Sunteți pe pagina 1din 9

19.05.

2016

Rezervoare, Buncare si Silozuri metalice

REZERVOARE

Rezervoare pentruproduselichide:
Rezervoaredejoasapresiune(<2kPa)
Rezervoaredeinaltapresiune(rezervoaresferice)

Rezervoaredegaze:
Cuvolumfix
Cuvolumvariabil:
Cucapacflotant(acoperistippiston)

Rezervoaretelescopice
Silozuri folositepentruastocamaterialegranulare:
Buncare
Silozuri

Clasificare(dupaforma):

REZERVOARE
= constructii (bazin sau
recipient) cu rol de retentie (depozitare sau
acumulare) a lichidelor si/sau gazelor, pentru
a fi folosite in scopuri tehnice.

REZERVOARECILINDRICE
Rezervoarecilindriceverticale (cufundplat)
o Rezervoarecilindriceverticalesupraterane
Cucapacplat(orizontalsauinclinat)
Cucapacconic
Cucapacsferic
Cucapacplutitor

Rezervoarele pot fi:


metalice (otel, aluminiu, matrice metalica);
din materiele plastice;
din fibra de sticla;
din fibra de carbon;
din fibre de aramida, kevlar,
din materiale compozite;

o Rezervoarecilindriceverticalesubterane
o Rezervoarecilindriceverticalepartialingropate
Rezervoarecilindriceorizontale
o Rezervoarecilindriceorizontalesupraterane
o Rezervoarecilindriceorizontalesubterane
REZERVOARESFERICE
REZERVOAREDEEGALAREZISTENTA(PICATURADEAPA)
REZERVOAREPRISMATICE

aerisire cu
protectie

ALCATUIREA UNUI REZERVOR VERTICAL


scaradeaccespecapacul
rezervoruluipoatefi
verticala,subformadeturn
curampasipodestesau
elicoidala(fixataderezervor);
mantaua estealcatuitadin
maimulteinele(virole);
fiecarevirola poatefi
alcatuitadinmaimulte
segmente;
capacul rezervoruluipoatesprijininumaipemantauarezervoruluisau
rezervorulpoateaveastalpcentral(unulsaumaimultistalpiininterior);
pemantauarezervoruluisau/sipecapacpotfimontatediferite
echipamentetehnologice:pompe,agitatoare,instrumentedemasura,etc.
labazarezervoruluivorfiprevazuteusidevizitaresicapacedegoliresi
spalare;

usa de vizitare
pe acoperis

pazie

manta

capac
conducta de
umplere
indicator de nivel

gaura de golire
si spalare

balustrada la
acoperis
senzor sau
trapa de nivel
scara acces

plutitor

rigidizari
orizontale
fundul
rezervorului
usa de
vizitare
nisip
bituminos
fundatie
senzor de nivel

19.05.2016

MANTAUAREZERVORULUI
Mantauapoatefirealizatadin:

otelcarbon:S235;S275;S355
otelcurezistentalacoroziune:S355JOW
oteluriinoxidabileaustenitice(cucontinutridicatdeCrsiNi) vezislideurmator
aliajedealuminiu

Protectiaanicoroziva:

sistemedeacoperirecuvopseluri
protectieanticorozivaprincauciucare

Imbinareavirolelorsepoateface:

cusudura;
cunituri;
cusuruburi.

a)

b)

c)

Moduriderealizareaimbinarilorintre
virolelerezervorului,cusudura:
a suduracaplacap
b petrecereavirolelorinsistem
alternativ(suduradecolt);
c petrecereavirolelorinsistem
telescopic(suduradecolt);

FUNDULREZERVORULUI

Sistemederealizarea
funduluirezervorului:

Caracteristicimecanicealeotelurilorinoxidabile

[2] pg.7

FUNDULREZERVORULUI
Grosimiminimealetablelorpentruplaciledefund(execeptandadaosuldecoroziune)
conformSREN119342tabel11.1:

a) sistemdeasezare
atablelorinfasii
b) simetric
c) (hexagonal)in
fasiicuinelexterior

a)

b)
Imbinariintreelementele
cealcatuiescfundul
rezervorului:
a) cuplacutasuport
b) prinsuprapunerea
tablelor(degrosimimici)
c) imbinarepeelemente
inglobateinfundatie
(profilecornier,profileU,I)

c)

ANCORAREAREZERVOARELORINFUNDATII:

Imbinariintremantasifundul
rezervorului

Fixarecusuduracontinua
inelementemetalice
inglobateinfundatii:

Grinda inelara
inglobata in
fundatie

Fixarecusuruburideancoraj

Contrapiulita
Piulita
Saiba

Surub de
ancoraj

SISTEMEDEFUNDARE

Mantaua
rezervorului

Gaura
ovalizata

Fundul
rezervorului

SISTEMEDEFUNDARE

a) platformacompactatadebalast(stabilizatcuciment5...10%);
b) grindainelaradefundaresiplatformadenisipsaubalastcompactat);
c) grindainelaradefundaresiplacadinbetonarmat);
d) radiergeneral;
e) fundareindirecta(pilotisaucoloanesiradiergeneral).

a)
a)

b)

c)

fundatiepeunterenplan:
1. rezervor
2. stratizolant
3. nisip
4. umplutura
b)fundatiepeuntereninpanta(cuexcavarealaorizontalaaterenului)
c)fundatiepeuntereninpanta(fundatieintrepte)

19.05.2016

REZERVOARECILINDRICEVERTICALECUCAPACCONIC

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACCONIC

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACCONIC

CAPACCONIC(autoportant)

CAPACCONICCUPANTA
MICA(CUTIRANTI)

19.05.2016

1 ferme
2 baredelegatura
3 capriori

REZERVOARECILINDRICEVERTICALECUCAPACSFERIC

CAPACCONICCUPANTAMICA
(CUFERMEDEACOPERIS)PENTRU
REZERVORDEDIAMETRUMARE

REZERVOARECUCAPACSFERIC

REZERVOARE CU CAPAC SFERIC

REZERVORCUCAPACPLUTITOR
a)bararigidacugrinda
inelaradecontur
b)bararigidacutiranti
1.grindarigida
2.baredelegatura
3.tiranti

CAPACSFERICDINBARE
RADIALERIGIDE(CUSAU
FARATIRANTI)

1 mantaua rezervorului
2 capac plutitor
3 platforma inelara de deservire
4 scara de acces exterioara
5 scara oscilanta interioara
6 reazem mobil
7 suporti
8 teava de scurgere a apei
9 despartitura
10 inele de etansare
11 cabluri de ridicare

19.05.2016

Rezervoarele cu capac plutitor se utilizeaza pentru a reduce pierderile de


produse volatile. Aceste rezervoare sunt utilizate atunci cand se fac operatii
dese de incarcare si descarcare.
Capacul pluteste pe suprafata lichidului depozitat.
Spatiul inelar dintre marginea capacului si peretele rezervorului se
etanseaza.
Dezavantaj: pericol mare de incendiu atunci cand etansarea se deterioreaza
si sunt pierderi de materiale inflamabile.

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACPLUTITOR

Detalii de etansare ale capacului plutitor

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACPLUTITOR

Rezervorcudiametrude30msiinaltimetotalade15m,(cuperetederetentie)

REZERVOARETELESCOPICE

USIDEVIZITARE

RafinariaRompetrolMidia

Usile de vizitare au
forme:
- circulare;
- rectangulare
Pot fi amplasate:
- la baza rezervorului
- pe capacul rezervorului

http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_holder

19.05.2016

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE

USIDEVIZITARESIDEGOLIRE

Tehnologiidemontaj:
Montareaprinpreasamblareavirolelor(dejosinsus);
Montarealapozitie(desusinjos)
Montarealapozitie(dejosinsus)
Montareautilizandstalpcentralsicadrerigidederidicare;
Montareautilizandstalpcentralsicablurideridicare;
Montareamantaleiprindesfasurare.

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE

REZERVOARE PICATURA DE APA (rezervor de egala rezistenta)

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE

REZERVOARESFERICE

Forma rezervoarelor picatura de apa reprezinta


picatura de lichid ce se afla sub actiunea fortelor de
tensiune superficiale.
Se folosesc pentru produse volatile
Grosimea tablei mantalei este constanta pe verticala.
Aceste rezervoare pot fi realizate cu fund plat sau
curb (sferic)

1
2
3
4
5
6

mantaua rezervorului
fundul rezervorului
nervuri (rigidizari)
placa inelara
pat de nisip
ferme

Rezervor sferic pentru gaze

Rezervor sferic pentru apa

Exempluderezervorsfericpentrugaze
(capacitate200mc)
1. luminator;2.scaramobila;
3.platforma;4.structuradesustinere

19.05.2016

REZERVOARECILINDRICEORIZONTALESUPRATERANE

CALCULULREZERVOARELOR
METALICE

B.Incarcaridatoratepresiunii/suctiuniidininteriorulrezervorului

INCARCARI:
Incarcaridatoratelichiduluicontinutderezervor
Incarcaridatedepresiunea/suctiuneainterna
Incarcaripermanente
Incarcaridinizolatii
Incarcaridintemperatura
Incarcariutile
uniformdistribuite
concentrate(datedeechipamente)
Incarcaridatedeactiuneavantului
Incarcaridatedeactiuneazapeziipecapaculrezervorului
Incarcaridatorateactiuniiploiipecapaculrezervorului
Incarcaridatorateactiuniiseismice

C.Incarcaridinizolatii

A.Incarcaridatoratelichiduluicontinutderezervor
Valoareacaracteristicaapresiuniipsedeterminaastfel:p(z)

REZERVOARERECTANGULARESUPRATERANE

D.Incarcaridinechipamente

E.Incarcaripermanente

= z

F.Incarcariutileuniform G.Incarcaredatadezapada
distribuitepecapacul
pecapaculrezervorului
rezervorului

H.Incarcaredatadeactiunea
vantului

19.05.2016

Incarcaridatorateactiuniiseismiceasuprarezervorului

H.Incarcaridatorateactiuniivantuluiasuprarezervorului

SR EN 19984 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 4:


Silozuri, rezervoare si conducte
Metode de analiza:
Metoda fortelor seismice statice echivalente;
Metoda de calcul modal cu spectre de raspuns;
Analiza statica neliniara (calcul biografic pushover);
Analiza dinamica neliniara (time history)
Nota: evaluarea actiunii vantului asupra rezervorului se face conform CR 114/ 2013
Unele rezervoare sunt prevazute cu perete (circular) de retentie. Actiunea vantului
asupra rezervorului va tine seama de curentii care se formeaza in spatiul dintre
mantaua rezervorului si peretele de retentie.
SREN19914 Eurocod1:Actiuniasupra
structurilor;Partea4:Silozurisirezervoare
facereferirelaincarcariledatedeactiunea
vantuluiasuprarezervoarelorsi
particularitatileprivindaceastaincarcare.

Miscarea cilindrului in interiorul rezervorului poate fi exprimata ca suma a doua presiuni:


Presiunea impulsiva
Presiunea convectiva

Factor de comportare: q=1.0


Obs. se utilizeaza factori de comportare q1.5 daca:
sursele de disipare a energiei sunt identificabile si cuantificate explicit;
Protectia actiunii seismice este asigurata printrun sistem de izolare seismica.

Incarcaridatorateactiuniiseismiceasuprarezervorului
Variatia presiunii impulsive pentru diferite valori =H/R
PRESIUNEA IMPULSIVA

EfectulSloshing
Efectul de sloshing = miscarea periodica a suprafetei libere a unui lichid intr-un
rezervor sau container partial umplut ce poate fi cauzat de anumiti factori.
In dinamica fluidelor, slosh se refera la miscarea lichidului in interiorul unui alt obiect
(ce este de obicei de asemenea in miscare). Pentru a se produce acest efect lichidul
trebuie sa aiba o suprafata libera, astfel incat miscarea lichidului sa interactioneze cu
cea a rezervorului pentru a altera miscarea ansamblului in mod semnificativ.

Variatia pe inaltime

Sloshing -ul apare in mai multe situatii cum ar fi:


- La transferul lichidelor
- La rezervoare simple supuse la actiunea cutremurului
- La transportul lichidelor in nave sau camioane

Variatia radiala pe fundul rezervorului

Variatia presiunii convective pentru diferite valori =H/R


PRESIUNEA CONVECTIVA

Efectul SLOSHING poate produce forte ce la randul lor duc la instabilitate,


rasturnare si cedare sau avariere.
O metoda de suprimare a efectului de
sloshing intr-un rezervor este prin
incorporarea unor deflectoare.

Combinatiideincarcari

Tipurideanalizaaplacilorcurbesubtiri
ConformSREN199316tabel5.2

CombinatiiledeincarcarisefacinconformitatecuSREN1990(CR02012*)

I.Grupareafundamentaladeincarcari:
II.Grupareaaccidentaladeincarcari:
II.Grupareaseismicadeincarcari:

Valorilerecomandatepentrucoeficientiipartialipentruactiuniasuprarezervoarelorpentru
diversesituatiideproiectare:
Situatia de proiectare

Tipul de lichid

Valoare recomandata pentru g


actiuni variabile
din lichide

Incarcari induse de lichid in


timpul operarii

Actiuni
permanente

Lichide toxice, explozive sau


periculoase

1.40

1.35

Lichide inflamabile

1.30

1.35

Alte lichide

1.20

1.35

Incarcari induse de lichid in


timpul incercarii

Toate lichidele

1.00

1.35

Actiuni accidentale

Toate lichidele

1.00

Tipuri de analiza

Teoria placilor

Legea de
material

Geometria
placii

Teoria de membrana a placilor curbe subtiri

echilibrul membranei

neaplicabil

perfecta

Analiza liniar elastica (LA)

incovoiere liniara si
intindere

liniara

perfecta

Analiza liniar elastica de bifurcare (LBA)

incovoiere liniara si
intindere

liniara

perfecta

Analiza neliniar geometrica (GNA)

neliniara

liniara

perfecta

Analiza cu neliniaritate de material (MNA)

liniara

neliniara

perfecta

Analiza neliniar geometrica si cu neliniaritate


de material (GMNA)

neliniara

neliniara

perfecta

Analiza elastica neliniar geometrica cu


imperfectiuni (GNIA)

neliniara

liniara

imperfecta

Analiza neliniar geometrica si cu neliniaritate


de material cu imperfectiuni (GMNIA)

neliniara

neliniara

imperfecta

19.05.2016

Tensiuniinperetiirezervorului

Acoloundesefolosesteanalizaanalizaliniarelastica(LA)sauanalizaliniarelasticadebifurcare
(LBA)tensiuneaechivalenta decalculsedeterminacurelatia:
incare,

Pentruverificarearezistenteilapierdereastabilitatii,relatiiledeverificaresunt:

a)tensiunidemembranan [kN/m]

b)tensiunideincovoierem [kNm/m]
Obs. dacasx,Ed sausQ,Ed sunttensiunideintindereeleseconsideraegalecuzero

kx ,kQ , kt suntparametrideinteractiunelapierdereastabilitatii(conformSREN1993146,anexaD)

Acoloundesefolosesteanalizainteoriademembrana,
tensiuneaechivalentadecalculsedeterminacurelatia:

Rezistentelecaracteristicelapierdereastabilitatiiseobtininmultindlimitadecurgere
caracteristicacufactoruldereducerelapierdereastabilitatiic (SREN1993146,anexaD)
Limitadecurgerecaracteristicaseobtine:

Mecanismedecedarearezervoarelormetalice

Pierederea stabilitii sub forma de genunchi de elefant i talp de elefant

Avarii aprute la partea superioar a unui rezervor din cauza efectului de val

Pierderea stabilitii n domeniul elastic a


peretilor rezervorului - diamond buckling

Pierederea stabilitii sub forma de


talp de elefant

Incendii

BIBLIOGRAFIE
[1]SREN199311:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea11:Reguligeneralesireguli
pentrucladiri
[2]SREN199314:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea11:Reguligenerale Reguli
suplimentarepentruelementelestructuraledinoteluriinoxidabile
[3]SREN199316:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea16:Rezistentasi
stabilitateaplacilorcurbesubtiri
[4]SREN199342:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea42:Rezervoare
[5]SREN19914:2006

Eurocod1:Actiuniasupraconstructiilor.Partea4:Silozurisirezervoare

[6]SREN19984:2007

Eurocod8:Proiectareastructurilorpentrurezistentalacutremur.Partea4:
Silozuri,rezervoaresiconducte

[7]