Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata..................................................................................
......
.............................(numele i toate
prenumele din
actul de identitate, precum i eventualele nume anterioare), cetean romn,
fiul/
fiica lui ..............................................................(numele i prenumele tatlui)
i al/a
.......................................................(numele i prenumele mamei),
nscut/nscut la
.....................(ziua, luna, anul) n ........................................................(locul
naterii:
localitatea/judeul), domiciliat/domiciliat n .............................(domiciliul din
actul de
identitate), legitimat/legitimat cu .......................................(felul, seria i
numrul
actului de identitate), cunoscnd prevederile din Codul penal cu privire la
falsul n
declaraii, dup luarea la cunotin a cerintelor si obiectul de activitate al
societatii
comerciale..........................................................................................................
....
Declar pe propria raspundere ca nu voi presta servicii sexuale in incinta/sediul
sus
numitei.

Data

Semnatura