Sunteți pe pagina 1din 2

S O C I E T A T E D E A S I G U R A R E - R E A S I G U R A R E S.A.

Cod Fiscal: R 330904 R.A. - 005 Reg. Com.:J40/305/1991 Nr.operator date personale: 5689
Capital Social: 257.797.193,08 LEI Sediul Central: BUCURESTI, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101,
Sector 3 Tel.: +4 021 318.80.80 Fax.: +4 021 318.80.74, +4 021 318.80.75
E-mail: office@astrasig.ro <mailto:office@astrasig.ro> Web:www.astrasig.ro

Polia de asigurare a locuinei i a coninutului


CasAsigur Plus Bonus

Polita Seria CSP Nr. DB0173115668008


Asigurat IANAS OLGA, CNP/CUI: 2420127400120
Contractant IANAS OLGA, CNP/CUI: 2420127400120
Adresa Asiguratului BUCURESTI,STR.JEAN LOUIS CALDERON,NR.53,BL.53,SC.A,AP.9

Data emiterii 19.06.2015 13:14


Perioada de asigurare 23.06.2015 - 22.06.2016
Adresa locuinei asigurate Jud.Dambovita,Loc. Fieni, Cartier BEREVOESTI Nr. 81

Suma asigurata Cladire 20.000,00 EUR


Suma asigurata Continut 2.000,00 EUR

Riscuri asigurate - Incendiu, Trsnet, Explozie, Cdere de corpuri, Izbire de ctre vehicule;
- Cutremur de pamant, Alunecare de teren, Inundatie;
- Fenomene atmosferice (inclusiv grindin), Greutatea stratului de zpad, Avalan;
- Ap de conduct ;
- Furt (inclusiv acte de vandalism produse cu ocazia furtului);
Prin prezenta asigurare se acopera suplimentar si clauza speciala "Raspundere civila
fata de terti" conform Conditiilor de Asigurare CASASIGURA PLUS BONUS

Prima de asigurare totala 10 EUR


:
Prima de asigurare anuala 10,00 EUR Rata 1; 23/06/2015; 10,00 EUR

Mod de plata Integral;

Polita produce efecte numai dupa plata primei de asigurare.


Mentiuni speciale

Polita este cesionata in favoarea

Pentru riscurile acoperite prin polia de asigurare obligatorie mpotriva dezastrelor naturale a locuinelor i cldirilor cu destinaia de locuin (denumit n
continuare PAD), prezenta asigurare este valabil pentru sume ce depesc limitele de rspundere prevzute n Legea nr.260/2008, opernd ca un contract
excedent de daun la polia PAD.

Asigurator autorizat
ASTRA ASIGURRI S.A. Intermediar Asigurat/Contractant
FERTU DANIELA DESPINA Marca IANAS OLGA
csa:RAF226760 Tel:-
SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE
ADMINISTRAT IN SISTEM DUALIST
Cod Fiscal: R 330904 R.A. - 005 Reg. Com.:J40/305/1991 Nr.operator date personale: 5689
Capital Social: 257.797.193,08 LEI Sediul Central: BUCURESTI, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101,
Sector 3 Tel.: +4 021 318.80.80 Fax.: +4 021 318.80.74, +4 021 318.80.75
E-mail: office@astrasig.ro <mailto:office@astrasig.ro> Web:www.astrasig.ro

Anex CasAsigura Plus


Lista asigurai i/sau beneficiari suplimentari

la contractul de asigurare CasAsigura Plus


Seria CSP Nr. DB0173115668008 19.06.2015 13:14

Asigurai

Beneficiari

Nume: IANAS OLGA CNP: 2420127400120 Telefon: 0212224401 Fax: Email: Adresa:
BUCURESTI,STR.JEAN LOUIS CALDERON,NR.53,BL.53,SC.A,AP.9 Cota: 100,00

Existenta Fondului de Garantare. In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia
asiguratorilor s-a constituit Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si
obligatorii, ncheiate n conditiile Legii nr. 136 / 1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, n cazul constatarii insolvabilitatii
asiguratorului.
Prin prezentul document am luat la cunostinta, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, de urmatoarele:
a) operatorul de date cu caracter personal este Societatea Asigurare- Reasigurare ASTRA S.A., reprezentata prin Presedinte;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru incheierea prezentului contract de asigurare si aceste date pot fi folosite de
Operator in scop statistic si/sau transmise institutiilor publice, la solicitarea expresa a acestora;
c) furnizarea datelor solicitate prin cerere-chestionar este obligatorie, refuzul de a le furniza ducand la imposibilitatea incheierii contractului
de asigurare;
d) in calitate de persoana vizata, beneficiez de drepturile prevazute la cap. IV al Legii nr. 677/2001(dreptul la informare, dreptul de acces la
date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal si dreptul de opozitie).

i a fost emis n 2 (dou) exemplare, cte un exemplar pentru fiecare parte semnatar.

Data emiterii: 19.06.2015 13:14 Sucursala: Judetul:

Asigurator autorizat Intermediar Asigurat/Contractant


ASTRA ASIGURRI S.A. FERTU DANIELA DESPINA Marca IANAS OLGA
csa:RAF226760 Tel:-