Sunteți pe pagina 1din 2

1

Polieleu, stihuri alese,

glas

T

prelucrat de Nanu Virgil Ioan după mai mulţi autori

] A

o

o

bi

i Dom nu u

lu

u ui A

li

lu

u

u

i i

me

e

le

e

u

R

i

a

u

da

a

u

!

a aţi

nu

u

u

!

S

u

u

A

o ori

pe

Do o

i

i

Dom nu u

lu

ui

o

om nu

u

a.

daţi slu ji to

u

u

ul

A

a

a

li

i

i

lu

u

u

i

i

C

ă

e

e

ma

a

]

eu

a

am

cu

u

u

u

no

Do

o om

nu

ul

A

şi Dom

o

o

os cut

re

e

nul

no

o

o

A !

S

os tru pes te toţi

du

u um

ne

ze e

e

e

i

i

i

i

i

ii

A

a

a

li

i

i

lu

u

u

i

i

i

a.

D

oa

am

ne

nu me

le

Tă ău

e

!

S

e

es

te

î

î în vea

şi

po

me

ni

i

rea

a

a

Ta

în

nea am şi în nea a am

ac

A

A

li

i

lu

u

u

i

i

i

i

a.

B

i

ne es

te

e

cu

Si

S

!

i

i

o

on

vâ ân tat Dom nu ul din

Cel

ce

lo

cu

ie

e

e

e

te

în

I

e

ru

sa

li

i

A

im A

li

i

lu

u

u

i

i

i

i

a.

www.stavropoleos.ro

2

Polieleu, stihuri alese, glas

T, tradiţional

M

ăr

tu

!

S

ri

si

ţi

Dom nu lui că es te

bu

u un

A

li

lu

i

a

în veac es te mi la Lu ui

A

li

lu

u

i

i

a.

C

u

ta

re

şi

cu

braţ

î

!

S

na

a alt

A

li

lu

i

a

Ş

u

i

i

a.

în veac es te mi la Lu ui

a

iz

vit

pe

A

li

lu

i

ne-a

!S

şii

A

no

li

ştri

lu

i

i

A

u

i

i

noi de vrăj ma

li

lu

i

în veac es te mi la Lu ui

a.

M

ăr

tu

ri

si

ţi

vă Dum

ne

ze

!

re

S

u lui ce

e esc A

li

lu

i

a

în veac es te mi la Lu ui

A

li

lu

u

i

i

a.

www.stavropoleos.ro