Sunteți pe pagina 1din 7

TEST HORMONI

Nr Enunţul testului Răspuns


crt
1. Hormonii sunt produşi ai glandelor endocrine, b
care participă la:
a) determinarea activităţii organelor
b) reglarea activităţii organelor
c) schimbarea ctivităţii organelor
2. Completaţi:
Glandele endocrine sunt: hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroidele,
timusul, pancreasul, suprarenalele şi glandele sexuale.
3. Hormonii sunt biocatalizatori , sunt necesari în a
procesele metabolice în cantităţi de:
a) foarte mici
b) medii
c) foarte mari
4. Particularitatea de bază a hormonilor este c
aceea că îndeplinesc:
a) la locul unde sunt secretaţi
b) în ţesuturile indicate ,învecinate
locului de secreţie
c) la distanţă de locul de secreţie
5 Completaţi:
Hormonii au proprietatea de a stimula şi inhiba activitatea organelor.
6. Completaţi:
Tulburările grave (disfuncţiile) se produc în hiper şi hipofuncţie
hormonală.
7. Completaţi:
Hormonii se clasifică, după structura lor chimică, în hormoni proteici şi
steroizi.
8. Hipofiza sau creierul endocrin, reglează: a,b
a) activitatea metabolică
b) activitatea altor glande endocrine
c) produce enzime
9. Completaţi:
Hormonii secretaţi de hipofiză sunt: somatotropina, tireotropina,
gonado-tropina şi hormonul antidiuretic
10. Somatotropina are ca activitate: b
a) stimularea activităţii metabolismului
proteic
b) sinteza de aminoacizi
c) degradări de aminoacizi
11. Sub influenţa somatotropinei, a,c

1
a) scad eliminările de azot,fosfor ,kaliu
şi calciu
b) cresc aceste eliminări
c) cresc acumularea proteică
12. Somatotropina intervine în metabolismul a
proteic, prin intensificarea:
a) hiperglicemintă
b) hipoglicemiantă
c) activitate indiferentă
13. Somatotropina intervine în metabolismul b
proteic , prin :
a) sineza lipidelor
b) catabolismul lipidelor
c) oxidarea lipidelor
14. Hipersecreţia somatotropică , la copii, b
determină:
a) nanism
b) gigantism
c) acromegalia
15. Hipersecreţia de somatotropina determină la c
adulţi:
a) nanism
b) gigantism
c) acromegalia
16. Hiposecreţia somatotropică, determină la copii: a
a) nanism
b) gigantism
c) acromegalia
17. Tireotropina stimulează dezvoltarea şi a
activitatea:
a) glandei tiroide
b) timusului
c) epifizei
18. Gonadotropina reglează activitatea: b
a) suprarenalelor
b) glandelor sexuale
c) pancreasului endocrin
19. Hormonul antidiuretic are acţiunea: a
a) stopează eliminarea de apă
b) nu permit acumularea de apă
c) elimină apa
20. Completaţi:
Hormonii tiroidieni sunt : diiodtironina, triiodtironina ( TRITT )
,tetraiodtironina ( tiroxina )
21. Scrieţi formula chimică a TRITT-ului şi a Vezi anexa 1
tiroxinei

2
22. Tiroxina joacă un ro imporant în metabolismul: a
a) iodului
b) calciului
c) fosforului
23. Tiroxina intensifică procesele de: a
a) oxidare
b) reducere
c) decarboxilare
24. Tiroxina produce creşterea în organism a : a
a) căldurii
b) apei
c) dioxidului de carbon
25. Hipersecreţia tiroidiană produce: a
a) boala lui Basedoff
b) diabetul
c) spasmofilia
26. Completaţi:
Boala lui Basedoff se caracterizează prin: guşă, nervozitate, pierderea
în greutate.
27. Completaţi:
Hiposecreţia tiroidiană determină la copii: cretinismul tiroidian ,
caracterizat prin o creştere fizică şi psihică întârziată
28. Tiroxina intervine în menţinerea normală a c
activităţii:
a) epifiza
b) pancreasului
c) glandelor sexuale
29. Hiposecreţia paratiroidiană duce la: b,c
a) rahitism
b) tetanie
c) spasmofilie
30. Insulina este: c
a) poliglucid
b) aminofosfolipidică
c) peptidă
31. Insulina este formată din 2 lanţuri peptidice , a
care cuprind :
a) 51 AA
b) 55 AA
c) 59 AA
32. Insulina menţine constantă: a
a) glicemie
b) uremie
c) calcemie
33. Menţinerea constantă a glicemiei se face prin a
efect:

3
a) glicemia
b) uremia
c) calcemia
34. Menţinerea constantă a glicemiei se face prin a
efect:
a) hipoglicemiant
b) hiperglicemiant
35. În acţiunea sa hipoglicemiantă , insulina a,b,c
intensifică:
a) oxidarea glucozei sanguine şi
intracelulare
b) anabolismul lipidelor şi depunerea lor
ca rezervă
c) anabolismul aminoacizilor din
substanţelor intermediere din ciclul Krebs
36. Hiposecreţia insulinei atrage producerea; b
a) anemiei
b) diabetului
c) spasmofiliei
37. Glucagonul are acţiune: a
a) identică cu a insulinei
b) opusă
c) completează acţiunea insulinei
38. Glucagonul stimulează: a
a) glicogenoliza:
b) biosinteza glicogenului
c) hidroliza amidonului
39. Completaţi:
Glucagonul reduce sinteza lipidelor, întrucât le transformă în precursori
ai glucozei şi apoi a glucozei, crescând glicemia.
40. Completaţi:
Glanda suprarenală are 2 zone:corticosuprarenală şi
medulosuprarenală.
41. Hormonul esenţial al medulosuprarenalei este: a
a) adrenalina
b) insulina
c) glucagon
42. Adrenalina accelerează activitatea : a
a) inimii
b) pulmonului
c) rinichiului
43. Adrenalina are activitate hiperglicemiantă prin: b
a) încetinirea arderilor glucozei
b) intensificarea hidrolizei glicogenului
c) intensificarea glicogenogenezei
44. În condiţii de stres, adrenalina stimulează a

4
sistemul nervos central, creând astfel:
a) apărare mai bună a organismului
b) sinteză mai intensă a glicogenului
c) anabolismul colesterolului
45. Scrieţi formula chimică a adrenalinei Vezi anexa 2
46. Cei mai importanţi hormoni corticosuprarenalei a,b
sunt:
a) cortizon
b) corticosteron
c) testosteron
47. Glucocorticoizi determină hiperglicemie prin: c
a) intensificarea hidrolizei glicogenului
b) reduceri şi oxidări celulare
c) gluconeogeneză
48. Glucocorticoizii intensifică: a
a) eliminarea apei din organism
b) acumularea apei din organism
c) echilibru hidric
49. Glucocorticoizii intensifică: b
a) anabolismul lipidic şi protidic
b) catabolismul lipidic şi protidic
50. Completaţi:
Testosteronul determină : anabolism metabolic, caractere sexuale
secundare , modificări de pubertate.
51. Completaţi:
Hormonii estrogeni sunt:estrona,estriol,estradiol, equilina, equilenina .
52. Hormonii estrogeni sunt secretaţi de: a
a) folicul ovarian
b) placentă
c) corp galben
53. Foliculina sau estrona este secretată de: a
a) prima fază a ciclului sexual
b) la jumătatea ciclului sexual
c) la terminarea ciclului sexual
54. Foliculina determină : a,b
a) inducerea căldurilor
b) caractere sexuale secundare
c) caractere sexuale primare
55. Progesteronul este secretat de: c
a) folicul ovarian
b) placentă
c) corp galben
56. Progesteronul creează: a
a) condiţiile de sarcină
b) condiţii pentru un nou ciclu sexual
c) echilibru în raportul calciu/fosfor

5
57. Auxinele sau fitohormonii creează: a,b,c
a) creşterea
b) dezvoltarea
c) reproducerea plantelor
58. Giberelinele au fost izolate din: a, c
a) germenii plantelor superioare
b) bacterii
c) mucegaiuri
59. Florigenul cuprinde toţi factorii răspunzători : b
a) creştere
b) înflorire
c) formarea fructelor
60. Fitohormonii sunt utilizaţi în agricultură şi a
pentru:
a) combaterea buruienilor
b) reproducere
c) creşterea producţiei

6
ANEXA 1

ANEXA 2