Sunteți pe pagina 1din 8

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale
Nume / Prenume LUCA SIMONA GABRIELA
Adres(e) Bucureti, Romnia
Telefon Mobil:
E-mail(uri) simona.luca@yahoo.com;
Naionalitate(-ti) Romn

Experiena profesional

Perioada 1 sept. 2000 - prezent 2017 - contract de munc pe perioad nedeterminat


Funcia sau postul ocupat Profesor consilier colar - titular (prin concurs na ional) - Gradul
Numele i adresa angajatorului didactic 1, la CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURE TI DE RESURSE
I ASISTEN EDUCA IONAL , la cabinetul de asisten
psihopedagogic intercolar din cadrul Colegiului Tehnic DIMITRIE
LEONIDA i Grdinia nr. 236 sect. 2, Bucuresti,
Activiti i responsabiliti principale Asigurarea informrii, cunoaterii i consilierii psihopedagogice a
precolarilor/elevilor, prinilor i cadrelor didactice prin activiti specifice
realizate la nivel individual i/sau de grup, aciuni de colaborare cu
comunitile locale, instituii care desfoar activiti n domeniul educaional
n scopul orientrii colare, profesionale i a carierei elevilor (conform
OMECTS nr. 5555/07.10.2011, Anexa 1 - Regulamentul de Organizare i
Domeniul Funcionare a Centrelor i a Cabinetelor de Asisten Psihopedagogic).
Educaie colar preuniversitar

Perioada Septembrie 2015- decembrie 2015


Funcia sau postul ocupat Consilier pentru cariera
Numele i adresa angajatorului KCMC SRL & Agrafics SRL n proiectul Vulnerabili Redivivus
POSDRU 185/6,2/S/155229
Activiti i responsabiliti principale Am desfurat activiti conform proiectului, sesini de consiliere de grup,
sesiuni de consiliere individual 15 ore cu fiecare participant, lucrand cu
peste 100 de beneficiari din grupuri vulnerabile din Bucure ti, Ilfov,
Domeniul Constana.

Axa prioritar 6- promovarea incluziunii sociale


Imbuntirea accesului i participrii grupurilor vulnerabile pe pia a muncii -
Consilierea carierei

- 1 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017
Perioada 2008-prezent
Funcia sau postul ocupat Formator/ trainer cursuri de formare pentru adul i - colaborator
Numele i adresa angajatorului SChool Consulting SRL

Activiti i responsabiliti principale Organizarea i susinerea cursurilor de formare autorizate ANC: Manager de
proiect, Formator, Mentor; Animator activit i non-fomale
Domeniul
Educaia adulilor

Perioada 2005-2014
Funcia sau postul ocupat Profesor metodist, formator, evaluator
Coordonatoarea ariei consiliere i orientare colar, membra n cadrul
departamentului de proiecte internaionale
Activiti i responsabiliti principale Organizarea cursurilor de formare continu n sfera consilierii educaional la
nalte standarde de calitate - proiectare, organizare, monitorizare i evaluare.
Coordonarea echipelor de formatori, asigurarea formatorilor de specialitate -
elaborarea tematicii cursului n colaborare cu profesorul formator la cererea
cursanilor, centralizarea nscrierilor, alctuirea grupelor, elaborarea suportul de
curs;
Stabilirea nevoii de formare din Municipiul Bucureti n aria consiliere
educaional
Activitate de expertiz: Evaluare de programe de formare, consiliere i orientare
colar, management colar, managementul proiectelor interne i internaionale.
Responsabil coordonator al proiectului de formare pentru Implementarea a
Noului Curriculum de Consiliere si Orientare colara la nivelul Municipiului
Bucureti.
Asisten psiho - pedagogic i de specialitate:
Consiliere din punct de vedere metodologic i psiho - pedagogic cadrele didactice
solicitante;
Formator in cadrul cursurilor acreditate: Consiliere i Orientare colar, Integrare
Europeana i Proiecte Internaionale, coala diriginilor. Comunicarea i rezolvarea
conflictelor. Consilierea din punct de vedere metodologic a aciunilor metodice de
formare continu n afara C. C. D. , colaborare cu ali parteneri interesai, societi
profesionale, asociaii, fundaii, ONG- uri.
Formator n cadrul cursurilor acreditate: Consiliere si orientare colar,
Managementul carierei, Educaia caracterului, etc.

Numele i adresa angajatorului CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCURETI,


315 A, Splaiul Independenei, sector 6 Bucureti
www.ccd-bucuresti.org
Tipul activitii sau sectorul de activitate Educaie

- 2 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017
Perioada 2014-2017
Funcia sau postul ocupat Profesor metodist la ISMB

Perioada Funcia sau postul ocupat Educatie peremenenta si activitati extrascolare


Activiti i responsabiliti
principale Colaborarea cu inspectorul de specialitate in realizarea obiectivelor
coordonarii si consilierii activiotatilor educative si extrascolare in
Bucuresti, in sectorul 2.

Perioada 1 sept.1995 -1 sept 2000


Funcia sau postul ocupat Invatatoare, profesor limba englez
Activiti i responsabiliti Invatatoare, conducator formatie muzicala cor de copii al colii.
principale Am condus formaia Prichindeii, cu care am participat la numeroase
spectacole, pe scene din Bucureti, fiind deosebit de apreciai.
Numele i adresa angajatorului Scoala Numrul 70, Bucuresti
Tipul activitii sau sectorul de Educaie
activitate

Educaie i formare
Perioada 29.03-02.04.2017
Calificarea / diploma obinut Certificat de absolvire CONSILIER VOCAIONAL - Ministerul Muncii
i MIniisterul Educaiei
Cod cor 242315
Numele furnizorului de formare Confident training &Consulting SRL

Perioada 2014- februarie 2017


Calificarea / diploma obinut Tehnician diagnostic auto

Numele furnizorului de formare Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida- tehnician nivel 3

Perioada Februarie 2015


Calificarea / diploma obinut Manager Resurse Umane
Curs de formare/perfecionare autorizat ANC
Numele furnizorului de formare Avangarde Business Academy
Perioada Noiembrie- decembrie 2014
Calificarea / diploma obinut Contabil
Curs de formare/perfecionare autorizat ANC
Numele furnizorului de formare Avangarde Business Academy

Perioada Decembrie 2014


Calificarea / diploma obinut Evaluator al proiectelor europene
Curs de formare/perfecionare autorizat ANC
Numele furnizorului de formare Avangarde Business Academy
Perioada Septembrie 2014
Calificarea / diploma obinut Expert de accesare fonduri europene
Curs de formare/perfecionare autorizat ANC

Numele furnizorului de formare Avangarde Business Academy

Perioada Martie-mai 2011


Calificarea / diploma obinut Certificat CNFPA

- 3 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017
Disciplinele principale studiate / MENTOR
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de Fundatia pentru invatamant
furnizorului de formare
Perioada mai 2006- februarie 2007
Calificarea / diploma obinut Certificat de competene profesionale transferabile - CNFP
Disciplinele principale studiate / Management educaional
competene profesionale dobndite
Numele i tipul furnizorului de Smart Training Solutions SRL - Companie de formare
formare
Perioada 15.09.2007- 25.10.2007
Calificarea / diploma obinut Certificat de competene profesionale - Formator acreditat CNFPA
Disciplinele principale studiate / Formator de formatori curs acreditat CNFPA
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de Smart Trainig Solutions
nvmnt / furnizorului de
formare
Perioada Martie-iunie 2005
Calificarea / diploma obinut Certificat de competene profesionale inspector resurse umane
Disciplinele principale studiate / Inspector resurse umane acreditat CNFPA
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de International Computer School
nvmnt / furnizorului de
formare
Perioada 2003-2004
Calificarea / diploma obinut Diploma de studii postuniversitare
Disciplinele principale studiate / Studii post-universitare de specializare Modulul Jean Monet -
competene profesionale dobndite INTEGRARE EUROPEAN
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Bucureti Facultatea de istorie, Centrul de Studii
nvmnt / furnizorului de Euroatlantice
formare
Perioada 2001-2003
Calificarea / diploma obinut Diploma de master
Disciplinele principale studiate / Management colar si evaluare instituionala
Numele i tipul instituiei de nvmnt Universitatea Bucuresti, Faculatatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.
Perioada 1995-1999
Calificarea / diploma obinut Diploma de licen
Disciplinele principale studiate / Facultatea de SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE
competene profesionale dobndite Specializarea PEDAGOGIE tiinele Educaiei
Numele i tipul instituiei de Universitatea Bucuresti, Faculatatea de Psihologie si Stiintele
nvmnt / furnizorului de formare Educatiei.
Perioada 1990-1995
Calificarea / diploma obinut Diploma de bacalaureat- specializarea invatatoare,
Atestat - professor limba engleza pentru cls I-IV
Disciplinele principale studiate / nvatatoare, professor englez clasele I-IV.
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de Colegiul pedagogic de nvtori ELENA CUZA Bucureti
nvmnt / furnizorului de
formare
- 4 - Curriculum vitae Uniunea European,
Simona LUCA 7.07. 2017
Alte cursuri Profesor gradul I din 2012
Cursuri postuniversitare - Consiliere colar - Universitatea Bucure ti,
Facultatea Psihologie i tiinele educa iei 2013-2014
2002 Vizita de studiu la Univeristatea din Barcelona- tiinele Educaiei-
documentare pentru realizarea lucrarii de master Management
Educaional
Burs a Ministerului Educaiei din Austria pentru participare la
EUROPEAN FORUM ALPBACH (2003) Tirol, Austria.
Burs Socrates- COMENIUS 2.2. pentru cursul Using Portfolio in Career
Counselling 2002, Atena, Grecia . Calitatea materialelor de diseminare si
a raportului de activitate au determinat inclusderea acestora in Ghidul de
bune practici editat de Agentia Socrates. 2002, pagina 34-35.
Burs Socrates- Gruntvig 3: Social and Cultural Learning Based on E-
learning- Regen, Germania .2004
Burs Seminar- Minerva IT and Education, Tomar, Portugalia, 2005,
Mai.
Burs Leonardo da Vinci pentru actiunea schimb de experti- curs ICT
and Counselling- Madrid, Spania, 2005, Aprilie, n Programul
Internaional Academia
Participarea la Simpozionul Internaional: Teorie i practic n
profesionalizarea psihologului colar- o provocare pentru mileniul III 25-
28 sept.2006 Bucureti
Curs Consiliul Europei- Seminar PESTALOZZI, Craiova, 28.09- 02.10.
2007
Conferina internaional Integrare Europeana-Managementul
proiectelor de finanare 5- 14 oct.2007, Rimini, Italia
Curs Democracy Camp for Tecahers la University of Mississippy- SUA-
iulie2008
Curs Comenius Action Method Improving Motivation and Quality in
the Learning Situations Finlanda- Univerity of Kokkola- august 2010
Curs Grundtvig COMET- Communication for European Training
Managers 5-9 Septembrie 2010
Stagiul naional de formare a formatorilor CONSILIERE I
ORIENTARE-pentru implementarea noii programe colare, Bucureti
11-14 aprilie 2006
Formare PROJECT CITIZEN- PROIECTUL CETEANUL-formator,
coordonator Bucureti, 2004-2007.
Formare METODE MODERNE DE PREDARE ( Teaching Today)-
formator-28 octombrie.2006- 13 ianuarie 2007
Sesiunea de formare Active Learning Concept- proiect JobArt 26-28
ianuarie 2006
Curs PREGATIREA SI DEZVOLTAREA PROIECTULUI AUGUST
2005 , in cadrul proiectului Programarea si implementarea asistentei
tehnice de pre-aderare pentru PHARE CES si tranzitia spre Fondurile
Structurale
Curs Instruire i sprijin pentru dezvoltarea abilitilor de via ale
copiilor i tinerilor- FDSC, Februarie 2007
Curs Politica de coeziune a uniunii europene i instrumentele
sale financiare- FDSC, 27-28 octombrie 2007
Curs Educaia pentru Drepturile omului i copilului - 2010
Curs Intel- teach- 2010
Curs prof 21- acreditat -60 credite-2015
- 5 - Curriculum vitae UniuneaEuropean,
Curs magementul proiectelor de Educa ie Non-formal, furnizor
Simona LUCA 7.07. 2017
-

Aptitudini i competene personale

Limba(i) matern(e) Limba romn


Limba(i) strin(e) cunoscut(e)
Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaie
Limba engleza Utilizat
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
or
C1 experime C1 experime C1 experime C1 experime C1
experi
ntat ntat ntat ntat
mentat
Limba spaniol Utilizat
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
or
B2 independ B1 independ B2 independ B1 independ A1
elemen
ent ent ent ent
tar
Limba italian Utilizat
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator or
A2 A2 A2 A2 A1
elementar elementar elementar elementar elemen
tar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale Abilitai excelente de comunicare, spirit de echipa, motivare, spirit creativ, competitiv,
motivaie intrinsec, abiliti de comunicare public, dinamism,
gndire flexibil, atitudine proactiv, putere de concentrare.
Aceste competene le-am dobndit prin educaie i experiena
didactic i profesional acumulat. Le utilizez prin natura activitii
profesionale pe care o desfor, ca profesionist care formeaz aceste competene i abiliti unor
largi categorii de beneficiari: elevi, profesori, aduli, etc.

- 6 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017
Competene i aptitudini organizatorice Abiliti de leadership, capacitate de sinteza si analiz, capacitai decizionale. Seriozitate,
flexibilitate, abiliti de coordonare, capacitatea de a forma o echip, deschis
managementului de proiect, sim dezvoltat al rspunderii, vitez de reacie la situaii de
criz, capacitate de mediere i negociere.
Prin natura postului de profesor metodist, principala activitate o reprezint organizarea i
coordonarea resurselor umane i materiale , formarea i coordonarea echipelor de
formatori, formabili, asigurarea desfurrii optime a cursurilor de formare, la standardele
de calitate prevzute n metodologia CNFP. Am organizat pn n prezent peste 500
cursuri de formare n aria Consiliere Educaional, pe care le-au absolvit peste 11.000 cadre
didactice din Bucureti, coordonnd o echip de 140 de formatori colaboratori ai CCD.
Am organizat sau am participat la organizarea a numeroase activiti i evenimente: proiecte
interne ale CCD, seminarii, work-shop-uri, ntlniri de lucru.
Am coordonat echipe de voluntari la Centrul Antidrog sect. 3 in perioada 2002-2004.
Am lucrat in calitate de coordonator sau colaborator pe numeroase proiecte la nivelul
comunitatii locale sau proiecte internationale.
- 2013-2014 - Coordonare Proiect Pachet inovativ de consiliere pentru nvmntul
profesional i tehnic prin dezvoltarea abilitilor de via ale elevilor - Modelul de succes
Skillzone Engaging young people- Sharing the Skillzone soft skills successes - LLP-
LdV/VETPRO/2012/RO/142, prin Programul Leonardo da Vinci VETPRO,
- 2012-2014 -Promotoarea i managerul la nivel naional al proiectului European cu titlul:
NESSIE Network for Soft Skills Innovation for Employment (NESSIE) , proiect Leonardo
da Vinci Transfer de Inovatie, (UK/12/LLP-LdV/TOI-553)
- 13-17/10/2013- Organizatoarea la CCD Bucuresti a Vizitei Europene de Studii CEDEFOP,
cu tema: Career progression route for trainers and teacher trainers Dezvoltarea carierei
didactice pentru profesori i formatori de formatori, Grupul Nr. 41, la care au participat 8
reprezentani factori de decizie din 8 ri Europene.

Competene i aptitudini tehnice Competene de utilizare a aparaturii de tip birotic, copiator, etc.

Competene i aptitudini de utilizare a Utilizare calculator : MS Office, internet, platforme de e-learning, SPSS, dobndite prin
calculatorului activitatea profesional curent, dar i ca formator i tutor n cadrul unor programe de formare
care utilizeaz platforme de e-learning: Moodle, Wiki, etc.
M adaptez uor la utilizarea unor programe noi.

Competene i aptitudini artistice Aptitudini muzicale solist a Corului Euterpe al Colegiului pedagogic 1991-1997,
participant la spectacolele Cenaclului Totui Iubirea 200-2002.

Alte competene i aptitudini Persoan dinamic, cu orientare ctre rezultate, capacitatea de a nva lucruri noi.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B.

- 7 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017
Informaii suplimentare Articol de specialitate Abuzul asupra copilului-In revista : Protectia sociala a copilului
Articole, lucrri publicate nr. 13/2002, Ed. SemnE, Bucuresti, pg. 33-36- ISSN-1453-393-X
Articol de specialitate O educatie adaptata nevoilor fiecaruia- cea mai buna protectie
sociala a copilui defavorizat- In revista : Protectia sociala a copilului nr. 14-15/2003, Ed.
SemnE, Bucuresti, pg. 27-30- ISSN-1453-393-X
Articol de specialitate- Utilizarea portofoliului in consilierea carierei elevilor- In revista :
Protectia sociala a copilului nr. 21-22/2005, Ed. SemnE, Bucuresti, pg. 28-31- ISSN-
1453-393-X
Articol Gaudeamus- n revista Atelier Didactic, nr. 2/2006, pg.14, ISSN 1583 -6584
Articol de specialitate Cursuri de formare n Bucureti- n revista Atelier Didactic, nr.
2/2007, pg.14, ISSN 1583 6584
Colaborare la brosura : PREVENIREA SI REDUCEREA CONSUMULUI DE DROGURI IN
SCOALA- un model actional, august 2002, Ed. Semne, pg. 68-69
Capitolul: Violenta- cauze, actori, prevenire n lucrarea : Tineretul si educatia,
pentru valorile non-violentei.- coordonat de FICE- Romania, Ed. SemnE, Bucuresti,
2003- pg. 156-164 ISBN 973-624-149-1
Lucrarea : Ghidul Carierei Mele-bilingv romn-englez- coordonator 220 pag., ED.
Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti, 2006, ISBN: 973-30-1597-0 i ISBN: 978-973-30-
1597-0
CD educaional Ghid de orientarea carierei pentru tineri - coautor, Ed. Atelier
Didactic, ISBN: 973-87540-8-9 si ISBN:978-973-87540-8-9
MARKETINGUL SI MANAGEMENTUL IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE COLAR
n lucrarea Tendine i orientri moderne n psihologia educaiei- Mihai Aniei, Tinca
Creu, Nicolae Mitrofan, Valeria Negovan coordonatori,, Bucureti, Editura Universitar,
2007, I.S.B.N. 978-973-749-230-2.
Articol de specialitate Proiectul L( eadersgip) E(chipa)C(omunicare) TIA DE
CONSILIERE Bune practici in formarea abilitatilor de viata ale tinerilor , n revista
Atelier Didactic, nr. 1/2008, pg.4-5, ISSN 1583 6584
Articol de specialitate Inovatie si creativitate prin proiecte internationale la CCD
Bucuresti , n revista Atelier Didactic, nr. 2/2009, pg.1, ISSN 1583 6584
Articol de specialitate Proiect de parteneriat european MASS- coautor- n revista
Atelier Didactic, nr. 3/2011, pg.11, ISSN 1583 6584
Articol: O posibila alternativa pentru dezvoltarea durabila a viitorului- Munca si
invatamantul la distanta in Revista de educatie ecologica Si noua ne pasa Nr.1/2010,
Pg. 17, ISSN 2068-4002
Lucrarea Profesorul si telelucrul- Editura RBA Media 2010, ISBN 978-606-92463-8-2
Articol in lucrarea Voluntariat pentru educatie- Conferinta Nationala (2011,
Bucuresti), Ed. Atelier Didactic, pg 43, ISBN 978-973-1846-32-3
Coord lucrarea Teaching and Assessing Soft Skills Leonardo da Vinci Transfer of
Innovation Project - a Model of Excellence : 2009-2011, Bucureti , Editura Atelier
Didactic, 2011, ISBN 978-973-1846-34-7

- 8 - Curriculum vitae Uniunea European,


Simona LUCA 7.07. 2017