rograme sunt ntro(use $ormulare "e care cum"#r#torul, (ac# (orete, le com"letea!# cu (atele "ersonale le tr m te c#tre O-S) Ast$el, el este ntro(us ,n %a!a (e (ate a com"an e , "r m n( a"o "r n "ost# ( 'erse mater ale n$ormat 'e) Ka!ele (e (ate "erm t est marea e$ c ente unor ac un "romo onale) D n %a!a (e (ate sunt selec onate (e c#tre outsourcer, ,n $unc e (e cr ter le sta% l te (e M croso$t, "ersoanele care 'or $ n' tate la o anum ta ac une) Dot $ rma (e $ul$ llment se ocu"# (e t "#r rea n' ta lor, "unerea ,n "l cur tr m terea lor) A"o se ,nreg strea!# ,n %a!a (e (ate "ersoanele care con$ rm# "art c "area, cele care "art c "# la ac une , ,n $ nal, cele care ,n urma ac un "romo onale (e' n cl en ) =9n "re!ent, "lata act ' t# lor (e $ul$ llment se $ace con$orm unu tar $ sta% l t "entru $ ecare o"era une) E. sta un "re "entru o"era unea (e "unere ,n "l cur , "entru e."e( ere, "entru ntro(ucere ,n %a!a (e (ate etc) E, (eclara -aul M c1es)

.6.5 C)ut!re! direct) :he!d;huntin%<


-atronul "oate tot $olos elementele (e c#utarea ( rect# 21ea(&1unt ng3 ca agen (e recrutare) Dar aceasta neces t# mult t m" %an (e ma multe or ma con'ena% l 'a $ a"elarea la agen (e recrutare) E cunosc $oarte % ne te1n ca 1ea(&1unt ng au $oarte multe n$orma (es"re can( (a "oten al ) -entru $olos rea 1ea(&1unt ng sau c1 ar elementelor lu la n 'el "ro$es onal "atronul sau managerul (e resurse umane tre%u e s# cunoasc# aceasta meto(a, ,n ca! contrar $olos rea e "oate s# (uc# la n c un re!ultat ros rea t m"ulu $oarte scum") 9n "r mul r+n(, $ rma tre%u e s# o$ere $oarte %un con( "entru atragerea s"ec al t lor care la moment nu sunt co nteresa ,n sc1 m%area loculu (e munc#) De ma multe or can( (a sunt co nteresa (e un salar u ma mare, car era ,munca nteresant#, etc) Dar tre%u e luat# ,n cons (erarea e."er ena ma multor manager (e resurse umane, care s"un c# can( (atul care se mot 'ea!# numa cu salar u nu este cel ma %un can( (at, ma ales "entru "ostur (e con(ucere, sau "entru lucru ,n ec1 "a) De aceea "atronul tre%u e s# a ,n cons (erare mot 'area can( (atulu ) Recrutarea se ,nce"e cu sta% l rea l ste cu can( (a "oten al ) Aceasta este cea ma grea eta"a) Deseor "atronul nu t e "e c ne se recrute!e) Se recoman(# stu( erea "ersonalulu ( n $ rme care are ace a (omen u (e act ' tate) Atragerea s"ec al t lor ( n $ rme mar ,n $ rme ma m c 'a $ ma grea "atronul tre%u e s# o$ere con( atract 'e "entru can( (a ) Ma uor se "oate real !a atragere ( n $ rme ma m c , (eoarece trecerea ,ntr&o $ rma ma mare ma recunoscut# sau "e un "ost ma ,nalt (e*a mot 'ea!# "e can( (a $oarte mult) A"o se trece la colectarea n$orma lor (es"re can( (a "oten al : $ rma un(e lucrea!#, "ost care ocu"#, salar u, tele$on, stu( , e."er ena, real !#r le, (ate "ersonale, etc) De ma multe or este $oarte greu o% nerea acestor n$orma ) -entru aceasta se a"elea!# la "ersoane 2= n$ormator >3 care "ot (a n te n$orma (es"re can( (at 2"r eten , ru(e, coleg la ser' c u3) Colectarea n$orma lor tre%u e real !at# "e ascuns, "entru c# s# nu a$le con(ucerea $ rme (e un(e se atrage "ersonalul) Unele ='+n#tor > ' n ,n se( u $ rme ,n cal tate (e =cl en > "r n s m"le ,ntre%#r a$l# $oarte multe n$orma 2a(resa, tele$on can( (atulu nteresant etc3) -ract ca arat# c# cel ma % ne =se (e!leag# la 'or%a> secretare '+n!#tor ) Aceasta eta"a consum# $oarte mult t m") ; uneor (urea!# s#"t#m+n c1 ar lun ,ntreg ) Dar "entru g#s rea unu manager %un cu e."er ena "entru "ostul $oarte m"ortant mer t# ate"tat

2&5 lun ) Un manager ( ntr&o $ rma ( n Re"u%l ca Mol(o'a a ! s, =no suntem gata s# ate"t#m *um#tate (e an, (ar cu o con( e (ac# o s# g#s m =stea>) -e %a!a n$orma lor colectate se $ace tr erea can( (a lor a"o se n' te la nter' u 2&7 can( (a , (eoarece ,n ca!ul 1ea(&1unt ng can( (atulu se "ro"une un "ost (e munc# nu "art c "area ,ntr&un concurs un(e ' n ,nc# 7F can( (a 1ea(&1unt ng se trans$orm# ,ntr&o recrutarea tra( onal#) De o% ce "entru "r ma ,nt+ln re "atronul n' t# "e can( (at "oten al la o ca$ea, sau la o c na ,ntr&un restaurant un(e el "ro"une "ost (e munc# negoc a!# cu can( (atul) Aceasta ,nt+ln re tot se $ace "e ascunse, $#r# s# a$le $ rma un(e lucrea!# can( (atul, ,n ca! contrar toat# o"era unea (est nat# atrager can( (atulu 'a a'ea eec)

.6.6 Internet
Internet&te1nolog se r#s"+n(esc cu E' te!a lum n > ,n ult mul t m" se $olosesc ,n toate (omen le ,ntre care recrutarea "ersonalulu ) Num#rul (e ut l !ator a crescut $oarte re"e(e ,n ult mul t m" 2 'e! $ gura 153) 9n Rom+n a ,n anul 1BBM era numa 1@F m (e ut l !ator a Internetulu , ar "entru anul 2FF1 se est mea!# c rca 1,M m l oane (e "ersoane care 'or accesa ,n mo( regulat Internetul) Cea ma mare "arte a ut l !ator lor, "este A7 L, au '+rsta ,ntre 1M& 57 an ) AF L au stu( su"er oare) Aceste (ate sunt (es"re ut l !#tor care $olosesc regular Internet& ul, ar num#rul "ersoanelor care $olosesc Internet ( n c+n( ,n c+n( ,n Rom+n a a (e"# t 1,2 m l oane ,n anul 2FFF) Doate aceste "ersoane sunt "oten al can( (a "entru ocu"area unu "ost)
DODO $ gura (e "us

8 gura 5 & Numarul (e ut l !ator a Internetulu ,n Rom+n a 2,n m 3 Un s"ec al st ( n agen a (e recrutare EMetro"ol s> ( n Rus a 2aceasta agen e (e recrutare cu "este @7F (e anga*a ,n 77 agen ( n marele orae, ocu"# locul 5 ,n to"ul agen lor (e recrutare3 s"une: E ,n 1BB2, B7 L ( n CV soseau "r n "ota o% nu t# sau "ersoane (e"uneau ( rect ,n se( u nostru numa 7 L ' neau "r n $a., ast#! AF L ( n CV ' n "r n "ota electron c#, 2F L ' n "r n $a. numa 1F L ' n "r n "ota o% nu t#, nu ma "r m m CV ,n se( u nostru)> 9n rom+n a ,n "re!ent s tua a este la $el) Stu( u $#cut (e m ne a ar#tat c# m"ortana Internetulu a crescut $arte mult ,n ult m an ,n "re!ent MF L ( n agen (e recrutare c1est onate au "ag na "ro"r e un(e "u%l c# anuur (e recrutare CV cele ma %une) Do sunt conecta la Internet) Mare "arte ( nte nte"r n(er care $olosesc Internet ca o meto(a (e recrutare sunt s"ec al !ate ,n ID, comer, "ro(uc#toare ec "amentelor electron ce etc)MF L ( n ,ntre"r n(erele c1est onate sunt conectate la Internet) Au a"#rut un num#r cons (era% l al agen lor ' rtuale (e recrutare, care au %a!e (e (ate uneor c1 ar ma mar (ec+t ,ntr&o agen e clas c#) Accesul la aceste %a!e (e CV (eseor sunt gratu te "recum (e"unerea CV) A"roa"e toate au motoare (e c#utare care $ ltrea!# CV (u"# anum te cr ter s"ec $ cate, cea ce uurea!# munca stu( er CV&ur lor "entru "atron ) Doate aceste (ate arat# m"ortana Internet&ulu ,n act ' tatea ,ntre"r n(er care crete ( n ! ,n ! , ma ales $olosul care "oate s# a(uc# ,n "rocesul recrut#r ) A'anta*ele recrut#r "e Internet sunt urm#toarele :

1) Consum (e resurse $ nanc are este m n mal) Ut l !#torul "l#tete numa cone. unea cu Internet, stu( erea CV sau "u%l carea anunulu sunt, (e o% ce , gratu te) Costul cre#r "ro"r u s te "romo'area ulter oar# sunt m c ,n com"ara e cu anunur "u%l c tare ,n ! are re' ste) 2) Consum (e munc# este (estul (e m c (eoarece, cum am men onat ma sus, multe s te& ur au motoare (e c#utare, care econom sesc t m") 5) O"erat ' tatea) 9n t m" $oarte scurt, care $oarte (es at nge c+te'a m nute, se "ot g#s !ec sau c1 ar sute CV "ersoanelor care se caut#) 6) Num#rul (e acces#r a unor ( n s te&ur "romo'ate (e recrutare este $oarte mare "oate concura c1 ar cu t ra*ul re' stelor ! arelor) De e.em"lu, s te&ul (e *o%ur GGG)%est*o%s)ro a $ost accesat (e 1@6)61F (e or (e "e 1F)5M7 calculatoare ( $er te ,ntre 1 A ul e 2FF1X) Un son(a* e$ectuat (e catre re' sta K ! ,n mart e anulu 2FF1, la care au "art c "at 6FFF (e "ersoane, a ar#tat c# cu stu( erea o$ertelor (e lucru "e s te&ur (e *o% se ocu"# 61,5L ( n ut l !#tor ) Date (es"re alte s te&ur (e *o%ur sunt "re!entate ,n ta%elul nr 2) 8ora (e munc# recrutat# "e Internet este ,nalt cal $ cat# cu stu( su"er oare Et+n#r#>) S"ec al t (e la GGG)YumanResources)ro au real !at un stu( u au E(esenat> un "ortret al can( (a lor care (e"un CV&ul on&l ne) Stat st cele sunt sunt real !ate "e un num#r (e @FFF "ersoane, CV&ur le c#rora se a$l# ,n %a!a (e (ate on&l ne a s te&ulu ) De!a'anta*e aceste $orme (e recrutare sunt urm#toare: 1) Aceast# meto(a este nut l# ,n c#utare unor categor (e s"ec al t ma ales munc tor lor cal$ ca necal $ ca ) ;ansa (e a gas un to"&manager %un "r n Internet este $oarte m c#) 2) Recrutarea "e Internet nu "oate $ $olos t cu succes ,n a$ar# Kucuret altor orae mar ( n Rom+n a) 5) CV&ur "u%l cate "e s te&ur (e *o%ur sunt ma "u n n$ormat 'e ,n com"ara e cu CV&ur clas ce) Deo% ce , c+n( se "u%l c# un anun sau CV se com"lectea!# o $orma stan(ar( !at#, care nu "rea "erm te s# re(acte!e un anun (e anga*are "entru "atron sau un CV "entru ce care caut# un "ost (e munc#) Acest (e!a'anta* "oate $ (e"a t "r n re(actarea c+m"ulu Ealte n$orma > "e care au ma*or tatea $ormelor) -u ne n$orma "re!entate ,n e&CV&ur 2CV electron ce3 neces t# o munca su"l mentar# "entru 'er $ carea lor a$larea (atelor su"l mentare (es"re can( (at) 9n Internetul rom+nesc ,n "re!ent sunt ,nregestrate "este 1FF (e s te&ur s"ec al !ate ,n *o%ur ) Du"# con nutul ele se clas $ c# ,n : S te&ur ale agen lor (e recrutare) A"roa"e $ ecare agen e (e recrutare care se cons (er# com"etent# "ro$es onal# are "ro"r u s te, un(e "u%l c# "ostur 'acante CV&ur $ar# a(resa numele "entru a$larea n$orma su"l mentare tre%ue contactat# agen e)De e.em"lu, este $oarte "o"ular s te&ul agen e (e recrutare ESnell ng -ersonnel Ser' ces> GGG)snell ng)ro ) Vers un electron ce ale re' stelor ! arelor care au ru%r ca cu anuur (e recrutare)De e.em"lu, GGG)ca" tal)ro, care este $oarte "o"ular ,ntre s"ec al t ,n (omen ul econom c stu(en ) S te&ur cor"orat 'e a $ rmelor, un(e este (omen u Elocur (e munc# 'acante> un(e (eo% ce "atronul "u%l c# anunur "entu com"lectarea "ostur lor 'acante) Una ( n $ rmele care "r n nterme( ul "ro"r u s te recrutea!# "ersonal este

D alog2GGG)( alog)ro3) ; ,n s$+r t s te&ur agen lor ' rtuale (e recrutare, care sunt cele ma "o"ulare ,ntre "ersoane care caut# un "ost (e munc#) GGG)KestHo%s)ro, GGG)MCHo%)ro, GGG)munca)ro a"ar n aceste categor (e s te&ur "recum alte) C1 ar (ac# num#rul (e s te&ur , care (eser'esc " aa munc este $oarte mare, totu A7 L ( n totalul acces#r lor ,nregestrea!# numa 7 cele ma "o"ulare s te&ur ) S te&ul GGG)tra$ c)ro este un contor al acces#r lor s te&ur lor ,nreg strate) Contarea acces#relor se e$ectu a!# n( $erent (e ara (e "ro'enen# a ' ! t#tor lor) In$orma su"l mentare "r ' n( ara (e "ro'ene# a acces#r lor, ult m 1FF (e ' ! t#tor ora acces#r ) De e.em"lu, (ac# se accesea!# s te&ul ( n se( ul Conne., atunc ,n la Dra$ c)ro se 'a a$ a GGG)conne.)ro ca ' ! tator) 8 ecare ' ! tator 2 calculator accesat ( rect la Internet sau total tatea calculatoarelor ,n reea conectate la nternet "r n Ser'er&ul "ro"r u al reele nterne)3 Aceste (ate sunt $oarte m"ortante "entru "atronul, "entru c# el tre%u e s# e e ,n cons (erare "o"ular tatea s te&ulu , (ac# (orete s# "u%l c# un anun (e anga*are, (eoarece (e "o"ular tatea s te&ulu (e" n(e c+ can( (a "oten al o s# 'a(# anunul) Un alt cr ter u, care tre%u e luat ,n cons (erare c+n( se alege un s te (e *o%ur este m#r mea %a!e (e (ate electron ce la care can( (atul sau "atronul are acces) De e.em"lu, "e (ata (e A)FA)2FF1 ,n %a!a (e (ate al s te&ulu GGG)KestHo%s)ro au $ost ,nreg strate "este 27FFF (e CV 7FF (e o$erte (e anga*are) Aceasta %a!a (e (ate CV "oate concura (u"# m#r mea cu %a!e (e (ate al agen lor (e recrutare, ar num#rul (e o$erte (e anga*are (e"#ete or ce ! ar sau re' sta) Dar ( n "unct (e 'e(ere cal tat ' e&%a!e (e (ate create =,ntr&o sear#> n c nu se com"ar# cu %a!e al agen lor (e recrutare, care au acumulat "e "arcursul an lor) 9n ca! ,n care a $ost "u%l cat un anun (e anga*are, "atronul tre%u e s# n# seama, c# ma*or tatea can( (a lor se u t# "e anunur recent "u%l cate 27&1F ! le3) De aceea "atronul tre%u e s# actual !e!e anunul s# mo( $ ce con nutul (ac# este "os % l ,n $unc e (e e$ c ena ult mulu anun) -r n mo( $ carea (enum r (escr er "ostulu "ot $ =ag#ate> can( (a care au'#!ut anunul anter or, (ar au gnorat) Unele ( ntre s te&ur au sec une cu art cole, recoman(#r , teste on&l ne, t r ( n (omen u, leg sla e care "ot a*uta "e manager ,n "rocesul recrut#r selec e ) Ma *os sunt (escr se c+te'a s te&ur (e *o%ur care "ot $ ut le ,n "rocesul recrut#r selec e ) ***.ejobs.ro Este un s te care l stea!# at+t o$erte, c+t cerer (e locur (e munc#) Are ma multe s te& ur "artenere, ceea ce $ace c# n$orma le sale sa a %# un num#r "oten al cons (era% l (e c t tor ) ***.bursamuncii.ro S te $#r# a(m n strator, "rec !at care "re! nt# ,n "r ma "ag n# n$orma "r ' n( num#rul (e locur (e munc# ( s"on % le ,n Kucuret , clas $ cate "e stu( ) Aceste n$orma se actual !ea!# s#"t#m+nal sunt $urn !ate (e Agen a Mun c "al# (e Ocu"are 8ormare -ro$es onal# Kucuret ) S te&ul o$er# "os % l tatea c#ut#r (e cerer :o$erte (e munca sortate "e local t# , nu "e "ro$es ) Se "ot ,nreg stra CV&ur on&l ne 2se acce"t# $otogra$ 3 sau o$erte (e *o%&ur on& l ne) E. st# "os % l tatea a%on#r la un neGsletter) ***.east(unter.com S te el'e ano&cana( an care as gur# ser' c

nterna onale legate (e " aa munc ) Are

re"re!entan ,n Cana(a ,n ma multe #r euro"ene, ntre care Rom+n a, "entru $ ecare e. st+n( s te&ur na onale $ rme "artenere) 9n Rom+n a $ rma "artener# este Uonta?t Data SR/, GGG)?onta?t)ro) S te&ul o$er# ser' c gratu te (e c#ut#r (e *o%&ur "u%l c#r (e CV&ur "entru can( (a , res"ect ' c#ut#r (e CV&ur "u%l c#r (e *o%&ur "entru $ rme agen (e recrutare) 9n "r ma "ag na se l stea!# num#rul (e cl en ,nscr ) E. st# 1el" l sta (e ,ntre%#r $rec'ente "e gru"e (e ut l !#tor ) 8 ecare s te na onal are o "ag na (e t r l n?&ur ut le ,n (omen u) Ser' c le s te&ulu nclu( tra(ucer "ro$es onale, ,nreg strare o$$&l ne, "recum (e!'oltare Ge% %us ness to %us ness nterna onal "entru $ rme) ***.itclimber.com S te ,n engle!# al Rogenerator SA Kucuret , care $ac l tea!# recrutarea s"ec al t lor ID ( n Euro"a (e Est ( n alte #r ,n curs (e (e!'oltare (e c#tre com"an locale occ (entale) / stea!# num#rul (e s"ec al t ,nreg stra num#rul (e o$erte (e *o%&ur ) E. st# l n? "entru testarea gratu t# a ca"ac t# lor "ro$es onale 26FF (e teste "entru s"ec al t ID3 la GGG)%ra n%enc1)com, ceea ce "oate crete ansele "ro$es onale) E. st# t r nterna onale (e ult ma ora ,n (omen u) Se "ot c#uta *o%&ur (u"# cu' nte c1e e) S"ec al t ID se "ot ,nreg stra gratu t "entru a g#s *o%&ur , "entru a alc#tu un CV a(ec'at "entru a $ not $ ca c+n( se 'esc *o%&ur a"ro" ate cal $ c#r lor lor) Com"an le %ene$ c a!#, contra cost, (e a'anta*e legate (e recrutare&selec e ra" (# mult cr ter al#) ***.job+all.com S te al Ho%2all Internat onal cu 'ers une "entru Rom+n a) Con ne un motor (e c#utare a can( (a lor (u"# ( $er te cr ter o$erte (e munc# "entru or ce (omen u) CV&ur le ( n %a!a (e (ate %ene$ c a!# (e "u%l c tate ,n Rom+n a, Olan(a, Ital a, S"an a Jerman a) -e s te se g#sete un *o%&eng ne cu 12 o" un (e c#utare sau c#utare a'ansat# 2"entru o "ersoana (e*a cunoscut#3) E. st# $ac l tate (e a(resa e&ma l) S te&ul con ne un g1 ( leg slat ' conc s "r ' tor la (re"tul la munc# ,n Rom+n a) /a =" aa munc E e. st# un %ulet n n$ormat ' lunar) ***.job#consulting.ro S te $#r# a(m n strator "rec !at, un(e can( (a , "ot ,nscr e un CV on&l ne ,n %a!a (e (ate) E %ene$ c a!# (e mult "le s$atur e.em"le "r ' n( alc#tu rea unu CV, a une scr sor (e nten e ca ,n "r ' na "re!ent#r la nter' u) -e s te e. st# 11 teste legate (e resursele umane a% l t# le "s 1o&soc ale) 8 rmele ( s"un (e un $ormular on&l ne (e "rec !are a (atelor (es"re can( (a c#uta ) Anga*ator %ene$ c a!# (e s$atur "r ' n( nter' e'area, cr ter le (e alegere a can( (a lor, eta"ele selec e , greel le care se $ac ,n acest "roces, trucur le recoman(ate unu %un ascult#tor 2la nter' u3 cele 11 teste (e ma sus) D n s te nu re ese clar cum se "ot c#uta ,n %a!ele (e (ate o$ertele:cerer le (e locur (e munc#) (ttp,--jobs.uite.r o S te cu anunur (e cerer :o$erte (e locur (e munc#) -re! nt# (oar anunur care "ot $ "lasate gratu t (e ut l !ator ,nreg stra ) ***.munca.ro S te $#r# a(m n strator "rec !at "entru cerer :o$erte (e lucru) 9n "r ma "ag na se l stea!# ult mele !ece *o%&ur e. st# "os % l tatea ,nreg str#r ) E. st# o "ag na (e l n?&ur s"re s te&ur nterna onale ( n (omen u) Sol c tan (e locur (e munc# "ot s#& com"lete!e CV&ul, s# contacte!e anga*ator sau s# $ e contacta (e acet a) O$ertan (e locur (e munc# "ot, ,n urma

,nreg str#r , s# contacte!e sol c tan sau s# $ e a%or(a (e c#tre acet a) ***.snelling.ro S te ,n engle!a al com"an e Snell ng -ersonnel Ser' ces) -re! nt# com"an a ser' c le o$er te cl en lor) Con ne stat st c , nclus ' gra$ ce, (es"re "ro$ lul cl en lor, locur le (e "lasare a lor ser' c le o$er te "+n# ,n "re!ent) S te&ul tratea!# ,n (etal u ser' c le (e recrutare, consult ng ,n resurse umane ca (e tra n ng o$er te (e $ rma) -re! nt# o$ertele (e munc# la ora curent# "entru cl en Snell ng) Se n( c# (atele (e contact ale o$ c lor ( n Kucuret , D m oara So$ a 2Kulgar a3) ***..umanResources.ro A 'rea s# atrag aten e "e acest s te al agen e ' rtuale (e recrutare care "e l+ng# ser' c tra( onale o$er# un alt ser' c u mo(ern nou "entru Rom+n a care a "orn t eta"a nou# ,n (e!'oltarea Internetulu meto(elor (e recrutare) Am ,n 'e(ere o a"l ca e VA- (e recrutare, ( s"on % l# "e a(resa Ga")YumanResources)ro , care a $ost lansat# ,n cola%orare cu Conne.) 2A"l ca VA- 2acces la Internet (e "e tele$on mo% l3 sunt acces % le "e or ce tele$on mo% l com"at % l cu VA-3) Aceasta are (ou# sec un "r nc "ale: VA- "entru can( (a VA- "entru anga*ator ) -r ma ( ntre acestea con ne o l sta a celor ma recente o$erte (e munc# la care ut l !atorul "oate a"ela "r m not $ c#r (es"re "o! le 'al (e, ( rect "e tele$onul mo% l) MCMessenger este un nstrument care , n$ormea!# "e can( (a (es"re toate e'en mentele m"ortante a$ ate "e s te) A (oua sec une "une la ( s"o! e anga*ator lor o ser e (e stat st c "os % l tatea (e a a(#uga no o$erte) 9n ult mul t m" multe ,ntre"r n(er rom+net &au creat "ag n le&Ve% "ro"r c1 ar s te&ur ,ntreg , (ar rar c ne $olosete "o"ular tatea "ag n lor "ro"r ,n sco"ul recrut#r , a( c# "u%l carea "e s te&ul sau "ag na anunur lor (e recrutare) E."er ena ( n alte #r arat#, c# "e s te "ro"r u ma uor (e =ag#at> un s"ec al st %un ,n (omen u ,n care lucrea!# soc etatea) 9n conclu! e: Internet&ul ast#! este cel ma ( nam c (omen u, m"ortana lu crete ( n ! ,n ! ' torul a"ar ne Internetulu , aa c# nu rata ansa $olos Internet "e (e"l n, ,n toate (omen le, ma ales ,n sco"ul recrut#r )

.6.= Recrut!re! 7n in"titu'ii de 7nv)')$>nt


Multe organ !a "re$er# =s# creasc#> s"ec al t ,n nter orul organ !a e ) E "re$er# s# anga*e!e stu(en $#r# e."er ena ,n munc#, $#r# e.amen (e l cena "romo'at) Aceast# meto(# este ut l !at# $oarte (es (e c#tre $ rmele (e m#r me me( e mare, care au ne'o e (e anga*a cu stu( su"er oare) Stu(en "ot o$er multe a'anta*e "entru $ rma) 9n "r mul r+n(, to manager s"ec al t ,n alte (omen e.celen ( n Rom+n a, care lucrea!# "e "ostur m"ortante ( n com"an le mar rom+net mult na onale, c+n('a au $ost tot stu(en ) -atronul, care anga*ea!# "e stu(en , are o ansa $oarte mare (e a (esco"er talente ,ntre aceste stu(en ) 9n al (o lea r+n(, stu(en au g+n( rea mo(ern#, ( nam c#, no'ator# ,n com"ara e cu s"ec al t care au 6F&7F an ) Com"an le mo(erne, ma ales ( n (omen ID, "re$er# se anga*e!e oamen t ner , n$luena acestor oamen este re(at# "r n (e!'oltarea ( nam c# ,nt#r rea "o! lor com"et t 'e a acestor $ rme) 9n al tre lea r+n(, munc# stu(entulu este ma e$t n# (ec+t unu s"ec al st cu ( "lom#)

Mul stu(en (oresc s# se anga*e!e ma mult "entru e."er ena, (ec+t "entru un salar u) Eu "ersonal cunosc "e stu(en care (oresc s# lucre!e ,ntr&o $ rma mult na onal# numa "entru e."er ena, $#r# n c un salar u) Do stu(en sunt ' tor s"ec al t cu ( "loma, ar recrutarea stu(en lor ( n an term nal este cu mult ma e$t n#, (ec+t "este 1&2 an c+n( e o s# ' n# ,n se( ul $ rme cu ( "lom#)

9n ca! ,n care sa luat (ec ! a (e recrutarea stu(en lor a%sol'enelor, recrutarea ,n nst tu (e ,n'##m+nt se 'a %ucura (e ma mult succes, (ec+t recrutarea lor "r n alte meto(e) Costul m"l cat (e $olos rea aceste meto(e este mo(erat) Un (e!a'anta* $oarte mare a aceste meto(e este c# recrutarea e m"os % l# n unele "er oa(e ale anulu 2 'acane, seseun 3) 9n ma multe nst tu e. st# multe organ !a care "romo'ea!# recrutarea stu(en lor, care "ot a*uta "e manager ( n $ rme ,n "rocesul recrut#r selec on#r a stu(en lor a%sol'en lor) Una ( n cele ma mar organ !a este AIESEC) Aceasta organ !a a are re"re!entan ,n ma multe nst tu (e ,n'##m+nt su"er or econom c ( n ara $ace "arte ( n organ !a a nterna onal# cu sucursale ,n M7 (e #r ( n lume) AIESEC are o %a!a (e (ate numeroas# cu CV&ur a stu(en lor ( n ,n'##m+nt su"er or econom c, care (e"#ete 2FFF (e CV&ur ) Multe $ rme nterna onale, "recum rom+net , cola%orea!# cu aceasta organ !a a ,n sco"ul recrut#r stu(en lor ( n (omen u econom c) Cu a*utorul AIESEC se organ !ea!# ,n ca(rul ASE alte un 'ers t# ( n ara =P lele Car ere > un(e $ rmele organ !ea!# "re!ent#r cu stan(ur , un(e "re! nt# o$erte (e anga*are, ar stu(en "ot (e"une CV&ur ) 9n a"r l e 2FF1, la =! lele Car ere > au "art c "at "este 2F (e $ rme) AIESEC la coman(a $ rme "oate organ !a recrutarea, selec onarea "rel m nar# a stu(en lor "re!entarea 1F&17 CV a celor ma %un stu(en ) 9n acest ca!, se "oate s"une c# AIESEC este o agen e (e recrutare care caut# "ersonal ,ntre stu(en ) -artener aceste organ !a e sunt multe $ rme ( nam ce no'atoare ( n Rom+n a, ( n care $ac "arte -r ceGater1ouseCoo"ers, Kanca Austr a Cre( tanstalt, KCR, U-MJ alte) Organ !a asem#n#toare e. st# ,n ca(rul Un 'ers t# -ol te1n ce, Un 'ers t# ( n Kucuret altor nst tu (e ,n'##m+nt su"er or ( n Rom+n a) -entru recrutarea ,n nst tu (e ,n'##m+nt se "oate a"ela la ca(re ( (act ce, care "ot organ !a "rocesul recrut#r sau recoman(a "e un stu(en , caracter !a "e e ( n "unct (e 'e(ere "ro$es onal) 9n unele $ rme (e stat sa "#strat tra( a (e "e 'remea comun st#, care se re$er# la tr m terea cerer ,n nst tu (e ,n'##m+nt "entru anga*area a%sol'en lor) Iar nst tu organ !ea!# re"art !area 'oluntar# a a%sol'en lor "e "ostur l %ere) De o% ce aceasta ac une se organ !ea!# ,n lun le ma <august este gratu t# "entru $ rme, ceea ce "oate re(uce %ugetul (est nat com"let#r "ostur lor 'acante no create) Dar (e aceasta $orma (e recrutare se $olosete numa ,n mare "arte ,ntre"r n(er (e stat, ar ea "oate a(uce multe a'anta*e "entru $ rme "r 'ate) Se ma "ot re(acta anunur (e recrutare a$ area lor ,n nc nta nst tu e (e ,n'##m+nt 2 (ac# "erm te rectoratul sau (ecanatul a$ area anunur lor 3) Se ma "ot organ !a "re!ent#r ,n nst tu (e ,n'##m+nt, care *oac# (oua rolur ) 9n "r mul r+n( se organ !ea!# "romo'area $ rme ,n al (o lea r+n(, se "ot recruta stu(en ( n ca(rul celor care au 'en t la "re!entare) -ract ca arat#, c# stu(en cu "l#cere ' n la ( $er te "re!ent#r , ma ales (ac# se organ !ea!# (e $ rme recunoscute) A(eseor , stu(en a"rec a!# "os % l tatea (e a ( scuta cu c ne'a ( n "ro"r a s"ec al tate, (ar aceast# "ract c# "oate ( lua o% ect 'ul recrut#r , (ac# s"ec al stul nu este % ne "reg#t t "entru act ' tate (e recrutare)

/a "lan $ carea une cam"an (e recrutare nst tu (e ,n'##m+nt, s"ec al stul ,n resurse umane tre%u e s# sta% leasc#, "entru ,nce"ut, c+te nst tu s# ' ! te!e) S&a constat c# e$ortur le ma ntense (e recrutare la un num#r ma m c (e nst tu cu "ro$ tul a(ec'at au e$ c en# ma mare (ec+t recrutarea ( ntr&un num#r mare (e nst tu ) Un 'ers t# le sunt alese, (e regul#, "e %a!a e."er ene organ !a e cu $ot a%sol'en , a re"uta e col , a local !#r geogra$ ce) O(at# ce nst tu (e ,n'##m+nt au $ost alese, e."ertul ,n recrutare $ace e$ortur (e a "o"ular !a numele organ !a e , (e a crea o %un# re"uta e a aceste a ,n r+n(ur le stu(en lor (e a r#s"+n( n$orma (etal ate (es"re t "ur le (e car ere care se "ot constru ,n ca(rul organ !a e ) -e l+ng# nst tu (e ,n'##m+nt se ma "ot $ace recrut#r ,n cam"usur stu(enet ) Inter' ur le ,n cam"us ,n nst tu (e ,n'##m+nt sunt, ,n general, urmate (e n' ta (e a ' ! ta organ !a a, a(resate can( (a lor celor ma %un ) Aceast# ' ! t# tre%u e "lan $ cat# cu aten e, ast$el ,nc+t s# se cree!e o m"res e %un#)

.6.? @!&e de d!te ,ro,rii


Multe $ rme, ma ales cele renum te, "r mesc ! ln c 7&1F CV&ur (e la can( (a ) Dar $oarte "u ne ( n ele "#strea!# aceste CV&ur organ !ea!# "ro"r a %a!a (e (ate asem#n#toare cu cele (e la agen (e recrutare) Ulter or "ro"r a %a!a (e (ate "oate econom s su%stant ' t m" %an , c+n( a"are ne'o e (e "ersonal) K ne,neles, c# ma uor s# lucre! cu "ersoane care act ' caut# loc (e munc# la moment (at, (ar (ac# (e luat ,n cons (erare c# o "ersoan# se a$l# ,n c#utarea unu nou "ost (e lucru, ,n me( e, o (at# ,n 2&5 an , "er oa(a c#ut#r act 'e (urea!# 5 lun , atunc la anun "u%l cat o s# r#s"un(# numa 1FL ( n can( (a "oten al ) 8olos rea %a!e (e (ate "oate m#r aceasta cota) Agen (e recrutare ,n mare "arte se %a!ea!# "e %a!a (e (ate "ro"r e ,nce" c#utarea can( (a lor ( n "ro"r a %a!a (e (ate) Ce ,m" e( c# $olos rea %a!elor (e (ate ,n ca(rul ,ntre"r n(er lor ( n Rom+n a) 8olos rea "ro"r e %a!e (e (ate are urm#toarele a'anta*e: 1) Costur (e c#utare "r mar# sunt $oarte m c ) 2) Se l#rgete cercul (e c#utare ,n com"ara e cu anunur tra( onale ,n mass&me( a) 5) 9n termen $oarte scur se g#sesc "r m can( (a ) Dar ,ntre nerea c#utarea ,n %a!e (e (ate are urm#toarele (e!a'anta*e: 1) Acumularea %a!e (e (ate (urea!# an ,ntreg ) Ut l !area "e (e"l n este "os % l# (u"# c+te'a an ) 2) 9ntre nerea %a!e (e (ate neces t# munca resurse su"l mentare) 5) Un can( (a , CV&ur c#rora se a$l# ,n %a!a (e (ate, "ot $ (e*a anga*ate ,n $unc a a'anta*oas# nu sunt co nteresa s# sc1 m%# loc (e munc#, s# sta% leasc# cu tra ,n alt ora 2ar#3, "ot s# sc1 m%# "ro$es a) ; ,ntra(e'#r, ,n real tate numa 2F&5FL r#s"un( la o$erta (e anga*are) -entru a (e"a aceasta l m ta (e"artamentul (e resurse umane, care r#s"un(e (e gest onare a %a!e (e (ate, tre%u e s# 'er $ ce o(at# ,n 2&5 an (ate ( n %a!a (e (ate) Ka!a (e (ate organ !at# "rost la n 'el "r m t ' "oate ,ngreuna $oarte mult lucru cu ea "r n

consec na $olos rea "e (e"l n a'anta*elor ,n "rocesul recrut#r , "e care "re! nt# %a!a (e (ate) -ro%lema cea ma mare este "unerea % ne la "unct a %a!e (e (ate) -entru "#strarea (atelor (es"re can( (a se "ot $olos (oua t "ur (e %a!e (e (ate: 1) Ka!e (e (ate com"uter !ate0 2) Ka!e (e (ate ="e 1+rt e> sau manuale0 8 ecare t " are a'anta*e (e!a'anta*e lu ) -entru organ !area %a!elor (e (ate com"uter !ate este ne'o e (e un so$t s"ec al !at sau (e un "rogramator "ro$es onal care o s# ela%ore!e %a!a (e (ate) Cunot nele su"er$ c ale ,n crearea ,ntre nerea %a!elor (e (ate, cumulate (e un manager resurse umane ,n ca(rul $acult# (e management sunt nsu$uc ente "entru ela%orarea une %a!e (e (ate "entru 7FFF&1FFFF (e ,nreg str#r ) Ka!e (e (ate com"uter !ate sunt su"use "er colulu (eter or#r 2' ru , tergerea:$ormatarea ncont ent#, ( strugerea 1ar(&( sculu etc3 cu mult ma mare (ec+t %a!e (e (ate "e 1+rt e, cea ce neces t# resurse su"l mentare "entru "rote*area %a!e (e (ate) 9ntre nerea este $oarte uoar#, (ac# %a!a (e (ate este "us# % ne la "unct) Ka!e (e (ate com"uter !ate neces t# munca su"l mentar# "entru ntro(ucerea (atelor,(ar ulter or $oarte uor como( se ut l !ea!# ea)) Ma mul ut l !ator , (e ma multe sta (e lucru "ot s multan ut l !a %a!a (e (ate, ceea ce este greu real !at, ,n unele ca!ur c1 ar m"os % l, ,n ca!ul %a!elor (e (ate "e 1+rt e) 9n ca!ul %a!e (e (ate com"uter !ate, (urata c#ut#r CV&ur lor (u"# un cr ter u s"ec $ cat este $oarte scurt# 2F,7&7 secun(e, ,n $unc e (e so$t ut l !at, "uterea calculatorulu (e "rocesare m#r mea %a!e (e (ate3) Ka!e (e (ate "e 1+rt e sunt ma "u n cost s toare "entru n al !are (ar neces t# munca su"l mentar# ,n "rocesul ut l !#r ) Or ce t " (e %a!# (e (ate, (ac# este organ !at "ro$es onal, se "oate uor ut l !at) Un moment $oarte m"ortant ,n crearea or(onarea %a!e (e (ate, este alegerea cr ter lor (e gru"are a CV&ur lor) De o% ce CV&ur se gru"ea!# (u"# "ro$es 2manager resurse umane, secretare, a'oca , conta% l etc3) Aceasta gru"area uurea!# ulter or c#utarea stu( erea CV& ur lor ( n %a!a (e (ate) 9n "re!ent, c+n( calculatorul este "re!ent a"roa"e la $ ecare loc (e munc# 2 am ,n 'e(ere ,n ca(rul a(m n stra e 3 %a!a (e (ate com"uter !at# este ma "re$erat#) Dar "entru alegerea ma *ust $ cat '# a t "ulu (e %a!e (e (ate, ma ales ( n "unct (e 'e(ere $ nanc ar, tre%u e luate ,n cons (erare urm#tor $actor : Num#rul (e CV&ur ,n %a!a (e (ate0 8rec'ena acces#r 0 Dac# %a!a (e (ate con ne multe CV&ur ,nreg strate 27FFF&1FFFF3 se recoman(# com"uter !area e ) /a $el (ac# se est mea!# acces $oarte (es la (ate, se recoman(# $olos rea %a!e (e (ate com"uter !ate) 9n ca! ,n care $ rma se (e!'olt# $oarte re"e(e "ermanent anga*ea!# "ersonal, $rec'ena acces#r %a!e (e (ate 'a $ $oarte mare cu ea se 'a lucra "ermanent) 9n acest ca! %a!a (e (ate nea"#rat tre%u e s# $ e com"uter !at# "entru ut l !area e$ c ent#) 8olos rea %a!e (e (ate "e su"ort mater al 2a( c# "e 1+rt e3 este *ust $ cat#, (ac# %a!a (e (ate 'a ,ncor"ora "u ne CV&ur 21FFF&2FFF3, care sunt gru"ate ,n 1F& 17 "ro$es :(omen 'a $ accesat# o (at# ,n 1&2 lun ) Unele marele ,ntre"r n(er ( n str# n#tate, care ntro(uceau CV&ur ,n %a!a (e (ate, au acumulat 'olumul mens (e CV&ur 22F)FFF&6F)FFF ma mult3 au organ !at ,n ca(rul

(e"artamentulu (e resurse umane agen (e recrutare sau, ,n unele ca!ur , contra "lat#, uneor c1 ar $oarte mare 7FF&1FFFR lunar, "erm t accesul ( n e.ter or la %a!a (e (ate "ro"r e) Aceasta a$acere se "oate organ !a ,n Rom+n a ,n ca!ul (e ner %a!e (e (ate com"le.e) 9n conclu! e, %a!e (e (ate "ro"r % ne organ !ate "ot uura cu mult e$ten "rocesul recrut#r ,n ca(rul ,ntre"r n(er , ar "entru e$ c ena ma. m# c#utarea ,n %a!e (e (ate "ro"r tre%u e com"lectat# cu alte meto(e (e recrutare)

.6.14 C!ndid!'i oc!&ion!#i


D n aceasta categor e $ac "arte "ersoane care ' n ( rect ,n se( ul $ rme cu sco"ul anga*#r ) Aceste "ersoane ' n neate"tat, (eoarece $ rma ,n acest moment nu recruta act ', nu "u%l ca anunur , nu a"ela la alte "ersoane sau organ !a ,n sco"ul recrut#r ) De ma multe or $ rma nu are ne'o e (e "ersonal ,n aceste momente) Dar tre%u e nea"#rat s# $ e ntro(use CV&ur acestor "ersoane ,n %a!a (e (ate "ro"r e, (es"re care am 'or% t ,n "aragra$ anter or) Can( (a "oten al au 2 cal t# ,n $a'oarea lor: 1) 9n "r mul r+n(, e ce'a t u (es"re $ rma act ' tatea e (e ma multe or ma mult (ec+t can( (a recruta "r n meto(e tra( onale) 2) 9n al (o lea r+n(, cum arat# "ract ca (e ma multe or e 'or $ ma lo al ,ntre"r n(er , ,n ca!ul anga*#r )

.6.11. Recrut!re! ,er"on!#u#ui v>r"tnic


Aceasta const tu e o solu e men onat# a(eseor ,n s tua le ,n care " aa $ore (e munc# nu este su$ c ent (e %ogat#) Acestea categor e (e "ersoane are ne'o ( $er te ,n ceea ce "r 'ete reg mul (e lucru0 unele (oresc anga*#r cu norma ,ntreag#, al (oresc anga*#r cu *um#tate (e norm# "entru a a'ea o ocu"a e, a "#stra leg#tur le soc ale sau a& su"l menta 'en tur le0 ar al (or n( numa s# ,n'ee ce'a nou) Organ !a le a"rec a!# a(eseor acest t " (e "ersonal (ator t# e."er ene , "os % l t# unu "rogram $le. % l, rate re(use (e a%sente sm, gra(ulu mare (e mot 'are lo al tate, "recum a% l t# (e a nstru anga*a ma t ner ) /ucr#tor ma '+rstn c nu , ,n(rea"t# aten a c#tre anunur le ,n sco"ul recrut#r "re!ente ,n ! are, (eoarece "resu"un c# organ !a le nu sunt nteresate (e "ersoane (e '+rsta lor) Ast$el, mesa*ele (e recrutare tre%u e s# men one!e ,n mo( s"ec $ c a"rec erea (eose% t# a e."er ene matur t# , ansa constru r une a (ou# sau a tre a car ere, o"ortun tatea unu "rogram (e lucru $le. % l, ca "os % l tatea (e a lucra, ,n t m" ce %ene$ c a!# (e "ens e) Aceste mesa*e "ot $ "o"ular !ate "r n nterme( ul clu%ur lor, asoc a lor altor organ !a ale "ersoanelor ma '+rstn ce)

.6.1

Recrut!re ,er"o!ne#or cu h!ndic!,

Dac# 1an( ca"ul nu ,m" e( c# o "ersoan# s# ,n(e"l neasc# $unc le esen ale ale "ostulu , organ !a le nu "ot $olos un tratament ( scr m nator u ,m"otr 'a acestor "ersoane) De $a"t ,(e multe or "ersoanele cu 1an( ca"ur re"re! nt# lucr#tor e.celen , care (emonstrea!# un n 'el ,nalt (e mot 'are lo al tate care "ose(# a% l t# care se "ot m#sura cu cele ale lucr#tor lor o% nu ) De e.em"lu, McDonal(s a anga*at un num#r (e B FFF (e "ersoane 1an( ca"ate, ,n

ca(rul unu "rogram s"ec al (e recrutare "er$ec onare ,n anul 1BM1) Ca ,n ca!ul lucr#tor lor ma '+rstn c recrutarea tre%u e s# ,ncea"# "r n conce"erea "u%l carea anunur lor (e recrutare, ast$el ,nc+t s# a*ung# la au( ena nt#) C+n( se $ace e'aluarea can( (a lor 1an( ca"a , este esen al ca acet a s# $ e testa (oar ,n "r ' na =$unc lor esen ale> ale "ostulu s# l se as gure con( le necesare ca acet a s#& "oat# (emonstra ca"ac t# le (e care ( s"un la ,ntregul "oten al) Con$orm OUJ 1F2:1BBB un t# le econom ce care au "este 1FF (e anga*a tre%u e s# anga*e!e 1an( ca"a , care tre%u e s# const tu e 6L ( n "ersonal) 9n ca! contrar se "l#tete ta.a care 'a $ egal# cu num#rul "ostur lor neocu"ate (e 1an( ca"a 2"ersonalX6L& 1an( ca"a anga*a 3Xsalar u m n m %rut "e econom e) Con$orm OUJ 6F:2FFF, un t# econom ce care au organ !at sec s"ec ale, un(e cel "u n 7FL ( n "ersonal sunt 1an( ca"a , atunc aceasta sec a %ene$ c a!# (e urm#toarele a'anta*e: Scut re (e "lata ta.elor 'amale la m"ortul (e mater "r me ut la*e0 Scut re (e "lata contr %u e a"l cate asu"ra $on(ulu (e salar (est nat# $on(ulu s"ec al (e solar (ar tate "entru "ersoane cu 1an( ca"0 Re(ucerea cote m"o! tulu "e "ro$ t cu 7L0

.6.18 O/icii#e de /or'! de $unc) -i -o$!2


Ele se a$l# ,n ca(rul D rec lor ter tor ale (e munc# "rotec e soc al#) E. st# 7F (e o$ c ,n ree( ne (e *u(ee 2FF o$ c ter tor ale) Ele ( s"un (e o e' (en# a(us# la ! a cerer lor (e munc# a locur lor (e munc# ( s"on % le) /a ser' c o$er te (e o$ c (e $ora (e munc# oma* se a"elea!# c+n( a"are ne'o e (e munc tor cal $ ca necal $ ca ) ;ansa (e a g#s a c un s"ec al st ,nalt cal $ cat 2manager, conta% l etc3 este $oarte m c#) C1 ar (ac# a $ost "ro"use (e o$ c u aceste "ersoane, "atronul tre%u e s# "r 'easc# cu ne,ncre(ere) -ersoane $oarte %un cu stu( su"er oare ,nalt s"ec al !ate nu caut# un loc (e munc# ,n O$ c (e $ora (e munc# oma* nu "ret n( la a*utor (e oma*) E "ot g#s un loc (e munc# "r n alte meto(e) Cum am s"us ma sus, O$ c (e $ora (e munc# oma* "oate o$er un num#r $oarte mare (e munc tor cal $ ca necal $ ca cum sunt lemnar , strungar , l#c#tu , o$er su(or (e alte "ro$es ) Aceast# "#tur# este cea ma 'ulnera% l# (u"# $al mente restructur#r e ,n "r mul r+n( au r#mas $#r# loc (e munc# nu sunt $oarte ceru "e " a#) A"elarea la ser' c le o$ c lor econom sete t m" %an ) / sta cu "ersoane cerute "oate $ "re!entat# ,n $oarte scurt t m") Nu sunt su"ra,nc#rca secretare sau manager care se ocu"# cu recrutare cum este ,n ca!ul "u%l c#r anunulu ,ntr&un ! ar, ceea ce econom sete %an t m"ul manager lor)

.6.19 A#te $etode de recrut!re


9n sco"ul recrut#r se "ot re(acta anunur a"o am"lasate ,n locur un(e c rcul# mul can( (a "oten al ) De e.em"lu, $oarte (es "entru anga*area '+n!#tor lor, %arman , c1elner elor se a$ ea!# anunul la ,ntrare) 9n aa $el este $oarte re"e(e recrutat "ersonal necesar cu costur $oarte m c ) 9ntre"r n(erea S)A =D tan Ma n Jrele> (u"# ce a $ost "r 'at !at# ,n 1BBA a'ea numa 6FF anga*a ) 9n ult mele tre an num#rul anga*a lor a crescut a"roa"e ,n 5 or tot ma are

ne'o e (e "ersonal) Am"las+n( anunul (e recrutare la ,ntrare ,n ,ntre"r n(erea 'ec n# S)A)=8aur> a recrutat a"roa"e 5FF (e ng ner , strungar l#c#tu (e care a'ea ne'o a) 9n acest ca! a $ost $oarte % ne ales locul am"las#r anunulu ) S)A) 8aur> este o ,ntre"r n(erea $oarte mare un(e lucrea!# $oarte multe "ersoane cu "ro$es necesare am%ele ,ntre"r n(er "ro(uc strungur unelte n(ustr ale) P ln c sute (e anga*a "oten al (e (ou# or "e ! trec "e l+ng# anunul a$ at un(e se o$ereau con( cu mult ma %une nu ,n ult mul r+n( sta% l tatea, care nu era "re!ent# la S)A) 8aur un(e s&au $#cut multe conce( er ,n ult mul t m") Se ma "ot g#s can( (a "entru ocu"area "ostulu 'acant ( str %u n( n' ta "e stra(a sau ,n alte locur un(e c rcul# can( (a "oten al ) Stu( erea anunur lor "u%l cate (e c#tre can( (a ,n sco"ul anga*#r ,n ! are re' ste "oate econom s t m" %an ,n ca!ul recrut#r "entru "ostur "u n m"ortante un(e nu este necesar# s"ec al !area e."er ena)

.6.13 Ev!#u!re! ,roce"u#ui de recrut!re


Ca toate celelalte act ' t# (e resurse umane, "rocesul (e recrutare tre%u e e'aluat) Stu( ul meto(elor (e e'aluare a recrut#r , ut l !ate (e organ !a e (e&a lungul e. stene sale, "oate a*uta s"ec al stul ,n resurse umane s# ant c "e!e t m"ul %ugetul necesar "entru urm#toare cam"an e (e recrutare, s# (ent $ ce meto(ele (e recrutare care generea!# cel ma mare num#r (e can( (a % ne "reg#t s# e'alue!e "er$ormanele "ersonalulu care se ocu"# (e recrutare) Ev!#u!re! ,er"on!#u#ui c!re "e ocu,) de recrut!re 9n e'aluarea "er$ormane anga*atulu care se ocu"# (e recrutare, managerul (e resurse umane tre%u e s# n# seama (e ( $ cultatea g#s r can( (a lor "otr ' , "recum (e "ostur lor care tre%u e s# $ e ocu"ate) De e.em"lu, celu ce recrutea!# , 'a $ mult ma uor s# g#seasc# 1F munc tor cal $ ca (ec+t 1F ng ner ) 9n cont nuare, se 'a ne seama (e num#rul (e can( (a selecta care 'or $ anga*a , "recum (e "er$ormanele la locul (e munc# ale celor anga*a ) Ev!#u!re! "ur"e#or de recrut!re 9n ca!ul ,n care au $ost $olos te ma multe surse sau meto(e (e recrutare, managerul tre%u e s# $ac# o e'aluare a acestora, "entru a le (ent $ ca "e cele ma e$ c ente) Sursele ne$ c ente tre%u e el m nate la urm#toarea cam"an e (e recrutare) Unele ( ntre cr ter le ut l !ate la e'aluarea surselor meto(elor (e recrutare le re"re! nt# costul total, costul (e recrutare : can( (at selectat, num#rul (e can( (a "er$ormanele la locul (e munc# ala celor nou anga*a ) 9n general, anga*area "e %a!a recoman(#r lor mem%r lor "ersonalulu organ !a e re"re! nt# meto(a cea ma ra" (# cea ma "u n cost s toare) Anunur le ,n ! are recrutarea ,n cam"usur sunt (e ma mare (urat# neces t# costur ma r ( cate) Recrutarea "r n nterme( ul agen lor (e "lasare (e "ersonal se s tuea!# ,ntre celelalte (ou# meto(e men onate, ca (urata a "rocesulu (e recrutare, ,ns# este cea ma cost s toare meto(#) Di/eren'e c!#it!tive 7ntre "ur"e#e de recrut!re Stu( ul cal t# ( $er telor surse (e recrutare o$er# c+te'a "uncte (e 'e(ere nteresante) Se

"are c# "ostur le cele ma %une sunt ocu"are "r n meto(e n$ormale, "r n "romo'area anga*a lor e. sten , sau "r n nterme( ul recoman(#r lor0 (e asemenea, ce ma %un can( (a , g#sesc slu*%e tot "r n meto(e n$ormale, ut l !+n( o reea (e cunot ne care le cunosc a% l t# le) Se "are c# numa slu*%ele cele ma "u n atr#g#toare, sau can( (a ce ma "u n "rom #tor a"elea!# la meto(ele $ormale, cum ar $ anunur le ( n ! are) O ser e (e stu( au ar#tat c# ace can( (a anga*a ,n urma unor recoman(#r , care sunt reanga*a , sau care au tr m s resume&ur ( n "ro"r e n at '#, $#r# a $ sol c ta au ten( na s# , "#stre!e "ostur le un t m" ma ,n(elungat (ec+t ce anga*a "r n agen le (e "lasare (e "ersonal sau ,n urma anunur lor ( n ! are) S&au (at e."l ca ale acestu $enomen) 9n "r mul r+n(, can( (a care ,n urma recoman(#r lor, sau ce care sunt reanga*a sunt ma corect n$orma ,n leg#tur# cu organ !a a "ostul res"ect ', (ec acce"t# o$erta (e anga*are ,n (e"l n# cunot n# (e cau!#) Alt# e."l ca e se re$er# la $a"tul c# cele (ou# categor (e resurse se a(resea!# unor categor (e "ersoane, ,n termen n 'elulu (e cunot ne, a ,n(em+n#r a e."er ene ) Or c ne "oate c t ! arul, (ar "ro%a% l c# este ne'o e (e can( (a cu ma mult n at '# "entru a e."e( a resume&ur nesol c tate sau "entru a a$la (es"re e. stena unu "ost l %er, "r n nterme( ul rela lor "ersonale) Ma mult, este "ro%a% l ca anga*a cu ma mult# e."er en# s# a %# s# ut l !e!e o reea (e surse n$ormale, "e c+n( no ntra "e " aa $orelor (e munc# a"elea!# ma (egra%# la ! are la agen le (e "lasare a "ersonalulu )

8. Se#ec'i! re"ur"e#or u$!ne


3.1. Definire i caracteristici
Selec a "ersonalulu este acea act ' tate a managementulu resurselor umane care constZ n alegerea, "otr ' t unor anum te cr ter , a celu ma com"et t ' sau ma "otr ' t can( (at "entru ocu"area unu anum t "ost) Act ' tatea (e selec e a resurselor umane urmea!Z (u"Z anal !a "ostur lor, (u"Z recrutarea "ersonalulu , care tre%u e sZ atragZ un numZr su$ c ent (e mare (e can( (a ( ntre care sZ $ e ale ce ma ca"a% l sau ma com"et t ' "entru ocu"area "ostur lor 'acante) -rocesul (e selec e al can( (a lor la recrutare tre%u e "r ' t ca o act ' tate (e (ent $ care a n 'elulu ,n care, cer nele unu "ost 'or $ sat s$#cute (e ca"ac t# le $ ! ce "s 1o < ntelectuale ale can( (atulu selec onat) Anga*a nca"a% l (e a real !a sarc n le "ostulu , cant tat ' cal tat ', "ot costa organ !a a mul %an , t m" mag ne) Armon !area ,ntre cer nele "ostulu ca"ac tatea anga*atulu este m"ortant# "entru "ersoana care (orete ocu"area "ostulu , "lasarea "e un "ost ne"otr ' t con(uc+n( la e$ortur t m" su"l mentar "entru aceasta) Cu alte cu' nte, selec a "ersonalulu este acea act ' tate a Managementulu Resurselor Umane "r n care se alege, "otr ' t anum tor cr ter , cel ma com"et t ' sau "otr ' t can( (at "entru ocu"area unu anum t "ost) Selec a "ro$es onal# nu ,nseamn# alegerea unor su"ra'alor , c e.am narea "s 1olog c#, atent# ,n %a!a c#re a, se "oate e$ectua o re"art e t n $ c# a "ersonalulu "e ( 'erse locur (e munc#, ,n con$orm tate cu a"t tu( n le "reg#t rea $ ec#ru n( ' () Sco"ul "r nc "al al selec e este (e a o% ne ace anga*a care se a$l# cel ma a"roa"e (e stan(ar(ele (e "er$ormanele (or te au cele ma %une anse (e a real !a o% ect 'ele n( ' (uale organ !a onale) -r n selec e se "un ,n e' (en# cal t# le sau "re!ena:a%sena unor contra( c "ro$es onale

$a# (e un anum t "ost, "e %a!a re!ultatelor o% nute, se $ace or entarea "ersoane s"re "ostul "e care se "recon !ea!# c# 'a (a un ran(ament ma. m 'a $ "e (e"l n mulum t (e ceea ce $ace) Uneor , s"ec al t selectea!# can( (a "entru ocu"area unor "ostur 'acante, care, (u"# o "er oa(#, nu (au sat s$ac e $ n( (eclara ca ncom"at % l cu "ostul "e care ,l ocu"#) Acesta este e$ectul conce" e "otr ' t c#re a, o "ersoan# (ac# a $ost selec onat# 'a $ ,n mo( m"l c t e$ c ent# "e "ost) De $a"t, "rocesul (e selec e "ro$es onal# este cons (erat (oar o eta"# sau su%"rogram al ac un com"le.e (e ntegrare, ,nca(rare ,n munc# Strateg a (e select e "resu"une : & (e$ n rea r guroasa a cr ter lor & sta% l rea te1n c lor s meto(elor (e colectare a n$ormat lor & $olos rea n$ormat lor n "rocesul (e select e & e'aluarea re!ultatelor s a e$ c ente select e )

3.2. Selec!ia ca proces de evaluarea candida!ilor


-rocesul (e selec e "entru e'aluarea can( (a lor urmea!# "rocesul (e recrutare a resurselor umane) Sco"ul selec e const# ,n (ent $ carea ( ntr&un gru" (e can( (a a acelor "ersoane care 'or $ anga*ate care 'or a'ea cele ma %une re!ultate ,n "ostul "entru care se (es$#oar# concursul (e selec e) I(eal, oamen care sunt anga*a tre%u e s# $ e ma % ne "reg#t , ,n me( e, (ec+t ce res" n ) Dac# meto(ele (e selec e ut l !ate au $ost % ne alese, atunc acest o% ect ' "oate $ at ns) Organ !a le ut l !ea!# ( $er te s steme (e selec e) Unele se %a!ea!#, ,n "r nc "al, "e $olos rea $ormularelor (e anga*are "e scurte nter' ur , ,n t m" ce altele "resu"un test#r nter' ur re"etate, 'er $ c#r am#nun te ale % ogra$ e etc) De al (o lea t " (e s stem (e selec e este ma cost s tor (urea!# ma mult, (ar se "ot real !a %ene$ c m"ortante "r n selec a atent# met culoas# a can( (a lor re(ucerea r sculu anga*#r unor "ersonae ne"otr ' te)) Organ !a le tre%u e s# a %# "ersonal care s# $ e at+t cal $ cat, c+t mot 'at, "entru a& "utea ,n(e"l n rolul ,n ca(rul organ !a e ) Un ast$el (e "ersonal "oate $ or (ent $ cat "r ntr&o selec e $oarte atent#, or "oate $ s"ec al !at# (u"# anga*are, "r n "rograme (e "reg#t re e.tens 'e) D n aceste mot 'e, o selec e su"er$ c al# "oate (uce la o cretere "utern c# a c1eltu el lor cu tra n ngul, ,n t m" ce o selec e cores"un!#toare re(uce c1eltu el le "ostanga*are) De nerea unu "ersonal $le. % l , no'at ' "oate re"re!enta un a'anta* su"er or a'anta*elor te1nolog ce sau ale celor (e mar?et ng) Un asemenea "ersonal 'a $ ca"a% l s# genere!e s# m"lemente!e un s"ectru larg (e strateg , care s# r#s"un( ra" ( unu me( u econom c ,n sc1 m%are) Aceasta "resu"une anga*area celor ma %un oamen care "ot $ g#s , "ersoane ca"a% le s# se a(a"te!e sc1 m%#r lor strateg ce ale organ !a e nu a celor cores"un!#tor numa une anum te a%or(#r strateg ce) 9n acest conte.t, conce"tul =ce ma %un oamen > ' !ea!# cal t# "recum ntel gena, a% l t# le (e comun care mter"ersonal# , negoc erea leg#tura "ermanent# cu managementul) Meto(e (e selec e $olos te (e" n( (e n 'elul (e organ !are, natura "ostulu l %er, numarul (e "ersoane ( n care se $ace selec a, t m" ( s"on % l "entru selec e, n 'elul (e "reg#t re al can( (a lor "res unea $orelor e.ter oare cum ar $ leg sla a)) Acest "roces "oate a'ea loc ntr& o ! sau "e o "er oa(a mult ma lunga) Uneor una sau ma multe $a!e ale "rocesulu (e select e sunt om se sau sc1 m%ate n $unct e (e "atron) A(eseor , aceste meto(e sunt $olos te sec'en al: can( (a tre%u e s# (e"#easc# o anum t#

sec'en# "entru a r#m+ne ,n cursa a $ e'alua ,n cont nuare) 9n $ gura 1 se arat# or( nea ,n care "ot $ $olos te meto(ele (e selec e) A(eseor , (e"artamentul (e resurse umane , asum# res"onsa% l tatea (e a $ace "r ma e'aluare a $ormularelor < cerere (e anga*are, a con(uce "r mele nter' ur teste (e a"t tu( n ) A"o , unul sau ma mult manager sau su"er' !or nter' e'ea!# can( (a care au trecut (e "r ma eta"#) 9n cele ( n urm# se $ace 'er $ carea re$er nelor, se "re! nt# o$ertele, are loc e.am narea me( cal# a"o se $ nal !ea!# anga*area)

8ormularul (e anga*are

Inter' u

Deste

E#i$in!re! unor c!ndid!'i

Alte nter' ur

Ver $ carea

O$erte

O$erte res" nse (e un ( ntre

-er oa(a (e "ro%a

Anga*are

8 gura 6) Or( nea o% nu t# ,n care sunt $olos te meto(ele (e selec e

Selec a "ro$es onal# nu re"re! nt# numa 'er $ carea n t al#, "e %a!a e.amenulu "s 1olog c, a unor can( (at "entru anum te "ostur (e munca) /a nce"ut ea a*uta anga*area n "ro(uct e) Dar 'er $ carea acestu ( agnost c este ulter or a%solut necesara, "r n stu( erea com"ortamentulu n( ' (ulu $ata (e me( ul $ ! c, real, $ata (e cl matul "s 1osoc al, $ata (e colect 'ul (e munca un(e lucrea!a munc torul selec onat, react le sale $ata (e sarc n le "ro$es onale, re!ultatele munc , mo( $ carea e'entuala a ntereselor, a a"t tu( n lor)

3.3. 'ipuri de selec!ie a resurselor u ane


Un stu( u a ,ncercat s# a$le c ne n$luenea!# 1ot#r+tor (ec ! a (e anga*are0 s&a o%ser'at c# su"er' !orul a (ec ! a (e anga*are "entru 72L ( ntre com"an 0 e$ul ( ' ! e sau cel al (e"artamentulu a (ec ! a "entru 52L ( ntre com"an , ar ( rectorul resurselor umane a (ec ! a, sau o n$luenea!#, ,n ca!ul a 1BL ( ntre com"an ) 9n organ !a , (eseor act ' t# (e selec e sunt $#cute ,ntr&o ma m c# sau ma mare m#sur# (e s"ec al t YR sau (e manager ) 9n unele, $ ecare (e"artament nter' e'a anga*a se"arat) Mul manager au ns stat s#& selec one!e "ersonal s ngur , (eoarece erau s gur c# n men nu 'a selec ona ma % ne (ec+t e ) Acesta "ract c# ,nc# ma e. st# ,n unele organ !a , ,n s"ec al ,n cele ma m c ) Manager are $oarte multe alte res"onsa% l t# " er(erea nut l# t m"ulu "entru recrutarea selec onarea n$lu en a!# negat ' re!ultetele) Ma % ne ar $ ,ncre( narea recrut#r selec e s"ec al t lor ,n acest (omen u ) 9n alte organ !at se $ace ma nt+ o "reselect e (e s"ec al t ( n (e"artamentul resurselor umane a"o con(ucerea $ace alegerea $ nal# ( ntre can( (a "ro"u ) Selec a anga*at lor (eseor se central !ea!# ,ntr&o un tate organ !a onal# s"ec al !at#, cum sunt (e"artamentulu (e resurse umane sau c1 ar ( ' ! s"ec al !ate ( n ca(rul (e"artamentulu (e resurse umane, (ac+ ,ntre"r n(erea este mare) Aceasta s"ec al !are, (e o% ce (e" n(e (e m#r mea organ !a e ) Cate'a mot 'e m"ortante ,n coor(onarea $unc lor anga*#r ,ntr&o asemenea un tate sunt: -erm te manager lor s# se concentre!e asu"ra res"onsa% l t# lor "ro"r ) Acesta este un %ene$ c u, ma ales ,n "er oa(ele ma aglomerate) -oate (uce la o selec e ma %un#, (eoarece e $#cut# (e un s"ec al st ,n (omen u cu e."er ena) Sol c tantul este ma mulum t (e 'ar a a (e *o%&ur ce se o$er#, "entru c# (e"artamentul coor(onea!# recrutarea "entru ma multe locur 'acante ( n toat# ,ntre"r n(ere) Costur le (e selec e "ot $ m corate (eoarece se e' ta un e$ort mult "lu)

-rocesul (e selec e are o m"ortana mare "entru rela le "u%l ce) -ract c le (e au( ere ( scr m nator , nter' ur le ne"ol t coase "rost organ !ate, ate"tar le nut le , test#r le ne"otr ' te "ot "ro(uce sol c tantulu o m"res e "roast#) Selec a "rost e.ecutat# "oate cau!a (aune cons (era% le mag n altor (e"artamente care au munc t ( n greu s&o cl#(easc# sau ,ntre"r n(er ,n total tate) Un $actor care n&ar tre%u s# ( $ere ,n "rocesul (e selec e este $elul ,n care este tr#tat n( ' (ul) Dratamentul ne"otr ' t a"are atunc c+n( ma mul mem%r a acelu a gru" sunt tr#ta ( $er t ) De e.em"lu, o $ rm# a'ea ne'o e (e n te munc tor ,n "rocesul selec e $eme le a'eau ne'o e s# treac# un test (e a"t tu( n mecan ce , (ar ,n ca!ul %#r%a lor, testul nu ma era necesar) Este m"ortant c# "rocesul (e selec e s# $ e '#!ut ca o colectare (e (ate care s# $ e la $el "entru or ce sol c tant) -atronul tre%u e s# acor(e aten a sta( ulu (e rece"t e can( (a lor) -r ma m"res e a une "ersoane (es"re $ rma se $ace ,n sta( ul (e rece"t e) Im"ortanta une m"res %une nu "oate $ contestat#) Im"res a "ersoane (es"re $ rma sau (es"re "ro(usele ser' c le "e care le o$er# "oate $ n$luentata ,n acest moment) Or ce anga*at care ntam" n# "e sol c tan , tre%u e sa $ e "regat t "entru c# s# se "oarte curten tor "r etenos cu can( (a ) Dac# nu sunt "ostur l %ere, sol c tan tre%u e anuna ,n acest moment) -os % l t# le (e anga*are tre%u e "re!entate clar onest) /) - ter ,n cartea sa =-r nc " ul lu - ter> a (est ns c+te'a t "ur (e selec e cu o "arte (e umor) Du"# a%or(area lu sunt (ou# categor "r nc "ale (e selec e, care se ( ' !ea!# ,n ma multe t "ur ) 1) /elecia 01nglez2) A c rolul "r nc "al ,n selec a *oac# genealog e cunot nele can( (atulu ) Se e' (en a!# ma multe t "ur (e selec a engle!# anume: Selec a =Engle!#> 'ec1e) Aceasta meto(a se %a!ea!# numa "e genealog a can( (atulu 0 Selec a =(e am ral> a ,n cons (erare tra( le $am l ale) -#r n cu ace a "ro$es a este cea ma %un# (o'a(# ,n $a'oarea can( (atulu ) Selec a =Engle!#> noua) Cr ter u (e selec e numa *oac# "#r n can( (atulu , c cal tatea n 'elul e(uca e 2a%sol' rea col el te, Cert $ catul MKA, cunoaterea l m% lor str# ne etc)3 2) /elecia 03(inez2 "resu"une testarea am#nun t# ( n toate (omen le al can( (atulu ) Selec a =C1 ne!#> 'ec1e (eseor se trans$orm# ,n =curse (e su"ra'eu re> care (urea!# ma multe ! le) Can( (a sunt 'er $ ca ,n toate (omen le, ,nclus ' ,n $ loso$ e l teratura) Selec a =C1 ne!#> noua "resu"une $olos rea testelor, c1 ar (ac# mare "arte a testelor au $ost ela%orate ,n a$ar# C1 ne ) Selec a =C1 ne!#> mo(ern# "resu"une renunarea la ( $er te teste concursur re(actarea anunulu (e recrutare ,n aa $el, ,nc+t r#s"unsul s# ' n# numa (e la o "ersoan#, care o s# "otr 'easc# (eal cer nelor "ostulu 'acant

3.4. Paii procesul de selec!ie


-rocesul (e selec e "resu"une "arcurgerea unor "a e$ectuarea unor act ' t# s"ec $ ce) -rocesul (e selec e cu"r n(e tre gru"ur (e act ' t# : Ierar1 !area n al# a can( (a lor, testarea nter' e'are can( (a lor) Ierar1 !area n al# a can( (a lor "resu"une act ' t# le: re'e(erea cer nelor "ostulu , anal !a scr sor lor (e nten e, anal !a C'&ur lor 'er $ carea re$er nelor recoman(#r lor)

8.9.1. Ier!rhi&!re! ini'i!#) ! c!ndid!'i#or ; Pri$u# interviu de "e#ec'ie.


Acest "as se real !ea!# "e %a!a unu nter' u $oarte scurt num t nter' u "rel m nar com"letarea unu $ormular (e ,nscr ere t " "r n anal !a (ocumentulu Curr culum V tae a Scr sor (e Inten e 2mot 'are3 ) Inter' ul "rel m nar are rolul (e a a$la (ac# e. st# 'reo "re$er n# a can( (atulu "entru un anum t "ost, (ac# sunt ma multe 'acante) 9n ca(rul acestu nter' u "rel m nar, se "oate (ent $ ca (ac# "ersoana nteresat# are "reg#t rea a% l t# le generale cerute (e "ost) 9ntre%#r le t " ce "entru acest nter' u sunt legate (e nteresul "entru "ost, (or na "entru o anum t# loca e geogra$ c#, ate"t#r le legate (e remunera e ( s"on % l tatea "entru "rogram $le. % l munc#) 9n alte s tua nter' ul "oate a'ea loc (u"# com"letarea $ormularulu )

Desc1 (ere ,roce" "e#ec'ie Identi/ic!re! intere"u#ui ,entru ,o"t An!#i&! docu$ente#or Te"t!re Inve"ti%!re! -i !n!#i&! re&u#t!te#or Interviu "u,#i$ent!r :o,'ion!#< O/ert! de ,o"t condi'ion!t) E0!$enu# $edic!# Po&i'ion!re! ,e ,o"t
8 gura 7) -a "rocesulu (e selec e

Interviu

9ntre%#r le sunt ast$el $ormulate "entru a ar#ta (ac# n( ' (ul are a% l t# le necesare *o%&ulu )

Aceste ,ntre%#r se re$er# la lucrur ca: cer nele *o%&ulu , salar ul (or t ( s"on % l t# le (e munc# (ac# are carnet (e con(ucere , (ac# are 'reo con(amnare ,n ult m 7 an ) -entru aceste c1este altele, se const tu e stan(ar(ul m n m) Or ce sol c tant care nu "oate r#s"un(e la ,ntre%#r con$orm cer nelor nu 'a ma "r m un $ormular "entru com"letarea) Deseor nter' u n al este om s ,ntre%#r le ( n acest nter' u sunt ,ntro(use ,n $ormulare) Iar la $+r tul colect#r $ormularelor se ,ngr#m#(ea!# sute (e $ormulare, ( n care "este *um#tate nu cores"un( cer nelor m n me o%l gator ) Anal !a tuturor $ormularelor consum# mult t m", care "oate $ econom s t $olos n( un m c nter' u n al) Inter' ul structurat, ,n care nter' e'atorul are o l st# cu ,ntre%#r care cer r#s"unsur scurte, este cea ma %un# meto(a (e a con(uce acest nter' u n t al) -e %a!a r#s"unsur lor "r m te, sol c tan sunt e'alua "entru a (eterm na (ac# sunt acce"ta% l "entru a "art c "a ,n cont nuare la "rocesul (e selec e) Ast$el s"us, ,nc# ( n aceast# $a!#, un can( (a "ot $ el m na )

8.9. . For$u#!ru# "!u cerere! de 7n"criere :ANEAA 1<


Com"letarea $ormularulu t " se $ace ,na ntea nter' ulu "rel m nar) 8ormularele t " % ne conce"ute, sunt (es $olos te "entru selec e "entru c#: re"re! nt# un (ocument scr s ce e."r m# (or na can( (atulu s# o% n# "ostul0 o$er# n$orma (es"re "ro$ lul can( (atulu ce se "ot $olos la nter' u0 re"re! nt# (ocumentul (e %a!# "entru anga*are ,n ca!ul selec on#r can( (atulu 0 "oate $ $olos t ,n "rocesul (e cercetarea a e$ cac t# "rocesulu (e selec e) O cale "r n care anga*atorul "oate s# corele!e ma str+ns $ormularul t " cu cer nele "ostulu este "ro ectarea unu $ormular (e ,nscr ere "on(erat) -e %a!a anal !e "ostulu s&au (eterm nat cunot nele, a% l t# le (e"r n(er le "ro$es onale cerute can( (atulu ) Acestea sunt l state ,n $ormular ,m"reun# cu "on(er "rocentuale sau numer ce 2note3, can( (atul aleg+n( c $ra "e care o cons (er# cores"un!#toare "entru el) /a $ nal, anga*atorul a(un# notele 2"rocentele3 "e %a!a totalulu "oate s#& $ac# o "r m# m"res e (es"re can( (at) 8ormularul sau cererea (e anga*are re!ume&ul re"re! nt# "r mul n 'el (e selec e "entru cele ma multe locur (e munc#) 8ormularele au o r#s"+n( re larg# ,n selec a anga*a lor) K ne ,ntocm te, ele ser'esc tre sco"ur : 213 este ,nreg strarea (or ne une "ersoane (e a o% ne un loc (e munc#0 223 o$er# "atronulu un "ro$ l al sol c tantulu care "oate $ $olos t la nte' u0 253 este actul (e %a!# al can( (atulu care 'a (e' n anga*at) 8ormulare&cerere (e anga*are cer n$orma (es"re e(uca e, locur le (e munc# anter oare, a"t tu( n le cal $ c#r le, numele a(resa can( (atulu , "recum c+te'a re$er ne) Acestea tre%u e s# (ea "os % l tatea $orm#r unu "ro$ l c+t ma e.act al can( (atulu , ma ales, s# (eterm ne ,n ce m#sur# acesta cores"un(e cer nelor "ostulu 'acant) Multe ( ntre aceste n$orma "ot $ 'er $ cate0 tre%u e ,ns# cunoscut $a"tul c# $als $ carea acestor (ate nu este neo% nu t#) Multe stu( arat# c# c rca 2FL "+n# la 7FL ( ntre can( (a $als $ c# sau (enaturea!# uor unele (ate) /a $el cu unele scr sor (e recoman(are) De aceea, 'er $ carea scr sor lor (e recoman(are m"ortante este $oarte ut l#) 9n ,ncercarea (e a el m na nacurateea, multe $ormulare au o (eclara e la s$+r t "e care sol c tantul tre%u e s&o semne!e) Aceasta s"une: E9m (au seama c# $als $ carea acestu act (uce la conce( ere (ac# 'o $ anga*at)> Aceasta $ra!a re(uce ,ntr&o m#sur# or care nacurateea)

ERe"re!entarea gre ta> a $a"telor a $ost $olos t# (e mul "atron "entru a conce( a $#r# "ro%leme "e c ne'a care a $ost (e*a anga*at) Multe organ !a $olosesc $ormularele&cerere (e anga*are resumeu&r le "entru a el m na can( (a care nu sat s$ac cer nele "ostulu , at+t ( n "unct (e 'e(ere al e(cua e , c+t al e."er ene ) 9n a$ar# (e aceasta, managerul (e resurse umane "oate e'alua cerer le (e anga*are "entru a (ent $ ca ce ma %un can( (a ) O a (ou# cale (e ut l !are a $ormularelor&cerere (e anga*are const# ,n a"l carea une sc1eme (e notare "on(erat#) 8ormularul "on(erat este mo( ,n care "atron "ot s# $ac# $ormularele ma legate (e natura munc , "r n sta% l rea une "on(er a $ ecaru cr ter u) Ma ,nt# se $olosete o anal !a a *o%&ulu "entru a (eterm na cal t# , a% l t# caracter st c com"ortamentale necesare *o%&ulu ) A"o , "on(er sau 'alor numer ce sunt asoc ate ,n $unc e (e re!ultatele $ ecaru cr ter u ( n $ormular r#s"unsur le sol c tantulu sunt e'aluate) Sunt ( $er te "ro%leme legate (e $ormularele cu "on(er ) O ( $ cultate este t m"ul e$ortul necesare "entru ela%orarea un asemenea $ormular) -entru $oarte multe $ rme m c "entru slu*%e care nu neces t# mul anga*a , costul unor asemenea $ormulare este enorm) De asemenea, el tre%u e reactual !at o (at# la c+ 'a an ) /a "ro ectarea $ormularulu sau cerer (e anga*are tre%u e e' tate unele ,ntre%#r ne(or te) Organ !a le nu tre%u e s# $ac# ( scr m n#r la anga*are ,n $unc e (e '+rst#, ras#, se., rel g e sau na onal tate) 9n #r le occ (entale organ !a a care ( scr m nat ,n $unc e (e se. "e un can( (at "oate $ (at# ,n *u(ecat#) Aceasta nu ,nseamn# c# este legal "entru cel care recrutea!# "ersonal s# se nterese!e (e aceste "ro%leme ,n "rocesul (e selec e) Ilegal# este (oar ut l !area acestor (ate "entru a ac ona ,ntr&o man er# ( scr m nator e) Dotu , se recoman(# s# se e' te $olos rea unor ,ntre%#r cu acest su% ect, ele $ n( "erm se (oar (ac# sunt str ct legate (e slu*%#) Anga*atorul, ,n ca! ,n care 'rea s# res" ng# "e un can( (at, tre%u e s# g#seasc# alt mot ', (e e.em"lu, e."er ena nsu$ c ent# sau n 'elul (e "r g#t re sla% etc) 9n "lus, $ormularele cerere&anga*are nter' ur le tre%u e s# e' te ,ntre%#r le care "ar neutre, (ar "ot cau!a un m"act negat ', (ac# sunt $olos te ca stan(ar(e (e selec e < (e e.em"lu, ,ntre%#r (es"re greutate ,n#l me, statutul mar tal, n$ormat (es"re sot e altele) Dar managerul (e resurse umane tre%u e s# t e c# "oate c# este necesar s# cear# or ce n$orma relat 'e la "ostul scos la concurs, (ac# aceaste n$orma sunt necesare) De e.em"lu, c+n( se ten onea!# selec a unor o$er, can( (a tre%u e s# $ e ,ntre%a (ac# au ,nc#lcat regul le (e c rcula e) -rec !#m c#, "otr ' t "re'e(er lor legale ,n ' goare, can( (atul are "os % l tatea s# nu r#s"un(# la anum te ,ntre%#r , ,n s tua a ,n care cons (er# c# n$orma le sol c tate nu sunt semn $ cat 'e "entru a"rec erea sa "ro$es onal#, sau c# ele "r 'esc ' aa sa "art cular#) To,ic! Nume A(res# /ocul (e natere V+rsta Rel g a Rasa sau culoarea Cet#en a / m%a Bntre(!re! nereco$!nd!(i#) Numele ( na ntea c#s#tor e 4 /ocu na este "ro"r etate sau c1 r e4 Care este locul (e natere al can( (atulu sau al altor mem%r a $am l e acestu a4 V+rsta, (ata nater , anul a%sol' r l ceulu 4 Rel g a, s#r%#tor le rel g oase res"ectate4 Rasa, culoarea "#rulu sau a oc1 lor4 2sol c tarea une $otogra$ este nerecoman(a% l#, (e asemenea3 Ce cet#en e a'e 4 Care este l m%a matern#4

Se.ul In$orma (es"re $am l e Jreutatea ,n#l mea Arest

Sunte ,ns#rc nat#4 C#s#tor t sau nu4 Co" ,n "ers"ect '#4 Care sunt greutatea ,n#l mea (umnea'oastr#4 A $ost arestat 'reo(at#4
Da%elul 1) < 9ntre%#r nerecoman(a% le

8.9.8. Scri"o!re! de inten'ie


Este n( cat ca un C)V) s# $ e ,nso t (e o scr soare (e nten e, care nu re"et# n$orma le con nute (e acesta) Scr soarea tre%u e s# $ e scurt#, conc s#, s# a %# un st l ( rect) 9n structura sa, sunt ncluse: sco"ul, o% ect 'ele, "unctele $orte sla%e ale can( (atulu ) Ma "ot $ men onate as"ecte cum ar $ salar ul actual, mot 'a a "entru noul "ost, etc) Aceast# scr soare tre%u e a(resat# ,ntot(eauna une anum te "ersoane (e aceea este % ne s# a$l#m cu tre%u e s# a(res#m aceasta scr soare) C+n( nu a'em aceast# n$orma e scr soarea tre%u e a(resat# e$ulu com"art mentulu (e "ersonal sau ( rectorulu general) Scr soarea tre%u e s# st mule!e nteresul c t torulu ) St lul e."r m# "ersonal tatea can( (atulu $ n( necesar sa e."r me ,ncre(erea ,n s ne) Dre%u e s# $ac# (o'a(a nteresulu $a# (e $ rm#, organ !a e, ar#t+n( c# (e ne n$orma (es"re organ !a e) Cu c+t se 'a cunoate ma mult (es"re organ !a e, cu at+t este ma uor s# se (o'e(easc# mo(ul ,n care a% l t# le can( (atulu "ot $ 'aloroase "entru organ !a e)

8.9.9. Curricu#u$ .it!e


Este unul ( ntre cele ma $olos te (ocumente "entru a o$er n$orma cu "r ' re la "reg#t rea lor "ro$es onal#) Acest (ocument ( $er# ca st l lung me) Deoret c, Curr culum V tae tre%u e "r ' t (e anga*ator ca "e un $ormular (e ,nscr ere) De multe or , anga*atorul sol c t# com"letarea unu $ormular t " "entru a (ent $ ca n$orma "e care can( (atul nu le trece ,n CV) V# "re!ent#m ,n cont nuare ma multe t "ur (e CV anal !a acestora)

8.9.9.1 C.;u# /unc'ion!# :ANEAA <


Autorul acestu CV caut# un "ost (e manager, (ar nu nea"#rat ,n (omen ul rela lor cu cl entela sau al controlulu n'entarulu , ,n care are e."er en# anter oar#) Acesta este "ro%a% l mot 'ul "entru care, a ales acest t " (e CV) Can( (atul &a ,m"#r t e."er ena ,n urm#toarele categor : manager al#, (e comun care, anal t c#) 9n ca(rul $ ec#re categor a $olos t cu' nte =marcante> la ,nce"utul "ro"o! lor) Aceste cu' nte sunt: su"ra'eg1eat, m#r t, n at, ela%orat, (e!'oltat, "re(at, ,m%un#t# t, e.ecutat, conce"ut m"lementat) /a ru%r ca (es"re stu( a men onat c# a $rec'entat cursur le serale, ,n t m" ce cont nua s# munceasc# ,n cursul ! le ) E."er ena (e munc# e' (en a!# (oar "er oa(ele (e anga*are, com"an le "entru care a lucrat, t tlur le "ostur le (e nute) Alte (etal nu sunt necesare "entru c# ele sunt "re!entate ma sus, "r n categor le (e e."er en#) Un alt element nteresant al

% ogra$ e aceste "ersoane este $a"tul c# ,n "re!ent este manager rela cu cl entela ,n aceea com"an e care l&a anga*at, (u"# a%sol' re, ,n "ostul (e re"re!entat rela cu cl entela) Aceasta comun c# c t torulu $a"tul c# acest n( ' ( a $ost un %un anga*at ( n moment ce a $ost re"r m t ,n r+n(ur le acele a com"an ) /a ru%r ca (e a$ l er "ro$es onale, "e l+ng# enumerarea asoc a lor ,n care este mem%ru, a ar#tat c# a (e nut, la un moment (at, c1 ar o "o! e (e con(ucere) 9n sec unea re!er'at# "as un lor altor act ' t# , autorul % ogra$ e a men onat c# *oac# ten s gol$) A'+n( ,n 'e(ere c# ar "utea a'ea '+rsta (e 67 (e an 2a a%sol' t $acultatea ,n 1BA53, aceste n$orma te (eterm n# s# "resu"u c# starea sa $ ! c# este ,nc# $oarte %un#) De asemenea c tete0 ceea ce (o'e(ete c# are o m nte act '#) Recent a $ost recom"ensat cu t tlul (e Emanager al lun >, care arat# c#, (e are o car er# ,n(elungat#, este ca"a% l ,nc# (e real !#r )

8.9.9. . C.;u# crono#o%ic I :ANEAA 8<


Acest e.em"lu "re! nt# CV&ul une secretare cu e."er en#, care caut# un "ost me( at su"er or, acela (e as stent a(m n strat ') Este e' (ent "entru un c t tor e."er mentat ,n curr culum ' tae c# aceast# "ersoan# a "orn t (e la un n 'el n$er or "r n munc# a reu t tre"tat s# "romo'e!e) Are (o an (e coal# (e secretar at o "reg#t re ,n (omen ul calculatoarelor) -r ma sa slu*%# a $ost ,ntr&un % rou cu un s ngur ocu"ant) A a'ut oca! a s# $ac# o mul me (e lucrur ) Se "are c# a (or t s# lucre!e ,ntr&o com"an e ma mare (e aceea a acce"tat "ostul (e (act logra$#, ,n % roul (e (act logra$ e, al#tur (e multe alte "ersoane cu ace a act ' tate) Aceast# nou# slu*%# nu "are s#& o$ere acela gra( (e res"onsa% l tate ca slu*%a anter oar#, (ar a '#!ut&o ca "e un "unct (e "lecare ,n noua com"an e) aa era) A $ost "romo'at# (e tre or ) Semnatara % ogra$ e &a enumerat a"t tu( n le ,n slu*%a sa actual#) Sunt %une $oarte ( 'erse) A "r m t recunoaterea (e a $ Esecretara lun > (e tre or ) Se a$l# ,n "ostul actual ( n 1BBF "are c# este "reg#t t# s# caute, ( n nou, un "ost cu o res"onsa% l tate ma mare) Este nteresant (e a$lat (e ce nu ma e. st# "entru ea, n c o "os % l tate (e "romo'are ,n com"an a actual#, ( n moment ce a reu t s# $ e "romo'at# "+n# acum (e c+te'a or )

8.9.3. Reco$!nd)ri#e -i re/erin'e#e.


Multe organ !a 'er $ c# re$er nele can( (a lor, ca "arte a "rocesulu (e selec e) Sco"ul aceste ac un const#, ,n "r mul r+n(, ,n 'er $ carea n$orma lor $urn !ate (e can( (at, n$orma cum ar $ ( "lomele o% nute, (atele "er oa(ele (e anga*are "rece(ente, res"onsa% l t# le la $ostul loc (e munc# salar ul) De asemenea, se "oate urm#r o% nerea unor n$orma su"l mentare (es"re caracter st c le "er$ormanele trecute ale can( (atulu ) 9n anum te ca!ur s"ec ale, cercet#r le se "ot a"ro$un(a, e'entual a"el+n( la ser' c le unor agen s"ec al !ate (e n'est ga ) Sco"ul 'er $ c#r re$er nelor const# ma ales ,n (e" starea acelor can( (a care &au $als $ cat % ogra$ le, sau au a'ut "ro%leme (e com"ortament la $ostele locur (e munc# nu ,n e' (en erea celor cu cel ma mare "oten al (e succes la ' torul loc (e munc#) Recoman(#r le re$er nele sunt $olos te (ec "entru a ,nreg stra anal !a can( (a ce ' n ( n a$ara organ !a e ) Aceste (ocumente o$er# "atru categor (e n$orma , anume: e(uca a stor a anga*#r lor, caracterul com"etenele nter"ersonale, a% l tatea (e a lucra "e "ost (or na can( (atulu (e a lucra o "er oa(# re!ona% l# "e un "ost) D n e."er ena $ rmelor, ce au

,n cons (era e aceste (ocumente, re ese c#, "entru ca acestea s# a %# cre( % l tate ut l tate, tre%u e s# cu"r n(# urm#toarele n$orma : Jra(ul (e $am l ar tate al re$erentulu cu can( (atul < (e c+n( ,l cunoate, c+t t m" "e s#"t#m+n#, a a'ut "os % l tatea s# urm#reasc# mo(ul ,n care lucrea!#) Jra(ul (e cunoatere al "ostulu "e care (orete can( (atul s# ,l ocu"e) -entru aceasta can( (atul tre%u e s# o$ere re$erentulu (escr erea "ostulu "entru care recoman(#) E.em"le s"ec $ ce (e "er$orman# ale can( (atulu < o% ect 'e, sarc n ( $ c le ,n(e"l n te, me( ul ,n care a lucrat, "#rerea altor lucr#tor cu care a lucrat) -ersoane cu care se "oate com"ara can( (atul) Re$er nele se "ot 'er $ ca "r n contactarea "ersoanelor care au (at re$er n#) Cel ma % ne 'a $ organ !at# o ,nt+ln re) Este m"ortant s# re ne c# re$er nele sunt, "r n natura lor, su% ect 'e, (ac# un "atron "are su"#rat, (ar (# r#s"unsur "o! t 'e la ,ntre%#r le (umnea'oastr#, a "utea trage conclu! a c# "atronul a $ost (e!am#g t (e $a"tul c# anga*atul a "#r#s t organ !a a) 9ntre%#r le (e %a!# ,n asemenea ca!ur sunt: Care sunt, ,n o" n a (umnea'oastr#, "unctele $orte ale can( (atulu 4 Care sunt "unctele 'ulnera% le4 Care cre(e c# ar $ost contr %u a can( (atulu la succesul (e"artamentulu : $ rme 4 A a%sentat $rec'ent4 A $ost onest4 ; &a ,n(e"l n t sarc n le la t m"4 A $ost mot 'at4 Cum com"ara act ' tatea can( (atulu cu a altor "ersoane care au ocu"at "ostur s m lare4 /&a reanga*a4

Re$er nele "ot $ o% nute ( n ( $er te surse, re$er nte aca(em ce ( n locul (e stu( , re$er nele ( n locur le (e munc# anter oare, re$er ne "ersonale o% nute (e la "ersoane n(e"en(ente are % ne cunosc "ersoana (at#) Stu( le asu"ra 'al ( t# re$er nelor n( c# $a"tul c# 'aloarea "re( ct '# a acestora este m c#0 uneor , "oate $ , totu semn $ cat '#) Cele ma a(ec'ate "ersoane care "ot (a re$er ne (es"re can( (at sunt $ot sau actual su"er or , care cunosc munca "restat# (e can( (at mo(ul ,n care &a ,n(e"l n t acestea sarc n le (e munc#) 9n "lus, re$er nele "ot $ ma ut le (ac#: -ersoana care (# re$er ne cunoate $a"tul c# se 'a $ace e.am nare teme n c# a can( (atulu 0 -ersoana care (# re$er nele nu are mot 'e ascunse "entru a nu $ o% ect ', cum ar $ (or na (e a ,m" e( ca res"ect 'ul can( (at s#& "#r#seasc# 'ec1 ul loc (e munc#) 9n 'al (area re$er nelor tre%u e tras# aten a "e statutul "ersoane care a (at re$er n#) Re$er na (at# (e "ersoana cunoscut# "oate $ un atu "utern c a can( (atulu )

3.5. (etode de selectie


8.3.1 Te"te#e
Un test re"re! nt# un m *loc (e a o% ne (ate stan(ar( !ate asu"ra com"ortamentulu

$ ec#re "ersoane) -r n re!ultate $urn !ate (e teste se rele'# "ro$ lul "so1 soc o"ro$es onal al can( (atulu ) Destele sunt stan(ar( !ate ,n $unc e (e con nut, (e gr la (e notare sau (e mo(ul (e a(m n strare) Aceast# ,nseamn# c# or se a"l c# aceste teste, ,ntre%#r le "e care le con n sunt (ent ce, ,n ca!ul testelor care au multe $orme, ,ntre%#r le sunt ec1 'alente) Jr la (e notare tre%u e s# $ e aceea ) A(m n strarea testelor este aceea : to can( (a "r mesc acelea nstruc un , au acela t m" (e re!ol'are, "recum acelea con( (e me( u) De e.em"lu, la o testare a a"t tu( n lor (e l m%# engle!#, la care can( (a tre%u e s# tra(uc# ,n l m%a rom+n# ceea ce au( (e la magneto$onul ae!at ,n $aa ,n care are loc testarea, 'or $ net (e!a'anta*a can( (a a$la ,n ult mele r+n(ur , "recum ce a$la l+ng# un geam (esc1 s, ncomo(a stra(al)-entru to can( (a tre%u e o$er te con( egale) Deoarece testele sunt stan(ar( !ate la $el "entru to , ele o$er# n$orma com"ara% le (es"re to can( (a ) E. st# elementele care nu se "ot com"ara aa uor) De e.em"lu, se "ot com"ara me( le (e a%sol' re ale unor l cee sau ale unor $acult# , (ar (ac# un can( (a au a%sol' t alte col , sau (ac# cursur le au $ost ( $er te, com"ara a (e' ne ( $ c l#) Sunt multe teste ( $er te care "ot $ $olos te "entru selec e) Unele sunt teste Ecu cre on 1+rt e E ca testele (e matemat ca , altele sunt (e ,n(em+nare, sau altele cu ma n 2calculator (e e.em"lu3) Un anga*ator $olosesc teste s"ec al conce"ute ar al & le $ac s ngur ) Destele sunt (e asemenea la n 'ele ( $er te (e ( $ cultate, unele sunt l "s te (e ra$ nament, "e c+n( altele sunt conce"ute (e e."er ,n "s 1olog e)

8.3.1.1 A#e%ere! te"te#or.


Deoarece "e " aa sunt ( s"on % le $oarte multe t "ur (e teste, organ !a le tre%u e s# le selecte!e cu mare aten e) Alegerea testelor se $ace ,n $unc e (e anum te caracter st c ale acestora: 1valuarea abilitilor specifice) Destul tre%u e s# m#soare a"t tu( n sau a% l t# ( rect legate (e "ostul care 'a $ ocu"at) !mogenitatea. Destul tre%u e s# $ e omogen s#& "#stre!e 'aloarea (u"# trecerea unu nter'al ma mare (e t m") 4plicabilitatea. S"ec al t ,n resurse umane tre%u e s# n# seama (e $a"tul c# testele s&ar "utea s# $ e a(m n strate unu gru" (e oamen ,n acela t m", sau s&ar "utea s# $ e a(m n strate n( ' (ual) De asemenea, se 'a a'ea ,n 'e(ere t m"ul necesar "entru e$ectuarea e'aluarea testelor, "recum costul acestor o"era un ) /uccesul nregistrat n trecut. S"ec al t ,n resurse umane tre%u e s# a$le (ac# testele alese au a'ut succes ,n trecut, ,n ca!ul altor organ !a , "recum $rec'ena (e ut l !are a acestor teste la ce scar#, ,n (omen ul ,n care 'a a'ea loc testarea) 3ertificarea. Mare "arte ( n teste sunt cert $ cate) Este n( cat sa se $oloseasca numa teste cert $ cate, care sunt ela%orate (e "ro$es on t testate)

8.3.1. Ti,uri de te"te


Te"t!re! uti#i&>nd co$,uteru#. 9n #r le a'ansate, unele teste scr se au $ost ,nlocu te cu testarea "e com"uter) A'anta*ele aceste meto(e constau ,n ra" ( tate ,n num#rul re(us (e s"ec al t care s# se ocu"e (e

a(m n strarea testelor) O meto(# $oarte mo(ern# (e testare "r n nterme( ul com"uterulu este meto(a a(a"t '#, $olos rea manual# care este ( $ c l# ,n unele ca!ur m"os % l#) -r n aceast# meto(#, com"uterul creea!# un test a(a"ta% l "art cular t# lor $ ec#ru can( (at) De e.em"lu, (ac# se r#s"un(e la o ,ntre%are, 'a urma o ,ntre%are cu un n 'el r ( cat (e ( $ cultate0 (ac# la "r ma ,ntre%are nu s&a r#s"uns corect, com"uterul 'a alege o ,ntre%are cu un n 'el mo(erat (e ( $ cultate) 9n "re!ent, sunt ela%orate la scar# mon( al# alte meto(e (e testare "r n nterme( ul com"uterulu ) De e.em"lu, com"uterele o$er# "os % l tatea m#sur#r a% l t# lor care nu "ot $ e'aluate uor "r n testare scr s#) Ast$el, com"utere ec1 "ate cu ' (eo( scur nteract 'e o$er# st mul ' !ual sonor "ot ,nreg stra c+t (e re"e(e se r#s"un( la acet st mul ) Aceste meto(e o$er# a'anta*e mar ,n testarea a% l t# lor (e "erce" e s"a ale) Te"t!re! ,oten'i!#u#ui ,ro/e"ion!# !# c!ndid!tu#ui Destarea "oten alulu "ro$es onal al can( (atulu "resu"une "ecurgerea ma multor "ro%e, at+t teoret ce, c+t "ract ce, (u"# cum urmea!#: Te"te de !,titudini1 care e'aluea!# "oten alul can( (atulu cores"un!#tor cer nelor "ostulu , ,n ceea ce "r 'ete: ntel gena, a"t tu( n le 'er%ale cele numer ce, or entarea s"a al#, "erce" a $ormelor, a% l tatea (e re(actare a unu (ocument, coor(onarea motor e, (e.ter tatea manual# etc) Aceste teste (e e'aluare a a"t tu( n lor can( (atulu sunt ut l !ate ,n ,ntreaga lume ,nc# (e la ,nce"utul secolulu , $ n( e' (ent $a"tul c# ele &au (o'e( t 'al ( tatea ,n selec a "ersonalulu or c#re organ !a ) K ne+neles c# $ ecaru "ost sau $ ec#re categor (e "ostur 2care au cer ne asem#n#toare3 ( ntr&o organ !a e , cores"un(e un anum t t " (e teste) Cercet#r recente sus n ut l tatea testelor (e a"t tu( n ) Te"te de cuno-tin'e1 care e'aluea!# ca"ac tatea n( ' (ulu (e a& $olos cunot nele (o%+n( te ,n re!ol'area unor "ro%leme 2s tua 3 m"l cate (e sarc n le "ostulu "entru care can( (ea!#) Te"te de ,er/or$!n')1 u!ual num te E"ro%e "ract ce> sau ="ro%e (e lucru>, care sol c t# can( (atulu s# (uc# la %un s$+r t o act ' tate 2motor e, 'er%al# etc3 ,n con( le unu e.amen) Sco"ul urm#r t nu const# at+t ,n (eterm narea cunot nelor, ,n(em+n#r lor :sau a"t tu( n lor, c+t, ma ales, ,n e'aluarea "er$ormanelor can( (atulu re$er toare la sarc n le re"re!entat 'e act ' t# lor "rescr se "ostulu ) Ast$el, testele (e "er$orman# sunt conce"ute s# cu"r n(# act ' t# le cele a m"ortante, s"ec $ ce "ostulu ) S"ec al t amer can clas $ c# testele (e "er$orman# ,n otorii verbale) Cele motor "resu"un act ' t# $ ! ce, (e man "ulare a unor mecan sme 2o"erarea unu ( s"o! t ', nstalarea une " ese ,ntr&un mecan sm, real !area une " ese etc3) -entru aceasta se cere can( (a lor s# e.ecute o anum t# lucrare sau o"era e, "entru a se 'e(ea ast$el (ac# "ot $ace $aa slu*%e sau (ac# au ca"ac tatea (e a ,n'#a o"era le care tre%u e e$ectuate la noul loc (e munc#) -ro%a (e lucru testare ca"ac t# (e a ,n'#a sunt $oarte "o"ulare, $ n( "re$erate, ,n "re!ent sunt $olos te ,n ma*or tatea ,ntre"r n(er lor) -ro%ele (e lucru sunt $olos te atunc c+n( se urm#rete (ent $ carea unor ,n(em+n#r s"ec $ ce "e care anga*atul tre%u e s# le (e n# "entru a $ace $aa cer nelor "ostulu atunc c+n( organ !a a nu are ,n 'e(ere un tra n g al "roas"e lor anga*a ) -ro%ele (e lucru tre%u e s# $ e stan(ar( !ate egale "entru to can( (a "entru com"ararea c+t ma o% ect '#) De e.em"lu, (ac# MFL ( n

munca (e secretar# neces t# $olos rea ma n (e scr s sau e( tarea "e com"uter a unor manuscr se, atunc "ro%a (e lucru 'a consta ,n (act logra$ erea unu te.t) Duturor can( (a lor le 'a $ (at# aceea co" e a te.tulu , acela ec1 "ament, aceea "er oa(# (e t m" "entru e$ectuarea "ro%e (e lucru) -ro%ele (e lucru "ot $ re"re!entate (e teste scr se, care s# e' (en e!e (e nerea cunot nelor necesare loculu (e munc# res"ect ') E. st# ,nc# as"ecte ale "ro%elor (e lucru care tre%u e re nute) 9n "r mul r+n(, "ro%ele (e lucru nu tre%u e s# re"re! nte slu*%a ,n ,ntregul e ) De e.em"lu, este (e a*uns s#& cer une "ersoane care sol c t# un "ost (e o$er (e cam on s# ,ntoarc# un cam on) Dac# a& ,ntors 'reo(at# un cam on sau o ma n# cu remorc# t (e ce un asemenea test este necesar) Anum te a% l t# "ot $ "use ,n e' (en# ma % ne la un nter' u, sau ,n urma unu test (e a"t tu( n , ar altele se "ot (e"r n(e cu uur n# ulter or nu tre%u e s# $ e testate ,n aceast# eta"#) Destarea ca"ac t# (e a ,n'#a este $olos t# "entru slu*%e care nu neces t# o cal $ care ,nalt#) -r ma "arte a "rocesulu (e testare const# ,n nstru rea can( (atulu ,n leg#tur# cu ce anume are (e $#cut cu e.ecutarea o"era lor res"ect 'e cu a*utorul nstructorulu ) A (ou# "arte este re"re!entat# (e testul "ro"r u&! s, ,n t m"ul c#ru a can( (atul e.ecut# o"era le (e c+te'a or , $#r# a ma $ a*utat) Su"ra'eg1etorul 'a o%ser'a 'a nota eror le "e care le&a $#cut can( (atul) Destele 'er%ale sunt or entate $ e s"re l m%a*ul $olos t, $ e s"re oamen 2' n(erea unu "ro(us, e( tarea unu (ocument, luarea unu set (e (ec ! re$er toare la mot 'area anga*a lor etc3) Dator t# $a"tulu c# testele (e "er$otman# sunt "ro ectate "entru "ostur s"ec $ ce, ele au o mare ( 'ers tate) Te"te de ,er"on!#it!te. -r n nterme( ul te"t)rii ,"iho"ocio#o%ice se $ace o a"rec ere a "ersonal t# can( (atulu , a ntereselor mot 'a lor acestu a) 9n acce" unea sa cea ma larg#, termenul> "ersonal tate> (e$ nete $ na uman# cons (erat# ,n e. stena e soc al# a'+n( o ,n!estrare cultural# s"ec $ c#) -ersonal tatea ntegrea!# ,n s ne 2ca s stem3 organ smul n( ' (ual, structur le "s 1 ce umane , toto(at#, rela le soc ale ,n care omul este angrenat, "recum m *loacele culturale (e care ( s"une) 8actor 2tr#s#tur le3 (e "ersonal tate au $ost stu( a (e s"ec al t , ,n sco"ul (el m t#r "rec !#r com"onene caracter st c lor lor) Ast$el, s&a e' (en at, ,n "r mul r+n(, c# acet a sunt $orma un ntegrate ntegratoare s ntet ce, ,n sensul c# reunesc sau con(ensea!# ( $er te $unc "rocese "s 1 ce) S"re e.em"l $ care, ( s"o! a s"re comun care m"l c# nu numa l m%a*ul, (ar mot 'a a, (or na (e a comun ca , toto(at#, mo(ul (e a g+n( s m ) 9n al (o lea r+n(, $actor (e "ersonal tate ( s"un (e o rele'# sta% l tate, se man $est# constant ,n con(u t#, e ne$ n( ra( cal mo( $ ca (e s tua tran! tor acc (entale) S"re e.em"lu, n( ' (ul ,n!estrat cu r#%(are, cu st#"+n re (e s ne calm (o'e(ete aceste cal t# (e cele ma multe or a%( c# (e la ele ,n mo( e.ce" onal) 9n cel (e&al tre lea r+n(, tr#s#tur le (e "ersonal tate t n( s"re general tate ,l caracter !ea!# "e om ,n ansam%lul s#u, nu numa ,ntr& un anum t ra"ort concret) E.em"l $ c#m ntel gena general#, mo(al tatea tem"eramental#, $erm tatea ,n at tu( n etc), care se man $est# ,n cele ma ( 'erse s tua n(e"en(ent (e acestea) Se rele'#, ,n al "atrulea r+n(, c# $actor (e "ersonal tate ( s"un (e o oarecare E"last c tate>, ne$ n( total r g ! , "ut+n(u&se restructura "er$ec ona su% "res unea con( lor (e me( u) Ast$el, s"re e.em"lu, mental tatea conser'atoare ce(ea!# ,n $aa $ore trans$orm#r lor

re'olu onare) 9n $ ne, $actor (om nan ,n s stemul (e "ersonal tate al $ ec#ru n( ' ( sunt caracter st c :sau (e$ n tor "entru acesta, e."r m+n(u&l ,n ceea ce are esen al 2ca om l n t t sau tur%ulent, talentat sau nca"a% l, res"ectuos sau nsolent etc3) Dotal tatea structural# a $actor lor (e "ersonal tate la care, "r n "ro"r a sa (e!'oltare, $ ecare n( ' ( a a*uns re"re! nt# o stare (e $a"t este ,ns# Esu%stana> "ersonal t# ce se con$runt# cu lumea) De aceea, "e %a!a cunoater structur lor (e "ersonal tate, se "ot $ace "re' ! un asu"ra reac lor a con(u te n( ' (ulu ,ntr&o s tua e (at# sau ,n $aa une sarc n ce se ,ncre( nea!#) S"re (eos % re (e t "ur le (e teste (escr se "+n# cum, testele (e "ersonal tate nu "resu"un r#s"unsur corecte ( n "artea can( (a lor) Sco"ul lor ,n a$ace can( (a s# se (escr e "e e ,n ) Destele (e "ersonal tate ut l !ea!# (e s"ec al t ,n resurse umane ,n "orcesul (e selec e sunt cu mult ma com"le.e "e care le ,nt#ln m uneor ,n re' stele (e ( 'ert sment) Unele teste (e "ersonal tate con n "+n# la @FF (e ,ntre%#r 2(e e.em"lu, Destul MM-I con ne 77F (e a$ rma 3, ar unele $olosesc c1 ar ,ntre%#r e.trem (e "ersonale, cum ar $ cele re$er toare la rel g e, $ante! se.uale, sau alte elemente care nu au n c o leg#tur# cu "ostul res"ect 'e (e care s"ec al stul ,n resurse umane, care con(uce un nter' u, nu 'a ,ntre%a n c o(at#) Uneor , can( (a se "ot s m o$ensa (e unele ,ntre%#r "rea sco( toare) 9n SUA au e. tat ca!ur c+n( *ust a a 1ot#r+t nter! cerea ut l !ar unor anum te teste (e "ersonal tate, cons (erate "oten al (escr m nator ) Un test (e "ersonal tate % ne ela%orat con ne un num#r mare (e ,ntre%#r , care tre%u e s# "un# ,n e' (en# tr#s#tur le (e "ersonal tate ale celor c1est ona ) Cele ma multe teste (e "ersonal tate se "reocu"# (e tr#s#tur "recum ne'o a (e (om nare, gra(ul (e tolent#, e.tro'ers une, agres une, autor tate, n(e"en(en#, tr#s#tur care "r mesc un anum t "uncta* ,n $unc e (e ntens tatea lor) C1 ar (ac# se o% ne un "uncta* cores"un!#tor, este ne'o e (e o mare e."er en# "entru a "utea $ace o nter"retare corect# a "ersonal t# can( (atulu , aa cum este rele'at# (e test) Asemenea teste sunt greu (e asoc at unor *o%&ur , (ator t# (e$ n e ne%uloase a "ersonal t# (ator t# ( $ cult# (e a asoc a anum te caracter st c ale "esonal t# cu un *o%) Se t e c# "u ne locur (e munc# neces t# un "ersonal cu un "ro$ l str ct al "ersonal t# ) E. st# ma multe c# (e a(uce s$+r t a"roa"e or ce munc#, (e e.em"lu, "r n ma mult# ser o! tate, "r n ma mult# creat ' tate sau $ n( ma "ersuas 'e) De aceea, "s 1olog au recoman(at ,n ma multe r+n(ur ca testele (e "ersonal tate s# nu $ e totu ut l !ate "entru selec a can( (a lor sau ,n ult mul ca! s# $ e ,ntre"retate (e "ro$es on t ) E. st# ,ns# un num#r care au n( cat $a"tul c# testele (e "ersonal tate care con n elemente legate (e cer nele loculu (e munc# a*ut#, (e multe or , la o ma %un# selec e as gur# succesul "e ma (e"arte) -+n# acum c+ 'a an , nu e. st# un consens re$er tor la elementele ce (e$ nesc ,n total tate "ersonal tate unu n( ' () 9n cele ( n urm#, s&a a*uns la conclu! a c# o "on(ere $oarte mare ,n cont nuare "ersonal t# o (e n 7 tr#s#tur (e caracter, "re!entate ,n ta%el: 1) 2) 5) 6 7) E.tro'ers une -r eten e, agrea% l tate Sta% l tate emo onal# Jra( mare (e cont nc o! tate autocontrol Intel gen#, (esc1 (ere c#tre (e no Intro'ers une Ost l tate, necu' n# Ner'o! tate Jra( m c (e cont nc o! tate (e autocontrol Intel gen# sc#!ut#, (esc1 (ere re(us# c#tre (e no , o"ac tate

Da%elul 7 < -r nc "alele 7 t "ur (e "ersonal tate) Stu( le au ar#tat c#, (e e.em"lu, cont nc o! tatea are leg#tur# cu succesul ,n "reg#t rea "ro$es onal# ' toare, c# (esc1 (rea c#tre no e."er ene este legat# (e succesul tra n gulu c# gra(ul (e e.tro'ert re e."er ene este legat# (e succesul tra n ngulu c# gra(ul (e e.tro'ert re n$luenea!# succesul managamentul '+n!#r lor) Regula cea ma m"ortant# "e care tre%u e s# re n# managerul este c# teste "ro$es onale tre%u e a"l cate numa su% su"ra'egerea s"ec al stulu ,n "s 1olog e, re!ultatele tre%u e ,ntre"retate tot numa (e acest s"ec al st) -entru "er oa(a selec e tre%u e anga*at un "s 1olog "ro$es onal, ar $ rmele mar tre%u e s# a %# un "s 1olog "ermanent ,n ca(rul (e"artamentulu (e resurse umane) Deste (e "ersonal tate sunt (e (ou# categor : Te"te de ,er"on!#it!te !n!#itice care "ot $ un $a! ce 2se n'est g1ea!# o s ngur# tras#tur# a "ersonal t# 3 mult $a! ce 2 ' !ea!# ma multe tr#s#tur ale "ersonal t# 30 Te"te de ,er"on!#it!te ,roiective urm#resc o% nerea (e (ate cuant $ ca% le (es"re "ersonal tate, ,n %a!a "ote!e c# st lul aceste a se man $est# ,ntr&o 'ar etate (e act ' t# ) 9n cont nuare 'a "re!ent#m c+te'a cele ma r#s"+n( te teste (e "ersonal tate) 1. Unul ( n cele ma cunoscute teste (e "ersonal tate este testul MMPI 2M nnesota Mult "1as c Personal tC In'entorC3) A $ost ela%orat (e "ro$esor ( n Un 'ers tatea M nnesota 2SUA3 S) Yatuam D) McU nlC ,n 1B6F) Acest test real !ea!# a%or(area t "olog c# ale "ersonal t# umane ocu"# "r mul loc ,ntre toate teste (e "ersonal tare) Destul este (est nat "ersoanelor "este 1@ an cu coe$ c ent (e ntel gen# "este MF) Este test MM-I a(a"tat s"ec al "ersoanelor (e 12&1@ an ) Destul con ne 77F a$ rma la care "ersoana testat# tre%u e s# r#s"un(# =A(e'#rat>, =Nea(e'#rat> =Nu t u>) Scale (e %a!# $olos te ,n testul MM-I sunt: 1) Scara "o1on(r e 2Ys30 2) Scara (e"res e 2D30 5) Scara ster e 2YC30 6) Scara "s 1o"at e 2-(30 7) Scara mascul n tate < $em n tate 2M$30 @) Scara "aron e 2-a30 A) Scara "s 1asten e 2-t30 M) Scara sc1 !o$ran e 2Sc30 B) Scara 1 "oman e 2Ma30 1F) Scara ntro'ers e soc ale 2S 30 9n a$ar# (e scare stan(arte "re!entate ma sus, ma sunt ela%orate ,nc# 7F sc#r s"ec ale, cum sunt scara alcogol smulu , scara ca"ac t# lor aca(em ce, scar# res"onsa% l t# lor altele, care "ot $ $oarte ut le ,n "rocesul selec e ) Intre"retarea corect# re!ultatelor $urn !ate (e acest test "oate $ $#cut# numa (e un s"ec al st ,n "s 1olog e) 9ntre"retarea gre t# ne"ro$esonal# (e c#tre "ersoane $#r# "reg#t re ,n (omen u "oate $urn !a n$orma gre te n$lu ena negat ' "s 1 cul "ersoane testate 2(e e.em"lu, ea "oate ,ntra(e'#r s# crea(# c# este sc1 !o$ren c3

. Un alt test (e "ersonal tate (es $olos t ,n "rocesul selec e este Te"tu# Pro,o&i'ii#or Neter$in!te 2Sentence&Com"let on Dec1n [ues3) Este o meto( ca "ro ect '# a cercet#r "ersonal t# ) -ro"o! neterm nate ca un nstrument al cercet#r "ersonal t# a $ost "ro"us (e c#tre A) -a n ,n 1B2M) -ersoane testate sunt "ro"use un r (e "ro"o! $#r# s$+r t 2neterm nate3 "e care tre%u e s# term ne, a'+n( la ( s"o! e toat# mag na a sa) -ro"o! sunt $ormulate ,n aa $el ,nc+t s# cores"un(# "art cular t# lor "ersonal t# care sunt cercetate) E.em"le "ro"o! lor neterm nate: & V torul m se "are\) & -r eten a(e'#rat, cre( c#, \) & 8eme le\) 8elul (e ,nc1e ere "ro"o! e "oate s"une $oarte mult (es"re mot 'a a "ersoane , mo(ul (e g+n( re, caracterul, at tu( n $a# (e $am l e "r eten munc#, etc) A'anta*ul aceste meto(e este $le. % l tatea a(a"ta% l tatea la ( $er te "ro%leme cercetate) Val ( tatea aceste meto( ce este $oarte r ( cat#) Cele ma cunoscute teste %a!ate "e "ro"o! neterm nate sunt ela%orate (e D) Rotter 21B7F3, D) Sac?s 21B7F3, K) 8orrer 21B7F3, A) Ro(e 21B7A3) 8. Te"tu# Cu#ori#or #ui Lu"cher :Lu"cher F!r(C!h# Te"t< este o meto(a "ro ect '# a cercet#r "ersonal t# este %a!at# "e "re$er ne su% ect 'e a color lor) Acest test a $ost ela%orat (e M) /usc1er ,n 1B6M) 9n Destarea se $olosesc "#trate colorate cu lung mea 2M mm 2aa a 1ot#r+t autorul3) 9n total sunt A5 (e "#trate (e ( $er te culor nuane) Var anta ma scurt# a testulu con ne numa M "#trate colorate 2al%astru, 'er(e, rou, gal%en, ' olet, maro, negru, gr 3) -ersoane su"use test#r se "ro"une s# aleag# cea ma "l#cut# culoare) -#trat ales se "une a"arte "ersoane ar# se "ro"une s# aleag# cel ma "l#cut "#trat ( n cele r#mase) /a s$+r t a'em un r (e culor care sunt ae!ate ,n or( nea atrac e ) 9n ca! ,n care se a"l c# testul cu M "#trate, "r mele (ou# culor sunt cele ma "re$erate "entru "ersoana testat#, a tre a a "atra culoare sunt ma "u n "re$erate, a c nc a a asea culoare sunt neutrale, a a"tea a o"ta sunt culor negat 'e ant "at ce "entru "ersoana (at#) Inter"retarea "s 1olog c# a rulu "re$er nelor colorate se %a!ea!#, ,n "r mul r+n(, "e "ote!a c# $ ecare culoare are un sens s m%ol c) De e.em"lu, rou ,nseamn# ten( na c#tre "utere (om na e, ar 'er(e ,nseamn# ,nc#"# nare, "erse'erena) 9n al (o lea r+n(, or( nea culor lor re$lect# caracter st c n( ' (uale a "ersonal t# testate) Se cons (er# c# "r mele (ou# culor (eterm n# sco"ur n( ' (ulu c# (e at ngere, ar ult mele (ou# re$lect# tre%u ne ,n#%u te care sunt s m%ol ce aceste culor ) Acest test este $olos t ,n or entarea "ro$es onal# a "ersonalulu ,n momentul recrut#r )

9. Che"tion!ru# Orient)rii #ui @. @!"" este ut l !at ,n sco"ul (eterm n#r or ent#r "ersonal t# ) C1est onarul con ne 2A (e a"rec er la care n( ' ( "oat# s# aleg# unul ( n tre r#s"unsur "os % le, care cores"un( urm#toarelor tre t "ur (e or ent#r a "ersonal t# : 1. Orient!re c)tre "ine. Aceasta "resu"une agres une ,n at ngerea sco"ur lor , rat % l tate, ,ncl na c#tre r 'al tate, ag tare (u"# "utere, etc0

. Orient!re c)tre co$unic!re. As" ra e s"re "#strarea rela lor cu al n( ' ! , or entare s"re lucru ,n ec1 "#, (e"en(en# (e gru", neces tatea comun ca lor rela lor emo onale cu alte "ersoane0 8. Orient!re c)tre !/!cere. -ersonal tate cu acest t " (e or entare este co nteresat# ,n antrenarea ,n a$acer , este co nteresat# ,n e.ecutarea c+t ma %un# a munc , or entare c#tre cola%orare) Acest test "oate $ cu succes $olos t ,n "rocesul selec e , or ent#r re"art !#r ca(relor) 3. Te"tu# #ui C!te## sau Che"tion!ru# *15 F!ctori Per"on!#e+ 2S .teen -ersonal tC 8actor ]uest onna re, 1@ -83 este unul ( n cele ma cunoscute test care "ro$un( (escr e "ersonal tatea anal !at#) 9n acest test a $ost $olos t# total alt# a%or(are (ec+t ,n MM-I) Destul con ne 1MA (e ,ntre%#r ) Destul 1@ -8 are ma multe 'ar ante) Sunt 'ar ante scurte cu 1F7 ,ntre%#r ) Cele 1@ $actor ale "ersonal t# care sunt cercetate (e acest test sunt "re!entate ,n urm#torul ta%el) F!ctor 8actor A 8actor K 8actor C 8actor E 8actor 8 8actor J 8actor Y 8actor I 8actor / 8actor M 8actor N 8actor O 8actor ]1 8actor ]2 8actor ]5 8actor ]6 8actor MD C!r!cteri"tic! Caracter re!er'at & comun cat ' Intelect Insta% l tate emo onal# < sta% l tate emo onal# Su"unere & (om nare St#"+n re (e s ne & e."res ' tate Sent mental < com"ortament normat ' D m ( tate & cura* Se'er tate < sent mental tate 9ncre(ere & sus" c une S" r t "ract c & mag na e Caracter rect l n u & ( "lomat c 9ncre(ere ,n s ne & ,ngr *orat Conser'at sm & ra( cal sm Con$orm sm < non&con$orm sm Autocontrol re(us < autocontrol ,nalt Sla% c une & ,ncor(are Autoe'aluarea a(ec'at#

5. Te"t!re! $!trici!#) #ui D. R!ven este unul ( n cele ma "er$ormante teste "entru testarea ntel gene non&'er%ale) Acest test se $olosete "entru (eterm narea n 'elulu (e!'olt#r log c g+n( r constat#r leg ta lor) 9n "rocesul test#r se $olosesc matr c cu ( $er te $ gure, care sunt legate log c) 6. TAT & can( (atulu se arat# un (esen sau o "o!# se cere s# cree!e o "o'este ,n leg#tura cu ea) =. Chie"tion!ru# #ui Leon%!rd se $olosete "entru (eterm narea or ent#r "ersonal t# ) Te"te de inte#e%en'). Deste (e ntelegen# sunt (est nate (eterm n#r coe$ c entulu (e ntel gen#, care

m#soar# n 'elul (e (e!'olt#r ntel gene ) Intel gena este un $enomen o carecter st c# a a(a"t#r la me( u, a trans$orm#r me( ulu "r ntr&o act ' tatea mental# com"le.#, $le. % l#, mereu con$runtat# cu s tua no "ro%leme ,n care se $olosete memor a, ra unea cunot nele ( s"on % le) Intel gena este "lur ( mens onal#) Se ( st ng ma multe t "ur (e ntel gena, cum sunt ntel gena general#, 'er%al#, non&'er%al#, soc al#, motr c#, te1n c#) /a ( $er te "ersoane aceste t "ur (e ntel gen# sunt (e!'oltate ,n "ro"or ( $er te, (e aceea se $olosesc %ater (e teste) Coe$ c entul (e ntel gen# m#soar# ra"ortul ,ntre '+rsta m ntal# '+rst# cronolog c#) El 'ar a!# ,ntre F 2FF ma mult arat# cu c+t (e!'oltarea mental# (e"aete (e!'oltarea cronolog c# 2% olog c#3) -entru ( $er te '+rste sunt ( $er te teste (e ntel gen#) Te"t!re! one"tit)'ii. Multe organ !a sunt nteresate s# el m ne ace can( (a care ar "utea s#'#r n$rac un , cum ar $ (ela" (area) 9n SUA, " r(er le organ !a lor (atorate $urtur lor ,n care sunt m"l ca "ro"r anga*a se r ( c# la c rca 6F m l ar(e (e (olar anual) 9n Rom+n a nu s&au ,nter"r ns stu( care s# est me!e aceste " er(er , (ar se "resu"une c#, res"est+n( "ro"or le, sunt ma r ( cate cele ( n SUA) Mul manager sunt (e "#rere c# el m narea "oten al lor n$ractor ,n t m"ul "rocesulu (e selec e re(uce su%stan al " er(er le organ !a e (atorate $urtur lor) Acest "unct (e 'e(ere este "ar al corect, (eoarece cercet#r le au (emonstrat c# (u"# anga*are, anum $actor , cum ar $ corect tu( nea "l# munc "restate o"ortun tatea (e a (ela" (a *oac# un rol m"ortant la a"ar a " er( r lor (atorate $urtur lor) 9n mo( tra( onal, se $olosesc (ou# meto(e (e (ent $ care a anga*a lor ma "u n onet : testele scr se "ol gra$ul sau (etectorul (e m nc un ) Acesta ( n urm# nu este ut l !at ,n Rom+n a (ec+t (e c#tre "ol e) C1ar ,n SUA, testele ut l !+n( "ol gra$ul au $ost restr c onate, cu c+te'a e.ce" ) Destele scr se sunt $oarte ut l !ate) Ele "un ,n e' (en# ,ncl na a c#tre acte n$rac onale) -r ntre ,ntre%#r le $olos te ,n ast$el (e teste ar "utea $ ncluse urm#toarele: Dac# se (esco"er# c# un anga*at a $urat 1FF FFF UM, tre%u e acesta conce( at4 Ce "rocent ( n anga*a organ !a e o% n ,n mo( legal, (e "e urma act ' t# ,n ca(rul organ !a e , ma mult (e 51F FFF UM "e s#"t#m+n#4 Com"arat ' cu al oamen , c+t (e onest '# cons (era 4 A $urat 'reo(at# ce'a (e la $ostele locur (e munc#4 A s"une se$ulu (aca a t c# un alt anga*at "re*u( c a!# $ rma 4 ^ se "are normal s# ,m"rumu ec1 "ament ( n $ rma "entru a&l $olos acas# (ac# ,l returne! ,ntot(eauna la t m"4 A m n t 'reo(at#4 Cele ma multe teste (e acest gen sunt $oarte ut le "entru (ent $ carea "ersoanelor care au $ost "r nse $ur+n( ,n trecut, (ar a celor care au asemenea ,ncl na ) Reid Re,ort St!nton SurveE sunt (ou# ( n cele ma $olos te ( ntre aceste teste cu cre on s 1art e) Recent, au $ost ela%orate teste (e "ersonal tate care s# "un# ,n e' (en# ,ncl na a c#tre acte n$rac onale) Aceste teste "un ,n e' (en#, (e asemenea, alte t "ur (e com"artament contra"ro(uct ', cum ar $ a%u!ul (e conce( me( cale, ,ncalcarea regul lor normelor, com"artament ce "oate costa $oarte mult organ !a le)

Detect!re! ,redi",o&i'iei #! vio#ent) #! #ocu# de $unc). V olena, $ ! c# sau 'er%al#, const tu e o alt# "ro%lem# cu care se con$runt# o mare "arte a organ !a lor) D n acest mot ', e. st# un mare nteres "entru (esco"er rea ten( nelor c#tre ' olen# a ' tor lor anga*a ) O solu e com"let# a aceste "ro%leme tre%u e s# nclu(# e(ucarea, recunoaterea unor n( c a ' olene e$ care ac un (e "re'en re a(ec'ate) De e.em"lu, este $oarte greu (e "re! s, ( n "unct (e 'e(ere stat st c, com t rea une cr me la locul (e munc#, ,n sc1 m% este "os % l# e' (en erea tr#s#tur lor (e "ersonal tate care t n( s# $ e assoc ate cu ost l tatea com"ortamentul m"uls ') Te"t!re! "ocio#o%ic) Aceste teste "erm t constatarea st lulu (e comun care cu alte "ersonane, "re( s"unere la con$l ct, ca"ac tatea (e com"rom s, ca"ac tatea (e a(a"tare, st lul (e con(ucere) Destelor soc ale se acor(# o m"ortana $oarte mare) Aceste teste se $olosesc c+n( se $ace selec a "entru un "ost (e Manager Rela -u%l ce, Agen Comerc al , alte "ostur care m"l c# rela ntense cu alte "ersoane) -entru testarea nterac un "ersonal t# cu me( ul se $olosete Che"tion!r #ui T. LirE. Te"tu# #ui C. To$!" e'alu a!# t "ul com"ortamentulu n( ' (ulu ,n s tua con$l ctuale atr %u e n( ' (ulu unul ( n c nc t "ur (e com"ortament: concuren#, e' tare con$l ctulu , com"rom s, cola%orare a(a"tare) -e %a!a re!ultatelor acestu test se "oate "rogno!a com"ortamentul ,n s tua e (e con$l ct)

8.3. Interviu#
Inter' u este o meto(a (e colectare a n$orma lor (es"re can( (at o% nute ,n urm# anal !e cal tat 'e cant tat 'e a e."r ma lor orale o%ser'a e com"ortamentul can( (atulu ) Du"# cum re!ult# ( n cercet#r le e$ectuate at+t ,n unele #r ale Un un Euro"ene, c+t ,n Rom+n a, nter' ul se s tuea!# "e "r mul loc ,n cr ter le ut l !ate ,n selec e) 9ns# nter' ul este ut l !at at+t ,n selec a, c+t "romo'area, trans$erul anga*a lor ( n ca(rul organ !a e , $ n( o te1n c# a"elat# ,n rela le nter"ersonale, "r n nterme( ul s#u nter' e'atorul a'+n( "os % l tatea cunoater ne'o lor a o% ect 'elor nter' e'atorulu , "recum a $elulu ,n care "ostul organ !a a ar "utea ser' aceste ne'o o% ect 'e) Inter' ul (e selec e const tu e Emomentul cruc al> ,n "rocesul as gur#r cu "ersonal a une organ !a , ar cr t c le const tu e argumentul "er$ec on#r lu )

Inter' ul (e selec e este con(us $ e (e o com s e alc#tu t# ( n ma multe "ersoane, $ e (e o s ngur# "ersoan#) Dar, (e ma multe or can( (a sunt nter' e'a (e 2 s"ec al t ) De o% ce , un s"ec al st ,n resurse umane e$ul ( rect al ' torulu anga*at con(uc aceste nter' ur ) -entru "o! manager ale, sau locur (e munc# ce reclam# un gra( ,nalt (e cal $ care, se o% nu ete s# se n# un al tre lea nter' u, cu un manager ( n erar1 a su"er oar# a organ !a e )

8.3. .1 Ti,uri de interviuri.


Inter' ur le "ot $ clas $ cate (u"# gra(ul lor (e structurare, sau alt $el s"us, (u"# "er oa(# (e t m" ,n care sunt "lan $ cate ,ntre%#r le ,n a'ans) -ot $ (e$ n te 5 t "ur (e nter' ur ,n $unc e (e gra(ul (e structurare: nestructurate) se istructurate) structurate. Interviuri#e ne"tructur!te. 9n ca!ul acestor nter' ur , ntre%#r le nu sunt "lan $ cate , ,n "lus, "entru $ ecare can( (at ,n "arte, ,ntre%#r le "ot $ total ( $er te, ,n $unc e (e % ogra$ e, at tu( n le sau "lanur le (e ' tor ale $ ec#ru a) Inter' ur le nestructurate au cea ma m c# 'aloare) Deoarece ,ntre%#r le nu sunt "lan $ cate "ot r#m+ne !one nee."lorate legate (e act ' tatea can( (atulu , ,n "lus, "ot sc#"a ,ntre%#r catalogate ca nerecoman(ate, sau $ n( c1 ar legale) De asemenea, se "oate ,nt+m"la s# a"ar# ,ntre%#r le (e ut l tate ,n(o eln c#, cum ar $ : E(ac# a $ ,ntr&o salat#, ce $el (e legum# a 'rea s# $ 4>) De aceea, nter' ur le nestructurate nu tre%u e ut l !ate la e'aluarea can( (a lor) Interviuri#e "e$i"tructur!te. Inter' ur le sem structurate m"l c# "lan $ carea ,ntr&o anum t# m#sur# a acestora, "#str+n( un anum t gra( (e $le. % l tate) Inter' ur le sem structurate sunt ma e$ c ente (ec+t cele nestructurate, (ar nu at+t (e e$ c ente ca cele structurate) S"ec al st ,n recrutare, D1omas Mo$$at, sugerea!# c# e. st# con(uc#tor (e nter' ur care , "lan $ c# o% ect 'ele ce tre%u e at nse a"o ut l !ea!# aa num ta Emeto(# a conulu >, "entru a o% ne n$orma le (e care sunt nteresa ) Un Econ> este un m n nter' u centrat ,n *urul une "ro%leme "art culare, cum ar $ ult mul loc (e munc# al can( (atulu , sau "#rerea sa (es"re lucrul ,n ec1 "#, sau "er oa(a sat s$acer stag ulu m l tar) 8 ecare Econ> este ,ntro(us (e o ,ntre%are cu o temat c# general#, care este urmat# (e ma multe ,ntre%#r s"ec $ ce) Aceste ,ntre%#r "ot 'ar a (e la un nter' e'at la altul, (ar toate sunt legate (e temat ca res"ect 'ulu Econ>) Con(uc#torul nter' ulu "oate "lan $ ca nclu(erea (e la 6 "+n# la M conur ,ntr&un nter' u, care "oate (ura o or#) Interviuri#e "tructur!te. Cercet#r le au ar#tat c# cele ma e$ c ente nter' ur sunt cele structurate) 9n ca!ul acestor nter' ur , ,ntre%#r le sunt "lan $ cate sunt $ormulate "entru $ ecare can( (at ,n acela $el) S ngura ( $erena ( ntre nter' ur le cu ( $er can( (a "oate a"#rea la ,ntre%#r le (e a"ro$un(are, sau la cele su"l mentare, atunc c+n( can( (a nu r#s"un( clar la o ,ntre%are) Inter' ur le structurate as gur#, (e o% ce , un nstrument (e e'aluare a can( (a lor, (u"# ce nter' ul s&a ,nc1e at) 9n l terature (e s"ec al tate se cunosc 5 t "ur (e nter' ur structurate: nter' ul stan(art !at, nter' ul c rcumstan al nter' ul com"ortamental) 9n interviurile standarti*ate tradi!ionale, ,ntre%#r le t n( s# se $ocal !e!e "e act ' tatea la $ostele locur (e munc#, "e e(uca e, "e "lanur le (e ' tor re$er toare la car era "ro$es onal# altele) 9ntre%#r le "ot a'ea leg#tur# cu slu*%a, sau "ot $ cele care se "un ,n mo( usual, cum ar $ :

ECare cons (era c# sunt "unctele (umnea'oastr# $orte4 Dar cele sla%e4>, sau ECe nten ona s# $ace ,n urm#tor 7 an 4>) Acest t " (e nter' u este (estul (e como( ( n "unctual (e 'e(ere al nter' e'atorulu , (ar nu con(uce la re!ultate s"ectaculoase) E$ c ena unu nter' u (e" n(e (e o% nerea unor (ate n$orma rele'ante (es"re can( (at, cum ar $ unele a% l t# sau at tu( n necesare can( (atulu "entru a "utea ocu"a "ostul res"ect ') +nterviul circu stan!ial cel co parta ental "ot con(uce la o% nerea (e n$orma mult ma rele'ante) Inter' ul c rcumstan al se concentrea!# ,n "r mul r+n( "e ,ntre%#r re$er toare la "os % le ac un ( n ' tor, cum ar $ : ECe a $ace (ac# a $ ,n s tua a T4>, s tua a legat#, e' (ent, (e act ' tatea la locul (e munc#) Inter' ul com"ortamental este caracter !at (e ,ntre%#r re$er toare la e."er ena ( n trecut, (e e.em"lu: ECum a "roce(at la $ostul loc (e munc# ,n s tua a T4>) 9n %a!a ,ntre%#r lor se a$l# Es tua cr t ce> ,n care can( (atul tre%u e s# a o (ec ! e) 9ntre%#r le nu nea"#rat tre%u e s# $ e legate (e loculu (e munc#) De e.em"lu, urm#toarea ,ntre%area, care are la %a!# o Es tua e cr t c#> ' aa o% nu t# "oate s"une $oarte mult (es"re com"ortamentul can( (atulu la "ostul (e munc#) Aceasta ,ntre%area sun# ,n $elul urm#tor: 56maginaiva, c afar iarna i pe strad g(eu. Dumneavoast mergei pe o strad i ntr#un moment n fa voastr alunic pe g(eu i cade o persoan. Dumneavoastr ai ajutat, iar aceasta persoan necunoscut spune c voi ai impins#o i toat vin cade pe Dms. 3um o s procedai n acest caz72 Reac a can( (atulu la aceasta s tua a ( n ' a# ,n a$ar# ,ntre"r n(er "oate s"une cum el se 'a com"orta cu un cl ent nemulum t c#re o s# ' n# la el)

8.3. . P#!ni/ic!re! interviu#ui


Mul oamen cre( c# a "utea lua un nter' u ne (e talent) Doar "entru c# c ne'a are "l#cerea s# 'or%easc#, nu este n c o garan e c# 'a $ un %un nter' e'ator) A% l t# le (e nter' e'ator se (o%+n(esc ,n t m", "r n "reg#t re "r n urm#r rea unor sugest su%l n ate ,n cont nuare) 9n "r mul r+n(, "entru (erularea e$ c ent# unu nter' u el tre%u e s# $ e "lan $ cat) Inter' ur le e$ c ente nu se ,nt+m"l# "ur s m"lu0 ele sunt "lan $ cate (e ,na nte) -rocesul (e nter' e'are este com"us (e ma multe eta"e: 1) -re& nter' u0 2) Inter' u "ro"r u ! s, care are urm#toarele eta"e: -artea ntro(uct '#0 -artea (e %a!#0 -artea (e ,nc1 (ere a nter' u0 5) Anal !a re!ultatelor nter' ulu 0 -lan $ carea unu "re& nter' u este esen al# "entru un nter' u care o s# (uc# la o selec e %un#) Inter' e'atorul tre%u e s# se "reg#teasc# "entru nter' u) 9n aceasta eta"a se ela%orea!# l sta cu ,ntre%#r "entru nter' u structurat sau sem structurat) Inter' e'atorul tre%u e sa stu( e!e $ormularul alte (ate ,na nte (e nter' u) 9n urm# anal !e CV&ulu , $ormularulu altor surse (e n$orma , nter' e'atorul tre%u e s# note!e toate

,ntre%#r le care au a"#rut "entru r ( ca aceasta ,ntre%area ,n t m"ul nter' ulu ) De ma multe or , nter' e'area unu can( (at "oate (ura 5F&67 m nute) Iar ,ntre nter' ur tre%ue "lan $ cate "ause (e 1F&17 m nute) -entru aceasta tre%u e s"ec $ cat# ora nter' e'#r "entru $ ecare can( (at, "entru re(ucerea ate"t#r ( n "artea can( (a lor) 9n ca! ,n care, ate"t#r nter' ulu ( n "artea can( (a lor nu "oate $ el m nat#, "entru e tre%u e "reg#t t# o camera s"ec al# cu ! are re' ste sau %roure cu n$orma (es"re ,ntre"r n(erea un(e e "ot ate"ta) De ,na nte tre%u e "reg#t t# ,nc#"erea un(e 'a a'ea loc nter' u) Ea tre%u e s# $ e curat#) Inter' u %un are la %a!# et c1et# nter' e'ator tre%u e s# se n# (e n te regul elementare) Cel ma % ne nter' u tre%u e ,nce"ut ne$ormal) In' ta "e can( (atul ,n camera un(e se 'a (es$#ura nter' u) -ro"une s# ocu"e locul) -re!enta &'a) Ma ,nt+ "o'est can( (atulu "e scurt (es"re ,ntre"r n(erea (es"re "ostul 'acant) 9ntre%a , (ac+ are n te ,ntre%#r ,n "r ' na ,ntre"r n(er , "ostulu sau nter' ulu ) Mul can( (a ' n la nter' u ca la e.amen se stesea!# ,na nte ,n t m"ul nter' ulu ) -entru re(ucerea stresulu nter' u tre%u e ,nce"ut cu ,ntre%#r s m"le) 9na nte (e a ,nce"e nter' u (e %a!# can( (atul tre%u e s# $ e =,nc#! t> cu ,ntre%#r s m"le) De e.em"lu "ro"une s# 'a "o'esteasc# (es"re ult mul locul (e munc# sau (es"re an (e stu( la $acultate sau s# s"une ce t e (es"re $ rma 'oastr#) 9n t m"ul ,nter' u (e %a!# tre%u e "use ,ntre%#r "reg#t te (e ,na nte) Un as"ect m"ortant al nter' ulu este controlul) Daca nter' e'atorul nu controlea!# nter' ul, atunc can( (atul o 'a $ace cu s gurana) Controlul "resu"une s# t ( na nte ce ,ntre%#r tre%u e "use , ce n$orma tre%u e colectate s# te o"ret atunc c+n( tot ce tre%u a $#cut s&a term nat) S# a controlul asu"ra nter' ulu nu nseamn# s# 'or%et (oar tu) Inter' e'atorul nu tre%u e s# 'or%easc# ma mult (e 2F & 27 L ( n nter' u) Dac# nter' e'atorul 'or%ete ma mult (e&at+t atunc (e' ne nter' e'at) Dac# (or c# can( (atul s# "o'esteasc# ma mult la ,ntre%area "us# atunc : U ta &'a (re"t ,n oc1 "u n !+m% 0 Nu ,ntreru"e 0 8ormula ,ntre%#r ma generale la care nu se "oate (a r#s"uns scurt 2Da, Nu alte3 0 9n "rocesul nter' ulu tre%u e s# trage aten e "e semne non&'er%ale) Inter' u'atorul tre%u e s# atrag# aten a "e urm#toare as"ecte: C+t (e $erm can( (atul se ne ,n t m"ul nter' ulu 4 Con(amn# "e $ot "atron 4 C+t (e clar cu gr *# a comlectat $ormularul4 Cum 'or%ete s cum e m%racat4 Cum reac onea!# la ,ntre%#r s n ce "o! t e sta4 /a $+r t (e nter' u can( (atul tre%u e mulum t "entru nter' u) -ro"une s# com"lete!e cu n$orma su"l mentare care "ot $ "uncte $orte a can( (atulu ) 9ntre%a (ac# nu are ,ntre%#r la Dms) S"une (ata "rec s# c+n( 'or $ anunate re!ultatele locul 2Nr) (e tele$on 3 un(e ele "ot $ a$late) Doat# n$orma a m"ortant# tre%u e s# $ e notat# me( at (u"# nter' u) Nu se recoman(# notarea ,n t m"ul nter' ulu , (eoarece aceasta "oate (eran*a "e can( (atul atrage aten a lu ) -entru notarea se "oate $olos un ta%el s"ec al creat ,n acest sco") E.em"lu

unu ta%el (e notare este "re!entat ma *os 2ta%elul 153) /a s$+r t (e nter' u (atele notate ,n acest ta%el "ot $ uor com"arate "ot $ el m nate multe eror ,n t m"ul nter' ulu ) Du"# luarea (ec ! e (e anga*area, to can( (a res" n tre%u e s# $ e anunate ar can( (atul 2can( (a 3 acce"tat tre%u e o$ c al s# "r measc# o$erta (e anga*are sau n' ta e) Can( (at 1 Can( (at 2 Can( (at 5 Can( (at 6 As"ect $ ! c: S#n#tate0 Vor% re0 Manare0 N 'elul (e "reg#t re: Stu( su"er oare0 / m% str# ne0 E."er ena ,n (omen u0 Intel gena: /og c#0 8le. % l tate0 Iste me0 -ers" cac tate0 Dr#s#tur le "ersonal t# Com ca% l tatea0 /ea(er0 Autocontrol0 Caracter 1otor+t0 A"t tu( n s"ec ale Interese, Yo%%C Mot 'a a -uncte $orte -uncte sla%e Da%elul @ & Da%elul (e e'aluare can( (a lor ,n urma nter' ulu

8.3. .8 Tehnici de intero%!re


De1n c le (e nterogare "ot c1 ar a$ectea!# ,n mo( semn $ cat ' t "ul cal tatea n$orma lor o% nute) 9n cont nuare cate'a sugest s"ec $ ce: 9ntre%#r le care a"ar ,n ca(rul unu nter' u se "ot ,nc#(ra (estul (e % ne ,n n te categor % ne (e$ n te) D "ur (e ,ntre%#r c+n( "ot a"are: 1) 9ntre()ri inchi"e. 9ntre%#r le ,nc1 se sunt cele la care se r#s"un(e "r n =DA> sau =NU> sau "r ntr&un alt cu'+nt) De e.em"lu: =V# "lace s# (es$#ura act ' tatea T4> A'anta*ul este c# se cer n$orma e.acte, (e!a'anta*ul c# n$orma o% nute "ot $ l m tate (ac# nu (a alte ,ntre%#r "entru (e!'oltarea (ee ) Aceste t "ur (e ,ntre%#r tre%u e c+t ma rar $olos te ,n t m"ul ,nterog#r ) 2) Bntre()ri de"chi"e;in/or$!tive. Aceste ,ntre%#r sunt $ormulate ast$el ,nc+t s# sol c te "re!entarea cunot nelor une "ersoane (es"re un anum t su% ect, (omen u) /a aceste ,ntre%#r nu se "oate r#s"un(e cu =DA> sau =NU>) De e.em"lu, = Ce t (umnea'oastr# (es"re act ' tatea noastr# ,n oraul acesta4>

5) Bntre()ri de"chi"e;re/erito!re #! !titudine!. Sunt ,ntre%#r "r n care se urm#rete at tu( nea can( (atulu $a# (e anum te as"ecte) =Ce "arere a'e (es"re "ens onarea la '+rst# T4>) Se n'est g1ea!# $elul (e a g+n( , c+t (e organ !at# este g+n( rea, sau c+t (e ,ncl nat sunte s"re 'or% re, mo(ul (e e."unere) 6) Bntre()ri de veri/ic!re. O ast$el (e ,ntre%are este urm#r rea une anter oare) -ersoanele cele ma % ne "reg#t te "entru luarea nter' ur lor ut l !ea!# $oarte (es ast$el (e ,ntre%#r ) Este un m *loc e$ c ent (e a o% ne r#s"unsur com"lete (e a controla (es$#urarea nter' ulu ) 7) Bntre()ri de c#!ri/ic!re) Este (e $a"t o re$ormare a unu r#s"uns anter or urmat# (e sol c tarea une clar $ c#r ) =S"une c# a"rec a $a"tul c# a'em o act ' tatea ( nam c#) Ce 'a $ace se cre(e acest lucru4> Acest t " (e ,ntre%are se $olosete "entru a 'er $ ca consec'ena can( (atulu ) @) Bntre()ri cu r)",un" i$,#icit. /a aceste ,ntre%#r se atea"t# un anume r#s"uns) Se $olosesc uneor "entru a& (a (e ,neles celu nter' e'at ce se atea"t# (e la el) Uneor se $olosesc "entru a testa cura*ul (e a e."r ma o "arere sau (e a re! sta une "res un ) BNTRE@FRI @UNE Multe ,ntre%#r "e care le "une un nter' e'ator "resu"un c# trecutul este cel ma %un "re'#!#tor al ' torulu (e o% ce aa este) Unu nter' e'ator , este mult ma uor s# "un# ,ntre%#r care s# arate "er$ormanele anter oare ale can( (atulu (ec+t s# "une ,ntre%#r 'ag (es"re ' tor) Unele t "ur (e ,ntre%#r o$er# ma multe n$orma m"ortante (ec+t altele) O te1n ca %una (e nterogare este cea a ,ntre%#r lor cu $ nal (esc1 s care (e $a"t au un sco" clar) O ,ntre%are cu $ nal (esc1 s este una la care nu se "oate r#s"un(e cu (a sau nu) C ne 4, Ce 4, C+n( 4, De ce4 , s"une&m 4, cum 4, care4 sunt toate %une ca ,nce"ut al une ,ntre%#r care 'a a(uce ma multe n$orma ,n r#s"unsur ) ECare a $ost cea ma lunga "er oa(a ,n care a lucrat "e acela "ost 4> este ma %un# (ec+t EA lucrat o "er oa(a ,n(elungat# la acela "ost> "entru c# la ult ma ,ntre%are "o r#s"un(e s m"lu cu E(a>) E.em"le unor ,ntre%#r care "ot $ $olos te cu succes ,n t m"ul nter' ulu ) Care este cel ma mare (e$ect al t#u4 Care este cel ma mare eec al t#u4 De ce a "lecat (e la ult ma slu*%#4 Cum cre(e c# "utea $olos tor $ rme noastre (e "e aceasta "o! e4 De ce cre(e c# sunte "otr ' t "entru acest "ost4 9n car era, care , sunt o% ect 'ele ,n urm#tor c nc an 4 Ce , "l#cea:( s"l#cea la ult mul loc (e munc#4 A $ost 'reo(at# conce( at4 De ce4 A a'ut 'reo(at# ( $ cult# ,n a te ,nelege cu ce lal 4 De ce (or s# lucra "entru soc etatea noastr#4 Ce anume '&a tre! t nteresul c+n( a c t t anunul nostru 4 Ce '# nteresea!# cel ma mult ,n leg#tur# cu "ro(usele sau cu ser' c le noastre4 E."une "e scurt e."er ena (umnea'oastr# (e munc#) Care au $ost ,n(ator r le res"onsa% l t# le (umnea'oastr# la locul (e munc#4 Care "ost '&a "l#cut ma mult (e ce4 Ce anume (or s# e' ta la ' torul loc (e munc#4

A "r m t "r me4 -entru ce a $ost "romo'at4 Ce cr t c a "r m t (e&a lungul car ere 4 Cum reac ona la cr t c#4 V&ar "l#cea s# a'e o $unc e care "resu"une ma multe sarc n 4 -re$era s# lucra su% "res une, sau ,ntr&un me( u ma rela.at4 V# "lace munca (e rut n#4 Descr e "ostul (eal "entru (umnea'oastr#) Ce anume '&ar "utea o"r (e la a'ansarea ,n $unc e4 De ce4 A'e ( s"on % l tatea (e a '# muta ,n alt# local tate4 A acce"ta o munc# ce "resu"une c#l#tor numeroase4 A "orn t 'reo(at# (e la !ero4 A "us 'reo(at# ,n a"l care o (ee "ersonal#4 Cum con(uce oamen 4 Descr e st lul meto(ele) 9n ce (omen a'e cea ma mare "r ce"ere4 Cu ce $el (e oamen '# "lace s# lucra 4 Descr e un nc (ent r scant ( n ' aa (umnea'oastr# "ro$es onal#) 9n ce "ost '&ar "lace s# lucra 4 -r ' n( ,na"o , a sc1 m%a ce'a ( n cele ce s&au "etrecut ,n ult m (umnea'oastr# "ro$es onal#4 Cum 'a ,nelege cu e$ 4 -re$era o su"ra'eg1ere str ct#4 Care '# sunt a"t tu( n le s"ec $ ce4 V&a e'aluat 'reo(at# su%altern 4 Ce cr ter a $olos t4 Cum reac ona c+n( coleg nu sunt (e acor( cu (umnea'oastr#4 Descr e rela le "ro$es onale "e care le&a a'ut cu e$ ) -re$era s# lucra ,m"reun# cu al sau n(e"en(ent4 De ce4

5 an , ,n ' aa

-entru nter' e'area can( (a lor "entru "ostur (e con(ucere "ot $ $olos te ,n a$ar# (e ,ntre%#r le (e ma sus alte ,ntre%#r legate (e s"ec $ cul "ostulu (e con(ucere: C+t (e mult a lucrat "e "ostur (e con(ucere4 A nstru t "e alt c ne'a4 9n ce (omen 4 Ce a "ro"us "entru creterea "er$ormanelor su%or(ona lor la $ostul loc (e munc#4 C+te "ersoane au "#r#s t ,ntre"r n(erea ,n t m"ul ocu"#r "ostulu (e con(ucere (e Dms)4 Care a $ost mot 'ul "lec#r 4 C+te "ersoane au $ost conce( ate (e (umnea'oastr#4 Care a $ost mot 'ul conce( er 4 C+te "ersoane au $ost anga*ate (e Dms)4 Au a'ut loc gre'e la $ostul loc (e munc#4 Cum s#u re!ol'at "ro%lemele a"#rute4 Cum a mot 'at "ersonalul su%or(onat4 Cum "#stra ( sc "l n# ,ntre su%or(ona 4 9n ce m#sur# 'a& m"l cat 9n rela le n$ormale cu su%or(ona 4 A a'ut ca% net "ro"r u sau a lucrat ,ntre su%or(ona 4 Ce re!ultatele au $ost at nse (e sec a:(e"artamentul con(us (e (umnea'oastr#4

BNTRE@FRI *SFRACE+ Anum te t "ur (e ,ntre%#r ar tre%u e' tate: 1) Bntre()ri c!re nu ,re! d!u r)",un"uri !dev)r!te: E.em"lu: ECum te ,nelegea cu

2) 5) 6)

7)

coleg t# 4 >Aceasta ,ntre%are o$er# ne' ta% l r#s"unsul >K ne>) Bntre()ri cu r)",un") Cum am s"us ma sus aceste ,ntre%#r "oart# cu ele r#s"unsul: EI "lace s# 'or%et cu oamen , nu& aa4>) R#s"uns: >K ne,nelesI>) 8olos rea lor tre%u e re(us#, (eoarece nu se o% n n$orma su"l mentare) Bntre()ri i#e%!#e) 9ntre%#r (es"re ras# , se. , na onal tate , or g n , stare c ' l# , num#rul co" lor, o" n "ol t ce, rel g e altele sunt legale) Aceste ,ntre%#r sunt la $el ne"otr ' te ,ntr&un nter' u cum sunt ,n $ormulare) Bntre()ri evidente: 9ntre%#r le la care (e*a nter' e'atorul can( (atul t u r#s"unsul) 9ntre%#r le (e*a e. stente ,n $ormular nu ar tre%u re$olos te c (oar 'er $ cate) >/a ce l ceu a stu( at4>) Can( (atul o s# r#s"un(# "ro%a% l: >/a $el cum am scr s ,n $ormular 2CV3 la l ceul \)> Ma %une ar $ "use ,ntre%#r care 'er $ c# cele scr se ,n $ormular) >; care erau mater le tale "re$erate la l ceu4>) Bntre()ri c!re nu "unt #e%!te de 2o(: Doate ,ntre%#r le tre%u e s# $ e ,n ( rect# leg#tura cu *o%&ul "entru care can( (atul a 'en t) Un oamen , ,nc1 "u e c# ( scu (es"re 'reme , s"ort sau "ol t c# ,l a*uta "e can( (at s# se rela.e!e ) Or cum , aceste ,ntre%#r consum# t m"ul nter' ulu care ar "utea $ $olos t ,n alt mo()

8.3. .9 Erori c!re !,!r 7n deru#!re! interviuri#or 7n "co,u# "e#ect)rii c!ndid!'i#or


Deoarece nter' ul a (e'en t at+t (e "o"ular, se "oate cre(e c# este o meto(# (e selec e $oarte $olos toare) D n ne$er c te, nu ,ntot(eauna este aa) Uneor a"ar eror gra'e ,n selec a can( (a lor, atunc c+n( se ut l !ea!# nter' ul) S&a constatat c# re!ultatele o% nute ,n urma ut l !#r nter' ulu ca meto(a (e selec e a can( (a lor "entru un loc (e munc# nu sunt ,ntot(eauna $oarte %une) Dotu , c+n( nter' ul este con(us (e "ersoane cu e."er en#, "er$ormanele o% nute sunt cons (erate ma %une) D n "#cate, e. st# s tua ,n care "ersoana con(uce nter' ul nu are e."er en# necesar#, ast$el ,nc+t conclu! le sale ma (egra%# $alse) 9n Rom+n a asemenea s tua sunt $rec'entate se ,nt+lnesc c1 ar la com"an le str# ne care , (es$#oar# act ' tatea a c ) De asemenea, sunt $rec'ente s tua le c+n( "reg#t rea (e e."er ena celor care con(uc nter' ul sunt (e"# te (e n 'elul (e "reg#t re e."er ena celor nter' e'a ) Ce se ,nt+m"l# (e $a"t ,n t m"ul nter' ulu , ast$el ,nc+t se a*unge la un num#r at+t (e mare (e conclu! gre te4 Se "are c# a(eseor "ersoanele care con(uc nter' ul $ac *u(ec# gre te, care com"rom t corect tu( nea e'alu#r can( (a lor) Cele ma $rec'ente t "ur (e eror com se ,n t m"ul (es$#urar nter' ur lor sunt urm#toarele: Ero!re! de "i$i#!rit!te -ersoanele care con(uc nter' ul sunt "re( s"use s# acce"te can( (a asem#n#tor se res" ng# "e ca care nu sunt ca e ) care le sunt

Ero!re! de contr!"t C+n( ma mul can( (a sunt nter' e'a succes ', ce care con(uc nter' ul t n( s# com"are $ ecare can( (at cu "re(ecesorul s#u, ,n loc (e a&l com"ara cu un stan(ar( "resta% l t) De aceea, un can( (at (e n 'el me( u "oate $ su"rae'aluat, (ac# urmea!# unu a sla% "reg#t t, "oate $ su%e'aluat, (ac# urmea!# unu can( (at $oarte % ne "reg#t t) ; la s$+r t 'a $

com"arate numa ult m (o can( (a ) -entru el m narea aceste eror tre%u e $olos te ta%ele (e notare "re!entate ma sus anal !a tre%u e $#cut# la s$#r t (e nter' u "e %a!a not#r lor $#cute) Su(#iniere! e#e$ente#or ne%!tive Mul ( ntre s"ec al t ,n resurse umane sau ( ntre ce care con(uc nter' ul "erce" munca lor ca "e un m *loc (e c#utare a elementelor negat 'e sau (e (escal $ care a can( (a lor) Stu( le au ar#tat c# n$orma le ne$a'ora% le re"re! nt# $actorul cel ma m"ortant luat ,n cons (erare ,n $ormarea (ec ! lor negat 'e) In$orma le ne$a'ora% le sunt (e (ou# or ma m"ortante (ec+t "unctele "o! t 'e) De aceea, e "ot reac ona ne*ust $ cat c1 ar ,n $aa une m nore negat 'e) 9n acela t m", e t n( s#& sc1 m%e ma uor o" n a (es"re un can( (at (e la "o! t ' la negat ', (ec+t n'ers) P)trinire! 7n /unc'ie de "e0 "!u de v>r"t) Un nter' e'ator ar tre%u sa "oat# $ace $aa ncl na lor "ersonale) S&a constat c# s"ec al t ,n resurse umane ,ncl n# s# (ea cre( t %#r%a lor ,n (auna $eme lor atunc c+n( "ostul "entru care are loc selec a a $ost ocu"at , ,n mo( tra( onal, (e %#r%a ) Acela lucru se ,nt+m"l# ,n ca!ul (e munc# ocu"ate, tra( onal (e $eme ) Iar# , s&a constatat ca $eme le sunt '#!ute ma "rost at+t (e $eme le c+t (e %ar%a care le nter' e'ea!#) Se "oate 'or% , (e aesemenea, (e "#tr n e ,n $unc e (e $ ! cul (e $armecul "ersonal) De e.em"lu, %#r%a atr#g#tor 'or $ su"rae'alua , ,n t m" se $eme le atr#g#toare 'or $ su%e'aluate, ,n ca!ul ,n care 'or can( (a "entru "ostur (e con(ucere) Selec a unu can( (at care e su% stan(ar(e sau res" ngerea unu a "este este un n( c u al "art n r ) Re!ol'area aceste "ro%leme "resu"une c# un nter' e'ator ar tre%u sa $ e onest s# note!e a(e'#ratul mot ' "entru care a ales un anume can( (at) Solu a "ro%leme "art n r nu const# n l "sa "re$er ntelor c ,n controlarea lor) Ero!re d!tor!t) ,ri$ei i$,re"ii Un con(ucator (e nter' ur t n( s#& $orme!e m"res a (es"re can( (at ,n urma consult#r $ormularulu &cerere (e anga*are, sau (u"# "r mele momente ale nter' ulu ) -rea (es, nter' e'ator s $ormea!a o "r ma m"res e ,n restul nter' ulu caut# (o'e! s&o sus n#) Stu( ,n legatur# cu nter' ur le arat# c# nter' e'ator au (ec ! a ,n "r mele 7 m nute ale nter' ulu ) Aceast# m"res e se %a!ea!# "e "rea "u ne n$orma (es"re can( (at) Cu toate acestea, m"res a n al# "oate $ cu greu sc1 m%at#, c1 ar (ac# es la no n$orma , unele c1 ar contra( ctor ) De asemenea, e. st# ten( na ca "ersoana care con(uce nter' ul s#& aleag# con$ rme m"res a negat '# sau "o! t '# n al#) I(eal , nter' e'atorul tre%u e s# colecte!e toate n$orma le "os % le (es"re un can( (at ,na nte (e a lua (ec ! a $ nal#) Ra onamentul re!er'at este ma usor (e recoman(at "entru c# e ( $ c l s# nu& $orme! o "r ma m"res e) Ero!re! de ti, h!#ou Acest t " (e eroare se "ro(uce atunc c+n( o anum t# caracter st c# a nter' e'atulu m"r s onea!# "utern c, ar acest lucru se r#str+nge asu"ra e'alu#r eronate a celorlalte tr#s#tur ) De e.em"lu, (ac# un nter' e'at m"r s onea!# ca $ n( $oarte entu! ast, cel care con(uce nter' ul t n(e s# su"rae'alua!e alte caracter st c ale can( (atulu , cum ar $ cunoaterea "ro$es e , lo al tatea etc) Aceast# eroare se "ro(uce (e o% ce atunc c+n( se ,ncearc# e'aluarea

"rea multor tr#s#tur sau a acelor tr#s#tur care "ot $ , (e$a"t, "use ,n e' (en# cu mare greutate ,n t m"ul unor nter' ur scurte) Cercet#r le au (emonstrat c# unu c+te'a caracter st c m"ortante, cum ar $ ntel gena soc a% l tatea sunt e'aluate correct ,n t m"ul unu nter' u) F!ctori nonver(!#i Multe stu( au (emonstrat c# ce care con(uc nter' ul sunt uor n$luenta (e $actor non'er%al ) Can( (a care "oart# 1a ne a(ec'ate, !+m%esc, au un ton "l#cut al 'oc $ac o ma %un# m"res e) Dotu , "entru locur (r munc# ce neces t# ,n(emn#r cunot ne te1n ce ma "u n rela cu alte "ersonae, aceste ten( ne sl#%esc 'aloarea nter' ulu ) Dre-e#i de !"cu#t!re -i $e$or!re. Se "oate " er(e o "arte su%stan al# ( n ceea ce s"une nter' ue'atul, (ac# nter' ue'atorul nu este atent, sau (ac# este "reocu"at (e urm#toarea ,ntre%are) Ime( at (u"# nter' u, nter' ue'atorul "oate u ta a"ro. mat ' A7L ( n cea ce a r#s"uns can( (atul, (ac# nu & a luat not e) 9n c u(a acestor "ro%leme, s"ec al t ,n resurse umane cre( c# e a*ung ,ntot(eauna la conclu! corecte c# "ot g#s omul "otr ' t la locul "otr ' t) -ar al, aceast# "erce" e (er '# ( n $a"tul c# arareor se "r mete un $ee(%ac? care se rele'e "er$ormanele "ersoanelor care au $ost recoman(ate "entru anga*are)

8.3. .3. C)i de 7$(un)t)'ire ! interviuri#or.


E' (ent, nter' ul "oate re"re!enta o meto(# (e selec e $oarte e$ c ent# (ac# "oten alul s#u este ut l !at ,n mo( a(ec'at) I(eal, un nter' u ar tre%u : 213 s# se %a!e!e "e o anal !a am#nun t# a "ostulu l %er0 223 s# $ e % ne structurat0 253 s# $ e con(us (e un gru" (e s"ec al t % ne "reg#t ,n e' tarea tuturor t "ur lor (e eror ) Inter' ur le sunt cu at+t ma e$ c ente, cu c+t nter' e'ator (e n ma mult# e."er en# ,n o% nerea unor n$orma ut le) Un nter' u e$ec ent tre%u e s# urm#reasc# atungerea unu s ngur o% ect ', care tre%u e s# $ e "unerea ,n e' (ena a caracter st c lor m"ortante ale can( (atulu care nu "ot $ e'aluate cu a*utorul altor meto(e (e selec e

9. Studii de c!&
Vom ( scuta n cont nuare cate'a "rocese (e recrutare s select e n ( $er te com"an , ( n ( $er te ramur ) Sco"ul este acela (e a urmar "as "roceselor (e recrutare s select e (ar s (e anal !a care ( ntre acest "as 'or automat !at , a( ca "ot $ nclus ntr&un sCstem n$ormat cs (e recrutare s select e) -r ma "arte a ca" tolulu 'a cu"r n(e stu( le (e ca! ar a (oua "arte cate'a solut n$ormat !ate (_*` e. stente "e " ata care tratea!a recrutarea s select a 2 n "r nc "al so$tur le (e acest sunt or entate n s"ec al "e recrutare nu s "e $a!a (e select e (eoarece n acesta $a!a nter' ne (estul (e "utern c $actorul uman3)

4.1 (cDonald,s

Introducere Re"utat a or care a$acer (e" n(e (e cal atatea "ro(uselor "e care le o$era "e " ata) -ro(usele (e cal tate m"l ca oamen (e cal tate care sa le cree!e, sa le $aca (es gnul, sa le "ro(uca s sa le ( str %u e) Dec (aca a$acerea s "ro"une sa s ment na re"utat a "ro(uselor atunc este necesar sa $ e recrutat "ersonal cal $ cat, (e nalta cal tate) -entru or ce a$acere care o$era un larga gama (e ser' c , a% l tatea (e recrutare, tra n ng s $ (el !are a "ersonalulu este ' tala) In acest stu( u o sa anal !am cum McDonal(Ws, lantul (e restaurant cel ma mare s care s&a (e!'oltat cel ma ra( ( ( n lume, $oloseste regul (e recrutare s tra n ng alatur (e "ract ce $acute sa atraga, sa (ent $ ce s sa $ (el !e!e un "ersonal cal tat ', asa cum acest t " (e a$acere o cere) McDonal(Ws s &a (esc1 s "r mul restaurant n UU n octom%r e 1BA6 ar n (ecem%r e 2FF6 erau n *ur (e 155F restaurante n aceasta !ona) A"ro. mat ' @FL ( ntre acestea sunt su% gest unea com"an e mama) McDonal(Ws este un anga*ator (e scala mare) In se"tem%r e 2FF6 n UU restaurantele ( n gest unea com"an e mama au anga*at 656B1 (e oamen ( ntre care 6F@BB "lat t cu ora 2sta$$&ul ( n restaurante3 ,22B2 manager s 7FF n (e"artamentul (e gest une) 8ranc !ele McDonal(Ws au anga*at 27FFF) Un restaurant are (e o% ce n "ro"ort e @F (e anga*at ) Marea ma*or tate ( ntre acest a sunt "lat t cu ora s lucrea!a ( rect cu cl ent ) E sunt anga*at sa "re"are mancarea, sa o ser'esca cl ent lor s e'entual sa a*ute la %una organ !are a restaurantulu ) Ma e. sta o categor e (e anga*at care sunt "lat t cu ora care cu"r n(e: anga*at care se ocu"a (e tra n ngur , ce care sunt ga!(ele restaurantelor, ce ras"un!ator (e atmos$era ( n restaurant, (e"artamentul a(m n strat 'e s (e secur tate, manager ras"un!ator (e nc1 (er , (e ture etc) E au $unct mult ma s"ec $ c care a*uta ca restaurentele sa $unct one!e n "er$ecta or( ne) Salar at ramas au salar lunare s $ac "arte ( n (e"artamentul (e management s sunt ras"un!ator (e o"erat le ( n restaurant, (e organ !area "ersonalulu s (e "er$ormantele a$acer ) 8 ecare restaurant este structurat ca o a$acere n(e"en(ent cu manager "ro"r u "entru gest une, n'entar ere, tra n ng s resurse umane) I$,ort!nt! recrut!rii -entru McDonal(Ws oamen re"re! nta cea ma %una resursa "e care o "oate (et ne) Asta "entru ca sat s$acerea cl ent lor nce"e cu at tu( nea s a% l tat le anga*at lor)D n acest mot ', McDonal(Ws ncearca sa anga*e!e s sa&s "astre!e anaga*at com"etent s sa le o$ere cele ma %une con( t la locul (e munca) Dot anga*at cu e."er enta ( ntr&o anum ta a$acere s "ot sc1 m%a "re$er ntele legate (e locul (e munca (eoarece s (oresc o sc1 m%are a car ere , sau renuntarea la acel (omen u sau ntoarcerea la e(ucat e sau "ur s s m"lu alte o"ortun tat ) -ersonalul res"onsa% l (e recrutare s tra n ngur este (estul (e cost s tor ar anga*ator se 'or or enta sa "astre!e "e cat (e mult "os % l ast$el (e anga*at ) O strateg e $olos ta este Ealege ntell gent s tratea!a % ne>) McDonal(Ws are ne'o e (e "ersonal care sa e.cele!e la ser' c le (e ser' re a cl ent lor) Ca sa se as gure ca recrutea!a oamen (e care au ne'o e, tre%u e sa (e$ neasca anter or ca"ac tat le esent ale s com"ortamentul (or t "entru ' tor anga*at ) -entru $ ecare "o! t e e. sta o (escr ere a "ostulu care re!uma tas?&ur le s res"onsa% l tat le anga*at lor s (escr ere a s"ec $ cat lor "ersoane (or te care cu"r n(e caracter st c le "ersonale s com"etentele)

Recrut!re! Su% "ol t ca (e recrutare a McDonal(Ws, $ ecare restaurant n "arte este res"onsa% l (e recrutarea "ersonalulu "lat t cu ora) De"artamentul (e management al recrutar coor(onea!a anga*area manager lor) -entru anga*area "ersonalulu "lat t cu ora, $ rma a"elea!a la ma multe stateg ) -o! t le (esc1 se a"ar (e o% ce n restaurant su% $orma unor anuntur ) D n e."er enta "rocesulu (e recrutare, com"an a st e ca o strateg e %una este aceea (e a anga*a oamen ( n acea "arte a loculu sau oamen recoman(at (e anga*at ) McDonal(Ws $oloseste (e asemenea s centre locale (e recrutare s $ormare a car ere )

Un e.erc t u (e recrutare (e o% ce generea!a un numar ma mare (e a"l cant (ecat "o! t ( s"on % le) Manageru 'a selecta a"l cant care 'or ntra n "rocesul (e select e s 'a coor(ona nter' ur le cu acest a) -entru @FL ( ntre restaurante "ersonalul are me( e (e 'arsta 2F an s "entru ma*or tatea a"l cant lor, *o%&ul la McDonal(Ws re"re! nta "r mul lor *o%) -entru mult t ner com"an a o$era o o"ortun tate (e a&t (e!'olta o car era) Un nter' u %un 'a (ent $ ca "otent alul (e a (e'en un %un anga*at McDonal(Ws al a"l cantulu ) Com"an a are un g1 ( (e nter' u care a*uta com"an a sa $aca "re( ct "e %a!a com"ortamentulu trecut al unu a"l cant re$er tor la cum 'a n$luenta acesta ' toarele lu "er$ormante) 8oloseste un "rocess (e luare a (ec ! lor %a!at "e $a"te) Intre%ar le cauta ras"unsur concrete s reale ( n ' ata a"l cantulu n $a'oarea ras"unsur lor teoret ce s nter"reta% le) Ce res"onsa% l (e nter' ur anal !ea!a ras"unsur le "r m te s aleg can( (at care o%t n un "uncta* ma mare) Manager McDonal(Ws a*ung n aceste "osture ( n (oua surse: $ e sunt anga*at "lat t cu ora s sunt "romo'at 2tre%u e sa a %a ( "loma (e term narea $acultat 3, $ e "ersoane care a"l ca ( rect

"entru aceste "osture) Se "oate a"l ca $ e onl ne "entru aceste "osture "e GGG)mc(onal(s)com $ e ( rect "r ntr&o $ sa (e a"l care ( rect n restaurant) Se#ecti! -rocesul (e select e cu"r n(e un test "s 1ometr c (at onl ne ar re!ultatul acestu a re"re! nta "r mul "uncta* a(unat) A"o can( (atul este c1emat la "r ma $a!a a nter' ulu care se mater al !ea!a cu oca! a (e a e."er menta o ! la *o% urman( ca a (oua ! sa se "re! nte n restaurant "entru a 'e(ea cum este o ! normala (e lucru) Daca aceasta ! trece cu % ne can( tatul ma are (e urmat un nter' u $ nal (u"a care managerul (ec (e (aca a"l cantul 'a $ anga*at sau nu) Du"a acest ult mo nter' u managerul 'a calcula ce "uncta* a acumulat n urma ras"unsur lor) Un can( (at (e success "resu"une ca acesta st e sa s (emonstre!e cal tat le s com"ortamentul, acest lucru $ n( $actorul c1e e (e o%t nere a *o%&ulu ) Urmea!a $a!a n care tot anga*at sunt not $ cat (aca au "r m t sau nu *o%&ul) Com"an a not $ ca tot a"l cant care nu au "r m t *o%&ul n scr s, ar "e ce lalt "r n tele$on) In "r ma ! (e munca are loc o se( nta (e (e %un 'en t n care sunt ntro(us tot anga*at no s n care le este "re!entata o mag ne (e ansam%lu a com"an e care nclu(e: Rolul *o%&ulu lor Dra n ngur le re$er toare la manacare s g ena Regul s "roce(ure nter oare A(m n strat e Kene$ c /e este "re!entata s "ersoana care 'a nstru s care le 'a $ace un tur al restaurantulu ) -er oa(a (e "ro%a este (e 5 sa"taman , (u"a care, n $unct e (e "er$ormante, se 'a (ec (e (aca anga*atul 'a ramane "ermanent sau nu se "otr 'este "ostulu ) Conc#u&ii McDonal(Ws cre(e ca succesul restaurantelor s al com"an e "oate $ at ns "r n oamen "e care anga*ea!a) D n acest mot ' com"an a recrutea!a s selectea!a a"l cant ce ma %un , (or n( ca "e ' tor sa le o$ere tra n ngur s "romo'ar ast$el ncat sa m n m !e!e sansele ca acest a sa renunte la acest *o%) Ast$el, "ol t c le, "roce(ur le s "ract c le (e recrutare re$lecta (eterm narea com"an e (e a& s atunge t nta)

4.2 +nstitutiile publice


Introducere 8ormarea, recrutarea, "romo'area s "er$ect onarea "ersonalulu ( n a(m n strat a "u%l ca au o a%soluta m"ortanta n as gurarea une cal tat cores"un!atoare a tuturor celor care sunt salar at a autor tat a(m n strat e "u%l ce) Este (e su%l n at $a"tul ca e$ c enta a(m n strat e (e" n(e n egala masura (e mo(ul cum acest "ersonal este gest onat s n consec nta (e managementul resurselor umane ( n a(m n strat a "u%l ca) 8unct onarul "u%l c este "ersoana num ta ntr&o $unct e "u%l ca) Act ' tatea (e recrutare cont ne un "rogram alcatu t ( n "atru eta"e : anal !a cer ntelor "ostulu 'acant0 ntocm rea s"ec $ cat lor a$erente act ' tat n "ostul l %er0 cercetarea tuturor "os % l tat lor "r ' n( locur le un(e "ot $ gas t "os % l can( (at 0

atragerea can( (at lor "entru "ostur le care urmea!a a $ ocu"ate)

Recrut!re! Recrutarea $unct onar lor "u%l c nu "oate ramane o s m"la o"erat e a(m n strat 'a (e atragere "ur s s m"lu a unor resurse (e munca ( s"on % le c neces ta (erularea unor act ' tat ce ' !ea!a o select e cores"un!atoare a "ersoanelor nteresate (e ocu"area "ostur lor res"ect 'e n stransa corelare cu starea actuala a a(m n strat e "u%l ce s o% ect 'ele e (e "ers"ect 'a) In $unct e (e legatura can( (at lor cu organ !at a care ntent onea!a sa $aca anga*ar , recrutarea "oate $ : recrutare din interiorul organizatiei & re"re! nta o $orma a'anta*oasa (e recrutare (aca se cunosc cal tat le s "otent alul actual lor anga*at ) Recrutarea nterna se real !ea!a "r n (e"lasarea resurselor umane n nter orul structur organ !ator ce) recrutare din e teriorul organizatiei & a"elarea la surse e.terne (e recrutare are loc atunc can( o organ !at e se con$runta cu "lecar (e anga*at care nu "ot $ nlocu t ( n nter or sau can( are ne'o e (e anga*at cu o"regat re s"ec ala) Meto(e (e recrutare sunt: anuntur n ! are, targur (e *o&ur sau cautar "e cont "ro"r u) Un m *loc mo(ern ce cunoaste o (e!'oltare (estul (e ra" (a s n tara noastra l const tu e nternetul) Dot ma mult anga*ator s "re! nta o$erta (e locur (e munca, ar tot ma multe "ersoane accesea!a s te& ur le "entru a $ recrutat on&l ne) Anuntul tre%u e $acut "u%l c ast$el ncat sa a*unga la cunost nta unu numar cat ma mare (e "otent al can( (at ) In( $erent (e m *loacele "u%l c tare $olos te, un as"ect m"ortant l re"re! nta anal !a ce tre%u e $acuta ntre e$ cac tatea s"ontana a anuntulu (e recrutare s costul acestu a) Deasemen tre%u e sa se "lan $ ce o a"ar t e re"etata a anuntulu (e recrutare "entu a creste sansele ca anuntul sa $ e c t t (e "ersoanele cele ma "otr ' te) Se#ecti! In ca(rul select e "ro"r u&! se, $actor m"l cat au o (ec ! e 1otaratoare "entru un tate, cr ter le "e care tre%u e sa le sat s$aca select a $ n(: 'al ( tatea < masura n care "re! ce cu acuratete "er$ormanta ulter oara la locul (e munca, e$ c enta < a"rec ata ( n "unct (e 'e(ere al costur lor m"l cate s al re!ultatelor o%t nute cu a*utorul meto(e (e select e, acce"ta% l tatea < nter( ct a (e a stan*en su% o $orma sa alta can( (atul) Recrutarea s select a $unct onar lor "u%l c se $ace "r n concurs organ !at n l m ta $unct lor "u%l ce 'acante "re'a!ute anual n acest sco" "r n "lanul (e ocu"are a $unct lor "u%l ce sau n s tuat a n care $unct le "u%l ce raman 'acante n cursul anulu ) In ult mul ca!, concursur le se organ !ea!a (u"a "romo'area, trans$erarea s re( str %u rea $unct onar lor "u%l c , n con$orm tate cu Yotararea Ju'ernulu nr) 12FB:2FF5 "r ' n( Organ !area s (e!'oltarea car ere $unct onar lor "u%l c ) Concursur le se organ !ea!a 2cu a' !ul Agent e Nat onale a 8unct onar lor -u%l c 3 ast$el: (e catre com s a (e concurs const tu ta "entru recrutarea nalt lor $unct onar "u%l c , (e catre Agent a Nat onala a 8unct onar lor -u%l c , "entru ocu"area $unct lor "u%l ce (e con(ucere 'acante, (e catre autor tat s nst tut "u%l ce ( n a(m n strat a "u%l ca centrala s locala, "entru ocu"area $unct lor "u%l ce (e e.ecut e) Con( t le s"ec $ ce (e "art c "are la concursul "entru ocu"area $unct lor "u%l ce se sta% lesc (e catre autor tat le s nst tut le "u%l ce) Concursul consta n tre eta"e:

a8 selectarea dosarelor de inscriere se "oate $ace "e %a!a curr culum ' tae, care tre%u e sa cont na n$ormat re$er toare la: & (etal "ersonale 2nume, a(resa, 'arsta, etc)3, & cal $ car , & e."er enta 2$ rma, "ostul ocu"at, (urata anga*ar , mot 'ul "lecar 3, & starea (e sanatate, & nterese e.tra"ro$es onale, & alte n$ormat cons (erate rele'ante (e can( (at) Intrucat o% ectul recrutar este real !area, (u"a o "r ma sortare, a une l ste (e can( (at care 'or $ luat n calcul n e$ectuarea select e , acest a 'or $ gru"at n tre categor : "ro%a% l , "os % l , ne"otr ' t ) Acest a ( n urma 'or $ ununtat ca cerer le le&au $ost res" nse) b3 proba scrisa ce consta n re(actarea une lucrar sau re!ol'area unor teste gr la n "re!enta com s e (e concurs) Su% ectele "entru "ro%a scr sa se sta% lesc "e %a!a % %l ogra$ e (e concurs, ast$el ncat sa re$lecte ca"ac tatea (e anal !a s s nte!a a can( (at lor, n concor(anta cu n 'elul s s"ec $ cul $unct lor "u%l ce "entru care se organ !ea!a concursul) -r n aceasta te1n ca se (ent $ ca "ro$ lul "ro$es onal al can( (atulu , care, (es este (eose% t (e m"ortant, nu este s su$ c ent, (eoarece un %un s"ec al st nu este ntot(euna n(ea*uns "entru %una $unct onare a unu s stem) -entru a el m na r scur le se e' (ent a!a cal tat le s (e"r n(er le s"ec $ ce $unct onarulu "u%l c "r n ut l !area unor teste (e a"t tu( n s (e"r n(er ) -romo'area "ro%e scr se este o%l gator e "entru sust nerea nter' ulu ) c3 interviul testea!a : & n 'elul cunost ntelor generale n (omen ul a(m n strat e "u%l ce s nst tut lor comun tare, & ca"ac tatea (e anal !a s s nte!a, & ca"ac tatea (e a $un(amenta o ' ! une strateg ca a (ec ! lor, & n 'elul cunoaster une a ( n l m% le o$ c ale ale Un un Euro"ene) -e langa meto(ele clas ce sunt recoman(ate s urmatoarele meto(e (e select e a "ersonalulu ( n nst tut le "u%l ce: cercetarea re$er ntelor s cal $ cat 'elor can( (at lor < com"ortament, relat , comun care, sat s$acerea unor cr ter $ormale (e catre can( (at < a%sol' rea une anum te nst tut (e n'atamant su"er or, "ro%e (e 'er $ care a cunost ntelor < e.amen cu com s e, testele) 3ererea referintelor si calificativelor can( (at lor "oate $ (eterm nata n ceea ce "r 'este select a can( (at lor) Re$er ntele cu "r ' re la $ost coleg sau se$ , cal $ cat 'ele ca s e$ c enta real !ar lor sale const tu e n$ormat "ret oase "entru un $unct onar cu e."er enta "entru select a can( (at lor) -ot $ ut l !ate concom tent sau (u"a a"l carea meto(elor (e select e ment onate anter or 2teste, nter' ur 3) In "r ' nta re$er ntelor, n$ormat le (e or( n $a"t c sunt esent lae: "er oa(a (e anga*are, (enum rea "ostulu , act ' tat le (es$asurate, a%sentele, mot 'ul "lecar ) O" n le asu"ra caracterulu anga*atulu s asu"ra com"at % l tat sale cu un num t "ost nu sunt ntot(eauna (emne (e ncre(ere) /atisfacerea unor criterii formale (e catre can( (at este un as"ect necesar (ar nu su$ c ent) Aceasta meto(a t ne cont (e "regat rea "ro$es onala, res"ect ' o%l gat a can( (at lor (e a a'ea o ( "loma (e a%sol' re ce ar garanta ca ' torul $unct onar are com"etenta "ro$es onala necesara n(e"l n r sarc n lor) S stemul a(m n strat ' are ne'o e (e "ersonal cu "regat re s"ec $ ca n (omen ul n care se s tuea!a "ostur le sau $unct le "u%l ce 'acante)

In urma "rocesulu (e select e, can( (atul "oate $ a(m s, ntran( n "rocesul (e ntegrare la noul loc (e munca sau "oate $ res" ns, urman( sa $aca "arte ( ntr&o %a!a (e (ate la care se 'a a"ela n e'entual tatea altu nter' u) In s tuat a n care sol c tantul este res" ns, "entru o mag ne %una a nst tut e , nter' e'atorul 'a tr m te acestu a o scr soare (e res" ngere 2Ane.a nr) 73) Conc#u&ii E'aluarea "roce(ur lor (e selec te 'a $ ntot(eauna s"eculat 'a) In( $erent (e ce ar "utea rele'a n'est gat le ulter oare asu"ra "er$ormantelor celor care se alatura une nst tut "u%l ce, nu "utem a"rec a cum s&ar $ (escurcat ce care nu au $ost select onat Dotus "are "ru(ent sa re'e(em "roce(ur le (e select e ( n "unc (e 'e(ere al "er$ormantelor celor care au $ost ales ) O "ersoana ale care "er$ormante sunt "roaste "oate sa $ $ost cea ma %una ( n lotul (e can( (at Deasemen "oate a"area s "ro%lema a"rec er oamen lor n $unct e (e contr %u ta lor la sat s$acerea unor ne'o "e termen scurt sau n $unct e (e contr %ut a lor "e termen lung la ( nam ca nst tut e ) Daca "roce(ur le (e select e sunt "rea lung , se "oate ca s ce ma %un can( (at sa se nca(re!e n alta "arte Re'e(erea s stemat ca a meto(elor (e select e, (es nu "ot (a solut m raculoase, "oate rele'a sla% c un le ce "ot $ corectate n ' tor) Unul ( n a'anta*ele nter' ur lor (e "lecare este acela ca, n s"ec al $unct onar (e "ersonal, "ot a"rec a (aca t "ul (e "ersoane care "leaca n( ca sla% c un n "roce(ura (e select e)

4.3 Audi
In lumea mo(erna %ran(&ur le sunt la $el (e m"ortante ca s "ro(usele "e care le re"re! nta) Cl ent au ncre(ere (oar n marc le (e renume s (e aceea, ment nerea re"utat e une marc este un o% ect ' c1e e "entru o a$acere (e succes) Motorul $ ecare organ !at sunt resursele umane, ace oamen care "r n a% l tat le s e."er enta lor a*uta la crearea unu %ran( "entru organ !at a res"ect 'a) Asta! se $oloseste termenul (e organ !at e ntel genta "entru a (escr e mo(ul n care organ !at le se (e!'olta "r n nteme( ul recrutar , select e , nstru r s (e!'oltar oamen lor ntel gent , cu ca"ac tat s a% l tat e.traor( nare) -r n n'est t a ntr&un ast$el (e gru" (e oamen , se n'esteste "ract c n ' torul unu %ran() -rocesul (e recrutare este men t sa atraga s sa selecte!e ace a"l cant care sunt ce ma "otr ' t "entru a lucra "entru un %ran( ( nam c (e "rest g u, care nteleg s gan(esc n s" r tul s cultura Au( ) Com"an a o$era ser' c (e recrutare "entru toate centrele sale, nclu!an( "ro ectarea locur lor (e munca, consultanta n "r ' nta salar lor, "u%l c tate n (omen ul recrutar , g1 (ur "entru nter' ur etc) Proce"u# Centrul Au( (ent $ ca un "ost 'acant Centrul Au( tr m te o not $ care "r ' n( "ostul 'acant la Ser' c ul (e Recrutare Ser' c ul (e Recrutare atrage a"l cant "r n "u%l c tate sau "r n cautarea n %a!a (e (ate cu CV&ur Can( (atul com"letea!a $ormularul (e a"l care Serviciu# de Recrut!re Sunt o$er te (escr er (etal ate ale "ostur lor Inreg strare s m"la a "ostulu 'acant "r n tele$on: nternet Mesa*e "u%l c tare stan(ar(, su% un anum t $ormat 8ormular %a!at "e com"etentele necesare "entru ocu"area "ostulu , con$orm

stan(ar(elor (e (ent tate ale cor"orat e Select a can( (at lor Inter' u tele$on c "entru (ent $ carea com"etentelor 2o"t onal3 Inter' u $ata n $ata cu can( (atul "ost Alte te1n c (e select e 2teste "s 1ometr ce, teste "entru "ostur le (e sen or 3 Alegerea ' torulu anga*at

J1 ( (e nter' u "entru $ ecare t " (e

Ince"erea "rocesulu (e nstru re a anga*atulu

In"truire! ,er"on!#u#ui Instru rea e "rocesul "r n care anga*at s "ot (e!'olta a% l tat le necesare "entru a a(uce o contr %ut e ma mare n n(e"l n rea o% ect 'elor organ !at e ) -entru Au( acest lucru nseamna s "regat rea anga*at lor "entru a "romo'a 'alor le marc s "entru a t ne "asul cu "rogresul te1nolog c) In general nstru rea se $ace s t nan( cont (e neces tat le $ ecaru n( ' ( n "arte) 8 ecare anga*at are o"ortun tatea (e a (e'en cal $ cat n meser a (or ta s "oate "romo'a la un n 'el su"er or n car era sa "r n nterme( ul unor cursur care l 'or a*uta sa&s (e!'olte anum te a% l tat s cunost nte) -entru a recunoaste s recom"ensa re!ultatele o%t nute (e catre anga*at , sunt o$er te ( 'erse st mulente mot 'at onale, nclus ' concursur "entru testarea a% l tat lor te1n ce s a e."er ente "ract ce care a*uta s la (ent $ carea o% ect 'elor (e urmar t n "r ' nta nstru r anga*at lor) Com"an a este const enta (e %ene$ c le recrutar "ersonalulu "otr ' t s a cola%orar cu oamen % ne con(us , nstru t s mot 'at , s care sunt $er c t la locul (e munca) Ho1n Yeaton, unul ( ntre te1n c en com"an e , a ras"uns la cate'a ntre%ar re$er toare la "rocesul (e nstru re, e' (ent n( urmatoarele as"ecte: # -re$er nta "entru su% ectele te1n ce s ( scut le cu alt te1n c en "entru m"artas rea (e lor # Ne'o a unor tra n ng&ur ma $rec'ente "entru a t ne "asul cu noutat le n te1nolog e # Aca(em a Au( are cele ma %une cursur te1n ce ar centrele (e nstru re sunt $oarte % ne ec1 "ate

4.4 Arcadia -roup .i ited


Arca( a Jrou" / m te( este una ( ntre cele ma mar com"an (e reta l (e m%racam nte, a'an( "este 27FFF (e anga*at , 2FFF (e maga! ne (e t " outlet n Marea Kr tan e s un numar n crestere (e maga! ne nternat onale) -entru (e!'oltarea organ !at e s "entru ment nerea r tmulu sust nut (e crestere a $ost ne'o e (e recrutarea s "regat rea unor manager ca"a% l sa a (ec ! le "otr ' te s sa e."loate!e toate o"ortun tat le a"arute) Recrutarea are loc atat la n 'el (e maga! n cat s la n 'el central) Sunt $olos te "rograme s"ec al "ro ectate "entru (e!'oltarea a% l tat lor manager ale, care au ca t nta (oua gru"ur (e oamen : ce care au renuntat la scoala s ce care au a%sol' t una) -r n nterme( ul acestor "rograme Arca( a urmareste sa recrute!e urmatoarea generat e (e stu(ent "as onat (e o car era n reta l ng s care sa (e' na ' tor l (er n aceasta a$acere) Can( (at care a"l ca la aceste "rograme sunt atras "r n: targur (e *o%ur s "re!entar , reclame s "ostere, "ag na (e Internet a com"an e )

-entru select a "otent al lor can( (at , Arca( a cauta oamen care sa (emonstre!e cate'a com"etente: lucrul n ec1 "a, atent e concentrata "e cl ent, ma. m !area "ro"r ulu m"act, "er$ormanta, con(ucerea a$acer , alegerea (ec ! lor corecte) -rocesul (e select e se m"arte n (oua eta"e: anal !a $ormularulu onl ne s anal !a re!ultatelor $urn !ate (e centrul (e e'aluare) 8ormularul (e a"l care onl ne are ntre%ar structurate n *urul com"etentelor cerute "entru no anga*at ) Can( (at are (emonstrea!a aceste com"etente "r n ras"unsur le lor sunt n' tat la centrul (e e'aluare) Acest centru ut l !ea!a o ser e (e e.erc t la care can( (at "art c "a s "r n nterme( ul carora sunt e'aluat (e s"ec al st ) Dot "rocesul (urea!a o ! s cu"r n(e s un nter' u structurat s e.erc t (e gru") Acestea ( n urma sunt o meto(a "o"ulara (e recrutare, recoman(ate ( n cau!a ca "e %a!a lor se "oate $ace o anal !a (etal ata a nteract un soc ale) E'aluator au oca! a sa 'a(a a% l tatea can( (at lor (e a se $ace nteles s mo(ul n care n$luentea!a "e ce ( n *ur, (e a ntelege ser' c ul "entru cl ent s (e a sta% l conclu! ) Can( (at care o%t n re!ultate $a'ora% le la centrul (e e'aluare "r mesc un "ost n ca(rul "rogramulu (e nstru re a manager lor (e reta l) No lor recrut le sunt o$er te "rograme (e nstru re s (e!'oltare a car ere care a*uta sa&s (e!'olte "orto$ol ul (e a% l tat s sa&s mareasca "otent alul) -rogramele (e nstru re sunt s $ormale s n$ormale: tra n ng ( rect la locul (e munca < cola%orarea cu manager e."er mentat , Gor?s1o"&ur < $ ecare a'an( $ .ata o anum ta tema, cursur (e nstru re, mentorat, "lasamente etc) Arca( a sta% leste un (rum clar n car era "entru anga*at recrutat n "rogramul (e management) No anga*at s 'or "relua rolur le (e manager a% a (u"a 12 lun (e la nce"erea "rogramulu ) /a Arca( a res"onsa% l tat le unu Reta l Manager nclu(: mot 'area s nstru rea mem%r lor ec1 "e , "orn rea (e n t at 'e, as gurarea unu ser' c u "entru cl ent (e cal tate, n$ormarea n "r ' nta no lor ten( nte n (omen ul mo(e , const ent !area amen ntar lor concurente , luarea (ec ! lor m"ortante n "r ' nta o"erat un lor ! ln ce ale maga! nulu ) Or can( e "os % l acest lucru, com"an a ncura*ea!a $a"tul ca recrutarea "entru "o! t c1e e sa se $aca ( n nter orul com"an e ) Kene$ c le recrutar ( n nter or sunt: oamen cunosc cultura a$acer , nteleg cum $unct onea!a s au o retea (e contacte care le "erm te a(a"tarea usoara la noul rol n ca(rul com"an e , nu ma e necesara nstru rea, anga*at sunt mot 'at sa cont nue munca n com"an e "entru a "ro$ ta (e o"ortun tat le (e "romo'are) -entru a&s as gura o %a!a sol (a (e "otent al can( (at , Arca( a a (e!'oltat legatur cu comun tat (e stu(ent s un 'ers tat ) Arca( a o$era s"r * n $ nanc ar s (e %us ness "entru $ ecare scoala s"onsor !ata) 8 ecare scoala 'a a'ea o legatura cu un anga*at al Arca( a care are rolul (e a ( scuta cu stu(ent (es"re o"ortun tat le (e car era, (e a o$er locur (e munca "entru t ner care s (oresc acumularea (e e."er enta n (omen u, (e a sta% l "ro ecte (e stu( u al a$acer )

3. De"tion!re! ,roce"e#or de recrut!re "i "e#ectie !uto$!ti&!t

5.1 /uanta 0esurse 1 ane 2 Soft3are de recrutare


8on(at n 1BBA, gru"ul ]uanta o"erea!a la n 'el nternat onal n (omen ul ser' c lor "entru gest unea resurselor umane) Com"an a ]uanta Resurse Umane a (ec s m"lementarea a"l cat e S ncron & so$tGare (e recrutare "entru gest onarea "roceselor (e recrutare ( n Roman a) Ka!a (e (ate ]uanta Resurse Umane cu"r n(e c rca 2@FFF c'&ur 2 n s"ec al agent (e 'an!ar , anga*at (e % rou s conta% l , secretare, o"erator call center, ng ner "ro ectant , manager (e "ro ect s (e mar?et ng3 cu o crestere ra" (a a numarulu (e CV&ur "rocesate) In ca!ul agent lor (e recrutare, S ncron ras"un(e neces tat lor (e "relucrare a unor 'olume mar (e can( (at , re!ultat ( n gest onarea s multana a unu numar mare (e "ro ecte "entru cl ent ( 'ers ) De asemenea, S ncron o$era nstrumente (e organ !are e$ c enta a act ' tat nterne s a as"ectelor a(m n strat 'e ale "rocesulu (e recrutare, "r n "os % l tatea "rogramar (e ntaln r s nter' ur ntr&un calen(ar comun) Dator ta $le. % l tat e.t nse a a"l cat e , S ncron (a "os % l tatea "re!entar (e s1ort l st&ur cu can( (at selectat "entru a $ "re!entat cl entulu , "recum s $ac l tat (e ra"ortare n $ormate ( 'erse) Comun carea cu can( (at ( n %a!a (e (ate se $ace "r n nterme( ul e&ma lulu s SMS&ur lor, crescan( ast$el ra( cal ' te!a (e react e n $ nal !area unu "roces (e recrutare) Im"lementarea S ncron & so$tGare (e recrutare a neces tat ntegrarea ntr&o "lat$orma comuna a tuturor $ l alelor ( n tara ale com"an e , o$er n( $ac l tat e.t nse "entru managementul act ' tat lor (e recrutare s n comun carea ra" (a "r n ema l sau SMS cu can( (at ) ]uanta Resurse Umane a'ea ca "r nc "ala "ro%lema ne. stenta unu s stem central !at la n 'el nat onal, care sa gest one!e n t m" real atat CV&ur le s n$ormat le (es"re traseul can( (at lor n "ro ecte cat s "rocesele (e recrutare ca atare) Doto(ata e. sta o ne'o e str ngenta "entru o a"l cat e care sa "erm ta comun carea cat ma ra" (a s ma e$ c enta cu can( (at s cu cl ent ) S ncron gest onea!a "entru ]uanta un numar (e cca) 2@)FFF (e C'&ur 2s %a!a (e (ate este n cont nua crestere3 as guran( o ntro(ucere a tuturor (atelor (es"re un can( (at ntr&un t m" ma scurt (e 5 m nute) St n( ca cea ma mare "ro%lema a unu consultant YR este t m"ul, "e care tre%u e sa l m"arta ntre nter' ur , select e (e CV&ur , stream ng n %a!a (e (ate, com"letare $ se (e e'aluare, tele$oane "entru c1emat la nter' u, SINCRON ' ne sa re(uca la m n m t m"ul "e care consultant l "etrece $acan( munca a(m nstrat 'a < "erm tan(u&le acestora sa se ocu"e (e acel lucru care le a(uce "lus 'aloare n act ' tatea "e care o (es$asoara, s anume <e'aluarea oamen lor care ' n la nter' u) In acest mo(, n acest moment, "entru o"erator se a*unge la un numar (e 52F (e CV&ur "rocesate ! ln c) Dator ta mult "lelor mo(ur (e cautare n %a!a (e (ate, SINCRON o$era "os % l tatea (e a com"leta un m n m (e n$ormat 2atat n $orma structurata, cat s l %era3 care sa "erm ta ulter or, regas rea $oarte $ac la a can( (at lor, a o%ser'at lor asu"ra nter' ur lor, a tuturor comentar lor a(augate (e consultant YR sau ce (e s"ec al tate, etc) O alta "ro%lema s ne'o e a(m n strat 'a "e care SINCRON a re!ol'at&o este comun carea cu can( (at ) In' tat le la nter' u, ma lur le (e ras"uns, rugam ntea (e a com"leta $ se cu n$ormat "ersonale:"ro$es onale re"re! nta un consum (e t m" e.t ns, care a$ectea!a t m"ul (e lucru e$ect ' cu can( (at ) SINCRON "erm te crearea unor tem"late&ur "entru $ ecare ( n s tuat le cu care se con$runta un consultant YR s tr m terea acestora catre can( (at selectat "entru ma lul res"ect ') Ast$el se "ot tr m te ma lur catre tot can( (at m"l cat ntr&un anum t "ro ect s care sunt "e s1ort l st, sau catre tot can( (at care se "otr 'esc "ro$ lulu unu anum t "ost, etc) Ca o e.t n(ere a "os % l tat lor ra" (e (e comun care, S ncron $ace "os % la s comun carea cu can( (at "r n SMS, ]UANDA $ n( "r mul cl ent SINCRON care %ene$ c a!a (e aceasta noua $ac l tate) Mot 'ul "entru care a $ost (e!'oltata aceasta $unct onal tate a $ost neces tatea (e a comun ca ra" ( cu un numar $oarte mare (e can( (at care nu au acces "ermanent la nternet s care nu "ot a$la alt$el noutat le sau o"ortun tat le (e anga*are care se 'esc)

-entru a usura lucrul cu com"an le cl ent, SINCRON "erm te con$ gurarea unu ra"ort s"ec al "entru $ ecare cl ent, n care se "ot selecta n$ormat le (es"re $ ecare can( (at, n$ormat care la ran(ul lor "ot $ selectate n $unct e (e neces tat le s"ec $ ce cl ent lor) De aceea ra"oartele "ot "ot $ "ersonal !ate "entru $ ecare cl ent) Kene$ c ul "r nc "al n aceasta s tuat e este re(ucerea t m" lor mort "etrecut "entru a tr m te un numar mare (e s1ort l st&ur s "ro$ le (e can( (at "e ma l, s tuat (e nter' ur , etc) Ra"ortul "ersonal !at ( n SINCRON "resu"une selectarea (oar a acelor n$ormat "e care cl entul le&a sol c tat, ar ra"ortul se con$ gurea!a automat) Cl entul "oate accesa o sect une s"ec ala (e( cata lu n care "oate ' !ual !a n t m" real aceste ra"oarte s n$ormat ) 8 n( un cl ent ce are aco"er re nat onala "entru ser' c le sale, ]UANDA a'ea ne'o e (e un nstrument n care sa stoc1e!e toate n$ormat le n( $erent (e $ l ala (e la care "ro' n, nsa con$ gurat "e ( 'erse n 'elur (e acces) SINCRON a "erm s un control $oarte ra$ nat al (atelor ( n %a!a (e (ate, o$er n( "os % l tatea (e a ' !ual !a n$ormat "e $ ecare $ l ala, "e reg un , "e orase, ar (e la se( ul central ( n Kucurest se "oate $ace controlul n t m" real al tuturor act ' tat lor n( $erent (e $ l ala n care sunt real !ate) De asemenea, S ncron & 'ers unea 1)6 m"lementata (e ]uanta "erm te e.erc tarea unu control $oarte $ n asu"ra (re"tur lor (e ut l !are 2e.) ut l !ator a"l cat e ( n $ l ala Cra o'a nu "ot nter'en n mo( $ carea a"l car lor ( n $ l ala ( n D m soara, etc3) In acest $el creste ca"ac tatea (e control ( $erent at al act ' tat ( str %u te a com"an e la n 'el nat onal, managementul a'an( "ermanent o mag ne (etal ata a "roceselor (e recrutare "entru $ ecare $ l ala) S ncron se ntegrea!a cu Ge%s te&ul com"an e , ce ( s"une (e o "ag na nterconectata cu a"l cat a, un(e can( (at "ot a"l ca la *o%ur le ( s"on % le) -o! t le "entru care se cauta can( (at sunt "ostate "e s te ( rect ( n a"l cat a S ncron) Can( (at ce au a"l cat n s te sunt "reluat (e asemenea, automat, n a"l cat a S ncron, (u"a o 'al (are "rel m nara a (atelor) Accesul $ l alelor ( n tara n a"l cat a local !ata la se( ul central ( n Kucurest se $ace "r ntr&o cone. une (e t " V-N con$ gurata cu s"r * nul consultant lor S ncron)

5.2 MyRecruiter
MCRecru ter este o a"l cat e (e management al "rocesulu (e recrutare s select e) Cu a*utorul e "ot "astra can( (at 'aloros gest onan( ast$el talentul, "ot o"t m !a mult tu( nea (e n$ormat s relat care com"un "ro ecte (e recrutare com"le.e, t "ot con(uce e$ c ent "rocesele s "ot a'ea controlul e.act al t m"ulu tau "lan $ can(u&l ntel gent) MCRecru ter este o a"l cat e (e!'oltata (e s"ec al st n recrutare, "entru s"ec al st n recrutare creata sa&t usure!e munca s sa&t e$ c ent !e!e re!ultatele) Este ma mult (ecat o %a!a (e (ate, este un nstrument ( nam c s 'ersat l (e gest une a ca" talulu uman s a "ro ectelor (e recrutare s select e (es$asurate) De ce ai nevoie de "9Recruiter 7 Cu a*utorul sau (et controlul asu"ra 'olumulu mens (e n$ormat m"l cat n recrutarea s select a can( (at lor0 It garantea!a con$ (ent al tatea a"l cat lor s a (atelor stocate "r n sta% l rea une "ol t c str cte (e ut l !are0 De as sta n a gest ona e$ c ent mult tu( nea (e relat s ca (e comun care sta% l te n t m"ul "roceselor (e recrutare s select e) Cl ent , can( (at m"l cat n ( 'erse sta( ale "ro ectulu , ( 'erse n 'ele (e $ee(&%ac?, sunt usor (e urmar t s controlat $olos n( a"l cat a noastra0 De a*uta sa t "lan $ c s $olosest t m"ul n mo( ntel gent) Intro(ucerea (atelor n s stem este $ac la, ar mo(ulul (e t me management te a*uta sa st n or ce moment ce "rogram a , cu c ne urmea!a sa te ntalnest s care este CV&ul cores"un!ator, n ca!ul n care urmea!a un nter' u) De asemenea "ot re"rograma sau anula nter' ur le el m nan( r scul su"ra"uner )

Cu a*utorul sau nu re n'ente! ceea ce a sau cunost (e*a) In$ormat le (es"re can( (at s "ro ecte "recum s accesul $ac l la stor cul lor te a*uta sa "astre! 'aloarea s sa el m n %alastul) De e.em"lu "r n rat ngul (at can( (at lor n $unct e (e "re!enta: a%senta la nter' ur sau $ee(&%ac?&ul (at (e ce care &au nter' e'at ulter or "ot a$la cu cert tu( ne "e c ne te "ot %a!a n "ro ecte ulter oare s "e c ne nu) It as gura e$ c enta act ' tat (e recrutare) Cu a*utorul ra"oartelor s"ec $ ce, a$l n or ce moment care sunt "ro ectele (e succes s care nu, un(e a ntam" nat greutat s care este starea anum tor "arametr 2can( (at nreg strat cu ( 'erse $ gur "ro$es onale, recru ter cu succes ma mare sau ma m c n act ' tatea lor, salar ul me( u nreg strat "e anum te $ gur "ro$es onale etc3) It garantea!a cont nu tatea "ro ectelor s "roceselor) Or care consultant sau recru ter "oate "relua "ro ecte (e*a (esc1 se n( $erent (e status, $ara sa $ e a$ectata (erularea lor)

3e face "9Recruiter7 MCRecru ter este o a"l cat e com"le.a, (ar ntu t 'a s usor (e ut l !at) Ea cont ne @ mo(ule "r nc "ale, cu $unct onal tat le a$erente: Can( (at , -ro ecte, Contracte, Inter' ur , Nomenclatoare s Ra"oarte) "odulul de candidati $ac l tea!a m"ortul CV&ur lor s a(augarea sau mo( $ carea n t m" real a n$ormat lor a$erente) E. sta (oua mo(al tat (e nreg strare a a"l cat lor n s stem: "r n m"ortarea lor ( recta sau "r n generarea acestora "e %a!a n$ormat lor acumulate) Datele (es"re can( (at se ntro(uc ntr&un nter'al (e t m" scurt, CV&ul acestora "utan( $ ntro(us n ( 'erse $ormate sau generat "e %a!a n$ormat lor acumulate n ca(rul nter' ur lor) "odulul proiecte gest onea!a relat a can( (at & *o% & cl ent) In acest mo(ul se (e$ nesc "ro ectele, se aloca resurse s se real !ea!a setarea status lor a$erent $ ecare eta"e a "rocesulu (e recrutare s select e) "odulul de contracte este cel care gest onea!a relat a legala cu cl entul ntern, e.tern sau, (u"a ca!, cu $urn !orul (e ser' c (e recrutare s select e a "ersonalulu ) "odulul de interviuri re"re! nta un nstrument (e management al t m"ulu alocat nter' ur lor s nu numa ) Cu a*utorul sau t "ot sta% l ntaln r s nter' ur , "ot ' !ual !a C'&ul can( (atulu cu care a sta% l t nter' ul s "ot (e$ n starea can( (at lor n $unct e (e "re!enta sau a%senta 2anuntata sau nu3 la nter' u) "odulul nomenclatoare ntret ne nreg strar le ( n %a!a (e (ate cu n$ormat legate (e can( (at 2$ gura "ro$es onala, meser e, l m% stra ne cunoscute, orasul n care (om c l a!a3 sau (e cl ent 2(enum rea lor, orasul, (etal care t n (e $orma *ur ( ca s care a*uta n act ' tatea $ nanc ar conta% la3, "ro ecte 2meser , orase3 "recum s n$ormat legate (e ut l !ator a"l cat e s (re"tur le (e ut l !are sau acces ale acestora la men ur le a"l cat e ) "odulul de rapoarte este (e( cat anal !e (atelor esent ale legate (e can( (at , ut l !ator a"l cat e s "ro ecte) -ot $ anal !ate (ate "recum numarul (e nreg strar "entru o anum ta $ gura "ro$es onala, salar ul me( u nreg strat n ca!ul $ ecare $ gur "ro$es onale, (ate stat st ce legate (e "ro ecte s ce care s le asuma)

5.3 Aptitude
Mo(ulul (e recrutare s select e re"re! nta o com"onent a "lat$orme A"t tu(e care as sta s"ec al st n recrutare s select a can( (at lor care au "ro$ lul "otr ' t) -r nc "alele $unct onal tat sunt: De$ n rea mo(elulu organ !at onal De$ n rea $ selor (e "ost

-roces $le. % l ce ' !ea!a recrutarea, testarea, nter' e'area s select e (e "ersonal Mon tor !area "er$ormante "roceselor

1) -ro$ lul "ostulu -r n nterme( ul mo(ululu se "ot e$ c ent !a s stan(ar( !a act ' tat le s"ec $ ce (e recrutare s select e "entru or ce t " (e com"an e) Mo(ulul "erm te n t al !area s "aramet !area "ro ectelor (e recrutare) 8 ecaru "ro ect (e recrutare se atr %u e un "ro$ l (e "ost, numarul (e "ostur ( s"on % le s un Kene$ c ar 2acesta "oate $ un cl ent e.tern sau un (e"artament ntern3) Inter$ata -ro$ lul "ostulu "erm te (e$ n rea cer ntelor "entru un "ost (esc1 s s cont ne urmatoarele cr ter : (etal le "ostulu 2t " contract, numar (e ore: ! , ture etc)3, (escr erea "ostulu , a"t tu( n le necesare, atat te1n ce cat s cele (e t " so$t s? lls, n 'elul (e stu( , e."er enta necesara) 8 ecaru "ro$ l sunt asoc ate teste rele'ante "entru e'aluarea can( (at lor) Doate "ro$ lele create sunt stocate ntr&o % l% oteca) Ast$el, "entru $ ecare nou "ro ect (e recrutare se "oate selecta "ro$ lul (e "ost rele'ant, $ara a $ necesara crearea acestu a) 2) Recrutare A-DIDUDE "erm te ut l !area unor canale cat ma ( 'erse crescan( ast$el "os % l tatea (ent $ car celor ma "otr ' t can( (at ) Inter$ata "erm te gest onarea canalelor "r n care se 'or selecta CV&ur le rele'ante "entru "ro ectele (esc1 se) Canalele ut l !ate "ot $ : %a!a (e (ate (e CV&ur ( n ca(rul a"l cat e , s te&ur s"ec al !ate (e recrutare, anuntur n "resa scr sa, retele soc ale, s stem (e recoman(ar etc) Doate CV&ur le colectate 'or $ ntro(use n %a!a (e (ate, cu s"ec $ carea surse (e "ro'en enta, ntr&un $ormat stan(ar( !at care sa "erm ta accesul ra" ( la n$ormat le legate (e cer ntele "ostulu s n acelas t m" com"ararea can( (at lor (ent $ cat ) 5) Select e A-DIDUDE re"re! nta "unctul (e colectare s central !are a tutror act ' tat lor ce t n (e "rocesul (e select e: screen ng, testare, nter' e'are, constru re l sta scurta can( (at s anga*are) Screen ng&ul CV&ur lor ( n %a!a (e (ate se real !ea!a n mo( automat, n $unct e (e cr ter le s"ec $ ce "ro$ lulu (e "ost) A"l cat a "erm te "lan $ carea s gest onarea act ' tat lor (e testare s nter' e'are s a can( (at lor selectat , generan( automat, n $unct e (e "ro ect s "ro$ lul "ostulu : 8ormulare (e nter' e'are cu ntre%ar stan(ar( n $unct e (e com"etentele (e$ n te "entru "ro$ lul) Deste a"l cate, "recum teste numer ce, log ce, "s 1olog ce, teste te1n ce (e s"ec al tate, l m% stra ne etc) n $unct e (e "ro$ lul "ostulu ) A"l cat a "erm te "astrarea unu stor c "entru $ ecare "ro ect (e recrutare nclu!an(: can( (at selectat , (atele s re!ultatele testelor s nter' ur lor, statusul acestora s re!ultatul "ro ectulu )

ANEAA 1 ; FORMULAR DE BNSCRIERE


DADA \\\) COD NUMERIC -ERSONA/: \\\\\\\\\\\\ NUMaR DE/E8ON: \\\\\\\\\\\\\\\\) NUME/E: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) -RENUME/E: \\\\\\\\\\\ NUME DE 8ADa:\\\\\\\\\\ ADRESA: ORA;U/ \\\\\\\\\\)) SDRADA \\\\\\\\\\\\\\\))

K/OCU/\\\\\\\\\\)) A-ARDAMEND \\\\\\\\\\\\\ SECDORU/ \\\\\\\\\) COD -OSDA/ \\\\\\\\\\\\\ -OSDU/ DORID: \\\\\\\\\\\\) AVE^I 1M ANI SAU MAI MU/D4 DA NU

DADA DE 9NCE-ERE A ACDIVIDa^II \\\\\\\\\\\\\))

SUNDE^I ANAJAHAD4 DACa DA, UNDE4

DA

NU

8OSDU/ ANAJAHADOR: 2'# rug#m s# com"leta ,nce"+n( cu cel ma recent3 DADA NUME DE/E8ON (e la:)) "+n# la: ADRESa )) ANAJAHADOR 2"utem s#&l sun#m43 SA/ARIU MODIVE/E -/ECaRII

EDUCA^IE /ICEU CO/EJIU UNIVERSIDADE -OSDUNIVERSIDARE

;COA/A /OCU/

ANI SDUDIU

DE DADA AKSO/VIRII

IN8ORMA^II DE INDERES S-ECIA/

AVE^I VRE&UN DE8ECD 8IPIC CE AR -UDEA Sa Va IN8/UEN^EPE 9N ACDIVIDADEA -ER8ORMANDa 9N -OSDU/ -E CARE DORI^I Sa&/ OCU-A^I4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DIS-ONIKI/IDADEA est ma c+te ore "e s#"t#m+n# sunte ( s"on % l "entru a lucra:

17&27

57&67

DIMINEA^A PI/E: DU-aMASA PI/E: SEARA PI/E: ORE/E

VEEU&END VEEU&END VEEU&END

DA DA DA

NU NU NU

9N CARE SUNDE^I INDIS-ONIKI/ -ENDRU MUNCa ;I MODIVE/E: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)) RE8ERIN^E: V# rug#m s# (a numele a tre "ersoane care nu '# sunt ru(e, care '# cunosc (e cel "u n 1 an "ot s# (ea re$er ne (es"re (umnea'oastr#)

NUME

ADRESa

ACU-A^IE

DE CbND CUNOA;DE

Va

Autori*e* investi4area oric&rei infor a!ii declarate de ine 5n acest for ular de cerere. Sublinie* c& orice o isiune este neinten!ionat&. A luat la cunotin!& i sunt de acord cu an4a6area ea pe o perioad& deter inat& i c& an4a6area) 5n func!ie de data la care se pl&tete salariu i alte drepturi financiare i confor codului uncii) poate fi 5ntrerupt&. DADA SEMNaDURA:\\\\\\\ INDERVIEVAD DE: \\\\\\\\) DADA:\\\\\\\\\\)

ANEAA ; Curricu#u$ vit!e /unc'ion!#

MIRCEA IORJU/ESCU Stra(a /ung# nr) 2A Kucuret , Rom+n a Dele$on: 2F13 A@7 1B B1 OKIECDIV: S#&m "un ,n a"l care e."er ena manager al# ,ntr&un "ost care s# o$ere e'olu e cont nu#) ET-ERIEN^a MANAJERIA/a: Am su"ra'eg1eat act ' tatea (e"artamentulu ) Am m#r t "ro(uct ' tatea "ersonalulu "r n nterme( ul unor ses un (e nstru re n( ' (ual# ,n gru") Am n at un nou "rogram manager al care a (eterm nat creterea sat s$ac e la locul (e munc# re(ucerea $luctua e ,n "ro(uc e a anga*a lor cu 2FL ,ntr&un an) ET-ERIEN^a DE COMUNICARE: Am m#r t sat s$ac a cl entele coo"erarea nter(e"artamental# "r ntr&o comun care 'er%al# scr s# ma e$ c ent#) Am ela%orat un manual (e nstru re a res"onsa% l lor rela e cu cl entela0 am (e!'oltat un "rogram (e nstru re am "re(at cursur a(resate celor ce se ocu"# cu cl entela) ET-ERIEN^a ANA/IDICa: Am ,m%un#t# t "ro$ tur le "r n n erea une no strateg (e mar?et ng a unu nou s stem (e control al n'entarulu ) Am e.ecutat anal !e (e '+n!#r "rec se am e'aluat e$ c ena e$ cac tatea !onelor (e '+n!are) Am conce"ut am m"lementat un "rogram gra$ c "e calculator s"re a $ $olos t ca nstrument mot 'a onal) SDUDII: 8acultatea (e Management, ASE, 1BA5 Doctorat ,n management, ASE, 1BM7 2la serat, ! ua munc n(3 ET-ERIEN^A DE MUNCa: 1BA5&1BM5 Com"an a TcP, re"re!entant rela cu cl entela 1BM5&1BM7 Com"an a AKC, s"ec al st controlul n'entarulu 1BM7&1BMA Com"an a CKC, nstructor rela cu cl entela 1BMA & ,n "re!ent Com"an a TDP, manager rela cu cl entela) A8I/IERI -RO8ESIONA/E: Mem%ru al Asoc a e Manager lor ( n Rom+n a, Kucuret -ree( nte al Asoc a e Manager lor ( n Rom+n a 21BBF3 -ASIUNI ;I A/DE ACDIVIDa^I: Den s, gol$, lectur# RECUNOASDERI DEOSEKIDE: Managerul lun (ecem%r e 1BB1 D s"on % l tate (e a c#l#tor :sau muta RE8ERIN^E/E VOR 8I 8URNIPADE /A CERERE)

ANEAA 8 ; Curricu#u$ vit!e crono#o%ic I


CAR/A DaNI/a Stra(a Al%# nr) 125 Kucuret , Rom+n a

Dele$on: 2F13 M1M MM 11 OKIECDIV: Un "ost a(m n strat ', $olos n( e."er ena anter oar#, "os % l t# (e cretere a res"onsa% l t# "oten al (e "romo'are) ET-ERIEN^a: un e 1BM6 d ,n "re!ent d TcP Cor") SECREDAR ETECUDIV A/ DIRECDORU/UI DEYNIC 21BBF d ,n "re!ent3) -ersonalul cu"r n(ea 16 "ersoane) Res"onsa% l t# : ( ctare, "reg#t rea (ocumentelor cu "rocesorul (e te.t EP, $ .area con$er nelor sem narelor, a (e"las#r lor ( rectorulu "ersonalulu ) SECREDARa, SERVICIU/ DEYNIC 21BMM&1BBF3) Res"onsa% l# "entru act ' tatea a o"t "ersoane su%or(onate ( rectorulu te1n c, nclus ' "reg#t rea ra"oartelor stat st ce, ela%orarea (ocumentelor cu a*utorul "rocesorulu (e te.t EP, sarc n generale (e secretar at 2,n se"tem%r e 1BBF am $ost "romo'at# secretar e.ecut '3) O-ERADOR SDADISDICIAN, SERVICIU/ DEYNIC 21BM@&1BMM3) Res"onsa% l# (e "reg#t rea tuturor ra"oartelor stat st ce ale (e"artamentulu , nclus ' culegerea (e (ate, 'er $ care calcul cu a*utorul calculatorulu 2,n un e 1BMM am $ost "romo'at# ,n "ostul (e secretar#3) DACDI/OJRA8a, KIROU/ DE DACDI/OJRA8IE 21BM6&1BM@3) -r ntre res"onsa% l t# , com"letarea num r lor ,n $unc e "entru ( 'erse (e"artamente, ntro(ucere (e (ate 2,n un e 1BM@ am $ost "romo'at# ,n "ostul o"erator stat st c an3) anuar e 1BM5& un e 1BM6: ,ntre"r n(erea AKC Auto) ASISDEND KIROU) Res"onsa% l# "entru e' (en#, contactul cu cl entela, ac1 ! on#r act ' tate (e secretar at "entru % roul une s ngure "ersoane) A-DIDUDINI S-ECIA/E I REA/IPaRI: Dact logra$ ere: AF cu' nte:m n0 steno(act logra$ ere: 11F cu' nte:m n) E."er en# ,n lucrul cu "rocesorul (e te.t, centrale tele$on ce, ( cta$on, calculatorul "rograma% l, m crocalculatorul DE8) / m% str# ne cunoscute: Engle!#) Secretara lun ,n (ecem%r e 1BMM, ma 1BBF (ecem%r e 1BB2) SDUDII: Scoala (e o"erator calculator, 1BM2, @ lun (e curs, atestat coala (e secretar at ADK) / ceul TcP, %acalaureat, 1BMF RE8ERIN^E/E VOR 8I 8URNIPADE /A CERERE

ANEAA 9 ; E0e$,#u de C. de ti, Ph!re.


#100+#1.1( 7+'AE

1. Nu$eG . Prenu$e: 8. D!t! n!-teriiG 9. N!'ion!#it!te: 3. St!tut civi#G 5. Pre%)tire ,ro/e"ion!#) 6nstituie Data, de la :luna-anul8 p&n la :luna-anul8 ;rad i diplom obinute ;rad i diplom obinute 6. Li$(i "tr)ine cuno"cuteG :Se $!rche!&) cu 1;"#!(H cu 3 ; /o!rte (ine < Limba 3itit <orbit /cris

=. Me$(ru !# or%!ni&!'ii#or ,ro/e"ion!#e ?. A#te !(i#it)'i 14. Po&i'ie 7n ,re&entG 11. E0,erien') 7n !ctivit!teG 1 . Cur"uri -i C!#i/ic)ri 7n '!r) -i "tr)in)t!te 18. E0,erien') 7n ,ro%r!$e n!'ion!#e -i intern!'ion!#eG =ara Data, de la :luna-anul8 p&n la :luna-anul8

19. E0,erien') ,ro/e"ion!#)G De la :luna-anul 8 p&n la :luna -anul8 Locul !rganizaia Poziia Descriere activitate De la :luna-anul 8 p&n la :luna -anul8

Locul !rganizaia Poziia Descriere activitate De la :luna-anul 8 p&n la :luna -anul8 Locul !rganizaia Poziia Descriere activitate 13. Pu(#ic!'ii 15. D!te de identi/ic!re Adre")G Te#e/on !c!")G IIII..$o(i#GIIIII. Locu# de $unc)G IIIIII Adre") E;$!i#GIIIIII D!t!G Semn#tura

ANEAA 3 ; SCRISOARE DE RESPINDERE A UNUI CANDIDAT

St mate (omnule : (oamna\\\\\\\\\\\\\\\\\) Va multum m "entru ca a&t ras"uns recente noastre o$erte "entru "ostul\\\\\\)) Am $ost ncantat sa a$lam ( n scr soarea (umnea'oastra (e ntent e ca suntet nteresat sa cola%orat cu nst tut a noastra) D n "acate, am $ost ne'o t sa ne restrangem cautar le la acele CV&ur care $aceau (o'a(a tuturor cal $ car lor s a e."er ente ceruta (e "ostul anuntat) Des scr soarea (umnea'oastra nu ' ne ( rect n ntam" narea cer ntelor noastre, 'om "astra numele (umnea'oastra n

%anca noastra (e (ate, t m" (e @ lun , n e'entual tatea n care se 'a el %era un "ost care sa cores"un(a sol c tar , res"ect ' o$erte "e care ne&at $acut&o) Va multum m nca o (ata "entru nteresul acor(at nst tut e noastre s 'a uram mult succes n o%t nerea loculu (e munca (or t) Cu s ncer tate, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 Semnatura3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2Nume s "renume3 Manager Resurse Umane