Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS/CONTENTS

SISTEME DE DRENAJ
Sunt utilizate n instala ii de preluare a apelor de infiltra ie, a apelor din acviferul cu suprafa a liber , a apelor din capt ri, a l evigatului din depozitele de de euri, n instalaii de captare a biogazului din depozitele de de euri menajere. Drainage systems. Are used in facilities of water infiltration, water from the aquifer, the water collection, the leachate collection from landfills, the capture of biogas from landfill of household waste. Conducte de drenaj din PVC cu fante............. .......... pag.2 PVC drainage pipes with slots Conducte de drenaj din HDPE cu fante......... ........... . pag.2 HDPE drainage pipes with slots Conduct e gofrat e flexibil e de drenaj din PVC cu perforaii.................................................................. pag.3 PVC corrugated flexible drainage pipes with slots Stai i de pompare ape de drenaj........... ................... pag.3 Pump stations for drainage water Geocompozite tridimensionale de drenaj.................... pag.4 Threedimensional drainage geocomposites Geocompozite tridimensionale de drenaj n an........ pag.5 Threedimensional trench drainage geocomposites

EN

EN EN

EN EN EN

EN

SISTEME DE SEPARARE I FILTRARE


Utilizate ca an velope pentru conductele de drenaj datorit permeabilitii i capacitii de retenie a particulelor de sol n cazul geotextilelor i ca sisteme de etanare a depozitelor de deeuri i a diverselor rezervoare pentru lichide, n cazul geomembranelor i al geocompozitelor bentonitice. Separation and filtration systems. Nonwoven geotextiles are used as envelopes for drainage pipes thanks to their permeability and property to retain soil particles, geo membranes and bentonite geocomposites are used as insulation systems in landfills, reservoirs, sealing in various constructions. Geomembrane......................................................... . pag.6 Geomembranes Geotextile neesute................................................. . pag.7 Nonwoven geotextiles Geocompozite bent oni ti ce....................................... pag.9 Bentonite geocomposites

EN

EN

EN EN

SISTEME DE REABILITARE I RA N FORSARE

EN

EN EN EN

Geotextile esute din fibre de PP...................................................................................................... ..pag.10 Woven PP geotextiles Geogrile.............................................................................................................................................. pag.11 Geogrids Geomateriale tridimensionale pentru controlul eroziunii..................................................................pag.12 Three dimensional erosion control geomats

sisteme de drenaj
1

Utilizate la ranforsarea straturilor de funda ie cu substrat slab n construc ia de drumuri, autostr zi, drumuri temporare, c i ferate, aeroporturi, parc ri; la preveni rea eroziunii, a alunecarilor de teren; pentru stabilizarea versan ilor; la depozite de deeuri. Rehabilitation and reinforcement systems Are used for reinforcing the weak layers of the foundation in the construction of roads, highways, temporary roads, railways, airports, parking, to prevent erosion landslides and to stabilize slopes.

SISTEME DE DRENAJ .

Conducte de drenaj /Drainage pipes


Aplica ii: preluarea apelor de infiltra ie, a apelor din acviferul cu suprafa a liber , a apelor din capt ri, a levigatului din depozitele de de euri, captarea biogazului din depozitele de de euri menajere , disiparea n sol a apei meteorice i a apei provenite de la microsta ii de epurare. Avantaje: capacitate de transport a lichidelor cu 20-30% mai mare dec t n cazul altor materiale datorit rugozit ii mai mici ; sunt mai pu in influen ate de tas ri i/ sau mi c ri ale scoar ei, comparativ cu conductele din beton, argil ; u or de pus n oper ; posibilitatea mecaniz rii lucr rilor ; masa materialului transportat de 40 ori mai mic ; cheltuielile cu transportul de 4 6 ori mai mici decat n cazul ut iliz rii altui tip de material (argil , beton, etc.) ; durata de via estimat de cel pu in 50 ani. Applications: used for intercepting infiltration water, aquifer water, drinking water, leachate from landfills, capturing biogas from domestic waste in landfills, soil dissipation of rain water and water from clearing seedy domestic stations. Advantages: flow capacity 20 - 30% bigger than that of other materials thanks to lower roughness; lower influence under s ettlement; easy to assemble; easy to mechanize works; weight to carry at site 40 times lower, costs of transportation 4 - 6 times lower; estimated lifetime at least 50 years. p

EN

Conducte de drenaj din PVC cu fante


DN(mm) 110 125 160 200 250 315 400 Unghi () x x x x x x x Lungime(m) e(mm) 6 6 6 6 6 6 6 3,2 3,2 4 4,9 6,2 7,7 9,8 COD DR0110X0006* DR0125X0006* DR4160X0006* DR4200X0006* DR4250X0006* DR4315X0006* DR4400X0006*

DN e

2-180

1-90

EN

*Produs pe baz de comand . - l imea fantei : 0,5; 0,7; 1,5; 2 sau 3mm; p - pasul ntre fante, de-a lungul conductei: uzual 15mm, unghiul pe care se vor practica fantele: X = 1 pentru 90, 2 pentru 180, 3 pentru 270, 4 pentru 360 Conductele de drenaj se execut n mod uzual la bare de 6m. PVC drainage pipes with slots *Produced only by order. - Slots width: 0,5; 0,7; 1,5; 2 or 3mm; p - Step between slots, along the pipeline: usually 15 mm; angle at which slots will be cut: X = 1 to 90, 2 to 180, 3 to 270, 4 to 360. Usually, drainage pipes are 6m long.

3-270

4-360

Conducte de drenaj din HDPE cu fante


Aplica ii: utilizate n special la colectarea levigatului i a biogazului n depozitele de de euri. Avantaje: capacitate de a rezista la nc rc ri i ocuri mari caracteristice depozitelor de de euri; s e pot realiza cu u urin instala ii de captare a levigatului sau biogazului cu configura ii complexe; p strarea caracteristicilor hidraulice pe toat durata de via n condi iile unei exploat ri corecte; d urata de via estimat de peste 50 ani . DN(mm) 160 180 200 225 250 280 315 355 400 Unghi () x x x x x x x x x Lungime(m) e(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 -limea fantei: 4 - 10mm; p-pasul ntre fante, de-a lungul conductei de la: 15 - 100mm, unghiul pe care se vor practica fantele: X = 1 pentru 90, 2 pentru 180, 3 pentru 270, 4 pentru 360. e Conductele de drenaj se execut uzual la bare de 6m.
2-180 1-90

sisteme de drenaj

DN

3-270

4-360

EN

*Produs pe baz de comand. HDPE drainage pipes with slots Applications: used mainly to collect the leachate and biogas in landfills. Advantages: able to withstand the landfills shocks and loadings; installations with complex configurations can be easily made for capturing leachate or biogas; keeping hydraulic characteristics throughout the lifetime, when properly used. Estimated lifetime over 50 years. -slots width: 4 - 10mm; p-step between slots along the pipeline: from 15 to 100 mm, angle at which slots will be cut: X = 1 to 90, 2 to 180, 3 to 270, 4 to 360. Usually, drainage pipes are 6m long. *Produced only by order.

Conducte gofrate flexibile de drenaj din PVC cu perforaii


Aplicaii: se preteaz la instalaii de drenaj de complexitate mic, unde nu sunt implicate ncrcrcri mari. Avantaje: uor de instalat datorit flexibilitii i greutii mici; mbinare simpl cu ajutorul fitingurilor cu clipsare; pretabile la lucrri complet mecanizate.
Diametru nominal Diametru exterior Diametru interior Suprafaa Raza de curbur Cantitate COD 2 o DN(mm) De(mm) Di(mm) perforat(cm /m) aproximativ la 0 C pe colac (m) 50 50 44 32 200 50 DR105040000 80 80 72 26,3 500 50 DR108040000 100 100 91 24,9 500 50 DR111040000 125 125,5 113 25 500 50 DR112540000 160 159,5 144 41,3 50 DR116040000 600

NOT: pentru detalii v rugm consultai fiele tehnice

EN

PVC corrugated flexible drainage pipes with slots Applications: s uitable in drainage installations with small complexity, that do not involve large loads. Advantages: easy to install due to the flexibility and low weight; easy to joint different parts of the system thanks to the clip fittings; suitable for fully mechanized works. NOTE: for details please view the technical data sheets

DN Di

Staii de pompare ape de drenaj


Staia de pompare subteran, reprezint soluia complet automatizat, utilizat ca punct de colectare, recuperare, pompare i ridicare a apelor de drenaj i/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul reelelor de canalizare. Produsele respect cerinele SR EN 12050-1,2,3 & 4 i SR EN 12056-4. Componentele staiei de pompare: bazin de recepie, electropomp, elemente de comand i control. Avantaje: compact, etan, amprent minim pe sol; uurin n instalare; extragere comod a electropompelor, pentru ntreinere uoar; robinet de reinere pentru prevenirea refulrii; multiple posibiliti de conectare, dispuse pe un unghi orizontal maxim de 315; operare automat, prin intermediul sistemului de comand, sau manual. Aplicaii: locuine sau grupuri de locuine; cldiri de birouri; spaii publice; parcri etc.

tipul staiei de pompare o electropomp dou electropompe


EN

debit ( m 3/h)/H de pompare(m) de la 2m 3/h/H=25m pn la 36 m 3/h/H=1,4m de la 4m 3/h/H=25m pn la 72m 3/h/H=1,4m

pump station type one pump two pump

flow ( m 3/h)/H - head(m) from 2m 3/h/H=25m to 36 m 3/h/H=1,4m 3 from 4m /h/H=25m to 72m 3/h/H=1,4m

sisteme de drenaj
3

Pump stations for drainage water Underground lift pump drainage water stations represent an automatic solution, used as a point of collecting, recovering, pumping out and ascending drainage and/or pluvial waters, from areas beneath the level of sewage systems. All the products are according to SR EN 12050-1, 2, 3 & 4 and SR EN 12056-4. The elements of the lift pump station are: receiving basin, electro-pump, command and controlling elements. Advantages: compact, perfectly sealed, minimum ground area occupied; easy to install; easy to extract the pumps, in order to be maintained in perfect condition; check valve to prevent back flow; multiple ways of connection, for a maximum angle of 315; automatic control of the station, through the automatic or manual control of the station. Applications: houses or groups of houses; office buildings; public areas; parking lots etc.

SISTEME DE DRENAJ .
C

B A

A - cot de la nivelul solului la conducta de alimentare B - cot de la nivelul solului la conducta de refulare C - distan pe orizontal de la staia de pompare la reeaua de canalizare D - nlime total de pompare

EN

A - Bench mark from the ground level to the water supply pipe B - Bench mark from the ground level to the pressing pipe C - Horizontal distance from the lift pump station to the sewage system D - Total lift pump height

Geocompozite tridimensionale de drenaj


Descriere: geocompozit de drenaj tridimensional fabricat din monofilamente extrudate de PP(polipropilen ) formate din fabrica ie cu inflexiuni piramidale sau cu canale paralele lipite termic cu unul sau dou geotextile ne esute de PP (polipropilen ) (versiunea LC sau LCL ) sau cu un strat de geotextil ne esut de PP (polipropilen ) i un strat barier (versiunea ICL) .

tip /type G LC

tip /type G LC/LCL

tip/type D LC /LCL

Aplicaii : Aplications: drenaj vertical vertical drainage ziduri de reinere tip sarcin contact de lucru contact load type rigid rigid <100kPa retaining walls fundaii moale soft rigid rigid <100kPa foundations tunele moale soft rigid rigid <200kPa tunnels picioarele podurilor moale soft rigid rigid moale soft <100kPa roof gardens sportfields grdini de teras moale soft rigid rigid 20kPa moale soft landfills terenuri de sport moale soft moale soft 20kPa baz <800kPa roads depozite deeuri moale soft moale soft acoperire <20kPa tip contact horizontal drainage contact type drenaj orizontal drumuri rigid rigid 50 -100kPa sarcin de lucru load

Func ii : Functions: drenaj drainage

filtrare filtration

protecie protection

sisteme de drenaj
4

bridges abutments

NOT : pentru detalii v ru g m consulta i fi ele tehnice NOTE: for details please view technical data sheets

Avantaje: este o alternativ cu o greutate mult mai mic a drenajelor tradi ionale cu pietri ; durabilitate i performan e hidraulice excelente; men inerea n timp a capacit ii de filtrare, evitndu-se astfel colmatarea miezului drenant; miezul drenant este protejat de geotextil; geotextilele de filtrare sunt permeabile at t pentru gaze c t i pentru lichide, permi nd astfel colectarea i transportul n miezul drenant at t a gazelor c t i a lichidelor; urm re te bi ne la montaj suprafe e neregulate i col uri; u or i ieftin de montat; propriet i mecanice i hidraulice foarte bune; propriet i hidraulice foarte bune chiar i la nc rc ri mari; geotextilul din componen a geocompozitului dep e te miezul drenant cu 10 cm pentru realizarea suprapunerii la montaj a dou geocompozite al turate.
EN

Three - dimensional drainage geocomposite s Three-dimensional drainage geocomposite s , formed of a three-dimensional geomat made by extruded monofilaments in polypropylene (PP) set in a cuspated configuration or in a configuration with parallel channels, jointed by thermobonding with one or two nonwoven geotextiles in polypropylene (PP) (LC or LCL version), or one nonwoven geotextile in polypropylene (PP) and a barrier layer (version ICL). Advantages: Provides a lightweight alternative to traditional sand and gravel drains; excellent durability and hydraulic performance; filtration maintenance properties, thus avoiding drain core clogging; protection of the drainage core; permeability of gas and liquids crossing the filters; molds to irregular surfaces and corners; easy and cheap installation; high hydraulic and mechanical properties; continuous flow even under high loads; 10 cm fabric overlap flap.

Geocompozit e tridimensional e de drenaj n an


Descriere: geocompozit pentru drenaj vertical n an uri , realizat prin lipirea la cald a patru component e geosintetice: miezul de drenaj realizat din monofilamente extrudate; filtrul din material geotextil ne esut de o parte i de alta a miezului de drenaj; geotextilul interior de separa ie . Avantaje: simplu i u or de fixat n an , sistemul de drenaj put nd fi acoperit cu u urin ; costuri cu punerea n oper mai mici dec t la sistemele conven ionale de drenaj (cu pietri ), pre ul pietri ului depinde ntr-o mare m sur de costul tra nsportului la antier; este sigur - muncitorii nefiind nevoi i s intre n an pentru a face instalarea; la fabricarea geocompozitului se folosesc cantit i reduse de resurse naturale; costul transportul ui este mai mic dec t n cazul folosirii materialelor tradi ionale .

NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice

sisteme de drenaj
5

SISTEME DE SEPARARE I FILTRARE.


Aplicaii : Aplications: drenaj n anuri nguste drainage in narrow trenches

drenaj n podgorii i livezi drainage in vine yards and orchards

drenajul oselelor road drainage

drenajul fundaiilor retaining wall drainage

EN

Three - dimensional trench drainage geocomposite s G eocomposite for vertical drainage in trenches consisting of four geosynthetic materials: a draining core in extruded monofilaments , two external geotextile layers with a filtration function , one internal geotextile separator layer . Advantages: quick and easy assembly at the bottom of the trench. The system is laid in the trench simply and rapidl y; installation costs are lower than with conventional methods (gravel). Inert materials are expensive and prices depend largely on the logistics of the work site; workers are not required to enter the trench during installation; "reduced use of increasingly precious natural resources; cheaper transportation. NOTE: for details please view the technical data sheets

Func ii : Functions: drenaj drainage filtrare filtration

Geomembrane
Descriere: este o membran de culoare neag r, stabilizat UV, produs prin extrudarea granulelor de HDPE, cu grosimi cuprinse ntre 0,6 si 3 mm, putnd avea feele netede sau texturate, fiind comercializat n suluri cu limea de 5,1 sau 8 m i cu lungimea pn la 200 m. Avantaje: geomembrana HDPE este rezistent la aciunea majoritii substanelor chimice, acizi, baze, sruri, nu este afectat de mucegai i microorganisme, nu poate fi penetrat de rdcinile vegetaiei din apropierea acesteia. Geomembrana HDPE nu afecteaz calitatea apei potabile. Aplicaii: etanarea i acoperirea depozitelor de deeuri, a iazurilor de decantare, a rezervoarelor pentru colectarea apelor uzate din industrie sau agricultur; etanri ale fundaiilor rezervoarelor; etanri ale parcrilor, ale staiilor de carburani, ale autostrzilor; izolri pentru prevenirea contaminrii apelor subterane; p r o t e c i e mpotriva exfiltraiilor de ap din lacuri, ruri, canale, rezervoare de ap potabil i rezervoare de ap nepotabil, din canale de irigaii, diguri i baraje; izolarea tunelelor, podurilor i viaductelor; izolaii n domeniul construciilor; izolare mpotriva umiditii solului, apei, radonului, metanului, substanelor uleioase, produselor chimice.

sisteme de drenaj
6

NOT: Uzual, geomembran cu ambele fee netede, la comand cu striaii pe o singur fa sau cu striaii pe ambele fee. Pentru detalii v rugm consultai fiele tehnice
EN

Geomembranes Is a black membrane, stabilised against UV radiation, obtained by extruding HDPE grades. Geomembrane rolls are 5,1 or 8m wide, 0,6 to 3 mm thick and up to 200 m long. Geomembrane sheets may have both sides smooth, one side smooth and one side textured or both sides textured.

EN

Advantages: geomembranes withstand the effects of chemicals, acid, alkaline and salt solutions. T he Geomembrane is not affected by mildew and micro-organisms. Furthermore, the Geomembrane cannot be penetrated by the roots of the surrounding vegetation. The quality of the drinking water is not affected by the use of geomembrane. Applications: bottom seals for communal landfills; capping of communal landfills; cesspools / tanks used to retain industrial and agricu lture waste waters; insulation of tanks foundations; insulation of parking lots, petrol stations, motorways to prevent groundwater contamination; protection against leakage of water from lakes, seas, river slopes, river canals, drinking water tanks and utility water tanks, irrigation channels, weirs and dams insulation; insulation of tunnels, bridges, viaducts etc.; insulation for construction industry; insulation against soil humidity, water, radon, meth an, oil substances, chemical substances.

NOTE: Usuall y, the geomembrane has both sides smooth, at order geomembrane is available with one side textured or both sides textured. For details view the technical data sheets

Geotextile neesute
Descriere: geotextilul neesut este un material realizat din fibre de PP ( polipropilen), PET (poliester) sau n amestec prin tehnologia de mpungere a acelor, cu grosimi de la 1,5 la 6,6 mm la 2kPa i mas specific de la 130 la 1200 g/m. n funcie de aplicaie se pot utiliza: geotextile neesute fr tratament termic, geotextile neesute cu tratament termic, geotextile cu fibre de nalt rezisten, geotextile cu rezisten mare la combustie. Geotextilul neesut este ambalat n suluri avnd lungimea desfurat de la 60 la 130m, cu limea pn la 6,5m. Avantaje: este rezistent la mucegai, bacterii, soluri acide (PP, PET), soluri alcaline (PP), la majoritatea substanelor chimice, rezistent la combustie. Expunerea la razele solare (radiaia UV) trebuie minimizat pentru a se evita fotodegradarea. La cerere se pot livra i geotextile neesute cu protecie UV.

Aplicaii: Construcia de drumuri: Construcia de strzi, autostrzi, ci ferate, aeroporturi............................................................ Construcia de drumuri locale, forestiere i drumuri de acces ................................................... Construcia de parcri, staii de carburani ............................................................................. Construcia de tunele i poduri .............................................................................................. Diguri, ramblee .................................................................................................................... Stabilizarea i protecia pantelor mpotriva eroziunii ................................................................ Amenajri hidrotehnice i construcii ecologice: Acoperire i drenaj pentru diguri ........................................................................................... Cursuri de ap, rezervoare - protecie mpotriva eroziunii ........................................................ Rezervoare, iazuri de decantare pentru protejarea geomembranelor......................................... Construirea gropilor de gunoi................................................................................................. Construcii terestre: Fundaiile cldirilor sau ale construciilor secundare ................................................................ Instalarea sistemelor de acoperiuri ........................................................................................ Izolarea cldirilor industriale i a altor tipuri de cldiri .............................................................. Drenaj - Strat filtrant pentru sol i conducte de drenaj.............................................................. Legend: P- protecie, S- separaie, R- ramforsare, F-filtrare, D-drenaj NOT: pentru detalii v rugm consultai fiele tehnice Funcie: S, R, F, D S, R, F, D P, S, F, D P, D D, F, S, R F, P,R D, F, P, R F, P P, D, R P, D, S D, F, R P, D, F P, D, F D, F

sisteme de drenaj
7

SISTEME DE SEPARARE I FILTRARE.

EN

Nonwoven geotextiles Nonwoven geotextiles are made of PP (polypropylene) fibres, PET (polyester) fibres or both, using the needlepunching technology. Depending on the application you can use one of the nonwoven geotextile types like nonwoven geotextile without thermical treatment, with thermical treatment, with high strength fibres or with higher resistivity against combustion. Geotextile sheets are up to 6,5 m wide, 1,5 to 6,6mm thick, areal weight from 130 to 1200 g/m and length from 60 to 200 m. Nonwoven geotextiles are delivered in rolls. Advantages: they are resistant to mildway, bacteria, acidic soils (PP, PET), alkalinic soils (PP), most chemicals and combustion. Exposure to sunlight (UV radiation) should be minimized in order to avoid photodegradation. We can supply versions of our geotextiles with enhanced UV protection.

Applications: Road construction: Construction of roads, motorways, railways, airports ................... ................................... ......... Construction of local communications, forest and access roads....................................... .......... Construction of parking lots, petrol stations ..................... ................................... ................... Construction of tunnels and bridges................................ .................................... .................. Embankments, separation of embankments from subsoil ....................................... ................. Stabilization and protection of slopes against erosion.......................................... .................... Water and ecological construction Covers and drainage for dykes............................................................................................... Water courses, reservoirs, protection against erosion............................................................... Reservoirs, sludge beds, geomembranes protection................................................................. Landfill construction............................................................................................................ Terrestrial constructions Building foundations, supporting constructions..................................................................... Installation of roofing systems.............................................................................................. Insulation of industrial and other buildings............................................................................. Drainage - filtration layer for land drainage and pipes............................................................... Legend: P- protective, S- separative, R- reinforcement, F-filter, D-drainage NOTE: for details please view the technical data sheets Functions: S, R, F, D S, R, F, D P, S, F, D P, D D, F, S, R F, P,R

D, F, P, R F, P P, D, R P, D, S

D, F, P, R F, P P, D, R P, D, S

sisteme de drenaj
8

Geotextile ne esute din fibre de PP pentru aplica ii gospodreti


Aplica ii: ranforsarea drumurilor, aleilor, c ilor de acces, a suprafe elor teraselor , protec ia nisipului, gazonului sau a altor suprafe e sensibile la poluare , separarea straturilor de sol n gr dini, protec ia drenajelor i a sistemelor de izolare n gr dinile cu iazuri . Disponibil n role: 1 x 10m, 1 x 20m, 1 x 50 m, 2 x 25 m . NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice
EN

Nonwoven PP geotextile s for household applications Applications: Reinforcement of roads, paths, entries, terrace surfaces . Protection against pollution of sand, lawn and other sensitive areas . Separation of layers of soil in garden pots . Protection of drainage and insulation systems in lake garden s. Available in rolls: 1 x 10m, 1 x 20m, 1 x 50 m, 2 x 25 m .

NOTE: for details please view the technical data sheets

Geocompozit e bentonitic e
Geocompozit format din bentonit sodic ntre dou straturi protectoare de geotextil, cel superior, geotextil esut de nalt rezisten , i cel de baz , geotextil ne esut. Avantaje: ciclurile nghe - dezghe , de uscare - hidratare, tas rile inegale , nu afecteaz performan ele hidraulice ale geocompozitului bentonitic gra ie plasticit ii i capacit ii de regenerare a bentonitei; u u r i n de punere n oper n compara ie cu argi la compactat ; cheltuiel ile de transport mult diminuate n compara ie cu argila, un camion de geocompozit echival nd cu 400 de camioane de argil ; uniformitate a caracteristicilor pe ntreaga suprafa a geocompozitului, acesta fiind supus unor controale riguroase de calitate, n compara ie cu caracteristicile argilei compactate care depind de omogenitatea materialului, echipamente le folosite, starea vremii, configura ia amplasamentului i factoru l uman; folosire eficient a volumului excavat, prin folosirea geocompozitului bentonitic m rindu-se volumul util cu 10% .

Aplicatii: impermeabilizarea structurilor diverse cum ar fi gropi de de euri, iazuri de decantare, rezervoare, canale, tunele, etc. NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice
EN

Bentonite geocomposites Mechanichally bonded composite, consisting of pulverized granulated bentonite, embedded and fixed between two layers of geotextile. Advantages: frost-thaw cycles, drying - h ydration cycles do not affect the hydraulic characteristics of bentonite geocomposite thanks to its plasticity and regeneration capacity; easy to assemble; cheaper transportation, one geocomposite truck equates with 400 trucks of clay; bentonite geocomposite is a homogeneous material subject to rigorous quality controls in comparison with compacted clay; using the bentonite geocomposite increases the useful volume of construction by 10%. Applications: w aterproofing of different structures like landfills (bottom seals and capping), cesspools, tanks, channels, tunnels, etc. NOTE: for details please view the technical data sheets

sisteme de drenaj
9

SISTEME DE REABILITARE I RAMFORSARE


Geotextile esute din fibre de PP
Geotextilul esut este de culoare neagr , fabricat printr-un proces special de esere a benzilor din fibre de PP (polipropilen ), fiind caracterizat de o rezisten ridicat la rupere att n direc ie longitudinal ct i n direc ie transversal , precum i de o elonga ie foarte mic . Propriet ile sale deosebite l recomand pentru folosirea n cele mai diverse lucr ri de construc ii. Livrarea geotextilului esut se face n suluri avnd l i mea de 5,2 sau 5,25m, lungimea desf urat 100m, masa specific de la 470 la 1600 g/m. Avantaje: posibilitatea construirii pe suprafe e foarte abrupte, pe suprafe e cu substrat slab; reducerea cantit ii de material de umplutur i a suprafe ei amenajate; structura esut a geotextilului asigur nu numai separarea umpluturii de substrat i prevenirea mix rii acestora ci permite i scurgerea apei d in amenajare pe toat durata de via a acesteia; structur a particular a geotextilului esut permite formarea pe suprafa a lui a unui filtru natural din particule de sol, care nu se colmateaz pentru o durat de timp foarte mare; durat de via de cel pu in 25 ani . Aplica ii: ranforsarea straturilor de funda ie cu substrat slab pentru construc ia de drumuri, autostr zi, drumuri temporare, c i ferate, aeroporturi, parc ri; ramforsarea terasamentelor, pantelor, digurilor i pere ilor rezervoarelor; constru c ii secundare i peisagistic ; sisteme de drenaj; construc ii hidrotehnice .

NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice

EN

Woven PP geotextiles It is a black woven geotextile, manufactured th r ough special weaving processes from PP (polypropylene) strip fibres and it is characterized by its high breaking strength at very low elongation. Its positive properties allow a wide range of applications. Geotextile sheets are 5,2 or 5,25 m wide, areal weight from 470 to 160 0 g/m and 100 m long. Woven geotextile are available in rolls. Advantages: possibility of building very steep surfaces also on bad subsoils; high reduction of used filling material and reduction of built-up area, woven structure of material ensures not only a separation of a foundation layer from the subsoil and prevents its mixing but also enables water passing t h rough the whole construction during its lifetime. The special woven structure of geotextile enables the creation of a natural filter made from soil particles on its surface, therefore geotextile does not clog for a very long time. Lifetime - at least 25 years. Applications: reinforcement of foundation layers with weak subsoil for construction of roads, motorways, temporary roads, railways, airports, parking lots. Reinforcement of embankments, slopes, banks and reservoir walls; building of supporting constructions and armoured terrestrial bodies, drainage systems , technical water constructions.

sisteme de drenaj
10

NOTE: for details please view the technical data sheets

Geogrile/Geogrids
Geogrile esute din fire de PET cu acoperire de PVC
Este o geogril esut , ne agr , fabricat din fire de PET (poliester) de nalt tenacitate cu acoperire de PVC. Dimensiunea ochiurilor matricei este 35 x 35 mm. Aplica ii: strat de reazem al nc rc rilor la drumuri, c i ferate, zone industriale i aeroporturi; ramforsarea terenurilor cu pericol de alunecare; stabilizarea versan ilor; construc ia barierelor mpotriva zgomotului; regenerarea terenurilo r industriale sterile; ramforsarea rambleurilor; protecie n depozite de de euri . NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice
EN

Woven geogrid s made of PET yarns with PVC coating It is a woven geogrid made of high tenacity PET (polyester) yarns with PVC coating. Mesh size is 35 x 35 mm. Advantages: increases soil resistance to landslides, prevents cracks, ensures a high resistance in contact with the filling material, can be used in projects even for incohesive soils . Lifetime - at least 25 years . Applications: load-bearing layers in roads, railways, industrial areas and airpo rts construction; retaining walls and extra-steep earthwork slopes; slope stabiliser; construction of noise barriers; reclamation of industrial wasteland; earth embankments over piles; landfills; bridging of underground voids or sinkholes. NOTE: for details please view the technical data sheets

Geogrile pentru armare asfalt


Este o geogril de culoare neagr , realizat din fibre sintetice acoperite de r ini polimerice bituminoase, pentru a conferi o aderen ridicat a geogrilei cu asfaltul i a straturilor de asfalt nt r e ele, destinat n special preveni ri i apari iei fisurilor n supra f e ele carosabile, reducerii costurilor de ntre inere i m ririi duratei de via a acestora . Avantaje: adeziune ridicat cu asfaltul; rezisten la rupere ridicat at t n direc ie longitudinal c t i in directie transversal , combinat cu o elonga ie redus ; comportare excelent la varia ii de temperatur ; rezisten de lung durat a drumului la sarcini dinamice; r ezisten bun la mb tr nire. Aplica ii: r amforsarea suprafe ei carosabile a str zilor i aeroporturilor , acoperirea cu asfalt a drumurilor vechi cu suprafa betonat . Lucr ri de repara ii i intre inere ale str zilor . NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice

EN

Asphalt reinforcement geogrids It is a black geogrid, made of synthetic fibers with polymeric bitumen coated, in order to realise a good adhesion of the geogrid and the asphalt and of asphalt layers, designed to prevent surfa ce cracks in roads, to reduce maintanance costs and increase their lifetime. Advantages: good adhesion caracteristics with asphalt; high tensile strength in both directions and low elongation; excellent behavior at temperature variations; long term durability of the road to dynamic loads; good resistance at ageing. Applications: road and airport surface reinforcement; overlays to old concrete roads; reconstruction and maintenance of old road surfaces. N OTE: for details please view the technical data sheets

sisteme de drenaj
11

SISTEME DE REABILITARE I RAMFORSARE


Geomateriale tridimensionale pentru controlul eroziunii
Descriere: este un geomaterial antieroziune fabricat din monofilamente de polipropilen sau poliamid (nylon) care sunt sudate mpreun pentru a crea o structur tridimensional . n cazul n care se dore te o structur cu o rezisten ridicat , se poate folosi geocompozitul armat tridimensional fabricat din monofilamente de polipropilen extrudate de jur mprejurul unei geogrile bidimensionale. Indexul alveolar al acestora dep e te 90%. Livrarea geomaterialului tridimensional se face n suluri av nd l imea de 1,95m, lungimea desf urat de p n la 52 m, mas specific de la 450 la 1180 g/m . Avantaje: i ndexul alveolar ridicat i structura sa particular , proiectat s optimizeze umplerea cu p m nt, garanteaz o bun dezvoltare a r d cinilor i o foarte bun cre tere a covorului vegetal de la suprafa a geomaterialului chiar i n condi ii dificile , cum ar fi versan i abrup i, taluzuri ale r urilor cu viteze ale curen ilor reduse; durata de via de minim 25 ani.

NOT : pentru detalii v rug m consulta i fi ele tehnice


EN Three - dimensional erosion control geomats

It is an anti-erosion geomat made of monofilaments of polypropylene or polyamide (nylon) which are welded together to create a three-dimensional structure. Where a high strength structuture is needed, you can use the three-dimensional geocomposite made of extruded polypropylene monofilaments which are welded together, with a double cusp structure and coupled in the extrusion phase with a high-resistance bidimensional geogrid. The alveolar index of the geomat is over 90%. Geomaterial sheets are 1,95 m wide, areal weight from 450 to 1180 g/m and up to 52m long. Three-dimensional erosion control geomats come in rolls. Advantages: The high alveolar index and its particular structure, which is designed to optimise the filling process, guarantee perfect root development and the strong growth of the surface vegetation even in diffi cult conditions, such as the steep slopes and streams with a modest current flow. Lifetime - at least 25 years. controlul eroziunii erosion control p rotec ie protection Funcii : Functions:

Aplica ii: Applications:

sisteme de drenaj

versani slopes

depozite de deeuri(acoperire) landfillds (capping)

drumuri i ci ferate roads and railways

talazuri i ruri river banks

lacuri artificiale artificial basins

NOTE: for details please view the technical data sheets

12

S-ar putea să vă placă și