Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru examenul la biogeografie

1. Relaiile biosferei cu celelalte geosfere: limitele biosferei in atmosfera, litosfera si hidrosfera 2. Definii noiunile: biotop, biocenoz, ecosistem, biom, biosfer 3. Factorii abiotici ai mediului i influena lor asupra organismelor: lumina, temperatura, factorii hidrici, factorii edafici, factorii geomorfologici, vntul, focul, factorul antropic 4. Plante indicatoare de lumin, temperatur, umiditate, pH, compoziie chimic, textur i structur ale solurilor 5. Factorii biotici ai mediului i influena lor asupra organismelor: relaiile interspecifice legate de aprare, nutriie, reproducere (fitogene, zoogene, biogene) 6. Mijloace de diseminare activ; exemple 7. Mijloace de diseminare pasiv; exemple 8. Caracteristici ale arealelor biogeografice i ale centrului biogenetic 9. Categorii de areale dup mrime - caracteristici 10. Categorii de areale dup vechime (paleoendemice si neoendemice) - caracteristici 11. Categorii de areale dup form: areale disjunctive, areale circumterestre 12. Pdurile tropicale umede: localizare geografic, condiii ecologice, caracteristici biogeografice 13. Pdurile mediteraneene caracteristici biogeografice 14. Tufriurile mediteraneene idem 15. Pdurile nemorale ale emisferei nordice (padurile cu frunze cazatoare) 16. Pdurile boreale (taigaua eurasiatica si padurea de conifere canadiana) 17. Tundra, stepa, preria, pampasul 18. Savanele si formatiile vegetale de tip savana 19. Necesitatea protectiei si conservarii lumii vii 20. Categorii de arii naturale protejate (delimitate de IUCN, dependente de programe si conventii internationale, reteaua Natura 2000) 21. Turismul in arii protejate: consecintele utilizarii turistice a ariilor protejate (activitati si amenajari turistice cu impact negativ asupra peisajului ariilor protejate) din materialul trimis in format electronic.