Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD

DE FOLOSIRE A IMAGINII COPILULUI IN/DE CATRE GRADINITA

Subsemnatul/a________________________________________ domiciliat/ n____________


__________________________telefon_______________________legitimat/ cu _____nr._________
serie ______ parinte / tutore legal al_____________________________________________, prescolar
inscris la Gradinita cu P.N. Mica,jud.Arad, declar prin prezenta faptul c sunt de acord cu utilizarea n
materiale publicitare indiferent de forma (TV, magnetic, fotografic, format hrtie, internet sau orice alt
tip de format) n mod gratuit de ctre Gradinita, a urmtoarelor elemente de identificare ale fiicei/fiului
meu __________________________________ nscut n data de ____________________, n:

- imagine

-(fizionomie)

-voce

colectate n urma participrii fiicei/fiului meu la activitatile scolare si extra-scolare a Gradinitei cu P.N.
Mica.
Totodat, declar c mi-au fost aduse la cunotin informaiile despre protecia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, conform Legii
677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie
asupra datelor (art.14), dreptul de opoziie (art. 15), dreptul de a solicita stergerea datelor, precum i
faptul c mi pot exercita aceste drepturi trimind o cerere scris datat i semnat pe adresa Gradinitei.

Acordul intra n vigoare la data semnrii lui i este valabil pe o perioada frecventarii de catre copil a
gradinitei.

Data Semnatura,
...............