Sunteți pe pagina 1din 97

PROIECT DE AN LA

MANAGEMENT

2011

INTRODUCERE
Reforma economic din agricultur, la nivel micro - sau macrosocial, prezint, pe lng schimbarea fundamental a formei de proprietate i schimbarea radical a funciilor de producie, a relaiilor de schimb i de repartiie a profitului. Reintrarea agriculturii romneti n reeaua relaiilor economiei de pia, a relaiilor de concuren, unde criteriul de baz este doar eficiena i calitatea, necesit un nou tip de management, care prin metodele i tehnicile utilizate s corespund cerinelor diferitelor tipuri de e ploataii agricole. !ntocmirea proiectului de an la disciplina de "#anagement n agricultur" ocup un loc important n cadrul pregtirii de ansamblu a viitorilor specialiti . $entru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziia studenilor prezentul ghid, elaborat n conformitate cu reglementrile i normativele actuale. %hidul pentru ntocmirea proiectului de an la disciplina "#anagement n agricultur" se adreseaz n special studenilor de la &acultatea de 'gricultur specializarea (nginerie economic n agricultur.

CUPRINS

CAPITOLUL I CONINUTUL PLANULUI DE AFACERI


$'R*+' ( - ,+-.R(+R+' -/0(.(*'1*202(

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT..........................................5 '.1. 1umele solicitantului3.................................................................................................4 '.). /biectul de activitate. ................................................................................................4 '.5. &orma 6uridica a solicitantului ...................................................................................4 '.7. -tructura capitalului social si evoluia acestuia de la nfiinare..................................8 '.4. 'dministratorii societatii............................................................................................9 '.8. (nformaii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului 3..........................9 B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.............................................................8 :.1. (storicul activitatii ......................................................................................................; :.). $rincipalele mi6loace fi e care compun patrimoniul actual al solicitantului3...........1< :.5. ,escrierea activitatilor curente si a tehnologiilor aplicate........................................1< :.7. $olitica de aprovizionare. &urnizori de materii prime..............................................14 :.4. $olitica de desfacere. .anale de distribuie..............................................................18 C. PREZENTAREA PROIECTULUI.......................................................................23 ..1. /biectivele proiectului..............................................................................................)5 ..7. #anagementul proiectului .......................................................................................5= ..4. 0ista de achizitii si sursele de achiziii pentru3 activele ce fac obiectul proiectului> materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului...............................................5= ..8. $ersonal si instruire...................................................................................................7< ..9. %raficul estimat al proiectului..................................................................................7) ..;. (mpactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri....................75 Tabel 2.1..............................................................................................................................65 *abel 5.1...........................................................................................................................91 Central !area "atel#r.........................................................................................................$1

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR %I &NTOCMIREA ASOLAMENTULUI CAPITOLUL III ORGANI'AREA PROCESULUI DE PRODUCIE AGRICOL(

CAPITOLUL I) CONCLU'II %I RECOMAND(RI

CAPITOLUL I PLANUL DE AFACERI


PARTEA I * DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRI)ITOARE LA SOLICITANT

A.1. N+,ele -#l . tant+l+ / S.C. MA0UTE1 S.R.L. A.2. Ob e.t+l "e a.t 2 tate.
,omeniul principal de activitate al societatii S.C. MA0UTE1 S.R.L. este conform codului CAEN 1320 4 Pr#"+.t a "e te-at+r .. ,omeniile de activitate secundare ale solicitantului sunt3 15=) ? &abricarea de articole confectionate din te tile @cu e ceptia imbracamintei si len6eriei de corpA 1<;5 - $relucrarea ceaiului si cafelei <1)8 - .ultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor <1); - .ultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

A.3. F#r,a 5+r " .a a -#l . tant+l+


S.C. MA0UTE1 S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata infiintata la data de <).<9.1==1, cu sediul social in comuna :arnova, sat :arnova, str. $rincipala, nr );;, 6ud (asi. S.C. MA0UTE1 S.R.L. este inregistrata la /ficiul Registrului .omertului de pe langa *ribunalul #un. (asi, avand .odul 2nic de (nregistrare3 RO1$55666 si 1r de ordine in Registrul .omertului3 0227101871$$1, atribuit la data de <).<9.1==1.

A.6. Str+.t+ra .a9 tal+l+ -#. al - e2#l+: a a.e-t+ a "e la ;n< n:are
*abel '.7.1 STRUCTURA ACIONARIAT S.C. MA0UTE1 S.R.L. LA DATA 10.03.2011 Nr. "e Nr. Crt. a.t +n 79ar: Den+, re a.: #nar -#. ale "e: n+te MANCASI IULIAN MANCASI DOINA * ELENA =>+.? 19.)4< 4.94< )5.<<< )al#are n#, nala a 9ar: -#. ale =le ? 1< 1< 10 19.)4<< 49.4<< )5<.<<<,<< )al#are t#tala =le ?

Part . 9are la .a9 tal =@? 94 )4

1 2

TOTAL

1<<

*abel '.7.)

E)OLUTIA CAPITALULUI SOCIAL 1$$1 * 2010 '120 B'0/'R+' .'$(*'0202( -/.('0 @R/1A 1==1 91,<<< 1==) 91,<<< 1==5 91,<<< 1==7 5.<;1,4<< 1==4 5.<;1,4<< 1==8 5.<;1,4<< 1==9 5.<;1,4<< 1==; 5.<;1,4<< 1=== 5.<;1,4<< )<<< 5.<;1,4<< )<<1 5.<;1,4<< )<<) 5.<;1,4<< )<<5 15<.<<<,<<< )<<7 15<.<<<,<<< )<<4 15<.<<<,<<< )<<8 15<.<<<,<<< )<<9 15<.<<<,<<< )<<; 15<.<<<,<<< )<<= 15<.<<<,<<< )<1< )5<.<<<,<<<

*abel '.7.5

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR PERSOANE FI'ICE SI7SAU 0URIDICE >I7CI Nr. Crt. (Persoane fizice) Den+, re a.: #nar C#" Un . "e InreA -trare (Societati) 1 MANCASI IULIAN 191<)1;))11;9 #un. (ai, -tr. 94 .lopotari, nr. 1<, bl. =))', sc. ', et. 1, ap. 9 6ud. (ai, #un. (ai, MANCASI DOINA * ELENA )78<718))11;) ,ecebal nr. 58, sc. ', et. 5, ap. 1<, 6ud. (ai TOTAL 100 -tr. )4 CNP (Persoane fizice) A"re-a Part . 9are la .a9 tal =@?

A.5. A", n -trat#r -#. etat


*abel '.4.1

A", n -trat#r >I7CI 7PP Nr. Crt. N+,eB 9ren+,e Ser e7Nr. L#.+l - "ata e, ter .( seria #C 1 MANCASI IULIAN nr. 5=;<7)>)<<5, eliberat de $oliia (ai, 2 .. .. n 191<)1;))11; 9 CNP

-#. etat L#.+l "ata naCter -at :arnova, 1;><)>1=91 #un. (asi com. :arnova, 6ud (asi ',#(1(-*R*/R D#, . l + F+n.: a

A.6. In<#r,a: re<er t#are la l#.+l "e-<a-+rar a.t 2 tat -#l . tant+l+ /
*abel '.8.1

P+n.te "e l+.r+ Nr. Crt . T 9/ Se" +l -#. alB 9+n.t "e l+.r+B -+.+r-alaB < l alaB l#. "e 2an!are -ediu social - .omuna :arnova, sat :arnova, str. $rincipala, nr );;, 6ud (asi $R/,2.*(' ,+ *+-'*2R( A.t 2 tate L#.al !are A"re-a comuna :arnova, sat :arnova, str. $rincipala, nr );;, 6ud (asi

comuna :arnova, 6ud (asi

2 .. .. N

>. DESCRIEREA ACTI)ITATII CURENTE

>.1. I-t#r .+l a.t 2 tat


S.C. MA0UTE1 S.R.L. este o societate comerciala infiintata la data de <).<9.1==1, cu sediul in comuna :arnova, sat :arnova, str. $rincipala, nr );;, 6ud (asi si are domeniul principal de activitate conform codului CAEN 1320 4 Pr#"+.t a "e te-at+r . S.C. MA0UTE1 S.R.L. este inregistrata la /ficiul Registrului .omertului de pe langa *ribunalul #un. (asi, avand .odul 2nic de (nregistrare3 RO1$55666 si 1r de ordine in Registrul .omertului3 0227101871$$1, atribuit la data de <).<9.1==1. Ca9 tal+l -#. al -+b-.r - i integral vrsat este de )5<.<<<,<< lei prin aport n numerar, impartit in )5.<<< parti sociale a cate 1< lei fiecare. .apitalul social este impartit intre cei doi asociati, astfel3 #'1.'-( (ulian ? aport de 94D la capitalul social, reprezentand un numar de 19.)4< parti sociale, cu valoare totala de 19).4<< lei, cu o participare la profit si pierdere de 94DE #'1.'-( ,oina +lena ? aport de )4D la capitalul social, reprezentand un numar de 4.94< parti sociale, cu valoare totala de 49.4<< lei, cu o participare la profit si pierdere de )4D.

.onducerea societii -... #'F2*+C -.R.0. se e ercit de ctre cei doi asociai, #ancasi (ulian detinanad si functia de administrator al societii si reprezinta societatea in relatiile cu tertii. -ocietatea a avut ca activitate initiala producerea de tesaturi tip matase cu destinatia imbracaminte pentru adulti si copii, realizate din fire poliamidice. (n primul an de activitate @1==1A unitatea a ocupat locul 9 in primele 1<< firme iesene in raport cu profitul realizat. 'stfel a fost posibila cumpararea celor ) hale de productie @corpurile de cladire .1 si .)A cu suprafata totala de 188=,54 mp si a unei suprafete totale de teren de 85=8 mp din comuna :arnova, 6udetul (asi, unde se afla si in prezent amplasamentul societatii @sediul social administrativ si productivA. (n anul 1==5 unitatea cunoaste un regres cauzat de cresterea accentuata a dobanzilor bancare, inflatiea galopanta, cresterea importurilor te tile in concordanta cu orientarea consumatorilor finali spre materiale din fibre naturale. (n aceasta situatie s-au casat 1)< de masini de tesut cu suveica uzate fizic si moral, activitatea de tesere realizandu-se la terti pe baza de contracte comerciale. (n anul 1==; se demareaza productia de benzi te tile pentru 6aluzele verticale, unde pana in prezent societatea detine pozitia de unic producator in Romania. (n anul )<<4 s-a achizitionat o instalatie de imprimat cu program numeric, pentru 6aluzele personalizate si firma se certifica in -istemul de #anagement al .alitatii (-/ =<<13)<<<. (n anul )<<8 se achizitioneaza o instalatie de impregnare cu spuma pentru realizarea tesaturilor destinate confectionarii impermeabilelor. 'ceste masuri au contribuit la cresterea cifrei de afaceri in )<<8 cu 47D fata de )<<4. *ot in )<<8 firma beneficiaza de programul de retehnologizare din fonduri guvernamentale prin G$rogramul national multianual de sustinere a investitiilor de modernizare si retehnologizareH derulat de '1(##. @cu o finantare nerambursabila in proportie de 8<D din cheltuielile eligibileA si achizitioneza 5 instalatii speciale pentru confectionarea rulourilor te tile. ,in ianuarie )<<= intreprinderea incepe sa ofere servicii specifice de tratament al materialelor te tile3 * * * tratament de hidrofubizareE tratament de antistatizareE tratament de ignifugare.

>.2. Pr n. 9alele , 5l#a.e < De .are .#,9+n 9atr ,#n +l a.t+al al -#l . tant+l+ /
*abel :.).1

M 5l#a.e < DeB .+ eD.e9t a teren+r l#rB a<late n 9atr ,#n +l -#. etat Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
.

n 9re!ent

Den+, re , 5l#. < D #asina *esut -omet #asina tesut 1ovo $ignione #asina innodat 2ster #asina montat lamele #asina termosol in foaie lata Rafturi depozit 8<<<I14<< :alanta tehnica #asina spalat /mez .entrala termica Figher .ompresor '%* Raclu spuma #i er spuma #asina Jonda .RB hala de productie 'lte mi6loace fi e */*'0

Data a.E ! t #nar P)7 NIR. <)>1==) <)>1==) <)>1==) <)>1==) <)>1==) <)>1==) <)>1==) <)>1==) <;>1==4 <;>1==4 <9>)<<1 <9>)<<1 <;>)<<7 <5>)<<8 <=>)<<9 -

Gr+9a "e n.a"rare .#ntab la echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente echipamente mi6loc de transport cladiri -

)al#area rF,a-a la "ata +lt ,+l+ b lant .#ntab l 7)581 5875; )=97 )=;5 );118 5<<< )4<< 15984 548= 1<;<4 1=8; )<5=)1 149494 1<17=) 4<4< 875549 1)4=;97

>+. 1< 7 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 )

>.3. De-.r erea a.t 2 tat l#r .+rente - a teEn#l#A l#r a9l .ate
S.C. MA0UTE1 S.R.L. avand ca specific productia de tesatorie si finisa6e te tile functioneaza intr-un spatiu amena6at in doua imobile situate in comuna :arnova, sat :arnova , 6ud. (asi ce au fost concepute initial drept gra6duri pentru cresterea animalelor. 'mplasamentul societatii este dotat cu urmatoarele utilitati3 'pa curentaE .ontract e tern de vidan6areE +lectricitateE 1<

%azE (nternet.

'ctivitatea prezenta a intreprinderii consta in fabricarea urmatoarelor produse3 1. produse pentru protectie solara/ 6aluzele verticale si rulouri te tile @tesaturi simple si opaceAE 2. tesaturi/ tesaturi pentru confectii3 simple, hidrofobizate, ignifugate, antistatizateE tesaturi pentru confectii speciale3 tesaturi pentru parasute. *esaturile folosite pentru confectii au ca destinatie confectionarea de diferite produse, cum ar fi3 echipamente pentru protectia muncii, echipamente de iarna, echipamente cu protectie speciala, incaltaminte, articole de uz casnic sau industrial, umbrele. &iecare tesatura are diferite caracteristici, in functie de cerintele clientului @rezistenta la rupere, rezistenta presiune hidrostatica, rezistenta alungire etc. *esaturile pot fi produse, in functie de destinatie, din diferite tipuri de fir3 fire bumbac 1<<D, poliester 1<<D, poliacrilamida 1<<D, poliacrilnitril 1<<D si amestecuri. &olosirea 6aluzelelor verticale si a rulourilor te tile reprezinta una dintre cele mai practice si mai des folosite metode de protectie solara. %ama variata de modele, tipuri de tesaturi si posibilitatea de a le aplica diferite tratamente @antimurdarire, ignifugare, peliculizare, laminare, hidrofobizareA reprezinta avanta6e ale produselor realizate in cadrul intreprinderii -... #'F2*+C -.R.0..

Fl+D teEn#l#A . "e <abr .are ben! teDt le 9entr+ 5al+!ele 2ert .ale - a r+l#+r teDt le Etapa I. Procesul de tesere - implica urmatoarele operatiuni3 1. 'provizionare cu fir ? se face de la diferiti furnizoriE ). Receptie calitativa a firului ? se realizeaza cu aparatura din laboratorul pentru tesaturiE 5. 2rzirea firului - se face pe masina de urzit *'('1'E 7. 1avaditul firului ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 4. *ras in spata ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE

11

8. (nnodat ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 9. #ontat lamele ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE ;. *eserea firului ? se face pe masini de tesut -omet @1< bucatiA, 1ovo $ignone @5 bucatiA Etapa II. Procesul de finisaj ? implica urmatoarele operatiuni3 1. Berificare si testare a culorilor folosite in reteta de vopsire ? se face in laboratorul pentru tesaturiE ). Bopsirea marfii crude ? se face pe #'-(1' ,+ B/$-(* -2: $R+-(21+ - #.-E 5. *ermofi area tesaturii ? rama uscat ? se face pe rama :rucKnerE 7. 'pretare, polimerizare ? se face pe masina de impregnatE 4. Berificare laborator si buletin de analiza a tesaturii ? se realizeaza cu aparatura din laboratorul pentru tesaturiE 8. *aiere in benzi ? se realizeaza cu masina de taiat 6aluzeleE 9. .*. ? se va face pe masina de control .*..

Fl+D teEn#l#A . "e <abr .are te-at+r 9el .+l !ate - ,9le - .+ ,9r ,e+B E "r#<#b !ateB An <+Aate - ant -tat !ate Etapa I. Procesul de tesere - implica operatiuni comune tuturor acestor 4 tipuri de tesaturi3 1. 'provizionare cu fir ? se face de la diferiti furnizoriE ). Receptie calitativa a firului ? se realizeaza cu aparatura din laboratorul pentru tesaturiE 5. 2rzirea firului - se face pe masina de urzit *'('1'E 7. 1avaditul firului ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 4. *ras in spata ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 8. (nnodat ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 9. #ontat lamele ? se face pe masina de navadit, tras in spata, innodat si montat lameleE 1)

;. *eserea firului ? se face pe masini de tesut -omet, 1ovo $ignone (n urma teserii, produsele vor urma cea de-a doua etapa in flu ul tehnologic, diferentiata pe tip de tesatura astfel3 Etapa II. Procesul de finisaj tesaturi ? implica urmatoarele operatiuni3 1. Berificare si testare a culorilor folosite in reteta de vopsire ? se face in laboratorul pentru tesaturiE ). Bopsirea marfii crude ? se face pe #'-(1' ,+ B/$-(* -2: $R+-(21+ - #.-E 5. *ermofi area tesaturii ? rama uscat ? se face pe rama :rucKnerE 7. Jidrofobizare ? se face pe rama :rucKnerE 4. $eliculizare - se face pe masina de raclu 2nitech incadrata in flu ul ramei :rucKnerE 8. Berificare laborator si buletin de analiza a tesaturii ? laboratorul pentru tesaturiE 9. .*. ? se face pe masina control .*..
*abel :.5.1

>+Aet "e 2en t+r * .Eelt+ el - .#n-+,+r nter,e" are 9entr+ 9r#"+-+l 4 Te-at+r - ben! teDt le

Cantitat Indicatori
$roducia medie> an @metri patratiA
I 1 ) 5 7 4 8 II III 9 ; = A >

)al#are =le ?
28G1502 1527245 5)489) 48)177 174)51 =;48) )947)4 1)<)11 576474 466415 8511) 1;<9;5 )))4)< 2580136 28G1502

e
265G12 0

CONSUMURI =CHELTUIELI? MATERIALE =1I2I3I6I5I6?

coloranti fir te til tratamente chimice componente 6aluzele verticale si rulouri tesatura 6acLuard alte materii prime si materiale
CONSUMURI=CHELTUIELI? CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI=8IGI$I10? .heltuieli generale@5Ddin (M((A ,obnzi la credite 'sigurri @;D din valoare productieA TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE =IIIIIIII? )ALOAREA PRODUCTIEI

15

D E F H

)ENIT IMPO'A>IL=>*A? @-A(mpozite si ta e @MA-ubvenii )ENIT NET RATA IMPO'A>ILA =C/A17100? )en t net=D/A17100? COST DE PRODUCTIE=A1/100? MAR0A >RUTA=M>?

)11589 55;1= < 19947; ;,)) 8,= )49<1,57 )11589

*abel :.5.)

Alte .Eelt+ el eDterne 4 enerA e - a9a )#l+, In" .at#r Pr#"+.t a UM 'lte cheltuieli e terne, din care3 .heltuieli energie .heltuieli apa T#tal =le ? Re2 ne 9e ! =le ?
*abel :.5.5

)al#are le 7,l <,75 <,)8 <,19

)al#are le 265G12 ,etr l n ar 118<8; 8;4)5 79474 118<8; 0B63

.#n-+,+r

47; #Nh )1;<= mc

A- A+rar *.#ta 9arte 0.G@ " n 2al#are ,l te-at+r 79r#"+-e 9entr+ 9r#te.t e -#lara In" .at#r C+r6.2800 ,l te-at+r 265G12 Baloare ml tesaturi Baloare ml produse pentru protectie solara )al#are a- A+rare le )al#are a- A+rare E+r# Re2 ne 9e ! =le ? Re2 ne 9e ! =E+r#?
*abel :.5.7

)al#are le 7,l 0 1)8)77 =9)98 )))4)< 52112 0BG6 0B20

CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA )al#are -alar + In" .at#r $ersonal *+-' $ersonal de e ecutie, din care3 tesator confectionar operator Nr -alar at 35 8 2G 17 1) ) ,e" + an+al * le * 18=)< 1))75 1)5=5 11;)= 158;<

T#tal -alar

* le *

11;77< 57);1) 1957== 171=45 )958<

17

T#tal <#n" -alar =le ? T#tal =E+r#? Re2 ne 9e ,l te-at+ra 7 9r#"+- "e 9r#te.t e -#lara =le ? Re2 ne 9e te-at+ra 7 9r#"+- "e 9r#te.t e -#lara =E+r#? '6utor oma6@ 4DA . ' - @)5,55DA .ontribuii pt.fond sntate@9DA &ond solidaritate @)DA T#tal <#n" retr b+ re =le ?7an T#tal <#n" retr b+ re =E+r#?7 an 13063 88610 15326 $225 586686 135006 0B6

661252 10G022 1B8

>.6. P#l t .a "e a9r#2 ! #nare. F+rn !#r "e ,ater 9r ,e


*abel :.7 .1

PRINCIPALII FURNI'ORI DE MATERII PRIME FURNI'OR EDtern 7 Intern 1 3 >E'EMA TE1TILCOLOR AG e%tern e%tern +lvetia +lvetia A"re-a Pro" s # co$oranti Cant tate a9r#D. )al#are a9r#D. =LEI? 87<4< 19<;< G1130 Pro" s & fir te%ti$ SC DRAGO 1 DISTRI>UTION SRL .. n TOTAL Pro" s # tesat ra 'ac( ar" intern Romania > *imisoara )=;=<< @ a9r#D. "n

TOTAL

2$G$00

14

SC TE1TOR TE1TILES SA

intern

Romania > *g. #ures

197)18

.. n TOTAL 1 SC )INIL ACRIL ) >ASF SE O TOTAL Pro" s # co!ponente 'a$ ze$e *ertica$e si r $o ri intern Romania > (asi intern e tern Pro" s # c)i!ica$e Romania > Rasnov %ermania

186216 1<894< 1);1<< 236G50

1 )

SC 0USTINNE SRL

15887<

TOTAL TOTAL MATERII PRIME

136660 $25836

*abel :.7 .)

PRINCIPALELE MATERII PRIME SOCIETATE 1 +cti*itatea 1 & pro" se pentr protectie so$ara TOTAL +cti*itatea 2 # tesat ri TOTAL TOTAL GENERAL 1 2 3 fir te%ti$ c)i!ica$e co$oranti 0 0 2 3 PRODUS tesat ra 'a( ar" co!ponente 'a$ ze$e *ertica$e si r $o ri c)i!ica$e 0 CANT. )ALOARE =LEI? 197)18 15887< 148<4< 666$06 )=;=<< 9;;<< ;115< 65GG30 $25836 @

>.5. P#l t .a "e "e-<a.ere. Canale "e " -tr b+: e


$iata tinta a societatii -... #'F2*+C -.R.0. poate fi structurata dupa doua criterii3 I. Ae#Ara< .J

18

II.

.ateA#r "e .l ent #rAan !at #nal .

I. D n 9+n.t "e 2e"ere Ae#Ara< .B 9 ata 9r#"+-el#r -#l . tant+l+ a- A+ra # a.#9er re nat #nala - -e ba!ea!a 9e "#+a ele,ente 9r n. 9ale/
2an!area " re.ta ? pentru o monitorizare mai clara a clientelei, societatea

a realizat o impartire a teritoriului national in 8 mari zone geografice3 * Pona 1ord-Best3 -atu #are, #aramures, -ala6, :istrita-1asaud, :ihor, .lu6, #uresE * * Pona Best3 'rad, *imisoara, Junedoara, .aras, 'lbaE Pona 1ord-+st3 -uceava, :otosani, Jarghita, 1eamt, Baslui, :acauE * * Pona -ud-Best3 -ibiu, %or6, Balcea, #ehedinti, ,ol6, /ltE Pona -ud3 :rasov, .ovasna, 'rges, $rahova, ,ambovita, *eleorman, %iurgiuE * Pona -ud- +st3 Brancea, %alati, :uzau, :raila, *ulcea, .onstanta, (alomita, .alarasi. -ocietatea -... #'F2*+C -.R.0. are o clientela stabila formata in decursul anilor, care solicita produsele firmei datorita avanta6elor acestora legate de pret, calitate, utilitate, diversitate etc.
" -tr b+ t#r l#.al - nat #nal

a? Pe .ateA#r " n/

"e .l ent #9erat #nal B 9 ata "e "e-<a.ere a 9r#"+-el#r "e

9r#te.t e -#lara =5al+!ele 2ert .ale - r+l#+r eDter #are? e-te .#n-t t+ ta n 9r n. 9al comercianti de 6aluzele verticale si rulouri te tile e terioareE firme de constructii, de amena6ari interioare si e terioareE producatori tamplarie $B. si mobilaE diversi comerciantiE

19

clienti persoane fizice.

$entru o monitorizare mai eficienta a vanzarilor, -. #'F2*+C -R0 a realizat un club al clientilor, impartit in 5 categorii de clienti3 1. clienti goldE ). clienti silverE 5. clienti bronze. 0ivrarea produselor catre acesti clienti este facuta atat de catre intreprindere, cu a6utorul masinilor de transport marfa din dotare, cat si direct de catre clienti. D -tr b+ t#r - ,#ntat#r &irma practica si vanzarea indirecta prin intermediul distribuitorilor specializati in distributia tesaturilor si a produselor de protectie solara. 'stfel sunt deschise negocieri comerciale pentru preluarea distributiei produselor fabricate @tesaturi si produse pentru protectia solaraA de catre agenti economici nationali si locali. ,e asemenea firma incheie contracte cu firme specializate in montarea 6aluzelelor verticale si a rulourilor te tile. (n decursul celor 1= ani de activitate in industria te tilelor, -.. #'F2*+C -.R.0. si-a multumit clientela prin gama larga de produse oferite si avanta6ele acestora @pret, calitate, pretabilitate, inovatieA. (n politica firmei s-a pus intotdeauna mare accent pe promovarea produselor si pe gasirea celor mai potrivite metode de vanzare, astfel incat clientii sa aibe o imagine clara si reala a produselor pe care le solicita si sa beneficieze intr-un timp cat mai scurt de aceste produse. #etodele de vanzare folosite de S.C. MA0UTE1 S.R.L. sunt3 St ,+larea 2an!ar l#r $entru fidelizarea clientilor, -... #'F2*+C -.R.0. a creat clubul #a6ute . $rin intermediul acestuia toti clientii care doresc sa-si mareasca profitabilitatea si eficacitatea afacerii proprii pot beneficia de o serie de avanta6e. #embrii clubului #a6ute trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii, prevazute in statut 3 1;

sa aiba vanzari de minimum )4<< lei pe luna timp de 5 luni consecutiveE sa nu figureze in contabilitatea #a6ute cu restante mai vechi de ) luniE sa respecte recomandarile de mercantizare inmanate de ,irectorii .omerciali PonaliE

sa aiba cel putin 7 recomandari pentru imbunatatirea relatiilor dintre firma membru al clubului si #a6ute .

sa respectate firma #a6ute , portofoliul si reprezentantii acesteia.

$lecand de la respectarea acestui statut, e ista trei categorii de clienti ai -... #'F2*+C -.R.0.3 '. .lienti #a6ute %oldE :. .lienti #a6ute -ilverE .. .lienti #a6ute :ronze. '. .lienti #a6ute %old au vanzari de peste )<.<<< lei> lunaE au mai putin de 5 facturi restante care impreuna nu depasesc suma de 1<<< leiE au continuitate in livrarea comenzilor pe intreaga durata a anuluiE au cel putin 8 produse #a6ute in portofoliul firmeiE au recomandari pentru imbunatatirea relatiei de afacere intre ei si -... #'F2*+C -.R.0.E respecta normele de mercantizare recomandate de catre -... #'F2*+C -.R.0. 'vanta6ele statutului de client #a6ute %old constau in primirea unui card #a6ute %old prin care beneficiaza de3

1=

discount preferential care se negociaza cu directorii comerciali zonali ai societatiiE prioritate in luarea comenzilor mai mari de valoarea de 4<<< lei>comandaE asigurarea transportului de catre -... #'F2*+C -.R.0., pentru comenzi mai mari de 4<<< leiE termen de plata de 5< de zile de la data emiterii facturiiE informare gratuita si permanenta cu privire la noile produse sau evenimente lansate de catre -... #'F2*+C -.R.0.E consiliere gratuita din partea directorilor comerciali zonali, in functie de nevoile aparute. :. .lienti #a6ute -ilver au un volum valoric al vanzarilor de 1<.<<<-)<.<<< lei> lunaE au mai putin de ) facturi restante care impreuna sa nu depaseasca suma de )<<< lei> lunaE au continuitate in livrarea comenzilor pe intreaga perioada a anuluiE au incluse in portofoliu cel putin 4 produse ale societatii -... #'F2*+C -.R.0.E respecta normele de mercantizare recomandate de -... #'F2*+C -.R.0. 'vanta6ele statutului de client #a6ute -ilver constau in primirea unui card #a6ute -ilver prin care beneficiaza de3 discount negociat cu directorii comerciali ai -... #'F2*+C -.R.0., dar care nu poate fi mai mare decat cel acordat clientilor #a6ute %oldE asigurarea transportului de catre -... #'F2*+C -.R.0., pentru comenzi mai mari de 5<<< leiE

)<

preluarea comenzilor in timp realE termen de plata de )< de zile de la emiterea facturiiE informare gratuita cu privire la noile produse aparuteE consiliere din partea directorilor comerciali zonali. .. .lienti #a6ute :ronze valoarea vanzarilor este intre ).4<< si 1<.<<< lei pe lunaE au mai putin de ) facturi restante care sa nu depasesca suma de )4<< lei> lunaE continuitate in livrarea comenzilor pe intreaga perioada a anuluiE au in portofoliul firmei cel putin 7 produse #a6ute E respecta normele de mercantizare recomandate de -... #'F2*+C -.R.0. 'vanta6ele statutului de client #a6ute #a6ute :ronze prin care beneficiaza de3 intrarea in a doua grila de preturi, aspectele financiare ulterioare urmand a fi discutate cu directorii comercialiE comenzile procesate in ordinea primirii lorE termene de plata de 14 zileE informare gratuita cu privire la noile produse aparuteE consiliere din partea directorilor comerciali zonali. :ronze constau in primirea unui card

*abel :.4.1

Pr n. 9al .l ent Nr. Crt. 1 Den+, re .l ent 'KQ (nvest L#.al tate Roman Ob e.t+l .#ntra.t+l+ 'chizitionarea de )al#area .#ntra.t+l+ =le ? 60000 Ter,ene "e 9lata 14 zile de la

)1

banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de ) (nfinitQ &ocsani banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 5 Fustinne (asi banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 7 ,oormet :acau banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 4 'rt0Ql ,esign :raila banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 8 #aQ ,aQ -uceava banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 9 #ihaita (mpe *argoviste 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de ; Psozo #iercurea .iuc banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de = &lorida .onstruct 'lba (ulia banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 1< .ristimpe -lobozia banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri 'chizitionarea de 6aluzele verticale si 38000 3G000 60000 61000 G0000 G0000 G6000 $0000 $5000

data facturarii 5< zile de la data facturarii cu :/ sau .+. 14 zile de la data facturarii

$lata cash

)< zile de la data facturarii 14 zile de la data facturarii 14 zile de la data facturarii 14 zile de la data facturarii 14 zile de la data facturarii 14 zile de la data facturarii 33000 5< zile de la data

11

(oKo +lectric

/radea

))

rulouri 'chizitionarea de 1) :endaluci $iatra 1eamt banda te tila ptr. 6aluzele verticale si rulouri TOTAL 811000 31000

facturarii 14 zile de la data facturarii

PARTEA A II * A * DESCRIEREA PROIECTULUI C. PRE'ENTAREA PROIECTULUI


KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL

C.1. Ob e.t 2ele 9r# e.t+l+


Ob e.t 2+l Aeneral al proiectului KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL consta in cresterea competitivitatii intreprinderii -... #'F2*+C -.R.0., pe piata nationala si e terna, prin diversificarea

)5

activitatilor productive, constand in <abr .area .ea +r l#r .+ e<e.t ,e" . nal " n 9lantele3 ,entaB AalbeneleB la2an"aB ,+-etel - nalba. Ob e.t 2ele -9e. < .e ale proiectului, care contribuie la realizarea obiectivului general, sunt reprezentate de3 consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv n conformitate cu cerinele de mediu, prin achizitia unei linii tehnologice formate din utila6e si echipamente noi, ecoeficiente care ndeplinesc condiiile de mediu pentru o dezvoltarea durabilE cresterea cifrei de afaceri cu pana la 7<D, prin diversificarea activitatii productive @productia ceaiurilor cu efect medicinalAE obtinerea unei cote pe piata zonala a ceaiurilor de cca. 1<DE cresterea gradului de utilizare a resurselor agricole zonale, prin achizitia materiilor prime @plante medicinaleA de la producatorii agricoli din zona #oldoveiE cresterea viabilitatii economice a societatii S.C. MA0UTE1 S.R.L. prin competitivitatea ridicata a produselor @ceaiuri medicinaleA pe piata locala, regionala si nationala. $roiectul KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL contribuie la valorificarea i mbuntirea progresului tehnic, pe baza achizitionarii unei linii tehnologice formate din utila6e i echipamente de producie noi, ecoeficiente, nepoluante. 'chizitia mi6loacelor mecanice care va determina folosirea eficienta a timpului de munca a muncitorilor, obtinerea unei productivitati ridicate a muncii, usurarea conditiilor de munca si realizarea tuturor produselor n timpi optimi i de calitate superioar, determinand cresterea rentabilitatii firmei S.C. MA0UTE1 S.R.L. si a viabilitatii acesteia. 'tat obiectivul general, cat si cele operationale vor fi realizate in cadrul societatii, prin e tinderea domeniului de activitate prin fabricarea diverselor sortimente de ceaiuri, folosite la tratarea unor boli si la imbunatatirea starii generale de sanatate a consumatorilor. /biectul de investitii al proiectului consta in achizitionarea unei linii tehnologice de fabricare a ceaiurilor medicinale, formate din3 +-.at#r "e 9lanteJ ban"a tran-9#rt#areJ <#r<e.a AE l#t naJ #,#Aen !at#rJ )7

,a- na "e a,blat n 9+nA "e 100 4 150 A.

C.2. De-.r erea teEn .a a 9r# e.t+l+


$rin proiectul KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALELB -... #'F2*+C -.R.0. va contribui la dezvoltarea durabila a #un. (asi, 6ud. (asi, cu efecte pozitive asupra cresterii economice locale, asupra dezvoltarii tehnice si sociale a zonei, cu respectarea principiilor de protectie a mediului. &irma -... #'F2*+C -.R.0. va realiza, in urma implementarii proiectului, producerea de ceaiuri medicinale ecologice, provenind de la producatori agricoli certificati de catre un /rganism de (nspectie si .ertificare in agricultura ecologica, autorizat de #inisterul 'griculturii si ,ezvoltarii Rurale. ,e asemenea, firma beneficiara a proiectului, are incheiat contractul nr. 1)7 > )1.11.)<1<, cu /rganismul de (nspectie si .ertificare in productia agroalimentara ecologica - S.C. ECOCERT E.S.E. 4 Franta, reprezentata in Romania de -... +./.+R* -.'.. /rganismul certificator are dreptul si obligatia sa e amineze produsele agroalimentare obtinute ? ceaiurile medicinale - si sistemele de control a produselor, materiilor prime, procesate i distribuite, inclusiv testarea produsului n procesare i a produsului finit. -copul verificarilor este determinarea conformitatii cu cerinele prescrise pentru produsele agroalimentare ecologice, precum i e aminarea produciei i a sistemului de procesare. (n urma verificarilor facute pe o perioada de 1 an, autoritatea competent va elibera autoriza productia de ceai realizata de -... #'F2*+C -.R.0., eliberand certificatul de producator ecologic, procedur prin care se recunoate c produsele obtinute sunt conforme criteriilor prescrise pentru producia agroalimentar ecologic. .ertificatul de producator ecologic, eliberat de -... +./.+R* -.'., este un instrument prin care -... #'F2*+C -.R.0. dovedeste clientilor ca produsele @ceaiurile medicinaleA sunt conforme cu legislatia productiei agroalimentare ecologice si garanteaza calitatea acestora pe piata. ,etinerea acestui certificat contribuie la imbunatatirea imaginii firmei pe piata, aceasta fiind un element cheie n strategia de ecomarKeting.

)4

-... +./.+R* -.'., va realiza anual controale si verificari la nivelul locului de productie, in vederea asigurarii respectarii cerintelor si reglementarilor legale impuse de productia ecologica. / categorie aparte de produse alimentare prezente si pe piata romaneasca in ultimii ani o reprezinta 9r#"+-ele al ,entare e.#l#A .e, aa numitele produse organice sau biologice, n principal datorit interesului consumatorilor pentru acestea. 'meninarea pe care o reprezint consumul unor produse alimentare necorespunztoare sau mai puin sntoase este i devine, pentru un numr din ce n ce mai mare de consumatori, de o importan ma6or, imediat. ,ei ponderile produselor ecologice pe pieele alimentelor din rile europene sunt destul de reduse, pentru o anumit categorie de consumatori ele reprezint o permanen n lista de cumprturi. 'ceste produse sunt obinute din materii prime provenite din agricultura ecologic, iar in eventuala lor prelucrare nu se folosesc substane de sintez. +le difer de produsele obinuite, prin calitatea, gustul i virtuile lor naturale care reprezinta de altfel motive de alegere a acestor produse. 'vanta6ele produselor agroalimentare ecologice si cererea crescanda pe piata, pentru aceste produse, au stat la baza deciziei luate de catre conducerea societatii S.C. MA0UTE1 S.R.L. ? domnul MANCASI I+l an ?, decizie constand in fabricarea ceaiurilor medicinale ecologice. Plantele ,e" . nale sunt niste adevarate mini sisteme de rezonanta, care capteaza din univers anumite energii specifice, care le fac sa fie unice si ireproductibile. ,e altfel si compozitia chimica a plantelor medicinale este foarte comple a si difera e traordinar de mult de la o planta la alta, atat in constituenti cat si in proportia acestora @aspecte studiate in fitochimieA. (n cadrul firmei -... #'F2*+C -.R.0., la nivelul departamentului de fabricare ceaiuri medicinale, ce se va infiinta prin implementarea proiectului KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALELB vor fi procesate urmatoarele plante medicinale3 mentaE galbeneleE musetelE nalbaE lavanda. )8

Menta (Mentha Piperita) #enta este o planta perena, rezistenta, care sa raspandeste foarte repede si este originala din zona mediteraniana, dar astazi se gaseste peste tot in tara. #enta se poate folosi cu succes in tulburarile gastro-intestinale, intretinand si sanatatea ficatului si face minuni in cazul indigestiilor si starilor de voma. &runzele de menta contin ulei volatil@din care se obtine mentolulA si materii tanante. #entolul si ceilalti componenti ai uleiului volatil prezinta actiune anestezica locala, spasmolitica, antibacteriana si antiinfllamatoare. (n urma cercetarilor stiintifice s-a descoperit ca, in urma fierberii frunzelor de menta, se elibereaza peste 1) compusi chimici instabili volatili, care inhiba centrii agresivitatii. -pecialistii in nutritie recomanda o ceasca de ceai de menta dupa fiecare masa, deoarece aceasta planta stimuleaza digestia. $lanta are puterea de a reduce contractiile musculare care provoaca gaze, umflari si balonari abdominale. (n plus, medicii recomanda ceaiul de menta persoanelor care sufera de tulburarile gastro-intestinale. (n acelasi timp, menta are o usoara actiune antifermentativa si este recomandata mai ales in cazul to iinfectiilor alimentare. #ai mult, specialistii in nutritie spun ca ceaiul de menta este foarte util in starile de oboseala, cauzata in special de suprasolicitare intelectuala, stres sau epuizare.

GMlbenelele (Calendula officinalis? )9

!n culturile +vului #ediu, fierturile de frunze de glbenele n amestec cu alte plante erau considerate un leac pentru ndeprtarea vr6itoarelor. Bracii lusitani foloseau ceaiul de glbenele n Gcurarea sufletului i a trupuluiH, dup edinele de e orcizare, precum i ca pe un veritabil medicament mpotriva afeciunilor gastrice @gastrite i ulcereA. -tudiul mai amnunit efectuat de fitofarmacologi a relevat faptul c e ist anumite efecte terapeutice importante ale unor principii ntlnite n florile de glbenele. .ercetrile efectuate de 2niversitatea din %enova au dovdit recent c florile de glbenele conin o serie de principii active cu proprieti curative profilactice, pentru o serie de afeciuni. $n nu de mult, se tia c ceaiul de glbenele este un eficient medicament antiulceros gastric. .ercettorii de la %enova au pus n eviden faptul c n florile de glbenele e ist anumii compui acizi grai specifici cu rol n protecia mucoasei intestianle. --a evideniat, spre e emplu, o serie de 1) izomeri ai acidului oleic, capabili prin ionizare s stabilizeze pJ-ul @aciditateaA specific la suprafaa mucoasei duodenale. /dat cu ionizarea acizilor oleici, la suprafaa vilozitilor intestinale crete cantitatea de mucus protector mpotriva acidului clorhidric i a pepsinei ce invadeaz intestinul odat ce alimentele sunt parial digerate n stomac. --a estimat c, pentru un organism predispus la ulcer duodenal, un consum zilnic de <,)4 litri de ceai de glbenele pe o perioad de 17 luni reduce riscul de debut al bolii ulceroase cu =4D, cu condiia unei alimentaii corespunztoare. !n terapia ulcerelor incipiente, ceaiul de glbenele s-a dovedit a fi deosebit de eficace printr-un dublu efect. $e de o parte, sporirea proteciei aciunii ulcerogene a acizilor gastrici ce apar dup ce sunt ingerate alimentele, iar pe de alt parte prin efectul cicatrizant datorat unor componeni organici termostabili.

M+Ce:el+l =Matricaria chamomilla) #usetelul, numit in unele locuri romanita, matricea sau moruna, este una dintre cele mai vechi si folosite plante medicinale. .reste pretutindeni, pe marginile drumurilor, );

ogoarelor, pe langa case. (n unele regiuni ale tarii se gasesc campii intinse cu musetel. &lorile ? &lores .hamomille ? contin ulei volatil, de culoare albastra, care datorita unui principiu numit azulen si a unui glicozid de natura flavonica @apigeninaA au proprietati antispasmodice, anestetice, dezinfectante si antiinflamatorii. ,atorita acestor insusiri, infuzia de musetel calmeaza spasmele muschilor stomacului provocate de gastritele si colitele insotite de colici. 'zulenul din uleiul de musetel prezinta un efect favorabil in unele stari alergice, astmul bronsic al copiilor. $roprietatile antiseptice si bactericide ale musetelului sunt mult apreciate in medicina stiintifica. .eaiul de musetel se recomanda contra diareei si, in general, in toate afectiunile stomacului si intestinelor, de cele mai multe ori in asociatie cu frunze de menta. / actiune binefacatoare aduce si in bolile de ficat. .eaiul de musetel, impreuna cu anason sau fenicul, se da copiilor pentru calmarea colicilor si eliminarea gazelor. (n raceli si gripa, ceaiul de musetel provoaca transpiratie, ceea ce face sa scada febra. ,atorita proprietatilor antiseprice @calmeaza durerile si reduce inflamatiileA, musetelulu se foloseste e tern sub forma de cataplasme, clisme, gargara si bai in diferite afectiuni. Ranile cu puroi, arsurile, hemoroizii, durerile de gat, diferitele ulceratii ale pielii, leucoreea, abcesele dentare, con6unctivita etc. sunt influentate in bine de musetel.

Nalba (Althaea rosea) 1alba creste in campii, pe solurile umede, pe langa apele curgatoare si balti. 'tat radacinile cat si frunzele contin substante mucilaginoase, zahar, amidon, pectine, ulei si saruri minerale. Rdcina contine mucilagii, acizi uronici, amidon, zaharuri, asparagin, pectine, betain, tanin, substane rezinoase. &lorile i frunzele conin3 flavonoide, tanin i mucilagii. &lorile trebuie s fie de culoare alb-roz i s aib caliciu. &runzele trebuie s fie de culoare verde, s nu aib peiolul mai lung de ) cm, nu se admit resturi de tulpin. Rdcina trebuie )=

s fie de culoare alb, dup decorticare. !n acelai scop i avnd aceleai principii active, se mai folosesc i frunzele i florile recoltate de la nalba de cultur. .eaiul de flori, frunze si radacini uscate de nalba este folosit in raceli, bronsite, laringite, traheite, precum si in gastrite si colite avand rol de pansament protector al mucoaselor. $roprietati terapeutice3 emoliente, pectorale, antitusive, behice, secretolitice, calmante, antiinflamatoare, antidiareice, antihemoroidale, imunostimulatoare, antiseptice. 'ctiuni specifice3 :oli ale aparatului respirator3 bronsita, astm bronsic, pneumonie, inflamatii ale bronhiilor, gripa, tuse, dureri in piept, angine, faringite, laringite, traheite, iritatii ale gatului. 'fectiuni digestive3 gastrite, colici gastrice si abdominale, litiaza biliara, diaree, dizenterie, enterite, peritonita, hemoroizi. :oli renale si genitale3 cistite, metrite, pielite, uretrite, leucoree, gonoree, iritatii vezicale, calculi renali. 'fectiuni bucale si oculare3 glosita, amigdalita, abcese dentare, afte, stomatita, ulceratii ale gurii, senzatie de con6unctivita.

La2an"a =Lavandula angustifolia) $rovenita din zona franceza $rovance, lavanda este renumita pentru mirosul ei placut si efectul calmant pe care il are. (ntern, lavanda este folosita pentru a trata an ietatea, stresul, depresia, oboseala, insomnia si nervozitatea. .eaiul de lavanda este numai bun pentru a dubla efectul rela ant al unui masa6 cu ulei esential de lavanda, orhidee, pin sau lemn de trandafir. +a este un foarte bun ad6uvant intern n dischinezie biliar, balonare la bolnavii de bil i n crizele biliare nsoite de dureri de cap. .eaiul de lavanda este recomandat i n caz de aritmie cardiac, fiind ad6uvant n ischemia cardiac aprut pe fond de stres. ,e 5<

altfel, lavanda este prin e celen o plant antistres, motiv pentru care, administrat n cure de lung durat, la indicaia unui fitoterapeut, amelioreaz i, gradat, poate conduce la vindecarea bolilor produse de stres. ,e asemenea, face minuni n lupta cu depresia, an ietatea, oboseala, iritabilitatea psihic, insomnia, durerile de cap i migrenele. .ura cu ceai de lavand te scap de viermii intestinali i infeciile cu protozoarul %iardia lamblia i are efect benefic n caz de tuse convulsiv, grip, bronit i reumatism.

Fl+D+l teEn#l#A . "e 9r#.e-are a 9lantel#r ,e" . nale


$relucrarea plantelor, in vederea obtinerii produsului finit folosit la prepararea ceaiurilor medicinale, comport urmtoarele etape3 (. Bete6irea @deshidratareaA.

&runzele proaspt culese sunt introduse prin partea superioara, de alimentare a +-.at#r+l+ B si trec de sus in 6os de pe un platan pe altul, dupa care sunt evacuate. ,upa deshidratare ele a6ung de consistena unor mnui moi de piele. !n cursul acestei faze frunzele plantelor pierd pn la 44D din ap devenind elastice i fle ibile, ceea ce previne frmiarea lor ulterioar n cursul procesului tehnologic. ((. *aierea plantelor 'ceasta faza se va realiza cu a6utorul unei <#ar<e. AE l#t na. $rocesul de taiere este specific fabricarii ceaiurilor ambalate la punga de 1<< ? 14< g, care sunt destinate medicinei naturiste. 'cest proces are rolul de a le da forma plantelor forma pe care o vor cpta n final, ca produs finit. (((. (B. /mogenizarea plantelor 'mbalarea plantelor ,upa uscarea si taierea plantelor, acestea sunt introduse in #,#Aen !at#r. $rocesul de ambalare se face prin intermediul ,a- n "e a,balat n 9+nA "e 100*150 A care asigur uniformitatea tipo-dimensional a produsului finit i omogenitatea loturilor comercializate. Para,etr .#n-tr+.t 2 - "e 9er<#r,anta a ,a- n l#rB +t la5el#r e.E 9a,entel#r .are -e 2#r a.E ! t #na 9r n 9r# e.t

51

0inia tehnologica necesara flu ului de fabricare a ceaiurilor medicinale se va achizitiona de la o firma SC G#l",arN SRL. +chipamentele componente ale liniei tehnologice intrunesc conditiile de protectie a mediului si se caracterizeaza prin consum redus de combustibili, respectiv o dega6are nesemnificativa de no e sau agenti poluanti. 0inia tehnologica pentru fabricarea ceaiurilor are urmatoarele componente3 +-.at#r "e 9lante tip vertical cu J R 7,) mE platane plane asezate in eta6eE platane incalzite cu ulei incalzit de rezistente electriceE productivitate ma ima de 7;< Kg>ora.

ban"a tran-9#rt#are lungime utila 17 mE latime 94 cmE inaltime 1,14 mE otel ino idabilE priza de putere 5;<B.

<#r<e.a AE l#t na banda de alimentare orizontalaE viteza liniara variabilaE lungime 5,; mE productivitate ma ima 54< Kg>h otel ino idabil.

#,#Aen !at#r forma tip dublu conE capacitate amestecare )<< KgE turatie variabilaE otel ino idabil.

,a- na "e a,blat n 9+nA "e 100 4 150 A dozare prin cantarire cu doza tensometricaE capacitate de ;<< pungi de 1<< g> hE actionare curent electric 5;<B.

5)

C.3 C#-t+l e-t ,at 2 al n2e-t t e


Baloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare @J% );><=.<1.)<<;A. DE)I' GENERAL privind cheltuielile necesare realizrii GACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEH !n mii lei>mii euro la cursul :ncii .entral +uropene 7,)9<< lei>euro din data de )8.<1.)<11 )al#are n.l+- 2 )al#are <ara T)A T)A T)A Nr. Den+, rea .a9 t#lel#r Crt -+b.a9 t#lel#r "e .Eelt+ el M le M e+r# M le M le M e+r# 1 ) 5 7 4 8 9 1 .'$(*/0 1 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< .heltuieli pentru obinerea si <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< amena6area terenului 11 /binerea terenului <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 1) 'mena6area terenului <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 15 'mena6area pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 .'$(*/0 ) .heltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului@alimentare apa, canalizare, telecomunicatii, alimentare cu energie electricaA TOTAL CAPITOL 2 <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< 0B000 <,<<<

0B000

0B000

0B000

0B000

0B000

.'$(*/020 5 .heltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 51 -tudii de teren @geologice, topografice, hidrologiceA 5) *a e pentru obtinerea avize, acorduri si autorizatii 55 $roiectare i inginerie 5.7. /rganizarea procedurilor de achizitie 5.4. .onsultana 5.8. 'sistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< ;,;1= <,<<< 55

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< ),<84 <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< ),11 9 <,<<< 2B11

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 1<, =58 <,<<< 10B

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< ),481 <,<<<

GBG1$ 7 71 .'$(*/020 7 .heltuieli pentru investitia de baza .onstrucii i instalaii

2B065

$36

2B561

7.). #onta6 utila6 tehnologic 7.5. 2tila6e,echipamente tehnologice si functionale cu monta6 7.7. 2tila6e fara monta6 si echipamente de transport, alte achiziii specifice 7.4. ,otari 7.8. 'ctive necorporale TOTAL CAPITOL 6 4 41 .'$(*/020 4 'lte cheltuieli /rganizare de antier 4.1.1. 0ucrari de constructii 4.1.). .heltuieli cone e organizarii santierului .omisioane, ta e, cote legale, costul creditului .heltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 .'$(*/020 8 .heltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar $regatirea personalului de e ploatare $robe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL D n .are CIM

<,<<< 5 1,7=9 )8 ),799 <,<<< <,<<< <,<<< 2$ 3B$86

<,<<< 9,598 8 1,79< <,<<< <,<<< <,<<< 6 GBG66

<,<<< 9,44 = 8),== 7 <,<<< <,<<< <,<<< 80B55 6

<,<<< 5= ,<49 5)4 ,791 <,<<< <,<<< <,<<< 366 B52G

<,<<< = ,179 98 ,))5 <,<<< <,<<< <,<<< G5 B380

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 30 2B8$3 3 1B6$8

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 8 0B$12 8B386

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 82B68 0 8B55 $

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 385 B666 3$ B058

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 G8 B$31 $ B168

4) 45 8

81 8)

DE)I' CAPITOLUL 3 privind cheltuielile necesare realizrii GACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEH !n mii lei>mii euro la cursul :ncii .entral +uropene 7,)9<< lei>euro din data de )8.<1.)<11 Nr. Den+, rea .a9 t#lel#r - -+b.a9 t#lel#r )al#are <ara T)A )al#are Crt T)A n.l+- 2 T)A 57

M le 1 2 3 <,<<< <,<<< <,<<<

M e+r# 6 <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < 0B00 0 <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< <

M le 5 <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < 0B00 0 <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< < <,<< <

M le 6 <,<<< <,<<< <,<<<

M e+r# 8 <,<<< <,<<< <,<<<

1 CHELTUIELI PENTRU STUDII DE TEREN CHELTUIELI PENTRU O>TINERE 2 A)I'EB ACORDURI SI AUTORI'ATII obtinere>prelungire certificat de urbanism )1 obtinere>prelungire valabilitatii autorizatiei de construire>desfiintare, obtinere autorizatie scoatere de sub circuitul agricol )) obtinere avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa,canalizare, gaze, termoficare, energie )5 electrica, telefonie obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si )7 fitosanitar obtinere certificat de nomenclatura stradala si )4 adresa intocmire documentatie, obtinerea numarului cadastral provizoru si inregistrarea terenului in )8 caretea funciara obtinere aviz $-( )9 obtinerea acordului de mediu ); alte avize acordurisi autorizatii solicitate prin )= lege PROIECTARE SI INGINERIE 3 cheltuieli pentru eleborarea tuturor fazelor de 51 proiectare studiu de prefezabilitate a stiudiu de fezebilitate b proiect tehnic c d e f elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor aferente 5) obiectului de investitii 54

<,<<<

<,<<<

<,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<<

detalii de e ecutie verificarea tehnica a proiectarii <,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

cheltuili pentru e pertiza tehnicaefectuate pentru 55 constructii incepute si neterminate cheltuieli pentru efectuarea auditului nergetic 57 ORGANI'AREA PROCEDURILOR DE 6 ACHI'ITII CHELTUIELI PENTRU CONSULTANTA 5 plata serviciilor de consultanta la elaborarea planului de afaceri, studiilor de piata, de 41 evaluare, la intocmirea cererii de finantare plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea 4) contractului de e ecutie CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA 6 TEHNICA asistenta tehnica din partea proiectantului in 81 cazul cand acesta nu intra in tarifarea proiectarii plata dirigintilor de santier desemnati de 8) autoritatea contractanta TOTAL

<,<<< <,<<< 0B000 GBG1$

<,<< < <,<< < 0B00 0 2B06 5 <,41 8 1,47 = <,<< < <,<< < <,<< < 2B06 5

<,<< < <,<< < 0B00 0 2B11 8 <,4) = 1,4; 9 <,<< < <,<< < <,<< < 2B11 8

<,<<< <,<<< 0B000 10B$3 6

<,<<< <,<<< 0B000 2B561

),)<4 8,817 <,<<< <,<<< <,<<< GBG1$

),957 ;,)<) <,<<< <,<<< <,<<< 10B$3 6

<,87< 1,=)1 <,<<< <,<<< <,<<< 2B561

ESTIMARE DE)I' O>IECT 4 LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALE

58

)al#are <ara T)A Den+, re7 T 9 +t la57 e.E 9a,ent uscator de plante banda transportoare 55,48) foarfeca ghilotina )),897 omogenizator 5;,<<5 masina de ambalat in pungi de 1<< ? 14<g TOTAL )=,785 262B688 *le * 15;,994

T)A *le * 55,5< 8 ;,<4 4 4,77 ) =,1) 1 9,<9 1 62B$$6

T#tal .+ T)A *le * 19),<;1 71,819 );,114 79,1)7 58,457 325B681

59

DE)I' O>IECT 4 LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALE privind cheltuielile necesare realizrii KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL !n mii lei>mii euro la cursul :ncii .entral +uropene 7,)9<< lei>euro din data de )8.<1.)<11 )al#are n.l+- 2 )al#are <ara T)A T)A T)A Nr. Den+, rea .a9 t#lel#r M Crt -+b.a9 t#lel#r M le e+r# M le M le M e+r# 1 2 ( - 02.RSR( ,+ ./1-*R2.T(( 1 terasamente .onstrucii 3 rezisten @fundaii, structur de rezistenA i arhitectur @nchideri e terioare, compartimentri, finisa6eA (zolaii (nstalaii electrice 7 (nstalaii sanitare 4 (nstalaii de nclzire, ventilare, climatizare. $-(, 8 radio-tv, intranet (nstalaii de alimentare cu 9 gaze naturale (nstalaii de ; telecomunicaii TOTAL I ((. #onta6 #onta6 utila6e i 1 echipamente tehnologice TOTAL II (((. $R/.2R'R+ 2tila6e i echipamente 1 tehnologice uscator de plante <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 5 1,7=9 3 1B6$8 )8 ),799 15 ;,994 5; <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 5 =,<49 3 $B058 5) 4,791 19 ),<;1 <,<<< <,<<< <,<<< <,<<< 0B000 = ,179 $ B168 98 ,))5 7< ,5<< 3 6 5 6 8

<,<<<

<,<<<

<,<<<

<,<<<

<,<<<

) 5

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

<,<<< <,<<< <,<<<

9,598 8B386 8 1,79< 5 ),4<<

9,44= 8B55$ 8 ),==7 5 5,5<8

banda transportoare foarfeca ghilotina omogenizator masina de ambalat in pungi de 1<< ? 14<g 2tila6e i echipamente de ) transport 5 dotari TOTAL III TOTAL =TOTAL IITOTAL IIITOTAL III?

5 5,48) ) ),897 5 ;,<<5 ) =,785 <,<<< <,<<< 26 2B688 2$ 3B$86

9,;8< 4,51< ;,=<< 8,=<< <,<<< <,<<< 6 1B680 6 GBG66

;,<44 4,77) =,1)1 9,<91 <,<<< <,<<< 6 2B$$6 8 0B556

7 1,819 ) ;,114 7 9,1)7 5 8,457 <,<<< <,<<< 32 5B681 36 6B52G

= ,978 8 ,4;7 11 ,<58 ; ,448 <,<<< <,<<< 86 B223 G5 B380

C.6. ManaAe,ent+l 9r# e.t+l+


@Responsabilul legalA 1. 1ume3 ./.' $renume3 /'1' &uncia3 +./1/#(-* -tudiile si e periena @relevante pentru proiectA 3
C ) Re-9#n-ab l+l leAal &ntre9r n"erea 7 +n tatea -... #'F2*+C -.R.0. 2-'#B (asi ? &acultatea de 'gricultura, (+' F+n.: a a2+ta economist student Per #a"a )<<;- prezent )<<;- prezent

C.5. L -ta "e a.E ! t - -+r-ele "e a.E ! : 9entr+/ a.t 2ele .e <a. #b e.t+l 9r# e.t+l+ 7 ,ater le 9r ,e 9entr+ 9+nerea n <+n.t +ne a 9r# e.t+l+
*abel ..7.1 L -ta "e a.E ! t a.t 2e

5=

F+rn !#r Nr. Crt. @daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantareA 1 2 3 4 5 Date <+rn !#r Pr#"+)al#are e-t ,ata =EUR?

@"n t#tal 2al#are el A b la a 9r# e.t+l+

-. %oldmarK -R0 -. %oldmarK -R0 -. %oldmarK -R0 -. %oldmarK -R0 -. %oldmarK -R0

>ra-#2B CUI RO 10$562

uscator de plante banda transportoare foarfeca ghilotina omogenizator masina de ambalat in pungi de 1<< ? 14<g
#onta6

5)4< < 9;8 < 451 < ;=< < 8=< < 9598 6GG66

TOTAL

100@

*abel ..7.) L -ta "e a.E ! t ,ater 9r ,e F+rn !#r Nr. Crt. @daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantareA 1 2 S.C. FERMA SANATATII S.R.L. S.C. )ANIROMA S.R.L. D 2er- <+rn !#r 9er-#ane < ! .e 5+r " .e TOTAL 56125 100 IASIB RO 25612 NEAMTB RO 125681 * plante medicinale plante medicinale Date <+rn !#r Pr#"+@"n )al#are e-t ,ata =EUR? t#tal ne.e-ar "e ,ater 9r ,e 1471) )4711

plante medicinale

1714)

C.6. Per-#nal - n-tr+ re


*abel ..4.1
Nr. Crt.

S9e. al tate

Gra< . anAa5are 9er-#nal N+,Fr 2011 2012 2013 2016

2015

2016

7<

,+n. t#r TOTAL

3 3

3 3

6 6

6 6

6 6

5 5

71

C.8. Gra< .+l e-t ,at al 9r# e.t+l+


)al#r le -+nt eD9r ,ate n le .+ T)A

1 A.t 2 tatea 9re2a!+ta/

10

11

12

)957 $lata partiala de consultanta 5)4791 'chizitie linie tehnologica pentru ceaiuri medicinale ;)<) $lata finala de consultanta 36652G TOTAL

7)

C.G. I,9a.t+l 9r# e.t+l+ a-+9ra "e!2#ltar !#ne - a ,e" +l+ "e a<a.er
$rin proiectul KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALELB -... #'F2*+C -.R.0. va contribui la dezvoltarea durabila a #un. (asi, 6ud. (asi, cu efecte pozitive asupra cresterii economice locale, asupra dezvoltarii tehnice si sociale a zonei, cu respectarea principiilor de protectie a mediului. &irma -... #'F2*+C -.R.0. va realiza, in urma implementarii proiectului, producerea de ceaiuri medicinale ecologice, provenind de la producatori agricoli certificati de catre un /rganism de (nspectie si .ertificare in agricultura ecologica, autorizat de #inisterul 'griculturii si ,ezvoltarii Rurale. /rganismul certificator are dreptul si obligatia sa e amineze produsele agroalimentare obtinute ? ceaiurile medicinale - si sistemele de control a produselor, materiilor prime, procesate i distribuite, inclusiv testarea produsului n procesare i a produsului finit. -copul verificarilor este determinarea conformitatii cu cerinele prescrise pentru produsele agroalimentare ecologice, precum i e aminarea produciei i a sistemului de procesare. (n urma verificarilor facute pe o perioada de 1 an, autoritatea competent va elibera autoriza productia de ceai realizata de -... #'F2*+C -.R.0., eliberand certificatul de producator ecologic, procedur prin care se recunoate c produsele obtinute sunt conforme criteriilor prescrise pentru producia agroalimentar ecologic. .ertificatul de producator ecologic, eliberat de -... +./.+R* -.'., este un instrument prin care -... #'F2*+C -.R.0. dovedeste clientilor ca produsele @ceaiurile medicinaleA sunt conforme cu legislatia productiei agroalimentare ecologice si garanteaza calitatea acestora pe piata. ,etinerea acestui certificat contribuie la imbunatatirea imaginii firmei pe piata, aceasta fiind un element cheie n strategia de ecomarKeting. (mpactul proiectului KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALELB realizat de -... #'F2*+C -.R.0. vizeaza dezvoltarea economica, tehnica, sociala si ecologica a zonei @mun. (asi, 6ud. (asiA. (mbinarea intereselor economice, sociale, tehnice cu cele de protectie a mediului, da nastere conceptului de durabilitate. .ontributia proiectului la dezvoltarea durabila a zonei de impact este evidentiata prin efectele pe care le genereaza. E<e.tele "e nat+ra e.#n#, .a pot fi e primate prin3 75

cresterea veniturilor societatii cu )1D, ca urmare a vanzarii pe piata, a noilor produse sub marca #a6ute @ceaiuri medicinaleAE cheltuieli de productie reduse, datorate progresului tehnic achizitionat @linie tehnologica pentru fabricarea ceaiurilor medicinaleA si factorului munca specializat si competitivE cresterea rentabilitatii economice a intreprinderii cu pana la )7D si a viabilitatii pe piata, cu cca. 1=DE e tinderea domeniului de activitate prin fabricarea ceaiurilor, determina patrunderea pe noi piete de desfacere si cresterea numarului de clientiE cresterea competitivitatii pe piata prin ofertarea unor produse agroalimentare, ce corespund cerintelor ecologice de calitateE cresterea veniturilor diversilor terti cu care firma intra in contact in activitatea economica @furnizori de materii prime, prestatori de servicii ? salubrizarea, apa, energie termica, curent electric -, institutii creditoare bancare si nebancareAE formarea valorii adugate la nivel local si cresterea aportului adus bugetului de stat prin ta e, impozite si alte contributii. S+b a-9e.t teEn ., se evidentiaza urmatoarele elemente benefice dezvoltarii zonei de impact3 atragerea progresului tehnic prin achizitia unei linii tehnologice pentru fabricarea ceaiurilor medicinale noi, ecoeficiente, determina folosirea eficienta a factorilor de productie @munca, capital, informatia, naturaA, incadrarea in timpi optimi de munca, reducerea rebuturilor si pierderilor de productie @datorate noncalitatii si ineficientei tehnologiei folositeAE mecanizarea in procent de ;4D a tehnologiei de fabricare a ceaiurilor determina economisirea timpului de munca si usurarea efortului depus de personalul direct productivE folosirea tehnologiilor de productie inovative, cu productivitate ridicataE stimularea pluriactivitatii la nivel de intreprindere @fabricare tesaturi si 6aluzele verticale, fabricare ceaiuri medicinaleAE valorificarea e perientei manageriale a conducerii societatii si stimularea cresterii competitivitatii personalului anga6atE 77

cresterea gradului de utilizare a resurselor locale, sub forma materiilor prime din natura @plante medicinaleA, a fortei de munca si a capitalului @nematerial, material si financiarA. $roiectul va contribui la dezvoltarea durabila a comunitatii, prin e<e.tele -#. ale pe care le are asupra populatiei, implicate direct sau indirect in proiect3 cresterea gradului de ocupare a populatiei prin realizarea unui numar de 5 locuri de muncaE cresterea veniturilor a cel putin 5 familii, prin noile locuri de munca formateE natura si calitatea de produs ecologic a ceaiurilor scoase pe piata, contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a consumatorilor si chiar la vindecarea unor boli3 ulcere gastrice, boli de ficat, inflamatii, calculi renali, con6unctivita, stres, migrene etc.E satisfacerea cererii pe piata pentru ceaiuri folosite in scop profilactic si curativ, cu produse de inalta calitate si la un pret avanta6osE educarea gusturilor populatiei, in vederea consumarii produselor cat mai naturale, lipsite de agenti chimici care dauneaza sanatatii si mediuluiE stimularea responsabilitatii populatiei, cu privire la consumul echilibrat de produse agroalimentare si la conservarea resurselor pentru generatiile viitoare. $roiectul corespunde cerintelor dezvoltarii durabile a #un. (asi, 6ud. (asi si 9r#te5ea!a ,e" +l n.#n5+rat#r prin caracteristicile tehnologiilor folosite3 folosirea mi6loacelor de productie noi, cu consum de energie redus si cu productivitate ridicataE in tehnologiile de productie se folosesc in e clusivitate materii prime ecologice, furnizate de la producatori agricoli certifcati si autorizati ecologic si nu se intervine prin adaos de substante artificiale @chimiceA in nicio faza a procesuluiE rebuturile rezultate prin procesul de productie vor fi gestionate si depozitate in containere tip -alubris, firma -... #'F2*+C -.R.0. avand un contract incheiat cu -... -'02:R(- -.'. (asi.

74

.oncluzia ce poate fi desprinsa din cele enuntate, consta in faptul ca beneficiarul proiectului KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL 4 S.C. MA0UTE1 S.R.L. 4 va realiza acest proiect in conformitate cu reglementarile 0egislatiei nationale si .omunitare, contribuind la dezvoltarea durabila a mediului de afaceri din #un. (asi, 6ud. (asi.

D. Pr# e.t

< nan. are -

n" .at#r < nan. ar =AneDele > 9entr+

9er-#anele 5+r " .e - AneDele C 9entr+ 9er-#anele < ! .e a+t#r !ateB 9er-#ane < ! .eB ntre9r n"er le n" 2 "+aleB ntre9r n"er le <a, l ale? 9entr+ "e,#n-trarea .r ter +l+ "e el A b l tate 2 !an" 2 ab l tatea n2e-t t e
Pr# e.t < nan. are 9er-#ane 5+r " .e =AneDe >? D.1 Pr#An#!a 2en t+r l#r D.2 Pr#An#!a .Eelt+ el l#r D.3 Pr# e.t a .#nt+l+ "e 9r#< t - 9 er"ere D.6 > lant - ntet . 9re2 ! #nat D.5 Fl+D "e n+,erar D.6 In" .at#r < nan. ar

78

D.1 Pr#An#!a 2en t+r l#r $entru prognoza veniturilor s-au utilizat date privind productia totala previzionata si preturile medii de vazare franco-producator
Prognoza ven !"r #or $ evo#"! a %a&a% !a! 'e &ro'"%! e(var an!a %" &ro e%! Nr. Crt. Pret n RON7UM An+l 1 TRIM TRIM II III TRIM I) An+l 2 TRIM TRIM II III TRIM I) T#tal An 1 T#tal An 2 T#tal An 3 T#tal An 6 T#tal An 5

Ca!egor a

UM

TRIM I

TRIM I

Vanzar ) z %e &rev z ona!e 1 ) 5 7 4 8 9 ; = 1< 11 1) Vanzar va#or %e &rev z ona!e 1 ) 5 .eai de menta .eai de galbenele .eai de musetel 5.10 5.30 5.10 RON RON RON 40,004 45,267 41,427 40,804 46,173 42,256 41,621 47,096 43,101 42,453 48,038 43,963 41,005 46,399 42,463 41,825 47,327 43,312 42,661 48,274 44,178 43,514 49,239 45,062 164,88 2 186,57 4 170,74 7 169,00 5 191,23 8 175,01 6 172,385 195,063 178,516 175,832 198,964 182,086 179,349 202,944 185,728 Ceai de menta Ceai de galbenele Ceai de musetel Ceai de nalba Ceai de lavanda 5.10 5.30 5.10 6.30 7.30 buc buc buc buc buc 7,844 8,541 8,123 5,642 4,523 8,001 8,712 8,285 5,755 4,613 8,161 8,886 8,451 5,870 4,706 8,324 9,064 8,620 5,987 4,800 8,040 8,755 8,326 5,783 4,636 8,201 8,930 8,493 5,899 4,729 8,365 9,108 8,662 6,017 4,823 8,532 9,290 8,836 6,137 4,920 32,330 35,203 33,480 23,254 18,642 33,138 36,083 34,317 23,835 19,108 33,801 36,804 35,003 24,312 19,490 34,477 37,540 35,703 24,798 19,880 35,166 38,291 36,417 25,294 20,278

7 4 8 9 ; = 1< 11 1)

.eai de nalba .eai de lavanda

6.30 7.30

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON

35,545 33,018

36,255 33,678

36,981 34,352

37,720 35,039

36,433 33,843

37,162 34,520

37,905 35,211

38,663 35,915

146,50 1 136,08 7

150,16 3 139,48 9

153,167 142,279

156,230 145,124

159,355 148,027

)en t+r 9r#"+.t e 9r#9r e 4 t#tal 13 Alte 2en t+r To!a# &ro'"%! e van'"!a 16 )en t+r " n 2an!ar ,ar<+r )en t+r " n -+b2ent "e eD9l#atare a<erente . <re "e a<a.er nete )en t+r " n -+b2ent 9entr+ n2e-t t )en t+r " n alte a.t 2 tat )ar at a -t#.+r l#r =I 9entr+ CJ * 9entr+ D? )en t+r " n 9r#"+.t a real !ata 9entr+ -.#9+r 9r#9r - .a9 tal !ata

*+5,22 *+5,22

*++,*. *++,*.

2/3,*5 / 2/3,*5 /

2/.,2* 3 2/.,2* 3

2//,*0 3 2//,*0 3

2/0,*0 2/0,*0 -

2/8,22 + 2/8,22 +

2*2,3+ 3 2*2,3+ 3

8/0,.+ * 8/0,.+ *

820,+* * 820,+* *

80*,0/+

858,238

8.5,0/2

80*,0/+

858,238

8.5,0/2

15

RON

16 18 1G 1$

RON RON RON 2,100 1,785 2,325 1,052 1,542 1,632 1,423 2,015 7,262 6,612 4,514 5,114 6,414

7;

20

Alte 2en t+r " n eD9l#atare

RON RON *+.,32 2//,+5 2 2/5,0. 5 2/8,25 2/*,-8 5 2/5,.. 8 2/+,-5 2 2*0,0/ 8 8*2,/5 3 83*,52 3 805,+23 8-3,352 88*,8*-

To!a# ven !"r ' n e1&#oa!are

D.2 Pr#An#!a .Eelt+ el l#r .heltuielile de producie @.htA reprezint e presia consumului total de bunuri materiale i de for de munc reclamat de obinerea unui produs, lucrare sau serviciu. 'stfel, cheltuielile totale au fost calculate prin suma cheltuielilor efectuate pentru factorii utilizai G iH. .ht R $1
1

M $)

M .... M $n n, unde3 $1, ), 5...., n ? preul factorilor utilizai.

Prognoza %2e#!" e# #or $ evo#"! a %a&a% !a! 'e &ro'"%! e(var an!a %" &ro e%! An+l 1 Nr. Crt. 1 ) 5 7 5 8 Ca!egor a .heltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 'lte cheltuieli materiale 'lte cheltuieli din afara @cu energia si apaA .heltuieli privind marfurile CEelt+ el ,ater ale 4 t#tal .heltuieli cu personalul anga6at UM RON RON RON RON RON RON TRIM I 78,105 19,526 7,810 23,431 12GBG8 3 7,650 TRIM II 79,667 19,917 7,967 23,900 131B65 0 7,650 TRIM III 81,260 20,315 8,126 24,378 136B08 $ 7,650 TRIM I) 82,885 20,721 8,289 24,866 136B86 1 7,650 TRIM I 80,057 20,014 8,006 24,017 132B0$ 6 7,650 An+l 2 TRIM II 81,658 20,415 8,166 24,498 136B83 6 7,650 TRIM III 83,292 20,823 8,329 24,987 138B63 1 7,650 TRIM I) 84,957 21,239 8,496 25,487 160B1G 0 7,650 T#tal An 1 T#tal An 2 T#tal An 3 T#tal An 6 T#tal An 5

321,91 7 80,479 32,192 96,575 531B162 30,600

329,96 4 82,491 32,996 98,989 566B661 30,600

336,56 4 84,141 33,656 100,96 9 555B330 36,720

343,29 5 85,824 34,330 102,98 9 566B638 37,454

350,161 87,540 35,016 105,048 588B866 38,203

7=

9 G $ 10 11

.heltuieli cu asigurarile si protectia sociala CEelt+ el .+ 9er-#nal+l 4 t#tal CEelt+ el .+ a,#rt !ar le Alte .Eelt+ el "e eD9l#atare CEelt+ el 9entr+ eD9l#atare * t#tal

RON RON RON RON RON

1,933 $B5G3 7,349 1,953 168B85 8

1,933 $B5G3 7,349 1,992 150B38 6

1,933 $B5G3 7,349 2,032 153B06 3

1,933 $B5G3 7,349 2,072 155B86 5

1,933 $B5G3 7,349 2,001 151B02 G

1,933 $B5G3 7,349 2,041 153B81 0

1,933 $B5G3 7,349 2,082 156B66 5

1,933 $B5G3 7,349 2,124 15$B23 6

7,733 3GB333 29,396 8,048 606B$3$

7,733 3GB333 29,396 8,249 620B61$

9,279 65B$$$ 29,396 8,414 63$B13$

9,465 66B$1$ 29,396 8,582 651B336

9,654 68BG5G 29,396 8,754 663B883

4<

D.3 Pr# e.t a .#nt+l+ "e 9r#< t - 9 er"ere .ontul de profit si pierdere a fost calculat prin preluarea datelor din prognoza veniturilor si a cheltuielilor conform relatiilor de calcul consacrate. .ota de impozit pe profit folosita a fost de 18D.

Pro e%! a %on!"#" 'e &ro) ! $ & er'ere a%! v !a!e %" &ro e%! An+l 0 =anter #r "e9+ner .erer "e < nantare? An+l 1 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM I) TRIM I An+l 2 TRIM II TRIM III TRIM I) T#tal An 1 T#tal An 2 T#tal An 3 T#tal An 6 T#tal An 5

Nr. Crt.

Ca!egor a

)en t+r " n eD9l#atare 1 .ifra de afaceri Bariatia stocurilor @M pentru .E - pentru ,A Benituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata 'lte venituri din e ploatare RON 2,781,50 2 557,125 195,26 2 2,100 199,16 7 1,785 203,15 0 2,325 207,21 3 1,052 200,14 3 1,542 204,14 6 1,632 208,22 9 1,423 212,39 3 2,015 804,79 1 7,262 824,91 1 6,612 841,40 9 4,514 858,23 8 5,114 875,402

RON

6,414

RON

RON

160,396

41

)en t+r "n eD9l#atare 4 t#tal

RON

3B6$$B023

1$8B362

200B$52

205B685

20GB265

201B6G5

205B88G

20$B652

216B60G

G12B053

G31B523

G65B$23

G63B352

GG1BG16

CEelt+ el 9entr+ eD9l#atare 8 .heltuieli materiale ? total .heltuieli cu personalul ? total .heltuieli cu amortizarile 'lte cheltuieli de e ploatare CEelt+ el 9entr+ eD9l#atare * t#tal Re!+ltat+l "n eD9l#atare RON 1,527,24 5 576,474 128,87 3 9,583 131,45 0 9,583 134,07 9 9,583 136,76 1 9,583 132,09 4 9,583 134,73 6 9,583 137,43 1 9,583 140,18 0 9,583 531,16 2 38,333 544,44 1 38,333 555,33 0 45,999 566,43 7 46,919 577,766

RON

47,858

RON

246,787

7,349

7,349

7,349

7,349

7,349

7,349

7,349

7,349

29,396

29,396

29,396

29,396

29,396

RON

399,008

1,953

1,992

2,032

2,072

2,001

2,041

2,082

2,124

8,048

8,249

8,414

8,582

8,754

10

RON

2B86$B516

168B858

150B386

153B063

155B865

151B02G

153B810

156B665

15$B236

606B$3$

620B61$

63$B13$

651B336

663B883

11

RON

86$B50$

6$B606

50B58G

52B632

52B500

50B658

52B06G

53B206

55B183

205B115

211B106

206B8G6

212B018

21GB063

)en t+r < nan. are 4 t#tal 12 Benituri financiare ? total .heltuieli privind dobanzile 'lte cheltuieli financiare CEelt+ el < nan. are RON 21,119 CEelt+ el < nan. areB " n .are 15 17 15 RON RON RON 180,783 54,080 )57,;85

4)

* t#tal 16 18 1; Re!+ltat+l < nan. ar Re!+ltat+l br+t (mpozitul pe profit > cifra de afaceri Re!+ltat+l net al eDer. t +l+ < nan. ar RON RON RON -)15,977 535,765 85,722 49,604 7,937 50,578 8,092 52,432 8,389 52,500 8,400 50,657 8,105 52,068 8,331 53,206 8,513 55,173 8,828 205,11 5 5),;1; 211,10 4 55,999 206,78 4 212,01 7 218,043

34,452

35,141

35,844

1$

RON

650B063

61B668

62B6G5

66B063

66B100

62B552

63B838

66B6$3

66B365

182B2$6

188B328

206B8G6

212B018

21GB063

45

D.6 > lant - ntet . 9re2 ! #nat 0a

intocmirea bilantului s-au luat in considerare valorile rezultate pentru conturile active imobilizate brute, casa si conturi la banci

@disponibilul de numerarA, imprumuturile si datoriile, capitalul social, rezultatul financiar si rezervele create.

>ILANT SINTETIC PRE)I'IONAT * RON An+l 0 =anter #r "e9+ner .erer "e < nantare? 1 ) I 5 7 4 II 'ctive imobilizate - brute Baloarea amortizarii cumulate A.t 2e ,#b l !ate * nete =1*2? -tocuri .reante .asa si conturi la banci T#tal a.t 2e . r.+lante =3I6I5? TOTAL ACTI) =IIII? III 8 9 ; I) Dat#r .e treb+ e 9lat te ntr*# 9er #a"a "e 9ana la +n an (mprumuturi si datorii la institutii de credit ,atorii comerciale 'lte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Dat#r .e treb+ e 9lat te ntr*# 9er #a"a ,a ,are "e +n an 2B052B665 $51B063 $66BG68 8GGB$61 1B035B5$8 666B6G8 1,)4=,;97 )78,9;9 1B013B0G8 1,<<),;5; =7<,)17 9<,599 2B013B62$ 3B026B516 362B560 1;7,179 14;,715 An"# * 1,5<9,<81 )98,1;5 1B030BG8G 4)7,174 71=,518 175,061 1B11GB522 2B16$B600 GG0B566 474,111 554,745 An"# 2 1,198,544 )98,1;5 $00B182 71),475 55<,<57 355,211 1B0$8B8GG 1B$$8B$60 6$3B082 7)=,<74 )87,<); An"# 3 1,<4;,9)< )98,1;5 8G2B538 471,79) 755,19; 533,830 1B50GB6G0 2B2$1B016 $0$B683 485,151 578,47) An"# 0 =4),;7; )98,1;5 686B665 )71,54) 1=5,<;) 716,022 1B150B656 1BG28B120 605B681 )41,<<8 147,784 An"# 5 ;49,485 )98,1;5 5G1B3G0 5)8,471 )81,)55 901,858 1B6G$B632 2B081B012 56GB5G$ 55=,8<5 )<;,=;8

47

= 1< 11 ) 1) 15 17 14 18 )I

(mprumuturi si datorii la institutii de credit ,atorii comerciale 'lte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale S+b2ent 9entr+ n2e-t t .apital social Rezultatul e ercitiului financiar - repartizare profit la dividende - repartizare profit la la rezerve Rezerve T#tal .a9 tal+r 9r#9r TOTAL PASI) Berificare3

1,5=;,5)5 847,17)

=<;,=1< 7),145

747,744 41),71)

)<7,4<4 4;7,748

4;7,14) 741,774

)=),<98 54),711

15<,<<< 74<,<75

15<,<<< 19),)=8

15<,<<< 199,5)9

15<,<<< 19),55)

15<,<<< 198,;98

15<,<<< 1;),1==

41,77; 631B6$1 3B026B516 <

14,799 318B883 2B16$B600 <

5<,8=5 33GB021 1B$$8B$60 <

)=<,<41 5$2B3G3 2B2$1B016 <

9=,198 3G6B052 1BG28B120 <

484,958 G88B$36 2B081B012 <

44

D.5 Fl+D "e n+,erar 0a proiectia flu ului de numerar pentru perioada de implementare s-au luat in considerare urmatoarele elemente3 '. (ntrari3 -valoarea aportului propriu R ))7<89 leiE -valoarea sumei nerambursabile R 141, =9 lei :. (esiri3 -sumele aferente graficului de esalonare a achizitiilor de utila6e. 0a proiectia flu ului de numerar pentru perioada de dupa darea in e ploatare s-au luat in considerare urmatoarele elemente3 '. (ntrari3 -valoarea incasarilor din prognoza veniturilorE :. (esiri3 -plata ratelor la imprumutE -plata dobanzilor la imprumutE -plata cheltuielilor materialeE -plata cheltuielilor cu forta de muncaE -impozite, ta e, varsaminteE -alte cheltuieli.

48

3#"1 'e n"4erar ( &rev z "n ( RON OPERATIUNEA5PERIOADA L"na * L"na 2 L"na 3 L"na 0 L"na 5

An"# * a# 4&#e4en!ar L"na L"na . L"na 8 L"na + L"na */ L"na ** L"na *2

To!a# An"# * a# 4&#e4en!ar 3.5,0-0 224,067

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI 3INANTARE To!a# n!rar 'e # %2 ' !a! ' n6 7A*8A28A38A09 1. !"#t la ca!italul s"cietatii $im!#umutu#i de la acti"na#i%as"ciati& 2. 'an(a#i de active, inclusiv )' 3. C#edite !e te#men lung, din ca#e* $ .3.1. + .3.2.& .3.1. ,m!#umut cofinantare la proiect .3.2. lte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e 4. /ut"# ne#ambu#sabil 01 2R $inclusiv avans& To!a# e$ r 'e # %2 ' !a! &r n nve$! ! 6 7B*8B28B39 31. c4i(itii de active .i5e c"#!"#ale, inclusiv )' 32. c4i(itii de active .i5e nec"#!"#ale, inclusiv )' 33. C#este#ea investitiil"# in 250,30 224,06 7 --,-*5 50,5/3

*5*,3+. 30,279 66,615 *08,50 5 145,81 1 2,734 54,503 22-,+*+ 3.5,0-0

364,528 218,717 8,202 10,936

49

cu#s To!a# e$ r 'e # %2 ' !a! &r n ) nan!are 7C*8C29 C1. Rambu#sa#i de C#edite !e te#men mediu si lung, din ca#e* $C.1.1.+ C.1.2.& C.1.1. Rate la im!#umut cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e C2. 6lati de d"ban(i la C#edite !e te#men mediu si lung, din ca#e* $C.2.1.+C.2.2.& C.2.1. 7a im!#umut cofinantare la proiect C.2.2. 7a alte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e 3#"1 'e # %2 ' !a! ' n a%! v !a!ea 'e nve$! ! $ ) nan!are 7A(B(C9 ACTIVITATEA DE E:PLOATARE ,ncasa#i din activitatea de e5!l"ata#e, inclusiv )' ,ncasa#i din activitatea .inancia#a !e te#men scu#t C#edite !e te#men scu#t To!a# n!rar 'e n"4erar 7E838G9 P#a! &en!r" a%! v !a!ea 'e e1&#oa!are, n%#"$ v TVA 7'"&a %az9, ' n %are6

250,30 -

(8*,+3/

( *.2,0*-

4;

8ate#ii !#ime si mate#iale lte mate#iale 1ne#gia si a!a 8a#.u#i .e#ente !e#s"nalului anga/at sigu#a#i si !#"tectie s"ciala 6#estatii e5te#ne ,m!"(ite, ta5e si va#saminte asimilate lte !lati a.e#ente e5!l"ata#ii 3#"1 ;r"! na n!e 'e &#a! &en!r" 4&oz ! &e &ro) ! 5% )ra 'e a)a%er $ a<"$!are TVA 7=(I9 P#a! 5 n%a$ar &en!r" 4&oz !e $ !a1e 7>*( >28>39 91. !lati )' 92. #ambu#sa#i )' 93. im!"(it !e !#".it%ci.#a de a.ace#i Rambu#sa#i de c#edite !e te#men scu#t 6lati de d"ban(i la c#edite !e te#men scu#t 2ividende To!a# &#a! e1%#"$ v %e#e a)eren!e e1&#oa!ar 7>8L8?8N9 3#"1 'e n"4erar ' n a%! v !a!ea 'e e1&#oa!are 7@(O9

4=

3LU: DE LIC=IDITATI 7CAS= 3LOA9 3#"1 'e # %2 ' !a! ne! a# &er oa'e 7D8P9 D $&on ; # 'e n"4erar a# #"n &re%e'en!e D $&on ; # 'e n"4erar #a $)ar$ !"# &er oa'e 7R8B9

250,30 250,30 250,30 250,30 250,30 250,30 250,30 250,30 -

(8*,+3/ 250,30 *.2,0* -

( *.2,0**.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0* *.2,0*-

3#"1 'e n"4erar ( &rev z "n ( RON OPERATIUNEA5PERIOADA I. A. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI 3INANTARE To!a# n!rar 'e # %2 ' !a! ' n6 7A*8A28A38A09 1. !"#t la ca!italul s"cietatii $im!#umutu#i de la acti"na#i%as"ciati& 2. 'an(a#i de active, inclusiv )' 3. C#edite !e te#men lung, din ca#e* $ .3.1. + .3.2.& .3.1. ,m!#umut - cofinantare la proiect .3.2. lte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e 4. /ut"# ne#ambu#sabil 01 2R $inclusiv avans& B. To!a# e$ r 'e # %2 ' !a! &r n nve$! ! 6 7B*8B28B39 31. c4i(itii de active .i5e c"#!"#ale, inclusiv )' An"# * An"# 2 An"# 3 An"# 0 An"# 5

8<

32. c4i(itii de active .i5e nec"#!"#ale, inclusiv )' 33. C#este#ea investitiil"# in cu#s C. To!a# e$ r 'e # %2 ' !a! &r n ) nan!are 7C*8C29 C1. Rambu#sa#i de C#edite !e te#men mediu si lung, din ca#e* $C.1.1.+ C.1.2.& C.1.1. Rate la im!#umut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e C2. 6lati de d"ban(i la C#edite !e te#men mediu si lung, din ca#e* $C.2.1.+C.2.2.& C.2.1. 7a im!#umut - cofinantare la proiect C.2.2. 7a alte C#edite !e te#men mediu si lung, leasingu#i, alte dat"#ii .inancia#e D. II. 1. 0. :. =. I. ,1. ,2. 3#"1 'e # %2 ' !a! ' n a%! v !a!ea 'e nve$! ! $ ) nan!are 7A(B(C9 ACTIVITATEA DE E:PLOATARE ,ncasa#i din activitatea de e5!l"ata#e, inclusiv )' ,ncasa#i din activitatea .inancia#a !e te#men scu#t C#edite !e te#men scu#t To!a# n!rar 'e n"4erar 7E838G9 P#a! &en!r" a%! v !a!ea 'e e1&#oa!are, n%#"$ v TVA 7'"&a %az9, ' n %are6 8ate#ii !#ime si mate#iale lte mate#iale ++.,+0* ./-,*.0 399,177 99,794 *,/22,8+/ .22,-0/ 409,156 102,289 *,/03,308 .05,-08 417,339 104,335 *,/-0,2*5 .-/,5-* 425,686 106,421 *,/85,0++ ..5,..3 434,200 108,550 997,941 1,022,890 1,043,348 1,064,215 1,085,499

81

,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9. @. >.

1ne#gie si a!a 8a#.u#i .e#ente !e#s"nalului anga/at sigu#a#i si !#"tectie s"ciala 6#estatii e5te#ne ,m!"(ite, ta5e si va#saminte asimilate lte !lati a.e#ente e5!l"ata#ii 3#"1 ;r"! na n!e 'e &#a! &en!r" 4&oz ! &e &ro) ! 5% )ra 'e a)a%er $ a<"$!are TVA 7=(I9 P#a! 5 n%a$ar &en!r" 4&oz !e $ !a1e 7>*(>28>39 91. !lati )' 92. #ambu#sa#i )' 93. im!"(it !e !#".it%ci.#a de a.ace#i

39,918 119,753 37,944 9,588

40,916 122,747 37,944 9,588

41,734 125,202 45,533 11,506

42,569 127,706 46,443 11,736

43,420 130,260 47,372 11,971

2+*,.-8

3//,25/

2+.,-++

3/3,-53

3/+,.2-

**-,./. 70,024 46,683

*2/,*// 72,060 48,040

**+,/8/ 71,448 47,632

*2*,0-* 72,877 48,585

*23,8+* 74,334 49,556

7. 8. N. O. P. III. B. R. S.

Rambu#sa#i de c#edite !e te#men scu#t 6lati de d"ban(i la c#edite !e te#men scu#t 2ividende To!a# &#a! , e1%#"$ v %e#e a)eren!e e1&#oa!ar 7>8L8?8N9 3#"1 'e n"4erar ' n a%! v !a!ea 'e e1&#oa!are 7@(O9 3LU: DE LIC=IDITATI 7CAS= 3LOA9 3#"1 'e # %2 ' !a! ne! a# &er oa'e 7D8P9 D $&on ; # 'e n"4erar a# &er oa'e &re%e'en!e D $&on ; # 'e n"4erar #a $)ar$ !"# &er oa'e 7B8R9 *.5,/-* *.5,/-* *8/,*5/ *.5,/-* 355,2** *.8,-2/ 355,2** 533,83/ *82,*+2 533,83/ .*-,/22 *85,83.*-,/22 +/*,858 **-,./. *.5,/-* *2/,*// *8/,*5/ **+,/8/ *.8,-2/ *2*,0-* *82,*+2 *23,8+* *85,83-

8)

D.6 In" .at#r < nan. ar

INDICATORI 3INANCIARI An"# S&e% ) %a! e Va#oare nve$! ! e7V 9; val"a#ea t"tala a !#"iectului .a#a )' Ven !"r #e ' n e1&#oa!are 7Ve9 ; venitu#ile #eali(ate din activitatea cu#enta, c"n."#m "biectului de activitate al s"licitantului. C2e#!" e# 'e e1&#oa!are 7Ce9; c4eltuielile gene#ate de de#ula#ea activitatii cu#ente Ra!a rez"#!a!"#" ' n e1&#oa!are 7rRe9 ( t#ebuie sa .ie 4 n 4 */C D"ra!a 'e re%"&erare a nve$! ! e 7Dr9 ( 4a1 4 *2 an Ra!a ren!a; # !a! %a& !a#"#" nve$! ! 7rR%9 ( t#ebuie sa .ie 4 n 4 5C Ra!a a%o&er r &r n )#"1"# 'e n"4erar 7RA3N9 ( t#ebuie sa .ie mai ma#e sau egal cu *.2 Ra!a n'a!orar &e !er4en 4e' " $ #"ng 7rI9 ( ma5im -/C Ra!a 'e a%!"a# zare Va#oare a%!"a# za!a ne!a 7VAN9 ( t#ebuie sa .ie &oz ! va RON U? To!a# an * To!a# an 2 To!a# an 3 Va#oare RON RON 8*2,/53 83*,523 3/2,.+3 805,+23 8-3,352 88*,8*To!a# an 0 To!a# an 5

Nr.%r!. 1 2

RON

-/-,+3+

-2/,0*+

-3+,*3+

-5*,330

--3,..3

4 5 6 7 8 9 10

C ANI C N"4er % C

25.2-C

25.3+C

20.00C *..++*

20.5-C

20..3C

5..82C N" e$!e %az"# D 00.25C

5+.5/C N" e$!e %az"# D 08.3+C

58.++C N" e$!e %az"# D 30.00C 8C *,/.0,02*

-/.*.C N" e$!e %az"# D 5-.-8C

-*.3.C N" e$!e %az"# D 3*.*2C

85

11

D $&on ; # 'e n"4erar #a $)ar$ !"# &er oa'e ( !re;" e $a ) e &oz ! v

RON

175,061

355,211

533,830

716,022

901,858

87

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR %I &NTOCMIREA ASOLAMENTULUI 2.1. MFr ,ea C -tr+.t+ra .ateA#r l#r "e <#l#- n:F a teren+l+
*abel ).1 MFr ,ea C -tr+.t+ra .ateA#r l#r "e <#l#- n:F a teren+l+ S9e. < .are -uprafaa total *eren agricol *eren arabil - din care irigat $uni naturale &nee naturale 0ivezi Bii *eren neproductiv C#n" : nat+rale aA *emperatura medie anual 19<. bA $recipitaii medii anuale 54<-7<< mm @1<< mmA cA *ipul de sol predominant, te tura, panta3 *ip sol - cernozim cambic si cernoziom levigatE *e tura - luto nisipoasa $anta ? <,<<1D Fa2#rab l tatea teren+l+ 9entr+ " <er tele .+lt+r (n asolamentul elaborat s-au ales culturile3 secaraE porumbE cartofi. Ha 1<=8 1<=5 ==< ;4< )< 54 )4 )5 5 @ " n t#tal 1<<,< ==,9 =<,5 99,4 1,; 5,1 ),) ),< <,) @ " n aAr .#l 1<<,< =<,4 99,9 1,; 5,) ),); ),1 <,)9

+ ploatatia agricola vegetala este situata in com. :raesti, 6ud. (asi si este formata din terenuri arabile in suprafata de ==< ha. a. elief &orma de relief specifica zonei este cea de campie @inaltimi de pana la 1<< mA. $anta terenului este mica @<,<<1DA, permitand mecanizarea in proportii de =<D a tehnologiilor de productie aplicate. .ulturile vor fi amplasate pe terenuri cu e pozitie --+, iar orientarea randurilor va fi realizata dupa directia curbelor de nivel. !. Clima .onditiile climatice sunt specifice zonei de campie, cu temperaturi medii anuale de 19 grade .. (ernile sunt blande, cu temperaturi ce pot cobori pana la -18 grade ., iar verile sunt secetoase, cu temperaturi foarte ridicate, de pana la 5; grade .. $recipitatiile medii anuale sunt de 54<-7<< mm, iar distributia lor anuala arata ca cea mai mare pondere a precipitatiilor se inregistreaza primavara @cca. 7<D din total anA si toamna @cca. 5)DA. (ncovenientul precipitatiilor scazute este inlaturat prin aplicarea apei de irigatii prin metoda irigarii prin aspersiune, pe o suprafata de ;4< ha. c. "olul *ipurile de sol intalnite in zona e ploatatiei luate in studiu sunt3 cernoziom cambic si cernoziom levigat bine structurat, cu te tura luto-nisipoasa, favorabil ma6oritatii plantelor cultivate. .ulturile de secara si porumb gasesc in zona com. :raesti, 6ud. (asi, conditii ridicate de favorabilitate, sub aspect orografic, climatic si pedologic, iar cartoful intalneste conditii medii de favorabilitate.

2.2. AleAerea .+lt+r l#r =.r ter le a2+te ;n 2e"ereJ .+lt+r le ale-e?
(n planul de cultura al e plotatiei agricole s-au ales ca plante3 secara, porumbul si cartofii. &avorabilitatea ridicata a zonei pentru culturile de porumb si secara si medie pentru cartofi, determina obtinerea unor productii medii la hectar ridicate, fara a intervenii prin intensivizare chimica.

88

&actorii care au stat la baza alegerii culturilor agricole sunt de natura tehnica, economica, sociala si ecologica. ,in punct de vedere tehnic, se evidentiaza elementele3 $roductiile medii ce se pot obtine pe unitate de suprafata sunt ridicate, ca urmare a conditiilor bune de cultura ce pot fi asigurate in zona @ relief, clima si solAE *ehnologiile de cultura pentru plantele alese vor fi mecanizate in proportii de =<D, panta mica a terenului @<,<<1DA permitand efectuarea lucrarilor agricole cu mi6loacele mecanice adecvateE ,otarea tehnica a e ploatatiei cuprinde masini si utila6e agricole performante, ce lucreaza cu un consum redus de carburant, permitand efectuare in timpi optimi si cu o calitate ridicata, a tuturor lucrarilor agricole. -ub aspect economic, s-a pus accentul pe urmatoarele criterii3 .ererea pe piata produselor agricole inregistreaza o crestere pentru bunurile realizate in cadrul e ploatatiei agricole vegetale @orzoaica, porumb si cartofA, determinand cresterea pretului acestora si implicit a veniturilor producatoruluiE 'doptarea tehnologiilor de productie ecologice permit diminuarea cheltuielilor cu factori de intensivizare chimica *abel ).) C+lt+ra -ecara $orumb .artofi Pr#"+.t =NA7Ea? 51<< 4<<< )7<<< ,e" Pret ,e" + "e 2an!are =le 7NA? <,; <,= <,=

AleAerea -# +r l#r C E br ! l#r =.r ter le a2+te ;n 2e"ereJ -# +r le C E br ! aleC 9entr+ < e.are .+lt+rF? a) "ecara -ecara este a doua cereal panificabil dup gru i se cultiv n zonele mai puin favorabile pentru cultura grului. (mportana economic a secarei este dat de urmtoarele nsuiri3 fina de secar folosit la prepararea pini, asigur hrana pentru o bun parte a populaiei globuluiE

89

n hrana animalelor secara se folosete n amestec cu mzrichea sau mazrea de toamn, sub form de borceaguriE din punct de vedere calitativ, boabele de secar conin n medie, 15D proteine, ) D grsimiE ),4D celuloz, ;<D hidrai de carbon, substane minerale, vitaminele :1, :), $$E n condiii naturale sau prin infecie artificial apare boala numit cornul secarei @.laviceps purpureaA, prin formarea de scleroi n locul boabelor. 'ceasta poate produce mbolnviri animalelor, cunoscute sub numele de ergotisme, datorate coninutului n alcaloizi to ici @ergoto in, ergotin, cornutinA. !n industria farmaceutic scleroii de cornul secarei se folosesc pentru prepararea unor medicamente mpotriva hemoragiilor, afeciuni circulatori, tensiunii arteriale. -ecara cultivat aparine speciei -ecale cereale 0., care cuprinde 15 varieti. !n ara noastr soiurile cultivate aparin varietii -ecale cereale var. vulgare. $entru producerea de boabe i fura6 verde se cultiv urmtoarele soiuri3 %loria, /rizont, -uceava. -oiul +rgo se cultiv numai pentru producerea scleroilor de .alviceps purpurea. -oiul de secara ales a se cultiva pe aceasta suprafata este %loria, iar productia medie la hectar ce se poate realiza variaza intre 5<<<-74<< Kg>ha. !) Porum!ul $orumbul @Pea maQs ssp. maQs - familia regional ppuoi, cucuruzA este o cereal originar din 'merica .entral cultivat azi n multe regiuni ale lumii ca plant alimentar, industrial i fura6er, reprezint alaturi de gru ;<D din producia de cereale. $orumbul aparine familiei $oaceae. $orumbul este una dintre cele mai valoroase plante cultivate datorita productivitatii foarte ridicate, prezinta o buna rezistenta la seceta, are putine boli si putini daunatoriE poate fi cultivat cu bune rezultate in conditii foarte variate de clima si solE lasa terenul curat de buruieni si este o buna premergatoare pentru cele mai multe culturiE poate fi cultivat ca a doua cultura dupa plantele cu recoltare timpurieE necesita o cantitate mica de samanta pentru semanatE nu se scutura la recoltare, etc. +ficienta economica ridicata se obtine n conditiile aplicarii n procesul de productie a unor tehnologii moderne si care valorifica la cote superioare materiile prime si energia, asigurnd produse de calitate superioara la un cost redus. #arimea eficientei economice influenteaza n primul rnd agentul economic unde ea se nregistreaza dar are importanta si

8;

pentru economia nationala n ansamblul ei, caci prin cresterea productiei, reducerea costurilor de fabricatie, sporirea rentabilitatii, etc. se obtine un spor al venitului national. +ficienta economica in agricultura este data de raportul dintre totalitatea produselor si serviciilor valorificate, pe de o parte si eforturile economice de capital, management si informatii, pe de alta parte (n ceea ce priveste cultura de porumb, hibridul $ioneer ')7 este unul indicat si favorabil a se cultiva in aceasta zona. $roductia medie la hectar este cuprinsa intre 74<<-8)<< Kg. c) Cartoful .artoful prezint o deosebit importana n alimentaia oamenilor, n fura6area animalelor i pentru prelucrri industriale. +ste alimentul de baz sau complementar pentru o mare parte a populaiei +uropei dar i din alte ri ale lumii. !n fura6area animalelor cartoful este valoros, n primul rnd pentru porcine i bovine dar poate fi utilizat i la alte specii de animale. -e folosesc mai ales tuberculii rnii la recoltare sau cei cu dimensiuni mici reziduurile rmase de la industrializarea cartofului dar i vre6urile @tulpinileA verzi, sau murai. .artoful se utilizeaz n industria alimentar, obinndu-se produse uscate3 fain, fulgi, deshidratat, gris, produse pr6ite3 cips @felii subiri pr6ite in ulei, crocanteAE Gpommes frittesH @cartofi semipr6ii i congelaiA, cartofi pai. !n industria amidonului i alcoolului, dintr-o ton de tuberculi se obin 17< Kg amidon sau 1<< Kg de trin respectiv =4 l alcool E de asemenea se pot obine 14 -19 Kg cauciuc sintetic. (n e ploatatia agricola analizata s-a ales pentru cultura cartofului, soiul &abula. 'cesta poate realiza o productie de )5<<<-7)<<< tuberculi>ha.

2.3. Int#., rea a-#la,ent+l+


A-#la,ent+l reprezinta o tehnic de cultivare a pmntului constnd n mprirea unui teren cultivabil n parcele, pe care se cultiv un anumit grup de plante. 0a nivelul e ploatatiei s-a realizat un asolament format din cereale si prasitoare. *abel ).5 S9e. < .are -uprafaa total a terenului arabil -uprafaa medie a solei Ha ==< 55<

8=

Rotatia culturilor presupune rotirea succesiva culturilor, intr-o ordine aleasa rational, pe solele din asolament, in fiecare an plantele amplasandu-se pe sole diferite. Revenirea plantei pe acceasi sola se va face dupa un numar de ani egal cu numarul solelor din asolament. *abel ).7 S.Ee,a r#ta: e .+lt+r l#r -/0'>'120 ( (( ((( )<1< secara cartof porumb )<11 porumb secara cartof )<1) cartof porumb secara

9<

CAPITOLUL III ORGANI'AREA PROCESULUI DE PRODUCIE AGRICOL( 3.1. Pr# e.tarea 9r#"+.: l#r ,e" 9r n ,et#"a b#n tFr teren+r l#r aAr .#le
*abel 5.1 Date n : ale
N#ta "e C+lt+ ra T 9+l "e -#l S+9ra<a: a * Ea =S ? b#n tare 9entr+ .#n" : le e.#l#A .e =P ? C#re.: a 9t. " -tan:F C <el+l "r+,+l+ =N? C#e< . ent "e 9#ten:are =.? Pr#"+.: a ,e" e real !atF

secara poru mb cartof

cernoziom cambic cenusiu .ernoziom */*'0

55< 55< 55< ==<

85 G5 $0

0.15 0.18 0.20

1.5 1.6 1.3

)484 549= )5<4<

1A 1otele totale de bonitare pentru condiiile ecologice @1iA3 2-1 ?cultura 1 1i R -i $i 2-) ? cultura ) 2-5 ? cultura 5 1secara R )794< 1floarea soareluiR );<4< 1cartofiR )=9<< )A $roducia ce revine pe un punct al notei medii ponderate de bonitare3
$Kg>punct = $rod.de pe intreaga supraf. = 1 i total

$Kg>punct secaraR ;7874<> )=9<< R );,4Kg>pct $Kg>punct porumb R 11;<=<4>);<4< R 7),1Kg>pct

91

$Kg>punct cartof R 608850> )=9<< R )<,4 Kg>pct 5A .orecia total n funcie de distan i drumuri3 .t R C+lt+ra grau porumb cartof *otal . secara R 55< . porumb R 55< . cartof R 55< <,14 R 7=.4 <,19 R 48 <,) R 88 S+9ra<ata =Ea? 55< 55< 55< ==< C#e< . ent .#re.t e <,14 <,19 <,)< K *abel 5.) "e C#re.t a t#tala 7= 48 88 -

7A 1ota de bonitare recalculat @1brA -ecara 1br R 1ota total de bonitare ? .orecia $orumb .artof 1br grau R )794< ?7=R )79<1 1br porumb R);<4< ? 48 R )9==7 1br cartof R )=9<< ? 88 R )=857 4A 1otele totale de bonitare potenate @1tpA3 *abel 5.5 C+lt+ra N#ta b#n tare re.al.+latF =Nbr? secara porumb cartof )79<1 )9==7 )=857 1,4 1,7 1,5
59<41,4 5=1=1,8 5;4)7)

)79<1 )9==7 )=857

"e C#e< . ent 9#tentare

"e N#ta t#tala "e b#n tare 9#ten:ata

8A $roducia total pe cultur pentru fiecare unitate de sol @$tA3 *abel 5.7

9)

C+lt+ra

*ip de sol

secara porumb cartof

.ernoziom cambic .ernozim levigat .ernoziom cambic

1ota totala de $roducia ce revine bonitare pe un punct de potenata bonitare $@Kg>punct );,4
59<41,4

$roducia total pe cultur pentru fiecare unitate de sol @KgA


1<48<<<

7),1
5=1=1,8 184<<<<

)<,4
5;4)7) 9=)<<<<

9A $roducia medie la hectar3 $mc1


*abel 5.4

C+lt+ra orzoaica porumb cartof *otal

Pr#"+.: a t#talF 9e .+lt+rF =NA? 1<48<<< 184<<<< 9=)<<<< -

S+9ra<a:a t#talF =Ea? 55< 55< 55< ==<

Pr#"+.: a ,e" e 9e .+lt+rF =NA7Ea? 54<< 4<<< )7<<< -

$medie @Kg>haAR $ totala@KgA > -uprafata totala @haA

95

3.2 STA>ILIREA CANTIT(ILOR DE &NGR(%(MINTE PE CULTURI


.alculul dozelor de ngrminte s-a efectuat inndu-se cont att de produciile medii ct i de e istentul de substanta activ din sol. --au luat n considerare i pierderile rezultate prin levigare. !n tabelul 5.8 este prezentat calculul dozelor de ngrminte chimice la ha separat pentru cele 5 culturi n parte @secara, porumb si cartofA.

*abelul 5.8 Cal.+l+l "#!el#r "e ;nArFCF, nte .E , .e


1r. -$+.(&(.'R+ 2.#. .rt. 1 1 ) 5 7 4 8 9 ; = 1< 11 $roducie medie .onsum specific -.a. de administrat -.a. n sol ,iferena de adm. $ierderi prin levigare .ant. pierdut prin levigare *otal s.a. de administrat *ipul de ngrmnt .oninutul (n s.a. a ngr. ,oza de ngr. de administrat Ug>ha Ug s.a.>t Ug Ug Ug s.a. D Ug s.a. Ug 21 74 55 18.5 20< 14.7 33.2 =O) ) Ug>t 34.5 Kg 96.2 98.1 86.5 127.5 114.7 136.1 195 210 220 40.1 23.0 34.5 40.1 23.0 34.5 40.1 23.0 .ultura secara $ 5)<< 23 81 50 30.5 11< 8.9 U 1

.20*2R' .ultura porumb $ 4<<< 19 95 70 20 100 65 35.0 11< 11.0

.ultura cartof $ )7<<< 12 288 70 13 312 70 242.0 11< 34.3

20 70 55 15.0 7< 4.9

18 90 65 25.0 7< 6.3

11 264 75 189.0 7< 18.5

25.0 20< 19.0 44.0 =O) )

218.0 20< 57.6 275.6 =O) )

39.4 19.9 >u!e#."s.at >a#e c"ncent#at !"tasica

46.0 31.3 >u!e#."s.at >a#e c"ncent#at !"tasica

276.3 207.5 >u!e#."s.at >a#e c"ncent#at !"tasica

98

3.3 PLANUL DE CULTUR(


$lanul de cultur cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecreia, produciile medii i totale. @tabelul 4A *abelul 5.9 &nt#., rea 9lan+l+ "e .+lt+rF C+lt+ra -ecara $orumb .artof S+9ra<a:a =Ea? 55< 55< 55< Pr#"+.: ,e" =NA7Ea? 54<< 4<<< )7<<< Pr#"+.: a t#talF =t? 1144 184< 9=)< Pre: l 2rare =le 7NA? <,; <,= <,8

3.6 FUNDAMENTAREA FI%ELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI


!n vederea organizrii proceselor de munc i de producie, n etapa pregtitoare, se ntocmesc fiele tehnologice pe culturi. (nformaiile cuprinse n fiele tehnologice servesc n acelai timp la stabilirea tehnologiilor, stabilirea destinaiei produciei, determinarea volumului lucrrilor mecanice i manuale, necesarul de for de munc, cantitile de materiale i mi6loacele financiare necesare pentru aprovizionare. DATELE NECESARE/ 1. .ulturile incluse n planul de producie al firmei. ). -uprafaa ocupat de fiecare cultur n parte. 5. .ulturile premergtoare. 7. $roducia medie i total a fiecrei culturi. 4. 0ucrrile tehnologice, n ordinea cronologic a e ecutrilor. 8. $erioada de e ecutare i data lucrrii. 9. #i6loacele cu care se e ecut lucrarea. ;. *arifele de plat pentru lucrrile mecanice. =. *arifele de plat pentru lucrrile manuale pe categorii. 1<. .uantumul ta elor pentru .'-, oma6, risc, asigurare.

11. 'mortismentul specific. 1). #aterialele necesare procesului tehnologic, consumul normat pe 2#, preul unitar i cota pentru cheltuielile de aprovizionare. 15. .ota de cheltuieli indirecte @comune i generaleA. MOD DE LUCRU/ 1. -e nscriu n fi datele privind suprafaa i producia medie. $roducia medie se planific n raport cu fertilitatea solului i cantitatea de ngrmnt aplicat. ). -e nscriu lucrrile tehnologice, n ordinea e ecutrii lor, precizndu-se toat perioada optim de e ecuie i durata fiecrei lucrri. 5. $entru fiecare n parte se determin3 volumul lucrrilor, sumele necesare i materiale. 7. 0a lucrrile manuale, n raport cu volumul lucrrii, se calculeaz numrul de zile om, iar fondul de salarii rezult nmulind numrul de zile om necesar pentru evaluarea lucrrii cu tariful pe zi>om corespunztor. 4. *a ele asupra fondului de salarii se calculeaz aplicnd cota n proporie de 5<D pentru .'-, 4D pentru fondul de oma6, 1D pentru risc i asigurare, impozit, 14D asupra sumei care reprezint fondul de salarii. 8. 'mortismentul specific se determin n raport cu valoarea de inventar a mi6locului fi folosit e clusiv la cultura respectiv i durata de folosire. 9. .ota de cheltuieli pentru aprovizionare se calculeaz o cot parte din valoarea materialului folosit. ;. ,in nsumarea pentru lucrrile mecanice, lucrrile manuale, ta e asupra valorilor, materialelor, se obin cheltuielile de producie. =. 0a cheltuielile directe se aplic cota de cheltuieli comune i prin nsumarea lor se determin cheltuielile de producie. 1<. ,up fiecare trimestru se fac totalurile. 11. -e calculeaz indicatorii3 cheltuieli de producie la hectar i costul la tona de produs.

9;

;<

;)

;5

3.5. OrAan !area l+.rFr "e -e,nat la -e.ara


-emnatul este una dintre cele mai importante lucrri agricole, de care depinde n ultim instan obinerea de producii ridicate. -uprafeele ntinse ocupate de culturi precum i termenele restrnse n care trebuie e ecutat, fac ca procesul de munc al semnatului s ocupe un loc important n activitatea de producie a e ploataiilor agricole. +tapele organizrii lucrrilor de semnat cereale pioase sunt urmtoarele3 1. -e stabilete .#,9#nen:a aAreAat+l+ de semnat, potrivit condiiilor e istente tra.t#r 9l+- -e,FnFt#are SUP*2$. ). -e determin ne.e-ar+l "e aAreAate pentru terminarea semnatului n termen optim, folosind formula3 1 ? numrul de agregate pentru

terminarea lucrrii n timpul propusE


(1) N =

- ? suprafaa de nsmnatE S ,n care3 nP n ? numrul de zile n care trebuie terminat lucrarea - 4

$ ? randamentul zilnic al mainii. 'adar, n prealabil, trebuie cunoscut randamentul zilnic al agregatului de semnat folosit. 'cesta se calculeaz dup formula3 $ ? randamentul zilnic al agregatului @haAE : ? limea de lucru a agregatului n lucru
( )) P = BV t H ,n 1<<<<

@5,8 mAE B ? viteza de deplasare a agregatului n lucru @8<<< m>orAE t ? durata zilei de lucru @ ; oreAE J ? coeficientul de folosire a timpului de lucru @<,9<A

care3

@1A N =

S 55< = = 4,74a,re,ate @8 agregate3 5 tractoare si 5 semanatoriA n P 4 1),1

@ )A P =

/ . t = ( 5,8 8<<< ; <,9 ) > 1<<< =1),1)a 1<<<<

5. -tabilirea l+nA , ,ar.at#arel#r semntorii. 0ungimea marcatoarelor, adic distana la care trebuie aezat piesa activ a marcatorului fa de ultimul brzdar, se stabilete n funcie de3 limea de lucru a semntorii @:AE distana ntre dou brzdare @b 1),4 cmAE distana ntre roile din fa sau marginile e terioare ale enilelor tractorului @c 1,4 mA.
@5A 1" =
@7A 1s =

/ + 0 c 5,8 + <,1)4 1,4 = = ),))4!etri ) )


/ + 0 + c 5,8 + <,1)4 +1,4 = = ),815!etri ) )

.nd tractorul poate urmri urma lsat de marcator att cu roata din dreapta ct i cu roata din stnga, lungimea celor dou marcatoare este egal i este dat de relaia3
(4) Md = B+b+c )

7. -tabilirea "eb t+l+ -e,FnFt#r , n funcie de norma de smn la hectar. 0a nceputul lucrrii, trebuie ntotdeauna s se verifice corectitudinea reglrii debitului la nsmnare. 'ceast verificare se face dup formula3 % ? cantitatea de smn curs din semntoare, la un numr stabilit de nvrtiri a roii semntoriiE
@8A3 = + " / 2 , 1<<<<

' ? norma de semnat la un ha @15< KgAE d ? lungimea roii semntorii @1,97mAE : ? limea de lucru a semntorii @5,8 mAE / ? nr. de nvrtituri a roii semntorii. @)< invartituriA

n care3

;8

@8A3 =

+ " / 2 15< 1,97 5,8 )< = = 1,8)4, 1<<<< 1<<<<

4. -tabilirea " ,en- +n l#r 9#-tatel#r la -e,Fnat. 0ungimea ma im a postatelor la semnat este n funcie de capacitatea cutiei semntorii. $entru a uura organizarea transportului de semine este indicat ca alimentarea semntorii cu semine s se e ecute la un singur capt a postatei. (n acest caz, lungimea ma im a postatei se calculeaz dup formula3 0 ? lungimea ma im a postatei @mAE V ? capacitatea coului de alimentare a semntorii @)8< KgAE
@9 A 7 =

W ? coeficientul de utilizare a <,4 1< 7 6 5 , n + / capacitii coului de alimentare a care3 semntorii @n medie <,9<AE ' ? norma de semnat @15< Kg>haAE : ? limea de lucru a semntorii @5,8 mA.

@9 A 7 =

<,4 1< 7 6 5 <,4 1< 7 )8< <,9 = = 1=77!etri +/ 15< 5,8

(n ce privete limea postatei, aceasta se determin n funcie de limea total a parcelei de nsmnat i de metoda de deplasare a agregatului. +a se calculeaz aa nct s asigure de lucru agregatului pentru 1-) zile de lucru. 0imea postatei la semnatul n suveic se calculeaz dup formula3 l ? limea postateiE
(;)l = 1< P Z , L
7

$ ? productivitatea zilnic a agregatului @1),1 ha>ziAE P ? durata n zile a lucrului pe aceeai postat @) zileAE 0 ? lungimea postatei @1=77 mA.

n care3

;9

@;A$ =

1< 7 P 8 1< 7 1),1 ) = = 1)7,4!etri 7 1=77

8. LF: ,ea !#ne "e ;nt#ar.ere a aAreAat+l+ . $entru ntoarcerea agregatului, la capetele parcelei se delimiteaz o fie de teren denumit Gzon de ntoarcereX. ,elimitarea acestei zone se face, n cazul deplasrilor n parcursul liniar, cu bucl i fr bucl. 0imea zonei de ntoarcere este dat de relaia3 + ? limea zonei de ntoarcereE R ? raza de ntoarcere a agregatului 7 mE
(=) E = 5R + e , n care3

e ? lungimea de ieire a agregatului @adic distana de la centrul agregatuluiE mi6locul osiei motoare a tractoruluiA pn la organele active ale mainii @1,4 mA

@=A E = 59 + e = 5 7 +1,4 =15,4!etri

'ceasta reprezint lungimea cu care trebuie s se deplaseze centrul agregatului pentru aducerea organelor active ale mainii agricole pe linia de ntoarcere a lucrului. 9. -tabilirea " -tan:e " ntre 9+n.tele "e al ,entare a -e,FnFt#r . ,istana dintre punctele de alimentare a semntorii se determin n funcie de metoda de deplasare a agregatului la semnat. (n cazul semnatului n suveic, lungimea postatei este determinat n funcie de capacitatea cutiei de semine, n aa fel ca alimentarea semntorii s se fac numai la unul din capetele postatei, distana dintre punctele de alimentare se afl dup formula3 , ? distana dintre punctele de alimentare @mAE
@1A ; = ) / : , n care3

: ? limea de lucru a agregatului @mAE * ? numrul turelor @adic nr. curselor dus-ntorsA pe care le face agregatul pn la golirea coului semntorii.

(n cazul cnd lungimea postatei nu este determinat n funcie de capacitatea cutiei de semine, este necesar ca, n prealabil, s cunoatem turele pe care le face agregatul pn la golirea coului semntorii. 'ceasta se determin mprind lungimea drumului pe care l face

;;

semntoarea pn la golirea cutiei sale pe lungimea cursei de lucru dus i ntors. (n acest scop, se folosete urmtoarea formul3 * ? numrul turelorE V ? capacitatea cutiei semntorii @)8< Kg>AE
1< 7 6 5 : = , n care3 + / )7

coeficientul

de

utilizare

capacitii cutiei @<,;<AE ' ? norma de semnat @15< Kg>haAE : ? limea de lucru a semntorii @5,8 mAE 0 ? lungimea postatei @1,==7 mA.

@1A ; = ) / : = ) 5,8 I 1,11 = 9,=)!

: =

1< 7 6 5 1< 7 )8< <,; = = 1,11t re + / )7 15< 5,8 ) 1==7

!n cazul semnrii n GlaturiX sau Gpe dou 6umti ale postateiX distana dintre punctele de alimentare se calculeaz dup formula3
@1)A@ ; A = : / =1,11 5,8 = 5,==8!etri

@semnificaiile literelor sunt aceleai ca la formulele @1<A i @11A. ;. -tabilirea .ant tF: l#r "e -e, n:e .e -e 9+n la 9+n.tele "e al ,entare. .antitile de semine care se pun la primul punct de alimentare se calculeaz dup formula3
(15)C = Q a R )8<

5R 9;< Kg , iar cantitatea care se pune la punctele urmtoare este3


@17A=1 = 6 < a ,n care3

. ? cantitatea de semine necesar alimentrii agregatului @KgAE V capacitatea coului semntorii @ )8< KgAE Q ? coeficientul de utilizare a capacitii cutiei @<,;A

;=

a ? nr. semntorilor n agregat @5 bucatiA


@17A=1 = 6 < a = )8< <,; 5 = 8)74,

=. -tabilirea ne.e-ar+l+ ! ln . "e ,+n. t#r pentru semnat i transportat seminele. 1ecesarul zilnic de muncitori pentru deservirea semntorilor variaz n raport cu numrul de agregate folosite zilnic i al mainilor ce compun agregatul. 1 muncitori>zi R 55 muncitori > zi @55< ha <,1 @1orma de muncaA

1<. Ne.e-ar+l "e , 5l#a.e "e tran-9#rt se stabilete n funcie de cantitile de semine necesare semntorilor la o ncrcare, timpul de golire a semntorilor, capacitatea mi6loacelor de transport, distana de transport i timpul necesar pentru un ciclu de transport. (n primul rnd se determin t ,9+l ;n .are -e .#n-+,F .ant tatea "e -e, n:e e istent n cutia semntorii, folosind relaia3 L ? capacitatea cutiei semntorii @)8< KgAE <,;4 ? coeficientul de folosire a cutiei
:,o$ 1<<<< ( <,;4 = @oreA , n care3 / . N

semntoriiE : ? limea de lucru a semntorii @5,8 mAE B ? viteza de lucru a agregatului @8<<< m>orAE 1 ? norma de smn la ha @15< KgA.

:,o$ =

1<<<< ( <,;4 1<<<< % )8< %<,;4 @oreA = = <,9;ore / . N 5,8 % 8<<< %15<

1umrul de mi6loace de transport necesare zilnic se determin pe baza relaiei3


Nt = n ( <,;4 t 1t ? numrul mi6loacelor de transportE , n care3 :,o$ = !

n ? numrul semntorilor ce lucreazE t ? durata unui ciclu de transport @<,4 hAE

=<

.m ? capacitatea mi6locului de transport @)8< KgA.


Nt = n ( <,;4 t 5 % )8< %<,;4 %<,4 = = 1,85!a sin i :,o$ = ! <,9; % )8<

11. -e determin ne.e-ar+l "e -a. 9entr+ tran-9#rt+l -e, n:el#r , cunoscnd c pentru uurarea manipulrii se recomand ca un sac s aib 7< Kg. .entralizarea datelor 1r. crt. 'gregat folosit -pecificare 2.#. *ractor M @-2$)=A
ha>schimb

1. $roductivitatea zilnic a agregatului ). 1ecesarul zilnic de3 5. 7. 4. 8. 9. ;. =. -tractoare -semntori $roductivitatea zilnic a tuturor agregatelor -lungime ,imensiunile solei de semnat -lime -suprafa -lungime ,imensiunea parcelelor de -lime semnat -suprafa -dreapta 0ungimea marcatorului -stnga -la )< nvrtituri 1orma de nsmnare -la hectar ,istana dintre punctele de alimentare cu semine -la primul punct .antitatea de semine ce se pune -la punctele la punct de alimentare urmtoare -pt. servirea semntorii 1ecesarul zilnic de -pt. transportul seminelor muncitori -total 0imea fiei de ntoarcere a agregatului 1ecesarul zilnic de mi6l. -atela6e -tractorMremorc de transport -auto-camion 1ecesar saci pt. transportul seminelor

1),1 5 9),8 1=77 18=9 55< 1=77 1)7,4 )7,) ),))4 ),815 1,8) 15< 9,=) 9;< 8)7 5 7 9 .15,4 1 1 1<9)4

nr. nr. ha>zi m m ha m m m m Kg Kg m Kg Kg nr. nr. nr. m nr. nr. nr. nr.

1<. 11. 1). 15.

=1

3.6. E2al+area 9r#"+.: e


+valuarea produciei are ca scop urmrirea i nregistrarea evoluiei culturilor, precum i realizarea unor determinri cantitative i calitative a produciei.acestora. +valuarea se face n dou etape3 1A n prima etap, se apreciaz aspectul vegetativ al culturilor n fazele caracteristice de dezvoltare a plantelorE )A n etapa a doua se face estimarea n cmp a produciei agricole dup anumite norme standardizate (n funcie de tipul de cultur, evaluarea se face astfel3 1A Se.ara - 14 iunie3 se stabilete numrul punctelor de control n funcie de mrimea i uniformitatea parcelelor @suprafata parcela R )7,) ha, adica se acorda 4 puncteA. ,eterminrile se fac cu a6utorul ramei metrice @un cadru de 1 metru patratA. Met#"#l#A e "e l+.r+ se numr spicele din interiorul ramei metriceE se stabilete numrul mediu de boabe n spicE se calculeaz producia medie la hectar, astfel3
1sp 1b ##: 1<<<< 8<< = 1<<< 1<<< 1= 5<,9 = 54<<4, > )a 1<<

V Kg>ha =

V Kg>ha - producia medie Kg>haE 1sp - numr mediu de spice la m.p. @medie pe toate punctele de controlAE 1b - numr mediu de boabe n spiceE ##: - greutatea a 1<<< boabe @grameAE 1<.<<< m.p. R 1 ha 1.<<< 1.<<< R 1.<<< grame 1.<<< boabe

=)

)A P#r+,b @1 septembrieA3 se stabilete numrul punctelor de control dup aceleai criterii ca la secaraE suprafaa unui punct de control este de ); m.p. @7 rnduri <,9< @mA - distana dintre rnduriAE se numr tiuleii la fiecare punct de controlE se calculeaz numrul de tiulei la hectar3 <,9< 1< m lungimeE

Nst > )a =

nst % 1<<<< @15; %4A %1<<<< = = 548<< " %i ); %4

@ II A

1st>ha - numr de tiulei la haE nst - numrul de tiulei numrai la toate punctele de control @15; d - suprafaa unui punct de control @); m.p.AE i - numrul punctelor de control. @4 puncteA se determin apoi numrul de boabe pe tiuleteE 1umar boabe> stiulete R @ %reutate stiulete @gA R @1;< 1<<<> 71<A <,= R 5=4 se calculeaz apoi producia medie la hectar3
1st 1b ##: 548<< %5=4 % 71< = = 4<)<4, > )a 1<<< 1<<< 1< 8

4 R 8=< stiuletiAE

1<<<> ##: @gAA

<,=

V Kg>ha =

@(((A

V Kg>ha - producia medieE 1st - numr tiulei la hectarE 1b - numr mediu de boabe pe tiuleteE ##: - greutatea a 1<<< boabe @grameA 5A Cart#< @1 septembrieA3 se stabilete numrul punctelor de control dup aceleai criterii ca la gruE suprafaa unui punct de control este de 1< m.p. @5 rnduri lungimeAE la fiecare punct de control tuberculii se recolteaz, se cur de pmnt i se cntrescE <,74 m 9,7 m

=5

se determin producia medie astfel3


L 1<<<< 11; 1<<<< = = ));=< d i 1< 4

V Kg>ha =

@B(A

L - cantitatea de tuberculi recoltata din punctele de control @KgAE d - suprafaa unui punct de control @1< m.p.AE i - numrul punctelor de control @4 puncteA.

=7

CAPITOLUL I) CONCLU'II %I RECOMAND(RI +conomia de piata determina o crestere a competitivitatii firmelor pe piata, a gradului

de rivalitate dintre concurentii ce activeaza pe aceleasi piete, cu efecte pozitive asupra imbunatatirii calitatii produselor, indiferent ca vorbim de cele agricole si agroalimentare sau de restul produselor destinate consumului non-alimentar. .resterea competitivitatii unei firme este dependenta de calitatea managementului de (n cadrul proiectului de an la disciplina G#anagement generalH, a fost analizata

varf, de tipul acestuia si de strategiile folosite pe termen mediu si lung. societatea comerciala S.C. MA0UTE1 S.R.L.B infiintata la data de <).<9.1==1, cu sediul social in comuna :arnova, sat :arnova, 6ud (asi. ,omeniul principal de activitate al societatii S.C. MA0UTE1 S.R.L. este conform codului CAEN 1320 4 Pr#"+.t a "e te-at+r . $entru a-si creste performantele economice pe piata, aceasta societate a aplicat

managementul prin proiecte, diversificandu-si productia prin fabricarea de ceaiuri medicinale, realizand proiectul KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALEL. Ob e.t 2+l Aeneral al proiectului KACHI'ITIE LINIE TEHNOLOGICA FA>RICARE CEAIURI MEDICINALELB care a fost de altfel si indeplinit, a constat in cresterea competitivitatii intreprinderii -... #'F2*+C -.R.0., pe piata nationala si e terna, prin diversificarea activitatilor productive, constand in <abr .area .ea +r l#r .+ e<e.t ,e" . nal " n 9lantele3 ,entaB AalbeneleB la2an"aB ,+-etel - nalba. Ob e.t 2ele -9e. < .e ale proiectului care au contribuit la realizarea obiectivului general, sunt reprezentate de3 consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv n conformitate cu cerinele de mediu, prin achizitia unei linii tehnologice formate din utila6e si echipamente noi, ecoeficiente care ndeplinesc condiiile de mediu pentru o dezvoltarea durabilE cresterea cifrei de afaceri cu pana la 7<D, prin diversificarea activitatii productive @productia ceaiurilor cu efect medicinalAE obtinerea unei cote pe piata zonala a ceaiurilor de cca. 1<DE

=4

cresterea gradului de utilizare a resurselor agricole zonale, prin achizitia materiilor prime @plante medicinaleA de la producatorii agricoli din zona #oldoveiE

cresterea viabilitatii economice a societatii S.C. MA0UTE1 S.R.L. prin competitivitatea ridicata a produselor @ceaiuri medicinale ecologiceA pe piata locala, regionala si nationala.

,in analiza indicatorilor financiari prognozati pentru perioada de post implementare a

proiectului, se observa ca s-a obtinut o rata a rezultatului din e ploatare de peste )7D si o rentabilitate a capitalului investit in 6urul valorii de 8<D, ceea ce indica profitabilitatea si eficienta economica a investitiei propuse. Rezulta ca strategia de aplicare a managementului prin proiecte, la nivelul

intreprinderii -... #'F2*+C -.R.0. va determina cresterea competitivitatii pe piata produselor agroalimentare ecologice - a ceaiurilor medicinale -, realizarea de venituri suplimentare si cresterea viabilitatii firmei in structurile economiei de piata. (n cea de-a doua parte a proiectului a fost analizata structura fondului funciar si rentabilitatea economica a productiei agricole vegetale, la nivelul unei e ploatatii din com. :raesti, 6ud. (asi. + ploatatia are o suprafata de ==< ha teren arabil, pe care a fost elaborat un asolament format din 5 sole, cu suprafata egala @55< haA, pe care se rotesc anual culturile de secara, porumb si cartof. 'naliza rentabilitatii economice a culturilor practicate a fost realizata pe baza fiselor

tehnologice intocmite pentru fiecare tip de planta, in care sunt incluse toate cheltuielile directe pe care productia agricola le implica3 cheltuieli cu lucrarile manuale, cheltuieli cu lucrarile mecanice si cheltuieli cu materialele folosite @materii prime, consumabile. $entru calcularea cheltuielilor de productie s-au luat in vedere3 salariile muncitorilor, diferentiate pe categorii de lucrari @(, ((, (((, (BA, pretul mediu al materialelor @seminte si material de plantat, ingrasaminte, combustibiliA. .ea mai eficienta, din punct de vedere economic, a rezultat cultura cartofului, cu o rata a profitului net de 77D, urmata de cultura porumbului cu o rata a profitului net de )4,8D si in ultimul rand secara, cu o rata a profitului net de 18,=;D. (ndicatorii foarte buni obtinuti pentru cultura cartofului, din cadrul e ploatatiei luate in

analiza, ne arata e istenta unui bun management la nivel de ferma, o optimizare rationala a factorilor de productie si o alocarea 6udicioasa a resurselor.

=8

-tructura fondului funciar cuprinzand o suprafata arabila de ==< ha, divizata in 5 sole

egale @de 55< haA, este bine optimizata, permitand incadrarea lucrarilor agricole in timpii normali si de calitate, ceruti de fiecare cultura, lucrari efectuate cu mi6loace mecanice proprii @pluguri, tractoare, semanatori, remorci, combine de recoltat etc.A. /rice activitate economica, fie ea din domeniul agroalimentar, agricol sau non-agricol,

are importanta ridicata pentru e istenta unei natiuni, pentru cresterea si dezvoltarea economica, sociala, tehnica, a comunitatilor de oameni, in conditiile respectarii mediului incon6urator si asigurarea durabilitatii fiecarei activitati.

=9