Sunteți pe pagina 1din 9

SETUL1:

1. Termenul de managementul resurselor umane se refer la :


a.utilizarea resurselor umane;
b.motivarea resurselor umane;
c.protecia resurselor umane;
d.toate rspunsurile sunt corecte.
2. Managerii mpart resursa uman din cadrul organizaiei n : adecvat i
inadecvat! potrivit criteriului:
a.competenei resursei umane;
b.planificrii resursei umane;
c.productivitii muncii;
d.antrenrii resursei umane.
". #eprezint necesarul de personal suplimentar de care organizaia tre$uie s in
cont datorit presiunilor e%ercitate de factorii suplimentari &sindicate! te'nologii! etc(:
a.necesarul $rut de for de munc;
b.necesarul net de for de munc;
c.necesarul total de for de munc;
d.necesarul parial de for de munc.
). *rmtoarea formul :
numrul de angajai plecai cu o vechime >1an % 1++! se refera la:
numrul de persoane angajate n urm cu an
a.indicele de sta$ilitate al forei de munc;
b.personalul necesar la un moment dat! ntr,o organizaie;
c.rata anual a fluctuaiei;
d.personalul total e%istent ntr,un an! ntr,o organizaie.
5. *n grup de anga-ai poteniali care posed competenele i cunotinele cerute de
organizaie la un moment dat! definete:
a.piaa intern a forei de munc;
b.piaa e%tern a forei de munc;
c.piaa e%istent a forei de munc;
d.piaa forei de munc.
6. .omponenta primar a structurii organizaiei este:
a.funcia;
b.funciunea;
c.postul;
d.atri$uia.
7. /u este avanta- al analizei posturilor pentru manageri :
a.evideniaz i clarific posturile pentru care se caut noi anga-ai;
b.furnizeaz fie de post care pot asigura argumente eseniale pentru cei care conduc
interviurile de selecie;
c.ofer posi$ilitatea de a participa la sta$ilirea propriilor o$iective pe termen scurt i
mediu;
d.furnizeaz materialul elementar n funcie de care se face evaluarea performantelor.
8. .0te direcii de analiz e%ist in evaluarea ofertei forei de munc:
a.2
b.1
c.)
d.1.
9. 2n vederea planificrii resurselor umane nu reprezint factor de influen:
a.concurena n r0ndul forei de munc
b.nivelul activitii economice
c.vec'ile te'nologii
d.sc'im$rile demografice.
10. 3e da urmatoarea ipoteza:
*n lant 'otelier 4 de " 5 are la momentul efectuarii previziunii un numar total
de 2++ de anga-ati. 6antul 'otelier! detine ) 'oteluri repartizate in orase diferite!
fiecare 'otel avand in medie 7+ de anga-ati. 3tructura de personal a fiecarui 'otel
cuprinde: 7 receptioneri si 1+ cameriste! restul personalului ocupand alte posturi. #ata
fluctuatiei celor doua categorii de personal &receptioneri! cameriste( fiind de 2+ 8
pentru cameriste si 1+ 8 pentru receptioneri.
9ornind de la aceasta situatie determinati:
1. :luctuatia personalului din cadrul celor ) 'oteluri! pentru primul an al previziunii.
2. /umarul total de personal! pe cele doua categorii analizate la sfarsitul primului an
al previziunii .
3. .omentati utilitatea acestor informatii pentru managementul 'otelului.
Vezi studiul de caz de la seminar
11. Managementul resurselor umane! poate fi definit ca fiind:
a. evaluarea performantelor individuale! a atingerii sau nu a o$iectivelor personale sau de
grup! recompense si $eneficii;
b. implicarea oamenilor in situatiile decizionale! dezvoltarea comunicarii
interdepartamentale si intragrupuri si cunoasterea si respectarea eticii profesionale;
c. a$ordarea strategica a modului cum sunt gestionate resursele umane ale
organizatiei;
d. ansam$lul proceselor prin care se determina personalul sa participe la realizarea
o$iectivelor organizatiei prin luarea in considerare a nevoilor si asteptarilor lui.
12. ;esfasurarea eficienta a managementului resurselor umane! nu presupune:
a. Managementul flu%ului de personal;
b. Managementul cooperarii;
c. Managementul performantei;
d. Managementul comunicarii.
13. <rice analiza tipica a ofertei de munca se concentreaza pe: 1. personalul e%istent; 2.
personalul potential; ". anga-atii care intra in organizatie; ). anga-atii care pleaca din
organizatie; 7. personalul e%istent in e%ecutie; 1. personalul e%istent in conducere.
a. &1!"!1(;
b. &2!7!1(;
c. &1!2!)(;
d. &1!2!"(.
14.*rmatoarea formula:
Nr. angajatilor care parasesc compania pe parcursul anului x 100, se refera la
!"ectivul mediu de angajati pe parcursul anului
a.indicele de sta$ilitate al forei de munc;
b.personalul necesar la un moment dat! ntr,o organizaie;
c.fluctuatia fortei de munca;
d.personalul total e%istent ntr,un an! ntr,o organizaie
15.Te'nica folosita pentru a sta$ili care sunt activitatile impuse de un post precum si
tipul de persoana adecvat sa ocupe acel post defineste:
analiza postului;
b. competentele postului;
c. functia de antrenare;
d. recrutarea personalului.
16. /u este avanta- al analizei posturilor pentru e%ecutanti :
a.iau la cunostinta responsa$ilitatile pe care tre$uie sa si,le assume ;
b.li,se furnizeaza informatii pertinente cu privire la modalitatea de evaluare a
propriilor performante;
c.ofer posi$ilitatea de a participa la sta$ilirea propriilor o$iective pe termen scurt i
mediu;
d.furnizeaz materialul elementar n funcie de care se face evaluarea performantelor.
1=.9rodusul rezultat in urma analizei postului! poarta denumirea de:
a. organigrama
b. fisa postului
c. regulament de ordine interioara &#<>(
d. regulamentul de organizare si functionare &#<:(.
1?.3e considera o fluctuatie a fortei de munca satisfacatoare! atunci cand:
a. fluctuatia @ 278;
fluctuatia A 278;
b. fluctuatia B 278;
c. fluctuatia B 278.
19. Metode de evaluare a posturilor pot fi: 1. calitative! 2. analitice; ". cantitative;
). nonanalitice.
a. &1!)(
b. &2!"(
&2!)(
d. &1!"(
SETUL2:
1.9rocesul prin care se aleg conform unor principii presta$ilite de catre companie cei mai
potriviti candidati pentru ocuparea posturilor vacante sau a celor care urmeaza a fi create!
defineste:
a.sta$ilirea necesarului de resurse umane
b.recrutarea
c.selectia
d.antrenarea
2.*nul din elemente nu apartine multimii:
a.studii
b.certificari
c.nume! adresa! nr telefon
d.domenii de interes
3.Testele de selectie pot fi clasificate in:
1.teste de capacitate! 2.teste de aptitudini! ".teste de cunostinte! ).teste de personalitate
7.teste de practica! 1.teste de inteligenta
a.&1!2!"!)(
b.&1!2!7!1(
c.&2!"!)!1(
d.&2!"!)!7(
4..apacitatea de a pregati interviul! capacitatea de a pune intre$ari relevante la momentul
potrivit! capacitatea de control! definesc competente necesare pentru:
a.participarea la un interviu
b.conducerea unui interviu
c.sta$ilirea necesarului de resurse umane
d.antrenarea personalului
5./u este avanta- al instruirii! pentru organizatie:
a.mentinerea unei game suficiente si adecvate de aptitudini in randul anga-atilor
b.im$unatatirea perspectivelor de promovare pe plan intern
c.diri-area planificata a e%perientei profesionale si a altor forme de perfectionare la locul
de munca
d.dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor in randul anga-atilor
6.9lanul de instruire cuprinde: 1.o$iectivele programului! 2.grupele tinta! ".continutul
programului! ).optiunile programului! 7.administrare si $uget! 1.misiunea! =.personalul
de instruire.
a.&1!2!"!)!7(
b.&1!2!"!)!=(
c.&1!2!"!7!=(
d.&"!)!7!2!=(
7..olectarea datelor privind evaluarea instruirii nu se face prin metoda:
a.interviuri cu partile implicate
b.testare
c.c'estionare
d.analiza diagnostic
8.<rice companie! urmareste prin politica salariala trei scopuri principale care se regasesc
printre elementele de mai -os:
1.atragerea unui suficient numar de anga-ati corespunzatori ! 2.sa cuprinda mult mai
multe elemente decat plata pentru munca prestata! ".sa nu negli-eze nevoile si scopurile
fundamentale ale oamenilor! ).pastrarea anga-atilor care dau satisfactie! 7.recompensarea
anga-atilor pentru efortul depus! loialitate! e%perienta si realizari
a.&1!2!"(
b.&1!)!7(
c.&2!"!)(
d.&2!"!7(
9. /u este factor de influenta asupra salarizarii:
a.sc'im$area te'nologica
b.conditiile pietei de munca
c.capacitatea companiei de a plati salariile
d.factorul demografic
10.;in categoria $eneficiilor de asigurare sociala fac parte:
1.masina de serviciu! 2.indemnizatii pentru protocol! ".asigurari de viata! ).imprumuturi
pentru credite de locuinta! 7.planuri de pensii cu valoare mare! 1.sisteme de participare la
profit
a.&"!)!1(
b.&1!2!7(
c.&2!)!1(
d.&)!7!1(
11.3unt etape ale procesului de selectie:1.intocmirea listei finale de candidati;
2.ela$orarea si confirmarea unei oferte atractive; ".informarea managerilor in legatura cu
deciziile luate; ).trierea formularelor; 7.anuntarea ver$ala a candidatilor respinsi;
1.negocierea salariului.
a.&1!2!"!)(
b.&1!2!7!1(
c.&2!)!7!1(
d.&1!2!"!1(
12.;ecizia privitoare la cel mai $un candidat pentru postul vacant! defineste:
a.procesul de selectie
b.interviul de evaluare
c.interviul de selectie
d.produsul final al interviului
13.3c'im$ul informal de puncte de vedere si informatii dintre candidat si anga-ator in
urma caruia partile fie se aleg ! fie se despart! defineste:
a.interviul de selectie
b.interviul de evaluare
c.selectia
d.niciunul dintre raspunsuri
14.9rin instruire se intelege:
a.orice activitate destinata do$andirii de cunostinte si aptitudini specifice
e%ercitarii unei meserii sau realizarii unei operatiuni
b.orice activitate de invatare diri-ata spre nevoi viitoare si care se ocupa mai mult de
progresul in cariera decat de performanta actuala
c.ansam$lul proceselor prin care se determina personalul organizatiei sa contri$uie la
realizarea o$iectivelor sta$ilite! pe $aza luarii in considerare a fatorilor motivationali
d.ansam$lul activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei pentru realizarea o$iectivelor
din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar
15./u este avanta- al instruirii! pentru individ:
a.cresterea gradului de motivatie al anga-atilor
b.cresterea aptitudinilor profesionale personale
c.amplificarea satisfactiei profesionale
d.cresterea valorii anga-atului pe piata fortei de munca
16.<rdonati raspunsurile:
A.orice neajuns in per"ormanta 1.administrarea si $ugetul
e"ectiva sau potentiala a angajatului,
neajuns care poate "i remediat printr#o
instruire corespunzatoare, de"ineste$
B.documentul prin care se anunta 2.necesitatea de instruire
sistematizat o%ictivele in materie
de instruire si mijloacele prin care
se pot realiza precum si evaluarea
acestora, de"ineste$
C.declaratia de principiu asupra 3.planul de instruire
intentiilor urmarite prin instruire,de"ineste$
D.detalii privind gra"icul de derulare 4.o$iectivele programului
in timp al programului, localizarea
activitatilor, eli%erarea temporara a
angajatilor de sarcinile de lucru,
cheltuieli si costuri, de"ineste$
a.&C1!D2!."!;)(
b.&C2!D"!.)!;1(
c.&C)!D"!.2!;1(
d.&C2!D"!.2!;)(
17.>n cadrul procesului de instruire! se afla in centrul atentiei:
a.postul sau sarcina profesionala
b.cerintele viitoare de forta de munca
c.cerintele de progres ale indivizilor in mediul profesional
d.departamentul
18.Csigurarea unui stimulent pentru anga-ati! defineste:
a.ratiunea motivationala
b.ratiunea ec'ita$ila
c.ratiunea minimala
d.ratiunea de Ecost al vietiiF
19.;in categoria $eneficiilor de munca fac parte:
1.tic'ete de masa! 2.indemnizatii pentru protocol! ".zi li$era pe criterii religioase!
).planuri de studii pentru copii! 7.sisteme de participare la profit! 1.posi$ilitati de
pregatire profesionala.
a.&2!)!7(
b.&)!7!1(
c.&1!"!1(
d.&1!7!1(
20. #espectarea o$ligatiilor legale defineste:
a.ratiunea ec'ita$ila
b.ratiunea minimala
c.ratiunea concurentiala
d.ratiunea de Ecost al vietiiF
21.3copul activitatii selectiei este :
a. procesul prin care se alege conform unor principii presta$ile de catre companie
cei mai potriviti candidati pentru ocuparea posturilor vacante sau a celor care
urmeaza a fi create;
acela de ai identifica pe cei mai potriviti candidati si sa,i convinga sa intre in
organizatie;
$. un sc'im$ formal de informatii si puncte de vedere dintre candidat si anga-ator in
urma carora partile fie se leaga fie se despart;
c. masoara gradul de realizare a unor serii de activitatii corelate standard.
22.Trierea formularelor! intocmirea listei finale a candidatilor! invitarea candidatilor
la interviu! desfasurarea interviului! reprezinta primele etape ale :
a. instruirii si perfectionarii resurselor umane ;
$. planificarii resurselor umane ;
selectiei resurselor umane ;
c. managementului organizatoric .
2"..ate elemente de $aza contin in principal .G,urile ;
2 ;
a. ) ;
$. 1 ;
c. ?.
2).>ntr,un .G! $iografia personala! domeniile de interes si factorii motivanti! sunt :
a. informatii standar cu privire la candidat ;
$. informatii ce nu sunt necesare a fi trecute ;
c. informatii de dorit ;
informatii personalizate &specifice persoanei(.
27.*n sc'im$ formal de informatii si puncte de vedere dintre candidat si anga-ator! in
urma carora partile fie se leaga fie se despart! reprezinta :
interviul de selectie ;
a. managementul resurselor umane ;
$. scopul interviului de selectie ;
c. capacitatea de a pregatii un interviu .
21.Testele pot fi clasificate! in: 1. teste de inteligenta; 2. teste de instruire; ". teste de
aptitudini ; ). teste de cunostinte ; 7. teste de sc'im$are in plan intern ; 1. teste de
personalitate ; =. teste in care organizatia spri-ina ideea dezvoltarii carierei pe plan
intern.
a. &1!2!"!)(
$. &2!)!7!=(
&1!"!)!1(
c. &)!7!1!=(
2=.<rice activitate destinata do$andirii de cunostinte si aptitudini specifice a%ercitarii
unei meserii sau realizarii unei operatiuni! reprezinta :
a. perfectionarea ;
instruirea ;
$. derularea perfectionarii ;
c. evaluarea perfectionarii.
2?.9lanul de instruire! reprezinta :
a. o declaratie de principiu asupra intntiilor urmarite prin instruire ;
$. definirea grupului de persoane carora li se adreseaza programul de instruire ;
documentul prin care se enunta sistematizat o$iectivele in materie de instruire si
mi-loacele prin care se pot realiza precum si evaluarea acestora.
c. detalii privind graficul de derulare in timp a programului! localizarea activitatilor!
eli$erarea temporara a anga-atilor de sarcinile de lucru! c'eltuieli si costuri.
2H.>n cate categorii se pot impartii $eneficiile anga-atului :
a. 2.
$. ).
c. 1
".
"+..are sunt $eneficiile de asigurare sociala! ale anga-atului:
1. asigurare de viata; 2. tiIete de masa; ". posi$ilitati de pregatire profesionala ;
).plan de pensii ; 7. imprumuturi pt credite si locuinte ; 1. planuri de studii pentru
copii ; =. zi li$era pentru criterii religioase ; ?. sisteme de participare la profit ; H.
optiuni de cumaparare actiuni ale companiei ; 1+. indemnizatii pentru protocol.
&1!)!7!?!H(
a. &2!"!7!=!H(
$. &2!)!1!?!1+(
c. &1!)!=!H!1+(
www.aseonline.ro
Comunitatea studentilor din A.S.E.