Sunteți pe pagina 1din 26

Elemente de algebra liniara

An universitar 2014-2015

METODE DE OPTIMIZARE A PROCESELOR


DECIZIONALE
Conf. Dr. Cristinca FULGA
Academia de Studii Economice
Bucuresti, Romania

Elemente de algebra liniara

Metode de Optimizare a Proceselor Decizionale

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


DEFINITIE Se numeste combinatie liniara a vectorilor
v1 ; :::; vk 2 Rn cu scalarii 1 ; :::; k 2 R expresia 1 v1 + ::: +
0

k
kv :

1
0 1
0 1
2
1
0
1
2
3
@
A
@
A
@
4 ;v =
2 ;v =
5 A;
EXEMPLU Fie vectorii v =
2
1
3
0 1
4
v = @ 1 A : Este vectorul v combinatie liniara a vectorilor v1 ; v2 ; v3 ?
5

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


Sisteme de ecuatii liniare
Se considera sistemul de ecuatii liniare
Ax = b;
unde A = (aij )i=1;m; j=1;n 2 Mm
0

1
0
x1
B
C
B
x = @ ... A 2 Rn ; b = @
xn

n (R),

1
b1
.. C 2 Rm .
. A
bm

Se noteaza I = f1; :::; mg si J = f1; :::; ng :

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


Metoda lui Gauss-Jordan de rezolvare a sistemelor de ecuatii
liniare
Pasul 1 Exista o linie i 2 I = f1; :::; mg a.i. aij = 0; 8j ?
Daca da, se continua cu Pasul 2.
Daca nu, se continua cu Pasul 3.
Pasul 2 Este bi = 0 ?
Daca da, se sterge linia i, se renoteaza I := I n fig si se
continua cu Pasul 1.
Daca nu, STOP, sistemul este incompatibil (nu are
solutii).

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Pasul 3 Este I = ?
Daca da, se continua cu Pasul 4.
Daca nu, se continua cu Pasul 5.
Pasul 4 Este J = ?
Daca da, STOP, sistemul este compatibil determinat
(are solutie unica).
Daca nu, STOP, sistemul este compatibil nedeterminat
(are o in nitate de solutii)

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


Pasul 5 Fie ars 6= 0 (element numit pivot); r 2 I; s 2 J: Se
efectueaza urmatoarele operatii, noile elemente se
noteaza cu 0 :
(i) Linia pivotului (linia r) se imparte prin pivot:
1; daca j = s;
si b0r = abrsr
a0rj =
arj
ars ; daca j 6= s
(ii) Coloana pivotului (coloana s) se completeaza in
rest cu 0:
a0is = 0; daca i 6= r
(iii) Celealte elemente se calculeaza cu regula
dreptunghiului:

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

a0ij =

aij ars

arj ais
ars

; daca

i 6= r
j 6= s

si

b0i =

bi ars

br ais
ars

; daca i 6= r:

Se renoteaza I := I n frg si J := J n fsg si se continua cu Pasul 1.

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

DEFINITIE Un sistem de vectori v1 ; :::; vk 2 Rn se numeste liniar


dependent daca exista scalarii 1 ; :::; k 2 R nu toti nuli a.i.
1
k
1 v + ::: + k v = 0:
DEFINITIE Un sistem de vectori v1 ; :::; vk 2 Rn se numeste liniar
independent daca 1 v1 + ::: + k vk = 0 ) 1 = ::: = k = 0.

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


PROPRIETATE Un sistem de vectori v1 ; :::; vk este un sistem de
vectori liniar dependent , cel putin unul dintre vectori este
combinatie liniara a celorlalti.
EXEMPLU Sa se studieze natura sistemelor de vectori:
8
0 1
0 1
0 19
1
2
1 =
<
1
2
3
@
A
@
A
@
2 ;v =
5 ;v =
1 A ;
(1) v =
:
;
3
7
1
8
0 1
0 1
0 19
1
2
0 =
<
(2) v1 = @ 2 A ; v2 = @ 5 A ; v3 = @ 1 A :
:
;
3
7
1

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Baza a unui spatiu vectorial (Rn )


DEFINITIE Un sistem de vectori B

Rn este baza a s.v. Rn ,

, B este sistem liniar independent maximal.


EXEMPLU
Sa se1
arate ca 0 1
8
0
0 19
1
0
0 =
<
B = e1 = @ 0 A ; e2 = @ 1 A ; e3 = @ 0 A
:
;
0
0
1
este baza a s.v. R3 :

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

TEOREMA Intr-un s.v. nit dimensional, orice doua baze au acelasi


numar de vectori.
Demonstratie Fie F si G doua baze ale SV V a.i.
F baza ) F liniar independent maximal ) n m
G baza ) G liniar independent maximal ) m n
) n = m:

Card F = n
Card G = m:

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

EXEMPLU Sa se arate ca sistemul de vectori


8
0 1
0 1
0 19
1
1
1 =
<
B = v1 = @ 1 A ; v2 = @ 1 A ; v3 = @ 2 A
:
;
1
2
3
este o baza a s.v. R3 :

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

TEOREMA BAZEI Intr-un s.v. nit dimensional, orice vector se


scrie in mod unic ca o combinatie liniara a vectorilor unei baze.
Demonstratie Fie B = b1 ; :::; bn baza a s.v. Rn :
Demonstram prin Reducere la Absurd (RA).
Presupunem ca v admite doua scrieri distincte.

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


0

1b

+ ::: +

n
nb

1
1b

+ ::: +

n
nb

B
C
vB = @ ... A ) vB =
n

si

B
C
vB = @ ... A ) vB =
0

B
C B
C
cu @ ... A 6= @ ... A :
n

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


Facem scaderea
vB

vB =
,(

1b

+ ::: +
1) b

B
Dar, din ipoteza, avem @

n
nb

+ ::: + (
..
.

1b

+ ::: +

n) b

n
nb

= 0:

1
0
C B .. C
A 6= @ . A )
0

) B = b1 ; :::; bn este un sistem liniar dependent ceea ce contrazice


faptul ca B este o baza a s.v. Rn .

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

C
B
DEFINITIE Vectorul @ ... A se numeste vectorul coordonatelor lui
n

v 2 Rn in baza B si se noteaza

C
B
vB = @ ... A :
n

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


0

1
6
EXEMPLU Sa se determine coordonatele v = @ 9 A in bazele:
14
1

baza canonica E;
8
0
2
<
B 1 = v1 = @ 0
:
0
8
0
3
<
B 2 = v1 = @ 0
:
0
8
0
1
<
B 3 = v1 = @ 1
:
1

1
0 19
0
0 =
A ; v2 = @ 1 A ; v3 = @ 0 A ;
;
0
1
1
0 1
0 19
0
0 =
A ; v2 = @ 4 A ; v3 = @ 0 A ;
;
0
5
1
0 1
0 19
1
1 =
A ; v2 = @ 1 A ; v3 = @ 2 A .
;
2
3
1

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Functionale liniare
DEFINITIE f : Rn ! R se numeste functionala liniara daca
(i) f (x + y) = f (x) + f (y) ; 8x; y 2 Rn
(ii) f ( x) =

f (x) ; 8x 2 Rn si

2 R:

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


EXEMPLU de functionala liniara: f : R3 ! R de nita prin
1
0
x1
f (x) = 3x1 + x2 5x3 ; 8x = @ x2 A 2 R3 :
x3
1
3
OBSERVATIE f (x) = cT x; unde c = @ 1 A : Intr-adevar,
5
0

f (x) = cT x =

1
x1
@ x2 A = 3x1 + x2
x3

5x3 :

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


Se considera sistemul de ecuatii liniare
Ax = b;
unde
A = (aij )i=1;m; j=1;n 2 Mm n (R) cu rangA = m < n;
0
1
x1
B
C
x = @ ... A 2 Rn vectorul necunoscutelor,
xn
0
1
b1
B
C
b = @ ... A 2 Rm vectorul termenilor liberi.
bm

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara


0

a11
a21
..
.

a12
a22
..
.

a1n
a2n
..
.

a1

am2
|{z}

amn
|{z}

B
B
B
A=B
B
@ am1
|{z}

a2

:::

an

1
C
C
C
C
C
A

Din ipoteza rangA = m < n ) 9i1 ; :::; im 2 f1; :::; ng a.i.


fai1 ; :::; aim g fa1 ; :::; an g este un sistem liniar independent maximal
) B = fai1 ; :::; aim g este baza a lui Rm ; unde
fai1 ; :::; aim g fa1 ; :::; an g.

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Pentru baza B = fai1 ; :::; aim g

1
xi1
B
C
exista o solutie de baza a sistemului Ax = b notata xB = @ ... A :
xim
Restul componentelor nebazice: xj = 0; 8j 2 f1; :::; ng
Pentru componentele bazice:
B xB = b , xB = B

b:

fi1 ; :::; im g :

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

Se considera si o functionala liniara


f : Rn ! R; f (x) = cT x; 8x 2 Rn :
Valoarea functionalei f in x = xB este
f (xB ) = cTB xB =
= ci1 xi1 + ::: + cim xim :
Valoarea f (xB ) se poate calcula pe un tabel asociat sistemului Ax = b:

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

EXEMPLU Fie sistemul de ecuatii liniare


3x1 + x2 + 5x3 + 2x4 = 4
8x1 + 2x2 + 9x3 + 5x4 = 9
si functionala liniara f (x) = 6x1 + 11x2 + 7x3 + 4x4 :
Sa se determine toate solutiile de baza ale sistemului si sa se calculeze
valoarea functionalei liniare pentru toate aceste solutii de baza.

Elemente de algebra liniara

Elemente de algebra liniara

OBSERVATIE Se vor gasi cel mult


C42 =

4!
= 6 baze
2! (4 2)!

si deci cel mult 6 solutii de baza.