Sunteți pe pagina 1din 7

Ce obligatii aveti dupa infiintarea unei SRL?

Dupa incheierea formalitatilor de la Registrul Comertului, urmeaza o


noua serie de obligatii care trebuie indeplinite, pentru ca firma sa
poata sa functioneze. Astfel, in cazul unei societati cu raspundere
limitata, trebuie puse in practica anumite reguli de ordin juridic si
contabil, pentru a pregati terenul pentru desfasurarea viitoarelor
activitati. Afla din urmatorul material care sunt acestea.
i maina ta evolueaz! Alege oferta Yaris Hybrid i nscrie-te la Test Drive-ul Adevrului.

Autor
Elena Voinea
28 Iulie 2014
5 comentariiPrinteaz articol

Comenteaz 5
Printeaz articol
napoi la articol

Odata parcurse etapele de infiintare a unei societati cu raspundere limitata (SRL),


proprietarul dispune de cadrul legal pentru a-si incepe activitatea. Totusi, pana la
desfasurarea primelor activitati, mai sunt unele aspecte care trebuie puse la punct. Mai
exact, dupa indeplinirea formalitatilor de la Registrul Comertului, proprietarul are mai
multe sarcini de ordin juridic si contabil pe care trebuie sa le indeplineasca.

Astfel, el trebuie sa intocmeasca un document intern pentru a stabili conditiile de lucru


ale salariatilor. De asemenea, el este obligat prin lege sa tina evidenta contabila a
societatii si sa inregistreze orice tranzactie efectuata.

Mai mult decat atat, neindeplinirea obligatiilor care intervin dupa infiintarea societatii se
sanctioneaza cu amenzi considerabile.

Administratorul trebuie "sa tina" un registru al asociatilor


O societate cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi
administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea
generala, se mentioneaza in Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

Este important de retinut faptul ca administratorii NU pot primi, fara autorizarea adunarii
asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi
obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu
sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii
pentru daune, se arata in acelasi act normativ.

De asemenea, o SRL trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al


asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea,
domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul
partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

Daca nu este indeplinit acest lucru, atunci administratorii raspund personal si solidar
pentru orice dauna pricinuita.

Ce informatii nu trebuie sa lipseasca din actele firmei?


O societate cu raspundere limitata are obligatii si in ceea ce priveste relatiile de afaceri
pe care le dezvolta cu alte firme. Astfel, in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect
si alte documente intrebuintate in comert, emise de o SRL, trebuie
mentionate denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si
codul unic de inregistrare, se arata in Legea nr. 31/1990.

De la aceasta regula sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat


electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

In plus, documentele mentionate anterior vor cuprinde si capitalul social al societatii cu


raspundere limitata.

Mai mult, Legea nr. 31/1990 prevede ca daca SRL are o pagina de internet proprie,
atunci va publica si acolo denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul
comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social.

In cazul in care SRL nu precizeaza elementele sale de identificare pe actele pe care le


emite, acest lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei
la 5.000 lei.

Documente necesare in relatia cu angajatii


In ceea ce priveste relatia dintre patronul societatii si angajatii sai, aceasta este
guvernata de doua documente esentiale: regulamentul intern si contractul individual de
munca. Desi ambele stabilesc care sunt raporturile dintre firme si angajati, ele nu
trebuie confundate deoarece au un regim juridic diferit si contin informatii distincte.

Regulamentul intern trebuie intocmit in 60 de zile de la infiintare

Regulamentul intern se intocmeste de angajator si reprezinta documentul prin care


acesta poate stabili si impune tuturor salariatilor reguli de conduita, sanctiuni, politici
interne de functionare, masuri de organizare a muncii, a declarat, intr-un articol mai
vechi publicat de AvocatNet.ro, Carmen Olaru, partener departamentul Payroll din
cadrul APEX Team International.

Conform Codului muncii, regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de


zile de la data de la care societatea dobandeste personalitate juridica, indiferent de
numarul de salariati.

Desi Codul muncii nu prevede sanctiuni pentru neintocmirea regulamentului intern,


totusi, in cazul unui control, inspectorii de munca vor dispune masura intocmirii
acestuia, a atras atentia Carmen Olaru. In cazul in care angajatorul nu respecta
masurile dispuse de inspectori va fi sanctionat cu o amenda intre 3.000 si 10.000 de
lei.

Prevederile regulamentului intern se aplica tuturor salariatilor, indiferent de natura


contractului individual de munca si de functia detinuta, persoanelor care isi desfasoara
activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii (conventii civile),
personalului de la alte societati care lucreaza ca detasati sau delegati in cadrul
societatii, precum si elevilor sau studentilor care efectueaza practica in cadrul societatii,
a adaugat sursa citata.

Regulamentul intern se aduce la cunostinta tuturor salariatilor, lucru care revine in


sarcina angajatorului si isi produce efectele fata de toti salariatii din momentul instiintarii
acestora.

Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului


intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin
continutul regulamentului intern, se mentioneaza in Codul muncii.

Desi salariatii trebuie informati in privinta existentei unui regulament intern, nu este
necesar acordul acestora pentru intocmirea documentului, regulamentului intern fiind
un act unilateral al angajatorului, dar sindicatul sau reprezentantii salariatilor trebuie
consultati asupra prevederilor acestuia, ne-a mai precizat specialistul APEX Team
International. Puteti afla ce informatii trebuie sa cuprinda regulamentul intern
din acest articol.

CIM, valabil numai in forma scrisa

In ceea ce priveste contractul individual de munca, acesta este rezultatul acordului


de vointa dintre angajator si angajat, intre care se incheie actul, ne-a declarat Carmen
Olaru.

Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa, in limba romana. Forma


scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, iar obligatia de
incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
De asemenea, angajatorul trebuie sa inregistreze, cu minim o zi lucratoare anterior
inceperii activitatii noului salariat, contractul in Registrul general de evidenta al
salariatilor (Revisal), care se transmite la inspectoratul teritorial de munca.

Inainte de inceperea activitatii, potentialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al


CIM, pentru a fi informat asupra elementelor, care se vor regasi obligatoriu in continutul
contractului ce va fi semnat. Despre elemente obligatorii ale CIM puteti citi aici.

Ce riscati daca nu incheiati contracte de munca?

Angajatorii care nu incheie contracte de munca si care utilizeaza munca la


negru risca amenzi considerabile.

De exemplu, daca angajatorul nu plateste, timp de 3 luni consecutiv, contributia de


asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat, atunci va fi sanctionat cu o
amenda de cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei, se mentioneaza in Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.

Tot cu amenzi de pana la 10.000 lei vor fi sanctionati si angajatorii care, potrivit Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca:

au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de


indemnizatii de somaj si nu au anuntat in termen de 3 zile agentiile pentru
ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati;

nu au comunicat datele, informatiile si nu au prezentat toate inscrisurile si oricare


alte date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru
ocuparea fortei de munca teritoriale, in timpul desfasurarii controlului si in scopul
indeplinirii atributiilor prevazute de lege.

Obligatii de evidenta contabila


Pe langa obligatiile care tin de administrarea juridica a societatii cu raspundere limitata,
precum si cele referitoare la relatia cu angajatii, mai exista o serie de reguli contabile,
fara de care firma nu poate functiona.

In Legea contabilitatii nr. 82/1991 se precizeaza ca o firma trebuie sa organizeze


evidenta financiar contabila, respectiv sa tina la zi registrele contabile obligatorii si sa
intocmeasca situatiile financiare anuale.

SRL trebuie sa conduca contabilitatea in partida dubla

Conform reglementarilor in vigoare, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda


nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda
nationala, cat si in valuta.
De asemenea, o societate comerciala este obligata sa conduca contabilitatea in partida
dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub
echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al
sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, se
mentioneaza in dispozitiile in vigoare.

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind


evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat
si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit
si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu, se
precizeaza in reglementarile citate.

Pe langa aceste aspecte, trebuie avut in vedere faptul ca orice operatiune economico
financiara efectuata trebuie se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document
care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document
justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza


raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-
au inregistrat in contabilitate, dupa caz, se arata in reglementarile in vigoare.

Totodata, o societate comerciala are obligatia sa efectueze inventarierea generala a


elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul
activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii,
divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii ii revine administratorului,


ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii
respective, se precizeaza in Legea nr. 82/1991.

Mai mult decat atat, contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte
de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau
juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania.

Potrivit Legii nr. 82/1991, raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a


reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei
persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din
subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari
de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru
conducerea contabilitatii revine acestora.
Atentie! Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si
efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate,
sunt interzise.

In ceea ce priveste modul de organizare a contabilitatii, Legea nr. 82/1991 prevede


reguli clare. Astfel, contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de
evidenta, iar contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric.
Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii,
precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In schimb, contabilitatea cheltuielilor,
respectiv a veniturilor se tine pe feluri de cheltuieli/venituri, dupa natura sau
destinatia/sursa lor, dupa caz.

Registre obligatorii pentru contabili

In activitatea pe care o vor desfasura, contabilii firmei trebuie sa detina o serie de


registre. Reglementarile in vigoare stabilesc ca registrele de contabilitate obligatorii sunt
Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Registrele de contabilitate se
utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si
astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul
operatiunilor contabile efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se


intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la
termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele
perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe
profit/venit, se arata in Legea nr. 82/1991.

Atentie! Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la


baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii timp de
10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost
intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani, se
mentioneaza in documentul citat.

Amenzi de pana la 40.000 lei pentru nerespectarea regulilor contabile

Firmele care nu isi indeplinesc obligatiile contabile, risca amenzi care pot ajunge si
pana la 40.000 lei. Astfel, cu amenda intre 1.000 lei la 10.000 lei se sanctioneaza
detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si
efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate,
se precizeaza in Legea nr. 82/1991.

De asemenea, si pentru nerespectarea regulilor privind organizarea si conducerea


contabilitatii, amenzile sunt cuprinse tot intre 1.000 si 10.000 lei.

Cu amenzi mai mici, de 300 pana la 4.000 lei sunt sanctionati cei care nu respecta
reglementarile in domeniu privind utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate,
intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile
efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera,
pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute,
sustrase sau distruse.

In schimb, nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor


financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate se sanctioneaza cu
amenda cuprinsa intre 30.000 si 40.000 le