Sunteți pe pagina 1din 4

1)O oblig. de stat are val. nominala(VN)=10lei si pretul de emisiune(PE)=9,9lei.

Este emisa pe o perioada


de n=8 ani si ofera o rata a cuponului(rc)=8%, cupon platit anual. Oblig se ramb. la o scadenta cu o prima
de ramb. (Prima Ramb.)=10 bani=0,1lei. A) Val. primei de emisiune(Prima Em.) si val. de rambursare (VR)
pt aceasta oblig; B)Stiind ca rata dobanzii(rd)=8,5%, explicati daca ati cumpara oblig. la mom. emisiunii.
A)prima de emisiune=VN-PE=10lei-9,9lei=0,1; VR=VN+prima rambursare= 10+0,1=10,1lei; B)
+ .
C(cupon)=rc*VN=8%*10=0,8lei ; = [ ( ) ]+ =9,77lei < 9,9 (pret em.)->nu
+ (+)
cumpar

2)O oblig. perpetua emisa la 1.01.2000 la val. nominala(VN)=2,5lei ofera un bon anual(C)=20bani=0,2lei.
A) Ar fi oportuna vanzarea oblig. la 1.01.2014 la un curs bursier(P14)=2,6lei, daca rata de dob la depozite
(rd sau k)=5%=0,05? B)Calc rata cuponului(rc) oferita de oblig.REZOLVARE: B)C(cupon)=rc*VN -> =
0,2

=8%; A)V2014 = 1+ + (1+)2 + + (1+) = =0,05 = 4>pret vanz ->nu vand, dar pot sa cumpar
3) O oblig. zero-cupon are val nominala(VN)=100lei si PE=100lei. Este rambursabila peste n=20 ani la val
de ramb(VR)=200lei. Ati achiz la emisiune aceasta oblig. stiind ca rata de rentab la dep (k)=5%=0,05?
200
Vo = (1+) = (1+0,05)20 = 75,47<pret emisiune->nu cumpar
4) O oblig. corporativa are val nominala(VN)=10lei, rc=5% si scadenta la n=5 ani de la emisiune. Se emite
la pretul (PE)=9,9lei si se ramb cu o prima de ramb(Pr) =0,2lei. Stiind ca rata de dob (rd)la dep bancare
5%, rata de rentab oferita de actiunea companiei 11%, rata cuponului (k) pt oblig. corporative similare
5,2%=0,052 si rata de dob la creditele soc. 5,1%. Ati cumpara oblig la emisiune, daca oblig. se ramb in
+ , ,
rate constante? =
= ; = + + (+) + + (+)
= +, + (+,) +
,+,
+ (+,) = , ; VAN=-PE+Vo=-9,9+10,1=0,2>0->cumpar
An Imp Dob rata A
1 10 0,5 2 2,5
2 8 0,4 2 2,4
3 6 0,3 2 2,3
4 4 0,2 2 2,2
5 2 0,1 2 2,2
S7 1) O oblig. zero-cupon va fi rascumparata peste n=30 ani la un pret de rascumparare(PR)=1000euro.
Det (YTM)randamentul la scadenta (val actuala neta VAN=0) al oblig. in cond in care pretul

emisiunii(PE)= 100 euro. REZOLVARE: VAN=0 si VAN=-Po+Vo din aman2 -> PE=Vo; Vo= (+);


PE=(+) -> ( + )= -> YTM= =() = ( ) =7,97% ,unde =

2) Se considera cazul unei oblig. cu rambursare in fine ce plateste cupoane anual, rata cuponului(rc)
=10%. Ramb oblig. se face peste n=5 ani, val. nominala(VN) =500um. In cond in care rata
dob(k)=10%=0,1, det durata obligatiunii(D). C=VN*rc=500*10%=50um; PR=VR=VN=500um; =

= + + + + +
(+) (+) , , , , ,
= =4,16ani
= + + + + +
(+) (+) , , , , ,

3) O oblig. zero-cupon cu scadenta peste n=20 ani se ramb(se rascumpara) la un pret de rambursare de


(+)
1000um. Det durata oblig. in cond. In care rata dobanzii(k)=10%. = = = 20
(+)

4) O oblig. corporativa cu VN=1000um se ramb. in anuitati constante pe o perioada n=3ani. Rata


cuponului(rc)=10%, iar rata de dobanda(k)=10%=0,1. A) Det durata oblig; B) Det si interpretati
sensibilitatea oblig; C) Det pretul obligatiunii la 1 an de la mom emisiunii in conditiile in care pretul de
emisiune(PE)= VN, iar rata de dob a crescut cu 1%(1 punct procentual); D) --,,-- a crescut cu 10%(puncte

% =
(+)
procentuale); REZOLVARE A) A(anuitate)= = = , ; = =
=
(+) (+,) (+)

+ + %
, , ,
= , ; B) S= =
sau S= + == +, , = , o crestere
+ +
, , ,

cu 1 punct procentual a ratei dob, pretul scade cu 1,75%; C)
= , %; = (%

, %) ( ) = , % = , ; D) Coef de elasticitate E= +*D sau

% ,%

E=% = = , pretul scade cu 1,17%; = (% , %)
%

( ) = , % = ,
S6 1)O oblig corporativa emisa la 1.01.2017 cu scadenta peste n=4ani se va ramb in fine(la final). Val
nominala(VN) a oblig. este de 500 um, iar pretul de rambursare(PR)=104%. Oblig a fost emisa la PE=97%
si are o rata a cuponului fixa (rc)=10%/an. Cupoanele se platesc anual la sf anului. Rata de rentab (k)
solicitata de catre investitori la momentul emisiunii =9%=0,09. A) Ati achizitiona oblig la mom emisiunii?
B) Ati vinde obligatiunea astazi in cond in care cursul bursier(Cb)=102%, iar rata de rentab(k) =11%. C) A-
ti vinde oblig de azi intr-un an in cond in care se anticipeaza ca pretul la care se va tranz oblig
Cb28.03.2018=104%, iar rata de rentabilitate(k)=12%. REZOLVARE :A) PR=104%VN=104%*500=520um;
+
PE=97%VN=485um; C=VN*rc=500*10%=50um; . . = + +
(+)
+
(+)
+
(+)
=
+,
+
+
+ + = , ; VAN=-PE+Vo=-485 + 530,36=45,36>0 ->putem cumpara; B) k=
(+,) (+,) (+,)

11% ;Cb=102%*VN=510um; 360 zile- 88 zile= 272 V28.03.2017= + +
+
(+,) (+,)
+
+ = 510,82um; VAN28.03.2017=-Cb +V28.03.2017=-510+510,82=0,82>0->nu
+ +
(+,) (+,)
+
vand; C) Cb28.03.2018=104%VN=520; k=12%; V28.03.2017= + + =
+ +
(+,) (+,) (+,)

, -> vand, dar nu cumpar

2) O oblig rambursabila in anuitati constante cu o scadenta peste n=5 ani are o valoare
nominala(VN)=1000 um si o rata a cuponului sursa (rc) = 10%/an=0,1. PE al oblig =95%. A) Det daca este
oportuna achiz oblig la emisiune in cond in care rata de rentabilitate solicitata de inv (k)= 11%=0,11; B)
Calc si interpretati randamentul la scadenta YTM (la maturitate). REZOLVARE: A)
%
A(anuitate)= = =264u.m; = + + (+) + + (+) = +, + (+,) + +

(+) (+,)

=976 u.m; PE=95%*1000=950u.m; VAN=-PE+Vo=-950+976=26um ->se achiz;
(+,)


B) . VAN=0 si VAN=-PE+Vo din aman2 rezulta PE=Vo; PE= + + ; Pt. kmin=11%->
+ (+)

Vo=976 -> VANmax=-950+976=26um; Pt. kmax=15%=0,15 -> Vo= +, + + (+,) =885 ->
()
VANmin=-950+885=-65; YTM =kmin+(kmax-kmin)* ()() =11%+(15%-11%)*

=0,13
S1 1)Ce suma veti detine dupa 1 an in cazul in care depuneti 100.000 la o rata de dob de 10%?
So*(1+dob)=100.000*(1+0.1)=110.000. ; 2)Ce suma veti detine dupa 2 ani in cazul in care depozitul are
o rata a dob de 10%/an in regim de dob compusa? S2=100.000*( + , ) =121.000; 3)Cunoastem

rata de actualize=10% care va fi valoarea actual care se va incasa dupa 10 ani? S10=(+,) =
.
(+,)
=38554,3; 4)Det val actual a unui sir de incasari anuale de 10.000 real la sf fiecarui an. A)pe o
. .
perioada de 5 ani; B)in perpetuitate(la nesfarsit), rata de rentab=10%. A) = +,
+ (+,) + +
. , . .
(+,)
=37907,8; B) = +,
+ + (+,) =
= ,
=100.000

S2) 1)La inceputul anului 0 am constituit un depozit de 1500lei. Cat ar mai trebui sa depun la sf anului 2
in depozitul constituit la inceputul anului 0 pt a incasa la sf anului 8 o suma de 4000lei in cond in care
dob anuala la care pot fi fructificate sumele disponibile se apreciaza a fi de 6% in urm 8 ani. ?

S8=(+,) =2515,72; So->8=So( + ) = , =2390,77; S8-So=4000-2390,77=1609,23;
,
S2->8=1609,23=x( + ) ; S2=x=(+,)=1134,44

2) Det val actuala a unui sir de incasari de 1000lei la sf I an, 1500 la sf anului II, 2000 la sf anului 3, 2500
la sf anului IV, 3000 la sf anului V, in cond in care rata de rentab la care se anticipeaza ca ar putea fi

investite sumele disp la inceput de an este de 10%. = +, + (+,) + (+,) + (+,) + (+,)

S3 1)La inceputul anului 0 se constituie un depozit de 1500lei. La sf anului 8 investitorul doreste sa


detina o suma de 4000lei, in conditiile in care rata de dob anuala se estimeaza ca va fi constanta si va
inreg un nivel de 6%/an. A)Det daca este necesar ca deponentul sa majoreze depozitul initial; B)Daca
rasp A) este adevarat det suma de bani suplimentara pe care treb sa o puna in dep la sf anului 2. S8->

0= = =2509,64; S0->8=S0( + ) =1500*( + , ) =2390,77lei; S8-> 2= =
(+) (+,) (+)

(+,)
=2819,84; S0->2=S0( + ) ==1500*( + , ) =1685,4; S2=2819,84-1685,4=1134,44

2)Det val actuala a sumei de 100000 ce se va incasa peste 1 an si 3 luni in conditiile in care rata de

rentabilitate/actualize este de 10%/an. S1-> 0=+= ,
= , ; S0->1=S0+S0*k-

.
S0(1+k)=1000+1,2=1800; (1+ra)= ( + ) -> rt=( + ) -1=2,4%; S5-> 0=(+,)=88817,84; V0=

si pt 5luni si 3 sapt
(+,)(++)/ (+,)(+)/