Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMER

Raport de practic
DECATHLON ROMNIA
Sc Roumasport Srl

Profesor coordonator:

Student: Seria: *

Bucureti 2011

Cuprins: Introducere.....................................................................................3 1. Prezentarea Baze de Pract c!...................................................." #. Ordonarea $ $te%at c! a act & t!' (or de$)!*urate.......................+ 3. Rezu(tate(e ,er oade de ,ract c!................................................Conc(uz * ,ro,uner .....................................................................B .( o/ra) e.....................................................................................10 Ane1e..............................................................................................10

Introducere

2n acea$t! (ucrare a% 3ncercat $! cu,r nd (ucrur (e e$en a(e (e/ate de co%,an a Decat4(on Ro%5n a6 re,rezentat! (a no 3n ar! ,r n Rou%a$,ort SRL6.randu( ,e care (7 a )or%at de (a ntrarea ,e , aa ro%5nea$c!6 dar * act & t!' (e de$)!*urate ,e ,er oada ,ract c . A$t)e(6 3n ,r %u( ca, to( a% )!cut ,rezentarea co%,an e 6 de (a 3nce,ut ,5n! 3n ,rezent6 at5t (a n &e( /enera( c5t 3n Ro%5n a6 dar * a do%en u(u $!u de act & tate. 2n a( do (ea ca, to( a% ,rezentat $ $te%at c tot ceea ce a% rea( zat a% 3n&!'at ,e ,arcur$u( ce(or tre $!,t!%5n de ,ract c! 3n cadru( ace$te co%,an nterna ona(e.

Iar 3n u(t %u( ca, to( % 7a% e1,r %at ,!rerea de$,re co%,an e6 de$,re oa%en care (ucreaz! aco(o6 de$,re cu(tura $a or/an za ona(!6dar * de$,re )a,tu( c! a )o$t o e1,er en'! un c!6 ce $,er $!7% ) e de )o(o$ ,e %a de,arte.

1. Prezentarea Bazei de Practic


8ru,u( de or / ne )rancez! e$te a( do (ea (an' de reta ( de art co(e $,ort &e d n Euro,a * ocu,a (a n &e( %ond a( (ocu( a( ,atru(ea ca &5nz!r 6 du,! 9a(7Mart6 Inter$,ort * Foot Loc:er. ISTORI 77M c4e( Lec(erc;6 )ondatoru( co%,an e 6 a de$c4 $ 3n 1-<+ ,r %u( %a/az n cu auto$er& re $,ec a( zat 3n &5nzarea de art co(e $,ort &e6 3n a,ro, erea ora*u(u L ((e d n nordu( Fran'e . D & z a de ,roduc' e a )o$t 3n) n'at! 3n 1-=+. Co%,an a are acu% d & z Ac' onar $,ec a( zate ,entru cercetare * de$ /n6 ,roduc' e6 (o/ $t ca * reta (. Decat4(on $unt Mu(( ez 8rou,6 )ondatoru( * ,ro,r etaru( (an'u(u Auc4an

>""?@6 )a% ( a Lec(er; >"3?@ * an/aAa' a co%,an e >13?@. !"#"$I% 77Decat4(on a&ea 3n #00+ ,e$te 3<0 de %a/az ne 3n 1= '!r de ,e ,atru cont nente6 ar )urn zor /ru,u(u $unt ,oz ' ona' 3n 1" '!r . Su,ra)a'a unu %a/az n Decat4(on &ar az! de (a ".000 %, (a =.000 %, $au 1#.000 %,6 de$ /nu( ) nd 3n$! %ereu ace(a* . F ecare %a/az n are c5te un teren $,ort &6 un re$taurant 3n care $e &5nd ,rodu$e a( %entare ded cate $,ort & (or * o ,arcare. !"RCI778ru,u( are 11 .randur ,entru 10 cate/or de $,ortur 6 aco,er nd 3n tota( <0 de d $c ,( ne $,ort &e. M!rc (e ,ro,r 7 3ntre care $e nu%!ra Buec4ua >$,ortur de %unte@6 Tr .ord >$,ortur de a,!@6 C ,$ta >$,ortur de ec4 ,!@6 Ca(enA >at(et $%@6 Decat4(on >c c( $%@6 Do%Do$ >) tne$$@6 Ine$ $ >/o()@6 Fou/anza >ec4 ta' e@ 7 $unt &5ndute doar 3n %a/az ne(e ,ro,r . Cu toate ace$tea6 #0? d n ,rodu$e(e ,rezente 3n re'eaua Decat4(on $unt .randur nterna' ona(e. CI&R 77In #00+6 c )ra de a)acer a /ru,u(u a aAun$ (a " % ( arde de euro6 )a'! de 36"3 % ( arde 3n #00E. 8ru,u( are 3+.000 de an/aAa' 6 d ntre care ##.000 (ucreaz! 3n d & z a de reta (.

"

De (a crearea $a 3n 1-<+6 'ecat()on a a&ut %ereu un $co, )oarte c(arF *S fac accesi+i) tuturor p)cerea practicrii sportu)ui,. La n &e( %ond a(6 DECATGLON reune*te ,e$te E0.000 de co(a.orator 6 re,rezent5nd +0 de na' ona( t!' . DECATGLON co%erc a( zeaz! ,e$te 3E.000 de ,rodu$e6 ar 3n centre(e $a(e de no&a' e 3* de$)!*oar! act & tatea +00 de n/ ner 6 a)(a' 3n ,er%anent! c!utare de $o(u' * no&a' te4n ce. D n 1--+ Decat4(on 3* creeaz! ,ro,r (e %!rc 6 3n ,rezent 3n nu%!r de 1=6 3n $, r tu( ,a$ un ,entru $,ort. Pr n nter%ed u( ace$tora6 Decat4(on conce,e ec4 ,a%ente $,ort &e (a ,re'ur acce$ . (e6 )o(o$ nd o te4no(o/ e de &5r). F ecare ,rodu$ Marc! Pa$ une re,rez nt! o a(ternat &! & a. (! (a ,rodu$e(e deAa ,rezente ,e , a'!6 ,r n te4n c tate * $at $)acerea nece$ t!' (or or c!ru $,ort &. Ma %u(t6 ,r ntr7un e1ce(ent ra,ort 3ntre ca( tate * &a(oare6 ,rodu$e(e a,ar' n5nd %!rc (or ,ro,r Decat4(on contr .u e 3n %od concret (a 3%,( n rea o. ect &u(u de a )ace $,ortu( acce$ . ( tuturor. 2n Ro%5n a Decat4(on a ntrat 3n #00= atunc c5nd Fa.r ce Be$c4u >CoutrD Mana/er 3n Ro%5n a@ a )o$t de(e/at ,entru a de$c4 de un (an' de %a/az ne 3n Ro%5n a. A$t)e( Decat4(on a de$c4 $ ,r %u( $au %a/az n 3n data de 01.0".#00- 3n Centru( Co%erc a( M ( tar 6 ) nd de a(t)e( ce( %a %are %a/az n 3n Ro%5n a a( co%,an e ra,ortat (a c )ra de a)acer 6 ra,ort5nd 3n anu( #010 3nca$!r de c rca #0 % ( oane euro. 2ntre t %, Decat4(on a %a de$c4 $ 3nc! E %a/az ne. 2n #+.0=.#010 (a C(uA6 1<.0-.#010 (a Bra*o&6 11.11.#010 (a Ia* 6 0E.1#.#010 3n Bercen 6 1".0".#011 3n Pa((adD. Pentru anu( ace$ta %a $unt ,re&!zute 3nc! # de$c4 der ar ,entru anu( #01# 3nc! "7E. Co%,an a nu a re$ %' t cr za6 3n $,ec a( 3n Ro%5n a unde n &e(u( de cre*tere a c )re de a)acer a )o$t ce( %a %are d n tot (an'u( de %a/az ne care6 3n ace$t %o%ent6 re,rez nt! 3n Aur de <00. Dac! (a n &e(u( /ru,u(u $7a 3nre/ $trat o cre*tere 3n #010 de doar E?6 3n Ro%5n a cre*terea a )o$t de 3-? )ata de anu( ,recedent. O. ectu( de act & tate a( $oc et!'

Soc etatea co%erc a(! DECATGLON are ca do%en u ,r nc ,a( de act & tate co%er'u( cu art co(e $,ort &e6 dar * o)er rea de $er& c ,o$t &5nzare ,recu% re,ararea art co(e(or a&5nd un ate( er ,er)or%at ate$tat (a n &e( na' ona(. Re$ur$e6 (oca' 6 ,er$ona( Per$ona(u( an/aAat (a n &e( de 'ar! nu%!r! 3n Aur de 300 ,er$oane6 dar 3n Ma/az nu( d n Iu( u Man u unde $,unea% c! $e a)(a * $ed u( centra(6 $unt 3n Aur de 100 ,er$oane. O %are ,arte d n an/aAa' au $tud $u,er oare $au ,o$t un &er$ tare6 %a a(e$ 3n ceea ce ,r &e*te ,artea de . rour . 2n /enera(6 ce (a(' an/aAa' $unt $tuden' 6 ,entru co%,an e ) nd unu( d n cr ter (e deter% nante6 3n a(e/erea ,er$ona(u(u .

2. Ordonarea siste-atic a acti.it/i)or desfurate


2n ace$t ca, to( &o ,rezenta $ $te%at c act & t!' (e de$)!*urate ,e ,arcur$u( ,er oade de ,ract c! 3n ,er oada +7#< $e,te%.r e #010F Pri-a zi 2n acea$t! z %7a% 3nt5(n t cu %ana/eru( de,arta%entu(u de

%ar:et n/He1,(oatare. Ace$ta % 7a ,rezentat de,arta%entu(6 ac' un (e ,r nc ,a(e care au (oc 3n ace$t de,arta%ent 6 co(e/ cu care ur%a $! (ucrez6 c5t * ,r nc ,a(e(e %e(e atr .u' . " doua i a treia zi A doua z a% ,art c ,at (a o *ed n'! co%erc a(! cu ec4 ,a6 3n care % 7a )o$t ,rezentat! ,o( t c! co%erc a(! a de,arta%entu(u * %,( c t a*te,t!r (e ,e care (e au e de (a an/aAa' co%,an e ,recu% * cu(tura or/an zat ona(a a ace$te a. U(ter or6 a% )o$t ,ro/ra%at ,entru ,ro/ra%u( de tra n n/6 ,ro/ra% ce %,( c! ,rezen'a %ea at5t 3n t %,u( $!,t!%5n 6 c5t * 3n Iee:end7ur 6 deoarece )(u1u( &5nz!r (or d )er! )oarte %u(t 3n acea$t! ,arte a $!,t!%5n . " patra i a cincea zi

D n a ,atra z a% 3nce,ut tra n n/7u( ,ro,r u7z $. Odat! aAun$ (a Decat4(on6 %ana/eru( de,arta%entu(u %7a condu$ c!tre a$ $tentu( (u ,entru a 3nce,e ,ract c!. Tre.u e %en' onat c! a(!tur de % ne %a erau 3nc! dou! ,er$oane 3n ,ract c!6 (ucru ce 7a )o$t de aAutor a$ $tentu(u 6 deoarece nu tre.u e $! e1,( ce at5tea (ucrur une $ n/ure ,er$oane. Pr %a z de tra n n/ a )o$t o z ntroduct &aF acea$ta a de.utat cu ,rezentarea ,rodu$e(or6 %!rc (or6 at5t ,ro,r care a,ar' neau Decat4(on7u(u * e1c(u$ &e c5t * ce(e nterna' ona(e6 ce ur%au a ) ,ro%o&ate de c!tre no . 2nc! de (a 3nce,ut ne7a )o$t $u.( n at )a,tu( c! ,r nc , u( de .az! a( act & t!' noa$tre co%erc a(e e$te J Cea Ma Bun! A(e/ere L .er! K. Ace$t ,r nc , u $e re)er! (a )a,tu( c! % $ unea noa$tr! e$te de a7( )ace ,e c( ent $! rea( zeze o a(e/ere c5t %a .un!6 dar nu )or'at! $au %,u$! de %a/az n6 c ,r n nter%ed u( $)atur (or noa$tre $! ,oate )ac! cea %a .un! a(e/ere ( .er!. 2n cont nuare % 7au )o$t ,rezentate ,o( t ca de ,re' a co%,an e 6 ,(u$ ce(e de $ /uran'a %unc * %odu( de ac' onare a ) ec!ru an/aAat 3n cazu( 3n care nter& ne a,ar ' a unu ncend u. " doua spt-0n 2nce,utu( ce(e de7a doua $!,t!%5n a )o$t unu( ,( n de $ur,r ze6 a$t)e( c!

a$ $tentu( a $ %u(at ne%u('u% rea unu c( ent ,entru a &edea reac' a noa$tr! 3n a$t)e( de cazur . Pot $,une6 cu .ucur e6 c! %7a% de$curcat )oarte . ne6 (ucru a,rec at (a $)5r* t at5t de a$ $tent c5t * de %ana/er. Ace*t a %7au )e( c tat * % 7au $,u$ c! ,ot )ace )a'! cu u*ur n'! 3n cazur ,recu% ace(a. L ca $! ) u * %7a e1,( c t6 &! &o $,une de$,re ce era &or.a F un c( ent cu%,!ra$e o ,erec4e de $: a)(at! (a ,ro%o' e * a$ $tentu( de &5nz!r u ta$e $!7 $,ec ) ce c! .ene) c az! de acea ,erec4e (a ace( ,re' nu%a cu ac4 z ' onarea 3nc! unu ,rodu$6 * anu%e co$tu% de $: . Pr %a %ea reac' e a )o$t aceea de a a,(ana con)( ctu(6 deoarece c( entu( era d $,u$ $! aAun/! (a %ana/er6 c4 ar * ,5n! (a d rector. Pentru a nu (!$a (ucrur (e $! aAun/! ,5n! (a ace$t n &e(6 (7a% (uat deo,arte * a% 3ncercat $!7 e1,( c ce $e 3nt5%,(a$e de )a,t. Co(e/u( %eu6 care a )o$t de $er& c 3n acea z 6 a o% $ $!7 $,ec ) ce ace$t (ucru6 *t nd c! o)erta era e1,( cat! cu c(ar tate 3n %ater a(u( ,ro%o' ona(. Acea$ta nu era o $cuz!6 deoarece o.( /a' a a$ $tentu(u de &5nz!r e$te de a n)or%a 3n ,er%anen'! c( entu( de$,re ,ro%o' (e actua(e. S n/uru( (ucru care (7a $a(&at6 a )o$t ace(a c! era nou 3n )unc' e * nu a&ea e1,er en'a nece$ar! ,entru a rea( za ace$t a%!nunt. <

2n ur%!toare(e z (e a% 3n&!'at cu% $! %en' n act & ( nearu( au aAutoru( ,(anur (or de %,(antare * de a$e%enea cu% $! ,roce$ez * $! ,un ra, d 3n ra on rece,' (e d n ) ecare z * returur (e de ,rodu$e >rece,' e c( en' * ca. ne de ,ro.!@ 3nce,5nd cu ,rodu$e(e ,r or tare. T %, de dou! z (e6 a% 3n&!'at tot ce era nece$ar de$,re %arca Pa$$ on6 aAun/5nd $! cuno$c * $! $t!,5ne$c a&antaAe(e e1c(u$ &e a(e %!rc (or Pa$$ on * a(e %!rc (or de co%,onent. Pe (5n/! ace$tea6 a% 3n&!'at c! (a Dec4at(on6 c( entu( e$te con$ derat n& tatu( de onoare a( %a/az nu(u 6 a$t)e( c! at tud nea %ea tre.u e $! ) e una ,oz t &! J M5%.et6 Sa(ut6 Contact & zua( K. O a(t! caracter $t c! $,ec ) c! ,o$tu(u e$te aceea de a7% a$cu(ta c( en' * de a $)!tu dac! dore$c6 o)er ndu7(e ,rodu$e * H$au $er& c ada,tate ne&o (or * dor n'e(or (or. " treia spt-0na D n ,unctu( %eu de &edere acea$t! $!,t!%5n! a )o$t cea %a ntere$ant! d ntre toate tre 6 deoarece nu a %a )o$t ne&o e $! $t!% ,e (5n/! ce (a(' a$ $ten' $! &ede% cu% 3* rea( zeaz! trea.a6 c a% )o$t * no ,u* 3n )a'a )a,tu(u 3%,( n t. Mana/eru( a dec $ ca t %, de o $!,t!%5n! $! (ucr!% ca * cu% a% ) an/aAa' ,e ,o$tu( de a$ $tent &5nz!r . M e % 7a ,(!cut ce( %a %u(t6 deoarece a% a&ut contact cu c( en' * a*a a% reu* t $! 3n&!' * $!7% dau $ea%a de reac' (e ) ec!ru a 3n d )er te $ tua' 6 at5ta t %, c5t % 7a ,er% $ ,ro/ra%u( * ,er oada de ,ract c!. Lucru( cu c( en' 6 ,oate ) unu( )ru%o$ dac! *t cu% $!7 a.ordez 6 dar c5teodat! e$te * o.o$ tor. At5ta t %, c5t *t c! )ac )a'! $tre$u(u 6 $,ortu( e$te ,a$ unea ta * c( en' ' $e ,ar %,ortan' * &re $!7 aAu' 3n d &er$e ne(!%ur r ace$t t %, de $(uA.a 3' ,oate aduce $at $)ac' ,ro)e$ ona(e. Pot $! $,un c! ,e (5n/! atr .u' co%erc a(e ace$t ,o$t %,( ca * %u(te atr .u' de $ecur tate. F ecare ,er$oan! are un ro( atr .u t de c!tre %ana/eru( de o,era' un 3n caz de ncend u6 acc dent dar e$te de dator a %ana/eru(u de de,arta%ent $! $e re$,ecte ace$te re/u( . Ma %u(t dec5t at5t a$ $tentu( de &5nz!r r!$,unde de $ecur tatea ,rodu$e(or d n

de,arta%ent6 ant )urtare6 &er ) carea une .une )unc' ona( t!' a $ $te%e(or e(ectr ce * e(ectron ce d n de,arta%ent * a.$.%.d.

1. Rezu)tate)e perioadei de practic


2n toat! acea$t! ,er oad! a% acu%u(at %u(te n)or%a' no * ntere$ante. Ce ,ot $,une e$te c! to' oa%en de aco(o au )o$t a%a. ( * dorn c $!7% e1,( ce c5t %a %u(te (ucrur 3n ( % ta t %,u(u d $,on . (. Ca rezu(tat ,ot $,une c! a )o$t o e1,er en'! 3n ,(u$6 ce $,er c! ,e & tor $!7% ) e )o(o$ toare. A% 3n&!'at cu% tre.u e $! nterac' onez cu c( en' 6 dea$e%enea %odu( cu% tre.u e $! te co%,or' 3n ace$te re(a' cu c( en' 3n )unc' e de t ,u( ace$tora ,recu% * de $ tua' (e create. Per tota( con$ der c! a )o$t o e1,er en'! un c! care $,er $! %! aAute ,e %a de,arte * con$ der c! a )o$t o o,ortun tate %en$! de a (ua contact cu %ed u( ,ro)e$ ona( de a)acer d n Ro%5n a.

Conc)uzii i propuneri
Du,! 3 $!,t!%5n de z (e ,ot tra/e conc(uz a c! e$te un ,o$t care cere %u(t d na% $%6 ant c ,are6 or/an zare6 * 3n care ,uterea de dec z e e$te )oarte %are. Un a(t (ucru care % 7a atra$ aten' a * % 7a ,(!cut a )o$t ace(a c! ,e (5n/! atr .u' ar ) F d $,on . ( tatea de a de$c4 de o ca$!6 dac! )(u1u( de c( en' o cerea. Ca * ,ro,uner tre.u e $! %en' onez c! nu a%6 deoarece 3n acea$t! co%,an e d n ,unctu( %eu de &edere totu( )unc' oneaz! 3n ,ara%etr nor%a( 6 at5t c5t a% ,utut o.$er&a 3n z (e(e c5t a% )o$t 3n ,ract c!. A% ,(ecat de aco(o cu un /u$t ,(!cut. Oa%en $unt un ' * totu( ,are c! e$te ca 3ntr7o %are )a% ( e. Con$ der c! dac! acea$t! co%,an e cont nua $! %e(e ,r nc ,a(e care (e rea( z!% z (n c6 a&ea% ,o$ . ( tatea de a %! ocu,a * de a(te (ucrur cu%

(ucreze e1act cu% a% cuno$cut7o eu &7a aAun/e $! ) e una d ntre ce(e %a ,ro) ta. (e * ce(e %a %ar ) r%e care act &eaz! ,e , a'a de reta ( d n Ro%5n a. A*a cu% a% %a %en' onat a )o$t o e1,er en'! un c! ,r n care a% (uat (e/!tura cu %ed u( de a)acer * care %7a %ot &at * %7a deter% nat $! 3nce, $! (ucrez 3ntr7o a$t)e( de co%,an e.

Bi+)io2rafie :
1. 4tt,FHHIII.decat4(on.roHROH "% 3 FI DE POST
OBIECTIVUL POSTULUI S ofer clienilor notri produse i servicii de calitate care s-i fac s revin. S produc performane economice i umane de durat S fiu un bun ambasador al mrcilor Passion

VNZTOR ARTICOLE SPORT

NIVELUL DE RESPONSABILITATE AL POSTULUI Principiul de baz al activitii mele comerciale este Cea Mai Bun Ale ere !iber "# $%nd pe baza contactului direct cu clientul cruia &i propun o soluie pentru fiecare nevoie i dorin a sa. Asi ur dinamica sc'imbului comercial i arantez disponibilitatea produselor (stocul potrivit la momentul potrivit) Contribui la securitatea clienilor mei i a ma azinului.

INDICATORI AI PERFORMANEI Creterea cifrei de afaceri a domeniului i*sau consolidarea universului Creterea numrului de clieni ai domeniului i*sau consolidarea universului Procentul de si uran &n raion +ata articolelor care lipsesc la inventar (din cauza furturilor...etc.) ,umrul i evoluia cardurilor de fidelitate ,umrul de familii e-emplare validate .n fiecare an# aceti / indicatori vor fi stabilii de ctre Mana erul de 0epartament ATRIBUII mi axez ac i!i a ea c"me#cia$% &!'(z%#i$e) *e Li(ea# +i *e *#i(ci*i,$ Ce$ei Mai B,(e A$e-e#i Li.e#e

10

.mi dezvolt competenele cu privire la linear prin perfecionarea familiei e-emplare. 1mplantez i &mi menin activ linearul au a2utorul planurilor de implantare i a performanelor economice ale familiilor mele. 3arantez dispersia rapid i de calitate a fiecrei recepii de marf. Procesez i pun rapid &n raion recepiile din fiecare zi i retururile de produse (recepie clieni i cabine de prob) &ncep%nd cu produsele prioritare. 3arantez c normele de protecie anti furt# de aran2are pe umerae i pe mrimi sunt respectate pentru 4556 dintre produse. 3arantez un facin permanent ireproabil# &ntr-un mediu curat 3arantez c 4556 dintre produse au &n permanen baliza2 3arantez actualizarea zilnic a etic'etelor te'nice i a preurilor fiecrui produs Procesez zilnic rupturile de stoc &n momentul efecturii facin -ului i urmresc eliminarea stocurilor adormite ". Cunosc i evideniez produsele 7855 5559 i cele uzate. Scad preul dac este necesar. Asi ur dinamica linearului prin evidenierea produselor :5*;5# produselor albastre# promoiilor etc.< Asi ur pre tirea calitativ a domeniului meu &n vederea inventarului economic i fiscal. Particip la acest inventar. 4556 dintre produse sunt etic'etate.

V'(za#ea *#i( i( e#me/i,$ c"( ac ,$,i /i#ec c, c$ie( ,$ .nt%mpin clienii ma azinului meu cu o atitudine pozitiv =%mbet# Salut# Contact vizual " ca i cum ar fi invitaii mei. &mi ascult clienii i &i sftuiesc dac doresc # oferindu-le produse i*sau servicii adaptate nevoilor i dorinelor lor. Propun clienilor cardul 0ecat'lon i serviciile asociate (dovada de ac'iziie# bon de aranie# coresponden...) .mi &mprtesc propriilor pasiuni sportive cu clienii# &n timpul v%nzrii# al evenimentelor e-clusive# al testelor de produse. >r anizez manifestaii cu caracter sportiv pentru clienii mei Cunosc i stp%nesc avanta2ele e-clusive ale mrcilor Passion i ale mrcilor de component A2ut clienii s ia decizii fc%ndu-le recomandri c'iar la cabina de prob. Propun produse complementare la finalul fiecrei ac'iziii ?tiu s propun servicii asociate v%nzrii (card de fidelitate# aranie# trasabilitate#finanare# !!0# monta2) 3arantez c 4556 dintre produse ce reprezint investiii i*sau produse cu risc pot fi urmrite prin intermediul cardului de fidelitate pentru a-mi putea contacta clienii &n cazul &n care produsele respective sunt retrase. .mi dezvolt v%nzrile comunic%nd direct cu clienii prin intermediul potei electronice (email). Pre tesc produsele rezervate de ctre clienii mei pe internet. Iau decizii i rspund prompt la fiecare solicitare, reclamaie sau sugestie venit din partea clienilor. Comunic informaiile utile Serviciului Calitii pentru ameliorarea produselor i asigurarea securitii clienilor notri. O#-a(iza#ea /i(amic% a c"me#0,$,i /i( ca/#,$ Rai"(,$,i me,1 a U(i!e#2,$,i me, +i a ma-azi(,$,i Particip alturi de +esponsabilul de @nivers la redactarea proiectului comercial al @niversului. .mi informez responsabilul de @nivers de preurile concurenei pentru a aciona local. Avideniez i arantez permanent disponibilitatea produselor avanta2oase pentru clienii mei B :5*;5# C*D5# operaiuni comerciale# StarEeeF# ediii limitate# seturi i oferte.

11

0ezvolt alturi de +esponsabilul de @nivers un proiect bazat e-clusiv pe conceptul de client-actor &n coeren cu politica comercial a universului. Pun &n eviden >peraiunile Comerciale# promoiile# soldurile# ofertele i seturile de produse. Propun i amena2ez capetele de ondol i mobilierul de cas. !e sc'imb rapid &n funcie de performanele lor.

C"( #i.,0ia $a 2ec,#i a ea ,(i %0ii .n caz de risc# decid imediat # aciunile de prevenire p%n la evacuarea total a ma azinului. Cunosc i aplic re ulile de prevenire i de reacie &n caz de incendiu. .mi cunosc rolul &n caz de evacuare deoarece am participat la e-erciiile anuale. Aplic i m asi ur c sunt aplicate ansamblul procedurilor &n ceea ce privete flu-ul de marf. +eacionez prompt i activ &mpotriva furturilor. Aplic i m asi ur c sunt aplicate re ulile de stocare# de manipulare i de utilizare a materialelor i produselor periculoase. @tilizez mi2loacele de protecie necesare. Aplic +e ulile de Securitate de Baz &n @nivers. 3arantez si urana clienilor cu fiecare produs v%ndut (am fost format s pre tesc calitativ bicicletele# s montez le turile de sc'i# s estionez datele de valabilitate...) ?tiu ce atitudine trebuie s am &n caz de t%l'rie# deoarece am fost instruit de ctre superiorul meu &n acest sens. C"( #i.,0ia $a 2ec,#i a ea i(2 i ,0iei &O.$i-a0ii *e $i(ie /e 2ec,#i a e1 23(3 a e 4( m,(c31 2i a m%2,#i$"# /e i( e#!e(0ie 4( caz,$ 2i ,a0ii$"# /e ,#-e(0% &i(ce(/i,1 c, #em,#1 a ac a#ma ) Ec5i*ame( ,$ /e *#" ec0ie &EIP) +i ec5i*ame( ,$ /e $,c#, &EIL) ac"#/a 6 Ma e#ia$e i-ie(ic"7 2a(i a#e Ec5i*ame( i(/i!i/,a$ /e *#" ec0ie EIP 8 Mi2loace cu care este dotat fiecare participant &n procesul de munca pentru a putea fi prote2at &mpotriva riscurilor de orice natur. A1P are ca scop prevenirea accidentelor de munca i a &mbolnvirilor profesionale i trebuie utilizat atunci c%nd riscurile de vtmare nu pot fi evitate sau limitate prin mi2loace te'nice de protecie colectiv sau prin msuri# procedee# metode de or anizare a muncii. Corespunztor activitii desfurate i riscurilor evaluate# an a2atul nu beneficiaz de ec'ipament de protecie. Ec5i*ame( i(/i!i/,a$e /e $,c#, EIL G Mi2loacele pe care persoanele 2uridice i fizice trebuie s le asi ure salariatului &n vederea utilizrii lor &n timpul procesului de munc pentru a le prote2a &mbrcmintea proprie sau corpul. A1! se utilizeaz pentru a prote2a 'ainele normale de influenele e-terioare care pot aciona &n timpul activitii. C"#e2*,(z% "# ac i!i %0ii /e29%+,#a e +i #i2c,#i$"# e!a$,a e1 a(-a:a ,$ .e(e9iciaz% /e ,#m% "#,$ ec5i*ame( /e $,c#,; Ve2 a Deca 5$"( 2i Ec,2"(6 >bli aia lucrtorului este de a &ntreine &ntr-un mod adecvat acest ec'ipament pentru a asi ura o prezen impecabil i civilizat &n faa subalternilor i colaboratorilor. Acordarea ec'ipamentului se &nre istreaz &n contabilitate &mpreun cu celelalte efecte personale (calculator de birou# laptop# etc.)# pentru care va semna o fia de ma azie. 1n cazul inc are salariatul pleac din unitate at%t uniforma cat si obiectele de inventar se vor returna. Ma e#ia$e$e i-ie(ic"72a(i a#e 8 Materialele# care prin natura# coninutul i modul lor de dotare# asi ur i iena an a2atului la locul de munc# asi ur sntatea acestuia i acordarea primului a2utor &n cazul accidentelor care pot aprea &n timpul procesului de munca. Aceste materiale au scopul completrii msurilor enerale de protecia muncii pentru prevenirea unor &mbolnviri profesionale Pentru acordarea materialelor i ienico-sanitare# lunar se va &nainta c%tre eful direct o list care s conin medicamentele uzuale necesare compartimentului.

1#

Materialele i ienico-sanitare se acord ratuit de ctre an a2ator tuturor salariailor. @tilizarea abuziv sau ne2ustificat a materialelor i ienico-sanitare din vina lucrtorilor# &nainte de termenul prevzut pentru utilizarea eficient a acestora# atra e rspunderea fiecruia pentru pre2udiciul cauzat.

O.$i-a0ii$e *e $i(ie /e 2ec,#i a e a m,(cii +i a 2i ,a0ii$"# /e ,#-e(0%6 $oi respecta &ntocmai instruciunile primite din partea responsabilului desemnat cu securitatea i sntatea &n societate# pentru a nu pune &n pericol at%t propria persoan c%t i a altor persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale &n timpul desfurrii activitiiH $oi participa la instructa2ele periodice pe line de securitate a muncii i situaii de ur en # voi &nsui i respecta prevederile le islaiei din domeniul securitii i sntii &n munc i msurile aplicabile la locul de munc# prezentate la instructa2ele periodiceH .n caz de risc# iau decizii prompte (de la situaii cu risc sczut p%n la situaii ce necesit evacuarea ma azinului)H Aduc la cunotina conductorului locului de munc i responsabilului cu securitatea i sntatea &n societate# accidentele de munc suferite de propria persoan (pe traseul de deplasare la*de la serviciu# sau &n timpul desfurrii activitii &n ma azin sau &n alte locaii corespunztor atribuiilor i sarcinilor de munc zilniceH 0e asemeni voi aduce la cunotina superiorului accidentul de munc suferit de ali lucrtoriH $oi pstra ordinea i disciplina la locul meu de muncH $oi da informaii referitoare la securitatea muncii &n unitate# la solicitarea inspectorilor de munc in cazul controalelor efectuate de acetiaH Aplic i &ncura2ez aplicarea ansamblului de proceduri &n materie de flu- de persoane# manutan marf i voi impune oprirea activitii &n cazul unei situaii eneratoare de pericol rav i iminentH M an a2ez s particip la aciunile or anizate de an a2ator pentru controlul periodic al strii de sntateH M prezint la serviciu odi'nit# fr s fi consumat buturi alcoolice i nu consum buturi alcoolice &n timpul pro ramului de lucruH Comunic imediat an a2atorului orice situaie de munc despre care are motive &ntemeiate s o consider un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor# colaboratorilor i clienilor# precum i orice deficien a sistemelor de protecieH @tilizez ec'ipamentul individual de protecie din dotare &n condiiile prevzute pentru utilizarea lui precum si &n condiiile favorabile apariiei factorilor de risc &mpotriva crora a fost conceput ec'ipamentul respectiv. Sunt responsabil i contient privind consecinele pstrrii i &ntreinerii corecte a A1P i de asemeni c sunt rspunztor de iniierea A1P atunci c%nd situaia o impune. $oi pstra i &ntreine corespunztor ec'ipamentul de lucru acordat. $oi &nsui msurile de acordare a primului a2utor i-l voi acorda# at%t c%t este raional posibil persoanelor aflate &n situaia de a primi &n ri2iriB cole i# clieniH Cunosc instruciunile de prim intervenie# planul de msuri i intervenie &n caz de pericol rav i iminent (2af armat# incendiu# cutremur# e-plozie# etc.)H $oi participa la e-erciiile de simulare privind intervenia &n caz de pericol rav i iminent stin ere i evacuare &n caz de incendiu# cutremur# 2af armat. 3arantez securitatea clienilor la fiecare v%nzare de produs (pre tirea calitativ a bicicletelor pentru c am fost format &n acest sens# montarea le turilor de sc'i# estionarea datelor de valabilitate) Cunosc ce conduit trebuie s am &n caz de 2af sau a resiune# pentru c am fost format de responsabilul meu &n acest sens. M obli s solicit superiorului meu o instruire in domeniul sntii i securitii &n munc &n cazul &n care consider c instruirea de baz nu mi-a fost suficientH ATRIBUII COMPLEMENTARE DEPARTAMENT) &NCREDINATE DE CTRE MANA<ERUL DE

13

Dez!"$

a#ea c"m*e e(0e$"# $a ca2a /e ma#ca Sunt disponibil s desc'id o cas# dac flu-ul de clieni o cere. Stp%nesc procedurile de &ncasare de la desc'iderea i p%n la &nc'iderea casei Sunt responsabil de fondul de cas pentru a asi ura o estionare optim a predrii banilor (reducerea alimentrii cu bani). Aplic re ulile eseniale cu privire la bani de la desc'iderea casei p%n la depunerea lor &n seif. Sunt responsabil de fondul meu de cas i de diferenele aprute &n momentul decontului.

mi /ez!"$ c"m*e e(0e$e 4( a e$ie# .nt%mpin clienii i le ofer servicii e-press ca rspuns la nevoile lor. Afectuez un deviz ratuit i sau o luare &n primire precum i o not de atelier pentru fiecare prestaie e-press. Stp%nesc modul de facturare B plat# aranie# ofert. .n caz de nevoie# &mi informez clientul cu privire la evoluia prestaiilor efectuate la produsul su. Aplic normele de securitate &n atelier. Dez!"$ a#ea c"m*e e(0e$"# *#i( 9"#ma#e .mi stabilesc un proiect# cu obiective cantitative# calitative i date limit pe care le urmresc re ulat &mpreun cu superiorul meu. Iormez pe teren# validez cunotinele practice ale sta iarilor i informez superiorii acestora cu privire la evoluia lor .mi planific i &mi or anizez formrile pe parcursul anului cu a2utorul road-booF-urilor actualizate. Jransmit informaiile i propunerile mele de &mbuntire# departamentului de +esurse @mane sau +esponsabilului de formare re ional*naionalH Jransmit &n re iune*ar atestatele de prezen semnate# pentru a fi ar'ivate. A2i-,# *e#ma(e(0a $a /e2c5i/e#e #ece*0ie (numai pentru ma azinele mici i cele cooptate de ctre responsabilul de e-ploatare al re iunii sau rii) +espect i m asi ur c sunt respectate toate consemnele de securitate (desc'idere# evacuare...) &nainte de desc'iderea ma azinului. >r anizez recepia i aplic procedurile specifice acesteia. 0emarez pre tirea produselor pentru aran2area &n raft.

1"