Sunteți pe pagina 1din 14

7~ ~

SPlOcio-l..l;. L4.
lWDU.~RiA'-"
"A,f>()R")

e:a-l.,.-r,;zuc:ni

\3C""<J;1i1"

.L;5

/
-

_
S~

at: t>~R\I\.C'iu

~"'

LA

ADD

~\ ,.~\V'''~~
2.b~II..A~~
~

t,.)

!....""'.A.RI.. C'URNTE

15" ~
-

l...o.\

'<Jcui",n.

. SC...
Ri

(~

\'>R;NdPALlO

XT1ORio"R'~
..uQ..i,G~iUi)

!
I
i

2h

::Jc.3-ri ob~nuit.e destinate

+ L :::62....6~ adultilor.

2h+ L =5B

GO

3h+L=

<55

50

1- ~'.Ca..-dul R5R aciual


-:-...:..-':.::05 J9: prevede ca:

fi

~~ -~3: ~esiului
~-:

~3ia.

-:.. ..a.~

r3-'l1

va. eel
cu \atiVl'lEB.ce\ei

pE' interseda.t

-""? - ~ ; -;CNliu\e.\~

::::.-:C=
_ -=:e

::::;>-~C'e

eo~

acs..s1a

Is. u,;terpre!ari

:,- c..= 7c11 U\'\OY' ~.c&'lde

- " '1)

'::,;-;fl

1
. .,i'~,,-~
.:,,__
"'""LC'':'i ..l!itJ51\i';;:u.-

FORME
SCARILOR
Cl6.l-e urc'a

rarnpCl

'J'"5

. h t
pobl;tY1v')dco
et a

IL

I
'f>

~v(;;).

~~

&~---..& ""i
~

~V2, 0
I'.'.
31 I"

~
If

Iii

{20

Wi,

Z4:

to

1/;

120

'J

UNEI SCARI INTR-UN

PLAN

PLAit ULTIMUL
N1VEL

[;3 UlTIMUL

ADMisA iNTRE
RAr"'WE (Stas 2965)
o. he 2,00 m I" ~arl princir.ale
(po5ibilderedu9Ia1,85m la
cladir', de locult).
b

h =- 1 90", l<'l sa!l.ri ~nc:k.re


. (pos/bil de redus 1a.170m
ID-xliri care nu se!"YE'SC Ie.
cuare in C<.'"Q.de pel/cot).

e""

DE EXECUTIE

1+J:'2,Il;3!

1+3)

",VEL

. : ,..~-'~...,;....

I
I
l~r2
-

f3

."

;".-

".

~.~.

,.,.

Gill

PLAN NJVELURI

i.

_#[2 .

~\Vl;tlJ5!.

CUR.,>-;T

1'~'
Ji
J

..

.. ""~'J-..
"-

+P

. CO

101j

\\
.sc: ARATA Cf> ~TE.
:;ue pP.\MOL.i-.:JER
lN1'E.RMEJ:>/AR

--J-t
t~E-1

+P
.Sz
1>ORNI~E
"'iVELOC

RECOMANOAR!

FUNCT!E

_CURENTE

c)

._.

-f-.._.-

iN

conl.-atreptei

PLAN NIVEl
DE PORNIR[

Q
i.

[IE]

DE PRINCIPIU

DE NIVElELE

PENTRU

REPREZENTAREA
ORfZONTALA

. lNALTiMEA

intermediar)

-t._._._._. _.Ij .---

","; ..

/ / /

oc.hiul seari;

lij

-">

linia

hi

i~

C\i

(I
\

@q

,,'

//

Rh

\'I'W~~

L(6

--7)

'
j

\/

IS'

30

'10 IJl

REPREZENTAREA

1"7

--~11

/-\

linic:. pasvlui -~
d'VYle<1",;unile i~,;j",lor(-!-)
~ ~.
n

letaj

~I'

1 ~

r1

,.

;nkrme<:!'ar

oIOO?j

-3?
I.fa,~116

1'1'6

='.:
~ T
t

\~.

scarii

int"'rior

,. _k_'

~esi.ul

~30T:

e:.e."e vine de J<;~V\

r<l\"'pa

-lVlt.rvpere.a

~ntyv

'2.)

\~~.--L.U4

cOY1vent,'onai

:3~n

ce

SPECIALE DE TREPTE IN CAZUL


CU PANTE OE05E81T
DE MAR!

PLANURILOR

DE SEqlONARE

A'" 11:/.
'/i :!
ilv
i /'

Pi

()

~.
1'1\

UNEI SCARI