Sunteți pe pagina 1din 3
CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR PE ECHIPE LUMEA PE CARE O DESCOPERI Anexa 03.2. „Calendarul concursurilor
CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR PE ECHIPE LUMEA PE CARE O DESCOPERI Anexa 03.2. „Calendarul concursurilor

CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR PE ECHIPE LUMEA PE CARE O DESCOPERI Anexa 03.2. „Calendarul concursurilor naționale școlare fără finanțare MECS-2015-2016“ la secțiunea „CONCURSURI ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU TERȚI- poziția 29.

Școala altfel:

Să știi mai multe, să fii mai bun! (18-22 aprilie 2016)

Întrebări pentru concursul interdisciplinar

LUMEA PE CARE O DESCOPERI

Ediția a V-a, 2016

Ați consultat bibliografia de concurs din publicațiile TERRA MAGAZIN, septembrie 2015 – aprilie 2016? Răspundeți, în echipă, la următoarele întrebări, completând numai Fișa-răspuns. Trimiteți-o pe adresa organizatorilor (CP 216, OP 4, sector 3, București), cu specificația „Pentru concursul LUMEA PE CARE O DESCOPERI”, până cel târziu pe 15 mai 2016, data poștei. Pentru mai multe detalii, consultați REGULAMENTUL de pe site-ul www.terramagazin.ro.

1. Unul dintre evenimentele majore petrecute cu aproximaţie la jumătatea vieţii Soarelui l-a constituit:

a. formarea planetei Pământ;

b. nașterea satelitului natural al planetei noastre, Luna;

c. apariţia speciei umane pe Terra;

d. constituirea celorlalte planete ale Sistemului Solar.

2. În prezent, planeta Pluto are următorul statut:

a. planetă, ca și până acum;

b. corp cosmic nede nit;

c. asteroid;

d. planetă pitică.

3. Când au apărut dinozaurii (începutul Mezozoicului) uscatul planetar:

a. forma un singur continent, numit Pangaea;

b. nu exista;

c. era despărţit în mai multe continente, exact ca astăzi;

d. acoperea întreaga suprafaţă a planetei.

4. Primul om din lume, care a făcut înconjurul planetei pe jos, la începutul secolului XX, a fost românul:

a. Iuliu Popper;

b. Dumitru Dan;

c. Ilarie Mitrea;

d. Constantin Dumbravă.

5. Tutankhamon a devenit faraon al Egiptului antic la vârsta de:

a. 9 ani;

b. 19 ani;

c. 29 de ani;

d. 39 de ani.

6. Procesul de topire nu este prezent în ciclul de formare a rocilor:

a. vulcanice;

b. metamor ce;

c. magmatice;

d. sedimentare.

1
1

Ați consultat bibliografia de concurs din publicațiile TERRA MAGAZIN, septembrie 2015 – aprilie 2016? Răspundeți, în echipă, la următoarele întrebări, completând numai Fișa-răspuns. Trimiteți-o pe adresa organizatorilor (CP 216, OP 4, sector 3, București), cu specificația „Pentru concursul LUMEA PE CARE O DESCOPERI”, până cel târziu pe 15 mai 2016, data poștei. Pentru mai multe detalii, consultați REGULAMENTUL de pe site-ul www.terramagazin.ro.

7. Horst face referire la:

a. denumirea unor aşezări timpurii;

b. formaţiuni geologico-geografice;

c. existenţa unor triburi străvechi;

d. structura anatomică a unor specii de animale.

8. Care asociere, dintre cele de mai jos, este incorectă:

a. leu – Africa;

b. tigru – Asia;

c. jaguar – Australia;

d. puma – America.

9. Prima Olimpiadă (ediţie a Jocurilor Olimpice) din istorie a avut loc în anul:

a. 776 î.H.;

b. 753 î.H.;

c. 106 d.H.;

d. 1054 d.H.

10. Fenomenul El Niño, cu consecinţe aproape globale, ia naştere în:

a. zona tropicală a Oceanului Atlantic;

b. largul coastelor est-asiatice;

c. nordul Oceanului Indian;

d. apropierea coastelor sud-americane.

11. Una dintre cele mai rapide păsări răpitoare din lume face parte dintr-o specie de:

a. vulturi;

b. şoimi;

c. ulii;

d. condori.

12. Care dintre afirmaţiile de mai jos nu este corectă? 70% reprezintă ponderea:

a. din suprafaţa planetei acoperite de apă;

b. apei în creierul uman;

c. din apa evaporată la suprafaţa planetei, provenită din râuri;

d. din consumul mondial total de apă, folosită în agricultură.

13. Patru din primele cinci porturi ale lumii (ca volum de mărfuri traficate anual) sunt situate în:

a. SUA;

b. China;

c. Germania;

d. Japonia.

14. Printre culturile reprezentative ce s-au dezvoltat în Mesopotamia nu s-a numărat cea:

a. persană;

b. sumeriană;

c. babiloniană;

d. asiriană.

2
2

Ați consultat bibliografia de concurs din publicațiile TERRA MAGAZIN, septembrie 2015 – aprilie 2016? Răspundeți, în echipă, la următoarele întrebări, completând numai Fișa-răspuns. Trimiteți-o pe adresa organizatorilor (CP 216, OP 4, sector 3, București), cu specificația „Pentru concursul LUMEA PE CARE O DESCOPERI”, până cel târziu pe 15 mai 2016, data poștei. Pentru mai multe detalii, consultați REGULAMENTUL de pe site-ul www.terramagazin.ro.

15. Ultimul continent populat de specia umană modernă (Homo sapiens) a fost:

a. Europa;

b. Asia;

c. Australia;

d. America.

16. Vikingii au reprezentat o cultură nord-europeană:

a. preistorică;

b. antică;

c. medievală;

d. modernă.

17.„Ferme de insecte” pentru consumul uman funcţionează deja pe teritoriul Uniunii Europene în:

a. Franţa;

b. România;

c. Italia;

d. Bulgaria.

18. Un component frecvent al dietei, care generează probleme îngrijorătoare de sănătate la nivelul populaţiei Terrei, în prezent, este:

a. cafeaua;

b. sarea;

c. zahărul;

d. cerealele.

19. Mai mult de jumătate din producţia mondială de aluminiu din prezent se consumă pentru:

a. containere şi ambalaje;

b. construcţii şi transporturi;

c. componente electrice;

d. echipamente industriale.

20. O ţară în care întreaga producţie de curent electric provine din surse regenerabile de energie este:

a. Germania;

b. China;

c. Brazilia;

d. Islanda.

21. Întrebarea altfel pentru concursul LUMEA PE CARE O DESCOPERI!

Socotind de la înfiinţare, ediţia din 2016 a Jocurilor Olimpice (Brazilia) ar trebui să fie a:

a. 697-a din istorie;

b. 976-a din istorie;

c. 698-a din istorie;

d. 67-a din istorie.

3
3