Sunteți pe pagina 1din 9

Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel

Universitatea Politehnica din Bucuresti


Facultatea de Transporturi
Master Logistica Transporturilor

Infiintarea unei societati comerciale

Student: Niculescu Andrei Daniel

1
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
Infiintarea unei societati comerciale in Romania

1. Tipuri de firme

Notiunea de firma este folosita in teoria si practica economica cu doua acceptiuni:pe de o


parte, reprezinta un nume sub care apare o persoana fizica sau juridica ce exercita o activitate
economica si sub care trebuie sa se inscrie in registrul de comert, iar, pe de alta parte, desemneaza
un agent economic care produce bunuri si servicii destinate pietei, indiferent de forma de
proprietate si de organizare.
Cea mai raspandita definitie este acceea de nume sub care noutatile economico-sociale de
diferite profile isi exercita activitatea si prin care fac cunoscute denumirea unitatii , natura
activitatii.
Societatea comerciala este o persoana juridica subiect de drept autonom - avand scop
lucrativ si fiind formata din cel putin doua persone care se nvoiesc sa puna ceva n comun pentru a
desfasura acte si fapte de comert si a mparti foloasele rezultate ( art.1491 al Codului Civil).
Infiintarea si functionarea acestor tipuri de ntreprinderi este reglementata prin Legea nr.
31/1990 legea societatilor comerciale, lege care instituie o singura exceptie de la definitia de mai
sus, prin articolul 210 care prevede ca manifestarea de vointa a unei singure persoane, asociatul
unic, este suficienta pentru constituirea unei societati comerciale. Astfel,societatea comerciala
dobandeste personalitate juridica doar daca a fost legal constituita, adica ndeplineste formalitatile
impuse de lege.
Forma juridica a firmei este importanta si la alegerea acesteia trebuie avute n vedere o serie
de elemente:
natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
anvergura firmei
numarul viitorilor parteneri de afaceri
gradul de implicare si de raspundere al partenerilor
volumul de capital necesar si disponibil
specificul fiecarei forme juridice
Potrivit legislatiei in vigoare ( legea 31/1990, cu privire la infiintarea si functionarea
societatiilor comerciale), in Romania pot fi organizate urmaroarele tipuri de firme:

a). Societati comerciale n nume colectiv (S.N.C)

Capitalul social: ntregul patrimoniu al asociatilor este folosit ca gaj in vederea garantarii
obligatiilor sociale fata de terti. Totusi, n practica, se cere afectarea unei sume modice ntr-un cont
propriu, precum si aducerea la capitalul efectiv a unor bunuri mobile sau imobile, prin procesul
verbal ncheiat de catre asociati sau prin expertiza ordonta de instanta judecatoreasca.
Conducerea societatii si alegerea administratorilor: dreptul de alegere a unuia sau mai
multor administratori, dintre ei sau din afara, revine asociatului sau asociatilor care detin
majoritatea absoluta a capitalului social, fixandu-le puterile, durata serviciului si eventual
remuneratia.
Caracteristici:
formate dintr-un singur fel de asociati
aportul asociatilor la formarea capitalului social este constituit din parti sociale
partile sociale ale partenerilor nu sunt transmisibile
membrii societatii raspund solidar, subsidiar si nelimitat de pasivul social al societatii
la baza societatii sta ncrederea si interesul pe care acestia l reprezinta unul pentru celalalt
fiecare partener este personal raspunzator pentru toate datoriile create de societate

2
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
Avantajele acestui tip de societate sunt aceleasi ca n cazul ntreprinderilor individuale iar
cateva dintre dezavantaje pot fi:
un membru al societatii, fara a avea personal vreo vina, poate fi obligat la plata unor datorii
potentiale pe care le-a contractat un partener n numele societatii fara sa-l consulte
necesita o consultare reciproca continua ntre parteneri, mai ales daca ntre acestia nu exista
ncredere deplina

b). Societati n comandita simpla (S.C.S)

Aceasta forma de organizare ofera posibilitatea celor care au idei, sunt buni profesionisti n
anumite domenii, dar nu au capital, sa se asocieze cu persoane care dispun de capital, dar nu au idei,
nu au pricepere n nici un domeniu. Un dezavantaj important al acestei forme de organizare este
imposibilitatea comanditarilor de a participa la conducerea societatii.
Asociatii se impart n doua categorii:
comanditatii, al caror capital este constituit din aptitudini, cunostinte, idei etc., care raspund solidar
si nelimitat, asigurand totodata, si conducerea si gestiunea patrimoniului
omanditarii, al caror capital este alcatuit din bani si bunuri, partile lor sociale fiind transmisibile
doar cu acordul tuturor asociatilor, care au dreptul la dividend proportional cu actiunile pe care le
poseda si raspund numai n limita sumei cu care au contribuit la formarea firmei
Administratorul unei societati comerciale n comandita simpla nu poate fi decat un
comanditat.

c). Societatile n comandita pe actiuni (SCA)

Capitalul social: regulile sunt identice cu cele pentru societatile n comandita simpla
Administratorii: administrarea societatii este ncredintata unuia sau mai multor asociati
comanditati.
Caracteristici:
existenta a doua categorii de asociati (comanditati si comanditari)
capitalul social e mpartit n actiuni
obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a
asociatilor
comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor
Avantaje
administrarea societatii o asigura asociatii (cei comanditati) iar hotararile lor se iau si se aplica pe
loc, obtinandu-se astfel o crestere a operativitatii
mare libertate de actiune a organelor de conducere reprezentate de comanditati

Dezavantajele acestui timp de societate sunt similare cu cele ale societatii n comandita
simpla.
d). Societatile pe actiuni (SA)

Capitalul social: poate fi varsat integral , dar societatea poate fi nfiintata prin varsarea a
numai 20% din capitalul subscris.
Cenzorii si contabilii: societatile pe actiuni trebuie obligatoriu sa aiba un numar de cel putin
trei cenzori si trei supleanti. Daca numarul cenzorilor este mai mare, el trebuie sa fie neaparat n
numar impar. Cenzorii sunt alesi la nceput de catre adunarea constitutiva, pe o perioada de trei ani,
cu posibilitatea realegerii. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie expert contabil sau contabil
autorizat.
Administrarea: administratorul trebuie sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decat
valoarea a 10% din actiuni sau dublul remuneratiei lunare. Semnaturile administratorilor se depun la
Registrul Comertului.
3
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel

Caracteristici:
cele mai representative forme de societati comerciale
capitalul social al societatii este format din actiuni
actionarii pot fi persoane fizice sau juridice
numarul actionarilor nu poate fi mai mic de cinci
personalitatea actionarilor nu are importanta
actionarii raspund n limita capitalului subscris exprimat n actiuni
capitalul social are n Romania un plafon de minim 25 milioane lei
conducerea generala este asigurata de adunarea generala a actionarilor sau a reprezentantilor
acestora
fiecare actionar are drept de vot, numarul voturilor fiecaruia fiind proportional cu numarul si
puterea actiunilor detinute
conducerea curenta este asigurata de consiliul de administratie ales sau numit de adunarea generala
actionarii primesc anual un dividend, marimea acestuia fiind proportionala cu numarul de actiuni
detinute

Avantaje
actiunile sunt transmisibile si negociabile
raspunderea actionarilor este proportionala cu valoarea actiunilor detinute
pot exista nelimitat n timp, cu conditia sa fie eficiente
pot alege cadrele manageriale si schimba conducerea necorespunzatoare
se pot mari pe seama economiilor de capital
ofera garantii mai mari pentru creditori

Dezavantaje
exista posibilitati mai mari de nentelegeri si dezacorduri n actul decizional
pot aparea contradictii ntre actionari si manageri
datorita dimensiunilor mari se adapteaza mai greu la cerintele pietei

e). Societatea cu raspundere limitata (SRL)

Este o forma intermediara ntre societatea de persoane si cea de capital. Capitalul poate fi
constituit din bunuri imoblie sau mobile, necesare activitatii (care reprezinta pana la 60% din
valoarea capitalului fixat) si din o suma limitata de bani (40% din valoarea capitalului social).
Limita minima a capitalului social este fixata prin lege la suma de 200 lei iar capitalul social
este divizat n parti sociale netransmisibile. Asociatii raspund pentru pasivul social numai n limita
aportului lor la capital.
Conducerea societatii: administratorul este ales de catre majoritatea absoluta a angajatilor,
care stabilesc si extinderea ndatoririlor si drepturilor acestuia si durata mandatului. Daca societatea
are un singur asociat, acesta este singurul n masura sa reprezinte societatea sau sa delege terte
persone fizice sau juridice pentru administrare sau reprezentare.
Cesiunea partilor sociale: poate fi facuta prin cesiune de drept civil, n limita partilor sociale
detinute. Pentru cesionarea lor se ntocmeste un nscris autentic contract de cesiune, urmand ca
asociatii ramasi sa efectueze formalitatile de publicitate ale actului additional la Monitorul Oficial si
nregistrarea lui ca mentiune la Registrul Comertului.

2. Etapele infiintarii unei societati comerciale


Actele necesare pentru a infiinta o societate comerciala sunt urmatoarele:

4
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
Actul de identitate in original ale viitorului asociat (daca este vorba de un asociat unic) sau
ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma, cat si de 3 copii dupa acestea. Copia actului de
identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP).
In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se
depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de
inregistrare, act constitutiv etc). In cazul persoanelor juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse
in copii traduse si legalizate. Pentru infiintarea societatii, aveti nevoie si de cazierele fiscale ale
viitorilor asociati. Cazierele fiscale se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice
(obtinerea cazierului fiscal dureaza 5 zile lucratoare).
Stabilirea obiectului de activitate
Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN 2008. Se
poate stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de
activitate. Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care
compun obiectul de activitate. Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se
plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.
Alegerea formei juridice a societatii
Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:
Societate cu raspundere limitata (SRL) e cea mai des intalnita forma de organizare a
activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile
societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti
sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si
reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind
nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie
asociat intr-o alta societate.
Societatea in nume colectiv (SNC - Caracteristica principala a acestei forme juridice este
aceea ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund
solidar si nelimitat pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o
reprezinta.
Societatea in comandita simpla (SCS) - are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati,
numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile
societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de
fiecare.
Societati pe actiuni (SA) - in Romania, numarul societatilor pe actiuni este in crestere. O
societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. Capitalul social
este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative
sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei.
Societatea in comandita pe actiuni (SCA - Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar
iar cei comanditari raspund in limita aportului lor. Administrarea societatii este incredintata unuia
sau mai multor asociati comanditati.
Rezervarea numelui societatii
Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului (cost aproximativ: 50 ron), se
aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. Verificarea disponibilitatii numelui de firma o
puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/ - user: guest,
parola: guest.
Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare
Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare
declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in
societatea comerciala. Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de:
- persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
5
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
- fondatori;
- administratori;
- reprezentantul permanent - persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a
unei societati comerciale;
- cenzori.
Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme:
- forma autentificata de notarul public;
- declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului
registrului comertului;
- atestata de avocat, in conditiile Legii nr. 51/1995;
- inclusa in actul constitutiv sau modificator authentic
Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere,
contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la
O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care
doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.
Sediul poate fi proprietate personala (contract de vanzare-cumparare sau certificat de
mostenitor), un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele
fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii, conform Legii 181/1997)), un spatiu asupra
caruia axista un contract de comodat (contract de comodat, de uz, uzufruct) sau luat in leasing
imobiliar (contract de leasing imobiliar).
Daca sediul are mai multi proprietari, este nevoie de acordul scris al coproprietarilor. Daca
sediul social al societatii se gaseste intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), acesta intra sub
incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996 si trebuie efectuata schimbarea destinatiei: din locuinta in
sediu social. Potrivit legii, este nevoie de avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. In cazul in care
nu exista o asociatie de proprietari, este nevoie de avizul favorabil al titularilor contractelor de
inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza sediul , atat in plan orizontal, cat
si in plan vertical.
Actul Constitutiv
In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere
limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane
specializate in domeniu.
Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
- obiect principal de activitate
- obiecte secundare de activitate ( daca exista )
- denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
- numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
- numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
Exista mai multe variante de act constitutiv. Actul constitutiv poate avea una dintre
urmatoarele forme:
a.) contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla;
b.) contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act
constitutiv (anexat);
c.) statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.Pentru redactarea
obiectului de activitate utimizeaza. Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN,
aprobata prin H.G. nr. 656/1997. Obiectul de activitate se exprima prin grupe de 3 cifre pentru
domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se
va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. Cuantumul
taxei de inregistrare a firmei dumnevoastra este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul
de activitate. Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa
suplimentara de 10% din taxa de baza.

6
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
d.) contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu
raspundere limitata;
Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de asistenta
pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia va veti desfasura
activitatea, de catre un avocat sau de un notar sau de catre intreprinzatorul insusi.
Asociatii si Adminstratorul vor da Declaratii pe propria raspundere, din care sa rezulte ca
nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati. Actul
Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre
un avocat.
Depunerea capitalului social la banca
Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de capital social pentru care
bancile de regula au formulare speciale. De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind
percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi). Banca va va furniza documentele necesare pasilor
ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Dovada depunerii aportului
in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma aport la capitalul social al
societatii comerciale, indicandu-se denumirea acesteia. Capitalul minim pentru SRL: 200ron.
Specimenul de semnatura
Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati comerciale,
administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul
registrului comertului. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular
tip.
Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va semna in prezenta
judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica
semnatura. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.

Alegerea tipului de societate, pentru a fixa baza de impozitare : intreprindereile mici -


microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit);

Firmei este sau nu platitoare de TVA.

Declaratii pe proprie raspundere pentru avize


Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea
acestora in functie de activitate, iar in cazul unei firme de consultanta, pentru simplificarea
procedurilor se pot completa Declaratii pe proprie raspundere.
Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de Declaratie pe proprie raspundere dupa cum
urmeaza:
- Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia mediului;
- Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii;
- Declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor;
- Declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare;
- Declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului


Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul
in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt
completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie
raspundere, Anexa- Vector Fiscal.

7
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel
Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune
autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei
incheierea judecatorului delegat.
Eliberarea actelor
Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte, in termen de aproximativ 4 de zile, care
vor atesta infiintarea firmei tale:
- Certificatului de inregistrare a firmei
- Incheirea de inregistrare sau Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul
National al Registrului Comertului
- Certificatul constatator sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in
care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).

Etape necesare dupa obtinerea documentelor de la RECOM


- Confectionarea stampilei societatii. Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele
societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
- Deschiderea contului bancar. La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de
pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, trebuie
prezentate bancii documentele de la RECOM, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii
(deblocarea capitalului social), prezentand chitanta originala.
- Realizarea documentelor cu regim special: facturier, chitantier, etc. Firmele specializate iti
vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe
actul de identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda, deoarece timpul de
executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
- Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in
termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.
- Avize si autorizatii functionare - toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate
autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea
comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare
functionarii legale a societatii.

8
Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel

Bibliografie:

1. Managementul logisticii i ingineriei transporturilor, Prof. dr.ing. Ioan Tnsuic;

2. Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata in 2017