Sunteți pe pagina 1din 1

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Matei 1
1 Gen. 1-7 Exod 10-12 Num. 16-17 Jud. 8-9 Ps. 133 C.C. 1-8 2 mp. 1-4 2 mp. 20-21 Ez. 20-21 Luca 18:15-19:48 1 Cor. 12-14
Luca 2:1-38
Matei 2 Marcu 11
2 Gen. 8-11 Exod 13-15 Num. 18-20 Jud. 10-12 Ps. 106-107 Prov. 1-3 2 mp. 5-8 2 Cronici 32-33 Ez. 22-23 1 Cor. 15-16
Luca 2:39-52 Ioan 12
Matei 3
2 Sam. 5:11-6:23 Matei 22
3 Iov 1-5 Exod 16-18 Num. 21-22 Jud. 13-15 Prov. 4-6 2 mp. 9-11 Naum 1-3 Ez. 24-27 Marcu 1 2 Cor. 1-4
1 Cronici 13-16 Marcu 12
Luca 3
Matei 4
2 mp. 12-13 2 mp. 22-23 Matei 23
4 Iov 6-9 Exod 19-21 Num. 23-25 Jud. 16-18 Ps. 1-2, 15, 22-24, 47, 68 Prov. 7-9 Ez. 28-31 Luca 4-5 2 Cor. 5-9
2 Cronici 24 2 Cronici 34-35 Luca 20-21
Ioan 1:15-51
Ps. 89, 96, 100-101, 105, 2 mp. 14
5 Iov 10-13 Exod 22-24 Num. 26-27 Jud. 19-21 Prov. 10-12 Tefania 1-3 Ez. 32-34 Ioan 2-4 Marcu 13 2 Cor. 10-13
132 2 Cronici 25
2 Sam. 7 F.A. 20:1-3
6 Iov 14-16 Exod 25-27 Num. 28-30 Rut 1-4 Prov. 13-15 Iona 1-4 Ier. 1-3 Ez. 35-37 Marcu 2 Matei 24
1 Cronici 17 Romani 1-3
2 mp. 15
7 Iov 17-20 Exod 28-29 Num. 31-32 1 Sam. 1-3 Ps. 25, 29, 33, 36, 39 Prov. 16-18 Ier. 4-6 Ez. 38-39 Ioan 5 Matei 25 Romani 4-7
2 Cronici 26
Matei 12:1-21
2 Sam. 8-9 Matei 26 Romani 8-10
8 Iov 21-23 Exod 30-32 Num. 33-34 1 Sam. 4-8 Prov. 19-21 Isaia 1-4 Ier. 7-9 Ez. 40-41 Marcu 3

Plan cronologic de citire a Bibliei


1 Cronici 18 Marcu 14
Luca 6
Luca 22
9 Iov 24-28 Exod 33-35 Num. 35-36 1 Sam. 9-12 Ps. 50, 53, 60, 75 Prov. 22-24 Isaia 5-8 Ier. 10-13 Ez. 42-43 Matei 5-7 Romani 11-13
Ioan 13
2 Sam. 10
1 mp. 5-6 Matei 8:1-13
10 Iov 29-31 Exod 36-38 Deut. 1-2 1 Sam. 13-14 1 Cronici 19 Amos 1-5 Ier. 14-17 Ez. 44-45 Ioan 14-17 Romani 14-16
2 Cronici 2-3 Luca 7
Ps. 20
1 mp. 7 Matei 27
11 Iov 32-34 Exod 39-40 Deut. 3-4 1 Sam. 15-17 Ps. 65-67 , 69-70 Amos 6-9 Ier. 18-22 Ez. 46-48 Matei 11 F.A. 20:4-23:35
2 Cronici 4 Marcu 15
1 Sam. 18-20 2 Sam. 11-12 1 mp. 8 2 Cronici 27 Matei 12:22-50 Luca 23
12 Iov 35-37 Lev. 1-4 Deut. 5-7 Ier. 23-25 Ioel 1-3 F.A. 24-26
Ps. 11 , 59 1 Cronici 20 2 Cronici 5 Isaia 9-12 Luca 11 Ioan 18-19
2 Cronici 6-7 Matei 13 Matei 28
13 Iov 38-39 Lev. 5-7 Deut. 8-10 1 Sam. 21-24 Ps. 32, 51, 86, 122 Mica 1-7 Ier. 26-29 Daniel 1-3 F.A. 27-28
Ps. 136 Luca 8 Marcu 16
2 Cronici 28 Matei 8:14-34 Luca 24 Coloseni 1-4
14 Iov 40-42 Lev. 8-10 Deut. 11-13 Ps. 7, 27, 31, 34, 52 2 Sam. 13-15 Ps. 134, 146-150 Ier. 30-31 Daniel 4-6
2 mp. 16-17 Marcu 4-5 Ioan 20-21 Filimon 1
1 mp. 9
15 Gen. 12-15 Lev. 11-13 Deut. 14-16 Ps. 56, 120, 140-142 Ps. 3-4, 12-13, 28, 55 Isaia 13-17 Ier. 32-34 Daniel 7-9 Matei 9-10 F.A. 1-3 Efeseni 1-6
2 Cronici 8
Matei 14
16 Gen. 16-18 Lev. 14-15 Deut. 17-20 1 Sam. 25-27 2 Sam. 16-18 Prov. 25-26 Isaia 18-22 Ier. 35-37 Daniel 10-12 Marcu 6 F.A. 4-6 Filipeni 1-4
Luca 9:1-17
Ier. 38-40
17 Gen. 19-21 Lev. 16-18 Deut. 21-23 Ps. 17, 35, 54, 63 Ps. 26, 40, 58, 61-62, 64 Prov. 27-29 Isaia 23-27 Ezra 1-3 Ioan 6 F.A. 7-8 1 Timotei 1-6
Ps. 74, 79
2 mp. 18:1-8
2 mp. 24-25 Ezra 4-6 Matei 15
18 Gen. 22-24 Lev. 19-21 Deut. 24-27 1 Sam. 28-31 Ps. 18 2 Sam. 19-21 Ecl. 1-6 2 Cronici 29-31 F.A. 9-10 Tit 1-3
2 Cronici 36 Ps. 137 Marcu 7-8
Ps. 48
Matei 16
19 Gen. 25-26 Lev. 22-23 Deut. 28-29 Ps. 121, 123-125, 128-130 Ps. 5, 38, 41-42 Ecl. 7-12 Osea 1-7 Habacuc 1-3 Hagai 1-2 F.A. 11-12 1 Petru 1-5
Luca 9:18-27
Matei 17
2 Sam. 22-23 1 mp. 10-11
20 Gen. 27-29 Lev. 24-25 Deut. 30-31 2 Sam. 1-4 Osea 8-14 Ier. 41-45 Zaharia 1-7 Marcu 9 F.A. 13-14 Evrei 1-6
Ps. 57 2 Cronici 9
Luca 9:28-62
Deut. 32-34
21 Gen. 30-31 Lev. 26-27 Ps. 6, 8-10, 14, 16, 19, 21 Ps. 95, 97-99 Prov. 30-31 Isaia 28-30 Ier. 46-48 Zaharia 8-14 Matei 18 Iacov 1-5 Evrei 7-10
Ps. 91
2 Sam. 24
22 Gen. 32-34 Num. 1-2 Iosua 1-4 1 Cronici 1-2 1 Cronici 21-22 1 mp. 12-14 Isaia 31-34 Ier. 49-50 Estera 1-5 Ioan 7-8 F.A. 15-16 Evrei 11-13
Ps. 30
23 Gen. 35-37 Num. 3-4 Iosua 5-8 Ps. 43-45, 49, 84-85, 87 Ps. 108-110 2 Cronici 10-12 Isaia 35-36 Ier. 51-52 Estera 6-10 Ioan 9:1-10:21 Galateni 1-3 Timotei 1-4
1 mp. 15:1-24 Isaia 37-39 Pl. lui Ier. Luca 10-11 2 Petru 1-3
24 Gen. 38-40 Num. 5-6 Iosua 9-11 1 Cronici 3-5 1 Cronici 23-25 Estera 6-10 Galateni 4-6
2 Cronici 13-16 Ps. 76 1:1-3:36 Ioan 10:22-42 Iuda 1
1 mp. 15:25-16:34 Pl. lui Ier.
25 Gen. 41-42 Num. 7 Iosua 12-15 Ps. 73, 77-78 Ps. 131, 138-139, 143-145 Isaia 40-43 Neemia 1-5 Luca 12-13 F.A. 17 1 Ioan 1-5
2 Cronici 17 3:37-5:22
1 Cronici 26-29 2 Ioan 1
Gen. 43-45 Num. 8-10 Iosua 16-18 1 Cronici 6 1 mp. 17-19 Isaia 44-48 Ez. 1-4 Neemia 6-7 Luca 14-15 F.A. 18:1-18:18
Ps. 127 3 Ioan
2 mp. 18:9-19:37
27 Gen. 46-47 Num. 11-13 Iosua 19-21 Ps. 81, 88, 92-93 Ps. 111-118 1 mp. 20-21 Ez. 5-8 Neemia 8-10 Luca 16-17:10 F.A. 18:19-19:41 Ap. 1-5
Ps. 46, 80, 135
Num. 14-15 1 mp. 22 Neemia 11-13
28 Gen. 48-50 Iosua 22-24 1 Cronici 7-10 1 mp. 1-2, 37, 71, 94 Isaia 49-53 Ez. 9-12 Ioan 11 1 Cor. 1-4 Ap. 6-11
Ps. 90 2 Cronici 18 Ps. 126
Luca 17:11-
29 Exod 1-3 Jud. 1-2 Ps. 102-104 Ps. 119:1-88 2 Cron 19-23 Isaia 54-58 Ez. 13-15 Maleahi 1-4 1 Cor. 5-8 Ap. 12-18
18:14
1 mp. 3-4
2 Sam. 5:1-10 Obadia 1 Luca 1 Matei 19
30 Exod 4-6 Jud. 3-5 2 Cronici 1 Isaia 59-63 Ez. 16-17 1 Cor. 9-11 Ap. 19-20
1 Cronici 11-12 Ps. 82-83 Ioan 1:14 Marcu 10
Ps. 72
31 Exod 7-9 Jud. 6-7 Ps. 119:89-176 Isaia 64-66 Ez. 18-19 Matei 20-21 Ap. 21-22

S-ar putea să vă placă și