Sunteți pe pagina 1din 341

BOIERIMEA MOLDOVEI

DINTRE PRUT *I NISTRU


Actele Comisiei pentru cercetarea
documentelor nobilimii din
Basarabia, la 1821, publicate de

GHEORGHE G. BEZVICONI

BIICUREST
FUNDAT 1 A REGELE CAROL I
1, Strada Wilson, 1
1940

www.dacoromanica.ro
BOIERIMEA MOLDOVEI
DINTRE PRUT SI NISTRU

www.dacoromanica.ro
BOIERIMEA MOLDOVEI
DINTRE PRUT I NISTRU
Actele Comisiei pentru cercetarea
documentelor nobilimii din
Basarabia, la 1821, publicate de

GHEORGHE G. BEZVICONI

BUCURESTI
FUNDATIA REGELE CAROL I
1, Strada Wilson, 1
1940

www.dacoromanica.ro
CONTRIBUTII LA ISTORIA BOIERIMII MOLDOVEI
DINTRE ERUT I NISTRU

Dac cercetAm bibliografia Bessarabiana de P. Draganov


(Chisidu, 1912), observm c* despre Moldova dintre Prut
Nistru, dup anul 1812 numit Basarabia, s'a scris mult, dar
inconsecvent si incomplet.
Istoria acestei provincii, scris in secolul trecut, se revars in
istoria general i in statistica istoric, al cror izvor este opera
lui A. Zasciuc, Regiunea Basarabiei (Petersburg, 1862). Majori-
tatea.succesorilor 11 compileaz, iar istoria creatd dup 1918 cu
putine exceptii se prezint in bun parte si ea sub forma de
adnotri superficiale.
Insemntatea istoriei boierimii in viata Trii Romnesti si a
Basarabiei in secolul XIX este incontestabil, ca i necesitatea
acestei descrieri amn'untite a clasei privilegiate, dar si reprezen-
tative, in trecut. Pentru Moldova dintre Prut i Nistru o cerea,
inc6 din 1899, Zamfir Ralli-Arbure, care a schitat In studiul su
Basarabia In veacul al XI X-lea unele inceputuri, dnd ca
exemplu de monografie familial familia Hasdeu. Dela Mihail
KogAlniceanu i pn la Gheoighe Ghibneseu, multi Indrgostiti
ai trecutului Moldovei au trecut Prutul pentru a cerceta la cona-
curile boierilor vechile lor arhive, iar Nicolae Iorga a semnalat
Inc4 la 12 Mai 1912, in raportul su caltre Academia Romang,.
insemntatea colectiilor frumoase de documente din tinuturile de
peste Prut.
I. N. Halippa, In volumul III (1907) al Operelor Comisiei sa-
vante guberniale a arhivelor din Basarabia, promitea inteun viitor.
apropiat o lucrare de cercetri asupra genealogiei familiilor nobile
din Basarabia. Abia in 1912, la Petersburg, a aprut o Schita

www.dacoromanica.ro
6 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

despre nobilimea Basarabiei, alatuit de maresalul nobilimii Al.


Krupenski. Tratnd despre inchegarea clasei dvorenilor , autorul a
publicat si Maya date statistice, culese de functionarii arhivei
Adundrii Deputatilor Nobilimii.
Astf el, In ce priveste tipriturile asupra boierimii din Moldova
dintre Prut si Nistru, un merit mai mare le revine succesorilor
lui Dimitrie Cantemir, confratii din Vechiul Regat: I. Tanovi-
ceanu, R. Rosetti, Gh. Ghibnescu, A. A. C. Sturdza, t. Grecianu,
E. Rizo-Rangab, N. Iorga, Sever de Zotta, I. C. Filitti, Artur
Gorovei, O. Lecca, T. Rscanu, Mr. Vladimir Ghica, C. Mano,
George Florescu si altdi, dintre care unii cu mult inainte de Unire
s'au preocupat, in treaceit, de boierimea Basarabiei si de unele nea-
muri bstinase in particular.
Cercetri speciale, necesare timpului, nu s'au fAcut ins, si
lipsa unui Institut de Genealogie al Roma niei, proiectat mai de
mult dup exemplul trilor apusene, se simte si astzi.
Au fost totusi, mai de mult, crturari de vilA nobil, care s'au
interesat si ei de genealogia boierilor moldoveni. Cel dinti ge-
nealog al Moldovei dela Rsrit este Costache Tufescu (1794-1846),
a crui oper Spite genealogice sense intre anii 1830-1846
le-am cercetat si le folosim In studiul nostru multumit amabili-
Valli academicianului stefan Ciobanu. Pe boierul Tufescu 1) 11
aminteste Curierul Romeinesc al lui Eliade, la 7 Ianuarie 1830,
printre Romnii care aduc cinste neamului nostru prin lnvtd-
tura 0 caracterul lor cinstit, iar Sever de Zotta 2) serie: o Pentru
timpul cronicii plastografiate a lui Huru si documentelor false ale
Sionestilor, publicate cu o prudent rezerv in not de care
Hasdeu in Arhiva Istorica, desi eran legalizate, corectitudinea
genealogului pro domo C. Tufescu este remarcabil, iar dragostea
Inchinat muncii materialmente dezinteresate merit o mentiune
onorabild .
Incercgri de a descrie boierimea Moldovei din punctul de
vedere genealogic le-a fcut in trecut si paharnicul C. Sion (1844
1856), in faimoasa lui Arhondologie a Moldovei (Iasi, 1892), plin

G. Bezviconi, C. Tufescu qi opera lui, Din trecutul nostra, Nr. 17-20,


1935, pp. 6-20.
Revista Istoricil , 1927-1928.

www.dacoromanica.ro
CONTRIBUTII LA ISTORIA BOIERIMII MOLDOVEI 7

de ur i barfeli, de care n'au fost strini 0 multi alti geneaio-


giti. Grandomania, romantismul i superficialitatea majorittii
autorilor impiedec6 0 ele unele cercefri.
Mai temeinic a cutat 86 studieze aceast problem B. Petri-
ceicu-Hasdeu (1838-1907), iar unele neamuri inrudite le-a cer-
cetat talentatul filolog Nicolae Stamati (1851-1923), fiul Cava-
lerului C. Stamati.
Dar cel mai distins cunosctor al trecutului boierimii Moldovei
dintre Prut i Nistru a fost Pavel Gore (1875-1927)1), care a
folosit In scopul cercetrilor sale arhivele oficiale i bogata-i biblio-
tec6 genealogicA i heraldic, astzi risipit. Regretatul crturar
n'a lsat Ins scrieri acceptabile, iar in cele dou caiete, ce am
avut norocul s le salvin, no* originale trattind despre fami-
liile nobile din judetul Orhei i parte din judeN1 Chifindu
pline de eren i lipsuri, alcAtuite aproape exclusiv pe baza dosa-
relor personale ale arhivei Adunrii Deputatilor Nobilimii, n'am
gsit date de extraordinar interes.
0 parte a arhivei Adundrii Deputafilor Nobilimii se pstreazd
la Arhivele Statului din Chi0n6u, unde am cercetat toate dosarele
personale (697) i o parte din dosarele privind activitatea Adu-
nrii Deputatilor. 0 parte a arhivei subliniem deoarece, Ina-
inte de a o depune (1923), ultimul loctiitor al marealului provin-
cial, R. G. Doliwa-Dobrowolski, a predat dosarele familiale tuturor
celor care s'au interesat de neamurile lor. Am cercetat de asemenea
Cartea Genealogicd, continuat' pn la 1923, ce se afl la asociatia
Solidaritatea a fo0ilor nobili din Basarabia.
In lipsa unor dosare la Arhivele Statului i dup distrugerea
majoritlii arhivelor familiale la conacurile boieresti, mai ales
Intre anii 1917-1920 i mai trziu, a trebuit s cercetm la
400-500 reprezentanti ai trecutului actele i amintirile lor despre
Basarabia de alt dat.
De aceea, tinem s aducem un omagiu tuturor acelora care
au contribuit la aceast oper grea, un omagiu de pioas amintire
scumpei mele mame, Sofia Bezviconi (1876-1934), acel suflet
de elit i plin de cultne, care m'a indemnat la cercetarea trecu-
tului i cruia i se datore0e In deosebi opera mea, precum i

1) G. Bezviconi, P. Gore, Din trecutul nostru, Nr. 50, 1937.

www.dacoromanica.ro
8 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

tat:alai meu, Gavriil A. Bezviconi (1860-1937), distinsul fruntas.


al Basarabiei, prin care ma simt Inrudit Cu aceasta provincie.
Din paginile de mai jos vor apare acei colaboratori pretiosi,
unii contribuind cu studii Intregi la cercetarea familiilor lor, carora
noi, dar mai cu seam'a posteritatea va trebui sa fie recunosc-
toare. Socot de datoria mea sa aduc omagiu celor patru ctitori
ai operei mele si sinceri prieteni ai mei, care nu mai sunt In mijlocul
celor vii: Melanie Grecianu, inimoasa nepoata a Cavalerului Sta-
mati ; Victor Catargi, unul din cei din urma Cavaleri ai Moldovei
dela Rasarit ; Alexandra Donici, savantul distins din Geneva, si
Dimitrie Hasnas, batrnul rnoier de alta data, purtatori ai
dragostei pentru trecutul Ora noastre.
Multumit colaboratorilor nostri, am ajuns In posesia unor acte,
la care patine date se pot adaoga din Insemarile predecesorilor
localnici, dar si nominale, alcatuite dupa un plan prea vast.
si de aceea incomplete, ale regretatului I. Tanoviceanu, depuse
la Arhivele Statului din Bucuresti, unde le-am cercetat.
Posedm intre altele un exemplar foarte rar al actelor
tipiirite ale Comisiei, care a functionat pentru cercetarea docu-
mentelor nobilimii din Basarabia, la 1821, pentru confirmarea de
&are Departamentul Heraldic al Senatului Rus, In drepturile de
noblete ereditara. L-am procurat dela bibliofilul basarabean N.
N. Tolmacevski (din arhiva generalului A. V. Novogorodtev,
-I-1912), iar un al doilea si ultim exemplar, mai complet, 11 posedd
avocatul L. Brandza, din Chisindu. Titlul volumului este:
Extras din dosarul privitor la revizuirea Cr(ii Genealogice
Nobilimii, alcatuitei dupei hoteiririle Comisiei speciale, ce-a existat
in Basarabia in 1821, pentru cercetarea dovezilor la titlul de noblete.
Acest volum are mai multe sute de pagini, din care 200 pagini
principale le reproducem mai jos, textual, folosindu-le drept bazd
pentru studiul nostru. Urmeazd o corespondenta lunga lntre dife-
rite departamente, dintre anii 1821-1841. Exemplarele sunt
iscalite In original de sefii Departamentului Heraldic.
In ce priveste actele, sunt In Intregime traduse In ruseste,
'rate() limb Incalcita si cu o multime de greseli, mai cu seama
la descifrarea numelor proprii. De altfel, se observa limba arhaic
a originalelor, a hrisoavelor moldovenesti de alta data, scrise cu
chirilica. Unele erori le-am corectat, altele rasa le publicam dup.

www.dacoromanica.ro
CONTRIBUTII LA ISTORIA BOIERIMII MOLDOVEI

original, cAci, In felul acesta, cercetAtorii regionali vor putea


folosi Cu un succes mai mare materialul redat.
In aceste Imprejurdri, documentele anexate pierd din punctul
de vedere al limbii, Ing din punctul de vedere al fondului valoarea
lor nu scade. Am comparat, de altfel, aceste acte cu cele publicate
In parte, dupd originale, de L. Boga, in colectia Documente Basa-
rabene, din Arhivele Statului din Chiinu. Ruggm, totui, pe toti
aceia, care vor stabili unele lipsuri inevitabile la o opera aa de
grea i meticuloas, s* ni le comunice indatA, ca i once adnotare
eventual.
Incheind, subliniem c sistemul nostru de redare este foarte
simplu, IncAt nu necesit 14muriri. Dup once extras al Comisiei
din 1821, asupra oricgrei familii, urmeazA acolo unde au exi-
stat documentele aldturate. CAteva Insemndri foarte succinte,
care completeazg acest material, uneori prea vag i Indeprtat,
le Insotim i cu o bibliografie din cele mai esentiale, ardtnd i
arhivele unde se pot afla date In plus. Semnaldm dosarele cores-
punz4toare ale familiilor, depuse la Arhivele Statului din ChiOnAur
precum i contributiile mai detailate asupra familiilor mentionate,
publicate In revista Din trecutul nostru (1933-1939).

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821

Inviintare dela Comisia in/ iintatd pentru cercetarea dovezilor


privitoare la rangul boieresc al D-lor cinstiti Nobili ai
Regiunii Basarabiei
Intru cat Comisiunea care a existat in 1818 pentru cercetarea
documentelor nobililor, din cauza timpului scurt cat a tinut, n'a
avut putinta s'A intre in examinarea amAnuntit a chestiunii cu
care a fost insArcinat, cercetAnd dovezile privitoare la rangul de
nobil al fiecArui nobil, din care cauzd nici registrul intocmit de ea,
necuprinzAnd informatiile necesare, nu poate servi de temei pentru
redactarea crii genealogice a nobililor, cu atAt mai mult cu cat
unii nobili neavand timp s'a" prezinte dovezi in ce priveste originea
lor, nu sunt trecuti in registrul amintit, acum Comisiunea in-
fiintatA, procedand la indeplinirea sarcinii care i-a fost atribuitA
conducandu-se dup regula ardtat in referatul Senatului Ocar-
muitor dela 2 Aprilie 1801, punctul VII, cu Inalt confirmare, ca
,cercetarea dovezilor privitoare la rangul lor prezentate de nobili
sd se fac" cu toatA exactitatea i respectarea drepturilor care sunt
arAtate in GramotA ; intelegAnd c dreptul acordat in aceast pri-
vint const numai in faptul c trebue recunoscut membru al
societAtii nobile acela care va dovedi c e nobil, dar s nu se mai
.confere sau reinfiinteze acest rang; de asemeni malta voint6 a
Maiestlii Sale Imperiale aratat in Ucazul Nominal dela 29 Ia-
nuarie 1805, ca fiecare clash' social din Stat s'A se bucure nestin-
gherit de privilegiile i foloasele ce-i sunt acordate prin legiuiri,
asa ca o clas6 socialA s nu-si insuseascA drepturile alteia pe
temeiul acesta i potrivit continutului hotAririi fAcutA anume de
-ea, a decis sA instiinteze despre aceasta pe nobilii de aici, care au
lost recunoscuti in acest rang de fostul Guvern al Moldovei

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 11

sisupra c6rora prin bunvointa Atotmilostiv." a Maiesttii Sale


Imperiale s'au intins drepturile i privilegiile clasei nobilimii Ro-
sieneti, artate In malta Gramot: dati nobilimii la 21 Aprilie
1785, Cu pstrarea vechilor privilegii Moldoveneti; prin care
bunvoint Atotmilostiv. i. alte clase sociale din Regiunea Basa-
rabiei, care nu apartin societtii nobile, s'au invrednicit i. ele de
recunoaterea drepturilor i privilegiilor lor.
Urmtoare acestora, cinstita nobilime e datoare s prezinte la
.aceast Comisie dovezile privitoare la originea ei nobil, pentru
cercetarea lor i trecerea acelora care vor fi recunoscuti In acest
rang In liste speciale, din care, pe temeiul Regulamentului de con-
stituire a Regiunii, se va redacta la Sfatul Suprem cartea genea-
logic6 a nobililor.
Prezenta Comisie 1i propune s-i inceap activitatea cu Tinu-
tul Orhei (i ChiinAu), apoi Tinutul Iai (Bdlti i Soroca), pe urma
Tinutul Hotin i la urmd Tinuturile Bender (Tighina), Akkerman
(Cetatea-A1b6) i Ismail Impreung, ea va purcede inainte de
toate la cercetarea registrului familiilor de nobili Intocmit de
fosta Comisie ; pentruc treizeci de nobili care au luat parte la
Intocmirea acelui registru, In raportul lor &are fostul Comitet
provizoriu, dela 4 Iunie 1818, au artat c* registrul pomenit a
fost intocmit provizoriu din nevoia de a activa cat mai avantajos
la facerea alegerilor de atunci, addognd c dac: se vor mai gsi
alti nobili, ale cror nume nefiind cunoscute n'au fost trecute,
-acetia vor fi datori s se prezinte pe urm cu dovezile lor ; dar cer-
cetarea definitiv a fiecrui nobil am hotrit s'o facem pe urm in
ordinea cuvenit. Pe temeiul acesta, cinstitii nobili, care locuesc
In Tinutul Orhei, urmeag prezinte actele dela 28 ale lunii cu-
rente ; iar aceia care locuesc In celelalte Tinuturi vor fi Intiintati
din timp despre data venirii lor aici pentru prezentarea dovezilor
lor.
In ce prive0e actele care vor fi socotite drept dovad a rangu-
lui de nobil, Comisia fell tiintei nobilimii regulele artate mai
jos i dup care se va conduce i care au fost Imprumutate din
Gramota conferit6 nobilimii i din alte legiuiri care se refer la
.aceast chestie, de asemeni drepturile i. privilegiile acestei Regiuni.
Regulele dup care se va conduce la cercetarea dovezilor
privitoare la rangul de noblete a fiec6rui nobil, pe temeiul Inaltei

www.dacoromanica.ro
12 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Gramote conferite nobilimii i alte legiuiri, de asemeni privilegiile-


acestei Regiuni:
Despre drepturile i privilegiile nobilimii de aici.
In Regulamentul de constituire, se spune despre drepturile
privilegiile locuitorilor: clasei nobililor i se acord din plin drep-
turile i privilegiile acordate Atotmilostiv nobilimii Rosienesti,
pstrarea vechilor privilegii Moldovenesti .
Despre dovezile privitoare la rangul de nobil se arat in
articolul 92 al Gramotei conferite Atotmilostiv nobilimii: Vor
fi dovezi incontestabile ale rangului de nobil:
Diplomele pentru demnitatea de noblet,e ale inaintasilor
Nostri, sau cele acordate de Noi sau alte capete incoronate.
Nota: Aici se iau in consideratie hrisoavele, gramotele, porun-
cile i actele Domnesti, date pentru ranguri, pentru mosii cu pri-
cind si pentru insrcinri speciale.
Blazoanele acordate de ImpArat.
Diplomele pentru rangurile prin care se conferd nobletea.
Notei: Pe temeiul hrisovului Domnitorului Constantin Ma-
vrocordat din anul 1734, sunt recunoscuti ca nobili toti aceia care
au primit un rang Moldovenesc, dela Vel Logoft Oda' la treti
Logoft, se intelege eh' Odd la alipirea acestei Regiuni la Rusia
in 1812 si incheierea tratatului cu Turcii, precum i aceia care in
timpul protezmiei, adic in termenul de 18 luni fixat de Turci
pentru aceia care vor s se strAmute, s'au invrednicit pentru meri-
tele Ion de a primi Caftan, dei nu se trgeau dinteo familie de.
nobili.
Dovezile eh' persoana a fost impodobit de un Ordin Cava-.
leresc Rosienesc.
Dovezi prin gramotele acordate sau de laud.
Ucazurile prin care se acord pmnt sau sate.
Impartiri dupd serviciul nobilimii cu
Ucazurile sau gramotele pentru acordarea de mosii.
Ucazurile sau gramotele pentru satele sau moiile conferite,
chiar dac acestea ar fi iesit din stpAnirea neamului.
Ucazurile sau poruncile sau hrisoavele date unui nobil pen-
tru ambasad, solie sau alt trimitere.
Dovezile c strmosii au indeplinit un serviciu corespunz-
tor unui rang de nobil.

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 13

Dovezile c tatal i bunicul au dus o via-V nobil sau stare


sau serviciu corespunzator numirii de nobil i certificatul cu privire
la acest lucru al 12 nobili, despre nobletea carora nu exista nicio
indoiala.
Notcl: Potrivit hotririi Consiliului de Stat, aratata in Ucazul
Senatului Ocarmuitor dela 28 Decemvrie 1816, cu privire la per-
soanele care cauta rangul de noblete, marturiile a 12 sau multi
nobili, stabilite In punctul pomenit mai sus al Ucazului privitor la
nobili, se iau numai pentru completarea actelor autentice, iar daca
-vor fi numai aceste marturii i impreura eu ele nu vor mai fi pre-
zentate niciun fel de dovezi serse, atunci aceste marturii, ca unele
care sunt stabilite pentru completarea altor dovezi, nu sunt recu-
noscute valabile i suficiente pentru restabilirea rangului de no-
Mete pierdut.
Actele de cumparare, de ipoteca, de randuiala i testamen-
-tele privitoare la averea nobililor.
Notei: Actele i hotaririle cu privire la pricini, precum i po-
runcile Divanului Moldovei, date inainte de alipirea Basarabiei la
Rusia, adie /Ana in ziva incheierii tratatului din 1812, cu conditia
totui ca aceste acte sa fie ischlite nu de unul, ci de mai multi
Membri ai Divanului Moldovei.
Dovezile ca tatal i bunicul au stapanit sate.
Dovezile, de neam sau mcqtenire, care se cuvin fiului dela
tatl, bunicul, strbunicul i aa mai departe, intru cat pot sau
vor sa arate, ea sa fie trecuti trite parte a cartii genealogice cu
neamul lor.
Despre copiii fetelor bisericqti de origine nobila.
Rezolutia rposatului Imparat Petru I pusa pe raportul Sino-
-dului dela 19 Noemvrie 1721, cu privire la copiii Arhiereilor nobili,
-ea intru cat ei inii sunt nobili s ramana i copiii for exclui din
birnici, scris de mane proprie a Maiestatii Sale Imperiale prin
-aceste cuvinte: A. fie aa pentru aceia care sunt nobili socotind
-dela bunic .
Nota: Aceast legiuire se refer de asemeni potrivit drepturilor
Moldovei i la fiecare copi/ al fetslor bisericeqti de familie
Despre militarii nobili.
In tabelele despre ranguri dela 24 Ianuarie 1722, la punctul 15
s'a statornicit prin aceste cuvinte: Gradelor militare care vor

www.dacoromanica.ro
14 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

ajunge Ofiteri Superiori i. nu se trag din nobili, cand unul din ei


va primi gradul arAtat mai sus, va fi nobil, i copiii lui care se vor-
nate dup ce va deveni Ofiter Superior, iar dac nu va mai avea
copii pe vremea aceea, ci ii va avea dinainte i tatl Irk
face petitie, atunci s li se dea i. acelora rangul de noblete, numai
unui singur fiu pentru care fatal va face petitie ; alte grade civil&
i de curte, care n'au rangul de noblete i copiii lor nu sunt nobili.
Leimurire: Tinndu-se de litera exact a legii i ca urmare,.
aceia care nu fac serviciul militar activ, s' fie considerati ca avnd
noblete personal:6, nu ins cu dreptul de a fi ereditar. Articolut
78, in partea a doua a crtii genealogice vor fi trecute familiile mili-
tarilor nobili in ordine alfabetic.
Leimurire: Nobilimea militar nu sunt dect acele familii de-
spre care in Ucazul Nominal al rposatului Tar i Imprat Petru I,,
dela 16 Ianuarie 1721, s'a statornicit prin aceste cuvinte: toti Ofi-
terii Superiori, care nu se trag din nobili, ei i copiii i urmaii lor-
sunt nobili i. trebue s li se dea diplome de noblete.
V. Despre nobilimea de opt clase.
Articolul 79. In partea a treia a crtii genealogice vor fi trecute-
familiile nobilimii de opt clase in ordine alfabeticg.
Leimurire: Nobilimea de opt clase sunt familiile despre care in
tabelul rangurilor 1) rposatului Tar i ImpArat Petru I, dela 24
Ianuarie 1722, la punctul 11 s'a statornicit prin aceste cuvinte:_

9 ImpAratul Petru I a instituit un tabel cu 14 ranguri, dintre care unele-


au i dispArut cu timpul.
Cancelar, Feldmarepl, General-Amiral.
Consilier privat efectiv, General, Amiral.
Consilier privat, Lt.-General, Vice-Amiral.
Consilier de stat efectiv, General-Maior, Contr-Amiral.
Consilier de stat, (Brigadir).
Consilier colegial, Colonel (Polcovnic), Cpitan I rang.
Consilier de curte, Lt.-Colonel CApitan II rang.
Asesor colegial, cApitan.
Consilier titular, tabs-cApitan, leitenant.
Secretar colegial, porucic (locotenent), miciman.
Secretar de corabie.
Secretar gubernial, podporucic (sublocotenent).
Secretar provincial, praporcic.
Registrator colegial.

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 15

Toti slujba0i Rosieneti sau strgini, care se ggsesc in cele dintgi


opt ranguri sau au fost In adevgr, le au, copiii legitimi i urma0i lor
s fie cinstiti de asemeni in diferite merite i avantajii, de veci,
chiar dae ar fi fost inainte de neam jos 0 n'ar fi fost ingltati nici-
data' de cgtre capete lncoronate la rangul de nobil sau n'ar fi fost
inzestrati cu un blazon.
Despre nobilii strgini.
In tabela rangurilor dela 24 Ianuarie 1722, la sfr0tul punc-
tului 16, s'a scris cu aceste cuvinte: Oamenii strgini care se 'ggsesc
In serviciul nostru ii vor dovedi nobletea i blazonul cu diplomele
lor sau cu certificate personale deba Guvernul lor . Articolul 80 al
Gramotei conferite nobilimii, In partea a patra a cgrtii genealogice
vor fi trecute toate familiile strine In ordine alfabetie.
Leimurire: Familiile strgine sunt acelea care au intrat In supu-
venia Rosienease i despre care s'a pomenit In Ucazurile anului
195 despre completarea cgrtii genealogice cu grade, porunca ca
aceti emigranti ai Cesarului, Suverani, Princiari i altii cinstiti
fie trecuti Inteo parte speciald a cgrtii genealogice.
Despre nobletea dobanditg prin semnele de distinctie ale
Ordinelor Rosieneti.
Potrivit Ucazului dela 21 Octomvrie 1815, persoanele decorate
cu Ordine Rosieneti sunt lnglobate la nobilimea efectivg i trecute
In partea I-a a ertii genealogice pe temeiul pgrerii Consiliului de
Stat dela 16 Octomvrie 1816 cu Inalt aprobare, copiii persoanelor
decorate cu Ordinul Sf. Ana clasa I-a, care egaleazg pe pgrintii lor
cu Generalii, au drept 0 mai mare la nobletea ereditarg, decAt
copiii slujba01or din cele dintai opt clase, pentru care aceast
noblete e statornicitg prin lege.
Despre nobilii care au numai case i oameni de curte
scri0 pe lngg acestea.
In Ucazul dela 19 Iulie 1791 se spune: In ce privete pe nobilii
care au In gubernii numai case i oameni de curte scri0 pe lngg
acestea, Senatul nu ggsete piedecg pentru recunoaterea dovezilor
lor incontestabile, a trece familiile lor In cartea genealogie a ace-
stei gubernii potrivit articolului 68 al Inaltei Gramote, ca pe nite
nobili care apartin acelei gubernii avand acolo proprietti 0. do-
miciliind acolo .
Despre nobilii care nu posedg nicgeri nicio avere mobilg.

www.dacoromanica.ro
16 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

In acel Ucaz se aratd: o nobilii care nu posedd nicderi nicio


.avere imobild, dar care pot sdli dovedeascd rangul de noblete dela
strdmoii lor i care au acest rang din vechime, trebue sd prezinte
dovezile pe care le au i sd fie trecuti in cartea nobilimii guberniei
unde strArnqii lor au stdpnit inainte averi, luand pentru aceasta
de bazd regula stabilit de articolul 92 al Inaltei Gramote: cd vor
fi dovezi incontestabile ale rangului de nobil ucazurile sau hrisoa-
vele pentru satele sau moiile acordate, chiar dacd acestea ar fi
ieit din stapdnirea neamului . Pe temeiul punctelor 3 i 4 ale ace-
luiai Ucaz, nobilii care au ajuns la acest rang prin serviciul lor,
precum i nobilii strdini imigrati, chiar dacd n'ar poseda nicio
avere de nobili In gubernia lor, sunt Inglobati la nobilime i trecuti
In cartea genealogicd.
X. Despre felul de cercetare a actelor nobililor.
Articolul 8 din Ucazul pentru nobili: o Marealul gubernial al
nobilimii acelei gubernii i Deputatii judeteni ai nobililor cerce-
teazd dovezile prezentate cu privire la rangul de noblete
Dacd la cercetarea dovezilor, cu unanimitate sau cloud
treimi din voturi gsesc dovezile insuficiente, sd dea aceste dovezi
inapoi cu ardtarea scrisd cd amnd trecerea acestei familii in cartea
genealogicd a acelei gubernii pnd la prezentarea unor dovezi in-
contestabile.
Dacd la cercetarea dovezilor, cu unanimitate sau cloud
treimi din voturi gdsesc dovezile suficiente, atunci aceastd familie
sd fie trecutd In cartea genealogicd a guverndmntului i ad dea
o hotdrire cu iscdlitura lor i cu aplicarea pecetei Adundrii de no-
bili a acelei gubernii .
XI. Despre prezentarea actelor de noblete in originale sau copii.
Articolul 84: Fiecare familie de nobili va trebui sd prezinte
dovezi pentru rangul ei in original sau in copie certificatd .
XII. Despre intocmirea listelor de nobili.
Urmtor articolului 72 din Gramota conferit nobilimii, Co-
misia sd intocmeascd pe temeiul formei stabilite pe baza ld-
muririlor pe care trebue s le prezinte nobilii, listele alfabetice ale
tuturor familiilor de nobili, care posedd avere imobild in fiecare
Tinut, notnd deosebit:
L Numele i pronumele nobilului, care posedd avere imobild
111 acel Tinut, i vArsta lui.

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 17

Dac e casatorit i cu cine anume, sau daca e vaduv.


Cati copii de sex barbatesc sau femeiesc are, numele lor
varsta.
Cate desetine de pamant are, mostenit sau cumparat sau
acordat din nou sau luat zestre i in cate catune sau sate, ce numar
de case de-ale locuitorilor are acolo, cu aratarea numarului de su-
flete de barbati i femei, precum i numarul tiganilor verbi pe care
li are.
Ce venit anual ii aduce mosia pe care o posed.
Daca nobilul locueste in Tinut sau e plecat.
Ce grad are.
Ce anume slujba ocupa sau dac e in retragere.
Notei: Fiji care poseda averi separat sa fie aratati la printii
lor printre copii, i afar de aceasta sa fie scrisi la rubrica speciala,
ceilalti nobili.
In incheiere, Comisia avertizeaz pe cinstitii nobili despre
.continutul articolului 69 al Gramotei conferite nobilimii, in care
se spune: Daca cineva nu este trecut in cartea genealogica a no-
bililor dintr'o gubernie, acela nu numai c nu apartine nobilimii
.acelei gubernii, dar nici nu se bucura de privilegiile generale ale
nobilimii acelei gubernii . De aceea, dacd unii din numarul cinsti-
idlor nobili ai acestui Tinut nu se vor inflisa inaintea Comisiei si
nu vor prezent dovezile lor cu privire la acest rang de noblete,
atunci, nefiind trecuti in listele care se intocmesc acum, care vor fi
luate ca baza la redactarea cartii genealogice a nobilimii, ei insisi
vor deveni cauza neadmiterii lor /a treburile obstesti, care sunt
numai de domeniul clasei nobililor.
Au iscalit: Presedinte Locotenent- General Inzov, Maresalul
Nobilimii Regiunii Basarabiei Consilier de Curte Dimitrie Wascanu,
Consilier de Stat i Cavaler Alexandru Ghica, Consilier Colegial
loan Sturdza, Consilier Colegial Panait Kazimir, Consilier de Curte
Iordache Millo, Matei Rascanu, Asesor Colegial Petrache Catargi,
,Consilier Titular si Cavaler Teodor Krupenski, Iancu Russo, Ia-
covache Palladi, Iordache Donici, Vasile Iamandi. Au intarit: Consi-
lierul Titular Leks, Consilierul Titular Alecsandri. 17 Februarie
1821. Chisinau.
Spisocul rangurilor moldovenesti, care acordau dreptul la
demnitatea de nobilime, dela Ve! Logort Ora la treti Logofat, in
2

www.dacoromanica.ro
18 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE .21tUT $1 NISTRU

conformitate Cu cartea Vistieriei Moldovei: Vel Logort, Vel Vornic,


Visternic, Hatman, Postelnic, Cdmra,' Aga , Sptar, Ban, Comis,
Cminar, Paharnic, S'Ardar, Stolnic, Arma, Medelnicer, Clucer,
Sulger, Pitar, Jitnicer, 'A'trar, vtori Logort, vtori Postelnic, treti
Logort.

Ordinul d-lui Director al Ministerului Justitiei ciitre Prefedintele


Departamentului Heraldic.
Directorul Ministerului Justitiei a artat in ordinul Nr. 10.871
din 19 Noemvrie 1831, cAtre Preedintele Departamentului He-
raldic: fostul d. Ministru al Justitiei, cu Nr. 10.614 din 14 Octom-
vrie 1827, i-a inaintat adresa Guvernatorului guberniilor Novo-
rosiei i al Regiunii Basarabiei, primit dela Directorul Ministerului
de Interne, avAnd ca anexe cartea genealogica a nobililor Basara-
beni, documentele ref eritoare la acest rang ale unora din ei, precum
O. alte acte ale Comisiunii, care a existat in acea Regiune pentru
cercetarea actelor privitoare la rangul de noblete ale familiilor
nobile din Basarabia, i 1-a invitat s le supun cercefrii Depar-
tamentului Heraldic i. s-i raporteze cele ce vor urma. De aceea,
a cerut sa fie intiintat in ce stare se gsete aceast chestiune
acum.

Raportul Prefedintelui Departamentului Heraldic ditre d-1 Di-


rector al Ministerului Justifiei.
Ca urmare la aceasta, cu raportul Nr. 9 din 8 Ianuarie 1832,
Preedintele Departamentului Heraldic a raportat &A, pe temeiul
legiuirilor existente, &Oldie genealogice trebuesc cercetate impreun
cu toat procedura chestiunii, care n'a fost inaintata la Departa-
mentul Heraldic, iar ca BA' fie perut n'a fost cu putint, pentruca
acesta, fiind ocupat cu rezolvarea actelor privitoare la chestiunea
adolescentilor care se inroleaz6 in armat, acte care ii stint inaintate
de Departamentul de Inspectie al Statului Major al MaiestAtii
Sale Imperiale, precum i de alte autoritli, abia are putinta
Cu personalul lui limitat s'A satisfac cererile departamentului
pomenit, dar, avAndu-se in vedere cs, Comitetul infiintat din
Inalt ordin pe lAng6 Senatul OcArmuitor a intocmit reguli pentru

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 19

revizuirea lucrrilor tuturor Adunarilor Deputatilor Nobilimii, i.


cand aceste reguli se vor invrednici de malta confirmare, atunci
va urma o revizuire generala, in cuprinsul careia va intra i Adu-
narea Deputatilor Nobilimii din Basarabia, prin care fapt se va
stabili nu numai corectitudinea activitatii Comisiunii care a func-
tionat in Regiunea Basarabiei, dar se vor preciza i familiile nobile
trecute in cartea genealogica.

Raportul General-Guvernatorului Novorosiei fi al Basarabiei


ceitre Senatul Ocdrmuitor.
General-Guvernatorul Novorosiei i al Basarabiei, prin raportul
Nr. 25.061 din 31 Decemvrie 1833, catre Senatul Oarmuitor, a
aratat: Preedintele Plenipotentiar al Divanurilor Principatelor
Moldovei i Munteniei i-a trimis o copie de pe un act secret, In care
se spune ca unii locuitori din Moldova i Basarabia cumpara in
Moldova i Basarabia pitace pentru ranguri, cu isclitura fostului
Domnitor Sturdza, i in acest chip cauta sa fie trecuti In actele
privitoare la nobilime. Luand in considerare imprejurarea artata
atat de grava, ca In cazul cand acele pitace se elibereag in adevar,
oameni fara nicio situatie pot ad ceara cu ajutorul acelor diplome
sa fie trecuti in clasa nobililor, a cerut Guvernatorului Civil i
Marealului Regional ai Basarabiei sa ja masuri pentru apararea
actelor Guvernamentale de trecerea in ele a actelor doveditoare
de noblete, care n'au putere legal. A socotit de a sa datorie a
anunta aceasta Senatului Ocarmuitor, alaturand o copie de pe
actul amintit.

Copie de pe actul prezentat de General-Guvernator.


Copie de pe actul alaturat la acest raport de General-Guver-
natorul Novorosiei "i al Basarabiei, cu urmatorul continut: fostul
Domnitor al Moldovei loan Sturdza, dupa plecarea din Iai la
Chiinau, in 1828, elibera in schimbul banilor, nu numai In Moldova,
dar i In Basarabia diplome de ranguri (pitace) ; un simplu lacheu
al d-nei Bogdan a primit pitac pentru rangul de Paharnic ; un
arenda din Basarabia tot al d-nei Bogdan, anume Iubci, a primit
un rang. Vornicul Draghici vindea in Moldova i in Basarabia multe

2*

www.dacoromanica.ro
20 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

asemenea pitace pentru ranguri, pe temeiul cdrora persoanele care


le-au primit se bucur de noblete. Hatmanul Teodor Bal i Postel-
nicul Nicolae Canta, care au fost Postelnici sub Printul Sturdza,
au avut la ei multe asemenea pitace chiar dup plecarea Domni-
torului.

Ordinul d-lui Ministru al Justitiei ciltre Prefedintele Departa-


mentului Heraldic.
D-1 Ministru al Justititi, cu ordinul Nr. 277 din 11 Ianuarie
1834, care Preedintele Departamentului Heraldic, a argtat:
d-1 Ministru al Internelor i-a comunicat c5" d-1 General-Guver-
nator al Novorosiei i al Basarabiei i-a Inaintat o adres6 a Mare-
alului Regional al Nobilimii din Basarabia, care cerea in numele
intregii clase nobile s* se permit nobilimii de acolo s5" tina locul
Ispravnicilor P4mAnteni i Membrilor Judeatoriilor P'Arnntene,
dup alegerea sa. Cum Ing aceast cerere a Marealului Regional
al Nobilimii nu poate fi luat In considerare Inainte de aprobarea
cartii genealogice a nobililor din Basarabia de &Are Departa-
mentul Heraldic, carte depus51 nu de mult la Senatul OcArmuitor,
Contele Vorontov 1) cere- concurs pentru o cercetare mai grabnic
a numitei crti la Departamentul Heraldic, ad5LogAnd c4, la 14
Ianuarie c. s'a fixat adunarea nobililor din Regiunea Basarabiei,
In Chiin5m, pentru alegerea din skull lor a slujbailor pentru
functiile a cror suplinire depinde de alegerea nobilimii. D-1 Ministru
al Justitiei a Ingrcinat pe Preedintele Departamentului Heraldic
s vegheze la satisfacerea imediat de &are Departamentul
Heraldic a cererii d-lui General-Guvernator al Novorosiei i al
Basarabiei.

Raportul Departamentului Ministerului Justitiei ctitre Prefe-


dintele Departamentului Heraldic.
Departamentul Ministerului Justitiei, cu adresa Nr. 775 din
25 Ianuarie 1834 &are Preedintele Departamentului Heraldic, a
cerut s i se dea o 15murire: In ce stadiu se afl acum chestia

1) General-Guvernatorul Novorosiei i l Basarabiei.

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 21

cercet'Arii cartii genealogice a nobililor din Basarabia, a docu-


mentelor referitoare la acest rang a unora din ei i a altor acte
provenite dela Comisia care a functionat In acest scop in Regiunea
Basarabiei i care i-au fost inaintate de fostul d. Ministru al
Justitiei, cu ordinul Nr. 10.614 din 14 Octomvrie 1827.

Raportul Departamentului Heraldic ceitre Departamentul Mini-


sterului de Justifie.
Cu adresa Nr. 14 din 15 Februarie 1834, Departamentul He-
raldic a intiintat Departamentul Ministerului de Justitie c, pan
la mrirea personalului lui, aprobat prin Inaltul ordin in ziva
de 18 Mai a anului trecut 1832, fiind mrginit In posibilitti
neavnd putinta s se ocupe de verificarea i cercetarea acestei
cArti genealogice i a documentelor care se refer la ea, despre
care lucru s'a pomenit i In raportul d-lui Preedinte al Depar-
tamentului Heraldic, i avnd In vedere c', Comitetul Infiintat
din Inalt ordin pe lng' Senatul Ocarmuitor a si intocmit reguli
pentru revizuirea activitatii tuturor Adunrilor Deputatilor Nobi-
dupg ce se vor invrednici de Inalt aprobare trebue s fie
supus acestei revizuiri i activitatea Adunrii Deputatilor Nobi-
limii din Basarabia, prin care fapt se va stabili nu numai corec-
titudinea activittii Comisiunii care a functionat acolo, dar se
vor preciza i familiile de nobili care au fost trecute In cartea
genealogicg, a gtisit c' este necesar 86 supund In prealabil aceast
carte revizuirii hotdrite de Guvern pentru Adunrile de Deputati ;
dar dup mrirea personalului lui, cu Inaltd aprobare data* In
anul 1832, dei posibilittile lui au sporit, dar Intru Cat In acelai
an 1.832 loctiitorul General-Guvernatorului Novorosiei i al Basa-
rabiei, Consilierul Privat Contele Pahlen a raportat Senatu-lui
Oarmuitor c, dup informatiile pe care le-a primit, au fost admii
la alegerile de nobili multe persoane ale cror titluri de noblete
sunt dubioase i de aceea gsete necesara cercetarea actelor
Adunrii Deputatilor Nobilimii din Basarabia, iar pentru stvilirea
pe viitor a neregulilor pomenite i chiar a abuzurilor, g'sete
este necesar s cear autorittii Superioare permisiunea pentru
Infiintarea unei Comisiuni speciale peste acea Adunare pentru
descoperirea abuzurilor care s'au svrit acolo, dar Senatul

www.dacoromanica.ro
22 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Ocarmuitor, dupg ascultarea acestei adrese, luAnd in considerare


e, Comitetul Infiintat din Inalt ordin la 12 Februarie 1828 si care
a fiintat pe lnga acea Adunare, pentru hotkirea regulilor care
ar fi mai potrivite pentru revizuirea actelor Adunrii de Deputati
pentru determinarea pozitivi a familiilor de nobili, a hotarit cd
aceast chestiune si aceast revizuire trebue sa se extind' si asupra
AdunArii Deputatilor Nobilimii din Basarabia, dac6 regulile expuse
de acel Comitet se vor invrednici de Inalt aprobare, n'a gsit
necesard infiintarea unei asemenea Comisiuni, apoi nici Departa-
mentul Heraldic n'a procedat Inc6 la cercetarea crtii genealogice
amintit mai sus si a actelor care se refer la ea, fiindu-i tearra
sa recunoasc6 vreo familie care nu apartine clasei nobililor, atunci
cand In acest scop au fost al6turate acte intocmite prin fals si
care pot fi descoperite mai lesne cu prilejul revizuirii pomenite;
de aceea, socoate si acum a e necesar ca, dup6 ce regulele pentru
revizuirea activiatii Adungrilor de Nobili se vor lnvrednici de
malta aprobare, s." supun acestei revizuiri in primul !Ind pe loe
si cartea genealogicA adus" la Departamentul Heraldic dela Adu-
narea Deputatilor Nobilimii din Basarabia.

Adresa Departamentului Ministerului Justitiei ceitre Departa-


mentul Heraldic.
Dui:4 aceea, cu raportul Nr. 3.232 din 20 Martie 1834, &are
Departamentul Heraldic, Departamentul Ministerului Justitiei a
adogat: cu adresa Nr. 14 din 15 Februarie trecut, Departamentul
Heraldic a Instiintat Departamentul Ministerului Justitiei &A nu
procedeag la cercetarea crtii genealogice a nobililor din Basa-
rabia, a actelor unora din ei si a altor documente ce i-au fost
inaintate, 1. pentruca Comitetul Infiintat din InaIt ordin pe l'Angd
Senatul OcArmuitor pentru lntocmirea regulilor prin care ar fi
mai lesne s'A se fac4 revizuirea activirtii Adunrilor de Nobili, a
terminat aceast chestie si aceast revizuire trebue exting si
asupra Adungrii Deputatilor din Basarabia, si 2. de team6 de a
recunoaste vreo familie care nu apartine clasei nobililor, atunci
cAnd In acest scop au fost arturate acte intocmite prin fals fi
care pot fi descoperite mai lesne cu prilejul revizuirii pomenite,
AyAnd dubiu In privinta intelesului ultimei din perioadele pome-

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 23

nite, Departamentul Ministerului Justitiei a cerut Departamen-


tului Heraldic sg-1 intiinteze dac nu s'a furiat in aceastg perioad
vreo grealg de birou i ce anume inteles se cuprinde in numita
lui expunere despre neapartenenta unor familii la clasa nobililor.

Adresa Departamentului Heraldic cdtre Departamentul Mini-


sterului Justitiei.
Ca rgspuns la aceasta, Cu adresa Nr. 51 din 23 Martie 1834,
Departamentul Heraldic a intiintat Departamentul Ministerului
Justitiei cg in cuvintele: care nu apartine clasei nobililor, s'a
fcut in timpul redactgrii o greal de birou, intru cat trebuia
explicat acolo: familiile care dei apartin clasei nobililor, dar au
profitat de acest drept pe temeiul unor acte false, care s'ar fi putut
descoperi mai lesne cu prilejul revizuirii genealogiilor pe Ice, de
cgtre Comisiunile care se presupun ca vor lua fiintg i care vor fi
compuse din oameni care cunosc mai de aproape originea i exac-
titatea dovezilor familiilor de nobili.

Ordinul d-lui Ministru al Justitiei ceitre Prefedintele Departa-


mentului Heraldic.
Dupg aceea a urmat care Preedintele Departamentului
Heraldic, ordinul d-lui Ministru al Justitiei, Nr. 5.402 din 16 Mai
1834, Cu urmgtorul cuprins: Fostul Ministru al Justitiei a inaintat
Preedintelui Departamentului Heraldic, cu ordinul din 14 Octom-
vrie 1827, spre a fi supusg Departamentului Heraldic, cartea
nobililor Basarabiei, documentele referitoare la rangul de noblete
al unora din ei, precum i alte acte ale Comisiei, care a functionat
in Basarabia, pentru cercetarea documentelor privitoare la rangul
de noblete al familiilor de nobili din Basarabia. Departamentul
Heraldic, neprocedand la cercetarea cgqii genealogice pomenite
i a documentelor care se referg la ea, de teama c'd ar putea sd
recunoascg vreo familie care nu apartine clasei nobililor, atunci
cand la acest rang ar fi putut sg fie prezentate acte intocmite
prin fals, care, dupg.' prerea lui, ar putea fi descoperite mai lesne
Cu prilejul unei revizuiri a activitatii tuturor Adungrilor Depu-
tatilor Nobilimii, a ggsit c e necesar ca, dupg ce regulile intocmite

www.dacoromanica.ro
24 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

pentru revizuirea pomenit se vor lnvrednici de malta aprobare


(care a i fost data la 20 Aprilie anul curent), s fie supus Intai
unei revizuiri pe loe qi cartea genealogica adus. la Departamentul
Heraldic dela Adunarea Deputatilor Nobilimii din Basarabia.
D-1 Ministru de Interne, cgruia i-a fost comunicata aceasta Incheiere
a Departamentului Heraldic de cdtre d-1 Ministru al Justitiei, 1-a
in0iintat: Ca' In 1821, loctiitorul Guvernatorului Plenipotentiar
al Regiunii Basarabiei, Locotenent-Generalul Inzov, avand In
vedere netemeinicia manualului redactat pentru orientarea pro-
vizorie In listele nobililor Regiunii Basarabiei, a infiintat sub pre-
edintia sa o Comisiune special pentru cercetarea nobililor care
au un drept incontestabil de a se bucura de acest rang, oferind
pentru orientarea acestei Comisiuni regulile Imprumutate din
Gramota conferit' Atotmilostiv Nobilimii Rosieneti i care se
Intemeiaz4 pe drepturile i privilegiile nobilimii Moldovene. Aceste
ordine ale Locotenent-Generalului Inzov i reguli pentru &Mau-
zirea amintitei Comisiuni, la 30 Iulie 1821, s'au Invrednicit de
aprobarea Inalt.
*
* *

Ar fi lipsit de cel mai mic interes InOrarea a 400 pagini de


corespondent ca aceasta, continnd putine date In plus asupra
familiilor pomenite mai jos, material folosit de noi la locul cuvenit.
Primele confirmAri ale Departamentului Heraldic aflm din
dosarele ce se pstreazA la Arhivele Statului din Chiinu
dateaz dela 1845, cand aproximativ a fost tipArit volumul
acesta, la tipografia Senatului din Petersburg. Situatia vechii no-
bilimi basarabene a rmas Insa nelginurit i intru cdtva stingherit
Inca' i mai trziu, ceea ce putem stabili In mod documentar din
memoriul inedit al marealului I. Catargi, prezentat In 1892, la
Departamentul Heraldic din Petersburg (din arhiva lui M. C.
Zozulin, f 1895):

Memoriul Marefalului Provincial al Nobilimii din Basarabia.


Dupd alipirea Basarabiei la Imperiul Rus, In anul 1812, din
cauz' c' drepturile la noblete ale locuitorilor Regiunii Basarabiei
erau neldmurite, anumiti locuitori, pretinznd c'd fac parte din

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 25.

elasa nobilimii, in 1821, a fost infiintatd din Inalt ordin, o Comisie


Regionald Basarabeand pentru cercetarea actelor privitoare la
rangul de noblete al locuitorilor localnici. Aceastd Comisiune, pre-
zidatd de Guvernatorul Plenipotentiar al Regiunii Basarabiei,
Locotenent-General Inzov, i compusd din Marealul Regional al
Nobilimii i 12 dintre cei mai nobili boieri ai Regiunii, incepan-
du-vi activitatea la 10 Februarie 1821, a incheiat-o la 10 Decemvrie
acela0 an, recunoscand rangul de noblete pentru 189 de familii,
numdr care, la redactarea cartii genealogice de ctre Adunarea
Deputatilor Nobilimii, a fost redus, In 1824, la 102 familii, la
cercetarea listelor constatndu-se cd, Comisiunea desprtise aceleai
familii i artase familiile fiilor separat de acelea ale pdrintilor
lor. La trecerea nobililor in cartea genealogicd, att Comisiunea
cat i Adunarea Deputatilor Nobilimii, mai tarziu, s'a calduzit
de tezele principale ale Inaltei Gramote conferit la 21 Aprilie 1785,,
precum i de instructiuni speciale la baza cdrora era hrisovul
Domnitorului Constantin Mavrocordat al Moldovei, din 1734,
intdrit de rdposatul intru fericit memorie Impdrat Alexandru I,
prin manifestul din 30 Aprilie 1816, precum i prin 4ezdinantul
dat pentru Basarabia,in.1818,i de rdposatul intru Domnul Impdrat
Nicolae I, prin regulamentul pentru conducerea Regiunii Basarabiei,
din 29 Februarie 1828.
In amndoud aceste acte importante se arata c nobilimea Ba-
sarabiei li pdstreazd toate drepturile i privilegiile de care s'a bu-
curat nobilimea Moldovei, din care drepturi i privilegii cel mai
insemnat este dreptul la noblete al persoanelor ridicate la grade
moldoveneti, dela Vel Logofdt parid la treti Logofdt, drept acordat
prin hrisovul Domnitorului Constantin Mavrocordat.
Procedand, dup aceea, la completarea crtii genealogice a nobi-
Adunarea Deputatilor Nobilimii, ata din proprie initiativd,
cdt i In urma stgruintelor institutiilor guvernamentale, a luat
mburile cuvenite pentru Indemnarea nobililor Regiunii sd-i com-
pleteze dosarele privitoare la nobletea familiilor lor, prin prezenta-
rea actelor i dovezilor respective.
Dupd aceea, printeo concluzie a Consiliului de Stat, din 29 Ia-
nuarie 1845, cu Inalt aprobare, Departamentul Afacerilor Civile
Spirituale a fost invitat s aducd la indeplinire incheierea prezen-
tata' in raportul inaintat MaiestAtii Sale de cdtre Senatul Ocarmuitor

www.dacoromanica.ro
BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

al primelor trei Departamente ale Adungrii, asupra artii Genea-


logice a nobilimii, redactata in conformitate cu hotgririle Comisiunii
.ce a funutionat In Basarabia pentru cercetarea dovezilor asupra
rangului de noblete. Prin actul legislativ pomenit, au fost reconfir-
mate drepturile acordate prin Asezgmntul pentru organizarea Re-
giunii Basarabiei, din 29 Aprilie 1818, nobilimii locale, drepturi prin
care se mentin privilegiile vechi, In urma cgrui fapt Departamentul
Heraldic al Senatului OcArmuitor a confirmat in rangul de noblete
persoanele care au avut grade moldovenesti mentionate in hrisovul
Domnitorului Mavrocordat, din 1734, precum i urmasii lor.
Incheierea Consiliului de Stat, din 29 Ianuarie 1845, Cu Inaltg
aprobare, incheiere pomenit mai sus si argtatg in ucazul Departa-
mentului Heraldic din 31 Iulie acelasi an, cu Nr. 14.459, si inclusg
In volumul IX al Colectiei legilor privitoare la asegminte, ed. anu-
lui 1857, art. 72, si 1876, art. 270, a servit i continug sg serveascg
azi Adungrii Deputatilor Nobilimii drept cglguz la stabilirea drep-
turilor la noblete, pe baza actelor moldovenesti. In momentul pro-
mulggrii Inaltului ordin pomenit mai sus, In cercetarea Departa-
mentului Heraldic al Senatului Ocarmuitor, se &eau numeroase
-dome privitoare la noblete, prezentate de Comisiunea de Revizuiri
i care in acelasi an, 1845, si in anii urmgtori au fost inapoiate de cg.-
tre Departamentul Heraldic, Adunrii Deputatilor Nobilimii din
Basarabia, pentru completare sau pentru coordonarea lor cu regu-
lile date in anul 1845.
In unele cazuri Departamentul Heraldic se pronunta si mai putin
hotgrit i, fgrg un motiv bine definit, argta in referatele lui cd, in
prezent, nu poate redacta incheieri cu privire la dreptul la noblete
al persoanei date.
In asemenea imprejurdri, recunoasterea definitiv a drepturilor
la noblete a multor familii nobile bgstinase din basarabia, se ince-
tinea simtitor.
Adungrile Deputatilor Nobilimii de pe vremea aceea, dui:4 cum
reiese din unele proceduri, din cauza unor imprejurgri de caracter
pur local, au fost puse trite situatie foarte dificilg, in ceea ce pri-
veste completarea dosarelor in leggturg cu dreptul la noblete, in
sensul cerut de Senatul OcArmuitor.
Nu toate persoanele nobile aveau dovezi incontestabile i dare
de noblete, cum ar fi hrisoavele domnesti de inaintare la unul din

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE COMISIEI DIN 1821 27

gradele care dAdeau dreptul la noblete, pentruc pstrarea unor


-asemenea documente In Moldova (din al crei teritoriu fcea parte
integrant i Regiunea Basarabiei, Ora in anul 1812), se fcea greu,
-atat din cauza deselor turburri politice si a dezordinilor, nu numai
pentru particulari, ci i pentru institutiile guvernamentale locale,
precum si din cauz6 c, dup cum se stie, focul care a fost In Mol-
dova, la Iasi, in anul 1805, a distrus i arhivele de acolo, impreun
cu toate dosarele i documentele, fapt care a luat multor persoane
putinta de a-si procura de acolo dovezile privitoare la rangul lor de
noblete. Adunarea Deputatilor Nobilimii a trebuit, pe baza regulilor
-din 30 Iunie 1821 si a hrisovului domnesc din 1734 (art. 270 vol.
IX, Colectia legilor din 1876), s recunoasc6 rangul de noblete al
unor asemenea persoane, pe baza altor acte si documente moldove-
nesti: hotoriri ale Divanului Moldovei in diferite pricini, acte de van-
zare-cumpArare, zapise, testamente pentru averi imobile s. a., In
-care persoanele sau strmosii persoanelor care Ii caut" nobletea,
sunt pomenite ca avnd grade moldovenesti ce dau drept la
noblete, i chiar pe baza pasapoarteIor eliberate de Guvernul
acelor persoane nobile care, avnd mosii in Basarabia i Mol-
-dova, trebuiau, de nevoie, s-si viziteze deseori mosiile de acolo, in
-care pasapoarte erau pomenite impreun cu gradele moldovenesti
pe care le aveau. Dar, pe de o parte, avnd In vedere greutatea pro-
currii unor asemenea acte, iar pe de alt parte, imposibilitatea
aplicrii exacte a regulilor de care se cdluzesc Adudrile Nobililor
din guberniile centrale ale Imperiului i coordonarea privilegillor
moldovenesti cu acele reguli, dosarele privitoare la noblete dui:a
actele moldovenesti, care se inaintau spre revizuire Senatului car-
muitor, erau inapoiate, in parte, de ctre acesta, Adunrilor Nobi-
lilor spre completare.
De asemeni, multe intmpinri vechi au continuat s stea pe
loe, nu ins din vina Adunrii Deputatilor, din cauz6 c, potrivit
-ordinei stabilite dela inceput, imediat dup redactarea primei ho-
triri cu privire la trecerea unui nobil In cartea genealogicg, docu-
mentele care erau in cercetarea Adunrii Deputatilor se restituiau
petitionarului, la dosar rmnnd numai copfile certificate de Adu-
narea Deputatilor.
Acest mod de actiune se explic, In mare parte, si prin necesita-
tea simtit de nobili de a avea asupra lor documentele prezentate

www.dacoromanica.ro
28 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

care erau, de cele mai multe ori, acte de stare civil, de care aveau
nevoie mereu pentru trebuintele .lor personale.
Din cauza caracterului neprecis al regulilor pe care le contineau
legile privitoare la procedura i termenul de depunere a hotririlor
Adunrilor Deputatilor spre revizuire Departamentului Heraldic
fat de lipsa indicatiilor exacte In aceast privinV din partea
Senatului OcArmuitor, Adunrile Deputatilor de odinioar inaintau
dosarele In legtur cu nobletea, In majoritatea cazurilor, spre revi-
zuire, In urma cererii speciale a persoanelor interesate, sau atunci
cand, din cauza unor struinti speciale din partea Adunrii Nobililor,
anumite dosare erau completate cu documente cerute de Senatul
Ocarmuitor.
Dup cum se poate vedea din deciziile Departamentului Heral-
dic privitoare la chestiunile din anii trecuti, Senatul Oearmuitor,
pe baza exacta' a legii din 21 Aprilie 1785, art. 84 (vol. IX din Co-
lectia legilor privitoare la aezrninte, ed. 1876, art. 264), a confirmat
In rangul lor de noblete pe acele persoane care i-au prezentat dovezi
asupra rangului lor de noblete, in copii certificate, pe cand, In
vremea din urm, Departamentul Heraldic, nu numai c cere pre-
zentarea actelor fundamentale in original, dar 0 certificatele de
na0ere ale copiilor, aprobate de Consistor, WA care dosarele pri-
vitoare la noblete sunt restituite de &Are Departamentul Heraldic,
fr a fi aprobate.
De asemeni, contrar ordinei stabilit dinainte, se cere astzi
ca actele moldovene0i depuse pe baza regulilor din 30 Iunie 1821
0 a art. 270, vol. IX, la dosarele privitoare la confirmarea In rangul
de noblete pe baza gradelor i privilegiilor moldovene0i, nu numai
sti fie traduse in limba rug de un traductor jurat, dar s fie-
insotite, lnainte de toate, de certificate ale Consulatului Imperial
Rus, care s arte c acele acte au fost incheiate potrivit legilor trii,
lucru nu totdeauna posibil de Indeplinit, mai ales in ceca ce prive0e
hrisoavele i actele vechi depuse de nobilii localnici, spre a dovedi
ea apartin familiilor nobile de ba0in din Basarabia.
Pe de altd parte, cu toate c alineatul 3 al aceluia0 art. 270-
prevede ca dela nobilii basarabeni s poat fi luate, In locul actelor.
de natere, certificate dela Divanul Moldovei, privitoare la descen-
denta lor legitim sau alte acte certe, in care se arat originea,
In practic, aceast dispozitie legal, care este o upirare pentru

www.dacoromanica.ro
ANEXE LA ACTELE CONIISIEI DIN 1821 29

nobilii localnici, nu poate fi aplicata totdeauna cu succes, din cauza


ca numarul cererilor formale ale Departamentului Heraldic a sporit
simtitor.
Din cauza greuttilor aratate mai sus i a multor altora, %nor
lamilii ale caror intampinari au fost pornite de-acum cateva
zeci de ani, Senatul Ocarmuitor nu le-a recunoscut .nobletea nici
pana azi.
Din aceasta categorie de oameni fac parte descendentii directi
ai Domnitorilor Moldovei, cum ar fi, de pilda, Printii Moruzi, al
.caror bunic a murit la Tarigrad de o moarte de martir, pentruca a
fost devotat intereselor Rusiei ; Printii Cantacuzino, c4rora li s'a re-
cunoscut dreptul la noblete numai pentru meritele lor personale,
-dispunandu-se sa fie trecuti in partea a III-a a Crtii Genealogice,
fr sa li se recunoasca dreptul de a fi trecuti in partea a VI-a a
Garth Genealogice i titlul de Printi; urma0i boierilor Sturdza, Ka-
-zimir i altii.
In acela0 timp, functionarii care au primit in serviciu una din
distinctiile aratate la art. 22, 33, 37 . a., vol. IX, col. leg., 0 copiii
lor, precum i urma0i persoanelor care au dobandit dreptul la no-
blete, pe baza regulilor uurate in mod simtitor, care au fost in vi-
goare pan atunci, neintampinnd greutAile aratate mai sus, sunt
trecuti, fr nicio piedec, in mijlocul nobilimii din Basarabia, de
.care, in majoritatea cazurilor, nu sunt legati nici printr'o comuni-
late de interese, nici prin originea lor.
Fra a tagadui catu0 de putin meritele personale, atat ale ace-
stor nobili, cat 0 ale parintilor i bunicilor lor, care au primit pentru
:serviciul lor credincios distinctii care le-au fost acordate de Maie-
statea Sa, nu se poate totu0, s nu semnalam faptul ca, confirmarea
fra nicio restrictie a unui numdr insemnat de noui nobili, pe baza
brevetelor de grad 0 distinctie, brevete care se gasesc oricand in
mana oricarui din ei, pe langa recunoWerea Cu nouile formall-
tati atat de complicate , a drepturilor vechilor familii din Basa-
rabia, calca echilibrul firesc care trebue sa existe pentru folosul Sta-
tului, intre nobilimea mo0erilor de ba0ina i persoanele care intra
.din nou in mijlocul ei.
Urma0i boierilor moldoveni, care 0-au varsat sangele sub jugul
Semilunii in interesul Ortodoxiei 0 al Pravoslavnicei Rusii, iar pe
urind,dupa alipirea Basarabiei la Imperiu, in 1812, au ajuns in primele

www.dacoromanica.ro
30 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT g NISTRU

rAnduri ale nobilimii Ruse, sunt In drept s* cear ca realizare&


drepturilor lor la noblele, pe baza drepturilor 0 privilegiilor nobi-
limii moldoveneti, aprobat pentru Inaintaii lor, prin manifestul
din. 30 Aprilie 1816, dat de rgposatul intru fericit memorie Impgrat.
Alexandru I, ad' fie wurat 0 fAcutli mai accesibil pentru oricine
este In drept.

www.dacoromanica.ro
Familiile propuse de Comisia care a fungionat pentru cercetarea
documentelor nobilimii din Basarabia in 1821, pentru confirmare
de ceitre Departamentul Heraldic al Senatului Rus, in drepturile
de noblete ereditarei .

PARTEA I Kiru.
Koglniceanu.
Alecsandri. Lazo (u).
Anastasiu (ev). Leca.
Andria (8epte1ici). Leon.
BAdgrAu (Bodariov). Leonard.
Balasache (Muselim). Leondari (Gheorghiu).
Banta. Leu.
Biberi. Lisovski.
Botezatu. Mcgrescu.
Buhu (Bogu). Manole.
Burd. Murgulq.
Caplescu. Nicolau.
Gafencu (o). Panaioti.
1.3. Ghica. Patinioti.
Glavce. Nun.
Grigoriu (Bujoran). Peresteri.
Haitul. Potlog.
Hermeziu. RAcanu.
Iordache. Roman.
Izman. Rossl (Rosetti).
Kalmutki (Kalmucki). Sallos.
Kaliki (che). Scortescu.
Kazimir (Kazimirski). Stamati.
Keco (u). Sturdza.

www.dacoromanica.ro
32 BOIERIMEA MOLDOVEI D1NTRE PRUT $1 NISTRU

uhanov. Gajos.
Suruceanu. Leondari.
M. Thnase. Ralli.
Teodor (Feodor). RAliacov.
Teodosiu (Feodosiev). Stamo.
Teodosiu (Feodosiu).
-55. Trohin. PARTEA V
Ursul (Agapie).
Varfolomeu. Print Cantacuzino.
VArnav.
Vartic. PA RTEA VI
Vulut.
Ziloti. Bart-a.
Buzne (i).
PA RTEA II Catargi.
Achina (Opinc6). Cerkez.
Ciolac. Coroi.
Dorobet. Criste (i).
Ermolinski. Donici.
Ghica. Hkideu.
Gomonov. HAncul.
Iani. Iamandi.
Ianov. Krupenski.
Linevici. Mavrodin.
7L Parenco. Millo.
Pateraki. Palladi.
Stepanov. Pruncul.
Russo (Rusu).
PARTEA III Stroici.
Buziki. Talp.
Canano (6u). Tufescu.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I
1. Alecsandri
Consilierul Titular Iordache Alexandru, fiul lui Alecsandri, de
45 ani, In retragere, locuevte In oravul Chivingu. Casdtorit cu fata
Sulgerului Iordache Teodor, Elena, are o fat, Caterina 1), de
7 ani. StApanevte 300 flci de pmnt arabil luat zestre In Tinutul
Orhei, satul Drasliceni, pe care sunt 15 curti de sneni vi 16 suflete
tigani verbi, brbati i femei. Spita neamului: Alexandru
Alecsandri, Upitan de Darabani. Fiul sau, doveditorul de acum
al nobletei, Consilierul Titular Iordache Alecsandri. In ce
privevte nobletea, Comisunea s'a lncredintat: 1. c fatal ski
Alexandru Alecsandri, precum se arat In lista Domnitorului
Alexandru Moruzi Voevod din 1806, prin care au fost numiti
.scutelnici pentru mama doveditorului potrivit rangului sotului ei,
a fost Cpitan de Darabani; 2. In aceeavi list se aratd c4 vi dove-
ditorul Iordache a avut gradul de Vel Strar, iar afar de aceasta
.doveditorul a prezentat un certificat, care i-a fost eliberat de
Mitropolitul Moldovei i Boierii acelui Principat, la 15 Martie 1814,
inf4tivat la Consulatul General Rosienesc, c Iordache Alecsandri
a avut rangul de Vel Sarar i pentru meritele sale a fost r6spl6tit
.cu 20 scutelnici (adic6 plugari care erau obligati EA' munceascA
numai pentru el vi care erau scutiti de indatoririle obvtevti), peste
num6rul care i se cuvenea. potrivit gradului; 3. formularul de ser-
viciu al doveditorului, care i-a fost eliberat de d-1 Guvernator
Civil al Basarabiei, In 1821, vi care arat c6Alecsandri a indeplinit
adeseori diferite Ingrcingri i functiuni, atAt sub Guvernul Mol-
dovenesc, at, vi sub actualul Guvern Rosienesc; vi 4. chitanta dela
') MAritata cu A. Botezatu.

www.dacoromanica.ro
34 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

Guvernul Regional, dela 11 Septemvrie 1818, pentru incasarea


banilor pentru gradul de Consilier Titular. Dup examinarea dove-
zilor arAtate, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea docu-
mentelor privitoare la noblete, gAsindu-le suficiente, prin incheierea
dat6 la 16 Martie 1821, a hoarit ca, Consilierul Titular Iordache
Alecsandri, cu rangul de Vel 'd"trar, s'a" fie trecut in partea I-a a
&Arta genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsesc dela dosar formularul de serviciu i chitanta dela
11 Septemvrie 1818.
Insemari.
RomAni din Moldova 1). Alexandru, bas-ceau in 1780, c6pitan
de darabani 2), a avut doug fiice: Maria, mAritat cu Const. Cuza,
din ofrsenesti-Vaslui, i alta mgritat cu stolnicul Mihail Bote-
zatu, tatse'l vornicului Vas. Botezatu, zis dupg mam" 3) Alcsandri ;
fiul acestuia din urm6 a fost ilustrul poet Vas. Alecsandri.
Fiul lui Alexandru, Iordache, petitionarul de mai sus i ascen-
dentul adevaratei 4) familii Alecsandri, a fost strar i ispravnic
la Ismail i Tomarova (Reni) in 1808, la Greceni in 1809, consilier
titular in 1817 5), deputat al nobilimii i sfetnic al guvernului
regional intre anii 1828-1831 6).
Nepotul sAu de fiu, Nicolae N. Alecsandri (1859-1931) 7),
aderent al filosofiei lui Tolstoi si poporaniSt, a editat gazeta Cuytint
Moldovenesc (1913), a fost presedinte de vArsta al Slatului Tara:
(1917), vicepreedinte al Senatului (1921) 8).
2. Anastasiu (ev)
Sulgerul Vasile Anastasiu, de 61 ani, nu ocup slujbA, locuete
in Tinutul Iai, satul Cosernita. CdsAtorit cu Zoita, fata Clucerului
Drghici ; are o fat mritat cu nobilul Matei Ziloti; n'are avere
Dosarul Nr. 9, 1838, 140 file. Arhivele Statului din Chisinau.
S. Zotta. La centenarul lui V. Alecsandri. Iasi. 1921.
C. Sion. Arhondologia Moldovei, Iasi, 1892, p. 7.
C. Sion numeste gresit pe Iordache Grec moldovenit *.
P. Gore. Motile genealogice.
3) A. Krupenski. Schita despre nobilimea din Basarabia. Petersburg, 1912,
anexe, pp. 5 si 28.
Arhiva lui N. N. Alecsandri la d-na N. Terletki (ChisinAu).
Din trecutul nostru, Nr. 40-45; 1937, pp. 60-61.

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 35

imobila. Spita neamului: Grecul Anastasie din Albania. Fiul su


Vasile Sulgerul, actualul doveditor al nobletei sale. In petitia inain-
tata Comisiunii, Vasile Anastasiu a scris: ca n'are niciun docu-
ment care A. dovedeasc6 originea sa i n'are niciun grad, totui
se gasevte inscris in cartea Domnitorului Moruzi din 1806, se
numevte Sulger Vasile Anastasiu, fiul r6posatului Anastasie Grecu
din Albania, pe temeiul carora Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor nobililor, incredintandu-se din cartea Dom-
nitorului Moruzi pomenita mai sus, pe care o are in copie, despre
lmurirea dreapt a doveditorului, ea' el, Vasile Anastasiu, a avut,
In adev6r, sub Guvernul Moldovei rangul de Sulger, prin incheierea
sa data la 5 Mai 1821, 1-a recunoscut drept nobil vi a hotArit sa
fie trecut in partea I-a a cartii genealogice a nobililor, pentru
Tinutul Iavi.
Insemniri.
Greci din Albania, romanizati. Sulgerul vi solia sa sunt inmor-
mantati langa biserica din Covernita, zidita de ei (1812). N'au
urmavi 1).

3. Andria ($eptelici)
Medelnicerul Manolache Andriav, de 54 ani, nu ocup slujbk
locuevte in Tinutul Iavi. Castorit cu fata Sulgerului Alexandru
Fote 2), Maria, are fii: pe Alexandru, de 19 ani, in serviciul regi-
mentului 33 Vanatori, i pe Iancu, de 11 ani ; stapanevte in Tinutuf
Iavi moviile Glodeni vi Grdseni vi a patra parte din Budevti,.
osebit 12 suflete de tigani verbi. Spita neamului: Ioni Andria
Jitnicer. Fiul su Medelnicerul Manolache, doveditorul de azi al
nobletei. Ca tatal doveditorului, Ionita Andriav, a avut rangul de
Jitnicer, a prezentat hrisoavele care i-au fost date de Divanul
Moldovei in 1772 vi de Domnitorii: Constantin Dimitrie Moruzi
In 1780 vi Grigore Ghica in 1776; iar ca doveditorul are rangur
de Medelnicer, Comisiunea s'a incredinlat din hrisovul Domni-
torului Alexandru Moruzi, dela 2 Iulie 1804, vi din actul Divanului
2) Vorbind de urma,i, ne referim la timpul prezent it numai la deseen-
denta in linie bArbAteascg.
2) Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 13.

3.

www.dacoromanica.ro
36 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

din 1810 i pe langa aceasta din listele intocmite sub Domnitorul


Moruzi in 1806, pe care le-a avut Comisiunea; pe acest temei, acea
Comisiune infiintata pentru cercetarea documentelor, recunoscand
pe Medelnicerul Andria drept nobil, prin incheierea data la 24
Iulie 1821, a hotArit s'a' fie trecut in partea I-a a cartii genealogicel
pentru Tinutul Iai.
Do sarul lipsete.
Insemairi.
Romani din Moldova 1). Tatal lui Manolache, Ioni, i-a zis
Andria, dupa pronumele tatalui s'au, Andria epteIici, vel-
cspitan, nepotul vornicului epte1ici 2). Din fratele mai mare al
lui Manolache, Constantin, se coboara nobilii basarabeni (1853)
Andria-eptelici 2).

4. Bildarau (Bodariov)
Registratorul Colegial Mihail ffadgru, de 29 ani, nu ocup5
slujb6, locuete In Tinutul Iai. NecAsatorit. Stapanete parti din
moiile Bolotina 4) i Zadureni, in Tinutul Iai. Spita neamului:
Ve! 'a"trarul Ionij Bdardu, fiul sAu Mihail, doveditorul de acum
al nobletei. Pentru dovedirea nobletei sale, petitionarul a pre-
zentat: 1. un act dela Domnitorul Constantin Ipsilanti Voevod,
dela 25 Martie 1800, in care se arat c'd tata' su, Ioni BadArau,
a avut rangul de Vel a'trar ; 2. dota' documente care i-au fost
eliberate de Divanul Principatului Moldovei, la 24 Septemvrie
.1812 i 1 Septemvrie 1813, din care reiese c e, in adevar, fiul
numitului 'atrar Ba'aru; 3. diploma dela 21 Decemvrie 1820,
cu Nr. 3.029, pentru inaintarea doveditorului de noblete pentru
serviciu la gradul de Registrator Colegial, i, in silla, 4. ate-
statul eliberat de Locotenent-Generalul Bahmetev, care a carmuit

Dosarul Nr. 26-a, 1842, 80 file. Arhivele Statului din Chi inAti.
G. GhibAnescu, Ispisoace f i Zapise, Iai, 1931, p. 50 i urm.
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, p. 20, comp. C. Tufescu.
S. Zotta. Despre Nobilimea Basarabiei. Arhiva Genealogicd, Iai, Nr.
4-6, 1912, p. 69-71.
Biserica din Bolotina e zidita In 1849 de M. BdelarAu, Inmormintat
acolo.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 87

Regiunea, din Iulie 1820, cu Nr. 3.603, din care se vede ea s'a
Invrednicit sa fie propus la inaintare la gradul de Suta pentru
serviciul sau In otirea pmanteana. Comisiunea, care a func-
tionat pentru cercetarea dreptului la noblete, gsind aceste dovezi
suficiente, cu lncheierea sa data la 4 August 1821, a recunoscut
pe Registratorul Colegial Badarau drept nobil i a hotarit sa fie
trecut In partea I-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Iai.
Lipsete dela dosar diploma pentru gradul de Registrator
Colegial i atestatul Generalului Bahmetev.
Insentniri.
Romani din Moldova. Se trag din vechiul neam Dabija
Familia Badarau nu mai exista in Basarabia.
Documente.
I. Noi, Constantin Alexandru Ipsilanti Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al prii Moldovei, urand santate cinstitilor i
credincioilor Boieri ai Domniei noastre, Ispravnici ai
Iailor. 'trarul Ionita Badarau, rinteo petitie fcuta Domniei
noastre, a cerut a se dispune cui trebue a desprti i a hotrnici
deosebit partile pe care le stapanete in moiile Iugani i Bolotina
din tinutul Iailor, dobandite prin motenire i cumparare; pentru
aceasta v poruncim ca, in prealabil adunand pe toti razeii
moiilor pomenite mai sus, s'a cercetati amanuntit potrivit tuturor
documentelor amanduror partilor, iar daca dupa aceea se va
stabili c petitionarul are, in adevar, dupa cum scrie, parte de
pamant i va arata nevoia sa-1 hotarniceasca, In cazul acesta daca
unul din d-voastra din cauza ea va avea treab in tinut, va fi in
neputint sa se duca la fata locului, atunci s delege mazili capabili
priceputi in afaceri, in subordine, sa se duca la locul unde e
aezata moia i acolo, adunand pe toti razeii megiei, de fata
fiind petitionarul, sa cerceteze amnuntit potrivit tuturor docu-
mentelor celor doua parti; i daca vor descoperi parti apartinand
petitionarului, s'a le desparta i hotarniceasca deosebit de-ale
razeeti, insemnand unde va fi nevoie prin stlpuri de piatra,

1) Comp. actele alaturate i dosarul Nr. 59, 1839, 19 file, Arhivele Sta-
tului din Chisinau.

www.dacoromanica.ro
38 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

apoi s-1 inzestreze Cu un certificat de hotar despre semne qd nu-


mArul stnjenilor, cu isc6litura la rAnd a tuturor raevilor megievi,
precum vi cu certificarea; dac6 ing se va isca o pricinA pentru
locul acela, nu-1 insemnati cu pietre, dar Mcand certificate cu
descrierea amnuntit a pricinei vi planul potrivit avegrii, s6-1
prezentati Divanului. 25 Martie 1800. A iscdlit: Vel Logortul.
A inscris: M. Candino.
Dela Divanul Principatului Moldovei. D-1 Mihalache 136-
(161.'6u, fiul '5.'trarului Ionit6 BdrAu, aflndu-se pe lng5. Divan
In slujb6 de Ispravnic de aprozi, in tot timpul serviciului vi-a
indeplinit atributiile Cu toatd ravna vi grija, precum vi acelea
care i-au fost Incredintate osebit de c6tre Divan in tot timpul
carmuirii rosienevti a acestei tri le-a indeplinit cu o activita.te
deosebit, pentru a crui certificare a serviciului sArguincios vi
zelos al lui 13ddgeu i-a fost dat acest atestat dela Divanul Princi-
patului Moldovei. 24 Septemvrie 1812. Au isclit: Ve! Logoftii:
Iordache Canta, Constantin Balv, Dimitrache Sturdza, Vel Vister-
nicul Grigorav Sturdza, Hatmanul RAducanu Rossat, Ve! Aga
Iordache Balv vi Ve! Vornicii: Constantin Balv, Manolache Dimaki,
Vasile Rale vi Alexandru Balv.
Divanul Principatului Moldovei. Mihail, fiul dtrarului
Ionit Baddrau, in tot timpul serviciului gu la Divan vi Vistierie
vi-a indeplinit serviciul cu toat Myna, grija vi frd viciu, Inca
drept mrturie a serviciului su sArguincios vi zelos, i-a fost dat
lui Bddrdu acest atestat. 1 Septemvrie 1813. Au isclit: Logo-
ftul Constantin Balv, Visternicul Iordache Rosat.
Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevnd, cu mila lui
Dumnezeu Domn al TArii Moldovei. Acest certificat dela Divanul
Obvtesc, cu iscdlitura proprie a Prea Sfintitului Mitropolit vi a
domnilor Boieri, eliberat Registratorului Colegial Mihalache B6-
d6r6u, fiind cercetat vi de &Are Domnia noastr vi care s'a convins
ca se trage din familia jos artatd, precum vi de serviciul pe care
1-a continuat, confirm6m acest privilegiu vevnic prin isclitura
noastr Domneasca i. pecete. 25 Februarie 1817. Pe original scrie
ava: Noi Scarlat Kallimah Voevod.
Divanul Principatului Moldovei. Registratorul Colegial Mi-
halache Bddru, fiul decedatului *trar Toni-Va. B4d6r6u, care a
locuit inainte pe acest mal drept al rAului Prut, unde are vi rude

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 39

pe d-nii Boieri, care fac serviciul la Divan si la Vistieria Tarii,


precum se afla si el in timpul cat a stat in aceasta tar, iar in pro-
tezmia scursa a trecut pe partea stanga a acestuia, in Regiunea
Basarabiei pentru domiciliu; acum a cerut Divanului un certi-
ficat c neamul lui Mihalache Badaru se trage din neamul vechi
Dabija, dela care stapaneste mosiile de peste Prut ; dat acest
certificat cu iscliturile noastre i pecetea Divanului, ca in temeiul
lui s fie recunoscut si de guvernul Basarabiei asa cum se arata
mai sus, ca in timpul cat a domiciliat in aceast tara a continuat
serviciul la Divan si Vistieria Tarii, ca i rudele sale, care au avut
aceeasi slujba si care s'au invrednicit s capete pentru aceasta
ranguri; daca ar fi ramas si el sa locuiasca in aceasta parte, ar fi
fost cinstit Cu ranguri corespunzatoare familiei sale, ca nobil
mosier al tarii acesteia. Au iscalit originalul: Veniamin Mitropolit
al Moldovei, Vel Logofatul Dimitrie Sturdza, Vel Logofatul Con-
stantin B.*, Logofatul Teodor Bals, Vel Vornicul Mexandru
Ianculeu, Vornicul Dimitrie Rosst, Vornicul Teodor Bals,
Vornicul 'arban Negel, Vornicul Sandul Sturdza.
Ca acest atestat, intarit cu iscaliturile i pecetea Lumina-
-06 Sale Domnului Suveran al Moldovei, a Prea Sfintitului Mitro-
polit si ale domnilor Boieri mari ai Divanului, a fost prezentat la
Departamentul Afacerilor Straine, acest Departament certified
prin iscaliturile noastre si aplicarea pecetei Departamentului.
Iasi, 6 Martie 1817. Au isclit originalul: Postelnicul Ioan Niculce,
Comisul Iordache Giurgea.
Ca prezentul atestat, certificat de Departamentul Afa-
cerilor Straine al Moldovei, aprobat de Domnul Suveran al Mol-
dovei Printul Kallimah, a fost eliberat de Divanul Principatului
Moldovei Registratorului Colegial Mihail Badarau, Cu privire la
originea sa nobil, Cancelaria Consulatului General Imperial Rosie-
nesc din Moldova certifica prin iscalitura Consulului General si
aplicarea pecetei oficiale. Bucuresti, 15 Iunie 1817. A iscalit:
A. Pini.
La 4 August 1821 a fost dat acesta de catre Comisiunea
alcatuit pentru cercetarea dovezilor asupra titlului de noblete a
cinstitilor d-ni Boieri ai Regiunii Basarabiei, mosierului din tinutul
Iasilor Mihail Badarau in semn cal ea, dui:4 ce. a cercetat documen-
tele asupra nobletei, prezentate de el, gasindu-le temeinice

www.dacoromanica.ro
40 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

ii dau dreptul la nobletea efectiva' i la inscrierea lui In partea


intaia a c'rtii genealogice, potrivit continutului Gramotei Atotmi-
lostiv conferite nobilimii, a botar, s inscrie pe moierul Melaran
in lista alfabetica' a nobililor tinutului Iai/or qi s'A-1 inzestreze cu
prezentul certificat despre aceasta. Au iscallit: Locotenent-General
Inzov, Mareal Regional al Nobilimii Consilier de Curte Racanu,
Consilier de Stat Ghica, Consilier Colegial Ioan Sturdza, Consi-
lier de Curte Iordache Millo, Consilier Titular Teodor Krupenski,
Asesor Colegial Dinu Russo, Matei Ziloti i Consilier Titular
Alecsandri.

5. Balasache (Muselim)
Dimitrie Balasache, de 30 ani, rara grad, locuete in orauf
Ch4inau. Vaduv, n'are copii. Avere imobila n'are. Spita neamului:
Grigore Balasache, Mare Logofdt, Boier din Tarigrad. Fiul ski
Dimitrie, doveditorul de acum al nobletei ; din hrisovul Inaintat
cu cererea de nobilul Dimitrie Balasache i care a fost dat de
Divanul Principatului Moldovei la 1 Noemvrie 1814 i intarit cu
iscalitura i pecetea Domnitorului de acolo Scarlat Kallimah la 7
Noemvrie a aceluiai an i certificat de Departamentul Afacerilor
Straine al Moldovei i de Consulul General Rosienesc din Iai,
Pini, la 18 Ianuarie 1815, cu Nr. 6, reiese: ca Dimitrie Balasache e
fiul Marelui Logofat Balasache, nobil din Tarigrad, c'd pe temeiul
tratatelor de pace dela Bucureti s'a mutat, in timpul protezmiei
de optsprezece luni stabilit, cu domiciliul in Regiunea Basarabiei.
Pe temeiul acesta, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea
dovezilor nobililor din Basarabia, prin Incbeierea data' la 25 Oc-
tomvrie 1821, recunoscand pe Dimitrie Balasache drept nobil, a
hot'arit s6 fie trecut in partea I-a a cartii genealogice a nobililor,
pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete, petitionarul murind intre timp i, astfel, ne
mai fcandu-se confirmarea de nobil.
Insemniri.
Greci romanizati. Balasi sau Balasache Muselim, paharnic In
Tara Romaneasca filtre anii 1664-1682, se coboara dintr'o ramura
a Paleologilor. Fiul sgu, erban, arma, a fost tata] lui Dumitracu

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 41

(t 1756), insurat Cu Sultana Mano, mai pe urma sotia lui I. Ma-


vrocordat-Vod. Fiul lui Dumitracu, Grigoracu, hatman i. par-
calab al Sucevei, ginerile lui Mihail Sutzo-Voda, 1-a Insotit pe so-
crul sau in Principate ; a fost fatal petitionarului de mai sus i al
comisului Mihail (1819) 1). Dimitrie, petitionarul, apare intre anii
1818-1821 ca sfetnic al departamentului I al guvernului regional
al Basarabiei, apoi membru al judecatoriei la Cetatea-A1b6
(1822-1825)2). El moare in 1826, fard sa lase urmai 3). Din rudele
sale, originan i din Sizopol din Grecia 4), se trag nobilii basarabeni
Balas 5).

6. Bant4
Stolnicul loan Banta, de 47 ani, face serviciul de judecator
la Judecatoria de Tinut din Tighina. Casatorit cu fata
Toader Baota, are copii: pe Dimitrie, de 7 ani, i Teodor, de 3 ani,.
i fete: Zoita 6), de 5 ani, i Roxandra, de 2 ani. In stpanirea lui
se gasete moia Rasapeni din Tinutul Iai, pe care se afla dou
sate numite Rasapeni i Izvoarele, i afara de aceasta parti din alte
moii Miclaueni, Boca i Cucueti. Toate aceste moii le-a
dobandit prin motenire dela mama sa, iar Chipercenii i Socii
i-a luat zestre, pe toate aceste moii are 160 curti de locuitori.
Pentru originea sa, doveditorul a prezentat: 1. o car-te in
dialectul Grecesc, numita Eudomedaria, In care tatal su arata.
pe doveditorul Ioan Banta drept un fiu legitim al au ; 2. un
raport cu iscalitura Mitropolitului Moldovei i a Boierilor Divanu-
lui, intarit cu pecetea Domnitorului Alexandru Moruzi, in 1805, cu
privire la moia Cucueti, in care se vorbete despre mama sa i
rangul tatalui sau; 3. imparteala dela 19 Mai 1813 facuta intre
sora rAposata a doveditorului, In care sora arata pe doveditor drept
un frate al ei i arata rangul parintilor sai, care imparteala a fost.

,) I. C. Filitti. Arhiva Gh. Cantacuzino, Bucuresti, 1919, p. 251.


Al. Krupenski, Op. cit., anexe, pp. 3 si 41.
Notifele Comitetului Statistic al Basarabiei. Chisindu, 1868.
Dosarele Nr. 31, 1826, 84 file; Nr. 71, 1883, 136 file; Nr. 81, 1904, 30,
file. Arhivele Stat. din Chisinau.
Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1930, p. 49.
) MAritat cu Scarlat I. Hartingh (1813-1888).

www.dacoromanica.ro
42 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

infrit de Mitropolitul Moldovei i de Divanul de acolo ; 4. copie


de pe hotrirea d-lui Senator Krasno-Milaevici, dela 17 Mai 1811,
,cu Nr. 2192, cu privire la pricina care a fost intre doveditor i unii
proprietari vecini cu moia sa, in care arat pe doveditorul de no-
blete, Stolnic ; i 5. copie de pe certificatul Colegiului dela Moscova,
in care se arat c6 Domnitorul Cantemir se inrudete cu familia
Banta i ca.' Banta se trage dintr'o familie nobil, precum i de
cand se afl in Rusia. Dupg examinarea acestor acte, Comisiunea,
care a functionat pentru cercetarea documentelor privitoare la
noblete, socotindu-le suficiente, prin incheierea sa dela 23 Iulie
1821 a recunoscut cal Stolnicul loan Banta trebue trecut in partea
I-a a crtdi genealogice a nobililor, pentru Tinutul Iai.
Dosarul lipsete, incat loan Banta apare confirmat in dreptu-
rile lui abia la 1839, cand e inscris in partea I-a a crtii nobilimii.
Insemneiri.
Romani din Moldova 1). Familie din care se trage Ana (t 1677),
mama Domnitorului Dimitrie Cantemir. O ramur se aeaz, in
1711, in Rusia 2), unde exist si astzi 3). Petitionarul loan 4)
(Ieremia, t 1839), insurat cu Ecaterina Baot 5) (t 1846), a fost
fiul sulgerului Dimitrie Banta. Moieri mari i pstrtori ai tra-
vechi, urmaii lui I. Banta s'au stins 6).

7. Biberi
Mihail Chiriac, fiul lui Biberi, de 25 ani, frd grad, nu ocupa
slujbd, locuete la moia sa din Tinutul Orhei. Castorit cu fata
Pitarului Teodosie, Smaranda, are o fatd, pe Elisabeta, de 5 ani.
1) Dosarul Nr. 57, 1839, 98 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
') Din trecutul nostru, Nr. 31-34, 1936, p. 156.
PrintulA. Lobanov-Rostovski. Cartea genealogia rusci. Petersburg, 1895.
Cartea genealogicei rusei. Ed. a Vechimii Ruse *, Petersburg, 1875, vol. I,
p. 128.
Contele A. Bobrinski. Familiile nobile Inscrise in gherboynicul obqtesc al
Imperiului Rosienesc. Petersburg, 1890, vol. II, p. 302.
N. Iorga. Studii fi documente, XVI.
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 19.
5) A. Saya. Biserica din Brit tulent. V iata Basarabiei, Nr. 9, 1933; si Din
.trecutul nostru, Nr. 40-45, 1937, p. 61.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I ' 43

:Stapaneste o mosie mostenita in Tinutul Orhei, jumatate din satul


Saseni, pe care are 20 familii de steni, si satul Parcova din Tinutul
Iasi luat zestre, pe care are 50 curtd de locuitori si osebit 20 suflete
-de ligani verbi. Spita neamului: Chiriac Biberi Pitar. Fiul ski
Mihail, doveditorul de acum. Mama lui Mihail Biberi, Smaranda,
a aratat printeo petitie ca sotul ei legitim Chiriac Biberi, dela care
a avut pe fiul sad' Mihail, a avut rangul de Pitar ; de aceea, acest
fiu Mihail e nobil de origine ; Comisiunea pentru cercetarea nobili-
lor a cerut o lamurire si s'a incredintat din cartea listelor Domni-
torului Moruzi din 1806 ca sotul petitionarei a avut, in adevar,
rangul de Pitar, care cla fiului lui, Mihail Biberi, dreptul la titlul de
noblete. De aceea, prin incheierea dela 30 Noemvrie 1821, Comi-
siunea, pentru cercetarea nobilimii a hotarit trecerea lui Mihail
Biberi in partea I-a a cartii genealogice a nobililor, pentru Tinutul
Orhei.
Insemneiri.
Romani din Moldova 1). In cadrele nobilimii basarabene mai
figureaza familia Biberi (1862), care se coboar din Ioan, fiul pa-
harnicului Iordache Biberi (t 1826)2).
Documente.
I. Printr'o jalba. adresata. Divanului Principatului Moldovei,
vaduva Smaranda, sotia raposatului Pitar Chiriac Biberi, a aratat
ca, pentru serviciile aduse de socrul si sotul ei, susnumitul Pitar
Chiriac, casei defunctului Boier Banul Iordache Rosst, iar apoi
mostenitorilor si, insisi mostenitorii au cedat sotului ei pentru
recompensarea acestor servicii jurnatate din mosia Saseni, ase-
zata in Tinutul Orheiului, si doua prti din alte doua mosii Dobro-
slavesti si Mehadia, asezate in tinutul Vasluiului, parti pe care
defunctul ei sot le-a si stapanit, iar acum dupa moartea lui, aceiasi
mostenitori au hot4rit sa ja acele parti inapoi, neadmitand-o la
stapanire ; de aceea, a cerut judecatii satisfactie ; la infatisarea la
Divan, cu unul din mostenitorii rposatului Ban Iordache Rossat,
domnul Petrache Rossat, petitionara a depus la cererea sa asupra

Dosarul Nr. 63, 1853, 54 file. Arhiiele Stat. din Chisindu.


Dosarul Nr. 66, 1862, 184 file. Arhivele Stat. din Chisindu.

www.dacoromanica.ro
44 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

partilor numite mai sus din mo0i, actul de cesiune dela 9 Iulie 1804,
iscalit de toti fratii, d-nii Ban Raducanu, Ban loan, Petrache
Dimitrie Rossat, i certifiCat de matua lor, d-na Logofdteasa
Elena Palladi, care act de cesiune are urmdtorul continut: ea, pen-
tru recompensarea serviciilor aduse parintilor i copiilor lor, atat
de Pitarul Chiriac Biber, cat 0 de tata! sgu Andrei Biber, cu con-
tinuarea aceluiai serviciu i pana in timpul acela, toti fratii in
buna intelegere au ddruit cu totul Pitarului Chiriac Biber jumata-
tea din satul Saseni din tinutul Orheiului, aezat pe raul Cula,
exact a patra parte din satul Dobrosl'veti din tinutul Vasluiului
i aceea0 a patra parte din mo0a Mehadia din acela0 tinut, aezate
pe 14111 Teleajen, cu hotarirea ca, atat Pitarul, cat i fiii, nepotii
stranepotii si, s aiba dreptul s4 stapaneasca In binite i pace-
acele parti, cum in acela0 act se pomenete mai amanuntit, c acest
act de cesiune e autentic i ca. Pitarul Chiriac Biber, care a primit
atare dar, 1-a primit in proprietate i s'a folosit 'In viata fra
vreo impotrivire sau turburare din partea vreunuia din cei care
au fticut acest dar ; insu0 d-1 Petrache Rosst n'a ascuns in fala
Divanului, ci dimpotriva, a mrturisit chiar i aceea c6 a indepar-
tat petitionara dela st6panirea jumatatii din satul Sasenii ; cum
ins aceasta cesiune a lor, a carei autenticitate a certificat-o Insu0
Petrache Rossg, nu este un contract, ci un dar facut In schimbul
unor foste servicii, i intru cat atata timp cat Pitarul Chiriac Biber
a fost In viatA darul n'a fost contestat de nimeni, Divanul a Intrebat
pe d-1 Rossat, cu ce drept se hotarasc ei acum a anula asemenea cesi-
une, i dece el, dela sine putere i fdra tirea Divanului, a indepar-
tat pe petitionara dela stapanirea jumttii din satul Saseni.
Al doilea, dece la inceput a incercat el s" se apere, spunand
la procesul acesta trebue &A fie de fata i fratii.sai, i atunci vor-
raspunde toti, dar aceasta lamurire a lui n'a fost gasit suficienta,
pentruca 0 el este unul din numgrul acelora care au contestat actul
de cesiune, i pentruca el, care s'a anuntat i scos pe petitionar
din st6panire, trebue sa cunoasca pricina tot atat de bine, cat 0
fratii sgi ; aici s'a infatiat lug d-1 Vornic Constantin Palladi,.
raspunzand ca domnii motenitori ai Banului Iordache Rossat au
avut tutori, in numarul carora a fost 0 el, 0 ea primii n'au putut sa
facd asemenea dar fara tirea celor din urma, mai cu seama de-
oarece fratii nu erau Inca imprtiti intre ei pe vremea aceea,..

www.dacoromanica.ro
PARTEA 'I 45

dorind d-1 Palladi a da s inteleaga prin aceast c actul de cesiune,


nefiind isc'lit si de tutori, n'are trie ; totusi, nici aceste pretexte
nu pot sluji ca motiv pentru contestarea actului de cesiune, de-
earece, pe vremea cand a fost fdcut darul, toti fratii erau majori,
liberati de sub tutel i stpani deplini pe proprietatea lor, astfel
chiar dacd au cedat o avere neimprtita, aceasta le aPaitinea
tuturor i ei toti au druit-o cu consimOmantul lor comun, frd
.86-0 fi pricinuit daune reciproc, ceea ce la urm, d-1 Vornic a re-
.cunoscut si el ca adevar apoi, atat d-1 Vornic Palladi, cat i d-1
Petrache Rossat au adogat c4 Pitarul Chiriac Biber a fost in casa
printilor mostenitorilor vechil si au cerut s cerceteze Intai toate
socotelile lui cu amintita cas i dac ele se vor dovedi drepte,
serviciului corespunzdtoare, atunci lor, mostenitorilor, nu va mai
rdmane niciun drept s conteste actul de cesiune ; In caz contrar
Ins, daca se va gsi c' Pitarul Biber nu s'a purtat drept si a facut
vreo viclenie in dauna casei, atunci, dup prerea lor, cesiunea nu
poate avea tarie, desi nici aceast din urm lmurire a lor nu
poate fi socotita temeinica, pentruca au fost numii tutori altii,
pe cand Pitarul Biber n'a fost cleat un slujbas al casei, sub sefia
si supravegherea tutorilor amintiti; prin urmare, acestia din urma
erau obligati s cerceteze i s revad la timp toate socotelile lui
Biber, cu atat mai mult, cu cat darul a fost fcut de fratdi Rosst
pentru recompensarea unor servicii din trecut ale lui Biber, pe
eand era Inca in viat, servicii de care au fost multumiti si nu i-au
Mcut nicio neliniste, iar la urm, deoarece actul de cesiune nu se
referea la socotelile casei amintite, socoteli a cror rfuire o cere
Inssi petitionara printeo jalba aparte ; de aceea, intru cat darul
fdcut de fiii i mostenitorii Banului Iordache Rosst, Pitarului
Chiriac Biber, a fost svarsit osebit pentru recompensarea servicii-
lor aduse, a-tat de el, cat si de tatAl &an, dup care cesiune Pitarul
Biber a mai trait peste patru ani si a primit, pe lang6 actul de.
cesiune, i ispisoace pentru prtile druite, le-a luat imediat In
proprietate i le-a stapanit fra contravenire, domnii Rosst nu
aunt acum in drept sa conteste actul amintit; dimpotriv, dupa
dreptate i potrivit hotaririi legilor, acesta ramane In vigoare
inviolabil, cu hotarirea decisiv din partea Divanului, ca moste-
nitorii Pitarului Chiriac Biber s stpaneasc exact potrivit actu-
lui de cesiune pomenit, prtile amintite mai sus ale mosiilor,

www.dacoromanica.ro
46 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

anume: jumatate din satul Saseni aezat in tinutul Orheiului, pe-


11111 Cula, i prti din Dobroslaveti i Mehadia ce se ga'sesc in tinu-
tul Vasluiului, primind veniturile obinuite i cu hotarirea obteasca
de pe tot locul, fara a mai fi turburati de cineva ; in ce privete
lug socotelile Pitarului Biber, despre a cror cercetare cer aman-
dou parti, adica atat petitionara Biber, cat i paritii Rossat, se
hotarate s'o ceard osebit. 25 Aprilie 1809. Au semnat: Gavriil Mi-
tropolit i Exarh, Gherasim Episcop al Romanului, Constantin
Bal Logofdt, Grigora Sturdza, Raducanu Rossat Hatman, Con-
stantin Sturdza Vornic, Negre Spatar. A trecut in carte Matei
Clucer. Talmacit intocmai dupa documentul original din moldo-
venete, Registratorul Colegial Carol Bohu.
Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al farii Moldovei, dupa citirea acestor infatiate
i cercetarea amanuntita de &Are Domnia noastra a acestei pri-
cini, atat din actul de cesiune, cat i din celelalte dovezi facute de
casa Pitarului Biber, am g6sit parerea domnilor Boieri mari i a
Sfatului in tot continutul dreapta, pentruca numitul act de cesiuner
dat de fiii i motenitorii defunctului Ban Iordache Rossat, ca
unul care a fost certificat dupa apartenenta intreaga ramane pen-
tru totdeauna in toata puterea sa ; cererea fug a motenitorilor de
desfiintarea cesiunii, este cu totul protivnica dreptatii. De aceea
Domnia noastra incuviintam casa Pitarului Biber i pe toti urmaii
sai sa stapaneasca venic jumtate din satul Saseni, aezat in tinu-
tul Orheiului, pe raul Cula, i partile din moiile Dobroslaves,ti i
Mehadia, situate in tinutul Vasluiului, care parti sunt trecute in
actul de cesiune, cu obligatia motenitorilor amintiti s'a dea acelei
case i toate actele privitoare la partile din Dobroslaveti i Me-
hadia luate dupa cum s'a aratat de aceiai motenitori ; in
discutia lima' a socotelilor baneti ce-au fost intre casa Pitarului
Biber i motenitorii Rossat, li se acorda dreptul s ja cunothrta
osebit dupa acte i dovezi, iar partea care are dreptate sa fie satis-
facuta atunci dupa lege, cu aplicarea pe prezente i a pecetii noa-
stre Domneti. 14 Martie 1814. A citit Aga Kallimah.
Luminate Domn. Potrivit poruncii Domneti a Mariei
Tale expusa in hrisovul Domnesc dela 24 Noemvrie a anului tre--
cut, cu privire la cercetarea pricinilor dintre domnii Boieri Rossatp.
fiii i motenitorii defunctului Ban Iordache Rossat, i casa_

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 47'

rOposatului supus imperial rus Pitarul Chiriac Biber, cat pentru


socotelile bAneti ale cdror rAfuire cu pomenitii motenitori cere.
numita cas6 Biber, atat i pentru prtile din moii, i anume:
jumAtate din satul SAseni, situat In tinutul Orheiului, pe raid Cula,.
pArti din moiile DobroslOveti .1 Mehadia ce se gOsesc In tinutul
Vasluiului, pe care numitii motenitori le-au cedat Pitarului Biber
cat era In viat, iar acum le contest impotriva actului de cesiune,
ne-am adunat la Sfanta Mitropolie, unde s'a infatiat Inaintea
noastra petitionara Pitreasa Smaranda Biber, ginerile ei Sdtrarut
Filip Banta, imputernicitul din partea d-lui Aga ROducanu Ros-
s6t, d-1 Petrache RossOt, i supusul imperiului rus Vornicul Con-
stantin Palladi, fost tutore al casei defunctului Ban Iordache Ros-
sal, de fat fiind din partea consulatului general imperial rosienesc
talmaciul acestuia d-1 Gheorghe Levandide, i dup cercetarea
pricinei privitoare la socoteli, intru cat d-nii motenitori au ramas
nemultumiti de cercetarea i incheierea socotelilor pomenite, fd-
cute de persoane numite dinainte de atre Sfatul de hotArnicie,
in urma cererii amanduror prtilor, pricina a fost data' spre o
nou cercetare comun6 de catre Vel Vornic i Banul Ioan TOutul,
ca ei sO cerceteze i s limpezeascd toate socotelile, pe temei de
dovezi i fat de pOrti, cu raportarea amanuntit Divanului pen-
tru deslegarea definitiv6 a acestei pricini, cand vom aduce i la
cunotinta MOriei Tale hotArirea ce se. va da ; o pricina asemOng-
toare, pentru p'rti din moii, a fost terminatd filed la 25 Aprilie-
1809, prin cercetarea judecAtoreasc de ctre adunarea obteasca
a Divanului, dupg cum se arat amOnuntit hotarire a ace-
steia In copie VlmOcit pentru satisfacerea Mriei Tale i aci aid--
turat ; intru cat nu gOsim azi cu putint s facem vreo incheiere-
cu privire la aceastd hotOrire, dispunem implinirea intocmai a
continutului acelei hotariri, adica petitionara Biber s stOpaneasc
venic pArtile sus arOtate ale moiilor, cedate de d-nii Rossal sotu-
lui ei Pitarul Chiriac Biber pentru recompensarea serviciilor sale,.
In pace i fr vreo turburare pe viitor din partea lor, Intocmai
potrivit continutului actului de cesiune, cu obligatia motenitori-
lor s-i dea toate scrisorile asupra pOrtilor din moiile Dobrosliveti
Mehadia aezate In tinutul Vasluiului, care scrisori dup cum
arat petitionara i-au fost luate de aceiai motenitori din casa ei,
dup moartea sotului, Impreuna cu alte ispisoace asupra moiilor-

www.dacoromanica.ro
48 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

lor, incredintate sotului ei pomenit spre a porni nite procese,


fapt pentru a carui dovedire petitionara a depus o jalba dup ho-
trirea sus aratata a Divanului, cerand s i se dea inapoi scrisorile
asupra moiilor pomenite, rapite de d-nii Rossat. Dei d-1 Petrache
Rossat a mai adaogat inaintea noastra ea, la 1804, and toti fratii
au dat Pitarului Biber actul de cesiune sus pomenit, el ar fi fost
Inca minor i ea, potrivit hotaririi legilor, asemenea cesiune nu
poate fi temeinica, depunand pentru dovedirea calitatii sale de mi-
nor, de atunci, o insemnare scrisa de inski mane raposatului &Au
tata, insemnare in care era aratat cand s'a nascut fiecare din ei,
totui, dupa socotirea anilor, s'a stabilit c d-1 Petrache Roma,
pe vremea &and a fost facuta cesiunea, avea douazeci trei ani
Pitarul Biber, care a mai trait dup aceea patru ani i mai bine,
i a stapanit darul in linite; de aceea, intru cat d-1 Petrache Ros-
sat, implinind varsta legala, n'a cerut aceasta cat era in viata Pi-
tarul Biber, care a primit cele &Amite, deed' se credea inelat, acum
nu mai are nici un drept sa pretinda aceasta, iar daca are vreo
banuiala, apoi sa se adreseze cu asemenea pretentie numai fratilor
sai mai mari, care au cerut pe vremea aceea varsta legala, i ins4i
eloamnei Logofatese Elena Palladi, sora mamei lor, care, recunos-
and serviciile sarguincioase ale lui Biber, a intarit cesiunea i prin
iscalitura ei. Aa va raportam, iar hotarlrea definitiv' atarna. de
Maria Ta. 16 Ianuarie 1814..A1 Mariei Tale rugator smerit inaintea
lui Dumnezeu, a iscalit Veniamin Mitropolit al Moldovei; prea su-
pui slujitori, au iselit: Constantin Bel Logort, 'Arban Negel
Vel Vornic, Grigora Sturdza Visternic, Alexanelru Ianculeu Vel
Vornic, Alexandru Rossat Vel Vornic, loan Mucha Vel Ban; a
trecut in cartea vtori Logort Stavru. A tradus intocmai de pe
documentul original moldovenesc, Registratorul Colegial Carol
B ohu. .

8. Botezata
Pitarul Ilie Botezatu, de 72 ani, vaduv, are doi fii, erne-0i la
un articol special. Stapane0e in Tinutul Orhei moiile dobandite
Budeiul, Hansca, Garlele, Biteni, Manzat i Bozieni, pe care se
.afl 200 familii de sateni; fiii sal: loan, de 42 ani, servete fiind
ales de nobilime in calitate de Consilier la Judecatoria de Tinut

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 49

din Orhei, casatorit cu fata Medelnicerului Mereacre, Zoita, are


copii: pe Alexandru, de 7 ani, si pe Constantin, de 3 ani, si fete:
Roxandra, de 4 ani, si Ecaterina, de 1 an. Constantin, de 37 ani,
fiind ales de nobilime, e Ispravnic in Tinutul Cetatea-Alba. Necasa-
torit. In acelasi Tinut stapanesc parnantul nelucrat, Scriptieni,
pana la 1.000 flci, si au 20 suflete de tigani de sex brbatesc.
Pentru rangul &au, Pitarul Ilie Botezatu a prezentat: 1. actul
Domnitorului Constantin Ipsilanti, dela 1 Februarie 1801, despre
insarcinarea care i-a fost data de a recruta militari spre a fi trimisi
In Muntenia contra razvratitilor dela Vidin, in care act Ilie Bote-
zatu e numit Vel Pitar; si 2. cloud porunci ale Divanului Principa-
tului Moldovei, dela 15 August 1807 si 1 Mai 1811, despre numirea
lui Botezatu ca Ispravnic, intaiu In Tinutul Tighina, pe urma in
Tinutul Ismail, unde e trecut, de asemenea, ca Pitar. Dupa exami-
narea documentelor mai sus aratate, Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea dovezilor nobililor din. Basarabia, prin incheierea
sa data la 30 Martie 1821, recunoscand pe Pitarul Botezatu, dupa
rangul sau, drept nobil, a hotarit sa fie trecut, impreuna cu fiii si,
In cartea I-a a cartii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar hrisovul lui Ipsilanti-Vod dela 1 Februarie
1801.

Insemairi.
Romani din Moldova. Familie care a pastrat In sanul ei traditii
vechi. Fratii loan (t 1867) si Constantin au avut un rol important
In ocarmuirea Basarabiei ; primul a fost presedinte al biroului de
hotarnicie (1847-1850), iar ultimul deputat al Sfatului Suprem
(1828) si presedinte al tribunalului regional civil (1837-1847) 1).
Documente.
I. Divanul Principatului Moldovei. Domnului Pitar Ilie Bote-
zatu. Intru cAt ati fost numit dela 15 August curent, impreuna cu
d-1 Stolnic Manolache Varnav, Ispravnic al tinuturilor Tighina,
Bugeac, Chilia si Cetatea-AlKin locul d-lui Sardar Nicolae Stamati,
sunteti invitat s plecati numai cleat in acele tinuturi si, infor
inandu-va exact asupra situatiei lor, sa luati masuri pentru adu-

1) Al. Krupenski. Op. cit., p. 7,3 si 6.

www.dacoromanica.ro
50 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

cerea la Indeplinirea cuvenit a tuturor dispozitiilor pentru fiecare


tinut, cu rAvn6 i zel in Indeplinirea acestei functiuni, iar In cazuri
de nevoie s cereti noui dispozitiuni pentru preIntampinarea
vreunei stagngri, pentru care fapt conducaorii vor Indrepta
asupra voastr o atentie deosebit'. 15 August 1807. Pe original
au subscris: Veniamin Mitropolit al Moldovei, Logottul Con-
stantin Ghica, Logortul Constantin Bal, Vornicul Teodor Balq,
Sandulache Sturdza, Vornicul Grigore Ghica, Visternicul Gri-
gora Sturdza.
Divanul Principatului Moldovei. Dela 1 Mai curent a fost
numit Ispraynic in tinutul Ismailului, In locul r6posatului Medel-
nicer Grigore Cucerescu 2), d-1 Pitar Ilie Botezatu, care, dup ce
va sosi acolo i se va informa exact asupra situatiei tinutului i
asupra dispozitiilor aduse i neaduse la Indeplinire, va purcede
la aducerea lor la indeplinire. 1 Mai 1811. Au subscris originalul:
Mitropolitul Gavriil Exarh, Logortul Constantin Ghica, Logortul
Constantin Bal, Visternicul Iordache RossR.
Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al frii Moldovei. Prezentndu-ni-se acest cer-
tificat eliberat de Divanul nostru Domnesc distinsului Boier domnul
Vel Pitar Ilie Botezatu i convingandu-ne prin cercetare cA e de
neam vestit i c'd se trage din nobilii acesteitAri, intocmai potrivit
continutului certificatului pomenit al Divanului, pentru o certi-
ficare desavarit i recunoaterea de nobil a d-lui Botezatu, egal
cu altii de noblete asemuitoare, Inlrm certificatul de fatd prin
isclitura noastr proprie i aplicarea pecetei noastre Domneti.
28 Ianuarie 1817. Pe original e subscris astfel: Noi Scarlat Kallimah
Voevod, Teodor Simon vtori Logort.
Dela Divanul Moldovei. D-1 Pitar Ilie Botezatu, de fe!
din Moldova, dupA stabilirea raului Prut drept granit lntre Rusia
i Poarta Otoman, i-a stabilit domiciliul la moiile sale situate
In Regiunea Basarabiei, sub st6panirea Statului Rosienesc, i
anume in tinuturile Orhei i LApuna. De varsta cea mai frageda
atat d-1 Botezatu, oft i pArinVi sai, au fost intrebuintati tot-
deauna pentru Indeplinirea diferitelor functiuni in Ora lor i
pentru rAsplAtirea serviciilor zeloase fficute de ei, au fost recu-
1) Decedat In 1811 i inmormntat in biserica Adormirii Maicii Dom-
nului din Ismail.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 51

noscuti In acelasi timp de Divan si de Luminatii Domni, care au


st5pAnit Moldova, drept participanti la drepturile Ord i ridicati
la ranguri Boieresti, adic6 r5posatu1 Orinte Nicolae Botezatu la
rangul de Vel Upitan, iar acesta din urm la rangul de Vel Pitar,
pentru serviciile deosebite aduse de d-1 Botezatu patriei in timpul
domniei fostilor Domni ai Moldovei, i anume in campania trecutg,
cand a fost numit de &Are autoritAile militare Ispravnic in dife-
rite tinuturi ; dac6 ar fi rgmas s locuiasc6 in partea dreapt6 a
Prutului, ar fi fost ridicat pe drept la cea mai mare demnitate de
care se bucur Boierii bgstinasi de acelasi rang cu el, fapt pentru
care, ca d-I Botezatu s" fie recunoscut totdeauna i in once loc ca
o persoan4 deosebit6 printre nobili si mosieri i s" se bucure de
drepturile tgrii la fel ca i ceilalti de seama lui, Divannl a socotit
drept s elibereze d-lui Botezatu acest certificat cu iscAliturile
membrilor &di. 20 Ianuarie 1817. Originalul e isclit astfel: Veniamin
Mitropolit al Moldovei, Constantin Ghica Logort, Iordache
Canta Logort, Constantin Bals Logoft, Grigore Sturdza Logort,
Dimitrie Sturdza Logof4t, Vasile RossAt Vel Logof6t, Sandul
Sturdza Visternic, Iordache RossAt Visternic, Alexandru Ianculeu
Vel Vornic, Kostaki Ve! Vornic, Teodor Bals Ve! Vornic, Andro-
nache Donici Vel Vornic, 'Arban Negel Vel Vornic, Konaki Vel
Vornic, Teodor Sturdza Sp6tar, loan Thutul Paharnic, Constantin
Leondari Sulger.
Dela Departamentul Afacerilor StrAine. CA prezentul cer-
tificat e isalit de Prea Sfintitul Mitropolit al Moldovei i d-nii
Boieri sus numiti i intdrit prin isalitura i pecetea Luminatului
Domn al Moldovei, Departamentul Afacerilor Strine certific6
prin iscaturile asistentilor i aplicarea pecetei. 10 Martie 1817.
A subscris: Ioan Niculce Postelnic, Constantin Sutzo, Constantin
Schel Stolnic. A tradus Registratorul Colegial Nicolae Haritonov.
CA acest certificat, dup adeverirea Departamentului Afa-
cerilor Str6ine al Moldovei i intrirea Domnului Suveran local
Printul Kallimah a fost eliberat, in adevAr, de Divanul Principa-
tului Moldovei, Pitarului Ilie Botezatu in leg6tur cu originea sa,
Cancelaria Consulatului General Imperial Rosienesc din Moldova
certificg prin iscAlitura Consulului General si aplicarea sigiliului
oficial. Iasi, 1.9 Martie 1817. Au subscris: A. Pini, Registratorul
Colegial Cotov.

4*

www.dacoromanica.ro
62 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

9. Buhu (Bogu)
Registratorul Colegial Carol (Scarlat) Buhus, de 26 ani, inde-
plineste serviciul de almaci la Sfatul Suprem al Basarabiei. Fratele
ski, cancelaristul Mihail Buhus, de 18 ani, la Guvernul Regional.
Necgsgtorili. N'au avere imobil. Spita neamului: Jitnicerul
Buhus, fiii si Carol si Mihail, doveditorii de acum ai nobletei.
Registratorul Colegial Carol si Cancelaristul Mihail Buhus ara"-
tnd c'd n'au niciun fel de dovadA pentru rangul lor de nobili afar
de faptul c' tatl lor se g'seste inscris In cartea Domnitorului
Moruzi din 1806 cu rangul de Jitnicer, care-i d'd dreptul la noblete
efectiv, dup cum se arat mai amnuntit despre acest rang in
copia certificat din cartea Vistieriei. De aceea, Comisiunea, care
a functionat pentru cercetarea dovezilor nobililor din Basarabia,
prin incheierea sa dat la 30 Iulie 1821, a recunoscut pe fratii
Buhus drept nobili si a hotdrit s'A fie trecuti in cartea genealogic6
a nobililor, in partea I-a, pentru Tinutul Orhei.
Insemneiri.
RomAni din Moldova 9. Mihail, al doilea peationar, moare in
1866 2). Dela familia Rudea, el mosteneste mosioara de lng
schitul Rudi-Soroca, infiintat in 1777, pe mosia cdpitanului Andro-
nache Rudea, care schit 11 desfiinteazd (1856) 3). N'are urmasi.

10. Burda
Clucerul Apostol Burcl, de 45 ani, nu ocup slujb', locueste
In orasul Chisindu, e chatorit cu fata lui Papasie Rosca, Maria,
n'are copii. StpAneste In Tinutul Orhei, in satul Ciopleni, 500
flei de pmnt, 1mpreun cu rzesii, si are 15 suflete de tigani
serbi. Din documentele prezentate de doveditorul Burda reiese ca,
prin porunca Domnitorului Alexandru Moruzi Voevod, dela 6 Iunie

1) R. Rosetti. Note genealogice .,si biograf ice despre familiile Buhus si


Itosetti. Analele Academiei Romne. Bucure0i, 1906. Seria II, tom.
XXVIII, p. 1-3.
3) Morminte la schitul Rudi-Soroca.
3) Pr. Al. Protenco. letona schitului Rudi. Revista Soc. Istorico-Arheolo-
gice-Bisericefti din Chisindu. Vol. XVI, 1925.

www.dacoromanica.ro
PA RTEA I 63

1806, Burda a fost numit la vadul Criulenilor pentru apararea


crutasilor de prigonirile supraveghetorilor, iar din dou porunci
ale Divanului Moldovei se vede, din prima ca a fost numit Ispravnic
in Tinutul Tighina, iar din a doua ca, pentru indeplinirea acelei
functiuni, a fost inaintat la rangu/ de Clucer. Dupa examinarea
acestor documente, Comisiunea, infiintatd pentru cercetarea drep-
tului la noblete, prin incheierea sa data la 23 Martie 1821, recu-
noscand pe Apostol Burda drept nobil, a hotarit s'A fie trecut in
partea I-a a cal-Vi genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Inseinnari.
Romani din Moldova. Familia Burda nu mai exista in Basa-
rabia.
Documente.
I. Noi, Alexandru Constantin Moruzi Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei, urand santate credinciosului
Boier al Domniei mele biv Vel Medelnicerul Artostol Burda; din
repetatele jalbe, depuse de carutasii care au incarcat anul trecut
sare din Ocna, Domnia mea constatand ca la cantaritul din birou
au mare lipsa, si Domnia mea vrand s'O inlature aceasta prigonire
pricinuita carausilor, peste ordinele date de arendasii din Ocna
d-nii Boieri Cmrasului de m'a i perceptorilor dela escala, cum
trebue sa procedeze la cantara, e trimis special si un Boier al
Domniei mele la Ocna pentru supravegherea vigilenta a exacti-
t'AH cantarului, dar intru cat e necesar s'a' avem aceeasi grija 0.
supraveghere i la descarcarea sarii, ce se scoate de pe escale, va
numesc a fi pe langa escala de sare dela Criuleni si deoarece caruii
au i inceput s'a educa sare, de aceea va poruncim ca, dup pri-
mirea prezentei, s va duceti la locul unde se descerca sarea si s'O
va aflati acolo nelipsit cu cea mai mare grij ca cele date caruta-
ilor de camaraii de. cantar din Ocna s'A cantareasca atat de exact,
incat carutasii s'A nu fie prigoniti catusi de putin, apoi s'O.' luati
masuri pentru verificarea permanenta a cantarilor i egalarea Cu
pietre a 45 de ocale, vazand i aceea ca nici la aducerea si desear-
carea sarii s'a' nu se produc intarzieri si a se grabi cat mai mult
Cu descarcarea si eliberarea carutailor, ca s'a nu pierda timpul,
procedand intocmai aa precum s'a dispus, de asemeni a cauta

www.dacoromanica.ro
64 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

prin toate mijloacele a mentine dreptatea i linistea printre caru-


tasi; in caz contrar, daca va ajunge la cunostinta Domniei mele
ea vreunul din c'rutasi a suferit un fals la cantar sau la plata
arenzii din partea perceptorilor, veti fi tras inevitabil la raspun-
dere. 6 Iunie 1806. Pe plieul original a iscalit Vel Visternicul.
A talmacit intoemai: talmaeiul Bulatov.
Divanul Principatului Moldovei. Cinstitului Ispravnic al
tinuturilor Tighina, Cetatea-Alba, Causeni i Chilia, d-lui Clueer
Apostol Burda. Divanul, luand eunostinta ea din cauza marilor
nevoi i greutati, ati intentionat sa scpati de ispravnicie, refuzand
serviciul ce vi s'a incredirgat, prin care fapt ne-ati silit sa ne
miram, cum de ati putut s ne puneti aceasta in vedere si cum de
u'ati putut lua in consideratie ca, dei nu erati in serviciu, totusi
In aceste vremuri se datoreste ca sa serviti patria, in care taiti
i va hraniti, asa precum servese told in de obste; de aceea vi se
prescrie ca, scoVandu-v din gand asemenea hotarire de a refuza
serviciul, s va imbarbatati cat mai mult i s cutati printr'o
sarguinta vigilenta i privilegii s puneti la punct Mr% vitii
opriri toate treburile tinutului, deoarece colegul d-voastra d-1
Polcovnic Marcu, avand varsta inaintata, nu poate sa rezolve
treburile in chip satisfacator, iar sub supravegherea d-voastra
puteti s luati masuri multumitoare. Pentru o mai mare comodi-
tate, Divanul a luat dispozitii i in ce priveste fanul, dupa cum
a fost nevoie; de asemeni vi se pune in sarcind s v dati
caci pentru o actiune contrara i opriri In serviciu, ce se pot in-
tampla din cauza neexecutarii poruncilor conducatorilor, veti fi
tras la raspundere, pe eand dimpotriva, apreciind serviciul sar-
guincios i silinta in punerea la punct a poruneilor i treburilor,
munca d-voastra nu va ramne nerasplatit; procedand astfel,
ne raporta negresit. 9 Februarie 1808. Pe original au iscalit:
Visternicul Iordache Bals, Logofatul Nieolae Bals, Visternicul
Grigoras Sturdza, Vornicul Sturdza, Vornicul Grigoras Ghica.
A tlmaeit intocmai: tlmaciul Bulatov.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Imparatul
Autocratul Tuturor Rusilor, etc., etc., etc., catre domnul fost
Ispravnic al Tighinei, Clucerul .Burda. Drept rasplata pentru
serviciul d-voastra zelos i activitatea deosebita pentru starpirea
ciumei ce a fost In Regiunea Basarabiei, ce ne-a fost raportata de

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 55

Guvernatorului Plenipotentiar de acolo, v'am conferit


prin Ucazul dat la 13 Ianuarie 1822 c6tre Capitul, Cavaler al
Ordinului Sfnta Ana clasa a treia; am poruncit Capitulului Ordi-
nelor Imperiale Rosienesti s isc1easc6 pentru certificare pre-
zentul Ucaz, ssa-1 int6reascd cu pecetea Ordinului i s v4 remit
insignele Ordinului. Dat in S. Petersburg, la 31 Ianuarie 1822.
Au isalit originalul: Cancelarul Ordinelor Imperiale Rosienesti
Mare Maestru de Ceremonii Kologrivov, Vistier KrAjanovski.

11. Caplescu

Sulgerul Filactache Caplescu, de 66 ani, nu ocup slujba,


locueste in inutul Orhei. Ca'atorit cu Maria, fata Medelnicerului
Andrei Donici, n'are copii, nici avere imobil. Cu privire la originea
sa, doveditorul a prezentat: 1. un act al Domnitorului Mihail
Sutzo Voevod, dela 16 Februarie 1795, In care se arat6 c6 el, Filac-
tache Caplescu, a avut In Moldova ranguri: int'ai a fost Vg.tav de
Aprozi, iar pe urm6 Vel Sulger, precum se arat in porunca Dom-
nitorului Alexandru Moruzi Voevod, dela 2 Iulie 1804; c6 afar de
aceasta a mai avut dela Divanul Moldovei diferite inssrcirari in
legnur cu satisfacerea nevoilor militare in timpul sederii armatei
Rosienesti in Principatele Moldova si Muntenia in timpul ultimei
campanii contra Turcilor ; eh' dup aceea a fost Consilier in Regiu-
nea Basarabiei, la Departamentul Tribunalului Penal, fiind numit
de Guvernatorul Sturdza ; si 2. un certificat dela un compatriot al
Consilierul de Stat Efectiv Constantin Varlaam, eliberat la 23
Decemvrie 1817, cu certificarea adev6ratei obArsii nobile a Sulge-
rului Filactache Caplescu. De asemeni, a prezentat un extras din
cartea intocmia in anul 1806 sub Domnitorul Moruzi, unde Ca-
plescu figureaz6 cu rangul de Vel Sulger. Dup6 cercetarea acestor
.dovezi care-i dau dreptul la noblete, Comisiunea, care a functionat
pentru examinarea dovezilor nobililor din Basarabia, prin incheie-
rea dat6 la 24 Iunie 1821, a recunoscut pe Sulgerul Filactache
.Caplescu drept nobil si a hotrit s fie trecut in partea I-a a artii
genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipseste. Neconfirmat.

www.dacoromanica.ro
56 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Insemniri.
Romni, originan, probabil, din Tara Romneascd, unde Con-
stantin Varlaam a fost vistier. Familia Caplescu nu mai exista in
Basarabia.

12. Gafencu (o)


Sulgerul Iordache Gafencu, de 48 ani, nu ocupd slujbd, locuete
in Tinutul Iai, targul Soroca. Cdsdtorit cu fata Pitarului Chiriac
Leonard, Elena, are fii: pe Constantin i Nicolae, ardtati la un
articol separat, pe Alexandru, de 20 ani, Vasile, de 9 ani, i Grigore,
de 6 ani. StpAnete pdmant dolAndit prin cumpArare, numit
BrAtueni in Tinutul Hotin, pe care are 30 familii de steni. Fiji
Constantin, de 24 ani, i Nicolae, de 22 ani, au slujbe, primul e
Secretar la secIia Moldoveneascd de pe langd Guvernul Regional,
iar ultimul e functionar de birou. Necdsdtoriti. StApAnesc jumdtate
din moia nelucratd Poslujeni din Tinutul Hotin, care le-a fost
cedatd de tat51 lor, i 20 suflete de tigani erbi. Iordache Gafencu
a fost distins in 1803, de Domnul Tdrii Moldovei Alexandru Con-
stantin Moruzi, cu rangul de Sulger, care-i dd dreptul la nobletea
efectivd ; de aceea, Comisiunea care a functionat pentru cercetarea
dovezilor privitoare la rangul de nobili, incredinVandu-se peste
toate acestea i dinteo carte intocmit de acest Domn in 1806,
de pe care o copie certificatd se gdsea la Comisiune, cd Iordache
Gafencu e trecut, in adevdr, cu rangul de Ve! Sulger, prin incheie-
rea datd la 2 Iunie 1821, recunoscAndu-1 drept nobil, a hotdrit
fie trecut In partea I-a a artii genealogice a nobililor, pentru Ti-
nutul Hotin.
Insemnari.
Ruteni din Nordul Moldovei 1), romnizati in sec. XVII 2),
cavaleri in Bucovina 3). Petitionarul Iordache a decedat in 1824,
la Chiindu. Dela nepotul sdu, Nicolae (1836-1888), frunta al
Dosarul Nr. 272, 1849, 144 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
Gh. Ghib6nescu. T. Codrescu, Iasi, Nr. 7, 1933.
Arhivele N. N. Gafencu (Ch isinu), P. P. Kuzminski (Chisin6u) si I. C.
Sziszko (BMW.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 57

jud. Hotin, a mai ramas in viata un singur fin, Incat familia Ga-
fencu se stinge. Grigore Gafencu, ministru de externe al Romaniei,.
e fiul inginerului Alexandru Saunders, englez de origine, zis dup.&
mama: Ecaterina, fiica sulgerului Iordache 1), Gafencu.
Documente.
Noi, Alexandru Constantin Moruzi Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Tarii Moldovei. Fiindca prin anaforaua ce a facut
catre Domnia mea Ve! Visternicul, ne-a aratat ca la Ispravnicia
tinutului Sorocei a socotit s'a oranduiasca Same pe Sulgerul
Iordache Gafencu, s'a dat aceasta carte a Domniei mele numitului
Sulger Iordache Gafencu, prin care poruncim ca, mergand la tinu-
tul Sorocei, s'A fie Same la Isprvnicie supt ascultarea d-lor Isprav-
nici, purtandu-se cu toata silinta la slujba sa, i urmand la toate
intocmai i Mea cel mai mic cusur, dupa cuprinderea hrisovului
Domniei mele ce s'a fcut pentru aceasta chestie a sameiilor, de
pe care s'a trimis asemenea copie acolo la Ispravnicie, luandu-i
i randuita leed dela casa risurilor dela zi intai a viitoarei luni
Mai i ferindu-se de cea mai mica impotriva urmare, caci aflan-
du-se ea s'a abatut cal de putin, negreit se va pedepsi spre pilda
altora. 29 Aprilie 1803. Pe copie e scris: conform cu originalul,.
Deputat al Sfatului Suprem al Basarabiei, Consilier Titular Ianov.

13. Ghica
Consilierul de Stat i Cavalerul Alexandru Ghica, de 48 anir
nu ocupa slujba, ii are domiciliul in Tinutul Orhei, trgul Orhei.
Cdsatorit cu Ecaterina, fata Postelnicului Rizo, are un fiu, loan,.
de 6 ani, i o l'ata, Rallu, de 7 ani. Are in Tinutul Orhei, targul Orhei,.
Cu 300 locuitori, i satul Ustia, cu 40 familii, i in Tinutul Iai
moiile Gura Kuhurezi i Manitergureni, cu cate 100 familii pe-
fiecare, plus 3 familii de tigani erbi. Spita neamului: Logofatul
Iordache Ghica, fiul sau Consilierul de Stat Alexandru Ghica,
doveditor de noblete. In privinta originii sale, doveditorul a
prezentat : 1. un document dela Vel Logofdtul Razul dela, 10 Martie
1777, intarit de Domnitorul Grigore Ghica Voevod, cu privim

1) Din trecutul nostru, Nr. 2, 1933.

www.dacoromanica.ro
-58 BOIERIMEA DIOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

la niste pgmnt din orasul Iai i in care tatl doveditorului e


trecut cu rangul de Hatman ; 2. un hrisov al Domnitorului Ale-
xandru Mavrocordat Voevod, dela 2 Ianuarie 1786, cu privire la
pricina pentru mosia Ustia, pe care Alexandru Ghica o stpneste
vi acum, i in care se arat c tatl su a avut rangul de Mare Vor-
nic ; 3. tot un hrisov dela Domnitorul Alexandru Moruzi Voevod,
-din 1792, cu privire la druirea a 16 tigani tatlui doveditorului de
acum, unde e trecut de asemeni, ca Vornic ; 4. un hrisov al Dom-
nitorului Mihail Sutzo Voevod, dela 1 Martie 1793, tot cu privire
la druirea a 20 familii de tigani tatalui petitionarului, unde e tre-
-cut ca Ve! Logofdt ; 5. cartea de judecat a Divanului Moldovei,
dela 26 Ianuarie 1805, cu privire la pricina pentru mosia uleti aye-
zat in Tinutul Flciu si din care se vede c'd cloveditorul Alexan-
dru e, in adevr, fiul Logortului Iordache Ghica ; 6. un hrisov al
lui Alexandru Moruzi Voevod, dela 20 Octomvrie 1805, cu privire
la pricina cu mosierul Stavri pentru Ustia, Buheni
Manistergureni, in care Alexandru Ghica e trecut ca Vornic de
Aprozi ; 7. un document dela Divanul Moldovei, dela 1806, intoc-
mit in leg'turd cu pricina cu Printesa Elena Hangerli, i in care
.doveditorul e trecut cu rangul de Postelnic ; 8. copie de pe un ucaz
al Senatului OcArmuitor, prin care i s'a conferit, la 15 Ianuarie
1815, gradul de Consilier de Stat, si 9. un ucaz pentru Ordinul Sf.
Ana clasa a II-a, care i-a fost conferit la 24 Mai 1818. Dup exami-
narea acestor acte, care dovedesc originea nobil a Consilierului de
Stat i Cavalerului Alexandru Ghica dela tatAl su Logofaul
Iordache, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea dove-
zilor nobililor din Basarabia, prin incheierea sa dat la 10 Decem-
vrie 1821, a recunoscut pe Consilierul Alexandru Ghica drept no-
bil si a hotrit s fie trecut, impreura cu tot neamul, in partea
I-a a crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipseste. Al. Ghica nu persist i rmne neconfirmat
-ca nobil.
Insemairi.
Romni din Macedonia sau Albania, asezati in Principatele Ro-
inne in sec. XVII, dnd trii mai multi Domnitori 1). Alexandru,
1) M. Cantacuzino. Genealogia Cantacuzinilor. Ed. N. Iorga, Bucuresti. 1902.
Antopol. Biografiea oammiloru mari skrisd de unu omu nzicu. Paris, 1859.

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 59

-petitionarul, e nepotul de fiu al Domnitorului Grigore II Ghica


{-1. 1777) al Moldovei. Moare In 1830, urmasii &di fiind diplomati
romni 1). Familia Ghica nu mai exisa in Basarabia.

14. Glavce
Jitnicerul Simeon Glavce, de 56 ani, In retragere, locueste In
-orasul Chisin'u. Vkluv, are copii, fii: pe Scarlat, de 15 ani, care
urmeaz6 Liceul Militar, Alexandru, de 4 ani, Mihail, de 1 an, si
fete: Eufrosina, de 16 ani, Rallu, de 14 ani, Elena, de 8 ani, Ana-
stasia, de 7 ani, i Zoita, de 3 ani. Sapneste mosia Hrusova din
'Tinutul Orhei luaa zestre i dobandia prin cumpsdrare, pe care
-are 70 curti de sAteni i osebit de aceasta 20 suflete de tigani verbi
de sex brbdtesc. In cererea inaintaa de numitul Glavce la Comi-
siunea pentru cercetarea documentelor privitoare la noblete, se
arat c'd n'are niciun document care s-i dovedeasc6 originea
rangul; de aceea, Comisiunea luAnd o 16murire din cartea Vistie-
riei din 1806, cu isclitura Domnitorului Trii Moldovei Moruzi,
pe care o avea, s'a incredintat c6 doveditorul Simeon Glavce e
trecut in acea carte, In adevAr, cu gradul de Jitnicer, are copii
sapneste o mosie, dup cum se araa in lisa. Pe temeiul acestui
-certificat, prin incheierea daa la 17 Septemvrie 1821, numita
Comisiune pentru cercetarea nobletei a hotarit trecerea lui Simeon
Glavce, cu rangul de Jitnicer, in partea I-a a csrtii genealogice,
pentru Tinutul Orhei.
Familie confirmaa nobil abia in 1833 si inscrig In partea
III-a a cArtii nobilimii.
Insemari.
Bulgari romnizati 2). Petitionarul Simeon Nicolae Glavce,
iiscut In Bulgaria, emigreag In Tara Romneasc, unde obtine
rangul de vtori-comis, apoi In Moldova; ctitor al bisericii din
Hrusova (1802). E ales deputat In Sfatul Suprem al Basarabiei.
Fratele sgu, c6minarul loan Glavce, e ctitorul bisericii din au-
:seni-Tighina. Familia care a pAstrat In anul ei traditii vechi3).
0. Lecca, Familiile boierefti roma'ne. Bucuresti, 1911, S. 45-b.
Dosarul Nr. 265, 1833, 139 file. Arhivele Stat. din GhisinAu.
21) P. Gore, Notite genealogice.

www.dacoromanica.ro
60 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

15. Grigoriu (Bujoran)


Gheorghe Grigoriu, de 36 ani, nu ocup slujbA, locuevte in_
Tinutul Hotin. Necastorit, stpanevte jumtate din satul movtenit-
Hiliveuca, din Tinutul Hotin, In care se gsesc 45 familii de steni,
a treia parte din movia Bavcalia, numit Sngereni, pe care sunt-
stabil4i 25 gospodari, i prti din movia erbinita. Spita neamului:
.atrarul Grigore. Gheorghe Grigoriu, fiul su, doveditorul de-
acum de noblete. Din documentele prezentate de Gheorghe Gri-
goriu s'a stabilit: 1. c in actele i hrisoavele privitoare la averea
movtenit, care sunt artate in actul Divanului Principatului Mol-
dovei dela 28 Aprilie 1810, tatl su e trecut cu rangul de *trar,
2. printr'un document eliberat tot de Divanul Principatului Mol-
dovei, la 23 Septemvrie 1812, s'a dat doveditorului, i fratelui su,
dreptul de a stpAni in Tinutul Hotin moiile movtenite dela tatl
&au *atrarul Grigoriu, i intru cat prin documentele pomenite mai
sus vi-a dovedit originea nobil dela tatAl su, Comisiunea, care a
functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la rangul de no-
blete, prin incheierea data' la 27 Iulie 1821, recunoscnd pe Gheor-
ghe Grigoriu drept nobil, a hotarit s fie trecut in partea I-a a
crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Hotin.
Lipsesc dela dosar actele dela 28 Aprilie 1810 vi 23 Septemvrie-
1812.

Insemnetri.
Romani din Moldova. Gheorghe Grigoriu figureaz6 uneori ca.
Grigore Grigoriu. Fratii sai mai mari Ii cedeazA dup 1812, moviile-
din Iinutul Hotin. 'Fatal eau este vtrarul Grigore, din Barlad, bu-
nicul su medelnicerul Lupu Bujoran 1). Familia Grigoriu
mai exista in Basarabia.
Documente.
I. Lupul, Costache i Gheorghe, fiii *a*trarului Grigore din tar-
gul Barlad, printr'o petitie adresat Divanului au artat c au in
tinutul Hotinului movii movtenite dela strdbunicul lor Chmravul
Lupavcu, prti asupra crora dreptul de proprietate le-a fost in-

1) Comp. actele al6turate.

www.dacoromanica.ro
PARTEA 1 61

-tarit printr'un act primit de ei mai inainte dela Divan, iar acum
-d-1 Sardar Dimitrache Jora pretinde sa. fie 'Arta la aceste parti
In temeiul dreptului de mostenire dupa Mama sa si sora 'trarului
Grigore sus amintit, tatl reclamantilor, si cum ei potrivit hartiei
-conventionale, incheiata de tatal lor '6-1,rar cu cumnatul sail Banul
Mihalache Jora, tatal Sardarului Jora, nu recunosc c. Sardarului
i s'ar cuveni sa fie partas la aceste parti ale mosiilor, avand drept
dovada o scrisoare a Banului Mihalache Jora, prin care serie ca a
primit dela tatal lor, 'atrarul, 28 acte pentru gasirea unor parti de
mosii in tinutul Hotinului, iar pentru cheltuelile ce vor urma si
pentru munca lui cu gasirea acestora, sa le stapaneasca si sa Inca-
seze veniturile lor timp de patru ani, iar actele sa i se dea inapoi,
care scrisoare desi n'are anul cnd a fost scrisa, dar din continutul
ei se vede ca a fost scrisa in timpul campaniei precedente, adica
in anul 1770, cand calugarii de aici stapaneau mosiile, pe care le
aveau la Hotin, si au cerut sa porneasca proces; In urma acestei
cereri, dupa chemarea d-lui Sardar, s'a infatisat impreuna cu peti-
tionarii inaintea noastr, dar, dupa cercetarea acelui contract
scris, facut la 10 Februarie 1779 cu iscalitura Banului Mihalache
Jora, s'a stabilit c a avut proces cu cumnatul sau 'trarul Gri-
gore, tatl reclamantilor, pentru niste tigani si and mostenire dela
soacra-sa, mama '6.trarului Grigore, si au facut contract reciproc,
ca Banul pomenit mai sus nu mai are ce pretinde 'atrarului, pre-
cum nici .5."trarul cumnatului &Au Banul Jora ; acelasi contract a
fost vazut si la Sardarul Jora cu iscalitura 'atrarului Grigore, tatl
reclamantilor, si amandoul aceste acte sunt certificate de Boierii
Divanului de pe vremea aceea, petitionarii adaogand la aceasta
ca, In cuvintele pe care le cuprinde scrisoarea Banului Jora, unde
se spune s nu se amestece In alta mostenire dela soacra-sa, s'ar
fi vorbit si despre prtile mosiilor asezate In Hotin, din care Sar-
darul nu putea sa ceara parte, dar Intru cat acest contract a fost
facut In anul 1779, pe cand mosiile Hotinului erau stapanite de
Turci si in acest contract era aratat clar ca Banul pomenit s nu
se amestece numai in mostenirea soacrei sale, care se afla in sta-
panirea cumnatului su, 'ft'trarul Grigore, iar despre celelalte care
-au iesit atunci din stapanirea, nu se vorbeste si era cu putint ca,
-cu timpul, va intra cu mostenirea in neamul lor ; deosebit d-1 Sar-
,dar Jora, pentru dovezi viitoare, a prezentat un act cu iscalitura

www.dacoromanica.ro
62 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

proprie a 'Olrarului Grigore, facutd in anul 1771 luna Ianuarier


cu banul Mihalache Jora cu privire la unele parti din movii, care-
i-au apartinut in Raiaua Hotinului, dela ruda sa Lupavcu C'amd-
ravul, ca Banul sa le caute i pentru munca i cheltueli sa le stdpa-
neasca patru ani, iar dupd patru ani sd le imparta dupd dreptate
Cu fratii sai ; impotriva acestui act reclamantii nemai avand ce sa
spund, au declarat c iscalitura tatalui lor de pe actul acela n'ar fi
autenticd, pentruca, dacd tatal lor ar fi luat asemenea dispozitie
ar fi scris i Banul Jora in documentul dat de el despre primirea
actelor dela tatl lor ; cu aceste declaratii petitionarii nu s'au pu-
tut ajuta Cu nimic in pretentiile lor, deoarece, confruntand iscdli-
tura traru1ui Grigore de pe acel act cu aceeavi iscdliturd de pe
contractul scris al Banului Jora, s'a constatat fard nicio
c sunt autentice ; in ce privevte insa faptul Ca n'a fost ldmurit
In document, cd dupd patru ani sd se Impart'a acele 0'1.0 fratevte
aceasta nu poate retracta dreptatea d-lui Sdrdar, pentrucd, potrivit
actului pomenit mai sus al .':itrarului, unde e scris ea dupd patru
ani sa se imparta' de fratii lor, care frati nu erau altii decat sora lui,
mama SArdarului i alta sord, mdritatd cu Nicolae Duca, dela care-
se trag Dimitrache Duca vi sora sa Elena Hermeziu, cd trebue sd
se impartd frdtevte, dar vi cd aceste parti fiind movtenite dela mama
Sdrdarului, tatal lui n'a putut sd instraineze nicio avere a sa, intru
cat legile opresc parintelui sa-vi instrdineze copiii dela averea dotala
a mamei lor ; de aceea, dupd cercetarea amdnuntit a prezentei.
pricini, s'a hotdrit c Sardarul Dimitrache Jora, ca movtenitor le-
gal al mamei sale, sa aibd dreptul deplin sa' intre pdrtav la a treia
parte din toate partile moviilor avezate in Hotin, fara nicio con-
testatie din partea petitionarilor, fiind movtenitor al 'a'trarului
Grigore din Barlad i, potrivit hotaririi judecatii, sd i se libereze-
hotarirea judecatoreasca. 28 Octomvrie 1811. Au iscdlit: Logo-
FAH: Costache Ghica, Iordache Canta, Constantin Balv, Vornicii:-
Lupul Balv, Vasile RossAt, Nicolae Hrisoverghi. Pe copie e acris,
conform cu originalul: Deputat al Sfatului Suprem al Basarabiei,
Ianov.
II. Prezentul atestat a fost cercetat de Domnia noastrd vi,.
convingandu-ne din acesta vi din vechile hrisoave Domnevti, pe-
care le are Gheorghe Grigoriu i fratii sai de aici, in baza cdrora
poseda moiile, ea se trage dintr'o veche familie Boiereascd dim

www.dacoromanica.ro
PARTEA I

Moldova i e ruda de aproape cu d-nii Boieri de aici i anume:


Jorati, Varnaveti i altele, i ca sa fie stimat i recunoscut peste
tot locul i in once timp ca e dintr'o familie bun, Domnia noastra
intarete acest privilegiu venic. Iai. 20 Septemvrie 1814. Pe ori-
ginal a iscalit astfel: Noi Scarlet Alexandru Kallimah Voevod.
Divanul Principatului Moldovei. Domnul Gheorghe Gri-
goriu, fiul rgposatului 'atrar Grigore, declarand ea, prin tratatele
de pace incheiate in anul 1812 intre Poarta Otomana i Rusia, s'a
admis doritorilor sa se mute la timpul hot:grit din partea aceast
dreapta a Prutului in partea lui stang, a hotarit i el de bung'
voie sa se stabileasca in Regiunea Basarabiei, sub stapanirea Sta-
tului Rus, pe moiile sale aezate acolo, unde ca nobil i moier,
avand nevoie a dovedi de ce neam e familia sa aci, i-a cerut dela
noi un certificat ; intru cat din dovezi documentale, pe care le are
asupra moiilor pe care fratii sai le stapanesc aici, fiindu-ne cunos-
cut ca Gheorghe Grigoriu, fiul *Atrarului Grigore domiciliat in
Barlad, e nepotul Medelnicerului Lupul Bujoran, stranepotul Sul-
gerului Pavel Buj oran, biv Vel Vornicul Cristea Ghenovici, al Clu-
cerului Gonica, al fiului su, Camaraul Constantin, i al Arma-
ului Nica, pentru care neam a fost intarit anii trecuti stapanirea
asupra moiilor hotarnicite, ca dovezi expuse in acele afirmatii arata
amanuntit, i ruda de aproape cu Boierii de aici d-nii Jorati, Var.
naveti, Deuculeti i altii, ca sa fie recunoscut in once loe ca fa-
milia sa se trage dintr'un rang Boieresc din aceasta Tara Moldo-
veneasca, i ca, daca ar fi Minas sa locuiasca in aceasta parte, ar
fi fost distins i el cu ranguri, potrivit familiei i serviciului sarguin-
cios, i s'a eliberat pentru aceasta lui Gheorghe Grigoriu, cu tiinta
noastra, prezentul certificat scris mai sus cu iscalitura noastra i
Cu aplicarea pecetei Divanului. Iai. 15 Septemvrie 1814. Pe origi-
nal au iscalit: Constantin Ghica Logofat, Constantin Bal Logofat,.
Iordache Canta Logoilt, Lupul Bal Vel Logofat, Sandul Sturdza
Vel Visternic, Grigora Sturdza Vel Visternic, Vel Visternicul Ni-
colae Stratulat, Vel Vornicul Hrisoverghi, Vel Vornicul Iordache-
Catargiu, Postelnicul Costache Canta, Vel Vornicul Dimitrache-
Beldiman, Cantacuzino Teodor, Sturdza Comis.
Prezentul atestat, eliberat lui Gheorghe Grigoriu de Prea
Sfintitul Mitropolit i d-nii Boieri semnati mai sus i intarit prin
iscalitura i pecetea Luminatiei Sale Domnului Print Suveran al

www.dacoromanica.ro
.64 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Moldovei i, fiindu-ne cunoscut despre Gheorghe Grigoriu cele


scrise mai sus, am subscris, intdrind prin aplicarea pecetei Depar-
-tamentului. 30 Septemvrie 1814. Au iscdlit: Nicolae Stratulat Vel
Vornic, Teodor Bal Spdtar, Iancu Racovitd Spdtar.
V. C prezentul atestat, aprobat de Domnul Moldovei Printul
Kallimah i certificat de Departamentul Afacerilor Strdine al Mol-
.dovei, a fost eliberat de Divanul Principatului Moldovei lui Gheor-
ghe Cancelaria Consulatului General Imperial Rosienesc
adevereste prin iscAlitura Consulului General si aplicarea pecetei
oficiale. Iasi. 17 Noemvrie 1814. Pe original e scris: A. Pini. Pe
-copie e scris conform cu originalul: Deputat al Sfatului Suprem
Basarabiei, Ianov.

16. Haitul
Ioan Haitul, de 24 ani, fdrd rang, e Grefier la Judecdtoria
Tinutului Orhei. Necdsdtorit. StdpAneste in Tinutul Orhei la mosiile
Malusceni i Ciocani 300 si la Oniscani i Sanocheni 200 stdnjeni
-de pdmnt. Spita neamului: Vasile Haitul, Vel Pitar, fiul sdu
Dimitrache Haitul, fiul sdu Ioan, doveditorul de acum de noblete.
1. cd bunicul doveditorului, Vasile Haitul, a avut rangul de Vel
Pitar, a prezentat o poruncd care i-a fost data' de Domnitorul
Kallimah, la 1 Septemvrie 1795; 2. cd tatd1 doveditorului, Dimitrie,
fiul acelui Pitar Vasile, reiese dinteun act dela 1 August 1803,
.cu privire la o casd vndutd s. a. ; 3. cd insusi doveditorul e fiul
lui Dimitrache Haitul, se vede dinteun document care i-a fost
dat dela Vornicul de Poartd Dimitrie JArdan, cu privire la un
pdmnt care-i apartinea. Dupd cercetarea cdror dovezi, Comi-
siunea, care a functionat in acest scop, recunoscand pe dovedi-
torul Ioan Haitul drept nobil, pe temeiul rangului bunicului sdu,
prin incheierea datd la 28 Mai 1821, a hotdrit s fie trecut in
partea I-a a cdrtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.

16 a. Haitul
Fratii Haitul, fdrd ranguri: Costache, de 25 ani, i Nicolae,
.de 21 ani, nu ocupd slujbe, locuesc in orasul Chisindu. Necdsd-
-toriti. StdpAnesc in Tinutul Orhei la mosia Movileni 120 si in satul

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 65

Onicani 75 stnjeni de pdmant. Spita neamului: Vasile Haitul,


Ve! Pitar, fiul sdu Iordache Haitul, Jitnicer, fiii acestuia: Costache
i Nicolae, doveditorii de acum ai nobletei. Pentru dovedirea
obariei nobile a Haituletilor s'au prezentat: 1. o poruncd dela
Domnitorul Alexandru Kallimah, dela 1 Septemvrie 1795, data
Vel Pitarului Vasile Haitul ; 2. cd acest Vel Pitar a fost tatd1 Jit-
nicerului Iordache Haitul, un act dela 1 August 1803, cu privire la
vAnzarea de &are Vasile a unei case a sale altui fiu al &Au, Dimi-
trache, etc., iar &A acest Iordache a avut, in adevr, numitul rang
de Jitnicer, se vede din poruncile date care el de Caimacamia
Moldovei in anul 1807, la 28 Ianuarie, 3 Martie i 18 Aprilie, cu
privire la numirea sa in postul de Ispravnic ; 3. CA doveditorul de
acum al nobletei, Costache Haitul, e fiul Jitnicerului Iordache, cer-
tified formularul de serviciu care i-a fost eliberat pentru slujbd-
dela Tribunalul Civil al Basarabiei, iar cd Nicolae e frate bun cu
numitul Costache, el singur a ardtat-o in cererea sa. De aceea,
Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea actelor privitoare
la noblete, recunoscand pe Costache i Nicolae Haitul drept nobili,
dupd bunicul lor, prin incheierea datd la 28 Mai 1821, a hotdrit
sd fie trecuti in partea I-a a cdrtii genealogice, pentru Tinutul
Orhei.
Lipsesc dela dosar poruncile Caimacamiei dela 3 Martie i
18 Aprilie 1807 i formularul de serviciu al lui Costache.
Insemnri.
Romni din Moldova 1). Familia Haitul nu mai existd in
Basarabia. Jitnicerul Iordache e inmormntat ldngd biserica
Mazarachi din Chiindu.

Documente.
I. Traducere din moldovenete. Noi, Alexandru loan Kallimah
Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Tdrii Moldovei. Credin-
ciosului Boier al Domniei mele, d-1 Vasile Haitul, biv Vel Pitar,
sdatate. Intru cAt s'a dispus strangerea tuturor dijmelor, care
vor fi gdsite pe once pdmnt i oricui ar apartine in Tinutul
Orheiului, e delegat d-1 Manolache Donici, biv Vel Ban, pe langd
1) Dosarul Nr. 297, 1846, 22 file. Arhivele Stat. din Chisin6u.

www.dacoromanica.ro
66 BOIERI:V1EA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

d-sa va" delegam si pe d-voastr, ordonandu-v6 ca dela primirea


acestei porunci Domnesti, pornind numaidecat, 86 v intalniti cu
d-1 Ban si, primind dela el toate instructiunile de felul cum trebue
s'a' procedati in aceast chestie din porunca mea Domneasc6, sa
plecati in tinut, depunnd toat sarguinta cu putintli pentru
executarea intocmai, precum se arat in porunca mea Domneasc6
ce a fost trimisa ; intru cat aceasta chestie e importanta si delicat"
si nu poate suferi nicio intarziere, frtr s" pierdeti macar un ceas,
sa porniti numaidecat potrivit poruncii, cAutnd pe cat va st
In putinta sa serviti Domnia mea, fara s faceti vreo ing'aduint4
in strangerea dijmelor ; daca -yeti indeplini acest serviciu cu
toata sarguinta, r6maneti cu speranta de a primi o rasplat dela
Domnia mea ; in caz contrar ins, dac6 se va stabili c n'ati plecat
imediat potrivit poruncii si n'ati indeplinit intocmai porunca ce
vi s'a dat, intru cat aceast chestie este importanta, nicio gresal
nu poate fi scapata din vedere, s stiti ea yeti fi adus aici si ca
vi se va cere socoteal, Meg, mil, spre pilda altora ; de aceea, yeti
raporta de primirea prezentei porunci si de inceperea indeplinirii
ei. 1 Septemvrie 1795. Pe plic e scris: Credinciosului Boier al
Domniei mele, d-1 Vasile Haitul, biv Vel Pitar, trimitem sana-
tate. A citit Visternicul.
II. Subsemnatul adeveresc c6, casa mea situata in orasul
Chisindu, cu frizerie, baie, cu o cldire din curte sub acelasi aco-
peris cu casa din Ltd si cu o carcium6 cu o pivnita de piatr,
cldita pe pdmantul proprietatea Sfintilor Arhangheli, de bund
voie si cu bund intelegere am vandut-o fiului meu Dimitrache,
cu tot locul de curte in jur pana la vechiul de pe vremuri impletit
gard, cu pretul de 800 lei, pe care i-am primit in intregime in mana
si de aceea de acum si pentru totdeauna fiul meu si mostenitorii
sal au dreptul s'o stdpaneasc6 ca o proprietate a lor ; nimeni altul
s'i nici alti fii ai mei n'au dreptul EA se amestece, pentruc6 aceast
vanzare a fost facuta cu invoiala lor si pltind banii cuveniti pro-
prietarului de pgmant ca stpan deplin, despre care vanzare au
iscAlit ca martori aceia care s'au intamplat sa fie acolo. Tar eu am
isclit cu mana mea proprie. 1 August 1803. A semnat asa: am
vndut de bun voie Vasile Pitar ; Iordache Haitul Jitnicer, fiul
Pitarului Vasile si fratele lui Dimitrache, a fost de fata si van-
zarea a fost facua cu invoiala lui.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 6'7

III. Alegerea parIilor pamantului d-lui Cancelarist Gubernial


loan Haitul, fiul raposatului Dimitrie Haitul, nepotul decedatului
Pitar Vasile Haitul, care se gaseste In Tinutul Orheiului, pe mosiile
Oniscani, Malusceni si Ciuciuleni din Lapusna, primite drept
mostenire si prin cumprare dela fiul eau, potrivit hrtiilor pe care
la are. 19 Iunie 1818. De pe camp. Stanjeni 83. Pe mosia Oniscani,
asezata pe chirsa, ca mostenire dela Famimi si Sanova, ca schimb
dela Samsonova si Canoreva si cumparare dup puterea ispisoa-
celor avute pentru camp, padure, slobozie si poiana. Stanjeni 100.
Pe mosia Malusceni, din Hinauti, jumatate mostenita dela Noici
Dedizna, dela tatal si bunicul &du, care consta din 4 parti si tot
satul, adic din 4 familii care poseda acea mosie. Stanjeni 200.
Tot la Malusceni, o parte Intreaga numita Drag, adica a opta parte
din satul, dobandit prin cumprare dela Pantelei Platon si fratii
sal, potrivit Inregistrrii facute In 1818. Stanjeni 333, palme 4.
La mosia Ciuciuleni, situata In tinutul Cogalnic, pe Lapusna, a
sasea parte din tot satul, de asemeni prin cumparare dela Pantelei
Platon, fratii si rudele sale, potrivit Inregistrarii facute In 1818.
Total: stanjeni 716, palme 4, adica sapte sute saisprezece stanjeni
si patru palme. Prin porunca conducerii, fiind delegat la mosiile
sus aratate, unde, dupa cercetarea actelor, prezentate de Cance-
laristul Gubernial Ioan Haitul, fiul raposatului Dimitrie Haitul
si nepotul decedatului Pitar Vasile Haitul, printre alte prti,
Impartite lnainte dup' hotarnicia partilor altor razesi, dupa puterea
documentelor sunt lmpartite si partile lui Haitul, adica numarul
stanjenilor serse dobandite prin mostenire, cumparare si schimb ;
pentru certificarea acestora s'a eliberat lui Haitul prezentul certi-
ficat. 19 Iunie 1818. Pe originalul moldovenesc au subscris:
Dimitrie Jrdan, Vornic de Poarta, martori: Ioan Rosca, Razes
din Oniscani, precum si din Martinesti, Andrei Scurtul, Ve!
Capitan, s'a intamplat. Dela Sardaria Orheiului. Ca hotarnicia
de fata e adevarata, Sardria Orheiului certific prin iscalitura
membrilor si aplicarea pecetei oficiale. 20 Iunie 1818. A isclit
Srdarul Asesorul Colegial Iamandi, seful biroului Baltaga. Cele
trei documente aratate mai sus au fost traduse de mine din
moldoveneste In dialectul rosienesc exact, cuvant cu cuvant,
drept cu originale, traducator Registratorul Colegial Nikifor
Kolavatki.

5*

www.dacoromanica.ro
68 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Caimacamia. Domnului Jitnicer Iordache Haitul, pe lng6


trupele situate la Mein si Greceni sub comanda Excelentei Sale
Generalului Meyendorff, care se gsesc acolo pentru indeplinirea
serviciului pmntean, e necesar sd aibd un slujbas deosebit de
priceput si activ ; de aceea, cunoscand activitatea d-voastra, vd
numim si v invitm ca, imediat dup primirea acestei hrtii a
noastre, s plecati numai cleat la Flciu, unde, gsind pe Sgrdarul
Pun, s depuneti toat s.rguinta cu putint pentru indeplinirea
serviciului, luand msuri att pentru plecarea d-voastr neintr-
ziat, cat si pentru ca s nu fie scApri, In caz contrar suferind
pedeaps; despre plecarea d-voastr, pentru indeplinirea acestei
functiuni, s ne raportati. 28 Ianuarie 1807. Au subscris: Costache
Ghica Logort, Iordache Canta Logort, Iordache Bals Visternic,
Ventura Postelnic, Sandul Sturdza Visternic, Iordache Rosst
Visternic. A tradus din moldoveneste tlmaciul civil regional al
Basarabiei, Makedonski.
Porunca deschis domnului Ispravnic Jitnicer Haitul. In
urma propunerii mele, Guvernul Moldovei v'a delegat in satele
ttresti, din care locuitorii au fugit la Ismail, pentru cercetarea
grnelor de tot felul rmase in ele si pentru confiscarea lor in
folosul prii Moldovei pentru hrana trupelor din corpul ce mi-a
fost incredintat, despre care mi-a raportat Srdarul Nun; de
aceea, ca s activati in grabd, aceast poruncd deschis vi se d
ca s strngeti toate grnele fr greutate si nimeni s nu indraz-
neascA sa vd facd vreo piedec ; trebue s addogdm c.a., intru at
acum in satele ttresti au fost adusi Bulgari si Moldoveni, nu
trebue s luati nimic din proprietatea lor, ci, dupd cum e spus
mai sus, numai grnele rmase dela Ttari; dac ins -yeti avea
nevoie si de cdrute, vi se da voie s luati dela Bulgari si Moldoveni
un foarte mic numir si numai dela locuitorii care sunt in stare s
v satisfac si nu pot s simt lipsd in indeplinirea treburilor lor
proprii ; si vi se d in ajutor pentru o actiune mai blind si mai
grabnic un ofiter din partea militarilor. Lagrul de 14110 Ismail,
30 Martie 1807. A isclit al Maiesttii Sale Imperiale al ImpAra-
tului meu Atotmilostiv General de Cavalerie, Comandant al
corpului II de armat, Guvernatorul Militar al Finlandei si Cavaler
al diferitelor Ordine, Baron Meyendorff.

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 69

17. Hermeziu

Mihail loan, fiul lui Hermeziu, de 35 ani, MIA' rang, Consilier


ales de nobilime la Tribunalul Civil al Basarabiei. Vdduv, are un
fiu Dimitrie, de 4 ani. St:di:411We avere imobild In Tinutul Orhei,
satul Negrevti i jumdtate din movia nelucratd Crucevti vi In Tinutul
Iavi satul Bursuceni, pe toate aceste movii sunt 90 curti de
sdteni, afard de aceasta 30 de suflete de tigani verbi. Spita nea-
mului: Stefan Hermeziu, Jitnicer, Ioan Hermeziu, Jitnicer, fiul
sdu Mihail, doveditorul de acum al nobletei. Cu .privire la obarvia
sa nobild, Mihail Hermeziu a prezentat: 1. un certificat care i-a
fost eliberat de Divanul Principatului Moldovei, la 6 August 1814,
intdrit de Domnitorul de acolo, din care se vede obarvia lui dela
tatd1, bunicul i strbunicul su, nobili ; 2. o poruncd a Divanului
Principatului Moldovei, Nr. 338 din 1790, din care reiese c tatd1
sdu, Ioan Hermeziu, are rangul de Jitnicer ; vi 3. o listd ntrit cu
peeetile Domnevti, din anul 7261 (1753), In care sunt ardtati toti
Boierii Moldovei, printre care e trecut i bunicul doveditorului,
Jitnicerul Stefan Hermeziu, i Intru cdt afar de aceasta a mai
declarat cd acum n'are dovezi amdnuntite despre strAmovii sdi,
pentrucd acestea sunt cuprinse In actele privitoare la moviile care
au trecut In diferite maini, Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor privitoare la noblete, gdsind actele prezentate
de el suficiente, prin Incheierea datd la 26 Mai 1821, a hotdrit sd
fie trecut, lmpreund cu neamul, In partea I-a a cdrtii genealogice
a nobililor, pentru Tinutul Jai, cu conditia ca, avAndu-se In vedere
neputinta pe care a intampinat-o In culegerea altor dovezi privi-
toare la vechea lui obArvie nobild, pentru prezentarea lor In viitor
acolo unde s'ar gsi nu va avea nicio piedeca i numele sau, pe
temeiul acelor acte, va fi trecut In acea parte a cariii genealogice,
careia Ii va apartine, potrivit dreptului sau.

Insemnri.
Romani din Moldova 1). Familia Hermeziu nu mai exista in
Basarabia.

1) Dosarul Nr. 298, 1847, 47 file. Arhivele Stat. din ChiOndu.

www.dacoromanica.ro
70 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Documente.

Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mifa lui Dum-


nezeu Domn al frii Moldovei. Domnia mea cercet'and i convin-
gandu-m, atat din certificatul de mai jos al Divanului, cAt si
din cele mai vechi scrisori Domneti prezentate nou personal, eh'
d-1 Mihail Hermeziu se trage dinteo veche familie de nobili Moldo-
veni i c, pentru serviciile sarguincioase Mcute de acest neam
patriei, au primit ranguri Boiereti, ca s'a" fie ales 0 recunoscut
In once timp i In once loe In aceast calitate, e Infrit drept Boier
nobil al Trii Moldovei, iar Domnia mea infrete acest privilegiu
venic prin iscatura i pecetea noastr. In orasul Iai. 3 Octom-
vrie 1814. A iscalit: Scarlat Alexandru Kallimah Voevod. A Val-
mgcit din moldovenete Registratorul Colegial Ananie Hagi.
Dela Divanul Principatului Moldovei. D-1 Mihail Hermeziu
cernd un certificat, cd se trage dintr'o familie de Boieri ai acestei
Tari Moldoveneti, i ca acest certificat s-i poat servi totdeauna
ca un act justificativ, noi, tiind &A.' este fiul Jitnicerului loan
Hermeziu, nepotul Jitnicerului stefan Hermeziu care a fost Sta-
roste la Cerdauti, strgnepotul Ve! Visternicului Nicolae Baot6
0 al Ve! Postelnicului Stamati, precum adeveresc actele pentru
moiile ce apartin acestei familii in Scabiteni din tinutul
In Bucovina Stroeti i altele, cum sunt: un iaz la Bursuceni
din tinutul Iailor 0 la DancAuti din tinutul Hotinului, avnd si
azi aici i alte rude Boieri 0 de asemenea, dac6 rgm'anea 0 el din
tinerete s locuiasal in aceast tar, ar fi primit ranguri Boiereti
potrivit strii neamului gu, care are din vechime 5i 'Ana azi un
rang de Boierie pentru serviciile deosebite Mcute patriei; de aceea,
ea In once loc s6 fie recunoscut nobil i ca unul care se trage din
vechi Boieri nobili i moieri ai acestei tari, i s'a eliberat prezentul
dela Divan, cu isc6liturile noastre i pecetea Domneascd. Iai,
6 August 1814. Au iscAlit: Veniamin Mitropolit al Moldovei, Co-
stache Ghica Logofat, Constantin Bal Vel Logort, Lupu Bal
Vel Logoft, Ianculeu Vel Vornic, Sandul Sturdza Visternic,
Grigore Sturdza Vel Visternic, Iordache Rosgt Vel Visternic,
RAducanu Rossn Hatman, Constantin Bal Vornic, Manolache
Dimaki Vornic, Iordache Canta Ve! Logofat, Nicolas Stratulat
Vel Vornic, rban Negel Vel Vornic i Costache Canta Ve!

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 71

Vornic. A tradus din moldoveneste Registratorul Colegial Ananie


H agi.
Dela Departamentul Afacerilor Staine. Prezentul certi-
ficat eliberat d-lui Mihail Hermeziu, cu iscalitura Prea Sfintiei Sale
Mitropolitului frii 0 a d-lor Boieri ai Moldovei, intArit cu
-tura 0 pecetea MAriei Sale Domnului Scarlat Alexandru Kallimah
Voevod, care adevereste originea sa Boiereasc, fiind cunoscuta"
nou, 11 certificgm cu isaitura noastr i pecetea Divanului.
Iasi, 20 Octomvrie 1814. Au isc'lit: Nicolae Stratulat Vel Vornic,
Andronache Donici Aga si Teodor Bals Spstar. A tradus din
moldoveneste Registratorul Colegial Ananie Hagi.
C', in adev6r, acest certificat, intArit de Departamentul
Afacerilor Str6ine al Moldovei si de Domnul Suveran Kallimah,
a fost eliberat de Divanul Moldovei lui Mihail Hermeziu, Cance-
lara Consulatului General Imperial Rosienesc adevereste prin
isclitur6 i aplicarea pecetei oficiale. Iasi, 18 Iulie 1815. Al Maie-
Bath Sale Prea Milostivul meu Imp5rat Consilier de Stat Efectiv,
Consul General in Moldova si Cavaler al Ordinelor Sf. Apostolicul
Kneaz Vladimir clasa a IV-a i Sf. Ana clasa a II-a, Pini.
Noi, loan Nicolae Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Prii Moldovei. Facem stire cu acest hrisov tuturor cui se cade
a sti cA, binevoind Domnia mea, din a noastr6 osebit mil am
clat danie Boierului nostru biv Vel Jitnicerul stefan Hermeziu,
din tigani strdini ai nostri Domnesti anume pe Dumitru Buctaru
i feciorii si, i iganul care One in cds6torie pe o tiganc6 a d-lui
Hermeziu, Raduh cu feriorii sgi; acesti ii sunt druiti pentru
serviciile credincioase aduse de el Domniei mele i rii, si dela
Domnia mea se vor g6si la el ca tigani robi cu tot rodul ce va iesi
din ei, pentru veci i neclintit, cu acest hrisov de miluire ; de aceea
si in urma noastr6 pe acela dintre fiii nostri sau din alt neam pe
care Dumnezeu 11 va milui cu Domnia, poftim s" nu se surpe a
noastil miluire, precum i noi am p6strat daniile altor Luminati
Domni ce au fost inainte de noi, ci mai mult s." adaoge, s miluiasc5
intreasc pentru a Domniilor lor vesnica pomenire. Aceasta
scriem. La 20 Martie a anului 7255 (1747). A isait loan Nicolae
Voevod. A tradus din Moldoveneste Registratorul Colegial A. Hagi.
Dela Divanul Principatului Moldovei. atre d-nii 'spray-
nici ai tinutului CarligAturii. Jitnicereasa Caterina Hermeziu are

www.dacoromanica.ro
72 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

pe lista scutelnicilor 10 insi lasati pentru serviciul casei. Intru ea,


cautati s-i luati din satul Scabiteni din acel tinut, sunteti invitali
prin prezenta ca, dupa satisfacerea d-nei Hermeziu cu oamenii
mai sus aratati, de acum inainte sa nu-i mai supdrati cu nimic,
in ce priveste sarcinile care cad asupra celorlalli locuitori, dandu-le
libertate si liniste in totul, ca sa-si poata face serviciul pe langa
casa ei ; pe toti ceilaltd oameni insa care se gasesc in satul pomenit
si sunt peste numarul sus aratat de scutelnici, sa-i intrebuintati
la toate sarcinile publice, deopotriv cu locuitorii, si in toate sa
procedati dupa poruncd data de Divan. 5 Martie 1790. Au iscalit:
Serghie Lascar Vornic de Poarta, Mihail Sturdza Visternic, Las-
carache Rossat Visternic, Iordache Bals si Constantin Grecianu
Vornic ; dui:4 registrul scutelnicilor a iscalit: vtori Visternic
Scarlat. A tradus din moldoveneste Registratorul Colegial Godori.

18. Iordache
Dimitrache si Tudorache Iordache, primul de 24 ani, iar ulti-
mul de 23 ani, nu ocupa slujbe, locuesc in Tinutul Hotin. Necasa-
toriti, stapanesc prin mostenire satul Pererata, asezat In Tinutul
Hotin, pe care sunt 80 familii de sateni. Spita neamului: Petrache
Iordache, Vel Pitar, Iordache Iordache, treti Comis, a avut pe
Dimitrache si Tudorache, actualii doveditori de noblete. 1. No-
bletea Iordachestilor se trage dela bunicul lor Petrache, care a avut
rangul de Ve! Pitar, precum se vede dintr'un hrisov al Domnului
Trii Moldovei Grigore Kallimah Voevod, dela 1. Mai 1767, si prin
care i s'a dat lui Petrache dreptul de a primi leafa ce i se cuvenea,
de 500 lei pe an ; 2. Dinteun document dat de Divanul Moldovei
la 4 Decemvrie 1790, cu privire la pricina pentru avere intre numi-
tul Pitar Petrache s'i Elena Stihi, locuitoare din Botosani, se observa
ea el, Petrache, a avut un fiu, treti Comis Iordache ; si 3. Din ace-
lasi certificat, iscalit de mama doveditorului, vduva Casandra, la
8 Octomvrie 1821 si certificat tot la 13 Octomvrie sub Nr. 139 de
catre Isprvnicia Hotinului, se vede ca doveditorii de acum de
noblete, Dimitrache si Tudorache Iordache, aunt fiii amintitului
treti Comis Iordache. Dupa cercetarea documentelor aratate, Co-
misiunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare
la titlul de noblete, recunoscand pe Dimitrache si Tudorache

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 7g

Iordache drept nobili, prin incheierea data la 26 Noemvrie 1821, a


hotarit s fie trecuti in partea I-a a crtii genealogice a nobililor,
pentru Tinutul Hotin.
Dosarul lipse0e. Neconfirmati.

Insemnri.
Romani din Moldova. Urma0i necunosculi.

19. Izmana

Vaduva raposatului Enache Izmana, Zo-ita, 10 are domiciliul


In satul Siret din Tinul Orhei. Vaduv, are din casatorie fii: pe
Manolache, de 24 ani, Constantin, de 22 ani, Enache, de 18 ani, 0
Alecu, de 10 ani, care nu ocupa slujba. Stpane0e prin mo0enire
a 6-a parte din mosia Mlae0i apzata in Tinutul Orhei 0 300
stnjeni de pamAnt In mo0ile Ghilauza, Saca 0 Siret. Spita nea-
mului: Ioan Izmana, Satrar. Fiul sail Enache, sotul doveditoarei
nobletei, copiii sal: Manolache, Constantin, Enache 0 Alescu. Pe
langa cerere, Zoita Izmana a Inaintat Comisiunii: 1. Un hrisov al
Domnitorului Tarii Moldovei loan Teodor Voevod, dela 10 Mai
1760, in care se spune ca Boierului Ioan Izmana Vel 56trar i s'a dat
dreptul sa ja venitul cuvenit rangului sau din targui Otachi, din
birul care se nume0e Gramdticia de vama ; 2. Un certificat din
Iunie 1818, cu iscaliturile a 13 nobili din Basarabia, ea Manolache
Izmana e fiul rposatului Enache Izmana i nepotul 'alrarului roan
Izmana, iar in cererea doveditoarei sunt aratati i ceilatti copii.
Dup cercetarea acestor dovezi, Comisiunea care a functionat pen-
tru examinarea actelor privitoare la noblete, recunoscand originea
copiilor doveditoarei Izmana dela bunicul lor Boier, care le-a adus
titlul de noblete, prin Incheierea sa data la 10 Decemvrie 1821, a
hotarit sa fie trecuti In partea I-a a cartdi genealogice a nobililor,.
pentru Tinutul Ia0.
Insemairi.
Romani din Moldova 1). Urma0i necunoscuti.

1) Dosarul Nr. 315, 1849, 71 file. Arhivele Stat. din Chisinau.

www.dacoromanica.ro
74 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

19 a. Izmana
Gheorghe Izmana, de 40 ani, nu ocupa slujba, locueste in Ti-
nutul Iasi, casatorit cu fata lui IoniVa Prajescu, are un fiu, Costa-
-6e, de un an. Stapneste mosia dobandita Raduleni din Tinutul
Iasi, pe care se gsesc 25 cursi de steni, osebit de aceasta 8 suflete
de Sigani verbi. Spita neamului: Strarul loan Izman ; fiul sat'
Gheorghe Izmana, doveditorul de acum de noble-Se. Din hrisovul
prezentat de doveditorul nobleSei Gheorghe Izmana, dela Domni-
torul loan Teodor Voevod, dat la 10 Mai 1760, se vede &A tatalui
sau Ioan Izmana, care a avut rangul de Satrar, i-a fost acordat un
venit cuvenit acestui rang, iar ca Gheorghe Izmana e, In adevar,
fiul numitului loan Izmana, Satrar, adevereste documentul Diva-
nului Moldovei dela 20 Iunie 1814. Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea dovezilor nobililor din Basarabia, gsind aceste
documente suficiente, prin 1ncheierea sa data la 24 Iunie 1821, a
recunoscut pe Gheorghe Izmana drept nobil si a hotarit s fie tre-
cut in partea I-a a carSii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Iasi.
Documente.
T.raducere din moldoveneste. Noi, loan Teodor Voevod, cu
mila lui Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei. Prezentul hrisov
Domnesc a fost dat Boierului nostru Ve! Strarul loan Izmana, ca
s aibd dreptul s primeasca venitul cuvenit rangului su ce se
strange acum in trgul Otachi, care venit se numea inainte grama-
ticia de vama, iar acum e exclus din cartea vamald secretareasca si
dat in folosul rangului Vel Satrarului, precum se arata In cartea
{lespre ranguri cu pecetea noastra, ce se pastreaza la Vistierie; de
aceea, el Izmand are de primit dela toSi venitul sail in 1ntregime
si nimeni nu trebue sa se opuna actului nostru. 1.0 Mai 1760. Pe
'original e scris: a citit Ve! Visternicul. A tradus din moldoveneste
Secretarul Gubernial Dobrowolski.
Certificat. D-1 Manolache Izmana, fiul raposatului Enache
Izmana, care a fost frate cu Gheorghe Izmana si amandoi fiii Sa-
trarului Ionita Izmana, ne-a cerut nou celor subscrisi sa-i elibe-
ram un act adeveditor despre originea sa, fapt pentru care, avnd
cunostinSa neindoioasa despre tatal sau pomenit mai sus, i-am
.eliberat prezentul certificat spre a fi prezentat la locul cuvenit. 10
Iulie 1818. Au iscalit originalul: Consilier Colegial Panait Kazimir,

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 75

Asesor Colegial Sandul Teodosiu, Asesor Colegial Iamandi, SO-tar


Yasile Rosst, Comis tefnache RAcanu, Srd-ar Todoracu Mc-
rescu, Secretar Gubernial tefnache Ghica, Iancu Kogalniceanu,
Paharnic Baron Vasile Criste, Vasile Katiki, Maior Szeinowicz,
Andrei Buila Ve! CApitan i Sulger Pascal Tudori. A tradus din
moldovenete Secretarul Gubernial Dobrowolski.
III. Divanul Principatului Moldovei. D-1 Gheorghe Izman,
fiul s.trarului Ionit Izmand, a cerut s i se elibereze un certificat
.ouvenit, ca fiind locuitor .din aceast tail, ce situatie ocupa in
trecut neamul su, fapt pentru care acest Divan, potrivit cuno-
tintelor ce are, anunt pe toat lumea c, att bunicul i strbu-
nicul, ct i printele lui Izman au fost in tot cursul vietii stimati
recunoscuti printre Boieri de aici, de asemeni au fost distini cu
ranguri de care Domn i intru cAt d-1 Gheorghe Izman se trage,
.dupd cum am spus mai sus, dinteo familie onorabil, pentru ca s
fie recunoscut situatia sa i in alte parti, i-am dat prezentul certi-
ficat isclit de noi i cu aplicarea pecetei Divanului. 20 Iunie 1814.
Pe original au subscris: Veniamin Mitropolit al Moldovei, Constan-
tin Bal Ve! Logoft, Lupu Bal Vel Logort, Alexandru Lanculeu
Vel Vornic, Alexandru Rosst Vel Vornic, Teodor Bal Vel Vornic,
rban Negel Vel Vornic, loan Sturdza Spdtar. Acest certificat a
fost prezentat la Cancelaria Consulatului General Imperial Ro-
sienesc i inscris in cartea actelor sub Nr. 233, i c" a fost eliberat,
In adevr, de Prea Sfintitul Mitropolit Veniamin al Moldovei i
primi Boieri ai Moldovei, lui Gheorghe Izman, fiul 'trarului
Izman, se certified prin isclitura Consulului General cu aplicarea
pecetei oficiale. Iai, 24 Iunie 1814. Au isclit: A. Pini i Registra-
torul Colegial Cotov. A tradus din moldovenete Dobrowolski.

20. Kalmutki (Kalmucki)


Manolache Nicolae 1), fiul lui Kalmutki, de 36 ani, Mil rang, nu
.ocup slujb, locuete in Tinutul Orhei. Vduv, are o fat, Profira,
de 12 ani. StApAnete prin motenire in Tinutul Orhei jumtate din
,satul Mileti cu portiuni din moia Blneti, pe care sunt 60 canli
de steni, i in Tinutul Iai a patra parte din moia Glodeni, pe care
-aunt 50 curti de steni, osebit de aceasta are 20 suflete de tigani
Ctitorul bisericii din Pohoarna-Soroca (1818), unde e inmormantat (1839).

www.dacoromanica.ro
76 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

verbi de ambe sexe. Fratele sAu, Sulgerul Iordache Nicolae, fiuT


lui Kalmutki, de 35 ani, in retragere, locuevte in Tinutul Orhei.
Vkluv, are o fat, Profira, de 11 ani. SCApAnevte prin movtenire in
Tinutul Orhei movia GAureni, pe care sunt 60 curti de ateni,
afara de aceasta 25 suflete de tigani verbi de ambe sexe. Spit&
neamului: Gheorghe Kalmutki, Vel Comis. Fiul sAu Nicolae Kal-
mulli, Pitar, fiii Manolache i Iordache, doveditorii de acum
de noblete. Cu privire la originea lor au prezentat la Comisiune:
1. 0 copie de pe porunca Domnitorului Grigore Ghica Voevod, dela
29 Mai 7238 (1730), certificatA de Guvernul Moldovenesc vi de
Consulatul Rosienesc, data in pricina cu Gosnevtii pentru diferite
portiuni de pArnAnt in Tinutul Cernduti, din care se vede a Gheor-
ghe Kalmutki a avut rangul de Vel Comis ; 2. 0 copie de pe un
document al Divanului Moldovei, dela 30 Mai 1783, cu privire la
movia Popeni din Tinutul Dorohoi, cu Gheorghe VArgolici, din care
reiese cA" Nicolae Kalmutki e fiul Comisului Gheorghe Kalmutki,
pomenit mai sus ; iar in tranzactia certificat de Divan la 16 Iunie
1793, Cu privire la ImpArtirea averii movtenite intre Dimitrache
Costin i Kalmutki, acest Nicolae Kalmutlii e trecut cu rangul de
Pitar ; vi 3. 0 poruncd a Divanului Moldovei, data' cAtre Ispravnicii
Sucevei la 2 Iunie 1811, cu prilejul vAnzArii de cAtre Kalmutki a
moviilor Blajevti i FAntAna Mare vi in care doveditorii de acum
de noblet,e, Manolache i Sulgerul Iordache Kalmutki, sunt treculd
ca fiii Pitarului Nicolae Kalmutki. Dupd cercetarea acestor dovezi,
Comisiunea, care a functionat pentru examinarea dovezilor de no-
blete, recunoscAnd pe Manolache i Iordache &A se trag dela un
bunic vi un tat avAnd vechimea rangului nobil de 92 ani, prin in-
cheierea dat la 10 Decemvrie 1821, a hotArit s" fie trecutd in par-
tea I-a a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei. Dosarul lipsevte.

Ruteni din Nordul Moldovei 1), romAnizati in sec. XVII 2).


Dosarul Nr. 123, 1834, 136 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
T. Balan, Documente bucovinene. Vol. III. Cernduti, 1937, pp. 157-158;
si S. Zotta, Mostenirea Kalmutki. Arhiva Genealogicc1, Nr. 7-8, 1912, p. 126.
T. Stefanelli si S. Zotta (op. cit., p. 123) presupun c aceastd familie se
coboard din neamul moldovenesc Calmds (ICallimaki). De asemenea vezi: N.
Iorga, Documentele familiei Kallimaki, II, p. 205.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 77

Ioan Kalmutki, combatantul lui Petriceicu-Vodd (1673), se refu-


giaz6 in Polonia, unde e confirmat nobil (1675) 1). Departamentul
Heraldic al Rusiei nu-1 recunoate ca ascendent documentar al
boierilor din Basarabia zice P. Gore 2), dar 11 indic6 i el ca tatl
lui Iordache comisul, fiul cdruia, Nicolae, e tat1 petitionarilor de
mai sus. Fratele petitionarilor, Gheorghe (n. 1800), a fost tat61
marealului Vasile (1823-1888) 3). Fiul acestuia a fost arhiboga-
tul magnat din Sangerei, Gheorghe Kalmutki (1851-1912) 4). Fa-
milia Kalmutki din Basarabia s'a stins. Exist ing o ramur a ca-
valerilor Kalmucki in Bucovina 3).

21. Katiki (che)


Vasile Katiki, de 30 ani, Judector ales de nobilime la Judea-
toria Tinutului Orhei, necdatorit, stApanete in Tinutul Orhei o
parte din moia Greci, cump6rat, pe care se Osesc apte familii
de sgeni. Spita neamului: Stolnicul Constantin Katiki, fiul &du
Vasile, doveditorul de acum al nobletei. Spre dovedi originea
dela tatl su Stolnicul Constantin Katiki, petitionarul a prezentat
o diplom6 a Guvernului Moldovean, care i-a fost eliberata lui Va-
sile Katiki cu privire la nobletea sa. Dup cercetarea c4rei diplome,
Comisiunea, care a functionat pentru exaMinarea dovezilor nobili-
lor din Regiunea Basarabiei, prin incheierea sa dat la 30 Mlle
1821, a recunoscut pe Vasile Katiki drept nobil i a hotrit s" fie
trecut in partea I-a a crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul
Orhei.

Insemniri.
Greci romnizati in sec. XVIII. Mihalache Katiki s'a cdstorit
.cu Tofana, fiica lui Constantin (Tufescu) e). Fiul sdu, Constantin, a
fost stolnic, tatl petitionarului Vasile, pe care-1 amintete, in
1) E. Zernicki-Szeliga, Der Polniche Adel. Hamburg, 1900; si Jan Bobro,
wicz, Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. Vol. X. W Lipsku, 1845.
5) Notite genealogice.
Tutorii Corjautilor. Petersburg, 1911.
Arhivele VI. S. Illiasenko (New-York) si VI. S. Nazimco (Chisin'au).
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935. pp. 16 si 50-58.
4) Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 10.

www.dacoromanica.ro
78 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

1830, Curierul Romanesc al lui Eliade. Probabil o ruda a lor,.


Mihalache Katiki (1785-1858) 1), originar dintr'o familie de ran-
gul I din Ionia, vel-capitan in Moldova 2), adapostete in casa s&
loja masonica din Chiinau 3), Familia Katiki nu mai exista in
Basarabia.

Documente.

Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mila lui Dum-


nezeu Domn al farii Moldovei ; certificatul acesta obtesc dela Di-
van, infatiat inaintea Domniei mele i eliberat fiului Stolnicului
Constantin i fratelui bun al credincioilor Boieri ai Domniei mele
d-nii biv Vel Stolnic Sandu Katiki i biv Vel SArdar Costache.
Vasile Katiki, de origine i serviciu, s'a dovedit exact in tot
cuprinsul lui ; de aceea, ca sa fie recunoscut peste tot locul de Boie-
rii compatrioti, 11 intdrim cu isclitura noastra i cu pecetea.
Ianuarie 1816. A iscalit: Noi Scarlat Kallimah Voevod.
Divanul Principatului Moldovei. Fiul Stolnicului Constantin
Katiki, d-1 Vasile Katdki, al cdrui neam a avut rang de Boierie in
aceastd Ora, toate neamurile sale din aceasta tara din vechime au
fost i sunt distini din partea Prea Luminoilor Printi Domnitori
ai Moldovei cu ranguri Boiereti, fiecare din ei dupa serviciile fa-
cute patriei i dupd capacitatea sa, de asemeni i numitul
daca ar fi ramas aici pentru totdeauna, ar fi fost distins
el Cu un rang de Boier, potrivit situatiei neamului sau, care a fost
intrebuintat din copildrie la cancelaria Vistieriei locale i in posturi
speciale parnantene, posturi in care a servit totdeauna cu sArguinta
i credinV ; de aceea, ca sa fie socotit i recunoscut pretutindeni in
acest neam Boieresc i ca proprietar de moii, precum i parintdi
sai: s'a eliberat acest certificat dela Divanul aratat, cu iscdliturile
noastre i Cu pecetea. Iai. 16 Ianuarie 1816. Au iscalit: Veniamin
Mitropolit al Moldovei, Meletie Episcopul Huilor, Costache Ghica
Logofat, Iordache Canta Logofdt, Nicolae Bal Logofat, Grigora
Sturdza Logort, Dimitrie Sturdza Logofdt, Lupu Bal Logort,
loan Grecianu Logofdt, Sandu Sturdza Visternic, Iordache Rossat

Inmormntat la cimitirul RAscani din Chisindu.


Dosarul Nr. 98, 1827, 28 file. Arhivele Stat. din ChisinAu.
Din trerutul nostru, Nr. 28-30, 1936, p. 7.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 7 9.

Vel Visternic, Manolache Dimaki Vornic, Rducanu Rosst Hat-


man, Vasile Rosst Vornic, Dimitrie Rosst Vornic, Alexandru
Beldiman Vornic, Grigore Ghica Vornic, Mihalache Sturdza Vornic
Nicolae Hrisoverghi Vornic.
Departamentul Afacerilor Strdine. Prezentul certificat,.
isclit de Prea Sfintda Sa Mitropolitul Moldovei, de Episcopul
Husilor si de d-nii Boieri artati mai sus si eliberat de Divan cu
isalitura i pecetea Mriei Sale Priqului Domnitor al Moldovei,.
a fost prezentat la Departament i, fiindu-ne i nou cunoscut de-
spre Vasile Katiki, 11 intrim cu isclitura noastr i cu aplicarea
pecetei Departamentului. Iasi. 25 Ianuarie 1816. Au isalit: Po-
stelnicul Andronache Donici i Sptarul loan Niculce.
C prezentul certificat, intrit de Departamentul Afacerilor
Strdine al Moldovei si de Printul Domnitor Kallimah, a fost eliberat
de Divanul Moldovei lui Vasile Katiki spre a dovedi originea lui
Boiereasck Cancelaria Consulatului General Imperial Rosienesc
certified prin isclitura Consulului General cu aplicarea pecetei ofi-
ciale. Iasi. 24 Mai 1816. Pe original a iscAlit: A Pini.

22. Kazimir (Kazimirski)


Consilierul Colegial Panait Grigore, fiul lui Kazimir, de 62 ani,
Deputat ales de-nobilime in Sfatul Suprem al Basarabiei.
are ffi: pe Consilierul Titular Grigore, de 30 ani, si Mihail, de 28
ani, nu ocupd slujbA, iar al treilea fiu, CAminarui Iordache, se
06 in Moldova. Stdpneste in Tinutul Hotin moiile Rujnita
Vertiporob, pe care sunt 70 curti de steni, iar in Tinutul Orbei
mosia Lohnesti, cu 40 curti de steni, osebit de aCeasta 50 suflete
de tigani verbi de ambe sexe. Spita neamului: Grigore Kazimir,
vtori Paharnic ; fiul su, actualul doveditor Panait Kazimir, Con-
silier Colegial. Cu privire la originea i rangul su, Kazimir a
prezentat la Comisiune: 1. un document judeatoresc dela Divanul
Moldovei, dela 15 Iulie 1781, intrit de Domnitorul Moruzi, ref e-
ritor la pricina doveditorului cu Grigoras Criste, pentru o mosie-
rdmas mostenire, din care reiese c. el, Kazimir, e fiul lui vtori
Paharnic Grigoras Kazimir ; 2. un certificat dela Divanul Mol-
dovei cu iscAlitura Mitropolitului de acolo, a doi Episcopi si a 30-
Boieri, dela 25 Ianuarie 1814, in care doveditorul e trecut cu

www.dacoromanica.ro
BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

rangul de Spdtar i cd s'a bucurat in Moldova de toate privilegiile


acordate nobililor, atat pentru meritele lui personale, cat i in
virtutea dreptului de noblete motenit, cu care rang de Sptar a
plecat din Moldova in Basarabia, precum adeverete papportul
Nr. 1.255 dela 8 Iunie 1814, care i-a fost eliberat de Consulatul
Rosienesc ; i 3. diploma Nr. 42 dela 7 Martie 1819 pentru inaintarea
doveditorului Kazimir dela rangul de Spdtar la gradul de Consilier
Colegial. Dupd cercetarea documentelor mai sus artate, Comi-
siunea, care a functionat in acest scop, gdsindu-le suficiente, prin
incheierea dela 10 Decemvrie 1821, a hotdrit sd fie trecut, impreund
cu neamul &d'u, in partea I-a a cdrtii genealogice a nobililor,
pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete. Nepotul de frate al lui Panait, Constantin, e
Inscris in 1824 in partea VI-a a cdrtii nobilimii basarabene.

Insemri ri.
Polonezi romnizati in sec. XVII i). Poartd blazonul Biber-
stein2 ). In Moldova 3) emigreazd Kazimir Kazimirski, in 1662,
dupd unii identic cu fiul su, Costache-sulgerul. Fiul lui Costache,
postelnic, e tatl lui Grigora, al crui fiu este Panait, peti-
tionarul de mai sus ; fiul sdu, Iordache, a fost tatAl aghiotantului
lui Cuza-Vodd, Teodor Kazimir, i al vornicului Panait (t 1887),
care a participat in revolutia din 1848 i a fost frunta al jud.
Dorohoi 4).

Dosarele Nr. 91, 1824, 317 file, i Nr. 124, 1834, 153 file. Arhivele Stat.
din Ghisin6u.
2) Despre Kazimirski ai blazonului Biberstein, nobili polonezi din cate
credem se coboar boierii Kazimir, a se vedea:
A. Boniecki, Herbarz Polski. Warszawa, 1907. Vol. IX.
O. Balzer, Genealogia familiei Piast, 1895.
J. Bobrowicz, Herbarz Polski K. Niesieckiego. W Lipsku, 1839.
V. S. Illiasenko mai comp. genealogiile lui Paprocki, Krasnicki, Okolski
v. a. pentru a stabili originea Intemeiat si pe traditii familiare a nobililor
Kazimirski din Regele Kazimir cel Mare al Poloniei. Din trecutul nostru,
Nr. 1.7-20, 1935, pp. 22-49.
3) Partea VI a Cartii Nobilimii, 1824-1841, Arhivele Stat. din Chisindu ;
i Gh. GhibAnescu, Kogdlnicenii. Iasi, 1933.
4) Arhiva P. N. Verona (Herta-Dorohoi).

www.dacoromanica.ro
PARTEA 1 81

Fratele petitionarului Panait, spaarul Petrache, a fost i el


ascendentul Kazimiretilor din Moldova ; fiul su, Costache (1801
1882), cAminar, a fost moier la Mileti, in Basarabia 1) ; celalt
fiu, colonelul Teodor (1815-1878), cstorit cu Elena, sora lui
M. Kogalniceanu, a fost tatd1 aghiotantului Regelui Carol I,
.colonelul Emil Kazimir (1841-1918) ), i a lui Nicu Kazimir
(1843-1867) dela Junimea; iar o flied a lui Petrache, Antita I.
Coroi, a fost bunica profesorului A. C. Cuza 8); un nepot de fiu,
Petre liklucanu Kazimir (1822-1850), prieten cu V. Alecsandri,
a participat In revolutia din 1848.
A doua ramur6 a Kazimiretilor, cea din Hotin, se trage din
fratele lui Grigora de mai sus, Costache, care a fost i el vtori
paharnic. Fiul gu, loan (1778-1827), a Msat mai multi copii:
Teodor (1811-1890), epitropul liceului regional din Chiinki, a
fost tatd1 darnicului filantrop cultural, Constantin (1860-1910) 4) ;
celalt, Sandu (1814-1882), a fost mareal al nobilimii 5), iar al
treilea, Costache (1819-1874), preedintele tribunalului, a fost
tatill distinsului purator de cultur6 agricol. 6), Constantin C.
Kazimir 7). Familie cu traditii culturale.

23. Kesco (u)


Stolniceasa Tarsita Kesco, de 50 ani, isi are domiciliul in orasul
Chisindu. Vkluv6 8), are copii dela sotul ei legitim, rposatul
Stolnic Ioan Kesco: o fat:6, Victoria, de IS ani, e5s5torit cu

Ramura Kazimirestilor din Milesti s'a stins. Arhivele VI. S. Illiasenko


New-York), D-rei E. Al. Miticov si Vi. S. Nazimco (Chisindu).
Din cdsatoria cu Maria VArnav-Liteanu, colonelul Kazimir a avut trei
copii: Elena colonel Cantemir, fosta domnisoar de onoare a Principesei Maria ,
(Ir. Alexandru si dr. Emil, arhiv cdruia completeazd unele date.
Arhiva Prof. A. C. Cuza (Iasi).
Coroana p3 mormatul prietenului tinerim4 C. T. Kazimir. Kiev,
1911.
Arhivele d-nei Ana Kazimir (landuti-Hotin) si A. Dragomir-Kuli-
kowski (Ho tin).
) P. S. Bocancea, Schila despre expozifille agricole din Edinel. Odessa,
4916.
2) Arhiva C. C. Kazimir (Briceni-Hotin).
*) Mdritatd apoi cu stabs-cdpitanul loan Matei Druganov.

www.dacoromanica.ro
82 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Locotenent-Colonelul Felix Waker, 0 ffi: pe loan, de 12 ani, i


Gheorghe, de 8 ani. Stapane0e in Tinutul Hotin mo0ile: GhilavaS,
pe care sunt 90 curti, 0 BalcauSi, cu 165 curSi, In Tinutul Iagi:
Sangerei, pe care sunt 245 cursi, Dragane0i, cu 220 curti, Copa-
ceni, cu 160 cur-Si, Prepelita, cu 190 curti, Popeni, cu 130 curSi,
i in Tinutul Orhei: Bujor, cu 260 curti, CalmaSui, cu 50 curld, 0
BolSun, cu 50 curSi de sateni, toata aceasta avere a dobandit-o
prin mo0enire 0 achiziSie de catre soSul ei. SpiSa neamului: Stol-
nicul loan Keco. Fifi sai: loan i Gheorghe. Din documentele pre-
zentate de vaduva Stolniceasa TarsiSa Keco cu privire la nobleSea
copiilor ei minori, reiese: 1. din actul Divanului Moldovei din 1791,
dat cu privire la numirea soSului raposat al doveditoarei, Ioan
Keco, ca Ispravnic, se vede ea a fost Ve! Pitar; 2. din certificatui
Consulatului Rosienesc din Ia0 din 1814 reiese ea, in 1792, in
timpul fostei campanil impotriva Turcilor, Ioan Keco a fost
Inaintat Consilier Titular ; 3. din papportul Domnitorului Moruzi
Voevod, din 1804, 0 din atestatul Divanului Moldovei din 1814,
intarit de Domnitorul Kallimah, reiese ca el, Keco, are rangul
de Stolnic ; 0 4. in cartea Domnitorului Moruzi din 1806, raposatul
so t al doveditoarei de noblete, Ioan Kero, e trecut cu rangul de
Stolnic, care da' urma0lor sai dreptul la nobleSe. Dupa cercetarea
acestor documente, Comisiunea, infiinSata pentru examinarea dove-
zilor privitoare la obar0a nobila a nobililor din Basarabia, prin
incheierea sa data la 10 Octomvrie 1821, a recunoscut drept nobili
pe fiii Stolnicului Ioan Keco, Ioan 0 Gheorghe, 0 a hotarit sa
fie trecuSi In partea I-a a earth genealogice a nobililor, pentru
Tinutul Orhei.
Insemairi.
Ruteni romanizati in sec. XVII 1). Constantin, zis KeFo,
rutenete greu , fiul lui Gligorie, nepotul Cazacului din LucavaS
(1607) 2), a fost ascendentul acestei familii, iar fratele sail, Vasile,
al familiei conSilor Wassilko din Bucovina 3). Constantin s'a egg-
Dosarul Nr. 140, 1850, 27 file. Arhivele Stat. din Chisinau.
S. Zotta, Semi-mileniul unui document dela Alexandru cel Bun qi al
satelor Blinila moldoveneascll si Igesti din Bucovina. Iasi, 1928.
8) T. Balan, Documente Bucovinene. Vol. III. Cernduti, 1937, pp. 31 si
urm. si 166.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 83

torit Cu Irina, fiica postelnicului Iani (ascendentul familiei Buzne).


Fiul s6u, Gheorghe, e tatAl Otrarului Petre, ctitorul bisericii
din Zvortea-Dorohoi (1782). Fiul trarului, loan, stolnic, a
trecut In Rusia (1792), apoi s'a aezat In Basarabia (1813), fiinct
inmormntat la man'a'stirea Hancu (1817)1). Sotia sa, Tarsita, peti-
tionara de mai sus, era fiica sp6tarului Manolache Kostaki. Fiul
ei, loan (t 1863), mareal 0 moier arhibogat, din cgsgtoria sa cu
Natalia, fiica logofAtului Iordache Bal, a avut un fiu (1831),
Petre, iar din a doua cgsstorie, cu Zamfira Gh. Kalmutki (1819
1881), o flit* Victoria Al. Inglezi (1835-1856) 2). Petre Kecor
colonel de husari, s'a insurat cu Profirita N. Sturdza, nepoata
de fiu a lui Ionit Sturdza-Vod. Fiica lor, Natalia, nAscuta In
1859, la Florenta, s'a mritat In 1875 cu un vAr de al doilea al ei-
Printul Milan Obrenovici 3). In 1882, a ajuns Regina Serbiei,
retrAgandu-se la o m'n'stire catolicA din Paris, dup ce fiul eir
Regele Alexandru al Serbiei, ii gAsise un sfarit tragic (1903).
Fratele Reginei, loan, ultimul reprezentant al familiei, a murit
de timpuriu, iar surorile ei, Marietta 0 Ecaterina, s'au mritat,
cu diplomatii printi Grigore 0 Eugen Ghica.

24. Kiru
Costache Kiru, de 38 ani, f6r6 rang, Membru la Judecatoria
Tinutului Hotin. Cgatorit, are fii: pe Dimitrache, de 5 ani, 0
Iordache, de 2 ani. St6pAnete jumnate din moia Mandicduti
aezat In Tinutul Hotin, pe care se gAsesc 60 curti de sAteni..
Spita neamului: Pitarul Kiru, fiul &Au Dimitrache Kiru, fiul
acestuia din urrn5., Costache Kiru, doveditorul de acum al nobletei..
1. Nobletea lui Kiru se urc6 la 94 ani, dela bunicul su, care a
avut rangul de Pitar, precum se vede din hrisovul Domnitorului
Grigore Ghica Voevod, dela 18 Aprilie 7235 (1727), care i-a fost
dat in leg6tur cu adunarea de oameni spre a fi aezati la moia
sa Malcuti ; 2. In testamentul f'cut de acest Kiru, la 14 Aprilie
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, pp. 59-74.
Arhiva V. S. Nazimco (Chisinau).
2) Mama Printului Milan, Maria, faimoasa amanta' a lui Cuza-Voda, era
fiica lui Costin Catargi si a Smarandei Iordache Bals, sora bunicii Nataliei
Kesco.

6*

www.dacoromanica.ro
84 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

7269 (1761), se area ea a avut un fiu, pe Dimitrache ; i 3. Din


certificatul care a fost dat doveditorului de noblete, Costache
Kiruq, de 3 Boieri, rude ale sale care locuesc in Moldova, la 16
Martie 1818, de fata cu 4 martori, Boieri de acolo, i intarit de
Divanul Principatului Moldovei la 10 Martie 1821, cu isclitura
Mitropolitului i a 15 Boieri, i adeverit de Departamentul Aface-
rilor Straine al Moldovei la 14 Martie 1821, se vede ea Costache
Kiru, e, in adevar, fiul lui Dimitrache Kiru i nepotul Pitarului
Kiru. Dupa cercetarea documentelor aratate, Comisiunea, care a
functionat pentru examinarea dovezilor privitoare la noblete, prin
incheierea data la 17 August 1821, recunoscand pe Costache Kiru,
dupa stramoul &Au, drept nobil, a hotarit sd fie trecut in partea I-a
a cartii genealogice, pentru Tinutul Hotin.
Familie transcrisa la 1845 in partea VI-a a cartii nobilimii.
Insemnri.
Romani din Moldova 1). C. Tufescu amintete pe postelnicul
Dumitrache Kiru la 1660 2).

Documente.
I. Hrisov Domnesc. Noi, Grigore Ghica Voevod, cu mile lu
Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei, am dat prezentul hrisov
Domnesc Boierului nostru Pitarul Kiru (ters) de cine va fi luat
In discutie i numit (necunoscut) sa fie liber prin acest hrisov
Domnesc al nostru i sa cheme i sa adune strinii din Regatul
Poloniei i al Turciei i din alte parti i chiar oameni din rara
aceasta, care se muta, ()rick, ar fi, sa-i colonizeze la Malcauti din
tinutul Sorocei, vor servi sub efia Vel Capitanului Sorocei, ca s'A
fie pentru paza granitei i vor avea dela noi mil i pace i niciunul
nu va plati nimanui nimic ; dupa scaderea termenului acestui
hrisov al nostru se inteleg cu rupta potrivit posibilitatilor ca sa
poata trai mai uor i sa supravegheze granite, i nimeni din carte
nu le va elibera ; de asemeni vor plati la -limp gotin pentru oi
cate un leu de zece oi, alte supardri nu vor avea ; pentru aceasta
d-voastra d-ion Boieri, i d-voastra slujbai once slujba ati avea,

T. Vgumav, Istoria vigil inele. Bucureti, 1908.


Din trecutul nostru, Nr. 15-16, pp. 17-18, i Nr.17-20, 1935, p. 39.

www.dacoromanica.ro
PA RTEA I 8E,

s'A nu puneti in tinutul acela niciun bir acestor oameni, in caz


contrar vom proceda rAu cu acela; asa poruncim. 18 Aprilie a
anului 7235 (1727). Noi Grigore Ghica Voevod. Pe copie e scris
conform cu originalul: Deputat Consilier Colegial, Stamo.
Eu Kirus Pitar am fcut aceasta in saris ca 86 rsrnand
copiilor mei dup cele ce-am avut, la 14 Aprilie a anului 7267
(1759); fiica mea Elena e mritat cu (in original e stars) Leonard
si e multumit cu ceea ce a primit atunci. Fiului meu Dimitrache
am dat un loe de casa aici (stars), cloud perechi de pistoale, 13 cai
si mruntisuri de cas6 ca s'd fie toate ale lui. Lui Rklucanu s5.-i
rAmAn6 (stars) un car cu patru (stars), o pus* cloud pistoale,
pentrucA se duce la muscali, hainele male si trei inele de aur, unul
batut. A subscris: Pitarul Kirus. Eu Lupascu, Hagi Ianciu martor.
Eu Teodor CApitan s'a intmplat s" fiu in timpul boalei Pitarului
Kirus si el m'a rugat s-i scriu prezentul testament. Conform cu
originalul: Deputat Consilier Colegial, Stamo.
Certificat. Mosierul basarabean d-1 Costache Kirus, nepotul
nostru de sor, fiul rdposatului Dimitrache Kirus si nepotul biv
Vel Pitarului Kirus, stabilindu-se cu locuinta definitivA din timpul
retragerii ostirilor in partea stang6 a rdului Prut, ne-a rugat s-i
dAm un certificat de origine, prin care sd-si poat stabili domiciliul
pe pamantul Rosienesc al MaiestAtii Sale Imperiale si oriunde ;
pentru aceasta, fiindu-ne cunoscut, certificAm prin aceasta c6
d-1 Costache Kirus, nepotul nostru, este in adevAr fiul rdposatului
Dimitrie Kirus, care a fost insurat Cu sora noastr Anita, iar tat1
sau Dimitrache a fost fiu bun al biv Vel Pitarului Kirus. Pentru
adeverirea acestora, cu aplicarea pecetilor, am iscAlit. La Tlpesti,
16 Martie 1818, au iscAlit: biv Vel Cgminar Tudorache Ciure, Sul-
gerul Costache Ciure, NAstase Ciure. i nou'd ne este destul de
cunoscut c6 d-1 Costache Kirus e in adevar fiul lui Dimitrache
Kirus, iar Dimitrache Kirus e fiu bun al biv Vel Pitarului Kirus.
Au iscAlit: Spdtarul Iordache Canta, Sptarul Costache Lazu,
Ban-ul Constantin Luca, Banul loan Ganea. Divanul Moldovei.
Mosierul basarabean d-1 Costache Kirus, fiul rgposatului Dimi-
trache Kirus si nepotul biv Vel Pitarului Kirus, rmAnand dupd
retragerea trupelor cu domiciliul permanent in partea stng6 a
raului Prut, ne-a rugat s-i dm dela Divan un certificat de ori-
gine, prezentnd drept dovad dela unchii gi, CAminarul Tudo-

www.dacoromanica.ro
86 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

rache Ciure si fratii acestuia, care adeveresc prin iscaturile lor si


d-nii Boieri ai tinutului Sucevei, precum si hrisovul Domnului
Grigore Ghica Voevod, din anul 7235 (1727), prin care rezervg
Boierului Principatului sdu biv Vel Pitarului Kiru, bunicul lui
Costache, dreptul de a aduna oric4i oameni strAini pentru mosia
sa, care ar putea s' fie si pentru paza granitei; de aceea, convin-
gandu-ne din certificatul pomenit mai sus, precum i din hrisovul
ce are, dar mai mult din tirea noastr proprie, c6 numitul se trage
In adevar din neamul acelui Boier, i-am dat si noi acest certificat
ca s' se stie si s' fie recunoscut pretutindeni i In once timp in
sanul acelei familii, int6rind cu isc6liturile noastre si pecetea
Divanului. Iasi, 10 Martie 1821. Au ischlit: Veniamin Mitropolit
al Moldovei, Constantin Bal Vel Logort, Grigore Sturdza Vel
Logora, Dimitrache Sturdza Vel Logofl, Sandul Sturdza Vi-
sternic, RAducanu Ross'a Hatman, Teodor Bals Ve! Vornic,
Iordache Catargiu Vel Vornic, Nicolae Dimaki Ve! Vornic, Ale-
xandru Ghica Hatman, Constantin Sturdza Vornic, Constantin
Catargiu Vel Vornic, tef'nache Catargiu Spatar. Departamentul
Afacerilor Strine ; prezentul certificat a fost eliberat d-lui moier
din Basarabia, membru al judec6toriei tinutului Hotin din partea
unchilor gi, d-1 Cdminar Tudorache Ciure si fratilor sdi, a fost
iscAlit in adevdr de Boierii tinutului Suceava si certificat cu isc6-
liturile Prea Sfin%itului Mitropolit al Moldovei si d-lor membri
ai Divanului i cu pecetea Divanului, a fost prezentat la Depar-
tament. Acest certificat fiind autentic i conform cu originea sa,
Iiindu-ne si nota cunoscut c' se trage In adevr din neamul de
Boieri care ne arat' In certificat, 11 adeverim cu iscliturile noastre
i pecetea Departamentului. Iai, 14 Martie 1821. Au iscAlit:
Andronache Donici Vornic, stefan BucOnescu Ban, Costache
Varnav Cgminar. Trecut in carte: CAminar Ion Vlahu. Pe copie
scris conform cu originalul: Deputat Consilier Colegial, Stamo.

25. KogAlniceanu
Iancu Kogalniceanu, de 32 ani, fra rang, e Judecdtor ales
de Nobilime la Judecatoria de Tinut din Ismail. Nec'gtorit.
StpAnete In Tinutul Orhei, prin mostenire, mosia Bascani, pe
care sunt 22 familii de gteni, si in Tinutul Iasi, o parte din moia

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 87

Budesti, dobandit prin cumparare si pe care sunt 43 curti de


sateni. Spita neamului: Constantin Kogalniceanu, Stolnic, fiul
sau Ioan Koglniceanu, fiul acestuia Iancu, doveditorul de acum
de noblete. Pentru dovedirea originei sale, Kogalniceanu a pre-
zentat : 1. un testament din luna Martie 1766 si o porunca dela
Divanul Moldovei, dela 3 August 1772, Intrita de Episcopul Radau-
tilor Dosiftei si de alti Boieri, din care reiese ea, Constantin Kogal-
niceanu a avut rangul de Stolnic i. ea a avut, printre alti copii,
un fiu, Ioan Koglniceanu ; 2. certificatele a 12 Boieri nobili,
doveditorul de noblete Iancu Kogalniceanu e fiul numitului loan
Kogalniceanu. Pe temeiul caror documente, Comisiunea, care a
existat in acest scop, recunoscand pe doveditorul Iancu Kogalni-
ceanu drept nobil, dui:4 rangul bunicului su, prin incheierea data
la 10 Decemvrie 1821, a hotarit sa fie trecut in partea I-a a cartii
genealogice a nobililor, pentru Tinutul
Dosarul lipseste. Neconfirmat, deoarece petitionarul se retrage
In Moldova.
Insemairi.
Romani din Moldova, din partile raului Cogalnic din Basarabia ;
sec. XVII. Iancu (t 1850), petitionarul, fiul lui Ioan (t 1796),
in 1827 ajunge paharnic ; se judeca cu fiii stolnicului Kesco, care,
pe vremea cand era nevarstnic, au pus Juana pe mosiile Boltu-
nesti i Cogiresti din tinutul Orhei. Fratele &Au, Ilie, este tatal
marelui om de stat Mihail Kogalniceanu 1). Familia Kogalniceanu
nu mai exist in Basarabia.

26. Lazo (u)


Enacache Iordache, fiul lui Lazo, de 40 ani, fr rang, nu ocupa
slujba, locueste la mosia sa, in Tinutul Orhei. Casatorit cu fata
Stolnicului Matei Donici, Victoria, are copii: un fiu, Victor, de
1. an, si fete: Smaranda, de 5 ani, Mariola, de 4 ani, i Eufrosina,
de 2 ani. Stapaneste moiile mostenite Ichimauti i Zaharna din
Tinutul Orhei, pe care sunt 120 curti de sateni. Spita neamului:
Iordache Lazo, Ve! Paharnic, fiul sAu Enacache, doveditorul de
acum de noblete. Cu privire la originea doveditorului Lazo, a
1) Gh. Ghibanescu, Kogdlnicenii. Iai, 1933.

www.dacoromanica.ro
88 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT 51 NISTRU

prezentat documentele: I. o porunc dela 18 Mai 1782, dela Dom-


nitorul Constantin Moruzi Voevod, cu privire la hotrnicirea Oman-
turilor Zmieti i Ungurai apzate in Tinutul Neamt, din care se
vede c4 Iordache Lazo a avut rangul de Vel Paharnic ; *i 2. un
certificat dela 29 Noemvrie 1821 dela cateva persoane nobile, ca
doveditorul Enacache Lazo e fiul rdposatului Paharnic Iordache
Lazo. Dup cercetarea acestor dovezi, Comisiunea, care a functionat
pentru examinarea documentelor privitoare la noblete, recunoscand
c acestea aduc doveditorului deplina noblete, dup rangul tatlui
&Au, prinincheierea data' la 10 Decemvrie 1821, a hotrit s fie trecut
in partea I-a a crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipse0e, Meat Lazo sunt confirmati nobili abia dela
1835, fiind inscrisi in partea VI-a a crtii nobilimii basarabene.
Insemneiri.
Romani din Transilvania 1), wzati in sec. XVII in Moldova.
Iancu, medelnicer, a fost tatl lui Nicolae, medelnicer, al carui fiu,
Canstantin, stolnic, a avut ca fiu pe Iordache, paharnic, vornicul
din Campulungul-Moldovenesc. Fiul lui Iordache, Ienache, spdtar
(1813) i ispravnic la Soroca (1815), a fost tatl lui Victor Lazo
(1821-1886) ; mai cunoscut este fiul lui Victor, Mihail Lazo
(1853-1905), prepdinte de zemstva' in judetml Chiinu 2). Mai
sunt in Basarabia Lazo nenobili 3).

27. Leca
Pitarul Costache Leca, de 45 ani, nu ocupg slujbA, locuqte in
Tinutul Orhei. Cdstorit cu fata lui Draghici, Smaranda, are fete,
pe Ancuta, de 11 ani, i Maria, de 10 ani. Stlpanete in satele
Furceni din Tinutul Orhei 400 stanjeni i Ocnita 200 stanjeni de
pinnt, pe care sunt 20 curti i osebit de aceasta 4 suflete de
tigani erbi. La dovedirea nobletei, n'a prezentat niciun fel de
acte, ci s'a intemeiat pe cartea Vistieriei care se gsete la Comi-
I. Siebmacher's Wappenbuch, Adel von Siebenbrgen. Ntirenberg,
1898, P. 125, aminteste familia Lazo, din care se crede c se trag boierii Lazo
din Moldova.
P. Lazo, Notife despre familia Lazo. Din trecutul nostru, Nr. 31-34,
1936, pp. 129-142.
Dosarul Nr. 346, 1826, 170 file. Arhivele Stat. din Chisin6u.

www.dacoromanica.ro
PARTEA 1 89,

siunea, ca in ea e trecut Cu rangul de Pitar ; de aceea, Comisiunea,


care a functionat pentru examinarea nobilimii, incredintandu-se
din cartea Vistieriei, intocmita de Domnitorul Moruzi In 1806, ca_
doveditorul Leca e trecut acolo, in adevar, cu rangul de Pitar,
pe care 1-a primit pentru serviciile Indeplinite sub Guvernul Moldo-
venesc, prin incheierea data la 12 Mai 1821, recunoscandu-1 drept
nobil adevarat, potrivit rangului, a hotarit sa fie trecut in partea
I-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Insemndri.
Romani din Moldova. Familia Leca nu mai exista In Basarabia.

28. Leon
Treti Postelnic Dimitrie Leon, de 47 ani, nu opupa slujba, lo-
cuete In Tinutul Hotin. Fratele sail, fara rang, Grigore Leon, de
36 ani, nu ocup slujba, locuW,e in Tinutul Hotin. Necasatoriti.
Stapanesc avere imobila in Tinutul Hotin satul intreg Malinta, do-
bandit prin cumprare, pe care sunt 170 curti de sateni. Spita
neamului: Vasile Paharnicul Leon, fiii sai: treti Postelnic Dimitrie
i Grigore Leon, doveditorii de acum ai nobletei. Ca tatal doveditori-
lor nobletei a avut rangul de Mare Paharnic, care (la drept la o no-
blete efectiva, se arata in cartea intocmit in 1806 sub Domitorul
Moruzi, lar &A ei, doveditorii, sunt fiii sai, au prezentat un certificat
dat la 17 August 1821 de mama lor buna Paharniceasca Teodosia
Leon i fratele, Boierul Moldovean Spatarul Iordache Leon, infa-
rit de iscalituriie a 13 nobili Boieri din Basarabia. De aceea, Comi-
siunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la
noblete, prin Incheierea data la 25 August 1821, recunoscand pe
petitionarii Leon drept nobili, a hotarit sa fie trecuti In partea I-a
a cartii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Hotin.
Lipsete dela dosar certificatul mamei lor. Neconfirmati.
Insem,neiri.
Romani din Moldova. Paharnicesei Tudosia Leon apartine satul
Lapuna, pe care ea 11 vinde boierilor Tomulet, 1). Familia Leon
nu mai exista In Basarabia.
1) A. Saya, Documente privitoare la tcirgul si fin utul Leipti.,snei. Bucureti,.
1937, p. XI.

www.dacoromanica.ro
90 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

29. Leonard

Sdrdarul Panait Leonard, de 61 ani, nu ocup slujbd, locuete


in Tinutul Iai, vdduv 1), are trei fii, trecuti la un articol separat
afar de ei pe Stefan, de 21 ani, Vasile, de 17 ani, qi fete: Maria,
de 18 ani, Elena, de 14 ani, Roxandra ), de 11 ani, i Casandra, de
-8 ani. N'are avere imobild. Fiji sdi: Consilierul Titular Alexandru,
de 29 ani, frd rang, Constantin, de 34 ani, i Gheorghe, de 25 ani.
Nu ocupd slujbe, locuesc In Tinutul Iai, necdsAtoriti. N'au avere
acest Panait Leonard are, In adevdr, rangul de Sdrdar,
care i dd dreptul la noblete, a prezentat un document dela Domni-
torul Moldovei Kallimah Voevod, din 1814, iar c fiul sdu Alexandru
are gradul de Consilier Titular, un Atestat dela Guvernatorul Regi-
unii, D-1 Locotenent-General Bahmetev, Nr. 3667 dela 24 Iulie 1821.
Dupd aceste documente, Comisiunea, care a existat pentru cerce-
tarea dovezilor privitoare la noblete, recunoscand pe doveditorul
SArdar Leonard" drept nobil, pe temeiul rangului su, prin incheie-
rea datd la 29 Septemvrie 1821, a hotdrit sd fie trecut impreund cu
neamul In partea I-a a cdrtii genealogice, iar dintre fiii sdi pe
Constantin, Alexandru i Gheorghe, prin articole separate, pentru
Tinutul Iai.
Lipsete dela dosar diploma lui Alexandru Leonard pentru
gradul de Consilier Titular.

Insemnari.
Greci romnizati. P. St. Leonard 3), cldtorind in 1870 prin Vene-
na, zicea cd a stabilit acolo izvoarele familiei sale. In sec. XVXVI,
stramoii si erau armatori bogati, Leonardi, In sec. XVII emigran
la Constantinopol, de unde au insotit la Inceputul sec.XVIII
pe un Principe fanariot in Moldova. Actele din Arhivele Statului

A fost csatorit Cu Ecaterina Cuca din Iasi.


Maria (j. 1880) s'a mdritat cu maiorul Malinski, Elena Cu rotmistrul
.Const. StrAjescu, iar Roxandra (f1888) cu *tefan Casso, tatal lui Nicu Casso
dela Junimea i bunicul lui Leon Aristide Casso (1865-1914), ilustru ministru
al instructiei publice In Rusia.
a) Arhiva d-nei i d-lui Gr. Komaroy (Cubolta-Blti).

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 91

din ChisinAu 1) dovedesc originea lor dintr'o familie de rangul In-


Wu din Epir, iar Aristide Casso afirma c sunt de obarsie din
Arghirocastron 2). Ascendentul familiei, Dimitrie, a avut patru
fii: Costea, porucic rosienesc, insurat cu Elena Kirus ; Chiriac
pitar, Vasile stolnic i Panait, Boierul grec Vel Srdar (1810) 3).
La 1817-1821, Leonard n'aveau proprietti de pmnt in Basara-
bia 4). Panait apare uneori eronat ca fiul lui Chiriac, figurand al-
turi de fiii acestuia: Constantin, stolnic, i Nicolae. Al treilea fiu al
lui Chiriac !), Vasile, a fost tat1 lui Chiriac V. Leonard (1838
1906), fruntas din jud. B1i, tatl sambelanului Alexandru (1869
1915). Fiul grdarului Panait, Alecu (t 1830), eterist, maresal al
nobilimii i om de o distinctie exceptionald, amintit de Curierul
Romtinesc al lui Eliade (1830), a fost Intemeietorul cenaclului filo-
basarabean, ajuns partid moldovenesc condus mai pe urrn6 de
nepotii &di de frate, Pavel Gh. Leonard, maresal provincial (1875
1881) si sambelan, i Petre. Alt nepot de frate, Pavel St. Leonard
41837-91), gentilhomme, cdsdtorit cu A. S. Vucetici-Beletki
41859-1927), a fost scriitor. Familie cu traditii vechi.

Documente.
Noi, Scarlat Alexandru Kallimah, cu mila lui Dumnezeu Domn
.al Trii Moldovei. Prezentul atestat eliberat de Prea Sfintitul Mi-
tropolit i domnii cinstiti Boieri ai Divanului Principatului nostru
biv Vel Srdarului Panait Leonard, biv Ve! Stolnicului Constantin
Leonard si fratelui dumialor 6) Nicolae Leonard, feciorii 7) Pitaru-
lui Chiriac Leonard, cu urrnstorul cuprins, c neamul lor se trage
din cele mai distinse i nobile familii ale Vrii grecesti Epir

Dosarele Nr. 347, 1826, 216 file; Nr. 361, 1850, 12 file; Nr. 375, 1891,
.55 file; Nr. 376, 1892, 48 file, i Nr. 379, 1912, 68 file.
Com. de M. I. Catargi.
R. Rosetti, Arhiva Senatorilor din ChiOndu. Analele Academiei Rom.,
'T. XXXII. Bucureqti, 1909, vol. III, p. 26.
RecensAmntul din 1817. Operele Conzisiei savante -guberniale a arhi.
.velor din Basarabia. Vol. III. ChiOnu, 1907.
Despre primii Leonarzi scrie T. Varnav in Istoria mele. Bucureti,
4908.
4) Al lui Constantin. Panait li era unchiu.
7) Constantin i Nicolae. Panait era fratele Pitarului.

www.dacoromanica.ro
92 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

au stdpanit totdeauna mosie si &A trdind de mici copii aici In Tara


Moldovei, datorit purtrii lor cinstite si cum se cade, folositi au
fost din timp pentru diferite servicii ale acestei Idri, pe care rcn-
du-le cu credintd si sArguintd, s'au invrednicit sd primeascd si ran-
guri Boieresti, folosindu-se pe lngd aceasta si de toate privilegiile
acestei tdri; fiind cereetat si de Domnia noastrd, convingandu-ne
ed acesta le-a fost eliberat in temeiul drepttii si adevdrului, ca sd
fie recunoscuti in acest rang, iar de asemeni sd se foloseascd de toate
celelalte privilegii de care se bucurd potrivit stdrii lor, de aceea
intrim si noi cu isaitura noastrd Domneascd si pecetea. Iasi. 20-
Octomvrie 1814. Originalul e iscdlit asa: Scarlat Alexandru Kal-
limah Voevod. A citit Kallimah Aga, vtori Logort. Divanul Mol-
dovei. Domnii biv Vel SArdar Panait Leonard, biv Vel Stolnic
Constantin Leonard si fratele dumialor Nicolae Leonard, feciorii
raposatului biv Vel Pitar Chiriac Leonard, se trag dintr'una din
cele mai distinse familii ale pdmantului Grecesc, unde au stdpanit
si o mosie, au trdit in aceastd Tara Moldoveneased de mici copii cu
o purtare cinstit si cum se cade si din timp fiind folosili pentru
diferitele slujbe ale tdrii, pe care le-au executat cu sarguintd si
credintd patriei si conducdtorilor, pentru care fapt s'au invrednicit
sa primeascd ranguri Boieresti, bucurndu-se pe langd aceasta si
de toate privilegiile Boieresti ale acestei tdri ; de aceea, ca sd fie
stimati si recunoseuti pretutindeni si in once timp ea cei distinsi
si sd, fie inzestrati cu toate privilegiile pe care le-au si altii potrivit
rangului lor, li s'a si eliberat prezentul atestat cu iscAliturile noa-
stre si aplicarea pecetii Divanului. Iasi. 15 Octomvrie 1814. Pe
original au iscdlit: Veniamin Mitropolit al Moldovei, Constantin
Ghica Logort, Constantin Bals Vel Low:at, Iordache Canta Lo-
gag, Lupul Bals Vel Logan, Bals Vornic, Vasile RossAt Hatman,
Costache Canta Vel Vornic, Grigoras Sturdza Visternic, Dimitrie
Rossdt Vel Vornic, Hrisoverghi Vornic, Petrache Kazimir Ban. Cd
In adevdr prezentul atestat, dupd adeverirea Divanului Principa-
tului Moldovei, Intarit de Domnul Moldovei Printul Kallimah si
eliberat Sdrdarului Panait, Stolnicului Costache si fratelui dumia-
lor Nicolae, feciorii Pitarului Leonard, Cancelaria Consulatului
General Imperial Rosienesc certified prin isedlitura Consulului
General si pecetea oficiald. Iasi. 17 Noemvrie 1814. Pe original a_
iscAlit: A. Pini.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 93

30. Leondari (Gheorghiu)


Polcovnicul Moldovean Dimitrie Leondari, de 42 ani, nu ocupd
slujba, locuevte in Tinutul Iai. Vaduv, are doi fii: Enache, de 8
-ani, Constantin, de 4 ani, vi fete: Sultana, de 3 ani, Elena, de 2 ani,
Zamfira, de 1. an. StApAnevte in Tinutul Iai, prin cumparare,
satul Pietroasa, pe care sunt 40 curti de sateni i osebit de aceasta
22 suflete de tigani verbi de ambe sexe. Spita neamului: 5."trarul
Leondari, fiul ski Gheorghe Vatav de Aprozi, fiul acestuia Dimi-
trie Leondari, doveditorul de acum de noblete: 1. Din hrisovul
Domnitorului Grigore Ghica Voevod, din Septemvrie 1766, se vede
ea lui Gheorghe Leondari, fiul lui Leondari *atrarul, i-a fost acor-
dat pdmant pentru construirea unei case, din pdmntul care a
apartinut personal Domnitorului la Botovani ; 2. Dintr'un certificat
-eliberat doveditorului de noblete dela Divanul Moldovei, la 15 Ia-
nuarie 1814, vi intdrit de Domnitorul Kallimah, reiese ea dovedito-
rul Dimitrie e fiul lui Gheorghe Leondari Vdtav de Aprozi, nepotul
dtrarului Leondari, numit Gheorghiu. Dupd cercetarea actelor
pomenite, Comisiunea, care a existat in acest scop, gasindu-le sufi-
ciente, prin incheierea data la 31 August 1821, a hotdrit ca Dimitrie
Leonardi, dupd rangul bunicului sdu *dtrarul, sd fie trecut in par-
tea I-a a cartii genealogice, pentru Tinutul
Insemnari.
Romni din Macedonia. Leondari Gheorghiu emigreazd in Mol-
.dova impreuna cu Gheorghe Ghica-Voda ce! Batran, care-1 casato-
,revte cu fiica vornicului Bacsan. Urmavii necunoscuti.

Documente.
I. Noi, Grigore Alexandru Ghica Voevod, cu mila lui Dumne-
-zeu Domn al Tarii Moldovei. Bine vrand Domnia mea a urma lu-
crurilor celor bune ce au flout vi au lucrat alti Luminati i fericiti
Domni ce au fost mai inaint e de noi, vi au miluit pe supuvii sa
volnici fiind ca nivte Domni i Stapni ai acestui pdmant al Mol-
dovei, ca sd le rdm'ae vevnic. pomenire. Drept aceea dar cercetam
Domnia mea vi pentru Gheorghe Leondari, feciorul lui Leondari
biv Vel 'atrar, carele a fost de casa fericitului intru pomenire un-
ciului Domniei mele, slujind tdrii vi altor Luminati Domni pana la

www.dacoromanica.ro
94 BOIER1MEA MOLDOVE1 DINTRE PRUT $1 NISTRU

moartea lu, i dupa moartea lui ramanand acest Gheorghe copir


mic i fail de nicio motenire dela tatal lui, a crescut In case straine,
Oda ce a venit in varsta 0 s'a cagtorit. Acum, (land jalob Dom-
niei mele i rugandu-se ca sa-1 rniluim Domnia mea cu un loe de-.
casa din loen! Domnesc ce s'ar afla In targul Botoani, care jaloba
a lui Domnia mea n'am trecut-o cu vedere, ci intai scris-am Dom-
nia mea la credincioii Boieri ai notri, d. Manolache biv Vel Sto!-.
nic, Ispravnic de tinut Harlaului, i Teofan Vornic de Botoani,
ca sa cerceteze i, aflandu-se loe Domnesc in targul Botoanilor fara
de pricin6 i fra de suparare cuiva din locuitori, sa-i hotareasca
un loe de cask 0 s ne lntiinteze 0 pe Domnia mea. Dela care nu-
miti Boieri ne-au venit Intiintare, scriind cum c mergand afara
de targul Botoanilor la mahalaua targului nou, au gasit loe Dom-
nesc i fara de pricina sau inpresurare a cuiva, i masurand In lung
cum mergi gradina lui Ion Boargan spre Satnea, i din locul ce a
fost prins d-1 Vornic de Botoani, care 1-a dat manastirii Coulii
unde s'au Implinit treizeci de stanjeni Domneti In lung, s'au pus
piatra hotar, i i s'au mai masurat i curmezi acest loe, i unde-
s'au implinit douazeci i trei stanjeni Inca au pus piatra hotar i
aa cu aceasta masuratura In toate patru colturi ale locului s'au
stalpit acel loe atat In lung, cat 0 In curmezi cu pietre hotare.
Deci acest loe, aa dupa cum s'a cercetat 0 s'a hotarit, 1-am dat.
Domnia mea danie i miluire zisului de mai sus Gheorghe Leondari,
ca sa-i fie dela Domnia mea lui, feciorilor lui, cat 0 nepotilor i
stranepotilor lui, dreapta (mina i moie 0 uric de Intritur cu
tot hotarul i tot venitul ne clatit i ne rauit niciodinioara In veci.
Si poftim Domnia mea 0 pe alti Luminati Domni, care dupa vreme-
de Dumnezeu vor fi oranduiti In urma noastra cu Domnia tarii
acesteia, san din fiii i neamul nostru, san dintealti, sa nu strice-
aceasta danie ce am facut Domnia mea, ci mai vartos sa adaoge
sa intareasca pentru Domniilor lor venica pomenire.
Noi Grigore Ghica Voevod. 1766 Septemvrie. Intocmai, talmaciul.
Migdanov.
II. Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Prii Moldovei. Domnia noastra cercetand 0 con-
vingandu-se, atat de adeverirea Divanului Principatului nostra
din iscaliturile celor de mai jos, ea numitii Boieri Leondari sunt
dintr'o familie moldoveneasca din nobilime, pentru ca aceti

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 95.

Boieri sa fie recunoscuti in once timp, In once loe i In once starer


le-a Intarit Domnia noastra acest privilegiu, cu iscalitura noastra.
Domneasca i cu pecetea. 14 Mai 1814. Au iscalit originalul: Noi
Scarlat Alexandru Kallimah Voevod. A citit Kallimah Aga. Dela
Divanul Principatului Moldovei. Domnul Polcovnic Dimitrie Leon-
dari, fratele domnului Sulger Constantin Leondari, fiii decedatului
Gheorghe Leondari, biv Vatav de Aprozi, i nepotii rposatului
Leondari Gheorghiu, biv Vel 'a"trar, venit In Moldova cu Domnul
preafericit Gheorghe Ghica cel Batran Voevod, care 1-a Insurat cu
o fata din familia Vornicului Bacsan, care Bacsani se trag din fa-
miliile Boierilor Jora si Cuza, care familii au din timpuri stravechi,
atat dupa tata, cat i dupa mama, situatii Boieresti ai patriei ion,
precum i toate neamurile acestor domni i ei nsii au fost In par-
tea aceasta si au ranguri onorabile Boieresti, Domni Luminati, Su-
verani ai Moldovei, fiecare dupa meritele sale, dupa serviciile aduse
tarii, precum i cel amintit, daca ar fi ramas aici pentru totdeauna,
ar fi fost distins i cu alte ranguri Boieresti superioare, dupa starea
familiei sale ca unul care a fost folosit din copilarie pentru servi-
ciile pamantului i dupa delegarea lui de catre Vistieria acestei
servindu-si totdeauna patria cu sarguinta i dreptate, pentru ca
sa fie recunoscut in once loe ca nobil i mosier dintr'o familie veche-
a acestei tari, i sa fie recunoscut dupa strabunii i parintii sai, i-a
fost dat de catre Divan drept adeverire acest privilegiu, la 15
Ianuarie 1814. Au iscalit originalul: Veniamin Mitropolit al Mol-
dovei, Gherasim Episcop al Romanului, Meletie Episcop al Husi-
lor, Costache Ghica Logofat, Iordache Cantacuzino Logofat, Lu-
pul Bal Logofat, Dimitrie Sturdza Logofat, Grigore Sturdza Vi-
sternic, Iordache Rossat Visternic, Sandu Sturdza Visternic, Alecu
Ianculeu Ve! Vornic, Raducanu Rosst Hatman, Dimitrie Ros-
sat Vornic, Vasile Kostaki Vornic, Constantin Bal Vornic, Mano-
lache Dimaki Vornic, Nicolae Stratulat Ve! Vornic, Costache Can-
tacuzino Vel Vornic, Constantin Kostaki Ve! Vornic, Teodor Bals.
Ve! Vornic, 'a'rban Negel Vel Vornic, Nicolae Hrisoverghi Ve! Vor-
nic, Iancu Miclescul Spatar, Dimitrie Jora Spatar, Gheorghe Cuza:
Spatar i Iordache Lozonski Paharnic. Dela Departamentul Afa-
cerilor Straine al Principatului Moldovei. Prezentul atestat, Intarit
cu iscalitura i pecetea Luminaliei Sale Printului Suveran al Mol-
dovei, dat dela Divanul obstesc al acestei tari d-lui Polcovnie,

www.dacoromanica.ro
BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Dimitrie Leondari, a fost cercetat la acest Departament i intru cat


acest domn ne este cunoscut i nou i recunoscut in acestea, am
intarit cu iscaliturile noastre i pecetea Departamentului. Iasi. 16
Mai 1814. Au iscalit: Nicolae Stratulat Vel Vornic, Andronache
Donici Aga si Alexandru Grecianu Aga.

31. Leu
*atrarul Vasile Leu, de 66 ani, nu ocupa slujb, locueste in
Tinutul Orhei. Vaduv, are copii, pe fiul Nicolae, de 28 ani, i fata
Arghira, de 26 ani. Stapaneste prin mostenire pamant la diferitele
mosii din Tinutul Orhei. Acest Leu a prezentat pentru rangul sau
diferite documente, din care Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor privitoare la noblete, incredintandu-se i va-
zand din cartea Vistieriei a Domnitorului Moruzi din 1806 ea' dove-
ditorul Vasile Leu are, in adevar, rangul de 'a'trar, prin incheierea
data la 10 Decemvrie 1821, recunoscand pe acest Vasile, cu rangul
de .a.trar, drept nobil efectiv, a hotarit sa fie trecut, impreun cu
neamul, in partea I-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Iasi.
Dosarul lipseste.

Insemneiri.
Romani din Moldova. Urmasii necunoscuti.

32. Lisovski
Secretarul Colegial Osip Kiril, fiul lui Lisovski, de 56 ani, in
retragere, locueste in Tinutul Orhei. Cdstorit cu Englezoaica
Carolina Hengrison, are fii pe Petre, de 19 ani, i loan, de 17 ani.
Stapaneste 15 stanjeni de painnt arabil in satele Parani
Svergi din Tinutul Orhei. Acest Lisovski a si fost recunoscut nobil
de Adunarea Nobililor din Kiev si trecut in partea I-a a cartii
genealogice a acelei gubernii, despre care fapt a prezentat acum,
la Comisiune, un act care i-a fost eliberat dela acea Adunare, sub
Nr. 3.333 dela 15 Decemvrie 1795, si a cerut s fie trecut in aceeasi
.carte pentru Regiunea Basarabiei. Pe temeiul acestui act, Comi-
.siunea, care a functionat pentru cercetarea documentelor privitoare

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 97

la noblete, prin incheierea data' la 5 Mai 1821, a hotArit ca Lisovski


pomenit mai sus s fie trecut in partea I-a a crtdi genealogice a
Regiunii Basarabiei, pentru Tinutul Orhei.
Neconfirmat.
In,semari.

Rusi din Ucraina. N'au nimic comun cu cunoscutdi nobili


din judetul Hotin, inscrisi In cadrele nobilimii bawabene in
1841 1). Urmasii necunoscuti.

Documente.

Gramota guberniei Kiev dela Maresalul Gubernial al Nobilimii


si Deputalii Judeteni ai Nobilimii, adunati pentru intocmirea
ertdi genealogice a nobililor ; dat nobilului companiei senatoriale
eurierului Osip Kiril Lisovski. Cercet'and pe baza Gramotei Atot-
milostiv conferite de Maiestatea Sa Imperiald la 21 Aprilie 1785,
dovezile despre rangul su de noblet,e, prezentate de Lisovski,
le-am gdsit conforme cu regulile prescrise pentru aceasta, pe baza
c6rora, in virtutea art. 77 al Gramotei pomenite, el si namul
sunt treculd in cartea genealogicd a nobililor guberniei Kiev, in
partea intaia a ei. Pentru certificarea acestora, noi, Maresalul
Gubernial al Nobilimii si Deputatii, pentru executarea Inaltei
bunvointe a MaiestAtii Sale Imperiale, i-am dat prezenta Gra-
mot cu isclitura noastr, intrind-o cu pecetea Aduddrii Nobi-
limii guberniei Kiev. 15 Decemvrie 1795. Au iscdlit originalul:
Maresalul Gubernial al Nobilimii Matvei Ivanenco ; Deputat al
judetului Pereiaslavski, Consilier Colegial Vasile Kodriastov ;
Deputat al judetului Lubenski, Premier-Maior Alexei Kricenca-
Cernetii ; Deputat al judetului Osterski si Vistier al Nobilimii,
Asesor Colegial Petre Novocovski ; Deputat al judetului Zoloto-
nosski, C4pitan Vasile Avitki ; Deputat al judetului Cozeletli
Consilier Titular Lutaev ; Deputat al povietului Pereiaslavski,
Antonie Barovski ; Deputat al judetului Piriatinski, Praporscic
Cornilie Fanovici ; Deputat al judetului Kievski, Podporucic Petre
Hitrovo, si Secretar al Nobilimii, Asesor Colegial Stepan Spiz-
vonski.

1) Dosarul Nr. 359, 1841, 120 file Arhivele Stat. din Chisinau.

www.dacoromanica.ro
98 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

33. MileAreseu

SArdarul Teodor Mcarescu, de 54 ani, Consilier ales de nobi-


lime /a Tribunalul Civil Regional. CAstorit cu fata Vornicului de
Poart Dimitrache, Roxandra, are copii, fii: Mihail, de 22 ani,
artat la un articol separat, Iacob, de 6 ani, si fete: Ecaterina,
de 17 ani, Maria, de 8 ani, i Safta, de 3 ani. StapAneste in TinutuI
Orhei, prin mostenire, mosia nelocuit Petricani i mosia dobandit
prin cumpArare Cornesti i jumdtate din satul Trifeni, cu 40 locui-
tori gteni, in Tinutul Hotin mosia Cazattani, cu 125 sateni,
Corpaci, cu 90 steni, i nelocuite jumAtate din mosia Briceni
intreaga Basdijeni, mosia Boscaceni, cu 40 sAteni, afar de aceasta
are 50 suflete de tigani verbi de ambe sexe; fiul s'Al' Mihail Mgc4-
rescu, Mil rang, nu ocup slujba, locueste in Tinutul
paneste a treia parte din pmntul a dou mosii, care i-a fost
cedat de tan] sau: Sgamboseni i Redenii Mari.
Vtori Postelnic Pavel M6c6rescu, de 40 ani, Consilier ales de
nobilime la JudecAtoria de Tinut. C6s6torit cu fata Sulgerului
'a'rban Botescu, Elena, n'are copii. StApaneste la mosia Suslenii
de Jos din Tinutul Orhei 1.400 stanjeni de pmnt luat zestre 1)
si 250 stnjeni de pmnt cumpArat, iar la mosia Suslenii de Sus
1.106 stnjeni de pgmant cumpArat si 250 stnjeni de pamant
luat zestre, osebit 29 suflete de tigani verbi de sex bArbAtesc.
SArdarul Pavel MAcarescu, de 60 ani, nu ocup slujbk locueste
In orasul Chisindu. asAtorit cu fata Grecului Zaharia Delina,
Maria, are un fiu, Gheorghe, de 22 ani, ardtat la un articol separat
si o fat, Maria, de 14 ani. St6paneste prin mostenire in Tinutul
Iasi la mosia Verejeni 400 fdlci de pmnt, pe care sunt 15 familii
steni, si in Tinutul Orhei o parte de pdm'ant la mosiile Onesti,
iscani i Pitusca, osebit 9 suflete tigani serbi. Fiul su, Gheorghe
Mcdrescu, de 22 ani, nu ocup slujb, locueste in Tinutul Orhei.

1) La zidirea bisericq din Susleni, pe la 1815, a contribuit i vtori postelnic


MAcarescu. Se pAstreazd un potir cu urmAtoarea inscriptie: Acest sf. potir
este fcut de vtori postelnic Pavel Mcarescul, stApAnul mosiei Suslenii de
Jos si de Sus, fiul rAposatului Vasilie MAcArescul si a maica-sa Elinca, si de
solia sa Elenco Ardcreasca, fiica rAposatului sulgeriu *Arban Botescul si a
maicA-sa. Fotini, ce au avut mosie Suslenii de Jos si fiind dat zestri Maca-
rescului, 1819 *.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 99

Necasatorit. Stapanete in Tinutul Orhei 400 desetine de pamant


care i-a fost cedat de tatal au la mo0ile icani, Pituca, Saca
0 One0i. Spita neamului: Mihail Macarescu, Vornic de Poarta,
fiii sai: Tanase Macarescu, Camara, Vasile, far ranguri, i Iancu;
fiii acestora: Condurache, Vasile i Protoiereul Constantin 'Ma-
rescu ; ei au avut pe actualii doveditori de noblete. Din actul
genealogic prezentat de Srdarii Teodor 0 Pavel i vtori Postelnic
Pavel Macarescu se vede ea straunicul lor Mihail Mdcarescu a
fost Vornic de Poarta, ca fiii si i bunicii doveditorilor, Tnase
Macarescu a fost Camara de Izvoade i Logoft tainic, Vasile
Iancu Macrescu, fara ranguri, iar parintii lor doveditorilor tot
far ranguri, al Sardarului Pavel Condurache Macrescu, al vtori
Postelnicului Pavel Vasile Macrescu, i al Sardarului Teodor
Protoiereul Constantin Mdcarescu; iar despre rangurile dovedi-
torilor se arata: 1. din cartea Domnitorului Moruzi din 1806, ea
Teodor i Pavel Macarescu au gradul de Sdrdar, care le-a fost
conferit ; 2. ca al treilea doveditor Pavel Macarescu are rangul
de vtori Postelnic, care lucru e certificat de un document dela
Divanul Principatului Moldovei dela 11 Iulie 1810 cu privire la
hotarnicirea mo0ei Susleni, un atestat care i-a fost eliberat de
Divan la 12 Decemvrie 1816 i intarit cu iscalitura Domnitorului
Kallimah, de Departamentul Afacerilor Strine 0 de Consulul Rus,
i certificat care i-a fost dat la 5 Decemvrie 1820, dela Beizadea
Grigore Sutzo, c in timpul sederii lui Pavel Mcarescu sub tatl
sail Mihail Sutzo, fost Domnitor al Munteniei, a fost distins la
Bucureti, in 1802, cu rangul de vtori Postelnic. Dupa cercetarea
documentelor aratate mai sus, Comisiunea, care a functionat pentru
examinarea nobletei, prin incheierea data la 27 Octomvrie 1821
a hotgrit: intru cat doveditorii au ranguri potrivit hrisovului
Domnitorului Const. Mavrocordat din 1734 0 care le dau dreptul
la rangul de noblete, a 0 hotarit sa fie trecuti in partea I-a a cartii
genealogice, Sardarul Teodor Mdcarescu i vtori Postelnic Pavel
Mcarescu pentru Tinutul Orhei, i Sardarul Pavel i Mihail Mca-
rescu pentru Tinutul Iai, iar Gheorghe 1) Macdrescu, printeo
incheiere speciala data la 10 Decemvrie 1821, pentru Tinutul
Orhei.

1) Sau Grigore?

7*

www.dacoromanica.ro
100 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Se gdsesc la dosar acte care n'au fost prezentate Comisiei in


1821: actul eliberat de Divan i confirmat de Domnitor la 15 Aprilie
1793, hrisovul Domnesc dela 7 Septemvrie 1795, certificatul Diva-
nului dela 21 Mai 1801 i hrisovul Domnesc dela 17 Mai 1804.
Insernneri.
Romani din Moldova 1). Protopopul Constantin Mdcdrescu,
impreund Cu unchiul sdu, preotul Vlasie (cdlugdrul Varlaam), a
reinnoit in 1770 mdndstirea Vrzdreti, zidit de boierii Vdrzaru,
din care MAcdrescu se trag 2). Fiji lui Constantin, sdrdarul Teodor
maiorul loan, au zidit din temelie, in 1806, vechea catedrald
din Chiindu.

34. Manolo
Gheorghe Constantin, fiul lui Manole, de 28 ani, fdr ranguri,
nu ocupd slujbd, locuete in Tinutul Orhei. Necdsdtorit. SOO-
nete prin motenire patru pdqi din moiile Algidar din Tinutul
Orhei i itaci din Tinutul Iai, pe care sunt 30 curti de sateni.
Spita neamului: Constantin Manole, Stolnic. Fiul sdu Gheorghe,
actualul doveditor de noblete. Ca doveditorul e fiul rposatului
Stolnic Constantin Manole, a prezentat un certificat dela 14 nobili,
iar ca acest Constantin Manole a avut rangul de Stolnic, se arata
In cartea Domnitorului Moruzi din 1806, care se gsete la Comi-
siune. Pe temeiul cdror dovezi, Comisiunea, care a funqionat pentru
cercetarea documentelor, prin incheierea data la 10 August 1821,
a hotarit ca Gheorghe Manole sd fie trecut, pe temeiul rangului
tatalui &au, in partea I-a a cdrtii genealogice a nobililor, pentru
Tinutul Orhei.
Lipsete dela dosar certificatul celor 14 boieri. Neconfirmat.
Insemneiri.
Romani din Moldova.

Dosarele Nr. 385, 1827, 8 file, si Nr. 397, 1834, 173 file. Arhivele Stat.
din Chisin'u.
2) A. Saya, Documente privitoare la trgul Si tinutul Lcipusnei. Bueuresti,
1937, p. 10.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 101

35. Murgulet
Vasile Murgulet, fdr grad, de 31 ani. Membru In Ispravnicia
Iailor. Necdsdtorit. Stdpaneste in Tinutul Iasi, prin mostenire,
jumdtate din mosia Ocladna i In Tinutul Hotin portiuni din mosia
Stroesti, osebit patru suflete de ligani verbi. Spita neamului: Ior-
dache Murgulet, Stolnic, fiul sdu Vasile, doveditorul de acum al
nobletei, Spre a dovedi cd el, Vasile, e fiul rdposatului Boier Stol-
nicul Iordache Murgulet, a prezentat un certificat care i-a fost
dat de nobili, iar c acest Iordache Murgulet, a avut, in adevdr,
rangul de Stolnic, se aratd In cartea Domnitorului Moruzi din
1806. Pe temeiul cdror adeverinti, Comisiunea, care a existat
pentru cercetarea documentelor privitoare la noblete, recunoscand
pe doveditorul Vasile Murgulet, dupd rangul tatdlui sdu, prin
incheierea data' la 10 Decemvrie 1821, a hotdrit sd fie trecut in
partea I-a a crtii genealogice, pentru Tinutul Iasi.
Lipseste dela dosar certificatul nobililor.
Insemniri.
Romani din Moldova. In partea II-a a Actelor Comislei din
1821 se arat cd Iordache Murgulet a fost cdstorit cu Safta loan
Standinovici, nepoata logofatului Pdtrascu din familia lui Simeon
\Todd. Tatal lui Iordache, Alexandru, e ardtat ca fiul armasului
Toader (1727), cdsdtorit cu fiica paharnicului Iani, fratele lui
Vasile Lupu, strdmosul familiei Murgulet fiind Cosma, vornic in
1575. Familia Murgulet nu mai existd In Basarabia.

36. Nicolau
Constantin Nicolae, fiul lui Nicolau, de 24 ani, Mil rang, nu
ocupd slujb, locueste in orasul Chiin6u. Necdsdtorit, n'are avere
imobild. Spita neamului: Nicolae Nicolau, Boier .a.trar ; dovedi-
torul de acum al nobletei, Constantin. Cd, In adevdr, doveditorul e
fiul rposatului Boier 51trar Nicolae, a prezentat un certificat
dela nobilii din Basarabia, pentru intdrirea cdrora se aratd si In
cartea Domnitorului Moruzi din 1806, cd tatd1 doveditorului a
avut, In adevdr, rangul de 'atrar. Pe temeiul acestora, Comisiunea,
care a functionat pentru cercetarea documentelor privitoare la
noblete, prin. incheierea datd la 19 Octomvrie 1821, recunoscand

www.dacoromanica.ro
102 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $I NISTRU

pe Constantin Nicolau drept nobil, .dupa rangul tatalui sail, a


hotrit sa fie trecut in partea I-a a earth genealogice, pentru
Tinutul Jai.
Lipsete dela dosar certificatul nobililor. Neconfirmat.
I nsemneri.
Romani din Moldova. Urmavii necunoscutd.

37. Panaioti
Medelnicerul Enache Panaioti, de 50 ani, nu ocupa slujba,
locuevte in Tinutul Jai. Vaduv, are copii: un fiu, Nicolae, de
18 ani, vi fete : Caterina 1), de 16 ani, vi Marioara, de 9 ani. Sta-
panevte in Tinutul Iavi satul Gura Cainari laut zestre i satele
Drozdieti vi Putinevti dobandite prin cumparare vi pe care sunt
150 curti de sateni, osebit de aceasta 150 suflete de tigani verbi
de ambe sexe. Spre a dovedi ea el, Enache Panaioti, are rangul
de Medelnicer, a prezentat un document al Domnitorului Constantin
Ipsilanti Voevod, dat in 1807; pe temeiul cdrui document, Comi-
siunea, care a existat pentru cercetarea dovezilor privitoare la
noblete, recunoscand pe numitul Panaioti drept nobil, dupa
rangul su, prin incheierea data la 20 Iulie 1821, a hotarit sa fie
trecut in partea I-a a cartii genealogice pentru Tinutul Iavi.
Insemai ri 2 ).
Nepoata medelnicerului, Ecaterina (t 1865), din casatorie cu
magistratul C. P. Gulac-Artamovski, a avut un fiu, Nicolae Gulac-
Artamovski (1864-1898) 3), stralucit ofiter de marina, prieten
al Marelui Duce Gheorghe (fratele Imparatului Nicolae II),
pentru care vi-a vi jertfit viata 4).
Sotia lui Const. Botezatu, consilier de curte, ziditorul bisericii sf.
Constantin din Lunca-Soroca (1836), Ecaterina moare in 1860 si e inmormAn-
tat acolo.
Dosarul Nr. 487, 1841, 70 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
Inmormantat la ChisinAu. Mormantul sa'u a fost reparat, in 1938, de
autor.
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, pp. 36-38. Viata romantat a
lui N. Gulac-Artamovski e povestit in romanul printesei Olga Bebutov,
mima Tareviciului,

www.dacoromanica.ro
PARTEA I , 103

Documente.
Noi, Constantin Alexandru Ipsilanti, cu mila lui Dumnezeu
Domn al Trii Moldovei i Munteniei. Prin acest hrisov Domnesc
al nostru vi acorddrn, Ioane Panaioti, Cdpitan de darabani, gradul
de Medelnicer. 28 Mai 1807. A inscris in cartea Vistieriei Mihail
Veisa. A tradus intocmai tAlmaciul Bulatov.
Divanul Principatului Moldovei. Domnule Medelnicer Ena-
che, in scopul transportului fnului .statului, strans in tinutul
Neamt, dela proprietatea Munteniei din Galaci la Galati, au fost
tocmite in tinutul Soroca 500 cdrute, pe lngd care necesitatea
c ere a fi delegat un slujba credincios ca sd fie nelipsit dela acele
cdrute i sd se gdseascd acolo pnd la aducerea definitivd la indepli-
nire a acestei porunci ; sunteti delegat d-voastrd ca, dela primirea
acesteia, sd vd prezentati de indatd la Ispravnicii Sorocei i, lund
In primire cele 500 cdrute amintite, cu comisarii necesari, potrivit
poruncilor date acelor Ispravnici, s porniti impreund cu execu-
torul Dimitrie Grigore din Galati, trimis de aici, i s v gdsiti
-acolo 'And la transportarea definitivd la Galati a fnului spomenit
mai sus, procedand potrivit ordinelor PArcdlabilor din Galati i
ale Sdrdarului Nicolae Stamati ; de asemeni s bdgati de seaind
-ca niciunul din numdrul cdrutailor sd nu poatd pleca, in caz
contrar yeti trage inevitabil rspunderea ; precum de primirea
prezentei porunci, ct i de plecarea d-voastrd cu cdrutele,
raportati Divanului. 31 August 1809. Pe original au isclit: Vel
Logofdtul Constantin Bal, Hatmanul Costache Ghica, Visternicul
Iordache Rossdt. A tradus intocmai talmaciul Bulatov.

38. Patinioti
Medelnicerul Antonie Patinioti, de 55 ani, nu ocupd slujb,
locuete in Tinutul Iai. Cdsdtorit cu fata unui Profesor al coa-
lelor Moldoveneti, n'are copii. StdpAnete moia Durjdneni,
dobAndit prin cumpdrare i pe care sunt 35 familii. In timpul
elor optsprezece luni stabilite de tratat, doveditorul a fost distins
de Domnitorul Moldovei Scarlat Kallimah cu rangul de Medel-
nicer i tot atunci a trecut in partea aceasta, unde, in 1818, a jurat
pentru supuenia credincioasd Tronului Rosienesc ; iar in ce pri-
vete rangul sdu, a prezentat un act de cumprare pentru o moie

www.dacoromanica.ro
104 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

nobila, pe care o stapaneste acum. Pe temeiul caror dovezi, Comi-


siunea, care a existat in acest scop, recunoscand pe doveditoruI
Antonie Patinioti drept nobil, dupa rangul sail, prin incheierea
data la 20 Iulie 1821, a hot:grit sa fie trecut in partea I-a a calla
genealogice, pentru Tinutul Iasi.
Dosarul lipseste. Neconfirmat.
Insemneiri.
Greci romanizati. Urmasii necunoscutd.

39. Paun
Enacache Patin, de 36 ani, Mil rang, Judecator ales de nobi-
lime la Judecatoria de Tinut din Tighina, isi are domiciliul in
oraul Chisinau. Necasatorit, stapaneste in Tinutul Tighina, satul
Cozleti, o parte de pamant pe care sunt 10 curti de sateni, osebit
de aceasta mai are 40 suflete de tigani. Spita neamului: Paharnicul
Enache ['dun, fiul ski Enacache, actualul doveditor de noblete.
Spre a dovedi obarsia sa nobila, Enacache Nun a prezentat un
certificat care i-a fost eliberat de nobili la 28 Noemvrie 1821 si
in care se arata ea' el, Enacache, e, in adevar, fiul raposatului
Boier Paharnicul Enache Patin, precum se arata si in cartea Dom-
nitorului Moruzi din 1806. 5i intru cat rangul de Paharnic transmite
urmasilor dreptul la noblete, Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor privitoare la rangul de noblete a nobililor
din Basarabia, pe temeiul certificatului pomenit, prin incheierea
sa data la 10 Decemvrie 1821, a recunoscut pe Enacache Nun
drept nobil si a hotarit sd fie trecut in partea I-a a cartdi genealo-
gice, pentru Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar certificatul nobililor. Neconfirmat.
Insemneiri.
Romani din Moldova. Urmaii necunoscutd.

40. Peresteri
Fotache Peresteri, fail rang, nu ocupa slujba, locueste in
orasul Chisinau. Casatorit cu fata lui Magori Bernadski, Sofia,
are o fata, Liubov, de 3 ani. N'are avere imobila. Spita neamului:

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 105

Vel Stolnic Dimitrie Peresteri, fiul sdu Fotache, actualul doveditor


al nobletei. Spre dovedi nobletea, a prezentat o poruncd
din Mai 1800, scrisd de Vel Postelnicul Constantin Caragea din
personalul Domnitorului Ipsilanti, catre tatd1 doveditorului in
timpul sederii lui la Hotin, Capiki Haia, In care poruncd e trecut.
ca Vel Stolnic. Pe temeiul acestui document, Comisiunea, care
a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la noblete,
recunoscnd pe Fotache Peresteri drept nobil, dupd rangul tatdlui
prin incheierea datd la 2 Iulie 1821, a hotdrit sd fie trecut
in partea I-a a cdrtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar porunca din 1800. Neconfirmat.
Insemnri.
Greci romnizati. Urmasii necunoscutd.
Documente.
Noi, Manoil Rosst Voevod, cu. mila lui Dumnezeu Domn al
Tdrii Moldovei, Am dat aceastd poruncd credinciosului nostru
Boier domnul Vel Stolnic Dimitrie Peresteri, pe care 1-am insdr-
cinat s supravegheze ordinea in oras, adicd pe vechilii Domnesti
chelarii msdndstirilor, economi, brutari, case si prdvdlii care se
gdsesc in capitala noastrd, i oriunde ar gdsi in oras gropi arate
Cu orz sau prdvdlii i hambare, s pund pe ele peceti i sa Intoc-
meascd inventarul granelor ce se gdsesc in ele si s ni-1 prezinte
noud, apoi sd procedeze potrivit nouii porunci pe care o vom da.
8 Iulie 1788. A tradus tdlmaciul Kifalov.

41. Potlog
Gheorghe, de 46 ani, Manolache, de 43 ani, loan, de 42 ani,
Dimitrie, de 34 ani, fiii lui Potlog, toti frd ranguri, nu ocupd
slujbe, locuesc in Tinutul Orhei, necdsdtoriti. Dintre ei, loan std-
panete in Tinutul Orhei la mosia Isacova 224 stnjeni de pdmnt,
iar n'au avere. Spita neamului: Gheorghitd Potlog, Medelni-
cer, fiul sdu Vasile Potlog, fiii acestuia: Gheorghe, Manolache, loan
Dimitrache Potlog, doveditorii de acum ai nobletei. Spre a dovedi
originea lor, au prezentat un document dela Vistieria Tdrii din Mol-.
dova dela 10 Mai 1808, Cu iscdliturile Vornicilor Dimitrie Sturdza

www.dacoromanica.ro
106 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

7vi Grigore Ghica, in care e scris: cei patru frati Gheorghe, Manolache,
loan vi Dimitrache sunt fiii lui Vasile Potlog, iar acest Vasile e fiul
Medelnicerului Gheorghita Potlog. Pe temeiul acestui document,
Comisiunea, care a existat pentru cercetarea dovezilor privitoare la
noblete, recunoscand pe doveditorii Potlog drept nobili, dupa ran-
gul de Medelnicer al bunicului lor, prin incheierea data la 10 De-
emvrie 1821, a hotarlt &A fie trecuti In partea I-a a cartdi genealo-
gice, pentru Tinutul Orhei.
Insemneiri.
Romani din Moldova. Urmavii necunoscuti.
Documente.
Dela Vistierie catre cinstitii Sardari ai Orheiului. Despre cei
patru oameni vi anume: Gheorghe, Manolache, Ioan vi Dimitrache,
fiii lui Vasile Potlog, fiul Meclelnicerului Gheorghe Potlog, care
fiind cunoscut ea sunt de origine Boiereasca, dar din anumite
cauze rmanand saraci, s'au stabilit aici In Jai, iar acum au plecat
ca sa se stabileasc In satul pomenit ; pentru ca locuitorii sa nu-i
turbure, vi se poruncevte sa dati poruncd locuitorilor vi altor func-
tionari, precum vi d-lor Potlog o Insemnare, ca sa nu fie turburati
.cu nimic, ci sa fie aparati, pentruca acevtia sunt de origine Boie-
reasca, 0 insemndrile d-voastr impreun cu aceastd porunca sa
le dati In mainile lor. 10 Mai 1808. Au iscalit: Vornicul Dimitrie
Sturdza vi Vornicul Grigore Ghica. A cercetat Stolnicul loan
Kevco. A tradus talmaciul Guvernului Regional, Secretarul Gu-
bernial Golinevici.

42. Ravcanu
Consilierul de Curte Dimitrie Ravcanu, de 62 ani, Marevalul
Regional al Nobilimii. Casatorit cu fata Spatarului Sturdza, Ma-
rioara. Are un fiu, pe Constantin, de 7 ani. Stapanevte In Tinutul
Orhei cloud' sate Visterniceni vi Bubueci, pe care sunt locuite 200
urti, vi o movie nelocuita Ghetaoani vi osebit de aceasta 60 suflete
de tigani verbi de ambe sexe. Spita neamului: Toader Ravcanu,
Ve! Pitar, fiul sail Constantin Ravcanu, Ve! Vornic, iar fiul ace-
stuia Consilierul de Curte Dimitrie Ravcanu, doveditorul de acum

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 107

-al nobletei. Cu privire la rangul sdu, a prezentat Comisiunii: 1. Un


docum.ent dela Domnitorul Grigore Ghica, din anul 7245 (1737),
referitor la intdrirea dupd bunicul doveditorului, Toader RAscanu,
unui parrint cumpArat i primit In dar, si din care se vede ca.
Toader a avut rangul de Vel Pitar; 2. Un document dela Domni-
torul Alexandru Kallimah, din 1798, cu privire la o jalbd Care i-a
fost facutd In legAturd cu o pricind pentru niste baragii de pe 11111
Bc, In care document tatal doveditorului e trecut ca Ve! Vornic,
iar el ca Ve! Stolnic ; 3. Formularul de serviciu al lui Dimitrie
Rascanu, c a avut ranguri Moldovenesti, rangul de Ban i, In sfAr-
acela de Consilier de Curte. Dupd cercetarea cdror dovezi, Co-
misiunea, care a functionat in acest scop, socotindu-le suficiente,
prin incheierea data la 22 August 1821, a hotarit sd fie trecut in
partea I-a a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Lipsesc dela dosar statele de serviciu.

42 a. Racanu
Stolnicul Matei Rascanu, de 60 ani, nu ocupd slujbd.' Locueste
In Tinutul Orhei. Cdsdtorit, are un fiu, pe Iordache, de 16 ani.
Stdpaneste prin mostenire avere imobil in Tinutul Iasi, mosiile:
Ivanusca, tiubeeni i Igrateni, pe care se Old satul Copaceanca
cu 170 curti de sAteni, si mosiile dobAndite prin cumpArare in Ti-
nutul Orhei: Tuzora, pe care se afld un sat si un tArg cu 90 curti
locuitori, afard de burgheji, i Novicea, nelocuitd, plus por-
tiuni din moiIe Sverja, Laureni i Drevici, si are 70 suflete de V-
gani verbi de ambe sexe. Spita neamului: Toader Rascanu, Jitni-
cer, fiul sdu loan Rascanu, Stolnic, fiul acestuia Matei Rdscanu,
Stolnic, doveditorul de acum al nobletei. Din documentele prezen-
tate de Stolnicul Matei Rdscanu cu privire la obarsia sa nobil s'a
constatat: I. Dinteun act dela 3 Mai 7249 (1741), in legdturd cu
vanzarea de care Nicolae Nica a satului Ivanusca din Tinutul
Iasi, se vede cd Toader lidscanu a fost Vel Jitnicer ; 2. Dintr'o copie
intdrit de pe un act de hotrnicire dela 2 August 7268 (1760), pri-
vitor la mosia Boroseni, se vede cd Ioan Rdscanu e fiul Jitnicerului
Toader RAscanu; iar dinteun document dela Divan, dela 4 Iunie
7270 (1762), intdrit de Domnitorul Grigore, se vede cd loan
.Rdscanu a avut rangul de Pitar ; dar in documentul Domnitorului

www.dacoromanica.ro
108 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Constantin Cehan Voevod, din 1764, cu privire la numirea lui ca


Ispravnic, e trecut ca Stolnic ; 3. In Salvogarda Contelui Rumian-
tov, dela 8 Decemvrie 1770, data' pentru apArarea de obide a satului
Ivanura, din consideratie pentru serviciile fcute de Boierul Ra-
canu Armatei Imperiale, Smaranda ItAranu e trecut6 ca sotia
acestui Boier, precum i intr'un document al Divanului dela 7 Fe-
bruarie 1784, se spune c Dimitrie Banta1), in calitate de imputer-
nicit din partea Stolnicesei Smaranda i a Stolnicului loan Waranu,
s'a judecat cu rgze0i Ciomartan pentru moiile Ivanura i Uscg-
teni ; 4. Din testamentul Stolnicesei Smaranda Raranu, dela 21
Martie 1809, reiese cA petitionarul Matei Raranu e fiul ei, cruia
i-au dat moiile Ivanura i5tiubeeni. Dup cercetarea Cror do-
vezi, Comisiunea, care a functionat in acest scop, prin incheierea
dat la 30 Noemvrie 1821, recunoscand pe Stolnicul Matei Wa-
canu nobil, a hofrit s'a' fie trecut, impreun6 cu neamul, in partea I-a
a cdrtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsete dela dosar Salvogarda contelui Rumiantov, in schimb
ins g6sim un act de hotArnicie al Divanului dela 15 Iulie 1812
care n'a fost prezentat Comisiei dela 1821. Iordache Raranu, in
1838, a fost transcris in partea VI a cArtii nobilimii.

Romni din Moldova. 2) Cartea Genealogic6 a nobilimii


basarabene 3), amintete pe vornicul Constantin i fiul
spAtarul Alexandru, fatal pitarului Toader, care n'are nimio co-
mun cu Wranii din FAlciu 4). Toader 5) are trei fii: Constantin,
vornic i ctitor al unei biserici din Chiindu (1777) ; Ioni, stolnic,
Alexandru, care se aeaz6 in jud. Vaslui i las urmai existenti
i astdzi 6). Fiul lui Constantin, Dimitrie (t 1831), petitionarul, a
fost primul mareal al nobilimii in Basarabia (1816-22) i s'a

CAsatorit cu Ecaterina, fata lui I. Rascanu.


Gh. Ghibnescu, Surete Si Izyoade. Vol. X. 1915.
Partea VI, Arhivele Stat. din Chisindu, i Actele Comisiei din 1821,.
partea II.
Parerea eronat a lui Gh. Ghibnescu.
Din trecutul nostru, Nr. 36-39, 1936, pp. 4-6.
4) T. Ftscanu, Zbuciumata (data a postelnicului T. Rdscanu. Revista
Fundaiiilor Regale, 1937. (Arhiva dr. T. IlAscanu, Buh,esti-Vaslui).

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 109

lnsurat cu MArioara (1- 1832), fiica spatarului D. Sturdza; pe fiul


su, Constantin (1815-82), c616tor, I-au mostenit familiile Moruzi,
Sturdza si Sandu liAscanu din Moldova. Stolnicul Ionit a avut
fii: Matei-spdtarul, al doilea petitionar, i Grigore, tat1 co-
misului 5ternache, deputat al Sfatului Suprem (1818-21). Din
-clatoria lui Matei cu Casandra (1784-1827) I), fiica logortului
Iordache I. Sturdza, a rezultat un fin, Iordache, spltar i maresal.
Unicul su fiu murind de vreme, 1-a adoptat pe nepotul su de sor,
Gheorghe Leopold RAscanu-Derozinski 2), ofiter i maresal pro-
vincial (1872-1875), care i-a mostenit un fideicomis i numele 3).

Documente.
I. Noi, Grigore Ghica Voev. od, cu mila lui Dumnezeu Domn
al frii Moldovei. Adicd a venit inaintea Domniei mele i inaintea
Boierilor nostri mari i mici, credinciosul Boier al nostru Toader
Wascanu, Vel Pitar, si ne-a ardtat cAteva zapise de mosii de cum-
pArkuri si danii incredintate cu multe iscglituri i peceti ale oa-
menilor de cinste. Intai un zapis din anul 7245 (1737) Februarie
25, dela Maria, jupaneasa lui State, biv Ve! Usier, impreun cu fiul
su Gavriil, scriind i mrturisind precum ei de bund voia lor au
vandut a lor dreaptd mosie anume Tuzora, unde este hambarul de
cmpuri de trind i cu loe de fnati de aceast6 parte de Prut si de
acea parte, cu vad de pod in apa Prutului i cu tot venitul. Aceast
mosie au vandut-o ei d-sale Pitarului Toader drept 1050 lei bani vechi
si le-a Wilt plata deplin intru minile lor, care mosie a fost lui
State Usierul miluire si danie dela Domnia sa Mihail Racovit4
Vodd si este aleasd stalpit cu pietre de jur imprejur, dup6 cum
pe larg arat i ispisocul Domniei sale lui Mihail Vocl. Asijderea
alt zapis din anul 7237 (1728) Decemvrie 3, dela Varian Danul, ce a
fost cafegiu, scriind precum s'a socotit i cu bun" voia sa a dat
danie d-lui Toader IlAscanu, Ve! Pitar, din jumdtatea satului
Tuzora, ce este in tinutul Orheiului la podul Briacului, jumatate,
iar cealalt din jumgatea satului Tuzora, jumdtate i-a vandut-o
Pitarului Toader si cu mori in apa BAcului, care aceast6 jumAtate

Gh. GhilAnescu, Impresii fi note din Basargbia. Opinia. Iasi, 1912.


Dosarul Nr. 206, 1842, 68 file. Arhivele Stat. in Chisirau.
Arhivele d-lor G. Ermolinski de Korczak si dr. L. Sicinski (QhisinAu).

www.dacoromanica.ro
110 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

de sat i-a fost Danului cumparatura dela Neagoe Ciudin


Aijderea ne-a mai aratat d-1 Toader Vel Pitar i alt zapis din anul
7244 (1736) Iunie 20, dela Vasile Hagima, scriind precum a dat danie
toata partea lui de moie, cate se va alege din cealalta jumtate
a satului Tuzora In partea de sus, d-lui Toader Vel Pitar. Asijderea
ne-a mai aratat d-1 Toader Vel Pitar i alt zapis din anul 7242
(1733) Decemvrie 14, dela Gheorghe i Constantin, feciorii lui h,
ce a fost Arma, i dela unchiul lor Alexandru Idor, scriind precum
au vandut a lor dreapta moie, anume Borosenii, ce sunt peste Prut
In obaria Camencii In tinutul Iailor. Aceasta moie au vandut-o
ei cu tot venitul d-lui Toader Vel Pitar drept 200 lei bani gata, i
le-a facut plata deplin intru mainile lor, care moie i-a fost lui Iz
Armaul cumparatura dela Sandul Adam negutatorul. Aijderea
ne-a mai aratat d. Toader Ve! Pitar i alt zapis din anul 7237
(1729) Tulle 10, dela Gavrila Silion, cu fiul ski Sandu, scriind ea'
au vndut a patra parte din jumtatea satului Ivancauti, cu he-
leteu, cu balti de peti, cu loe de fanati i cu pometi, care moie
este in tinutul Dorohoiului. Aceasta moie au vandut-o ei
d-lui Toader Vel Pitar drept aptezeci lei bani gata i le-a
facut plata deplin intru mainile lor. Aijderea ne-a mai aratat
d-1 Toader Vel Pitar i alt zapis din anul 7245 (1737) Februarie,
dela Irimiice, scriind ea a vandut a lui dreapta mina i moie,
jumatatea satului Ivancauti, cu vad de moara in apa Prutului,
cu heleteu, cu peti, cu padure i cu tot venitul. Aceasta
moie a vandut-o el d-lui Toader Vel Pitar drept dou sute lei
batuti i i-a facut plata deplin intru mainile lui, care moie i-a
fost lui de pe maica-sa, Vasilica, fata Manii din Ivancauti, i
fiind cealalta jumtate a satului Ivancauti iarki a d-sale Pitaru-
lui Toader depe maica-sa, Catrina, care a fost iari fata Manii
din Ivancauti, ali n'au Incaput s cumpere, ci a cumparat-o
Pitarul drept acei bani ce mai sus arata. Aijderea ne-a mai ardtat
d-1 Toader Ve! Pitar i alt zapis din anul 7163 (1655), dela Toader
Mantie i cu surorile lui Bejana i Mita, scriind ca au vandut din
satul Ivancuti din a patra parte de sat trei partd cu tot venitul,_
Manii din Ivancauti drept 200 lei i le-a facut plat deplin Intru
mainile lor. Aijderea ne-a mai aratat d-1 Toader Vel Pitar i alt
zapis dela Nicolae, feciorul Irinei, nepotul Mantii, scriind ea a
vndut i el a patra parte din tot satul Ivancauti Manii din

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 111

Ivancauti drept 100 lei si i-a fcut plata deplin intru mainile lui.
iarai ne-a mai ar'tat credinciosul Boier al nostru, d-1 Toader VeI
Pitar, un zapis din anul 7235 (1727) Mai 25, dela Maria Stolniceasa
a lui Dtunitrascu Ursache si dela fiul su, Vasile, scriind ca au van-
dut din jumatatea satului Cuzlau, ce este langa Ivancauti in tinutul
Dorohoiului, a treia parte, care mosie i-a fost dela socrul su Gheor-
ghe Ursache Visternic, iar lui Gheorghe i-a fost cumparatura dela
Costascu Badiul dela Radauti. Aceasta jumatate a satului Cuzlau
a treia parte au vandut-o ei d-lui Toader Vel Pitar drept saptezeci
lei bani gata, incapand d-lui a o cumpara si le-a facut plat deplin,
care bani le-au dat ei de au plait datoria ce a fost dator Dumitrascu
Ursache, i arata la zapisul acesta ca, macar c aceasta mosie s'a
pus In izvodul lui Constantin Silion, cumnatul lor, dar acel izvod
sa nu se tie in seama, si In locul acesteia sa i se dea alta mosie, de
vreme c aceasta s'a vandut de s'a platit datoria lui Dumitrascu
Ursache. Asijderea ne-a mai aratat d-1 Toader Vel Pitar si alt
zapis din anul 7240 (1732) Iulie 10, dela Toader Cuza biv Postelnic,
feciorul lui Dumitrascu Cuza, nepot de fat:6 a lui Toader Jora,
scriind &A a vandut din jumatatea satului Cuzldu a treia parte
din partea de sus ; aceasta parte este cumpgratura de mosul salt
Toader, dela Andrei Zaramba si dela femeia lui Acsana, fata lui
Petrascu Turcu, i alta a sag parte din tot satul Cuzlu, care a
rascumparat-o iarasi mosul su Toader Jora dela Dumitrascu biv
Vel Pitar, iar lui Dumitrascu Pitar i-a fost cumpardtura dela fe-
ciorii lui Stratulat Braila din Dragusani. Aceste dou parti de
mosii le-a vandut el d-lui Toader Vel Pitar, cu helesteu i cu tot
venitul, drept o suta zece lei bani gata, si i-a facut plata deplin
intru mainile lui. Asijderea ne-a mai ardtat d-1 Toader Vel Pitar
alt zapis din anul 7167 (1659) Mai 1, dela Dumitrascu Badiul dela
Radauti, scriind a a vndut a lui dreapt mosie ce a avut cumpa-
ratura In satul Cuzlau dela Mricuta, din jumatate de sat a patra
parte de jos, cu pomet i cu tot venitul. Aceasta mosie a vandut-o
Badiul Manii din Ivancauti, mosul d-sale Pitarului Toader, drept
500 lei batuti i i-a facut plata deplin. Asijderea ne-a mai aratat
alt zapis din anul 7150 (1642), dela Grigore i Cazacu, feciorii
Mariei, nepoti Tudoscai Isaceasca din Cuzlu, scriind ca au van-
dut din jumatatea satului Cuzlau din a treia parte, a treia. Aceasta
mosie iarasi au vandut-o Manii din Ivancauti drept 30 talen,

www.dacoromanica.ro
112 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

le-a facut plata deplin. i iara0 ne-a mai aratat Toader Vel Pitar
alt zapis din anul 7151 (1643), dela Irina, fata lui Isate i a Tu-
doscai, nepoata lui Nicorici, scriind ea a dat toata partea ei de
mo0e ce a avut dela mo0i i de cumparatura In satul Cuzlau,
nepotului sau Manii din Ivancauti, ca s'o Ingrijeasca In viata
dup moarte sa o pomeneasca, i un zapis ce a facut ea mai Inainte
lui Bobascu sa nu se tie In seama. A0jderea ne-a mai aratat cre-
dinciosul Boier al nostru, d-1 Toader Vel Pitar, cateva zapise de
.cumparatura ce a cumparat In satul Rspopeni, ce este peste Prut
In tinutul Ia01or, socrul d-sale Mazarachi negulitorul, dela raze0
de Rasipeni, intai un zapis din Septemvrie 7208 (1699), dela Con-
stantin Croitorul, ginerile lui Perjer, i dela femeia lui Marica, In-
.credintat cu multe iscalituri, scriind c au vandut jumatate din
partea Grecii din Rasipeni lui Mazarachi negulitorul drept 35 lei
batuti; al doilea zapis din anul 7208 (1700), dela Iftode cu fratii
sai Bejan i Postolache, feciorii lui Gheorghita Raspopu, nepotii
lui Grigore Raspopu, 0 dela Maria i Ana, fetele Sasului, nepoatele
Floarei Mocicesei preuteas, i Tudosie, ginerile lui Ponici, i
cu cumnata-sa, fata lui Enache Ponici, scriind ea au vndut ju-
matate din satul Rsipeni cu partea Grecii, ce a cumparat-o Ma-
zarachi dela Constantin, ginerile lui Perjer, i cu partea Ghindoae
ce le-au fost Raspope0ilor danie, osebit de partea ginerilui lor,
lui Gherman, a patra parte din partea acestora a Raspopetilor,
0 a patra parte din partea Ghindoae ce i s'a venit lui danie, i
osebit din partea lui Vasile 0 a lui Enache, nepotii Sanfirei, sco-
Vandu-se aceste parti ale lui Gherman 0 ale nepotilor Sanfirei,
alta mo0e toata din jumatate de sat cu vatra de sat, cu fanati, cm
hele0ei, cu paduri i cu tot venitul, au vandut-o ei lui Mazarachi
negutitorul drept 160 lei i le-a facut plat deplin intru minile lor.
Al treilea zapis din anul 7208 (1700) Februarie 6, dela Constantin,
ginerile Lupului Perjer, Impreuna cu femeia lui Maricuta, scriind
precum au vandut jumatatea din partea Grecii dintr'acela0 sat
Rsipeni, iari lui Mazarachi negutitorul, drept 35 lei 0 le-a facut
plata deplin intru mainile lor. Al patrulea zapis din 7209 (1701)
Februarie 20, dela Ionacu i fratele sau Pavel, feciorii Ursului,
Varvarei, stranepotii lui Grozav, scriind ea au vndut juma-
tatea satului Rasipeni, jumatatea din partea de sus, lui Mazarachi
negutitorul drept 137 lei, care mo0e i se cuvine din tot satul a

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 113

patra parte, si le-a facut plata deplin intru mainile lor. Al cincilea
zapis din anul 7211 (1702) Septemvrie 27, dela Enache, feciorul
Alexandrei, nepot de fat a lui Pavel Parcalabul de Telenesti,
scriind precum si el a vandut partea lui de mosie ce a avut In satul
Rasipeni de pe mosul sau Pavel Parcalabul, Impreuna cu unchiul
su Vasile calugarul, ce a fost frate cu mama sa, copiii lui Pavel,
lui Mazarachi negutitorul drept 12 lei, si i-a facut plata deplin. 8i
serie la zapisul lui cum de s'ar scula unchiul su Vasile calugrul
sa galceveasca pentru partea lui, ce i-a vandut Enache, sa
a cauta cu dansul, iar Mazarachi negutitorul sa stapaneasca cu
pace. Asijderea ne-a mai aratat d-1 Toader Ve! Pitar un zapis din
anul 7158 (1649) Noemvrie 14, dela Ionaru, feciorul Tudoscai, ne-
potul lui Ihnatcu din Valeva, scriind c a vandut toata parte de
mosie ce s'ar alege In Valeva, partea matusei sale Varvara Ihna-
toae, aceasta a vandut-o Manii din Ivancauti i jupanesei sale
drept 150 lei bani gata si i-a facut plata deplin Intru mainile lui,
care mosie a vandut-o el cu tot venitul din vatra satului, din camp
si din helesteu. Asijderea ne-a mai aratat d-1 Toader Rascanu, Vel
Pitar, un ispisoc din anul 7234 (1726) Martie 5, dela Dorimia sa
Mihail Racovita VodA, scriind inteacel ispisoc precum a miluit
Domnia sa pe d-1 Toader Pitar cu doi tigani, anume Sandu
cu feciorii lor. Drept aceea, daca am vazut Domnia mea aceste
zapise i ispisoace mai sus aratate, Incredintate cu multe iscalituri
si peceti, ne-am Incredintat si dela Domnia mea 'Inca' am dat si am
Intarit sus numitului Boier al nostru, credinciosul d-1 Toader
Rascanu Vel Pitar, toate aceste sus pomenite moii, Tuzora, unde
.este hambarul, i Tuzora din tinutul Orheiului, i Ivancautii din
Tinutul Dorohoiului i Cuzlau, la f el acolo, si Rasipenii peste Prut
din Tinutullor si pe aceasta parte de mosie din Valeva si *pe
acei doi tigani Sandu si Pavel cu feciorii lor, ca sa-i fie d-sale
drepte ocine i mosii si uric de miluire si de Intaritura cu toate
hotarele i cu tot venitul neclatit, nerusuit nici odinioara In veci.
iarsi mai dam si Intarim d-lui Toader Ve! Pitar, toate par* de
mosii ce are In sat In Rahozna ce este In tinutul Cernautilor, dui:a
ispisoc de par% ce ne-a aratat dela Domnia sa Mihail Voda, cum
s'au prit Ve! Pitarul cu.Darie Branzanul si a ramas din judecat
ea sa stapaneasca acele parti d-1 Toader Ve! Pitar si nimeni altul
sa nu se amestece peste acest ispisoc al Domniei mele. Aceasta
8

www.dacoromanica.ro
114 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

facem. In Ia0 anul 7246 (1738) Martie 27. In a doua Domnie, in al


treilea an. IscAlit Sandul Sturdza Logoft. A citit vtori Logoft.
A tradus din moldovenete tlmaciul Tribunalului Civil Regional
al Basarabiei, Porucic in rezerv" Makedonski.
II. Traducere din mo1dovene0e. Noi, Alexandru loan Kallimah
Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Trii Moldovei. Facem
tire cu aceast carte a Domniei mele precum c credinciosul
Boier al nostru, Dimitrie RAcanu biv Vel Stolnic, pe lng jaloba
ce a dat &Are Domnia mea, a inftilat nou o carte a rhposatului
Domn Grigore Alexandru Ghica Voevod din anul 1775 Iulie 25,
c' Orintele d-sale Stolnicului, rposatul Vornic Constantin RA-
canu, ce-a fost Spdtar, prin jaloba ce a dat atuncea a ardtat c'd
pe mo0a d-sale de lng6 ChiOdd'', anume Ghetgoani dela tinutul
Orheiu, are in apa BAcului un iaz fcut din vechime. Si in vremea
trecut' jidovii din orapl ChiOnAului au Mud in capul acelui iaz
pe mo0a mAnastirii Galata vreo ateva velnite, care mo0e a
mnstirii se afl pe de aceast parte de apa Bacului in tinutul
L'pupei, i fiindcd acei jidovi toatd imputciune, spAldturi i
drojdiile vinului i necurtenia din velnite le lepgdau in apa BA-
cului la capul iazului, din care pricin s'a umplut iazul de nAmol
0 de aceea pe0ele s'au nkluOt i morile s'au innecat ; s'a flcut
atuncea cercetare i s'a vazut din hrisovul rposatului Domn
Mihail Racovit Voevod, c toat apa Bcului se stpne0e numai
de catre Idnutul Orheiu, iar tinutul Lpusnei nicio trebuint la
apa BA.cului nu are. Si de vreme ce acele velnite erau vechi, apoi
s'a socotit ca s nu se strice velnitele, decAt jidovii ce fceau
iazului cu velnitele lor strickiune s aib4 a da rposatului Vornic
RAlcanu ate 3 galbeni de velnit pe an, ins alte velnite s hu
fac. Pe urm4, cnd s'a iscat in tara pacea i nelini0ea s'a risipit,
iazul s'a cuetit i pe0ile intransul iara0 s'a plodit i morile
s'au indreptat, an inceput alti jidovi s facd velnite in locul celor
ce-au fost. Deci, dup cercetarea scrisorilor rAposatului Vornic
Constantin Racanu, lmurit s'a v`zut din hrisovul Domnului
Mihail Racovit Voevod, c' intre Tinutul Orheiului i intre Tinutul
LApupei este hotar apa BAcului, i c mo0ile din tinutul Orheiu
st'panesc apa Bcului, iar mo0ile din Tinutul Lpunei nicio tre-
buint la apa Bacului nu au, 0 fiindcA mo0a m'n'stirii Galata
se afl in cuprinsul Tinutului L'Apupa, apoi nu s'a ingAduit acelor

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 115

jidovi a face velnite MO apa Bacului, ci s'a poruncit Sardarilor


de Orheiu ca sa-i opreasca pe toti sau sa se invoiasc cu r'posatul
Vornic Racanu, precum cu amanuntul se cuprinde in cartea
raposatului Domn Grigore Alexandru Ghica Voevod. Acum d-1
Stolnic Dimitrie Raranu prin jaloba ce a dat catre mine arata,
c' In locul velnitelor a carora lucrare acum s'a oprit de doi sau
trei ani, s'au inceput a se face atat pe moia Galata, cat i pe
moia sfintei Vineri salhanale dela care i mai mult stricaciune
se pricinuiete iazului. Pentru care hotarim Domnia mea, ca
precum prin cartea de mai sus pomenita s'a oprit facerea velnitelor,
aa sa fie oprita i facerea salhanalelor i nimeni fara invoirea d-lui
Stolnic sa nu faca salhanale. Pentru care poruncim Domnia mea
i d. Sardari de Orheiu s urmati intocmai precum prin aceasta
carte se hotarate, neingicluind pe nimeni a face salhanale pe aceI
loe fra voia d-lui Stolnic. Aceasta poruncim. Anul 1798 Ianuarie.
In cel adevarat s'au isclit: a eitit Ve! Logofatul. S'a trecut la
condica, Matei Condicaru.

43. Roman

Pitarul Gheorghe Roman, de 45 ani, nu ocupa slujba, locuete


In Tinutul Hotin. Necasatorit. Stapanete In Tinutul Hotin avere
imobil, a 8-a parte din moia Dumeni i. a 4-a parte din moia
Rohotina, pe care pamant sunt 25 familii de sateni. Spre ali
dovedi obarOa nobila, Roman a declarat a in 1806 a fost distins,
de &Are Domnitorul Moruzi Voevod, cu caftanul de Pitar, pentru
care fapt Comisiunea ce a functionat pentru cercetarea dovezilor
privitoare la noblete, incredintandu-se din lista data sub Domni-
torul Moruzi In 1806, de pe care o copie certificata o avea Comisiunea
aceea, ca Gheorghe Roman e trecut, in adevr, cu rangul de Pitar,
care-i da dreptul la noblete, prin hotarirea data la 6 Iulie 1821,
recunoscandu-1 drept nobil, a hotarit s fie trecut in parea I-a a
cartii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Hotin.
Neconfirmat.

Insenindri.
Romani din Moldova.
8*

www.dacoromanica.ro
116 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

44. Rossia (Rosetti)

Medelnicerul Vasile Mihail, fiul lui Rosst, de 39 ani, prin


alegerea nobilimii e Deputat in Sfatul Suprem al Regiunii Basa-
rabiei. Vkluv, n'are copii. StApAneste avere imobil, prin moste-
nire, mosiile: 5ibutin%i, pe care sunt 120 curti de sAteni, Cormani,
cu 76 cursi, prin schimb, Romancbluti, cu 147 curti, Carlacu, cu
413 cursi, pe temeiul unei hotriri judecAtoresti, Chelmesti, cu
130 curti, Trinca, cu 108, jumdtate. din satul Mosinei, cu 37, si
jurntate din satul Culighievca cu 80 curti de steni in Tinutul
Hotin si mosia Verdemeti din Tinutul Tighina, dobAndit prin
cumpdrare si pe care sunt 20 curti de gteni, si afard de aceasta
are 1500 suflete de tigani serbi de ambe sexe. Spita neamului:
Iordache Rosslt Vel Vornic, fiul su Constantin RossAt Logoft,
fiul acestuia Mihail Rosgt Medelnicer, fiul acestuia Vasile Rossdt,
doveditorul de acum al nobletei; Medelnicerul Vasile RossAt si-a
dovedit obArsia nobild cu actele de mai jos: 1. Copie certificata
de pe inscriptiile incrustate pe vasele sfinte dela biserica Sf. Ierarh
Nicolae care se and in Iasi si tot o copie certificat de pe un hrisov
al lui Antonie Rossit Voevod, dela 29 Martie 7185 (1677), din care
acte se vede Ca' Antonie Rossat a domnit in Moldova, a intemeiat
un scaun Mitropolitan pe lang6 biserica Sf. Nicolae, a daruit veseld
si cA el, Antonie, a avut trei fii: Alexandru Voevod, Iordache
Voevod si Enache Voevod ; 2. Un document dela Divanul Moldovei,
dat la 18 Martie 1796 in pricina pentru mosiile Mdcsinesti si Ghi-
leti, asezate in Tinutul Neamt, intre Medelnicereasa Maria Rossl
si diferite persoane, in care se arat c'd Medelnicereasa a fost sotia
fiului lui Constantin Rossn, care avea rangul de Logofdt si c'e.' el,
Constantin, a fost fiul lui Iordache RossAt, care avea rangul de
Vel Vornic, pe care Boieri, adic pe tat:6 si pe fiu Divanul i-a gdsit
iscdliti pe o tranzactie privitoare la o avere in anul 7253 (1745)
si pe un act de hotarnicire dela 26 Iunie 7256 (1748); 3. Dou
porunci Domnesti, a lui Mihail Sutzo Voevod, dela 30 Octomvrie
1793, si a lui Alexandru Kallimah Voevod, dela 26 Iunie 1798,
cu privire la niste pricini, porunci din care se vede a numita
Medelnicereag Maria Rossdt a fost sotia Medelnicerului Mihail
Rosst, iar acesta a fost fiul Logortului Constantin RossAt;
4. Un act dela 12 Iulie 1795, int6rit de Divan, privitor la vanzarea

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 117

de care un oarecare Ifrim Vicul a unei vii din satul Buldesti


in care se aratd cd actualul doveditor de noblete Vasile Rossdt e
fiul Medelnicerului Mihail Rossdt ; si 5. Un document al Domni-
torului Moldovei Kallimah Voevod, dela 13 Noemvrie 1812, intrit
de Visternicul Iordache Rosst i In care document numitul
Domnitor aratd eh' neamul Rossdtestilor i are obArsia dela Antonie
Rossdt Voevod care a domnit In Moldova In 1676, printre ai cdrui
urmasi II socoate si pe Vasile Rossilt, cu care prilej Ii spune Spdtar.
Dar Comisiunea, care a functdonat pentru cercetarea dovezilor
privitoare la noblete, procednd la rezolvarea cererii care i-a fost
fcut In acest scop, a gsit necesar sd aducd urmtoarea judecatd:
IntAi, desi nu existd Indoial c Antonie Rossdt Voevod a domnit
In Moldova In 1676 si cd a avut trei fii printre care si pe Iordache
Voevod, totusi declaratia doveditorului cd se trage din acest
Rossl Voevod i cd strdbunicul sdu Vornicul Iordache Rossdt, e,
In adevr, fiul acelui Voevod numai prin faptul c acel Domnitor
a avut un fiu cu numele de Iordache, e cu totul neindestuldtoare
din cauzd cd fiul Domnitorului a fost Iordache Voevod, lar strau-
nicul sdu avea rangul de Vornic i cd cel dintai, precum reiese din
hrisov, a existat incd in anul 7185 (1677), iar cel din urm, potrivit
lmuririi Divanului din documentul ardtat mai sus, iscdlea hartii
In anul 7256 (1748), e indoelnic ca un fiu de Domnitor, artat
drept Voevod, s renunte la rangul de Domnitor i sd-I la pe acela
de Vornic i trebue presupus cd cei doi Iordache amintiti mai sus,
adicd Voevodul i Vornicul au fost cloud persoane diferite 1), cu
atat mai mult cu c't intervalul Intre epocile cAnd, dupd cum
15mureste cu acte, a trilit unul i celalt, nu e mic, judecand c dacd
acel fiu de Domnitor e ardtat de tatd1 sdu inteun hrisov din anul
7185 (1677), e firesc cd pe vremea aceea era In varstd, pe cand
Vornicul, isclind hrtii In anul 7256 (1748), fireste csd putea
mai trdiascd ; si al doilea, cu privire la rangul de Spdtar luat de
doveditor, desi potrivit regulii stabilitd prin punctul trei al Uca-
zului, care nobili, nobilii de aici pot sd se bucure de ranguri Mol-
dovenesti, pe care s'au invrednicit sd le primeascd prin caftanul

1) Vornicul era un nepot de vAr al lui Beizadea lordache. TatAl sail, Las-
carache, era fiul lui Constantin Rosetti, fratele lui Antonie-Vocla. R. Rosetti.
Familia Rosetti. Bucuresti, 1928. Arborele genealogic.

www.dacoromanica.ro
118 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

care le-a fost acordat pentru merite ; dar intru cat pe de o parte
In documentul Domnitorului Kallimah nu se arata ca doveditorului
Rossat i s'ar fi acordat un caftan pentru merite prin regula sta-
tornicita in Moldova, ci numai vorbindu-se despre altceva era
trecut ca Sptar, iar pe de alt parte Comisiunea avand in vedere
o nota care a fost adresata Consulului General Rosienesc din Ia0,
Pini, din partea Domnitorului Kallimah, iar dela Consul adus
Autorittilor Regiunii acesteia si in care Domnitorul amintit a
declarat, ca e surprins ca Medelnicerul Vasile Rosst se &A drept
Spatar, pentruca n'a fost distins cu acest rang i ca, facandu-se
cercetri, s'a descoperit c si l-a insusit pe nedrept, a rugat el,
Rossat, pe copistul Divanului, Teodor, s-i transcrie dou atestate
care au fost compuse de el, unul din partea Divanului, altul din
partea Printului Kallimah, poruncindu-i lui Teodor s lase in acele
atestate locuri libere pentru rangul lui Rosst; cand ins, dup
transcrierea acestora de catre el, le-a dat lui Rossat, a vzut pe
urma ca in documentul iscalit de Print rangul de Spatar e scris
de o mana strina care imita scrisul lui Teodor, apoi el, dupa con-
vingerea lui Rosst a scris acest rang si in documentul Divanului,
care fusese isclit, incredinrandu-1 ea aceasta se lace cu stiinta
Printului ; dar ea Vasile Rossat are rangul de Medelnicer, aceasta
se vede din cartea Domnitorului Moruzi din 1806; de aceea, prin
incheierea data la 10 Decemvrie 1821, a hotrit sa fie trecut in
partea I-a a cartii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Hotin,
ca unul care si-a dovedit obarsia prin documente incontestabile
numai dela strbunicul Vornicul Iordache Rossat, a carui existenta,
dupd actele care au fost prezentate acum, se dovedete nu mai
departe decat la anul 7253 (1745), cu conditia eh, daca Vasile
Rossat va mai prezenta alte documente, pe temeiul crora obaria
sa ar fi mai indepartatd decat 100 ani, in acel caz i se &A dreptul
sa ceara trecerea lui in acea parte a crtii genealogice, care e desti-
flea unei asemenea obarsii.
Dosarul lipsWe.

Insemniiri.
Dupl traditia familiala, Rosetti ar fi originan i din Genova,
de unde ar fi venit in sec. XIII la Constantinopol, dela sec. XVII

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 119

asezAndu-se in Moldova 1). Medelnicerul Vasile Rosetti-B6Idnescu


(t 1834), petitionarul, insusindu-si rangul de s'Atar, dup pacea
(lela Bucuresti a trecut samovolnic Prutul, in fruntea unui grup
(le1,igani-serbi, fr s se supund regulilor carantinei. Guverna-
torul Sturdza 1-a pedepsit cu arestd la cetatea Ismail. In fruntea
opozitiei, alcguit de parveniti, medelnicerul a fost ales in 1818
deputat al Sfatului Suprem. In 1821, generalul Inzov 1-a inde-
pdrtat dela alegerile nobilimii. In Basarabia, el s'a judecat cu
Sturdzestii, pretinzand CA imprtirea mosiilor fAcut in 1726 in
legdtur cu strdbunica sa, Maria I. Sturdza, ar fi nedreapt 2).
In 1821, s'au refugiat in Basarabia dragomanul Scarlat Rosetti-
Bibica si vistierul Iordache Rosetti-Roznpvanu (1764-1836),
insotit de fiii si, Nicolae (1794-1858) si Alecu (1798-1853).
Fiicele lui Nicolae: Pulcheria, s'a mgritat cu baronul C. Rosen ;
Maria, cu generalul conte L. Sollohub, iar Roxandra, cu M. I.
Saburov (div.), apoi cu C. A. Lisin 3).
Familia Rosetti 4) din Basarabia, cu urmasi existenti i astzi,
n'are nicio insemndtate. Se trage din stefan Rosetti, inscris in
1848 in partea VI-a a c'rtii nobilimii basarabene, fiul stolnicului
Costache (se pare cd a fost inmormntat in 1809, la Ttresti-
Upupa) 5), al cgrui tat era spdtarul stefan Rosetti (1714) 6).
Familia Rosetti-Baldnescu nu mai existd in Basarabia.

44 a. Rossat (Rosetti)
Medelnicerul Lupu RossAt, de 37 ani, nu ocupa sluj136, locueste
in Tinutul Orhei. Cgatorit cu Safta Cuza, are un fiu, pe Nicolae,
de 15 ani. Sfpaneste prin mostenire mosia TiOnesti din Tinutul
R. Rosetti. Note genealogice f i bibliograf ice despre familiile Bulzus f i
Rosetti. Analele Academiei Rom. S. II, T. XXVIII, Bucuresti, 1906, p. 3, si
R. Rosetti. Amintiri.
F. Wiegel. Observa(ide asupra strii actuale a Basarabiei (1823).
Din trecutul nostru, Nr. 25-27, 193, p. 23.
Dosarul Nr. 533, 1847, 146 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
5) Biserica din Tdtdresti, ziditd pe la 1795, a ars acum vreo sase ani, cAnd
s'a distrus si mormntul lui C. Rosetti. Com. de A. D. Inglezi.
9 Strdnepotul lui Manolache Const. Rosetti, nepotul de frate al lui An-
tonie-Vodd. R. Rosetti, Familia Rosetti. Op. cit., Arborele genealogic. De comp.
notele noastre in V jara Basarabiei, Nr. 2-3, 1939, p. 169, si Din trecutul nostru,
I IV, 1939, p. 58.

www.dacoromanica.ro
120 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Orhei, pe care sunt 70 curti de ateni vi 12 familii de tigani verbi.


A prezentat la Comisiune Cu privire la originea sa: 1. 0 poruncA
a Domnitorului Constantin Moruzi Voevod, dela 31 Martie 1781,
data' &Are slujbavii delegati s despart o portiune de pmnt
la movia Sipoteni pentru sotia Pitarului Gheorghe Rossn, Irina;
2. 0 porunc6 a Domnitorului Alexandru Moruzi Voevod, dela
17 Mai 1805, &are Sdrdarii Orheiului, cu privire la pricina referi-
toare la portiuni din movia C6rabAveni vi Bravicea, in care dovedi-
torul Lupu Rosgt e trecut cu rangul de Medelnicer. Dup cerce-
tarea acestor documente, Comisiunea, care a functionat in acest
scop, neincredintandu-se numai din declaratia doveditorului, c6 e
fiul sus artatului Pitar Gheorghe Rossgt, a Idsat aceast chestie
necercetat, iar pe temeiul rangului doveditorului Lupu RossAt
a hotArit s' fie trecut in partea I-a a crtii genealogice, pentru
Tinutul Orhei, despre care fapt vi-a dat incheierea la 10 Decem-
vrie 1821.

I nsenzneiri.
Safta moare in 1850, la Costevti-Iavi 1). Fiul ei, Nicolae,
ca vi nepotul, Mihail, literat 2), mor vi ei. Gradul de inrudire al
acestei ramuri, cu familia Rosetti, nu s'a putut stabili 'Meg.
Documente.
I. Traducere din moldovenevte. Noi, Constantin Dimitrie
Moruzi Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Prii Moldovei.
Cinstitului vi credinciosului Boier al Domniei mele, d. Iancul Razu,
biv Vel Spdtar, SArdar Stolnicul loan Carp vi Medelnicerul Andrei
Donici, se face vtire c Domniei mele a dat jalobA Boierul nostru
Gheorghe Rosat, Pitar, ardtand c6 sotia d-sale Irina Rossgt are
In hotarul Sipotenilor cAteva prti danii vi cump6r6turi cu zapise
incredintate, in care movie avand vi Paharnicul Darie Donici
alte pArti ale sale, in trecutere zile s'au rnduit cu cartea Domniei
mele pe d. Stolnic loan Carp vi Medelnicer Andrei Donici, ca
s mAsurati prtile ce se vor dovedi cu dreptate cd are d. Pahar-
nic Darie Donici. Deci acum cerand vi d. Pitar Gheorghe ca sA

Din trecutul nostru, Nr. 21-24, 1935, p. 44.


G. Bezviconi. Ciirturarii Basarabeni. Chiindu. 1940, p. 21.

www.dacoromanica.ro
PA RTE A 1 121

se aleaga partile ce are jupaneasa d-sale intr'acel sat cu zapise,


pentru aceasta iata scrim d-v. i v randuim cand veld merge de
yeti alege partile d-lui Paharnic Darie la acel sat, s faceti cercetare
scrisorilor ce va avea numita jupneasa, fiind de fa-Va. i toti
razesii acelui sat, i cate parti se vor dovedi ca are fara pricina cu
zapise 1ncredintate danii i cumparatura, s le masurati In stanjeni
si 84 le deosebiti punand i pietre hotare i sa faceti marturii anume
aratand suma stanjenilor cat au iesit, iar care marturie aducan-
du-se aici i cetindu-se de d. vtori Logofat, de se va gasi ca este
facuta cu dreptate i cu primirea tuturor, s se intareasca si de
catre Domnia mea stapanire. Aceasta scriem. Iar cand vreo parte
nu se va odihni cu cercetarea i hotarirea ce veti face, atuncea le
puneti zi de termen s vie la Divan. 1781 Martie 31. A citit Vel
Logofatul. A tradus intocmai din moldoveneste Registratorul Cole-
gial Carol Ioan Bohus I.
II. Traducere din moldoveneste. Noi, Alexandru Constantin
Moruzi Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Tarii Moldovei,
cinstiti i credinciosi Boieri ai Domniei noastre, Sardari ai Orhe-
iului, vi se inainteaza o jalba care ne-a fost facuta de Medel-
nicer Lupu Rossat cu aratarea ca pe temeiul unor dovezi
scrise are in corpul mosiilor Carabseni i Bravicea parti pe
care le-au stpanit printii sai, iar dupa moartea lor, rmanand.
mic, n'a putut s profite de proprietate, iar acum cere sa-i fie date
aceste prti in stpanire; ca urmare va poruncim s adunati
razesii de pe mosiile amintite i daca, dupa cercetarea actelor
amanduror partilor, va puteti convinge ea i petitionarul Rossat
are parti in mosiile aratate, eliberati un certificat judecatoresc
pentru stpanirea lor ; dupa aceea, s delegati oameni. priceputi
dintre mazilii acelui tinut ca, ducandu-se la rnoiile pomenite si
In fata, gat a razesilor acelora, cat si a petitionarului Rossat, pro-
cedand intocmai dup certificatul judecatoresc al d-v. i dup
alte dovezi pe care le-ar prezenta amandoua par*, cate parti
din mosiile aratate se va stabili apartin lui Rossat, sa le des-
partiti i &A le hotarniciti i sa-i eliberati pe urma si un certificat
de hotrnicie, cu aratarea semnelor i nurndrului stanjenilor, cu
atat a mazililor delegati, cat si a razesilor si a tuturor
persoanelor care se vor gasi la hotarnicire, precum i cu adeve-
rirea d-v., deed acest certificat 11 veti gasi drept, ca petitionarul

www.dacoromanica.ro
122 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Ross6t, dup aceast hotrnicire cu consimtdmantul general al


tuturor, s poat st6pAni neturburat acele pArti ; dac4 ins s'ar
isca pricini i nemultumiri cu prilejul cercefrii i hotarnicirii,
s" nu puneti semne de piatr, ci intocmind certificatul i planul
locului, s4 stabiliti amnduror prtilor un termen ca s se intl.-
tiseze la Divan pentru hotArirea imprejurrilor cu dreptate. 17 Mai
1.805. A citit Ve! Logofdtul. A tradus din moldoveneste intocmai
Registratorul Colegial Carol Ioan Bohus I.

45. Sallos
Vtori Visternic Iordache Sallos, nu ocupd slujbg. CAsatorit cu
Blasa Sernovodeanova, are copii: pe Secretarul Colegial Nicolae,
de 30 ani, Secretarul Colegial si Sulgerul Moldovean Iordache, de
29 ani, Grigore, de 27 ani, Secund-Cdpitanul de cavalerie Miha-
lache, de 24 ani, Locotenentul loan, de 21 ani, Sultana, mritatd
cu Consilierul Titular Bodescu, si Maria, mAritat cu Colonelul
Selivanov. N'are pmnt, afar de o cas6 asezatd in orasul
si 2 grddini in apropierea Chisinului si in Tinutul Tighina.
Spita neamului: Vtori Visternic Iordache Sallos, actualul dovedi-
tor de noblete, a avut copii: Nicolae, de 30 ani, Iordache, de 29
ani, Grigore, de 27 ani, Mihalache, de 24 ani, i Ioan, de 21 ani,
fete: Sultana si Maria. Cu privire la obArsia sa nobil, doveditorul
prezentat diferite documente, pe temeiul cdrora Comisiunea a
hotarit: intru cAt potrivit regulilor dup care se conduce Comisiu-
nea, reguli intemeiate pe privilegiile acordate Atotmilostiv pentru
aceast Regiune, documentele artate mai sus, precum i rangul de
vtori Visternic sunt socotite insuficiente pentru dovedirea rangu-
lui de noblete, ci dau petitionarului numai o noblete personal,
din care cauz." s4 i se inapoieze documentele MI% s6 i se satisfacd
cererea cu privire la trecerea in lista nobililor acestei Regiuni. In ce
priveste ins pe fiul sAu Secretarul Colegial Iordache Sallos, ca
unul care are rangul Moldovenesc de Sulger, primit pe temeiul dove-
zilor prezentate inainte de expirarea termenului de 18 luni prevkut
de tratat, prin urmare ca unul care-i d dreptul la o noblete efec-
tiv6 si la trecerea lui in partea I-a a crtii genealogice, potrivit
continutului Ucazului acordat Atotmilostiv nobilimii ; chiar azi
s fie inscris numele Sulgerului Iordache Salios in lista nobililor

www.dacoromanica.ro
PARTEA 1 123

Tinutului Orhei, cu eliberarea unui certificat despre acest lucru


clela Comisiune, precum si doi fii ai si, care se gsesc In serviciul
militar, ca unii care au grade ofiteresti, ce le dau dreptul la noblete,
s fie recunoscuti drept nobili local', de lndat ce vor face cereri
la Comisiune, prezentnd si actele respective pentru gradele lor.
Dosarul lipseste. Neconfirmati.
Insemneiri.
Greci romnizati.

46. Scortescu
Secretarul Gubernial Grigore Scortescu, de 35 ani, face servi-
ciul la personalul Arhiepiscopului Chisinului. Vkluv, n'are copii.
N'are avere imobil, locueste In orasul Chisinu. Spita neamului:
Miron Scortescu, Sulger, fiul sdu Secretarul Gubernial, actualul
cloveditor al nobletei. Din cartea Domnitorului Moruzi din 1806
se vede c4 Miron Scortescu'a avut rangul de Sulger, care-i d dreptul
la noblete, iar a doveditorul Grigore e fiul lui Miron, a prezentat
la Comisiune un certificat care i-a fost eliberat de ctre nobili ; de
aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor
privitoare la noblete, recunoscAnd pe Grigore Scortescu drept no-
bil, dupd rangul tatlui su, prin incheierea dat la 29 Septemvrie
1821, a hotdrit 86 fie trecut In partea I-a a crtii genealogice, pentru
Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar certificatul nobililor. Neconfirmat.
Insemniiri.
Romni din Moldova 1). Familia Scortescu nu mai exist In
Basarabia.

47. Stamati
Fratii Stamati: Consilierul Titular Constantin, de 29 ani, Con-
ilier ales de nobilime la Guvernul Regional. Cancelaristul Gheorghe,
de 25 ani 2), serveste la cancelaria Tribunalului Civil. Necdstoriti.
StpAnesc prin mostenire In Tinutul Orhei mosiile: Glesti, cu
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1835, p. 18.
S'a nAscut In 1802, la Ia.si, iar Constantin, pe la 1786.

www.dacoromanica.ro
124 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT g NISTRU

760 desetine i 24 cursi de sateni, Tutoveni, cu 360 flci de pamnt,


Lunca Mare, cu 294 stanjeni de pmnt, plus 40 suflete de Sigani
verbi,. Spita neamului: Toma Stamati, Ve! Paharnic, fiii sgi: Con-
stantin i. Gheorghe, doveditorii de acum ai nobleSei. Pentru dove-
direa obariei lor nobile, au prezentat documente judectorWi
dela Tribunalul Civil al Basarabiei, Nr. 77 dela 30 Septemvrie
1813, pentru moia Gleti, Nr. 198 dela 27 Ianuarie 1814, p entrm
moia Tutoveni i actul de cumpArare pentru moia Lunca Mare
dela Medelnicereasa Crucerescu, dela 15 Iulie 1806, din care se
vede c6 r6posatul tata' al doveditorilor, Toma Stamati, a avut
rangul de Vel Paharnic. Afar de aceasta reiese qi din cartea Dom-
nitorului Moruzi Voevod din 1806, cd numitul Toma a avut rangul
de Paharnic. De aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cer-
cetarea documentelor privitoare la noblete, recunoscand pe dove-
ditorii Constantin i Gheorghe Stamati drept nobili, dupd rangul
tatalui lor, prin Incheierea dat la 31 August 1821, a hotrit sh fie-
trecuti in partea I-a a cArSii genealogice; pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete.

Insemnari.
Romni din Transilvania, care, credem, c se coboar din
Stamati-Stramatur 1), dup tradiSii familiale originan i din Italia 2)-
sau Spania 3). Deviza familiei: Honor lex Dei . Iacob Stamati
(1748-1803) a fost dela 1792 Mitropolit al Moldovei. Fiul fratelui
&d'u Teodor, Toma, paharnic, In 1811 parcAlab la Hotin, a murit
In 1817, la Chiingu. Fiul sdu, Costache (1786-1869), scriitor de
seamg, influenSat de scriitorii rui P. Svinin i Pukin, prezint
mare Insemndtate cultural ca un reprezentant al Basarabiei, care
a Sinut un strans contact, In prima jum6tate a secolului, trecut,
cu Romnii din Principate i OrSile austriace 4). Membru onorar

C. C. Stamati-Ciurea, Opuri dramatice. Prefat.


Din trecutul nostru, Nr. 15-16, 1935, p. 4.
A. Gorovei, Familia Stamati din Folticeni. Din trecutul nostru, Nr.
31-34, 1936, pp. 91-95.
E. Dvoicenco, Vieala ;si opera lui C. Stamati. Bucureti, 1934.
A. Gorovei, Contriburii la biogralia lui C. Stamati. Analele Academiei,
Rom. S. III, T. V, Bucurqti, 1931.
Din trecutul nostru, Nr. 6, 1934, i Nr. 15-16, 1935.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 125

al societatilor academice din Bucuresti, Odessa, Iasi s. a. Din cd-


gtoria sa cu Ecaterina Tudorache Ciurea (t 1835) a ldsat un fiu,
Constantin (1828-1898), scriitor cu o educatie enciclopedick asa
.ca i fratii si (din a doua cdsdtorie a lui Costache, cu Sultana von
Gafenko): Mihail (1838-1907) si Nicolae (1851-1923) 1). Din
.cdsdtoria lui Constantin C. Stamati-Ciurea cu Maria A. Fischer
-von Albach. (1839-1899), printre alti copii s'au ndscut 2): Mihail
<1862-1930), mosier cu vazd 3), Leonida (1867-1926), un publi-
-cist erudit, Olga, mdritatd cu fiul Mitropolitului Bucovinei Silvestru
Morariu-Andrievici, i Melania (t 1935), femee de bine, mritatd
ministrul plenipotentiar stefan Grecianu (t 1933) 4). Familie
inalte traditii culturale. Stamati din Folticeni se trag dintr'o
nepoata a Mitropolitului Iacob, mdritatd cu protopopul Iftimie
Rata, zis Stamati 5).

48. Sturdza
Consilierul Colegial loan Mihail, fiul lui Sturdza, de 33 ani,
locueste in orasul Chisindu. Needsdtorit. StapAneste, in Tinutul
Orhei moiile Crasnaseni, cu 71 curti, Poiana Bularda, cu 10 curti
(le sdteni, in Tinutul Iai mo.iile Cotiugeni i Ciuciueni, cu 187 curti
de sdteni, in Tinutul Hotin mosia Trdsduti cu 206 curti de sdteni,
precum i mosiile dobandite prin cumpdrare Cotildu i Onteni,
cu 95 curti, Noua Sulit cu 204 curti de sdteni, osebit 42 familii de
tigani serbi. Spita neamului: Vel Logofdtul Mihail Sturdza, fiul sdu
Consilierul Colegial loan, actualul doveditor de noblete. Cu privire la
-obArsia sa nobild, a prezentat Comisiunii documentele: 1. 0 tran-
zactie incheiatd cu Mitropolitul Moldovei cu privire la 23 suflete
de tigani, din 1804, cu iscliturile Mitropolitului, Episcopului Hu-
silor, si a ctorva Boieri de rangul intai ; 2. Un document dela

Dosarele Nr. 573, 1840, 24 file, si 554, 1827, 59 file. Arhivele Stat. din
Chisingu.
Arhivele d-nei Maria P. Economu (Craiova), T. M. Stamati-Ciurea (Ho-
tin) i Georges Grecianu (Paris).
2) Tatgl d-nei Maria P. Economu si al lui Teodor Stamati-Ciurea, prim-
prqedinte de Tribunal la Hotin. Mama lor: Ana von Wittmann.
Pgrintii distinsului publicist din Paris, Georges Grecianu, i ai Marchi-
zei Maria du Pin de La Gurivire, in prima cgsgtorie Contesa de Kerguern.
A. Gorovei. Familia Stamati din Folticeni. Op. cit.

www.dacoromanica.ro
126 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Domnitorul Moruzi, din acelai an, pentru Intarirea acelei tranzactii


incheiate, In care documente tatl doveditorului, Mihail Sturdza,.
e trecut cu rangul de Vel Logofat ; 3. Un document cu privire la
Impartirea averii Intre doveditor i fratele su Alexandru, certifi-
cat de Boierii Moldoveni i de Guvernul de acolo In 1813 i din
care se vede ca Ioan Sturdza e fiul Marelui Logofat Mihail Sturdza ;
i 4. Diploma Nr. 207 dela 4 Octomvrie 1818, aratand ca doveditorul
loan Sturdza a fost Inaintat dela rangul de Spatar la acela de Con-
silier Colegial la 19 Noemvrie 1817. Dup cercetarea acestor do-
vezi, Comisiunea, care a existat In acest scop, gasindu-le suficiente,.
prin Incheierea data la 22 August 1821, a hotarIt ca, Consilierul
Colegial Ioan Sturdza s fie trecut In partea I-a a cartii genealogice,
pentru Tinutul Orhei. Dosarul lipsete.
insemniri.
Romani din Moldova, cunoscuti din sec. XV 1). Petitionarul 2)
a fost mareal provincial (1822-25 i 1841-50), frunta de a
distinctie rara, ctitor al bisericii din Noua Sulita 3), MO care a
fost Inmormntat la 25 Mai 1863. Nepoata lui de frate, Olga,
s'a maritat cu printul M. A. Obolenski, tatal general-guvernatorului
Finlandei printul I. Obolenski. O ruda 4) a petitionarului, Scarlat
(t 1816), casatorit cu Domnita Sultana C. Moruzi (1762-1839), a
fost primul guvernator al Basarabiei (1812-1813) ; fiul &du, Ale-
xandru Sturdza (1791-1854), Insurat cu fiicele dr. C. W. von Hu-
feland, diplomat i ilustru apologet 5), Impreuna cu sora sa, Ro-
xandra (1786-1844) 6), maritata cu ministrul de externe din
Weimar contele A. G. Edling (1771-1841) 7), s'a bucurat de.
1) A. A. C. Sturdza, Rgne de Michel Stourdza, Paris. 1907.
3) Dosarul Nr. 576, 1844, 56 file. Arhivele Stat. din Chisinu.
Din trecutul nostru, Nr. 36-39, 1936, P. 1-81.
Cartea genealogia rusci. Ed. Vechimii Ruse s, Petersburg, 1875, vol.
II, p. 172. Contele A. Bobrinski. Op. cit. Vol. I, p. 319.
Dosarul Nr. 563, 1834, 46 file. Arhivele Stat. din Chisinu.
Arhiva Arhiepiscopului Neofit Nevodcicov, la Muzeul Soc. istorico-arheo-
logice bisericesti din Chisintiu. Arhiva Printului M. A. Gagarin (Bruxelles).
Sora lor, Elena (t 1818), s'a mdritat cu diplomatul D. P. Severia
(1791-1865).
Dosarul Nr. 239, 1841, 12 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
A. S. Sturdza. Prinos In amintirea contesei Edling. Odessa, 1848.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 127

atentia Impratului Alexandru I, a lui Capo d'Istria vi a altor ce-


lebritAti ale timpului. Fiica lui Alexandru, Maria (1823-91), s'a
mritat cu ambasadorul print E. G. Gagarin (1811-1886), fiul
ei, Grigore (1840-1904), movtenind un fideicomis In Basarabia
v'i numele de print Gagarin-Sturdza (inscrivi in partea V-a a cgrtii
nobilimii basarabene, In 1834; deviza: Utroque clarescere pul-
chrum ). Vrul lui Alexandru, Mihail Sturdza (1794-1884), a fost
Domn al Moldovei ; fiica sa, Maria, s'a mdritat cu printul Gr. A.
Gorciacov. Sora Domnitorului, Elena, s'a mdritat cu Alex. Ghica
(fiul lor a fost Grigore Ghica-Voda (1804-57), iar fiica, Elena, s'a
mdritat cu P. 5ubin, veful vdmilor din Basarabia),apoicu al doilea
guvernator al Basarabiei, generalul I. M. Hartingh (1768-1831);
ea a murit la Chivinki, la 20 August 1831. Nepoatele de fiu ale lui
Ionit Sturdza-Vod (1822 - 29) au fost: printesa Ecaterina C.
Moruzi (1826-91) vi Pulcheria P. Kevco, mama Reginei Natalia a
Serbiei. Familia Sturdza nu mai exist in Basarabia.
49. Suhanov
Colonelul vi Cavalerul Alexandru 5uhanov, de 49 'ani, In re-
tragere. Ustorit cu fata Colonelului Bemiteim, n'are copii. Sotia
stapAnevte In Tinutul Orhei satul oldnevti, in care sunt 140 su-
flete de sneni de sex brbdtesc vi osebit de aceasta 5 familii de ti-
gani verbi. Spita neamului: Generalul-Maior Dgnil 5uhanov, fiul
ski Colonelul Alexandru, doveditorul de acum al nobletei. Spre a-vi
dovedi rangul, a prezentat formularul de serviciu care i-a fost eli-
berat dela regimentul de husari din Olviopol vi in care e trecut ca
trgandu-se din nobilimea Moldoveand, ucuzul cu privire la retra-
gerea la pensie, care i-a fost eliberat de Departamentul de Inspectie
vi Rescriptele pentru Ordinele care i-au fost conferite. Afar de
aceasta, a 16murit in cerere cd defunctul ski tatd a servit In Rusia
ca General-Maior vi vi-a incheiat viata in anul 1815. Dup cerce-
tarea cgror acte, Comisiunea, care a functionat in acest scop,
recunoscAnd pe Colonelul uhanov drept nobil efectiv, pe temeiul
gradului ski vi al tatAlui gu, prin incheierea data la 26 Mai 1821,
a hotdrit s'a" fie trecut in partea I-a a crtii genealogice, pentru
Tinutul Orhei.
Lipsesc dela dosar formularul de serviciu vi Rescriptul pentru_
decoratie, pierdute In timpul unui incendiu. Neconfirmat.

www.dacoromanica.ro
128 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Insemndri.
Romni din Moldova, emigrati in sec. XVIII in Rusia. Colo-
nelul uhanov moare in 1828, la olddneti, fdrd urmai.

Documente.
I. Prin Ucazul Maiestdtii Sale Imperiale a Tarului Imprat
Alexandru Pavlovici, Autocratul Tuturor Ruilor, etc. etc. etc.
Prezentatorul acesteia, domnul Colonel i Cavaler Alexandru uha-
nov, de 46 ani, care precum se aratd in formularul de serviciu: se
trage din Nobilimea Moldoveneascd, face serviciul la Regimentul
de VAndtori aldri din Kiev, cu gradul de Cadet la 1 Ianuarie 783,
la Statul Major conducnor de coloand la 21 Noemvrie 791, inain-
tat Praporric la 5 Septemvrie 792, Sublocotenent la 18 Iulie 795,
mutat la Regimentul de Husari din Olviopol la 14 Ianuarie 797,
Locotenent la 15 Octomvrie 798, tabs-Rotmistr la 15 Octomvrie
799, Rotmistr la 17 Decemvrie 800, Maior la 14 Mai 808, Lt.-
Colonel la 16 Iunie 810; a luat parte la campanii i bdtlii efective:
la 792 in Polonia la 20 Mai ldngd tArgul Wytka, la 793 langd ceta-
tea Kamenita Podoliei, la 794 la 29 Mai lngd tArgul Heim, la 24
Octomvrie la asaltul Pragii, unde a condus coloana a 2-a sub co-
manda General-Maiorului Printul Lobanov-Rostovski, pentru care
a primit insigna de asaltul a Pragii, dela 21 Noemvrie 806 in limi-
tele Prusiei impotriva trupelor Franceze in btlie, la 13 Ianuarie
807 la targul Muronheim, unde a i fost gray rdnit cu un glont la
gt, la 2 Iunie la Friedland i in timpul retragerii spre Mill Niemen,
dela 28 Mai 808 in Moldova i Muntenia, dela 8 Aprilie 'Ana la 27
Mai la blocarea cetdtii Brdila, dela 2 pand la 21 Noemvrie a cloud
,oard la blocarea i cucerirea acesteia, dela 5 Aprilie 810 dincolo de
Dundre, la 22 Mai la luarea cu asalt a oratilui Bazargic, la infran-
gerea cavaleriei Turceti i captivarea insu0 a efului lor, Pehlivan,
ca prizonier, i pentru distinctie a fost inaintat la gradul de Lt.-
Colonel i a primit insigna de asalt, la 29 i. 30 la blocarea cetdtii
Vara, la 10 Iunie la blocarea oraului umla, la 23 Iulie la batillia
de alungare i. infrAngere a trupelor dumane de sub comanda
Marelui Vizir, pentru care fapt a fost decorat cu Ordinul Sf. Vla-
dimir gradul IV, dela 12 pand la 25 August la blocarea cetatii Rus-
ciuc, la 26 MO satul Batin la InfrAngerea retransamentelor si

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 129

bateriilor dumane i pentru distinctie a fost decorat cu Ordinul Sf.


Ana gradul II, la 10 i 11 Octomvrie in Serbia la atacul inamicului
dela Vidin sub comanda lui Mulla Pava la batalii efective, pentru
care fapt a fost decorat cu o sabie de aur cu inscriptia pentru vite-
jie, dela 18 Iunie 811 dincolo de 11'11 Dunarea, la 20 i. 22 la bata-
liile cu trupele Turceti i pentru distinctie a fost decorat cu sem-
nele de diamant ale Ordinului Sf. Ana gradul II; n'a avut concedii
acasa i nici amenzi, a fost calificat ca merita sa fie inaintat, iar In
anul trecut 1816, la 18 Aprilie, prin malta porunca a Maiestatii
Sale Imperiale, din cauza unei rani, a fost reformat cu gradul de
Colonel, cu uniforma i pensie cat jumatate din leaf ; pentru cer-
tificarea acestora i s'a eliberat acest papport dela Departamentul
de Inspectie al Statului Major al Maiesttii Sale Imperiale la S.-
Petersburg. 14 Noemvrie 1817. Au iscalit originalul: Subdirector,
General-Maior Kniajnin; 5ef al Sectiei, clasei a cincea, Kiselev.
II. Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Imparatul i Au-
tocratul Tuturor RuOor, etc., etc., etc. Sa fie cunoscut i tiut fie-
caruia, ea Noi pe Alexandru 5uhanov, care ne-a servit Lt.-Colonel,
pentru ravna i sarguinta dovedite in serviciul Nostru, 1-am con-
f erit i instituit Atotmilostiv In gradul de Colonel al Nostru, la 18
Aprilie 1816; i intru cat Noi aceasta coinferim i instituim, porun-
cim tuturor supuilor Notri sa recunoasca dupd cum se cuvine pe
acest Alexandru 5uhanov drept Colonel al Nostru i sa-1 stimeze
vi Noi ndajduim, Ca' In acest grad, pe care i 1-am conferit Atot-
milostiv, va proceda cu credinta si sarguinta, cum se cuvine unui
Ofiter credincios i bun. Pentru certificarea acestui fapt, am porun-
cit Marelui Nostru Stat-Major sa iscaleasca prezentul i sa-1 int-
reasca cu pecetea Noastra de Stat. Dat la S.-Petersburg, la 3 Mai
1819. Au iscalit originalul: ef al Marelui Stat-Major, Print Vol-
conski; General de serviciu, Zacrevski ; i Subdirector, General-
Maior Kniajnin I.
50. Suruceanu
Pitarul Casian Suruceanu, de 70 ani, nu ocupa slujba, locuete
in Tinutul Orhei. Casatorit, are fii: Ionit, de 32 ani, i Teodor,
de 23 ani, amandoi casatoriti, din care cel dintai face serviciul de
Vistier In Tinutul Tighina, iar cel din urma e Contabil la Vistieria
de acolo. Are avere imobila 370 stanjeni la moia Gaureni, 700
9

www.dacoromanica.ro
130 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

stnjeni la mosia Suruceni, 650 stanjeni la mosia Negresti, 680


stnjeni la mosia Tristeni, 1.140 .stAnjeni la mosia Pojoreni, 1.208
stAnjeni la mosia Horodca, 1.150 stanjeni la mosia Suruceni si
luat zestre, pe care se gAsesc 155 familii de gteni, osebit de aceasta
25 suflete de tigani verbi. Cu privire la obArsia sa nobil, Pitarul
Casian Suruceanu a prezentat: 1. 0 tranzactie Incheiat. Intre
LogofAteasa Elena Palladi si fiii lui Sucureanu, Ionit si Teodor,
la 30 Decemvrie 1813, pentru o parte din mosia Pojoreni, In care
tranzactie doveditorul de noblete e trecut cu gradul de Vel Pitar ;
2. Din cartea Domnitorului Moruzi din 1806, de pe care o copie
certificat se g6sea la Comisiune, se vede ca Suruceanu a fost
trecut ca Vel Pitar ; de aceea, Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor privitoare la noblete, prin lncheierea data' la
30 Aprilie 1821, recunoscand pe Suruceanu drept nobil, a hot6rIt
s" fie trecut, 1mpreun cu neamul, In partea I-a a cgrtii genealo-
gice, pentru Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar tranzactia dela 30 Decemvrie 1.813. Abia
In 1836, fiii pitarului sunt confirmati In drepturile de nobilime.
Insernairi.
Romni din Moldova. Mosieri din pArtile Suricei un p Ardias.
ce se vars6 In Isnov'el Mc Nistru. Pitarul Casian (t 1829) 1)
a fondat mnsstirea Suruceni-LApusna (1785). Ctitoria au menti-
nut-o fiii sAi: Ioan (t 1836), Insurat cu Ecaterina Bogdan, prep-
dintele biroului de hotArnicie, si Teodor (t 1830). Nepotul de fiu
al lui Ioan, loan Casian Suruceanu (1851-1897) 2), a fost un
arheolog erudit, intemeietorul muzeului dinVadul-lui-Vod, membru
onorar al Academiei Romne, elogiat de M. Kogalniceanu 3).
51. Tibiase
Vasile si Nicolae TAnase, fr ranguri, cel dintai de 32 ani,
iar cel din urm4 de 26 ani, nu ocup slujbe, 15i au domiciliul In
Tinutul Hotin. Necgsdtoriti. St6pAnesc In Tinutul Hotin a patra
2) Comunicarile P. S. Episcop Dionisie al Ismailului, Staret al mAndstirii
Suruceni-Lpusna.
2) Arhivele d-nei Elena Ianovski, Tatiana si Sergiu I. Suruceanu (Vadul-
lui-VodA):
5) Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, pp. 59-61.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 131

parte din mo0a Forosna, dobandit prin cumprare, afar de


prtile neimprtite, pe care locuesc 30 familii de steni. Spita
neamului: Vasile TAnase Jitnicer, fiul sgu Ve! Cpitanul de Dara-
bani TAnase, fiii si Vasile i Nicolae TAnase, doveditorii de acum
ai nobletei. Cu privire la obr0a lor nobila, TAnase au prezentat
actele artate mai jos: 1. Un hrisov al lui Grigore Ghica Voevod,
din luna Iulie 1777, In care spune despre tatal lor a e Boier i
ca a fost Vel apitan de Darabani, fiul Jitnicerului Vasile TAnase;
2. Un act dela Divanul Moldovean dela 27 Mai 1809, In care se
arat ca bunicul lor Vasile Tnase a fost Jitnicer ; 0 3. Un act de
donatie dela 11 Aprilie 1773, In care se pomene0e de asemeni despre
bunicul lor Jitnicerul Vasile Ilnase ; de aceea, Comisiunea, care a
functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la noblete, dup
examinarea actelor arAtate mai sus, prin incheierea dat la 23
Iulie 1821, recunoscnd pe Vasile i Nicolae Tnase drept nobili,
a hotrit s fie trecuti In partea I-a a crtii genealogice a nobi-
lilor, pentru Tinutul Hotin.
Lipse0e dela dosar certificatul Divanului dela 27 Mai 1809.
Insemnri.
Romni din Moldova 1). Urma0i necunoscuti.

Documente.
I. Noi, Grigore Alexandru Ghica Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Tarn Moldovei. Facem tire cu acest hrisov tuturor
cui se cade a 0i c iat' binevoind Domnia mea milostivitu-ne-am
dintru a noastr osebit' mil' dat-am danie i miluire Boierului
nostru Tnase, biv Vel C'pitan de Darabani, pe o fat de tigan
dintru ai notri drepti Domne0i strini tigani, anume pe Casandra,
fata lui Grigore Pnzarul, care fat de tigan s fie dreapt roab
Cu tot rodul ce va ie0 dintransa In veci, danie dela Domnia mea
hrisov de miluire neclintit i nerquit nici odinioara In veci,
punnd in a noasir Domneasc isclitur i pecete. S'a scris
la Scaunul Domniei mele In orapil Iaii intru a doua Domnie a
noastr in Moldova, la al treilea an, la anul 1777 Iulie 17. Isclit
Grigore Ghica Voevod. A citit treti Logort Hristodor. Pe copie
1) Dosarul Nr. 643, 1850, 60 file. Arhivele Stat. din Chisirau.

9*

www.dacoromanica.ro
132 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

e scris: conform Cu originalul, Deputat al Sfatului Suprem al


Bas arabiei, I anov.
II. Extras din certificatul original al Comitetului care a fost
Infiintat In Moldova pentru cercetarea actelor privitoare la moiile
Tinutului Hotin, din 5 Martie 1771. Scrisoare, scrisa de Sanda,
fata Floarei, nepoata Costatc51 i a lui Teodor Terte, in care se
arat c, avand pArti din moii In Tinuturile Dorohoi i Hotin sub
numele de Doroftiana in Tinutul Dorohoi jumtate de sat i In
cel al Hotinului prti din Ivancina, din Ivancinet 1) i Medveja,
cum se arat in hrisoavele Domneti, i Sanda neavand copii, nici
rude, apoi gsindu-se totdeauna In toate nevoile sub ocrotirea
Cpitanului de Darabani Tnase, fiul Jitnicerului Vasile Tnase,
a hotrit: toate prtile moiilor s'a le druiasc'd i le-a druit In
stpanire venicd lui Tnase, dandu-i hrisoavele i alte zapise
asupra acestor prti i obligandu-1 pe lang6 aceasta s-i pomeneasca
numele la biseric cat va tri ea i dupd moarte. Aa s-1 ajute
Dumnezeu. Martorii au isclit: Paharnicul Grigore, Nicolae fiul
Stolnicului i scriitorul actului de donatie Gheorghe. 11 Aprilie
1773. Alt scrisoare tot a Sandei, cu continutul ca" a &aria cu doi
ani in urm Capitanului de Darabani Tnase, fiul Jitnicerului
Vasile Tnase, toate moiile ce-i apartin In Moldova in Tinuturile
Dorohoi i Hotin, dandu-i i toate zapisele asupra lor impreun
cu o hartie a ei, iar pe urma fiind greu bolnav i crezand ca poate
sa i moar, de aceea a dat din nou aceast scrisoare pentru con-
firmarea stpanirii lui neturburate pe temeiul actului de donatie,
isclit de martori, in baza cruia a fost eliberat i confirmarea
Divanului din acelai an Iulie ziva 5, In care confirmare se vor-
bete de prtile moiilor Tinutului Hotin i anume: despre Van-
cicuti din hrisovul i uricul Voevodului, din anul 6943 (1434)
Octomvrie 8, precum i din hrisovul Voevodului Duca, din anul
7178 (1670) Iulie 17, i de asemeni din hrisovul Voevodului Duca,
atat in Vancuti, cat i In Medveja din Tinutul Hotin. 13 Mai
1.777. Referatul Divanului, aprobat de Grigore Alexandru Ghica
Voevod, dupa procedura judiciarg, care a fost intre Cpitanul de
Darabani Tnase i Nstasia sotia mazilului Ionit Cozdreanu
pentru jumdtate din satul Dotoftiana din Tinutul Dorohoi,

1) Vancicduti sau tvancicAuti cu vechea se1ite Vancinita sau Ivancinita.

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 133

hotarirea data' in favoarea CApitanului Tnase, ca ea' stpaneasca


pe temeiul actului de donatie al Sandei ; certificatul original a
fost isc6lit la 2 Iulie 1809, de care Vel Vornicul Teodor Bals,
Vornicul Nicolae Dimaki, Vornicul Dimitrache Bogdan, Pahar-
nicul Ionel Tutul. Pe copie e scris: conform cu originalul, Deputat
al Sfatului Suprem al Basarabiei, Ianov.

52. Teodor (Feodor)


Secretarul Colegial Iordache Teodor, de 58 ani, nu ocup slujbA,
locueste in Tinutul Ismail. CAsAtorit, n'are copii. N'are avere imo-
bil. Cu privire la obarsia sa nobil, Secretarul Colegial Iordache
Teodor a prezentat un document dela Domnitorul Constantin
Ipsilanti, din luna Aprilie 1807, din care se vede c4 i se conferise
rangul de Sulger, iar din chitanta Nr. 2.466 dela 3 Decemvrie 1818,
a Guvernului Regional, care i-a fost data, reiese c pentru serviciul
lndeplinit In aceast Regiune a fost inaintat la gradul de Secretar
Colegial. De aceea, Comisiunea, care a functionat peutru cerce-
tarea dovezilor privitoare la noblete, intemeindu-se pe faptul ca
a avut rangul de Sulger, care-i d dreptul la noblete, prin incheierea
data la 30 Noemvrie 1821, recunoscandu-1 drept nobil, a hotarit
s'A fie trecut in partea I-a a ertii genealogice a nobililor, pentru
Tinutul Ismail.
Dosarul lipseste. Neconfirmat.

Insemneiri.
Romni din Moldova. N'are urmasi.

53. Teodosiu (Feodosiev)


Asesorul Colegial Sandul Teodosiev, de 45 ani, Deputat ales
de nobilime in Sfatul Suprem. as4torit cu fata Banului Gheorghe-
Carp, Maria, are copii, fui: Constantin, de 18 ani, Alexldru, de
11 ani, loan, de 5 ani, Vasile, de 3 ani ; fete: Caterina, de 14 ani,
Salta, de 9 ani. StApaneste satele: Bonesti cu 99 locuitori,,
Inesti cu 94 locuitori, Bolconesti cu 80 locuitori, Cercenesti cu
30 familii, Serbeni cu 80 locuitori, Cunonesti cu 42, Larga cu 243.

www.dacoromanica.ro
134 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

familii, Cerbiceni cu 136 familii, jumtate din HArjauca cu 20 locui-


tori, Rzalia cu 20, jumdtate din Verejeni cu 26 familii, 787 stnjeni
de pinant vi a 8-a parte din Criva cu 22 familii de locuitori liberi,
osebit de aceasta mai are 468 suflete de tigani verbi de ambe sexe.
Cu privire la serviciul su, doveditorul a prezentat: 1. Un certi-
ficat care i-a fost eliberat dela Adunarea Genera16 a primului
Divan al Principatului Moldovei, la 5.Martie 1818; 2. Diploma care
i-a fost data' in ziva a 10 a aceleiavi luni, cu isclitura Domnitorului
Kallimah, vi din care se vede c6 doveditorul Teodosiev, continian-
duli serviciul la Guvernul de acolo, a fost inaintat treptat in grad
vi la urm distins cu rangul de Vel Medelnicer, iar in anul 1813,
la 11 Februarie, pentru serviciile aduse Tronului Rosienesc, distins
din Inalt ordin cu gradul de Consilier Titular vi in acelavi an, 11
lunie, dup alipirea Regiunii Basarabiei la Imperiul Rosienesc a
depus jurmntul ca supus, unde in anul 1818, Aprilie 29, pentru
serviciul grguincios, a fost distins din InaIt ordin cu gradul de
Asesor Colegial. Comisiunea, care a functionat in acest scop, dui:4
ce a cercetat actele artate i gsindu-le suficiente pentru noblete,
pe temeiul rangului fostului Vel Medelnicer Teodosiev, prin inche-
ierea data la 27 Iulie 1821, a hotrit s fie trecut in partea I-a a
crtii genealogice, pentru Tinutul
La dosar se afl statele de serviciu ale lui Teodosiev, care n'au
fost prezentate Comisiei din 1821.
In,semndri.
Greci romnizati. Teodosie Savici a emigrat din Trebizonda
impreun cu Const. Mavrocordat vi s'a cstorit cu Mriuta, fiica
lui Lupu-aga, apoi cu Anastasia, fiica medelnicerului loan Phili-
povici, a crui neam se ridic6 la 1595 1). Fiul lui Teodosie, Sandu,
petitionarul 2), a avut printre copiii si pe 3): Constantin, prep-
dinte al biroului de hotrnicie, insurat cu Sevastita Const. Canta-
cuzino ; Alexandru (1810-1866) vi loan (1815-1887), ofiteri
distinvi ; Ecaterina Donici i Safta (Sofia) Catargi 4).

1) Actele Comisiei din 1821, partea II.


3) Dosarul Nr. 251, 1846, 117 file. Arhivele Stat. din Chiin5.u.
3) Arhiva M. i V. I. Catargi (Chiqin4u).
9 Din trecutul nostru, Nr. 36-39, 1936, pp. 115-116.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 136

54. (Teodosiu) (Feodosiu)


Pitarul Teodosie, de 64 ani, nu ocupa slujba, locueste in Tinutul
lasi, in targul Telenesti, casatorit cu Ecaterina Chirica, are copii,
afar de fiul aratat la un articol special, fete: Maria, de 28 ani,
Nstasia, de 25 ani, Smaranda, de 19 ani, si Elena 1), de 14 ani.
Stapaneste in Tinutul Iai mosiile cumparate Telenesti i Pripiceni,
pe care sunt 623 cursi i osebit de aceasta 58 suflete de Sigani
,serbi de ambe sexe. Fiul &Au, Iordache Teodosiu, de 24 ani, fara
rang, nu ocupa sluiba, locueste tot acolo. Necsatorit. Are dela
tatal su jumatate din mosia Telenesti. Cu privire la rangul
doveditorul a prezentat o porunca ce i-a fost trimisa dela Caima-
camia Moldovei la 17 Decemvrie 1806 si in care e trecut cu rangul
de Pitar, si afara de aceasta s'a intemeiat pe cartea Domnitorului
Moruzi intocmita in 1806; de aceea, Comisiunea, care a functionat
in scopul cercetarii actelor privitoare la noblete, incredinSandu-se
din actul prezentat, precum si din cartea Domnitorului Moruzi, c
doveditorul are rangul de Pitar, prin incheierea data. la 13 Iunie
1821, a hotarit ca el si printeun articol special si fiul. &au, sa fie
trecuSi in partea I-a a carlii genealogice, pentru Tinutul
Insemneiri.
Romani din Moldova 2) desi se mai afirm ca fatal pitarului
"Teodosie (nascut la Iasi in 1758, mort In 1823) 3), administratorul
boierilor Catargi, era polonezul Gheorghe Kiseciski, imigrat in
Moldova in 1777 4). Familie cu tradiSii vechi 5). Fiul lui Iordache
(f 1870), Mihail (1852-1918), a fost maresal provincial (1905
1908) si presedinte al Blocului moldovenesc 6).
Documente.
I. Dela Caimacamie d-lui Pitar Teodosie. Intru cat necesitatea
cere un epistat la statiunea B410 din Sinutul Sorocei, infiinSat
pentru primirea fanului organizata de d-nii Ispravnici si care
1) Fiicele pitarului s'au maritat cu Ora, Alexe, Biberi i Talpd.
Arhiva D. I. Teodosiu (Chiind'u).
Inscriptiile de pe morminte la Teleneti.
5) M. Costdchescu. Satul 9i Tcirgul Telenesti, Iai, 1930.
5) P. Gore, Notife genealogice.
Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, p. 53.

www.dacoromanica.ro
136 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

trebue sa aduca fan la statiunile mele, i eliberarea fanului in


timpul transportului din partea aceea dela Mohilau la Iasi al ali-
mentelor si artileriei, precum si al altor trupe ruse ale Maiesttii
Sale Imperiale dupa insarcinarea d-lui Ban Stavre, gasindu-va
capabil, va numim i v poruncim ca, dupa primirea acesteia,
ducandu-va intai la d. Ban Stavre i luand dela el instructiunile
trebuincioase, cu privire la chestiunea aceasta, sa plecati
va ggsiti la statiunea aratata nelipsit, (land ordine atat pentru
primirea, cat i pentru eliberarea fanului, dupa cum va fi nevoie ;
trebue sa aveti grija ca ranul sa nu se risipeasca, pentruca in caz
contrar veti fi tras la o rgspundere severa; la eliberarea fnului
la statiunea aceea, sa luati chitanta dup care ati putea da soco-
teala. 17 Decemvrie 1806. Pe original au iscalit: Veniamin Mitro-
polit al Moldovei, Costache Ghica Logort, Costache Bals Logofgt,
Iordache Bals Visternic, Sandulache Sturdza Visternic, Constantin
Palladi Vornic, Iordache Rossat Visternic. A talmacit intocmai
tlmaciul Bulatov.
II. Divanul Principatului Moldovei. D-Iui Pitar Teodosie;
intru cat in pricina dintre d. Diamandide Ferole i casele decedatilor
Dimitrie i Hristodul Sangi, Divanul a dat o hotarire pentru
restul cuvenit lui Ferole dela casa lui Sangi i pentru 16 cai
30 iepe de montg, pentru care, dei vi s'a ordonat inch' in cursul
lunii trecute si a celei in curs s v duceti la mosiile lui Sangi
luandu-i, sa-i dati pe mana imputernicitului lui Ferole, dar din
cauza incetinelii dv. n'ati luat mgsuri pentru executarea poruncii
ce vi s'a dat. Imputernicitii lui Sangi, in ciuda poruncii Diva-
nului, au indraznit s vnda caii aceia de monta, in ce priveste
insa cei 16 cai de mai sus, care au fost retinuti, n'a mai ramas.
nicio pricing, dar pentru restul de 30 iepe, care se cuvine Inca sa
fie primite, vi se porunceste sa va duceti la mosia decedatilor
Sangi i, fard cea mai mica amanare, luand 29 iepe si un armasar
sa le predati in mainile imputernicitului lui Ferole, ca prin aceasta
s pun capat pricinei; in cazul ins cand imputernicitii lui Sangi
se vor opune i astgzi ca s va admita la aceasta, dupa cum va
porunceste Divanul, sa raportati Ispravniciei Sorocei i aceasta,
pe temeiul unei porunci data anume de Divan, va va da tot spri-
jinul pentru terminarea acestei trebi. 28 Iunie 1807. Pe original
au iscalit: Constantin Bals Vel Logoft, Lupul Bals Ve! Vornic,

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 137

Dimitrie Sturdza Ve! Vornic, Dimitrie Saul Postelnic. A tradus.


talmaciul jurat al Adunarii Regionale a Nobilimii Registratorul
Colegial Bulatov.
III. Petitia Pitarului Teodosie care Comisiunea instituita_
pentru cercetarea nobililor Regiunii Basarabiei; dupd cele relatate
mie 0 de mine primite a intiinta despre prezentarea Inainte acelei
Comisiuni, cu depunerea actelor pentru cercetarea lor, starea mea
batraneasca cuprinsa de o slbiciune bolnvicioasa, nu-mi permite
sa efectuez prezentarea in curand; de aceea, rog supus acea Comi-
siune sa Oda' seam de starea mea de batrnete 0 slabiciune ;
intru cat Irma nevoia cere sa ma prezint negre0t, am onoare a Va
arata prin aceasta, ea toate actele ce-mi servesc drept dovezi In
acest caz, precum i acelea asupra averii pe care o stapanesc i
care consta din mo0i/e Teleneti 0 Pripiceni, situate In Tinutul
Ia0lor, 0 din igani, pe care i-am lncredintat fiului meu Iordache,
0 care nu va intarzia sa vi le prezinte, atat pentru mine, cat 0
pentru el, i acea Comisiune nu va refuza sa-1 primeasca i sa-I
recunoasca drept un fiu al meu 0 sa-1 Incadreze, ca pe unul care
are varsta de 24 ani, inteun articol special, cu jumatat din mo0a
Teleneti, pe care i-am cedat-o eu, iar pe mine sa ma Incadreze.
de asemeni cu alta jumtate a Telenetilor 0 cu mo0a dela Pripiceni
0 cu tiganii. Pe originalul a iscalit Pitarul Teodosie. 11 Iulie 1821.
A tradus intocmai tlmaciul Bulatov.

55. Trohin
5atrarul Nicolae Trohin, de 48 ani, Ispravnic In Tinutul Ia0..
Csatorit cu Victoria Buzne, are o fat:a, Maria, de 15 ani. SOO-
nete In Tinutul Ia0 mo0a Staneni, pe care sunt 30 curli, 0 osebit
de aceasta 37 suflete de tigani erbi de ambe sexe. Doveditorul
se intemeiaza p cartea pe care a avut-o Comisiunea pentru cerce-
tarea documentelor privitoare la noblete, ca. are, In adevar, rangul
de 'a"trar; de aceea, acea Comisiune, Incredintandu-se din cartea
Domnitorului Moruzi Intocmita In 1806, ca doveditorul are rangul
de 56trar, prin incheierea data la 10 Decemvrie 1821, potrivit ran-
gului sail, a hotarit sa fie trecut in partea I-a a earth genealogice,.
pentru Tinutul Ia0.
Neconfirmat, probabil din cauza decesului lui Trohin.

www.dacoromanica.ro
138 DOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Insemneiri.
Romani din Moldova 1). Tat1 lui Nicolae a fost Constantin
Trohin, Atrar ; el a mai avut o flied: Elena (n. 1796), m6ritat cu
. tefan Mardare Bocancea, urmaul clucerului erban Bocancea 2).
Nicolae Trohin, intre anii 1828-31 mareal al nobilimii jud. Hotin,
.s'a insurat cu Victoria (t 1 August 1824), fiica lui Constantin
Buzne, vtori-arma, i a Smarandei. Victoria i fiica ei, Maria
,(t 22 Martie. 1827), sunt inmormntate la Stneni-Soroca 3). Ma-
ria Trohin s'a m6ritat cu Printul Alexe Caragheorghievici, loco-
-tenent al gArzii imperiale ruse, decedat in al 33-lea an dela na-
tere, in 1831, la Chiinu. Tat1 lui Alexe, Domnitorul Cara-Gheor-
al Serbiei, intre anii 1813-1817 a pribegit la Hotin. In Ba-
ghe 4)
sarabia au mai murit ginerii Domnitorului, Anton Ristici-Pliakici
(t 1832), insurat cu Savca Caragheorghievici, i voevodul Nicolae
Caramarcovici, insurat cu sora ei, Sarca, decedat in 1816,1a Hotin.
Printul Alexe a Idsat un fiu, Gheorghe, nAscut in 1827, WM pic-
torului Bojidar din Paris i al literatului Alexe. Fratele mai mic
al Printului Alexe, Alexandru (1806-85), a crescut la Hotin i
Chiindu, s'a insurat in 1830, la Hotin, cu Persida, fiica voevodu-
lui Efrem Nenadovici, apoi intre anii 1842-1858 a domnit in
Serbia. Fiul sdu a fost Regele Petru I, tat1 Regelui Alexandru II,
insurat cu M. S. Regina Maria, sora M. S. Regelui Carol II al Ro-
mniei ; fiul M. S. Reginei Maria e M. S. Regele Petru II al Jugos-
laviei. Familia Trohin s'a stins.

56. Ursul (Agapie).


Secretarul Gubernial Grigore Ursul, de 35 ani, nu ocupg slujb6,
locuete in Tinutul Orhei. Necgsgtorit. St6pan4te prin motenire
In Tinutul Orhei, la moia M616eti 350 stnjeni de pgmnt, la
Siret, arbuna, Bivoli, Portgreti i Cazaculi 600 stanjeni de
3) Dosarul Nr. 637, 1831, 67 file. Arhivele Stat. din Chiqinu.
1) P. Gore. Notile genealogice.
Dosarul Nr. 51, 1833, 181 file. Arhivele Stat. din Chiinau.
Din trecutul nostru, IIV, 1939, pp. 17-25.
C. N. Nenadovici. Viata si activitatea lui Cara-Gheorglze. Viena, 1883.
Aleksa Ivici. Spirele genealogice ale Dinastiilor fi Domnitorilor sdrbi. Ed. II.
Belgrad, 1922.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 139

-p6m'ant vi alte portiuni de pmnt inch' nehotArnicite, osebit patru


suflete de tigani verbi. Spita neamului: Ursul Agapie, Vel 6"-t,rar,
fiul sAu Constantin Ursul, vtori Paharnic, fiul acestuia Grigore
Ursul, Secretar Gubernial, doveditorul de acum al nobletei. Cu
privire la obarvia sa nobil, doveditorul a prezentat Comisiunii
actele: 1, 0 porunc6 a Domnitorului Grigore Alexandru Ghica,
dela 17 Noemvrie 1775, artand a la movia Hotrniceni din
Tinutul Lapuvna a fost numit Ispravnic Ursul Agapie Vel 'atrai,
iar ca ajutor, fiul s'au Constantin; 2. 0 poruned a Divanului Mol-
dovei, dela 14 Iulie 1810, vi testamentul mamei doveditorului de
noblete, dela 10 Deeemvrie 1816, certificat de al 2-lea Departament
al Basarabiei vi int'arit de rdposatul Mitropolit Gavriil vi din care
reiese ea Ileana Ursul a fost sotia legitim6 a lui vtori Paharnic
Constantin Ursul, care e artat mai sus, impreun cu tatal sAu, vi
ca Grigore e fiul acelui Constantin; vi 3. Un ordin al Senatului
OcArmuitor dela 26 August 1820, cu privire la inaintarea, pentru
servicii, a doveditorului Grigore, la Tribunalul Civil al Basarabiei,
dela gradul de Registrator Colegial la acela de Secretar Gubernial.
Dup cercetarea dovezilor argate, Comisiunea, care a functionat
In acest scop, recunoscand pe doveditor nobil, pe temeiul rangului
bunicului sail Vel *a'trar care-i d dreptul la noblete, prin incheie-
rea data' la 10 Decemvrie 1821, a hot'arit s'a fie trecut in partea I-a
a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Lipsevte dela dosar ucazul Senatului dela 26 August 1820.
Insemairi.
Romni din Moldova.
Documente.
I. Noi, Grigore Alexandru Ghica Voevod, cu mila lui Dumne-
zeu Domn al frii Moldovei. Facem vtire cu aceast carte a Dom-
niei mele pentru movia Hotrniceni din tinutul Upuvnei, care
movie am daruit-o Domnia mea pe iubitii fii ai Domniei mele, Bei-
zadea Dumitrache vi Alexandru, la care movie am rAnduit Domnia
mea vi Ispravnic purtator de griji pe Ursul Agapie biv Vel 'a*-trar,
dar pentru ajutorul su mai cu lesnire i-am rAnduit Domnia mea
i pe fiul sgu Constantin Agapie. Pentru care am poruncit Dom-
nia mea d-sale Vel Visternicului de 1-a scos din catastihu mazililor.

www.dacoromanica.ro
140 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Dar poruncim Domnia mea i d-sale Ve! Srdarului pe numitut


fecior al .trarului Agapie la nicio sarcin ce va fi pentru ceilalti
mazili pe dnsul s nu-1 supere, fiindc6 s'a dat ajutor tatlui &Au
spre svrire poruncilor ce li se vor porunci. Aceasta scriem.
17 Noemvrie 1775. Vel Visternicul a invtat. A tradus din moldo-
venete, intocmai, tlmaciul Tribunalului Civil Regional al Basa-
rabiei, Makedonski.
Traducere de pe petitia moldoveneascA, depus cinstitului
Divan al Moldovei de &Are Paharniceasca Ileana, domiciliat in
satul Siret, din tinutul Orheiului, care se plnge cd moia ei fami-
liald Mlgetii, din Tinutul Orheiului, pe care o stpanete demult
i pnd azi MI% certuri, e invecinat cu moia Cioclteni; de cAnd
Cu cAtiva ani in urm rdzeii acelei moii CiocAltenii i anume: Pa-
ve! Livinta, Toader Livinta, impreun cu alti tovar4i ai lor, au
zidit pe moia lor o moar pe rul Rut, care-i desparte de moia
mea, apa heleteului acelei mori inund peste 100 flci de pune
pe moia mea, din care caug de aproape nou ani am pagube;
anul trecut apa mi-a inundat 4 cldi de fn; de aceea, rog cinstitul
Divan s porunceasa cinstitei Srdrii a Orheiului sd satisfacd
cererea mea i anume: s base in jos stvilarul, ca nivelul apei s
fie la nivelul moiei, iar pentru pagubele suferite anii trecuti din
cauza cldirii morii i pn azi din cauza inundrii punilor i
ierburilor, sd-mi dea satisfactia legal. Caut s se dea ordin Srdd-
riei Orheiului pentru satisfacerea petitionarei cu rzeii moiei
Cioclteni In chestia morii i heleteului acestuia, a chrui aph pri-
cinuete pagube pgunilor .1 ierburilor de pe moia petitionarei.
S se porunceascA s fac cercetare i, de are dreptate, s se dea
poruncd cuvenit. 13 Iunie 1810. A iscAlit. Sulger Scantei.
Dela Divanul Principatului Moldovei &Are cinstitii d.
Sardari ai Orheiului. Din cererea de faVi cercetati amanuntit pre-
tentiile petitionarei In privinta pagubelor ce-i pricinuesc paritii
pe moia ei; de aceea vi se poruncete sa luati msuri pentru face-
rea unei cercetri la fata locului i, dac se va stabili c heleteul
inund moia i. pricinuete pagube petitionarei, atunci s siliti
pe priti s lase stvilarul mai jos, aa ca pe viitor sd nu mai fie
pricinuite pagube petitionarei i s luati o dispozitie dreapt In ve-
derea linitirii depline a petitionarei; despre cele ce vor urma ra-
portati Divanului. 14 Iunie 1810. Au isclit: Logoraul Bal,

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 141

-Vornicul Sturdza, Vornicul Constantin Carp, Vornicul Rossdt. A


tradus din moldoveneste tAlmaciul Tribunalului Civil Regional al
Basarabiei, Makedonski.
IV. In urma cererii ce ni se face, de a iscdli testamentul pentru
-o mai build tdrie, potrivit obiceiului acestei Tdri, adeverim prin iscd-
liturd. Chisinu, 21 Aprilie 1817. A iscdlit: Gavriil Exarh al Mitro-
poliei Chisindului i Hotinului. In numele TatAlui i Fiului i Sfan-
tului Duh Amin. Intru ct imprejurdrile viitoare nu le cunosc nici
MOO Ingerii, ci singur Dumnezeu stie toate i inaintea tuturor vea-
curilor, El stie inceputul, El a ornduit vremea i faptele Lui n'au
sfArsit, pentru aceea i eu Paharniceasa Ileana Ursul am hotdrit
1nainte de sfArsitul vietii mele, c.td vreme md mai gdsesc cu mm-
tea sdnatoasd, sd fac o orAnduire cu privire la averea mea mobild
imobil, primit in zestre i dobandit prin munca mea si a so-
tului meu decedat Paharnicul Constantin Ursul, precum i cu pri-
vire la averea sotailui meu, care dupd moartea lui e in stdpanirea
mea, si prin aceasta s dovedesc celor mai apropiati mostenitori
ai nostri sinceritatea mea fatd de ei; si de aceea intAi rog pe Wan-
tuitorul meu sd-mi ierte pdcatele fcute de mine, om trecdtor, al
doilea pe toate neamurile si pe toti cei botezati ; dela pdrintii mei
cununati legitim, Constantin Vornicul i Tofana, ndscutd VArnav,
am primit urmdtoarea zestre: adicd opt boi, opt vaci cu vitei, un
taur, o brisc cu doi cai, un cal de cdldrie pentru ginere, mosia
Mlesti in Tinutul Orheiului, haine i lucruri de casd; sotul meu
decedat, cAnd ne-am cununat legitim, a avut urmdtoarea avere:
tot a-Ca-tea vite, o casd de locuit in satul Siret,1) si pe l'angd ea un
pogon i jumdtate de vie si grddind cu pomi roditori i rdzesie in
,satele Roscani, Cdrbuna, Arca, la Siret, la Bivoli, Portdresti si
la Cazaculi, precum i in targul Chisindu o cArciumd cu pivnitd de
piatrd, cu un loe cat si astzi e ingrddit, i ceea ce in viata noastr
-am dobAndit prin pdcate. Partea bdrbdteascd i femeiascd, cti
copii am avut dupd insurtoarea i mdritisul lor, nti fetei mele
Zoita, care a fost maritata cu Enache Izmand, i-a fost dat drept
zestre o parte din mosie compusa din Ghilauza, cu o moard pe raul
Bc si o parte din mosie la Saca, dar sd n'aibd amestec la alte pdrti
.ale mosiilor ; Ecaterinei, care a fost maritata cu Bas Ceasul loan

Sau Saretdi. Lnga biseric5, glsim mormintele familiei Ursul.

www.dacoromanica.ro
142 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Rusu, la mosiile Sire i Malgesti si in alte locuri unde event


parti fazesesti sa stpaneasc frateste pe temeiul foii de zestre
i-a fost data; Marioarei, care a fost maritata cu Nicolae Vargolici,
a treia parte din toata mosia Malaesti si din mosia Hulboca pe
Ichel pe temeiul foii de zestre care i-a fost data cu prilejul mriti-
sului; Mesa, care e maritata acum cu Vasile Chirica, s stapa-
neasca frateste la mosia Malgesti cele clou parti remase, fare' A'
se amestece la a treia parte din Siret, ca i in alte prti trebue
sa urmeze intocmai intelesul foii de zestre; celor doi fii, loan si
Grigore, acestui din urma, in calitate de cel mai mic, i s'a dat ave-
rea din Siret, o vie veche si o grdina cu pomi roditori pusa din
nou de el si pe socoteala lui, care nu intra la imp'rteala, si la mosii
adica in dou parti ale mosiei Malgesti, din Siret, ca i in alte
01'0 sA stapeneasca frateste ; de asemeni i nepoatei mele Elisa-
beta, fata fiului meu loan, intru cat acesta a murit inainte si par-
tea ce-i apartinea nu i-a fost data cat a fost in viat, de aceea via
sadita acolo si o gradina cu pomi roditori cati au fost pusi, incepand
dela semn, adica dela un cires mare care creste mai la vale de Ca--
rarea ce duce la putul numit Bivoli, precum i la mosiile Malaesti,
Sire i alte locuri, sA stapaneasca frateste impreuna cu fiul
meu Grigore, adica scazand din partile care au fost date ca zestre,
dupa cum s'a spus mai sus, celelalte parti cate mai raman sa fie
imprtite egal i frateste intre Grigore i Elisabeta; celelalte
lucruri pe care le-am avut le-am dat pe toate fetelor mele cand
s'au maritat, precum se vede din foaia de zestre, iar vitele mari,
care au fost impartite mai inainte Inca in anul 1814, dupa moartea
fiului meu loan, si s'a scos zestrea nurorii mele Marite, nascuta
Buzne, dupe foaia de zestre pe care a avut-o, i s'a pieta fiului
meu Grigore i s'au platit datoriile pe care le-a recut fiul meu,
decedatul loan, si care eran de peste 5000 lei, ramane pentru tot-
deauna potrivit impartelei fecute i nimeni din copiii i nepotii mei
nu va mai avea drept sa ceara ceva din-cele de mai sus sa fie ne-
multumit ; intru cat am trait in vaduvie 28 ani, pstrand partea
reposatului meu so t potrivit legii Armenopol cartii a 5, articolul
8, pagina 341, trebue sA scad intai darul ce mi-a fost recut inainte
de nunta ; dar arzand de dragoste de mama i ingrijindu-ma de-
copiii mei ca o mama si mai stiind afara de aceasta ca. tot ce-i al
meu e al lor de drept, ca fiind mostenitorii mei legali, le-am resat.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 143

impreuna Cu binecuvantarea mea de mama; de asemeni legea lui


Armenopol, aceeasi carte, articol i pagina, spune c eu, nemari-
tandu-m a doua ()ark am dreptul. 86 iau din averea sotului mea
parte egala cu aceea care s'ar cuveni unuia din copii, dar eu 'am
facut nici aceasta, pentruca ar fi trebuit sa iau partea cea mai
mare si prin aceasta as fi putut sa starnesc nemultumirea i indig-
narea copiilor mei si s'ar fi putut &dice foile de zestre, dar eu las
toate acestea de bun voie, cu inima curata i dupa dorinta inimii
mele, pentruc'A ei toti sunt copiii mei si au pastrat pentru mine
indatoririle de copii, iar pentru mine, cat voi trai, am lasat o parte
foarte mic' i anume: in targul Chisinau o carcium cu pivniVA,
locul care-i apartine cat e ingradit din trecut i pana acum, si o
casa construita pe el, cu fata la strada care duce la deal spre targ,
si a treia parte compusa din oi, In numr total, Impreuna cele
mari i mici, de 800, iar ultimele dou prti le-am dat fiului meu
Grigore i nepoatei mele Elisabeta, ca s'A si le imparta frateste in
doua parti egale ; intru cat insa fiul meu Grigore a trait de mic
copil langa mine si m'a ingrijit, aducand cele trebuincioase nu nu-
mai mie, dar si nepoti/or mei, copiilor Marioarei, care a fost mari-
tata cu Nicolae Vargolici, din called ca acesti orfani au ramas
fard amandoi parintii si din care cauz acesta n'a putut 'Ana
acum sa se insoare legitim numai cu scopul ca sa ne ingrijeasca pe
noi, cheltuind i ceea ce a castigat prin munca lui, pe temeiul legii
lui Armenopol, acelasi articol si pagina 341, prin care mi se da
dreptul sa dispun de partea mea dupa cum voi gsi de cuviint4,.
eu vazand grija lui i supunerea fiiasca pe care le are pentru mine,
cu atat mai mult cu cat, ca o mama, 11 oblig sa aib' grij de mine
si de acum inainte, cat voi fi in viata, i dupa moartea mea sa-mi
pomeneasca sufletul, precum aduca si pe nepotii mei inteo,
stare desavarsita, de aceea aceasta parte, oprita pentru mine,
adica a treia parte a oilor, carciuma cu pivnita, casa cu locul era"-
tat mai sus, dupa moartea mea daruesc i dau cu binecuvantarea
mea de mama, numai lui, pe care sa le stapaneasc6 pe veci, ca o
zidire a lui proprie i nimeni din copiii i nepotii mei nu este in
drept 86-1 turbure vreodat' in ciuda acestei hotariri a mele si a
dorintei mele de buna voie; afara de aceasta insarcinez pe fiul meu
Grigore sa implineasca aceste indatoriri: doi tigani pe care trebue-
sa-i dau, unul ginerilui meu Vasile Chirica, iar pe celalt nepoatei

www.dacoromanica.ro
144 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

mele Elisabeta, trebue s-i cumpere din banii lui i s-i dea cui se
cuvine, iar slasul de tigani verbi, pe care-1 am si anume: Eremia
cu tiganca lui Irina si cei ce se vor naste din el, vor rmne numai
In stpanirea lui Grigore; acestea sunt dorintele mele i hotrIrea
mea e dreapt, Intru cat am mintea deplin sngoas, am Imprtit
averea mea la mostenitorii mai sus pomeniti, si cine va Indrzni
s calce aceast dispozitie fdcut de mine, ca stpan al propriettii
noastre, BA fie dat blestemului Prea Sfintei NascAtoare de Dum-
nezeu si a celor 12 Apostoli si a celor 318 Sfinti Printi ai Soborului
dela Nikeia, i s fie tovars cu blestematul luda, care a vndut
pe Domnul Slavei i blestemului su ; la Intocmirea acestui testa-
ment erau de fatd i alte persoane cinstite, care la rugmintea mea
au iscat in urma iscAliturii mele ca martori, precum si la cererea
fcutd de mine Prea Sfintiei Sale Gavriil, Mitropolitul Chisindului
Exarhul Hotinului i Cavaler, precum si la al doilea Departa-
ment al Guvernului Regional al Basarabiei dup Serviciul Civil,
certificata pentru vecie prin aceasta pe calea cuvenit. Chisinu.
20 Decemvrie 1816, (iscAlitura) Paharniceasa Ileana Ursul, Zoita
Izman fata Paharnicesei, Ecaterina fata Paharnicesei. Copia de
pe testament a fost scoasd in urma cererii d-nei Paharnicese Ileana
Ursul i pentru aceasta au iscAlit drept martori: Toma Panicopol,
Protopopul Preotul Stefan a fost personal, Vasile Chiric impreund
Cu sotia sa Blasa, Pavel Chiric6 a fost personal ca martor, Con-
stantin Varnav a fost personal, Registratorul Colegial Bobeicd
martor, Iordache Lupu martor, Ioan Sechiras martor, loan Bas
Bulibas Stavili martor, Matei Gheorghiu martor, Constantin fiul
lui Ioan martor, loan fiul lui Ionascu a fost personal, Nstase
Simeon a fost personal. Acest testament la cererea d-nei Pahar-
nicese a fost scris si din cauz6 c (Musa nu stia carte a fost subscris
cu numele ei i certific cu isdilitura mea eh' acest testament a fost
intocmit de d-na Paharniceas de bun voie. Siret. 26 Ianuarie
1817. A isclit Agapie Teodor. Al doilea Departament al Guvernu-
lui Regional al Basarabiei, Serviciul Judiciar. In urma petitiei
depuse de d-na Paharniceas Elena Ursul, acest testament, pentru
.o executare Intocmai potrivit Intelesului lui, Departamentul cer-
tificA prin iscAlitura membrilor asistenti i aplicarea pecetei
Chisinu. 26 Februarie 1817, Nr. 457. Au isclit: Consilier
Russo, Consilier de Curte Gheorghe Millo, Consilier Gheorghe

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 145

Donici, Consilier loan Keco, Secretar Cruevan, 5ef de Birou Bo-


beic6, ef de Birou Samsonov. A tradus din Moldovenete:
maciul Tribunalului Civil Regional al Basarabiei Makedonski.

57. Varfolomeu
Asesorul Colegial Iordache Dimitrie, fiul lui Varfolomeu, de 45
ani, Consilier de Coroan6 la Tribunalul Civil Regional. C6s6torit
cu fata 56trarului Dimitrie Ursache, Maria, are o fat, Pulcheria,
de 15 ani. StApanete In Tinutul Orhei targul Criuleni, dobandit
prin cumprare, in care se all 160 curti de steni i 57 familii de
locuitori de diferite natii, satul Vuciuca, In care se all 70 familii
de steni, satul CAOleni, cu 28 curti de locuitori, satul Munceti,
cu 45 curti de sAteni, i trei curti de gteni in moia STgeni, i In
Tinutul Iai satul Coguti, In care are 115 curti, i osebit de aceasta
75 suflete de tigani erbi de sex barb.tesc i femeiesc. Despre ran-
gul lui Varfolomeu se vede din cartea Vistieriei care se g6sete la
Comisiune in vederea cercetrii documentelor i care a fost certi-
ficat6 de Consulatul General Rosienesc, c Iordache Varfolomeu
a fost Vel Srdar ; afar de aceasta a prezentat docuMentele: 1.
Un certificat dela Divanul Moldovei dela 30 Martie 1814, cu
isaitura Domnitorului Scarlat Kallimah, c6 Varfolomeu a fost
Inaintat pentru serviciu dela rangul de Vel Clucer la rangul
de Ve! Srdar ; 2. 0 copie de pe Ucazul Senatului Ocarmuitor
adresat D-lui Locotenent-General Bahmetev la 21 Mai 1818, cd
SArdarW Varfolomeu, pentru munca depustt la constituirea Re-
giunii Basarabiei, a fost distins cu gradul de Asesor Colegial. Dupd
.examinarea acestor documente, Comisiunea, care a functionat pen-
-tru cercetarea documentelor privitoare la noblqe, recunoscAnd c
rangul de Vel Clucer i acela de Vel Srdar dau drept la noblel,ea
plin6 i efectiv, prin incheierea dat6 la 23 Martie 1821, a hotdrit ca
Yarfolomeu sA fie trecut In partea I-a a crtii genealogice a
nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete.
Insemndri.
Romni din Moldova. Iordache este fiul lui Chiriac Varfolomeu,
dup6 cum arat i inscriptia de pe mormntul s6u din cimitirul
Central din Chiinu. Aceeai inscriptie arat c s'a rascut in 1764
10

www.dacoromanica.ro
146 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

i a murit la 4 Iunie 1842. Fiica sa, Pulcherita, s'a nscut pe hota-


rul sec. XVIIIXIX. Iordache Varfolomeu a lnceput serviciu/
ca ciubucciu al Printului Moruzi, apoi s'a Imboglit sub ocArmuirea_
ruseasc6 dintre anii 1806-1812. La Chiinu, el -linea o cas6 fai-
moas prin balurile ei i cldea un palat pentru fiica sa, frumuse-
tea cheia era cntat de contemporani poetul Pukin, precum
i In amintirile lui Weltmann 1), Liprandi 2) i Wiegel 3). Pulche-
rita s'a mritat apoi cu dr. Constantin Mano (1797-1855), consu-
lul grecesc la Odessa. Varfolomeu s'a .ruinat i a terminat viata
Inteun chip nefericit 4). N'are urmai.

58. Tarnav (Perju)


Fratii buni Vrnav, lije, de 32 ani, necAgtorit ; Nicolae, de 28
ani, cAstorit cu fata lui Ionit Cuza, are un fiu, pe Iordache, de 4
ani ; Constantin, de 26 ani ; Gheorghe, de 25 ani. Nici unul nu ocup
slujbd. Stpanesc In Tinutul Iai mbii motenite Cotiugeni i
Rogojeni, pe care se Osesc aproape 100 familii de steni, afar de
aceasta, dintre aceti frati Vrnav, Nicolae mai stdp'nete moia
Volodeni aezat In Tinutul Hotin, luat zestre dela solie i pe care
sunt 45 curti de s'teni. Spita neamului: Stolnicul Teodor Vrnav,
fiul ssu Medelnicerul Pavel VArnav i fiul acestuia vtori Postelnic
Ionit Vrnav ; copiii acestuia: Ilie, Nicolae, Constantin, Gheor-
ghe actualii doveditori de noblete. Pentru dovedirea originii lor
nobile, fratii Vrnav au prezentat Comisiunii un document eliberat
dela Divanul Principatului Moldovei la 18 Februarie 1772, din care
se vede c'd tatl lor, Ionit, a fost vtori Postelnic, Pavel, bunicul
lor, a fost Medelnicer, iar Teodor, straunicul lar, a fost Stolnic.
Dup examinarea acestui document, Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea dovezilor nobililor, prin Incheierea sa data la 24
Iunie 1821, recunosand pe doveditorii Ilie, Nicolae, Constantin
i Gheorghe Vrnav drept nobili, dup strAmoii lor, a hotrit
s* fie trecuti 1n partea I-a a crtii genealogice, pentru.Tinutul Iai.
Dosarul lipsete.
A. Weltmann. Amintiri in vol. Puskin, de L. Maicov. Petersburg, 1899.
I. Liprandi. Amintiri, Arhiva Rusci, 1866.
8) F. Wiegel, Amintiri; Arhiva Rusa', 1891-1895.

9 Din trecutul nostru, Nr. 7-8, 1934," pp. 8-15.

www.dacoromanica.ro
PARTEA i 147

Insemniiri.
RomAni din Moldova. In Monografia Botoanilor (Boto-
vani, 1926), A Gorovei public documentul de mai jos, care lmu-
rete, fgrA comentarii, originea fratilor Perju, zii Varnav 1). L-a
scris monahul Ghedeon Varnav, dela care s'a mai pgstrat un arbore
genealogic: # Prescris pe curat de mine subsemnatul la 1868, Oc-
tomvrie 20 zile, Ghedeon von Varnav, numit in mirenie Iordachi
von Varnav fiu a Post. Ion Varnav 2).
Istoria boierilor Varnaveti ce sunt in Basarabia.
Pan a nu se deslipi Basarabia de Moldova, se afla la moia
Ion4enii, lng Dolina, In tinutul Dorohoiul, trei boieri frati: lije,
Costache i Neculai (sau Toader) de familie Perjeti, carii dup
luarea Basarabiei de cAtre Rusia s'au mutat cu locuinta In Basa-
rabia, la Tinutul Hotinului, i dup statornicirea guvernului rosie-
nesc, rAnduindu-se o comisie cercetgoare de toti adevrati dvoreni
(nobili) ce se aflau in acea nou gubernie, au voit i d-lor trei frati.
Perjeti de a fi trecuti in Cniga dvorenilor, Ins cu numire de Var-
naveti, iar un mo al meu, ce era tritor in Basarabiai. StolnicuI
Manolachi Varnav, fratele a tatAlui meu, au protestat a lor numire
de Varnaveti, i au rgmas d-lor netrecuti in Cniga dvorenilor.
Apoi la 1822, cand turcii se aflau in Moldova, i eu subsemnatul
eram bejngrit In Bucovina, cu toti ceilalti boieri moldoveni,
trecut cu familia mea in Basarabia, mergand s" m" aez cu locuinta
la moia Jorile din Tinutul Orheiului, ce era a sotiei mele, necunos-
cnd Ins locurile pe acolo am r6t4cit drumul i, apucAndu-ne noap-
tea pe o vreme ploioasd .1 cumplit, umblam prin intuneric nemer-
nici pe campii pustietAii, iar un glas a unui caine ne-au indreptat
la un sat ce era tocmai pe moia acelor trei boieri Perjeti, i in-
talnind pe un tran ne au dus la casa stpAneascd tArziu pe cAnd
boierii se culcase, trezindu-i ins6 o slug6 i spunndu-le c" un boier
din Moldova, Comisul Iordachi Varnav se af1 la poart, s'au sculat
d-lor boierii indata i ne-au primit cu mare dragoste. Dup ce am
intrat dar in odaia de primire, am intrebat d-lor In a cui casa am
cinste i norocire a rn6 ad4posti in aceast6 noapte, iar unul dintre-
d-lor mi-au rgspuns: Noi suntem trei frati: Ilie, Costache i Ne-
Dosarul Nr. 668, 1843, 176 file. Arhivele Stat. din ChiOnAu.
Arhiva G. G. V5.rnav (Sp516reti-Baia).

10

www.dacoromanica.ro
148 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE BRUT SI NISTRU

culai (sau Toader, bine nu Vn minte), iar istoria noastr vom spu-
ne-o d-voastr.' mai pe urm. Dup obinuitele dar ceremonii a unei
nbile primiri, istorisindu-mi despre d-lor cele de mai sus artate,
adic4, cum d-lor au vrut s se treac In Cniga dvorenilor sub nume
de Varnaveti i cum moul meu Manolachi i-au Impotrivit, m'au
rugat apoi s-i ajut, dndu-li o mrturie c6 d-lor sunt cu adevrat
Varnaveti, spre a se putea trece In Cniga dvoreni/or. Eu dar acel
ce deapururea am simtit o nespus multdmire In sufeltul meu la
tot prilejul ce mi se Inftia de a ajuta la soarta altuia asemenea
mie, le-am rspuns c mrturia poate fi socotit fals, dar dup
vreo dou luni, cand eu voi fi cunoscut guvernului, s mearg4 unul
dintre d-lor /a Chisingu, i fdra a spune c d-lor au avut intalnire
Cu mine, s deie o proenie la comisia dvorenetii cu ruglminte,
fiindc6 au auzit eh' un boier dela Moldova de familia Varnav,
anume Comisul Iordachi Varnav, fiu lui Post. Ionit Varnav, au
venit acum in Basarabia, i se all cu locuinta la moia Jorile, In
Tinutul Orheiului, s se fac intrebare acelui boier de suntem noi
Varnaveti ori ha, dup care comisia imi va face intrebare, i eu
voi face rspuns care va fi mult mai bun decat mrturia. Urmnd
dar d-lor dup" a mea povtuire, i fcndu-mi comisia intrebare
prin povesc, am rspuns c d-lor trei frati Ilie, Costache i
culai sunt cu adevdrat nu numai de familie Varnav, dar i in inru-
dire de aproape cu mine. Dup care apoi d-lor trei frati au trecut
In Cniga dvorenilor cu numire de Varnav, din carii se trag Var-
navii cei din Basarabia .
1868 Octomvrie 20.
Ghedeon von Varnav, numit in mirenie Iordachi von Var-
nav .
Adevratii Vrnav (din sec. XVII) 1) figureaz in cadrele
nobilimii basarabene dela 1831 2), ascendentul lor fiind Teodor
Costache Vrnav, scriitor 3), nscut in 1801, la Floreti-
Tecuci 4).

A. Gorovei. Op. cit., p. 142.


O. Lecca. Familiile boieresti romeine. Bucuresti, 1911, S. 97.
Dosarul Nr. 662, 1833, 85 file. Arhivele Stat. din Chisinu.
T. Varnav. Istoria Qielii mele. Rmnicul Srat, 1893, Ed. A. Gorovei.
Din trecutul nostru, Nr. 21-24, 1935, pp. 42-48.

www.dacoromanica.ro
PARTEA 1 149

Tartic
Constantin Vartic, de 28 ani, fr" rang, nu ocup slujbk
locuete In Tinutul Igi. Necgtorit. StdpAnqte mgia motenit5.
Obrejeni in Tinutul Igi, pe care se afl 70 curti de sAteni. Spita
neamului: 56traru1 Gavriil Vartic ; nepotul sgu de fiu IonitA, Pra-
porric ; fiul acestuia Constantin, actualul doveditor de noblete.
C6 tatal doveditorului. Ionit, a avut gradul de Praporric, a pre-
zentat o diploma dela rposatul General-Feldmarw/ Conte Ru-
miantov, dela 14 Februarie 1789, care i-a fost data pentru acest
grad, iar cA bunicul acestui Proporric Vartic, Gavriil Vartic, a avut
rangul Moldovenesc de 56trar, a prezentat certificatul Divanului
Moldovei dela 15 Iulie 1793. Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor nobililor din Basarabia, gAsind aceste dovezi
suficiente, prin incheierea sa dat la 20 Iulie 1821, a recunoscut
pe Constantin Vartic, pe temeiul ascendentului sgu, nobil i a ho-
t:grit s6 fie trecut In partea I-a a cdrtii genealogice, pentru Tinutul
Igi.
Dosarul lipsete, Mat, Departamentul Heraldic respinge aceast
spit a neamului, ca neintemeiat. Abia In 1845 familia Vartic e
recunoscut6 in drepturile ei, Gavriil-s6trarul figurnd nu ca buni-
cul, ci ca tatal lui Ionit4, care nu era identic cu Ionit-praporricul.
Insemairi.
Romni din Moldova. Costache de mai sus (-). 1830) a avut un
fiu, Vasile (1825-1901), faimosul vannor, vestit prin mgtenirea
ce-a lasat-o 1). N'are urma0, iar actuala familie Vartic se trage din
Dimitrie, zis Vartic, un frate mai mic al lui Vasile, ndscut in 1835
din aceea0 mam, Ana, nscut Pom.etcu, cinci ani dup moartea
sotului ei, Costache Vartic 2).

Vulut
Iordache Teodor, fiul lui Vulut, de 25 ani, fAr rang, nu ocup
slujba 1i are domiciliul in Tinutul Orhei. CgsAtorit cu Maria Ma-
. noil. StpAnqte 300 stnjeni de pArnnt motenit la moia Onipani
Dosarul mostenirii Vartic din Curtea de Apel din Odessa, dela 11-14
Aprilie 1907 (copie la autor).
Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, pp. 38-43.

www.dacoromanica.ro
160 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

i 300 stilnjeni luati zestre la movia Hirjieni din Tinutul Orhei.


Spita neamului: Teodor Vu146, Strar, fiul su Iordache, actualul
,doveditor de noblete. Doveditorul Iordache Vulug a prezentat
Comisiunii pentru cercetarea nobilimii un document dela Domni-
torul Mihail Sutzo Voevod, dela 28 Februarie 1794, care adeverevte
e tatAl su, Teodor Vulut, a avut rangul de 'trar. Pe temeiul
O.cestui document, numita Comisiune, prin incheierea dat la 6
Iulie 1821, recunosand c rangul de .6trar d urmavilor dreptul
la noblete, a hotrit s treac pe Iordache Vulut in partea I-a a
crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsevte. Neconfirmat.

Insemairi.
Romni din Moldova 1).

61. Ziloti
Matei Ziloti, de 32 ani, Ma rang, nu cup& slujb, locuevte in
Tinutul Iavi. Cstorit cu Ecaterina, fata Sulgerului Anastasiu,
are fete: Profira 2), de 5 ani, i Mrioara, de 1 an. Stpnevte in
Tinutul Orhei satul Singsuti, in care sunt 250 familii de steni, vi
In Tinutul Iai pmnt nelucrat movtenit Spanciocani i osebit de
aceasta mai are 60 suflete de tigani verbi. Spita neamului: Cmina-
rul Andonache Ziloti; fiul su Matei, doveditorul de acum al no-
blet,ei. Cu privire la originea sa nobil, doveditorul a prezentat: 1.
O poruna a Divanului Principatului Moldovei din 1802, atre
Srdarii Orheiului, cu .privire la pricina cu mnstirea Sf. Saya
pentru movia Trifevti, din care se vede c. Andonache Ziloti
-e trecut cm rangul de aminar ; vi 2. Actul de partaj incheiat intre
(loveditorul Ziloti vi ruda sa Sptarul Iordache Balv, in 1816, prin
-care a dobndit movia Sinsuti din Tinutul Orhei vi movia Span-
-ciocani din Tinutul Iai, unde se aratd c6 numitul Andonache
tatal doveditorului Matei, a avut rangul de Cminar, iar
In certificatul care i-a fost eliberat de Boierii Moldoveni (la 28 Ia-
nuarie 1816) i intrit de Domnitorul Kallimah, Matei Ziloti e

Dosarul Nr. 660, 1828, 26 file. Arhivele Stat. din Chisinau.


MAritata cu Ieremia Chiriac Ianov i decedat5. In 1835, la Chisin5u.

www.dacoromanica.ro
PARTEA I 151

artat ca fiul Gdminarului Andonache Ziloti. Dupd cercetarea


acestor acte, care dovedesc originea nobild a lui Matei Ziloti dela
tat1 s6u Cminarul Andonache Ziloti, Comisiunea, care a func-
tionat pentru examinarea dovezilor privitoare la noblete, g6sin-
clu-le suficiente, prin incheierea sa dat la 2 Iunie 1821, a hotsrit
trecerea lui Matei Ziloti in partea I-a a c'rtii genealogice a nobililor,
pentru Tinutul Iai.
Lipsete dela dosar porunca cAtre SArdarii Orheiului din 1802.
Diploma pentru blazon s'a eliberat, fratilor loan, Vasile i Ilie Zi-
loti, in 1872.
Insemairi.
Italieni din Albania, romanizati in sec. XVIII 9. Din cgtoria
cu fiica clucerului Gavriil Luca, Andonache a avut un fiu, Matei-
Aga (f 1832), 2) insurat cu Ecaterina Anastasiu (t 1832), Orintii
marealului de nobilime loan Ziloti (1824-1876) 3), a crui ffice
sunt : Ecaterina, rdritat cu senatorul P. V. Necliudov, Maria
vicontessa d'Hotman de Villiers de Saint Georges i Natalia, mri-
tat cu generalul E. Iancovski, guvernatorul Basarabiei (1879-81).
O sor a lui Matei-Aga s'a m'ritat cu poetul Al. Hrisoverghi, iar
un fiu al lui Matei, lije, a fost tat1 lui Alexandru Ziloti, pianist
ilustru, i al amiralului Serghie Ziloti 4).

9 P. Gore. Notite genealogice; comp. Gh. Ghiba'nescu, Cuzeftii, LXXIV, qi


Surete, XIV, 27, 31.
R. Rosetti, Analele Academiei Rom. S. II, T. XXXII. Bucuresti, 1909.
Vol. III, p. 19.
1) Dosarul Nr. 687, 1834, 200 file. Arhivele Stat. din Chisinu.
8) Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, pp. 80-82.
a) Arhivele d-nei Natalia Iancovski (Chisindu), A. N. Donici (Geneva) si
VI. S. Illiasenko (New-York).

www.dacoromanica.ro
PARTEA II
624 Achine (Opinei)
Secund Maiorul Petre Achinc, de 64 ani, In retragere, locuevte
In trgul Soroca din Tinutul Iai. Cdstorit cu Agapia, fata de
preot, are copii: In retragere tabs-Cpitanul stefan, de 38 ani,
Sublocotenentul Andrei, de 35 ani, din care cel dintAiu e cAstorit
cu fata Armavului Buzne, iar cel de-al doilea cu fata Cpitanului
Hudima ; necstoriti vi tot In retragere tabs-Cpitanul Ioan,
de 31 ani, Praporvcicul Manoil, de 28 ani ; aflati in serviciu In
regimente de Vntori, Locotenentul Nicolae, de 26 ani, tot
Locotenent Iacob, de 24 ani, Elev militar Simeon, de 21 ani ;
acas, fata Solomia, de 18 ani, Vasile, de 17 ani, alt Vasile, de
16 ani, Luca, de 15 ani, i Grigore, de 14 ani. Stapnevte prin
movtenire in Tinutul Hotin a 4-a parte din movia Neporatova
vi a 4-a parte din Dubova, plus 350 stnjeni de pmnt la movie
Baxana, luat zestre cumpdrat in Tinutul Iai, i are 10 suflete
de tigani verbi de ambe sexe. Doveditorul nobletei Secund-Maiorul
Petre Achinc4, neavand la mn acte privitoare la nobletea sa, a
artat in cererea pe care a inaintat-o Comisiunii, c aceste acte, cu
privire la gradul su de Secund-Maior, i-au fost cerute de Autoritti
cu prilejul numirii In serviciu a unuia din fiii si la regimentul 33
de Vntori, pentru care fapt a prezentat Comisiunii chitanta ce
i-a fost eliberat cu isclitura Colonelului Starov, cu aplicarea
pecetei regimentului dela 29 Decemvrie 1820, care chitant are
urmAtorul continut: s'a dat prezenta d-lui Secund-Maior in retra-
gere Achinc4 spre a arta c am primit pentru a trimite Coman-
dantului de Divizie, d. General-Maior Jeltuhin, urmtoarele acte:
Ucazul Maiesttii Sale Imperiale, Nr. 1.759 dela 4 Septemvrie 1788,
cu iscAlitura d-lui General-Feldmareval Conte Rumiantov ; atestatul

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 153

General-Maiorului i Cavalerului Teodor Berhmann, dela 15 Fe-


burarie 1797, cu Nr. 986, i chitanta care i-a fost data de d. Colonel
i Cavaler Gherzov, la 10 Februarie 1796, ea a primit Ucazul pentru
gradul de Secund-Maior pentru cererea diplomei respective dela
Departamentul de Inspectie al Statului Major al Maiestatii Sale
Imperiale. Ca urmare, Comisiunea, care a functionat pentru cerce-
tarea dovezilor nobililor din Basarabia, prin incheierea sa data
la 6 Iulie 1821, a hotarit ca Secund-Maiorul Petre'Achinca, Impreung
cu tot neamul, sa fie trecut in partea II-a a cartii genealogice a
nobililor, pentru Tinutul Iai.
Insemnri.
Romani din Moldova, emigrati in sec. XVIII in Rusia.

63. Ciolae
Registratorul Colegial Ioan Ciolac, de 25 ani, a servit ca talmaciu
la Guvernul Regional, necasatorit, avere n'are. Spita. neamului:
Dimitrie Ciolac, Capitan, fiul &au Ioan, Registrator Colegial, dove-
ditorul de acum al nobletei. Ca doveditorul e fiul Capitanului
Dimitrie Ciolac, adeverete o procura certificata la Consulatul
Rosienesc din Moldova, dela 27 Ianuarie 1818, sub Nr. 35, iar ca
Dimitrie Ciolac a avut, In adevr, gradul de Capitan in serviciul
Rusiei, reiese din diploma care i-a fost data in 1793. De aceea,
Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea actelor privitoare
la noblete, recunoscand pe Registratorul Colegial Ioan Ciolac drept
nobil, pe temeiul gradului tatalui sail, prin incheierea data la 24
Iunie 1821, a hotarit sa fie trecut in partea a II-a a cartii genealogice
a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsete dela dosar procura dela 27 Ianuarie 1818. Confirmat
abia in 1824.
Insemnri.
Greci din targuprul Toperova din eparhia Ioniei, din Epir,,
emigrati din Moldova in Rusia (1792) 1). Nobilii Ciolac, cu urmai
existenti i astazi, se trag din Anastasie, fratele petitionarului 2).
Dosarul Nr. 92, 1824, 270 file. Arhivele Stat. din ChisinAu.
Arhiva D. D. Ciolac (BMW.

www.dacoromanica.ro
164 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Documente.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Ecaterina II, Imprteasa si
Autocrata Tuturor Ruilor, etc., etc.., etc. S. fie cunoscut i stiut
fiecgruia a Noi pe Boierul Moldovean Dimitrie Ciolac, pentru
rAvna s'i sArguinta dovedite in serviciul Nostru, 1-am conferit i
instituit Atotmilostiv CApitan al Nostru, la 9 Noemvrie 1792,
i intru cAt Noi aceasta conferim si instituim, poruncim tuturor
supuilor Nostri s recunoasc6 dup cum se cuvine pe numitul
Dimitrie Ciolac Upitan al Nostru si s-1 stimeze; pe de alt parte
Noi ndjduim, a in acest grad, pe care Noi, i 1-am conferit Atot-
milostiv, va proceda cu credin0 i sArguint, cum se cuvine unui
Ofiter credincios i bun. Pentru certificarea acestui fapt, am
poruncit Colegiului Nostru Militar de Stat s iscleasc6 prezentul
act si s-1 intreasc6 cu pecetea Statului. Dat la S. Petersburg la
24 Februarie 1793. Au iscAlit originalul: Lt.-General Nicolae
LadAjinski, General-Proviantmeister i Cavaler Abo, General-Con-
trolor i Cavaler Print Egor Tujetonov, Ober-Secretar Matvei
D onskoi.
Chitantd. In urma Ucazului Maiesttii Sale Imperiale, dela
Guvernul Regional al Basarabiei, dui:a Expeditia Economic4,
domnului Registrator Colegial loan Ciolac, adeverim c'd cele 24
ruble 23 copeici, care se cuvin Vistieriei pentru inaintarea sa la
rangul de acum, precum i pentru hArtia si altele, i trei ruble
75 copeici in folosul Tipografiei Senatului pentru tiprirea diplomei
pentru acest rang i pentru pergament, in total 27 ruble 98 copeici
in -asignatii i aram, au fost depuse la acest Guvern si trecute la
venit dup cum se cuvine; dat cu isclitura i aplicarea pecetei
-oficiale in fericitul ora Regional Chiinau, la 30 Octomvrie 1820.
Pe original au isclit astfel: Consilier Tanski, Vistier Regional
. pacovski, Consilier Stamati, Protocolist clasei 10 Navrotki,
ef al Biroului Kordaev, Registrator Colegial Lazo.

64. Dorobet
Locotenentul Dimitrie Dorobet, de 26 ani, in retragere, locuete
In orasul Chisingu, cAstorit cu vkluva Comisului(?) Usadschi,
Natalia, n'are copii, n'are avere. In cererea inaintat Comisiunii
pentru cercetarea nobletei, a ardtat c e de fel din Moldova si,

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 155

:servind in Armata Rosieneasca, a fost inaintat in grad si in sfarsit


ajuns la gradul de Locotenent, pentru care a prezentat diploma
,ce i-a fost eliberata pentru acest grad, la 31 Decemvrie 1820, cu
Nr. 7.358. Pe temeiul acestui act, Comisiunea, prin incheierea data'
la 8 Iulie 1821, recunoscandu-1 drept nobil, a hotarit sa fie trecut
in partea II-a a cartii genealogice a nobililor, pentruTinutul Orhei.
Dosarul lipseste. Neconfirmat.
Insemneiri.
Romani emigrati in sec. XVIII in Rusia. Urmasii necunoscuti.

65. Ermolinski
Maiorul in retragere Agafon Ermolinski, de 42 ani, nu ocupa
.slujba, locueste in Tinutul Hotin. Castorit cu nobila Maria Ata-
nase Faun, are un fiu, Ioan, de 2 ani, si fete: Maria, de 3 ani,
i Ecaterina1), de 1 an; stapaneste moiile luate zestre dela sotie:
Vancicauti, Medveja si o parte din Vancinetii, asezate in Tinutul
Hotin. Pentru dovedirea gradului su, Maiorul Ermolinski a pre-
zentat la Comisiune Ucazul cu privire la punerea sa in retragere
din serviciul militar, care i-a fost dat la 9 Februarie 1820, sub Nr. 536,
si diploma de Maior din acelasi an, Februarie 26, sub Nr. 210. Pe
temeiul caror dovezi, Comisiunea pentru cercetatea actelor privi-
toare la nobletea, recunoscand pe Maiorul Ermolinski drept nobil,
prin incheierea data la 6 Aprilie 1821, a hotarit &A fie trecut in
partea II-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Hotin.
Familie transcrisa in partea VI-a a crtii nobilimii.
Insemneiri.
In lucrarea lui N. Ermolinski 2) se zice ca familia Ermolinski
ii trage obarsia din Hodko (sec. XIV), din Ermolinta de pe raul
Smotrici (Podolia), urmas al despotilor Croatiei. In Polonia poart
blazonul Korczak Nicolae Ermolinski, un luptator impotriva
uniei catolico-ortodoxe, s'a asezat in sec. XVII la Smolensa

Maria mAritata Cu colonelul Macarov, iar Ecaterina (t 18(d) cu


Const. D. RAscanu.
Ermolinski. Petersburg, 1907.

www.dacoromanica.ro
156 SOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Urmasul ski, Agafon (i- 1842),.petitionarul 1), a fost tatAl lui Dimi-
trie (1826-1874), colonel, insurat cu Maria Carastati (1842-1917),
printii sambelanului loan, cdstorit cu printesa M. G. Cantacu-
zino, si ai cApitanului grzii Gheorghe Ermolinski de Korczak 2).

Documente.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Imp6ratul si
Autocratul Tuturor Rusilor, etc., etc., etc. S fie cunoscut si
stiut fiecruia c4 Noi pe Agafon Ermolinski, care ne-a servit-
Cpitan, pentru rvna si srguinta dovedite in serviciul Nostru,.
I-am conferit si instituit Atotmilostiv in gradul de Maior al Nostru,
la 10 Ianuarie 1812; si intru cat Noi aceasta conferim si instituim,
poruncim tuturor supusilor Nostri s recunoasc4 dup cum se-
cuvine pe acest Agafon Ermolinski drept Maior al Nostru si s4-1
stimeze, vi Noi nkljduim, c4 in acest grad, pe care i 1-am conferit
Atotmilostiv, va proceda cu credint si srguint, cum se cuvine
unui Ofiter credincios si bun. Pentru certificarea acestui fapt, am
poruncit Marelui Nostru Stat Major s iscleasc prezentul si sd-1
intreascd cu pecetea Noastr de Stat. Dat la S. Petersburg, la
26 Februarie 1820. Pe original e scris: ef al Marelui Stat Major
Print Volconski, General de serviciu Zacrevski, Subdirector Ge-
neral-Maior Kniajnin.
Prin Ucazul Maiesttii Sale Imperiale a Tarului Impgrat
Alexandru Pavlovici, Autocratul tuturor Rusilor, etc., etc., etc.
Dela Departamentul de Inspectie al Marelui Stat-Major al Maie-
sttii Sale Imperiale, Maiorului Agafon Ermolinski, pus in retra-
gere din armat, care, dup cum se arat in formularul de serviciu,
se trage din nobili, are 41 ani ; in serviciul regimentului de Gard
Imperial Izmailovski soldat la 21 Aprilie 797, Podpraporscic la
2 Septemvrie 798, promovat la regimentul 2 de Garnizoan al
Printului Dolgorucov, in acelasi an Noemvrie 4, Sublocotenent la
18 Feburarie 799, Locotenent la 18 Octomvrie, a intrat la beta-
lionul de Garnizoan Keksholmski la 7 Martie 800, mutat la regi-
mentul de infanterie KolAvanski la 26 Ianuarie 803, tabs-Cpitan
la 8 Martie 806, CApitan la 29 Iulie 809; a facut campaniile: dela

Din trecutul nostru, Nr. 25-27, 1935, pp. 57-60.


Arhiva G. Ermolinski de Korczak (Chiin6u).

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 157

Iulie pand la 1 Septemvrie 805 a urmat peste mrile Neagra


i Marmara .1 prin Arhipelag 'And la insula Corfu, iar de acolo
pe marea Mediterand Odd la Napoli i pe urmd la 25 Noemvrie
pe drumul uscat pnd la oraul Sulmona, la 25 Decemvrie inapoi
pnd la Corfu, 806 la Bocodscatero Septemvrie 19 in bdtdlia cu
Francezii, dela 1 August Odd la 11 Septemvrie 807 a urmat un
,detaament de trupe dela Bocodscatero pe marea Adriaticd pe
vase pn la Vene0a, iar de acolo pe drumul uscat pan la ormul
'Treviso, dela 7 Februarie pnd la 19 Mai 808, prin Ungaria i Buco-
vina pnd la Moldova, 809 prin Moldova pdnd la cetatea Brdila
.i la asedierea ei in tranee ; concedii de cash' i amenzi n'a avut,
a fost calificat c merit sd fie inaintat, iar la trecutd 10 Ianuarie
1812, din malta poruncd a Maiestdtii Sale Imperiale a fost pus
in retragere pentru boald, ca Maior cu uniformd ; pentru certifi-
carea acestui fapt, Ucazul de fath al Maiesttii Sale Imperiale i-a
lost dat la S. Petersburg, la 9 Februarie 1820. Pe original au iscdlit :
Subdirector General-Maior Kniajnin, ef al Sectiei clasei a
opta Borozdin.

66. Ghica
Secretarul Gubernial stefan Ghica, de 28 ani, Membru ales de
nobilimea Regiunii Basarabiei la Biroul de hotArnicie. Necdsktorit.
Are o cash' in crap' Chiindu. Sp4a neamului: Vit Ghica, Premier-
Maior, fiul sdu Secretarul Gubernial stefan, doveditorul de acum
-al nobletei. Cu privire la gradul tatdlui sdu Vit Ghica, doveditorul
a prezentat diploma care i-a fost data' la 13 Decemvrie 1793, cu
iscdlitura Maiestdtii Sale Imperiale 'Farina Impdrdteasa Ecate-
rina II-a, pentru gradul de Premier-Maior, iar cu privire la gradul
ski o copie de pe ucazul Senatului Ocarmuitor, dela 10 Decem-
vrie 1817, In care se aratd c stefan Ghica a fost distins cu gradul
.de Secretar Gubernial. Dupd cercetarea acestor dovezi, Comisiunea,
,care a functionat in acest scop, prin incheierea data' la 1 August
1821, a hotdrit ca Secretarul Gubernial Ghica sd fie trecut In partea
II-a a cdrtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsete dela dosar ucazul Senatului dela 10 Decemvrie 1817,
in schimb insd s'au anexat actele de mai jos, care n'au fost pre-
zentate Comisiei din 1821. Confirmat nobil abia in 1845.

www.dacoromanica.ro
158 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Insemnari.
Romani 1) emigrati in sec. XVIII in Rusia. Stefan a murit la
13 Aprilie 1853, mormantul eau din cimitirul Central din Chiinau
fiind salvat dela distrugere de autor. N'are urma0.
Documente.
I. Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Ecaterina II, Imparateasa i
Autocrata a Tuturor Ru0lor, etc., etc., etc. S. fie cunoscut
tiut fiecaruia ca Vit Ghica, care a servit inainte ca Premier-Maior
In serviciul Cesarului, pentru dorinta lui sarguincioasa pentru
serviciul Nostru, a fost primit cu gradul de Premier-Maior
serviciul Rosienesc, la 23 Septemvrie 1793; i intru cat Noi conferim
instituim, poruncim tuturor celor ai Notri s recunoasca dupa
cum se cuvine pe Vit Ghica sus aratat drept Premier-Maior al
Nostru i sa-1 stimeze ; pe de alta parte, nadajduim i Noi, ca in
acest grad va proceda tot aa cu credinta i pilda, cum se cuvine-
unui Ofiter credincios i bun. Pentru certificarea acestui fapt am
iscalit aceasta cu mana Noastra proprie 0 am poruncit s fie
intarit cu pecetea Statului. Dat la S. Petersburg, la 31 Decemvrie-
1793. Pe original e scris Cu mana proprie a Maiestatii Sale Imperiale:
Ecaterina. A intarit Generalul C. N. Ceaikin. Inscris la Colegiu/
Afacerilor Straine sub Nr. 413. Anul 1794.
II. Atestat. Secretarul Gubernial Ghica, fiind numit de mine-
Ajutor al Inspectorului Principal al liniei Generale, existenta cu
prilejul molimei de ciuma, care se declarase asta toamna in
Hotin i Ia0, a exercitat aCeasta functiune, ca 0 alta
care i-a fost data mai pe urma, cu gradul de Inspector particular
al aceleia0 linii, dela 24 Octomvrie a anului trecut 1819 pana la 21
Mai a anului acesta 1820, dovedind totdeauna in munca sa acti-
vitate, dibacie i exactitate in folosul serviciului, pentru care s'a
dovedit demn de atenVe din partea conducerii regionale. Ca urmare,
dandu-i lui Ghica recunotinta mea pentru serviciul sau
nu voi pregeta s starui pe langa Conducerea Superioara, rugandu-i
sa-i acorde o distirictie corespunzatoare. Chi0nau. 24 Iunie 1820.
Al Maiestatii Sale Imperiale, al Tarului meu Atotmilostiv Con-
silier de Stat Efectiv, Guvernator Civil al Basarabiei, Katacazi..
1) Vezi: Partea I, Nr. 13, Ghica, pag. 58.

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 1591

III. Formular de serviciul i meritele lui stefan Ghica, Membru.


al Biroului Regional de hotarnicie al Basarabiei qi. Secretar Gu-
hernial. Intocmit la .. Ianuarie 1822. Gradul, pronumele, numele,
functiunea, pe care o indeplinete i ce varsta. are: Secretar Guber-
nial stefan, fiul lui Vit Ghica, Membru al Biroului Regional de
hotarnicie al Basarabiei, de 29 ani. Din ce neam se trage: din nobili..
Daca are in proprietate suflete de tarani brbati, in ce judete i care
anume sate: are in Regiunea Basarabiei in Tinutul Hotin moia
Drepcauti, pe care traiesc 45 familii de locuitori. Gaud a intrat
In serviciu, ce grad a avut i. &And a fost inaintat ; daca a avut
actiuni distincte de serviciu, daca a fost decorat deosebit pentru
acestea i cand anume. Anul, luna, i ziva: Dup' absolvirea stu-
diilor i studierea limbilor la Academiile din Moldova i Muntenia,
a intrat in serviciu ca inginer hotarnic la Divanul judecatoresc
al Moldovei din Iai, 1806 Octomvrie 16. Unde a i continuat
serviciul in acest grad pana la ieirea trupelor Rosieneti din Mol-
dova i Muntenia, 1812 Octomvrie 1. Dupa infiintarea Guvernului
Regional in Basarabia, a fost numit la fostul Departament I, iar
pe urma la Departamentul 2 al acelui Guvern, ca Inginer Hotarnic
indeplinind aceasta functiune sub fostul Guvernator Civil Sturdza,
a fost intrebuintat pentru insarcinari speciale, iar de atunci a
fost inapoiat de d. Guvernator la functiunea sa, 1813 Februarie 2..
Unde, in urma propunerii Departamentului 2 i. in urma certifi-
&aril d-lui Guvernator Plenipotentiar al Regiunii Basarabiei
despre serviciul deosebit i sarguincios, a fost distins din malta
poruna a Maiestatii Sale Imperiale, cu gradul actual, -1817 Noem-
vrie.22. Dupa retragerea din Departament, a fost numit prin ale-
gerea nobilimii, Membru in Biroul de hotarnicie al Basarabiei,.
1818 Iunie. Unde, dupa .aceea, la 24 Octomvrie 1819, a fost delegat
de domnul Guvernator Civil al Basarabiei in locurile atinse de
cium i s'a aflat in timpul acesteia in tinuturile Hotin i Iai,
a fost numit Ajutor al Inspectorului Principal al liniei Generale,
care despartea locurile dubioase de cele bune, care functiune i.
alta, cu titlul de Inspector particular al liniei, le-a indeplinit de
atunci i Oda la 21 Mai 1820, dovedind totdeauna in munca sa
activitate, dibacie i exactitate in folosul serviciului, ceea ce ade-
verete atestatul eliberat de domnul Guvernator Civil al Basara-
biei. S'a aflat la Biroul de hotarnicie al Basarabiei in timpul

www.dacoromanica.ro
160 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

functiunii sale pang la retragere In anul curent, 1822 Ianuarie. Daca


a luat sau nu parte la campanii impotriva inamicului i la batalii,
i cand anume: n'a fost. Dac a foe, amendat sau dat In judecata
daca a fost pentru ce anume, cand i cum s'a terminat procesul:
n'a fost. Daca e capabil pentru continuarea serviciului la Stat i daca
merita sa fie Inaintat sau nu i de ce: capabil .1 merita. Daca a fost
In retragere cu recompensa sau MI% de aceasta i cand: n'a fost.
Daca e castorit, are copii, ce varsta au i unde se afla: nec'satorit.

67. Gomonov
Vaduva raposatului Locotenent-Colonel Alexe Gomonov, Jor-
dana, de 41 ani, locuete in Tinutul Orhei, la moia ei. Are din
casatorie legitima un fiu, Iacob, Praporric, de 28 ani, care face
.serviciu de talmaciu la Sfatul Suprem al Basarabiei, i fete: Ana,
de 23 ani, cgsatorita cu Locotenentul Manicovski, i Maria, de
17 ani, casatorita cu Consilierul Titular Mandel. Stapanete prin
motenire la moiile Mileti 1.00, .ndereni 120 i Nisporeni 130
desetine de pmant, pe care se ggsesc 6 curti de sateni. Cu privire
la rangul sotului i fiului petitionarei a prezentat urmtoarele
acte : 1. Dou diplome cu iscalitura Tarului Imprat, una dela
18 Februarie 1804, cu Nr. 97, pentru gradul de Maior al lui Alexe
Gomonov, iar alta dela 26 Aprilie 1809, cu Nr. 124, pentru gradul
de Locotenent-Colonel tot al lui Gomonov ; 2. Un Rescript cu
iscalitura General-Feldmarealului Conte Barclay de Tolly, dela
18 Aprilie 1814, cu Nr. 2.052, cu privire la conferirea Praporricului
Iacob Gomonov a Ordinului Sf. Ana clasa a III-a ; i 3. Paaportul
Nr. 13 dela 15 Mai 1818, cu isclitura General-Maiorului. de Arti-
lerie Ahverdov, in care se spune c Praporricul Iacob Alexe, fiul lui
Gomonov, din Artileria Calreata, e pus In disponibilitate. Dupa
cercetarea actelor aratate, Comisiunea, care a functionat pentru
cercetarea dovezilor privitoare la noblete, prin incheierea data la
1.0 Decemvrie 1821, a hot:Aril ca fiul doveditoarei Praporricul
i Cavalerul Iacob Gomonov sd fie trecut in partea II-a a cartii
genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete. Neconfirmat.
Insemari.
Urmaii necunoscuti.

www.dacoromanica.ro
PARTEA II -161

68. Iani
Polcovnicul Moldovean Mihalache Iani, de 42 ani, nu ocup
slujIA, locueste in Tinutul Iasi, csaorit cu fata Vornicului de
Poart Meleghi, Teodosia, are copii, fii: Constantin, de 10 ani,
Nicolae, de 5 ani, si Alexandru, de 3 ani ; o fat, Smaranda, de
7 ani ; are in Tinutul Iasi, prin mostenire, mosia nelocuit Gura
ainari si stpaneste a 7-a parte din mosia Zagorna, dobndit
prin cump'rare si pe care sunt 50 locuitori. Spita neamului: Con-
stantin Iani, Praporscic, fiul su Mihalache, Polcovnic Moldovean,
doveditorul de acum al nobleSei. Pentru dovedirea nobleSei sale,
Iani a prezentat: 1. Un ucaz deschis Nr. 2.570 dela 14 Mai 1771,
cu isclitura General-Feldmaresalului Conte RumianSov ; 2. 0
salvogard dela Contele SaltAcov, Nr. 1.763 dela 22 Octomvrie 1788,
din care se vede c, Constantin Iani a fost inaintat Praporscic in
serviciul Rusiei ; 3. 0 scrisoare dela 10 Februarie 1805, dela Vel Aga
al Iasilor Palladi care Ispravnicii Sorocei, in care Mihalache Iani
e trecut ca Polcovnic Moldovean ; si 4. Un certificat al nobililor din
Basarabia, dela 25 Noemvrie 1821, care arat c' doveditorul Miha-
lache e fiul Praporscicului Constantin Iani, nscut pe &And tatl
su purta gradul de Praporscic. Pe temeiul acestor acte, Comisiunea,
care a fost pentru cercetarea nobleSei, recunoscnd pe Mihalache
Iani drept nobil, dup gradul tatAlui su, prin incheierea data' la
30 Noemvrie 1821, a hotdrit s fie trecut in partea II-a a c'rSii
genealogice, pentru Tinutul Iasi.
Dosarul lipseste. Confirmat abia in 1847.

Insemnari.
Greci romanizati. Urmasii necunoscuSi. 1).

69. Ianov
Fratii Ianov: Secretarul Colegial loan, de 40 ani, Vistier in
Tinutul Ismail, cdstorit cu Elena Grigoriu, are o fat', Maria,
de 4 luni, stapneste in Tinutul Orhei mosia cumpArata Slobozia
Dusca, pe care sunt 50 cursi de s'teni, si mosiile nelocuite Verbca

11 Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, p. 44.

11

www.dacoromanica.ro
162 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

si Iurceni. tabs-CApitanul Filimon, de 35 ani, Vistier in Tinutul


Cetatea-Alba, necasatorit, stapaneste in Tinutul Tighina mosiile
mostenite si rascump'rate Cobusca de Sus, Cobusca de Jos si
Petricani, pe care sunt 100 de cur%i. Consilierul Titular Ieremia,
de 30 ani, nu ocupa slujba, locueste in orasul Chisinau, stapaneste
In Tinutul Tighina mosiile mostenite si rascumparate: Cobusca
de Sus, Cobusca de Jos si Petricani, pe care sunt 100 de curti.
Spita neamului: Chiriac Ianov, Locotenent, fiii sai: loan, Filimon
si Ieremia, doveditorii de acum ai nobletei. Cu privire la serviciu/
tatalui lor au prezentat: 1. Atestatul care i-a fost dat in timpul
campaniei Turcesti, in 1774, cu aratarea cal a avut gradul de Pra-
porscic de armat ; si 2. Ordinul Locotenent-Colonelului Orlov,
dela 25 Noemvrie 1790, sub Nr. 632, care i-a fost inaintat de catre
Hatmanul armatei si Cavalerul Platov si din care reiese ca General-
Feldmaresalul Contele Potiomkin a inaintat pe tatal doveditorilor,
Praporscicul Chiriac Ianov, la 28 August 1790, la gradul de Loco-
tenent, cu care grad figureaza si in atestatul ce i-a fost eliberat
dela numitul Orlov, la 30 August 1791, sub Nr. 378; pe temeiul
acestei adeverinte, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea
dovezilor privitoare la noblete, recunoscand pe doveditorii loan,
Filimon si Ieremia Ianov drept nobili, dupa gradul tatalui lor,
prin incheierea data la 26 Mai 1821, a hotarit s fie trecuti in
partea II-a a cartii genealogice a nobililor, pe loan in TinutuI
Orhei, iar pe Filimon si Ieremia in Tinutul Tighina.
Insemneiri.
Romani din Moldova emigrati in sec. XVIII, in Rusia 1).
Documente.
I. Atestat. Eliberat Praporscicului de Armata Chiriac Ianov,
care a fost sub comanda mea cu Arnautii, ca a luat parte la batalii:
la 9 Iunie la cucerirea unui lagar inamic de Muga Cozlici, la 17 la
Mermitel apropiindu-se de orasul umla, la 19 Muga satul Teterca
si la alungarea pana la orasul umla, in toate aceste cazuri s'a
dovedit viteaz si distins fata de dusmani, de asemeni a fost trimis
In campanie la 29 si la domnul Brigadir Zaborojski la 2 Iulie la

1) Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 81.

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 163

corpul Generalului en Chef si Cavaler SaltAcov Odd la Rusciuc,


ceea ce certific: Iulie 1774, Lt.-Colonel (isnAlitura indescifrabil).
Ordin domnului Premier-Maior HArjiu 1). Domnul Brigadir
al armatelor CAzAcesti, Hatmanul de armatA si Cavalerul Matvei
Ivanovici Platov, prin ordinul trimis mie astAzi, ma incunostiin-
1,eazA cd Excelerga Sa Serenissime Domn General-Feldmaresal
Marele Hatman si Cavaler al multor Ordine Printml Grigore Ale-
xandrovici Potiomkin-Tavriceski a inaintat la gradul de Locotenent
pe Praporscicul Chiriac Ianov din regimentul dv., in ziva de 28 a
lunii August trecut ; recomand dv., sA-i comunic4i acest grad
lui Ianov si s'A-i luati pentru acesta jurdmAntul, iar pentru inain-
tare si brevet s'A faceti retinere. Lt.-Colonel Alexei Orlov.
Atestat. Prin Ucazul MaiestAtii Sale Imperiale, se atestA
Locotenentului Chiriac Ianov, care face serviciul in regimentul
Premier-Maiorului HArjiu, cA anul trecut 790, la 6 Octomvrie si
10 Noemvrie, a fost el Ianov in lupte cu inamicul lAng6 Ismail si
In acelasi an, la 11 Decemvrie, la asaltarea si cucerirea acelui oras,
si c'A in toate aceste cazuri a procedat vitejeste si bArbteste impo-
triva dusmanului ; pentru certificarea serviciului sdu deosebit i-am
eliberat lui Ianov prezentul atestat cu isclitura si pecetea, deasupra
Prutului, la 30 August 1791. Al Maiestatii Sale Imperiale Atot-
milostivei mele Imprtese Lt.-Colonel de Armat, Comandant al
unei pArti din ostirile azdcesti de Ecaterinoslav si Cavaler al
Ordinului SfAntului Mare Mucenic si PurtAtor de biruint Gheorghe,
gradul al IV, Alexei Orlov ; Locotenent Grigore Stepanov.

70. Linevici
Locotenentul-Colonel loan Dana', fiul lui Linevici, de 34 ani,
in retragere, locueste in Tinutul Hotin. CAsAtorit cu fata Medelni-
cerului Russo, Ana, are fii: pe Alexandru, de 5 ani, si Nicolae, de
1 an. StapAneste satul Gurghinesti din Tinutul Hotin, luat zestre
dela sotie si in care sunt 104 familii de s'Ateni. Locotenentul-Colonel
Linevici si-a dovedit nobletea cu urmatoarele acte: 1. Diploma
de Maior care i-a fost eliberat ; 2. Un ordin al Comandantului
General al Armatei Contele Benningsen pentru crucea de aur
1) Ghirjev.

II*

www.dacoromanica.ro
164 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

pentru Peischau ; i 3. Formularul de serviciu ce i-a fost dat In


momentul retragerii din serviciu. De aceea, Comisiunea, care a
functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la noblete, prin
Incheierea (lath' la 30 Aprilie 1821, a hotrit s fie trecut in partea
II-a a crtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Hotin.
Dosarul lipsete. Neconfirmat.
Insemneiri.
Rui din Ucraina. Nu mai exist In Basarabia.

Parenco
apitanul In retragere Nikifor Parenco, de 37 ani, locuete
In oraul Chiinu. Cdstorit, are un fiu, Alexandru, de an, 1.

stpanete la diferitele mosii ale Tinutului Orhei, dela sotie, cu


dreptul de rzq, fr restrictie de cantitate. In privinta obriei
sale nobile, doveditorul a prezentat ucazul de retragere Nr. 2.357
ela 31 Iulie 1817, dat cu isclitura Locotenent-Generalului Conte
Komarovski, din care se vede eh' se trage din nobili Rui i &A.
aflandu-se In serviciu activ a fost inaintat in grad i in sfrit a
ajuns la gradul de acum. De aceea, Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea dovezilor privitoare la noblete, prin incheierea
dela 25 Octomvrie 1821, a hotrit: dei Gpitanul Parenco e
ardtat In ucazul de retragere c se trage din nobili Rui, dar n'a
prezentat niciun act care s poat da lmuririle necesare cu pri-
Tire la asemenea obarie a lui, lutuid in considerare numai gradul
de Cdpitan cAtigat de el in serviciul activ i care-i d dreptul la
noblete, a hotrit s fie trecut in partea II-a a crtdi genealogice
a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete. Neconfirmat.
Insemneiri.
Rui. Urmaii necunoscuti.

Pateraki
Maiorul in retragere Iordache Constantin, fiul lui Pateraki,
de 50 ani, locuete in Tinutul Ismail. Castorit cu Grecoaica
Eutemia, are fii pe Constantin, de 14 ani, Ioan, de 9 ani, Alexandru,

www.dacoromanica.ro
PARTEA II 1E5

de 6 ani, Nicolae, de 4 ani, Petre, de 3 ani, i Pavel, de 1 an. SO.-


pnete avere imobil in Tinutul Ismail, mo0ile Bricicani 0 V16-
deti, dobndite prin cumprare 0 pe care sunt 100 curti de sneni.
Spita neamului: Constantin Pateraki, Locotenent-Colonel, fiul s'u
Iordache Pateraki, Maior in retragere, doveditorul de acum al
noblet,ei. Cu privire la nobletea sa, Maiorul in retragere Pateraki
a prezentat: 1. Ucazul Departamentului de Inspectie al Ministe-
rului de 114zboiu dela 17 Martie 1815, sub Nr. 1.153, din care
- reies cd el, Pateraki, e fiu de OfiIer Superior i a servit cu gradul
de Cpitan in Batalionul Grecesc din Odessa ; 2. Intiintarea
Comandan tului Ismailului, Maiorul Viteaz, Nr. 244 dela 11 Martie
1815, cu privire la primirea unui ordin in leglur cu anuntarea
lui Pateraki, c a fost inaintat dela gradul de Cpitan la acela de
Maior, inaintndu-i-se i diploma acestui grad ; afar de aceasta,
doveditorul a lmurit cs e fiul Locotenent-Colonelului Constantin
Pateraki. De aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cerce-
tarea actelor privitoare la noblete, prin incheierea data' la 30 Aprilie
1821, a hotrit s fie trecut, impreund cu tot neamul, in partea
II-a a cArtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul IsMail.
Lipsesc dela dosar actele de mai sus.
Insernetri.
Greci. Nu mai existbi in Basarabia 1).

Documente.
Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Impgratul 0 Auto-
cratul Tuturor Ru0lor, etc., etc., etc. S fie cunoscut 0 tiut-
fiecAruia cd Noi pe Gheorghe Pateraki, care ne-a servit Cgpitan,
pentru rvna i srguinta dovedite In serviciul Nostru, 1-am con-
ferit i instituit Atotmilostiv in gradul de Maior al Nostru, la
8 Aprilie 1814; i intru at Noi aceasta conferim 0 instituim,
poruncim tuturor supu0lor Notri s recunoasc6 dupg cum se
cuvine pe acest Gheorghe Pateraki 0 s-1 stimeze, 0 Noi n'djduim
e in acest grad, pe care i 1-am conferit Atotmilostiv, va proceda
cu credint 0 sarguinVA, cum se cuvine unui Ofiter credincios 0_
bun. Pentru certificarea acestui fapt, am poruncit Marelui Nostru

1) Din trecutul nostru, VIIIIX, 1939, p. 30.

www.dacoromanica.ro
166 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Stat-Major s'A iscAleascA prezentul i 844 intAreascA cu pecetea


Noastr de Stat. Dat la S. Petersburg, la 17 Iulie 1821. Pe original
e scris: ef al Marelui Stat-Major Print Volconski, General de
Serviciu Zacrevski, Subdirector General-Maior Kniajnin.

73. Stepanov
Praporpicul Iosif Stepanov, de 70 ani, in retragere, locue0e
In Tinutul Orhei, cAstorit cu fata Postelnicului Papuc, Magda-
lena, are fii pe loan, de 19 ani, i Dimitrie, de 16 ani, stApAnete
In Tinutul Orhei portiuni de pAmAnt sub numele de rAzesie necu-
noscut. Cu privire la gradul de Praporpic, doveditorul a prezentat
ucazul rAposatului General-Feldmarepl Conte Rumiantov-Zadu-
naiski, dela 14 Februarie 1789, sub Nr. 8, pe temeiul cdruia Comi-
siunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la
noblete, recunoscAnd pe Praporpicul Stepanov drept nobil, prin
incheierea dat la 5 Mai 1821, a hotArit s fie trecut, ImpreunA
c u fiii, In partea II-a a cArtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete.
Insemniri.
Urmaii necunoscuti.

www.dacoromanica.ro
PARTEA III
74. Buziki
Antonie Buziki, de 35 ani, ff rang, conduce biroul tiganilor
Coroanei, cstorit cu fata Boierului Gavrilicescu, Zamfira, are
copii, fii: Constantin, de 10 ani, loan, de 6 ani, i fete: Maria, de
12 ani, Caterina, 1) de 9 ani, i Despina, de 7 ani ; copiii stau cu el ;
n'are avere, locuete in orasul Chiinsu ; fratele gu Nicolae Bu-
ziki, de 33 ani, nu ocup slujbg, locuete in oraul Chiin4u, necg-
snorit, n'are avere. Spita neamului: Asesorul Colegial loan Bu-
ziki, fifi gi: Antonie i Nicolae, doveditorii de acum ai n' obletei.
C5.* tafl lor a avut gradul de Asesor Colegial, an prezentat o copie
de pe adresa trimis6 Guvernului Regional al Basarabiei de &are
Guvernatorul Regiunii, d-1 Locotenent-General Bahmetev, la 27
Aprilie 1818, cu privire la pensiunea acordata Atotmilostiv tatdlui
doveditorilor Asesorul Colegial Buziki ; iar c ei se trag din vechime
din Boieri, au cerut o amttnare de doi ani pentru prezentarea acte-
lor pe care au s le primeasc6 din patria lor ; apoi, din cererea peti-
tionarilor se vede c unul din ei, Antonie, a fost eful barierei va-
male din Ismail i apoi a indeplinit diferite insarcindri in legnur
cu molima ciumei. Dup cercetarea dovezilor arstate, Comisiunea,
care a functionat pentru examinarea documentelor privitoare la
noblete, prin incheierea dat. la 24 Martie 1821, pe temeiul pdrerii
Consiliului de Stat dela 30 Octomvrie 1816 i articolului 79 din Gra-
mota &Are Nobilime, a hotarit ca Antonie i Nicolae Buziki, ca
fiind copiii unui slujba din primele opt clase, s fie trecuti in par-
tea a treia a c'rtii genealogice, pentru Tinutul Orhei ; iar cand vor

1) 1809-1842, maritata cu Const. Mih. Razu, nepotul logofatului Vasile


Razu.

www.dacoromanica.ro
168 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

prezenta actele referitoare la vechea lor noblete, nu vor intAmpina


nicio piedecd la trecerea lor In alt parte a cArtii genealogice.
Neconfirmati.
Insemnari.
Greci romanizati, Buziki sau Bozica. Urmaii necunoscuti1).
Documente.
I. Guvernul Regional al Basarabiei cAtre Departamentul I;
ca urmare la adresa acelui Departament, Nr. 1548, Cu privire la
chestia pltii viitoare a pensiei Asesorului Colegial In retragere
Buziki, fixat Atotmilostiv la 300 ruble anual, invit Departamen-
tul I al Guvernului Regional s-i pldteascd lui Buziki i de acum
Inainte pensia sus artat din veniturile Regionale ale Basarabiei,
potrivit rspunsului pe care 1-am primit dela d. Ministru al Finan-
telor, aldturat aci In copie. Originalul e subscris de Guvernatorul
Plenipotentiar al Regiunii Basarabiei, Guvernatorul Militar al
Podoliei, Bahmetev. Guvernul Regional al Basarabiei adeverete
cu isclituri i aplicarea pecetei oficiale c'd aceast copie este
conformd cu originalul. 16 Martie 1821. Vistier Regional Spacovski,
Secretar Ovsianitki, Registrator B. Jlobnitki.

75. Canano (Au)


Consilierul Colegial loan Ioan, fiul lui Canano, de 56 ani, nu
ocup slujb6, fi are domiciliul In Tinutul Tighina. DacA e insurat
i are copii, doveditorul n'a arltat. Stapanete In Tinutul Tighina
moia Laura i In Tinutul Hotin portiuni nedesprtite In moiile
Mihalcuti, Colicuti i Culceni. C6 doveditorul de noblete, domnul
Canano, are, In adevar, gradul de Consilier Colegial, a prezentat:
1. Papportul care i-a fost eliberat dela Guvernatorul Militar al
Hersonului, Contele Langeron, dela 31 Iulie 1820, sub Nr. 2; 2.
Adresa aceluiai Conte Langeron, care d-I Loctiitor al Guvernato-
rului Plenipotentiar al Regiunii Basarabiei, cu privire la el, Canano ;
i 3. Actul care i-a fost dat lui Canano pentru stapanirea unei moii
dela Tribunalul Civil al Basarabiei, la 22 Septemvrie 1817. Pe
1) Dosarul Nr. 55, 1834, 82 file. Arhivele Stat. din Chisingu.

www.dacoromanica.ro
PARTEA iii 10
temeiul acestor dovezi, Comisiunea, care a functionat pentru cerce-
tarea actelor privitoare la noblete, recunoseand pe Consilierul Co-
legial Canano drept nobil, dup gradul gu, prin incheierea data'
la 26 Mai 1821, a hotrit sd fie trecut in partea III-a artii genea-
logice, pentru Tinutul Tighina.
Lipsesc dela dosar actele de mai sus.
Insemneiri.
Romno-Greci, emigrati in sec. XVIII in Rusia, unde se aeaa
In prtile Hersonului 1).

Documente.
Formular de serviciu al fostului Comisar de chestiuni genicere,
Consilierul de Stat Canano. 16 Septemvrie 1822. Gradul, pronu-
mele, numele, functiunea pe care o indeplinWR i varsta: Consilier
de Stat loan, fiul lui Ioan Canano, fost Comisar de chestiuni
granicere i Cavaler al Ordinului Sf. Ana clasa III, de 57 ani. Din
ce neam se trage: din Boieri Moldoveni. Cate are in proprie-
tate suflete de tArani bArbati, in ce judete i care anuine sate:
are moii in Regiunea Basarabiei in tinuturile Hotin i Tighina..
and a intrat in serviciu, ce grad a avut i cnd a fost inaintat;
dac6 a avut actiuni distincte de serviciu, dacA a fost decorat pen-
tru acestea i cnd anume, anul, luna i ziva: in timpul ederii la
Varqovia, la ruda sa Consilierul Privat Efectiv Boskampelj aso-
polski, a adus servicii Ambasadorului Extraordinar Rus, d. Con-
silier Privat Efectiv Conte Stackelberg, aflAtor acolo la 1789;
&And armatele Rosieneti au trecut hotarul Moldovei, a venit la
Iai, unde a avut dela rgposatul Feldmareal Conte Rumiantov-
Zadunaiski inskcinarea de a face corespondent6 cu corespondentii
sAi afffitori in Polonia: prin aceast corespondent Canano furniza
diferite tiri despre Polonezi, care se agitau pe vremea aceea; ace-
eai corespondent:a' a fost ingrcinat s'o continue i. de rdposatul
Feldmareqal Conte Potiomkin, pentru care fapt Contele Potiomkin
1-a numit in serviciul de Aghiotant personal, cu gradul de Rot-
mistr, la 1790 Februarie 17. Pe urni Canano e distins cu gradul

1) Oh. Sorocovenco, 0 pagina' a trecutului. Din trecutul nostru, Nr. 31-34,.


1936, p. 121.

www.dacoromanica.ro
170 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

de Secund-Maior, la 1791 Ianuarie 17. In timpul exercitiului func-


-tiunii a fost folosit de Contele Rumiantov, General-Maiorul Popov
i Generalul en Chef Kahovski pentru diferite chestiuni i comisiuni
secrete speciale, fapt pe care-1 dovedesc atestatele pe care le are.
Inaintat Premier-Maior, la 1792 Noemvrie 9. Dupa intrarea arma-
telor din Moldova in Polonia, s'a gasit acolo pe langa Generalul
Kahovski, a fost trimis in calitate de curier special de Contele Sie-
vers dela Grodno la S. Petersburg, pe urma a fost trimis de Cabi-
netul de Stat dela Printul Zubov la Varovia la Comandantul Su-
prem Generalul Igelstrem, unde a sosit cu trei zile inainte de
revolutie i, dup ce a predat depeele, a fost prins i dupa ce a
.stat opt luni ca prizonier, dupa luarea Varoviei de catre Contele
Suvorov, a fost pus In libertate i numit acolo Inspector sub co-
manda Generalului Buxhoeveden, dela care are un atestat special ;
numit de raposatul Feldmareal Contele Suvorov-Ramnicski in re-
gimentul de cavalerie uoara din Mariupol, In acelai grad, la 1795
Noemvrie 1. Pus In concediu dupa cerere dela acel regiment pentru
afaceri personale in oraul Varovia, la 31 Decemvrie 1795, pentru
29 zile, i neterminanduli treburile Oda' la termenul acela, Cole-
giul Militar de Stat a Incuviintat s rman acolo Oda' la termi-
narea acestora, de aceea a i stat la Varovia 'Ana la 2 August
1806. Numit de Senatul Ocarmuitor, cu schimbarea titulaturii In
aceea de Asesor Colegial, in postul vacant de Comisar de chestiuni
granicere, la 1806 Octomvrie 13. Inaintat Consilier de Curte la
1810 Decemvrie 31. Inaintat Consilier Colegial la 1816 Decemvrie
31. Distins cu ordinul Sf. Ana gradul III, la 1820 Ianuarie 31. Din
malta porunca Nominala a Maiestatdi Sale Imperiale, pus in re-
tragere din serviciu dupa cerere, iar drept rasplata pentru inde-
plinirea indelungata a acestuia, a fost distins Atotmilostiv cu gra-
dul de Consilier de Stat, la 1821 Aprilie 2. S'a retras din functiunea
de Comisar de chestiuni granicere, la 1821 August 3. Daca a luat
sau nu parte la campanii impotriva inamicului i la batalii, i cand
anume: In tot timpul celui de-al doilea razboi cu Poarta Otomana
s'a aflat in Moldova, Muntenia i Polonia. Daca a fost amendat sau
dat in judecata i daca a fost, pentru ce anume, and i cum s'a
terminat procesul: n'a fost. Daca e capabil pentru continuarea ser-
viciului la Stat i. daca merita sa fie inaintat sau nu i de ce: ca-
pabil. Daca a fost In retragere cu recompensa de grad sau MIA

www.dacoromanica.ro
PARTEA irr 171.

de aceasta i cand: n'a fost in retragere, dar a fost in concediu


nelimitat, dupd cerere, prin General-Feldmarealul Contele Suvorov-
Rmnicski. Dacd e cdatorit, are copii, ce vrstd au i unde se
-and' cdsdtorit, are copii.

76. Gajos
Fratii: Sublocotenentul Atanase Marc, fiul lui Gajos, de 28
-ani, cdstorit cu fata Asesorului Colegial Rodotki, Maria, n'are
copii, stdpnete in Tinutul Orhei moiile: Voinova, pe care sunt
56, i Drug4eni, pe care stint 13 familii de steni, plus jumAtate
din moia Zubreni, cu 25 gospodari. loan Marc, fiul lui Gajos,
de 23 ani, necdsdtorit ; Nicolae Marc, fiul lui Gajos, de 14 ani ;
nu ocupd slujbe, locuesc in Tinutul Orhei ; din averea imobild,
prima moie apartine lui Atanase, iar ultimele doud lui Ioan.
Spita neamului: Consilierul Colegial Marc Gaios, copiii Ata-
nase, Ioan i Nicolae, doveditorii de acum ai nobletei. Certificatul
dela diferiti moieri ai guberniei Herson, dela 30 Mai 1820, eliberat
mamei doveditorilor, Anastasia Constantinovna, sotia Consilierului
Colegial Marc Atanase fiul lui Gajos, intdrit in acelai an, 15 Iunie,
sub Nr. 15, de cdtre Judectoria judeteand din Tiraspol, adeverete
.c6 fratii Atanase, Ioan i Nicolae Gajos sunt, in adevdr, fiii Consi-
lieruhn Colegial Marc Gaios, iar c acest Gajos a avut, in adevr,
gradul de Consilier Colegial, s'a dovedit prin diferite acte privitoare
la moia cumpdrat de el in Regiunea Basarabiei, in Tinutul Orhei.
De aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea actelor
nobililor din Basarabia, prin incheierea sa dat la 23 Noemvrie
1821, recunoscAnd pe Atanase, Ioan i Nicolae Gaios drept nobili,
-a hot'rit s fie trecuti in partea III-a a cdrtii genealogice, pentru
Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete. Neconfirmati.
Insemnri.
Romno-Greci, refugiati In persoana maiorului Marc Gajos, in
1792, in Rusia 1). Continud s locuiascd in pdrtile Hersonului.
1) Rev. Arhiva Rus. Cancelarul print Bezborodco, 1876. Comp. Din
trecutul nostru, Nr. 31-34, 1936, p. 165; i Notirele Soc. de istorie f i antichiteifi
.din Odessa. Vol. IX. Odessa, 1875, p. 319 si urm.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
PARTEA III 173

Orhei, i pe care se gdsesc 30 curti de ateni. Spre a adeveri cd do-


veditorul are gradul Rosienesc de Asesor Colegial, a prezentat o
chitantd care i-a fost eliberatd de Guvernul Regional al Basarabiei
In August 1818, sub Nr. 212, cd pentru gradul de Asesor Colegial,
care i-a fost conferit Atotmilostiv, banii cuveniti Vistieriei au fost
depui. Pe temeiul acestei adeveriri, Comisiunea, care a funutionat
pentru cercetarea dovezilor privitoare la noblete, recunoscAnd
pe doveditorul Ralli drept nobil, dupd gradul sdu, a hotdrIt pe te-
meiul art. 79 din Gramota care Nobilime sd fie trecut, Impreund
Cu neamul, In partea III-a a cdrtii genealogice a nobililor, pentru
.Tinutul Orhei.
Dosarul lipsete. Familie confirmatd drept nobild abia In 1845
i Inscrisd In 1848 nu tim pentru care motiv de0 cu vechimea
din 1794, In partea VI-a a cdrtii nobilimii
Insemairi.
Greci romnizati. Nu existd acte care s dovedeascd. originea
-acestor Ralli din Paleolog-Ralli sau Halipinski-Ralli 1). Zamfirache
Eman oil Ralli 2), petitionarul, ndscut pe la 1769, s'a Insurat cu
Smaranda D. Arbure (1. 1815) din Bucovina ; a murit la 22 Decem-
vrie 1831, la ChiOndu. Fiicele sale: Ecaterina Stamo ; Mariolita, ad-
miratd de poetul Pqkin 3), mdritatd cu ofiterul T. D. von Mettler-
campf i decedatd pe la 1830g); i Elena, mdritatd cu baronul Ma-
nolache StArce din Bucovina 5). Fiul lui Zamfirache 8), Constantin,
a fost adoptat de bunicul sdu D. Arbure, iar fiul lui Constantin,
Zamfir Ralli-Arbure (1848-1933), cunoscut socialist, colaboratorul
.lui Neciaev, Bacunin, Kropotkin, Elise Rclus, prietenul lui B.
P. Gore, Notite genealogice, contest aceast pretentie a lui Z. Balli-
Arbure.
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, pp. 75-93.
2) I. Liprandi, Arnintiri. Arhiva Rasa', 1866.
Din trecutul nostru Nr. 40-45, 1937, pp. 38-39.
Arhivele Baroanei E. Hilbsch von Grossthal (Vrz'retii Noui-Lpupa),
d-lor Baron Alexandru Hurmuzachi (Cernduti) i VI. S. Illiaenko (New-
York).
Amintim printre nepoatele lui Zamfirache pe: Elena, mritat Cu
printul I. V. Mamatov, Elena, mritat cu vice-amiralul print L. A. Uhtomski,
pe Elena baroana Hiibsch von Grossthal, socrul areia, generalul Htibsch,
-a tinut In prima castorie pe Domnita Ecaterina Barbu Stirbey (1851).

www.dacoromanica.ro
174 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

P. Hasdeu, a fost unul dintre publicivtii apreciati in chestia Basa-


rabiei, la Bucurevti. Aceast familie n'are nimio comun cu negu-
storii greci Ralli din Odessa, inscrivi in 1881 In partea III-a a crtii
nobilimii basarabene (blazon. 1884).

79. Rfi,liacov

Consilierul Colegial Teodor Makei Ravliacov, de 70 ani, in


retragere, locuevte in oravul Chivinu, cstorit cu fata Boierului
Cmrav Dim. atanolu, Ana, are un fiu, Petre, de 5 ani, are satul
Fuzovca luat zestre, cu 42 culi de steni, v'i o parte din Samavcani,
cu 16 curti de steni, osebit de aceasta 5 familii de tigani verbi.
Din formularul de serviciu al doveditorului Rvliacov dela Comi-
siunea de Proviziuni a fostei Armate din Moldova, eliberat la
28 Martie 1821, se vede c Rvliacov, care a fost copil de trupg,.
a servit in diferite grade 0, in sfrvit, a fost distins cu gradul de
Asesor Colegial, iar din copia unui ucaz al Senatului Ocarmuitor
dela 15 Noemvrie 1816, sub Nr. 27.149, ctre fostul Ministru de
Rzboiu Konovnitin, reiese c acest Rvliacov a fost pus in retra-
gere Cu o pensiune de 836 ruble anual. Dup cercetarea acestor
acte, Comisiunea, care a functionat pentru examinarea dovezilor
nobililor, prin incheierea sa dat la 26 Mai 1821, a hotrit ca,
Consilierul Colegial Rvliacov s fie trecut in partea III-a a crtii,
genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.

Insemnciri.
Rusi din Ucraina. Fiul petitionarului 1), Petre, s'a insurat cu,
Elena, sora marelui om de stat Lascar Catargi 2).
Documente.
I. Din formularul de serviciu al Consilierului Colegial Rvliacov,
care a servit ca membru la Comisiunea Central de Aprovizionare-
de pe lang Armata Moldoveneasc, se vede c e copil de trup,
a fost soldat in garnizoana Kievului in batalionul 6, la 1 Martie-
771, Caporal in Ianuarie 772, Captenarmus la 1 Septemvrie 772,

i) Dosarul Nr. 534, 1857, 142 file. Arhivele Stat. din ChisinAu.
2) Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, p. 59.

www.dacoromanica.ro
PARTEA iii 176.

Sergent la 10 Iunie 773, Furier general in statul Comisariatului la


10 Martie 778, in regimentul de Cavalerie upar Severski, actual
de Vntori cAlgri, Auditor cu merite de 2 ani pentru gradul de
Praporric la 8 Februarie 783, numit Sublocotenent in acelai
regiment la 8 August 785, in statul General-Feldmarealului Con-
tele Razumovski Secretar cu gradul de Cdpitan-Locotenent la
25 Februarie 786, C'pitan la 22 Septemvrie 786 cu mutarea in
regimentul de Grenadieri de Gard, iar din acesta in regimentul
de Infanterie din Schliesselburg, din care a fost mutat in statul
Aproviziondrilor ca Ober-Proviantmeister la 14 Decemvrie 793,
Proviantmeister-General Locotenent al clasei a aptea la la
Septemvrie 799; in statul Aproviziondrilor fiind in retragere la
1804, i s'a schimbat titlul in acela de Consilier de Curte la 25 Octom-
vrie 806, Consilier Colegial la 22 Ianuarie 808, a fost pe Mug&
Guvernatorul Civil al Kievului, fiind insArcinat din Inalt ordin
special, cu aprovizionarea trupelor i cu cumprarea de proviziuni
ca principalul Comisionar dela 12 Septemvrie 805 pn6 la 8 Martie
1807, iar de atunci i pand la 1 Aprilie Primarul ormului Buguslav,
iar de aici dup porunca r6posatului General-Feldmreal si
Cavaler Conte Prozorovski a intrat Administrator in Comisiunea
Aproviziondrilor armatelor pmntene din Regiunea 6, admini-
strand i partea comisariatului ; din aceasta, dup porunca Exce-
lentei Sale a fost numit in Comisiunea Aprovizionarilor care a
fost pe lng6 Armata Dunrean, ce se Osete acum in Regiunea
Basarabiei, e Asistent la 12 August 808, distins cu uniforma insti-
tuit pentru slujbaii Departamentului Militar, cu galoane, la
24 Octomvrie 811; prin Inaltul Ucaz al Maiest4ii Sale Imperiale,
dat de care Senatul OcArmuitor, a fost pus in retragere cu pensia
pnd la moarte, de 836 ruble anual, la 816 Noemvrie 2.
II. Ucazul Maiest%ii Sale Imperiale Autocratul Tuturor Ru-
ilor, dela Senatul Ocarmuitor, domnului Lt.-General Ministru de
Rzboiu i Cavaler Petre Petrovici Konovnitan. Dup Inaltul Ucaz
al Maiesttii Sale Imperiale, dat Senatului Ocarmuitor la 2 Noem-
vrie curent, cu iscMitura proprie a Maiesttii Sale, in care se arat:
punnd in retragere pentru cauza de bgranete i. sntate slab'
pe Administratorul comisionariei de Proviziuni din Basarabia, Con-
silierul Colegial RAliacov, poruncim Atotmilostiv ca, din res-
pect pentru slujba lui de 45 ani fr de vitii, s* i se plateasca pn

www.dacoromanica.ro
176 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT *I NISTRU

la moarte o pensie de 836 ruble anual din Vistieria Statului. Am


poruncit: aceasta porunca Atotmilostiva a Maiestatii Sale Impe-
riale o veti anunta Consilierului Colegial Raliacov, dv., domnule
Ministru de Razboiu, iar pentru plata pensiei puse s dati dispo-
zitie domnului Ministru de Finante. 15 Noemvrie 1816. Au isclit
originalul: Ober-secretar Ilie Feodorov, Secretar Pavlovski, a con-
fruntat Consilierul de Curte Evstafeev, Intocmai, pentru Secretar
Lapco, a citit Intocmai Registratorul Colegial Vasiliev.

80. Stamo
Consilierul Colegial Apostolache Stamo, de 50 ani, face parte
din departamentul Colegiului Afacerilor Straine, ii are domiciliul
In oraul Chiinu. Casatorit cu fata Asesorului Colegial Ralli,
Ecaterina, n'are copii. Stapanete satul Modvalul luat zestre dela
sotie In Tinutul Orhei i pe care se and' 40 curti de sateni. Spita
neamului: loan Stamo, Sulger, fiul sau Consilierul Colegial Apo-
stolache, actualul doveditor de noblete. Tatal doveditorului, loan,
a avut rangul de Sulger, care i-a fost acordat de Domnitorul Moruzi,
pentru care fapt a prezentat certificatul a 12 nobili, dela 5 August
1815; In ce privete rangul su, Apostolache Stamo a prezentat
o copie de pe ucazul Senatului Ocarmuitor dela 14 Septemvrie
1814, cu privire la gradul de Consilier de Curte, care i-a fost conferit,
o chitanta dela Guvernul Regional al Basarabiei dela 21 August
1818, cu Nr. 207, pentru banii ce i-au fost perceputi pentru gradul
de Consilier Colegial care i-a fost conferit. Dupa cercetarea caror
acte, Comisiunea, care a existat In acest scop, recunoscand pe
Consilierul Colegial Stamo drept nobil, dupa gradul sau, prin
Incheierea data la 10 Decemvrie 1821, a hotarit BA fie trecut In
partea III-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Insemnfiri.
Probabil, Romani din Macedonia, grecizati. Nascut pe la 1755,
Stamo a fost secretarul dragomanului turc D. Moruzi 1), decapitat
in 1812, cand Stamo a fost nevoit sa pribegeascA In Basarabia,

1) N. Iorga, Luarea Basarabiei i MoruzeVii. Analele Academiei Rom.,


S. II. T. XXXIII. Bucureti, 1910, p. 31.

www.dacoromanica.ro
PARTEA III 177

unde a fost ataat pe Muga alt dragoman fugar, Manuc-Bei 1).


S'a Insurat Cu Ecaterina Ralli (t 19 Decemvrie 1869) 2), In 1825
a fost ales deputat al Sfatului Suprem i a murit In 1830, la Chi-
indu. Nobilii Stamo din Basarabia se trag din fratele lui Aposto-
leche, Zamfirache 3), fiul sulgerului loan 4), familia Stamo apdrand
in Principatele Romane In sec. XVII 5).
Documente.
I. Ucazul Maiestdtii Sale Imperiale Autocratul Tuturor Ruilor,
dela Senatul Ocarmuitor cAtre Colegiul de Stat pentru Afacerile
Strdine. Prin Inaltul Ucaz al Maiestdtii Sale Imperiale, dat Sena-
tului Ocarmuitor la 2 Septemvrie curent, cu iscdlitura proprie a
Maiestdtii Sale, in care se aratd: 1. Poruncim Atotmilostiv ca,
Consilierul de Curte Faber, care se afld In serviciul Ministerului
Politiei, sd fie la departamentul Colegiului de Stat pentru Afacerile
Strdine cu leafa pe care o are astdzi, adicd cate 2.000 ruble anual
dela Cabinet i cate 1.000 ruble anual din veniturile generale ale
Statului ; 2. Pe Apostolache Stamo, originar din Grecia, fost
Secretar la Dragomanul Portii Printul Moruzi, primindu-1 dupd
cerere in supuenia Rusiei, 11 numim Atotmilostiv Consilier de
Curte, ataOndu-1 la departamentul Colegiului de Stat pentru
Afacerile Strdine, cu leafa de 2.000 ruble anual din veniturile
generale ale Statului i cu plata din ace1ea0 venituri a unui ajutor
de mdrimea lefii pe un an, fdrd sd fie socotit, pentru angajare ;
Senatul Ocarmuitor a poruncit: aceste Inalte porunci ale Maiestatii
Sale Imperiale s'a fie anuntate functionarilor amintiti cu luarea
jurdmntului lor la Colegiul de Stat pentru Afacerile Strdine,
iar scdderea pentru gradul cu care a fost distins Apostolache Stamo
s fie fdcutd potrivit ucazurilor i despre aceasta s trimiteti uca-
zurile la acest Colegiu i d-lui Ministru al Finantelor. 14 Septemvrie
1814. Au iscdlit: Pentru Ober-Secretar Consilierul de Curte Hor_
jevski, In functie de Secretar Consilierul Titular Vilinski.

Din trecutul nostru, Nr. 54-55, 1938, pp. 36-37.


Z. Ralli-Arbure, Amintiri. Anii trecufi. Petersburg, Iulie, 1908, si I.
Liprandi, Amintiri. Arhiva Rusa, 1866.
') Dosarul Nr. 548, 1826, 100 file. Arhivele Stat. din Chisindu.
4) N. Iorga, Istoria Romeinilor. Vol. VII, p. 54.
41 I. Filitti, Arhiva Gh. Cantacuzino. Bucuresti, 1919, p. 251.

12

www.dacoromanica.ro
178 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

II. Chitan-Vd. Ir urma Ucazului MaiestAii Sale Imperiale, dela


Guvernul Regional al Basarabiei, dupd Expeditia Oficialk
domnului Consilier Colegial Apostolache Stamo se certified cd
leafa pe o lund dela prezentul grad, care se cuvine dela el Vistie-
riei, precum i pentru hrtie i altele 126 ruble 56 copeici i In
folosul Tipografiei Senatului pentru tipdrirea diplomei pentru
acest grad 7 ruble 50 copeici, in total 134 ruble 6 copeici In
asignatii, au fost scdzute la plata lefii ce i se cuvenea i vdrsati
la venit dupd destinatie. Data' cu isedlituri i aplicarea pecetei
oficiale In oraul Chiindu, la 21 August 1818. Vice-Guvernator
al Basarabiei Krupenski, Consilier Tanski, Protocolist Navrotki
i ef de Birou Diaconski.

www.dacoromanica.ro
PARTEA V
81. Print Cantacuzino
Locotenentul Print Constantin lije, fiul lui Cantacuzino, de
28 ani, in retragere, locuete in Tinutul Iai, c4s6torit cu fata
CAminarului Zarti, Ecaterina, are o fat, Safta, de 1. an, stpanete-
in Tinutul Iai ino0a Temeleuti luat6 zestre i pe care sunt 70 curti
de sateni. Spita neamului: Ilie Cantacuzino Aga, fiul su Constantin,.
Locotenent, doveditorul de acum al nobletei. Cu privire la obAria
sa din familia Moldoveneasc6 a Cantacuzinilor, a prezentat acte,
printre care In porunca Domnitorului Kallimah, dat la 16 Octom-
vrie 1817 care unii Boieri ai Moldovei, cu privire la cererea de-
motenire a doveditorului, se vede c e fiul Boierului Aga Ilie
Cantacuzino ; iar din formularul de serviciu eliberat acestui Loco-
tenent Cantacuzino dela regimentul de Husari Printul de Oran,
la 1 Mai 1.817, i din ucazul de retragere dela 30 Iunie 1818, sub.
Nr. 933, c6 iscglitura Comandantului Armatei I-a, Baronul Sacken,
reiese c4 el, Cantacuzino, e Print i c6, fiind Inaintat In serviciu,
are acum gradul de Locotenent. Pe temeiul cdror dovezi, Comi-
siunea, care a functionat in .acest scop, recunoscand pe doveditorul
Cantacuzino in demnitatea de Print, prin incheierea data la 6 Iulie-
1821, a hot6rit s'd fie trecut in partea V-a a cArtii genealogice,
pentru Tinutul
Dosarul lipsete. Neconfirmat.
Inseninari.
Bizantini romnizati, emigrati in sec. XVIII i in Rusia 1)..
Al. Phillipide 2) zice ca numele Candacuzino este de origine
P. Ermerin, Noblesse de Russie. Petersburg, 1892. Vol. II. V. Rummel
si V. Golubtov, Antologie genealogia a familiilor nobile ruse. Petersburg,
1886. Vol. I.
Originea Romdnilor. Iasi, 1925. Vol. I.

12!

www.dacoromanica.ro
180 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT.SI NISTRU

tracica, in felul acesta dandu-se obArsia familiei, care apare in


sec. XI in istoria Bizantului si d in sec. XIV ImpArati ai acestei
fri 1). Desi cu o intrerupere in sec. XVI de ateva decade In arbo-
rele lor genealogic, Cantacuzinii sunt recunosculd totusi ca urmasii
vechilor Bizantini si in sec. XVII apar in Principatele Romne,
unde ocup Scaunul domilesc 2). Refugiindu-se in stedidtate, sunt
recunoscuti printi in Rusia 3) si conti in Germania. Dintre numerosii
reprezentanti ai acestei familii in Basarabia, amintim pe eteristii
Alexandru (t 1844), insurat cu Eliza M. Daragan, si Gheorghe
(t 1857), insurat cu sora cancelarului rus, printesa Elena M.
Gorciacov (1794-1854); fiul lui Alexandru, Mihail (t 1881),
a fost maresal provincial (1857-1866 si 1869-1872), iar
fiicele lui Gheorghe, Aspazia s'a mdritat cu reprezentantul rus
In Principatele Romane Wilhelm von Kotzebue, iar Olga cu N.
de Gjers, ministrul de externe al Rusiei. Un nepot de fiu al lui
Gheorghe, printul Grigore L. Cantacuzino, insurat cu contesa
M. P. uvalov, a fost ambasador rus in S. U. A. Deviza: Quae
nocent docent 4).

I. Filitti, Notice sur les Cantacuzne du XI-e au XVI I-e siecles. Bucuresti,
1936.
M. Cantacuzino. Genealogia Cantacuzinilor. Ed. N. Iorga. Bucuresti, 1902.
I. Filitti, Arhiva Gh. Cantacuzino. Bucuresti, 1919.
8) N. Petrov, Istoria neamurilor nobile ruse. Petersburg, 1886.
Contele A. Bobrinski. Familiile nobile inscrise in gherbovnicul obgtesc al
imperiului Rosienesc. Petersburg, 1890, vol. I, p. 196.
4) Din trecutul nostru, Nr. 25-27, 1935, p. 12 si urm.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI
82. BavotA
Consilierul Colegial loan Bavot, de 56 ani, ocup postul de
Procuror Regional al Basarabiei. CAsstorit cu fata Sptarului Mi-
halache Kostaki, Elena, are un fiu, SpAtarul Anastase, de 24 ani,
care locuevte In Principatul Moldovei. Stpnevte In Tinutul Hotin
moviile: Purceleanca, Tabriceni vi Onevti, pe care se gsesc 180
familii de steni, vi In Tinutul Iavi movia Volovcinita, pe care sunt
70 curti de gteni, osebit de aceasta are 85 suflete de ligani verbi
de ambe sexe. Spita neamului: Banul Constantin Bavot4 fiul su
loan, actualul doveditor de noblel,e. Cu privire la obarvia sa
nobilg, doveditorul a prezentat o copie certificat de pe un
act din luna Iulie 7150 (1642), cu privire la Impdrtirea averii Intre
familia Bavota vi alte ateva familii, din porunca Domnitorului Va-
sile Voevod, fAcut de Savin Prajescu Vel Vornic vi Toma tot Vel
Vornic, vi din care se vede c6 neamul Bavot a avut cele mai mari
ranguri Boierevti ale Principatului Moldovei vi c urmavii sgi au
avut totdeauna ranguri Boierevti vi au meatinut Oda' acum no-
bletea strdmovilor ; devi doveditorul, Consilierul Colegial Bavot,
nu poate s prezinte acum documentele despre fiecare din strknovi,
pentruca mai tarziu moviile neamului Bavot, Impreun6 cu actele
lor, care ar fi putut s6 serveasc6 azi ca dovezi, din diferite motive
au trecut In maini strine,totuvi e certificat prin cunovtinta tuturor,
precum vi prin faptul c6 tat1 sdu, Banul Constantin Bavot, vi el
singur a avut cele mai mari ranguri Moldovenevti ; dar cd dovedi-
torul Insuvi are acest rang, a prezentat diploma care i-a fost elibe-
rat la 19 Noemvrie 1820, sub Nr. 300, v.' din care se vede Ca', fiind
SpAtar Moldovean, a fost distins cu gradul Rosienesc de Consilier
Colegial. Dup cercetarea csror dovezi, ce arat c6 neamul Bavot
a avut 179 ani ranguri de noblqe, care-i dan actualului pet4ionar

www.dacoromanica.ro
182 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

loan Basota dreptul ereditar la noblete, Comisiunea, care a functio-


nat pentru cercetarea dovezilor nobililor din Basarabia, prin in-
-cheierea data la 9 Iunie 1821, recunoscand pe Basota drept nobil,
a hotarit sa fie trecut in partea VI-a a cartii genealogice a nobili-
lor, pentru Tinutul
Dosarul lipseste. Neconfirmati, deoarece petitionarul se retrage
pe la 1828 in Moldova.

Romani din Moldova. Se crede ea sunt urmasii unui bas ,


sef al Cumanilor, fa fiind un sufix destul de raspandit. Primul
Basota, Manoil, este amintit la 1427 1). In sec. XVI, Basotestii se
.aseaza la Bodesti, pe Crack', iar banul Constantin Basot. (t 1793)
se muta la Pomarla-Dorohoi. Acolo e inmormantat fiul sau, loan,
petitionarul, decedat la 26 Noemvrie 1846, in I/1.sta de 84 ani, bri-
gadir i cavaler rusesc al crucii Sf. Ana, in 1785 ispravnic in Mol-
tlova, in 1818 procuror in Basarabia, in 1823 presedinte al tri-
bunalului civil, in 1825 inaintat la gradul de consilier de stat,
intre anii 1825-1831 maresal regional al nobilimii, pe la 1828
retras in Moldova. Fiul sau, Anastase (t 1869), a fost logofat.
N'are urmasi. O ramura a familiei s'a stins la Folticeni 2).

82 a. Basota
Secretarul Gubernial Constantin Teodor, fiul lui Basota, de 34
ani, face serviciu la Sfatul Suprem al Basarabiei, in calitate de Se-
cretar la Sectia Moldoveneasca. Necasatorit. N'are nicio avere,
locueste in orasul Chisinau. Spita neamului: Teodor Basot, Con-
silier de Curte. Fiul sau, actualul doveditor de noblete, Constantin,
Secretar Gubernial. Cu privire la vechea sa origine din familia
Basota s'a intemeiat pe actele care au fost prezentate de varul ra-_
posatului su tata, Consilierul Colegial Ioan Basota (care Bunt in-
scrise in aceasta carte, paginile 1 si 2) si a mai aratat ca e fiul bun
al raposatului Ban Teodor Basota, in urma distins pentru me-
rite cu gradul Rosienesc de Consilier de Curte. Pe temeiul ace-
stei declaratii, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea
Gh. GhibAnescu, Basotestii gi Ponarla. Surete f i Izooade. Vol. XXIII.
2) A. Gorovei, Folticenii. Folticeni, 1938, pp. 84-89.

www.dacoromanica.ro
PARTEA w 183

actelor privitoare la noblete, incredintndu-se c prin actele prezen-


tate de d-1 Consilier Colegial loan Basot s'a dovedit c6 neamul
Basot a avut Ina' de acum 179 ani ranguri de noblete si, deci, d
Secretarului Gubernial Constantin Basot dreptul ereditar la no-
blete, prin incheierea dela 13 Iunie 1821, a hotrit s fie trecut
In partea VI-a a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipseste. Neconfirmat.

83. Buzne (i)


Ilie Buzne, de 45 ani, fr grad, nu ocup slujb, locueste in
Tinutul Hotin. astorit cu Elena, fata lui Ioan Carpuz, are copii:
pe Iordache, de 6 ani, Vasile, de 4 ani, si fete: Rallu, de 3 ani, si
Catinca, de 2 ani. Stpneste in Tinutul Hotin mosia Iarova cu 60
curti de steni si 8 familii tigani verbi. Manolache Buzne, de 36
anil), Mil grad, Consilier la Judecdtoria Tinutului Iasi, ales de no-
bilime. Ustorit cu Sevastia, fata Pitarului Leonard, are copii:
pe Safta, de 9 ani, Mrioara, de 4 ani, Nicolae, de 2 ani, si I,ordache,
de 8 luni. Stpaneste in Tinutul Iasi mosia dotard Floresti si jum-
tate din Cioropcani, cu 70 milli de steni, si afar de aceasta are 8
familii de tigani verbi. Spil,a neamului: Ve! Logortul Pktrascu.
Fiul su Constandini0. Fiul su Ilie Buzne. Fiul su 't,rarul An-
ton Buzne. Fiii si: Ilie si Manolache, actualii doveditori de no-
blete. 1. Anaforaua sau raportul Divanului Principatului Moldovei
infrit de Doinnitorul Constantin Moruzi la 23 Noemvrie 1779 si
In care se arat cd Divanul, informndu-se despre obrsia neamu-
lui Buzne, a gsit ch. loan, vtori Arma s Constantin, stefan, Anton
si Vasile sunt ffii lui Ilie care si-a luat numele de Buzne, iar acest
Ilie a fost fiul lui Constandini0, iar Constandinit fiul lui Ptrascu
Ve! Logoft ; din hrisovul Domnitorului Constantin Movild Voevod,
din anul 7119 (1610), cu privire la acordarea Ve! Logortului a sa-
tului Dmileni, care se afl in stpAnirea familiei Buzne, si din ac-
tul Domnitorului Ghica Voevod, dela 15 Iunie 7245 (1737), vazand
Divanul cA Ilie Buzne e fiul lui Constandinit si se trage genealo-
giceste din Iani, socrul rposatului Ioan Movil Voevod. 2. C' si
tatl doveditorilor de noblet,e, Anton Buzne, amintit mai sus, a

1) 1780-1850, mareal de Iai i Soroca (1837-1840).

www.dacoromanica.ro
184 DOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

avut rangul de 'a.trar, se vede dinteo porunc a Divanului Princi-


patului Moldovei dela 15 Iulie 1787; si 3. C6 doveditorii sunt, in
adev6r, fiii 'ft"trarului Anton Buzne, reiese din actul Divanului
Moldovei dela 26 Martie 1816. Dupd cercetarea acestor acte, Comi-
siunea, care a functionat pentru tercetarea dovezilorno bililor din
Basarabia, prin incheierea sa data la 4 August 1821, a recunoscut
originea familiei Buzne ascendent cu 200 ani, pe fratii Ilie si Ma-
nolache drept nobili si a hotdrit s fie trecuti in partea VI-a a
crtii genealogice a nobililor, pe cel dintAi pentru Tinutul Hotin,
iar pe cel din urrn4 pentru Tinutul

83 a. Buzne (i)
Fratii Than Constantin, fiul lui Buzne, de 37 ani, flrd grad ;
Asesor ales de nobilime la Ispfvnicia Iailor. CAsAtorit cu fata
lui Crusevan, Maria, are copii: pe Costache, de 12 ani, Nicolae,
de 11 ani, si fete: Elena, de 10 ani, i Casandra, de 9 ani. Constantin
Constantin, fiul lui Buzne, de 32 ani, nu ocup slujbA, locueste in
Tinutul Iasi, Necstorit. Stapaneste in Tinutul Iai, prin moste-
nire, prti din mosiile Cremenciuc, Ocladna i Balinei. Spita nea-
mului: Ve! Logordtul Patrascu, fiul sdu Constandinit, fiul acestuia
Ilie Buzne, acesta a avut pe Constantin vtori Armas, fiii si Ioan
si Constantin, doveditorii de acum ai nobletei: 1. In documentul
Divanului Moldovei dela 2 Noemvrie 1779, intArit de Domnitorul
Moruzi, e scris &A, Constantin vtori Armas si fratii sdi sunt fiii lui
Ilie numit Buzne, pentruc'd a tinut in cdstorie pe fata Clucerului
PAtrascu Buzne, iar tatal lor Ilie a fost fiul lui Constandinit, iar
acesta fiul lui Ptrascu Vel Logortul, precum se aratd in hrisovul
Domnitorului Constantin Movil Voevod, dela 3 Decemvrie 7119
(1610), unde se pomeneste c lui Ptrascu Vel Logortul i-a fost
hrdzit satul Ddmileni asezat in Tinutul Dorohoi si care se Oseste
si acum in stpnirea fiilor lui Ilie Buzne ; afar de aceasta dovedi-
torii nobletei lor au mai prezentat un document dela Domnitorul
Ghica Voevod, dela 15 Iunie 7245 (1737), in care tatal Ion Ilie e ar-
tat ca fiind fiul lui Constandinit, care se trage genealogiceste din
Iani, socrul lui loan Voevod Movil, iar eh' tat61 doveditorilor de
noblete Constantin Buzne a avut, in adevAr, rangul de vtori Ar-
mas, se vede dinteo porunc4 a Domnitorului Moruzi Voevod, dela

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 185

14 August 1789, cu privire la nesupunerea unor steni in timp ce


era Ispravnic in Tinutul Soroca ; si 2. C6 doveditorii de nobleSe
Bunt, in adevAr, fiii lui Constantin Buzne vtori Armas, se vede din
certificatul dat la 25 Noemvrie 1821 de unii nobili de aici. Dup cer-
cetarea documentelor mai sus artate, prin care fraSii loan si Con-
stantin Buzne isi dovedesc nobleSea strAmosilor pentru 200 anir
Comisiunea, care a functionat pentru examinarea dovezilor nobi-
lilor, prin incheierea sa dat la 10 Decemvrie 1821, a hot:grit ca
loan si Constantin Buzne sA fie trecuSi in partea VI-a a c6rSii
genealogice, pentru Tinutul Iasi.
Lipsesc dela dosar porunca Divanului dela 15 Iulie 1787, actele
Divanului dela 16 Martie 1816 si 2 Noemvrie 1779, porunca
Domneascd dela 14 August 1789 si certificatul Boierilor dela 25
Noemvrie 1821; in schimb ing s'a anexat porunca Divanului dela
15 Iulie 1802, care n'a fost prezentat Comisiei din 1821.

Insemairi.
Rom'Ani din Moldova. Str6mosul lor, Postelnicul Iani,,bunicuI
lui Pdtrascu-logortul, a lsat trei fiice: Teodora, mAritata cu
Ioan Movil, fiul lui Simeon-Vod (din fiica Teodorei, Ileana, cs-
torit cu Miron Costin, cronicarul, se trage Domnitorul Alexandru
loan Cuza); Irina, mritat cu Constantin Kesco (strabunii Regi-
nei Natalia a Serbiei); si Safta, m4ritatd cu Costache Criste, str-
mosul Cristestilor din Moldova. Fiul postelnicului Iani 1), spta-
rul Postolache, tatAl lui PAtrascu-logorgtul, este strgmosul familiei
Buzne, din care se trage PrinSesa Maria Caragheorghievici, nAscut
Trohin. Familia Buzne si-a luat acest mime numai dela nepotul
logoMtului Patrascu, Ilie, zis Buzne dup sosia sa, fiica clucerului
PAtrascu Buzne. i mai putin comun cu familia Buzne au nobilii
Buzni, inscrisi in 1833 in partea I-a a carSii nobilimii basarabene,
prezentand acte din 1802 2).

Documente.
I. Divanul Principatului Moldovei care domnul 'a"-trar Anton
Buzne. Dela 15 Iulie curent sunteSi numit Ispravnic in Sinutul
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 19.
Din trecutul nostru. V-VII 1939, p. 29.

www.dacoromanica.ro
1.86 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Herta, impreung cu domnul Ssrdar Mihail Iamandi, in locul


Ilie Holban; de aceea, trebue s porniti de indat in tinutul
ardtat i, informndu-v6 acolo cum trebue despre starea tinutului
i despre poruncile care trebue implinite in tinut, s v ingrijiti de
aducerea la indeplinire a celor ce se ref er la functiunea d-voastra,
cu izbnda rvnitoare i vigilent, cernd totdeauna instructiuni
trebuincioase in diferite materii, ca sd nu se poat intmpla nici
o intrziere in serviciu, ci dimpotrivd s6 cutati s'd meritati luarea-
aminte a conductorilor. 15 Iulie 1787. Pe original au isclit: Lo-
gofAtul Costache Ghica, Logoftul Bal, Vornicul Bal, Logofaul
Bal, Visternicul Iordache Rosst, Visternicul Bal i Vornicul
Palladi.
II. Noi, Constantin Dimitrie Moruzi Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Dorian al prii Moldovei, am citit acest raport i. convingn-
du-ne dup cecetarea lui c6Buznetii araati mai jos sunt de neam
stravechi de Boieri, pentru care fapt dispunem ca Buznetii po-
meniti s" fie alipiti la neamul lor i. de acum inainte s fie stimati
in toate Cu dreptul neamurilor, intdrind acest raport cu iscalitura
noastr Domneasc6 i pecetea. 1779 Noemvrie 23. M6ria Ta! In
urma poruncii Luminate a Mdriei Tale, am fcut o cercetare in
privinta familiei Buzne i anume: despre loan, Constantin vtori
Arma, Stefan, Anton i Vasile, i certific4m cA ei toti sunt feciorii
lui Ilie zis Buzne, care a fost insurat cu fata Clucerului Pdtracu
Buzne, iar tatAl lor Ilie a fost fiul lui Constandinit, iar Constan-
dinit a fost fiul Vel Logortului Patracu, dup hrisovul srbesc
.dela r6posatul Domn Constantin Movil Voevod, din 3 Decemvrie
7119 (1610), din care reiese c* a dat in dar Vel Logofkul P6tracu
satul Ddmileni din Tinutul Dorohoi, acest sat se ggsete i astdzi
in stApanirea fiilor pomeniti ai lui Ilie Buzne. Afar de acest hrisov,
ne-a mai prezentat un hrisov dela rposatul Domn Grigore Ghica
Yoevod, din 15 Iunie 7245 (1737), care dovedete c tatl lor a
.avut pricin4 cu Egumenul Nectarie al mdstirii Solca, pentru
moia Radomireti, in care hrisov Domnesc e ar6tat ca tat5.1 lor
lije, fiul lui Constandinit, care se trage din Iani, socrul r6posatu-
lui loan Voevod Movil, i. intru ct prin aceste acte se dovedete
bine &A Buznetii sunt dintr'un str'vechi neam de Boieri, i. astfel
trebue s aibd drepturile neamurilor, de aceea n'am intrziat s6
v raportAm, trecnd respectului Msriei Tale. 2 Noemvrie 1779.

www.dacoromanica.ro
PA RTE A vr 187

Ai Mariei Tale supuvi slujitori au isc'lit: Vasile Razu Logan,


Ionita Canta Logofat, tefanita Sturdza Vornic, Nicolae Rossat
-Vornic, Lascarache Rossat Hatman, Dimitrache Sturdza Vornic
Iordache Canta Spatar. A tradus din moldovenevte In dialectul
Rosienesc Registratorul Colegial Bulatov.

84. Catargi
Fratii Catargi: Asesorul Colegial Nicolae, de 56 ani, nu ocupa
-slujba, locuevte In Tinutul Iai, casatorit cu fata Spatarului Ko-
staki, Ecaterina, n'are copii, stapanevte prin movtenire In Tinutul
Iai jumatate din movia Cobalnea, pe care se afla 40 fami/ii de 86-
teni, i osebit 1.5 suflete de tigani verbi. Asesorul Colegial Petrache,
-de 52 ani, nu ocupa slujba, locuevte in Tinutul Iavi, casatorit cu
tata Paharnicului Panaiti, Ecaterina, are copii, fii: Iordache, de
22 ani, Caminar, Nicolae, de 21 ani, Stolnic, fete: Smaranda, de
16 ani, Profira, de 14 ani, vi Elena, de 10 ani ; stpanevte ln Tinu-
tul Iai jumatate din movia Cobalnea, cu 40 sateni gospodari, o
parte din movia Covmirca cu 20, o parte din movia Hasnaveni, cu
40 gospodari, i in Tinutul Iai, prin cumparare, jumatate din movia
Samarani vi o parte din Fuzovca, cu 50 steni gospodari, o parte
din Movia Silivcani, cu 30 sateni gospodari, i satele luate zestre:
Poiana cu 60 sateni gospodari, Tarasova i Curaturile cu 80 sateni
gospodari i Solonceni cu 35 steni gospodari, osebit 60 suflete
de tigani verbi. Spits. neamului: Nicolae Catargi Visternic, Gheor-
ghe Catargi Vel Vornic, Apostol Catargi Vel Postelnic, fiul sat].
Petraru Catargi Pitar, fiul sau loan Catargi Stolnic, fiii acestuia:
Nicolae i Petrache, Asesori Colegiali, doveditorii de acum ai no-
bletei: 1. Stramovul doveditorilor de noblete Nicolae Catargi a
fost Vel Visternic, care f apt se arata in hrisoavele prezentate dela
Domnitorii Moldovei Alexandru Voevod i Moise Movila, dela 30
Noemvrie 7138 (1629), 17 Septemvrie 7139 (1630) vi 8 Septemvrie
7141 (1632), vi In documentul Divanului Moldovei din luna Sep-
temvrie 7141 (1632), care au fost date lui Nicolae pentru
Naclabauti i Vladicina. 2. Gheorghe Catargi a avut intai rangul

1) Aceste luce s'au mritat Cu vornicul Gr. Krupenski, generalul Petre


-Ugrimov i colonelul Carol Osmolowski.

www.dacoromanica.ro
188 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

de Aga, dupa cum se arata In hrisovul Domnitorului Vasile Voevod,


din anul 7158 (1650), care i-a fost dat pentru stpanirea moiei
Cobalnea (pe care doveditorii o stapanesc acum), pe urrna Vel
Vornic, dup cum se vede din porunca ce i-a fost adresata de Dom-
nitorul stefan Petriceicu Voevod, In anul 7181 (1673) ; 3. Apostol
Catargi a avut rangul de Vel Postelnic, ceea ce se vede din diploma
care i-a fost data pentru nobletea ereditara, de Regele Poloniei
Ioan III, In 1676; 4. Ca numitul Apostol a avut trei fii, printre
care pe Pitarul Petracu Catargi, bunicul doveditorilor, se arata
In documentul mai sus pomenit al Domnitorului Ghica ; 5. Ca
numitul Pitar Petracu a avut printre alti copii pe Postelnicul
Toma, Logofatul Costin i pe tatal doveditorilor Stolnicul loan
Catargi, se vede ant din acelai document al Domnitorului Ghica,
cat i din documentul Domnitorului Alexandru Kallimah, dela 25
Martie 1796, cu privire la o pricina pentru o moie ramasa mote-
nire, In care act se arat i ea doveditorii Nicolae i Petrache sunt,
In adevar, fiii Stolnicului Ioan Catargi pomenit mai sus. Comisiu-
nea, care a functionat in acest scop, gasind dovezile aratate mai sus
suficiente pentru vechea noblete a neamului Catargi, prin incheie-
rea data la 10 Octomvrie 1821, a hotarit ca Asesorii Colegiali Ni-
colae i Petrache Catargi, impreuna cu neamul lor, sa fie trecuti In
partea VI-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Iai.
Lipsesc dela dosar hrisoavele Domneti dela 30 Noemvrie
7138 (1629), 17 Septemvrie 7139 (1630), 8 Septemvrie 7141 (1632)
i 1775, in plus fiind hrisovul Domnesc dela 3 Iulie 1795, care n'a
fost prezentat Comisiei din 1821. Diploma pentru blazon s'a elibe-
rat, In Rusia, lui Ilie Catargi, in 1796.
Insemneiri.
Matei Mitropolitul Myrelor 1), In 1618, numete pe Catargi.
arhonzi ai Imperiului dela Rasarit . Ienache Catargi 2), mare-

Vitejiile prea-piosului f i prea-viteazului Mihail-Voevod. Venetia, 1785.


A. Papiu-Ilarian, Tesaur din Monumente istorice pentru Rom4nia. Bucuresti,
1862. Vol. I.
Discursurile lui Barbu Katargiu. Bucuresti, 1886. Note despre familia:
Katargiu de A. Demetriescu.
I. Tanoviceanu, Arborele genealogic al familiei Catargi.
I. Filitti, Arhiva Ch. Cantacuzino. Bucuresti, 1919, p. 214.

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 189

ban al Craiovei (1614-15 i 1618-20), nepotul vestitului Nicula


visternicul, s'a insurat cu Maria, fata clucerului Radu Buzescu.
Ienache a mai avut doi frati, Nicolae i Apostol. Dup actele de
mai sus, Nicolae figureazd ca strmoul direct al petitionari/or, iar
-dup unele izvoare publicate e artat banul Ienache. Dovezi
mai precise nu exist. Fiul unuia dinteacetia, Gheorghe, a pri-
begit In Moldova, a fost paharnic (1641), iar spre btrnete a fost
ridicat la vornicie de ginerile ski, Stefan Petriceicu-Vodd. Insurat
cu Irina, fiica lui Gavriil Gorgan din CobAlnea 1), Gheorghe s'a
aezat acolo. Un strnepot al lui Gheorghe, hatmanul Ilie Filip
Catargi (1747-1822), a fost general In Rusia 2). Alt strnepot, Pe-
trache (t 1832), petitionarul, a fost tafl cAminarului Iordache,
(1797-1871), marealul nobilimii insurat cu Sofia Teodosiev
(1811-93), al cgrui fiu 3), loan (1841-96), dela 1881 i pnd la
moarte a fost mareal provincial, i consilier privat. Ioan s'a insu-
rat cu vara sa, Olga, fiica lui Nicolae P. Catargi (1799-1853), o
femeie distins, apreciatd de Carmen Sylva, conacul creia din
'Coblnea era un centru de intrunire al boierilor romni de dincolo
de dincoace a Prutului 4). Fiji ei: Mihail, doctor in dosofie la
Heidelberg, diplomat i om de o cultur exceptional; i Victor
(1882-1936), ofiter al grzii, senator, cAstorit cu contesa A. D.
Tolstoi, frunta de o distinctie rar al Basarabiei5). loan Catargi a
.obIinut pentru familia sa titlul de conte In Italia ; nu l-a purtat
Ins niciodatd, precum nici Catargietii din Principate titlul
de conte al Austriei, confirmat lor. Familie cu traditii vechi i de
mare Insemntate pentru viata Basarabiei.

Gh. Ghibnescu, Surete fi Izvoade. Iasi, 1914. Vol. IX.


Inmormntat la cimitirul Rscani din Chisindu. Din astoria cu fiica
lui Gr. A. Ghica-Vodd, generalul a avut doi fii, Petre, general, si Pavel, rot-
mistr, ofiteri viteji, si o flied Ecaterina, maritatd cu consilierul de stat T.
Beim, mama Elenei colonel Solovkin, femeie admiratd de Puskin, si a Mariei
-colonel P. S. Lisin. E. Beim (t1814) e himormntat la S3cureni-Hotin.
Iordache Catargi a mai avut ctiva copii: Nicolae (1843-1889), gen-
tilhomme al Curtii, Maria colonel S. Mazaraki-Deboltev, Sofia general A.
Seslavin, Alexandrina D. Krupenski i Ecaterina baron A. Stuart.
Arhiva M. si V. I. Catargi (Chisindu).
4) Din trecutut nostru, Nr. 36-39, 1936, pp. 107-126.

www.dacoromanica.ro
190 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

85. Cerkez

Vel Clucerul Nicolae Cerkez, de 43 ani, Deputat in Sfatul Su-


prem. CAstorit cu fata lui Vasile Buzne, Maria, are copii, ffi: pe-
Alexandru, de 21 ani, cu gradul de Locotenent, Gheorghe, de 14
ani, Constantin, de 13 ani, Mihail vi Gavriil, de 9 ani, stpanevte-
in Tinutul Hotin satul Rediu Mare vi in Tinutul Iai satul Buj-
r'uca, din care a luat zestre cAte o jumtate, iar alt jumAtate
dobndit prin cumpgrare, pe aceste movii se gsesc 120 steni,
osebit de aceasta 60 suflete de tigani verbi de ambe sexe. Spita
neamului: Sptarul Cerkez, fiul su Ionit Vel Stolnic, fiul su
tefan Vel Comis, fiul su Nicolae Diac de CAmard, fiul su Ionit,
fiul acestuia Iordache Vel 'trar, iar fiul acestuia Nicolae, Vel Clu-
cer, doveditorul de acum al nobletei: 1. Domnitorul Gheorghe-
tefan Voevod, prin hrisovul dela 11 Septemvrie 7163 (1654), a
d'ruit cAtiva igani Boieresei Irina, sotia lui Ionit Cerkez, care a
fost Ve! Stolnic, fiul lui Cerkez Sptarul, i fiului ei 5tefan; 2. In
hrisovul Domnitorului Constantin Duca Voevod, dela 23 August
7202 (1694), cu privire la ddruirea trgului Lpuvna mnstirii din
Iavi, e pomenit printre alti Boieri i 5tefan Cerkez, ca Vel Comis;
3. In actul dela 18 Noemvrie 7217 (1708), pentru movia Ciorevti, se.
arat c acesta a fost scris de Diacul de CAmara Nicolae Cerkez,
ir in documentul Vornicului de Poart Teodor Cujb, dela 30'
Iulie 7236 (1728), e scris c' locul de cas, care apartine sotiei numi-
tului Nicolae, a fost dobndit prin cumprare de socrul ei, Comi-
sul 5tefan Cerkez ; 4. Din hrisovul Domnitorului Grigore Ghica
Voevod, dela 8 Ianuarie 7247 (1739), se vede c' lui Ionit Cerkez.
apartine movia Trifevti, dela mama sa, Maria; 5. Domnitorul
Grigore loan Voevod, prin hrisovul dela 21 August 7269 (1761), a
donat slujbavului la Vistierie Iordache Cerkez un loo de cas la
iar din actele de hotrnicire reiese c' movia Trifevti i alta
Uncheteni Ii apartin lui Iordache Cerkez prin movtenire dela p-
rintii si; din foaia de zestre din anul 1791 reiese c4 acest Iordache-
are rangul de Vel 'trar ; vi 6. a doveditorul de acum al nobletei
are rangul de Ve! Clucer, reiese din porunca Domnitorului Moruzi,
dela 15 Noemvrie 1804, dat in legtur cu o pricin. Dup cerce-
tarea documentelor artate, Comisiunea, care a functionat In acest
scop, gsindu-le suficiente pentru o noblete veche, prin incheierea_

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 191

data la 31 Martie 1821, a hotarit ca. Vel Clucerul Nicolae Cerkez,


impreuna cu neamul sau, sa fie trecut in partea VI-a a cartii genea-
logice, pentru Tinutul Iai.
In,semnd
Cerkezi din Caucaz, aezati in sec. XVII in Moldova.
Documente.
Noi, Gheorghe stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Doma
al Tarii Moldovei. lath' Domnia mea am dat i am intarit jupnesei
Irinei a lui Ionit Cerkez, ce a fost Vel Stolnic, feciorul lui Cerkez
Spdtarul, i fiului ei, stefan, pentru a lor dreapta proprietate ce
a avut Cerkez Spatarul dela cei de mai inainte i batrani Domni.
Aijderea i din ispisocul de imprteala dela Moise Movila Voevod,
cand s'au imprtit Cerkez Spatarul cu sora sa, i a venit in partea
lui Cerkez, Toader tiganul i Avrmia, copiii lui Simion tiganul, i
Titiana, care acel Simion tiganul le este lor de de mult de moie,
iar Titiana tiganca a fost danie dela Aron Voevod lui Cerkez cel
btran. Aijderea i feciorii lui Toader tiganul i a Avramiei ti-
gancei, anume Todosie, Loghina, Catalina, Chirana, Oprea, Solo-
mon, Maria, Lazarina, Dochie i Iorga. Pentru aceea acei mai sus
robi tigani sa fie i dela Domnia mea drepti robi tigani jupanesei
Irinei a lui Cerkez Stolnicul i feciorului ei, stefan, nestrmutati
nici odinioara in veci. Insui Domnul a poruncit. In Iai, 7163 (1654).
Septemvrie 11. Ionacu Rusul Vel Logort. A tradus Registratorul
Colegial loan
Noi, Constantin Duca Voevod, cu mila lui Dumnezeu Doma
al Tarii Moldovei. Facem cunoscut prin acest hrisov al nostru: c
asemannor altor inainte mergatori ai notri Domnitori Luminati
adormiti intru Domnul, vrand sa facem fapte bune, din care unii
druiau sfintelor mnastiri parte din veniturile Domneti iar altii,
moii din aceleai venituri, in virtutea dreptului dat in acest scop-
Domnitorilor Tarii Moldovei, le-am adus in dar manstirii aezata
aici in oraul Iai i cunoscuta sub numele de Sf. loan Gura de Aur
moia Domneascg, care ne-a fost data' de parintii notri i anume-
targul Lapuna cu tot pamantul care-i apartine, cu heleteele i alte-
bunuri care se gasesc pe acea moie, precum i o parte din fanat,,
gradina de zarzavat, de pomi roditori, vie i paduri care se gases.

www.dacoromanica.ro
192 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

din vechime in hotarele acestei moii. Aceastd moie am ddruit-o


numitei mdndstiri pentru intretinerea servitorilor altarului care
traiesc acolo i se roagd pentru mntuirea noastr, s'o stdpAneascd
In linite venicd. Afard de aceasta am mai ddruit in stdpanire ve-
nicd acestei mdndstiri i moia Domneascd Scriptieni cu tot Oman-
tul care-i apartine in acelai Tinut Ldpuna, aezat mai jos de
Gangura pe rAul Botna. Pentru certificarea cdruia a fost dat pre-
zentul hrisov cu iscAlitura noastrd i aplicarea pecetei noastre
Domneti, cu consimOmantul credincioilor notri Boieri: d-nii
Vel Logofdt Tudose Dubdu, Vel Vornic al Tdrii de Jos Vasile Ko-
staki, Ve! Vornic al Tdrii de Sus Mitrie, Hatman Nicolae Constan-
tin, Vel Postelnic Panaitache, Vel Spdtar Cantacuzino, Vel Pahar-
nic Antohi Jora, Vel Visternic Mavrodin, Ve! Stolnic Iordache
Cantacuzino, Vel Comis stefan Cerkez i al tuturor celorlalti Bo-
ieri mari i mici. Iar dupd moarte noastrd i Domnie, rugdm pe
acela pe care Dumnezeu Il va alege din neamul no-stru sau altul
strdin Domn al Moldovei, sd nu anuleze aceastd imputernicire a
noastrd, precum nici noi nu anuldm asemenea daruri fdcute altor
mdndstiri de alti Domnitori adormiti intru Domnul ; in caz contrar,
dacd cineva ar incerca sd incalce acest dar al nostru, Dumnezeu
care a fdcut cerul i pdmantul i Prea Sfanta Maicd a Domnului sd
nu-i ierte aceastd crima, sd fie excomunicat din Biserica Cretind
blestemat de 318 pdrinti i sd Imprtdeascd soarta lui Arie
blestemat de trei ori. In Iai. Anul 7202 (1694) August ziva 23.
A iscdlit: Constantin Duca Voevod. Ve! Logofdtul Tudose Dubdu.
A tradus tdlmaciul Sfatului Kifalov.
III. Subsemnatul fiu al tefanei, fata lui Vrabie din satul
Cioreti, impreund cu vdrul meu, fiul lui State Vrabie, am fdcut
acest act de donatie cd, de build voie,.nefiind siliti de nimeni, am
dat in dar moia motenitd care ne apartine noud personal, adicd
o parte din satul numit Cioreti care se gdsete in Tinutul Ldpuna
i ne apartine din acelemi pdrti ale acelui sat care se cuvin altor
frati ai notri, d-lui Vel Arma Iordache Burghelea, sotiei sale Cri-
stina i urmailor lor in stdpanire venicd, i anume partea din sa-
tul pomenit mai sus cu pdmantul care-i apartine, precum i cu he-
letee, pduri i un loe potrivit pentru stupdrit i cu pescdria de
l'Ongd 11111 Prut ; afard de aceasta, d-1 Burghelea, in temeiul acestui
ispisoc are dreptul s ceard Guvernului un act pentru intdrirea lui

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 193

In stOpanirea satului argtat mai sus. De aceea cine din fratdi sau
nepotii nostri va alca acest act de donatie al nostru, sO fie ex-
comunicat din Biserica Crestin6 si blestemat de Domnul Dumnezeu
care a fdcut cerul s'i pOrnantul i de 318 pgrinti ; care act a fost f-
cut In fata Boierilor dela Curte si a altor persoane cinstite, ale c'd-
ror iscOlituri urmeazA mai jos. Pentru certificarea cArora am pus
i noi mAna. A scris actul uricaru/ Vistieriei Nicolae Cerkez dup
dorinta lor in Iai, anul 7217 (1708) Noemvrie ziva 18. Au iscOlit:
Negrul, fiul lui tef an Vel Logofdt, Lupul Kostaki Stolnic, loan
Bal Ve! Clucer, Solomon Kostaki i alte persoane. A tradus fdl-
maciul Sfatului Kifalov.
Eu Teodor Cujbd Vornic de Poartd fac cunoscut prin acest
certificat al meu c5. Maria Cerkez (sotia) a rOposatului Diac de Cd-
mar Nicolae Cerkez a avut pricin6 cu Teodor Mottle pentru un
loc de cas care i-a rdmas dela sot, cA acest loe 11 cumpOrase socrul
ei Comisul stefan Cerkez dela Marcu SArbul din Serbia si c'd acest
loe se gOseste intre casa lui Vasile Borozanul si cd pe urm6 Maria
Cerkez venind cu jalb6 Impotriva lui Motoc pentru c o
asuprete prin IncOlcarea locului, a o jail:4 In privinta acasta a
fost la d-1 Ve! Vornic Donici care imi poruncise mie Vornicul Cujb4
sd md duc la slobozia aceea, unde ducandu-m4 am stabilit c'd Teo-
dor Motoc incOlcase un stnjen din locul Mariei Cerkez deacurme-
241.11 si de aceea i-am ImpOcat ca s" nu mai allA pricidd si am pus
ca semn de hotar 2 pietre, si acest certificat e fdcut ca intre ei sd nu
mai fie pricin6 si pentru adeverire am iscalit, anul 7236/5015 (1728)
Iulie ziva 30. A iscOlit Teodor. A tradus Registratorul Colegial
Ivan Galitki.
Noi, Grigore Ghica Voevod, prin mila lui Dumnezeu Domn
al Tdrii Moldovei. Am dat acest hrisov Domnesc al nostru lui Ionitd
Cerkez (mai departe e rupt din original) Achim si sest (din nou e
rupt din original) din Trifesti pe Prut In Tinutul Iasilor i locuito-
rului de acolo Vasile Spalcul, ca el Spalcul, de asemeni si Dumi-
trascu i IonitA Cerkez ca urmare la jalba celor din urmA impotriva
celor dintAi, fdcut pentrucd Dumitrascu n'a ldsat pe mama peti-
tionarului, Maria, care s'ar fi dus astO primdvar cu un hrisov
Domnesc pentru adunarea mosiei ce le-a ramas mostenire, la fe! ca
i in alti ani ai desetinei, i a luat inapoi acelasi Dumitracu cdtd a
fost adunatd de ea, contrar hrisovuluiDomnesc, de asemeni pentruc

13

www.dacoromanica.ro
194 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Vasile Spalcul n'a strans paiele potrivit contractului. Ne-am.


infatisat personal de azi in 14 zile negresit, in caz contrar acela
care nu se va infatisa va fi adus printr'un olacar si nimeni sa nu
cuteze sa se opuna hrisovului nostru Domnesc. Anul 7247 (1739)
Ianuarie ziva 8. A tradus Registratorul Colegial Ivan Galitki.
VI. Noi, Grigore loan, cu mila lui Dumnezeu Domn al Tarii
Moldovei. Prin acest hrisov al nostru facem cunoscut tuturor si
fiecaruia cine trebue s stie ca., intru cat Voevozii Domnitori prin-
tre alte hotariri ale lor trebue sa dea atentie si supusilor lor si mai
ales acelora care cu credinta si ravn continua serviciul si indepli-
nesc toate insarcinarile Domnesti si ale pamantului si care pentru
sarguinta si ravna in serviciu trebue sa-si aiba rasplata potrivit
muncii lor. De aceea, ascultand cererea care ne-a fost adusa de
Iordache Cerkez, care serveste la Vistierie, ca sa i se dea un loc din
pamantul Domnesc In orasul Iasi, pentru zidirea unei case pe acel
loo, i-Idaruim cu conditia ca sa se infatiseze inaintea credinciosului
nostru Boier Mare Logofdt loan Bogdan, ca acesta prin mijlocirea
Vornicilor de Poart sa-i dea si sa-i hotarniceasca acel loo daruit
lui Cerkez, si ca urmare in certificatul de hotarnicie, care ne-a fost
prezentat de numitii Vornici, se arata ca, in temeiul poruncii ce
le-a fost data, s'au dus in slobozia orasului numita Frescu, asezata
pe malul Bahluiului, si dupa facerea cercetarilor cu privire la locul
care apartine Curtdi Domnesti, gasindu-1 viran, au facut un stanjen
pe 8 picioare, cu care incepand masuratoarea dela piatra push'
langa Budeiul Sarat (asa zis put) deasupra drumului Franeu dea-
lungul spre rasrit afltor am gisit 25 stanjeni de pamant, apoi
punand alta piatra de hotar, am continuat sa urmam pe malul
Bahluiului si ajungand la locul unde dupa msuratoare s'au gasit
42 stanjeni, am pus de asemeni o piatra de hotar, de acolo mergand
la deal pe malul Bahluiului spre apus am gasit la masurtoare 32
stanjeni, iar dela piatra pus in acel punct ne-am indreptat mai
departe la deal spre oras si continuand urmarea spre casa servi-
torului Domnesc Pusla 'Ana la piatra pusd laugh' Budeiul, uncle
s'au gsit 40 stnjeni, care cuprind impreuna cu attii la fel toat
compunerea locului pomenit mai sus si curtea care se gseste pe
el ; intemeindu-se pe certificatul mai sus pomenit al Vornicilor de
Poarta intarim dupa numitul Iordache Cerkez stapanirea deplina
a acelui loo cu imprejmuirea curtii si cat pamant s'a stabilit la

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 195

mAsurRoarea ardtat mai sus, Cu conditia ca, potrivit acestui hrisov


de danie al nostru, s6-1 st6paneasc6 i s'a" dispuna" de el venic, fdra
cea mai micd inelcare din partea motenitorilor notri la stapani-
rea acestei OH, rugAndu-i dac e cu putint s-1 Int6reasc6 pentru
pomenirea venicA. Scris In oraul nostru de Scaun Iai, de care
Diacul Divanului Carp. August ziva 21, anul 7269 (1761). Mime-
ciul Migdanov.
VII. Subsemnatii am dat acest certificat al nostru ea, din po-
runca M6riei Sale Printului Domnitor al nostru Grigore Alexandru
Ghica Voevod, ne-a numit d-1 Ve! Logort Manolache Kostaki s5.
mergem la moia Trifeti aezat in Tinutul Iai pe malul rAului
Prut, care apartine lui: Iordache Cerkez prin motenire i cump-
rare dela rudele sale i dela rAzei ; dup ce am fost la moia ar-
tatel, adunnd din partea de sus i de jos a moiei gtenii bdtrani,
i anume: Stoian sdtean btrAn, Teodor Tuguiu i alti ssteni vecini,
de fat fiind Staretul mndstirii Domnitorului Aron, mazilul
Ionit6 Mateiu i Constantin, am purces la m6surarea numitei moii
Cu o funie care contine 20 stanjeni, iar stnjenul 5 picioare, cel din-
tAi am inceput s m6surgm fundul moiei aezat spre rAsrit tr-
gAnd o linie prin sat spre rAul Prut, unde s'a stabilit in ltimea mo-
iei 44 funii de p'm'ant i Indreptand linia dela malul ilului Prut
spre apus prin fate moiei Tolocani i trecnd peste partea din
fund a bltii 'drpoaica, prin fate poienii celei mari din partea de
sus, am Osit aici vechi pietre de hotar, iar de acolo mergand tot
spre apus prin fata aceleiai poieni am intrat In Odure i trecAnd
peste lacul ce se Osete In acea pgdure i se numete Balta Steja-
rului tot In directia sud i ieind am mers drept pe es i trecand
peste drumul mare am pus semnele de hotar l'angd tufiuri de po-
rumbar ce se Osesc In mijlocul moiei spus6 inainte Tolocani;
dup m6surarea moiei In mijloc i deacurmeziul ei, s'au stabilit
33 funii i 5 stanjeni, iar de acolo continuAnd tot pe es tot spre
apus prin fate moiei numite Tolorani i urcAndu-ne pe deal mai
sus de tufiuri, unde se unesc capetele moiei Trifeti i ale moiei
Redeni, am pus acolo semne de hotar din partea de sus a moiei
Tolocani; iar de acolo, urmAnd m6sur6toarea drept in jos, am
g6sit 22 funii de Ornant, unde punnd semnele de hotar, am des-
partit varful moiei Trifeti de moia V16deni care apartine m-
nastirii Domnitorului Aron, precum i capRul moiei V16deni,
13*

www.dacoromanica.ro
196 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

iar de acolo, indreptand linia la vale spre rAsrit prin fata


VlOdeni, am coborit in vale i trecand peste tufiurile de porumbar
i ulmii mari care se &eau acolo, am pus semne de hotar in mij-
locul moiei Trifeti pe malul lacului care se and acolo, aproape de
tufiurile de porumbar ce se gOsesc acolo in fata pOrului care se
afl in partea de jos a lacului numit ; de acolo tot mergand spre r-
grit pe es i trecand de asemeni prin unele tufiuri de porumbar
de pe drum, am pus semne de hotar pe malul lacului care se g6-
sete acolo din partea de sus a antmlui ce se afl acolo, iar de acolo
tot indreptand linia peste acest lac, am pus semne de hotar pe
poiana care se gsete acolo lang6 malul raului Prut din partea de
jos a punii ce se af1 acolo, iar de acolo t6t mergand spre rsrit
la o mica" depOrtare de locul acela, drept spre 11111 Prut, am fAcut
semn pe un plop care se iasete pe malul acelui rau. Astfel, am
hotOrnicit moia Trifeti dela moiile megiee i am despOrtit-o in
partea de jos de moia VIddeni care apartine mOnOstirii Domnito-
rului Aron, iar in partea de sus, de moia Tolorani ; dup aceea, am
despOrtit d-lui Logofdt Iordache partea a patra care i se cuvine
in moia Trifeti in partea ei de sus, adicA partea lui Toader
Tudorache Machedon, dobandit prin cumpgrare de d. Logorat
lordache dela Petre VAtavul de coliei, nepotul susnumitilor Toa-
der i Tudorache Machedon, precum i dela Hie i sotia sa, de ase-
meni am despOrtit a patra parte din aceeai moie Trifeti, adic
partea lui Nicolae Mavriche motenit de d. Loget Iordache i
anume: jurntate din partea aceea care-i apartine lui Iordache
fiind motenit dela mAtua sa Maria Cerliez, fata lui Nicolae Ma-
vriche, precum i alta jumOtate, care-i apartine lui Iordache, dela
mlua sa Cercura, fata aceluiai Nicolae Mavriche, i aceast din
urm'a parte a cumpOrat-o d. Logort Iordache dela Nicolae Stan-
ciu, fiul Cercurdi, i dela Ionit Blcaru, fiul lui Pantild i ne-
potul de fat a CercurAi, precum i jumOtate din partea care
provine din partea lui Barnie, pe care a dobandit-o d. Logofat Ior-
dache prin cumpOrare dela Ionit Cica; iar dou pArti dobandite
prin cumparare tot din partea lui Vasile Popescu dela Timu Odo-
bau, locuitor din Lipcani, Gheorghe Brahiru i Ursu Hire. Dui:a
terminarea mOsurii acestei moii Trifqti s'au stabilit: in sat 44
funii de pAmant, care este impArtit in patru pOrti, din care fiecare
contine cate 11 funii de pOmant ; astfel, pOmantul cumpArat de

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 197

d. Logort Iordache se cuprinde in 35 funii si 10 stnjeni ; dupa


aceea a ramas 9 funii si10 stanjeni, adica 5 funii si stanjeni de parnant
strain, jumtate din parte din aceeasi parte a lui Barnie care apartine
Capitanului stefan, si 4 funii din partea lui Vasile Popescu, care
apartin Ileanei fata lui Lupu slujbas la Vistierie. Pentru care ade-
verire s'a dat acest certificat de hotarnicire d-lui Logofat Iordache
Cerkez, in anul 1766. E scris hotarnicul Nicolae Mamaliga. Martori:
Stoian, locuitor batran, Toader Tuguiu, Constantin Mateiu, Ma-
zilul Ionita Mateiu, a iscalit certificatul Uricarul Mihail. Pentru
exactitatea acestui certificat de hotarnicire a iscalit: Vel Logortul
Manolache Kostaki. A tradus tlmaciul Sfatului Kifalov.
Foaia de zestre data fetei mele Smaranda, la 1.5 Ianuarie
1791. 1. 0 icoana ferecata in argint. 1 perdea la icoana. 1000 lei
adica una mie lei in numerar. 1 pravalie de piatra pe strada mare.
0 farfurioara de argint, de dulceata cu o lingurita. Cana de cafea,
sase cesti de portelan cu farfurioare de argint, sase perechi de cu-
tite cu linguri, o catarama de doamna. Podoabe: cercei de aur impo-
dobite cu smaragde si diamante. 1 inel cu o piatra de diamant.
Alt inel tot cu o piatr bun. Opt siraguri de perle. Imbrataminte:
un rand de haine de blanuri, un rand de haine din samur, un rand
de haine din sibirce, opt camasi de femeie, dar pentru logodnie,
dar pentru nasa, o curea build de femeie, un schimb de camasi de
femeie. Asternut: 1 saltea, 1 plapoma, 4 perne mici, cloud perne
mari, 3 schimburi de fete de perna, 3 stergare, 1. lada mare, un ser-
viciu de mash', 24 servete, 3 stergare, 1 laditd. Aramarie: 1 lighean,
6 cratiti cu capace, 12 strachini, 12 farfurii. Lucrurile scrise mai
sus le dan cu voia mea si Domnul Milostiv sa-i binecuvanteze: '6.-
trarul Iordache Cerchez. A tradus Registratorul Colegial Ivan
Galitki.
Noi, Alexandru Constantin Moruzi Voevod, prin mila lui
Dumnezeu Domn al Prii Moldovei. Credinciosii Boieri ai Domniei
noastre d-nii Ispravnici ai Tinutului Dorohoi sanatate. Clucerul
Nicolae Cerkez ne-a fcut o cerere, aratand ea intretine in posesiune
trei sate care se gases in acel Tinut si anume: Suhariu, l'arcauti
si Cotul Sahariului, care apartin manastirii Burdujeni, si in tot tim-
pul intretinerii acestor mosii a dat locuitorilor bani pentru cositul
fnului pentru satisfacerea nevoilor lor, dar azi, MA' stirea lui,
d-na Paharniceasa Ecaterina Criste a dat locuitorilor satelor

www.dacoromanica.ro
198 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Suhariu pentru cositul a 200 flci cate doi lei de flcea. De aceea, in
virtutea avantajului, ca fiind posesor al acelor moii s-i dati de a
restitui aceti bani Paharnicesei Criste, pentruc aldturand la
aceasta cererea lui In original, din care se adeverete amdnuntit
pretentiile lui, vi se poruncete s v incredintati pe loo dac lo-
cuitorii vor s inapoieze de bun voie Paharnicesei banii pe care
i-au luat dela ea i s-i luati dela prezentul petitionar, s le dati
voie s'o fac; dar s nu-i siliti la aceasta. 15 Noemvrie 1804. Din
moldovenete a tradus tlmaciul Stoianevici.
X. Prin acest certificat de hotrnicire facem cunoscut a din
porunca Mariei Sale Domnitorului Grigore Ghica Voevod, adus
lama de slujbaul Vistieriei Iordache Cerkez i de alti rzei, ca
ducandu-v la moia Uncheteni 1) aezat In Tinutul Iai i pe
care o au dela strmoii lor, s le-o hotrniciti, desprtind-o de
alte moii ; pentru indeplinirea cdreia am venit la moie i. proce-
{land intai la aflarea vechilor hotare, Maria Cerkez a declarat cb:
hotarul dintre aceast mqie i moiile Redeni i Peleni 2) e un ran,
dar rzeii moiei Redeni tg'duesc aceasta, spunand c'd moia lor
are aceeai Intindere atat de o parte cat i de alta, dar intru cat
moia lor Redeni se invecineag in partea de jos cu moia Tolo-
cdni, rAzeii acesteia din urm incalc6 o parte de pmant din cu-
prinsul moiei lor Redeni ; de aceea, msurand partea de jos, fard
s excludem partea inclcatd Tolocani, s'au gsit 104 funii, de ase-
meni msurand partea de sus pand la rau s'a stabilit 100 funii, din
care cauz acei rzei au cerut ca cele 4 funii care s'au gsit mai
putin In partea de sus s fie luate din moia Uncheteni, iar moiile
lor unite pentru stabilirea unei lungimi egale atat In partea de sus
cat i In partea de jos, pentru care fapt s'a cerut rzeilor dovada
c moia lor Redeni trece peste rau i. intr In moia Uncheteni;
dar ei n'au prezentat niciun fel de dovad, ci spun numai c Ionit
Cerkez le-ar fi cerut voie s-si fac cas pe moia lor, dar nici pen-
tru aceasta n'au prezentat niciun fel de dovad, adcgand la
aceasta c6 Nicolae Mavriche n'a avut cas in locul acela, ci mai sus,
pe malui raului Uncheteni, la care Maria Cerkez a rspuns c6 tatl
ei Nicolae Mavriche a murit in casa aceea, care se mai gsete i

Upco, Uniete, Unnete, etc.


Pauleni.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 199

azi, iar doi ani mai tarziu a murit i fratele sail de molima ciumei, din
tare cauza Maria Cerkez a trecut mai sus la via tatalui su, unde
a trait numai timpul verii, la care s'au cerut i Mariei Cerkez dovezi
ea movia Uncheteni a fost stapanita pana la rau, care a declarat
e ani stapanevte pana la rail, precum i tatal ei Nicolae Ma-
vriche i bunicul ei Ionavcu Mavriche au stapanit pana la acelavi
rau i c' movia Redeni n'a trecut niciodata dincolo de eau, ceea ce
a fost intarit vi de Mazilul Stefan Niculescu vi de Gavriil Marnaliga,
locuitori btrani, avand fiecare ate 60 ani, spunand ca 10 aduc
aminte ca Nicolae Mavriche vi-a avut casa din vechime in acel loc
pe care II pretind azi razevii moviei Redeni In cuprinsul celor 4
funii, i c pe urma, dupa Nicolae Mavriche, fata lui Maria Cerkez
a stapnit i stapanevte i acum malul pana la rau i 10 are casa
pe mal vi toti locuitorii vecini au Intarit aceasta, dar razevii moviei
Redeni, necrezand aceste marturii, cer sa fie lama movia lor Re-
deni In aceeavi intindere atat Intr'o parte cat vi In alta prin luarea
celor 4 funii care se cuprind in acel colt, la care Maria Cerkez a de-
clarat c, intru cat nu sunt multumiti de dovezile pe care le-a pre-
zentat vi din lacomie cer stpanirea lor acea portiune de pamant,
s faca un juramnt curatitor ca nu cunosc ea movia lor Redeni
ajunge la rau, ci cunosc c aceasta trece peste rau i intra cu toate
4 funii in movia Uncheteni i atunci peste cele 4 funii le mai dal 4 din
partea ei, dar ei au refuzat sa faca juramant vi au cerut ca aseme-
nea juramant sa-1 faca Maria Cerkez, ceea ce ea 1-a vi facut In fata
lor vi a numitilor razevi ai moviei Redeni, declarand dupa aceasta
c cunoavte nu numai movia Redeni, dar ca. i movia Peleni se In-
tinde Oda la rail i ca prin aceasta nu intra in Uncheteni, dar razevii
au ramas nemultumiti de acest juramant, ci au cerut ca ea sa jure
vtie ea movia Uncheteni ii apartine i cunoavte c aceasta se In-
linde pana la rau, ceea ce de asemeni a vi indeplinit, pe and rd-
zevii nu s'au multumit vi au cerut sa faca juramant un om strain ;
de aceea, razevii moviei Redeni, Savin Costin i loan, fiii lui Matei
Teodor Daraban, Iancu i Grigorav, fiii lui Dolta, i altii impreuna
cu Iordache Cerkez, la un anume Stefan Bleahu, in varsta de 80
ani, caruia razevii moviei Redeni anuntandu-i actul de juramant
dupa citirea acestuia de catre Iordache Cerkez, Bleahu, luand
juram5.ntul asupra sa, a declarat ca de cand s'a pomenit cunoavte
c a proprietarii moviei Uncheteni pe Nicolae Mavriche, tatal Mariei

www.dacoromanica.ro
200 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Cerkez, i pe aceasta din urrna i ca a auzit din gura razeOlor ca


rani e hotarul moiei Uncheteni, dela mo0a Redeni i Peleni ; va-
zand raze0i i ea acest batran a spus adevarul, nu s'au invoit nici
de data aceasta i au propus sa se impace In chip panic, ached sa
lase dou funii Mariei Cerkez, iar cloud s li se dea lor, numai ca
trecand rul, sa stapaneasca casa ei, dar Maria Cerkez neprimind
propunerea lor, a cerut ca mo0a susaratata sa fie lasata In intregime
in stapanirea ei. De aceea, intemeindu-se pe marturiile locuitorilor
vecini 0 pe juramntul facut de Maria Cerkez i de stefan Bleahu,
c mo0a se intinde jos pana la rau, au gasit ea este drept s'o lase
In stapanirea Mariei ca inainte, dup cum vor fi lamurite mai jos
semnele naturale gasite. De acolo au fost cercetate hotarele dinspre
mo0a Zaboloteni, care au fost ghsite In urmtoarea stare: anuI
trecut, dupa luarea mo0ei Zaboloteni de care Pitarul Nicolae
Cocea 0 stefan Fecil, numita mo0e Zaboloteni de mo0a Unche-
teni, dupa aceea0 hotarnicire intemeiata pe marturiile locuitorilor,
am luat o parte de parnant din cuprinsul mo0ei Uncheteni la mo-
ia din care cauza Iordache Cerkez i atti rze0 de pe
ino0a Uncheteni au pornit pricind Impotriva Pitarului Nicolae
Cocea i lui stefan Fecila pentru incalcarea acestei parti, dar n'au
putut sa fie atunci NO, au numit din partea lor imputerniciti pe
Nicolae Marnaliga, ca sa-1 Intrebe pe stefan Bleahu i dupa cum
acesta va arata potrivit contiintei sale curate ea mo0a Uncheteni
a fost stpanita din vechime, aa sa i fie puse pietrele de hotar ;
de aceea a fost chemat numitul Bleahu i la intrebarea daca
ca au fost hotarnicite acele mo0i de vechii hotarnici delegati la
cererea Pitarului Nicolae Cocea. i pentruca a aratat atunci potrivit
contiintei curate 0 ar fi aratat aa i acum, care arata cA tie ca.
mo0a Uncheteni se intinde sus pana la o magurd mica, iar de acolo
drept In jos pana in vale, iar de acolo drept in vale i aa dar a ard-
tat i vechilor hotarnici, precum i Gavriil Marnaliga a aratat ca el,
Impreuna cu alti raze0, a vandut mo0a Zaboloteni Vornicului An-
dronache pana la magura mica, pana la care au stapanit atat ei,
cat i stramo0i lor, iar la vale Oda la semnul aratat de Bleahu, i
ca in timpul stpanirii de catre ei a mo0ei Zaboloteni n'au trecut
niciodata de acea magura, iar de acolo Incepea proprietatea Mariei
Cerkez. Intru ca t acest lucru a fost intarit i de stefan Bleahu,
ne-am Incredinlat ca Pitarul Nicolae Cocea a incalcat fAr drept

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 201

acea parte de pdmant din cuprinsul moiei Uncheteni i scotnd o


piatrd de hotar din locul unde fusese push' de Pitarul Nicolae Cocea
i stefan Ferild, am pus-o chiar pe mdgur i apoi, fdand stnje-
nul de 8 picioare, am mdsurat o funie de 20 stnjeni, cu care am
inceput sd mdsurdm din partea de sus a moiei Uncheteni, dela
albia raului, drept spre ora, prin fata a cloud dealuri pnd la mdgurd,
unde e pug o piatrd care Inseamnd hotarul moiei Zaboloteni, s'au
gdsit 141/2 funii, i dela mdgurd drept la vale spre iaz in fata vdii,
s'au gdsit 26 funii, unde e pusd o piatrd de hotar, dela acea piatrd
drept la vale, mai mdsurAnd 25, am pus In vale mai jos de gura vdii
o piatrd de hotar, iar de acolo drept pe es i semdndturi pand la
Legnita s'au mai gdsit 291/2, unde s'a pus o piatr Legnita, care
desparte moia Uncheteni de Zaboloteni, de unde mdsurAnd de ase-
meni 15 funii la inceputul moiei Uncheteni la vale dinspre nord,
care apartine Logofdtului stefan Fecile, unde e pusd o piatrd de
hotar, care inseamnd capdtul moiei Uncheteni, iar de acolo mai
Indsurand 14 funii pe aceastd moie la vale spre miaz-noapte spre-
moia Uncheteni 'And la valea Uncotei, unde s'a gdsit o piatrd
de hotar care desparte hotarele acestor moii, i de acolo 'la vale
pe malul rAului in dreptul casei Mariei Cerkez spre moia Redeni,
de unde la deal cu moia Peleni tot la deal pe malul raului, mdsurnd
din moia Uncheteni 52 funii, unde se int'alnesc moia Uncheteni
cu moia Peleni, iar de acolo mdsurnd 29 funii tot la deal de
malul rAului de-a-lungul moiei Peleni, in dreptul dealurilor, de
unde s'a inceput mdsurarea moiei Peleni, In dreptul dealurilor,
de unde s'a inceput mdsurarea moiei Uncheteni spre mdgurd din
partea de sus a Unchetenilor 29 funii, iar ca hotarul acestei moii
Uncheteni i Redeni, a fost ldsat raul i dupd mdsurarea mijlocului
mi*ei de-a-curmeziul s'au gdsit 28 funii, care sunt despdrtite la 4
bdtrni (pdrti), dupd cum a fost in vechime potrivit tirilor adeve-
rite date de Maria Cerkez, adicd 7 funii, intdia parte pentru fetele
lui Nicolae Mavriche i nepotii lui Ionaru, Maria Cerkez i sora
Cernura 7 funii, a doua parte Poperii 7 funii, a treia parte
Barnie 7 funii, a patra parte Nichifor Rotild Machedon, In care
are o parte i Petre Vdtavul de coliri, cu toate c despre aceastd
parte a Machedonului Maria Cerkez ldmurete, potrivit contiintei
curate, cd tatd1 ei Mavriche ar fi cumprat acea parte a lui Mache-
don dela fata lui Machedon Unta i sotul ei Mihail, cu 16 lei, i

www.dacoromanica.ro
-202 DOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Intru cAt dup moartea lui Mavriche actul de cumprare asupra


aceluia i-a rmas ei, Mariei Cerkez, In timp de nevoie 1-a facut
zglog lui Pehipovni, cu 4 lei, care act de cumprare, dup spusele
Mariei Cerkez, se gseste la fiii lui Ioni%. Vnzarea acestei prli a
mrturisit-o vnztoarea Unta, fata lui Machedon, Petru Vtavul
de colisei, c aceast parte a fost vndut lui Mavriche, tafl Ma-
riei Cerkez, dar el, Petre, tgdueste aceasta, spunnd c acea
parte a lui Machedon n'a fost vndut, In care caz, dac Petre va
face jurdmnt curtitor c6 nu stie despre- aceast vnzare, va rd-
mnea acea parte a lui Machedon in stpnirea lui, pentru care s'a
dat acest certificat al nostru lui Iordache Cerkez si altor rzesi ai
mosiei Uncheteni. 16 Iunie 1766. Au isclit: Hotarnic al cgrui isc-
litur nu se poate Intelege: Gavriil nmlig6 martor, a tradus
din moldoveneste tlmaciul Sfatului, Registratorul Colegial P.
Stoianevici.

86. Coroi
Vasile, de 24 ani, i Gheorghe, de 22 ani, fiii lui Vasile Coroi,
frd ranguri, nu ocup slujbe, locuesc In Tinutul Orhei, necAsd-
toriti, stpanesc prin mostenire mosia Brtuleni In Tinutul Orhei,
pe care sunt 50 curti, si osebit de aceasta 30 suflete de tigani serbi.
Spita neamului: Vel Comis Coroi, fiul su Stefan Coroi Postelnicel,
fiul acestuia Antohi Coroi Vel apitan de Iasi, fiul su Vasile Ve!
Paharnic, i fiii acestuia, doveditorii de acum ai nobletei, Vasile
Gheorghe Coroi. Doveditorii au prezentat la Comisiune: 1. Un
hrisov al Domnitorului Radu Voevod, din anul 7133 (1625), pentru
stpAnirea mosiei si din care se vede c, Coroi a avut rangul de
Vel Comis ; 2. Actele date tatlui doveditorilor, Vasile Coroi, de
Domnitorii Alexandru Moruzi Voevod In 1792 si Mihail Sutzo
Voevod In 1793 si prin care se adevereste c acest Vasile Coroi
e fiul lui Antohi Coroi, Vel apitan de Iasi, nepotul lui Stefan
Coroi, Postelnicel, i strnepotul lui Coroi care a fost Ve! Comis ;
3. Documentul eliberat doveditorilor Insisi dela Divanul Princi-
patului Moldovei In 1816, Intrit de Domnitorul Kallirnah i in
.care se arat c tatl lor, Vasile, are acum rangul de Paharnic
c doveditorii sunt, In adevr, fiii si. Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea nobletei, ggsind c6 aceste acte adeveresc obrsia

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 203

nobil a fratilor Coroi pentru 200 ani, prin 1ncheierea data' la


17 Septemvrie 1821, a hotrlt ca numitii Vasile i Gheorghe Coroi
s'n' fie trecuti In partea VI-a a cartii genealogice a nobililor, pentru
Tinutul Orhei.
Dosarul lipseste. Neconfirmati.
Insemnari.
Romni din Maramures, 1) cunoscuti din sec. XV, iar in Mol-
-dova din sec. XVII 2). Dup unele izvoare, Coroi, vel comis, a
avut printre copiii sdi pe Simeon 3). Acesta a fost tat5.1 postelni-
celului stefan. Fratele petitionarilor, postelnicul Ioni, insurat
-cu Antita Kazimir, a fost ttl Smarandei C. Gh. Cuza, mama
profesorului A. C. Cuza. Familia Coroi nu mai exist In Basarabia 4)

87. Criste (i)

Vasile Criste, de 32 ani, Asesor la Tribunalul Penal Regional


-ales de nobilime, c'gtorit cu fata lui Io.an Sechiras, Maria, n'are
copii. St6paneste In Tinutul Iai mosia Chilia cu portiuni din
moiile Jol6nesti i Cuhnesti, In Tinutul Tighina 807 stnjeni de
psmnt la mosia Perpicani, In Tinutul Orhei 392 stnjeni de p-
mnt la mosia Canica si tot in acest Tinut 1800 flei de psnAnt
luat zestre la mosiile Teleseu, Samananca i Romanesti, i In
'Tinutul Hotin a 4-a si a 8-a parte din mosia Mihalcui. Spita
neamului: "-trarul Vasile Criste, fiul ski Paharnicul Grigoras
Criste, fiul acestuia Vasile Criste, doveditorul de acum al nobletei.
Spre dovedi originea, Vasile Criste a prezentat: 1.0 copie cer-
tificat de pe un certificat al Divanului Principatului Moldovei
dela 25 August 1773, din care se vede c Criste Ve! Cgminar, a
avut un fiu, Teodor Criste Ve! Jitnicer, acesta a avut un fiu pe
Iordache Criste Vel apitan la Dorohoi, iar acesta a avut fii: pe
Ilie Criste Vel *dtrar si loan Criste Vel Sulger ; si 2. a bunicul
doveditorului de noblete, .trarul Vasile Criste, fratele lui Iordache
Diplome Maramuresene din sec. XIV si XV, adunate de Mihalyi de
Apa. Maramure-Sziget, 1900, p. 498.
Gh. GhibAneseu, Cuzestii, p. 252.
Arhiva Prof. A. C. Cuza
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, pp. 95-101.

www.dacoromanica.ro
204 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRTJT $1 NISTRU

Criste Cpitan la Dorohoi, deci e fiul lui Teodor Criste Jitnicerul


0 nepotul lui Criste Vel Caminarul, 0 c tatal petitionarului, Pahar-
nicul Grigora Criste, e fiul lui Vasile *dtrarul pomenit mai sus,
0 ca insui doveditorul e fiul Paharnicului Grigora, despre toate
acestea se vorbete in genealogia prezentata de Vasile Criste spre
a fi cercetat. ; precum 0 in certificatul, care i-a fost eliberat de
verii sal Teodor, Gheorghe 0 Joan Criste, care locuesc in Bucovina
Austriaca, la 15 Decemvrie 1814, 0 tot intr'un certificat dela
cativa Boieri din Basarabia dela 28 Iulie 1821, inteun act de
impartire a unor tigani, dela 6 Martie 1777, i, in sfarit, tot inteun
certificat al unor Boieri din Basarabia dela 28 Iulie 1821. Dup
cercetarea genealogiei neamului Criste 0 a documentelor prezen-
tate de doveditorul de noblete Vasile Criste, Comisiunea, care a
functionat pentru cercetarea dovezilor nobililor din Basarabia, prin
incheierea data la 4 August 1821, recunoscand pe Vasile Criste
drept nobil, a hotarit s fie trecut in partea VI-a a cartii genealo-
gice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsesc dela dosar certificatul Boierilor Basarabeni dela 28 Iulie
1821 i actul de partaj al tiganilor dela 6 Martie 1777. Blazonul
familiei Criste e confirmat de Departamentul Heraldic.
Insemnari.
Romani din Moldova. Vasile, petitionarul, a murit in 1862 1).
Fiul su, loan (1823-1902), preedinte al zemstvelor basarabene,
csatorit cu Alexandru I. Nelidov, a fost fatal lui Grigore
(1856-1911), consilier privat, guvernator de Moscova, insurat cu
prinlesa Maria N. Trubellcoi (1856-1926), parintii lui Vladimir
Cristi, fost comisar al Basarabiei, ministru 0 vicepreedinte al
Senatului roman, primarul Municipiului Chiinau 2). Liniile Criste-
tilor din Dorohoi 0 Bucovina s'au stins 3).
Documente.
I. Dela Boierii Divanului Principatului Moldovei se face
cunoscut prin acest act al Divanului, & venind inaintea noastra
d. biv Vel .alrar Ilie Criste, cu fratele &au biv Ve! Sulger loan
Arhiva Vlad. si Victor Cristi (Chisindu).
Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 21.
Arhiva I. A. Corbu (Wimileni-Dorohoi).

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 205

Criste, au cerut s." fie cercetat cursul neamului lor, at pe temeiul


dovezilor i hrisoavelor vechi, pe care le vor prezenta, atat i cu
ajutorul Boierilor batrani, care cunosc pe pdrintii lor. IntAiu cinstitul
nostru frate d. Ve! Vornic al Tarii de Sus, Grigore Krupenski,
d. biv Vel Spam' Ioan Cuza, lnf6tisAndu-se, ne-au declarat despre
cursul neamului Criste0ilor de mai sus i c4 ei amndoi cunosand
dela printii Cristestilor, au f4cut marturii inaintea Divanului,
ea" sunt rude de aproape cu fratii pomeniti mai sus, i c sunt
fiii lui Iordache Criste, care a fost Ve! Cpitan la Dorohoi, iar acesta
al Vel Jitnicerului Toader Criste, iar acesta al Vel Cgminarului
Criste, care a fost cgtorit cu fata Ve! Postelnicului Iani, Salta,
sora Doamnei lui Movil Voevod ; apoi cinstitul nostru frate d.
Vel Logofg Lupu Bal, InfatiAndu-se a dat lnaintea noastr a
tuturor o mrturie, intarind cursul neamului Cristetilor, lrnurit
mai sus, i admitand marturiile Boierilor pomeniti mai sus, a
addogat despre cursul neamului mamei lor, Maria Abaza, fata lui
vtori Logort loan Abaza, care era fiul Vel Stolnicului Andrei
Abaza ; pe lang toti ace0i Boieri declarand acela0 lucru,0 alti
Boieri batrni, s'a dovedit cd numitul *War Ilie Criste i Sulgerul
loan Criste se trag dinteun neam de Boieri i sunt fii de Boieri
mo0enitori de vechi Boieri, pentru certificarea cgrui fapt s'a
i dat acest act al Divanului, ca s" slujeasc6 de dovad a-rat lor,
&At i lntregului neam care se poate trage din ei. 25 August 1773.
Au isclit: LogofAtul Lupu Bal, Visternicul Iordache Canta,
Postelnicul Arghir, Banul Manolache Bogdan. A Inscris in registru
Logoratul Vistieriei *tefan. Prezenta copie de pe original a fost
fdcut Intocmai In toate, pentru care se 0 Intdre0e cu isc6litura
mea. Suceava, 8 Decemvrie 1814. Au ischlit: Simnol Fischer,
Secretarul Tribunalului Tinutului Suceava a Trii Imprlte0i i
CrAie0i.
II. Noi, Adunarea Marilor Boieri din prile Crie0i ale Galitiei,
Lodomeriei 0 ale Principatelor, de sub obrduirea blandului rdpo-
satul Mare Imp4rat al Romei Iosif II. Cercetnd jalbele
Ilie Criste, care a venit la noi la 23 Noemvrie a anului curent, qi
citind dovezile In original 0 hrisoavele despre originea sa, In urma
Inaltelor ordine date la 14 Martie 1787 0 publicate, cu privire la
ad6ogirea nobililor din Tinutul Bucovinei, facem cunoscut i ade-
verim c petitionarul d. 'trar Ilie Criste nu numai c'd se socotea

www.dacoromanica.ro
206 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

prin Boieria sa in categoria intaia a nobililor din Bucovina, dar


se bucura ca motenitor i de rangul de Baron, dupa moqii i stra-
moii sai de amandou'd sexele, i dupa legea pamantului e in drept.
sa se bucure i de acum inainte ; pentru o mai blind intarire insa
a acestui fapt, am iscalit cu Juana proprie acest certificat, cu apli-
carea pecetei Statului; dat dupa spuse la 12 Decemvrie 1792.
Au iscalit: Iosif Conte Brigido, Iosif Conte Mischech, Ilie Conte
Koski, din Sfatul Adunrii Marilor Boieri ai Tinutului
Lodomeriei au iscalit: Mokos Nobel Lubraniec Domski Secretar
al Statului. La Directia Tinutului Bucovinei a fost prezentat la
14 Decemvrie 1796, Sub Secretar; c in adevar acest certificat
de pe o diploma de Baron, cu tot continutul complet e asemanator
cu originalul scris in limba latina, certific in puterea datoriei ser-
viciului. Suceava. 8 Decemvrie 1814. Al Tribunalului de Tinut
Imparatesc i Craiesc Frantz Peckdesscheschilde, Asesor al Tribu-
nalului Imparatesc i Craiesc.
Dela Ocarmuirea Imparateasca i Craiasca a Tinutului
Bucovinei, Nr. 5.125, catre proprietarul de moii Ioan Baron von
Criste cu locuint4 la Costana; dupa cererea voastra dela 1.0 Iunie
1812, nu ramane nicio piedeca pentru vestirea tuturor ocarmui-
torilor i proprietarilor Bucovinei, egal cat pe dv. i pe fratii dv.
Gheorghe i Teodor, dupa diploma alaturata aci in redarea dem-
nitatii de Baron, care se explic' i in actele oficiale. Cernauti. 10,
Iulie 1812. A iscalit M. v. Duchet, c inteadevar aceasta traducere
e exacta in totul cu continutul originalului Nemtesc, dupa functie
se certifica. Suceava. 8 Decemvrie 1814. In Tribunalul de Tinut.
Imparateso i. Craiesc a iscalit: Frantz Peckdesscheschilde, Asesor
al Tribunalului Imparatesc i. Craiesc.
Subsemnatii supui Austriaci frati buni i fii ai raposa-
tului Ilie Baron Criste, care a stapanit mosii in Bucovina Impara-
teasca i Craiasca, facem cunoscut i adeverim ca d. Vasile Criste,
care locuete la moia proprie aezata in Regiunea Basarabiei din.
Rusia, ca ne este var dintr'o familie de Boieri, din care ne tragem
i noi i urmaii printilor notri, i ca atare in aceasta origine
Boiereasca, dupa marturiile Boierilor Principatului Moldovei i hri-
sovul diplomei, am fost recunoscuti in rangul de Baron i de catre-
bunul Stat Austria i in prezenta carmuitorilor i a poporului,
i ca, d. Vasile Criste poat dovedi inrudirea cu noi la domi-.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 207

ciliul su, i-am dat o traducere de pe diploma de Baron, precum i


de pe porunca In urma careia s'a publicat rangul nostru de Baron,
impreuna cu o copie certificata de cinstitii Boieri ai Principatului
Moldovei; pentru care isclim, Costana, 15 Decemvrie 1814. Au
isclit cu aplicarea pecetei lor Baronul Teodor Criste, Baronul
Gheorghe Criste i Baronul loan Criste.
V. Prin acest act al nostru adeverim c avand dela bunicul
nostru Logofatul Gudie i Medelnicerul Criste, din care se trag
d.trarul Vasile Criste cu fratii sai, cateva suflete de tigani, din
care num'ar se gasesc la noi numai fiul lui Constantin Stunca i
la domnii Cristeti fiii lui Vasile Daronca, i pentru aceti tigani
unchii notri, gasindu-se rude cu d-nii Cristeti, au cerut Impar-
teala, pentru care f apt noi cercetand rudenia noastra am gasit ca
suntem rude adevarate i ca urmare acei tigani ramai dela bunicii
notri trebue Impartiti, de aceea ne-am inteles intre noi ca
stapanim iznoava pe toti tiganii care se trag din Stunculeti, iar
d-nii Cristeti pe tiganii care se trag din Daronceti, i ca de acum
inainte noi Donicetii nu suntem in drept sa participam la tiganii
Daronceti, precum i d-nii Criste nu sunt In drept s participe
la tiganii Stunculeti, 0 din aceast a noastra Intelegere am eliberat
unii altora actul in care s'au iscalit cu intarirea iscliturilor noastre
Boieri. Octomvrie ziva 21 anul Au iscalit: Paharnicul
Darie Donici i martorul .trarului stefan. Ca sa fie cunoscut
c eu, In Intelegere cu ginerile Andonie Buzne, am facut schimb-
cu darea unei tiganci cu fetita Galita, fata a noastrei Paraschiva, sora
lui Tanase Imenjeriuc, care se trage din tiganul Marzie, care
tiganc am primit-o zestre dela mama mea, fata Postelnicului
Sandu, Maria, acelai Buzne pentru care mi-a dat un tigan, fiul
lui Toader Scripcarul, Sofronie, pe care 1-a luat de asemeni zestre
dela nevasta, fata .a*traresei Caterina Criste, sotia raposatului
trar Vasile Criste, 0 de aceea primind fiecare in schimb partea
sa precum ne-am inteles, am dat unul altuia actele respective,
pentru care iscalim In prezenta martorilor aratati. 6 Martie 1777_
A iscalit Elena Timu cu aplicarea pecetei mele, iar daca tiganca
schimbata se va dovedi inapt, atunci ma oblig sa raspund; au
iscalit primul fiind In dialectul grecesc nu este cu putinta
a fi citite numele i pronume necum gradul Caminarului, And onie.
Buzne, Ioan Ciudin biv Vel Capitan, Constantin Gaita

www.dacoromanica.ro
208 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Inc'd o isclitur nu se poate citi, Constantin Tali* Constantin


Brgescu, Dimitrache Pascal, bled se vede dinteo isclitur al cArui
nume i porecl de asemeni nu se pot citi, ci numai gradul de
SpMar, Ioni Ciurea.
VI. Noi, Aron Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al frii
Moldovei, facem cunoscut prin acest hrisov al nostru tuturor
acelora care vor vedea sau vor auzi despre servitorul nostru ade-
vArat i credincios Visternicul Efrem, nepotul LogoMului Tudori,
nepoata sa Ana, fratele ei Pieta, sora lor Docse, fiii Arminc6i,
de asemeni despre nepoata lor Tudora, fata lui Ioan, fratele ei
Ivlat, fiii lui Dragonie i nepotii lui Laz6r, fratele lui Dimitrie,
fiii lui Neghe, nepotul lui Dragusa, fratele lui Oag, fiii lui
nepotul lor Ioan i sora lor Salta (rupt), nepotul lor Sima si sora
lui Anescea, fiii lui Toader, de asemeni i nepotul lor Petrache,
fiul lui Petri* care sunt toti nepotii Logortului Toader, nepoti
cdrora le-am acordat mila noastr si le-am Intarit, proprietatea
asupra mosiei dobandit6 prin uricuri i daruri de bunicul lor Logo-
faul Toader pe pmntul nostru Moldovenesc, dela vechiul Domn
Petru Voevod asupra locului numit Chaholi, asezat In tinutul
Tigheciului, si de aceea acest hrisov s slujeasc6 tuturor color
pomeniti mai sus drept hrisov asupra mosiei cu tot venitul, precum
copiilor, nepotilor i intregului lor neam, de veci i Mr s4 poat
fi incdlcat, iar hotarul locului Chaholi numit mai sus, care e asezat
In Tinutul Tigheciului, s4 aibd din toate pdrtile vechile hotare, In
ceea ce este increderea Domniei noastre, noi Aron Voevod, i incre-
derea iubitului fiu al Domniei noastre i increderea Boierilor din
partea noastr a Vornicului Gheorghe, increderea Boierului nostru
a Vornicului Criste din Tara de Sus, Increderea Boierului nostru
a PArc6labului din Hotin Rezan, increderea Parc6labilor cu Boierii
Vasile i Dragotd, increderea Parcglabului din Roman Boierul
Codreanu, increderea Boierului Portar de Suceava Rzvan, incre-
derea Boierului Postelnic Iani, increderea Boierului Visternic
Donici, increderea Boierului Paharnic Cocea, Increderea Boierului
Stolnic Stamati i increderea Boierului Comis Danil i increderea
tuturor Boierilor nostri moldoveni mari i mici, iar dup moartea
noastr oricine ar fi ales Domn pe Tara noastr MoldoveneascA
din copiii sau din neamul nostru sau altcineva, aceast intArire
a noastr asupra mosiei i darului s rAmara pentru numitul

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 209

nostru Boier Logoftul Toader in toatd puterea ei si sd nu fie


edleatd, iar pe acest hrisov al nostru sd fie aplicatd pecetea noastrd.
8 Decemvrie 7103 (1594). Spisocul original a fost scris de Ieremia
Bescaul, a fost tradus din dialectul sArb in cel moldovenesc de
un oarecare Petru Avirescanu ; prezenta copie de pe originalul spiso-
eului tradus a fost scoasd de Registratorul Gubernial Iordache
Nicolau. Cd in adevr prezenta copie, impreund cu spisocul original
sarb al Domnului Aron Voevod, tAlmdcit in limba moldoveneascd
de un oarecare Petru Avirescanu, i prezentat in original de Baronul
Vasile Criste la Judecdtoria Tinutului Orhei, este intocmai in tot
cuprinsul sdu, aceastd Judecdtorie certified' cu ischlitura i pecetea.
Chisindu. 3 Mai 1821. Au iscdlit: Judecdtorul Kaiki, Deputat
Pavel Mdcdreseu, Secretar Haitul iSef de birou Nicolau.
D. Baron Vasile Criste, care lucueste in Regiunea Basa-
rabiei, a depus jurdmantul de credintd pentru supusenia Tronului
Rosienesc in prezenta Comisiei pentru alegerea nobililor Regiunii
Basarabiei, pentru care fapt i s'a elinerat prezentul certificat.
Chisindu, 24 Iunie 1818. Au iscdlit: Consilier de Curte Ioan Pruncu,
Consilier Rascanu, Sptar V. Rossdt, Asesor Colegial Donici,
Asesor Colegial Ralli, Asesor Colegial Teodosiev, Medelnicer Mano-
lache Andrias, Iancu Russo, Paharnic Nicolae Done, Srdar
Todorascu Mdcdrescu, Sulger Gheorghe Ciuhureanu, Iordache
Gafencu si Secretar al Sfatului Suprem Panicopol.
Tranzactie fdeut intre fiii rdposatului Paharnic Grigoras
Criste i ai fetei Jitnicerului Stefan Bosie, Ecaterina, i anume :
majorii Manolache, Vasile i minorul Stefan, prin tutorul sdu
Sdrdarul Alexandru Anastasd, in privinta mosiilor rdmase dela
pdrinti, afard de argintdrie, lucruri, igani, lucruri de cud i vite,
care n'au fost incd impdrtite, excluzAnd pe sora lor Maria, mdritat
cu zestrea ei cu Ionit Iamandi, care zestre a ei e pomenit in
foaia de zestre a Paharnicesei, iar aceastd tranzactie e Mouth' cu
build voia celor pomeniti, fratii majori si tutorul minorului, pre-
tuind fiecare mosie la atat Cat s'a gdsit c'd-i drept, apoi in cazul
cAnd una din pArtd ar pierde un lucru, atunci tranzactia rdmanand
in vigoare, aceea parte sd primeascd dup'd socoteald atatia bani
c,:dt i se cuvine dela celelalte pArti. 14 Martie 1813. 40.000 lei partea
lui Manolache Criste, adicd 35.000 lei, si jumdtate din satul Dmi-
leni, asezat in Tinutul Dorohoi, cu partea primit in schimb dela
14

www.dacoromanica.ro
210 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT Si NISTRU

d. Clucer Nicnlae Cerkez pentru jumAtate din mosia Bujnquca,


asezat In inutul Soroca, cump6rat dela Paharniceasa Ecaterina
Criste i fratele ei Ioan Bosie, iar In ce priveste darul din jum6-
tatea mosiei amintite Buj6rAuca dobAndit dela loan Bosie de
nepotul sdu Vasile, acesta necerand nimic, i se cuvin in averea
printeasc6 8.000 lei, cldiri aflate pe aceast junagate din Dmileni
45.000/5.000 se scad i dup calcul se cuvin lui Stefan 40.000,
aceeasi cantitate de 40.000 lei, bani partea lui Vasile Criste, adia.
26.000 partea din Bdcesti, asezatd in tinut potrivit scrisorilor
actului de hotar, care se gdseste la mosie, precum i terenurile din
Taoste, Ghebartei si din alte hotare asezate in acelasi tinut si care
nu se Osesc in stapnire, dar ardtat In tranzactiunea incheiat
intre rAposatul Paharnic i surorile i fratii ssi, 16.000 lei terenurile
din Cuhnsti i Jornesti, asezate pe partea stang6 a rAului Prut In
Tinutul Iai potrivit scrisorilor i actului de hotar, 42.000/2000 se
scad i dup calcul se cuvin lui Stefan 40.000, adic6 40.000 lei
bani partea lui Stefan Criste, adic4 28.000 lei terenurile asezate
In tinutul Barladului din Stnesti si o parte din Tinutul Dorohoiului
din Borul, potrivit scrisorilor 5.000 lei, parte asezat in Tinutul
Iasi din Briteni 2.000 lei, sapte prti din Poieni pe Bucium asezate
pe mosia mnstirii Doncul, 3.000 lei care i se cuvin din partea
lui Manolache Criste, 2.000 lei care i se cuvineau, de asemeni, din
partea lui Vasile Criste 40.000, In total averea mai sus arAtat e
pretuit la una sut douzeci mii lei. In urma scrisorii d-lui Vel
Vornic de obste Vasile Rosgt, adunndu-ne, am fcut trei tranzactii
egale dup dreptatea fcutd de noi i le-am iscAlit: Ioan Tdutu
Paharnic, Petrache Kazimir Paharnic i cu consimtAmantul nostru
Manolache Criste, Vasile Criste i tutorul lui Stefan Criste, Srdarul
Alexandru Anastag. La cererea inaintat6 M6riei Sale Voevodului
de fiul rgposatului Paharnic Grigoras Criste, Stefan, prin care
cerea, separand din mostenirea rgmasd dela pdrinti, partea lui de
a fratilor sAi Manolache i Vasile, s'o dAm in tuteld pand va ajunge
la majorat i cd cererea a fost predat la aceastd Vornicie pentru
satisfacerea tuturor pdrtilor, asupra prtii minorului a fost numit
tutor d. Sardar Alexandru Anastag i apoi intrebati Boierii mai
sus pomeniti, In prezenta tutorelui numit si a fratilor minorului,
dac imprteala s'a fkut egal, care potrivit celor scrise mai sus
a fost isprvit, si la intrebarea fratilor minorului, precum si a

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 211

lnsusi tutorelui, daca s'a fAcut egal aceast impArteal, au rAspuns


personal c told sunt multumiti de aceast impArteal si de aceea
se aprob6 si de Vornicie. 11 Aprilie 1813. A iscglit Vel Vor-
nicul Vasile Rosst.

88. II onici
Asesorul Colegial Iordache Donici, de 35 ani, Presedintele
Biroului Regional de hotrnicie, cstorit cu Ecaterina, fata
Vornicului Rosslt, are copii, fii: loan, de 11 ani, Manolache, de
10 ani, Nicolae, de 6 ani, Constantin, de 2 ani, si fete: Lucretia,
de 8 ani, Smaranda, de 5 ani, i Mrioara 1), de un an. Stpneste
in Tinutul Orhei satele: Miclecti, Furesti i Cricova, pe care sunt
150 curti, osebit de aceasta 15 familii de tigani serbi. Spita neamului:
Nicoard Donici Ve/ Vornic, Andrei Donici Aga, Nicolae Donici
Ve! Logoft, Darie Donici Vel Logof5t, Constantin Donici Vel
Medelnicer, fiul s6u Darie Donici Ve! Ban, fiul acestuia Sptarul
Manolache Donici, fiul acestuia Iordache, doveditorul de acum
de noblete. Cu privire la obrsia sa, doveditorul de noblete a
prezentat: 1. Un hrisov al Domnitorului Mihail VoeVod, dela
23 Septemvrie 7116 (1607), prin care s'a intarit dup Nicoar Do-
nici satul Zaluceni, care a fost cumpgrat de el, si tot un hrisov al
Domnitorului Mihail Racovit, din anul 7224 (1716), c. Ieremia
Voevod a acordat lui Nicoar Donici satul Ivancea c cg. Donici
a fost, in adevr, Vel Vornic ; 2. Un hrisov al Domnitorului Ilie
Alexandru Voevod, dela 30 Iulie 7174 (1666), pentru intrirea dupd
Andrei Donici, fiul lui Nicoar Donici, a unui vecin (serb) si In
care se arat6 cd in hrisovul pomenit mai sus, al Domnitorului
Racovit, dela 9 Iulie 7224 (1716), Andrei Donici Aga e trecut
ea fin de Vornic ; 3. Un hrisov al lui Antioh Constantin Voevod, dela
23 Iunie 7206 (1698), prin care Logoftului Nicolae, fiul lui Andrei
i nepotul lui Nicoard Donici, se intarese satele ci mosiile pe care
le-a mostenit dela bunicul ski Nicoar Donici, socrul lui Grigo-
rascu Jora, si cumprate de el, si Ina un hrisov al aceluiasi Dom-
nitor, dela 1 Mai 7208 (1700), dat inteo pricin6 a lui Nicolae Donici
cu Iordache Mihalcea si in care Nicolae Donici e trecut ca Ve!
1) Maritat cu Al. Catargi, preedintele Inaltei Curti de Casatie din Ro-
mfinia.

14*

www.dacoromanica.ro
212 BOIERINIEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Logof't ; 4. Un hrisov al Domnitorului Mihail Racovit, din anul


7225 (1717), prin care lui Darie Donici, fiul lui Nicolae, pentru
serviciul su srguincios 0 credincios indeplinit In imprejurgri
loarte grele, i s'a dat o grdin cu cash' 0 cu butoaie, iar el, Darie
Donici, e trecut ca Ve! Vornic ; afar de aceasta, In hrisovul lui
Grigore Voevod Ghica, dela 3 Octomvrie 7245 (1736), se arat c'
lui Darie Donici i s'a acordat 0 o pensiune, iar el e trecut ca Ve!
Logort, cinstit, vechi i credincios Boier al Principatului ; 5. 0
porunc6 a Caimacamilor ctre Boieri, dela 19 Iunie 7255 (1747),
adresat lui Constantin Donici, cu privire la hotrnicirea mo0ei
Logofatului Sturdza, i In care Donici e trecut ca Vel Medelnicer ;
Un hrisov al Domnitorului Alexandru Ipsilanti Voevod, dela
28 Ianuarie 1788, cu privire la delegarea lui Darie Donici la Hanul
Ttarilor 0 din care se vede eh' el, Darie Donici, adica fiul lui
Constantin Donici, e trecut ca Ve! Ban, Boier Mare i In vrst ;
Un act de judecat al Domnitorului Moruzi, dela 4 Iunie 1806,
prin care s'a respins cererea m'nstirii Do1ge0i i in urma cruia s'a
intrit dup Sptarul Manolache Donici, fiul Banului Darie Donici,
mo0a Dumeni i o cas la Ia0 ; 0 afar de aceasta acela0 Mano-
lache Donici, tatd1 doveditorului de noblete, in actul Domnitorului
Moruzi dela 1 Decemvrie 1804 i intr'un act asemn'tor al Salvo-
grzii Comandantului Suprem Generalul Conte Kamenski, dela
12 Ianuarie 1789, e trecut ca Srdar al Tinuturilor Orhei i Lpuna ;
0 chitanl a Guvernului Regional al Basarabiei, dela 22 August
1818, &Are doveditorul obar0ei sale nobile, Iordache Donici, 0 care
i-a fost eliberat spre a arta c' suma care se cuvine Vistieriei
pentru gradul de Asesor Colegial, care i-a fost conferit, a fost per-
ceput. Pe temeiul tuturor acestor documente, care dovedesc ori-
ginea nobil a Asesorului Colegial Iordache Donici pentru 200 ani,
Comisiunea, care a funclionat pentru cercetarea actelor privitoare
la nobletea nobililor din Basarabia, prin incheierea sa dat la
2 Martie 1821, recunoscand pe Iordache Donici drept nobil, cu
tot neamul su, a hotrit s. fie trecut in partea VI-a a crtii genea-
logice, pentru Tinutul Orhei.
Insemnari.
Iordache a fost deputat al Sfatului Suprem (1822-1828) din
Basarabia i vornic in Moldova, unde s'au avzat copiii si.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 213

Frate/e lui Iordache, Nicolae (1797-1878), mareval de Chivirau


vi Orhei, insurat cu Ecaterina S. Teodosiev (1806-1878), a avut
patru fii p6strgtori ai vechilor tradiIii: Gheorghe (1833-1902),
mareval (tatl literatei Elena Donici din Paris), Nicolae (1835-
1.895, tat1 distinsului profesor de antropologie din Geneva,
Alexandru Donici 1), 1886-1936), Emanoil (1838-1892) vi Con-
stantin (1840-1904), mareval al nobilimii.

88 a. Donici
Stolnicul Matei Andrei, fiul lui Donici, de 56 ani, nu ocup
slujbg, locuevte in oravul Chivinu, cds6torit cu fata Banului
Stefan Catargi, Ancuta, are copii, fii: pe Constantin, arAtat tot
aici la un articol separat, Stefan, de 16 ani, vi Alexandru, de 13
ani, vi fete: Victoria 2), de 24 ani, Zamfira, de 17 ani, Mrioara,
de 12 ani, Elena 3), de 8 ani, vi Profira, de 4 ani. Stpanevte prin
rnovtenire in Tinutul Orhei satul Isnovlt, pe care sunt 122 familii,
vi osebit 1.5 familii de Vgani verbi ; fiul sail Constantin Donici, de
22 ani, nu ocup slujb6, locuevte la movie, in Tinutul Orhei, nec6-
gtorit. Stpnevte prin movtenire In Tinutul Orhei satul BrAnevti,
In care Bunt 60 familii de sdteni. Spita nearnului: Medelnicerul
Constantin Donici, fiul su Clucerul Andrei Donici, fiul acestuia
Matei Stolnicul, doveditorul de acum al nobletei. Cu privire la
strmovii ssi Ora la bunicul Constantin, s'a Intemeiat pe dovezile
lnaintate de Iordache Donici, care sunt trecute in aceastA carte
In paginile 9 vi 10, iar el singur a prezentat urrnaoarele acte:
1. Un act dela Divanul Principatului Moldovei, dela 30 Martie 1.790,
In care se arat6 c6 total doveditorului Matei Donici, Andrei, a
avut rangul de Clucer, precum ch" vi Matei e fiul sdu ; 2. Porunca
deschisl a Generalului Meyendorff, dela 10 Decemvrie 1806, In care
se arat &A doveditorul de noblete are, In adev6r, rangul de Stolnic,
fapt care reiese vi din cartea Vistieriei Moldovei, cu care rang a
servit ca Ispravnic In Tinutul Hotin, Consilier la Tribunalul Civil
vi, in sfArvit, Deputat la Sfatul Suprem al Regiunii Basarabiei.
Pe temeiul acestor acte, Comisiunea, care a functionat pentru
Arhiva A. N. Donici (Geneva).
Mdritatd cu spdtarul lenache Lazo.
Mdritatd cu *tefan C. Rosetti, decedata Su 1880, la ChiOndu.

www.dacoromanica.ro
214 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

cercetarea dovezilor privitoare la noblete, prin lncheierea dela


5 Mai 1821, a hot:grit ca Matei Donici, Impreung cu copiii
printr'un articol separat, fiul sgu Constantin, sg fie trecuti In
partea VI-a a cArtdi genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.

Insemndri.

Fiul petitionarului, Alexandru, a fost mareal de Chiingu


Orhei, iar un nepot, Matei stefan (1847-1921), general 0 poet 1).

88 b. Donici
Secretan i Colegiali Manoil, de ani, 0 Andrei Donici, de 37
40
ani, fiii lui Andrei Donici, nu ocupg slujbe, locuesc In Tinutul
Orhei, necgsgtoriti, st6panesc Impreung cu sora lor avere moOenita
n Tinutul Orhei, pmnt nelocuit la mo0ile Lopatna i Poceti,
plus satul Camencea cu 58 case de sgteni i osebit mai au 8 familii
de tigani erbi. Spita neamului: Parclabul Gavriil Donici, fiul
su Nicolae, fiul acestuia Andrei Ve! Meldelnicer ; fiii lui Andrei,
Manoil 0 Andrei ,Secretari Colegiali, doveditorii de acum ai nobletei.
Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea actelor privitoare
la noblete, s'a informat din actele prezentate de alti Doniceti
0 a stabilit: 1. Cg. Nicolae Donici e fiul Parcglabului Gavriil Donici,
pomenit In dovezile prezentate de Iancu Donici din aceastg carte,
pagina 17, precum adeveresc actele privitoare la averea Boierilor
Donici, din care reiese i c fiul lu Nicolae, Andrei Donici, a avut
rangul de Ve! Medelnicer ; 2. CA' doveditorii Manoil 0 Andrei stint
fiii Ve! Medelnicerului Andrei Donici, au prezentat un document
dela Boierii Divanului Principatului Moldovei, dela 31 Ianuarie
1801, sub Nr. 18; cg doveditorii se trag din vechea familie a Doni-
cetilor, s'au intemeat pe documentele prezentate i trecute In
aceastg carte In paginile 9 0 10 dela Asesorul Colegial Iordache
Iancu Donici, iar cu privire la rangurile lor, petitionarii s'au
Mtemeiat pe ucazurile Senatului OcArmuitor 0 care se ggsesc la
Guvernul Regional de aici ; i cg din ei Manoil a fost Procurator
in Tinutul Orhei. Dupg cercetarea dovezilor argtate, Comisiunea

1) *t. Ciobanu, Cultura romcineascil In Basarabia sub stet pcirtirea ruseascd.


ChiinAu, 1923, pp. 252-263.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 215

pomenit, prin incheierea datd la 26 Mai 1821, recunosand obArvia


nobild a doveditorilor Manoil vi Andrei Donici, ascendentd pe 200
ani, a hotrit s'd fie trecuti in partea VI-a a cdrtii genealogice,
pentru Tinutul Orhei.

88 c. Donici
Iancu Constantin, fiul lui Donici, de 35 ani, f'ded grad, nu ocup'd
slujbd, locuevte la movia sa din Tinutul Orhei, necastorit, stdpd-
nevte prin movtenire jumdtate din movia Stanca din Tinutul
Orhei, pe care se afld 35 familii de sdteni vi 4 suflete de tigani
verbi. Vkluva rdposatului Clucer Dimitrie Lupu, fiul lui Donici,
Elena, locuevte la movia sa din Tinutul Orhei ; vkluvd, are din
.cdsdtorie legitimd patru copii, fii: Alexandru, de 15 ani, Gheorghe,
de 14 ani, Petrache, de 13 ani, vi Andronache, de 10 ani, din
care primii doi urmeazd liceul militar din Petersburg, iar ultimii
doi sunt la mamsd ; stpanevte averea movtenitd dela Fdposatul
ei sot, jumtate din movia Stanca din Tinutul Orhei, pe care se
and 35 familii de steni vi 5 familii de tigani verbi, osebit stdpa-
nevte in Tinutul Iavi pdmnt nelucrat. Spita neamului: Nicoard
Donici Ve! Vornic, Andrei Aga Donici, Nicolae Donici Vel Logofdt,
Gavriil Donici Parcdlab, fiul sdu Apo' stolache Donici vtori Logordt,
fiii acestuia: Constantin Vel Spam. v'i Lupu Donici, au avut copii:
Constantin pe Iancu, actualul doveditor de noblete, iar Lupu pe
Dimitrie Donici Clucer, sotul doveditoarei actuale Elena vi tatd1
lui Alexandru, Gheorghe, Petrache vi Andronache. Nobletea Doni-
cevtilor se urcd la 200 ani vi str'dmovii au avut hrisoave Domnevti
pentru gradele lor, in legdturd cu care fapt petitionarii s'au Inte-
meiat pe dovezile lui Iordache Donici, care sunt ar'dtate in aceast
carte in paginile 9 vi 10; iar din actele prezentate reiese: 1. Cd lui
Apostolache Donici i-au fost conferite de cdtre Domnitorul Grigore
Ghica, la 27 Mai 7246 (1738), cloud movii numite Goiana vi Pie-
troasa vi oh' a fost trecut vtori Logort ; 2. Printeo hotdrire a
Divanului Moldovei, intdrit de Domnitorul Grigore loan Voevod,
la 9 Iunie 7270 (1762), se adeverevte cd Apostolache e fiul lui
.Gavriil Donici; 3. Din certificatul Principatului Moldovei, dela
13 Decemvrie 1772, reiese Ca', Constantin Donici, in urma unui ordin
al General-Feldmarevalului Conte Rumiantov, a fost confirmat ca

www.dacoromanica.ro
216 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Vel Spam', despre care fapt se arat 0 in actul Domnitorului Ale-


xandru Ipsilanti dela 13 Mai 1787, iar prin hotarirea Divanului
dela 9 Iunie 7270 (1762), s'au intrit in st6panirea lui portiuni din
mo0ile Bezina, Teleeu i altele, 0 acolo se spune c4, Constantin
Lupu sunt frati i fiii lui Apostolache Donici ; 4. In actul Diva-
nului Principatului Moldovei, sotul actualei doveditoare Elena,
Dimitrie Donici, e trecut ca Vel Clucer, pentruc51 era Judec6tor
in Tinutul Ia0 i Ispravnic In Tinutul Soroca. Dup cercetarea
actelor arAtate, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea
dovezilor privitoare la noblete, ggsindu-le suficiente, prin incheierea
dat la 10 Martie 1821, a hotarit ca acest neam s6 fie trecut In
partea VI-a a crtdi genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dela dosarul familiei Donici lipsesc porunca Caimacamiei &are
Boieri, dela 19 Iunie 7255 (1747), 0 actul Divanului dela 31 Ianuarie
1801.

Insemnifri.
Iancu a avut doi fii: Andronache, postelnic, i Costache, stolnic.
Fratele sdu, Andronache (1760-1829), a fost vestitul legiferator.
Dimitrie clucerul a murit pe la 1819. Fiii Alexandru
(1806-1866), a fost un fabulist apreciat, traduc4tor din scrii-
torii ru0, Petrache (t 1872), locotenent decedat la Chiindu, iar
Andronache (t. 1889) s'a Insurat In 1837 cu Aristia (t 1841), fiica
logoffitului N. Cantacuzino din Moldova. Fiul lui Andronache 1)
Nicolae (1838-1876), marqal al nobilimii, a fost tatl astrono-
mului Nicolae Donici din DubAsari-Lpupia, membru onorar al
Academiei Romne.
Originea familiei Donici, expus de regretatul prof. Al. N.
Donici 2), dui:4 materialul cules dela mo0erul b Arlbidean Iordache
Donici, dela ministrul Mitica Grecianu, Mitropolitul-primat Conon
Arlmescu-Donici, Gheorghe N. Donici din Vorotet, N. Iorga

In Moldova, Andronache a obtinut rangul de spdtar, dorind a se inscrie


cu mai mare onoare in cadrul nobilimii basarabene. I s'a atras insd atentia cal
a procedat impotriva legii statului, ca supus rus, urmand sd fie inscris numai
fiul sdu, in 1851, in partea I-a a cdrtii nobilimii (Arhiva N. N. Donici, Dubd-
ari-Ldpuna).
Arhiva A. N. Donici (Geneva).

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 217

P. Gore, dupa arhiva moviei Navarnet, distrusa In timpul revolu-


tiei (1917), Inca unele date pot fi redate grevit (a spune: ro-
mantat).
Romani din Moldova. Blazonul are deviza Semper ad altum ..
Un Donici purta pe scutul sau, Inca de pe vremea luptei lui stefan
ce! Mare la rovina Racovat (1475), insigna unei spade. In Polonia,
unde au pribegit dupa 1673, la aceasta spada s'au adaogat cloud
semilune, astfel marca asemanandu-se cu blazonul polonez Os-
toj a .
Donici-diacul apare la 1404, la Incheierea unui tratat de comert
intre Moldova vi Polonia.
Fiul &au, Nicolae Donici, fiind in 1443 pe insula Cipru, se inward
cu Luisa, nepoata Regelui Janus de Lusignan.
Darie, fiul lor, se navte in 1446. E movier in Moldova.
O. Lecca 1) amintete, dupa 1500, pe Donici ce! Baran, urmavul
lui Donici-diacul din 1430, de origine veche din Basarabia. I. Tano-
viceanu 2) amintevte pe primul Donici catre 1530. Fiul sau, Andrei,
e tatal lui Nicoar, stramovul oficial al Donicevtilor.
Scriitorul Leonid Mih. Dobronravov, zis Leon Donici (1887
1926), se trage dupa mama din onorabila familie pre.
teasca Donici 3),

Documente.
I. Noi, Mihail Movil Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al
tarii Moldovei. Precum au venit inaintea noastra vi inaintea tutu-
ror Boierilor novtri moldoveni mari vi mici, Petriman, feciorul lui
Cruvco, Tonea, feciorul lui Grozencu, Ionavcu, feciorul lui Batea
vi Meletica, feciorul Caldaruvanului, i de a lor bun voie de nimeni
siliti, nici asupriti, vi-au vandut a lor dreapt mina vi movie, un
sat ce se numete Zalucenii vi vad de moara, care este pe dansul /a
gura Rautului vi pe din sus de Criveni, iar cu loe de moara. unde-
cade Movcova in Raut, din privilegiu de danie vi de cumparatur
ce-au avut parintii lor: Crum) vi loan Grozencu vi Batea si Calda-
ruvanu dela Ioan Voevod, in locul de pustiu, vi din ispisocul dela_

Familiile boieresti roma'ne. Bucure0i, 1911. S. 32.


I. Tanoviceanu. Fife. Arhivele Stat. din Bucure0i.
Din trecutul nostru, Nr. 5, 1934, pp. 14-19.

www.dacoromanica.ro
218 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

prea iubitul unchiu al Domniei mele, Ierimia Voevod, pe acel sat


ce mai sus scrie Zalucenii, acela 1-au vAndut credincioasei slugi a
noastre, Nicoard Donici, Paredlab de Orheiu, drept trei cai buni i
una sutd zloti tdtdreti. S'a sculat credinciosul slujitor al nostru
Nicoard Donici Paredlab i a ORR lor i deplin trei cai buni i o
sutd zloti ttdreti bani gata In minile tuturor celor mai sus scrii,
inaintea noastr i inaintea Boierilor notri. Deci, dacd am vdzut
a lor de build voie tocmeald i deplind platd, iar noi aijderea am
dat i am intdrit mai sus pomenitei slugi a noastre, Nicoard Do-
nici, Paredlab de Orheiu, acel mai sus zis sat i ocind, ca s-i fie
lui dela noi uric i ocind i cumpdaturd cu tot venitul, pentru
aceea nimeni sd nu se amestece inaintea acestei cdrti a noastre.
Insui Domnul au zis. In Iai, anul 7116 1) (1607) Septemvrie 23
zile. Stroici Vel Logort a Invdtat. A tradus din moldovenete,
intocmai, Registratorul Colegial Carol Bohu.
Noi, Ilia Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Trii Moldovei. Adicd au venit inaintea Domniei mele i inain-
tea Boierilor notri moldoveni sluga noastrd Andrei Donici, ce a
lost AO, i a 'Alit de fat4 Domniei mele pe al sdu vecin, anume
Pavel, feciorul lui Percicd, zicnd cd este vecin de mosie din satul
Isnovl, i pentru ca sd scape de vecindtate a fost scris i la cAld-
rai. i a avut Ord i la Dabija Voevod cu dnsul i la Duca
Voevod i 1-au dat de gurmaz sd fie vecin i din cdldrdie incd 1-au
ras, precum ne-au ardtat cdrti de rdmas dela Dabija Voevod i dela
Duca Voevod, pe dnsul precum 1-au ras din cdldrdie. Deci i
Domnia mea, dac am vdzut cd.rtile dela alti Domni de rdmas, pe
acel vecin, Domnia mea inch' am socotit, impreund cu tot Sfatul
nostru, i am judecat drept cu toatd judecata i dupd hotdrirea
acelor Domni de mai inainte de noi, i, dacd am aflat cd a fost al
sdu vecin de moie, i 1-am dat de gurmaz inaintea Divanului Dom-
niei mele, ca s fie vecin In veci. Singur Domnul au poruncit.
7174 (1666) Iunie 30. Isclit sub pecetd. Buhu Vel Logofdt. A tra-
dus din moldovenete, intocmai, Registratorul Colegial Carol
Bohu.
Noi, Mihail Racovit4 Voevod, cu mila lui Dumnezeu
Domn al Trii Moldovei. In prezenta noastrd i a Boierilor notri

1) In text greit: 7117.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 219

mari i mici, cinstitul i credinciosul nostru Boier d. Darie Donici,


Ve! Ban, a avut pricin cu Grigora Stolnicul, fiul lui Postolache
Parcalabul, pentru satul Ivancea aezat in tinutul Orheiului pe
Ivancea, In care pricin el, Donici, arbit'and cd satul a fost dat
In dar bunicului s'u Andrei Donici, fiul lui Donici Vornicul, dela
.rposatul Domn Ieremia Voevod, din care timp a fost stpAnit de
tot neamul petitionarului pe vremea domniei lui Vasile Voevod,
iar In timpul domniei lui 5tefan Gheorghe Voevod nu tie din ce
motive acest sat a fost luat In stdpAnire de Postolache PArcdlabul,
tatl pritului amintit Grigora, care a i fost stdpanit de el pnd
-acum fr nici un drept; ne-a prezentat actele doveditoare dela
numitul Domn Vasile Voevod date pentru acel sat Poiana Ivancea,
cuprins In localitatea numit Dobran, Poiana Ivancea pn la val.-
ful acesteia sau locul care se unete cu hotarul Peresecenilor ; la
aceasta pritul Stolnic Grigora a raspuns c acest sat a fcut parte
din hotarul trgului Orhei i a fost dat in dar tatlui su Praa-
bul Postolache pe temeiul actului de intrire dela Domnul 5tefan
Gheorghe Voevod, din care cauza I-au i stpnit tatl su i el
pn acum i c' Nicolae Donici, Ve! Logort, tatAl lui D'arie Donici
Vel Ban, a trit impreund cu tatl su ParcAlabul Postolache pn
In ziva mor%ii lor, a lui Nicolae i Postolache, totui n'a pomenit
niciodat de acest sat a ar apartine Donicetilor ; la aceasta Vel
Banul Darie Donici a rdspuns c' actele pe care ni le-a prezentat
nou astzi se pierduser, din care cauz6 tatl sat, neavndu-le
Ja el, n'avea cu ce s se Infatieze la vreun loe de judecatA, iar dup
moartea sa le-a Osit el ; in ce privete insd artarea lui Grigora
Stolnicul, c acest sat a fcut parte din vatra trgului Orhei, ceea
ce n'a contestat nici el, e adevrat c' bunicul su Andrei Donici
a avut pricin cu locuitorii trgului Orhei inaintea Domnului Va-
Voevod, despre care ne prezint un act hotritor ; din acest act
prezentat reiese c' in pricina ardtat locuitorii Orheiului au primit
un refuz i c' afar de aceasta Andrei Donici a prezentat acelui
Domn Vasile Voevod actele eliberate de Domni Suverani i anume:
unul In darul fcut de Ieremia Voevod, iar altele pentru infrirea
acestuia dela tef an Voevod, dela Radul Voevod i dela asu-
ra satului amintit Ivancea; ca urmare, noi, impreun cu tot Sfa-
tul nostru, gsind c darul acestei moii, care se cuvine lui Darie
Donici, Vel Ban, rmne mult mai vechi cleat acela pe care-1

www.dacoromanica.ro
220 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRTJT $1 NISTRU

cauta Stolnicul Grigoras, am hotrit a e bine sa respingem cere-


rea lui Grigoras In aceasta pricing, dup toate legile acestertgri
In privinta aceasta, ca de acum lnainte el 'Ana la satul amintit
Dobran nici o pretentiune sa nu mai aiba asupra Poianei Ivancea,
iar d. Vel Ban Darie Donici, ca unul care are aceasta ornduiald
de mai mult timp, precum adevereste actul eliberat de Domnul
Suveran Vasile Voevod, sg fie Intrit In stapanirea acestui sat ; dei
el ne-a prezentat actele doveditoare ale Domnului Vasile Voevod
hoVrirea de respingerea cererii cetgtenilor din Orhei, totusi noi,
socotind un timp atat de indelungat in care acest sat a fost stapanit
de neamul Stolnicului Grigoras, nici acest punct nu-1 lisam fgra
desnodmnt ; de aceea am si hotrit astfel: cand Vel Banul Darie-
Donici ne va depune jurgmnt curgtitor, cg nu stie ea acest sat a
iesit de sub stapanirea neamului sau dintr'o pricing' oarecare, adica
n'a auzit despre existenta unei asemenea pricini nici dela tat5.1
sail cat a fost in viat'a, nici dela alt cineva, si nu stia nimic despre-
actele argtate mai sus in timpul vieii tatalui sgu, atunci sa fie pus
In stapanire cum se cuvine. i intru cat el, Vel Banul Donici, a
depus In prezenta Divanului nostru jurgmantul curatitor despre
toate acestea, de aceea Intrim din partea noastra, prin acest hri-
sov Domnesc al nostru, ca satul Ivancea i toate veniturile dela
el s le stapaneasca pe veci el, Vel Banul Darie Donici, copiii
nepoldi sgi i In pricina aceasta sa nu se mai judece nicgieri. 9 Iulie
7224 (1716). Au iscalit originalul: Ilie Catargi Vel Logoft, Acsente
Uricaru. Traducerea e exacta: Secretar Gubernial Dobrowolski.
IV. Noi, Antioh Constantin Voevod, cu mila lui Dumnezeu.
Domn al frii Moldovei. S'a infatisat inaintea noastrg i inaintea
Boierilor nostri mari i mici, credinciosul i cinstitul Boier al
nostru d. Nicolae Donici, Vel Logoft, i ne-a prezentat hri-
sovul Domnului Ieremia Movilg Voevod asupra satului intreg-
Zahaicani din tinutul Iailor, cu Vranii, pe 11111 Ciuhur, tot ve-
nitul i locul care este cuprins in vatra sa, precum i viile care se-
ggsesc la Harlau i jumgtate din satul strareni care i-a fost ce-
dat lui, d. Logort, drept zestre de socrul su Grigorascu Jora,
cu aratarea cg, mai are mosiile de mai jos si anume: I. Satul intreg
Isnovat, asezat In tinutul Orheiului cu tgranii si tot locul care se
cuprinde Intre hotarele vechi, sat pe care l-a dobAndit dela bunicul
sgu Nicolae Donici, care a fost Vel Visternic ; 2. Satul Intreg

www.dacoromanica.ro
PARTEA NrI 221

'Slobozia Dusca, asezat In tinutul Orheiului pe 11111 Nistru, cu tranii


si tot locul care se cuprinde In vatra sa hare vechile hotare, care
i-a revenit dup acelasi bunic amintit ; si 3. Satul intreg Grusova,
asezat In tinutul Orheiului pe Mill Ichel, pe care 1-a dobAndit dela
acelasi bunic si prin cump6rare, d. Vel Loget artand afar de
aceasta In jaiba sa a actele pentru mosiile sus ar6tate s'au pierdut
atunci cnd 1-au jefuit cazacii la Pecera; a mai prezentat el un act
de cumpdrare dela clugrii din Cdpriana, prin care au vandut de
bun voie Visternicului Nicolae Donici, bunicul Logofdtului peti-
tionar, jum6tate din satul Ivancea asezat in Tinutul Orheiului, cu
pretul de 200 lei, care jurn6tate a satului e hotlrnicit printeun
cerc, IncepAnd dela drumul mare In sus pe poteca ce duce la vale
spre helesteul care se numeste Pustiu, si de acolo drept in jos pari
la albia rAului Ivancea sd adaoge, arat LogofAtul c6 mai are a
patra parte, de sus, a satului Clisova, asezat in tinutul Orheiului
pe rau, Rut, parte numit D6nesti, care a fost hotrnicit de
Sdrdarul Durac In timpul domniei lui Duca Voevod ; tot el, d.
Logort Nicolae Donici, a mai prezentat un act de vanzare-cum-
prare dela Buga si surorile sale Busca si Marica, fetele lhi Nichita,
pentru a treia parte, din satul Zahaicani, numit Odaia Iasmei,
asezat In Tinutul Orheiului, un act de vanzare-cump6rare prin
care Visternicul Nicolae Donici a cumprat a treia parte din satul
Cob6esti asezat In tinutul Orheiului, un act de vanzare-cumpgrare
dela Crezun pentru a saptea parte din satul Pitusca din tinutul
Orheiului, alt act de vAnzare-cumpArare dela acelasi Crezun, fiul
lui Gavriil si nepotul lui Drojdian, tot pentru a saptea parte din
jumdtate din acelasi sat Pitusca, cumprat de Visternicul Nicolae
Donici, un act de vanzare-cumpArare dela Banul Bunu pentru o
parte din Popesti si Tigana din satul Cateleanita din tinutul Or-
heiului, un act de vanzare-cumparare dela Marozan pentru par-
tea lui din Cateleanita cat se va g6si acolo, si pentru a patra parte
din acelasi sat Cateleanita, care-i aparline d-lui Logofdt, fiind do-
bAndit dela bunicul au Visternicul Nicolae Donici, un act de vAn-
zare-cump6rare dela Ionaru Malai, ginerile lui Simeon, pentru
partea sa si anume: din satul Cateleanita catl se va gsi cu tot
venitul ei, si un act de vanzare-cumparare dela Mihalcea, Ilie
alariu si fratele lor Ambrohie arbier pentru a treia parte din
junadtatea satului Cateleanita, care a apartinut Popestilor ; din

www.dacoromanica.ro
222 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

aceste lmuriri i alte cercetdri, Domnia noastr convingndu-ne-


c moiile argate mai sus, dobndite prin cumprare i dela str-
bunic, apartin cinstitului i credinciosului nostru Boier Vel Logo-
fat Nicolae Donici, intdrim stpanirea ca, atat el, cat i fiii, nepotii,
str'dnepotii i tot neamul sdu s le stdpaneascA cu tot venitul, in
linite i venic i nimeni s nu calce acest hrisov Domnesc. Anul
7206 (1698) Iunie ziva 23. A iscAlit: Antioh Constantin Voevod._
A scris Petracu. A tradus din moldovenete intocmai Registrato-
rul Colegial Carol Bohu I.
Noi, Antioh Constantin Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Trii Moldovei. Adica s'au prit de fatd Domniei mele cinsti-
tul i credinciosul Boier al nostru Nicolae Donici Vel Loget
Cu Iordache, feciorul lui Mihalcea, pentru a treia parte din jum-
tatea de sat Cateleanita din partea Popetilor, ce este in tinutul
Orheiului, ce a cumprat acum 28 ani d. Logort dela tatal lui
Iordache, Mihalcea, i dela smintia lui Ilie Muhl i dela fratele
su Ambrohie, zicnd Iordache cum ea' n'ar fi pldtit d. Logan
acea moie deplin precum a fost negotul, ci a mai rmas s mai dea
20 lei sau 20 stupi, i nu i-a mai dat i nicio dovad n'a artat. lar
d. Logordt a dat seam inaintea Divanului Domniei mele precum
dupd negotul ce a avut cu acea parte de moie, a rcut plata deplin,
de care lucru o socotit-am Domnia mea, c" de n'ar fi pltit d. Lo-
goft acea moie deplin in 28 ani, n'ar fi putut tace acei vanzdtori
fiind tot de 1'44, ci am Minas pe Iordache s dea blind pace d. Lo-
gan i aceasta fr s nu se mai pareasc peste cartea Domniei
mele. Anul 7208 (1700) luna Mai 1. Iscdlit Vasile Kostaki Vel
Vornic.
Noi, Mihail Racovit Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Tdrii Moldovei. Facem tire cu aceastd carte a Domniei mele tu-
turor cui se cade a ti pentru nite vii dela Nicoretii de Sus... po-
goane, care acele vii au fost ale lui Vasilache ai Mihlchioaiei din
Nicoreti, care vii sunt pe Ingsd viile lui Tatomir, cu cask craing,
vase i Cu tot, precum sunt ingrdditi. Deci, de vreme ea' acel Vasi-
lache i cu feciorul su s'au fcut haine de s'au unit cu catanele de
au fAcut jafuri i stricAciune in tard, s'au ridicat cu sabia asupra
Domniei mele cu catanele, au prdat i au jefuit i pe unii i pe
a4ii din locuitorii %rii, i pentru faptele lor cele rele au lipsit
toat casa lor i din... Deci socotind Domnia mea, impreun cu.

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 223

tot Sfatul nostru, c din pricina unora ca acelora si altor talhari,


indemnand ei pe catanele din tara Ungureasca, aducandu-i In
tara i facandu-se tot una cu dansii la jafuri, de au adus mare
stangire trii, prada i robie dela Mari nespusa, i pierzand acele
vii in viclenie, le-au luat Domnia mea in seama Domneasca. Pe
urma socotit-am Domnia mea si din osebit a noastra... m'am
milostivit si am miluit cu acele vii pe cinstitul i credinciosul Bo-
ier al nostru, pe d. Darie Donici, Vel Vornic de Tara de Jos, pentru
a lui dreapta i incredintata slujba care ne-a slujit intr'aceasta
vreme. Pentru aceea, ca s-i fie dela Domnia mea uric statatori
In veci, i feciorilor i nepotilor d-sale. Drept aceea i in urma noa-
stra pe care va milui Domnul Dumnezeu cu Domnia %aril noastra
a Moldovei, poftim ca sa nu se surpe a noastra miluire i danie,
precum nici noi n'am surpat daniile altor Luminati i rdposati
Domni ce au fost mai inainte de noi, nici sa pue alte pricine, pen-
trued' ce si in zilele celor vechi care s'au ridicat cu viclenie asupra
Domnilor i a Vrii si au lipsit din tara, si-au pierdut toate
unii ca aceia in viclenie. Pentru aceea dar poftim pe Luminati Domni
ca s aiba a intari asemenea intru vesnica pomenire, caci 1-am
miluit de d-lui pentru a d-sale dreapt slujire i altul nimeni
n'aiba a se amesteca. Anul 7225 (1717). Iscalit Mihail Racovita
Voevod. Acsente Uricaru. A tradus intocmai din moldoveneste
Registratorul Colegial Carol Bohus I.
VII. Noi, Grigore Ghica Voevod, cu rnila lui Dumnezeu Domn
al frii Moldovei. Facem stire cu aceasta carte a Domniei rnele tu-
turor cui s cade a sti pentru cinstitul i credinciosul Boier al nostru,
d. Darie Donici, biv Vel Logorat, carele fiind Boier de cinste i ba-
tran, slujind mai inainte i altor Domni, precum i Domniei mele,
Cu dreptate i cu credinta, aflandu-se i acum in cinstea Boieriei
sale, numai fiind lipsit de virtutea picioarelor, neputand a-mi sluji,
1-am lasat i Domnia mea sa odihneasca batrnetele d-sale. Dar
cum pentru un Boier ca acesta, care s'a aflat In slujbele Domnilor
tarii din tinerete i pang la varsta aceasta, gasit-am cu cale si ea-
zut lucru si mai vartos si de lauda Domnilor celor ce vor cerceta,
ca sa-1 aib cu osebit mil, a-I odihni cu mila Domneasc, pentru
chiverniseala sa. i pentru aceasta, iata i Domnia mea, vrand a-1
odihni cu mila ce se cade, m'am milostivit i 1-am miluit de d-lui,
ca sa aiba a lua din vama cea mare pe luna cate 30 lei, si toate

www.dacoromanica.ro
224 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $I NISTRU

obroacele ce au avut pand acum sd le OA. deplin i de acum Ina-


inte in toatd Domnia noastrd, BA' fie mild stldtoare. Aijderea i
dupd a noastrd viat i Domnie, pe cine Dumnezeu va milui cu
Domnia acestei OH, poftim ca sd intdreascd aceast mild i in
viata d-sale sd nu-i lipseascd mila aceasta, ca toti acei urmdtori
ce-1 vor milui BA aibd venicd pomenire. Aceasta scriem. Iscdlit
Grigore Ghica. Anul 7245 (1736) Octomvrie 3. Traducerea este
exactd, Registratorul Colegial Harir.
Noi, Alexandru Ioan Ipsilanti Voevod, Cu mila lui
Dumnezeu Domn al Tdrii Moldovei. Cinstitul i credinciosul
Boier al Domniei mele, d. Darie Donici, biv Vel Ban, sdndtate.
Intru cat e nevoie ca un Boier mare sd se gseascd pe langd Mdria
Sa Hanul, atat pentru bucuria locuitorilor, ca sd nu li se facd
niciun fel de turburdri, cat, i pentru alte nevoi, pentru aducerea
unor lucruri din Tinutul Orheiului Mdriei Sale Hanuluf, Domnia
mea a socotit c-i bine sd vd delegdm, ca in ce privete cerintele
Mdriei Sale sd fiti in legturd cu Stolnicul Enache, iar despre cele
ce vor trebui, sd ne intiintatd, impreund cu d. Paharnic Mihalache
Manu ; de aceea vd poruncim, ca, dupd primirea acestui hrisov,
-sd vd duceti numai deck, la Mdria Sa Hanul i sd rdmaneti pe lngd
Mdria Sa i yeti veni totdeauna la Mdria Sa i Cu privire la porun-
cile primite sau cereri, veld fi in legdturd cu Stolnicul Enache,
Sdrdarul Tinutului Orheiului, iar dacd va fi nevoie sd ne in0iintati
despre ceva, ne veld aduce tiri impreund cu d. Paharnic Mihalache
Manu, i intru cat aceastd nevoie se refer la tara noastrd, unde
sunteti silit sd V dovediti toatd ravna, vedeti de nu faceti nicio
incetineald, ci plecand de indatd, sd cdutati sd linititi pe MAria
Sa Hanul, precum i bucuria i mangaierea locuitorilor. Pe acest
hrisov e aplicatd pecetea Domneascd. 28 Ianuarie 1788. Tradu-
-cerea e exactd: Registratorul Colegial Nicolae Harir.
Noi, Alexandru Constantin Moruzi Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al Tdrii Moldovei. In pricina iscatd fare mdnd-
stirea Dolgeti, aezatd in tinutul Roman, i d. Spdtar Manolache
Donici, pentru moia Dumeni, care se gdsqte in Tinutul Dorohoi,
-s'a infdtiat inaintea Divanului nostru Domnesc i a lntregului
Sfat, d. Spdtar Manolache Donici cu imputernicitul indndstirii
amintite, ieromonahul Teofilact, in prezenta Ve! Vornicului obtei
Dimitrie Bogdan, epitropul acestei mdrastiri, i dupd cercetarea

www.dacoromanica.ro
PARTE A ITI 225

de &Are noi a acestei pricini, ea are urmAtorul continut: rdposata


Paharniceasd Ecaterina, mama vitregd a d-lui Spdtar Donici,
fmanand vkluvd dupd moartea primului so t si fdrd copii, prin
actul din anul 7269 (1761) Aprilie ziva 2, a cedat mdndstirii pome-
nite satul Intreg Dumeni asezat in Tinutul Dorohoi, precum si
liganii, o casd asezatd In orasul Iasi si toatd averea sa, cu conditia
insd ca venitul acestei mosii sd-1 primeascd in timpul vietii pentru
hrana si Intretinerea sa, dupd cum se aratd amdnuntit in actul
ei de cesiune; dupd aceasta, In acelasi an si aceeasi zi, ctitorii
mAndstirii, rdposatii ieromonah Dionisie Hidici si Hatman Vasile
Rossdt, au hotdrit printeun act special: in cazul cand Paharniceasa
amintitd se va mdrita a doua 'par si dup moartea ei vor rdmanea
copii, sd se procedeze In modul urmdtor: 1. Din cuprinsul mosiei
Dumeni s fie mdsuratd o parte, incepand dela varful dealului
prin capdtul helesteului mai jos de raul Iubdneasa, care se gdseste
la hotarul Corddreni, unde se afl o piatrd de hotar la marginea
helesteului mare de sus Cordreni, sd fie despdrtit aceastd parte
din tot cuprinsul Dumenilor In stanjeni in vecindtatea mosiilor
Corddreni si Mecleumeni, pan la ultimul lor botar, si s lie addo-
gatd la partea de sus a Cordrenilor in asa fel c mdndstirea sd
stdpaneascd aceastd parte vesnic, in care scop fiii Paharnicesei
vor trebui sd dea atunci mdndstirii pomenite un act special, adicd
atat pentru partea ardtatd, cat si pentru toatd averea ei si anume:
casa, tiganii si altele, cu atribuirea mdnistirii a unei pArld egal
cu a fiecdruia din copii si cu addogarea In acest act cd, dacd copiii
ei se vor cdsdtori si vor avea mostenitori, vor fi In drept sd sta.-
paneasc partea rdmasd din mosia Dumeni, Incepand dela helesteul
din sus cu jumdtatea lacului de pe raid Iubdneasa si alte helestee
care se afld in alte vdi, precum si altd parte a averii pe care o vor
dobandi; 2. Dacd copiii ei nu vor avea mostenitori, vor fi In drept
cat vor fi in viatd sd stpaneascd pdilile sus ardtate ale Intregii
mosii, dar nicidecum BA' le vndd sau sd le dea In dar la persoane
strdine, iar dup moartea lor, atat mosia pomenit, cat s'i altd
avere trebue sd rdmnd mdndstirii Dolgesti; 3. Dacd Paharniceasa
se va mrita a doua oard si dup moartea ei vor rdmanea copii,
atunci ei vor trebui sd fac pomenirea sufletului si sd aducd rdmd-
sitele ei funebre la mAndstirea ardtatd, uncle si-a ales vesnica
odihnd; si 4. Dacd nu se va mdrita a doua oard, atunci actul ei de
15

www.dacoromanica.ro
226 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

cesiune va rgmanea vesnic si nerusuit. Pe temeiul acestor acte,


mgngstirea a cerut acum sg-i fie data' in posesiune a-LAI mosia
Dumeni, at i altg avere succesoralg care se va ggsi a a rgrnas,
{WO moartea numitei doamne pe motiv cg: 1. Cu toate cg ea s'a
mgritat a doua oarg cu aposatul Ban Darie Donici, tatgl d-lui
Spgtar Manolache Donici, toti copiii pe care i-a avut dela el au
murit si n'au rgmas mostenitori, mgngstirea prezentnd si o hotg-
rire judecgtoreascg incheiat in 1797, dupg procedura d-lui Sp'Aar,
prin care acelei ingn'stiri i s'a dat dreptul sg i-a in stgpgnire darul
dupg actul de cesiune al Paharnicesei ; 2. CA contractul din 1798,
prin care d. SpAtar s'a Indatorat sg dea mgnstirii in schimbul
mosiei numai 500 lei, a fost fgcut de cgluggri siliti fiind de rgposatul
Mitropolit Iacob ; si 3. Cg totusi acest contract n'a fost executat,
caci mngstirea n'a consimlit s primeascg dobanzile cuvenite
acelor bani si nici contractul n'a fost iscglit de ctitor, precum e
scris In el. La acestea, d. Spgtar Manolache Donici a rdspuns cg, la
facerea actului de cesiune, mama lui vitregg era vgduva si n'avea
copii, dar mgritndu-se apoi cu tatgl sgu, a avut dela el 11 copii,
din care o fat a mgritat-o cu d. Ban Grigoras Rascanu, dndu-i
zestre mosia amintit Dumeni, &A pe urmil, cnd fata ei a murit
Meg sl lase copii, mosia aceasta a rgmas sgi aparting casei, cg pe
urmg s'a mgritat si a doua fan.' a ei, Zamfira, cu d. Ban Andro-
nache Donici, si i-a fost data zestre aceeasi mosie Dumeni, cg si
aceastg fatg, pe care mama lui vitregg a avut-o dela tatgl ski, a
murit Meg sg lase copii si ca dreptul de mostenire a trecut prin
lege la tatl sgu, care at a fost in viatg a stgpanit acea mosie,
iar acum o stgpaneste el ca pe o mostenire dela tatgl sgu si cg. el,
Spgtarul Manolache Donici, nu poate sd admit:6 ca mgngstirea
sg mai aibg vreun drept sg pretindg acum mosia Dumeni pe temeiul
actelor de cesiune ardtate mai sus, cnd: I. actele argtate rnai sus
au fost fgcute amndoug in acelasi timp, cnd mama lui vitregbi
era vaduvg Meg copii, dupg moartea primului ei sot, dupg cum se
aratg. anume In actul ei de cesiune, adicd ca neavAnd copii, si-a dgruit
mosia mdngstirii, cu conditia totusi ca aceasta sg primeascg darul
dupg moartea ei si cum ea, mama vitregg, s'a mdritat a doua oard
Cu tatgl sgu s'i a vut copii dela acesta, atunci mostenitorii ei legali
au desfiintat fireste puterea acestui act de cesiune, iar in ce priveste
actul prezentat de mgngstire In aceeasi zi din partea ctitorilor ei,

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 227

scris Cu hotarirea cum s se procedeze daca mama lui vitrega se va


marita a doua oara si va lasa copii, el Spatar a aratat c acest act
nu ajuta catusi de putin manstirii, pentruca afara de faptul ca
aceasta n'are niciun act la fel din partea mamei sale vitrege, dar
daca ar avea chiar, continutul iui ar fi contestat prin el insusi
pentruca in ultimul act prezentat de manastire se spune c, daca'
Paharniceasa va avea copii, mangstirea va stapani numai o parte-
din mosie, pentru care totusi trebue s incheie o tranzactie cu
copiii ei, dar aceasta manstire nu numai ea nu s'a asigurat prin
marea unui asemenea act dela copiii ei, dar vazand schimbarea
de stapnire la mosia pomenit, a continuat tacerea Oda' cnd
toti copiii ei au murit si acea mosie a trecut ca mostenire la tatal
lui, iar pe urma la el ; i 2. ca atunci cand el, Spatarul, ca sa faca
sa Inceteze once pretentiuni din partea manastirii, a facut in 1798
un contract scris si pe temeiul lui a pia-tit toti banii 500 lei, socoate
de prisos once turburare pentru el si once pretentiune, de aceea
cere aparare legal i satisfactie ; astfel esenta pricinii acesteia,
dupa cercetarea ei, se prezinta dupa cum s'a aratat mai,sus. Dupa
aceasta intrnd noi Impreuna cu tot Sfatul In chibzuirea ei, am
gsit c mnstirea n'are azi niciun drept sa mai ceara mosia
amintita Dumeni sau vieo alta moie ramasa dupa moartea mamei
vitrege a d-lui Spatar, cci pe langa c aceasta manastire contesta
acum contractul incheiat in 1798, pe motiv c a fost facut prin
constranger, nu ne-am convins ca acest contract n'a fost valabil
Inca de pe vremea aceea ca unul care e neregulat i anulat de Divan
insusi Mitropolitul Iacob, care 1-a certificat, de aceea i noi acum,
impreuna cu Divanul Domnesc, anuland acest contract care nu
apartine manastirii, gasim pe bun' dreptate c aceasta manastire,
in puterea continutului actului de cesiune, n'are drept sa pretind
cei 500 lei aratati, atunci cand insusi continutul actului de
cesiune contesta pretentiunile de once fel din partea manastirii
pomenite, pentruca: intai, Paharniceasa care n'avea copii, a dat
manastirii In dar averea sa, cu conditia totusi ca aceasta manstire
sA intre In stapanirea averii dupa moartea sa; prin urmare, cand
ea s'a maritat pe urma si a avut mostenitori, a fost si cesiunea ei
anulat In aceeasi clipa ; cu toate ca manstirea spune In aprarea
sa, ca Paharniceasa, cat a fost In viata, n'a anulat cesiunea sa prin
vreun alt act, aceasta nu-i ajuta ctusi de putin, pentruca
15'

www.dacoromanica.ro
228 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

paragraful care spune ca a Mcut darul neavnd copii, e un motiv


suficient pentru anularea cesiunii, pentrue din moment ce ea a
avut motenitori, acetia, dup toate legile, au anulat numaideat
(land i cesiunea ei a rmas contestat prin ea insi; i al doilea,
pentruc Paharniceasa inch' in viat fiind a dat moia pomenit
drept zestre fetei sale, care a fost sotia d-lui Ban Grigora Racanu,
ceea ce este o dovad i mai mare c ea insasi a anulat aceast
cesiune a ei, dup ce tatl d-lui Sptar, cand acea cesiune se anu-
lase in acest fel i cnd muriser' sotia i fata, creia moia ii fusese
dat drept zestre, a gsit drept s'o dea zestre celei de-a doua fete,
sotia d-lui Ban Andronache Donici; cand ins i aceast fat a
murit fr s lase copii, pe temeiul legilor mosia numit a trecut
ca motenire la tatl ei; in imprejurrile artate mai sus, intru ca
d. Sptar Manolache Donici o are mostenire dela tatAl su, m'n-
stirea nu 1-ar mai putea turbura ; totui, cum moia Dumeni, ca
i an' avere, a fost a mamei sale vitrege, noi i Sfatul nostru 1-am
convins pe d. Sptar s dea SI. mnstiri, pentru pomenirea sufle-
tului mamei sale vitrege i a tuturor copiilor ei morti, o cldire
dela care acea mnstire s poat avea un venit de 150 lei, la care
el consimtind, a Mgduit la Divan s gseasc i s-i cedeze ase-
menea cldire; tot el de build voie i din indemnul Prea Sfintitului
Vldic Mitropolitul a ddruit aceleiai mnstiri i cei 500 lei ardtati
mai sus, dati dup contractul din 1798. CAnd amandou pArtile
au rmas multumite de aceast hotrire a Divanului Domnesc,
d. Sptar, ca sd fie linitit pe viitor, urmtor acestei hotriri, a
gsit i a cumpArat prin licitatie public'd dela d. Medelnicer Sandu
Teodosiu, pe pretul de 4.500 lei, dou prvlii cu ate un loc pe
lng ele, aezate in oraul Iai pe strada pietei de jos,care aduc
un venit anual de Cate 200 lei, dui:4 cum ne-am convins din
actul de vnzare-cumprare i din aceleai acte ale chiriailor i
ale acelora care pltesc pentru ele pretul artat, i d. Spatar a
declarat printeo jalb6 c' aceste prvlii, pentru care s'ar putea
scoate acum la inceput cte 50 lei pe an peste pretul arAtat, le
d in dar cu totul Sf. mnstiri; dup terminarea pricinei in felul
acesta, Domnia noastr i tot Sfatul nostru hotrim ca d. Spdtar
Manolache Donici s dea prvliile artate in proprietatea mn-
stirii amintite, sd fmn de acum inainte proprietarul de veci al
intregii moii Dumeni i al Intregii alte averi rmas dela mama

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 229

lui vitree, fgr nicio turburare viitoare din partea acelei mAng.-
stiri, dela care au fost luate actele de cesiune si hotgririle judec6to-
resti privitoare la aceast pricinA, int6rind acest act cu isc6litur
si aplicarea pecetei noastre Domnesti. 4 Iunie 1806. Au isait:
Alexandru Constantin Moruzi Voevod, Matei Krupenski, vtori
Logan, a inscris In registru Matei Costin, Clucer. A tradus din
moldoveneste intocmai Registratorul Colegial Carol Bohus I.
Noi, Alexandru Moruzi Voevod, cu mila lui Dumnezeu
Domn al TArii Moldovei, cinstitului si credinciosului nostru
Boier, d. Manolache Donici, biv Ve! SO-tar, sdnnate. Socotind
cs e bine, Domnia mea vs numeste Srdar in tinutul Lpusna si
Orhei Incepand dela ziva 1 a lunii curente, In locul d-/ui loan
Sturdza. De aceea, dela primirea acestei porunci, veti pleca de
Indat In tinut si, IntAlnindu-vg cu d-nii slujbasi care au fost Oda'
acum, s" cereti ca s" v dea toate ordinele ce se vor g6si In tinut,
declarndu-v6 in acelasi timp care din aceste porunci au fost Inde-
plinite, si care nu, iar In privinta acelora care n'au fost Inc6 hide-
plinite, ca si acelora care v vor fi trimise In viitor, sl le cercetati
Impreun', Ingrijindu-vd atAt de executarea poruncilor, 'cat si de
pAstrarea drept5tii f aV de locuitori, urmnd In totul ordinele care
v'au fost trimise si care vor urma in viitor dela Domnia mea.
1. Decemvrie 1804. Pe acest hrisov e aplicatg. pecetea Domneasc.
Traducerea este exact: Registratorul Colegial Nicolae Harir.
Salvogarda asupra satului Oginesti care se gdseste pe Cula.
In puterea acestei Salvogarde se interzice tuturor trupelor Rosic-
nesti, once grad ar avea, sub sanctiunea tribunalului militar,
fr un ordin special al Comandantului Suprem al Armatei, sd
ja carute, alimente sau ovdz din satul arnat Oginesti, f de con-
simfmntul proprietarului Manolache Donici, Slrdarul Tinutului
Lpusna si Orhei, deoarece acest sat e lAsat, ca o proprietate a lui,
pentru intretinerea numai a lui, pentru serviciile pe care le-a
Mcut armatei In acest tinut. Dat In targul moldovenesc Orhei,
12 Ianuarie 1789. A iscAlit originalul: Al Maiestlii Sale Imperiale
Atotmilostivei ImpgrAtese mele General en Chef de Armaa,
General-Guvernator, ef al regimentului de Grenadieri din Moscova,
Comandant al diviziilor 2 si 3 ale Armatei Ucrainiene si Cavaler al
Ordinelor Sf. Alexandru Nevski, Sf. Mare mucenic si purator de
biruint Gheorghe clasa a doua si Sf. Ana, Mihailo Kamenski.

www.dacoromanica.ro
230 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Chitanta. In urma Ucazului Maiestatii Sale Imperiale,


dela Guvernul Regional al Basarabiei, dupa. Expeditia Oficiala,
domnului Asesor Colegial Iordache Donici se certifica ca 271 lei,
88 aspri, leafa pe o luna, care se cuvenea dela el Vistieriei pentru
Inaintarea la gradul de acum, precum i pentru hartie i altele,
i pentru tiprirea diplomei pentru acest grad, i pentru perga-
ment 7 ruble 50 copeici, 10 lei, 2 aspri, In total cloud' sute optzeci
i unu lei, nouazeci aspri In argint Turcesc, i-au fost scazuti
la plata lefii i trecuti la venit la destinatie. S'a dat cu iscalituri
i aplicarea pecetei oficiale, In oraul Chiinau, la 22 August 1818.
Au iscalit originalul: Consilier Tanski, Vistier Regional pacovski,
ef de Birou Diaconski i Cancelarist Procofie Kostogrivov-
Vetrov.
Dela Divanul Principatului Moldovei catre d-nii Sardari
ai tinutului Orhei. Matei, fiul Clucerului Andrei Donici, are dupa
registrul scutelnicilor cinci ini dintre acetia lasati pentru servi-
ciul casei sale, i Intru cat el dorete primeasca din satul Isnovat,,
aezat in acel tinut, vi se poruncete sd-i dati d-lui Donici aceti
oameni din satul aratat, pe care sa nu-i turburati de acum inainte
In vederea vreunei munci, care se Intinde asupra celorlalti locuitori,
ci dimpotriva sa-i scutiti de toate asemenea indatoriri, numai cu
scopul de a putea servi cat mai bine casa d-lui Donici. Insa pe
locuitori ai satului amintit, afara de numarul stabilit al
acestor scutelnici, sunteti datori sa-i supuneti la toate lndatoririle
la fel cu alti locuitori, urmand In totul porunca ce v'a fost data
de Divan. 30 Mai 1790. Au iscalit originalul. Traducerea este
.exacta, Registrator Colegial Harir.
Prin Ucazul Maiestatii Sale Tarului Imparat Alexandru
Pavlovici, Autocratul Tuturor Ruilor, etc., etc., etc. Pe prezen-
tatorul acestuia, moierul Stolnic Matei Donici, care locuete In
satul Isnovat din Tinutul Orheiului, poruncesc Comandantilor
Militari sa nu-1 ocupe cu cartiruire fdra nevoie extrema i sa nu
faca nici cea mai mica suparare sau prigoana acelora care traiesc
acolo i sa nu ia nimic fara plata sub sanctiunea pedepselor legale,
In convingerea cebra aceasta Salvogarda i-a fost data cu iscali-
tura mea i cu aplicarea pajurii pecetei mele la cetatea Tighina,
la 10 Decemvrie 1806. A iscalit originalul: Al Maiestatii Sale
Imperiale Atotmilostivului meu Imparat, General de Cavalerie,

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 231

Comandant al Corpului doi de Armat, Guvernator Militar al


Finlandei vi Cavaler al diferitelor Ordine, Baron Meyendorff.
XV. Noi, Grigore Ghica Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Trii Moldovei. S'a inftivat inaintea noastr i inaintea tuturor
Boierilor novtri Boierul nostru Postolache Donici, vtori Logort,
ne-a prezentat ateva zapise int6rite asupra moviilor din satul
Pietroasa, cump4rate i primite movtenire, dup cum se arat
amgnuntit mai jos: intai, un zapis din anul 7232 (1724) Ianuarie
30, dela Negrut i fratele ssu Teodor, feciorii Mariei, cu pecetile
lor, in care act scriu certificAnd, c nefiind silii sau
asupriti de cineva, ci de bun6 voie au 16sat in dar Boierului nostru
Postolache Donici, vtori Logan, toata partea moviei care le apar-
sine in satul Pietroasa, avezat In Tinutul Orhei langA rAul Ichei,
care parte a rnoviei o au dela strAbunica lor Buzenceasa, i acea
parte au dat-o impreund cu totul i venitul, cu certificarea Proto-
popului Tinutului Orhei vi a Preotului Timuv, a lui Toader Loghin,
Vasile Vartic i altora, care sunt scrivi in acel zapis. Precum i alt
zapis din anul 7239 (1731) Aprilie 5 dela Sandu, feciorul lui Iacob,
vi dela Bravici, dela lije, dela Chiriac, dela Ioan, dela Gane vi Ma-
ria, copiii lui Sandu Tama, In care serie cA, nefiind silii sau asu-
priti de nimeni, ci de bura voie, au vndut Boierului nostru d. Lo-
goft Postolache Donici o movie care le apartine de drept, de ase-
meni prin satul Pietroasa: de altfel a barnului dou prti, cu
pretul de 27 lei in numerar, cu adeverirea lui stefan, ginerile lui
Ienache Savin, loan Scarlat, Toader Loghin i Toader CApitan,
pentru aceast parte vndut s'a prtit in intregime, in fata ace-
stor persoane iselite in acest zapis. De acest fel e vi alt zapis dela
Doroftei, feciorul lui Enache Grecul, vi dela Ionita, feciorul lui
Toader Grecul, i fratii si Toma, Pantelei i Grigorav, In care arat
nefiind silii sau asupriti de nimeni, ci de bun6 voie, au vndut
movia care le apartine de drept tot in satul Pietroasa, partea a
treia a btrAnului Tama, partea bunicii lor Negroaei, cu pretail
de 13 lei In numerar. Aceast parte au vandut-o Boierului nostru
Postolache Donici Logordt, care a vi pltit-o in intregime in pre-
zenta lui Toader Loghin, Toader Gorcia Dvornic, Ioan Brnc6
feciorul lui Vasile, Nicolae feciorul Protoiereului, Gheorghe fe-
ciorul Preotului Lupu, Vasile Corut Dvornic, Zaharia B.dan6
Dvornic vi a altora care au iscalit zapisul. De asemeni i alt zapis

www.dacoromanica.ro
232 BOIERI3IEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

din anul 7239 (1731) Iunie 25, dela Apostol, feciorul lui Polsitul,
fratele sau Toader, cu iscliturile lor, in care aratd, c6 nefiind siliti
sau asupriti de nimeni, ci de burr voie, au vandut Boierului nostru
d. Postolache Donici Logofa mo0a care le apartine de drept tot
In satul Pietroasa, a patra parte a baranului Buzencu i din a
patra parte a asea partea. Pentru aceast vanzare s'a plait In
intregime In prezenta rAzeOlor i anume: loan Dvornic, Andrei
Behlit, Toader CApitan, Vasile Dvornic, Toader Behlit, Toader
Cpitan, Vasile Dvornic, Toader Behlit, Petraru Loghin, Clu-
ceric i altil aratati in acest zapis. In felul acesta i alt zapis din
7233 (1725) Mai 1, dela Sandu Iftodohi 0 dela fetele lui Vasile Do-
roftei, Maria i Dochita, 0 dela feciorul aceluia0 Vasile, Dimitraru,
nepotii lui Bene din Pietroasa, cu iscAliturile i pecetile lor, in care
scriu, cA nefiind siliti sau asupriti de nimeni, ci de blind voie_ a lor,
au vandut mo0a care le apartine de drept tot In satul Pietroasa,
care sat se Imparte In patru prti barane0i, ei insd au vandut una
din aceste prti, a bunicului lor Berga, cu loe de moar de ap, pe
raul Ichel, cu pretul de 40 lei in numerar ; pentru aceast vanzare
Boierul nostru Postolache Logoft a plait In intregime, in prezenta_
lui Vasile Mazaraki, Grigora Hancul, Toader Loghin, Parclabul
loan, Preotul Matei Nitul din ChiOndu, Andrei Soltuzul din Chi-
indu 0 a altor persoane, care sunt iscdlite in acel zapis. La fel 0 alt
zapis din 7237 (1729) Iunie 29, dela Anita fata lui Nitul i dela
feciorii ei Chiriac i Grigora i fata ei Elena, in care scrie, c6 ne-
fiind silii sau asupriti de nimeni, ci de blind voie a lor, au vandut
mo0a care le apartine de drept tot In satul Pietroasa, a asea parte
a unui baran din Carpe0i, cu pretall de 16 lei in numerar. Pentru
aceast vnzare Boierul nostru Postolache Donici Logoft a plait
In intregime In prezenta Boierilor Constantin Donici Postelnic,
Tolt i Vasile Mazaraki, Andrei Popovschi feciorul lui Toader biv
Cpitan de rze0 0 a .altor persoane. De asemeni i alt zapis din
anul 7238 (1729) Septemvrie 1, dela Toader Crna i feciorii si
Andronache i Vlasie, cu iscliturile lor, in care serie, c'd ei de nimeni
nefiind silii sau asupriti, dar de bun voie a lor, au vandut partea
mo0ei ce apartine lor de drept la fel din satul Pietroasa, a patra
parte a btranului Buzencu, partea miluit fetei lui Carnet din
Benghider cu camp 0 loe pentru moard de ap, cu pretul de 10 lei
In numerar ; pentru aceast vanzare Boierul nostru Postolache

www.dacoromanica.ro
pARTEA VI 233

Donici Logoft a pltit In Intregime, in prezenta Preotului Nicolae


din Tolburesti, a Preotului Cocea, a lui Adam feciorul lui Baldie,
a lui Loan Branca si a altor care sunt isc1ii In acest zapis. Tot in
acest fel si alt zapis din anul 7240 (1732) Martie 27, dela Gavriil
Cociorva i fratii sai Grigora i Stratulat, feciorii Varvarei din
Benghider, de asemeni si dela Cernanga Nicolae i Onofrei, feciorii
lui Gavriil Cociorva, cu iscaliturile i pecetile lor, in care scrie, ca
nefiind siliti sau asupriti de nimeni, ci de Mina voie, au vandut mo-
sia care le apartine de drept In satul Pietroasa, din partea
Varvarei dela batranul Buzencu, a patra parte cu camp i loc pen-
tru moara de ap, cu pretall de 12 lei In numerar. Pentru aceasta
vanzare Boierul nostru Postolache Donici Logort a platit In intre-
gime in prezenta Protoiereului Loan din Orhei, a lui Constantin
Ciudin, a lui Alexandru Gane Stratul si a celorlalti care sunt
pe zapisul acela. De asemeni i alt zapis din 7244 (1736) Iunie 15,
dela Mache feciorul Sintimichiei, fata Mariei din Miclesti, cu isci-
lituri i peceti, in care aratd, ca nefiind siliti sau asupriti de nimeni,
ci de buna voie, au vndut mosia ca.re le apartine de drept tot in
satul Pietroasa, din partea miluita Mitichei dou parti,' partea ma-
mei lor i partea surorii Catrina, cu tot venitul, campul, pdurea
si apele, Boierului nostru Postolache Donici Logoft, care a si pia-
tit-o in intregime, in prezenta lui Toader Cpitan, Gheorghe Ne-
gruta si a celorlalti iscaliti pe acel zapis. De asemeni i alt zapis din
anul 7225 (1716) Octomvrie 1, dela Cirnei, fiul lui Sitichi i nepotuI
Mariei, si al lui Cerchejoi, cu iscalituri i peceti, in care serie, ca
nefiind silit sau asuprit de nimeni, ci de bun voie, a testat in dar
raposatului Miron Donici, biv Vel Jitnicer, toata partea care i se
va alege in satul Pietroasa, cu camp, ape si tot locul acela, iar 11-
posatul Miron Donici in acelasi fel a dat In dar acest testament fra-
telui su Postolache Donici Logoft, care ne-a prezentat i actul
de testare scris de mana proprie a fratelui su Miron Donici. Tot
In felul acesta i alt zapis din 7235 (1726) Octomvrie 10, dela Ionit,
feciorul Preotului Simeon, nepotul lui Barazcul, cu iscalituri
ale altor persoane i anume: Constantin Sutasul Sorocei, loan
Vatav, Ilie Ciuri i Gheorghe Soltuzul, in care arata, ca el nefiind
silit sau asuprit de nimeni, ci de blind voie, a testat de asemenea
In dar raposatului Miron Donici Jitnicer partea mosiei din satul
Pietroasa, care a apartinut lui Antohi Marzac, iar Miron Donici a

www.dacoromanica.ro
234 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

clat de asemeni in dar i aceasta parte a moiei din Pietroasa frate-


lui sau d. Postolache Donici Logofdt, care ne-a prezentat i testa-
mentul scris cu mana proprie a fratelui sau Miron Donici, cu iscali-
tura sa. La fel i alt zapis din anul 7244 (1736) Ianuarie ziva 1,
dela Varlam Ursache, feciorul lui Dumitracu biv Vel Stolnic, cu
iscalitura sa, de asemeni i cu iscliturile fotilor Boieri i anume:
Darie Donici biv Vel Logofat, Lupul Gheuca Vel Stolnic, Constan-
tin Donici Vel Medelnicer, Carp biv vtori Stolnic, Vasile Kostaki
vtori Postelnic, Vasile Mazaraki vtori Visternic, Antohi Capitan,
Gavriil Pilat Vornic i ale altora, in care serie, ca nefiind silit sau
asuprit de nimeni, ci de Min voie, a vandut Boierului nostru Po-
stolache Donici LogoMt intregul sat Bon, aezat pe malul raului
Ichel in Tinutul Orhei i pe care-1 are dela tatal sail Dumitracu
Ursache Stolnic, dui:a imparteala facuta cu Egafatietii, cu pretail
de 120 lei in numerar, cu tot venitul, cmpul i padurea i cu un
loe de moara de ap pe malul raului Ichel, care i-a fost platit in
mana in prezenta Boierilor pomeniti mai sus. De asemeni i alt
zapis din anul 7234 (1726) Februarie 7, dela Toader Loghin Para.-
lab cu isclitura lui i ale Boierilor i anume: Lupul Gheuca Sar-
dar, Mog'Idea Medelnicer, Miron Donici, Constantin Donici i
Vasile Mazaraki, in care serie, ca el, Loghin, nefiind silit san asu-
prit de nimeni, ci de bun voie, a testat in dar Boierului nostru
Postolache Donici o parte din moia din satul Morozeni, cumparata
de tatal sail Loghin Parclab, dela Grigora Leca. Aceasta parte
a testat-o cu tot venitul partii batranului Leca, care va fi alma
cu cmpul, padurea i apele satului amintit mai sus. Tot aa un
zapis din anul 7243 (1734) Decemvrie 10, dela loan Marca Dvornic,
fiul lui Salina i nepotul lui Mihalcea Durac, din satul Isacova, cu
iscalitura, in care serie, ca nefiind silit sau asuprit de nimeni, ci de
bun voie, a vandut heleteul din Vati aezat mai jos de heleteul
lui Varian, mai jos de gura lui Mache i langa un copac mare, pe
care-1 are dela unchiul sail Mihalcea Durac, acest heleteu 1-a van-
dut Boierului nostru Postolache Donici Logofat cu pretul de 30
lei in numerar, pe care i-a i platit in intregime in prezenta Boieri-
lor i anume: Lupul Gheuca Sardar, Apostol Micul biv Vel Capitan,
Vasile Mazaraki, Toader Loghin Parcalab, Grigora Krupenski
vi a celorlalti iscaliti pe acest zapis. De aceea Domnia noastra,
dupd ce a cercetat aceste zapise, intarite prin iscaliturile acestor

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 235

persoane, precum i prin iscliturile Boierilor i a multor oameni


i-am crezut pe acetia i de aceea am dat i Domnia noastra
intarire Boierului nostru Postolache Donici Logofat pentru sta-
panirea moiilor cumprate i testate pomenite mai sus, ca sa-i
-apartina aceste moii de drept lui i jupanesei lui i domnilor copiii
lor i nepotilor i stranepotdlor, pentruca numitul hrisov de intarire
fara plata veniturilor e nerupit in stapanirea venica i nimeni
altul sa nu se amestece in acest hrisov al Domniei noastre. Anul
7246 (1738) Mai ziva 27. A tradus din moldovenete Registratorul
Colegial Gandrabur.
XVI. Noi, Grigore loan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al Tarii Moldovei. Dup parerea Prea Sfintitului Mitropolit i a
Boierilor alei, poruncim i Domnia noastra s se procedeze aa,
iar daca vreuna din parti nu va fi multaimit i se va inflia la
Divanul Domniei noastre, sa nu-i fie intrarea oprita. De aceea
lntarim prin pecetea Domniei noastre. Anul 7270 (1762) Iulie 9.
Maria Ta 1 In urma poruncii Inalte a Mriei Tale, adunandu-ne
impreuna, am cercetat pe d-nii Lupu Donici Medelnicer i fratele
sam Constantin Donici Ve! Stolnic, fiii raposatului Postolache Do-
nici, vtori Logofat, i pe alti frati ai lor, pe toti nepotii i strane-
potii unui anume Sendre i pe rastranepotii lui Duma i pe alti
razei din satele Peresecina, Cobalca, Teleeu, Tambali i Bezina,
care se gases pe partea aceea a raului Ichel spre Rasarit de tinu-
tul Orhei. Avand In vedere pricinile pe care le au cu privire la std.
panirea acelor mo0i, dup.' ce am cercetat toate pricinile lor din
-zapise i din raspunsurile razeilor, am gasit urmatoarele: ca
pomenite au apartinut dela inceput la doi btrani frati buni
Duma i Petri* precum s'a aflat dintr'un uric vechi dela Ilie
tefan Voevozi, frati buni i fii ai raposatului Alexandru Voevod
ce! Baran, din anul 6944 (1436) Mai ziva 4, in care se spune ca au
nailostivit prin uric pe Duma i Petrica prin moii loc pustiu pe
aceasta parte a raului Ichel, cu conditia ca, Cobalca de sus pana la
gurile Bezinei de sus Oda la gurile Tambali i Teleeu de sus pang
la guri, precum i Peresecina de sus 'And la gun i cate sate se vor
putea face. In neamul care se trage din acei vechi batrani nu s'a
gasit la niciun razq, alta imparteala lntre neamul lor, ca cine i ce
parte sa stpaneasca, iar alta hotarnicire nu s'a Wilt in acel loe,
(lar cine i cat a luat dela batranii Ion atata a i avut in stapanire

www.dacoromanica.ro
236 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

vi In hotarele acelor locuri, care sunt pomenite In acel uric vechi;


dup instr'inarea unora din rtzevi se gsesc acum i alte sate vi
anume: Camencea, Tig5nevti i Tolburevti, dup catva timp au
fost cumprate locuri unul dup5 altul, i unii vi-au v"andut de tot
locurile lor, dup cum se arat in unele zapise i intriri despre
cumpVri dela Donici vi dela alti rzevi; trei frati Donici, Miron,
Postolache i Nicolae, fiii lui Gavriil Donici Parcglab, toti trei
au fdcut case permanente pe moviile pomenite, tot ava i a4i 11-
zevi vi-au Mcut case cu helevtee, vii i grdini de zarzavat, locul
Ins nefiind impdrtit a starnit duvm5nie tare ei i fiecare a vrut
vtie Cat pmnt cumprat i cdt movtenit are. Dar negsind alt
mijloc mai sigur, pentruca n'aveau zapise cu privire la vechea
imprtire a moviei, a fost intocmit un zapis cu jurAmnt dela Prea
Sfintitul Mitropolit Gavriil al intregului Principat, pentru toti acei
rgzevi care vtiind adevdrul trebue sa-1 certifice; astfel printre r5-
zevi s'a Osit un b5tran de 120 ani, dup5. nume Simion Frate, care,
gsindu-se personal impreun5 cu alti rzevi, a adeverit cu tot su-
fletul pe zapisul de jurAmnt, c a aflat dela pgrintii, movii vi
strgmovii lor, dup adeverirea unora pentru altii, c ava au apucat
dela baranii lor, c4 tot locul acestor movii era impdrtit precum se-
spune mai jos: la Inceput cei vechi bAtrani amandoi fratii Duma
Petric6 s'au inteles i vi-au ales locuri pentru locuinte permanente,
Duma s'a mutat la Peresecina i Petric6 la Cob&lca, iar celalt loc
precum sunt Bezina, Televeu vi Tambali, a ramas imprtit in cloud;
partea lui Duma movtenit cu timpul impgrtit5 la trei bAtrni,
adica la trei fii ai si i anume: endre, Pante vi Otavu, din endre
se trage bunicul Donicilor cu Moga i cu alti frati ai lor, din Pante
se trage stefan Pante vi cu tot neamul lor i din Otavu se trage
Simion Frate, Tudose Moga i Sil ca, la fel vi altele dup acevti trei
batrani ni s'a imprtit pmntul movtenit din Peresecina, din Te-
leveu din Tambali, din Bezina vi din tot locul arRat In vechiul
uric. Cu toate acestea singuri r5zevii din Peresecina Impart pgrrin-
tul movtenit la cei trei btrni sus pomeniti, dar din Cob5lea o.
impart dela doi btrani; tot astfel au adeverit i rgzevii c cel mai
vechi btrAn Petri* fratele lui Duma, a avut numai doi fii ai ca-
ror nume nu sunt cunoscute, dui:a care potrivit locului locuitorilor
din Coblca, s'au imp5rtit in dou5 cu Tolburevtii, locuintele per-
manente ale primilor batrni, dela inceput Duma s'a stabilit la.

www.dacoromanica.ro
PARTEA vi 237

Peresecina i Petricd la CobAlca: locuitorii din Peresecina au std-


panit ei insii Peresecina, iar cei din Cob&lca CobAlca si nu se
mestecau i nu-si intindeau puterea unul in satele altuia, dar in
alte locuri ardtate in numitul uric si anume: la Teleseu, la Tambali
Bezina tot locul ardtat In acest uric a fost stdpAnit de locuitorii
din CobAlca i Peresecina pe jumdtate, potrivit locuiatelor perma-
nente ale celor dintai bdtrani. Pe Ingd toate acestea, dui:a adeve-
rirea ar fi fost impdrtitd in cloud pdrti de cdtre doi
trni fiii lui Petricd si s'a spus cd o parte ar fi fost la locuitorii din
Tolburesti, iar alta la cei din Cobalca, numele celor doi bdtrni,
fiii lui Petricd, n'a fost Cazan si Drugan, precum era scris intr'un
.certificat al lui Simion Frate, al bdtramilui de 120 ani, &del. Cazan
Drugan sunt bdtrnii urmdtori i noui si au mai avut doi frati
Petrechild si Tampa, dar numele celor doi bdtrni, fiii lui Petricd,
sunt necunoscute. Mai cu seamd despre CobAlca, in care locuitorii
Peresecenei nu se amestecau, precum cei din Cobdlca nu se ames-
tecau in Peresecina, dar In alte locuri si sate, precum: la Teleseu,
Tamb ali, Bezina i In toate locurile ardtate in semnele -vechiului uric,
In ale cdrui granite se cuprind numele i satelor acestora TiOne0i
Camencea, In toate aceste locuri se imparte pdmantul mostenit
Peresecina in cloud cu CobAlcenii i Peresecina i imparte deseori
dela cei trei bdtrani, hag pdrtile CobAlcenilor, in toate aceste locuri
de pdmant mostenit se impart in cloud cu Tolburestii, dela Sama-
nanca dupd rdspunsul locuitorilor Peresecinei, ca si cum apartine
in stdpAnire a lor una din pdrtile moiei, locuitorii din CobAlca
Bustin cd cei dintal nu s'au amestecat niciodatd In aceastd proprie-
tate, ci au stdpAnit-o numai impdrtind-o In cloud. cu Tolburestii,
.cdci Samananca gdsindu-se in acelasi hotare cu Otelestii, care se
numesc astdzi PArlita, o au dela alt bdtrAn al neamului lor pe nume
Mihail Otel Gramatic. In uricul ardtat de noi dela Petru Voevod
din anul 7035 (1527), prin care aratd cd a fost Intdrit proprietatea
lui Irimia Otel, fiul lui Avur Otel i nepotul lui Mihail Gramatic,
.dupd intdrirea i miluirea pe care el, Mihail Gramatic, le-a avut
dela Domnii Ilie si stefan Voevod, cloud mosii inteun loe pustiu
pe malurile rAului Ichel, la gurile Lopatnei, i in alte semne inconju-
rdtoare in legAturd cu numele Otelestilor, de asemeni cu intdrirea
lui Vasile Voevod i semne numite In numitul uric al lui Petru Voe-
vod. In mArturiile rdzesilor despre Cobalca, anume c aceasta

www.dacoromanica.ro
238 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRU71. $1 NISTRU

cuprinde hotarele Samananci i Parlitei, cu afirmarea cg ei vor do-


vedi acesta cand Judecnorii hotarnici vor fi delegati de Judecat'a
pentru cercetarea i satisfacerea pricinilor. In toate aceste pricini
aratate mai sus, Maud cercetare amnuntit, am ggsit dreptate.
Intai, In ce privete ImpArtirea Intregului loc artat In numitul
uric dela Domnii Ilie i *tefan Voevod, din cauz6 c'a" razeii n'au
avut dela bAtranii lor alt hotArIre sau dovezi despre ImOrtirea
moiei, neg6sind alt mijloc mai sigur, am hotartt ca Imp54eala
Intregului pgmnt motenit s." rArnan'a aa dup cum au ar'tat-
fzeii in zapisul de jurmant c* ei ar fi g6sit dela btranii lor locuI
impgrtit aa cum se arata mai sus: domnii Boieri Judec6tori ho-
tarnici numiti de Maria Ta, procedand potrivit acesteia, Impart
acest loo motenit la cinci b6trani mari argtati mai sus, iar cine se
va stabili c se trage din acei bAtrani, fiecare din ei are dreptul s"
mearg6 la locul b6tra.nului sdu i s6-i cear partea ce i se cuvine,
care i s-i fie aleas. In ce privete Ing aceste cumparaturi dupg
actele i Infririle Domneti arRate de rzeti, dacd acestea se vor
mai ara"ta i dela alti razei care nu s'au Infaliat personal, In acest
caz JudecAtorii hotarnici pot s'a. aleag5. Ortile dupa dreptate,
dup.-a cum le vor alege razeii dup lmOrteala locului din zapisul
de jurmant. In ce privete lnsal Infarirea lui Vasile Voevod, din
anul 7141 (1633) Aprilie ziva 6, araafa" de Donici pentru partea de
parnnt a lui Nichifor i Pavel, fiii lui Constantin (nepotii Armen-
cei Poc6i), prti vandute lui Mateia din Tolbureti i fiului sAu
Apostol Vornic, straunii Donicetilor, a fost Intarit6 de Vasile
Voevod ; acea partea cumpArat din Teleeu, Camencea i Tam-
bali, jumtate din a asea parte a Peresecinei cu trei locuri de Os-
cut vite care se ggsesc in locul acela, precum i cu heletee pentru
mori, rdzeii au rAspuns la aceasta c nu cunosc pe aceti cumpa-
ratori de p6mant aratati mai sus, din ce batrni se trag, ca sd poat
fi aleas6 partea lor. De aceea am hotsrit aa: din caug &A hriso-
vul Intrit de Vasile Voevod, care confirmd c'd aceast vanzare e
ggsit bun, aflandu-se in acel hrisov i alte cateva vanzgri despre
care vorbesc i rgzeii c6" nu tiu, dar de atunci au i trecut 121
ani, de aceea, dacg rAzeii nu vor putea s" cunoascg pe acei cump-
r6tori de pmnt din care barni se trag, sunt datori s'a" aleaga Or-
tile lor din mijloc; In ce privete Ing alt zapis arAtat de Donici,
Cu privire la prtile de pAm'ant ale lui Nistor, fiul lui Vascan, la_

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 239

Cobalca, se va alege partea btrAneascd a bunicului sdu Eremia,


vanduta din Teleeu, Camencea 0 din Tambali i Inc altd parte;
loe care apartine la Teleeu la Dona Bezina, care va fi aleasa 0 ea,
In acel zapis se arat'd i hotarele satelor, potrivit cdrora Judecdtorii
hotarnici vor alege numai partile lui Nistor, cumparatorul de pa-
mant cu dreptate, dar neurmand semnele satelor ardtate In acel
zapis, pentruca acele semne sunt hotarele ob0e0i ale mo0ilor.
Tot ala mai este 0 alt zapis al lui Vasile Gdlase pentru o parte de
mo0e cumpdrata de Postolache Donici dela loan Balanta, In pri-
vinta careia raze0i sustin c In acel zapis se arata parnant mai mult
cleat partea lui ; de aceea s'a hotarit ca el Galase, cumpdrator de
parnnt, s'd vind la raze0 de fata d-lor Judecdtori hotarnici, pen-
trued e hied In viatd, sd dea lamuriri cu privire la partea sa care-i
apartine de drept, Judecdtorii hotarnici sunt datori urmeze
la alegerea pdrtilor ; de asemeni, dacd vor fi alte zapise de van-
zare i rdze0i vor ardta eh' unii din cumparatorii de pamant au
vndut pamnt mai mult decat partea lor dreaptd, Judecatorii
hotarnici cercetand asemenea zapise vor alege pdrtilg dupa drep-
tate. In ce privete ins hotarele mo0ei Samananca ardtate mai
sus, am hotdrit ca d-nii Judecatori hotarnici, care vor fi numiti
In acest scop, sd cerceteze amdnuntit semnele hotarelor ardtate In
vechiul uric al lui Petru Voevod, despre care uric raze0i spun ca
cuprinde hotarele mo0i1or Samananca i Parlita. i daca s e va
dovedi cd In adevar hotarele Samanancai se all in semnele numi-
tului uric, in acest caz mo0a Samananca sa famand far nicio
treabd In stapanirea neamului care se trage din batranul Mihail
001 Gramatic i locuitorii Peresecinei sd nu se amestece In acea
stapanire ; in caz contrar, daca hotarele mo0ei pomenite nu vor fi
aratate in uricul lui Petru Voevod 0 se va dovedi cu dreptate
Samananca e aratat In hotarele numitului uric al lui Ilie i stefan
Voevod, cu privire la mo0ile sus amintite i anume: Peresecina,
Cobalca, Teleeu, Tambali i Bezina, i daca locuitorii Peresecinei
ar fi stapanit pamantul mo0enit din Samananca, atunci raze0i
Peresecinei s'd aibd drept sd-1 stapneascd pe din doug, care va fi
impartit de ei In trei parti, iar alta jumatate sd fie stdpanita de lo-
cuitorii din Cobalca impreuna cu Tolbure0ii, dupa cum se cuvine;
de aceea d-nii Judecatori hotarnici, potrivit cu aceastd, impart
locul Samanancai. In ce prive0e insd pe batranul endre, despre

www.dacoromanica.ro
240 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

care Donicestii sustin &a' st4pAnesc in Intregime partea mostenit


dela el, si nu dou prti, iar una Moga, precum spune neamul lui
Moga, eh' o are dela Sepotean, am hot'rit ca Donicetii s6-si aleag6
cloi martori, care s'd spung sub jurmnt c" din bAranul acela sunt
numai Donicesti. Si dac6 acestia se vor gsi si vor jura, atunci li
se va da Donicestilor si de acum inainte dreptul stApanirii, dar
In caz contrar s" stApaneasc6 si Moga a treia parte dela baranul
acela. MAria Ta! dup cercetarea i cuviinta noastr am Osit drept
ca s4 fie asa, dar hotrlrea definitiv6 rmne la malta Intelepciune
a Mriei Tale. Al Mgriei Tale rug6tor fierbinte la Dumnezeu, Ga-
vriil Mitropolitul frii Moldovei. Supus servitor al Kriei Tale.
A tradus din moldoveneste Registratorul Colegial Gandrabur.
Noi, Alexandru loan Ipsilanti Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al prii Moldovei. Cinstitului si credinciosului
nostru Boier Vel Sp6tar Constantin Donici skftate. In ce pri-
veste pmntul pe care l-ati vndut lui Scarlatache Sturdza Vel
Vornic, locuitorii acelui loe ne fac mereu jalbe &A ati fi vandut o
avere care nu v" apartine, pentrucl ei au un hrisov dela rAposatul
Voevod Grigore Alexandru Ghica, dela 3 August 1762, in care a
Infrit ca fiecare dintre locuitori sd stApaneasc6 casa lui cu grdi-
nile de zarzavat si pomi roditori si cu tot locul care-i apartin ; de
aceea vA poruncim, ca dup primirea acestui hrisov al Domniei
noastre, ss vl Inrtisati de Indat cu dovezile si lAmuririle cu pH-
Tire la aceasta sau sa ne trimiteti pe un Imputernicit cu actele,
care ar putea s" r6spund5. la toate la cercetarea acestei pricine de
egtre Divanul Domniei noastre, dar dacg nu v yeti lnftisa per-
sonal sau nu veti trimite pe Imputernicitul dv., Domnia noastrd
va recunoaste drepturile locuitorilor pentru stApnirea acelui loe
ca legale si veti fi lipsit de once drept. 13 Mai 1787. A tradus din
moldoveneste Registratorul Colegial Gandrabur.
Noi, Constantin Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn
al prii Moldovei. Prezentul hrisov a fost dat de care Domnia
noastr Boierului nostru Gavriil Donici PArcglab, nepotul lui
Apostol Jitnicer, ca trimisul s'Au s aibA drept cu hrisovul Domniei
noastre s6 c6lAtoreasc6 prin Principatul nostru si 86 caute oriunde
s'ar intAmpla pe vecinii sl proprii, pe care li are dela bunicul s6u.
Apostol Jitnicer din satul Bezina si anume: Vasile Grebelea si
Balban cu fratele s'Au Serghie si fiii lui Colunita si Gavriil Cizmar

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 241

i Gheorghe Betmanariul, fiul lui Petre, i altii, oriunde ar fi, in-


tr'un sat Domnesc sau mndstiresc sau In oras sau In slobozie
In once alt loo, unde se vor afla, ludndu-i cu sila cu tot avutul
sd-i aducd inapoi la locul de unde au fugit i nimeni sd nu se opund
la acest hrisov al Domniei noastre. Octomvrie ziva 24 anul 7198
(1689). A tradus din moldoveneste Intocmai Registratorul Cole-
gial Gandrabur.
Dela Boierii Divanului Principatului Moldovei. Prin
aceasta se face cunoscut cd d. Stolnic Constantin Donici a fost di-
stins prin ordinul General-Feldmaresalului cu gradul de Ve! Spd-
tar ; de aceea, urmdtor rangului acestei demnitdti, trebue sd-si
pdstreze acest rang cu cinste, dupd cum se cuvine unui rang Boie-
resc de Vel Spdtar ; au iscdlit originalul: Lupu Bals Logoft, Ior-
dache Bals Visternic, Constatin Grecianu Ban, Constantin Bals
Stolnic. 13 Decemvrie 1772. Inscris In cartea Vistieriei. A tradus
din moldoveneste lntocmai: Registratorul Colegial Gandrabur.
Dela Divanul Principatului Moldovei. Domnului Clucer
Dimitrie Donici. Avnd grijd de pdstrarea dreptlii obstesti, care
este cea dintai Indatorire a Guvernului, precum si din dorinta
noastrd umand deosebit de a extinde asupra tuturor locuitorilor
graiile cu putintd potrivit rangului lor: printre alte hotdrIri folo-
sitoare, ne-am Indreptat luarea-aminte i asupra pricinilor locui-
torilor acestui Principat, gdsind cd e bine ca, pentru satisfacerea
liniteilor neturburate, sd numim la toate tinuturile, pe langd
Ispravnic, si un Judecdtor. Ca urmare, In Tinutul Neamt, numim
in aceastd din urrnd functiune de dv. Vel Clucer Dimitrie Donici;
de aceea, urmdtor Indeplinirii indatoririi acestui rang al dv., tre-
bue IntAi, ca pe toti aceia care vin cu jalbe sau pricine, sd-i
cu bundvointd, sd le ascultati plAngerile cu toatd atentia
cercetati amdnuntit dovezile care ldmuresc chestia Impricinatilor,
sd faceti la judecatd toatd dreptatea fArd niciun folos personal
sau prtinire i s Inzestrati partea care are dreptate cu ate o
carte de judecatd cu ardtarea amdnuntitd a pricinii. Lipsurile sau
amenzile care se vor Intampla, sd le hotdrIti printeo carte de ju-
decatd i sd le prezentati Ispravnicului tinutului pentru hotdrIrea
executdrii. La judecarea pricinilor trebue s aveti un jurnal pen-
tru inscrierea cdrtilor de judecatd, jalbelor si a altor chestiuni, pre-
cum si pentru acelea care vor fi judecate de dv. personal sau de
16

www.dacoromanica.ro
242 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

dv. impreuna Cu altcineva. Facand toate sfortarile cu putintS


pentru executarea vigilenta a dreptatii i procednd in toate cazu-
rile cu intelepciune, veti fi distins cu gratii deosebite, iar in caz
contrar once neglijenta a dv., cat de mica. ar fi ea, nu va r'manea
fara pedeapsa. 1 Iunie 1808. Au iscalit originalul: Costache Ghica
Logofat, Iordache Canta Visternic, Bal Logort, Iordache Hat-
man, Iordache Roznovanu Visternic, Sandu Sturdza Vornic. A
tradus din moldovenete Registratorul Colegial Gandrabur.

89. HAAN.'

Locotenent al armatelor Austriace Tadeu loan, fiul lui Hajdeu,


de 53 ani, in retragere, 1i are domiciliul in Tinutul Hotin, ca'storit,
are fii: din prima casatorie pe Tadeu, de 22 ani, care servete la
regimentul de Muchetari din Briansk, ca tabs-Capitan, iar din a
doua castitorie pe Alexandru, de 9 ani, i pe Boleslav, de 8 ani.
Stapanete in Tinutul Hotin avere imobila care i-a fost daruita,
jumatate din satul Cristineti, unde se afla 40 curti de locuitori.
Spita neamului: stefan Petriceicu Hajdeu, Domn al Moldovei,
Iancu Gheorghe Lupacu Hajdeu, stefan Dominic Hajdeu, fiul
sat' loan, acesta a avut pe Tadeu, doveditorul de acum al nobletei.
Cu privire la originea sa nobila, Locotenentul in retragere al arma-
telor Austriace Tadeu loan, fiul lui Hajdeu, a prezentat ca dovezi:
o copie de pe o hotarire data de Comisiunea Nobililor din Podolia,
la 21 Iulie 1805, i un act care i-a fost eliberat dela aceeai Comisiune
familiei Hajdeu i in care se arata ca neamul Hajdeu e trecut in
partea VI-a a cartii genealogice a nobililor pentru gubernia Podolsk,
iar la acea Comisiune Tadeu, impreuna cu fratii sai Ioan i Felix
i verii sai Apoliner, Nicodem i Stanislav, au prezentat spre cerce-
tare, cu privire la originea lor nobila, urmatoarele acte: 1. Diploma
(Indigenatul) Regelui Poloniei loan III, din anul 1676, de pe timpul
adunarii Seimului dela Krakowia, data. Domnului Moldovei Petri-
ceicu Voevod, prin care Domnul, impreun cu nepotii sai de Borg,
Nicolae i Iancu Gheorghe Hajdeu, au fost admii pe temeiul
tuturor drepturilor proprii i al privilegiilor, cu dispozitia de a li se
plati anual din Vistieria publica cate 20 zloti polonezi, pana cand
se va ivi ocazia de a li se darui o moie ; 2. 0 sentina din cartile

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 243

judecatorevti ale Tinutului Prszemysl din anul 1697, prin care


toata movtenirea ramasa dela Domnitorul 5tefan Petriceicu a fost
data nepotilor Domnului, Nicolae vi Iancu Gheorghe Lupavcu
HAjdeu, strbunicii acelora care vi-au dovedit nobletea; 3. Un
Rescript al Regelui Poloniei August II Electorul, dela 5 Februarie
1698, prin care s'a poruncit ca moviile ramase dupa moartea lui
tefan Petriceicu, Domn al Moldovei, in Tinutul Sambor, pe care
le-a incalcat pe nedrept Hampinski, sa fie date lui Iancu Gheorghe
Hajdeu, adevaratul vi cel mai apropiat movtenitor ; 4. 0 chitanta
judecatoreasca din anul 1701, dela Tribunalul din Lwow, data de
Iancu Gheorghe Lupapu HAjdeu vaduvei raposatului Domnitor
al Moldovei stefan Petriceicu ca, pe temeiul sentintei, a movtenit
averea Domnitorului pomenit vi dovedevte ea el, Lupavcu, a fost
fratele lui Nicolae vi fiul lui stefan Hajdeu; 5. Un extras de casa-
torie dela 17 Ianuarie 1706, a lui Iancu Gheorghe Lupavcu flAjdeu
cu Constanta Krzywkowska ; 6. Un extras de botez din anul 1711,
ca. stefan Dominic Hajdeu a fost fiul numitilor Iancu Gh. Lupascu
HAjdeu vi al Constantei Krzywkowska; 7. Un extras din cartile
de stare civila ale familiei Olszanicki, ca tatal doveditorului vi al
fratilor sai Ioan vi Felix, Ioan, a fost fiul lui stefan Dominic ;
8. Testamentul lui loan HAjdeu, tatal celor trei frati pomeniti,
dela 26 Alai 1805, certificat de Judecatoria Judeteana din Skwirsk
la aceeavi data vi pe urrna inscris la Judecatoria Judeteana din
Leticzew, prin care se dovedevte ea a fost fiul lui stefan Dominic,
nepotul lui Iancu Gheorghe Luparu, stranepotul lui stefan, vi
a impartit pe fiii sai Tadeu, Ioan vi Felix, vi tot acolo spune ea Apo-
linar vi Nicodem sunt fiii lui Toma, iar Stanislav e fiul lui Carol,
fratii sai buni, vi ca trebue sa fie impreuna in toate apartenentele ;
vi 9. Lista nobililor a Marevalului din Leticzew, ch. Tadeu Petra
Wajdeu e fiul lui Ioan, nepotul lui stefan Dominic, stranepotul lui
Iancu Gheorghe Luparu, strastranepotul lui tefan ; loan vi Felix
sunt fratii sai, iar Apolinar, Nicodem vi Stanislav sunt verii lui.
De aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea dovezi-
lor privitoare la noblete, pe temeiul art. 90 al Gramotei catre No-
bilime, prin incheierea data la 6 Iulie 1821, a hotarit ca Tadeu
HAjdeu sa fie trecut in partea VI-a a eartii genealogice a nobililor,
pentru Tinutul Hotin.
Neconfirmat.

16*

www.dacoromanica.ro
244 BOIERIMEA bIOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Insemnri.
Romani din Moldova, cunoscuti din sec. XV 1). David ; fiul
sau: Efrem, parcalab de Hotin; fiul acestuia: Stefan, paharnic,
csatorit cu Roxandra, sora lui Stefan Petriceicu-Vodg. Urmeaz
spita oficiala a neamului, pan la petitionarul Tadeu Hajdeu
(1769-1835), literat polonez 2), tatl scriitorului erudit, Alexandru
(1811-72), si al literatului Boleslav (t 1886). Fiul lui Alexandru,
Tadeu-Bogdan Petriceicu-Hasdeu (1838-1907), savant ilustru,
membru onorar al multor Acadernii europene ; fiica sa; Julia
(1869-88), poetg de o rara distinctie sufleteasca. Familia Hajdeu
In Basarabia s'a stins.

90. Hancul
Ionita Lupul, fiul lui Hancul, de 55 ani, farg grade, cgsatorit,
are fii: pe Nicolae, de 11 ani, Isaia, de 8 ani, Iordache, de 7 ani.
Copiii rgposatilor sai frati, al lui Ioan, Dimitrie, de 21 ani, Nicolae,
de 20 ani, si Miron, de 10 ani ; al lui Mihail, Agapie, de 18 ani. Ne-
cgsatoriti. Din avere imobila, cu toate ca le apartine a patra parte
din mosia Sgcareni din Tinutul Orhei, e cu pricing. Spita neamu-
lui: Mihalcea Hancul Ve! Srdar, Dimitrascu Hancul Stolnic, Mi-
ron Hancul Capitan, Lupul Hancul Cgpitan. A avut fii: Mihail,
loan si Ionit Hancul, doveditorul de acum al nobletei, loan a
avut pe Dimitrie, Nicolae si Miron, iar Mihail pe Agapie. Cu
privire la originea nobild a Hanculestilor, s'a stabilit din actul ge-
nealogic, Intarit de documentele care urmeaza mai jos: E. Din
dou hrisoave ale Domnitorului Gheorghe Ghica Voevod, dela 2
Mai 7167 (1659), si al lui Stefan Voevod, dela 2 Ianuarie 7168
(1660), se vede ea lui Mihalcea Hancul, Vel Sardar, i-a fost data
pentru meritele lui mosia Manesti din Tinutul Trotus ; 2. 0 co-
pie, certificata de Srdaria Orheiului, de pe documentul dela 4
Z..Ralli-Arbure. Basarabia in veacul XIX. Bucuresti, 1899, p. 748
i urm.
O. Lecca. Familiile boieresti romdne. Bucuresti, 1911. S. 46.
I. Dragomirescu. Ideile f i faptele lui B. P. Hasdeu. Bucuresti, 1913.
S. Zotta. Spita neamului Hdjoldu cu unele date noui. Arhiva Genealogicd.
Iasi, 1913, Nr. VIIIX, p. 139-176.
G. Bezviconi. Cdrturarii basarabeni. Chisindu, 1940, p. 23 si urm.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 245

August 7271 (1663), cu privire la impgrtirea unor mosii si tigani,


care s'a fAcut intre urmasii linculestilor ; 3. Un act dela 20 Martie
1781, in care se arat cA, copiii Cpitanului Miron Hancul, nepotii
Stolnicului Dimitrascu Iincul, strnepotii Srdarului Mihalcea
HAncul, printre care a fost semnat pe acel act Lupul ilncul, fiul
lui Miron, au druit mnstirii Vldicina un iaz de moar numit
Grebence de Ing6 111.11 Cogalnic din Tinutul Lpusnei, pe pdmn-
tul Pereni ; si 4. Hrisoavele Domnitorului Alexandru Ioan Kalli-
mah Voevod, dela 22 Iulie 1796, in care se aratd cd, in urma cererii
fiilor CApitanului Lupul Hancul: Mihail, Ioan si Ionit Hancul,
care isi au domiciliul in Tinutul Orhei, au fost cercetate dovezile si
s'a stabilit c' sunt, in adev6r, de origine Boiereasc si stfnepotdi
lui Mihalcea care a fost Srdar, din care Ionit e doveditorul de
acum, iar Mihail si loan sunt pArintii unor minori, pentru care a
stdruit la fel. De aceea, Comisiunea, care a functionat pentru cer-
cetarea dovezilor privitoare la noblete, gsindu-le suficiente, prin
incheierea dat la 10 Decemvrie 1821, a hot:grit ca acest neam s4
fie trecut in partea VI-a a crtii genealogice a nobiiilor, pentru
Tinutul Orhei.
Lipseste dela dosar zapisul din 1781.
I nsemnri.
Romni din Moldova. Familie rAzesit 1), cu nenumgrati ur-
masi care se trag direct din SArdarul Mihalcea, ctitorul m4nAstirii
HAncu, vestit prin fscoala impotriva Grecilor sub domnia lui
Duca-Vod (1671-1672) 2). Dr. Calistrat P. HAncu (1851-1927)
a fost fruntas al zemstvei jud. BAlti 3).
Documente.
I. Copie de pe hrisovul Domnului Ghica Voevod dela 2 Mai
anul 7167 (1659). Noi, Gheorghe Ghica Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Prii Moldovei. Credinciosul nostru Boier Sdrdarul

Dosarele Nr. 296, 1836, 447 file, si Nr. 300, 1856, 93 file. Arhivele
Stat. din Chiindu.
C. Stoide. Un episod din domnia lui Gh. Duca. Arhiva, Iasi, Nr. 1-2,
1936, p. 56 si urm.
A. Saya. Documente privitoare la teirgul qi (inutul Ldpufna. Bucureti, 1937.
Din trecutul nostru. Nr. 1, 1933. Arhiva L. C. Ilncu (Chiindu).

www.dacoromanica.ro
246 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Mihalcea lincul, artat aici, a slujit sub diferiti Domni cu cre-


dint si dreptate, in sfrsit ne-a slujit si nou6 si Trii noastre Mol-
dovenesti si slujeste si acum cu mare credint si dreptate. De aceea,
vgzand acest serviciu credincios al lui, 1-am rspltit si pe el cu de-
osebita noastr mil si i-am dat in dar un sat asezat in Tara noastr
MoldoveneascA in tinutul Trotusului, numit Mnesti, care sat
a apartinut inainte Hatmanului Vasile, fratele lui 5tef an Voevod,
dar pentru faptele sale rele i-am luat acest sat, pentrucA nu odat
s'a ridicat cu ostirile unguresti si ne ataca cu sabia, aducand mult
ruin si jefuind pe bietii locuitori ai Moldovei ; dar Dumnezeu nu
le-a ajutat si de aceea s'au intors rusinati ; de aceea de azi Inainte
pentru totdeauna numitul Boier al nostru, iar dup el si urmasii
si au dreptul s stpaneasc in liniste satul pomenit mai sus, si
acela pe care Dumnezeu II va face Domn al frii Moldovei, din
fiii sau din neamul nostru sau pe altcineva pe care 11 va alege Dum-
nezeu de Domn, s n'aib drept BA anuleze acest hrisov de danie al
nostru, ci trebue drept rsplat pentru credinta cu care Hancul
ne-a servit, s-1 rgsplteasc6 si s-1 intreasc6 In stpAnirea numi-
tului sat Mnesti ; iar dac cineva ar cuteza s calce acest hrisov
de danie al nostru, Dumnezeu care a facut cerul si pmntul si
toti sfintii Si s nu-i ierte asemenea crim si s imprtseasca
soarta venia a lui luda si a lui Arie cel blestemat de trei ori,
amin. Scris in Iasi, pe copie e scris: Insusi Domnul a poruncit.
Iscatura lui Gheorghe Ghica Voevod. A tradus Gheorghe Eu-
loga DascAl. 28 Iunie 1785.
II. Copie de pe hrisovul srb dela Domnul Stefan Voevod,
dela 2 Ianuarie 7168 (1660). Prin acest hrisov Domnesc al nostru
am miluit si Infrit dup Boierul nostru Srdarul Mihalcea Hncul
mosia lui proprie satul Mnesti din tinutul Trotus, care i-a fost
data' in dar de Domnul Ghica Voevod, precum se vede din hrisovul
aceluiasi Domn Ghica, care sat a apartinut inainte Hatmanului
Vasile, fratele lui Stefan Voevod, dar pentru faptele sale rele i-a
fost luat de numitul Voevod Ghica, pentruc nu odata a atacat im-
preun cu trupele unguresti pe numitul Domn Ghica, ca s4-1 1.4-
stoarne de pe Scaun, si savArsind multe jafuri pe biata noastrA
Tara Moldoveneasc ; dar Dumnezeu nu i-a ajutat s'i de aceea s'a
intors rusinat ; dupi ce Dumnezeu ne-a deschis portile harului su
si ne-a miluit Domnia si stpanirea frii Moldovei, dupg urcarea

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 247

noastrd pe Scaunul parintesc al Domnului Vasile Voevod, pentru


aceasta am luat toate satele i mosiile care au apartinut lui Gheor-
ghe stefan Voevod, pentrucd pe and era Vel Logofdt, numitul
meu tatd Vasile Voevod i-a dat multd avere in pdstrare ; dar el
nutrind ur, s'a ridicat cu trupele unguresti i muntenesti i ne-a
uzurpat Domnia, pricinuindu-ne multe pagube ; de aceea de acum
pentru totdeauna numitul Boier al nostru Sdrdarul Mihalcea
Hancul are dreptul sd stpaneascd in linite numitul sat Mnesti,
.ca pe o mosie a lui ce i-a fost datd in dar ; ca urmare, miluind i noi
pe numitul Boier al nostru Srdarul Mihalcea Hancul, cu satul po-
menit Manesti, 11 intdrim in stdpanire prin acest hrisov al nostru.
Scris in Iasi. Pe copie e scris: Insusi Domnul a poruncit. Iscdlitura
lui stefan Voevod. A tradus Gheorghe Euioga Dascd1. 28 Iunie
1785.
III. Imprtirea mosiilor i iganilor fdcutd intre fiii Vel Cdpi-
tanului Miron Hancul, dupd cum se aratd mai jos: anul 7271
(1763) Iulie ziva 20. Partea lui Lupu: o parte intreagd din satul
Scdreni din Tinutul Ldpusna, impdrtit in trei, un lee intreg de
moard care intrd in partea a treia, vechea cash' pdrinteascd cu o
grddind cu pomi roditori lang ea si alte lucruri care i se vor cu-
veni, o parte si jumdtate din altd parte cat i se va cuveni, cu un
loe intreg de moard ; de asemeni a patra parte din alt loe de moard
din satul Pereni din acelasi tinut ; o parte din satul Sangera din
acelasi tinut, care e impdrtit in patru. Partea Catrinei: jumdtate
din parea satului Sangera cu grddina cu pomi roditori i cat i se
va cuveni, jumatate din satul Molesti cu un loe de iaz i cu un loe
potrivit pentru stupdrit, in Tinutul Ldpusna. Jumdtate din satul
Condresti cu un loe intreg de moat* loe potrivit pentru stupdrit
eat va fi partea ei, in acelasi tinut ; toate acestea Bunt incluse in
foaia de zestre a ei, a patra parte din satul Sangera in acelasi tinut.
Partea Sinicdi, sora mai mica': in Tinutul Lpusna jumdtate din
satul Sdcdreni, un loe intreg de moard, grAdini cu pomi roditori
ate i se vor cuveni ; jumdtate din satul Molesti cu locuri de iaz
Cu un loe prielnic pentru stupdrit in acelasi tinut, jumdtate din
satul Condresti cu locuri prielnice pentru stupdrit cate i se vor
cuveni ; toate acestea au fost incluse in zestrea ei. A patra parte
din satul Sangera in acelasi tinut. Partea Mariei, sora mai mare,
satul intreg Briteni dupd hotdrnicire cu un loe intreg de moard, loe

www.dacoromanica.ro
248 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

potrivit pentru stuparit Cu pomi roditori In Tinutul Lapusna, ju-


mtatea unui loe de moara In satul Ciuciuleni pe 14111 Cogalnic cu o
parte din stepa, care i se cuvine potrivit zapisului s'i alt loe de moara,
numit Marzauca In acelasi tinut, dar cum aceste locuri de moara
In pricina pentru care Maria a Inceput s'a ceara dreptate judecatii,
caci daca le va castiga atunci fratii ei sa nu mai aiba pretentii asupra
partilor care i se cuvin din acele locuri de moara, iar daca In caz
contrar nu le va castiga, atunci nici ea nu va mai fi In drept sa
cear fratilor &di parte, nici cheltuelile pe care le va face cu pro-
cesul. A patra parte a satului Sangera din acelasi tinut, partea
Lupei, maritatd cu Hranacea ; jumatate din satul Tascani si a
patra parte a unui loe de iaz Cu 2 zapise ; aceasta parte i-a fost la-
sata de tatal ei Miron Hancul. Satul Intreg Bondesti cu locuri de iaz,
care Ice i-a fost dat de fratii ei la Imparteala. Partea Nastasiei,
maritatd cu Capitanul Nicolae Iacom: a treia parte a satului Saca-
reni cu un loe intreg de moat% si gradini cu pomi roditori cate i se vor
cuveni lui Iacom si pe care le stapaneste pe temeiul zapisului ce
i-a fost dat de socrul sau Miron Hancul la logodna fetei sale, in fata
oamenilor intrebuintati In acest scop ; de aceea potrivit zapisului
ce i-a fost dat atunci de tatal ei, ea are dreptul sa stapaneasca
toata aceasta avere, ca si locul de moara aratat mai sus, tiganii
ins raman pentruca au fost impartiti la socoteala in patru: Lupu,
Maria, Catrina si Sinica, afara de aceia care i se cuvin Lupei si
Nastasiei, maritata cu Capitanul Nicolae Iacom, pentruca pe
aceste dou surori le-a inzestrat insusi tata! lor Miron Hancul si a
dat fiecareia tiganii care ii apartineau. 44 suflete de tigani au fost
gasiti impreun Cu cei vanduti, ceea ce face In total 48, iar din
cei vanduti fiecare e pus la socoteala acelui frate de care a fost van-
dut acel sigan, de aceea se cuvine de partea fiecrui frate cate doua-
sprezece suflete. Partea lui Lupu: 1,Andronache si Vasilache, Cosma
tiganii vanduti de Lupu. 1, Tudora sotia lui Andronache vanduta
si ea. 1 fiu al lor de asemeni. 1, Ursu fiul Chimingerului de asemeni.
1, Paraschiva fata Chimingerului, pe care a avut-o dela sotia Intaia.
fiul Paraschivei de asemeni. 1/2, fiul Paraschivei care e socotit
drept jumatate de tigan. 1, Teodor Chifane burlac. 1, Marin tigan
btran. 1/2, fiul lui Eftimie Cizmarul care se gaseste la manastirea a-
priana. 1, fiul Istiniei, sora lui Teodor, frati din neamul apte lepe.
tigncile surorile lui Ioni1,4 Armancea Letia, care tigan este din

www.dacoromanica.ro
PA RTEA VI 249,

Iinutul de Miazd-zi al Basarabiei, numit Bugeac, in total 12,


doisprezece. Partea Mariei, sora mai mare : 1, Maria, fata lui Constan-
tin Costin vndut lui Vasile Abaza ; 2 fii ai ei deasemeni vnduti.
1, Mriuta, tiganc6, vndut lui Anastase Leiticanu. 1, 146riu. ta,
tiganca pe care au vandut-o ginerilui lor Upitanul Nicola e Iacom.
1/2, pe biat 1-au vndut de ase meni. 1, fiul lui Pacul vandut lui Nico-
lae Kogalniceanu. 1, Gafita fata Ileanei Babanase sosia unui tigan
din rdnAstirea GArbov6t. 1/2 fiul Gafitei. 1/2 fiul Kriutei fata lui
Murache. 1, Istinia, tiganc6, sora lui Toader, fratii apte lepe.
Catrina sora lui Toader Mogai. 1, exclus dintre cei vanduti cu 42 lei,
care i se cuvineau Mariei pentru intregirea sumei de 126 lei, dup
cum se arat6 in lista de judecat. 13, in total treisprezece. Partea
Catrinei: 1, fata lui Toader tefsdnit, vandut lui Vasile Potlog. 1,
fiul ei vndut tot lui Potlog. 1, Maria, sora lui Ursu, vndut. 2, fiii
Anghelinei, sora lui Mogai, vanduti lui Vasile Abaza. 1, Nicolae fiul
lui Marin. 1, Safta fata Tudorei. 1, fiul lui Ionit fiul lui tetnit.
1, fiul Istiniei, sora lui Toader Gratie din neamul apte Tepe. 1,
Tudora sora lui Mitache. 2, fiii ei, in total doisprezece. Partea Sinic6i:
tefania, vandut Stolnicului Toma Luca ; fiul ei vndut aceluimi
Luca. 1, fiul Mariei, sora lui Ursu, vandut lui Vasile Abaza. 1, Toader
Mogai vndut de Lupu HAncul tot lui Abaza. 1/2, fiul lui. 1, Anghe-
lina sora lui Mogai. 1, fiul ei. 1, Ionit fiul lui tef'nit6. 1, fiul lui,
v'andut de Maria, lui RAcanu. 1, fiul lui Nicolae, fiul lui Marin. 1,
Ionit fiul lui Furnic4. 1, M6riuta fata lui Murache. 1, Fiul Istiniei,
sora lui Toader Gratie din neamul apte Tepe. 12, in total doispre-
zece. 15 suflete de tigani, luati dela ei de d. Visternic Ionit
Kazimir, pe care au s-i ceard inapoi prin judecat, cu conditia
ca dacg Ii voi catiga, atunci tiganii acetia vor trebui s'd intre in
imprteala pomenit, fAcut Intre cei patru frati: Lupu, Maria
Catrina i Sinica. Tar din cei ase tigani fugan i se cuvine fiecdrui
frate ate un sigan i jumAtate, iar pentru 30 chile de grAu i 70
s'Arnant de matur, despre care surorile au ar6tat c acestea le-au
venit anul trecut de pe desetina din satul Sngera i fiecare chil6
de grAu e pretuitla 2 lei, iar sdinnta de rdtur5. la 1. leu, ceea
ce face in total 130 lei, se cuvine Catrinei i Sinic6i din toatd suma
58 lei, pentru patru boj i cloud vaci, iar lui Lupu 18 lei pentru
un cal, care vite le-a luat sora lor Maria printeo hotdrire
judeatoreasc6 a Mgriei Sale Domnului Ghica Voevod, iar vitele

www.dacoromanica.ro
260 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

acestea au fost pretuite de Vornicii de Poarta, iar din restul bani-


lor s se scad inainte de toate cheltuelile daca se va stabili ea au fost
racute pentru gasirea moiei Sangera, pe urma toate celelalte sa fie
impartite de asemeni fratete, dar dacd suma de bani aratata pri-
mita dela desetina anul trecut va fi neindesturatoare, atunci pen-
tru completarea ei EA se ja din desetina anului curent. Astfel, gasind
drept, am facut aceasta imprteald intre noi, prin care fiecare din
noi va avea s stapaneasc partea lui in linite i neturburat de ni-
meni. August ziva 4 anul 7271 (1763). Aceast copie este intocmai
eu vechile zapise. Marcu Sardarul.
IV. Noi, Alexandru Ioan Kallimah Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Tarii Moldovei. Fiji Ve! apitanului Lupu Hancul:
Mihail Hancul, loan Hancul i Ioni Hancul, care locuesc in tinu-
tul Orhei, pomeniti in prezentul hrisov al nostru, inteo jaloba pe
care ne-au inaintat-o, au aritat ca se trag din Bojen i c sunt
stranepotii lui Mihalcea I-Iancul, biv Sa'rdar ; de aceea, din respect
pentru originea lor i pentruca n'au plait niciodata biruri i n'au
indeplinit prestatie, au cerut permisiune milostiva ca s nu fie
supui la aceste masuri nici de acum inainte i s'a fie invredniciti
-de privilegii i miluiri Domneti, de care se bucura ceilali Boieri.
Dup cercetarea numitei lor jalobe, s'a stabilit in adevlr ca se
trag din Bojen i ea sunt stranepotii lui Mihalcea Hancul, biv
SArdar, precum adeveresc documentele pe care le au. De aceea,
luand in consideratie cererile petitionarilor i din respect pentru
originea lor, gsind-o dreapta, am hota'rit prin acest hrisov al no-
stru sa-i scutim de once bir care apartine Vistieriei, precum i de
toate drile i indatoririle pe care le indeplinesc ceilalti locuitori,
.de asemeni nici conducatorii numitului tinut nu sunt in drept sa-i
numeasca in delegatii, pentruca, atunci cand ar fi asemenea ne-
voie, asemenea insarcinari le va da Guvernul, in urma unor porunci
:speciale ale Domnului. Mara de aceasta, in ce privete veniturile
care i se cuvin Vistieriei, Ii scutim de plata desetinei asupra produ-
selor, dand fiecaruia din ei dreptul de a avea fara plata desetinei:
cinci stupi cu albine i cinci porci, Me plata gotinei cincizeci de
oi, vadraritului, cincizeci de vedre de vin, pentru aceste prod use,
ca o proprietate a lor, sa nu li se ja nici desetina, nici goOina, nici
v5drarit ; de asemeni fiecaruia din ei i se da dreptul sa aiba pentru
serviciu cate doi strini pe care i pot dobandi din alte stapaniri

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 251

-str6ine, care oameni Bunt scutiti i ei de once bir catre Vistierie,


-d6ri i indatoriri la care aunt impuvi ceilalti locuitori, vi au s fie
numai pentru folosinta lor casnica. Ca urmare, poruncim d-lor
Srdari ai Tinutului Orhei, precum i dreg6torilor vi altor slujbavi
-care se gsesc in slujb6, s indeplineasa intocmai tot ce s'a hot'drit
prin acest hrisov. Anul 1796 22 Iulie. A intrit Vel Visternicul, a
tradus intocmai din original: Kifalov.

91. Iamandi
Asesorul Colegial Ioan Iamandi, de 43 ani, Ispravnicul Tinu-
tului Orhei, cAgtorit cu fata Paharnicului Criste, Maria, are copii,
Vasil e, de 11 ani, Dimitrie, de 10 ani, stefan, de 2 ani, Matei, de 6
luni, vi fete: Roxandra, de 8 ani, vi Ana, de 6 ani. Sfdpanevte prin
cum prare in Tinutul Orhei moiile Mircevti, cu 150 sdteni gospo-
-dari, Pacureni, cu 110 gteni gospodari, prti din Cornevti vi Bo-
ceni, cu 24 sdteni gospodari, i in Tinutul Hotin moiile Cotla, prti
din Solonenca i Melenteuti, cu 150 steni gospodari, jiim6tate din
Movinetul, cu 50 steni gospodari, jumnate din IN deul, cu 32 steni
gosp odari, Zelena, cu 26 ateni gospodari, i rbaehi, cu 28 s'a"teni
gospodari, osebit 133 suflete de tigani verbi de ambe sexe. Vrul
s'du Vasile Iamandi, de 40 ani, fr grad, nu ocup slujb5., locuevte
In TinutulTighina. C6s6torit cu fata Stolnicului Ravcanu, Smaranda,
are fii: pe Nicolae, de 12 ani, Dimitrie, de 11 ani, i terdnache de
3 ani. Stdpnevte in Tinutul Tighina mc$ia cumprat. Srata, pe
-care sunt 137 gospodari, i in Tinutul Iai, prin movtenire, o parte
din movia Boroseni, cu 28 gteni gospodari. Spita neamului: Medel-
nicerul Iamandi, fiul su Ioni Iamandi Jitnicer, fiii acestuia: Va-
sile Stolnic vi Toma Vel Ban ; copiii celui dinti, Asesorul Colegial
vi al celui din urmA, Vasile, doveditorii de acum ai nobletei.
1. StrAmovul doveditorilor de noblete a avut intai rangul de Vel
Arma, precum se arafd in actul dela 15 Iunie 7213 (1705), pentru
pinntul care i-a fost druit de Nicolae, fiul Preotului Turca, vi din
porunca Domnitorului Racovit'd, dela 16 Noemvrie 7217 (1708), cu
privire la hotrnicirea pmntului pomenit ; apoi a avut rangul de
Vel Jitnicer, ceea ce se vede din hrisovul Domnitorului Nicolae
Alexandru Voevod, dela 20 Iulie 7220 (1712), pentru via care i-a fost
.d6ruit la Huma, apoi rangul de Clucer, precum reiese din actul

www.dacoromanica.ro
252 DOIERI3IEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

judecAtoresc dela 26 Noemvrie 7224 (1715), dela Arhiepiscopul Mol.


dovei i al Munteniei, dat cu privire la o pricin a lui Iamandi, i, in
sfrit,rangul de Medelnicer, precum se vede din documentul Domni-
torului Grigore loan Voevod, dela 29 August 7270 (1762), dat in leg6-
tur cu o pricin pentru o vie ; 2. Din acest document reiese c'd acest
Medelnicer a avut un fiu, pe Jitnicerul Ionit Iamandi ; 3. Din
documentul dela 8 Iunie 1775, isclit de cei trei frati Iamandi, cu
privire la averea pdrinteasc6 ce li se cuvine, reiese c Vasile i. Toma
Iamandi sunt fiii Jitnicerului Ionit' Iamandi, iar in documentul dela
17 Februarie 1794, al Domnitorului Mihail Sutzo, se vede c4 aceti
Vasile i. Toma sunt, in adevdr, frati i c' au avut rangurile de Stolnic,
iar ultimul din ei a fost pe urmi Vel Ban, ceea ce se vede din tran-
zactia dela 5 Septemvrie 1805, incheiat in legdtur cu pricina dintre
fiii acestui Ban i m'astirea Dolgeti, pentru o moie parinteasc6 ;
4. C dintre doveditori, Asesorul Colegial Ionit, e fiul Stolnicului
Vasile, iar v'rul lui, Vasile, e fiul lui Toma Iamandi, se vede:
a) din documentul judecgoresc dela 7 Februarie 1801, aprobat
de Domnitorul Ipsilanti, in leg6tur cu o pricia pentru o moie
i in care Ionit Iamandi e trecut ca fiul Stolnicului Vasile laman di,
b) in documentul dela 18 Noemvrie 1786, dat lui Toma lama ndi
de solda sa, printre copiii lor e trecut i fiul lor Vasile ; i 5. C' din-
tre doveditorii de acum Ionit Iamandi are gradul de Asesor Co-
legial, se vede din ucazul Senatului Ocarmuitor, dela 21 Mai 1818,
Nr. 13.239. Dup cercetarea diror dovezi, Comisiunea, care a func-
tionat in acest scop, gsind c'd dau dreptul la o noblete veche,
prin incheierea dad la 16 Noemvrie 1821, a hotkit ca Asesorul
Colegial Ioan i. Vasile Iamandi s fie trecuii, impreun6 cu neamul,
In partea VI-a a cdrtii genealogice, cel dinti pentru Tinutul
iar cel din urm pentru Tinutul Tighina.
Familie confirmat abia in 1849 i Inscris In partea I-a a cArt,ii
nobilimii cu vechimea din 1801.
Insemneiri.
Asesorul Colegial Iamandi a murit in 1827, la Chiinau 1). C..
Sion 2) coboard aceast familic din tlharul greco-bulgar Iamandi-
Balis ; nu este decat o prere.
Dosarul Nr. 316, 1849, 204 file. Arhivele Stat. din Chisin5u.
Arhondologia Moldovei. Iasi, 1892, p. 431.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 253

92. Krupenski

Consilierul Colegial Matei Krupenski, de 42 ani, Vice-Guver-


natorul Basarabiei, casatorit cu fata General-Maiorului Comneno,
Ecaterina, are fete: pe Maria, de 2 ani, i Eliza, de 8 luni, stapa-
nete In Tinutul Hotin moiile: Lamacinet locuita de 140 sateni
gospodari, Racintii sau Mihalcau, cu 120 familii de sateni, Corjauti,
Cu 160 familii de sateni, i moia nelocuita Cicicani. Toata aceasta
avere Ii partine prin cumparare i prin motenire. Consilierul Titu-
lar Teodor Krupenski, de 30 ani, nu ocupa slujba, locuete In oraul
Chiinau, necasatorit, stapanete in Tinutul Orhei 800 desetine
de pamant in satul Ialoveni, dobandite prin cumparare. Spita nea-
lui: Medelnicerul Sandul Krupenski, fiul sau Stolnicul Lupul Kru-
penski, fiul acestuia Vornicul Iordache Krupenski, i fiii acestuia:
Matei i Teodor Krupenski, doveditorii de acum ai nobletei: 1..
Doveditorii de noblete Matei i Teodor Krupenski ii incep genea-
logia dela strmoul Krupenski care a avut rangul de Uier, pre-
cum se vede din actul de cumparare dela 22 Noemvrie 7204 (1695),
pentru a patra parte din moia Modoeti, dobandita prin cumpa-
rare de fiii lui Krupenski, Timu i Vasile ; c rangul de Uier era
pe vremea aceea printre cele mai mari ranguri de-ale Divanului,
se arata in Descrierea Istorica a Moldovei a Printului Cantemir ;
Din alt act de cumparare din acelai an, Mai 28, se vede ea din fiii
pomeniti mai sus ai Uierului Krupenski, Vasile Krupenski a avut
rangul de Camara, dar daca a avut urmai i pe cine anume, atat
Vasile, cat i fratele lui Timu Krupenski, doveditorii nu pot ade-
veri in scris, din cauza imprejurrilor turburi din Moldova n'au
posibilitate s aiba legaturi cu Boierii Krupenski care se Oa
dincolo de Prut ; de aceea, tree la Medelnicerul Sandul Krupenski ;
Ca Sandul Krupenski a avut Intai rangul de Vel Jitnicer, iar pe
urma pe acela de Ve! Medelnicer, se arata in hrisoavele Domnitori-
lor Nicolae Alexandru Voevod, din anul 7219 (1711), i Ioan Teodor
Voevod, din anul 7267 (1759) ; 4. Lupul Krupenski, Ve! Stolnic, a
fost fiul Medelnicerului Sandul Krupenski. Aceasta se dovedete
prin hrisovul precedent al Domnitorului Ioan Teodor Voevod ;
5. Ca tatal doveditorilor de noblete, Vornicul Iordache Krupenski,
e fiul acestui Stolnic Lupul Krupenski, se dovedete prin actul de
cumparare dela 1 Octomvrie 7254 (1745) i dou hrisoave ale Dom-

www.dacoromanica.ro
254 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $I NISTRU

nitorilor Ghica Voevod, din anul 7256 (1748), si Matei Ghica Voe-
vod, dela 7 Decemvrie 7263 (1754), unde se vede c. mosia Feredieni
din Tinutul Harlu a fost cumprata de Stolnicul Lupul Krupenski ;
In actul judecnoresc al Divanului Moldovei din 1792, dat cu pri-
lejul pricinii pe care a avut-o Iordache Krupenski pentru mosia
artat Feredieni, se arat c6 Divanul, dup cercetarea documen-
telor prezentate de ctre el, a stabilit c aceasta mosie a fost cum-
pgrat de tata' lui Iordache Krupenski, adica Vel Stolnicul Lupul
Krupenski, iar c acest Iordache a avut, In adevr, rangul de Vor-
nic, se vede din actul de cumpArare, certificat de Divanul Moldo-
vei la 10 Iulie 1809, privitor la mosiile Fichisesti i Ialoveni i satele:-
Untesti, Mileti, Collcesti si Horzinesti din Tinutul Tutova ; 6. C
doveditorii de noblete Matei i Teodor Krupenski sunt fiii Vorni-
cului Iordache Krupenski, cu privire la cel dintAi adevereste un
document al Divanului, intrit la 22 Septemvrie 1813, cu privire
la imprtirea unei averi imobile Muta* filtre Matei Krupenski
Boierii Rosst i Mavrocordat, iar cu privire la cel de-al doilea, do-
cumentul dela 11 Octomvrie 1811, pentru hotrnicirea mosiei sale
mostenite Zamcioji, asezate in Tinutul Orhei ; 7. Ucazul Senatului
Ocarmuitor, dela 4 Decemvrie 1813, Nr.13.835, dat in urma Ucazului
Nominal al Maiesttii Sale Imperiale, pentru inaintarea Consilie-
rului de Curte Krupenski la gradul de Consilier Colegial ; 8. Ordinul
Guvernatorului Plenipotentiar Bahmetev c'tre Guvernul Regional,
cu artarea Inaltului ordin atre Senatul Ochmuitor, dat la 29'
Aprilie 1818, pentru Intrirea Consilierului Colegial Matei Kru-
penski In postul de Vice-Guvernator ; 9. Propunerea Senatorului
Kusnicov, dela 4 Iulie 1809, sub Nr. 2361, pentru numirea in func-
tiunea de vtori Logoft la Divan a lui Teodor Krupenski ; 10. Po-
runca Divanului Moldovei, dela 1 Aprilie 1812, pentru numirea lui
vtori Logort Teodor Krupenski ca Ispravnic In Tinutul Roman ;.
11. Chitanta eliberatl lui Teodor Krupenski dela al 2-lea Departa-.
ment al Guvernului Regional al Basarabiei, dela 26 Mai 1814, cu.
Nr. 2044, pentru perceperea sumei cuvenite pentru gradul de Con-.
silier Titular ; si 12. Inaltul Ucaz dela 21 Ianuarie 1820, cu Nr. 53,.
pentru numirea lui Krupenski, care se afl in serviciul Guverna-
torului Plenipotentiar, Cavaler al Ordinului Sf. Vladimir clasa a
IV-a. Dupd cercetarea actelor arAtate mai sus, prin care Matei
Teodor Krupenski si-au dovedit obarsia nobil din neam in,

www.dacoromanica.ro
PA RTE A VI 255,

neam pan6 acum, pentru 111. ani, Comisiunea, care a functionat


In acest scop, prin incheierea data la 25 Octomvrie 1821, recunos-
cAndu-i de nobili, a hot6rit s6 fie trecuti in partea VI-a a crtii
genealogice a nobililor, pe Consilierul Colegial Matei, pentru Tinu-
tul Hotin, iar pe Consilierul Titular Teodor Krupenski, pentru Ti-
nutul Orhei.
Lipsesc dela dosar toate actele sus artate dar.' de chitanta
pentru gradul de Consilier Titular, Nr. 2044, i Rescriptul pentru
Ordinul Sf. Vladimir, cl. IV, Nr. 53. Matei a fost confirmat post
mortem in 1857, iar Teodor In 1859.
Insemndri.
Polonezi romnizati in sec. XVII. Blazonul lor fiind identic ca
blazonul polonez Roza sau Poraj , unii cercetnori afirmau
ch" familia Krupenski se trage din Poraj, la 962, ambasadorul Boe-
miei in Polonia 1). Nu &Un ing in genealogia poloneg nici
Krupenski, al blazonului Poraj . P. M. Krupenski 2) releveag
faptul oh' In Boemia, lang4 Tplitz, exista castelul Krupke, blazo-
nul sgpat in piatr pe ruinile castelului, fiind acelai cu cel al fami-
liei Krupenski.
Andronache Krupenski e Uier in 1659 3). Fiul s4u, Vasilick
postelnic, dup pomelnicul din biserica din Feredieni (Boto-
ani), s'a insurat cu Domnita Roxandra, fiica lui Vasile Lupu-
Vodd i vkluva hatmanului Tinnq Hmelnitki, din Ucraina. Fiul
s'au, Sandu, medelnicer, a fost tata lui Lupu-stolnicul (1699
1772), ai cdrui nepoti, Matei (1775-1855) i Teodor (1787-1842),
sunt petitionarii de mai sus.
Matei a fost primul vice-guvernator al Basarabiei (1816-23),,
insurat cu Ecaterina (1796-1848), fiica generalului Hr. M. Com-
neno. Fiii lui Matei 4) : Gheorghe (1823-63), mareal de Hotin,,
tat1 It.-generalului Matei (1859-1920) ; i Nicolae (1822-92),
mareal provincial i ambelan, insurat cu Nadejda von Hintz.
N. Krupenski. Proiectul pentru restabilirea Arborelui Genealogic al fa-
miliei Krupenski. Iaqi, 1908.
Arhiva P. M. Krupenski (PavloVca-Hotin).
Din trecutul nostru, X, 1939, pp. 5-52.
Matei a mai avut trei fiice: printesa Maria G. Cantacuzino, printesa.
Eliza Dim. Sutzo i Sofia Alcibiade Arghiropol.

www.dacoromanica.ro
266 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

(1829-1911). Copiii lui Nicolae: Anatole (1850-1923), ministru


plenipotentiar in Norvegia, ambasador al Rusiei in Italia, maestru
al Curtii, insurat cu contesa L. Trianji ; Mihail (1851-1905), ma-
resal provincial si sambelan, insurat cu Ana N. Catargi (1852
1927), copiii lor: Nicolae, maresal de Hotin, Elena, domnisoard
de onoare ; si Pavel, diplomat ; Gheorghe (1857-1925), presedinte
al zemstvei provinciale ; Alexandru (1861-1939), maresal pro-
vincial, maestru al Curtii, conduator al partidului Centrului din
Basarabia, insurat cu Eufrosina A. Casso (1862-1915); Pavel,
sambelan i deputat al Dumei, insurat cu printesa M. A. Vacvacov ;
Vasile, ambasador al Rusiei in China si la Tokio.
Teodor Krupenski s'a csnorit cu printesa Smaranda D. Mo-
ruzi (1801-74), cu care a avut trei copii: Dimitrie (1834-78),
maresal, insurat cu Alexandrina Catargi (1846-1907); Eufrosina
(1835-1925), m'ritat cu printul P. Viazemski ; i Teodor (1837
94), creatorul i dictatorul partidului Grecesc din Basarabia.
Copiii lui Dimitrie: Smaranda, Gheorghe, sambelan i consilier
de stat efectiv, Dimitrie, ofiter de gard, Teodor, maresal, Ale-
xandru, sambelan si director al teatrelor imperiale, Sofia si Nico-
lae, deputat al Dumei.
Familie care a avut un rol important in destinele Basarabiei ;
mai told reprezentantii ei si-au fAcut studiile la colegii privilegiate
si au fost ofiteri ai gdrzii imperiale.

Documente.

Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Imp6ratul si Auto-


cratul Tuturor Rusilor, etc., etc., etc. Consilierului Nostru Titular,
aflat in personalul Guvernatorului Plenipotentiar, Krupenski.
Pentru recompensarea serviciului dv. zelos i sArguitor, c,ertificat
de Guvernatorul Plenipotentiar al Regiunii Basarabiei, v'am con-
ferit Atotmilostiv prin Ucazul dela 20 Ianuarie 1820, dat Capitulu-
lui, Cavaler al Ordinului Sfntul Vladimir clasa a patra. Am po
runcit s iscleascg. pentru certificare acest Ucaz, s-1 int-
reasa. cu pecetea Ordinului i s va' transmit insignele Ordinului,
Capitulului Ordinelor Imperiale. Rosienesti. Dat in S.-Petersburg,
la 21 Ianuarie 1820. Au iscAlit originalul: Cancelar al Ordinelor
Imperiale Rosienesti, Nar'askin ; Vistier KrAjanovski.

www.dacoromanica.ro
PARTEA vi 257

Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Alexandru I, Imp6ratul i Au-


tocratul Tuturor Ruilor, etc., etc. etc. Consilierului Nostru Titular
Krupenski. Pentru recompensarea serviciului dv. zelos, activitatea
deosebit pentru 8tArpirea ciumei, care a fost in Regiunea Basara-
biei, i care a fost certificat de loctditorul Guvernatorului Pleni-
potentiar de acolo, v'am conferit Atotmilostiv, prin Ucazul dela 3
Ianuarie 1822, dat Capitulului, Cavaler al Ordinului Sfnta Ana
clasa a III-a. Am poruncit s iscleasc6 pentru certificare
acest Ucaz, s6-1 Intreascd cu pecetea Ordinului i s'a" v6 trans-
mit insignele Ordinului, Capitulului Ordinelor Imperiale Ro-
sieneti. Dat In S.-Petersburg, la 31 Ianuarie 1822. Au isc6lit
originalul: Cancelar al Ordinelor Imperiale Rosieneti NarAkin,
Mare Maestru de Ceremonii al Ordinelor Imperiale Rosienesti
Kologrivov i Vistier al Ordinelor Imperiale Rosieneti Kr-
j anovski.
Propunere a Guvernatorului Plenipotentiar al Basarabiei,
General de Infanterie Alexe Nicolaevici Bahmetev. Stimate Dom-
nule Conte Carol Vasilievici 1), Consilierul Titular Tebdor Kru-
penski, aflandu-se in serviciul Maiestatii Sale Imperiale dela intra-
rea Trupelor Rosieneti in Principatul Moldovei i al Munteniei, a
ocupat aici diferite functiuni i a indeplinit insrcindri speciale,
care cereau cunotinte deosebite, spirit expeditiv i activ. Dup
alipirea Regiunii Basarabiei la Rusia, d-1 Krupenski, obtinnd
supuenia Rosieneasc, a fost numit Sardar sau Ispravnic PAman-
tean al Tinutului Orhei i, In sfarit, dup retragerea din aceast
functiune, a fost detaat In statul ce mi se cuvine in calitate de
Guvernator Plenipotentiar. Aptitudinile acestui funcionar, care,
pe MO limbile Rosi.eneasc6 i Moldoveneascd, cunoate i limbile
Greac, German6 i Francez, i-au dat putinta s5. fie Intrebuintat
la diferite ocupatiuni, in care a dovedit o reuit'a" perfect i a in-
drepftit In totul Increderea Conducerii. Dnd dreptate serviciului
excelent i muncii Consilierului Titular Krupenski, le consider
demne de atentia Atotmilostiv6 a Maiestdtii Sale Imperiale, i ca
urmare am onoarea a cere ocrotirea Excelentei Voastre spre a soli-
cita s'a" fie distins cu Ordinul Sf. Vladimir clasa a IV-a i, afar de
aceasta, d-1 Krupenski ss fie mutat la Colegiul Afacerilor StrAine.

1) Nesselrode.

17

www.dacoromanica.ro
268 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Cu disting stima 0 perfect devotament, am onoarea a fi, Stimate


Domn, al Excelentei Voastre supus servitor A. Bahmetev.
Chitanta. In urma Ucazului Maiestatii Sale Imperiale,
Domnului Consilier Titular Teodor Krupenski, aratandu-se a
suma care se cuvenea dela d-sa Vistieriei pentru inaintarea la
gradul de acum, impreuna cu celelalte dari, a fost achitata 0
inscrisa la venit dupa destinatie la al 2-lea Departament al Guyer-
nului Regional al Basarabiei, drept care prezenta i-a fost eliberata
cu iscalitura 0 pecete. Orapil Chi0nau. 26 Mai 1814. Au isclit:
Baota Spatar, Consilier Lugovinski i Secretar Ovsianitki.
Atestat. In timp ce am carmuit din Inalta dorinta
Principatele Moldova 0 Muntenia, in calitate de Preedinte la
Divanuri, din observarile mele am remarcat cu placere &A prezen-
tatorul acestuia, d-1 Teodor Krupenski, Sardar al tinutului Chi-
0nau, fiind numit de Divanul Principatului Moldovei, cu apro-
barea mea, Ispravnic in linutul Roman, dela inceputul anului
In curs, a dovedit o adevarata sarguint i activitate in indeplinirea
acestei functiuni, atat in ce prive0e conducerea pamanteana, cat
0 in satisfacerea nevoilor militare. Pentru certificarea acestora
i-am eliberat prezentul, la parasirea calitatii de Preedinte in
Divanuri, pe temeiul tratatului incheiat de Imperiul Rosienesc
cu Poarta Otomana. In Mohilu pe Nistru. 29 Noemvrie 1812,
Nr. 721. Al Maiestatii Sale Imperiale, Atotmilostivul meu Imprat,
Consilier Privet Efectiv, Senator i Cavaler al Ordinelor: Sf.
Alexandru Nevski, S. Kneaz Vladimir clasa I-a mare Cruce,
Sf. Mare Mucenic i Purtator de biruintA Gheorghe clasa a III-a i
Sf. Ana clasa I-a, V. Milwvici.
Atestat. Dupa incheierea pcii de catre Statul Rosienesc
cu Poarta Otomana', la inapoierea mea din Muntenia cu Corpul 4
al Armatei de Dunare 0 cu Divizia 16 de infanterie, 0 trecand cu
trupele prin Moldova, in tinutul Roman, am gasit la conducerea
acestuia pe d-1 Boier al doilea Logofat Teodor Krupenski, am
vazut din partea sa o deosebita ravna 0 activitate, satisfacand
trupele in toate de cate aveau nevoie ; mai mult, eu i toate gradele
de sub comanda mea, am fost foarte multumiti ca in ziva cand
trebuia sa trecem raurile Moldova 0 Siret, ploile 0 inundatiile
grozave au dus toate podurile plutitoare, dar el prin sarguinta 0
expeditivitatea sa, reparndu-le inteo zi toate, a cautat sa treaca

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 259

trupele f6r6 nicio greutate sau oprire, pe cnd f6r6 astfel de acti-
vitate a lui ar fi putut s6 intArzie o s6pt6mAn6 ; afar6 de aceasta,
a satisf6cut trupele cu alimente proprii. Neputnd s6-1 rgspl6tesc.
pentru toate acestea in alt mod, gsesc o datorie sfnt6 a mea fig
multumesc d-lui Krupenski si s6 certific prin aceasta deosebitul
lui zel si sArguinta dovedite trupelor MaiestAtii Sale Imperiale-
In orasul Roman, 19 August 1812. Nr. 1.99. Al Maiestatii Sale
Imperiale, Atotmilostivul meu Imparat, General-Maior de Armat5,
Comandant al Corpului 4 al Armatei de Dunre si al Diviziei 16
de Infanterie si Cavaler al Ordinelor Sf. Ana clasa I-a impodobit6
Cu diamante, Sf. Kneaz Vladimir clasa II-a mare Cruce, Sf. Mare
Mucenic si Purt6tor de biruint6 Gheorghe clasa III-a si al spadei
de aur impodobit cu diamante cu inscriptia pentru vitejie si
Comandor al marii Cruci si Sf. loan din Ierusalem, Bulatov.
Certificat. Domnului Ispravnic al Romanului al doilea
Logof6t Teodor Krupenski c6, cu prilejul trecerii prin tinutul
Roman a corpului de avangard6 ce mi-a fost incredintat, d-1 Kru-
penski ajutnd trupele Maiestlii Sale Imperiale, le-a fcut toate
inlesnirile, pentru care rvn6 si sprijin, dat trupelor, gsese de a
mea datorie s6-i marturisesc d-lui Krupenski recunostinta mea
perfect:6, ceea ce certific pe bun6 dreptate. Targul Roman, 1 August
1812, Nr. 768. Al Maiestlii Sale Imperiale Atotmilostivul meu
Imparat, Locotenent-General de Armat6, Comandant al Diviziei
a 6-a de Cavalerie si al Corpului de avangard6 al Armatei de
Dunre si Cavaler al diferitelor Ordine, Voinov.
Document, dat d-lui Consilier Titular Teodor Kru-
penski de Smaranda VArnav si sotul ei, Vornicul Andronache Donici,
pentru sts6pAnirea de veci a mosiei Ialoveni. Subsemnata Vorni-
ceasd Smaranda VArnav, sotia Vornicului Andronache Donici, fac
cunoscut prin aceasta c6 dincolo de 11111 Prut, in Tinutul Orhei,
avnd dou6 p6rti de mosie cu un sat si Cu tot venitul din com-
punerea intreag6 a mosiei Ialoveni, pe care le-am dobAndit printeo
tranzactie incheiat cu fratele meu mai mare, Sp6tarul loan
VArnav, care dup6 moartea Orintilor nostri a r6mas tutorul
intregii averi mobile si imobile si care, intelegAndu-se Cu ceilalti
frati si surori, ca si mine, mi-a dat in schimbul partilor de mosii
si tiganilor, care mi se cuveneau cu dreptul mostenirii din mosiile
VArn6vesti si Buhusesti din Tinutul Hotin, de asemeni si In locul
17*

www.dacoromanica.ro
260 BOIERIBIEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

acelora ce mi se cuveneau dup6 alte rude, cele dou pArti descrise


mai sus cu satul si cu tot venitul din compunerea intreaga a mosiei
Ialoveni din Tinutul Orhei, exceptAnd a treia parte rAzeseascA din
lntreaga compunere a Ialovenilor, precum reiese amAnuntit din
tranzactia de pace, incheiatA intre noi la 1. Iunie a anului in curs,
eu, impreunA cu sotul meu Vornicul Andronache Donici, am
schimbat de veci cu d. Consilier Titular Teodor Krupenski acele
pArti, cu un han nou compus din trei oddi si o pivnit de piatr cu
toate slujbele, situat in orasul HArlAu pe strada mare, precum
si cu un loe de prAvAlii potrivit continutului hArtiilor, precum si
sapte pogoane si jumAtate de vie si grAdinA cu pomi roditori
pe rod si mai ales un loe de grAdinA la Cotnari din Tinutul
HArlAu, tot potrivit continutului hArtiei. Toate acestea sunt date
In stApAnirea mea impreunA cu toate actele; de asemeni i-am
inmAnat d-lui Krupenski, impreunA cu actele mosiei, si toate
celelalte acte care pot sA serveascA drept dovezi asupra celor dourt
pArti din mosia Ialoveni, precum si acest act cu consimtAmAntul
sotului meu II dau pentru intArirea in proprietatea mea a acelei
mosii potrivit legilor ; de aceea de acum inainte si in vecii vecilor,
el, Krupenski, si mostenitorii lui, neturburati vor stApAni in
liniste cele dou pArti impreunA cu satul din mosia Ialoveni;
pentru incredintare, iscalim arnAndoi cu 'nand' proprie cu aplicarea
pecetei noastre si pentru aceeasi adeverire am rugat si pe a4i
martori din Boierii localnici, de asemeni si Guvernul ; in care scop
s'au Meta douA exemplare corespunzAtoare, din care unul a primit
d. Consilier Titular Krupenski, iar altul am iscAlit noi: Smaranda
VArnav Vorniceas6 si Andronache Donici Vornic, sotul ei, am
iscAlit in urma rugAmintii si cu consimtAmAntul sotiei mele. 20
Decemvrie 1817, Iasi. Departamentul Afacerilor Strdine. Acest
contract de schimb, dup ce a fost cercetat, s'a dovedit CA a fost
intocmit cu consimtAmAntul arnAnduror pArtilor ; de aceea, se
adevereste cu iscAliturile noastre si cu aplicarea pecetelor Depar-
tamentului. Iasi, 14 Februarie 1818. Costache Sutzo SpAtar,
Iordache Leon si CAminarul Iordache Giurgea. A tradus VAlmaciul
Sfatului Suprem al Basarabiei, Polizov.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 261

93. Mavro din

Dimitrie Toader, fiul lui Mavrodin, de 35 ani, fr grad, nu


ocup slujIA, locueste In Tinutul Orhei, c'sstorit cu fata 'ft.trarului
Vulut, Ecaterina, are copii, fete: Maria, de 7 ani, Profira, de 3
ani, si Ancuta, de 1 an. Stapaneste prin mostenire in Tinutul Orhei,
satul Miliseni, 300 fAlci de pgm'ant, pe care se Osesc 5 familii
de s'teni si 2 suflete ligani verbi. Manolache Toader, fiul lui Ma-
vrodin, de 23 ani, nu ocup slujb', locueste In Tinutu/ Orhei,
necatorit, sfpaneste In acelasi sat Miliseni 68 falci de Ornant.
Iancu Toader, fiul lui Mavrodin, de 20 ani, nu ocup6 slujb4,
locueste in Tinutul Orhei, nec'gtorit, n'are t'rani nici sate. Spita
neamului: Dimitrie Mavrodin Vel Paharnic, fiul su stefan vtori
Paharnic, fiul acestuia Toader Mavrodin, si fiii acestuia: Dimitrie,
Manole si Iancu, doveditorii de acum ai nobletei. Doveditorii au
prezentat la Comisiune: 1. Un document dela Domnitorul Constantin
Nicolae Voevod, In care se aratA ca Dimitrie Mavrodin, socrul
Ve! Logortului Darie Donici, a fost Visternic ; 2. Porunca Dom-
neasc6 dela 15 Mai 7216 (1708), c6tre autoritAtile pmntene, ca
patru oameni care apartin Ve! Paharnicului Dimitrie Mavrodin,
sd nu fie supusi la nicio Indatorire ; 3. Un document dela 12 Iunie
7274 (1766), prin care Vel Paharnicul Dimitrie Mavrodin Isi imparte
mosiile intre fiul sAu stefan si fatale' sale Smaranda si Tudorita ;
4. Un act dela 10 Octomvrie 7238 (1729), certificat de Boieri
strAini si In care se arat c tefan si sora lui, Tudorita, copiii VeI
Paharnicului Dimitrie Mavrodin, si-au vandut satul Nemerguca,
asezat In Tinutul Soroca ; 5. Un act dela Domnitorul Mihail Sutzo
Voevod, dela 9 Iulie 1793, in care stefan Mavrodin e trecut in
rangul de vtori Paharnic ; 6. Un certificat al fostului Vel Ban
Manolache Donici, dela 22 Aprilie 1796, dat lui Toader Mavrodin
si din care se vede c'd e fiul lui vtori Paharnic tef an Mavrodin si
nepotul Visternicului Mavrodin ; 7. Documentul Domnitorului
Alexandru Sutzo Voevod, dela 12 Noemvrie 1801, c Toader Ma-
vrodin, fiul lui vtori Paharnic stefan, are un rang de noblete,
pentru care fapt li d dreptul s" fac6 oarecare exceptie in ce pri-
vete articolele de rascumparare ; 8. Un act dela Comitetul Provi-
zoriu al Basarabiei, dela 20 Iunie 1817, din care reiese c6 Dimitrie,
Manole i Iancu Mavrodin sunt fiii lui Toader Mavrodin, nepoIii

www.dacoromanica.ro
262 BOIERIMEA DIOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

lui Stefan Mavrodin care a fost vtori Paharnic. Dupa cercetarea


dovezilor aratate, Comisiunea, care a functionat pentru exami-
narea documentelor privitoare la noblete, gasind c neamul Mavro-
dinilor e ascendent in ce privete nobletea cu peste 100 ani,
prin incheierea data la 26 Martie 1821, a hotarit ca numitii Dimi-
trie, Manole i Iancu sa fie trecuti In partea VI-a a crtii genealo-
gice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Lipsesc dela dosar zapisul dela 10 Octomvrie 7238 (1729),
hrisovul dela Sutzo-Voda dela 9 Iulie 1793 i foaia Comitetului
Provizoriu al Basarabiei dela 20 Iunie 1817.
Insemneiri.
Romani din Moldova.
Documente.
Domnilor Boieri i altd slujbai care se ocupa de dregatorii,
care au ieit pe ispisoace in tinutul Carligatura, despre cei patru
oameni care se and la d. Dimitrie, biv Vel Paharnic de Munte, i
anume: Gheorghe i Ion Vacaru, Grigore Pugaru i Stefan Pugaru,
sa-i lasati liberi in toate privintele, pentruca au i fost exclui
.din cartea Vistieriei, dar daca afara. de ei se vor gasi alti oameni,
sa' luati seama la ei, de asemeni s'a i tiparit prin recensaminte
sa nu luald dela ei; anul 7216 (1708) Mai ziva 15.
Actul de partaj al raposatului Dimitrie Mavrodin, biv
ATel Paharnic, intre fiii sai, prin care i-au Imprit moiile in anul
7254 (1746) Iulie ziva 12, partea lui Stefan, satul intreg Staneni
In Soroca i jumatate de moie Vaprava tot in Soroca. Partea
Smarandei Logofatese a raposatului Darie Donici, care a fost Ve!
Logan, satul intreg Vadova In Soroca, a patra parte din satul
Friteni in Tinutul Carligatura. Partea Tudoritei, sotia Postelnicului
Grigora Hancul, satul intreg Nemerauca in Soroca. Intru cat
tefan Mavrodin are pamant dela Mavrodin Paharnicul i s'au
impartit in fata mea, in cazul and uneia din parti i-ar lipsi ceva,
ar pierde toti, iar daca s'ar adaoga, ar trebui sa se imparta. Pe
original au iscalit Sturdza Vel Logort, loan Donici i stefan
Mavrodin.
Confirm prin acest certificat, pe care-1 dan lui Toader
Mavrodin, fiul lui stefan Mavrodin, biv vtori Paharnic, ca, atat

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 263

tatal sau, cat si el, n'au plait pana aeum biruri sau alte dari de-ale
pamantului, fiind de familie Boiereasca i ruda cu noi prin Vister-
nicul Mavrodin, pentru care Incredintare Ii dau acest certificat. 22
Aprilie 1796. Pe original a iscalit Manolache Donici, Ban.
Al doilea Departament al Regiunii Basarabiei. La cererea
inaintata la acest Departament de &Are Dimitrie Mavrodin din
tinutul Orhei satul Milieni, ca e ruda cu familia Boierilor Donici,
prin care cere sa i se dea voie sa aib privilegiul pe care 1-a avut
si fatal sau. Intru cat dupa cercetarea de &are acest Departament a
hrisovului prezentat de petitionar dela Domnul Moldovei Alexandru
Sutzo Voevod, dela 12 Noemvrie 1801, din care se vede ea Toader
Mavrodin, feciorul lui stefan Mavrodin biv Paharnic, a fost rud
cu tot neamul Boierilor Donici prin Visternieul Mavrodin, i potrivit
certificatelor pe care le are dela unii din Boierii Donici, ca petitio-
narul e in adevar feciorul lui Toader Mavrodin i ca pentru aceasta
urmeaza un act mai sus aratat dela fostul Guvern, cu privire la
scutirea lui de toate, dovedeste de asemeni ca petitionarul este
ruda cu tot neamul Boierilor Donici, si de aceea se confirma tuturor
ca petitionarul sa nu fie intrebuintat pentru niciun f el de slujba
sa nu fie suparat cu nimio din partea d-lor Sardari si a altor
functionari civili, numii pentru indeplinirea poruncilor. Dar daca
va dovedi nevoie pentru indeplinirea vreunui serviciu, va fi numit
printr'o hartie anume a acestui Departament, iar ca sa fie linistit
lntru totul i neturburat pentru indeplinirea indatoririlor de alt
ordin, i se da acest act deschis cu iscalitura Sfetnicilor aeestui
Departament i cu aplicarea pecetei oficiale. Chisinau, 9 Mai 1814.
Nr. 346. Au iscalit originalul Basota Spatar, Bucsnescu
de birou Cruglovan. A tradus Secretarul Gubernial Dobrowolski.
Noi, Alexandru Nicolae Sutzo Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Tarii Moldovei. Toader Mavrodin, fecior lui stefan
Mavrodin, ce a fost vtori Paharnic, ce se Oa cu locuinta In
tinutul Orheiului, prin jaloba ce a dat catre Domnia mea a aratat
.ca el se trage din neam Boieresc, i toate celelalte ale sale rudenii
se afla in randuiala i cinste de Boierii, numai el ramanand sea-
patat n'a putut lua niciun nume, dar suparat cu vreo cerere de
dajdie pana acuin n'a fost. i a facut rugaminte ca, dup ran-
duiala neamului sau, sa facem Domnia mea mil ca sa nu
fie suparat cu vreo cerere de dajdie i s fie cuprins i cu slujbele

www.dacoromanica.ro
264 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

rusumaturi. CAruia f5andu-i-se cercetare de altre d. Boieri oran-


duiti de care Domnia mea cerceatori, s'a aflat CA, In adevAr,
este neam de Boier dup cum s'a adeverit i dinteo mrturie a
d-sale SpAtarului Manolache Donici, dela 22 Septemvrie 1796, fiind
atuncea Vel Ban, prin care arata ca. numitul Toader Mavrodin este
Cu adevdrat feciorul lui stefan Mavrodin, ce-a fost vtori Paharnic,
si este rudenie Cu tot neamul Boieresc al Donicestilor de pe Vister-
nicul Mavrodin i c i se cade a fi cuprins Cu mild cu dansul,
hotrim ca In toat vreme s fie scutit i ap6rat nesup6rAndu-se
nici Cu o cerere de (15j die cum nici cu alte sarcini, ra'mannd dea-
pururea In pace si In odihn, ca unul ce se trage din neamul Boie-
resc, cum nici de d. Dreg6tori iargsi s6 nu fie sup6rat la vreo
porunc. i la slujbele Vistieriei rusumaturi s" aib a scuti una sut6
stupi i porci de desetind, aceste bucate fiind drepte ale sale sa
nu v6 supere cu vreo cerere de plata. i poruncim Domnia mea
d-lor Srdari de Orheiu, cum si slujbasilor deseatnici si altor servi-
tori ce veti fi rAnduiti cu once fel de porunci, cu toldi s avetd a
urma intocmai, precum mai sus s* hotArAste. 12 Noemvrie 1801.
Vel Visternic. A tradus Secretarul Gubernial Dobrowolski.

94. Millo
Consilierul de Curte Iordache loan, fiul lui Millo, de 62 ani,
in retragere, locueste In Tinutul Orhei. Vaduv, are doi fii aratati
la articole separate si fete: Profira, de 25 ani, maritata cu Consi-
lierul Titular Petre Beluha-Kohanovski, si Maria, de 23 ani, mari-
tata cu Consilierul Colegial Eichfeld. Stpaneste In Tinutul Orhei
moiile Paharniceni i Piatra, cu 100 curti de steni, Dascova i o
parte din Putantei i Morozeni, cu 200 curti de gteni, si in Tinutul
Hotin mosia Zelena i Citpicui, cu 30 locuitori, osebit 20 familii
de tigani serbi. Fiji Secretarul Gubernial Constantin, de 24
ani 1), nu ocupa slujbA, locueste in Tinutul Orhei, necasatorit.
Vasile, de 22 ani, fdr grad, face serviciu la Cancelaria Guverna-
torului Plenipotentiar, necgsgtorit. Din averea arAtata mai sus,
tatAl le-a cedat moiile Dascova i Piatra. Spita neamului: Matei
Millo Cmras, fiul sAu Ioan Millo SpAtar, fiul acestuia, dovedi-

1) Mort in 1849, la ChiOnu.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 265

torul actual de noblete, Consilierul de Curte Iordache Millo. 1. C6


Spdtarul loan Millo e tatl doveditorului, a prezentat un testa-
ment dela 20 Martie 1797 i un act judecgtoresc dela Divanul Mol-
dovei, dela 28 Mai 1789, pe cand doveditorul era imputernicit
din partea tatlui su inteo pricin i nand avea rangul de treti
Logort. 2. C5 doveditorul a avut rangul de Ban, a prezentat o
porunch a Domnitorului Alexandru Moruzi, dela 15 Iunie 1803, cu
privire la numirea lui ca Ispravnic in Tinutul Roman i in care e
trecut ca Vel Ban, i o porunc6 a Divanului Moldovei cu privire la
numirea lui Millo tot ca Ispravnic in Tinutul Soroca. Afar de
aceasta, doveditorul, Consilierul de Curte Millo, a argtat c, Cm-
raul Matei Millo, care a sosit intaiul in Moldova, e bunicul su,
iar Sptarul loan Millo, e tatl au. Dup cercetarea acestor dovezi,
Comisiunea pentru examinarea documentelor privitoare la noblete,
gsind nobletea lui Millo ascendent cu 100 ani, prin Incheierea
dat la 28 Martie 1821, a hotrit sa fie trecut, impreun cu neamul,
in partea VI-a a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.
Lipsete dela dosar actul dela 28 Mai 1789. Neconfirmat.
Insemnetri.
Dup unii 1) francezi romanizati 2). La Morozeni e inmormantat
Iordache, petitionarul, decedat in 1828, in vrst de 63 ani (P),
fiica sa, Maria, decedat la 13 Septemvrie 1855, in vrst. de 55
ani (P), mritat cu loan I. Eichfeld (t 1828), ober-berghaupt-
mann, apoi cu It. Teodor C. Faezy (1799-1883) 3) ; poetul
P*in ii dedic6 versuri 4).
Documente.
I. Vel Logortul Nicolae Rosst ne-a adus ia Mitropolie acest
testament, impreun cu copia scris inc pe nand era in viat
Sptarul Enacache Millo, care a fost indreptat de el i transcris
de pe aceeai copie, i afar de aceasta pentru incredintare ara
vzut o scrisoare a Sptresei Safta, din anul 1797 Martie 19,
0. Lecca. Familiile boierefti romkne. Bucureti, 1911, S. 92.
A. Gorovei. Artistul M. Millo. Analele Academiei Rom. Bucure0i,
1932.
Arhiva M. i V. Catargi (Chiindu).
) Din trecutul nostru, Nr. 36-39, 1936, p. 118.

www.dacoromanica.ro
266 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

scrisa catre d. Logofat, ca dupa ce va Indrepta testamentul sa-1


trimita cat mai repede, pentruca Spatarul se afla greu bolnav
i e slab de tot ; vazand testamentul i gasindu-1 asemanator In
totul i fara greseli cu copia Indreptata, 1-am Intarit cu iscalitura sa.
Iacob Mitropolit al Moldovei. Vazandu-se Impovrat de ani si
fiind aproape de Indeplinirea legilor naturii i pentru trecerea
noastra din aceasta lume desartd, implinind indatorirea noastra
parinteasca, am gasit ea e bine sa ne oranduim intai casa si ca
s facem 1inite i armonie intre copiii i mostenitorii nostri pe
care ni i-a daruit Dumnezeu, avand Inca constiinta sanatoas
perfecta, ne-am inteles amandoi ca toata averea noastra, atat
cea luata' zestre, cat i cea cumparata, s'o impartim Intre fiii
fetele noastre precum am vrut i, cu toate ca legile pozitive glasuesc,
ea cine are mai mult de patru copii s le dea jurnatate din
averea lui, dar noi am dat mai mult i ne-am lasat noua i pentru
pomenirea sufletelor noastre o parte egala cu aceea a copiilor
nostri, socotindu-ne si pe noi in numarul lor, precum se arata
mai lmurit mai jos, si cu binecuvantarea noastra lsam fiului
nostru mai mare Matei in stapanirea lui proprie mosiile Budesti
si Zamcioji asezate In tinutul Orhei si-i poruncim sa se multi"-
measca cu aceasta, pentruca pe bun dreptate si pe temeiul unor
-drepturi sfinte, pentruc ne-a facut multe neplaceri care Stint
unoscute la toata lumea, dei ar fi trebuit sa-1 lipsim de once
drept de mostenire, ne-am milostivit ca niste p'rinti si-i lasam
aceste mosii i binecuvntarea noastra ; daca insa, contrar astep-
tarilor noastre, s'ar ridica impotriva acestei hotariri a noastre
ar vrea sa turbure pe fratii sai i n'ar urma acest testament, atunci
s'a n'aiba parte de binecuvantarea noastra parinteasca. Fiului
nostru Iordache ii dam moiile Bogdanesti i Selistea Giurgelesti
asezate In tinutul Roman si unde locueste i afara de aceasta
mai dam un helesteu asezat In Thrgul Frumos. Fiului nostru Andrei
li dam moii1e Merecesti i Cosmesti asezate in tinutul Roman si
jumtate de pod peste raid Siret i hotarim ca el, din venitul pe
care are sa-1 primeasca dela acest pod, sa dea cate 250 lei anual
fetei noastre Caterina, precum despre aceasta se va vorbi la locul
sat'. Fiului nostru mai mic Ioan ii dam mosia cheia, unde este
domiciliul nostru permanent, asezata in tinutul Roman, cu toate
lucrurile din casa i jumtate din podul de peste Siret, care se

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 267

gsete pe mo0a Scheia, fr rnalul care se 06 pe mo0a Merece0i


i care a fost dat fiului nostru Andrei ; ii ddm de asemeni 10 pogoane
-de vie aqezate In Odobeqti poruncim lui Joan ca, din venitul
pe care-I va primi dela pod, s dea fetei noastre Caterina cate
250 lei anual ; i pentruc acest fiu al nostru loan va stdpani mo0a
unde se gsete domiciliul nostru permanent, hotrlm ca toate
-datoriile care s'ar afla dui:4 moartea noastr s le plteasc6 singur,
lr s turbure cu nimio pe alti copii ai notri. Fetei noastre Maria
li d'm mo0ile Ciocarle0i si Boreti aezate In tinutul Vaslui i
mo0a Chimari apzat In tinutul Ia0, 6 pogoane de vie aezate
In orogara din tinutul Ia0, diamante, argintrie i altele dui:4
-cum se spune In foaia de zestre i i s'a dat in intregime la mriti.
Fetei noastre Zoita Ii dam mo0ile Piticeni i Caraomleti aezate
in tinutul Roman 0 mo0a Vacuti din tinutul Orhei, 8 pogoane
-de vie aezate in orogara din tdnutul Ia0, diamante, argintrie,
vite, armuri i alte lucruri aratate In foaia de zestre i care i-au
fost date la mriti 0 mai rmane drn 12 perechi de cutite
linguri de argint i dou sfenice de argint. Fetei noastre Cate-
rina, din cauza hotririi sale nestrmutate de a 1%1-lane toat*
viata fata i s nu se mrite, nu-i dam mo0e, Intru cat nu se crede
In stare de a o putea conduce 0 a avea foloase din venituri, de
aceea ca s aib unde locui i s fie lini0it, o lsrn In casa noastr
In care are drept s locuiasc dup placul ei in odile de sus sau
de jos 0 dup moartea noastr nimeni nu este in drept s'o sileasc6
s iasd din casil, dar Loath' viata sa e liber s locuiasc In once
odi li va veni pofta, precum s'a spus mai sus ; afar de aceasta
poruncim fiului nostru Ioan ca s'o intretin In toat lini0ea,
potrivit sexului ei i cu pstrarea cinstei ei, hotrlm pentru tot
timpul vietii ei cat va voi Dumnezeu s i-o prelungeasck a primi
-cate 500 lei anual din venitul podului aezat peste raid Siret, i
.anume: 250 lei are s primeasc6 dela fiul nostru Andrei de pe
malul care a fost dat In stpanirea lui, iar 250 lei dela fiul nostru
Ioan pentru alt mal care a fost dat in stpanirea lui, precum s'a
spus mai sus, care bani au s dea tot timpul vietii ei, fr vreun
pretext din partea lor, adic6 dei podul aOela n'ar funciona sau
ar fi rupt sau dac vremea ar schimba imprejurkile de acum,
intr'un cuvant once s'ar intampla s i se plteascA anual In Intre-
gime 0 exact precum am lrnurit mai sus, Ii mai drn 0 200 oi,

www.dacoromanica.ro
268 BOIERIMEA 31OLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

200 stupi, 10 vaci, un plug cu boi i peste toate acestea lasam


administrator i tutor pe fiul nostru Iordache i in mainile lui
lasrn toate acestea, precum i banii pe care are sa-i primeasca,
i el trebue dea tot ce-i va trebui pentru viata i trebue si-i
dea socoteal pentru tot, sa se poarte cu ea fratete i sa nu-i faca
niciun fel de suparare. Fetei noastre Roxandra Ii dam mosia
Hulube0i wzat in tinutul Tecuci i jumatate din moia Dobro-
teti i Gondeseti aezate In tinutul Putna ; i cu toate ea in
foaia de zestre se spune ca aceste jumatati de moii sunt Intregi,
dupa cercetarea actelor ne-am Incredintat ca ele sunt numai jurna-
tali, de aceea, ca sa nu rmana lipsa NO de foaia de zestre, ii mai
dam pentru completare moia Danceni aezata In tinutul Covurlui
i jumatate din moia Fundeni aezata in tinutul Tecuci, diamante,
argintarie, lmbracaminte .. a., ceea ce i-a fost dat prin foaia de
zestre la mariti. Fetei noastre Smaranda Ii dam moiile Gurleti
i Poiana aezate in tinutul Tecuci i toate celelalte pe care trebue
s le indeplineasca potrivit foaiei de zestre dela maritiul ei ; iar
pentru noi i pentru sufletul nostru ne lasam moia Avrmeni
aezata In tinutul Dorohoi i dupa moartea noastra lasam s'o
moteneasca fiul nostru Andrei, testand ca dupa moartea noastra
sa faca pomeniri dupa obiceiul CrWinesc (adica in ziva inmor-
mantarii noastre, a treia zi, a asea zi, a noua zi, a 20-a zi, a 40-a zi,
dupa o jumatate de an, dupa un an, doi ani i trei ani, dupa cum
se obipuete) i sa fac 50 de parastase pentru pomenirea sufle-
telor in Sfintele Biserici i sd mai fac dou parastase la Sf. Ierarhi,
adica cate unul pentru fiecare raposat pentru odihna sufletelor
noastre. i nimeni din copiii notri sa nu-1 Impiedece in aceasta,
nimeni din ei sa nu ia parte la dispozitii, pentruca fiecaruia
din ei i-am lasat mai mult deck, ne las drepturile sfinte, nevrand
sa lasam pentru noi jumatate din averea noastra, ca multumim
pe toti. In ce privete vitele, adica boii, vacile i stupii sa le impart
intre ei numai fiii notri, iar fetele sa nu ia parte la aceasta, pen-
truca li s'au dat diamante i argintarie la care fiii n'au luat nicio
parte. In ce privete pe tigani lasana o lista speciala, iscalita de
noi, In care se area' cui .1 cati tigani dam, iar pentru ca acest
testament al nostru &a-0 aibd tarie .1 sa nu fie schimbat, intai,
poruncim tuturor fiilor i fetelor noastre sa-1 urmeze fAr nici o
schimbare precum se aratd In acest testament, pentruca oricine

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 269

din ei ar vrea s-1 schimbe, s n'aibA parte de binecuvntarea


noastrA pArinteascA ; si al doilea, am scris acest testament
-cu mAna proprie si am rugat pe Prea Sfintia Sa Mitropolitul
Moldovei, precum si pe alte persoane strAine s5.-1 IntAreascA
-tu iscAliturile ion, anul 1797 20 Martie. Au isclit originalul:
Safta RossAt, Nicolae RossAt Logofdt, martor. Dimitrie
Sturdza Logoft, martor. Intocmai. TAImaciul Tribunalului
Civil Regional al Basarabiei, Locotenent in retrgere, Pavel
Makedonski.
II. Noi, Alexandru Constantin Moruzi Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al TArii Moldovei. Mazilii, ruptasii, vornicii
toti locuitorii tinutului Roman s' stie c dela 15 Iunie c., d-1 Ban
Iordache Millo se numeste Ispravnic in locul Banului Iancu Mi-
clescu, impreura cu SpAtarul Costache Mavrocordat, care sunt
datori ca potrivit poruncilor i instructiilor ce li s'au dat s fereascA
pe cAt le va fi cu putint, potrivit statornicirilor noastre, pe fiecare
de once obidA si nu li se dA voie sA facA nicio cerere, numire sau
ingsur samavolnicA in tinut, fr stirea i hotrirea Domniei
noastre ; (land in sarcina lor toate plngerile contra prigoanelor
nedrept'Atilor pe care le yeti avea, ascultati-le si cAutati sA le
dati linistea, dar si dv. trebue s-i socotili ca adevArati apArAtori
ai dv. de prigoane i nedrept'ti, -iipunAndu-v6 lor in toate pri-
vintele, care trebue indeplinite potrivit poruncii Domniei noastre ;
pe acei care li se vor impotrivi impotriva poruncilor Domniei
noastre si nu le vor indeplini cu supunerea datoratA, Ispravnicii
au dreptul dac5. aceia vor fi din clasa mazililor punndu-le
fiare, sA-i trimit incoace pentru pedeapsa cuvenit i s-i exclud
din fosta dud', iar ruptasii i vornicii au s5. fie pedepsiti pe loe
dupA vina lor spre pilda celor1ali, cAnd InsA veti fi cAtusi de putin
obiditi din partea Ispravnicilor i VA veti incredinta CA sunteti
asupriti peste poruncile Domniei noastre, in acest caz nu sunteti
opriti sA vd trimiteti jalbe Domniei noastre, pentru care yeti
primi satisfactda ; pentrucA s'a poruncit Ispravnicilor numiti s5
se ingrijeascA cu mult rvn de prosperitatea voastr, cercetnd
Cu luare-aminte i rezolvAnd jalbele voastre in folosul prii indrep-
tAite, fAr cea mai micA AMA. 15 Iunie 1803. Intocmai: tAlmaciul
Tribunalului Regional al Basarabiei, Locotenent in retragere,
_Pavel Makedonski.

www.dacoromanica.ro
270 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

95. ralladi

Vornicul Constantin loan, fiul lui Palladi, de 68 ani, nu ocup'


slujbA, locuete in oraul Chiinu. VAduv, are copii: pe Ve! Postel-
nicelul Ioni Palladi, care locuete in Moldova, i pe supusuf
Rosienesc Iacovache, artat la un articol separat. Stpnete o
moie motenit in Tinutul Orhei, Izbetea, pe care sunt 120 curti,
i in Tinutul Iai moiile Schindireti, Tipleti, Cocoei i Miceti
primite in dar i dobandite prin schimb, pe care sunt 100 cursi
de locuitori. Iacovache Constantin, fiul lui Palladi, de 25 ani,
grad, cAsAtorit, are copii: pe Constantin, de 3 ani, i Nicolae, de
5 luni. Stapanete moia nelucrat Miceti care i-a fost cedat de-
tatl s6u i prti din moiile Ivancinti, Vancicguti i Medveja din
Tinutul Hotin, care nu sunt inc4 precizate, osebit de aceasta
moiile luate zestre in Tinutul Orhei: Spircova cu 90 curti de locui-
tori i Valea Albului cu 50 curti de locuitori. Spita neamului:-
Ve! Mitarnicul Palladi, Ve! Visternicul Palladi, Toader Palladi
Vornic, Ioan Palladi Vornic, Ionit Palladi Vel Logoilt, fiul s6u,
Constantin Palladi Vornic, doveditorul actual de noblete. Noblqea
neamului Palladi se urcA la 200 ani, pentru care fapt doveditorui
a prezentat urrnnoarele acte: 1. Un hrisov al Domnitorului Vasile-
Voevod, dela 7 Aprilie 7145 (1637), in care se arat c lui Palladei
Vel Mitarnic i-a fost conferit pentru serviciu satul Domnesc Ceta-
tmia din districtul tArgului BArlad ; 2. Un hrisov dela acelai Dom-
nitor, din luna August 7149 (1641), in care se aratd c Visternicului
Palladi i-a fost conferit o parte de pgmnt pe lnga PortAreti,
din acela care apartine targului BArlad ; 3. Dou hrisoave, al
Domniiorului Mihail Racovi0 Voevod, dela 7 Martie 7216 (1708),.
pentru moia Cettuia, tot ea e i Tretiana din Tinutul Tutova,
i al Domnitorului Nicolae Alexandru Voevod, dela 18 Mai 7220
(1712), pentru iazul cu moar de pe malul rAului BArlad, din care
se vede c4 numitul Ve! Visternic a avut un fiu, Vornicul Toader
Palladi, iar acesta pe Vornicul loan Palladi ; 4. 0 carte din 1767
cu privire la moiile familiei Palladi i actele privitoare la ele i
din care reiese c Vel LogoMtul Ionit Palladi a fost fiul Ve! Vor-
nicului loan Palladi; 5. Un document dela Divanul Principatului
Moldovei, din 1772, cu privire la imprtirea intre nite minori a
averii familiei Palladi i din care se vede a doveditorul e fiul VeL

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 271

Logofatului IoniV Palladi ; si 6. Din cartea Domnitorului Moruzi


din 1806, de pe care a avut i Comisiunea o copie certificat6, se
vede c6 doveditorul Constantin Palladi are rangul de Ve! Vornic.
De aceea, acea Comisiune, ggsind aceste acte indestulatoare, prin
incheierea dat la 1.0 Decemvrie 1821, a hotlrit a fie trecut,
impreun6 cu neamul, in partea VI-a a crtii genealogice a nobi-
lilor, pentru Tinutul
Dosarul lipseste. Neconfirmati, deoarece petitionarii nu persist.
Insemndri.
Familie cunoscut in Moldova din sec. XVII 1). Iacovache s'a
insurat cu Casuca I. Pruncu, a fost ispravnic de Orhei (1822-1825),
iar mai tArziu s'a inapoiat in Moldova, unde a jucat la Divan
acelasi rol de <4 cruciocariu *, pe care socrul sdu 1-a avut in Basa-
rabia 2). Familia Palladi n'are urmasi In Basarabia.

96. Pruncul
Consilierul de Curte Ioan Constantin, fiul lui Pruncul, de 52
ani, fiind ales de nobilime, e Deputat la Sfatul Suprem al Basara-
biei. asAtorit, are fii: pe aminarul Iordache, care locueste in
Moldova, Alexandru, Pavel, Scarlat, Constantin, ailtati la arti-
cole separate. Stpneste avere imobi/A mostenitd: in Tinutul
mosia PArlita, pe care sunt 120 cursi, i in Tinutul Orhei, Vasieni,
cu 50 curti, plus jumAtate din satul Ghidighis, luat zestre si pe care
sunt 30 curti, i afar de aceasta mai are 600 suflete de tigani verbi
de ambe sexe. Fiji sAi fr ranguri: Alexandru Ioan, fiu/ lui Pruncul,
de 26 ani, necgatorit. Stlpneste 2043 stanjeni de parn'ant cum-
pgrat la mosia Horodistea din Tinutul Orhei si pe care sunt 79
curti de aterfi. Pavel, de 24 ani, Scarlat, de 23 ani, si Constantin,
de 22 ani, necgsdtoriti. St5pAnesc mosia nelocuit Mladinesti, care
le-a fost cedat de tatl lor in Tinutul Orhei. Spita neamului: Ve!
Vornicul Bucium, Lupascu Bucium Stolnic, Gavriil Bucium, Apo-
stol Bucium, fiul au Ionit Pruncul 'dtrar, Constantin Pruncul
0. Lecca. Familiile boieresti romdne. BucurWi, 1911. S. 73; i Gh. Ghi-
bgnescu. Acte genealogice cu privire la familiile Palladi i Bogdan, Arhiva
Genealogicd, Iai, XXII, 1913, pp. 247-252.
Din trecutul nostru, Nr. 21-25, 1935, p. 37.

www.dacoromanica.ro
272 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

'dtrar, fiul acestuia loan Pruncul Consilier de Curte, doveditorul


de acum de noblete. Nobletea familiei Pruncul se urcd la peste 200
ani, precum s'a stabilit din actele prezentate de doveditor: 1. Un
hrisov al Domnitorului Petru Voevod, dela 2 Martie 7098 (1590),
prin care se arat cd s'a intdrit dup' Bucium Vel Vornic, mosia
Fauri, cumpdratd de el In Tinutul Putna ; 2. In hrisovul Domnitoru-
lui Dabija Voevod, dela 20 Mai 7173 (1665), se spune cd pentru mo-
sia Fauri numitd mai sus, s'a judecat, printre altii, i Gavriil, fiul
Stolnicului Lupascu, nepotul Vornicului Bucium, i cd pentru
aceasta au mai fost pricini si sub Domnitorul Vasile Voevod
Gheorghe stefan Voevod ; 3. Dintr'un act incheiat intre dovedito-
rul Pruncul i imputernicitii Doamnei Zoe Moruzi, dela 15 Decem-
vrie 1813, se vede cd Pruncul a cedat numitei Doamne, in schimbul
unui pdmnt primit dela ea, numita mosie Fauri, pe care o BOO-
neste In baza dreptului de mostenire dupd strdmosii sdi Bucium,
impreund Cu toate actele privitoare la acea mosie ; 4. Dintr'un do-
cument dat de ctiva Boieri Moldoveni, In 1814, si intdrit de Dom-
nitorul Kallimah Voevod, se vede cd, dupd o cercetare fdcutd cu
privire la originea lui Pruncul, s'a stabilit c, dupd obrsia fami-
liei sale din generatie in generatie, e dupd tatd strdstrdnepo-
tul Stolnicului Lupascu Bucium i pentru confirmare se citeazd
In acest document hrisoavele vdzute ale Domnitorilor Vasile Voe-
vod, dela 23 Iulie 7153 (1645), i Gheorghe .5tefan, dela 12 Mai 7164
(1656); 5. Doveditorul Pruncul a Idmurit in cererea sa, la care a
aldturat i actele sus ardtate cd, Gavriil pomenit mai sus e fiul
Stolnicului Lupascu si a avut un fiu, Apostol, i, desi in privinta
acestui articol n'a prezentat niciun document special doveditor ea
e din familia Bucium, cd a stdpAnit imprescriptibil numita mosie,
care a apartinut acestei familii si care a fost cedatd cu toate actele
privitoare la ea, printre care dupd cum a ardtat el s'ar fi pu-
putut gAsi diferite acte pentru o ldmurire mai bung a acestei che-
stiuni, totusi a dovedit cu acte cd Apostol a Iinut in cdsdtorie pe
fata Boierului Darie, se intelege dela sine c el, Apostol, a avut
drept la averea Buciumilor, pe care a transmis-o actualilor urmasi
si a avut nu prin sotie, ci prin familia lui, cu att mai mult, cu cAt
Guvernul Moldovean, dupd cum sustIne in actul ardtat la punctul
4, precum i inteun act special: a) C' doveditorul de acum, dupd
unja tatdlui, e strdstrdnepotul Stolnicului Lupascu Bucium ;

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 273

b) Ca dupa mama se trage din Boierii Leon, care ii au obarvia nu


dela familia Bucium, ci dela Beizadea tefanita, iar Apostol aratat
mai sus a avut un fiu, alrarul Ionita Pruncul, iar Ionita a avut
fiu, pe 4trarul Constantin Pruncul, vi ea doveditorul e fiul
acestui a't,rar Constantin, se vede din hot'arirea data. de Tribunalul
Civil al Basarabiei, in 1816, in pricina dintre doveditorul Pruncul
vi Boierii Darie pentru pamantul mostenit, Mladinevti. De aceea,
Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare
la nobleIe, gdsind acestea indestulatoare, prin incheierea data la
1.7 Septemvrie 1821, a hotarit ca, Consilierul de Curte Pruncul A.'
fie trecut, impreuna cu neamul, in partea VI-a a cartii genealogice
a nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Dosarul lipsevte. Abia in 1849 a fost confirmat nobil, Scarlat,
fiul lui Iancu, fiind inscris in partea III-a a cartii nobilimii, pentru
meritele civile ale tatalui sat' (1814).
Insemneiri.
Armeni romnizati, probabil n'au nimic comun cu Armenii
din Bucovina, cavalerii von Prunkul. Taal petiIionarului spune
C. Sion 1) a fost Ovanes Pruncu, negustor de bumbac, apoi v-
tav al hatmanului C. Razu, care-1 facu vatrar. Pe baza actelor
moviei cumparate, Fauri, el se dadea drept urma al proprietarilor
vechi din neamul vornicului Bucium 2). S'a casatorit cu Ecaterina,
fiica banului Iordache Krupenski, a fost deputat al Sfatului Su-
prem (1818-28) vi frunta fatarnic al diferitelor partide din Chi-
vinau. Fiul su, Pavel, literat, a fost prieten cu scriitorul Negruzzi 3).
Familia Pruncul s'a stins, in 1876, cu moartea lui Scarlat.

97. Russo (Rusu)


Iancu Toma, fiul lui Russo, fara grad, nu ocup slujba, locuete
In Tinutul Orhei, necasatorit, stapanevte in Tinutul Orhei pamnt
pe care se all 40 familii de sateni, afara de aceasta mai are 5 cor-
turi de Iigani verbi. Fratele sau Asesorul Colegial Dinu Toma

Arhondologia Moldovei. lasi, 1892, p. 260.


Dosarul Nr. 491, 1849, 66 file, Arhivele Stat. din ChisinAu.
Din trecutul nostru, Nr. 21-24, 1935, pp. 33-36.

18

www.dacoromanica.ro
274 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Russo, v6duv, are un fiu, Grigore, de 12 ani, care invata la un pen-


sion. St'Apanevte in Tinutul Orhei dou sate, Parlevti i Voloseni,
afar de aceasta mai are 12 corturi de tigani verbi. Spita nea-
mului: Vel Stolnicul Russul, Ionaveu Russul Vel Logofn, Carp-
Russul Ve! Spstar, Toader Russul Vel Stolnic, fiul sg.0 Tomit
Russul Vel Paharnic, a avut copii: pe Iancu Russo vi Asesorul Co-
legial Dinu Russo, doveditorii de acum ai nobletei. Noble-tea fami-
liei Russo se urc6 la peste 200 ani, pentru care fapt doveditorii au
prezentat actul lor genealogic vi documentele care urmeaz6 mai
jos: 1. Un hrisov al Domnitorului Radul Voevod, dela 14 Aprilie
7125 (1617), cu privire la moviile Capiniciul, Bucvevti i pmntul
nelucrat de pe Ichel, intArite de fostul Domnitor Ieremia Voevod
dupg Stolnicul Russul i sotia sa Domnita Antimia, i in care Russul
e trecut ca Vel Stolnic. 2. Un hrisov al Domnitorului stefan Toma
Voevod, din luna Aprilie 7130 (1622), vi al Domnitorului stefan
Voevod, dela 29 Aprilie 7169 (1661), din care se vede c'd Ionavcu
Russul e fiul Stolnicului Russul vi a fost el insuvi Ve! Logan ;
3. Un hrisov al Domnitorului stefan Voevod, dela 22 Februarie
7168 (1660), un document dela Divanul Moldovei vi un hrisov al
Domnitorului Gheorghe Voevcrd, dela 28 Mai 7178 (1670), in care se
spune cd, Carp Russul a fost fiul Ve! Logofatului Ionaveu Russul,
iar dintr'un referat al Divanului Moldovei, dela 15 Noemvrie
7263 (1754), aprobat de Domnitorul Ghica Voevod cu privire la
movia Greblevti, vi din alt referat al Divanului Moldovei, din
luna August 1785, intgrit de Domnitorul Alexandru Mavrocordat
Voevod cu privire la obarvia neamului Russo, reiese c6, Carp
Russul a fost Ve! Sp6tar ; 4. C6 Toader Russul, fiul Ve! Sp-
tarului Carp Russul, a fost vi el Vel Stolnic, se vede dintr'un
referat al Divanului, dela 15 Noemvrie 7263 (1754), aprobat de
Domnitorul Ghica Voevod cu privire la intrirea lui in stpani-
rea a dou prti din movia Greblevti, in care a locuit strAmovul
precum vi din referatul Divanului, pomenit mai sus, din
luna August 1785, iar in pavaportul Colegiului Afacerilor Str6ine
Rosienesc, dela 23 Ianuarie 1716, e trecut ca Ofiter ; 5. C6 Tomit"
Russul e fiul Vel Stolnicului Toader Russul, se vede dinteun
document dat de I-Falm6nia Moldovei, din ordinul Domnitorului
Ghica Voevod, in luna Noemvrie 1765, iar c a fost Vel
Paharnic, se arat in cartea Vistieriei Moldovei, certificat la

www.dacoromanica.ro
PAR TEA VI 275

Consulatul Rosienesc din Iai, iar c`d doveditorii sunt fiii lui Tomit
Russul, Vel Paharnic, au argat In cererea lor. De aceea, Comisiu-
nea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privitoare la
noblete, prin Incheierea data la 19 Martie 1821, a hotdrit ca Iancu
Dinu Russo s fie trecuti In partea VI-a a cdrtii genealogice a
nobililor, pentru Tinutul Orhei.
Insemnri.
Iancu, un om citit, 1) a fost tatl scriitorului Alecu Russo, care
se crede cA s'a nscut pe la 1819, in Basarabia, i a murit In 18592).
Dinu a fost consilier colegial, deputat al Sfatului Suprem (1822
25) 3), mareal de Orhei (1825-28).

97 a. Russo (Rusu)
Vduva rposatului Medelnicer Iacovache Gheorghe fiul lui
Russo, Elenca. Are din cstorie legitim un fiu, pe Iancu, minor,
care se Old la pensionul din Chiinu pentru studii. Iancu
apartin cteva sate in Tinuturile Orhei i Iaqi. Spita neamului:
Vel Stolnicul Russul, Ionacu Russul Vel Logort, Carp Russul Ve!
Sptar, Toader Russul Vel Stolnic, Gheorghe Russul Jitnicer
Iacovache Russul Medelnicer, a avut un fiu, Iancu, a crui noblete
o dovedete mama sa. Originea nobil a lui Iancu Russo se urc
la peste 200 ani, ceea ce se dovedete cu acte: 1. In hrisovul Dom-
nitorului Radul Voevod, dela 14 Aprilie 7125 (1617), un strmo al
sail e trecut ca Vel Stolnic i dup el au fost Intrite moiile Capi-
niciul, Buceti i un loe nelucrat pe Ichel; 2. Din hrisovul Domni-
torului stefan Toma Voevod, din luna Aprilie anul 7130 (1622), se
vede c' Ionacu Russul a fost fiul Stolnicului Russul ; din hrisovul
Domnitorului stefan Voevod, dela 28 Septemvrie 7169 (1660), se
vede cd a fost Vel Logort; 3. Din hrisovul Domnitorului tefan
Voevod, dela 29 Decemvrie 7168 (1660), i documentul Divanului
Principatului Moldovei, dela 28 Mai 7178 (1670), se vede cd, Carp
1) N. lorga, Istoria Ronulnilor, Vol. VIII, p. 284.
9. T. Ichim, Alecu Russo. Extras din Viala Romneascei, Iasi 1925.
3) Participarea familiei Russo la conducerea nobilimii a se vedea dup6
indexul alfabetic la A. Krupenski, Schila despre nobilimea din Basarabia,
Petersburg, 1912.

18*

www.dacoromanica.ro
276 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Russul a fost fiul Vel Logofdtului Ionascu Russul, iar cd el insusi a


fost Vel S'Atar se vede dintr'un referat al Divanului Principatului
Moldovei, dela 15 Noemvrie 7263 (1754), inaintat Domnitorului
Matei Ghica Voevod pentru intrifirea dupd familia Russul a mosiei
Greblesti din Tinutul Orhei, precum si din referatul aceluiasi Divan,
din luna August 1785, inaintat Domnitorului Alexandru Mavro-
cordat Voevod ; 4. Cd Toader Russul a fost fiul Spdtarului Carp
Russul i Ve! Stolnic, se dovedeste cu cele doud referate ale Diva-
nului, citate mai sus, cu privire la mosia Greblesti si la originea ge-
nealogicd a familiei Russul, intdrite de Domnitorii Tdrii Moldovei,
iar in pasaportul eliberat de Colegiul Afacerilor Strdine Rosienesc,
la 23 Ianuarie 1716, Toader Russul e trecut cu Ofiter ; 5. In cele
doud referate ale Divanului Moldovei, pomenite mai sus, Gheorghe
Russul e ardtat ca fiu al Ve! Stolnicului Toader Russul i trecut ca
Jitnicer ; si 6. Solul doveditoarei si tatd1 minorului Iancu, Iacova-
che Russul, e trecut in numitul referat al Divanului, din 1785, ca fiu
al Jitnicerului Gheorghe Russul, iar cd el insusi a avut rangul de
Medelnicer, se vede dintr'un document al Divanului, dela 22 Febru-
arie 1810, si din cartea Vistieriei, certificat de Domnitorul Moldovei
si Consulatul Rosienesc. De aceea, Comisiunea, care a functionat
pentru cercetarea dovezilor privitoare la originea nobil, gsind
documentele pomenite mai sus suficiente, prin incheierea datd la
17 Martie 1821, a hotdrit ca Iancu Russo &d.' fie trecut in partea
VI-a a cdrtii genealogice a nobililor, pentru Tinutul Orhei.

97 b. Russo (Rusu)
Ve! Medelnicerul Constantin loan, fiul lui Russo, de 40 ani,
nu ocupd slujbd, 'si are domiciliul in Tinutul Orhei. Cdsdtorit, are
un fin, pe Alexandru, de 3 ani, stdpdneste prin mostenire mosia
Micduti din Tinutul Orhei, cu 45 locuitori, i moiile nelocuite Copa-
leni i Schimbatohora, dobandite prin cumpdrare, i afard de
aceasta mai are 8 familii de tigani verbi. Costache Ioan, fiul lui Russo,
de 32 ani, M'a grad, nu ocupd slujbd, Ii are domiciliul in Tinutul
necdsdtorit. Stdpneste prin mostenire mosia Proddnesti
jumdtate din mosia Rdspopeni, i afard de aceasta mai are cinci
familii de tigani verbi. Grigore loan, fiul lui Russo, de 28 ani, M'a
grad, fiind ales, e Consilier. in Guvernul Regional, la Expeditia

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 277

Executiva, necAgtorit. Stp'antese in Tinuturile Iai i Orhei


avere imobil, mostenit, satul Macareuca cu 60 familii i Oran-
turile nelocuite Alboteni, Capiniciul i Jardei, are 5 familii tigani
verbi. Enacache loan, fiul lui Russo, de 26 ani, nu ocup slujbg,
necgstorit. StApAneste In Tinutul Orhei avere imobil Cu 60 curti
de locuitori si are 5 familii de tigani verbi. Spita neamului: Vel
Stolnicul Russul, Ionascu Russul Ve! Logoilt, Carp Russul Vel
SpAtar, Toader Russul Vel Stolnic, Ioan Russul Vel Paharnic ; fiii
sai: Constantin Russo Vel Medelnicer, Costache, Grigore i Ena-
cache Russo, doveditorii de acum ai nobletei. Nobletea familiei
Russo se urea la peste 200 ani si se adevereste prin actele prezen-
tate de doveditori: 1. In hrisovul Domnitorului Radul Voevod, dela
14 Aprilie 7125 (1617), cu privire la mosia Capiniciul, Bucsesti si
p4mAntul nelucrat de pe Ichel, intrit de fostul Domnitor Ieremia
Voevod dupd Stolnicul Russul i sotia sa Domnita Antimia, Russul
e trecut ca Ve! Stolnic ; 2. In hrisoavele Domnitorului stefan
Toma Voevod, din luna Aprilie anul 7130 (1622), si al Domnitoru-
lui stefan Voevod, dela 29 Aprilie 7169 (1661), se aratAscA Ionascu
Russul e fiul Stolnicului Russul i c el insusi a fost Vel Logofdt ;
3. In hrisovul Domnitorului stefan Voevod, dela 22 Februarie
7169 (1661), inteun document al Divanului Moldovei i inc6 intr'un
hrisov al Domnitorului Gheorghe Voevod, dela 28 Mai 7178 (1670), se
spune cd, Carp Russul a fost fiul Ve! Logoatului Ionascu Russul,
iar din referatul Divanului Moldovei, dela 15 Noemvrie 7263 (1754),
aprobat de Domnitorul Ghica Voevod, Cu privire la mosia Gre-
blesti, asezat in Tinutul Orhei pe raul Ichel, si din alt referat al
Divanului, din luna August anul 1785, intrit de Domnitorul Ale-
xandru Mavrocordat Voevod cu privire la ob'arsia neamului Rus-
sul, reiese cA, Carp Russul a fost Vel Sptar ; 4. C5. Toader Russul
e fiul Vel Sp6tarului Carp Russul i c el insusi a fost Ve! Stolnic,
se vede dintr'un raport al Divanului, dela 15 Noemvrie 7263 (1754),
aprobat de Domnitorul Ghica Voevod, cu privire la intgrirea lui
in st6pAnirea a cloud prti din mosia Greblesti, pe care a locuit
strAbunicul lui, precum si din raportul pomenit mai sus al Divanu-
lui, din luna August 1785; in pasaportul Colegiului Afacerilor
Stegine Rosienesc, dela 23 Ianuarie 1716, e trecut ca Ofiter ; 5. CA
loan Russul e fiul Vel Stolnicului pomenit mai sus, se vede dintr'un
document al 1-14tmniei Moldovei, dat in Noemvrie 1765, din

www.dacoromanica.ro
278 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

ordinul Domnitorului Ghica Voevod, iar ca a fost Ve! Paharnic


reiese din actul lui Alexandru Sutzo Voevod, dela 3 Februarie
1802; 6. Ca, Constantin Russo Ve! Medelnicer, e fiul Paharnicului
loan Russul, se vede atat din documentul despre impartirea intre
el i fratii sai a unei averi motenite, in 1819, facut cu ajutorul a trei
Boieri straini, cat i dinteun document judecatoresc al Divanului
Moldovei, dela 27 Februarie 1812, cu privire la moia Popeti ave-
zata in Tinutul Orhei, cu razeii moiei Folteti, iar ca el are ran-
gul de Ve! Medelnicer, reiese din cartea Vistieriei Moldovei ; 7. CA,
Costache Russo, e fiul Paharnicului loan, reiese atat din documentul
cu privire la Impartirea averii intre cei trei frail, in 1819, cat i
din documentele judecatoreti ale Principatului Moldovei, dela 30
Octomvrie 1810, cu privire la pricina pentru mo0a Macareuca cu
imputernicitii manastirii Neamtu, i. dela 27 Februarie 1812, cu
privire la moia Popeti, cu rzqii moiei Folte0i. 8. Ca Grigore
Russo, e fiul Paharnicului loan Russul, reiese din documentul pri-
vitor la impartirea averii intre cei trei frati ; i 9. Ca Enacache
Russo, e fiul Paharnicului Ioan Russul, se dovedete aa cum s'a
aratat mai sus despre Grigore Russo. Dupa aceste dovezi, Comi-
siunea, care a functionat pentru cercetarea documentelor privitoare
la noblete, prin incheierea data la 23 Martie 1821, a hotarit sa fie
trecuti in partea VI-a a cartdi genealogice, Constantin i Enacache,
pentru Tinutul Orhei, iar pe Costache i Grigore, pentru Tinutul
Iai.

Insemairi.
Constantin-medelnicerul a fost consilier al Guvernului Regio-
nal (1822-25), preedinte al biroului de hotarnicie (1825-34).
Fiul sau, Alexandru, mareal de Chiinau i Orhei (1850-53 i
' 1857-60), s'a lnsurat cu Zoe t. Catargi (t 1899), sora lui Lascar
Catargi, barbat de stat din Romania.

97 c. Russo (Rusu)
Gheorghe Russo, de 46 ani, fara grad, nu ocupa slujba, locuete
in Tinutul Iai. Casatorit cu fata Banului stefan Catargi, Eca-
terina, are copii -(afara de fiul, care este aratat la un articol special),
pe fiul Todoracu, de 9 ani, i fete: Safta, de 15 anir i Maria,

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 279

(le 13 ani. StgpAneste prin mostenire In Tinutul Orhei Pascanii,


jum6tate din mosia Quhuresti i Gvozdul cu 150 curti de gteni ;
afar de aceasta, are 13 familii de tigani verbi. Fiul sdu Dumi-
trascu Russo, de 23 ani, n'are grad, locueste In Tinutul Iai, nec5.-
agorit. St6paneste mosia VanSani, din Tinutul Iasi, care i-a fost
cedat de tat61 s6u. Spita neamului: Stolnicul Russul, fiul s6u.
Ionascu Vel Logorgt, fiul acestuia Apostolache PArc6lab, fiul
sau Todorascu Parcalab, fiul acestuia Carp 1) Vel Jitnicer, fiul
lui Vasile Vel *Atrar, fiul acestuia Gheorghe Russo, doveditorul
de acum al nobletei. Cu privire la noblelea sa, a prezentat actele:
1. Un hrisov al Domnitorului Radul, dela 14 Aprilie 7125 (1617),
Cu privire la mosiile Capiniciul, Bucsesti i altele, Intarite de fostul
Domnitor Ieremia dup6 Stolnicul Russul i sosia sa; 2. Un hrisov
al Domnitorilor *tefan Toma, din luna Aprilie anul 7130 (1622),
si al lui *tefan Voevod, dela 29 Aprilie 7169 (1661), si din care se
vede c.d. Ionascu Russul e fiul Stolnicului Russul si a fost el insusi
Ve! Logort ; 3. Hrisoavele dela 29 Decemvrie 7168 (1659) si 3 Sep-
temvrie 7169 (1660) ale Domnitorului *tefan, cu priviresla IntArirea,
dup Apostolache Russul i fratii si, a satelor Izbestea i Furceni
i In care se arat5 c'd acest Apostolache a avut rangul de Parcalab
i a fost fiul lui Ionascu Russul, numit mai sus ; 4. Un document
al Domnitorului Mihail Racovit, dela 8 Februarie 7234 (1726), cu
privire la Imprtirea mosiei Furceni Jntre copiii lu Apostolache
Russul, i alt document al aceluiasi Domnitor, dela 9 Iulie 7224
(1716), cu privire la pricina care a fost Intre Grigoras Russul
Banul Donic si din care se vede Ca" Todorascu Russul e fiul lui
Apostolache Russul i c` a avut rangul de Parc6lab ; 5. Ca acest
Todorascu a avut un fiu, Carp, care a fost Vel Jitnicer, a fost
prezentat un document al Domnitorului Racovita, dela 8 Februarie
7234 (1726), si un act al Domnitorului Matei Ghica, dela 26 Aprilie
7263 (1755); 6. Un act judeatoresc al Drvanului Moldovei dela
7 Aprilie 1812, In care se arat c numitul Carp Russul a avut un
fiu, Vel *6trarul Vasile, iar In porunca care i-a fost data la 24
Ianuarie 1788 de Domnitorul Alexandru Ioan, e trecut ca Vel
*Atrar ; si 7. Ca doveditorul de acum al nobletei, Gheorghe Russo,
e fiul numitului Vel *trar Vasile Russul, reiese din actul judec6-

I) Dup' pronumele sdu, urmasii 1i ziceau: Carp sau Carp-Russo.

www.dacoromanica.ro
280 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $I NISTRU

toresc al Divanului, ardtat mai sus, dela 7 Aprilie 1812. Dupd


cercetarea dovezilor ardtate, Comisiunea, care a functionat In acest
scop, gdsind cd acestea Mmuresc nobletea familiei Russo ascen-
dentd cu 200 ani, prin Incheierea data' la 23 Martie 1821, a hotdrlt
ca Gheorghe Russo, Impreund cu neamul, i fiul sdu la un articol
separat, sd fie trecuti In partea VI-a a cdrtii genealogice, pentru
Tinutul Iasi.
Insemn4ri.
Din copiii lui Gheorghe, Dimitrie (t 1861), cdsdtorit cu Smaranda
M. Donici (1807-1877), i Todorascu (t 1866), maresal de Iasi si
Soroca, cdsdtorit cu Olga I. Lazo (t 1901), se trag mai multi urmasi.

97 d. Russo (Rusu)
Manolache, de 25 ani, Dimitrache, de 23 ani, si Enacache,
de 18 ani, Russo, fdrd grade, nu ocupd slujbe, necdsdtoriti, stdpd-
nesc in Tinutul Orhei avere imobild la mosiile Jalobocul, Mldesti,
Onitcani, Siret, si pdm'antul Furceni, dud de aceasta au cloud
suflete de tigani verbi. Spita neamului: Vel Stolnicul Russul, Ionascu
Russul Vel LogoMt, Apostolache Russul Paredlab, Grigoras
Russul Ve! Stolnic, Ionitd Russul Paharnic, fiul sdu roan Russul,
iar acesta a avut pe Manolache, Dimitrache si Enacache, dovedi-
torii de acum ai nobletei. Nobletea familiei Russo se urcd la peste
200 ani, ceea ce a fost dovedit cu urmtoarele acte: 1. In hrisovul
Domnitorului Radul Voevod, dela 14 Aprilie 7125 (1617), cu privire
la mosiile Capiniciul si Bucsesti si p'dmntul nelucrat de pe Ichel,
intdrit de fostul Domnitor Ieremia Voevod dupd Stolnicul Russul
si sotia sa Domnita Antimia, Russul e trecut ca Vel Stolnic ; 2. In
hrisoavele Domnitorului Toma Voevod, din luna Aprilie 7130
(1622), si al Domnitorului tefanVoevod, dela 29 Aprilie 7169 (1661),
se vede cd Ionascu Russul e fiul Stolnicului Russul si cd el insusi
a fost Vel Logofdt ; 3. Cd Apostolaohe Russul a fost fiul lui Ionascu
Russul Vel Logofat si a el insusi a fost Paredlab, se vede din
hrisovul lui stefan Voevod, dela 29 Decemvrie 7168 (1659), cu
privire la intdrirea dupd Apostolache si fratii Bi a satelor Izbestea
si Furceni, i din alt hrisov al acelui Domnitor, dela 3 Septemvrie
7169 (1660); 4. In documentul Domnitorului Mihail Racovit

www.dacoromanica.ro
PAR TEA VI 281

Voevod, dela 8 Februarie 7234 (1726), Cu privire la imprtirea


moiei Furceni intre copiii lui Apostol Russul, i in alt document
al aceluiai Domnitor, dela 9 Iulie 7224 (1716), dat cu privire la
pricina care a fost intre Grigora Russul i Banul Darie Donici, se
vede eh* Grigora Russul e fiul lui Apostolache Russul PArclab
i c6 el insui a fost Ve! Stolnic ; 5. C Ionit Russul a fost fiul
Stolnicului Grigora Russul i ed el insui a fost Paharnic, reiese
din documentele Domnitorului Ghica Voevod, dela 16 August 1766,
i ale Domnitorului Alexandru Sutzo Voevod, dela 30 Noemvrie
1801; i 6. a tatl doveditorilor, Ioan Russul, a fost fiul Pahar-
nicului Ionit Russul, se vede din documentul pomenit mai sus
al Domnitorului Sutzo. Dup cercetarea documentelor artate,
Comisiunea, care a functionat pentru cercetarea dovezilor privi-
toare la noblete, gsindu-le suficiente, prin incheierea data* la 21
Martie 1821, a hotrit ca acest neam sd fie trecut in partea VI-a
a crtii genealogice, pentru Tinutul Orhei.

97 e. Russo (Rusu)
Manolache, de 25 ani, loan, de 24 ani, Darie, de 22 ani, Ale-
xandru, de 18 ani, i Scarlat, de 12 ani, Russo, nu ocup slujbe,
locuesc in Tinutul Orhei, necstoriti, stpanesc in Tinutul Orhei
avere imobild, jumtate din moia Furceni i o parte separat din
moia fljdieni, pe Furceni se gsesc 70 curti de steni. Spita nea-
mului: Vel Stolnicul Russul Ionacu Russul Vel Logofdt, PArclabul
Apostolache Russul, Prclabul Todoracu Russul, Jitnicerul Carp
Russul, Postelnicelul Iordache Russul, Ilie Russul, iar acesta a avut
pe Manolache, Ioan, Darie, Alexandru i Scarlet, actualii doveditori
ai nobletei. CA neamul Russul e de obrie nobil, Comisiunea s'a
incredintat: 1. Din documentul Srddriei Orheiului, dela 19 Sep-
temvrie 1812, dat cu privire la pricina pentru pmnt care a fost
intre Ilie Russul, rzeii moiei Bieteni, Pahareni i altele, .1 cu
mama doveditorilor actuali ai nobletei, document alturat la
cerere, se vede c.a. Ilie Russul, sotul petitionarei, e, in adevr, Hu/
Postelnicelului Iordache Russul ; 2. C6 acest Postelnicel e fiul Jitni-
cerului Carp Russul, se vede din actul de cumprare al Elenei
Mihnea, din luna Noemvrie 7269 (1760), pentru vnzarea cdtre el,
Postelnicelul i fratii si, a unei a patra prti din moara care se

www.dacoromanica.ro
.282 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

gsete pe moia Furceni ; 3. C' Jitnicerul Carp e fiul lui Todo-


raru PArcglabul, nepotul lui Apostolache Russul Parclab, str-
nepotul lui Ionaru Russu Vel Logoft, se arata in actul genealogic
.i in documentele prezentate Comisiunii de moierul Iordache
Russo. Dup cercetarea documentelor arAtate, Comisiunea, care a
functionat pentru examinarea dovezilor privitoare la noblete,
gsindu-le suficiente, prin incheierea data' la 22 August, a hotrit
ca acest neam & fie trecut in partea VI-a a crtii genealogice,
yentru Tinutul Orhei, pentrucg ei toti 0-au dovedit nobletea
pentru peste 200 ani.
Dela dosarul familiei Russo lipsesc actele dela 28 Februarie
7168 (1660) i 29 Aprilie 7169 (1661), peste cele prezentate Comisiei
-din 1821 figurnd hrisoavele Domne0i dela 16 Martie 7177 (1669),
Martie 7261 (1753), 27 Mai 1775 i 30 Aprilie 1775.
Insemairi.
Probabil Rui, asezati din vechime in Moldova, de unde pro-
vine i numele: Rusu.

98. Stroici
tabs-Cpitanul Gavriil Stroici, de 45 ani, in retragere, locue0e
In Tinutul Jai. Gstorit cu fata moierului Rublevski, are o fat,
Olga, de 14 ani, stpnete prin motenire in Tinutul Hotin jurn-
tate din moia Fiteti i in Tinutul Iai moia MiclAueni i jum-
tate din moia Mgurelele, pe care sunt 95 curti. Spita neamului:
Logofatul Stroici, Dimitraru Stroici Vel Visternic, Sp'tarul
Stroici, fiul s'u Ilie Stroici vtori Postelnic, fiul acestuia Gavriil
tabs-Cpitan, doveditorul de acum al nobletei. Din documentele
prezentate reiese: 1. Domnitorul Moldovei Moruzi a artat in
hrisovul su dat fratilor Stroici, fiii lui vtori Postelnic Ilie Stroici,
printre care i petitionarul de acum, in luna Octomvrie 1792, c.a.
In 1780, din ordinul Domnitorului Alexandru Ioan, s'a fdcut o
-cercetare cu privire la originea lor i din actul genealogic din anul
7250 (1742) s'a stabilit c strbunicul doveditorului, Dimitraru
Stroici, a avut rangul de Vel Visternic, iar bunicul su a fost
Sptar ; 2. Din hrisovul Domnitorului Ieremia Movil Voevod, dela
26 Mai 7105 (1597), cu prilejul druirii catre mnstirea Cpriana

www.dacoromanica.ro
PARTE A. VI 283

-a satului Todireti, se vede ca un stramo al doveditorului Stroici


a avut rangul de Logofat ; 3. Din paaportul care a fost eliberat
doveditorului de acum al nobletei dela regimentul de Draguni din
Pscov, In 1811, reiese ca are gradul de 5tabs-Capitan. Comisiunea,
-care a functionat pentru cercetarea documentelor privitoare la
noblete, gasind, dupa dovezile aratate mai sus, ca 5tabs-apitanul
Gavriil Stroici dui:4 stramoii sai e un nobil vechiu, prin
incheierea data. la 30 Iulie 1821, a hotrit sa fie trecut in partea
VI-a a cartii genealogice, pentru Tinutul Iai. Neconfirmat.
Insernairi.
Romani din Moldova. Unica fiica a petitionaru/ui, Olga, s'a
casatorit cu ofiterul V. Olszewski 1) ; fiul lor a fost fruntaul zemstvei
din judetul MO, Gr. Olszewski (t 1899) 2). Familia Stroici nu
mai exista In Basarabia.

99. Talpii
Constantin, Andrei i Nicolae Gheorghe, fiii lui Talp. Primul
de 34 ani, al doilea de 30 ani i al treilea de 22 ani. Constantin
indeplinete serviciul de Vistier In Tinutul Hotin, iar Andrei i
Nicoiae nu ocupa slujbe, locuesc In Tinutul Hotin. Necasatorild.
Stapanesc avere imobila, prin motenire, jurnatate din satul Pere-
biicauti i, prin cumparare, jumatate din satul Rohotina din Tinutul
Hotin, In prima din ele sunt 50 curti de locuitori, iar in ultima
52 curti de locuitori. Spita neamului: Lupul Talpa Comis, Andria
Talpa Parcalab, Nicolae Talpa Comis, Iordache Talpa Postelnic,
Gheorghe Talpa Polcovnic Moldovean, acesta din urma a avut fii:
pe Constantin, Andrei i Nicolae, doveditorii de acum ai nobletei.
Nobletea Talpetilor se urea la peste 160 ani, precum s'a stabilit
din documentele prezentate: 1. Din hrisovul Domnitorului Vasile
Voevod, dela 1 Septemvrie 7161 (1652), cu privire la satul Rpuj-
nita, se vede ea Ana a fost sotia unui Comis ; 2. In hrisovul lui Gri-
.gore Ghica Voevod, dat la 12 Martie 7239 (1731), In legatura cu o
pricina pentru aceeai moie Rapujnita, se arata ea sotul acelei
.Ane a fost Lupul Talpa, c acest Lupul printre alti copii a avut
Arhiva B. Gr. Olszewski (Chisintiu!.
Din trecutul nostru, Nr. 28-30, 1936, p. 57.

www.dacoromanica.ro
284 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

i un fiu, Andria Talpa (care, dup4 hrisovul Domnitorului Duca.


Voevod, dela 31 Mai 7177 (1.669), a fost Parclab de Mr16u), i ch.
acest Andria a avut un fiu, Comisul Nicolae Talpg ; 3. CA acest.
Comis a avut un fiu, Iordache Talp, se vede din documentul
dela 2 Ianuarie 7238 (1730), dat de Comis fiului sgu Iordache, cu
privire la moia Sglicani, pe care i-o cedase ; 4. Din documentul
Domnitorului Alexandru Kallimah Voevod, dela 13 Iunie 1798,
In legatur cu pricina pentru moia Slicani, se vede CA Polcov-
nicul Moldovean Gheorghe Talp e fiul lui Iordache Tali* pomenit
mai sus i care a avut rangul de Postelnic ; i, in sfarit, 5. Din
documentul eliberat petitionarilor dela Divanul Principatului Mol-
dovei, la 20 Februarie 1817, de Domnitorul Kallimah i int6rit in
aceeai lun5. Februarie ziva 27, se arata c doveditorii Constantin,
Andrei i Nicolae Talp sunt, in adevAr, fiii numitului Polcovnic
Moldovean Gheorghe Talp i sunt de originea Iiimurita mai sus.
Dupa cercetarea documentelor artate, gAsindu-le suficiente, prin
incheierea data' la 17 Septemvrie 1821, Comisiunea, care a func-
tionat pentru examinarea dovezilor privitoare la noblete, a hotarit
ca acest neam s5. fie trecut in partea VI-a a c6r1,ii genealogice a
nobililor, pentru Tinutul Hotin.
Lipsesc dela dosar hrisoavele lui Vasile-Vod dela 7161 (1652).
i Kallimah-Vod dela 13 Iulie 1798.

Insemneiri.
Romani din Moldova 1). Constantin Tali* mareal de Hotin,
a murit la Hotin, la 25 Octomvrie 1850.
Documente.
I. Noi, Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Prii.
Moldovei. IntiintAm prin aceasta pe toti i pe fiecare c infatiOn-
du-se inaintea noastra i a Boierilor notri moldoveni servitorul
nostru Zaharia cu sora sa Anghelina, fata lui Badea, ne-au declarat .

de bun6 voie, ea au vandut moia lor proprie, pe care au dobandit-o


prin cumpgrare, precum o certific4 actul pe care-I au dela bunicul
nostru Petru Voevod, o parte de pdmant din cuprinsul moiei Sli-
cani servitorului nostru Micul, pe o suta de galbeni tTreti, care,

1) Eosarul Nr. 636. 1831, 210 file. Arhivele Stat. din ChiOnau.

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 285

.bani numitul Micul i-a plait in intregime in fata noastr6 i a


Boierilor, lui Zaharia i sorii sale Anghelina, copiii lui Badea, care
tranzactie a lor benevol6, vdzAnd plata intreagd a banilor, am In-
irit nostru dreptul de proprietate asupra p6mantului
mai sus araat din cuprinsul moiei Sdlicani, prin acest hrisov al
nostru, pentru ca el, Micul, precum i toti urmaii lui s" se foloseascd
-de veci i fr nicio piedec6 de veniturile lui, iar hotarele prtii de
panant sus araat din cuprinsul moiei S61icani trebue 8'6 in-
ceap dela lacul care se gsete in pddure, laugh' drumul care duce
spre gala, i s.' se intind drept spre putul de piatrd prin vale pAn6
la gardul fcut lang6 vechile holde i chiar pa'n in Gorbgneti,
unde se and tot cuprinsul panntului araat mai sus, iar de
acolo, din partea altor moii, s6 continue proprietatea pe vechiul
hotar al Divanului, pomenit de Petru Voevod i de dragii notri
frati moldoveni Boieri mari i mici ; de aceea, pentru o adeverire
mai bund, intaind toate cele scrise mai sus, poruncim Vel Logo-
faului nostru Gavril s" aplice pecetea pe acest hrisov al nostru.
Scris in oraul Suceava, anul 7077 (1569) Iulie ziva 2. A tradus
din sabete in limba moldoveneascd, in anu11793 Aprilie 5, Pavel
Dobrit, care servete ca Polcovnic pe laugh' Mitropolie. A tradus
tlmaciul Sfatului, Petrican.
Noi Thutu Logof at, Ieremia Murgulet i Paharnicul Dociul,
impreun" cu Costea domiciliat in Clineti, Petracu domiciliat in
Romaneti, Stratulat Dobrinschi, Teodor Dohodca, Nicoar6 Ba-
raha, domiciliati In Bldceni, i Staretul Iosif domiciliat in Solcani,
-adeverim prin acest certificat c6 intru ct Dumitru Ponici din Ru-
seti ne-a declarat: jumaate din partea de sus a satului Melaneuti,
-aezat pe malul raului Suceava, a fost vAndut in adefa de Dumi-
tru, fiul unui oarecare Sul, Vel Vornicului Gavriil Talp, biv Lo-
gofa pe vremea domniei lui Petru Voevod, in care caz, daca ne-
voia va cere, atunci el, Ponici, va putea sa incredinteze personal pe
Maia Sa de aceast vanzare f6cut numitului Logan ; pentru care
-adeverire a fost dat i acest certificat al nostru cu iscglituri i pe-
-ceti. In Suceava, Iunie ziva 3. Au iscAlit: Logoraul Tutu, Dumitru
Ponici, Ieremia Murgulet, Staretul din Solcani Iosif, Teodor Dohodca
Nicoar6 Baraha. A tradus Vlmaciul Sfatului Suprem Petrican.
Noi, Duca Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Tali
Moldovei, din actul dat de S'aboaica domiciliat6 in Vick*, de

www.dacoromanica.ro
286 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

sora ei Mdricuta i de Agripina, fata lui Gheorghe epti1ici, i pre-


zentat de servitorul nostru Andria Tali* Pdralabul din War16u,
care s'a infAtiat inaintea noastrd i a Boierilor notri moldoveni
mari i mici, cd de blind voie i fdrd sd fie siliti de cineva, impreund
Cu ginerii sdi Pavel Cootean i Costacu Badea, cu martorii care
s'au intmplat sd fie Boierii: 'dtrarul stefan Rugind, Petricanu i
Ieremia Roman, Vornic de Poartd, Grigore Ciocariu Paredlab,
Ionalcu Bana, Nichifor Cercel, Cdpitanul din }Urldu Panu Ur-
suleca, Grigore Gonta, Constantin Cucoran, stefan Brdescu, Arse-
nie Volcinschi i Duracu, i-au schimbat PArcdlabului Andria.
Talpd a 4-a parte din satul Tfilhdreti din tinutal Hrldului, aezat
pe malul rului Usoii, care parte incepe dela stAlpul de sus i se
intinde pand la stAlpul asemsndtor din partea de sus, i o parte-
din iazul care se gsete pe numita moie impreund cu locul de-
stupdrit, cu grdinile ce se gdsesc pe ea, precum i cu fanatele, cu
tot venitul pdrtii mai sus zise, i in schimbul ei au primit dela
PArcdlabul Andria Talpd a 5-a parte din jumdtatea satului R-
pujnita, aezat in tinutul Ceraduti. Cercetnd in Sfatul nostru
obtesc acest schimb fcut intre ei in prezenta multor Boieri ai
notri, intdrim dup' numitul Prcdlab Andria Talpd partea din
satul Tlhdreti primit de el in temeiul schimbului, cu tot venitul
ei, i-i ddin dreptul s'd stdpAneascd partea aceea dupd ImpArteala
fcutd de Vasile Popa, Ursu i Vasile Paramurgul, domiciliati in
satul Tllareti, i de alti oameni care meritd incredere .1 anume:
Mdduleanu Lupu i Bejan, Sturdza GatA, stefan i Pepel, domici-
liati in acelai sat, de fratele acestuia din urrad. Vasile Chiriac, Dia-
cul Cretu din Uriceni, Carol din Sdliicani, Istrate Ciocan i loan,
domiciliati In acelai sat, dela care ni s'a prezentat i noud un
certificat. Pentru care i acest document al nostru i-a fost dat
lui Andria Talpd pentru o stdpnire venicd i indiscutabild. Mai
ziva 31 anul 7177 (1669). A contrasemnat Ve! Logofaul Barld-
deanu, Stratulat Rugin. A tradus flmaciul Sfatului, Secretarul
Guvernial Petrican.
IV. Noi, Grigore Ghica Voevod, cu mila lui Dumnezeu Donn),
al Trii Moldovei. Facem tire cu aceast carte a Domniei meel
precum s'a pdrit de fata Domniei mele i a Sfatului nostru, Bo-
ierul nostru Nicolae Talpd Comisul, cu sluga noastrd Miron Ga-
fencu Uricarul, pentru a asa parte a satului Corddreni, partea dia

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 287'

jos, ce este pe IulAneasa tinutului Dorohoiului, jluind Nico/ae


Talp Comisul precum acea a asa parte a satului Corddreni este
a lui Impreun cu rudele sale Botezteti, de pe moaa lor Ana
Talp, fata lui Toader Rugin Paharnicul, i i-a luat-o cu impre-
surare acea parte de moie Dumitracu Gafencu Uricarul, tat'al
lui Miron, la Domnia lui Mihail Voevod. lar Miron Gafencu a dat
seam precum Ana Talp a fost sora bun cu moul su Stefan
Rugin Strarul, i a-valid Ana doug fete, anume Alexandra, pe
care a tinut-o PAtracu Botez, i Nastasia, pe care a tinut-o Dra-
cea. Si dup moartea mamei lor, Anei, au mers ele i au cerut la
unchiul lor, Stefan Rugin Strarul, o comc cu mrgilritari i cu
pontale de aur, care a fost a Nastasiei, jupanesei lui Stefan Rugina
Satrarul, ca s le fie de purtat la zile mari, cAreia i-a fost pretail
850 lei. Si dndu-le acele odoare, and au fost mai pe urm peste
cateva vreme au tgdduit-o, zicand au perit acea cornea timplan-
du-se de au fost przi. i crezand unchiul lor Rugin, a fost ramas
cu lucru peritor. Apoi dupa aceea peste cateva vreme s'a aflat
numai peticul i urzitura acei comce In casa Alexandrinei Bote-
zoaei, iar mrgritarul i pontalele nu erau. Si avand o judecat
Pavel Rugin Comisul, feciorul lui Stefan Rugina Strarul,
cumnatul su Gafencu Uricarul, tatl lui Miron, cu Fatracu Bo-
tez la Divan, la rposatul Duca Voevod, artandu-se i peticul cu
urzitura, i (land Divanul rmas pe PAtraFu Botez, a dat de fat.
putintele mrgritari, i a facut zapis s plteasc6 toate deplin,.
care zapis a fost facut cu slova lui, precum mi-au artat i zapisul.
dup aceea de iznoav au ieit i la Divanul rposatului Constan-
tin Cantemir Voevod, cu Ioan Botez i cu Irimia Botez, feciorii lui
Ptracu Botez, i cu unchiul lor, Vasile Tali* i Nastasia Dr-
ceoae, i. n'au putut s tgduiasc fr de cat au dat seam c'
acel lucru de mama lor, Alexandra Botezoae, n'a fost t5gkluit,.
ci a fost tgduit numai de in gura Nastasia, i acel putintel mar-
gritar ce l-au fost dat de fata l-au luat din mana Nastasiei. Si a
dat Divanul s jure Alexandra Botezoae, precum n'a fost i ea Or-
taa cu sor sa Nastasia la tggduitul acelui lucru, i jurand sa fie-
in pace, i s ramae numai sora sa Nastasia platnicg. Si a mars-
Alexandra Botezoae de a jurat In sfanta biserick precum ea nimio
n'a tiut de Vgkluitul acelui lucru, i a ramas numai Nastasia
singura platnic. i neavand cu ce plti ja prtile ei de moi&

www.dacoromanica.ro
288 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Dumitracu Gafencu Uricarul, precum ne-au arOtat i cartea cea


de ramas, i trAgandu-se vreme pana la Domnia lui Mihail Voda,
i ieind de iznoavO la Divan Dumitracu Gafencu Uricarul cu jupa-
nesele Boteznetilor i cu Nicolae Talpa Comisul i i-a dat Diva-
nul ca sa" tie Miron Gafencu acea a sasa parte a satului Cordareni
pentru acel lucru, iar la alte moii ce vor mai fi de pe acel neam
s nu se amestece Gafencu, precum ne-au aratat cartile cele de
ramas i ispisocul dela Mihail Voda. Deci Domnia mea i-am ran-
duit cu judecata la cinstiti i credincioi Boierii notri, d. Darie
Donici Ve! Logoilt, loan Palladi Ve! Vornic, Constantin Kostaki
Hatman, Iordache Contacuzino Vel Spatar, ca BO: le mai ja seama
dintai cu amanuntul. i stand faVOI d-lor lor, luandu-le seama Cu
amnuntul i Cu buna dreptate, au aflat cum ca. Ana Talpa a avut
cinci feciori, anume: Vasile Tali* Gheorghe si Andrei, tatal lui
Nicolae Comis, i cloud surori, anume: Alexandra Botezoae i Na-
stasia Draceoae. i acel ispisoc i cartile lui Mihail VIDA care a
fost facut s -tie Gafencu acea a asa parte a satului Cordareni,
peste tot, a fost facut cu greeala, pentruca ceilalti frati n'au
fost vinovati ca s li se ja i partile lor de moie pentru sora lor
Nastasia, ce au ales Boierii judecata, ca sa tie Miron Gafencu
dintr'aceea a asa parte a satului Cordreni a cincea parte, partea
Nastasiei Draceoae. Aijderea i dela Wpujnita pe Nistru in ti-
nutul CernOutilor din a patra parte de sat, ce au de moie Talpqtii
cu Botegtetii de pe moaa lor Ana Talpa, sa aibd a tine Miron
Gafencu, iar a cincea parte i din jumatate de sat iarai de Rapuj-
nita, ce este cumpa'rata de moul lor, Lupul Tali* impreun cu
moaa lor Ana, dela Carstea Stratulat i Irimia i Anita, jupaneasa
lui Bainski, Nastasca, feciorii lui Ionacu Dracea, iari sa tie Mi-
ron Gafencu a cincea parte, partea Nastasiei DrOceoacei, iar la
partile celorlaltor frati ai Nastasiei sa nu se amestece Gafencu,
caci i judecata lui Cantemir Voda numai pe Draceoae a dat-o
platnic, dovedindu-se ca a prOpOdit-o ea cornea, iar la a patra
parte a satului Rapujnita, ce este cumpOrata de Vasile Talp Cu-
parul, fratele Nastasiei Draceoae, dela Toader Isacescul, Capitan
din Dumeni, i dela jupaneasa lui, Varvara, fata lui Dumitracu
de Silieu, la acea sa nu se amestece Miron Gafencu, ci sa o tie nu-
mai Talpa cu Botezatetii. i vazand ei nedreapta judecata ca sa Iie
impreuna i in Cordareni i in Rpujnita, s'au tocmit i s'au aezat

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 289

ei in de ei, inaintea d-lor Boieri mari judectori, i s'au lsat


pe judecata cea dintai ce-au avut-o la Mihail Vod, s tie Miron
Gafencu acea a as parte a satului Cordreni, partea de jos, peste
tot cu heleteul intreg i cu locurile de prisci 1 Cu radii]. i cu tot
venitul, iar Talp cu Botegtetii intru nimica A' n'aibA a se ame-
teca la Cordreni. Aijderea i Miron Gafencu de acum inainte
lntru nimica sa nu se amestece la Rpujnita, ci s tie tot atul
Rpujnita Nicolae Talp Comisul cu Boteztetii, precum am v-
zut. i scrisorile de invoial ce i-au fcut ei la maia unul altuia.
i ispisocul i alte crti ce le-a avut Miron Gafencu i Nicolae Talp
pentru aceast OM, toate s'au rupt i s'au lepdat, iar de s'ar
mai afla niscaiva ispisoace de Rapujnita mai pe urni la Miron
Gafencu, sa nu se tie in seam, ci s aib a le lua Talpetii i Bote-
ztetii. Deci vzand Domnia mea cd, cu dreptate au judecat Bo-
ierii i invoiala ce s'au invoit ei intre ei, am dat i dela Domnia mea
i am intrit Boierului nostru Nicolae Talpd Comisul, impreun
cu Boteztetii, ca s le fie lor i dela Domnia mea sat intreg RA-
pujnita, ce este pe apa Nistrului in tinutul Cern'autilor, dreapta
ocin i moie cu tot hotarul i cu tot venitul i uric de intriturd
neodihnit nerupit stpanitori in veci. i nimeni altul s nu se
amestece peste aceasta carte a Domniei mele. In Iai, anul 7239
(1731) Martie 12 zile. In al cincilea an al Domniei. Darie Donici
Vel Logoft. Simion Keco. A tradus tlmaciul Sfatului, Secreta-
rul Gubernial Petrican.
V. Subsemnatul Comis Nicolae Talpa cu sotia mea Iftimia
dam prezentul act in mana fiului nostru Iordache Tali* a dom-
nul Ve! SO-tar Iordache Cantacuzino a fost naul lui i 1-a luat s-1
creasc6 de mic copil, cu fgduiala s-1 inzestreze cu tot de ce va
avea nevoie, atunci noi, in cazul acesta, la imprtirea averii noa-
stre la copiii mei, &im cg-i drept ca eu, Comisul Tali* s nu dau
lui Iordache mai mult de partea de sus a moiei mele Sdlicani ae-
zat in tinutul Harlu, in valea Usoii, unde au fost cldite casele
printelui Andrei Talp, care pmant tatl meu 1-a primit in dar
dela fostul Vel Logoft Solomon Barladeanul, care i-a inmanat i
zapisul asupra moiei aceleia spre a-i cere, pe temeiul lor, intririle
Domneti, dup obiceiul stabilit, cu conditia ca el s n'ailA drept
s se amestece la alta avere mobil i imobila a noastr, pe care s'o
imprtim la alti frati ai si ; in cazul ins cand unul din fratii si
19

www.dacoromanica.ro
290 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

va contesta aceasta, sa nu-i ierte Dumnezeu greelile, dar Intru


at mai avem i alte moii cu pricin, pe care daca le vom atiga,
el nu trebue pa' ja parte la ele, pe and noi am impartit la alti fii
ai notri numai moiile fra nicio pricing', din care fiecare e in
drept sa-i stapaneasa partea lui, fail sa impiedece pe Iordache
In stpanirea moiei pe care i-am dat-o, afara de care n'a mai pri-
mit dela noi nicio alta zestre, pentru care isalim cu mana proprie.
In 'a*, anul 7238 (1730) Ianuarie ziva 2, dar intru cat la Intocmirea
acestui act s'au intamplat sa fie multi Boieri mari i. mici, au isalit
i. ei acest certificat. Nicolae Talpa Comis, Iftimia Talpa, Iordache
Cantacuzino Ve! Spatar. A tradus talmaciul Sfatului, Secretarul
Gubernial Petripan.
Subsemnatul Ion Ciocan, fiul lui Istrate Ciocan, impreuna
cu sotia mea Anuta i cu fiii Gheorghe i Andrei, certific prin acest
act al meu a nesilit de nimeni i. de 'mina voie am vandut moia
noastra proprie pe care o avem dela parintii notri, i anume Istrate
Ciocan, domnului Postelnic Iordache Tali* adia: partea Cioa-
netilor din satul Salicani, din partea mijlocie hotarnicita din par-
tea de sus, cu pretul de , iar fratii mei sa n'aiba drept s' se
amestece, pentrua fratele stefan a vandut partea mea din War-
top i mi-a lasat partea sa din Salipani, pentrua cumnatul meu
Ieremia a avut a cincea parte i. a vandut-o d-lui yornic Dumitrapu
Bal; iar daa vreun alt frate al meu sau Ciocan s'ar amesteca In
aceasta parte, sa nu-i ierte Dumnezeu, i toate actele pe care le-am
avut pentru aceasta moie le-am Inmanat d-lui Postelnic Iordache
Tali* i acest act a fost Intocmit In fata multor Boieri mari i mici,
care au isalit mai jos, iar pentru adeverire am aplicat inelul meu
cu numele i porecla mea. Anul 7238 (1730) August 12. Ion Cio-
can, Anua, Istrate Ciocan, Iordache Cantacuzino Vel Spatar,
Iereul Grigore din Uriceni, Teodor Soroceanul Postelnic. A scris
acest act dupa dictatul lui Ion Ciocan. A tradus talmaciul Sfatu-
lui Suprem, Secretarul Gubernial Petrican.
Maria Ta! Dupa moartea printelui meu, Postelnicul
Iordache Talpa, toate actele de proprietate a moiilor familiei
Talpa au ramas la unchiul meu Mihalache Tali* care in ciuda Im-
partelii care a fost facuta Intre ei, a dat pe nedrept dou'd jumatati
ale moiilor familiei Talpa, i anume: Zavoieni i Zmieti, aezate
In tinutul Neamt pe 11111 Racov, in schimb cu Boierii Baota i

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 291

In locul lor a primit in tinutul Harlgu a treia parte din Dubiceni


i a patra parte din Crgciuneni, mult mai mici decgt moiile pome-
tiite mai sus; afarg de aceasta, numitul meu unchiu a avut In stg-
pnirea sa i jumgtate din satul Malcguti din tinutul Soroca, care,
impreung cu alte proprietli pomenite mai sus, a fost motenitg
de motenitorii unchiului meu pomenit deseori, dupg moartea lui ;
n'am tiut nimic despre aceastg faptg pang acum, dar azi, ggsind
la aceti motenitori actele familiei mele Talp, rog respectuos pe
Maria Ta sg. porunceti BA' fiu admis la participarea la averea pg-
rinteascg, ca aceastg pricing sg fie cercetat i judecat cu drep-
tate. Al Mgriei Tale prea supus servitor Polcovnicul Gheorghe
Talpg. D. Vel Vornic de Aprozi vi se poruncete, Impreung cu Mari
Boieri, s cercetati imprejurgrile argtate aci i sg dati petitionarului
,satisfactia legiuitg. 10 Martie 1800. A iscglit vtori Loget. Pen-
trucg se aproprie sgrbgtorile Invierii Domnului, petitionarul se va
infatia la 15 Mai, cAnd va fi i partea adversg, spre a fi prezent
la cercetarea personal a acestei imprejurgri. 29 Martie_ 1800. Vel
Logortul Constantin Bal. A inscris In registru vtori Logan Vasile
ScAntei. Dupg Infgtiarea petitionarului Polcovnic Gheorghe Talpg
i a imputernicitului Ionit Oatul, ginerile rgposatului Mihalache
T.alpg, cu d. Ban Grigora Baotg, s'a ggsit necesar ca Gheorghe
Talpg sg dovedeasc dacd pgrintele sdu a avut participare la 'Al.-
-Vie moiilor pe care le pretinde, iar schimbul fcut de motenitorii
lui Mihalache Talpg rgmne anulat cu conditia ca Ionit Oatul sg
dovedeascg, cg i intinderea i hotgrnicirea din indatorirea schim-
bului, pentru cele ce au atArnat de rgposatul Ban Constantin Ba-
otg, n'au fost Inca' stabilite i cg in pgrtile luate in schimb au o lips4 ;
de aceea Judecata a obligat pe d. Grigora Baota ca, in ziva ce
i s'a stabilit la Sf. Dumitru viitor, sg se infgtieze impreung cu par-
tea impricinat la Divan pentru ImpArteald i deslegarea acestei
imprejurgri. 8 Iunie. 1800. A iscglit Marele Logofdt Constantin
Bal. Tglmaciul Sfatului Suprem, Petrican.
VIII. Noi, Constantin Alexandru Ipsilanti Voevod, cu mila lui
Dumnezeu Domn al frii Moldovei. Facem tire cu aceastd carte
a Domniei mele cg, de fatd Domniei mele i a Intregului Sfat, au
avut judecat Gheorghe Talpg Polcovnicel, feciorul lui Iordache
Talpg Postelnic, cu Sulgerul loan Tutul, vechil al clironomilor
Saftei, fetei lui Mihalache Talpg, ce-a fost frate cu Iordache Talpg,

19*

www.dacoromanica.ro
292 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

pentru pdrtile ce au avut in mosia Sdliscani din Tinutul Harldului,


adicd Gheorghe i clironomii fetei lui Mihalache Talpd cersind
din toatd mosia Stiliscani din trei pArti, ce s'au impdrtit tot satul,
o a treia parte, partea de sus ce s'a numit Stlpu Cornii, si din
partea ce s'a numit a lui Ion Ciocan o a cincea parte, dupd o mdr-
turie hotarnicd din anul 7230 (1721) Septemvrie 20, fdcutd de
Constantin Zberea '51trar pe alegerea prtilor ce le-au cumpArat
Bals Vornicul din Sdliscani, adied Stlpul Cornii, dela o semintie
a Cornii, si a cincea parte dela Ieremie, cumnatul lui Ion Ciocan,
din partea lui Ciocan, care pdrti la anul 7249 (1740) Octomvrie 20,
Mihalache Talp le-a cumpdrat dela Gheorghe feciorul lui End-
chitd Visternic, i lui Endchitd Visternic incd i-a fost de pe mosul
sdu Lupu Visternic, iar mosul sdu le-a luat dela Basotd Visternic.
Gheorghe Talpd Polcovnicel 'nod cersind pdrldle tatdlui au, ce a
avut in numita mosie cu osebite scrisori, adicd pdrtile ce-au fost
ale lui Solomon Brlddeanul Ve! Logofdt, carele, impreund cu jup4-
neasa sa Ana, cu scrisoarea din anul 7173 (1665) Iulie 8, le-a dat
danie lui Andrias Talpd i femeiei sale Iftimiei, mosul lui Mihalache
si lui Iordache. i apoi Nicolae Talpd biv Comis, feciorul lui Andrias
Tali* cu osebit scrisoare a sa, din anul 7238 (1730) Ianuarie 2,
le-a dat danie fiului sdu Iordache, tatd1 lui Gheorghe
Asijderea i alte prti care insusi tatd1 sdu Iordache Talp a cum-
pdrat dela Ion Ciocan, feciorul lui Istrate Ciocan, cu zapis tot din
anul 7238 (1730) August 12, toatd partea Ciocnestilor din satul
Sdliscani, i partea de mijloc care au si stlpit-o dela partea de
sus, fdrd a cincea parte din partea lui Istrate Ciocan ce a avut-o
un cumnat al vnzdtorului, anume Ieremia, si a vndut-o lui Dumi-
trascu Bals Vornic, adicd tot aceea se cuprinde i in scrisorile lui
Mihalache Talpd, care sunt ardtate mai sus. Apoi Gheorghe Talp
a mai ardtat i alte scrisori, intai pentru pdrtile dela Solomon
Barlddeanul, din anul 7153 (1645) Iulie 6, dela Antimia si soma sa
Anita, fetele lui Vasile Albotd, care au vndut lui Solomon Brld-
deanul Vornic dintru stlp jumdtate din partea de jos. Alt zapis
din 7169 (1660) Octomvrie 20, dela stefan Albotd cu sora sa Ana si
cu feciorii lor, prin care au dat danie lui Solomon Barldeanul partea
lor din stalpul lui Albotd bdtrnul, partea din jos, care aceste cloud
zapise sunt ardtate anume i in dania lui Solomon Brldeanul
Logofdt ce a ilcut-o cdtre Talpd. Asijderea un zapis din 7176

www.dacoromanica.ro
PARTEA VI 293

(1668) Iulie 20, dela Gavriil si Pavel Grosul, care au dat danie
jupneasa lui Solomon Logofdt, partea lor ce au avut-o
dela tatAl lor Grigore Grosul In Sdlicani, care zapis In dania lui
Solomon Brlddeanul Logofdt, ce a fcut-o catre Talpd, nu se
vede ardtat. Al doilea, pentru pdrtile Ciocdnestilor iardi a ardtat
Gheorghe Talpd aceste scrisori, un zapis din 7163 (1655) Ianuarie
30, dela Gavriil, feciorul Fetitei si sord sa Mdriuta, fata Eficdi ne-
potul lui Albot', care au vndut vrului lor Istrate partea lor
de pe moul lor Albotd, din partea lui Albotd a treia parte ; un
ispisoc din 7170 (1662) Ianuarie 1, dela Domnul Eustratie Dabija
Vod', prin care Intdreste lui Istrate, feciorul lui Pavel Ciocan,
o parte de ocin din satul SAliscani, din partea lui Ciocan, din doud
civertii si jumdtate de sat a treia parte, partea de jos ce-a avut-o
cumprdturd dela Andria i cumnatd-sa Tatiana, femeia lui
Toader diaconul, si cu nepotii lor Grigore i Lupul, feciorii lui
Tnase, strdnepotii lui Ciocan. Alt ispisoc din 7173 (1665) Fe-
bruarie 19, tot dela acel Domn, prin care se Intrete stdpAnirea
lui Istrate Ciocan, dupd hotdrIrea lui Ionascu din Thslhresti
tefan Budul, care toate prtile de ocind de moii i de cumpArdturi
din satul Sdliscani din intdriturd dela Vasile Vodd. Insd o parte
de ocind ce a cumpdrat dela Duluman, din partea lui Ciocan, care
face a treia parte, si altd parte iardsi din partea lui Ciocan, din a
treia parte jumdtate, ce a fost lor cumpdrdturd dela Onil, nepotul
lui Ciocan. i iardsi a lui dreaptd chi si moii ce a avut Impreun
Cu fratii lui, feciorii lui Pavel, din partea lui Ciocan, din a treia
parte a patra parte. i iardi pe altd parte de ocind din intdriturd
ce au avut dela Iancul Vodd, iarsi pe a patra parte dinteacelai
sat Sdlicani. i osebit a mai ardtat Gheorghe Talp .1 alt ispisoc
vechiu din 7077 (1569) Iulie 2, dela Domnul Bogdan Vodd, cuprin-
zdtor pe o parte din Saliscani, cam i un zapis din 7169 (1660)
Decemvrie 2, dela o Tatiana diaconitd cu altii Impreung, care fiind
tot dintr'o zi cu alt zapis tot dela acea Tatiana, ce este ardtatd mai
sus, .1 fiind si iscAliturile sierse i necuprinsd In ispisocul Domnului
Eustratie Dabija Voevod, s'a cunoscut de rdsuflat. Iar cu celelalte
scrisori ate a ardtat, Gheorghe Talpd cere ca dupd toate s i se
deje prti, Inca i cu un zapis de zdlogituri al lui Ion Ciocan, ce este
cu apte luni mai Inainte de vAnzare, tot pe acea parte i de va
mai ramne ceva, apoi sd stdpaneascd; si clironomii Saftei, fata lui

www.dacoromanica.ro
294 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Mihalache Tali* rspunzand a lui i-se pare a dup scrisorile


acele vechi ar fi mai multe moii cleat se cuprinde in dania lui
Solomon BArl'cleanul, i in zapis de vAnzare al lui Ion Ciocan, ne-
uit'andu-se a acei vangtori ai lui Istrate Ciocan au fost tot din
neamul Cioanesc, i tot din partea lui Ciocan au vndut, precum
i insui ispisocul Domnului Eustratie Dabija Vocla, acel din 7173
(1665) Februarie 18, arat6. Apoi and zapisul lui Ion Ciocan arata
curat a a vandut lui Iordache Talp6 partea din mijloc, ce este
aleas6 i stAlpit dinspre partea de sus, i a intr'acea parte nimeni
a4ii din fratii lui nu au treaM fdr numai ce a avut cumnatul s'u
Ieremie o a cincea parte, care a vandut-o lui Dumitracu Bal Vor-
nic, nu poate dar s6 cear acum, Gheorghe Talp, mai mult cleat
ceea ce a cump6rat tat1 gu, aci mai bine a tiut vAnz'torul
cleat el acum, mai ales a i In cartea ce a luat el insui dela Dom-
nia sa Alexandru Ioan Kallimah Voevod, de stApanire asupra Or-
1ilor ce are in numita moie, nu se intdrete mai mult cleat partile
ce se cuprind inteacele dou zapise, adia in dania lui Solomon
BArlkleanul Logort i In zapisul de vanzare al lui Ion Ciocan,
care dau curat intelegere, a' Solomon BArladeanul a avut stalpul
de jos ce s'a numit al lui Albot, ing nu deplin, i Ciocan a avut
stAlpul de mijloc, i o parte din stalpul lui Albot, ce a cumpgrat
Istrate Ciocan dela verii lui, precum arat zapisul din 7163 (1655)
Ianuarie 20, ce este pomenit mai sus. Apoi fiinda i scrisorile cliro-
nomilor fetei lui Mihalache Tali* atat hotarnica acea facut6 de
Zberea 6.'trar, at i zapisul lui Gheorghe, feciorul lui Ion Ciocan,
dup care i stdpnirea asemenea s'a urmat, atAt at au Wit fratii
Tlpeti, Mihalache i Iordache, at i dup moartea lor, fr sa
fie vreo pricink judeand Domnia mea, impreun6 cu tot Sfatul,
am hotnit ca numitul Gheorghe Talp Polcovnicel 86 nu poat
stpni in numita moie SMicani mai mult cleat stalpul de jos
i stalpul de mijloc, far o a cincea parte din partea lui Ciocan,
cunosandu-se cererea lui fr dreptate, i clironomii Saftei, fetei
lui Mihalache Tali* insa s6 stpneasa stAlpul de sus ce s'a nu-
mit al Cornii, i a cincea parte din partea lui Ciocan precum arat4
hotarnica lui Zberea 5.trar, dndu-li-se i aceasta" carte a Dom-
niei mele ca mai mult aceast6 Ord s6 nu se mai prasa, ci in veci
sd se urmeze i de o parte i de alta, precum prin cartea aceasta a
Domniei mele se cuprinde, care s'a i int6rit cu a noastr isalitur6

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 296

Domneascd i pecete. I Aprilie 1801. Iscdlit Constantin Alexandru


Ipsilanti Voevod. A citit Sturdza Comis.
IX. Noi, Scarlat Alexandru Kallimah Voevod, cu mila lui Dum-
nezeu Domn al Tdrii Moldovei. Prezentul atestat a fost cercetat
i de cdtre Domnia noastrd i Incredintndu-ne, a-Cat din documen-
tul acesta eliberat de &Are Divanul obtesc al Domniei noastre, scris
mai jos, precum i din actele Domneti vechi care ne-au fost pre-
zentate persofial, cd fratii buni Constantin i Nicolae Talpd se trag
din vechime dintr'o familie Boiereascd i ca sd fie cinstiti i recu-
noscuti peste tot locul In once timp Inteo stare care sd corespundd
familiei lor, i Domnia noastrd Intrete acest privilegiu venic cu
iscdlitura i pecetea noastrd. 27 Februarie 1817. Originalul /-a iscd-
lit aa: Noi Scarlat Alexandru Kallimah Voevod. A citit treti
Logort. Divanul Principatului Moldovei: domnii frati buni Con-
stantin i Nicolae Tali* fiii rdposatului biv Polcovnic Gheorghe
Talpd, care din cauza Imprejurdrilor a rdmas s locuiasc' perma-
nent In partea stngd a raului In Regiunea Basarabiei, fiind fratii
locuitorului moldovean de aici Andrei Talpd, au cerut -acum dela
Divan dovezi despre starea familiei lor, ca scopul ca s poatd fi re-
cunoscuti i acolo, la care cerere au alaturat ca dovadd i urmdtoa-
iele acte: 1. Cartea de judecatd dela rdposatul Logofdt Vasile Razul,
data.' la 18 Iunie 1779; 2. Actul scris dela 13 Iunie 1775; 3. Actul
pentru o portiune de pdmnt din anul 7238 (1730) Ianuarie ziva 2;
4. Hrisovul Domnesc dela Grigore Ghica Voevod, dat In anul 7239
(1731) Martie ziva 12; i 5. Tot un hrisov Domnesc dela Duca
Voevod, dat In anul 7177 (1669) Mai ziva 31, actul de partaj al Tl-
petilor, In care se aratd c tatAl Ion Polcovnicul Gheorghe Talpd
e fiul Postelnicului Iordache Talpd, iar acest Postelnic e fiul unui
anume biv Ve! Comis Nicolae Tali* fiul lui Andria Talpd Par-
cdlabul Tinutului Hrldu, care se trage din Lupul Talpd care a fost
i el Comis, i au mai prezentat i un act dela Divan din 1774, care
adeverete despre aceast familie, ea' aceasta a avut despre rangul
ei i documente Domneti, dar In timpul campaniei fiind jefuiti de
trei ori, au ardtat cd, dei actele pe care le-au avut s'au pierdut,
totui Divanul de atunci adeverete c ei au avut rangul de nobili,
din care cauz, ca sd fie cinstiti i recunoscuti peste tot locul i In
once timp ca nobili i moieri cu acordarea dreptului de a se bucura
de toate privilegiile potrivit familiei lor, In temeiul dovezilor pe

www.dacoromanica.ro
296 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRI3T SI NISTRII

care le-au avut din vechime, se trag dintr'o familie Boiereasca,


servesc patria noastr' 0 daca ar fi rmas s locuiascA In aceast
parte, s'ar fi lnvrednicit de ranguri Boiereti, dui:4 cum au primit
0 altii de aceeai stare, pentru aceasta li s'a dat dela Divan pre-
zentul certificat cu iscglitura noastr i cu aplicarea pecetei Diva-
nului. 20 Februarie 1817. Pe original au isclit: Veniamin Mitropolit
al Moldovei, Constantin Bal Loget, Constantin Canta Logoft,
Dimitrie Sturdza Logofdt, Vasile Kostaki Logoft, Arexandru Ian,
culeu Vornic, Mihail Sturdza Vornic, Teodor Bal Vornic, Costache
Rosst Vornic, Iordache Rosst Vornic, Costache Sturdza Vornic.
Departamentul Afacerilor Strine ; prezentul atestat eliberat fratilor
buni Constantin 0 Nicolae Talp', dela Preasfintitul Mitropolit 0
d-nii Boieri iscliti mai sus 0 Intgrit cu iscAlitura 0 pecetea Altetei
Sale Printului Domnitor al Moldovei, a fost prezentat la acest De-
partament 0 fiindu-ne cunoscutd originea lor dintr'o familie Boie-
reascA, dup cum e scris mai sus, certific6m prin iscAliturile noastre
i aplicarea pecetei Departamentului. Iai, 27 Februarie 1817. Pe
original au isclit: loan Niculce Postelnic, Costache Razu, Con-
stantin Kostaki Stolnic. A tradus Intocmai tlmaciu Bulatov.

WO. Tufescu
Registratorul Colegial Constantin Tufescu, de 27 ani, nu ocup
slujbg, locuete In Tinutul Iai, necstorit, stpanete In Tinutut
Iai moia Vulpeti cu portiuni din moia G5.16eti, pe care sunt 60
curti. Spita neamului: Constantin Arma, fiul su Costandache
Ve! 't,rar, fiul acestuia Leon Tufescu vtori Paharnic, iar fiul ace-
stuia Constantin, doveditorul de acum al nobletei. Pentru dovedi-
rea originei sale a prezentat: 1. Dou hrisoave ale Domnitorului Mi-
hail Racovit,dela 10 Februarie 7225 (1717) 0 10 Octomvrie 7227
(1718), date cu privire la nite tigani 0 din care reiese Ca' strAbuni-
cul petitionarului, Constantin, a avut rangul de Vel Arma. 2. Un
document dela 15 Mai 1781, cu privire la Impgqirea de ctre numi-
tul Constantin .a averii sale 0 din care se vede c'd Vel 'trarul Co-
standache e fiul ski 0 c' .acest Costandache a avut un fiu, Leon,.
0 a stpanit moia Tufeti. 3. Testamentul fcut de numitul Co-
standache la 5 Iunie 1791, din care se vede ca el a avut un fiu,
Leon, vtori Paharnic, care lucru reiese 0 din cartea Domnitorului

www.dacoromanica.ro
PARTE A VI 297

Moruzi intocmita in 1806; 0 4. Ca doveditorul de acum al nobletei


e fiul lui vtori Paharnic Leon Tufescu, reiese din documentul dela
6 Decemvrie 1813, certificat de Guvernul Moldovei 0 Consulul
Rosienesc, care i-a fost dat de mama-sa pentru cedarea mo0ei Vul-
pe0i, iar ca are gradul de Registrator Colegial, a prezentat o chi-
tanta dela Guvernul Regional, din Martie 1816, Nr. 2005, care i-a
fost data pentru suma Incasata pentru acest grad. Care acte Comi-
siunea, ce a functionat in acest scop, gasind c dovedesc vechea no-
blete a Registratorului Colegial Tufescu, prin incheierea data la
29 Septemvrie 1821, a hot:kit sa fie trecut in partea VI-a a earth
genealogice, pentru Tinutul Ia0.
Dosarul lipsqte.
Insemne ri.
Romani din Moldova 1). Costache Tufescu, petitionarul, a fost
primul genealogist al Basarabiei, carturar elogiat de Curierul
RomAnesc al lui Eliade (1830). 10 trage neamul din Mihul, parca-
lab de Suceava 0 hatman (1616-18), fiul caruia, ducerul Isari
Mihul, a fost tatal armaplui Constantin din Tufeti, amintit mai
sus 2). Costache Tufescu a murit la 9 Iunie 1846 i e inmormantat
la Cuhne0i-Balti. Fiul su, Leon (t 1916), general 3).

3) Dosarul Nr. 641, 1840, 155 file. Arhivele Stat. din Chisinau.
9) Din trecutul nostru, Nr. 17-20, 1935, p. 6-11.
3) I. Parhomovici. Memoriei generalulni L. C. Tufescu. Chisingu, 1917.

www.dacoromanica.ro
CONTRIBUTIONS A. L'HISTOIRE DE LA NOBLESSE
DE LA PROVINCE MOLDAVE ENTRE LE PRUT
ET LE NISTRU

Sur la Moldavie entre le Pruth et le Nistru (Dniester), appele


Bessarabie aprs 1812, l'on a beaucoup crit, mais sans systme
et d'une manire incomplte.
L'importance de l'histoire de la noblesse dans la vie des prin-
cipauts roumaines et de la Bessarabie au XIX-me sicle tant
incontestable, la ncessit d'une description dtailie de cette
-classe privilgie et reprsentative dans le pass est vidente.
C'est peine en 1912 que paraissait une Esquisse sur la nob-
lesse de Bessarabie par Al. Krupenski. Un plus grand mrite, en
c e qui concerne l'tude de la noblesse de cette province, doit tre
reconnu aux chartistes de Roumanie, dont plusieurs, mrne
bien avant le 27 Mars 1.918, se sont occups, incidentellement,
de la noblesse de Bessarabie et particulirement de quelques
familles du terroir. On n'a pourtant pas entrepris des recherches
spciales ncessaires notre poque et Pon ressent de plus en plus
le manque d'un Institut gnalogique de Roumanie, projett
depuis longtemps selon l'exemple des pays d'Occident.
Il y a eu, auparavant, des lettrs de souche noble, qui se sont
eccups aussi de la gnalogie des boyards moldaves. Costake
Tufescu (1794-1846) fut le premier gnalogiste de Bessarabie;
son oeuvre Arbres gnalogiques a t utilise dans le
prsent ouvrage. Le plus remarquable connaisseur du pass de la
noblesse, Paul Gore (1875-1927), a utilis dans ses recherches
les archives officielles et sa riche bibliothque historique et
hraldique. Mais dans les deux cahiers de ce regrett lettr: les
notices sur les familles nobles da district d'Orhei et, partiellement,

www.dacoromanica.ro
300 CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE LA NOBLESSE

sur celles du district de Chifinau, que nous avons pu sauver, les


erreurs et les lacunes foisonnent et je n'y ai pas trouv des dtails
d'un intret extraordinaire.
Une partie seulement des Archives de l'Assemblee des Deputes
de la Noblesse, se trouve aux Archives d'Etat ChiinAu, o j'ai
consult tous les dossiers personnels (697) et un certain nombre
de dossiers relatifs l'activit de cette assemble, puisque le
dernier remplaant du marchal provincial de la noblesse avait
remis les dossiers respectifs tous ceux qui s'taient interesss
de leurs familles, avant qu'il n'etit depos l'archive en 1923.
J'ai galement consult le Livre genealogique continu jusqu'
1923, qui se trouve l'Association des anciens nobles de Bessa-
rabie: La Solidarit *.
A cause du manque de certains dossiers des Archives d'tat
et aprs la destruction de la grande majorit des archives
familiales qui .se trouvaient dans les rsidences des boyards,
surtout entre les annes 1917 et 1918, il a fallu consulter chez
400 A 500 reprsentants du pass des actes et recueillir leurs
souvenirs sur la Bessarabie de jadis. GrAce nos collaborateurs
nous avons pu nous procurer des actes auxquels j'ai ajout quel-
ques dtails trouvs dans les notices des prdecesseurs rgionaux,
ainsi que dans les fiches nominales du gnalogiste I. Tanoviceanu,
dposes aux Archives Nationales de Bucarest.
Nous possdons, en outre, un exemplaire trs rare des actes
imprims de la Commission, qui a t charge en 1821 d'tudier
les documents de la noblesse de Bessarabie, en vue de la con-
firmation des droits de noblesse hrditaire par le Dpartement
hraldique du Snat russe. Le titre du volume est le suivant:
Extrait du dossier relatif ez la revision du livre gnealogique de
la Noblesse, rdig selon les decisions de la Commission speciale,.
qui a exist en Bessarabie en 1821, pour l'examen des preuves con-
cernant le titre de noblesse.
Ce volume contient plusieurs centaines de pages, dont 200,
principales, que nous reproduisons plus loin textuellement, et qui
sont utilises dans cette tude. Ensuite on y trouve une longue
correspondance entre les diffrents dpartements, de 1821 1841.
Les exemplaires de ce volume portent la signature des chefs du
Dpartement hraIdique du Snat russe.

www.dacoromanica.ro
MOLDAVE ENTRE LE ?RUT ET LE NISTRU 801

Les actes sont traduits in extenso en russe, mais dans une


langue confuse et avec beaucoup de fautes, surtout en ce qui
-concerne les noms propres ; on remarque la langue archalque des
-documents moldaves d'antant, crits avec des caractres cyrilli-
lues. Notre systme de prsentation est simple et ne n'a pas
besoin d'explications.
Aprs chaque extrait de la Commission de 1821, sur chaque
f.amille, l'on trouvera les documents s'y rfrant, lorsqu'ils ont
-exist. Les quelques notices trs succintes qui compltent
-ce matriel, parfois trop vague, sont suivies par une biblio-
graphie des plus essentielles, en indignant aussi o l'on peut
trouver d'autres Mails. Nous signalons les dossiers relatifs aux
familles, dposs aux Archives d' tat de Ch4in'u, ainsi que les
contributions plus dtailles sur les familles mentionnes qui ont
t publies dans la revue Din trecutul nostru (De notre Pass)
de 1933 A 1939.
Puisque la premire Commission, qui a sig en 1818, pour
tudier les documents des nobles de Bessarabie, n'av-ait pas exa-
min assez rigoureusement les actes et avait inscrit dans le registre,
rien qu' cause des lections de la noblesse, des personnes dont
la noblesse n'tait pas connue dans le pass, une nouvelle Commis-
sion a t institue en 1821 sous la prsidence du Gnral Inzow,
le remplaant du Gouverneur plnipotentiaire. Le principe fon-
-damental a t exprim dans le Rglement de Constitution de la
rgion: On confre la classe des nobles tous les droits et les
privilges octroys trs grAcieusement h la noblesse russe, tout
en gardant les anciens privilges moldaves .
Selon le document du Prince de Moldavie Constantin Mavro-
cordato, de 1734, tous ceux qui avaient reu, jusqu'en 1812 ou
pendant les 18 mois de dlai d'option, un rang moldave, de grand
Logothte jusqu'au III-me Logothte, ont t reconnus nobles.
Tous les nobles devaient tre inscrits dans l'une des six parties
du Livre Gnalogique de la Noblesse:
La noblesse octroye par le Souverain; dans cette classe
ont t inscrits tous les descendants des personnes ayant des
grades de noblesse confrs par le Prince rgnant.
Pour des mrites militaires.
Pour des mrites civils.

www.dacoromanica.ro
302 LA NOBLESSE MOLDAVE ENTRE LE PRUT ET LE NISTRU

La noblesse immigre. Plus tard seulement, deux ou trois.


familles moldaves ont t confirmes comme trangres .
La noblesse A titre nobiliaire.
La noblesse hrditaire avec une anciennet ininterrompue,
dans la famille, de cent ans, en 1812. (En Russie, de cent ans,
en 1785).
Les travaux de la Commission de 1821 n'ont t confirm&
par le Snat qu'en 1845 et plus tard, puisqu'on avait prouv cer-
tains faux concernant les documents. La correspondance aff-
rente et trs significative ce sujet. Cela a retard la confirma-
tion des droits de certaines familles importantes comme les princes
Cantacuzne et Moruzi, les Sturdza, les Kazimir et d'autres, ce
que le marchal provincial de la noblesse Jean Catargi avait
signal dans son Mmoire de 1892.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME
Abaza Andrei stolnic 205. Alexandru Mavrocordat Domn 58,
Abaza loan 2-logofdt 205. 274, 276, 277.
Abaza Maria 205. Alexandru Moruzi Domn 33, 35. 36,
Abaza Vastle 244. 41, 43, 52, 53, 55-59, 82, 89, 96, 99,
Abo 154. 101, 102, 104, 115, 118, 120, 121,
Achincd (Opined) familie 32, 152. 123, 124, 126, 130, 135, 137, 146,
Achincd Agapie, Andrei, Grigore, Ia- 176, 184, 190, 197, 202, 212, 224,
cob, loan, Luca, Manoil, Nicolae, 229, 265, 269, 271, 282, 297.
Petre, Simeon, Solomia *tef an, Va- Alexandru Radu Domn 187.
site 152, 153. Alexandru Sutzo Domn 261, 263, 278,
Adam Sandu negustor 110. 281.
Agapie, Vezi Ursul. Alexandru Caragheorghievici Domni-
Agapie Ursul dtrar 139, 140. torul Serbiei 138.
Ahverdov general 160. Alexandru II Regele Jugoslaviei 138.
Albotd cel Bdtrn, Ana, Anita, Anti- Alexandru I Regele Serbiei 83.
mia, stefan, Vasile 292, 294. Alexe 135.
Alecsandri familie 31-34. Anastasd Alexandru sdrdar 209, 210.
Alecsandri Alexandru cdpitan 33, 34. Anastasie Grecu 35.
Alecsandri Caterina 33. Anastasiu (ev) familie 31, 34.
Alecsandri Iordache dtrar 17, 33, 34, Anastasiu Ecaterina 150, 151.
40. Anastasiu Vasile sulger 34, 35, 150.
Alecsandri Maria 34. Andria (*eptelici) familie 31, 35.
Alecsandri Nicolae N. 34. Andria Alexandru 35.
Alecsandri Vastle poet 34, 81. Andria Iancu 35.
Alexandru I Imprat 25, 30, 54, 127- Andria Ionit jitnicer 35, 36.
129, 156, 165, 230, 256, 257. Andria Manolache medelnicer 35, 36,
Alexandru cel Bun Domn 82, 235. 209.
Alexandru Cuza Domn 80, 83, 185. Andria-Septelici Constantin 36.
Alexandru Ipsilanti Domn 212, 216, Andronache vornic 200.
224, 240, 279, 282. Antioh Cantemir Domn 211, 220, 222,
Alexandru Kallimah Domn 64, 65, 107, Antonie Rosst Domn 116, 117, 119.
114, 116, 188, 245, 250, 284, 294. Antopol 58.

20

www.dacoromanica.ro
E06 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRTJ

Apostol vornic 238. Bals Dimitrie vornic 290, 292, 294.


Apostol jitnicer 240. Bals loan clucer 193.
Ardmescu-Donici Conon Mitropolit 216. Bals lordache spdtar 150.
Arbure, vezi Ralli-Arbure. Bals Iordache visternic 38, 54, 68, 72,
Arbure D. 173. 136.
Arbure Smaranda 173. Bals Iordache visternic 186, 241.
Arghir postelnic 205. Bals Iordache logofdt 83.
Arghiropol Sofia 255. Bals Lupu logoft 186, 241.
Arie 192. Bals Lupu logoft 62, 63, 70, 75, 78,
Armenopol 142, 143. 92, 95, 136, 205.
Aron Domn 91, 208, 209. BaIs Natalia 83.
August II Regale Poloniei 243. Ba1 Nicolae logofdt 54, 78.
Avirescanu Petre 209. Bals Smaranda 83.
Avitki Vasile 97. Bals Teodor hatman 20.
Bal Teodor logofAt 39.
Bacsan familie 95. Bals Teodor vornic 39, 50, 51, 64, 71,
Bacsan vornic 93, 95. 75, 86, 92, 95, 133, 276.
Bacunin anarhist 173. Baltagd 67.
BAdand Zaharia 231. Balzer 0. 80.
MarAu familie 31, 36, 37. Bantds familie 31, 41, 42.
BAdArAu lonita sAtrar 36-38. Bantds Ana 42.
BAddrdu Mihail registrator colegial Bantds Dimitrie 41.
36-40. Banta Dimitrie sulger 42, 108.
Badea Anghelina, Costascu, Zaharia Bantds Filip sAtrar 47.
284-286. Bantds loan stolnic 41, 42.
Badiul Costascu, Dumitrascu 111. Bantds Roxandra 41.
Bahmetev general 36, 37, 90, 145, 167, Bantds Teodor 41.
168, 254, 257, 258. Bantds Zoita 41.
Bainski Nastasca 288. Baraha NicoarA 285.
Balan Teodor 76, 82. Barbanase tigani 248.
Balanta loan 239. Bdrbier Ambrohie 221.
Balas familie 41. Barclay de ToIly conte 160.
Balasache (Muselim) familie 31, 40 BArlAdeanu Solomon logordt 286, 289,
Balasache Dimitrie 40, 41. 292-294.
Balasache Grigore logordt 40, 41. Barnie 196, 197, 201.
Balasache Mihail comis 41. Barovski Anton 97.
Balasache erban arma s 40. Basna loan 286.
Bals logoft 186. BasotA familie 32, 181-183, 290.
Bals vornic 186. BasotA visternic 292.
Bals Alexandru vornic 38. Basot Anastase spAtar 181.
Bals Constantin logoft 38, 39, 46, 48, BasotA Constantin ban 181, 291.
50, 51, 62, 63, 70, 74, 84, 103, 136, BasotA Constantin secretar gubernial
140, 242, 291, 296. 182.
Bals Constantin vornic 38, 70, 95. BasotA Ecaterina 42.
Bals Constantin stolnic 241. Basot Grigoras ban 291.
Bals Constantin logofAt 92. BasotA loan spAtar 181-183, 258, 263.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 307

Basot Manoil 182. Bogdan Dimitrie vornic 133, 224.


Basot Nicolae visternic 70. Bogdan Ecaterina 130.
Basota Teodor consilier de curte 182. Bogdan loan logoft 94.
Basotd Toader sAtrar 41. Bogdan Manolache ban 205.
Btea loan 217. Bogdan Smaranda 19.
Bebutov Olga printesd 102. Bogus, vezi Buhus.
Behlip Andrei, Toader 232. Bohus, vezi Buhus.
Beim Ecaterina 189. Boniecki A. 80.
Beim T. 189. Borozanul Vasile 193.
Beldiman Alexandru vornic 79. Borozdin 157.
Beldiman Dimitrie vornic 63. Bosie Ecaterina, loan, *tefan 209, 210.
Beluha-Kohanovski P. 264. Boskampeljasopolski 169.
Bemiteim colonel 127. Botescu Elena 98.
Benningsen general 163. Botescu *erban sulger 98.
Berhmann general 153. Botez loan, Irimia, Patrascu 287-289.
Bernadski Magori 104. Botezatu familie 31, 48.
Bernadski Sofia 104. Botezatu Alexandru 33, 49.
Bescaul Ieremia 209. Botezatu Constantin 49, 102.
Betmanariul Gh. 241. Botezatu Constantin 49.
Bezborodco print 171. Botezatu Ecaterina 49.
Bezviconi Gavriil 8. Botezatu lije pitar 48-51,
Bezviconi Gheorghe 6, 7, 120, 244. Botezatu loan 48-49.
Bezviconi Sofia 7. Botezatu Mihail stolnic 34.
Biber Andrei 44. Botezatu Nicolae cpitan 51.
Biber Chiriac pitar 43-48. Botezatu Roxandra 49.
Biberi .familie 31, 42. Botezatu-Alecsandri Vas. vornic 34.
Biberi familie II 43. Bozica, vezi Buziki.
Biberi Elisabeta 42. BrAescu Constantin 208.
Biberi loan 43. BrAescu *t. 286.
Biberi lordache paharnic 43. Brand Stratulat 111.
Biberi Mihail 42, 43, 135. Brahiru Gh. 196.
Biberi Smaranda 43, 46, 47. BrAiled loan 231, 233.
BRicaru Gh. 196. Brandz6 Luca 8.
Bleahu *tefan 199, 200. Brigido conte 206.
Boargan loan 94. Buditaru D. ligan 71.
BobAscu 112. Bucium vornic 271-273.
BobeicA Darie 144, 145. Bucium Apostol 271-273,
Bobrinski conte 42, 126, 148. Bucium Gavriil 271, 272.
Bobrowicz Jan 77, 80. Bucium Lupascu stolnic 271, 272.
Bocancea P. 81. Bucsanescu Iordache postelnic 263.
Bocancea *erban, *tefan 138. BucsAnescu *tefan ban 86.
Bodariov, vezi BaclAru. Budul *t. 293.
Bodescu consilier titular 122. Buhus (Bohus, Bogus) famine 31, 52,
Boga L. 9. 119.
Bogdan IV Domn 284, 293. Buhus logofAt 218.
Bogdan familie 271. Buhus loan jitnicer 52.
20*

www.dacoromanica.ro
308 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Buhus Mihail cancelarist 52. Buzne Victoria 137, 138.


Buhus Scarlat 46, 48, 52, 121, 122, 218, Buzni II familie 185.
222, 223, 229. Buziki familie 32, 167.
Bujoran, vezi Grigoriu. Buziki Antonie, Caterina, Constantin,
Bujoran Lupu medelnicer 60,63. Despina, loan, Maria, Nicolae 167-
Bujoran Pavel sulger 63. 168.
Bulatov general 259.
Bulatov talmaciu 54, 103, 136, 137, Cdlddrusanu Meleticd 217.
187, 296. Calmds (Kallimah, Kallimaki) 76.
Bunu ban 221. Canano (du) familie 32, 68.
Burdd familie 31, 52, 53. Canano loan consilier colegial 168, 169.
Burd Apesto! clucer 252-254. Candino M. 38.
Burghelea Cristina 192. Canta sau Cantacuzino.
Burghelea Iordache arma s 192. Canta Costache logofiit 63, 70, 92, 95,
Busild Andrei cdpitan 75. 296.
Buxhoeveden general 170. Canta Ionit logofdt 187.
Buzencu 231-233. Canta Iordache sptar 187.
Buzescu Maria 189. Canta Iordache logofdt 38, 51, 62, 63,
Buzescu Radu clucer 189. 68, 70, 78, 92. 95.
Buzne (i) familie 32, 83, 183-186. Canta Iordache visternic 205.
Buzne Anton strar 183-186, 207. Canta Iordache spdtar 85, 242.
Buzne Casandra 184. Canta Nicolae postelnic 20.
Buzne Catinca 183. Cantacuzino familie 29, 32, 58, 179,
Buzne Constantin 2-armas 138, 152, 180.
183-186. Cantacuzino spdtar 192.
Buzne Constantin 184, 185. Cantacuzino Alexandru eterist 180.
Buzne Costache 184. Cantacuzino Aristia 116.
Buzne Elena 184. Cantacuzino Aspazia 180.
Buzne Ilie 183, 184. Cantacuzino Constantin lt. 179.
Buzne Me 183-186. Cantacuzino Gheorghe eterist 180.
Buzne loan 183, 186. Cantacuzino Gh. 41, 177, 180, 188.
Buzne loan 184, 185. Cantacuzino Grigore ambasador 180.
Buzne Iordache 183. Cantacuzino Ilie It. 179.
Buzne Manolache maresal 183, 184. Cantacuzino Iordache stolnic 192.
Buzne Maria 183. Cantacuzino Iordache spdtar 288-290.
Buzne Maria 142. Cantacuzino M. 58,180.
Buzne Maria 190. Cantacuzino Maria 156.
Buzne Nicolae 183. Cantacuzino Maria 255.
Btizne Nicolae 184. Cantacuzino Mihail maresal 180.
Buzne Pdtrascu clucer 184-186. Cantacuzino N. logofdt 116.
Buzne Rallu 183. Cantacuzino Olga 180.
Buzne Salta 183. Cantacuzino Salta 179.
Buzne Smaranda 138. Cantacuzino Sevastia 134.
Buzne Stefan 183, 186. Cantacuzino Teodor 53.
Buzne Vasile 183. Cantemir Elena 81.
Buzne Vasile 183, 190. Caplescu familie 31, 55, 56.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUNIE 309

Caplescu Filactache sulger 55. Catargi loan stolnic 187, 188.


Capo d'Istria conte 127. Catargi lordache vornic 63, 86.
Cara-Gheorghe Domnitorul Serbiei 138. Catargi Iordache cdminar 187, 189.
Cara-Gheorghievici Alexe 138. Catargi Lascar om de stat 174, 278.
Cara-Gheorghievici Bojidar 138. Catargi Mihail diplomat 91, 134, 189,
Cara-Gheorghievici Gheorghe 138. 265.
Cara-Gheorghievici Maria 185. Catargi Nicolae asesor colegial 187,
Cara-Gheorghievici Sarca 138. 188.
Cara-Gheorghievici Savca 138. Catargi Nicolae stolnic 187.
Caramarcovici N. 138. Catargi Nicolae visternic 187,189.
Carastati Maria 156. Catargi Nicolae 189.
Caragea Constantin postelnic 105 Catargi Olga 189.
Carmen SyIva 189. Catargi Pavel rotmistr 189.
CArnat Toader 232. Catargi Petrache asesor colegial 17,
Carol I Rego 81. 187-189.
Carol II Rege 138. Catargi Petrascu pitar 187, 188.
Carp, vezi Russo Carp. Catargi Petre general 189.
Carp diac 195. Catargi Prof ira 187.
Carp stolnic 234. Catargi Smaranda 87.
Carp Constantin vornic 141. Catargi Sofia 134.
Carp Gheorghe ban 133. Catargi Stefan sp6tar 86.
Carp Roan stolnic 120. Catargi Stefan ban 213, 278.
Carp Maria 133. Catargi Toma postelnic 188.
Carpuz Elena, loan 183. Catargi Victor senator 8, 134, 189, 265.
Casso Aristide, Leon, Nicu, Stefan Catargi. Zoe 278.
90-91. Ceaikin general 158.
Casso Eufrosina 256. Cercel Nichifor 286.
Catargi familie 32, 135, 187-189. Cerkez familie 32, 90.
Catargi Alexandrina 256. Cerkez spdtar 190, 191.
Catargi Alexandru 211. Cerkez Alexandru it. 190.
Catargi Ana 256. Cerkez Constantin 190.
Catargi Ancuta 213. Cerkez Gavriil 190.
Catargi Apostol postelnic 187, 188. Cerkez Gheorghe 190.
Catargi Apostol 189. Cerkez Ioni stolnic 190, 191.
Catargi Barbu om de stat 188. Cerkez Ionit 190, 193, 195.
Catargi Constantin vornic 86. Cerkez Iordache sAtrar 190, 194, 196-
Catargi Costin logordt 83. 198, 200.
Catargi Costin logofdt 188. Cerkez Irina 190, 191.
Catargi Ecaterina 278. Cerkez Maria 190, 193.
Catargi Elena 187. Cerkez Maria 196, 198-202.
Catargi Elena 174. Cerkez Mihail 190.
Catargi Gheorghe vornic 187, 189. Cerkez Nicolae clucer 190, 191, 197,
Catargi Ienache mare ban 188, 189. 210.
Catargi Ilie general 188, 189. Cerkez Nicolae diac 190,193.
Catargi Ilie logoilt 220. Cerkez Smaranda 197.
Catargi loan maresal 24, 189. Cerkez Stefan comis 190-193.

www.dacoromanica.ro
310 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 N1STRU

Chifane tigani 248. Constantin Moruzi Domn 35, 79, 88,


Chimingheru tigani 248. 120, 183, 184, 186.
ChiricA Ecaterina 135. Constantin Movila Domn 183, 184, 186.
Chiria Pavel, Vasile 142-144. Constantin camAras 53.
Ciobanu Stefan profesor 6, 214. Constantin vornic 141.
Ciocan Ancuta, Andrei, Gheorghe, Ion, Constantin Nicolae hatman 192.
Istrate, Pavel, Stefan 290-294. Corbu I. 204.
Ciocariu Grigore parcalab 286. Coroi familie 32, 202, 203.
Ciolac familie 32, 153. Coroi comis 202, 203.
Ciolac Anastasie, Dimitrie, loan 153, Coroi Antohi cdpitan 202.
154. Coroi Antita 81.
Ciomartan razesi 108. Coroi Gheorghe 202, 203.
Chiriac Vasile 286. Coroi lonit postelnic 203.
Cisca Ionit 196. Coroi Simeon 203.
Ciudin Constantin 233. Coroi Stefan postelnicel 202, 203.
Ciudin loan cdpitan 207. Coroi Vasile 202, 203.
Ciudin Neagoe Comis 110. Coroi Vasile paharnic 202.
Ciuhureanu Gheorghe sulger 203. Comp' Vasile 131.
Ciurda paharnic 172. Cosotean Pavel 286.
Ciurda Ecaterina 172. Costachescu M. 135.
Ciure Anita, Costache, NAstase, Tudo- Costin Dimitrie 76.
rache 85, 86. Costin Matei 229.
Ciure Ecaterina 125. Costin Miron cronicar 185.
Ciure lonit6 208. Cotov 51, 75.
Ciuris Ilie 233. Cozdreanu Nastasia 132.
Cocea paharnic 208. Cretu diac 286.
Cocea .preot 232. Criste (i) familie 32, 185, 203-205, 207.
Cocea Nicolae pitar 200, 201. Criste medelnicer 207.
Cociorv Gavriil, Grigore, Stratulat Criste Caterina 207.
233. Criste Costache vornic 185, 203-205,
Codreanu pArcillab 208. 208.
Codrescu T. 56. Criste Ecaterina 197, 198.
Colunitd 240. Criste Gheorghe baron 204, 206, 207.
Comneno Ecaterina 253, 255. Criste Grigore paharnic 79, 203, 204,
Comneno Hr. general 253, 255. 209, 210, 251.
Conareva 57. Criste Grigore guvernatori 204.
Condicaru Matei 115. Criste Ilie sCitrar 203-205.
Constandinitil (Buzne) 183, 184, 186. Criste loan sulger 203-205.
Constantin Cantemir Domn 240, 287, Criste loan baron 204, 206, 207.
288. Criste loan V. 204.
Constantin Cehan Racovit Domn 108. Criste Iordache dipitan 203, 205.
Constantin Duca Domn 190, 192. Criste Manolache 209, 210.
Constantin Ipsilanti Domn 36, 37, 49, Criste Maria 209, 251.
102, 103, 105, 133, 255, 291, 294. Criste Stefan 209, 210.
Constantin Mavrocordat Domn 12, 25, Criste Teodor jitnicer 203-205.
26, 99, 134, 261. Criste Teodor baron 204, 206, 207.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 311

Criste Vasile 75, 203, 204, 206, 209, Dobrowolski 74, 75, 220, 263, 264.
210. Dociul paharnic 285.
Criste Vasile sAtrar 203, 204, 207. Dohodca Teodor 285.
Criste Victor 204. Dolgorucov. print 156.
Criste Vladimir ministru 204. Doliwa-Dobrowolski R. 7.
Croitoru MArica, Constantin 112. Dolta Grigore, Iancu 199.
Crucerescu medelnicereasa 124. Done Nicolae paharnic 209.
Crusco Petriman 217. Donici famine 32, 207, 211, 213-217,
Crusevan 145. 219, 240, 263, 264.
Crusevan Maria 184. Donici preoti 217.
Cuca Ecaterina 90. Donici cel Bdtrn 217.
Cucerescu Grigore medelnicer 50. Donici diac 217.
Cucoran Constantin 286. Donici Alexandru profesor 8, 151, 213,
Cujbti Teodor vornic de poart 190, 216.
193. Donici Alexandru maresal 213, 214.
Cuza familie 95, 151, 203. Donici Alexandru fabulist 215, 216.
Cuza A. C. profesor 81, 203. Donici Andrei medelnicer 55, 120, 214.
Cuza Constantin 34. Donici Andrei aga 211, 215, 218, 219.
Cuza Dumitrascu 111. Donici Andrei clucer 213, 230.
Cuza Gheorghe spAtar 95. Donici Andrei 214, 215.
Cuza Ioan spatar 205. Donici Andrei 217.
Cuza Ionita 146. Donici Andronache logofdt 51, 71, 79,
Cuza Safta 119-120. 86, 96, 216, 226, 228, 259, 260.
Cuza Smaranda 203. Donici Andronache spdtar 215, 216.
Cuza Toader postelnic 111. Donici Andronache postelnic 216.
Donici Apostolache 2-logoftit 215, 216,
Dabija familie 37, 39. 231-236, 239.
Danul Varlaam cafegiu 109, 110. Donici Constantin 211.
Daraban loan, Matei, Savin s. a. 199. Donici Constantin medelnicer 211, 212,
Daragan Eliza 180. 232, 234.
Darie boieri 272, 273. Donici Constantin maresal 213.
Darie comis 208. Donici Constantin 213, 214.
Dedizna Noici 67. Donici Constantin sp"tar 215, 216,
Delina Maria, Zaharie 98. 235, 240, 241.
Demetriescu A. 188. Donici Costache stolnic 216.
Deuca 63. Donici Darie ban 120, 121, 202, 211,
Diaconski 178, 230. 212, 224, 226.
Dimaki Manolache vornic 38, 70, 79, Donici Darie logofdt 193, 211, 212,
95. 219, 220, 223, 234, 251, 262, 279,
Dimaki Nicolae vornic 86, 133. 281, 288, 289,
Dimitrache vornic de poart 98. Donici Darle 217.
Dimitrie Cantemir Domn 6, 42, 253. Donici Dimitrie clucer 215, 216.
Dionisie Episcopul Ismailului 130. Donici Ecaterina 134.
Dobrinschi Stratulat 285. Donici Ecaterina 225.
Dobrit Pavel polcovnic 285. Donici Elena literat 213.
Dobronravov-Donici Leon scriitor 217, Donici Elena 213.

www.dacoromanica.ro
812 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Donici Elena 215, 216. Dorobet Dim. It. 154.


Don ici Emanoil 213. Doroftei Vasile 232.
Donici Gavriil pArcalab 214, 215, 236, Doronca tigani 207.
240. Dracea 287, 288.
Donici Gheorghe 215. Draganov P. 5.
Donici Gheorghe marepl 213, 216. Drghici clucer 34.
Donici Iancu 214, 215. DrAghici vornic 19.
Donici loan 211. DrAghici Smaranda 88.
Donici loan 262. DrAghici Zoita 34.
Donici lordache asesor colegial 17, Dragomir-Kulikowski A. 81.
145, 209, 211-215, 230. Dragomirescu I. 244.
Donici Iordache 216. Dragota pArclab 208.
Donici Lucretia 211. Drugan 273.
Donici Luisa 217. Druganov I. tabs-cdpitan 81.
Donici Lupu 215, 216, 235. Dubau Tudose logoft 192.
Donici Manoil 214, 215. Duca Dimitrie, Nicolae 60.
Donici Manolache spdtar 65, 211, 212. Duchet M. 206.
224-226, 228, 229, 261, 263, 264. Duma 235, 236.
Donici Manolache 211. Dumitracu pitar 111.
Donici Maria 55. Durac sArdar 221.
Donici Maria 211. Durac Manolache 234.
Donici Maria 213. Dvoicenco Eufrosina 124.
D onici Matei stolnic 87, 213, 214, 230.
Donici Matei general 214. Ecaterina II ImpArteas6 154,157,158.
Donici Miron jitnicer 233, 234, 236. Economu Maria 125.
Donici Nicoard vornic 208, 211, 215, Edling conte 126.
218, 219. Efrem visternic 208.
Donici Nicolae 211. Eichfeld loan 264, 265.
Donici Nicolae logofat 211, 212, 215, Eliade-Rtidulescu 6, 78, 91, 297.
219-222. Enache stolnic 224.
Donici Nicolae 213. Enchit5. visternic 292.
Donici Nicolae 214. Ermerin P. 179.
Donici Nicolae marepl 216. Ermolinski familie 32, 155.
Donici Nicolae astronom 216. Ermolinski Agafon, Dimitrie, Ecate-
Donici Nicolae 217. rina, loan, Maria, Nicolae 155, 156.
Donici Nicolae 236. Ermolinski de Korczak G. 109, 156,
Donici Petrache It. 215, 216. 157.
Donici Profira 213. Euloga G. 146, 147.
Donici Smaranda 211. Eustratie Dabija Domn 218, 272, 293,
Donici Smaranda 280. 294.
Donici Stefan 213. Evstafeev 176.
Donici Victoria 87, 213.
Donici Zamfira 213. Faber 177.
Donici Zarnfira 226. Faezy T. It. 265.
Donskoi M. 154. Famimi 67.
Dorobet familie 32, 154. Fanovici 97.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 313

Feodor, vezi T eodor. Gheorghe vornic 208.


Feodorov lije 176. Gheorghiu, vezi Leondari.
Feodosiev, vezi Teodosiu. Gheorghiu Matei 144.
Feodosiu, vezi Teodosiu. Gherasim Ep. 46, 95.
Ferole Diamandide 136. Gherzov colonel 153.
Ferila $t. logofat 200. Gheuca Lupu stolnic 234.
Filitti I. 6, 41, 177, 180, 188. Ghibanescu Gh. 5, 6, 36, 56, 80, 87,
Fischer S. 205. 108, 109, 151, 186, 189, 203, 271.
Fischer v. Albach Maria 125. Ghica familie 31, 32, 57, 59, 157, 158.
Florescu George 6. Ghica Domn 250.
Fote Alexandru sulger 35. Ghica Alexandru consilier de stat 17,
Fote Maria 35. 40, 57, 58.
Fotini 98. Ghica Alexandru 127.
Frate Simeon 235, 237. Ghica Alexandru beizadea 139.
Ghica Alexandru hatman 86.
Gafencu (o) familie 31, 56, 57. Ghica Constantin logofat 50-53, 58,
Gafencu Alexandru, Constantin, Eca- 70, 78, 92, 95, 103, 136, 242.
terina, Grigore, Nicolae,Vasile 56, 57. Ghica Costache logofat 186.
Gafencu Dimitrie uricar 287, 288. Ghica Dumitrache beizadea 139.
Gafencu Grigore ministru 57. Ghica Elena 127.
Gafencu Iordache sulger 56, 57, 209. Ghica Eugen 83.
Gafencu Miron uricar 286-289. Ghica Grigore vornic 5-0, 54, 79, 106.
Gafenko Sultana 125. Ghica Grigore 83.
Gagarin printul E. 127. Ghica loan 57.
Gagarin printul M. 126. Ghica Iordache logofat 57, 58.
Gagarin-Sturdza print 127. Ghica Ralu 57.
Gaios familie 32, 171. Ghica $tefan secretar gubernial 75,
Gaios Anastasia, Atanase, loan, Marc, 157, 159.
Nicolae 171. Ghica Vit maior 157-159.
Gait Constantin 207. Ghica Vladimir Mgr. 6.
Galase Vasile 239. Giurgea lordache caminar 39, 260.
Galitki I. 191, 193, 194, 197. Gjers N. 180.
Gane loan ban 85. Glavce familie 31, 59.
Gandrabur 235, 240-242. Glavce Alexandru, Anastasia, Elena,
Gata Sturdza 286. Eufrosina, loan, Mihail, Ralu, Scar-
Gavriil Banulescu-Bodoni Mitropolit lat, Simeon, Zoita 59.
46, 50, 139, 141, 144. Gligorie din Lucavat 82.
Gavriil Mitropolit 236, 240. Godori registrator colegial 72.
Gavrilicescu Zamfira 167. Golinevici 106.
Ghenovici Cristea vornic 63. Golubtov V. 179.
Gheorghe Mare Duce 102. Gomonov familie 32, 160.
Gheorghe Duca Domn 132, 218, 221, Gomonov Alexe, Ana, Jacob, Jordana,
274, 277, 284, 285, 287, 295. Maria 160.
Gheorghe Ghica Domn 244-246. GoniFa clucer 63.
Gheorghe $tefan Domn 190, 191, 219, Gonta Gr. 286.
247, 272. Gorcia Toader 231.

www.dacoromanica.ro
314 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Gorciacov print 123. Haitul familie 31, 64, 65.


Gorciacov printesd 180. Haitul Costache 64, 65.
ore Pavel 7, 34, 59, 77, 135, 138, Haitul Dim. 64-67.
151, 173, 217. Haitul loan 64, 67, 209.
Gorgan Gavriil 189. Haitul Iordache jitnicer 65, 66, 68.
Gorovei Artur scriitor 6, 124, 125, Haitul Nicolae 64, 65.
147, 148, 182, 265. Haitul Vasile pitar 64-67.
Gosnetii 76. Hjdeu (Hasdeu) familie 5, 32, 242,
Grebelea Vasile 240. 244.
Grecianu Alexandru aga 96. HAjdeu Alexandru scriitor 242, 244.
Grecianu Constantin ban 241. Iljdeu Apolinar 242, 243.
Grecianu Constantin vornic 72. Hajdeu Boleslav literat 242, 244.
Grecianu Georges scriitor 125. Hajdeu Carol 243.
Grecianu loan logoftit 78. Iljdeu David 244.
Grecianu Melania 8,125. HAjdeu Efrem parclab 244.
Grecianu Mitia 216. lAdeu Felix 242, 243.
Grecianu Stefan 6. HAjdeu Iancu Gh. Lupa,cu 242, 243.
Grecianu Stefan diplomat 125. Hajdeu loan 242, 243.
Grecu Enache, Toader 231. Hajdeu Nicodem 242, 243.
Grigora stolnic 219, 220. Hajdeu Nicolae 242, 243.
.Grigore Al. Ghica Domn 35, 57, 59, Hj deu Roxandra 244.
93, 94, 114, 115, 131, 132, 138, 188, Hajdeu Stanislav 242, 244.
189, 195, 198, 240, 274, 278, 281. Hajdeu Stefan Dominic 242, 243.
Grigore M. Ghica Domn 76, 83-86, Hajdeu Stefan pabarnic 244.
107, 109, 183, 184, 186, 190, 193, HAjdeu Tadeu It. 242-244.
212, 215, 223, 224, 231, 254, 283, Hjdeu Tadeu cApitan 242.
286, 295. Hajdeu Toma 243.
Grigore Al. Ghica Domn 127. Halipinski-Ralli 173.
Grigore Kallimah Domn 72, 107, 194, Halippa I. 5.
215, 235, 252. Hampinski 234.
.Grigore atrar 60-63. HAncul familie 32, 244, 245.
Grigore Dim. 103. Hancul Agapie 244.
Grigoriu (Bujoran) familie 31, 60. Hncul Calistrat dr. 245.
-Grigoriu Costache 60. Hancul Catrina 247-249.
Grigoriu Elena 161. Hancul Dimitrie stolnic 244, 245.
Grigoriu Gheorghe 60, 62-64. HAncul Dimitrie 244.
Grigoriu Lupu 60. Hancul Grigora. postelnic 232, 262.
Grosu Gavriil, Grigore, Pavel 293. HAncul loan 244, 245, 250.
Grozav 112. Hancul Ionit 244, 245, 250.
Grozencu loan, Tonea 217. HAncul Iordache 244.
Gudie logorat 207. Hancul Isaia 244.
Gulac-ArtAmovski Cleonic 102. ilncul Leonid 245.
Gulac-Artamovski Nicolae 102. HAncul Lupa 248.
Hancul Lupul capitan 244, 245, 247-
Hagi Ananie 70,71, 250.
Hagimg. Vasile 110. Hancul Mihail 244, 245, 250.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 315

Hncul Mihalcea srdar 244-247, 250. /acob Stamati Mitropolit 124, 226,
Hancul Miron cdpitan 244,245,247, 248. 227, 266.
Hancul Miron 244. Iacom Nicolae cpitan 248, 249.
flncul Nastasia 248. Iamandi familie 32, 251.
Hancul Nicolae 244. Iamandi medelnicer 251, 252.
Hancul Sinica 247-249. Iamandi Ana 251.
Hangerli Elena printesd 58. Iamandi Dimitrie 251.
Harir 224, 229, 230. Iamandi loan asesor colegial 67, 75,.
Haritonov Nic. 51. 209, 251, 252.
Hrjiu (Ghirjev) maior 163. Iamandi lonit jitnicer 251, 252.
Hartingh I. guvernator 127. Iamandi Matei 251.
Hartingh Scarlat 41. Iamandi Mihail srdar 186.
Hasdeu, vezi Hakim Iamandi Nicolae 251.
Hasdeu (Hajdeu) Bogdan (Tadeu) 6, Iamandi Roxandra 251.
7, 174, 224. Iamandi Stefan 251.
Hasdeu (Ilajdeu) Iulia 244. Iamandi Toma ban 251, 252.
Hasnas Dimitrie 8. Iamandi Vasile 17, 251, 252.
Hengrison Carolina 96. Iamandi Vasile stolnic 251, 252.
Hermeziu familie 31, 69. Iamandi-Balis 252.
Hermeziu Dimitrie 69. Ianciu Hagi Lupascu 85.
Hermeziu Ecaterina 71, 72. Iancovski E. guvernator 151.
Hermeziu Elena 62. Iancovski Natalia 1517.
Hermeziu loan jitnicer 69, 70. Iancu Sasul Domn 293.
Hermeziu Mihail 69-71. Ianculeu Alexandru vornic 39, 48, 51,
Hermeziu Stefan jitnicer 69-71. 70, 75, 95, 296.
Hidici Dionisie ieromonah 225. Iani familie 32, 161.
Hintz N adejda 255. Iani postelnic 83, 183, 185, 205, 208.
Hire Ursu 196. Iani paharnic 101.
Hitrovo Petre 97. lani Alexandru, Constantin, Mihail, Ni-
Hodko 155. rolae 161.
-Holban Ilie clucer 186. Iani Irina 83, 185.
Horjevski 177. Iani Postolache sptar 185.
Hotman de Villiers de Saint Georges Iani Safta 185, 205.
vicontes 151. Iani Teodora 185, 205.
Hranacea 248. Ianov familie 32, 161.
Hrisoverghi Al. poet 151. Ianov Chiriac It. 162, 163.
Ilrisoverghi Nicolae vornic 62, 63, 79, Ianov Filimon cpitan 162.
92, 95. Ianov Ieremia consilier titular 57, 62,
Hristodor 3-logofdt 131. 64, 132, 133, 150, 162.
Htibsch von Grossthal baroan 173. Ianov loan secretar colegial 161, 162.
Hilbsch von Grossthal general 173. Ianov Maria 161.
Hudima cpitan 152. Ianovski Elena 130.
Hufeland C. W. dr. 126. Ichim T. 275.
Huma 251. Ieremia Movil Domn 211, 218-220,
Hurmuzachi baron Al. senator 173. 274, 277, 279, 280, 282.
Huru 6. Iftodohi Sandu 232.

www.dacoromanica.ro
316 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE BRUT I NISTRU

Igelstrem general 170. Jora Grigore 211.


Ihnatcu din Valeva 112. Jora Mihail ban 61, 62.
Ilia Alexandru Domn 211, 218. Jora Toader 111.
Die Domn 235, 237-239.
Illiasenko Vladimir 77, 80, 81, 151, 173. liahovski general 170.
Imenjeriuc tigani 207. Kallimah aga 46, 92, 95.
Inglezi A. D. magistrat 119. Kallimaki, vezi Ca'aids.
Inglezi Victoria 83. Kalmucki, vezi Kalmutki.
Inzov general 17, 24, 25, 40., 119. Kalmutki (Kalmucki) familie 31, 75
loan Vodd 217. 77.
loan Kallimah Domn 73, 74, 253. Kalmutki Gheorghe 77.
loan Mavrocordat Domn 41, 71. Kalmutki Gheorghe comis 76.
loan Sturdza Domn 19, 20, 75, 83, Kalmutki loan 77.
127, 229. Kalmutki Iordache sulger 76, 77.
loan III Sobieski Regele Poloniei 188, Kalmutki Manolache 75, 76.
242. Kalmutki Nicolae pitar 76, 77.
Iordache familie 31, 72. Kalmutki Profira 75.
lordache Casandra, Dimitrie, Iorda- Kalmutki Profira 76.
che, Petrache, Tudorache 72. Kalmutki Vasile 77.
lordache batman 242. Kalmutki Zamfira 83.
Iorga Nicolae profesor 5, 6, 42, 58, 76, Kamenski conte 212, 229.
176, 177, 180, 216, 275. Katacazi C. guvernator 158.
losif II Impdratul Germaniei 205. Katiki (che) familie 31, 77, 78.
losif staret 285. Katiki Constantin stolnic 77, 78.
Irimiice 110. Katiki Costache srdar 78.
IsAcescu Toader cdpitan 288. Katiki Mihalache 77.
Iscescu Tudosca 111. Katiki Mihalache apitan 78.
Isdor Alexandru 110. Katiki Sandu stolnic 78.
lubci arendas 19. Katiki Vasile 75, 77-79, 209.
Ivanenco Matvei 97. Kazimir cel Mare Regele Poloniei
Ivici Aleksa 138. Kazimir (Kazimirski) familie 29, 31,..
lz armas, Constantin, Gheorghe 110. 79-81.
lzmand familie 31, 73, 74. Kazimir Alexandru 81.
lzmand Enache 73, 74, 141. Kazimir Ana 81.
Izmand Alecu, Constantin, Costache, Kazimir Antita 203.
Enache, Gheorghe, loan, Manolache, Kazimir Constantin C. 81.
Zoita 73-75. Kazimir Constantin P. 80,81.
Kazimir Constantin T. filantrop 81.
Janus de Lusignan Regele Ciprului Kazimir Costache magistrat 81.
217. Kazimir Costache sulger 80.
Jardan D. vornic de poartd 64, 67. Kazimir Costache 2-paharnic 81.
Jeltuhin general 152. Kazimir Emil dr. 81.
Jlobnitki B. 168. Kazimir Emil colonel 81.
Jora familie 63, 95. Kazimir Grigore 79.
Jora Antohi paharnic 192. Kazimir Grigore 2-paharnic 79, 81...
Jora Dimitrie spdtar 61, 62, 95. Kazimir loan C. 81.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUMB 317

-Kazimir Ionit visternic 249. Kniajnin 129, 156, 157, 166.


-Kazimir Ionit postelnic 80. Kodria.ov Vasile 97.
Kazimir Tordache aminar 79, 80. Koglniceanu familie 31, 80, 86, 87.
Kazimir Mihail 79. Koglniceanu Constantin stolnic 87.
Kazimir Nicu 81. Koglniceanu Elena 81.
Kazimir Panait sptar 17, 74, 79-81. Koglniceanu Iancu paharnic 75, 86,
Kazimir Panait vornic 80. 87.
Kazimir Petrache sptar 81, 92, 210. Koglniceanu Ilie 87.
-Kazimir Petre Rducanu 81. Koglniceanu loan 87.
Kazimir Sandu mareal 81. Koglniceanu Mihail 5, 81, 87, 130.
Kazimir Teodor aghiotant domnesc Koglniceanu Nicolae 149.
80. KolAvatki Nikifor 67.
Kazimir Teodor colonel 81. Kologrivov 55, 257.
Kazimir Teodor I. 81. Komarov Gr. 90.
Kazimirski, vezi Kazimir. Komarovski conte 164.
Kazimirski Kazimir 80. Konaki vornic 51.
Kerguern contes 125. Konovnitn general 174, 175.
Kesco (u) familie 31, 81. Kordaev 154.
Keqco Constantin 82, 185. Koski conte 206.
Keco Ecaterina 83. Kostaki sptar 187.
Keco Gheorghe 82. Kostaki Constantin v_ornic 95.
KeFo Gheorghe 83. Kostaki Constantin hatman 288.
KeFo loan stolnic 81-83, 87, 106, 145. Kostaki Constantin stolnic 296.
KeFo loan mareal 82. Kostaki Ecaterina 187.
Keco loan 83. Kostaki Elena 181.
Ke*co Marietta 83. Kostaki Lupu stolnic 193.
Kesco Natalia, vezi Natalia. Kostaki Manolache sptar 83.
KeFo Petre strar 83. Kostaki Manolache logoftit 195, 197.
Keco Petre 83. Kostaki Mihalache sptar 181.
Keco Pulcheria 127. Kostaki Solomon 193.
Keco Simeon 289. Kostaki Vasile logoft 51, 95, 192, 222,
KeFo Tarsita 81-83. 292.
KeFo Victoria 81. Kostaki Vasile 2-postelnic 234.
Kifalov tlmaciu 105, 192, 193, 197, Kostogrivov-Vetrov 230.
251. Kotzebue W. 180.
Kiru familie 31, 83. Krajanovski 55, 256, 257.
Kiru pitar 83-86. Krasnicki 80.
Kiru Costache mareal 83-86. Krasno-Milasevici senator 42, 258.
Kirus Dimitrie 83. Kricenca-Cernetii Alexe 97.
Kiru Dimitrie 83-88. Kropotkin revolutionar 173.
Kirus Dumitrache postelnic 84. Krupenski familie 32, 253, 255.
Kiru Elena 85, 91. Krupenski Alexandrina 189.
Kiru lordache 83. Krupenski Alexandru mareal 6, 34
Kiru Rilducanu 85. 41, 49, 275, 256.
Kiseciski Gh. 135. Krupenski Alexandru 256.
Kiselev 129. Krupenski Anatole ambasador 256.

www.dacoromanica.ro
318 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT I NISTRU

Krupenski Andronache uier 253, 255. Lazo familie II 88.


Krupenski Dimitrie mareal 256. Lazo registrator colegial 154.
Krupenski Dimitrie colonel 256. Lazo Constantin stolnic 88.
Krupenski Elena d-ra de onoare 256. Lazo Costache sptar 85.
Krupenski Eliza 253. Lazo Enacache 87, 88, 213.
Krupenski Ecaterina 273. Lazo Eufrosina 87.
Krupenski Eufrosina 256. Lazo lancu medelnicer 88.
Krupenski Gheorghe mareal 255. Lazo lordache paharnic 87, 88.
Krupenski Gheorghe N. 256. Lazo Mariola 87.
Krupenski Gheorghe ambelan 256. Lazo Mihail 88.
Krupenski Grigore vornic 187, 205. Lazo Nicolae medelnicer 88.
Krupenski Grigore 234. Lazo Olga 280.
Krupenski Iordache vornic 253, 254. Lazo Petre 88.
Krupenski Iordache ban 273. Lazo Srnaranda 87.
Krupenski Lupu stolnic 253-255. Lazo Victor 87, 88.
Krupenski Maria 253. Leca familie 31, 88, 89.
Krupenski Matei vice-guvernator 178, Leca Ancuta 88.
229, 253-255. Leca Costache pitar 88.
Krupenski Matei general 255. Leca Grigora 234.
Krupenski Mihail mareal 256. Leca Maria 88.
Krupenski Nicolae mareal 255, 256. Lecca 0. 6, 59, 148, 217, 244, 265, 271..
Krupenski Nicolae 255. Leiticanu Anastase 249.
Krupenski Nicolae gentilhomme 256. Leks consilier titular 17.
Krupenski Nicolae deputat 256. Leon familie 31, 89, 273.
Krupenski Pavel diplomat 255, 256. Leon Dim. 3-postelnic 89.
Krupenski Pavel deputat 256. Leon Grigore 89.
Krupenski Sandu medelnicer 253, 255. Leon Iordache spdtar 89, 260.
Krupenski Smaranda 256. Leon Teodosia 89.
Krupenski Sofia 256. Leon Vasile paharnic 89.
Krupenski Teodor consilier titular 17, Leonard familie 31, 90, 91.
40, 253-260. Leonard Alexandru mareal 90, 91.
Krupenski Teodor magistrat 256. Leonard Alexandru ambelan 91.
Krupenski Teodor mareal 256. Leonard Casandra 90.
Krupenski Timu camdra 253. Leonard Chiriac pitar 56, 91, 92, 183..
Krupenski Vasile postelnic 253. Leonard Chiriac mareal 91.
Krupenski Vasile ambasador 256. Leonard Constantin 90.
Krzywkowska Constanta 243. Leonard Constantin stolnic 91, 92.
Kulikowski, vezi Dragomir-Kulikowski. Leonard Costea porucic 85, 91.
Kunikov senator 254. Leonard Dimitrie 91.
Kuzminski Pavel 56. Leonard Gheorghe 90.
Leonard Elena 56.
Ladajinski general 154. Leonard Elena 90.
Langeron conte 168. Leonard Maria 90.
Lapco 176. Leonard Nicolae 91, 92.
Lascar Serghie vornic de poartil 72. Leonard Panait srdar 90-92.
Lazo (u) familie 31, 87, 88. Leonard Pavel mareal 91.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE MIME 319.

Leonard Pavel *t. 90, 91. Lugovinski 258.


Leonard Petre 91. Lupacu cdrndrag 60, 62.
Leonard Roxandra 90. Lupu aga 134.
Leonard Sevastia 183. Lupu visternic 292.
Leonard stefan 90. Lupu Iordachb 144.
Leonard Vasile 90. Lupu Maria 134.
Leonard Vasile stolnic 91. Lupu Roxandra Domnitd 255.
Leonard Vasile 91. Lutaev 97.
Leondari familie 90.
Leondari (Gheorghiu) familie 31, 32, Mdcdrescu familie 31, 98, 100.
93, 94, 172. Mdedrescu Condurache 99.
Leondari Constantin sulger 51, 95. Mdcdrescu Constantin protoiereu 99,.
Leondari Constantin 93. 100.
Leondari Dimitrie polcovnic 93, 95, Mdedrescu Gheorghe 98.
96. Mkrescu Ecaterina 98.
Leondari Gheorghe vdtav de aprozi Mdedrescu Elinca 98.
93-95. Mkreseu Iacob 98.
Leondari Gheorghe asesor colegial 172. Mkdrescu Iancu 99.
Leondari Elena 93. Macdreseu Ioan maior 100.
Leondari Elena 172. Mereseu Maria 98,
Leondari Enache 93. Mdedrescu Mihail 98.
Leondari Nicolae 172. Mdcdrescu Mihail vornie de poartd
Leondari Sultana 93. Mdedrescu Pavel 2-postelnic 98, 99,
Leondari Zamfira 93. 209.
Leondari-Gheorghiu trar 93, 95. Mkdrescu Pavel srdar 98, 99.
Leu familie 31, 96. MdcArescu Roxandra 98.
Leu Arghira, Nicolae, Vasile 96. Mdcdrescu Safta 98.
Levandide Gh. tAlmaciu 47. Mkrescu TAnase edindra 99.
Linevici familie 32, 163. Mkdrescu Teodor srdar 75, 98-100,.
Linevici Alexandru, loan, Nicolae 163. 209.
Liprandi I. 146, 173, 177. Mdcdrescu Vasile 98, 99.
Liin C. general 119. Mkdrescu Vasile 99.
Liin Maria 189. Mdcarescu Vlasie (Varlaam) 100.
Lisovski familie 31, 96. Macarov colonel 155.
Lisovski Ioan, Osip, Petre 96, 97. Machedon Nichifor, Petre, Toader,
Livinta Pavel 140. Tudorache, Unta 196-202.
Livinta Teodor 140. Mddularu Bejan, Lupu, 286.
Lobanov-Rostovski print 42, 12). Maicov L. 146.
Loghin PetraFu 232. Makedonski porucic 68, 114, 140, 141,.
Loghin Toader prcdlab 231, 232, 234. 145, 269.
Loghin Toader 231, 232. Malai Ion 221.
Lozonski Iordache paharnic 95. Malinski maior 90.
Lubraniec Domski 206. Mdmdligd Gavriil 199-201.
Luca Const. ban 85. Mmlig Nicolae 197, 200.
Luca Gavriil clucer 151. Mamatov print 173.
Luca Toma stolnic 249. Mandel cons. titular 160.

www.dacoromanica.ro
320 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Manea din IvancAuti 110, 112, 113. Mazaraki Vasile 232, 234.
Manea Catina 110. Mazaraki-Deboltev Maria 189.
Manea Vasilica 110. Meleghi vornic de poarta 161.
Manicovski It. 160. Meleghi Teodosia 161.
Mano C. diplomat 6. Meletie Ep. 78, 95.
Mano Constantin consul 146. Mereacre medelnicer 49.
Mano Sultana 41. Mereacre Zoita 49.
Manoil Maria 144. Mettlercampf T. ofiter 173.
Manoil RossAt Domn 105. Meyendorff general 68, 231.
Manolache stolnic 94. Miclescu Iancu sptar 95, 269.
Manole familie 31, 100. Micul 284, 285.
Manole Constantin stolnic 100. Micul Apostol cdpitan 234.
Manole Gheorghe 100. Migdanov 94, 195.
Mantie Bejana, Irina, Mita, Nicolae, Mihai Viteazul Domn 188.
Toader 110. Mihail Movild Domn 211, 217.
Manu Mihail paharnic 224. Mihail Racovita Domn, 109, 113, 114,
Manuc Bei 177. 211, 212, 218, 270, 279, 280, 287-
Marca loan 234. 289.
Marcu polcovnic 54. Mihail Sturdza Domn 126, 127.
Maria Regin 81. Mihail Sutzo Domn 41, 55, 58, 99, 116,
Maria Regina Jugoslaviei 138. 150, 202, 252, 261, 262.
MArzac Antohi 233. Mihalcea Iordache 211, 221, 222.
Matei clucer 46. Mihlyi de Apsa 203.
Matei Ghica Domn 254, 274, 276, 277, Mihnea Elena 281.
279. Mihul pArcAlab 297.
Matei Mitropolitul Myrelor 188. Mihul Isari 297.
Mateia din Tolbureti 238. Milan Obrenovici Regele Serbiei 83.
Mateiu Constantin, loan 195-197. Millo familie 32, 264.
Mavriche CercuFa, IonaFu, Nicolae Millo Andrei 266-268.
196-202. Millo Constantin 264.
Mavrocordat boieri 254. Millo Ecaterina 266, 267.
Mavrocordat Costache spAtar 269. Millo loan sp6tar 264, 265.
Mavrodin familie 32, 261, 262. Millo loan 266, 267.
Mavrodin Ancuta 261. Millo Iordache ban 17, 40, 144, 264-
Mavrodin Dimitrie 261-263. 269.
Mavrodin Dimitrie paharnic 191, 261- Millo Maria 264, 265.
264. Millo Maria 267.
Mavrodin Iancu 261, 262. Millo Matei cmAra 264, 265.
Mavrodin Manolache 261, 262. Millo Matei artist 265.
Mavrodin Maria 261. Millo Matei 266.
Mavrodin Prof ira 261. Millo Prof ira 264.
Mavrodin Smaranda 261, 262. Millo Roxandra 268.
Mavrodin stefan 2-paharnic 261-264. Millo Safta 265.
Mavrodin Toader 261-264. Millo Smaranda 268.
Mavrodin Tudorita 261, 262. Millo Vasile 264.
Mazarachi negustor 112, 113. Millo Zoita 47.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 321

Mischech conte 206. Nicolae II ImpArat 102.


Miticov Ecaterina 81. Nicolae Mavrocordat Domn 251, 253,
Mitrie vornic 192. 270.
Mociceasa Floarea 112. Nicolau familie 31, 101.
Moga Tudose 236, 240. Nicolau Constantin 101, 102.
Mogai tigani 249. Nicolau Iordache 209.
Mogldea medelnicer 234. Nicolau Nicolae strar 101.
Moise Movil Domn 187, 191. Nicorici 112.
Moruzi printi 29, 109, 176. Nicula visternic 189.
Moruzi D. dragoman 176, 177. Niculce loan postelnic 39, 51, 79, 296.
Moruzi Ecaterina 137. Niculescu *tefan 195.
Moruzi Smaranda 256. Niesiecki K. 77, 80.
Moruzi Sultana 126. Nitul M. preot 232.
Moruzi Zoe 272. Novocovski Petre 97.
Motoc Teodor 193. Novogorodtev A. general 8.
Movil Ileana 185.
Movil loan 183-186. Oatul lonit 291.
Mucha loan ban 48. Obolenski printi M., I. 126.
Mulla-Pasa 129. Obrenovici, vezi Alexandru, Milan,
Murgulet familie 31, 101. Natalia.
Murgulet Alexandru, Cosma, J ordache, Obrenovici Maria 83.
Teodor, Vasile 101. Odobasu Timus 196.
Murgulet Ieremia 285. Okolski 80.
Muselim, vezi Balasache. Olczanicki 243.
Muselim Balasache (Balasi) paharnic Olszewski B., Gr., V. 283.
40. OpincA, vezi Achinc.
Or stefan 135.
Narskin 256, 257. Orlov Alexei lt.-col. 162, 163.
Natalia Obrenovici (n. Kesco) Regina Osmolowski Carol colonel 187.
Serbiei 83, 127, 185. Otavu 236.
Navrotki 154, 178. Otel Mihail gramatic i urmasii si
Nazimco Vlad. 77, 81, 83. 237, 239.
Neciaev revolutionar 173. Ovsianitki 168, 258.
Necliudov P. senator 151.
Nectarie egumen 186. Paleolog 40.
Nagel *drban vornic 39, 48, 51, 70, Paleolog-Ralli 175.
75, 95. Palladi familie 32, 270, 271.
Negre sptar 46. Palladi mitarnic (?) 270.
Negru al lui *tefan logoft 193. Palladi visternic 270.
Negruzzi C. scriitor 273. Palladi vornic 186.
Nelidov Alexandra 204. Palladi Constantin vornic 44, 45, 47,
Nenadovici C., Efrem, Persida 138. 136, 161, 270, 271.
Neofit Nevodcicov Arhiep. 126. Palladi Constantin 270.
Nesselrode conte 257. Palladi Elena 44, 48, 130.
Nica arma s 63. Palladi Iacovache 17, 270, 271.
Nicolae I ImpArat 25. Palladi loan vornic 270, 288.
21

www.dacoromanica.ro
B22 DOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Palladi Ionild postelnicel 270. Peresteri Liubov 104.


.Palladi Ionit logofAt 270, 271. Perjer Lupu s. a. 112.
Palladi Nicolae 270. Perju, vezi VArnav.
Palladi Toader vornic 270. PetrechilA Stefan 237.
Panaiotache postelnic 192. Petria 235-237.
Panaioti familie 31, 101. Petriceicu-Hasdeu Bogdan, vezi Has-
Panaioti paharnic 187. deu B.
Panaioti Caterina 102. Petriscan 285, 286, 289-291.
Panaioti Ecaterina 102, 187. Petrov N. 180.
Panaioti Enache medelnicer 102, 103. Petru I Caragheorghievici Regele Ser-
Panaioti Maria 102. biei 138.
Panaioti Nicolae 102. Petru II Regele Jugoslaviei 138.
Panicopol Toma 144, 209. Petru cel Mare ImpArat 13, 14.
Pante 236. Petru Domn 208.
Pantil 196. Petru Rares Domn 237, 239, 284, 285.
PAnzarul Grig. tigan 131. Petru Schiopul Domn 272.
Papiu Ilarian A. 188. Philipovici Anastasia 134.
Paprocki 80. Philipovici loan medelnicer 134.
Papua postelnic 166. Philippide Al. 179.
Papuc4 Magdalena 166. Piast 80.
Paramurgul Vasile, Ursul 186. Pilat Gavriil vornic 234.
Parhomovici I. 297. de Pin de la Guerivire marchiza 125.
Pascal Dimitrie 208. Pini A. consul 39, 40, 51, 64, 71, 75,
Pascenco familie 32, 164. 79, 112, 118.
Pascenco Alexandru 164. Platon Pantelei 67.
Pascenco Nichifor cpitan 164. Platov M. general 162, 163.
Pateraki familie 32, 164. Polizov 260.
Pateraki Alexandru, Constantin, Eu- Polsitul Apostol 232.
temia, loan, Iordache, Nicolae 164- Pometcu Ana 149.
165. Ponici Dim. 285.
Patinioti familie 31, 102. Ponici Enache 112.
Patinioti Antonie medelnicer 103, 104. Popa Vas. 286.
Ptitrascu logofilt 80. Popescu Vasile 196, 197, 201.
Ptrascu (Buzne) logofat 183-186. Popov general 170.
PAun familie 31, 104. Popovschi Andrei 232.
Paun sdrdar 68. Postolache pArcAlab 219.
PPiun Enache 104. Potiomkin print 162, 163, 169.
PAun Enache paharnic 104. Potlog familie 31, 105.
135.un Maria 155. Potlog Dim. 105, 106.
Pavel pArcalab din Telenesti 113. Potlog Gheorghe 105, 106.
Pavlovski 176. Potlog Gheorghit medelnicer 105, 106.
Peckdesscheschilde F. 206. Potlog loan 105, 106.
Pehlivan Pap 128. Potlog Manolache 105, 106.
Peresteri familie 31, 104. Potlog Vasile 105, 106, 249.
Peresteri Dim. stolnic 104. Prdjescu Ionit5. 74.
Peresteri Fotache 104, 105. PrAjescu Savin vornic 181.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 323

Protenco Alex. preot 52. R4canu Ecaterina 108.


Prozorovski feldmareal 175. Raqcanu Grigore ban 109, 226, 228.
Pruncul familie 32, 271-273. Racanu loan stolnic 107-109, 251.
Pruncul Alexandru 271. Racanu Iordache 107-109.
Pruncul Casuca 271. RAcanu Matei stolnic 17, 107, 109.
Pruncul Constantin 271. Racanu Sandu 109.
Pruncul Constantin trar 271, 273. R4canu Smaranda 108.
Pruncul Iancu consilier de curte 209, Racanu Smaranda 251.
271-273. Racanu *tefan comis 75, 109.
Pruncul Ionita dtrar 271, 273. Racanu Teodor scriitor 6, 108.
Pruncul lordache cdminar 271. Racanu Teodor postelnic 108.
Pruncul Ovanes 273. RAcanu Toader pitar 106-113.
Pruncul Pavel 271, 273. RAFanu-Derozinski Gh. marqal 109.
Pruncul Scarlat 271, 273. Raliacov familie 32, 174.
Prunkul cavaleri 273. Raliacov Petre 174.
Pugaru Gh. 262. R4liacov Teodor consilier colegial
Pugaru St. 262. 174-176.
Pukin Alexandru poet 124, 146, 173, Raspopu Bejan, Gheorghe, Grigore,
189, 265. Iftode, Postolache 112.
Pusla 194. Rata Iftimie protopop 125.
Razu C. hatman 273.
Racovit Iancu spatar 54. Razu C. M. 167.
Radotki Maria 171. Razu Costache 296.
Radu Mihnea Domn 202, 219, 274, Razu Iancu spatar 120.
275, 277, 279, 280. Razu Vasile logofat 57, 167, 187,295.
Bale Vasile vornic 38. Razumovski conte 175.
Ralli familie 32, 172, 173. Razvan portar de Suceava 208.
Ralli familie II 174. Rclus Elise 173.
Ralli Constantin 173. Rezan parcalab 208.
Ralli Ecaterina 176, 177. Ristici-Pliakici A. 138.
Ralli Elena 173. Rizo postelnic 57.
RaIli Grigore, Ioan, Manole, Mihail 172. Rizo Ecaterina 57.
Ralli Maria 173. Rizo-Rangab E. 6.
Ralli Zamfir asesor colegial 172, 173, Roman familie 31, 115.
209. Roman Gheorghe pitar 115.
Ralli-Arbure Zamfir 5, 173, 177, 244. Roman Ieremia, Petrican 286.
Racanu familie 249. Roca loan 67.
Racanu familie 31, 106_ Roca Maria 52.
RAcanu Alexandru spatar 108. Roca Papasie 52.
Racanu Alexandru 108. .Rosen baron 119.
Racanu Constantin 106, 109, 155. Rosetti, vezi Rossat.
Racanu Constantin vornic 106, 108, Rosetti Radu 6, 52, 91, 119, 151.
114, 115. Rosetti R. general 117, 119.
Racanu Constantin vornic 108. Rosst (Rosetti) familie 31, 52, 116-
Racanu Dimitrie maroal 17, 40, 106- 120, 254.
108, 114, 115, 209. Rossat Alecu 119.
21.

www.dacoromanica.ro
324 BOIERIME A MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

RossAt Alexandru vornic 48, 75. Rosst-Roznovanu lordache vistier


Rosst Alexandru beizadea 116. 119, 242.
Rosst Constantin logofit 116. Rublevski 282.
Rosst Constantin 117. Rudea familie 52.
Rosat Costache vornic 296. Rudea Andronache cdpitan 52.
Rossdt Costache stolnic 119. Rugind Pavel comis 287.
Rosst Dimitrie vornic 39, 79, 92, 95,141. Rugind Stefan strar 286, 287.
Rossdt Dimitrie 44-48. Rugind Stratulat 286.
Rosst Ecaterina 211. Rugin Toader paharnic 287.
Rosst Enache beizadea 116. Rumiantov conte 108, 149, 152, 161,
Rosst Gheorghe spdtar 120. 166, 169, 170, 215.
Rosst loan ban 44-48. Rummel V. 179.
Rossilt Iordache visternic 186. Russo (Rusu, Russul) familie 32, 273-
Rossat Iordache ban 43-47. 278, 280-282.
Rosst Iordache vornic 116, 117. Russo stolnic 274, 275, 277, 279-281.
Rosst Iordache beizadea 116, 117. Russo Alecu scriitor 275.
Rosst Iordache visternic 38, 50, 51,, Russo Alexandru maresal 276, 278.
68, 70, 78, 95, 103, 117, 136, 296. Russo Alexandru 281.
Rosst Irina 120. Russo Antimia 274, 277, 280.
Rossdt Lascarache visternic 72. Russo Apostolache parcalab 279-282.
Rosstit Lascarache hatman 187. Russo Carp sptar 274-277.
Rossat Lascarache 117. Russo Carp jitnicer 279, 281, 282.
Rossat Lupu medeln.icer 119.122. Russo Constantin medelnicer 276-278.
Rosst Manolache 119. Russo Costache 276-278.
Rosst Maria 116. Russo Darie 281.
Rosst Mihail 120. Russo Dimitrie 279, 280.
Rosst Mihail medelnicer 116, 117. Russo Dimitrie 280.
Rosst Nicolae 119, 120. Russo Dinu asesor colegial 40, 144,.
Rosst Nicolae vornic 187. 273-275.
Rosst N. vornic 211. Russo Elenca 275.
Rossdt Nicolae logofdt 265, 269. Russo Enacache 275, 278.
Rosst Petrache 43-48. Russo Enacache 280.
Rosst RAducanu hatman 38, 46, 70, Russo Gheorghe jitnicer 275, 276.
79, 86, 95. Russo Gheorghe 278-280.
Rossdt Rducanu ban 44-48. Russo Grigoras stolnic 279-281.
Rossdt Salta 269. Russo Grigore 273.
Rosst Stefan 119, 213. Russo Grigore 276-278.
Rossdt Stefan spdtar 119. Russo Iacovache medelnicer 163, 275,.
RossAt Vasile hatman 225. 276.
RossAt Vasile logofdt 51, 62, 79, 92, Russo Iancu 273-275.
210, 211. Russo Iancu 275-276.
Rossdt-Balnescu Vasile medelnicer Russo Die 281.
75, 116-119, 209. Russo loan bas ceau 142.
R oss dt-Bibica dragoman 119. Russo loan paharnic 277, 278.
Rossdt-Roznovanu Maria, Nicolae, Russo Joan 280, 281.
Pulcheria, Roxandra 119. Russo loan 281.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 326

Russo Ionascu logoilt 191, 274-277, Schintei sulger 140.


279-282. Scorteseu familie 31, 123.
Russo Ionit6 paharnic 280, 281. Scortescu Grigore secr. gubern. 123.
Russo I ordache postelnicel 281, 282. Scortescu Miron sulger 123.
Russo Manolache 280. Scripcarul tigani 207.
Russo Manolache 281. Scurtul Andrei capitan 67.
Russo Maria 163. Sechiras Maria 203.
Russo Maria 278. Sechiras loan 144, 203.
Russo Safta 278. Selivanov colonel 122.
Russo Scarlat 281. *endre 235, 239.
Russo Teodor 278, 280. Sepotean 240.
Russo Teodor prcAlab 279, 281, 283. *eptelici, vezi Andrias.
Russo Toader stolnic 274-277. eptelici vornic 36.
Russo Toma paharnic 274, 275. *eptelici Andrias cApitan 36.
Russo Vacile strar 279. eptelici Agripina 286.
*eptelici Gh. 286.
Saburov M. I. 119. Sernovodeanova Billasa 122.
Sachen baron 179. Seslavin Sofia 189.
Sallos familie 31, 122. Severin D. diplomat 126.
Sallos Grigore, loan, Iordache, Maria, Sicinski Leopold dr. 109.
Mihalache, Nicolae, Sultana 122. Siebmacher I. 88.
Saltkov conte 161, 163. Sievers general 170.
Samsonov 145. Silion Constantin, Gavrilas, Sandu
Samsonova 67. 110-111.
Sandu postelnic 208. Silvestru Morariu-Andrievici Mitro-
Sangi Dimitrie 136. polit 125.
Sangi Hristodul 136. Simeon MovilA Domn 185.
Sanova 67. Simeon Teodor 2-logcat 50.
apte lepe tigani 248, 249. Simeon Vocl 101.
SArbul Marcu 193. Sion 6.
Sasu Ana, Maria 112. Sion C. 6, 34, 283.
*atanolu Ana 174. Sollohub conte 119.
*atanolu Dim. cAmdras 174. Solovkin Elena 189.
Saul Dim. postelnic 137. Soltuzul Andrei 232.
Saunders A. inginer 57. Soltuzul Gheorghe 233.
Saya A. 42, 99, 100, 245. Soroceanu Teodor postelnic 290.
Savici Teodosie 134. Sorocovenco Gh. 169.
Savin Ienache 231. *pacovski 151, 168, 230.
Scantei Vasile 2-logof at 291. Spkul Vasile 193, 194.
Scarlat Kallimah Domn 38, 39, 40, 46, Spizvonski St. 97.
50, 51, 63, 64, 70, 71, 78, 79, 82, 90- Stackelberg conte 169.
95, 99, 103, 117, 118, 134, 145, 150, Stamati familie 31, 123-125.
179, 202, 272, 284, 295. Stamati postelnic 70.
Scarlat loan 231. Stamati stolnic 208.
Scarlat 2-visternic 72. Stamati C. cavaler 7, 8, 123, 124, 154.
Schel Const. stolnic 51. Stamati Gheorghe 123, 124.

www.dacoromanica.ro
326 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Stamati Iacob, vezi Iacob Mitropolit. Stratulat Nicolae vornic 63, 64, 70,
Stamati Melania, Mihail, Leonida, 71, 95, 96.
Olga, Teodor 125. Stroici familie 32, 282, 283.
Stamati Nicolae 7, 125. Stroici logofdt 218, 282.
Stamati Nicolae stirdar 49, 103. Stroici spdtar 282.
Stamati Teodor 124. Stroici Dim. visternic 282.
Stamati Toma paharnic 124. Stroici Gavriil cdpitan 282, 283.
Stamati-Ciurea C. C. 124, 125. Stroici lije postelnic 282.
Stamati-Stramaturd 124. Stroici Olga 282, 283.
Stamo familie 32, 176, 177. Stuart baroana E. 189.
Stamo Apostolache 85, 86, 176-178. Sturdza familie 29, 31, 109, 125, 127.
Stamo Ecaterina 173, 176, 177. Sturdza comis 63, 995
Stamo Ioan sulger 173. Sturdza logofdt 212, 262.
Stamo Zamfir 177. Sturdza A. A. C. 106, 126.
Standinovici Sofia 101. Sturdza Alexandru 126.
Stanciu Nicolae 196. Sturdza Alexandru scriitor 126, 127.
Starov colonel 152. Sturdza Casandra 109.
Strce Manolache baron 173. Sturdza Constantin vornic 46, 86, 141,
State Gavriil, Maria, usier 109. 296.
Stavild loan 144. Sturdza Dimitrie logofdt 38, 39, 51,
Stavre ban 136. 78, 86, 95, 105, 106, 137, 187, 269,
S tavri mosier 58. 296.
Stavru 2-logort 48. Sturdza Dimitrie sptar 106, 109.
*tefan Gheorghe, vezi Gheorghe *te- Sturdza Elena 126.
fan. Sturdza Elena 127.
*tefan ce! Mare Domn 217. Sturdza Grigore logoilt 38, 46, 48, 50,
*tefan Domn 235, 237-239. 51, 54, 63, 70, 78, 86, 95.
*tefan Lupu Domn 244, 246, 247, 274, Sturdza loan marea! 17, 40, 125, 126.
275, 277, 279, 280. Sturdza Iordache logofdt 109.
$tefan Petriceicu Domn 77, 188, 189, Sturdza Maria 127.
242. 243, 244. Sturdza Maria 119.
*tefan Toma Domn 219, 274, 275, Sturdza Maria 106, 109.
277, 279, 280. Sturdza Mihail logofdt 125, 126.
*tefanelli T. 76. Sturdza Mihail vornic 72, 79, 296.
*terdnit beizadea 273. Sturdza Olga 126.
Stepanov familie 32, 166. Sturdza Profira 83.
Stepanov Dimitrie 166. Sturdza Roxandra 126.
Stepanov Grigore 163. Sturdza Sandu logofdt 113.
Stepanov loan 166. Sturdza Sandu visternic 39, 50, 51,
Stepanov Iosif praporscic 166. 54, 63, 68, 70, 78, 86, 95, 136, 242.
Stihi Elena 72. Sturdza Scarlat guvernator 55, 119,
*tirbey Ecaterina 173. 226, 129, 240.
Stoianevici tdlmaciu 198, 202. Sturdza *tefan vornic 189.
Stoide C. 245. Sturdza Teodor spdtar 51.
Strjescu Const. rotmistr 90. *ubin P. 127.
Stratul Constantin Gane 233. *uhanov familie 32, 127.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUMB 327

*ubanov Al. colonel 127-129. TAnase Nicolae 130, 131.


*uhanov DanilA general 127. TAnase TAnase cApitan de darabani
Suruceanu familie 32, 129. 131-133.
Suruceanu Casian pitar 129, 130. Mime Vasile 130, 131.
Suruceanu loan academician 130. 'Mime Vasile jitnicer 131, 132.
Suruceanu IonitA 129-130. Tanoviceanu I. 6, 8, 188, 217.
Suruceanu Sergiu 130. Tanski 154, 178, 230.
Suruceanu Tatiana 130. Tama Sandu 231.
Suruceanu Teodor 129, 130. Tutu logof At 285.
Sutzo Constantin 51. T'Autu loan paharnic 47, 51, 133, 210.
Sutzo Costache spatar 260 Tdutu loan sulger 291.
Sutzo Eliza 255. Teodor (Feodor) familie 32, 133.
Sutzo Grigore beizadea 99. Teodor Agapie 144.
*uvalov contesA 180. Teodor Elena 33.
Suvorov Al. general 170, 171. Teodor Iordache sulger 33, 133.
Svinin Pavel scriitor 124. Teodosie pitar 42, 135, 136, 137.
Szeinowicz maior 75 Teodosiev Alexandru 133, 134.
Sziszko I. C. 56. Teodosiev Caterina 133, 213.
Teodosiev Constantin 133, 134.
TalpA familie 32, 283, 288-291. Teodosiev loan 133, 134.
Talp 135. Teodosiev Sandu medelnicer 75, 133,
TalpA Alexandra 287, 288. 134, 209, 228.
Talpl Ana 287, 288. Teodosiev Safta 133, 189.
TalpA Andrei 283, 284, 295. Teodosiev Vasile 133.
TalpA Andria. pArcalab 283, 284, 286, Teodosiu (Feodosiev) famine 32, 133.
288, 289, 292, 295. Teodosiu (Feodosiu) familie 32, 135.
TaplA Constantin 208. Teodosiu Dimitrie 135.
Tail:4 Constantin marepl 283, 284, Teodosiu Elena 135.
285, 286. Teodosiu Iordache 135, 137.
Talpi Gavriil logofAt 285. Teodosiu Maria 135.
TalpA Gheorghe polcovnic 283, 284, Teodosiu Mihail 135.
291-295. Teodosiu Nastasia 135.
TalpA Gheorghe 288. Teodosiu Smaranda 42, 135.
TalpA Iftimia 289, 290, 292. Teofan vornic de Botoani 94.
TalpA lordache postelnic 283, 284, Teofilact ieromanah 224.
289-295. Terletki Nadejda 34.
TalpA Lupu comis 283, 284, 288, 295. Terte Teodor 132.
TalpA Mihalache 290, 292, 294. Timuq preot 231.
Ta1pA Nastasia 287. Timu Elena 207.
Talp5. Nicolae 283, 284, 295, 296. Tolmacevski Nic. 8.
TalpA Nicolae comis 283, 284, 286-290, Tolstoi scriitor 34.
292, 295. Tolstoi contesa A. 189.
TalpA Safta 291, 293. Toma vornic 181.
TalpA Vasile cupar 288. Tomulet familie 89.
Tampa 237. Trianji contesA 256.
TAnase familie 32, 130. Trohin familie 32, 137, 138.

www.dacoromanica.ro
328 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Trohin Constantin nrar 138. Vargolici Gheorghe 76.


Trohin Elena 138. Vargolici Nicolae 142, 143.
Trohin Maria 137, 138, 185. Varlaam Const. vistier 55, 56.
Trohin Nicolae dtrar 137, 138. Varian 234.
Trubetkoi print. Maria 204. Varnav familie 63,148.
Tudori (Toader) logofdt 208, 209. Varnav (Perju) familie 32, 146-148.
Tudori Pascal sulger 75. Varnav Constantin 144, 146-148.
Tufescu familie 32, 296. Varnav Costache cdminar 86.
Tufescu Constantin registrator cole- Varnav G. G. 147.
gial 6, 36, 84, 296, 297. Varnav Ghedeon (Iordache comis)
Tufescu Constantin arma 77, 296, 297. 147, 148.
Tufescu Costandache Atrar 296. Varnav Gheorghe 146.
Tufescu Leon 2-paharnic 296, 297. Varnav Ilie 146-148.
Tufescu Leon general 297. Varnav loan sptar 259.
Tufescu Tofana 77. Varnav Ion postelnic 147, 148.
Tugui Teodor 195, 197. Varnav Ionitd 2-postelnic 146.
Tujetonov print 154. Varnav Iordache 146.
Turca Nicolae 251. Varnav Manolache stolnic 49, 147, 148.
Turcu Petracu 111. Varnav Nicolae 146-148.
Varnav Pavel medelnicer 146.
Ugrimov Petre general 187. Varnav Smaranda 259, 260.
Uhtomski print 173. Varnav Teodor scriitor 84, 91, 148.
Ursache Dim. stolnic 111, 234. Varnav Teodor stolnic 146.
Ursache Gheorghe visternic 111. Varnav Tofana 141.
Ursache Maria 111, 145. Varnav-Liteanu Maria 81.
Ursache Vasile 111. Vartic familie 32, 149.
Ursache Varlam 234. Vartic Constantin 148.
Ursul (Agapie) familie 32, 138, 140. Vartic Dimitrie 148.
Ursul Balaa 142, 144. Vartic Gavriil iitrar 148.
Ursul Const. 2-paharnic 139, 141. Vartic Ionitd 148.
Ursul Ecaterina 141, 144. Vartic Ionitd prapmcic 148.
Ursul Elisabeta 142-144. Vartic Vasile 148.
Ursul Grigore 138, 139, 142, 143. Vartic Vasile 231.
Ursul Ileana 139-144. Varzaru boieri 100.
Ursul loan 142. Vascan Nistor 238, 239.
Ursul Mdrioara 142, 143. Vasile din Lucavdt 82.
Ursul Zoita 141, 144. Vasile hatman 246.
Ursuleca Panu cdpitan 286. Vasile Lupu Domn 101, 181, 188, 219,
Uadschi Natalia 154. 220, 237, 238, 247, 255, 270, 272.
283, 284, 293.
Vdcaru Gh., I. 262. Vasile parcdlab 208.
Vacvacov printesd 256. Vasiliev 176.
Varfolomeu familie 32, 145. Veisa Mihail 103.
Varfolomeu Chiriac 145. Veniamin Kostaki Mitropolit 39, 48,
Varfolomeu Iordache sdrdar 145, 146. 50, 51, 70, 75, 78, 86, 92, 95,136, 296.
Varfolomeu Pulcheria 145, 146. Ventura postelnic 68.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE NUME 329

Verona Paul 80. Zaborojski brigadir 162.


Niazemski print 256. Zacrevski general 129, 156, 166.
Vicul Ifrim 117. Zdlariu Ilie 221, 222.
Vilinski 177. Zarmba Acsana, Andrei 111.
Viteaz maior 165. Zarti cdminar 179.
Vlahu Ion caminar 86. Zasciuc A. 5.
Voinov general 259. Zberea Const. satrar 292, 294.
Volcinschi Arsenie 286. Zernicki-Szeliga E. 77.
Volconski print 129, 156, 166. Ziloti familie 32, 150.
Vorontov conte 20. Ziloti Alexandru 151.
Vrabie tefana 192. Ziloti Andonache caminar 150, 151.
Vrabie State 192. Ziloti Ecaterina 151.
Vucetici-Beletki Anastasia 91. Ziloti Ilie 151.
Vuluta familie 32, 149. Ziloti loan 151.
Vuluta Ecaterina 261. Ziloti Marioara 150.
Vuluta Iordache 149, 150. Ziloti Matei 34, 40, 150, 151.
Vuluta Teodor sdtrar 150, 261. Ziloti Natalia 151.
Ziloti Profira 150.
Ziloti Serghie amiral 151.
Waker F. lt.-col. 82. Ziloti Vasile 151.
Wassilko conti 82. Zozulin M. C. 24.
Weltmann A. 146. Zotta Sever 6, 34, 36, 76, 82, 244.
Wiegel F. vice-guvernator 113, 146. Zubov print 170.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LOCALITATI

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LOCALITATI
Adriatic5. mare 157. 116, 119, 123, 124, 126, 127, 132-134,
Albania 35, 58, 151. 137-140, 144, 145, 147, 148, 151, 153,
Alboteni 277. 157-161, 164, 165, 167-178, 180-182,
Algidar 100. 184, 189, 203, 204, 206, 209, 212-214,
Akkerman, vezi Cetatea-Alb. 217, 230, 244, 248, 253, 254, 256-
Arca 141. 258, 260-263, 269, 271, 273, 275, 283,
Arghirocastron 91. 295, 297.
Arhipelag 157. Bascalia 60.
Aron-Voda man. 195, 196. Bascani 86.
Austria 189, 206. Bastijeni 98.
Avrmeni 268. Batin 128.
Baxana 152.
Bac r. 107, 114, 115, 130, 141. Bazargic 128.
Bacesti 210. Belgrad 138.
Bahlui r. 194. Bender, vezi Tighina.
Baia jud. 147. Benghider 232, 233.
Balaceni 285. Bezina 235-237, 239, 240.
Balcauti 82. Bieteni 281.
Balintei 184. Bivoli 138, 141, 142.
Balta Stejarului 194. Bizant 180.
BAlti 56, 135, 153. Blajesti 76.
EMU jud. 90, 91, 245, 283, 297. Blanesti 75.
B6lti tinut, vezi Boceni 251.
Banila Moldoveneascd 82. Bocodscatero 157.
BAraiacul 109. Boca 41.
Barlad 60, 62, 63. Bodesti 182.
Barlad r. 270. Boemia 255.
Barlad tinut 210, 270. Bogdanesti 266.
Basarabia 5-8, 10, 11, 13, 18-29, 31, Bolconesti 133.
33, 34, 36, 37, 39-41, 49, 50, 52-57, Bolotina 36, 37.
59, 60, 63, 65, 69, 73, 74, 77-81, 83, Boltun(esti) 82, 87.
86-91, 96, 97, 101, 102, 108, 109, 114, Bon 234.

www.dacoromanica.ro
334 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Bondesti 248. Camencea 110, 214, 236-239.


Bonesti 133. Campiniciul 274, 275, 277.
Boresti 267. Campulungul Moldov. 88.
Boroseni 107, 110, 251. Cdpriana mAn. 221, 282.
Borul 210. ardbAseni 120, 121.
Boscaceni 98. Caraomlesti 267.
Boteni 48. Cdrbuna 138, 140.
Botna r. 192. Carldcdu 116.
Botosani 72, 93, 94, 147, 255. Carligatura tinut 70, 71, 262.
Bozieni 48. Cdtaleni 145.
Braila 128. Catelnita 221, 222.
Bravicea 120, 121. Caucaz 191.
Brdnesti 213. Cduseni 54, 59.
BrAtuleni 42, 202. Cazaculi 138, 141.
Brdtuseni 56. Cazatcani 198.
Briansk 242. Cerbiceni 133, 134.
Briceni 81, 98. Cercenesti 133.
Bricicani 165. Cernauti 70, 76, 82, 137, 206.
Briteni 210. Cernduti tinut 76, 113, 286, 288, 289.
Briteni 247. Cetatea-Albd 41.
Bruxelles 126. Cetatea-Albd (Akkerman) tinut 11, 49,
Bubueci 106. 54, 162.
Bucium 210. Cetatuia 270.
Bucovina 56, 70, 77, 82, 125, 147, 157, Chaholi 208.
173, 204-206, 273. Chelmenesti 116.
Bucsesti 274, 275, 277, 279, 280. Chilia 203.
Bucuresti 8, 39-41, 52, 58, 59, 84, 89, Chilia tinut 49, 54.
91, 99, 100, 117, 119, 124, 125, 148, Chimari 267.
151, 174, 176, 177, 180, 188, 217, China 256.
244, 245, 265, 271. Chiperceni 41.
Budeiul 48. Chisindu 5, 7-9, 17, 19, 20, 24, 34, 36,
Budeiul Sdrat 194. 37, 40-43, 52, 56, 59, 64-66, 69, 73,
Budesti 35, 87, 266. 76-78, 80-83, 91, 97, 98-100, 102,
Bugeac 49, 249. 104, 108, 109, 114, 120, 122, 123,
Buguslav 175. 125-127, 131, 134, 135, 138, 141,
Buhaeni 58. 143, 144-148, 150-154, 156-158, 162,
Bulaesti 108. 164, 167, 168, 172-174, 177, 178, 182,
Buhusesti 259. 189, 204, 209, 213, 214, 216, 230,
Bujdruca 190, 210. 232, 244, 245, 252, 253, 258, 263,
Bujor 82. 265, 270, 273, 275, 283, 284, 297.
Buldesti 116. Chisinau tinut 7, 11, 33, 88, 213, 214,
Burdujeni mAn. 197. 258, 278.
Bursuceni 69, 70. Cicicani 253.
Ciocalteni 140.
Calinesti 285. Ciocana 64.
CAlmatui 82. Ciocarlesti 267.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LOCALITATI 335

Ciopleni 52. CrAciuneni 291.


Ciordsti 190, 192. Craiova 125, 189.
Cioropcani 183. Crasn5.seni 125.
CitpicAuti 264. Cremenciuc 184.
Ciuciulea 168. Cricova 211.
Ciuciueni 125. Criva 134.
Ciuhur r. 220. Criveni 217.
Clisova 221. Cristinesti 242.
Cobtiesti 221. Criuleni 53, 145.
Cobalca 203. Croatia 155.
Col:Alma 187-189. Crucesti 69.
Cobusca 162. Cubolta 90.
Cocesti 270. Cuconesti 133.
Cocoseni 270. Cucueti 41.
Cogalnic r. 67, 87, 245, 248. Cuhnesti 297.
Coldcesti 254. Cuhuresti 279.
Coliauti 168. Cula r. 44, 46, 47, 229.
Condreni 247. Culceni 168.
Constantinopol arigradl 29, 40, 90, Culighievca 116.
118. Curturile 187.
Copaceanca 107. Cuzlu 111-113.
Copkeni 82.
Copleni 276. Dilmileni 183, 184, 186, 204, 209.
Cordareni 247, 286, 288, 289. Dancauti 70.
Corfu 157. Dnceni 268.
Corjuti 77, 253. Dascova 264.
Corigesti 87. Dobran 219, 220.
Cormani 116. Dobroslvesti 43, 44, 46, 47.
Cornesti 98, 251. Dobrotesti 268.
Corpaci 98. Dolgesti mAn. 212, 224, 225, 252.
Cosuti 145. Dolina 147.
Cosernita 34, 35. Dolna 142.
Cosmesti 266. Doncul mAn. 210.
Cosmirca 187. Doroftiana 132.
Costna 206, 207. Dorohoi tinut 76, 80, 83, 110, 111,
Costesti 120. 113, 132, 147, 182, 184, 186, 197,
Cosuli mn. 94. 203, 204, 209, 210, 224, 225, 268,
Cotela 251. 287.
Coteleu 125. Dona Bezina 239.
Cotiugeni 125, 146. Drag 67.
Cotul Sahariului 197. DrAgnesti 82.
Covurlui tinut 268. Drdgusani 111.
Cozeiski judet 97. Deasliceni 33.
Cozlesti 104 DrepcAuti 159.
Cozlici 162. Drevici 107.
Cracau 182. Drozdiesti 102.

www.dacoromanica.ro
336 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

DrugAceni 171. Genova 118.


Dubsari 216. Germania 180.
Dubiceni 291. Ghebartei 210.
Dubova 152. Ghetoani 106, 114.
Dumeni 115. Ghidighis 271.
Dumeni 212, 224-228, 288. Ghildesti 116.
Duna're 128, 129, 159. Ghiluza 73, 141.
Durj'neni 103. Ghilavt 82.
Glodeni 35, 75.
Edinet 81. Goiana 215.
Epir 91, 153. Gondesti 268.
Ermolint 155. Gorbnesti 285.
Grseni 35.
Flciu tinut 58, 68 108. Grebence 245.
Fantana Mare 76. Greblesti 274, 276, 277.
Faur 272, 273. Greceni tinut 34, 68.
Fauresti 211. Greci 77.
Feredieni 254, 255. Grecia 41, 97, 177.
Fichisesti 254. Grodno 170.
Finlanda 68, 126, 231. Grusova 221.
Fitesti 282. Gura Cinari 102, 161.
Florenta 83. Gura Cuhurezi 57.
Floresti 148. Gurginesti 163.
Floresti 183. Gurlesti 268.
Foltesti 278. Gvozdul 279.
Folticeni 124, 125, 182.
Forosna 131. lljdeul 251.
Franeu 194. HAjdieni 281.
Frescu 194. Hamburg 77.
Friedland 128. Hncu mart. 83.
Friteni 262. Hansca 48.
Fundeni 268. Hrjauca 134.
Furceni 8, 279-282. Hrlu 260, 284, 286.
Fuzovca 174, 187. Hrlu tinut 94, 220, 254, 260, 286,
289, 290, 292, 295.
Galaci 103. Hrtop 290.
Gldesti 296. Hasnseni 187.
Galata mn. 114, 115. Heidelberg 189.
Galati 103. Heim 128.
Glesti 123, 124. Herson 168-170.
Galitia 205, 206. Herta 80.
Gangura 192. Herta tinut 186.
Garbovt mn. 249. Hiliseuca 60.
Grlele 48. Hinuti 67.
Gdureni 76, 129, 172. Hirjieni 150.
Geneva 8, 151, 213, 216. Horodca 130.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LOCALITJITI 337

Horoditea 271. Ismail 34, 50, 68, 86, 130, 165.


Horzineti 254. Ismail tinut 11, 49, 50, 133, 161, 164,
Hotgrniceni 139. 165.
Hotin 81, 105, 125, 138, 141, 144, 208, Isnovdt r. 130.
244. Isnovt 213, 220, 230.
Hotin tinut 56, 57, 60-62, 70, 72, 73, Italia 124, 256.
79, 81-84, 86, 89, 97, 98, 115, TubAneasa r. 225, 287.
116, 130-132, 138, 146, 147, 152, Iugani 37.
155, 158, 159, 163, 164, 168, 169, Iurceni 162, 172.
181, 183, 184, 190, 203, 213, 242, Ivanauti 110, 112, 113.
243, 251, 253, 255, 256, 259, 264, Ivancea 211, 219-221.
270, 282-284. Ivancina (Vancicduti) 132.
Hrupva 69. Ivancinet (Vancinita) 132, 270.
Hulboca 142. Ivanura 107, 108.
Hui 78, 95, 125. lzbetea 270, 279, 280.
I zvoarele 41.
/aloveni 253, 254, 259.
lanAuti 81. Jardei 277.
larova 183. Jolneti 203, 210.
Iai 6, 19, 27, 34, 36, 39, 40, 51, 56, 58, Jolobocul 280.
63, 64, 70, 71, 76, 79, 80, 82, 85, 87, Jorile 147.
90, 91, 96, 109, 114, 116, 117, 123, Jugoslavia 138.
125, 135, 136, 159, 161, 169, 179,
189-192, 194, 195, 202, 203, 218,
225, 226, 252, 271, 273, 275-277, Kamenita Podoliei 128.
289, 290, 296. Kiev 81, 96, 97, 128, 174, 175.
Iai tinut (Blti i Soroca) 11, 34-37, Kievski jud. 97.
39-43, 56, 57, 69, 70, 73-75, 82, 86, Krakowia 243.
87, 90, 93, 96, 98-104, 107, 110, 112, Krupke castel 255.
113, 125, 134, 135, 137, 145, 146,
149-153, 158, 159, 161, 172, 179, Lamacinet 253.
181-185, 187, 188, 190, 191, 193, Ldpuna tinut 50, 67, 89, 100, 114,
195, 198, 203, 210, 215, 216, 220, 119, 139, 173, 192, 212, 216, 229,
245, 246, 251, 252, 255, 260, 267, 245, 247, 248
270, 271, 275, 278-280, 282, 283, L6puna 89, 190, 191.
296, 297. Larga 133.
Ichel r. 221, 231, 232, 234, 235, 237. Laura 168.
274, 275, 277. Laureni 107.
Ichimauti 87. Legnita 201.
Igeti 82. Leticzew 243.
Ignateni 107. Lipcani 196.
Ineti 133. Lipsk 77, 80.
loan Gura de Aur mAn. 191. Lodomeria 205, 206.
Ion55eni 147. LohAneti 79.
lonja 78, 153. Lopatna 214.
Isacova 105. Lopatna r. 273.
22

www.dacoromanica.ro
338 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU

Lubenski jud. 97. Moldova 5-8, 10, 13, 19, 25, 27-29,
Lucavht 82. 33-43, 49-60, 63-65, 68-76, 78-82,
Lunca 102. 84-96, 99-106, 108, 109, 114-121,
Lunca Mare 124. 123, 125-128, 130, 131, 133-136,
Lwow 243. 138-140, 145-150, 152-154, 157,
159, 162, 169, 170, 174, 179, 181-
Macareuca 277, 278. 187, 189, 191-194, 197, 202-204,
Macedonia 58, 93, 172, 176. 206-208, 212-218, 222, 223, 229-231,
Mache 234. 240-246, 250, 252-254, 257, 258,
Mdcsinesti 116. 262, 263, 265, 266, 269-271, 273-279,
MAgurele 282. 282-286, 291, 295-297.
Mdlhesti 73, 138, 140-142, 280. Molesti 247.
Malchuti 83, 84, 291. Morozeni 234, 264, 265.
linta 89. Moscova 42, 204, 229, 257.
Mlusceni 64, 67. Moscova r. 217.
MAndichuti 83. Mosinetul 251.
Manesti 244, 245. Movileni 64.
Manistergureni 57, 58. Muncesti 145.
Manzat 48. Muntenia, vezi Tara Romhneasch.
Marmara mare 157. Muronheim 128.
Maramures 203.
Maramures Sziget 203. Nhdabuti 187.
Mariupol 170. Napoli 157.
Martinesti 67. Nhvniet 217.
MArzauca 248. Neagrh Mare 157.
Mazaraki biserich (Chisinu) 65. Neamtu mAn. 278.
Mecleumeni 225. Neamtu tinut 88, 103, 116, 241.
Mediteranh mare 157. Negresti 69, 130.
Medveja 132, 155, 270. Nemereuca 261, 262.
Mehadia 43, 44, 46, 47. Neporatova 152.
Melinteuti 251. New-York 77, 81, 151, 173.
Merecesti 266. Nicoresti 222.
Mermitel 162. Nieman 128.
Mic'huti 276. Nikeia 144.
Micesti 270. Nisporeni 160.
Miclhuseni 41, 282. Nistru 5-7, 130, 221, 258, 288, 289.
Miclesti 211, 233. Norvegia 256.
Mihalchu 253. Noua Santa 125, 126.
Mihalchuti 168, 203. Novicea 107.
Milesti 75, 81, 160, 254. Novorosia 18-21.
Miliseni 261, 263. Niirenberg 88.
Mircesti 251.
111ddinesti 271, 273. Obrejeni 149.
Modosesti 253. Ocladna 101, 184.
Modvalul 176. Ocna 53.
Mohilhu 136, 258. Ocnita 88.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LocALITATI 339

Odaia lap-lei 221. Petersburg 5, 24, a4, 42, 55, 77, 126,
Odessa 81, 125, 146, 149, 165, 170, 173. 129, 146, 154-157, 166, 170, 177,
Odobesti 267. 179, 180, 192, 210, 215, 256, 257,
Oginesti 229. 275.
Olviopol 127, 128. Petricani 98.
Onesti 98, 99. Piatra 264.
Onesti 181. Pietroasa 93, 215, 231, 232-234_
Oniscani 64, 65, 67, 149. Piriatinski jud. 97.
Onitcani 280. Piticeni 267.
Onteni 125. Pitusca 98, 99, 221.
Orhei 49, 57, 67, 218-220, 229, 250, Poarta Otomank vezi Turcia.
251, 257. Pocsesti 214.
Orhei tinut 7, 11, 33, 34, 40, 42-44, Podolia 155, 168, 242.
46-50, 52, 53, 55, 57-59, 64, 65, 67, Pohoarna 75.
69, 73, 75-77, 79, 80, 82, 86-88, 96- Poiana 187, 268.
100, 104-109, 113-115, 119-121, 123- Poiana Bularda 125.
127, 129, 130, 138-140, 142, 145, Poieni 210.
147-151, 153, 155, 157, 160-162, Pojoreni 130.
164, 166, 167, 171-174, 176, 183, Polonia 77, 80, 84, 128, 155, 169,
202-204, 209, 211-213, 215, 216, 170, 217, 255.
219-222, 224, 229-231, 234, 235, PornArla 182.
244, 245, 253-255, 259-267, 270, Popeni 82.
271, 273-282. Popesti 221, 278.
Osterski jud. 97. Portaresti 138, 270.
Otachi 73. Poslujeni 56.
Otelesti 237. Praga 128.
Prepelita 82.
Pripiceni 135, 137.
PAcureni 251. ProdAnesti 276.
Pahareni 281. Prszernysl 243.
Paharniceni 264. Prusia 128.
Parcova 43. Prut 5-7, 38, 39, 50, 51, 63, 85, 109, 112,
Paris 58, 125, 126, 138, 213. 113, 119, 165, 189, 193, 195, 196,
PArlesti 274. 253, 259.
PArlita 237-239, 271. Pscov 283.
Pascani 96, 279. Purceleanca 181.
Pavlovca 225. Pustiu helesteu 221.
Peischau 164. PutAntei 264.
Peleni 198-201. Putinesti 102.
Perebiicauti 238. Putna tinut 268, 276.
Pereiaslavski jud. 97.
Pereni 245, 247. R a cintii 253.
Pererata 72. RacovAt 217.
Peresecina 219, 235-239. RAdAuti 111.
Perpicani 203. Rdduleni 74.
Pecera 222. Rmnicul Sdrat 148.

24"

www.dacoromanica.ro
B40 BOIERIMEA MOLDOVEI DINTRE PRUT $1 NISTRU

Rdpujnita 283, 286, 288, 289. Saseni 43, 44, 46; 47.
Rasapeni 41, 112, 113. Stnea 94.
Rascani cimitir (Chisindu) 78, 189. *atrdreni 220.
Rdspopeni 112, 276. Scabiteni 70, 72.
Rascov r. 290. Scheia 266, 267.
Rut r. 140, 217, 221. Schimbatohora 276.
Rdzalia 134. Schindiresti 270.
Redeni 195, 198-201. Schlisselburg 175.
Redeni Mari 98,190. Scripiteni 49, 192.
Reni (Tomarova) 34. Selistea Giurgiulesti 266.
Rogojeni 146. Serbeni 133.
Rohotina 115, 283. Serbia 83, 127, 129, 138, 193.
Rohozna 113. *erbinita 60.
Roma 205. Sf. Arhangheli mdn. 66.
Roman 46, 95, 208, 259. Sf. Saya mdn. 150.
Roman tinut 224, 254, 258, 259, 265- Sfarcduti 197.
267, 269. Sgamboseni 98.
Romancuti 116. Sibutinti 116.
Romanesti 203, 285. Siebenbilrgen, vezi Transilvania.
Romania (Principatele Romne) 6, 57, Siliscani 187.
58, 138, 177, 180, 188, 189, 210. Siliseu 288.
Roscani 141. Sindsduti 150.
Rudi schit 52. Sipoteni 120.
Rujnita 79. Siret r. 258, 266, 267.
Rusciuc 128, 163. Siret 73, 138, 140-142, 144, 280.
Rusesti 285. *iscani 98, 99.
Rusia 12, 13, 29, 42, 50, 63, 77, 83, istaci 100.
85, 90, 127, 128, 147, 153, 155, 158, Sizopol 41.
161, 162, 170, 177, 179, 180, 188, Skwirsk 243.
189, 206, 256, 278. Slobozia Dusca 161, 221.
Smolensc 155.
Saca 73, 99, 141. Smotrici r. 155.
Sdcdreni 244, 247, 248. Soci 41.
Sdlgeni 145. Sofrnesti 34.
Sliscani 284-286, 289, 290, 292-294. Solca mdn. 186.
Samananca 203, 237-239. Solcani mdn. 285.
Samascani 174, 187. *olddnesti 127, 128.
Sambor 243. Solonceni 187.
sandereni 160. Solonenca 251.
Sangera 247-250. Soltnesti 172.
Sangerei 77, 82. Soroca 56, 84, 152, 233.
Sangereni 60. Soroca tinut 11, 52, 57, 75, 84, 88,
Sanocheni 64. 102, 103, 135, 161, 183, 185, 210,
Srata 251. 215, 261, 262, 265, 280, 291,
Sdrbachi 251. *orogara 267.
proaica 195. Spania 124.

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC DE LOCALITITI 341

"Spatreti 147. Tolbureti 233, 236-239.


Spircova 270. Tolocani 195, 198.
Stalpul Cornii 292. Tomarova, vezi Reni.
Stanca 215. Tplitz 255.
Stneni 137, 138, 262. Transilvania 88, 124.
Staneti 210. Trebizonda 134.
S(tatele) U(nite) A(mericane) 180. Tretiana 270.
*tiubeeni 107, 108. Treviso 157.
Stroeti 70. Trifeni 98.
Stroeti 101. Trife0i 150, 190, 193, 195.
Suceava 76, 205, 206, 208, 285, 297. Trinca 116.
Suceava r. 285. Tristeni 130.
Suceava tinut 86, 205. Trottq tinut 244, 246.
Suhariu 197, 198. Tufe0i 296, 297.
*uleti 58. Turcia (Poarta Otomana) 50, 63, 84,
Sulmona 157. 170, 258.
*umla 128, 162. Tutova tinut 254, 270.
Surucea r. 130. Tutoveni 124.
Suruceni 130. Tuzora 107, 109, 110, 113.
Suruceni man. 130.
Susleni 98, 99. Tambali 235-237, 239.
Svergi (Sverja) 94, 107. Tara Romaneasca (Muntenia, Valahia)
5, 19, 40, 49, 55, 56, 59, 99, 103,
Ta1hare0i 286, 293. 128, 159, 169, 252, 257, 258.
Talpeti 85. Tarigrad, vezi Constantinopol.
Tanjaleti 172. Tigana 221.
Tarasauti 125. Tigne0i 119, 235, 237.
Tarasova 187. Tipleti 270.
Targul Frumos 266. Toperova 153.
Tacani 248.
Tatareti 119. Ucraina 97, 164, 174, 255.
Tecuci tinut 148, 268. Uncheteni 190, 198-202.
Teleajen r. 44. Uncotei vale 201.
Teleneti 113, 135, 137. Ungaria 157, 223.
Teleeu 203, 216, 235-237, 239. Ungura0 88.
Temeleuti 179. Unteti 254.
Teterca 162. Uriceni 280, 290.
Tigheciu tinut 208. Uscateni 108.
Tighina 230. Usoia r. 286, 289.
Tighina (Bender) tinut 11, 41, 49, 53, Ustia 57, 58.
54, 59, 104, 116, 122, 129, 162, 168,
170, 203, 251, 252. Vacuti 267.
Tiraspol 171. Vadova 262.
'ToWe 210. Vadul lui "joda 130.
Todireti 283. Valahia, vezi Tara Romaneasca.
'Tokio 256. Valea Albului 270.

www.dacoromanica.ro
342 BOIERIAIEA MOLDOVEI DINPRE PRUT I NISTRU

Valeva 113. Voinova 171.


Vancicduti 133, 155, 270. Volodeni 146.
Vancinita 133, 155. Voloseni 274.
Vantani 279. Volovcinita 181.
aprava 262. Vorotet 216.
Varna 128. Vuciusca 145.
Arndvesti 259. Vulpesti 296.
Varsovia 80, 169, 170.
VdrzAresti mdn. 100. Weimar 126.
.VArzdrestii Noui 173. Wytka 128.
Vdrzrestii Vechi 172.
Vasieni 271.
Vaslui tinut 34, 43, 44, 46, 47,108,267. Zaboloteni 200, 201.
Vatis 234. Zdbriceni 181.
Venetia 90, 157, 188. Zadureni 36.
Verbca 161. Zagorna 161.
Verdemeti 116. Zahaicani 220, 221.
Verejeni 98, 134. Zaharna 87.
Tertiporoh 79. Zaluceni 211, 217, 218.
Vicduti 285. Zamcioji 254, 266.
Vidin 49, 129. Zdvoieni 290.
Viena 138. Zelena 251, 264.
Viiterniceni 106. Zmiesti 88, 290.
Vladeni 195, 196. Zolotonosski jud. 97.
VIddesti 165. Zubreni 171.
Vlddicina 187. Zvordstea 83.

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
Pagina
Contributii la istoria boierimii Moldovei dintre Prut i Nistru . 5
Anexe la actele Comisiei din 1821 10
Memoriul Maresalului Provincial al Nobilimii din Basarabia (1892) 24
Familiile propuse de Comisia pentru confirmare In drepturile de no-
blete 31
Partea I 33
Alecsandri - 33
Anastasiu (ev) 34
Andrias ($eptelici) 35
BAddrau (Bodariov) 36
Balasache (Muselim) 40
Banta's 41
Biberi 42
Botezatu 48
Buhus 52
Burda 52
Caplescu 55
Gafencu (o) 56
Ghica 57
Glavce 59
Grigoriu (Bujoran) 60
Haitul 64
Hermeziu 69
Idordache 72
IzmanA 73
Kalmutki (Kalmucki) 75
Katiki (che) 77
Kazimir (Kazimirski) 79
Kesco (u) 81
Kirus 83
Kogalniceanu 86
Lazo (u) 87

www.dacoromanica.ro
344 BOIERIMEA MOLD OVEI DINTRE PRUT I NISTRU

Pagina
Leca 88
Leon 89
Leonard 90
Leondari (Gheorghiu) 93.
Leu 96
Lisovski 96
Mdcdrescu 98
Manole 100.
Murgulet 101
Nicolau 101
Panaioti 102-
Patinioti 103
Faun 104
Peresteri 104
Potlog 105
R 4canu 106
Roman 115.
RossAt (Rosetti) 116
Sallos 122
Scortescu 123.
Stamati 123.
Sturdza 125
$uhanov 127
Suruceanu 129
Tnase 130
Teodor (Feodor) 133-
Teodosiu (Feodosiev) 133:
Teodosiu (Feodosiu) 135
Trohin 137
Ursul (Agapie) 138
Varfolomeu 145-
VArnav (Perju) 146-
Vartic 149
Vulutd 149
Ziloti 150
Partea II 152
Achinca (Opined) 152
Ciolac 153
Dorobet 154
Ermolinski 155-
Ghica 157
Gomonov 160
Iani 161
Ianov 16/
Linevici 163.

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL 345

Pagina
Pacenco 164
Pateraki 164
Stepanov 166
Partea III 167
Buziki 167
Canano (Au) 168
Gajos 171
Leondari 172
Ralli 172
RAliacov 174
Stamo 176
Partea V 179
Print Cantacuzino 179
Partea VI 181
BaotA 181
Buzne (i) 183
Catargi 187
Cerkez 190
Coroi 202
Criste (i) 203
Donici 211
HAjdeu 242
HAncul 244
I amandi 251
Krupenski 253
Mavrodin 261
Millo 264
Palladi 270
Pruncul 271
Russo 273
Stroici 282
TalpA 283
Tufescu 296
Contributions A l'histoire de la noblesse de la province moldave entre le
Prut et le Nistru 299
Indice alfabetic de nume 303
Indice alfabetic de localitti 331

www.dacoromanica.ro
AIONITORUL OFICIAL *I
IMPRIMERI ILE STATULUI
IMPRIMERIA NATIONAL,
BEICIEIRE*TI - 1940

www.dacoromanica.ro