Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PRIVIND VANZAREA/DONATIA/EXPORTUL

Subsemnatul/a (persoan fizic) /Subscris (persoana juridic)


.................................................................................. domiciliat/sediu social n
...................................... n calitate de
proprietar/deinator/reprezentant legal* ...............................................................
posesor al actului de identitate BI/CI**, Seria .... nr ........
CNP/CIF/CUI .....................................................,
Proprietar/deinator al cinelui rasa....................................... vrsta........sex:......
Avnd codul unic de identificare..............................................
Declar pe proprie rspundere c animalul, cu codul unic de identificare
menionat mai sus, a fost vndut/donat/exportat n data de ..........................
ctre (nume i prenume/denumire) ..................................
domiciliat in/sediul social....................................................................................
cu adresa..............................................................................................................,
CNP/CIF/CUI........................................................................., n calitate de nou
proprietar/deintor/reprezentant legal .................................................................
posesor al actului de identitate BI/CI, Seria ...... nr ..........
Data:

Nume i prenume / Reprezentant persoan juridic:........................

Semntura:

Medic veterinar:

Semntura:

*Se completeaz cu numele i prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice.


**Se verific conformitatea cu actul de identitate.

S-ar putea să vă placă și