Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS MANUALUL HACCP IAURT 2%

1. Descrierea produsului
2. Lista materiilor prime, ingredientelor, materialelor aprovizionate
3. Diagrama de flux
4. Evaluarea pericolelor
5. Identificarea pericolelor biologice
6. Identificarea pericolelor chimice
7. Identificarea pericolelor fizice
8. Determinarea punctelor critice de control
9. Planul HACCP
10. Programe preliminare operationale (PRPO)
11. Pericole necontrolate de operator (PNO)