Sunteți pe pagina 1din 9

Data:..............................

Grupa:............................
Nume:...................................................

A
Test 2.1

1. Sintetizai compuii de mai jos pornind de la materiile prime indicate:


a)

H 2C CH CH 2 Cl

din

H 3 C CH CH 3
OH

CH2 Cl

CH3

b)

c)

din

H 3 C CH CH 3

din

Br

H2 C CH CH3

Cl
d)

din
Cl

2. Sintetizai compuii de mai jos pornind de la materiile prime indicate:


a)

H3 C CH 2 CH 2 Br

din

H3 C CH CH3
OH

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

b)

din

Cl
c)

CH3

CH 3
H 3C C CH 3

din

H 2 C C CH 3

Cl
d)

CH 2 CH 3

Cl CH CH 3
din

3. Determinai configurai stereocentrilor din urmtorii compui:


O
CH 2OH
H
Cl
CH 2CH3

4. Scriei mecanismul reaciei de halogenare a toluenului n prezen de FeCl 3. Facei


o comparaie ntre reactivitatea toluenului i cea a benzenului n aceast reacie.
CH3
+

Cl2

FeCl3

5. Scriei mecanismul reactiei de halogenare a nitrobenzenului n prezen de FeCl 3.


Facei o comparaie ntre reactivitatea nitrobenzenului i cea a benzenului n aceast reacie.
(20 p)
NO2
+

Cl2

FeCl3

6. Scriei produii urmtoarelor reacii:

7. Explicai de ce n reacia 1-(bromometil)-ciclohexenei cu etanolul se formeaza


urmtorii produi (mecanismele):
CH2 Br

C 2H 5OH
to

CH2 OC2 H 5

CH 2

CH2
+

+
OC 2H 5

8. Sintetizai urmtorii compui utiliznd materiile prime indicate:

9. Sintetizai urmtorii compui utiliznd materiile prime indicate:

10. Scriei mecanismele corespunztoare reaciilor de mai jos:


a.

Ce produs secundar se poate obtine si de ce?


b.

11. Scriei mecanismele corespunztoare reaciilor de mai jos:


a.

Ce produs secundar se poate obtine si de ce?


b.

12. Care este structura compuilor rezultai din reaciile de mai jos ?
CH2 CH2
O

H 2O, H+
HCN

13. Identificai compuii notai cu A - C din urmtoarea succesiune de reacii:

14. Care este structura compuilor rezultai din reaciile de mai jos ?

15. Care este structura compuilor rezultai din reaciile de mai jos ?

16. Scriei mecanismele corespunztoare reaciilor de mai jos:

17. Identificai compuii notai cu A - E din urmtoarea succesiune de reacii:

18. Explicai noiunile de control cinetic i control termodinamic lund ca exemplu


reacia de sulfonare a naftalinei.
19. Identificai compuii notai cu A - E din urmtoarea succesiune de reacii:

CN

C
NH2

NO2

NaNO2

HCl

CH 3

CH 3
CuBr

CH3
H

E = N,N-dimetilanilina

20. Sintetizai urmtoarele alchene pornind de la materiile prime indicate:


CH2 Br

HC CH CH 2 CH 3

a)

b)

din

CH 2 CH CH2 CH 3

din

O CH CH2 CH3

CH 3 CH CH 2 CH 3

CH 3 I

(C6 H 5) 3P

Ag 2O

N(CH3 )2

Data:..............................
Grupa:............................
Nume:...................................................

B
Test 2.1

3. Sintetizai compuii de mai jos pornind de la materiile prime indicate: (10 p)


a)

H3 C CH 2 CH 2 Br

din

H3 C CH CH3
OH

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

b)

din

Cl
c)

CH 3
H 3C C CH 3

CH3
din

H 2 C C CH 3

Cl
d)

CH 2 CH 3

Cl CH CH 3
din

2. Determinai configurai stereocentrilor din urmtorii compui: (15 p)

H 2N

COOH
H
CH 2CH3

3. Se consider reacia:

a) scriei mecanismul reaciei; (10 p)


b) argumentai de ce ai ales mecanismul respectiv (discutai stereochimia). (5 p)
4. Determinai configuraia alchenei rezultat din compusul de mai jos printr-o
eliminare de tip E2 (se va considera ca produs alchena Zaiev). (20 p)
Cl

5. Scriei mecanismul reactiei de halogenare a nitrobenzenului n prezen de FeCl 3.


Facei o comparaie ntre reactivitatea nitrobenzenului i cea a benzenului n aceast reacie.
(20 p)
NO2
+

Cl2

6. Scriei produii urmtoarelor reacii: (10 p)

FeCl3