Sunteți pe pagina 1din 10

Definitii

Intr-un triunghi dreptunghic, considerand masura unui


unghi ascutit numim:
sinusul=cateta opusa / ipotenuza
cosinusul=cateta alaturata / ipotenuza
tangenta=cateta opusa / cateta alaturata
cotangenta=cateta alaturata / cateta opusa
Sinusul, cosinusul, tangenta si cotangenta se numesc
functii trigonometrice si se noteaza cu sin, cos, tg, si
ctg.

In triunghiul ABC de mai sus avem:

Simple formule trigonometrice

Fiind dat un triunghi ABC dreptunghic in A, sunt adevarate


urmatoarele relatii:

formula fundamentala a trigonometriei

Tabele trigonometrice

Nu punem aici decât cele mai cunoscute valori ale functiilor trigonometrice (în
tabelul de mai jos):
u 300 450 600

sin u

cos u

tg u 1

ctg u 1

Alte formule

Pentru triunghiul alăturat avem formulele:

,
Tangenta

Cotangenta
Dacă , avem:
, unde

Cauchy Buniakovski

Aplicatii ale geometriei in trigonometrie

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

În triunghiul dreptunghic ABC cu m( ) = 90° folosim notaţiile cunoscute:

AB = c, AC = b, BC = a;

r = raza cercului circumscris triunghiului;

la = lungimea bisectoarei dusă din vârful A;

ma = lungimea medianei din A;


ra = lungimea razei cercului exînscris corespunzător laturii BC;

În acest triunghi, ABC, avem:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18) S = p(p –a)=(p - b)(p – c)

19)

20)

Relaţii între unghiuri şi laturile unui triunghi oarecare

. Avem:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Inegalităţi verificate de functiile trigonometrice ale unghiurilor unui


triunghi oarecare

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Relaţii metrice în triunghiuri oarecare

1) Teorema sinusurilor:

2) Teorema cosinusurilor:
3) Teorema tangentelor:

4) Formula lui Heron:

5) Teorema medianei:

6)

7)

8)

9)

10)

11) Teorema proiectiilor:

12)

13) , unde

14)

15)

16)
17) , unde

18)

19)

S-ar putea să vă placă și