Sunteți pe pagina 1din 3

TEZ LA MATEMATIC PE SEMESTRUL II

1. (4p) Scriei numrul de uncii deini!e pe mulime" A


{ } c b a , ,
#i cu $"l%ri &n
mulime" '
{ } b a,
(. (4p) Se c%n)ider unci" *R R +
( ) 3 x x
. S )e c"lcule,e pr%du)ul
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 0 1 2 3 f f f f f f f
-. (1.) /ie unci" *R
( ) ( ) R , 4 2 3 x f R, + m m x m
(4p) ") ) )e "le mR+ ")!el &nc0! unci" ) ie de 1r"dul &n!0i.
(4p) 2) ) )e "le m
, R
")!el &nc0! ) ie )!ric! de)cre)c!%"re pe R.
(3p) c) pen!ru m41+ ) )e "r"!e c
( )( ) n n x x f f f , 3 ........
56
4.((6) Se d unci" * ( ) 5 4 ,
2
+ x x x f R R
(4p) ") ) )e de!ermine punc!ele de in!er)ecie cu "7" 89
(4p) 2) ) )e de!ermine punc!ul de in!er)ecie cu "7" 8:
(.p) c) ) )e de!ermine $0rul p"r"2%lei #i ) )e preci,e,e ce el de de punc!
de e7!rem e)!e;iind c dre"p!
(.p) d) ) )e de!ermine p #! iind c dre"p!" 74p e)!e "7< de )ime!rie " 1r"icului.
=. (3p) S )e c"lcule,e* )in

359 sin .......... 2 sin 1 + + +
.. (.p) >em%n)!r"i e1"li!"!e"* !1" c!1"?
a a
a
2 2
2
sin
1
cos 1
sin 1

@. (.p) S )e c"lcule,e*
4 3
cos
6
sin

tg + +
3. (3p) Al"i c%)inu)ul un1Aiului din!re $ec!%rii* j i w i j i v 2 5 4 3 +
B. (3p) S )e de!ermine r"," cercului circum)cri) #i r"," cercului &n)cri)
!riun1Aiului A'C cu l"!urile .+ 3+ #i 16.
16. (16p) >"c &n !riun1Aiul A'C "re l%c rel"i"*
cos , 1 cos cos
2 2 2
+ C B A
"!unci !riun1Aiul e)!e drep!un1Aic.
C8T* T%"!e )u2iec!ele )un! %2li1"!%rii
Timp de lucru 166 min.
Se "c%rd 16 punc!e din %iciu.
SUCCESDDDDDDD
BAREM DE CORECTARE
1. - Scriere for!"#ei 2$
- c#c"#"# fin# 2$
2. %c#c"#"# f
( ) 0 3
2$
- fin#"# $ro&"s"# es'e 0 2$
3. ( con&i)i 3!-2 0 2$
C#c"#"# fin# !
3
2

2$
*( con&i)i 3!-2+0 2$
re,"#''"# fin# 2$
c( scriere f"nc)iei $en'r" !-1 1$
rec"no.'ere in&"c)iei 1$
$ri! e'$/ in&"c)iei 2$
in&"c)i 4$
4. ( scriere 0 ox f
( )

'

0
0
x f
y
1$
C#c"#"# coor&on'e#or $"nc'e#or 3$
*( scriere 0
( )

'

o f y
x
oy f
0

2$
C#c"#"# coor&on'e#or $"nc'"#"i 2$
c( scriere 1
,
_


a
d
a
b
4
,
2
2$
c#c"#"# fin# 4$
&( x &e si!e'rie x
a
b
2

2$
&e'er!inre #"i $-2 4$
5. scriere for!"#ei sin 2sin *- 2sin
2
cos
2
b a b a +
2$
0r"$re 'er!eni#or con3en*i# 3$
4in#"# 3$
6. '5 c'5 - 1 1$
A&"cere # ce#. n"!i'or 2$
Rec"no.'ere for!"#e#or .i c#c"#"# fin# 3$
6. rec"no.'ere 3#ori#or fiec/rei f"nc)ii c7'e 2$
8. scriere for!"#ei $en'r" $ro&"s"# sc#r 2$
C#c"#"# .i scriere re,"#''"#"i 6$
9. rec"no.'ere 'ri"n59i"#"i &re$'"n59ic 2$
C#c"#"# R R-5 3$
C#c"#"# r r-2 3$
10. for!"# A A
2 2
sin 1 cos 2$
:n#oc"ire in re#)i &'/ 3$
Teore! sin"s"#"i 2$
C#c"#"# fin# .i 'eore! #"i ;i'5or 3$