Sunteți pe pagina 1din 2896

Noul Cod de

procedur civil
Comentariu pe articole

Voi. I.Art. 1-526

Gabriel Boroi

Octavia Spineanu-Matei Delia Narcisa Theohari


Andreia Constanda Gabriela Rducan Dumitru
Marcel Gavri Flavius
Carmen Negril Veronica
George Pncescu Marius
Dnil Eftime

20/3
Noul Cod de procedur
civil
Comentariu pe articole
Copvright20l3 Editura
Hamangiu SRL

Editur acreditat CNtS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice Toate

drepturile rezervate Editurii Hamangiu

Nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat fr acordul


scris al Editurii Hamangiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Noul Cod de


procedur civil : comentariu pe articole/
Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Andreia Liana
Constanda,... - Bucureti: Editura Hamangiu, 2013 2 voi.
ISBN general 978-606-522-854-2 Voi. 1 - Index. - ISBN 973-
606-678-576-1 Voi. 2 - Inden. - ISBN 978-606-678-577-8

1. Boroi, Gabriel
2. Spineanu-Matei, Octavia
III. Constanda, Andreia

347(498)(094)
Editura Hamangiu: Vanzan:
Bucureti, St r. Col. 021,336.01.2
Popeia nr 36, sector 5 5
Q.P, 5, CP. 91 03L425.42.2
4
078S.673.20
9
Tel,/Fax: E-mall:
021.336.04.4 redactie@hamangiu.ro
3 distributie@hainangiu.
031.805.80.2 ro
0
031.805.80.2
1
CUPRINS
A
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al r
Codului de procedur t
civil i principiile fundamentale ale procesului .
civil__________________________________________________________
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de .
procedur civila 1-
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului 28
civil_________________________________________________________ 1-
4
Capitolui IIL Aplicarea legii de procedur civil_______________________
5-
23
24
-
28

CARTEA L c
DISPOZIII i
GENERALE v
Titlul I, i
Aciunea l

6
Capi
__________ tolul
Titlul IL Participanii ta procesul civil________ III.
Capitolul I. Judectorul. Incompatibilitatea Par
Capitolul IL Prile_______________________ ticip
Seciunea 1. Folosina $i exerciiul drepturilor area
procedurale^ Mini
Seciunea o 2-a. Persoanele care sunt mpreun ster
reclamante sau prte ului
Seciunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la Publ
ic In
judecat_______________________________________________________
proc
1, Intervenia voluntar__________________________________________
esul
2. Intervenia forat ___________________________________________
3. Chemarea n judecat a altei persoane
4. Chemarea n garanie_________________.

5. Artarea titularului dreptului___________________________


6. Introducerea forat n cauz, din oficiu H a altor

persoane
Seciunea o 4-a. Reprezentarea prilor in judecat____________
51. Dispoziii generale___________________________________
2. Dispoziii speciale privind reprezentarea
convenional
Seciunea a 5-a. Asistena judiciar_______________________

7
civil 29-
Titlul III. Competena instanelor judectoreti______________
191
Capitolul I. Competena materiala_________________________ _
Seciunea 1. Competena dup materie i valoare_ 29-
40 _
41-
93 _
41-
54 _
55-
91 _
56-
58 _
59-
60 _
61-
79
_6l-
67
_68
-79
_68
-71
_72

8
-74 _75-77 _78-79 _ 80-89 _80-82 _83-89 _ 90-91
92-93
94-147 94-106 94-97
Seciunea a 2-a. Determinarea competenei dup
valoarea obiectului 98-
cererii introductive de instan_________________________________
10G
Capitolul II. Competena teritorial________________________________
107-
Capitolul III. Dispoziii speciale____________ 121
122-
128

9
CUPRINS
Capitolul IV, Incidente procedurale privitoare la 129-
competena instanei. 147
Seciunea 1. Necompetena i conflictele de 129-
137
competena___________________________________________________
1BS-
Seciunea a 2-a. Litispendeno i conexitatea_________________________
Seciunea a S-o. Strmutarea proceselor. Delegarea 139
instanei 140-
Titlul IV- Actele de procedur_____________________________ 147
Capitolul \. Forma cererilor_______________________________ 148-
Capitolul IL Citarea si comunicarea actelor de 179
148-
procedur.
152
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedur______________
153-
Titlul V. Termenele procedurale_______________________
173
Titlul VI. Amenzi judiciare si despgubiri
174-
179
180-
186
187-
191

C e
C
S
S
S
S
S
10
CUPRINS
ui VII c 1
I 1
Subs .
I
eciu Re
nea gi
1. m
Dispo ul
ziii alt
comu or
ne________________________________ ns
Subseciunea a 2-a. Excepiile cri
procesuale su
Subseciunea a 3-a. Probele______________ ri_________________________
51. Dispoziii generale__________________ VII
2. Dovada cu nscrisuri_________________ I,
I, Dispoziii generale____________________ Ad
II.___________________________________ mi
nscrisul autentic ______________________ nis
7. nscrisul sub semntur privat tra
8. nscrisurile pe suport informatic re
9. Duplicatele si copiile de pe a
nscrisurile autentice sau sub pr
semntur ob
privat____________________________________________________
ei
VL nscrisurile recognitive sau cu
rennoitoare___________________________________________________
ns
11
CUPRINS
1-405 211-236 237-338 237-244 245-
248 249-365 249-264 265-308 265-268
269-271 272-281 282-284

285-287 288
289-291 292-300 301-308 309-326
309-310 311-326

12
CUPRINS
r
4 t
. i
z
P a
r
e _
z b.
u Mijlo
m acele
mate
i riale
i de
prob
l

e
7.
Cerce

tarea
5
la
.
faa
locul
E
ui_______________
x
p
e
x
CUPRINS
8. Mrturisirea_________________ Seci
. unea
Ad a 4-
mi a.
sib Delib
ilit erare
at a i
ea pron
pr una
rea
ob
hot
ei
rrii
\.
Capit
Int
olul
er
III.
og
Unel
at
e
ori
incid
ul ente
___ proc
9. Asigurarea probelor_________________________________ edur
Subseciunea a 4-a, Administrarea probelor de ale,_____________
ctre avocai
sau consilieri juridici_________________________________
Seciunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului________

x
CUPRINS
Seciunea 1. Renunarea la judecat_________________ C
Seciunea a 2-a. Renunarea ta dreptul pretins a
Seciunea a S-a. Suspendarea procesului________ p
Seciunea a 4-a. Perimarea cererii_____________ i
Capitolul IV, Hotrrile judectoreti___________ t
Seciunea 1. Dispoziii generale_______________ o
1. Denumirea, ntocmirea i comunicarea hotrrii l
2, Efectele hotrrii judectoreti_________________ u
Seciunea a 2-a. Hotrrile date n baza l
recunoaterii preteniilor_________________________________________
Seciunea a 3-a. Hotrrea prin care se
I
ncuviineaz nvoiala prilor^
I
Seciunea a 4-a. ndreptarea, lmurirea i
I
completarea hotrrii___________________________________________
,
Seciunea a 5-a. Executarea provizorie______________________________
Seciunea a 6-a. Cheltuielile de judecat____________________________
C
Titlul II. Cile de atac___________________________________________

Capitolul
i
I,
l
Dispoziii
e
generale
Capitolul
e
II. Apelul
x
________
t
x
CUPRINS
raordinare de atac 327-
Seciunea 1- 329
Recursul 330-
_________________ 340
Seciunea a 2-a. 341-
Contestaia n 344
anulare 345-
Seciunea a 3-a. 347
Revizuirea 348-
________________ 358
Titlul III. Dispoziii privind asigurarea unei practici 348-
judiciare unitare 350
351-
Capitolul I, Recursul n interesul legii______________________________
358
359-
365

366-
388
389-
394
395-
405
406-
423

x
CUPRINS
406-407 408-410 411-415 416-423 .424-455 424-
435 424-428 429-435 436-437 438-441 442-447
448-450 .451-455 .456-513 .456-465 .466-482 .483-
513 .483-502 . 503-508 . 509-513 .514-521 514-518
Capitolul II. Sesizarea naltei Curi
de Casaie i Justiie n vederea
pronunrii unei hotrri 5
prealabile pentru dezlegarea 1
unor
9
chestiuni de drept_______________________________________
Titlul IV. Contestaia privind -
tergiversarea procesului 5
2
1
5
2
2
-
5
2
6

x
Titlul preliminar Domeniul de
reglementare
al Codului de procedur
civil i principiile fundamentale
ale procesului civil

Capitolul I. Domeniul de
reglementare al Codului de
procedur civila

\r* I Obiectul i scopul Codului de procedur civil. (1)


Codul de procedura civil, denumit in continuare codul,
stabilete regulile de competen i de judecare a cauzelor
civile, precum i cele de executare a hotrrilor instanelor i a
altor titluri executorii, n scopul nfptuirii justiiei n materie
civil.
(2) In nfptuirea justiiei, instanele judectoreti
ndeplinesc un serviciu de interes public, asigurnd respectarea
ordinii de drept, a libertilor fundamentale, a drepturilor i
intereselor legitime ale persoanelor fizice i persoanelor juri-
dice, aplicarea legii i garantarea supremaiei acesteia.

i DeiM NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMI


&itrGvi
_________
dsvi^^SS^v&hocxcon
1. Noul Cod de procedur civil - necesitatea adoptrii i intrarea
sa n vigoare.
Integrarea Romniei n Uniunea Europeana, ce a declanat
ntreptrunderea unor sisteme de drept diferite, precum i
noile realiti sociale i economice existente n plan intern i
extern au determinat necesitatea corelrii i transformrii
legislaiei romne pentru a corespunde exigenelor actuale.
n acest context, prin Legea nr. 287/2009'' ! a fost adoptat
noul Cod civil, iar condiionarea reciproc de esen dintre
norma de drept substanial i norma de drept formol a impus
crearea unui nou instrument juridic care s asigure
valorificarea corespunztoare a acestuia pe cale procesual.
Astfel, noul Cod de procedur civil a fost adoptat prin
Legea nr. 134/2010[7i, modificat prin Legea nr. 76/2012m
privind punerea sa n aplicare. Legea nr. 206/2012 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din
Legea nr. 76/20121*1 i 0.0.6. nr. 4/2013 privind modificarea
Legii nr, 76/2012 si a altor acte normative1^ i a intrat n
vigoare n data de 15 februarie 2013, nlocuind reglementarea
anterioar reprezentat de Codul de procedur civil din 1865.

i DeiM NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMI


Publicat n M . Of. nr. 511 din 24 iulie 2009 i republicat n M. Of. nr. 50S din 15 iulie 2011.

I?l
Publicat n W. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010 ji republicar n M. Ol. nr. 545 din
dala de 3 august Z012
1
i ' Publicat in M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012.

|J|
Publicat in M- Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012.
Publicat n M. Ol. nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere


n aplicare a noului Cod de procedur civil, acesta a modificat
radical concepia de ansamblu asupra materiei, dispoziiile sale
urmrind s rspund unor deziderate actuale, precum accesul
justiia-bililor la mijloace i forme procedurale mai simple, dar
i accelerarea procedurii, inclusiv

i DeiM NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMI


Aii. 1 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
n faza executrii silite. n egal msur, noul Cod de procedur
civil a urmrit s corespunda i exigenelor de previzibilitate a
procedurilor judiciare decurgnd din Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale si din cele
statuate n jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
Dintre soluiile legislative instituite prin noul Cod de procedur
civil se impune remarcarea, cu titlu exemplificaiv, a
reglementrii exprese a principiilor fundamentale ale procesului
civil, a reconfigu rrii competenei materiale a instanelor
judectoreti, a adaptrii procedurii de citare i comunicare a
actelor de procedur Ea noile realiti socio-economice, dar i a
celor din domeniul tehnologiei informaiei, a prevederii unei
proceduri de verificare i regularizare a cererii de chemare n
judecat n vederea disciplinrii procesului, a revizuirii dispoziiilor
referitoare la cile de atac, apelul reprezentnd singura cale
ordinar de atac cu caracter devolutiv, a instituirii posibilitii
sesizrii naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea pronunrii
unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, precum i a celei de promovare a unei contestaii privind
tergiversarea procesului, a reformrii substaniale a materiei
executrii silite i a introducerii unor proceduri speciale noi (de
pild, procedura evacurii din imobilele deinute sau ocupate fr
drept ori procedura privitoare la soluionarea cererilor de valoare
redus).
Reglementarea noului Cod de procedur civil a avut ca
finalitate asigurarea soluionrii ntr-un termen optim i previzibil
a cauzelor, precum i a premiselor executrii prompte i efective a
titlurilor executorii obinute n cadrul procesului de fond ori, dup
caz, recunoscute ca atare de lege,

? DELIA NARCISA TtiEOHARt / MARMS EFVMIE


Aii. 1 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Z. Obiectul de reglementare al codului. Noul Cod de procedur
civil constituie un ansamblu complex de norme juridice prin care
sunt reglementate ambele faze aie procesului civil Judecata i
executarea silita, n scopul nfptuirii justiiei n materie civil.
Se impune menionarea aspectului c nu orice proces civil
parcurge att faza judecii, ct i pe aceea a executrii silite,
existnd posibilitatea ca hotrrea judectoreasc obinut n
urma epuizrii primei faze s fie executat din iniiativa proprie de
ctre debitor, fr a fi necesar concursul organelor de executare
silit, sau ca hotrrea respectiva s nu conin dispoziii
susceptibile de aducere la ndeplinire pe cale de executare silit.
Totodat, beneficiarul unei hotrri judectoreti are posibilitatea
s renune la valorificarea drepturilor recunoscute n cuprinsul
acesteia, nedemarnd procedura executrii silite mpotriva
debitorului su.
Ca atare, obiectul noului Cod de procedur civil este
reprezentat de totalitatea normelor juridice care stabilesc cadrul i
regulile privind desfurarea ceior dou faze ale procesului civil,
putnd fi divizate, n consecin, n norme de procedura
contencioas i necontencioos, pe de o parte, i n norme de
executare silit, pe de alt parte.
Pornind de la prescripiile primului alineat al articolului
analizat, n care se prevede faptul c acest act normativ stabilete
regulile de competen i de judecare a cauzelor civile, precum i
cele de executare a hotrrilor instanelor i a altor titluri
executorii, codul ar impune clasificarea normelor de procedur
civil, dup obiectul reglementrii, n norme de competen,
norme de procedur propriu-zise i norme de executare silit, o
atare enumerare fiind ns incomplet n lipsa adiionrii normelor
? DELIA NARCISA TtiEOHARt / MARMS EFVMIE
Aii. 1 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
de organizare judectoreasc, care se regsesc n cuprinsul su
(spre exemplu, normele viznd compunerea i constituirea
completului de judecat).

? DELIA NARCISA TtiEOHARt / MARMS EFVMIE


TArt.
ITLUL2PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

3. nfptuirea justiiei - serviciu de interes public. 5copul


reglementrii noului Cad de procedur civil l constituie
nfptuirea justiiei prin intermediul instanelor judectoreti,
acestea ndeplinind un serviciu public.
Astfel, n demersul lor legal, instanele judectoreti asigur
respectarea ordinii de drept, a libertilor fundamentale, a
drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i
persoanelor juridice, aplicarea legii i garantarea supremaiei
acesteia.

Ari- 2. Aplicabilitatea general a Codului de procedur civil.


(1) Dispoziiile prezentului cod constituie procedura de drept
comun n materie civil-
(2) De asemenea, dispoziiile prezentului cod se aplic i n alte
materii, n msura n care legile care le reglementeaz nu cuprind
dispoziii contrare.

J .- , - * J - fQBrariTO u nn p n r n V Q

1. Procedura de drept comun n materie civil* Noul Cod de


procedur civil este un act normativ complex, de aplicabilitate
general, caracter exprimat sub forma a dou reguli prevzute n
cuprinsul articolului analizat.
Astfel, n primul rnd, noul Cod de procedur civil reprezint
procedura de drept comun n materie civila.
Prin urmare, ori de cte ori o lege special n materie civil nu
prevede norme derogatorii proprii de la dispoziiile prezentului
cod n privina procedurii de soluionare i de executare silit a

3 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


DEUA
TArt.
ITLUL2PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

raporturilor juridice pe care le reglementeaz, se va recurge, n


consecin, la normele corespunztoare din cadrul acestuia.
Caracterul de drept comun stabilit prin art. 2 alin. (1) NCPC
absolv legile speciale n materie civil de obligativitatea stipulrii
n cuprinsul lor a unor norme de trimitere la dispoziiile codului
pentru regulile de procedur de la care nu au derogat.
Cu titlu exemplificativ. Legea nr. 221/2009 privind
condamnrile cu caracter politic i msurile administrative
asimilate acestora, pronunate n perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, nu prevede n mod expres c dispoziiile sale s-ar
complini cu cele ale Codului de procedur civil, ns, dat fiind
caracterul de drept comun al codului, normele safe se vor aplica la
judecata aciunilor promovate n temeiul acestei legi speciale, n
completarea dispoziiilor sale cu caracter derogatoriu*
Pentru eliminarea oricror posibile riscuri de interpretare
incorect sau neunitar, unele legi speciale ou prevzut totui n
mod expres completarea normelor lor cu cele ale Codului de
procedur civil, accentundu-i astfel caracterul de drept comun.
Spre exemplu, potrivit art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea drepturilor copilului, dispoziiile acestei
legi referitoare la procedura de soluionare a cauzelor privind
stabilirea msurilor de protecie special se completeaz n mod
corespunztor cu prevederile Codului de procedur civil.
Exist legi speciale care n cuprinsul lor fac trimitere numai la
anumite dispoziii ale Codului de procedur civil, iar nu la acest
act normativ n ansamblul su, n cazul menionat instituindu-se
de fapt derogri de la aplicabilitatea general a codului, fiind pre-
scrise limitri prin reglementarea legii speciale, chiar dac
normele de trimitere se regsesc n cuprinsul codului.
3 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK
DEUA
TArt.
ITLUL2PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Astfel, n conformitate cu art. 74 alin. (4) din Legea nr.


273/2004 privind procedura adopiei, republicat, cererile de
deschidere a procedurii adopiei interne, cererile de

3 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


DEUA
A TITLUL PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I
r PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

t
. ncredinare a copilului n vederea
adopiei i cererile de ncuviinare a
Z adopiei se judec n prim instan
potrivit regulilor prevzute de dispoziiile
generale privitoare la procedurile
necontencioase din Codul de procedur
civil, cu excepiile prevzute de aceast
lege. Prin urmare, n lipsa acestor
prevederi legale derogatorii. Codul de
procedur civil, ca drept comun, s-ar fi
aplicat oricum n completarea dispoziiilor
legii speciale, ns normele juridice care i-
ar fi gsit aplicabilitatea ar fi fost cele ale
procedurii contencioase, iar nu cele care
reglementeaz procedura necontencioas.
Se impune sublinierea aspectului c
inclusiv codul este alctuit din norme
generole, cu caracter de drept comun, i
norme speciale, derogatorii de la primele.
Astfel, procedura necontencioas se
completeaz cu normele procedurii
contencioase, potrivit art. 536 alin. (1}
NCPC, De asemenea, procedurile
contencioase speciale se completeaz cu
normele procedurii contencioase
DEUA NARCISA THEOHARI / MAMliS EFTIMIE
g cadrul procedurii contencioase se regsesc
e norme cu caracter general i norme cu
n caracter special. Spre exemplu, dispoziiile
e generale ale judecii n prim instan se
r aplic att la cercetarea procesului, ct i
a la dezbaterea n fond a cauzei, potrivit art.
l 236 NCPC, etapa scris i etapa deliberrii
e i pronunrii hotrrii fiind reglementate
. de norme proprii.
T 2. Aplicabilitatea Codului de
o procedur civil n alte materii. Tn al
t doilea rnd, n afara caracterului de
o procedur de drept comun n materie
d civil, codul este aplicabil i tn alte
a materii, n msura n care legile care le
t reglementeaz nu cuprind dispoziii
contrare.
, Cu titlu exemplifica tiv, n conformitate
i cu art. 47 din O.G. nr. 2/2001 privind regi-
n mul juridic al contraveniilor, dispoziiile
c acestei ordonane se completeaz cu
l dispoziiile Codului de procedur civil.
u Aplicabilitatea general a Codului de
s procedur civil reiese cu eviden din
i prevederile art. 2 alin. [2) i [3} din O.G. nr.
v 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal. Astfel, Codul de procedur fiscal
constituie procedura de drept comun
n pentru administrarea impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume datorate
DEUA NARCISA THEOHARI / MAMliS EFTIMIE
b , unde acest cod nu dispune, se vor aplica
u prevederile Codului de procedur civili.
g De asemenea, potrivit art. 28 alin. [1}
e din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
t administrativ, dispoziiile acestei legi se
u completeaz cu prevederile Codului civil i
l cu cele ale Codului de procedur civil, n
u msura n care nu sunt incompatibile cu
i specificul raporturilor de putere dintre
g autoritile publice, pe de o parte, i
e persoanele vtmate n drepturile sau
n interesele lor legitime, pe de alt parte.
e Noul Cod de procedur civil se va
r aplica i n materie penal, pentru aspecte
a nereglementate n mod expres de Codul
l de procedur penal. Astfel, aciunea
c civil n cadrul procesului penal are ca
o obiect tragerea la rspundere civil pentru
n repararea daunelor provocate prin
s infraciune i se soluioneaz potrivit
o normelor de drept material i procesual
l civil, n msura n care nu exista dispoziii
i derogatorii n aceast privin n Codul de
d procedur penal.
a Spre exemplu, un martor propus n
t dovedirea laturii civile a procesului penal
, sub aspectul prejudiciului suferit de partea
civil va fi audiat cu respectarea
n dispoziiilor instituite de Codul de
s procedur civil, iar nu a celor existente n

DEUA NARCISA THEOHARI / MAMliS EFTIMIE


C l, potrivit art. 315 alin. (1) NCPC, nu pot fi
o martori rudele i afinii pn la gradul al
d treilea inclusiv, soul, fostul so, logodnicul
u sau concubinul, cei aflai n dumnie sau
l n legturi de interese cu vreuna dintre
d pri, persoanele puse sub interdicie
e judecto

p
r
o
c
e
d
u
r

p
e
n
a
l

.
A
s
t
f
e

DEUA NARCISA THEOHARI / MAMliS EFTIMIE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DC REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 3
reasc, cei condamnai pentru mrturie mincinoas. n
conformitate cu art. 80 alin, (1) C. proc. pen., soul i rudele
apropiate1'1 ale nvinuitului sau inculpatului nu sunt obligate s
depun ca martori, existnd dispoziii restrictive n cadrul art, 79
C, proc. pen, i pentru persoanele obligate s pstreze secretul
profesional. Ca atare, martorul propus n dovedirea laturii civile a
procesului penal sub aspectuf prejudiciului suferit de partea civil
nu ar putea avea calitatea de concubin al acesteia, n lipsa
acordului prilor, prin raportare la art, 315 alin. (1) pct. 2 NCPC,
aplicabile cu ntietate fa de dispoziiile corespunztoare din
Codul de procedur penal, ce nu stabilesc o atare interdicie n
audiere.

Ari. 3. Aplicarea prioritar a tratatelor internaionale


privitoare la drepturile omului. (1) n materiile reglementate de
prezentul cod, dispoziiile privind drepturile i libertile
persoanelor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu
Constituia, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele
i cu cele-laltc tratate la care Romnia este parte.
(2) Dac exist neconcordane ntre pactele i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ae omului, la care Romnia
este parte, i prezentul cod, au prioritate reglementrile
internaionale, cu excepia cazului n care prezentul cod conine
dispoziii mai favorabile.

- i x - * HoTrl^^^ r*r\rt

1, Interpretarea aplicarea Codului de procedur civil n


concordan cu Constituia si cu reglementrile internaionale
r
3

DeuA NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DC REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 3
10. Principiul supremaiei Constituiei. Dispoziiile privind
drepturile i libertile persoanelor existente n noul Cod de
procedur civil vor fi interpretate i aplicate, n primul rnd, in
concordan cu Constituia.
Constituia Romniei este legeo suprem a statului romn care
conine norme juridice viznd principiile generale de organizare
statal, drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale
cetenilor, autoritile publice, economia i finanele publice.
Curtea Constituional, integrarea euroatlantic, precum i
revizuirea acesteia.
n cadrul sistemului legislativ, Constituia ocup o poziie
dominant, supremaia sa asigurndu-i autoritate n raport de
celelalte acte normative, drept consecina a reglementrii unor
relaii sociale cu caracter fundamental. Legea suprem reprezint
un punct de plecare pentru toate celelalte acte normative, care
dezvolt prevederile sale si care trebuie s fie n consonan cu
litera i spiritul acesteia.
11. Obligativitatea deciziilor Curii Constituionale. n acest
context, se impune menionarea prevederilor art. 147 alin. (4) din
Constituie, potrivit crora, de la data publicrii, deciziile Curii
Constituionale sunt generat obligatorii i au putere numai pentru
viitor,
111
Noiunea de fude apropiate" este stabilit in ar. 149 alin. (1) C. pen., aceasta
desemnnd ascendenii si descendenii, fraii i surorile, copiii acestora, precum si
persoanele devenite prin nfiere, potrivit legii, astfel de rude.
n interpretarea acestei dispoziii. Curtea Constituional a
statuat n jurisprudena sa astfel: Puterea de lucru judecat ce
nsoete actele jurisdicionale, deci si deciziile Curii

r
3

DeuA NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DC REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 3
Constituionale, se ataeaz nu numai dispozitivului, ci i
considerentelor pe care

r
3

DeuA NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


Art. 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

se sprijin acesta. Astfel, att considerentele, ct i dispozitivul


deciziilor Curii Constituionale sunt generat obligatorii, potrivit
art. 147 alin. (4) din Constituie, i se impun cu aceeai for
tuturor subiectelor de drept"|1J.
Mai mult, ntr-o decizie relativ recent, Curtea Constituional
a reinut c nicio alt autoritate public, fie ea i instan
judectoreasc, nu poate contesta considerentele de principiu
rezultate din jurisprudena Curii Constituional, aceasta fiind
obligat s le aplice n mod corespunztor, respectarea deciziilor
acesteia fiind o component esenial a statului de drept"|Jt,
In raport de normele juridice menionate, precum i de cele
reinute de Curtea Constituional n precedent, s-ar impune
concluzia c nu numai prevederile constituionale trebuie luate n
considerare la interpretarea i aplicarea normelor noului Cod de
procedur civil, ci i deciziile Curii Constituionale ce vor fi
pronunate n examinarea constituionalitii respectivelor
prevederi, att sub aspectul dispozitivului, ct i din perspectiva
considerentelor care-l explic.
Apreciem ns c soluia cuprins n ultima tez menionat ar
trebui nuanat, urmnd a fi stabilit n contextul aprecierii Curii
Constituionale drept autoritate de jurisdicie constituional i n
cel al limitrii competenei sale la asigurarea controlului
constituionalitii legilor, a tratatelor internaionale, a
regulamentelor Parlamentului i a ordonanelor Guvernului,
aceasta avnd dreptul de a se pronuna numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat, fr a
putea modifica sau completa prevederile supuse controlului [art. 2
alin, (1) i [3] din Legea nr. 47/1992 privind organizarea i
funcionarea Curii Constituionale, republicat], n consecin,
DlUA NARCISA THEOHARI / MARtijS EFTMiF
Art. 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

apreciem c au caracter obligatoriu considerentele deciziilor Curii


Constituionale n msura n care explica dispozitivul si statueaz
exclusiv asupra concordanei dispoziiei legale analizate cu legea
suprem, iar nu i n ipoteza n care conin o interpretare proprie
n afara acestui cadru,
L3. Declaraia Universala a Drepturilor Omului. Totodat,
dispoziiile privind drepturile i libertile persoanelor existente n
noul Cod de procedur civil vor fi interpretate i aplicate n
concordana cu Declaraia Universala a Drepturilor Omului. De
altfel, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituia Romniei, chiar
dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile
cetenilor vor fi interpretate i aplicate n concordan cu Decla-
raia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte
tratate la care Romnia este parte.
Declaraia Universal a Drepturilor Omului a fost adoptat la
data de 10 decembrie 194S de Adunarea Generala a Organizaiei
Naiunilor Unite i reprezint un instrument internaional
universal, neconstituind ns un tratat.
Potrivit art, 30 din Declaraie, nicio dispoziie a acesteia nu
poate fi interpretat ca implicnd pentru vreun stat, grupare sau
persoan dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a svri
vreun act ndreptat spre desfiinarea unor drepturi sau liberti
enunate n cuprinsul su.
Cu relevan n planul dreptului procesual civil, este de
remarcat coninutul art, 10 din Declaraie referitor la dreptul la un
proces echitabil, potrivit cruia orice persoan

DlUA NARCISA THEOHARI / MARtijS EFTMiF


Art. 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

'
"
C
C
,

D
e
c

n
r
,

7
2
7
/
2
0
1
2
.

"
i

C
.
C
.
r

D
e
c
.
DlUA NARCISA THEOHARI / MARtijS EFTMiF
Art. 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

n
r
.

1
0
3
9
/
2
0
1
2
.

DlUA NARCISA THEOHARI / MARtijS EFTMiF


Art. 3PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TlTLJL

are dreptul n deplin egalitate de a fi audiat n mod echitabil si


public de ctre un tribunal independent i imparial care va hotr
asupra drepturilor i obligaiilor sale.
1.4. Pactele i tratatele internaionale. De asemenea,
interpretarea i aplicarea dispoziiilor privind drepturile i
libertile persoanelor existente n noul Cod de procedur civil se
va face n concordana cu pactele i tratatele internaionale.
Pactele si tratatele constituie nelegeri scrise ncheiate ntre
dou sau mai multe state, n vederea determinrii, ntr-un anumit
domeniu, a drepturilor i a obligaiilor prilor contractante sau n
scopul stabilirii unor norme juridice, n acest context. Romnia a
semnat i a ratificat majoritatea acordurilor europene viznd
drepturile i libertile persoanelor.
Cu titlu exemplifica tiv, n anul 1974, Romnia a ratificat Pactul
internaional cu privire la drepturile civile i politice, precum i
Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i
culturale, n preambulul lor comun dispunndu-se, printre altele,
c statele contractante recunosc, n conformitate cu Declaraia
Universal a Drepturilor Omului, idealul fiinei umane libere, ce nu
poate fi realizat dect prin crearea condiiilor care s permit
fiecruia s se bucure de drepturile sale economice, sociale i
culturale, ca i de drepturile civile i politice.
n cadrul art. 14 din Pactul internaional cu privire ta drepturile
civile i politice, specificat n precedent, sunt cuprinse prevederi
procedurale civile, dup cum urmeaz:
12. toi oamenii sunt egali n faa tribunalelor i curilor de
justiie;
13. orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie
examinat n mod echitabil i public de ctre un tribunal
7
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 3PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TlTLJL

competent, independent i imparial, stabilit prin lege, care s


decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate
mpotriva ei, fie asupra contestaiilor privind drepturile i
obligaiile sale cu caracter civil;
14. edina de judecat poate fi declarat secret n totalitate
sau pentru o partea desfurrii ei, fie n interesul bunelor
moravuri, al ordinii publice sau at securitii naionale ntr-o
societate democratic, fie dac interesele vieii particulare ale
prilor n cauz o cer, fie n msura n care tribunalul ar socoti
acest lucru ca absolut necesar, cnd, datorit circumstanelor
speciale ale cauzei, publicitatea ar duna intereselor justiiei;
15. cu toate acestea, pronunarea oricrei hotrri n materie
penal sau civil va fi public, afar de cazurile cnd interesul
minorilor cere s se procedeze altfel sau cnd procesul se refer la
diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
De asemenea. Romnia a ratificat o serie de convenii
Internaionale privitoare Io drepturile i libertile omului, precum
Convenia internaional privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasial (adoptat in 1965, ratificat de Romnia n
1969), Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul
nvmntului (adoptat n 1960, ratificat de Romnia in 1964),
Convenia mpotriva torturii i a altor pedepse ori tratamente
crude, inumane sau degradante {adoptat n 1987, ratificat de
Romnia n 1990), Convenia cu privire la drepturile copilului
(adoptat n 1989, ratificat de Romnia n 1990) etc.
Este de menionat, n acest context, c art. 252 alin, (2) NCPC
prevede faptul c tratatele, conveniile i acordurile internaionale
aplicabile n Romnia, core nu sunt integrate ntr-un text de lege,
nefiind publicate n Monitorul Oficial ai Romniei sau ntr-o alto
7
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 3PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TlTLJL

modalitate anume prevzuta de lege, precum i dreptul


internaional cutumiar trebuie dovedite de partea interesat,
instana de judecat neavnd obligaia cunoaterii acestora din
oficiu.

7
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt. 3
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Z. Aplicarea prioritar a reglementrilor internaionale


privitoare la drepturile fundamentale ale omului
16. Sfera de aplicare a art. 3 NCPC.\r\ acest context, se
impune menionarea faptului c alin. (1) al art. 3 NCPC prevede c
dispoziiile referitoare la drepturile i libertile persoanelor se
interpreteaz i se aplic n concordan cu Constituia, Declaraia
Universala a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate
la care Romnia este parte,
n schimb, alin. (2) al aceluiai articol vizeaz exclusiv
dispoziiile privitoare la drepturile fundamentale ale omului
cuprinse n cod i, prin urmare, numai n privina acestora exist
posibilitatea nlturrii de la aplicare a prevederilor noului cod de
la aplicare n favoarea normelor internaionale, cu excepia
cazului in care acesta conine dispoziii mai favorabile.
17. Noiunea de drepturi fundamentale. Drepturile
fundamentale au fost definite ca fiind drepturi subiective ale
persoanelor, considerate eseniale, precum dreptul la via, la
libertate i la demnitate, indispensabile dezvoltrii personalitii
umane, drepturi care sunt stabilite prin Constituie i garantate de
aceasta, precum i de legile n materie 1". n planul dreptului
internaional, drepturile omului constituie un ansamblu de norme
juridice internaionale, prin care sunt recunoscute individului
atribute i faculti care i asigur demnitatea, libertatea i
dezvoltarea personalitii sale i care beneficiaz de garanii
instituionale apropiate131.
Dup coninutul lor, drepturile omului se clasific, n principiu,
n drepturi civile i politice, ca ansamblu al drepturilor a cror
exercitare asigura dezvoltarea democratic a societii n
dimensiunea sa politic, i n drepturi economice, sociote i
TArt. 3
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

culturale, care sunt de natur s conduc la instaurarea n


societate a unei democraii economice'3'.
Pe plan european, drepturile civile i politice sunt protejate
prin Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, ce a fost semnat de ctre statele membre ale
Consiliului Europei la Roma, n data de 4 noiembrie 1950, fiind
ratificat de Romnia n data de 20 iunie 1994. Cu excepia
dreptului la asociere n sindicate i, implicit, a dreptului la grev,
Convenia european nu reglementeaz drepturi economice i
sociale, motiv pentru care dispoziiile ei sunt completate, pentru
acest domeniu, de Carta socialo european, semnat n anul 1961
i ratificat de Romnia n form revizuit n anul 1999.
2.3. Corelarea noului Cod de procedur civil cu reglementrile
internaionale.
n cazuri repetate, Curtea European a Drepturilor Omului, cu
sediul la Strasbourg, a sancionat statul romn pentru nclcarea
cerinelor procesului echitabil instituite prin dispoziiile
convenionale sub aspectul duratei procedurii de soluionare a
litigiilor oh decurgnd din neexecutarea hotrrilor judectoreti
sau pentru nesocotirea exigenelor de previzibilitate a
procedurilor judiciare, cu consecina negativ a existenei unei
jurisprudene inconsecvente.
Noul Cod de procedur civil a instituit n cuprinsul art. 6, ca
principiu fundamental, dreptul prilor la un proces echitabil, n

'" /. Muram, E.S. Tnsescu, Drept constituional i instituii politice, voi. I, ed. a 9-a, Ed. AII Beck, Bucureti,
2003, p. 140.
[il C. Bfrson, Convenia european a drepturilor omuIul Comentariu pe articole, voi. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
200S, p. 14, |;i tdem, p. 31.
TArt. 3
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

termen optim i previzibil, att n faza judecii, ct i n faza


executrii silite.
G DlUA NAFtCtSA
THEOHARt / MARIUS
EFTIMIE
TArt.
ITLUL3PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Tn vederea garantrii acestui principiu sub aspectul accelerrii


procedurilor judiciare, suplimentar fa de codul anterior, astfel
cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, noul cod a
redistribuit competenele de soluionarea cauzelor ntre instanele
judectoreti pentru a asigura o ncrcare echilibrat a rolului
acestora, a adaptat procedura de citare i de comunicare a actelor
de procedur la noile realiti tehnologice, a modificat regimul
juridic a! sanciunii decderii extinznd posibilitatea instanei de
invocare a acesteia din oficiu, chiar i n unele ipoteze n care
normele ce o reglementeaz au caracter de ordine privat, a
determinat pentru etapa scris a procesului termene procedurale
precise, a reformat cile de atac, a reglementat n cadrul su pro-
ceduri speciale noi caracterizate prin simplitatea regulilor
aplicabile i prin celeritatea sporit n soluionare (procedura
ordonanei de plat, procedura cu privire la cererile de valoare
redus, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fr drept], a
introdus contestaia privind tergiversarea procesului etc.
De asemenea, materia executrii silite a fost substanial
reformat n vederea executrii prompte i efective a titlurilor
executorii.
Enumerm, cu titlu exemplifica tiv, urmtoarele modificri
operate de nou! cod n domeniul executrii silite: instituirea cu
caracter de noutate a prevederii potrivit creia atribuirea, prin
hotrre judectoreasc, a unui imobil sau obligaia de a-l preda,
lsa n posesie ori n folosin cuprinde i obligaia de evacuare a
imobilului, chiar dac prin titlul executoriu nu s-a dispus n mod
expres aceast msur (un efect direct al obligaiei principale
stabilite n sarcina debitorului, nemaifiind, prin urmare, nevoie de
un nou proces n vederea obinerii unui alt titlu avnd acest
9
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt.
ITLUL3PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

obiect); n cazul predrii silite a unui imobil, prevederea faptului c


efectuarea executrii silite se va face att n contra debitorului, ct
i mpotriva tuturor persoanelor care ocup imobilul n fapt sau,
dup caz, fr niciun titlu opozabil creditorului; n situaia n care
debitorul se reinstaleaz sau ocup n mod abuziv, fr niciun titlu,
imobilul din care a fost evacuat, el va putea fi evacuat din nou, la
cererea proprietarului sau a altei persoane interesate, n baza
aceluiai titlu executoriu, fr somaie i fr nicio alt formalitate
prealabil; instituirea unor reglementri speciale privind
executarea hotrrilor judectoreti referitoare la minori; sim-
plificarea procedurii de nvestire cu formul executorie, aceasta
fcndu-se concomitent cu procedura ncuviinrii executrii silite,
formula executorie fiind adugat n partea final a ncheierii de
ncuviinare a executrii silite etc.
Tot n vederea asigurrii unei jurisprudene unitare,
suplimentar recursului n interesul legii, existent i n
reglementarea anterioar, noul Cod de procedur civil a instituit
procedura pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, aceasta fiind de competena naltei Curi
de Casaie i Justiie.
2.4. Aplicarea prioritar a reglementrilor internaionale.
Potrivit art. 20 alin. (2) din Constituia Romniei, dac exist
neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i legile
interne, au prioritate reglementrile internaionale, cu excepia
cazului n care Constituia sau legile interne conin dispoziii mai
favorabile.
Articolul 3 alin, (2) NCPC constituie transpunerea dispoziiilor
constituionale menionate anterior n planul reglementrii
9
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt.
ITLUL3PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

procesuale civile. Este de menionat faptul c aceast dispoziie i


gsete corespondentul i n materia dreptului substanial, n
cadrul art. 4 alin. (2) NCC

9
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TITLUL
ArL 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Prin urmare, dac exist neconcordane ntre pactele i


tratateie privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Romnia este parteH i noul Cod de procedur civil, au prioritate
reglementrile internaionale, cu excepia cazului in care codul
conine dispoziii moi favorabile.
Pornind de la aceste dispoziii legale, doctrina juridic 111 a
apreciat ca fiind integrate dreptului intern normele convenionale,
normele europene, precum i celelalte norme cuprinse in
documente internaionale ia care Romnia a aderat, cu
menionarea faptului c prin primele dou categorii de norme
trebuie s se neleag att normele primare", ct i cele
derivate", rezultate din hotrrile celor dou instane europene,
Curtea European a Drepturilor Omului i Curtea de Justiie a
Uniunii Europene.
Se impune menionarea faptului c art. 3 alin. (2) NCPC
vizeaz normele convenionale, precum i celelalte norme
cuprinse n documente internaionale fa care Romnia a aderat, iar
nu i normele Uniunii Europene, acestea fcnd obiectul ort. 4
NCPC.
Exist neconcordane ntre dreptul intern i reglementrile
internaionale n ipoteza n care norma juridica interna este mai
restrictiva sau n cea n care aceasta este insuficient de precis,
astfel nct creeaz riscul unei practici judiciare incoerente.
Instana judectoreasc va nltura motivat de la aplicare
eventualele dispoziii restrictive ale codului i va aplica normele
existente n reglementrile internaionale, ntemeindu-i demersul
pe dispoziiile art. 3 alin. [2) NCPC, cu reamintirea faptului c
preeminena n discuie este restrns numai la drepturile
TITLUL
ArL 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

fundamentale ale omului, iar nu i la orice alte drepturi i liberti


statuate n reglementrile internaionale.
Cu referire la normele convenionale, n literatura de
specialitate'21 s-au statuat urmtoarele:
18. atunci cnd judectorul naional este nvestit cu
soluionarea unui litigiu, el trebuie s observe nu numai
reglementarea naional n materie, ci i reglementarea
convenional, inclusiv hotrrile europene, care pot interesa n
respectiva cauz;
19. n procesul aplicrii normei corespunztoare diferendului
juridic ce i a fost alegat, judectorul naional trebuie nu doar s
conjuge normele naionale cu cele convenionale, identificate i
aplicate de judectorul european, ci s le i evalueze i ierarhizeze,
nu numai pentru c normele convenionale au prioritate, dar i
pentru c, totui, acestea ar putea fi nlturate n favoarea
normelor naionale, dac acestea din urm sunt mai favorabile;
cj dac, n materia drepturilor omului, normele edictate de
autoritatea legiuitoare sunt in contradicie cu normele
convenionale i, totodat, mai puin favorabile n raport cu
acestea, judectorul naional trebuie s le nlture din perimetrul
acelui litigiu, punnd astfel n discuie principiul suveranitii
autoritii legiuitoare i al legii adoptate de ctre aceasta;
dj fr a l constitui n precedent judiciar, receptnd hotrrea
european, judectorul nu numai c poate, ci chiar trebuie s o
valorifice n considerentele propriei hotrri, prin care traneaz
un litigiu similar.
111
f. Deieanu, Tratat de procedur civil, voi. I, Ed- Wolters
FCluwer. Bucureti, 2010, p. S3-S.4. MH, 0.58-59.
TITLUL
ArL 3 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

10 DUA NARCISA THeOHAftf/' MARtVS


EFTIMtE

n acest context, codul a reglementat i colea revizuirii unei


hotrri judectoreti dac Curtea European a Drepturilor
Omului a constatat o nclcare a drepturilor sau libertilor
fundamentale din cauza acesteia, iar consecinele grave ale
nclcrii conti
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

nu sa se produc [art, 509 alin. {1) pct. 10 NCPC], termenul de


revizuire fiind de 3 luni de la data publicrii hotrrii Curii
Europene a Drepturilor Omului n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I [art, 511 alin. (B) NCPC].
Potrivit art. 46 alin. (1) din Convenia european pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, naltele
Pri contractante se angajeaz s se conformeze hotrrilor
definitive ale Curii n litigiile n care ele sunt pri, acest alineat
instituind regula forei obligatorii o hotrrilor Curii Europene a
Drepturilor Omului.
n scopul prevenirii unor nclcri subsecvente ale Conveniei,
dei aceste hotrri au caracter/nfer porfes. Curtea poate solicita
statului respectiv, in cuprinsul acestora, s adopte msurile ce se
impun pentru nlturarea cauzelor care au determinat sau favori-
zat nerespectarea normelor convenionale, n consecin,
hotrrile Curii au i un efect ergo omnes, drept consecin a
autoritii de lucru interpretat de care se bucur, n condiiile n
care potrivit art. 32 din Convenie, misiunea specific a instanei
europene este interpretarea i aplicarea prevederilor acesteia 111-

Ari- 4. Aplicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene- In


materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale
dreptului Uniunii Europene se aplic n mod prioritar, indiferent de
calitatea sau de statutul prilor.

COMENTARIU
1. Dreptul Uniunii Europene- Aderarea Romniei la Uniunea
European a avut loc la data de 1 ianuarie 2007, Tratatul de

DeuA
II NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

aderare fiind semnat anterior, pe data de 25 aprilie 2005, la


Luxembourg.
Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituia Romniei, ca urmare a
aderrii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,
precum i celelalte reglementri comunitare cu caracter
obligatoriu au prioritate fa de dispoziiile contrare din legile
interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. n
conformitate cu alin, [3} al aceluiai articol, prevederea
menionat se aplic, n mod corespunztor, i pentru aderarea la
actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,
Similar articolului comentat n precedent, art. 4 NCPC
constituie transpunerea n planul normelor juridice procesuale a
unor dispoziii constituionale. De asemenea, aceast dispoziie i
gsete corespondentul i n materia dreptuiui substanial, n
cadrul art. 5 NCC.
n afara normelor convenionale i a celorlalte norme cuprinse
n documentele internaionale la care Romnia a aderat, ordinea
juridic intern nglobeaz n structura sa i dreptul Uniunii
Europene, att sub forma normelor stipulate n tratatele
constitutive {drept primar) si in actele normative adoptate de
instituiile competente ale Uniunii Europene [drept secundar), ct
i n privina jurisprudenei Curii de Justiie a Uniunii Europene,
sub aspectul noiunilor i al clarificrilor juridice pe care le
statueaz.
111
C. tfirsart, Convenia europeana a drepturilor omului, voi. II, Ed. CH. Beck,
Bucureti, 2006, p. 597.
Normele juridice cuprinse n actele normative adoptate de
instituiile Uniunii Europene alctuiesc un drept secundar, datorit
funciei lor de realizare a obiectivelor prevzute n tratate, precum
DeuA
II NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

i a subordonrii lor fa de acestea, neputnd deroga de la pre-


vederile tratatelor constitutive. Caracteristica principal a
normelor de drept secundar este aceea c i au temeiul n
tratatele constitutive, putnd fi adoptate doar n dome-

DeuA
II NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE
TITLUL PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
A
r niile prevzute de acestea, pentru
t realizarea scopurilor indicate de ctre
. instituiile desemnate n acest sensH cu
respectarea procedurii prevzute de
4 tratate. Prin urmare, ntre dreptul primar
si cel secundar nu poate exista
contrarietate sau incompatibilitate,
deoarece, n asemenea ipoteze, dreptul
secundar trebuie anulat sau revocat"1.
Potrivit art. 288 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene (TFUE),
astfel cum a fost modificat prin Tratatul de
reform, semnat la Lisabona la 13
decembrie 2007, n vigoare de la 1
decembrie 2009m, pentru exercitarea
competenelor Uniunii, instituiile adopt
regulamente, directive, decizii,
recomandri i avize.
In literatura de specialitate juridic1*1
au fost evideniate principalele trsturi
ale actelor normative adoptate de
instituiile competente ale Uniunii
Europene, acestea urmnd a fi expuse
punctual n continuare.
1.1. Regulamentul, a} are caracter
general, coninnd prescripii impersonale
i statund n mod abstract, ca i legea n
17 DEliA NARCISA TfEOHARI / MAMUS EFTIMIE
d ligatorie, impunndu-se n toate
r elementele sale, n privina tuturor
e statelor membre ale Uniunii Europene i
p organelor acesteia, nerespectarea lui
t atrgnd dup sine nclcarea obligaiilor
u asumate de state prin tratate, fiind,
l totodat, interzis aplicarea selectiv i
n incomplet a regulamentului, respectiv
a neapiicarea acestuia prin invocarea
dispoziiilor sau practicilor din dreptul
i intern;
o 20. are aplicabilitate direct, fiind
n integrat direct n ordinea juridic intern a
a statelor membre, fr interpunerea puterii
l normative naionale, fiind, ca atare, apt s
i confere drepturi i s impun obligaii
b statelor membre, organelor lor i
j particularilor, cum o face legea naional;
a 21. este destinat att statelor
r membre, ct i particularilor (persoane
e fizice sau juridice};
22. are putere normativ
f complet, prin regulament autoritatea
o legislativ unional putnd nu numai s
r prescrie un rezultat, ci i s impun toate
modalitile de apiicare i executare
considerate oportune;
23. poate produce efect direct.
o Transpunerea regulamentelor de ctre
b state este inutil i are caracter ilicit,

17 DEliA NARCISA TfEOHARI / MAMUS EFTIMIE


c a aplicrii simultane i uniforme a regu-
o lamentului n ansamblul Uniunii.
111
n G. Foblan, Drept instituional al Uniunii Europene,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 69.
Versiunea oficial n limbai romn se gsete pe site-ul eur-leK.eumpa.eu. M G.
Fabian, op. cit., p. 121-131.

111
Hotrrea Curii din data de 17 septembrie 2002,
d
JO C 274 din 9 noiembrie 2002, p. 10. p Cra'g, G-
u cte Surea. Dreptul Uniunii Europene, Comemarlf,
c jurispruden i doctrin, ed- a 4-a, Ed- Haman-
jiu. Bucureti, 2009, p. 347.
n
d Efectul direct al regulamentelor a fost
enunat n cauza 39/72 Slaughtered Cows,
l n care Curtea a pedepsit guvernul italian
a pentru faptul de a fi ales o metod de
implementare a unui regulament, ceea ce
c punea la ndoial natura juridic i
o aplicabilitatea direct a msurii. Curtea a
m reinut c toate metodele de
p implementare sunt contrare Tratatului,
r ceea ce ar avea ca rezultat crearea unui
o obstacol n calea efectului direct al
m regulamentelor comunitare i periclitarea
i aplicrii lor simultane i uniforme n
t ntreaga Comunitate". Ulterior, n cauza T-
e 138/09 Munoz^, Curtea a statuat c
r datorit nsi naturii i locului lor n
e sistemul izvoarelor de drept comunitar,
17 DEliA NARCISA TfEOHARI / MAMUS EFTIMIE
r u a conferi drepturi persoanelor private,
e pe care instanele naionale au datoria s
g le protejeze"151.
u
l
a
m
e
n
t
e
l
e

a
c

i
o
n
e
a
z

p
e
n
t
r

17 DEliA NARCISA TfEOHARI / MAMUS EFTIMIE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
1.2. Directiva, a) este obligatorie'in privina scopului pe care l
indic; b} are caracter general, fiind destinat unui stat sau
mai multor state membre;
24. are caracter normativ incomplet, deoarece necesit
intervenia puterii legislative naionale, alegerea mijloacelor i
formei necesare pentru atingerea obiectivului fixat fiind lsat
la aprecierea suveran a fiecrui stat;
25. nu este direct aplicabil, statului destinatar revenindu-i
obligaia sa acioneze n vederea transpunerii corespunztoare
a directivei ntr-un anumit termen. Statul este obligat ns s
nu ntreprind aciuni care ar putea contraveni scopului
directivei, chiar i anterior prelurii acesteia n dreptul intern.
Prevederile directivei trebuie transpuse sau implementate n
termenul prevzut de aceasta. n consecin, n dreptul
naional se va aplica norma intern de transpunere, iar nu
directiva ca atare.
Dei nu este direct aplicabil, este posibil ca una sau mai
multe prevederi din directiv s poat produce efect direct, neles
ca aptitudine a normei din directiv de a crea n patrimoniul
persoanelor fizice i juridice drepturi pe care acestea s le poat
invoca direct n faa instanelor naionale mpotriva autoritilor
publice.
Cerinele cumulative pentru ca o norm din directiv s
produc efect direct, astfel cum rezult acestea din jurisprudena
Curii de Justiie a Uniunii Europene (hotrrile pronunate n
cauzele C-41/74 VanDuyn, 148/78 Rata, 152/84 Marshall ^ etc)
sunt urmtoa rele:
26. norma este clar, precis i necondiionat;
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
27. termenul stabilit pentru transpunerea directivei a
expirat, iar statul nu a transpus directiva sau a transpus-o
incorect"1;
28. partea mpotriva creia este invocat prevederea este o
entitate statalN, noiune autonom n dreptul Uniunii
Europene, definit n cauza C-188/98 Poster161. n cadrul pct.
20 din considerentele acestei din urm hotrri. Curtea a
artat c acel organism care, indiferent de forma sa juridic, a
fost nsrcinat n temeiul unui act al unei autoriti publice s
ndeplineasc sub controlul acesteia un serviciu de interes
public i care dispune n acest scop de competene speciale
care le depesc pe cele care decurg din regulile obinuite
aplicabile raporturilor dintre persoanele private, intr n
categoria entitilor mpotriva crora pot fi invocate
prevederile unei directive susceptibile de a avea efect direct."
Totodat, Curtea a ncurajat aplicarea directivelor, dndu-le
astfel eficien, prin dezvoltarea principiului interpretrii
armonioase {efect indirect), care impune ca dreptul

Hotrrea Curii din data de 4 decembrie 1974, JO C 53 din 6 martie 1975, p. 2.


Hotrrea Curii din data de 5 aprilie 1979. JO C 122 din 16 mai 1979, p. 10, 111
Hotrrea Curii din data de 26 februarie 198G, JO C 79 din S aprilie 1986, p. 10.
|J?
Cu toate acestea. Curtea a stabilit faptul c directivele pot produce efect
chiar nainte de expirarea perioadei de implementare. Astfel, in cauza C-
129/96 Inter-Envlronnement WOtttfrUe a decis c dei statele nu suni obligate
s pun n aplicare o directiv nainte ca perioada de transpunere s expire, n
aceast perioad ele trebuie s se abin de la adoptarea oricror msuri
capabile s compromit serios rezultatul prescris de directiva. n plus, n cauza
C-144/04 Mongold, Curtea a comunicat instanei naionale c trebuie s
nlture orice prevedere a dreptului naional care ar putea intra n conflict cu
dreptul comunitar, chiar si n cazul n care perioada prescris pentru
transpunerea directivei nu a expirat inc" - P Croig, G. de tirea, op. cit., p.
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
352. |S] Ultima cerin este justificat de faptul c efectul direct al directivei a
fost fundamentat n practica instanei de la Luxembourg att pe ideea de
culp a statului, care, prin faptul c nu a transpus directiva sau a transpus-o
incorect, a lipsit particularul de o norm intern corespunztoare, pe care s
se poat ntemeia n faa instanei naionale, ct i pe ideea c directiva este
un Izvor de drept al Uniunii Europene cu caracter obligatoriu. Hotrrea Curii
din data de 12 iulie 1990, JO C19S din 7 august 1990, p. 15.

DeuA NARCISA 1
THEQHARI / MARIUS
EFTIMIE
TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

naional s fie interpretat n lumina" directivelor. Prin aceasta,


Curtea a cutat s se asigure ca directivele vor avea un efect chiar
n absena unei implementri adecvate. Cauza 14/33 Von
Co/son1'1 reprezint un punct de referin n acest sens. Curtea
identificnd expres instanele naionale ca organe ale statului i,
totodat, statund c principiul interpretrii armonioase nu
presupune car pentru a putea fi invocate n instan, prevederile
unei directive s ndeplineasc criteriile speciale cerute de efectul
direct {claritate, precizie, netondiionalitatep1.
Prin urmare, instana naional nu poate aplica direct
directiva, ci poate cerceta dac sunt ntrunite cerinele nct o
dispoziie din directiv s produc efect direct sau poate
interpreta norma intern de transpunere n lumina normei Uniunii
Europene.
n continuare, Curtea a stabilit faptul c obligaia de
implementare a directivei impune instanei naionale s
interpreteze dreptul intern n lumina unei directive
neimplementate sau implementate necorespunztor chiar i ntr-o
cauza mpotriva unei persoane private, efudondu-se ntr-un fel
interdicia efectului direct orizontal. Hotrrea din cauza C-106/39
Marleasing^ a confirmat faptul c o directiv neimplementat
poate fi ntr-adevr invocat pentru a influena interpretarea
dreptului naional ntr-un litigiu ntre persoane private,
0 persoan privat se poate ntemeia pe prevederile unei
directive, n ciuda interdiciei efectului direct orizontal, acionnd
statul pentru despgubiri, aspect reinut n cauza C-6/90
Francovich, n scopul reparrii prejudiciului cauzat ca urmare a
neimple-mentrii unei directive, n loc s ncerce s aplice
directiva mpotriva persoanei de drept

14 DEliA NARCISA THEOHARI / MARIUS EFTIMIE


TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

privat n sarcina creia ar fi impus obligaia dac directiva ar fi


fost implementat corespunztor, persoana poate introduce o
aciune n despgubiri mpotriva statului'3'.
13. Decizia, a) are caracter individual, ntruct se adreseaz
unor destinatari individualizai sau determinabili i se refer la o
anumit stare de fapt concret (de exemplu, decizia prin care
statul membru este obligat s cear restituirea subveniilor
acordate unor ntreprinderi naionale);
b) are caracter obligatoriu;
cj are caracter normativ complet-,
d) poate produce efect direct, cu ntrunirea condiiilor
necesare, ntruct are aptitudinea de a crea drepturi n beneficiul
particularilor, n msura n care nu las destinatarului nicio marj
de apreciere discreionar n ceea ce privete executarea sa;
e} este destinat statelor i particularilor.
111
Hotrrea Curii din data de 10 aprilie 1984, JO C
129 din 16 mai 19S4, p. 3. |J| P Craig, G. de Burca, op.
cit., p. 353-359.
01
Hotrrea Curii (Camera a asea) din dala de 13 noiembrie 1990, JO C 306 din 6
decembrie 1990, p. 5. 141 p Craig, G. de Burca, op. cit-, pr 374.
H
Hotrrea Curii din data de & octombrie 1970, JO C 138 din S noiembrie 1970,
p. 20.
n cauza 9/70 Grad '^, Curtea nu a ezitat sa statueze c i
deciziile ar putea avea efect direct, n ciuda faptului c art, 2S8
TFUE (fostul art, 249 TCE}, spre deosebire de cazul
regulamentelor, nu a fcut nicio referire la aplicabilitatea direct"
a acestora. ntr-o formulare repetat, Curtea a decis c din textul
articolului nu rezult c alte categorii de msuri menionate n
acel articol nu ar putea n niciun caz produce efecte similare" i s a
bazat pe principiul eficienei [effet utile} pentru a trage concluzia

14 DEliA NARCISA THEOHARI / MARIUS EFTIMIE


TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

c, n anumite cazuri, deciziile pot fi invocate de persoanele


private n faa instanelor naionale.

14 DEliA NARCISA THEOHARI / MARIUS EFTIMIE


Titlul preliminar, domeniul de reglementare i principiile fundamentale Art. 4

1.4. Avizul i recomandarea sunt acte instituionale unilaterale


lipsite de efect obligatoriu.
Avizul constituie expresia, exprimarea unei preri asupra unei
probleme date.
Recomandarea reprezint un instrument de aciune indirect
urmrind apropierea legislaiilor i nu difer de directiv dectprin
absena forei sale obligatorii. Absena forei obligatorii nu
nseamn ns c aceste acte sunt irelevante din punct de vedere
juridic i nu exclude posibilitatea producerii unor efecte n acest
plan.
Prin raportare la prevederile constituionale i la cele ale art. 4
NCPC rezult c numai normele cu caracter obligatoriu ale
dreptului Uniunii Europene se aplic n mod prioritar fot de
dreptul intern, fiind, prin urmare, excluse de la aplicarea acestui
principiu avizele i recomandrile.
2, Principiile aplicrii normelor Uniunii Europene. Curtea
deJustiie a Uniunii Europene, cu sediul la Luxembourg,
interpreteaz legislaia european n scopul garantrii aplicrii
15 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
DeuA
sale unitare n toate statele membre ale Uniunii Europene,
soluioneaz litigiile dintre statele membre i instituiile europene,
permind, totodat, persoanelor fizice sau juridice s o sesizeze n
ipoteza nclcrii drepturilor lor de ctre o instituie european.
Tn jurisprudena sa, Curtea de Justiie a Uniunii Europene a
trasat principiul aplicabilitii imediate, directe i prioritare a
normelor Uniunii Europene n dreptul intern al statelor membre.
Aplicabilitatea imediat presupune c dreptul european este
integrat firesc n ordinea juridic intern a statelor, fr s fie
necesara vreo formul special de introdu-
cerei".
Tn acelai timp, aplicabilitatea direct d expresie
particularitii dreptului european de a se integra automat n
ordinea juridic a statelor membre i de a genera, n mod direct,
noi drepturi i obligaii n beneficiul, respectiv n sarcina
particularilor, persoane fizice i juridice, att n raporturile dintre
particulari, ct i n raporturile dintre acetia i statul membru
cruia i aparin. n consecin, persoanele fizice sau juridice au
dreptul s invoce n faa instanelor naionale respectarea
drepturilor conferite de norma Uniunii Europene, dac aceasta are
efect direct, putndu-se ajunge la sancionarea statelor membre
care nu au luat msurile necesare i adecvate pentru aplicarea
dreptului european.
Curtea a pus bazele principiului rangului prioritar al dreptului
Uniunii Europene fa de dreptul naional n hotrrea pronunat
n cauza 6/64 CostofENEL, statund c normele adoptate de
instituiile Comunitilor Europene1^1 se integreaz n sistemele
juridice ale statelor membre, care sunt obligate s o respecte,
dreptul european avnd supremaie asupra legislaiilor naionale.
Astfel, dac o regul naional este contrar unei dispoziii
15 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
DeuA
europene, autoritile statelor membre trebuie s aplice dispoziia
european. Dreptul naional nu este nici anulat i nici abrogat,
ns caracterul su obligatoriu este suspendat. Curtea a precizat c
supremaia dreptului european se aplic tuturor actelor naionale,
indiferent dac acestea au fost adoptate anterior sau ulterior
actului

'" A. Fuereo, Manualul Uniunii Europene, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureti. 2006, p. 165. Hotrrea Curii din data de 15 iulie 1964, JO P 182 din
12 noiembrie 19G4, p. 2900.
131
n prezent, fostele Comuniti Europene sunt Uniunea European si
Comunitatea European a Energiei Mo-mice (Euratom), iar instituiile acestora
sunt comune.

15 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
Art.
TITLUL 4
PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

european n cauz, precum i independent de fora lor juridic sau


de instituia emitent a actului.
Supremaia dreptului european asupra legislaiilor naionale
are caracter absolut, acesta traducndu-se n urmtoarele dou
reguli:
29. toate actele europene care au caracter obligatoriu
beneficiaz de acest principiu, att cele din dreptul primar, ct i
cele din dreptul secundar;
30. toate actele naionale se supun aceluiai principiu,
indiferent de tipul lor, inclusiv constituiile naionale.
fn acelai context, n hotrrea Curii dat n cauza 106/77
5immenthalwr s a reinut c normele europene au efect direct,
fcnd parte integrant, cu rang de prioritate, din ordinea juridic
aplicabil pe teritoriul statelor membre i ele trebuie aplicate nc
de la intrarea n vigoare, n pofida existenei unei legi naionale
incompatibile sau a adoptrii ulterioare a acesteia, i pe toat
durata aflrii lor n vigoare.
Este de subliniat faptul c art. 3 alin. (2) NCPC nu i gsete
aplicarea i n privina normelor Uniunii Europene. n acest
context, n hotrrea Curii dat n cauza 11/70 Internationale
Handelgeseiischaf^ s-a statuat faptul c invocarea atingerii aduse
chiar drepturilor fundamentale, aa cum acestea sunt formulate
prin Constituia unui stat membru, ori chiar principiilor unei
structuri constituionale naionale, nu afecteaz validitatea unui
act al Comunitii sau efectul su asupra teritoriului acelui stat.
Prin jurisprudena sa, Curtea a evocat i unele chestiuni
punctuale de procedur civil, reinute n doctrina juridic
naional1*1:
Art.
TITLUL 4
PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

a) n privina termenelor de procedur, Curtea de Justiie a


admis ca, pentru asigurarea securitii juridice, exercitarea
drepturilor acordate de normele Uniunii Europene poate fi supus
condiiei ncadrrii n anumite termene care, n absena unor
reglementri ale Uniunii Europene, sunt fixate prin reguli
naionale, dar acestea din urm trebuie s respecte principiul
echivalenei i principiul efecti vit ii, att n ceea ce privete
durata, ct i modul lor de calcul. Ele nu trebuie s fie excesive sau
imposibile, punnd n pericol efectul direct i prioritatea n
aplicare a normelor europene;
b( n materia probelor. Curtea a evocat necesitatea respectrii
acelorai principii de echivalen i efectivitate, n opinia Curii, o
prob considerat irefragabil, excluznd orice putere de control a
judectorului naional, ncalc principiul egalitii de tratament, iar
o prob negativ pus n sarcina reclamantului este contrara
dreptului european, aducnd atingere dreptului efectiv de acces la
instan.
Este de menionat prevederea nscris n art. 427 alin. (4)
NCPC, potrivit creia hotrrile prin care instanele se pronun n
legtur cu prevederi cuprinse n Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene i n alte acte juridice ale Uniunii Europene se
comunic, din oficiu, chiar dac nu sunt definitive, i autoritii sau
instituiei naionale cu atribuii de reglementare n materie.
3. Regulamente europene relevante n materia procedurii
civile. Cu titlu exemplificai v, constituie instrumente juridice
europene cu importan deosebit n planul dreptului procesul
civil urmtoarele:
Art.
TITLUL 4
PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

i'i Hotrrea Curii din data de 9 martie 1978, JO C 87 din 11 aprilie 1978, p. 5.
ul
Hotrrea Curii din data de 17 decembrie 1970. JO C 9 din 2 februarie 1971. p.
4.
I, Deleonu, Tratat, voi. I, 2010, p. 110.

DEliA NARCISA
TfEOHARI / MAMUS
EFVMIE
Art. 4PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL
-1 Regulamentul (CE} nr 44/2001 privind competena judiciar,
recunoaterea l executarea deciziilor n materie civil i
comercial;
-2 Regulamentul (CE) nr 1393/2007 cu privire la notificarea sau
comunicarea n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare
n materie civil i comercial;
-3 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 cu privire la cooperarea
ntre jurisdiciile statelor membre n domeniul obinerii de probe
n materie civil i comercial;
-4 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri
europene cu privire la cererile cu valoare redus;
-5 Regulamentul (CE) nr 805/2004 privind crearea unui titlu
executoriu european pentru creane necontestate;
-6 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 cu privire la competena,
recunoaterea i executarea deciziilor n materie matrimonial i
n materia responsabilitii printeti;
-7 Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei
proceduri europene de somaie de plat;
-8 Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de punere n aplicare a
unei forme de cooperare consolidat n domeniul legii aplicabile
divorului i separrii de corp.
Cu referire la Regulamentul (CE) nr. 44/2001, aplicabilitatea sa
este conferit, ca principiu, de situarea domiciliului prtului pe
teritoriul unui stat membru, prin raportare la art. 3 alin. (1) din
Regulament. Dac prtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat
membru, competena este determinat, n fiecare stat membru,
de legislaia statului membru n cauz, sub rezerva cazurilor de
competen exclusiv i a prorogrii de competen (art, 4 din
Regulament).

DeiM
17 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 4PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

Pentru a ilustra n mod edificator aplicabilitatea principiului


prioritii dreptului Uniunii Europene, prezentam n continuare
dou exemple viznd incidena Regulamentului (CE) nr. 44/2001 i
nlturarea de la aplicare a normei de drept intern ce
reglementeaz acelai aspect.
Potrivit art S pct. 1 lit. a] din Regulament, n materie
contractual, o persoan care are domiciliul pe teritoriul unui stat
membru poate fi acionat n justiie ntr-un ait stat membru, n
faa instanelor de la locul n care obligaia care formeaz obiectul
cererii a fost sau urmeaz a fi executat; n sensul aplicrii acestei
dispoziii i n absena vreunei convenii contrare, locul de
executare a obligaiei n cauz este, n cazul vnzrii de mrfuri,
locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului, au fost
sau ar fi trebuit s fie livrate mrfurile, sau, n cazul prestrii de
servicii, locul dintr-un stat membru unde, n temeiul contractului,
au fost sau ar fi trebuit prestate serviciile.
Tn dreptul intern, n conformitate cu art. lOBOalin. (1) pct. 2
NCPC, instanele judectoreti romne sunt competente s judece
i litigiile n materie contractual, dac locul unde a luat natere
sau trebuia executat, fie i numai n parte, o obligaie
contractual se afl in Romnia.
Dac litigiul n materie contractual este promovat n faa
instanelor romne de un cetean romn mpotriva unui cetean
chinez, cu domiciliul n Frana, iar contractul a fost ncheiat n
Romnia, ns obligaia urma s fie executat n Frana, excepia
de necompeten internaional a instanei romne invocat de
prt se impune a fi admis, pentru considerentele ce urmeaz a fi
expuse. Astfel, dat fiind faptul c prtul domiciliaz pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, independent de cetenia
DeiM
17 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 4PRELIMINAR. DOMENIUL DE REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

acestuia, va fi aplicabil Regulamentul (CE) nr 44/2001, iar nu noul


Cod de procedur civil. In continuare, punctele de legtur ale
normei conflictuale vor fi cutate n cuprin

DeiM
17 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 4 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
sul Regulamentului, iar nu in cel al codului. Prin urmare, dei locul
naterii obligaiei este prevzut ca punct de legtur n dreptul
intern alternativ cu cel al executrii obligaiei, ntruct
Regulamentul nu prevede n acest sens dect locul executrii
obligaiei, la stabilirea competenei nu are relevan faptul c actul
juridic a fost ncheiat n Romnia, ci exclusiv locul executrii
obligaiei, i anume cel din Frana. n aceste condiii, urmare a
admiterii excepiei procesuale invocate, cererea va fi respins ca
nefiind de competena jurisdiciei romne.
Dac se solicit recunoaterea ntr-un stat membru a unei
hotrri pronunate ntr-un alt stat membru, va fi incident
Regulamentul (CE} nr 44/2001, iar nu dispoziiile art. 1101 NCPC,
astfel nct la soluionarea acestei cereri prile nu vor fi citate,
potrivit Regulamentului, nici chiar i n ipoteza n care din
hotrrea strin nu rezult c prtul ar fi fost de acord cu
admiterea aciunii, caz n care s-ar fi impus citarea, n conformitate
cu dreptul intern.
n ceea ce privete Regulamentul (CE) nr. 861/200? de stabilire
a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redus,
edictat n scopul simplificrii i accelerrii soluionrii litigiilor
transfrontafiere privind astfel de cereri, menionm faptul c
acesta a constituit modelul de inspiraie a Titlului X al Crii a Vl-a
din noul Cod de procedur referitor la procedura cererilor cu
valoare redus.
Pentru delimitarea domeniilor de aciune dintre procedura
special reglementat de noul cod i cea prevzut de Regulament
n cadrul unui proces, se impune determinarea existenei sau
inexistenei caracterului transfrontalier al litigiului. n sensul art. 3
din Regulament, o cauz are caracter transfrontalier atunci cnd

18 DEliA NAFtCtSA THEOHARt / MARMS EFVMIE


Art. 4 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
cel puin una dintre pri i are domiciliul sau reedina obinuit
ntr-un stat membru, altul dect cel n care se afl instana
judectoreasc sesizat, Momentul care servete drept baz
pentru stabilirea caracterului transfrontalier al unei cauze este
conferit de data ta care instana judectoreasc competent
primete formularul de cerere,
n cazul n care litigiul este derulat n Romnia i prezint
caracter transfrontalier, instana sesizat va aplica prevederile
Regulamentului, iar nu pe cele cuprinse n art. 1025-1032
NCPC,ntre acestea existnd unele diferene semnificative [spre
exemplu, Regulamentul este aplicabil n ipoteza n care valoarea
cererii nu depete 2.000 euro, n timp ce noul Cod de procedur
civil prevede o limit valoric de 10.000 lei).
4. Procedura hotrrii preliminare "
111
Pentru dezvoltri, a se vedea I.M. Larion. Considerations on the possibility or
the obligation of the naional courts Io a&k the Court of Justice of the European
Union for a preliminary ruling. articol publicat n lucrarea CK5 - CERDOCT e-Book
Z011, Ed. ProUniversitaria. Bucureti, ZOII, p. S38-SS2. precum si The objecl of the
preliminary question, articol publicat in lucrarea CKS- CERDOCT e-Book 2012, Ed.
ProUniversitaria, Bucureti, 2012, p. 1077-1083.
'" B. Andreatt-Grigoriu, Procedura hotrrilor preliminare, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 35.

4.1. Scopul procedurii. Procedura hotrrii preliminare este un


mecanism prin care, n cursul unui litigiu aflat pe rolul unui organ
cu atribuii jurisdicionale al unui stat membru al Uniunii
Europene, ca urmare a sesizrii formulate [la cererea prilor sau
18 DEliA NAFtCtSA THEOHARt / MARMS EFVMIE
Art. 4 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
din oficiu) de ctre organul jurisdicional, Curtea pronun o
hotrre preliminar sau o ordonan motivat, obligatorie pentru
organul jurisdicional de trimitere, prin care dezleag o problema
de interpretare a dreptului Uniunii sau de validitate a actelor
adoptate de instituiile Uniunii, dezlegare necesar organului
jurisdicional pentru soluionarea liti-giului'7'.

18 DEliA NAFtCtSA THEOHARt / MARMS EFVMIE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
ntrebrile pot fi adresate Curii doar pe parcursul desfurrii
procedurii judiciare, iar nu dup soluionarea definitiv a litigiului
printr-o hotrre judectoreasc.
Rspunznd ntrebrilor preliminare. Curtea nu soluioneaz
litigiul, ci doar decide asupra interpretrii unei chestiuni de drept
al Uniunii Europene, a crei lmurire este esenial pentru
dezlegarea cauzei. Dup ce Curtea formuleaz un rspuns, hotr-
rea este trimis instanei naionale, care va ine seama de
interpretarea instanei de la Luxembourg pentru a pronuna o
soluie1'1.
4.2. Competena i rolul Curii de Justiie a Uniunii Europene.
Obiectul trimiterii preliminare. Potrivit art. 267 din Tratatul
privind Funcionarea Uniunii Europene (fostul art. 234 TCE),
Curtea de Justiie a Uniunii Europene este competent s se
pronune, cu titlu preliminar, cu privire la:
31. interpretarea tratatelor;
32. validitatea i interpretarea actelor adoptate de instituiile,
organele, oficiile sau ageniile Uniunii.
Tn cazul n care o asemenea chestiune se invoc n faa unei
instane dintr-un stat membru, aceast instan poate, n cazul n
care apreciaz c o decizie n aceast privin i este necesar
pentru a da o hotrre, s cear Curii s se pronune cu privire la
aceast chestiune.
n cazul n care o asemenea chestiune se invoc ntr-o cauz
pendinte n faa unei instane naionale ale crei decizii nu sunt
supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, respectiva instan
este obligat s sesizeze Curtea",
Interpretarea tratatelor include att interpretarea tratatelor
constitutive, ct i a celor de modificare sau de completare a
DeuA
19 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
acestora, precum i a tratelor de aderare ale statelor membre. De
asemenea, avnd aceeai for juridic precum tratatele, pot
forma obiect al interpretrii Curii i protocoalele i deciaroiiie
anexote tratatelor, precum Corta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene.
Este de menionat faptul c n privina tratatelor nu se poate
pune n discuie problema validitii, ntruct, odat ratificate,
acestea exprim voina statelor pri i numai statele pot prin
acordul lor, s aduc modificri sau completri coninutului aces-
tora. De altfel, din cuprinsul art. 267 TFUE rezult c numai n
privina actelor adoptate de instituiile, organele, oficiile sau
ageniile Uniunii Europene, Curtea ar putea statua cu privire la
validitatea lor, aceast posibilitate nefiind prevzut i pentru
tratate.
Prin acte adoptate de instituiile, organele, oficiile sau
ageniile Uniunii Europene sunt avute n vedere att actele avnd
caracter obligatoriu, precum regulamentele, directivele, deciziile,
cot i cele care nu au for juridic obligatorie, precum
recomandrile, dac utilizarea acestora este necesar pentru a
interpreta dreptul naional adoptat n scopul implementrii
dreptului Uniunii Europene121,
'" M. Horspool. M. Humphrzys, S. Horrls, R. Malcolm, European Union Law, Fourth Edition, O*ford University
Pre, 2006, p. 104.
^Atem,p.ilQ.
i Hotrrea C.J.C.E. din 12 decembrie 1990, SARPP, 241/89;

Curtea nu se poate pronuna asupra contrarietii unei norme


interne n raport cu o norm a Uniunii Europene, ns poate pune
la dispoziia instanelor naionale toate elementele necesare

DeuA
19 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
pentru ca acestea s poat aprecia asupra existenei sau nu a unei
cont rar etir|.

DeuA
19 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
A TITLUL PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I
r PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

t
. n cadrul procedurii hotrrii
preliminare, instana de la Luxembourg va
4 interpreta dreptul Uniunii Europene, ns
nu va sftui instana naional cu privire la
aplicarea acestuia, nici nu va dispune ca
instana naional s dedare dreptul
intern ca fiind invalid1'1.
Astfel, rolul Curii este acela de a oferi
o interpretare a dreptului Uniunii sau de a
se pronuna cu privire la validitatea
acestuia, iar nu de a aplica acest drept la
situaia de fapt care face obiectul aciunii
principale, sarcin ce revine exclusiv
instanei naionale. Curtea nu este
competent s se pronune cu privire la
problemele de fapt ivite n cadrul aciunii
principale i nici s soluioneze
divergenele de opinii n interpretarea sau
aplicarea normelor de drept naional.
Curtea statueaz asupra interpretrii
sau validitii dreptului Uniunii, ncercnd
s ofere un rspuns util pentru
soluionarea litigiului, ns instana de

20

DUA NARCISA THEQHARt / MARtVS EFTIMtE


t incumb obligaia de a trage concluziile
r adecvate din rspunsul Curii, nlturnd,
i dac este cazul, aplicarea normei
m naionale n discuie.
i 43. Caracterul facultativ sau
t obligatoriu al sesizrii. Ca regul,
e sesizarea Curii de Justiie a Uniunii
r Europene cu o ntrebare preliminar are
e caracter facultativ, fiind lsat la libera
apreciere a instanei naionale.
e Prin excepie, atunci cnd hotrrea
s care urmeaz a fi pronunat de instana
t naional, independent dac este sau nu
e instan suprem, nu este susceptibil de
exerciiul vreunei ci de atac n dreptul
c intern, respectiva instan este obiigot s
e sesizeze Curtea, dac o chestiune ce poate
a face obiectul procedurii preliminare este
invocat n faa sa.
c Paragraful 3 al art. 267 TFUE nu poate
fi ns interpretat n sensul ca de fiecare
r dat cnd se nate o ntrebare
e preliminar, instana care judec n ultim
i instan trebuie s cear Curii s se
a pronune, ci sesizarea are caracter
obligatoriu numai dac rspunsul este
necesar pentru soluionare cauzei.
i

20

DUA NARCISA THEQHARt / MARtVS EFTIMtE


T a ntrebrii se poate dovedi lipsit de
o interes n situaia n care Curtea i-a
t exprimat deja punctul de vedere asupra
o interpretrii sau validitii aceluiai text,
d ntr-o hotrre anterioar.
a Curtea a tranat aceast chestiune n
t cauza Da Costa, n care ntrebrile
instanei naionale erau identice cu cele la
, care Curtea formulase un rspuns ntr-o
d cauz anterioar (cauza 26/62 Van Gend
e en toos), ocazie cu care s a artat c
instana naional este ndreptit n
r continuare, n mod oficial, s trimit
e ntrebarea la Curte, chiar i atunci cnd
g Curtea s a pronunat deja cu privire la
u problema respectiv, ns n astfel de
l situaii Curtea va fi puternic nclinat s
reitereze considerentele pe fond din spea
, anterioar. Existena unei hotrri
t anterioare poate priva obligaia instanei
r naionale de a trimite o cerere de scopul
i su, golind-o astfel de coninut". Dup
m cum s a artat n doctrin, hotrrea din
i cauza Da Costa a iniiat ceea ce constituie
t n fapt un sistem al precedentului,
e dezvoltat n cauze ulterioare121.
111
r iV?. Horspooi M. Humphreys, S. Harris, H.
Mafcolm, op. cit., pr 111, "i R Craig, G. de Burca, op.
e
cit., p. 587.

20

DUA NARCISA THEQHARt / MARtVS EFTIMtE


I uxembourg s a statuat ns c, dac actul
n ar fi putut fi atacat de persoana care a
formulat cererea de trimitere a ntrebrii
p printr-o aciune direct n anulare,
r prevzut de art. 263 TFUE, dar nu a fost
a atacat sau aciunea a fost respins ca
c tardiv formulat i a expirat termenul de 2
t luni, instana naional va res
i
c
a

i
n
s
t
a
n

e
i
d
e

l
a

20

DUA NARCISA THEQHARt / MARtVS EFTIMtE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
pinge solicitarea de a se trimite ntrebarea preliminar, fr a mai
fi necesar s examineze temeinicia motivelor invocate de pri n
susinerea lipsei de validitate a actului1'1.
O norm a dreptului intern prin care instana inferioar este
legato de soluia dat problemelor de drept de ctre instana
superioar nu poate priva instana inferioar de posibilitatea de a
adresa Curii ntrebri privind aceste hotrri.
Curtea a subliniat c situaia ar fi alta dac ntrebrile
formulate de ctre instana inferioar ar fi in mare msur aceleai
cu cele adresate, deja, de ctre instana superioar. Pe de alt
parte, instana inferioar trebuie s fie liber a se adresa Curii cu
o ntrebare preliminar referitoare la aceste aspect, dac
apreciaz c dezlegarea dat problemelor de drept de ctre
instana superioar ar putea conduce la pronunarea unei soluii
contrare dreptului Uniunii Europene.
4.4. Instana de trimitere. Condiiile sesizrii Curii* Tn cadrul
Recomandrilor n atenia instanelor naionale, referitoare la
efectuarea trimiterilor preliminare^1, se menioneaz c sistemul
trimiterilor preliminare reprezint un mecanism fundamental al
dreptului Uniunii Europene, mecanism menit si confere instanelor
naionale mijloacele de a asigura o interpretare i o aplicare
uniforme a acestui drept n toate statele membre.
Instana naional poate trimite o ntrebare preliminar la
cererea prilor sau din oficiu.
Calitatea de instan este interpretat de Curte ca o noiune
autonom a dreptului Uniunii Europene, inndu-se seama, n
aceast privin, de un ansamblu de factori, precum originea
legal a organului care a sesizat-o, caracterul su permanent,
caracterul obligatoriu al competenei sale, caracterul
DEUA NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
contradictoriu al procedurii, aplicarea de ctre acel organ a
normelor de drept, precum i independena sa.
n contextul art. 267 TFUE, orice instan a unui stat membru,
n msura n care trebuie s se pronune in cadrul unei proceduri
menite s conduc la o hotrre cu caracter jurisdicional, poate,
n principiu, s adreseze Curii o ntrebare preliminar.
n Recomandri se menioneaz c orice instan poate s
adreseze Curii ontrebare referitoare la interpretarea unei norme
a dreptului Uniunii n cazul n care apreciaz c este necesar
pentru soluionarea unei aciuni cu care a fost sesizat.
Cu toate acestea, o instan ale crei hotrri nu pot face
obiectul unei ci de atac interne este obligat, n principiu, s
sesizeze Curtea cu o astfel de ntrebare, cu excepia cazului n care
exist deja o jurispruden n materia respectiv (iar n contextul
eventual nou nu exist nicio ndoial real cu privire la
posibilitatea de a aplica aceast jurispruden) sau a cazului n
care interpretarea corect ce trebuie dat normei de drept n
cauz este evident.
111
Cauzele C-183/92 JWD si C-U9/0S Luceam.
|7?
Act disponibil pe site-ul eur-lex.europa.eu. n urma adoptrii, la 25 septembrie
2012, la Luxemburg, a noului Regulament de procedur al Curii de Justiie,
Recomandrile nlocuiesc Nota de informare cu privire la efectuarea trimiterilor
preliminare de ctre instanele naionale. Informaiile din Recomandri au
caracter practic, fiind lipsite de orice for obligatorie, scopul acestora fiind de a
orienta instanele naionale cu privire la oportunitatea efecturii unei trimiteri
preliminare ji, dac este cazul, sa le ajute s formuleze i s prezinte ntrebri
Curtll.
Raiunea impunerii unei obligaii de trimitere n paragraful 3 al
art. 267 TFUE este aceea de a preveni elaborarea unei
jurisprudene naionale neconforme cu dreptul Uniunii n statele

DEUA NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 4
membre (Cauza C-393/98 Ministerio Publico i Gomes Valene c.
Fazenda Publica).

DEUA NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE


TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Astfel, o instan ale crei hotrri sunt susceptibile s fac


obiectul unei ci de atac poate, n special n situaia n care se
consider suficient de lmurit de jurisprudena Curii, s decid
ea nsi cu privire la interpretarea corect a dreptului Uniunii
Europene i cu privire la aplicarea acestuia situaiei de fapt deduse
judecii. Cu toate acestea, o ntrebare preliminar se poate
dovedi deosebit de util, ntr-un stadiu corespunztor al
procedurii, atunci cnd se ridic o nou problem de interpretare
ce prezint un interes general pentru aplicarea uniform a
dreptului Uniunii n toate statele membre sau atunci cnd
jurisprudena existent nu pare a fi aplicabil unei noi situaii de
fapt.
Potrivit Recomandrilor, dei instanele naionale au
posibilitatea dea respinge motivele de invaliditate invocate n faa
lor, doar Curtea este competent s declare invalid un act al unei
instituii, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenii a Uniunii.
Orice instan naional trebuie, aadar, sa adreseze o ntrebare
Curii n situaia n care are
T r f T *
77

ndoieli cu privire la validitatea unui asemenea act, indicnd


motivele pentru care apreciaz c actul menionat ar putea fi lovit
de invaliditate.
33. Momentul procesual al efecturii trimiterii preliminare*
n ceea ce privete momentul n care poate fi adresat o ntrebare
preliminar, instana naional poate adresa Curii ontrebare
preliminar de ndat ce constat c, pentru a soluiona cauza cu
care a fost nvestit, este necesar o decizie asupra aspectului sau
a aspectelor privind interpretarea sau validitatea.
TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Cu toate acestea, este indicat ca decizia de a adresa o


ntrebare preliminar s intervin ntr-o etap a procedurii n care
instana de trimitere este n msur a defini cadrul factual i
juridic al problemei, astfel nct Curtea s dispun de toate
elementele necesare pentru a verifica, dac este cazul,
aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene n litigiul principal.
34. Forma i coninutul cererii de pronunare a unei hotrri
preliminare. n privina formei trimiterii preliminare, n
Recomandri se arat c hotrrea prin care instana naional
adreseaz Curii ontrebare preliminar poate s mbrace orice
form admis de dreptul intern n materia incidentelor
procedurale (instanele romne vor adresa ntrebri preliminare
Curii printr-o ncheiere).
Trebuie ns avut n vedere c acesta este documentul care st
la baza procedurii derulate n faa Curii i c aceasta din urm
trebuie s aib la dispoziie elementele care s i permit
formularea unui rspuns util pentru instana naional. Mai mult,
cererea de pronunare a unei decizii preliminare este singurul act
care se comunic persoanelor ndreptite s depun observaii n
faa Curii (n special statele membre i instituiile), aceasta fiind,
de asemenea, singurul act care face obiectul unei traduceri.
innd seama de necesitatea traducerii cererii, se impune ca
aceasta s fie redactat ntr-o manier simpl, clar i precis,
evitnd detaliile inutile. Pstrndu-i caracterul succint, hotrrea
de trimitere trebuie totui s fie suficient de complet i s
conin toate informaiile pertinente pentru a permite Curii,
precum i subiectelor ndreptite s formuleze observaii s i
fac o idee clar cu privire la cadrul factual i juridic al aciunii
principale.
TArt. 4
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Potrivit Recomandrilor, decizia de trimitere trebuie s


respecte, n special, urmtoarele cerine:
a) sa cuprind o expunere succint o obiectului litigiului
precum i a faptelor pertinente, astfel cum au fost constatate, sau,
cel puin, s prezinte ipotezele de fapt pe care se ntemeiaz
ntrebarea preliminar;

DEUA
NAFtCtSA
THEOHA
M /
MNIOS
EFVMIE
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

b} s redea coninuta! dispoziiilor de drept intern care ar


putea fi aplicate i s identifice, dac este cazul, jurisprudena
naional pertinent, indicnd de fiecare dat referinele exacte
(de exemplu, pagina unui jurnal oficial sau a unui anumit
repertoriu de jurisprudena, eventual cu trimitere la site-uri
internet);
35. s identifice cu suficient precizie dispoziiile dreptului
Uniunii relevante n spe;
36. s explice motivele care au determinat instana de
trimitere s formuleze ntrebrile privind interpretarea sau
validitatea anumitor dispoziii ale dreptului Uniunii, precum i
legtura dintre aceste dispoziii i legislaia naional aplicabil
aciunii principale;
37. s cuprind, dac este cazul, un rezumat ai
argumentelor eseniale ale prilor din aciunea principal. Pentru
a facilita lectura i posibilitatea de a face referire la decizia de
trimitere, se recomand ca diferitele puncte sau paragrafe ale
acesteia s fie numerotate.
Instana de trimitere poate, dac apreciaz c este n msur
s o fac, s i expun succint punctul de vedere cu privire la
rspunsul care urmeaz s fie dat la ntrebrile adresate cu titlu
preliminar.
Este de menionat faptul c cererea de sesizare a Curii cu o
ntrebare preliminar sau demersul din oficiu al instanei naionale
n acest sens trebuie pus n discuia contradictorie a prifor,
ntrebrile putnd fi reformulate i existnd, totodat,
posibilitatea adiionrii unor ntrebri noi.
ntrebarea sau ntrebrile preliminare trebuie s figureze ntr-o
parte distinct i n mod clar individualizat a deciziei de trimitere,
23 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE
DeuA
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

de regul la nceputul sau la sfritul acesteia. Ele trebuie s fie


inteligibile, fr a face referire la expunerea de motive a cererii,
care va oferi ns contextul necesar pentru o apreciere adecvat.
n cadrul procedurii preliminare, Curtea preia, n principiu,
datele coninute n decizia de trimitere, inclusiv cele referitoare la
nume i cele cu caracter personal. Prin urmare, n cazul n care
apreciaz a fi necesar, instana de trimitere are sarcina de a
proceda ea nsi la anonimizarea, n cererea de pronunare a unei
decizii preliminare, a uneia sau a mai multor persoane vizate de
litigiul principal.
Decizia de trimitere i documentele relevante (n special, dac
este cazul, dosarul cauzei, eventual n copie) trebuie s fie
expediate direct Curii de ctre instana naional, prin scrisoare
recomandat111.
Pn la pronunarea deciziei, grefa Curii va pstra legtura cu
instana naional, creia i va comunica n copie actele de
procedur.
Curtea va comunica instanei de trimitere hotrrea
pronunat. Ar fi binevenit ca instana naional s informeze
Curtea cu privire la modul n care a utilizat aceast hotrre n
cadrul aciunii principale i s comunice, eventual, hotrrea final
dat n cauz.
4.7. Efectele trimiterii preliminare asupra procedurii
naionale. n ceea ce privete efectele trimiterii preliminare
asupra procedurii naionale, n Recomandri se menioneaz c
formularea unei ntrebri preliminare determin suspendarea
procedurii naionale pn la momentul la care Curtea se
pronun.

23 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE


DeuA
TArt.
ITLUL4PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Cu toate acestea, instana naional rmne competent n


ceea ce privete luarea de msuri asigurtorii, mai ales n cadrul
trimiterii n vederea aprecierii validitii.
111
Scrisoarea va fi expediat la adresa Grefa Curii de Justiie, L-2925
Luxembourg".
Potrivit art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, judecarea cauzelor se
suspend de drept n cazul n care instana formuleaz o cerere de
pronunare a unei hotrri preliminare

23 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE


DeuA
Art. 5 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
adresate Curii de Justiie a Uniunii Europene, potrivii prevederilor
tratatelor pe care se ntemeiaz Uniunea European.
ncheierea prin care instana naional a respins cererea de
sesizare a Curii cu o ntrebare preliminar poate fi atacata odat
cu hotrrea pronunat asupra fondului cauzei, in msura n care
aceasta este susceptibil de exerciiul vreunei ci de atac|]|.
De asemenea, nerespectarea obligaiei de trimitere de ctre
instane poate avea drept consecin, n anumite condiii,
angajarea rspunderii statului fa de persoanele prejudiciate din
acest motiv, aa cum rezult din considerentele hotrrii
pronunate de instana de la Luxembourg n cauza C-224/01
Ktter^K
4.8* Procedura preliminar accelerat i cea de urgen. Este
de menionat reglementarea unei proceduri accelerate n art. 23a
din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curii de Justiie a Uniunii
Europene i n art, 105 i art. 106 din Regulamentul de procedur
al Curii de Justiie1*'.
Posibilitatea dea solicita aplicarea acestei proceduri se adaug
celei de a solicita aplicarea procedurii de urgen, prevzute de
art. 23a din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curii de Justiie a
Uniunii Europene s\ de art. 107-114 din Regulamentul de
procedur al Curii de Justiie.
Aplicarea acestor proceduri este decis de Curte. n principiu, o
astfel de decizie este luat numai la cererea motivat a instanei
de trimitere. n mod excepional, Curtea poate totui decide din
oficiu ca o trimitere preliminar s fie judecat potrivit procedurii
accelerate sau procedurii de urgen atunci cnd natura sau
mprejurrile specifice ale cauzei par s impun aceast msur.
Art. 5 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Capitolul II. Principiile


fundamentale ale procesului civil
Ar(, 5. ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor. (1]
Judectorii au ndatorirea s primeasc i sa. soluioneze orice
cerere de competena instanelor judectoreti, potrivit legii,
38. Niciun judector nu poate refuza s judece pe motiv c.
legea nu prevede, este neclar sau incomplet-
39. In cazul n care o pricin nu poate fi soluionat nici n baza
legii, nici a uzanelor, iar n lipsa acestora din urm, nici n ba/a
dispoziiilor legale privitoare la situaii asemntoare, ea va trebui
judecat n baza principiilor generale ale dreptului, avnd n
vedere toate circumstanele acesteia i innd seama de cerinele
echitii.
40. Este interzis judectorului s stabileasc dispoziii genera!
obligatorii prin hotrrile pe care Ie pronun tn cauzele ce i sunt
supuse judecii.
|J|
Amintim, totodat, dispoziiile Legii nr. 340/2009 privind formularea de ctre
Romnia a unei declaraii n baza prevederilor art 35 paragraful U ) dtn Tratatul
privind Uniune European, ce instituie reguli de procedura n privina trimiterilor
preliminare, cu meniunea c domeniul de aplicare al acestei legi esle limitat
material i temporal la normele adoptate pe fostul pilon III al UE (precum
deciziile-cadru}n perioada 2003-2009, pn la modificrile aduse Tratatului
privind Uniunea European prin Tratatul de reform, semnat la Lisabona la data
de 13 decembrie 2007 i intrai n vigoare la data de 1 decembrie 2009. |E|
Hotrrea C.J.CE, din 30 septembrie 2003. f<oWer F 0224/01151 Disponibil pe site-
ul curia.europa.eu.

2 DELfA NARCISA
TUlOHAtV / MARtUS
EFVMH
TArt.
ITLUL5PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

COMENTARIU
1, Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile de
competena instanelor
judectoreti. Cu titlu de noutate legislativ, noul Cod de
procedur civila a reglementai
n mod expres principiile fundamentale ale procesului civil,
consacrate pn n prezent
numai n literatura de specialitate juridic i n practica instanelor
judectoreti,
reunindu-le n Capitolul al ll-lea din Titlul preliminar al codului.
Obligaia judectorului de a primi i soluiona cererile
formulate in cadrul procesului civil este ridicata de noul cod la
rang de principiu fundamental, atribuindu-i, n consecin, o
importan deosebit, a crei justificare decurge din aspectul c
acestei obligaii i este corelativ nsui dreptul persoanei de a se
adresa unui tribunal i, subsecvent acestuia, dreptul persoanei la
un tribunal.
Primul alineat al articolului analizat vizeaz obligaia
judectorului de o primi cererile adresate instanei judectoreti,
precum i pe aceea ca, dup primirea cererii, s le soluioneze, n
msura n care sunt de competena sa, nclcarea ultimei obligaii
fiind cunoscut sub denumirea de denegare de dreptate.
Dispoziiile art. 5 alin. [2] NCPC se regsesc i n art. 4 alin. (2)
din Legea nr 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, republicat, sub aceeai form.
41. Obligaia de primire a cererilor. Judectorul are obligaia
de primi cererile formulate, independent de modalitatea n care
acestea au fost trimise instanei judectoreti, inclusiv n situaia
n care cererea este depus la dosar n cursul edinei de judecat.
25
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt.
ITLUL5PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

De altfel, art. 104 alin. (14) i (15) din Regulamentul de ordine


interioar al instanelor judectoreti dispune c att cererile, ct
i actele depuse n timpul edinei de judecat vor fi datate, vizate
i semnate de preedintele comptetului de judecat, faptul
depunerii acestora la dosar fiind consemnat de grefier n caietul
de note.
n conformitate cu art. 99 lit. e) din Legea nr 303/2004
constituie abatere disciplinar a magistratului refuzul nejustificat
al acestuia de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau
actele depuse de prile din proces.
42. Obligaia de soluionare a cererii. Odat primit i
nregistrat cererea pe rolui instanei judectoreti, judectorul
are obligaia de a o soluiona, n conformitate cu dispoziiile legale
aplicabile. Chiar i n ipoteza n care legea nu prevede dispoziii
exprese pentru rezolvarea cererii respective sau este incomplet,
judectorul va trebui s recurg la alte norme juridice sau principii
de drept incidente, pronunnd o soluie. Dac legea este neclar,
judectorul are obligaia de a o interpreta n conformitate cu
principiile de drept pentru a o putea aplica n cazul dedus
judecii.
Deznvestirea instanei judectoreti de soluionarea cererii
prin pronunarea unei soluii de declinare a competenei sau a
uneia de trimitere a dosarului unei alte instanei sau unui alt
complet ca efect ai admiterii excepiei de conexitate sau de
litispenden nu are semnificaia denegrii de dreptate, din
moment ce aceast instan a pronunat o soluie n cauz, iar
drepturile deduse judecii vor fi tranate de ctre o alt instan,
nermnnd prin urmare nesoluionate.

25
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt.
ITLUL5PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

2, Soluionarea cererii n lipsa unor norme legale aplicabile.


n ipoteza n care legea
nu instituie norme aplicabile unui caz concret dedus judecii,
instana judectoreasc
este obligat s apeleze la uzane, ca practici statornicite n timp
pentru soluionarea
chestiunii respective sau, n lipsa acestora, la dispoziii legale
privitoare Io situaii asem-
ntoare, pe care te va aplica printr-o interpretare extensiv.

25
DeuA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
Art. 6 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
n situaia n care normele legale nu pot fi astfel aplicate,
instana judectoreasc nu va lsa nesoluionat pretenia dedus
judecii, ci va recurge la principiile generale ale dreptului, innd,
totodat, seama de criteriul echitii. Referirea ia echitate apare si
n cadrul art. 22 alin. (7) NCPC, potrivit cruia ori de cte ori legea
Ti rezerv judectorului puterea de apreciere sau i cere s in
seama de toate circumstane ie cauzei, acesta va avea n vedere,
printre altele, principiile generale ale dreptufui, cerinele echitii
i buna-credin.
Potrivit art. 1 alin. (2) NCC, n cazurile neprevzute de lege se
aplic uzanele, n lipsa acestora, dispoziiile fegale privitoare la
situaii asemntoare, iar cnd nu exist asemenea dispoziii,
principiile generale ale dreptului. Existena unui text legal
asemntor n noul Cod civil este de natur s sublinieze aspectul
c art. 5 NCPC vizeaz lipsa, neclaritatea sau caracterul incomplet
al legii procesuale, iar nu pe cel al legii materiale.
3. Interdicia de a se stabili dispoziii general obligatorii prin
hotrrea judectoreasc. Alineatul (4) al art. 5 NCPC interzice
judectorului s stabileasc dispoziii general obligatorii prin
hotrrile pe care le pronun n cauzele ce ii sunt supuse
judecii.
Instituirea unei atare obligaii n sarcina judectorului are Ea
baz urmtoarele considerente: n sistemul de drept romn
hotrrile judectoreti nu sunt recunoscute ca izvor de drept,
astfel nct cele statuate n cuprinsul lor nu se impun cu for
obligatorie ntr-un litigiu ulterior in care ar fi n discuie o
chestiune de drept procesual similar; hotrrea judectoreasc
este obligatorie i produce efecte numai ntre pri i succesorii
acestora, potrivit art. 435 alin. (1) NCPC, avnd ca atare efect
26 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE
Art. 6 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
relativ- principiul separaiei puterilor n stat determin judectorul
s nu se substituie organului executiv, legifernd n fapt dispoziii
general obligatorii.
Aceast obligaie impus n sarcina judectorului nu vine ns
n contradicie cu dezideratul asigurrii unei practici judiciare
unitare, pentru care nsui codul a instituit recursul n interesul
legii i procedura hotrrii prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept.
Prin derogare, potrivit art. 23 din Legea nr. 554/2004,
hotrrile judectoreti definitive prin care s a anulat n tot sau n
parte un act administrativ cu caracter normativ sunt generai
obligatorii i au putere numai pentru viitor. Acestea se public
obligatoriu dup motivare, la solicitarea instanelor, n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, sau, dup caz, n monitoarele oficiale
ale judeelor ori al municipiului Bucureti, fiind scutite de plata
taxelor de publicare.

Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim i


previzibil. (1) Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale
n mod echitabil, n termen optim i previzibil, de ctre o instan
independenta, imparial i stabilit de lege. In acest scop,
instana este datoare s dispun toate msurile permise de lege i
s asigure desfurarea cu celeritate a judecii.
(2) Dispoziiile alin, (1) se aplic in mod corespunztor i n
faza executrii silite.
COMENTARIU
1. Raiunea instituirii principiului. Instituirea acestui principiu
al procesului civil are la baz dispoziii constituionale, precum i

26 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


Art. 6 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
prevederi existente n Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
n tratate i n alte reglementri internaionale.

26 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
Astfel, fn art. 10 din Declaraia Universala a Drepturilor Omului
este instituit dreptul la un proces echitabil, potrivit cruia orice
persoan are dreptul n deplina egalitate de a fi audiat in mod
echitabil i public de ctre un tribunal independent i imparial
care va hotr asupra drepturilor i obligaiilor sale.
n art. 14 din Pactui internaional cu privire la drepturile civile
i politice, se menioneaz c orice persoan are dreptul ca litigiul
n care se afl s fie examinat n mod echitabil i public de ctre un
tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege,
care s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale
ndreptate mpotriva ei, fie asupra contestaiilor privind drepturile
i obligaiile sale cu caracter civil.
De asemenea, art. S parag. 1 din Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale instituie dreptul
oricrei persoane la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n mod
public i n termen rezonabil, de ctre o instan independent i
imparial, instituit de lege, care va hotr asupra nclcrii
drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil.
n cadrul art, 124 alin. [2] i {3) din Constituia Romniei se
prevede c justiia este unic, imparial i egal pentru toi,
precum i c judectorii sunt independeni i se supun numai legii.
De asemenea, n art. 126 alin. 1) se arat c justiia se realizeaz
prin nalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte instane
judectoreti stabilite de lege. Totodat, Constituia prevede n
cadrul art. 21 alin. [3} faptul c prile au dreptul la un proces
echitabil i la soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
Dreptul la un proces echitabil constituie o component a
principiului preeminenei dreptului ntr-o societate democratic,
nefiind suficient ca legea s recunoasc persoanelor drepturi
27
DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
substaniale n msura n care acestea nu sunt nsoite i de
garanii fundamentale de ordin procedural, de natur a le pune n
valoare.
2. Domeniul de aplicare. Dac, n ceea ce privete prevederile
art. 6 parag. 1 din Convenie, acestea vizeaz drepturile i
obligaiile cu caracter civil, noiunea avnd un caracter autonom,
art. 6 NCPC este aplicabil tuturor proceselor n materie civil,
precum i n alte materii-n msura n care legile care le
reglementeaz nu exclud de La aplicare noul Cod de procedur
civil - graie aplicabilitii generale a noului cod, statuat n art, 2
NCPC, Astfel, textul articolului n discuie din noul Cod de
procedur civil face referire la noiunea de cauza, iar nu la cea de
contestaie cu privire ia drepturi i obligaii cu caracter civil,
precum art, 6 parag. l din Convenie.
Exemplificnd, contestaia al crui obiect l constituie obligaii
patrimoniale din domeniul dreptului fiscal nu intr n noiunea de
contestaie asupra unor drepturi i obligaii cu caracter civil
reinut n jurisprudena Curii Europene i, ca atare, este exclus
din sfera de aplicare a art. 6 parag. 1 din Convenie. n schimb,
desfurarea unui atare litigiu n faa instanelor romne se va face
cu respectarea art. 6 NCPC, n raport de cele menionate n
precedent.
De asemenea, art. & NCPC se impune a fi respectat n ambele
faze ale procesului civil, att n faza judecii, ct i n faza
executrii silite.
Cu referire la domeniul de aplicare a dreptului consfinit n art.
6 NCPC, apreciem c orice persoan care este parte, independent
de calitatea sa procesual, ntr-un proces civil sau creia i se aplic
dispoziiile noului Cod de procedur civil are dreptul 3a o jude-
27
DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
cat desfurat n mod echitabil, in termen optim i previzibil, de
ctre o instan independent, imparial i stabilit de lege.

27
DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
TArt. 6
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

3. Dreptul la o instan. Prima garanie conferit oricrui


justiiabil pentru existena unui proces echitabil decurge din nsui
textul art. 6 NCPC, ce prevede dreptul (persoanei) la judecarea
cauzei sale (.) de ctre o instan", fiind ca atare reprezentat de
dreptul su la o instan. Aceast autoritate judectoreasc
trebuie s ndeplineasc condiii de independen i imparialitate
i s fie stabilit de lege.
43. Dreptul de a sesiza instana. Garanie a unui proces
echitabil, dreptul la o instan nu poate fi conceput n absena
dreptului iniial al persoanei de a sesiza instana respectiv.
Este de menionat faptul c, spre deosebire de art. 6 parag. 1
din Convenia European, noul Cod de procedur civil prevede n
mod expres, n cuprinsul art 5 alin. (1), ndatorirea judectorului
de a primi o cerere adresat instanei judectoreti, obligaie
corelativ dreptului persoanelor de a sesiza instana.
Dreptul de a sesiza instana este stipulat n cadrul art. 8 din
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, potrivit cruia orice
persoan are dreptul s se adreseze n mod efectiv instanelor
judiciare competente mpotriva actelor care violeaz drepturile
fundamentale ce i sunt recunoscute prin constituie sau prin lege.
De asemenea, acesta se regsete i n dispoziiile art. 21 alin. (1)
din Constituia Romniei, conform crora orice persoan se poate
adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a
intereselor safe legitime, nicio lege ne putnd ngrdi exercitarea
acestui drept, potrivit alin. (2) al aceluiai articol. Potrivit art. 6
alin, (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar,
republicat, accesul la justiie nu poate fi ngrdit.
n ce privete mijlocele moderne de comunicare privind
sesizarea instanei, se impune menionarea hotrrii Curii
TArt. 6
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Europene, n care aceasta a decis c, n msura n care legislaia


naional permitea nc din anul 2002 sesizarea instanei printr-o
aciune prezentat n format electronic (DVD), refuzul unor
jurisdicii naionale de prim instan de a primi aciuni astfel
prezentate, cu motivarea c ele nu dispun de mijloacele tehnice
pentru a face uz de asemenea faciliti din lips de echipament
tehnic adecvat, situaie oricum neimputabil reclamanilor,
reprezint o limitare disproporionat" a dreptului la un tribunal,
aceasta cu att mai mult cu ct reclamanta era o companie privat
ce reclama ncasarea unor creane de la peste 700.000 de
particulari, iar dosarele introductive de instan conineau peste
43.800.000 de pagini111.
44. Dreptul de a obine pronunarea unei soluii, n urma
examinrii cauzei, de ctre instan. Cea de-a doua component
a dreptului la o instan este dreptul justi-iabilului de a obine
pronunarea unei soluii, n urma examinrii cauzei sale, de ctre
instana pe care a sesizat-o. Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr.
304/2004, orice persoan se poate adresa justiiei pentru
aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sale legitime n
exercitarea dreptului su la un proces echitabil.
Articolul 6 NCPC trebuie interpretat n consonan cu normeie
convenionale, potrivit art. 3 alin. (1) NCPC, motiv pentru care
apreciem c dreptul la o instan nu are caracter absolut, fiind
compatibil cu limitri legale, ns numai n msura n care acestea
nu ating dreptul n nsi substana sa.
111
C.E.D,0., Decis ia din Ifj iunie 2009, cauza Lawyer Partners c. Slovaciei, citat n
C Bi'rsan, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed.
a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2010, p. 442.
TArt. 6
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
DEUA NAFtCtSA THEOHARI / MAMOS EFVMIE

Prin excepie, o atare limitare se conciliaz cu dispoziiile art, 6


parag. 1 din Convenie dac urmrete un scop legitim i dac
exist un raport rezonabil de proporionalitate
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DF REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
intre mijloacele folosite i scopul urmrit. Ca atare, respingerea
unei aciuni ca inadmisibil nu atrage, de plono i n toate cazurile,
nclcarea art. 6 parag. 1 din Convenie. Spre exemplu, in
jurisprudena sa. Curtea a decis c limitarea dreptului la o
instan, cuprins n marja de apreciere Esat la dispoziia
statelor, include i condiiile n care poate fi atacat o hotrre n
prim instan121. De asemenea, n cadrul acestei limitri pot fi
adiionate i condiiile mai riguroase pentru admisibilitatea unui
recurs dect pentru cea a unui apel, dat fiind rolul acestei ci
extraordinare de atac, de a fi exercitat esenial mente doar n
cazuri excepionale n care legalitatea a fost nesocotit131.
Obstacolele ce pot afecta substana dreptului la o instan
sunt de drept sau de fapt.
Astfel, instana european a reinut, fr a se pronuna asupra
naturii juridice a aciunii n revendicare n dreptul civil romn prin
raportare la actele ce pot fi fcute numai de ctre unul sau mai
muli dintre coproprietari asupra aceluiai bun, c regula unani-
mitii care impunea acordul tuturor coproprietarilor pentru
intentarea unei asemenea aciuni reprezenta o nclcare a
dreptului la acces la un tribunal, n sensul art. S parag. 1 din
Convenie'3'.
Un exemplu de obstacol de fapt care afecteaz substana
dreptului persoanei la o instan poate fi constituit de absena
unei legislaii care s permit acordarea asistenei judiciare.
Ca exemplu de obstacol de fapt, menionm ipoteza siturii
sediului instanei ntr-un loc la care nu s-ar putea face legtura
prin mijloace de transport.

DEUA
7 9 NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DF REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
3.3. Dreptul de a obine executarea hotrrii Cea de-a treia
component a dreptului la o instan o reprezint dreptul de a
obine executarea hotrrii pronunate n cadrul procesului.
Astfel, n jurisprudena Curii Europene s-a statuat faptul c
dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dac ordinea juridic intern a
unui stat contractant ar permite ca o decizie judiciar definitiv i
obligatorie s rmn inoperant n privina uneia dintre prile
procesului, i anume a celei care a obinut-o n favoarea sa N.
Pornind de la jurisprudena instanei europene, noul cod a
stabilit n mod expres acest principiu prin dispoziiile art. 6 alin,
(2), potrivit cruia prevederile alin, (1) al aceluiai articol se aplic
n mod corespunztor i n faza executrii silite.
4. Instan independent, imparial i stabilit de lege. Pentru
a constitui o garanie a unui proces echitabil, instana care
soluioneaz cauza trebuie s ndeplineasc exigene de
independen i imparialitate i s fie stabilit de lege.
|L|
C.E.D.O., Hotrrea din 15 februarie 2000, cauza Garda Manibardo c. Spaniei;
Hotrrea din 23 octombrie 1998, cauza Osman c. Regatului Unit; Hotrrea din 4
decembrie 1995, cauza Belietc. Franei, in C. Brsan, op. cit., 2010, p. 431.
,2
'- C.E.D.O., Decizia din 19 decembrie 1994, cauza Brualla Gmei de ia Torre c.
Spaniei, n C. Brrsan, op. cit., 2010, p. 431.
1,1
C.E.D.O., Hotrrea din 23 octombrie 1996, cauza Levages Prestatiotis Services
c. Franei, www.hudoc.echr. coE.int.
w
CE.0,0., Hotrrea din 14 decembrie 2006, cauza lupa l alii c. Romniei;
Decizia din 26 august 2008, cauza Derscoriu l alii c. Romniei; Decizia din 31
martie 2009, cauza Costea p alii c. Romniei, citate in C. B'tian, op. cil,, 2010, p.
437.
ia
C.E.D.O., Hotrrea din 17 iunie 2003, cauza Rulani c. Romniei, www.scj.ro.
n ceea ce privete condiia stabilirii instanei prin lege, aceasta
se refer nu numai la necesitatea reglementrii legislative a

DEUA
7 9 NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DF REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
existenei i organizrii instanei, dar i a compunerii i constituirii
sale.

DEUA
7 9 NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
Art. 6 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Instana european a stabilit in jurisprudena sa c, pentru a
determina dac o instan este independent, trebuie luai n
considerare urmtorii factori: modul de desemnare i durata
mandatului membrilor care o compun; existena unei protecii
adecvate mpotriva presiunilor exterioare; posibilitatea de a se
verifica dac instana prezint sau nu aparena de independen
n sensul de ncredere pe care, ntr-o societate democratic,
instanele trebuie sa o inspire justiiabililorrJl.
n acest context. Curtea a reinut, de pild, faptul c obligaia
judectorilor de a se conforma deciziilor pronunate de instana
suprem n recurs n interesul legii nu contravine caracterului
independent ai instanelor, deciziile fiind unele de principiu n
domenii importante ale activitii judiciare n vederea
uniformizrii jurisprudenei|:L
Independena instanei se apreciaz nu numai in raport cu
prile, ct l fa de celelalte puteri statale - executiv i legislativ.
Potrivit jurisprudenei Curii Europene, imparialitatea const
n absena oricrei prejudeci sau a oricrei idei preconcepute
privitoare la soluia unui proces. Noiunea de imparialitate se
apreciaz dintr-o dubl perspectiv: pe de-o parte, ea are n
vedere un demers subiectiv, ce semnific ncercarea de a
determina convingerea personal a unui judector ntr-o anumit
mprejurare [imparialitatea subiectiv), iar, pe de alt parte, ea
cuprinde i un demers obiectiv, ce urmrete a se determina dac
judectorul ofer toate garaniile suficiente spre a exclude, n
persoana sa, orice bnuial legitim [imparialitate obiectiv)^.
Imparialitatea subiectiv se prezum pn la proba
contrar14. Cerina imparialitii obiective impune judectorului
n privina cruia exist o aparen de lips de obiectivitate s se
Art. 6 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
abin de la soluionarea cauzei respective, chiar i n ipoteza n
care judectorul, potrivit convingerii sale intime, nu ar fi
prtinitor,
5. Termenul optim i previzibil. Cea de-a doua garanie pentru
un proces echitabil vizeaz exigenele impuse procedurii de
judecat, fiind necesar ca aceasta s se desfoare n termen
optim i previzibil, potrivit art. 6 alin. (1) NCPC.
5.1. Noiune. Noul cod a preferat folosirea noiunii de termen
optim i previzibil n locul celei uzitate de Convenie, i anume a
celei de termen rezonabil, terminologia aleas desemnnd ns
acelai principiu al celeritii procedurilor judiciare, ntr-o moda-
litate mai explicit. Termenul optim de soluionare a unei cauze
implic durata care asigur cea mai bun eficien n realizarea
justiiei, iar previzibilitatea acestuia confer prilor posibilitatea
de a estima evoluia etapelor procesuale n timp.
Termenul n care justiia este nfptuit este esenial pentru
garantarea eficacitii sale, nclcarea sa fiind de natur s atrag
rspunderea statului, ns numai n cazul ntrzierilor imputabile
autoritilor judiciare.
111
CE.D O., Hotrrea din 16 decembrie 2003, cauza OMpare. Morii Britanii, n C
Birsan, op. cit., 2010, p. 471.
C.F.D.O., Hotrrea din 16 iulie 2002, cauza Ctobanu c. Romniei; Hotrrea din 22 octombrie 2002, cauza Curuiu
c. Romniei, disponibile pe &lte-ul www.hudoc.echr.coe.int.

m
C.E.D.O., Hotrrea din 26 octombrie 1984, cauza Piersackc. Belgiei; Hotrrea
din 24 mai 1989, cauza Haus-cftildt c. Oanemarxei, n C, Btrson, op. cit., voi.
1,2005. p. 494.
Art. 6 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
141
C.E.D.O., 23 aprilie 1987, cauza Etttt i alii c. Austriei, n C. Birsan, op. cit., voi.
I, 2005, p. 494.
Curtea European a admis c suprancrcarea temporar a
rolului unui tribunal nu angajeaz responsabilitatea internaional
a statelor contractante dac acestea adopt cu promptitudine
msurile de natur s remedieze o asemenea situaie, n care
apare ca justificat chiar stabilirea unei anumite ordini provizorii n
soluionarea cauzelor, nteme-

DEUA NAFtCtSA
THEOHARt / MAMUS
EFVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
iate pe urgena si importana lor1'1. Faptul c situaiile de
aglomerare a roiului instanelor de judecat au devenit curente nu
mai poate justifica durata excesiv a procedurilor judiciare171.
5.2. Criterii de aprecierea caracterului rezonabil Instana
european a precizat c aprecierea caracterului rezonabil al
duratei unei proceduri judiciare trebuie s fie fcut n fiecare
cauz n parte, n funcie de circumstanele sale, precum l prin
raportare la criteriile consacrate n materie de jurisprudena
Curii, i anume131:
45. complexitatea cauzei in fapt i in drept;
46. comportamentul prilor n proces. Astfel, Curtea a decis c
atunci cnd cauza depirii termenului rezonabil al soluionrii
litigiului o constituie comportamentul reclamantului (din cadrul
procedurii europene), indiferent de poziia procesual a acestuia
n faa jurisdiciilor naionale, de prt sau de reclamant, acest
comportament reprezint un element obiectiv ce nu poate fi
imputat statului (prt n cadrul procedurii de control european) i
trebuie s fie luat n considerare spre a se determina dac exist
sau nu depirea termenului rezonabil impus de art. 6 parag. 1 din
Convenie.
Totui, n acest context. Curtea a reinut c nu se poate
reproa unui reclamant faptul ca n cadrul duratei unei proceduri
judiciare contestate a pus n valoare toate cile de atac de care
dispunea n dreptul intern1*1, Tn msura n care una dintre pri
exercit ns n mod abuziv mecanismele legale puse la ndemna
sa, nclcarea unui termen rezonabil de soluionare a cauzei nu
este imputabil autoritilor statale (spre exemplu, formularea cu
rea-credin a unor cereri de recuzare sau de strmutare,

DeiM
31 NARCISA TMIOHARI /MARIUS EFTSMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
modificarea succesiv a cererii de chemare n judecat, acceptat
de ctre cealalt parte i peste termenul legal etc);
47. comportamentul autoritilor statale competente, acest din
urm criteriu putnd s cuprind, n anumite situaii, i
importana litigiului pentru cei interesai (miza litigiului'*'). Curtea
European a decis c nici activitatea unui expert nu poate
constitui un motiv justificat pentru prelungirea unei proceduri
judiciare, deoarece acesta i desfoar activitatea sub controlul
instanei de judecat, care trebuie s-l oblige s respecte
termenele pe care i le acord pentru efectuarea lucrrilor tehnice
necesare soluionrii unei pricini'6'.
111
c. Btrsaii, op. cir., 2010, p. 522.
" CE.D-0-, Hotrrea din 7 iulie 19B9, cauza Union Atimentaria Santjers SA c. Spaniei, n C. Birsan, op. cit-, 2010, p.
!

522.
C Birsan, op. cit., 2010, p. 523.

w
CE.D.Q,, Hotrrea din 29 septembrie 1967, cauza Ertoier et Hofauer a Austriei;
Hotrrea din 23 aprilie 1987. cauza teehner et Hess c. Austriei, C. Birsan, op. cit.,
2010, p. 524.
H
Spra exemplu. n ipoteza n care un angajat consider c i s-a desfcut sau
suspendat in mod nelegal contractul de munc de ctre angajator, acesta are un
Important interes personal s obin rapid o decizie judiciar cu privire la
legalitatea msurii inndu-se seama de faptul c, urmare a unei concedieri,

DeiM
31 NARCISA TMIOHARI /MARIUS EFTSMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
angajatul Tn cauz pierde practic mijloacele saiede subzistena-CE.D,0., Hotrarea
din 27 februarie 1992, cauza Ruotoloc. Italiei, www. hudoc.echr.coe.ini.
|E|
C.E.D.O., Hotrrea din 27 februarie 1992. cauza Ridi c Italiei, in C.
Birsan, op. cit,, 2010, p. 527. i''Wem,p. 524.
Potrivit instanei europene171, n materie civil, termenul
rezonabil impus de art, 6 parag. 1 din Convenie are, de regul, ca
punct de plecare data la care prima instan a fost nvestit cu
soluionarea litigiului i acoper ansambiul derulrii procedurilor
n

DeiM
31 NARCISA TMIOHARI /MARIUS EFTSMIE
Art. 6 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
cauz, inclusiv a cilor de atac, pn la momentul la care a operat
soluionarea definitiva a cauzei, cu dou precizri:
48. termenul include i durata unor proceduri administrative
preliminare, atunci cnd posibilitatea sesizrii unei jurisdicii este
condiionat prin normele de drept intern de parcurgerea, n mod
obligatoriu, a unei asemenea proceduri, momentul de nceput al
termenului fiind data la care a fost sesizat autoritatea
administrativ competent.
Spre exemplu, constituie o atare procedur cea reglementat
de dispoziiile Legii nr. 10/2001, cu meniunea c nalta Curte de
Casaie i Justiie a statuat n cadrul Deciziei nr. XX/2007,
pronunate n recurs n interesul legii, faptul c nefinalizarea
procedurii administrative nu constituie un impediment pentru
nvestirea instanei judectoreti cu o cerere privind judecarea pe
fond a notificrii, n ipoteza refuzului autoritilor nvestite de o
soluiona n termenul legal111;
49. termenul se ntinde i asupra procedurilor de executare a
hotrrilor judectoreti, momentul de final al termenului fiind cel
n care procedurile de executare a hotrrii au fost ncheiate. De
altfel, Curtea European a decis c executarea hotrrii judecto-
reti trebuie s fie considerat parte integrant din noiunea de
proces" n sensul art. 6 parag. 1 din Convenie.
Curtea European a decis ns c procedura de examinare a
unui recurs prejudicial de ctre Curtea de Justiie a Uniunii
Europene nu se include n durata termenului rezonabil, deoarece
n acest caz s-ar aduce atingere sistemului stabilit prin tratatele
instituionale ale Uniunii, spre deosebire de procedura derulat n
faa unei curi constituionale naionale, care este cuprins n
durata termenului rezonabil, ns doar pentru ipoteza n care
Art. 6 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
soluia din contenciosul constituional influeneaz sotuia
litigiului dezbtut de jurisdiciile naionale de drept comun*21.
5,3* Mijloacele procesuale pentru asigurarea celeritii
procesului Cerina soluionrii cauzei ntr-un termen rezonabil
impune n sarcina judectorului obligaia de a dispune toate
msurile permise de lege pentru a asigura desfurarea cu
celeritate a procesului.
111
Astfel, Instana suprema a reinut c, Tn cazul Tn care unitatea deintoare sau
unitatea Investita cu soluionarea notificrii nu respect obligaia instituit prin
art. 25 si art 26 din Legea nr. 10/2001 de a se pronuna asupra cererii de
restituire n natur ori de a acorda persoanei ndreptire n compensare alte
bunuri sau servicii ori de a propune acordarea de despgubiri, in termen de 00 de
zile de la nregistrarea notificrii sau, dup ca?, de la data depunerii actelor
doveditoare, se impune ca instana nvestit s evoce fondul n condiiile
prevzute in art. 297 alin. (1} CPC 186B i sa constate, pe baza materialului
probator administrat, dac este sau nu ntemeiat cererea de restituire n natur-
ntr-un astfel de caz, lipsa rspunsului unitii deintoare, respectiv al entitii
nvestite cu soluionarea notificrii, echivaleaz cu refuzul restituirii Imobilului, iar
un asemenea refuz nu poate rmne necenzurat, pentru c nicio dispoziie legal
nu limiteaz dreptul celui care se consider nedreptit de a se adresa instanei
competene, ci, dimpotriv. nsi Constituia prevede, ia art. 21 alin. (2), c nicio
lege nu poate ngrdi exercitarea dreptului oricrei persoane de a se adresa
justiiei pentru aprarea intereselor sale iegltime, "i C Birsan, op. cit., 2010, p.
525.
Celeritatea trebuie s caracterizeze orice procedur de
soluionare a unei cauze, chiar i a ceior pentru care legea nu
prevede n mod expres o procedur urgent, noiunile de
celeritate i de urgen fiind distincte n terminologia juridic
(celeritatea impune judectorului obligaia de a evita ca procesul
s treneze pe rolul instanei, urmrind respectarea termenelor
legale i a celor judectoreti i aplicnd sanciunile
corespunztoare n caz de nerespectare a acestora de ctre pri,
n timp ce urgena oblig judectorul
Art. 6 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
D EFTIMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
s aplice normele derogatorii legale care reglementeaz o atare
procedur, legea nsi apreciind ca pricina respectiv impune o
celeritate sporit n soluionare n raport de celelalte cauze}.
Cu titlu exemplifica tiv, cererile urmtoare implic o procedur
urgenta de soluionare potrivit noului Cod de procedur civil:
contestaia la executare [art, 716 alin. (3} NCPC], contestaia n
anulare [art. 508 alin. (1) NCPC], cererea de instituire a masurilor
asigurtorii [art. 953 alin, (2), art, 970 alin. fl) i art, 974 alin, (1)
NCPC], cererea de emitere a ordonanei preediniaie [art. 998
alin. 1 NCPC], cererea de emitere a ordonanei de plat [art, 1018
alin. (1) NCPC], cererea de evacuare din imobilele folosite sau
ocupate fr drept [art. 1041 alin. (2) NCPC].
Noul Cod de procedur civil a introdus o serie de
prevederi'avnd ca scop respectarea ntocmai a duratei optime i
previzibile a unui proces civil.
Astfel, potrivit art. 201 alin. {3}, (4) i (5) NCPC, primul termen
de judecat va fi fixat de ctre judector n cel mult 60 de zile de la
data rezoluiei, un atare termen putnd fi redus, n procesele
urgente, n funcie de circumstanele cauzei.
De asemenea, n conformitate cu art. 23S alin. (1) NCPC, la
primul termen de judecat la care prile sunt legal citate,
judectorul, dup ascultarea prilor, va estima durata necesar
pentru cercetarea procesului, innd cont de mprejurrile cauzei,
astfel nct procesul s fie soluionat ntr-un termen optim i
previzibil, durata astfel estimat fiind consemnat n ncheiere.
Pentru cercetarea procesului, judectorul are obligaia de a
fixa termene scurte, chiar de la o zi la alta, fiind inciden instituia
termenului n cunotin [art 241 alin. ( l ) NCPC].

33 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
Pentru asigurarea celeritii procedurii judiciare, judectorii
vor dispune verificarea efecturii procedurilor de citare i
comunicare dispuse pentru fiecare termen, iar, cnd este cazul,
instana va ordona luarea msurilor de refacere a acestor
proceduri. De asemenea, instana va putea dispune ca
incunotinarea prilor s se fac i telefonic (cu obligaia
grefierului de a ntocmi un referat n acest sens}, telegrafic, prin
fax, pot electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare care
asigur, dup caz, transmiterea textului actului supus comunicrii
ori ntiinarea pentru prezentarea la termen, precum i
confirmarea primirii actului, respectiv a ntiinrii, dac prile au
indicat instanei datele corespunztoare n acest scop (art. 241
alin. (3) NCPC]. Totodat, judectorul poate stabili pentru pri,
precum i pentru ali participani n proces ndatoriri n ceea ce
privete prezentarea dovezilor cu nscrisuri, relaii scrise,
rspunsul scris Ea interogatoriul comunicat, asistarea i concursul
la efectuarea n termen a expertizelor, precum i orice alte
demersuri necesare soluionrii cauzei, toate aceste persoane
putnd fi ncu-notinate in modalitile prezentate anterior [art,
241 alin, (4) i (5) NCPC],
nclcarea dreptului prilor la soluionarea procesului ntr-un
termen optim i previzibil poate fi invocat pe calea contestaiei
privind tergiversarea procesului, reglementat de Titlul IV al Crii
a ll-a a codului, aceasta viznd luarea unor msuri legale pentru ca
respectiva situaie s fie nlturat,
6, Judecarea cauzei n mod echitabil. Alte cerine. Menionm
faptul c art. 6 alin, (1) NCPC face referire, n privina dreptului la
judecarea unei cauze n mod echitabil, doar la termenul optim i
previzibil de desfurare a procesului i la soluionarea sa de ctre
33 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 6
o instan independent, imparial i stabilit de lege, n
condiiile n care n exigenele impuse procesului din perspectiva
art. 6 parag. 1 din Convenie sunt incluse,

33 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt. 7
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

n afara termenului rezonabil, i publicitatea dezbaterilor,


egalitatea armelor, motivarea hotrrilor i contradictoriaiitatea.
Toate aceste cerine suplimentare i gsesc reglementarea n
noul Cod de procedur civil, fcnd ns obiectul unor articole
distincte [art. 17 - publicitatea; art. 8 - egalitatea; art, 425 alin, (1)
lit, b) - motivarea hotrrilor; art, 14-contradictorialitateal, ce vor
fi analizate n comentariile aferente acestora.

Ar<- 7, Legalitatea. (1) Procesul civil se desfoar n


conformitate cu dispoziiile legii,
(2) Judectorul are ndatorirea de a asigura respectarea
dispoziiilor legii privind realizarea drepturilor i ndeplinirea
obligaiilor prilor din proces-

COMENTARIU
Un alt principiu fundamental al procesului civil l constituie
legalitatea, aceasta reprezentnd o cerin obiectiv ntr-un stat
de drepi i o garanie a desfurrii n condiii optime a
mecanismului de nfptuire a justiiei. Legalitatea exclude
arbitrariul i lipsa de previzibil itate.
Obligativitatea respectrii legii decurge primordial din
prevederi constituionale. Astfel, potrivit art. 1 alin. (5) din legea
fundamental, n Romnia, respectarea Constituiei, a supremaiei
sale i a legilor este obligatorie. Totodat, art. 124 alin. (1) i (3)
din Constituie prevede c justiia se nfptuiete n numele legii,
iar judectorii se supun numai legii. De asemenea, potrivit art. 16
alin. (2) din Constituie, nimeni nu este mai presus de lege.

34 DEUA NAFtCtSA THEOHARt / MARlOS EFVMIE


TArt. 7
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

n acelai context, este de menionat i art. 22 alin. (1} NCPC,


potrivit cruia judectorul soluioneaz litigiui conform regulilor
de drept care i sunt aplicabile.
Procesul trebuie s se desfoare potrivit normelor legale
care-l reglementeaz, att n ceea ce privete judecata i
executarea silit, ct i sub aspectul competenei, compunerii si
constituirii instanei.
FF

Orice msur a judectorului n cadrul procesului trebuie s


fie in deplin consonan cu legea i sase ntemeieze pe aceasta,
n caz contrar hotrrile sale fiind susceptibile de a fi desfiinate n
cile de atac.
Codul reia acest principiu i n privina cilor de atac,
accentundu-i consacrarea. Astfel, potrivit art, 457 alin, (1} NCPC,
hotrrea judectoreasc este supus numai cilor de atac
prevzute de lege, n condiiile i termenele stabilite de aceasta,
indiferent de meniunile din dispozitivul ei. Ca atare, dac instana
consemneaz n mod greit n dispozitivul hotrrii judectoreti o
alt cale de atac dect cea legal {de pild, recursul in locul
apelului), partea are dreptul de a formula calea de atac prescris
legal. Iar, n cazul n care exercit calea de atac evideniat eronat
n hotrre, instana de control judiciar o va respinge ca
inadmisibil, n condiiile art, 457 alin, (3) NCPC, conferind ns
prilor posibilitatea de a declara o nou cale de atac, cea legal
de data aceasta, dup comunicarea hotrrii pronunate de
instana de control judiciar.
De asemenea, principiul legalitii este reluat i n cadrul
reglementrii procedurii executrii silite, fiind nscris in art. 625
NCPC, Astfel, executarea silit se face cu respectarea dispoziiilor
legii, a drepturilor prilor i ale altor persoane interesate, fiind
34 DEUA NAFtCtSA THEOHARt / MARlOS EFVMIE
TArt. 7
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Le, Noul Cod de procedura civili. Comentariu pe articole, voi. I, Ed.C.H. Beck,
Bucureti, 2011, p. 14.

34 DEUA NAFtCtSA THEOHARt / MARlOS EFVMIE


TArt.
ITLULBPRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

interzisa efectuarea de acte de executare de ctre aite persoane


sau organe dect cele legal prevzute.
Prile i ceilali participani la procesul civil sunt, de
asemenea, datori s respecte prescripiile legale, orice act
efectuat de ctre acetia cu nerespectarea legii urmnd a fi
cenzurat de ctre instan.

Ar(, 8. Egalitatea. n procesul civil prilor lc este garantat


exercitarea drepturilor procesuale, n mod egal i fr discriminri.

COMENTARIU
Egalitatea prilor n procesul civil constituie un principiu
fundamental al acestuia i, totodat, o garanie a unui proces
echitabil.
Constituia Romniei prevede n art. 16 aiin, (1) regula c, fr
privilegii i fr discriminri, cetenii sunt egali n faa legii i a
autoritilor pubfice, printre care se enumera, bineneles, i cea
judectoreasc. Principiul egalitii este reluat n cadrul art, 124
alin. (2) din Constituie, prevzndu-se faptul c justiia este unic,
imparial i egal pentru toi.
Principiul egalitii a fost statuat n cuprinsul art. 7 din
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, potrivit cruia toi
oamenii sunt egali n faa legii i au dreptui fr deosebire la o
protecie egala a legii. Toi oamenii au dreptul la o protecie egal
mpotriva oricrei discriminri care ar nclca Declaraia l
mpotriva oricrei provocri la o astfel de discriminare.
Potrivit art, 7 alin, (1} din Legea nr, 304/2004, toate
persoanele sunt egale n faa legii, fr privilegii i fr

35 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt.
ITLULBPRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

discriminri, iar conform alineatului al doilea al aceluiai articol,


justiia se realizeaz n mod egal pentru toi, fr deosebire de
ras, naionalitate, origine etnic, limb, reiigie, sex, orientare
sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine ori condiie
social sau de orice alte criterii discriminatorii. Este de menionat
faptul c enumerarea din art. 7 alin. [2) al legii nu are caracter
limitativ.
Egalitatea prilor n procesul civil are semnificaia faptului c
acestea au dreptul s fie judecate de ctre aceleai organe ai
puterii judectoreti, dup aceleai reguli de drept procedurale,
beneficiind de drepturi procesuale egale, n raport de cauza
concret dedus judecii, independent de caracterul contencios
sau necontencios al procedurii. Prin urmare, n situaii identice,
prilor nu li se poate acorda un tratament diferit.
Existena unor instane specializate sau instituirea unor reguli
de procedur diferite n anumite materii nu ncalc acest principiu,
deoarece respectivele instane soluioneaz toate litigiile ce intr
n competena lor specializat, fr nicio discriminare din punctul
de vedere al prilor, iar regulite de procedur special se aplic
oricrei persoane care este parte ntr-un litigiu suspus regulilor
derogatorii respective. Astfel, n jurisprudena constituional sau
a instanelor europene, s-a subliniat c diferena de tratament
devine discriminare atunci cnd se induc distincii ntre situaii
analoage sau comparabile, fr ca acestea s se bazeze pe o
justificare rezonabil i obiectiv.
n jurisprudena instanei europene a fost consacrat principiul
egalitii armelor, care are semnificaia tratrii egale a prilor pe
toat durata desfurrii procedurii n

35 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
Art. 9 TITIUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
faa unui tribunal, fr ca una dintre ele s fie avantajat n raport
cu cealalt sau cu celelalte pri din proces1".
Astfel, tuturor prilor le sunt comunicate actele de procedur
pentru care legea impune obligaia comunicrii, fiind nclcat
principiul egalitii armelor, spre exemplu, cnd instana comunic
numai unuia dintre pri cererea de chemare n judecat. Acelai
principiu este nesocotit n situaia n care, de pild, n dovedirea,
respectiv n combaterea aceleiai teze probatorii, instana
ncuviineaz proba cu martori numai uneia dintre pri,
respingndu-i-ons prii adverse.

Art, ). Dreptul de dispoziie al prilor, (1) Procesul civil


poate fi pornit la cererea celui interesat sau, n cazurile anume
prevzute de lege, la cererea altei persoane, organizaii ori a unei
autoriti sau instituii publice ori de interes public.
50. Obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin cererile i
aprrile prilor.
51. In condiiile legii, partea poate, dup caz, renuna la
judecarea cererii dc chemare n judecat sau la nsui dreptul
pretins, poate recunoate preteniile prii adverse, sc poate nvoi
cu aceasta pentru a pune capt, n tot sau n parte, procesului,
poate renuna Ia exercitarea cilor de atac ori la executarea unei
hotrri. De asemenea, partea poate dispune dc drepturile sale n
orice alt mod permis de lege.

COMENTARIU
L Coninutul dreptului de dispoziie. Prin principiul
disponibilitii se nelege faptul c prile pot determina nu
numai existena procesului, prin declanarea procedurii judiciare
Art. 9 TITIUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
i prin libertatea de a pune capt procesului nainte de a interveni
o hotrre asupra fondului preteniei supuse judecii, ci i
coninutul procesului, prin stabilirea cadrului procesual, n privina
prilor, obiectului i cauzei, precum i a etapelor pe care l-ar
putea parcurge'2'.
Prin raportare la cuprinsul articolului n discuie, principiul
disponibilitii prilor n procesul civil are urmtoarele
componente:
52. dreptul persoanei interesate sau al altei persoane,
organizaii ori autoriti sau instituii publice sau de interes public,
care nu justific un interes personal, de a porni sau nu procesul;
53. dreptul de o determina cadrul procesual, att din punctul
de vedere al obiectului, cauzei i prilor, ct i din perspectiva
aprrilor formulate n proces;
54. dreptul de a pune capt procesului, prin efectuarea unor
acte procesuale de dispoziie.
Dup cum se va arta mai jos, principiul disponibilitii, n
toate cele trei componente, nu are caracter absolut, fiind
susceptibil de limitri,
111
C. Brsan, op. cit,, 2010. p. 469.
w
G. Boroi. Codul de procedura civila. Comentat i adnotat, voi. I, Ed. AII Geck,
Bucureti, 2001, p. 119.
2. Pornirea procesului civil. Potrivit art. 192 NCPC, pentru
aprarea drepturilor i intereselor sale legitime, orice persoan se
poate adresa justiiei prin sesizarea instanei competente cu o
cerere de chemare n judecat. n cazurile anume prevzute de
lege, sesizarea instanei poate fi fcut i de alte persoane sau
organe.

3
Art. 9 TITIUL PRELIMINAR. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
D EFVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 9
Cu referire la ultima tez, un astfel de caz este prevzut de art
37 NCPC, potrivit cruia n cazurile i n condiiile prevzute
exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula
aprri i de ctre persoane, organizaii, instituii sau autoriti,
care, fr a justifica un interes personal, acioneaz pentru
aprarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane
aflate in situaii speciale sau, dup caz, n scopul ocrotirii unui
interes de grup sau general.
Ca principiu, n materie civil, declanarea procedurilor
judiciare nu are ioc din oficiu, fiind necesar manifestarea de
voin n acest sens a unei persoane fizice sau juridice, interesate
sau circumscrise enumerrii din art. 37 NCPC,
Cu titlu exemplificaiv pentru ipoteza art. 37 NCPC, potrivit art.
165 i art. 177 alin, {2) NCC, punerea sub interdicie
judectoreasc sau ridicarea acesteia poate fi solicitat de ctre
persoanele menionate la art 111 NCC, printre care la Ut. c) sunt
evideniate i instanele judectoreti. De asemenea, instituirea
tutelei minorului, aflat ntr-una dintre situaiile prevzute la art
110 NCC, poate fi dispus i din oficiu de ctre instanele
judectoreti, n lipsa formulrii unei cereri n acest sens de ctre
o persoan.
De asemenea, potrivit art. 92 alin. (1) NCPC, procurorul poate
porni orice aciune civil, ori de cte ori este necesar pentru
aprarea drepturilor i intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor, precum i n
alte cazuri expres prevzute de lege.
Sub aspectul dreptului de a porni procesul, constituie o
derogare de la principiul disponibilitii art. 918 alin. (2) NCPC,
potrivit cruia, n procesui de divor, cnd soii au copii minori,
37 NARCISA THEQHARI / MARIUS EFTIMK
DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 9
nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai, instana se va
pronuna asupra exercitrii autoritii printeti, precum i asupra
contribuiei prinilor la cheltuielile de cretere i educare a
copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de
divor. n conformitate cu alineatui al doilea al aceluiai articol,
instana se va pronuna din oficiu i asupra numelui pe care i vor
purta soii dup divor, potrivit prevederilor noului Cod civil.
Tn cadrul dreptului de a porni procesul se poate include i
dreptul porilor de o pomi sau nu executarea silit, ca ultim faz a
procesului civil. De asemenea, dreptul porilor de o exercita sau nu
cile de atac intr n dreptul prilor de a i configura procesul din
punctul de vedere al fazelor sale procesuale.
3. Stabilirea obiectului i limitelor procesului. Potrivit art. 9
alin. (2) NCPC, obiectul i limitele procesului sunt stabilite prin
cererile i aprrile prilor. n acelai context, conform art. 22
alin. (6} NCPC, judectorul trebuie s se pronune asupra a tot
ceea ce s-a cerut, fr ns a depi limitele nvestirii, n afar de
cazurile n care legea ar dispune altfel.
Ca atare, instana judectoreasc este obligat s statueze
asupra celor solicitate de ctre pri, fr a putea depi, ca
regul, cadrul procesual trasat de ctre acestea n exercitarea
aciunii civile, att sub forma cererilor n justiie, ct i a aprrilor.
Excepiile de la acest drept trebuie s fie expres prevzute de
lege. Constituie o atare derogare de la dreptul de a determina
cadrul procesual din perspectiva prilor litigante dispoziiiie
viznd introducerea forat n cauz, din oficiu, a aitor persoane
(art, 78-79 NCPC), posibilitate a instanei circumscris, de altfel,
numai la cazurile expres prevzute de lege i la procedura
necontencioas. Dnd eficien unei alte componente a princi-
37 NARCISA THEQHARI / MARIUS EFTIMK
DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 9
piului disponibilitii prilor n procesui civil, i anume a dreptului
prii de a efectua

37 NARCISA THEQHARI / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt. 9
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

acte de dispoziie, ari, 22 alin. (3) teza a ll-a NCPC prevede c i n


ipoteza introducerii n cauza, din oficiu, a altor persoane, n
condiiile legii, acestea din urm vor avea posibilitatea, dup caz,
dea renuna la judecat sau la dreptul pretins, de a achiesa la
preteniile reclamantului ori de a pune capt procesului printr-o
tranzacie.
Nu constituie o derogare de la aceast component a
principiului disponibilitii dreptul instanei de a da calificarea
corect unei cereri de chemare n judecat sau pentru exercitarea
unei ci de atac, a crei denumire a fost stabilit greit de ctre
pri, n temeiul art. 152 NCPC, ntruct instana nu procedeaz la
schimbarea obiectul sau a cauzei juridice a aciunii, ci i fixeaz
numai denumirea procedural legal, n acest context, art. 22 alin.
(4) NCPC dispune faptul ca judectorul d sau restabilete
calificarea juridic a actelor i faptelor deduse judecii, chiar dac
prile le-au dat o alt denumire, fiind obligat s pun n discuia
prilor calificarea juridic exact, aceast dispoziie extinznd
dreptul de calificare al instanei i la alte acte procedurale, n afara
cererii de chemare n judecat i a cii de atac, cum ar fi, spre
exemplu, o cerere de intervenie voluntar accesorie intitulat
greit cerere de intervenie voluntar principal sau la o excepie
procesual denumit greit
Dreptul instanei de a califica o cerere nu este echivalent cu
dreptul sau de a pune n discuie posibilitatea modificrii acesteio.
A califica nseamn a da denumirea legal din punct de vedere
procedural unei cereri fundamentate corect n raport de situaia
de fapt, chiar dac textele legale sunt eronat indicate, instana
avnd acest drept independent de poziia procesual a prilor. A
pune n discuie modificarea aciunii nseamn a refundamenta o
TArt. 9
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

cerere ntemeiat greit, aspect ce nu poate fi realizat dect cu


concursul prii.
Apreciem c instana are dreptul s pun n discuia prilor
fundamentul juridic corect al cererii, ns, n msura n care partea
insist n soluionarea cererii astfel cum a fost iniial formulat,
instana nu poate proceda la modificarea cererii, ntruct aceasta
ar avea drept consecin nclcarea principiului disponibilitii
prilor n procesul civil. Nu este obligatoriu ca partea s indice n
mod expres articolele din actele normative pe care i ntemeiaz
cererea, att timp ct sunt menionate motivele de fapt i de
drept ale cererii care pot conduce la o corect ncadrare juridic
de ctre instan a preteniei deduse judecii. n acest context,
nici indicarea greit a unui text de lege nu constituie un
impediment pentru judector de a stabili dispoziia fegal
inciden n raport de motivele dezvoltate n cerere.
Dac prtul formuleaz ntmpinare, n cadrul creia invoc
pretenii proprii mpotriva reclamantului, instana trebuie s
ntrebe prtul dac nelege ca acea parte a ntmpinrii s fie
considerat cerere re convenional, pentru a stabili cu claritate
limitele nvestirii sale i pentru a pune n vedere prtului, dac
este cazul, s timbreze cererea reconvenional astfel formulat.
n ipoteza n care aprrile invocate de prt prin ntmpinare nu
pot fi formulate dect pe calea unei cereri reconvenionale (spre
exemplu, rezoluiunea judiciar etc), instana va atribui
ntmpinrii i caracterul de cerere reconvenional, calificndu-o
astfel n temeiul art 152 NCPC. Dac ns aprrile invocate de
prt prin ntmpinare pot fi formulate pe aceast cale (spre
exemplu, uzucapiu-nea n sistemul Codului civil din 1864 etc), fr
a fi necesar alegerea cererii reconvenionale, iar prtul arat c
TArt. 9
ITLUL PRELIMINAU , DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

nu nelege s atribuie ntmpinrii sale un atare caracter, instana


nu va putea proceda la calificarea ntmpinrii drept cerere
reconvenional,

DlUA NAFtCtSA
THEOHARI / MAMiiS
EFTIMIE
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL10

ntruct aceasta ar conduce la nclcarea principiului


disponibilitii prilor n procesul civil.
4. Efectuarea actelor procesuale de dispoziie. Prile
beneficiaz nu numai de dreptul de a porni procesul, ci i de acela
de a i pune capt, prin efectuarea unor acte procesuale de
dispoziie.
Astfel, partea situat pe poziia procesual de reclamant
are dreptul de a renuna la judecata cererii [art, 406-407
NCPC), dreptul de a renuna la dreptul pretins (art, 408-410
NCPC) i dreptui de a ncheia o tranzacie (art. 438-441 NCPC).
Partea situat pe poziia procesual de parat are dreptul de a
achiesa la preteniile prii adverse (art, 436-437 NCPC),
precum i dreptul de a ncheia o tranzacie (art. 438-441
NCPC).
Att reclamantul, ct i prtul au dreptul de a renuna la
exercitarea unei ci de atac ori la executarea unei hotrri
judectoreti obinute n cauz, ce stabilete n beneficiul lor un
drept susceptibil de executare silit. Renunarea la exercitarea
unei ci de atac este distinct de renunarea la judecata cii de
atac exercitate n cauz, chiar dac consecina final este
meninerea hotrrii judectoreti atacate. Primul drept vizeaz
nede-clarrea cii de atac mpotriva hotrrii judectoreti
susceptibile de exerciiul acesteia, n timp ce renunarea la
judecarea cii de atac presupune ca premis declararea acesteia,
iar ulterior desistarea de judecarea sa.
Prile au dreptul s renune la orice alt drept procedural, dac
aceast posibilitate nu este ngrdit de lege. Spre exemplu,
partea poate renuna la administrarea unui mijloc de prob, la
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL10

susinerea unei excepii procesuale sau a unei alte cereri sau


aprri formulate n cursul procesului.
De asemenea, prile pot ncheia tranzaciin cursul procesului,
n msura n care pot dispune de drepturile ce formeaz obiectul
acestor contracte judiciare. Astfel, potrivit art. 2268 alin. (1) NCC,
nu se poate tranzaciona asupra capacitii sau strii civile a per-
soanelor i nici cu privire la drepturi la care prile nu pot s
dispun potrivit legii (spre exemplu, drepturi eventuale asupra
unei moteniri nedeschise nc etc). De asemenea, n conformitate
cu art, 2274 alin. (1) NCC, este nul tranzacia ncheiat pentru
executarea unui act juridic lovit de nulitate absolut, n afar de
cazul n care prile au tranzac-ionat expres asupra nulitii.

Art. 10. Obligaiile prilor n desfurarea procesului. (1)


Prile au obligaia s ndeplineasc actele de procedur n
condiiile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector,
sa i probeze preteniile i aprrile, s contribuie la desfurarea
fr ntrziere a procesului, urmrind, tot astfel, finalizarea aces-
tuia.
(2) Dac o parte deine un mijloc de prob, judectorul poate,
la cererea celeilalte pri sau din oficiu, s dispun nfiarea
acestuia, sub sanciunea plii unei amenzi judiciare,

COMENTARIU
1. Obligaia de a contribui la desfurarea fr ntrziere a
procesului. Procesul civil implic nu numai drepturi procedurale n
beneficiul prilor, dar i obligaii procedurale n sarcina acestora.
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL10
DeuA NARCISA 3
THEQHARI / MARWS
EFTIMK
TITLUL
Art. 10PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Articolul 10 alin, (1) NCPC constituie o preluare cu modificri


de redactare a textului art. 129 alin. (1) CPC 1865, potrivit cruia
prile aveau ndatorirea caH n condiiile legii, s urmreasc
desfurarea i finalizarea procesului, precum i obligaia de a i
ndeplini actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele
stabilite de iege sau de judector, de a i exercita drepturile
procedurale cu bun-credin i potrivit scopului n vederea cruia
au fost recunoscute de lege i sa-i probeze pretenii i aprrile.
Astfel, obligaia viznd urmrirea desfurrii i finalizrii
procesului a fost nlocuit, din perspectiva modalitii de
redactare, cu cea a contribuirii la desfurarea fr ntrziere a
procesului i a urmririi finalizrii acestuia, cea de-a doua
sintagm constituind o dezvoltare a primei, punndu-se accent pe
celeritatea procedurilor judiciare, a crei respectare incumb att
organelor judiciare, ct i celorlali participani la procesul civil.
Obligaia exercitrii drepturilor procedurale cu bun-credin
i potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege
face obiectul art, 12 NCPC, urmnd a fi analizat n cadrul
comentariului aferent acestuia.
n msura n care prile nu-i respect obligaia de a i
ndeplini actele de procedur n condiiile, ordinea i termenele
stabilite de lege sau de judector, legea prevede o serie de
sanciuni, i anume nulitatea, decderea, perimarea, prescripia
dreptului de a obine executarea silit, care pot conduce la
pierderea procesului chiar i n ipoteza n care, din punct de
vedere al dreptului substanial, pretenia dedus judecii ar fi fost
ntemeiat.

DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


TITLUL
Art. 10PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Obligaia prilor de a i proba preteniile i aprrile trebuie


coroborat i cu dispoziiile art. 249 NCPC viznd sarcina probei,
potrivit crora cel care face o susinere n cursul procesului trebuie
s o dovedeasc, n afar de cazurile prevzute de lege. Dac cele
susinute nu sunt dovedite prin mijloace de prob, de principiu,
ele nu vor fi avute n vedere de instan la pronunarea soluiei.
Este de menionat n acest context c att cererea de chemare n
judecat, ct i ntmpinarea trebuie s cuprind artarea dove-
zilor pe care se sprijin fiecare capt de cerere, respectiv a
dovezilor cu care prtul se apr mpotriva fiecrui capt de
cerere [art, 194 lit e) i art, 205 alin. (2} lit d) NCPC],
2. Obligaia de prezentare a unui mijloc de prob. Potrivit aJin.
(2) al articolului analizat, dac o parte deine un mijioc de prob,
judectorul poate, la cererea celeilalte pri sau din oficiu, s
dispun nfiarea acestuia, sub sanciunea plii unei amenzi
judiciare, n reglementarea anterioar, art- 172 alin. (1) CPC 1365
prevedea c atunci cnd partea nvedereaz c partea potrivnic
deine un nscris privitor la pricin, instana putea ordona
nfiarea lui.
Noul cod prevede n continuare n art. 293 alin. (1) obligaia
prii adverse de a prezenta nscrisul deinut, textul fiind similar
celui din reglementarea precedent, ns prin art. 10 alin. (2) a
extins obligaia prii de a prezenta nscrisul deinut la orice mijloc
de prob susceptibil de a fi nfiat (spre exemplu, ia mijloace
materiale de prob). Se poate ns aprecia c aceast posibilitate
de a obliga partea s prezinte i un alt mijloc de prob n proces
exista i vechiul cod, ntruct art. 10S ]alin, (1) pct, 2 lit, e} CPC
1865 sanciona cu amend judiciar neprezentarea unui nscris
sau a unui bun, de ctre cel care l deine, la termenul fixat n
DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE
TITLUL
Art. 10PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

acest scop de instan, abatere judiciar care subzist i n actualul


cod, fiind reglementat de art. 187 alin. (1) pct 2 lit. f) NCPC.

DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL11-12
Ari. 11. Obligaiile terilor n desfurarea procesului. Orice
persoan este obligat, in condiiile legii, s sprijine realizarea
justiiei. Cel care, fr motiv legitim, se sustrage de la ndeplinirea
acestei obligaii poate fi constrns s o execute sub sanciunea
plii unei amenzi judiciare i, dac este cazul, a unor daune-
interese.

COMENTARIU
Tn desfurarea procesului, nu numai participanii au stabilite
n sarcin obligaii procedurale, dar i terii, strini de proces, in
msura n care instana a dispus obligarea lor la efectuarea unui
demers necesar realizrii justiiei.
Spre exemplu, neluarea de ctre conductorul unitii in cadrul
creia urmeaz a se efectua o expertiz a msurilor necesare
pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a
expertizei, precum i mpiedicarea de ctre orice persoan a
efecturii expertizei n condiiile legii se sancioneaz cu amend
judiciar de la 50 lei la 700 lei, n temeiul art, 187 alin. (1) pct 2 lit.
e) NCPC, De asemenea, cu aceeai amend judiciar se
sancioneaz i neprezentarea unui nscris sau a unui bun de ctre
cel care l deine, la termenul fixat n acest scop de instan, ori
refuzul sau omisiunea unei autoriti ori a altei persoane de a
comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanei i la ter-
menul fixat n acest scop, datele care rezult din actele i
evidenele ei, ori mpiedicarea n orice mod a exercitrii, n
legtur cu procesul, a atribuiilor ce revin judectorilor, experilor
desemnai de instan n condiiile iegii, agenilor procedurali,
precum i altor salariai ai instanei.
Potrivit art 189 NCPC, la cererea prii interesate, cel care
(participant sau ter), cu intenie sau din culp, a pricinuit
DEUA
4 1 NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL11-12

amnarea judecrii sau a executrii silite prin una dintre faptele


prevzute ia art. 187 sau art. 188, va putea fi obligat de ctre
instana de judecat ori, dup caz, de ctre preedintele instanei
de executare la plata unei despgubiri pentru prejudiciul material
sau moral cauzat prin amnare.

Ar(. 12. Buna-credin. (1) Drepturile procesuale trebuie


exercitate cu bun-credin, potrivit scopului n vederea cruia au
fost recunoscute de lege i fr a se nclca drepturile procesuale
ale altei pri,
55. Partea care i exercit drepturile procesuale n mod abuziv
rspunde pentru prejudiciile materiale i morale cauzate. Ea va
putea fi obligat, potrivit legii, i la plata unei amenzi judiciare.
56. De asemenea, partea care nu i ndeplinete cu bun-
credin obligaiile procesuale rspunde potrivit alin. (2).

r6yi_d .6vi
1 9un3b@4Kinoo*coiii
1. Elementele abuzului de drept procedural Articolul analizat
constituie o preluare dezvoltat a art. 723 CPC 1865, acesta din
urm viznd, de altfel, numai exerciiul drepturilor procedurale,
iar nu i executarea obligaiilor.
Partea trebuie s-i exercite drepturile procedurale i s-i
execute obligaiile procedurale cu bun-credin, avnd ca atare
convingerea intim c efectuarea prestaiei sale este n deplin
concordan cu dispoziiile legale.
DEUA
4 1 NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
AH. 12 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
n ipoteza \n care partea exercit un drept procedural cu rea-
credin, deturnndu-l de la scopul pentru core a fost recunoscut
de lege i nclcnd drepturile procedurale ale unei alte pri,
svrete un abuz de drept procedural,
n literatura de specialitate juridic131 s-a menionat c abuzul
de drept proceduraf presupune urmtoarele elemente:
aj un element subiectiv, care const n exercitarea cu rea-
credin a dreptului procedural, n scop de ican, fr justificarea
unui interes special i legitim, ci numai cu intenia de a-l vtma
pe adversar, pentru a diminua sau ntrzia posibilitile de aprare
ori de valorificare a drepturilor acestuia, pentru a-l constrnge la
abandonarea susinerilor sale ori la concesii;
b) un efement obiectiv, care const n deturnarea dreptului
procedural de la scopul pentru care a fost recunoscut de lege;
n plus fa de aceste elemente, noul Cod de procedur civil
instituie i un alt element obiectiv, consecin a deturnrii
dreptului procedurai de la finalitatea sa legal, i anume nclcarea
drepturilor procedurale ale unei alte pri.
Condiiile abuzului de drept procedural. Pentru a
57.
caracteriza un act de procedur ca fiind abuziv, este necesar
ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii'7':
aj autorul actului s fie titularul dreptului procedural n cauz
i s aib capacitatea procesual de a-l exercita;
111
G. Borat, op. cit. voi. i, p. 1B2. w tbidem.
58. dreptul procedural s fie exercitat n limitele sale
externe, fixate de lege. Actul abuziv nu se confund cu actul
nelegal. Constituie, de pild, un act abuziv introducerea unei
cereri de chemare n judecat vdit netemeinic - stabilirea
paternitii unui copii din afara cstoriei, fr ca reclamanta s fi
DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE
AH. 12 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ntreinut relaii intime cu prtul, n scopul de a-E atrage ntr-un
scandal public, cererea de chemare n judecat respectnd ns
toate condiiile prevzute de Codul de procedur civil pentru
formularea sa valabil. Dimpotriv, reprezint un act de procedur
nelegal cererea de chemare n judecat care nu cuprinde
semntura reclamantului;
59. dreptul procedural s fie deturnat de ia scopul pentru
care a fost recunoscut de lege. n exemplul dat anterior, finalitatea
pentru care legea a recunoscut dreptul iniierii aciunii n stabilirea
paternitii copilului din afara cstoriei, i anume acela de
determinare a relaiilor de rudenie, este deviat spre scopul
denigrrii imaginii de familie a prtului;
60. dreptul procedural s fie exercitat cu rea-credin,
titularul su urmrind producerea unui rezultat vtmtor prii
adverse prin exercitarea actului de procedur respectiv;
61. exercitarea abuziv a dreptului procedural s fi produs
consecina nclcrii drepturilor procesuale ale unei alte pri. Spre
exemplu, formularea repetat a unor cereri nentemeiate de
recuzare a completului de judecat poate avea caracter abuziv,
ntruct conduce la nclcarea dreptului celeilalte pri la
soluionarea cauzei ntr-un termen optim.
62.Sanciuni. Despgubiri. Noul Cod de procedur civil
sancioneaz cu amenda judiciar, ca abuz de drept procesual, n
temeiul art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a), introducerea, cu rea-
credin, a unor cereri principale, accesorii, adiionale sau
incidentale, precum i pentru exercitarea unei ci de atac, vdit
netemeinice. Este de menionat c simplul fapt al respingerii unei
cereri de chemare n judecat ca nentemeiat sau res

DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL13

pingerea unei ci de atac ca nefondatH n lipsa ntrunirii


condiiilor menionate anterior, nu conduce la concluzia exercitrii
abuzive a dreptului de formulare a cererii respective.
Constituie forme de abuz procedural formularea, cu rea-
credin, a unei cereri de recuzare sau de strmutare, obinerea,
cu rea-credin, a citrii prin publicitate a oricrei pri, obinerea,
cu rea-credin, de ctre reclamantul cruia i s a respins cererea a
unor msuri asigurtorii prin care prtul a fost pgubit,
contestarea, cu rea-credin, de ctre autorul ei a scrierii sau
semnturii unui nscris ori a autenticitii unei nregistrri audio
sau video, toate acestea fiind sancionate de lege cu amend
judiciar.
La cererea prii creia i s-a cauzat o vtmare prin exercitarea
de ctre cealalt parte a drepturilor procesuale n mod abuziv,
aceasta din urm poate fi obiigat de ctre instana
judectoreasc la plata de despgubiri pentru prejudiciul material
si moral produs.
De asemenea, nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor
procesuale de ctre pri este de natur s conduc la obligarea
acestora la plata unei amenzi judiciare, precum i, la cererea prii
vtmate, la despgubiri pentru prejudiciul material i moral
produs. Spre exemplu, neaducerea la termenul fixat de instan a
martorului ncuviinat, de ctre partea care, din motive
imputabile, nu i-a ndeplinit aceast obligaie constituie o aba-
tere judiciar sancionat de lege cu amend.
Este de menionat faptul prevederii exprese a posibilitii
obinerii de ctre partea vtmat a daunelor morale pentru un
prejudiciu de atare natur produs prin abuzul de drept procedural
sau prin neexecutarea obligaiilor cu rea-credin. De asemenea,
43 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE
DeuA
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL13

obligarea prii la plata daunelor materiale sau morale nu nltur


posibilitatea sancionrii sale cu amend judiciar, natura juridic
a sumelor fiind distinct - daunele au rol reparator, n timp ce
amenda judiciar are funcie sancionatorie.

Art. 13. Dreptul la aprare. (1) Dreptul la aprare este


garantat.
63. Prile au dreptul, n tot cursul procesului, de a fi
reprezentate sau, dup caz, asistate n condiiile legii. In recurs,
cererile i concluziile prilor nu pot fi formulate i susinute dect
prin avocat sau, dup caz, consilier juridic, cu excepia situaiei n
care partea sau mandatarul acesteia, so ori rud pn la gradul al
doilea inclusiv, este liceniat n drept,
64. Prilor li se asigur posibilitatea de a participa la toate
fazele de desfurare a procesului. Ele pot s ia cunotin de
cuprinsul dosarului, s propun probe, s i fac aprri, s i
prezinte susinerile n scris i oral i s exercite cile legale de atac,
cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
65. instana poate dispune nfiarea n persoan a prilor,
chiar atunci cnd acestea sunt reprezentate.

COMENTARIU
1. Garantarea dreptului la aprare. Dreptul la aprare
reprezint un principiu constituional, consacrat n art. 24 din
Constituia Romniei. Astfel, potrivit acestei dispoziii, dreptul la
aprare este garantat, iar n tot cursul procesului prile au dreptul
s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu, aceste
prevederi regsindu-se i n art. 15 din Legea nr. 304/2004.

43 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE


DeuA
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL13

Noul Cod de procedur civil reia dispoziiile constituionale n


art. 13 alin. (1) i (2) teza I, oricare parte din proces, independent
de poziia sa procesual, avnd garantat dreptul la aprare.

43 NARCISA TUIOUA/H /MARIUS EFTSMIE


DeuA
TArt. PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL 13

In toate etapele procesuale, inclusiv n faza de executare silit,


prile au dreptul s fie asistate sau reprezentate de un avocat,
regula fiind aceea c prile sunt libere s se prevaleze sau nu de
acest drept, apreciind n concret dac este necesar s apeleze la
cunotinele unui specialist n domeniul juridic sau dac pot
nelege, fr un atare sprijin, procedurile judiciare.
2. Reprezentarea n etapa recursului. Prin excepie, dreptul
prii la aprare se convertete n obligaia acesteia de a apela la
serviciile unui avocat sau, dup caz, consilier juridic, n ipoteza
formulrii cererilor i a susinerii concluziilor n etapa procesual a
recursului, dispoziie cu caracter de noutate legislativ.
n expunerea de motive a proiectului noului Cod de procedur
civil este explicat raiunea instituirii obligaiei n discuie,
aceasta constnd n impunerea unei rigori i discipline procesuale
i n evitarea introducerii unor recursuri n mod abuziv, n scop de
ican, sau informa le, care nu se ncadreaz riguros n motivele
de recurs. n continuare, se precizeaz c regula corespunde, n
acelai timp, i noii viziuni propuse asupra recursului, avnd n
vedere specificul acestei ci extraordinare de atac, reflectat n
condiiile de exercitare, n procedura, precum i n motivele de
recurs, limitativ circumscrise respectrii legalitii.
Este de menionat c textul legal nu face vreo precizare n
privina cererilor formulate, de unde decurge concluzia c orice
cereri formulate n cadrul cii de atac a recursului trebuie
redactate de ctre avocat sau consilier juridic, iar nu numai
cererea de declarare a recursului sau motivele de recurs [spre
exemplu, cererile de preschimbare a termenului, cererile de
probatorii etc). Totodat, ntruct textul nu introduce vreo
distincie, nu numai concluziile asupra fondului recursului trebuie
TArt. PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL 13

susinute prin avocat sau consilier juridic, ci i concluziile asupra


oricrui aspect pus n discuia contradictorie a prilor n cursul
judecrii recursului.
Se impune corelarea textului n discuie cu restul dispoziiilor
relevante sub acest aspect din cuprinsul codului. Astfel, potrivit
art. 83 alin. (3) NCPC, la redactarea cererii i a motivelor de recurs,
precum i n exercitarea i susinerea recursului, persoanele fizice
vor fi asistate i, dup caz, reprezentate, sub sanciunea nulitii,
numai de ctre un avocat, n condiiile legii, cu excepia cazurilor
prevzute la art. 13 alin. (2). n conformitate cu art. 484 alin. (6)
NCPC, la judecata cererii de suspendare a executrii hotrrii
atacate cu recurs prile trebuie s fie reprezentate de avocat sau,
cnd este cazul, de consilierul juridic. Totodat, cererea de recurs
va cuprinde semntura prii sau a mandatarului prii n cazul
prevzut la art. 13 alin. {2), a avocatului sau, dup caz, a
consilierului juridic, iar la aceast cerere se vor ataa
mputernicirea avocaial sau, dup caz, delegaia consilierului
juridic (art. 486 alin. (1) fit. e} i alin. {2j NCPC]. n continuare, art.
490 alin. (2) teza a ll-a NCPC prescrie obligaia redactrii i
semnrii ntmpinrii la cererea de recurs de avocatul sau
consilierul juridic ai intimatului, iar a rspunsului la ntmpinare
de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.
De la aceast excepie analizat, legea admite o derogare n
situaia n care partea sau mandatarul acesteia, so ori rud pn
la gradul al doilea inclusiv (prini, copii, frai, surori), este
liceniat n drept, ntruct o atare persoan are pregtirea de
specialitate necesar nelegerii procedurii judiciare.
n ipoteza n care cererile n etapa procesual a recursului nu
sunt formulate de ctre avocat sau consilier juridic, acestea sunt
TArt. PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL 13

lovite de nulitate. De asemenea, instana de recurs nu va permite


prii s-i susin personal concluziile n faa acesteia.

DlUA NAFtCtSA
THEOHARt / MARlUS
EFTIMIE
Titlul preliminar, domeniul de reglementare i principiile fundamentale Art-14

3. Coninutul dreptului la aprare- Alineatul <3) al articolului


analizat dezvolt coninutul dreptului prii la aprare n cadrul
procesului civil, aceasta avnd posibilitatea s ia cunotina de
cuprinsul dosarului, consult ndu-l in cadrul arhivei sau in sala de
edin, so propun probe, s i foca aprri, s i prezinte
susinerile n scris i oral i s exercite cile legale de atac, cu
respectarea condiiilor prevzute de lege,
O garanie a acestui principiu este reprezentat de ajutorul
public judiciar acordat persoanelor fizice sub forma onorariului
pentru asigurarea reprezentrii, asistenei juridice i, dup caz, a
aprrii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau
ocrotirea unui drept ori interes legitim n justiie sau pentru
prevenirea unui litigiu, prevzut de art. 6 lit. aj din O.U.G. nr
51/2008.
Dei partea are dreptul s nu se prezinte personal n sala de
judecat, ci prin reprezentant, instana poate dispune nfiarea
n persoan a prilor, chiar i atunci cnd acestea sunt
reprezentate {spre exemplu, in ncercarea de mpcare a prilor).

DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFtIUS EFTlMIE 45


Art. 14. Contra di ctori al i ta tea. (1) Instana nu poate
hotr asupra unei cereri dect dup citarea sau nfiarea
prilor, dac legea nu prevede altfel.
66. Prile trebuie s i fac cunoscute reciproc i in timp util,
direct sau prin intermediul instanei, dup caz, motivele de fapt i
de drept pe care i ntemeiaz preteniile i aprrile, precum i
mijloacele dc prob dc caro neleg s se foloseasc, astfel nct
fiecare dintre ele s i poat organiza aprarea.
67. Prile au obligaia de a expune situaia de fapt la care se
refer preteniile i aprrile lor n mod corect i complet, fr a
denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Prile au
obligaia de a expune un punct de vedere propriu fa de
afirmaiile prii adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante
n cauz.
68. Prile au dreptul de a discuta i argumenta orice
chestiune de fapt sau de drept invocat n cursul procesului de
ctre orice participant la proces, inclusiv de ctre instan din
oficiu.
69. Instana este obligata, in orice proces, s supun discuiei
prilor toate cererile, excepiile i mprejurrile de fapt sau de
drept invocate.
70. Instana i va ntemeia hotrrea numai pe motive de fapt
i de drept, pe explicaii sau pe mijloace de prob care au fost
supuse, n prealabil, dezbaterii contradictorii.

COMENTARIU
1. Coninutul i aplicarea principiului- Principiul
contradictorialitii n procesul civil presupune ca orice aspect
privitor la litigiu s fie pus n discuia prilor, iar actele de
procedur i nscrisurile s fie comunicate ntre acestea, n
DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFtIUS EFTlMIE 45
condiiile legii, astfel inct s aib posibilitatea de a i exprima
opinia n legtur cu problemele de drept substanial sau de drept
procedural ori de fapt n dezbatere.
Intre principiul contradictorialitii, principiul dreptului la
aprare i principiul egalitii prilor n procesul civil exist o
relaie indisolubil, primul constituind o garanie a respectrii
celorlalte dou principii.
Principiul contradictorialitii guverneaz att faza judecii
propriu-zise, ct i faza executrii silite [spre exemplu, judecarea
contestaiei la executare are loc cu citarea prilor, potrivit art. 716
alin. {3) NCPC]. De asemenea, aceast regul de drept fundamen-

DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFtIUS EFTlMIE 45


Art. 14 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
tal trebuie respectat n toate etapele judecii propriu-ziser cu
excepia etapei deliberrii i a pronunrii hotrrii judectoreti.
ns, hotrrea se va comunica din oficiu prilor, n copie, chiar
dac este definitiv, potrivit art 427 alin. [1] NCPC.
Principiul contradictorialitii constituie o garanie a unui
proces echitabil prin prisma exigenelor cerute de art. 6 parag, 1
din Convenia european procedurii de judecat propriu-zise.
Este de reinut c, dei principiul contradictorialitii i cel al
egalitii armelor rezult din garania mai general a dreptului la
un proces echitabil, instana european distinge, n privina
aplicrii lor, cu privire la comunicarea pieselor dosarului. Astfel,
dac absena comunicrii unei piese se raporteaz numai la una
dintre pri, n timp ce partea cealalt a cunoscut-o. Curtea
examineaz situaia astfel creat prin prisma principiului egalitii
armelor, care impune tratarea egal a prilor n privina lurii la
cunotin despre toate piesele unui dosar, de natur a conduce la
soluia pe care o va pronuna tribunalul. Dimpotriv, dac
amndou prile au fost private n aceeai msur de
posibilitatea de a lua cunotin de coninutul unei informaii utile
produse judectorului, fr ca ele s fie n msur s o discute,
aceast situaie trebuie discutat pe terenul principiului
contradictorialitii, cu exigenele sale1'1.
71. Citarea sau nfiarea prilor. Pentru ca principiul
contradictorialitii s fie respectat nu este necesar ca partea s-
ip exprimat efectiv opinia, ci este suficient s i se fi conferit
aceast posibilitate^.
Astfel, instana nu poate hotr asupra unei cereri dect dup
citarea sau nfiarea prilor, dac legea nu prevede altfel. Ca
atare, principiul contradictorialitii este respectat chiar dac nicio
Art. 14 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
parte nu se prezint, ns au fost legal citate, instana putnd
dispune msuri n dosar, n msura n care cel puin una dintre
pri a solicitat judecarea cauzei n lips, n condiiile art. 411 alin.
(1) pct. 2 NCPC.
n acelai context, chiar dac se prezint doar una dintre pri,
iar instana pune numai n discuia acesteia aspectele referitoare
la proces, principiul analizat nu este nesocotit dac restul prilor,
care nu s-au nfiat n faa instanei, au fost legal citate.
Dac un proces se soluioneaz fr citarea prilor, potrivit
legii, i se nfieaz numai una dintre pri, instana nu i va da
cuvntul asupra chestiunilor privitoare la proces, pentru nu
ncfca principiul contradictorialitii, precum i dreptul la aprare
al prilor adverse i egalitatea acestora n procesul civil.
111
C Bksor, op. cit-, 2010. p. 497. G. Boroi, op. cit., vot I, p. 117.
Este de menionat faptul c sintagma fra citare" nu este
similar celei fr dezbateri" sau fr prezena prilor", ntruct
n msura n care toate prile se nfieaz n sala de judecat la
termen, ntr-un proces care se judec potrivit legii fr citare,
instana este obligat s le acorde cuvntul asupra diverselor
chestiuni ce presupun contradicto-riaiitate.
72. ncunotinareareciproc. Tot n virtutea principiului
contradictorialitii, prile trebuie s i fac cunoscute reciproc i
n timp util, direct sau prin intermediul instanei, dup caz,
motivele de fapt i de drept pe care i ntemeiaz preteniile i
aprrile, precum i mijloacele de prob de care neleg s se
foloseasc, astfel nct fiecare dintre ele s i poat organiza
aprarea.


Art. 14 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
D EFTMiF
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL14

Astfel, cererile de intervenie voluntar principal i accesorie


se vor comunica prilor iniiale mpreun cu copiile nscrisurilor
care le nsoesc fart. 64 alin. (1) NCPC]; cererea de chemare n
judecat a altor persoane va fi motivat i, mpreun cunscrisurile
care o nsoesc, se va comunica att celui chemat n judecat, cat
i prii potrivnice [art. 69 alin. (1) NCPC]; instana va comunica
celui chemat n garanie cererea i copii de pe nscrisurile ce o
nsoesc, precum i copii de pe cererea de chemare n judecat,
ntmpinare i de pe nscrisurile de la dosar [art 74 alin. (1) NCPC];
cererea, mpreun cu nscrisurile care o nsoesc i o copie de pe
cererea de chemare n judecat, de pe ntmpinare i de pe
nscrisurile de la dosar, va fi comunicat celui artat ca titular al
dreptului [art. 77 alin. (1) NCPC]; cel introdus forat n proces, din
oficiu, va fi citat, odat cu citaia comunicndu-i-se, n copie, i
ncheierea prin care s-a dispus introducerea sa n cauz, cererea
de chemare n judecat, ntmpinarea, precum i nscrisurile
anexate acestora, prin citaie fiind ntiinat cu privire la termenul
pn la care va putea s arate excepiile, dovezile i celelalte
mijloace de aprare de care nelege s se foloseasc [art. 79 alin.
(1) NCPC]; cererea de chemare n judecat cuprinde, printre alte
elemente, artarea motivelor de fapt i de drept pe care se
ntemeiaz, precum i a dovezilor pe care se sprijin fiecare capt
de cerere, aceasta fiind supus comunicrii ctre prt [art 194 lit
d) i e) i art. 201 alin. (1) NCPC]; ntmpinarea cuprinde, printre
alte elemente, rspunsul la toate preteniile i motivele de fapt i
de drept ale cererii de chemare n judecat, precum i dovezile cu
care se apr prtul mpotriva fiecrui capt de cerere, fiind
supus comunicrii ctre reclamant (art. 205 alin. (2) lit. c) i d) i
art. 201 alin, (2) NCPC]; cererea reconvenional se comunic
47 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
DeuA
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL14

reclamantului i, dup caz, altor persoane mpotriva crora s-au


formulat pretenii prin intermediul acesteia pentru a formula
ntmpinare [art. 209 alin, (5) NCPC]; cererea adiional
modificatoare se comunic prtului, n vederea formulrii
ntmpinrii [art. 204 alin. (1) NCPC]; dup primirea cererii de
apel, respectiv a motivelor de apel, se va dispune comunicarea lor
intimatului, nsoite de copiile certificate de pe nscrisurile
alturate i care nu au fost nfiate la prima instan, punndu-i-
se n vedere obligaia de a depune la dosar ntmpinare [art. 471
alin. (5) NCPC] etc.
Potrivit art. 169 teza I NCPC, dup sesizarea instanei, dac
prile au avocat sau consilier juridic, cererile, ntmpinrile ori
alte acte se pot comunica direct ntre acetia.
4. Conduita prilor. Potrivit alin. (3) al articolului analizat,
prile au obligaia de
a prezenta situaia de fapt la care se refer preteniile i aprrile lor
n mod corect i
complet, fr a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute,
precum i de a i
expune un punct de vedere propriu fa de afirmaiile prii adverse
cu privire la mpre-
jurri de fapt relevante n cauz.
Acest text legal impune prilor o conduit corect, de natur
s contribuie la aflarea adevrului n procesul civil,
5, Punerea n discuia prilor a oricrei chestiuni de fapt sau
de drept invocate.

47 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL14

Principiul contradictorialitii implic dreptut prilor de o discuta i


argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocat n cursul
procesului de ctre orice participant la proces, inclusiv de ctre
instan din oficiu, n vederea valorificrii acestui drept codul
impunnd n sarcina instanei obligaia de a supune discuiei
prilor toate cererile, excepiile i mprejurrile de fapt sau de
drept invocate.

47 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
AH. 15 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Ca atare, probele, excepiile procesuale, diversele incidente
procesuale, precum si orice alte chestiuni de drept procesual sau
substanial ori de fapt vor ii puse n mod obligatoriu de ctre
instan n discuia contradictorie a prilor, n caz contrar
hotrrea judectoreasc pronunat putnd fi schimbat sau
casata n cile de atac, potrivit legii.
Contradictorialitatea se manifest att n raporturile dintre
pri, ct i n raporturile dintre pri i instan111. Astfel, n timp
ce prile au obligaia de a prezenta situaia de fapt la care se
refer preteniile i aprrile lor n mod corect i complet, fr a
denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute, precum i de a
i expune un punct de vedere propriu fa de afirmaiile prii
adverse cu privire la mprejurri de fapt relevante n cauz,
instanei i revine obligaia de a dispune citarea prilor i
comunicarea actelor de procedur ntre acestea, potrivit legii, de a
pune n discuia prilor orice chestiune de drept procesual sau
substanial ori de fapt, precum i de a-i ntemeia hotrrea numai
pe motive de fapt i de drept, pe explicaii sau pe mijloace de
prob care au fost supuse, n prealabil, dezbaterii contradictorii.
De altfel, potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, dup nchiderea
dezbaterilor prile nu mai pot depune niciun nscris la dosarul
cauzei121, sub sanciunea de a nu fi luat n seam.
De asemenea, excepiile sau motivele de ordine public
invocate din oficiu de ctre instan trebuie puse n prealabil n
discuia contradictorie a prilor.
Pentru ca prile s poat pune concluzii asupra aspectelor
invocate de ctre instan din oficiu n mod real, iar nu doar
formal, instana trebuie s argumenteze problemele puse n
dezbatere131.
AH. 15 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Arl< 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepia


cazului n care legea dispune altfel sau cnd prile solicit expres
instanei ca judecata s se fac numai pe baza actelor depuse la
dosar.

COMENTARIU
1. Caracterul oral al dezbaterilor. Oralitatea constituie
principiul fundamentai al procesului civil, potrivit cruia
dezbaterile n cadrul acestuia ou loc verbal. Aceast regul de
drept exista i n reglementarea anterioar, fiind cuprins n art,
127 CPC 1365, n conformitate cu care pricinile se dezbteau
verbal, dac legea nu dispunea altfel. Oralitatea contribuie la
asigurarea principiului contradictorialitii prilor n procesul civil,
precum i la exercitarea dreptului lor la aprare.
i'i tbUtem.

m
Suni exceptate notele scrise depuse de ctre pri, n condiiile art- 394 alin. \ 2 )
NCPC [i' M. TSborco, Drept procesual civil, vok I, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2005, p. SL
DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MARlUS EFTIMIE

Caracterul verbal al procesului se refer la dezbateri, att


asupra fondului cauzei, ct i asupra oricrei alte chestiuni de fapt
sau de drept supuse discuiei prilor, nefind necesar ca prile
s-i formuleze susinerile oraie n scris pentru a fi reinute de
ctre instan ia pronunarea unei soluii. Totui, potrivit art, 244
alin, (2) NCPC, pentru dezbaterea fondului, judectorul pune n
vedere prilor s redacteze note privind susinerile lor i s ie
AH. 15 TITIUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
depun la dosar cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit
pentru dezbaterea fondului n edin public, fr a aduce
atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale. De
asemenea, potrivit art, 394 alin. f2) NCPC, dac va considera
necesar, instana poate cere prilor, la nchiderea dezbaterilor, sa
depun completri la notele
TArt.
ITLUL15
PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

menionate n precedent, prile putndu-le depune i n cazul n


care acestea nu au fost solicitate de ctre instan.
r

73. Forma scrisa a cererilor adresate instanei. Ca regul, orice


cerere adresat instanelor judectoreti trebuie s fie formulat
n scris, potrivit art. 148 alin. (1) NCPC.
Totui, prin excepie de la regula menionat anterior, regsim
aplicaii ale principiului oralitii n urmtoarele exemple:
-declaraia de abinere se face n scris de ndat ce judectorul
a cunoscut existena cazului de incompatibilitate sau verbal n
edin, fiind consemnat n ncheiere [art. 43 alin. (3) NCPC];
-cererea de recuzare se poate face verbal n edin sau n
scris pentru fiecare judector n parte, artndu-se cazul de
incompatibilitate i probele de care partea nelege s se
foloseasc [art. 47 aEin. (1) NCPCjj
-9 n cazul reprezentrii persoanei fizice printr-un mandatar
neavocat, dreptul de reprezentare mai poate fi dat i prin
declaraie verbal, fcut n instan i consemnat n ncheierea
de edin, cu artarea limitelor i a duratei reprezentrii [art. 85
alin, (2) NCPC];
-10 prile pot conveni n scris sau, n cazul litigiilor
nscute, i prin declaraie verbal n faa instanei ca procesele
privitoare la bunuri i la alte drepturi de care acestea pot s
dispun s fie judecate de alte instane dect acelea care, potrivit
legii, ar fi competente teritorial s le judece, n afar de czui cnd
aceast competen este exclusiv jart. 126 alin. {1) NCPC];
-11 cererea adiional precizatoare se poate formula
verbal, declaraiile prii fiind consemnate n ncheierea de
edin [art, 204 alin. (2) NCPC] etc.

49 NARCISA THEOIARI /MARIUS EFTSMIE


DEUA
TArt.
ITLUL15
PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
74. Excepii de la principiul oralitii. n noul Cod de procedur
civil exist n continuare derogarea de la acest principiu,
existent i n reglementarea anterioar, viznd ipoteza n care
legea prevede altfel [spre exemplu, ca regul, procedura cu privire
la cererile cu valoare redus este scris, potrivit art. 1029 alin. (1)
NCPC, ns, prin excepie, instana poate dispune nfiarea
prilor, dac apreciaz acest fapt ca fiind necesar sau la
solicitarea uneia dintre pri, instana putnd s refuze o astfel de
solicitare n cazul n care consider c, innd cont de
mprejurrile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale, conform
alin. (2) al aceluiai articol 1,
Ca element de noutate, a fost adugat i o alt excepie, i
anume aceea n care prile solicit expres instanei ca judecat s
se fac numai pe baza actelor depuse ta dosar, refuznd ca atare
s pun concluzii verbale. Totodat, n ipoteza n care prile
solicit judecarea cauzei n lips i nici nu se prezint, soluionarea
pricinii va avea foc numai n baza probatoriului administrat rn
cauz.
n procesul civil, oralitatea este dublat de o procedur scris,
astfel nct susinerile prilor, depoziiile martorilor, rspunsurile
la interogatoriu, precum i orice alte chestiuni discutate verbal
sunt consemnate i n scris de ctre grefier, pentru a putea conferi
posibilitatea exercitrii controlului judiciar asupra msurilor
dispuse.
Nesocotirea principiului oralitii atrage nulitatea hotrrii
pronunate, ce poate fi invocat prin exerciiul cilor de atac

49 NARCISA THEOIARI /MARIUS EFTSMIE


DEUA
AH. 16 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Ari. 16. Nemijlocirea. Probele se administreaz de ctre
instana care judec procesul, cu excepia cazurilor n care legea
stabilete altfel.

COMENTARIU
75. Coninutul principiului. Principiul nemijlociriiH garanie a
aflrii adevrului in procesul civil, presupune ca probele sa fie
cercetote de ctre instana core pronun soluia final in cauz,
iar nu de ctre o instan diferit, tocmai pentru ca aceasta s le
perceap n mod direct, formndu-i convingerea n acest mod.
Regula este subliniat n art. 261 alin. (1) NCPC, potrivit cruia
administrarea probelor se face n faa instanei de judecat
sesizate, dac legea nu dispune altfel.
in msura n care instana are posibilitatea s administreze
mijloace de prob primare, nu trebuie s recurg la mijloace de
prob secundare, ce provin din a doua sau din a treia surs.
Spre exemplu, instana trebuie s audieze personal martorii, n
msura n care aceast posibilitate exist, iar nu s-i ntemeieze
soluia exclusiv pe declaraiile extrajudiciare date de anumite
persoane. De asemenea, potrivit art. 292 alin. (2) NCPC, dac
nscrisul este depus n copie, partea care l a depus este obligat s
aib asupra sa originalul i, la cerere, s l prezinte instanei, sub
sanciunea de a nu se ine seama de nscris. Totodat, n
conformitate cu art. 296 alin. (1) NCPC, cnd un nscris, necesar
dezlegrii procesului, se gsete la una dintre pri i nu poate fi
prezentat fiindc aducerea ar fi prea costisitoare sau cnd
nscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase, se va putea
delega un judector n prezena cruia prile vor cerceta
nscrisurile la locul unde se gsesc, textuf fiind aplicabil i n
50 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE
AH. 16 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
privina nscrisurilor care nu pot fi transmise instanei [art. 299
NCPC); de asemenea, instana poate dispune o cercetare la faa
locului, n condiiile art. 345-347 NCPC.
76.Derogri. Noul cod instituie o serie de derogri de la
principiul nemijlocirii, cazuri n care instana care soluioneaz
cauza nu este aceeai cu cea n faa creia au fost administrate
dovezile, dintre care enumerm, cu titlu exemplifica tiv,
urmtoarele situaii:
-12 administrarea probelor prin comisie rogatorie [art. 261
alin, (2]-[5) NCPCj;
-13 administrarea dovezilor prin procedura asigurrii
probelor, dac aceasta are loc pe cale principal, nainte de
judecata fondului cauzei n cadrul crora vor fi folosite (art. 359-
363 NCPC);
-n cazul declarrii necompetenei, dovezile administrate n
faa instanei necompetente rmn ctigate judecii i instana
competent nvestit cu soluionarea cauzei nu va dispune
refacerea lor dect pentru motive temeinice (art. 137 NCPC);
-n situaia n care se constat perimarea unei cereri de
chemare n judecat, cnd se va face o nou astfel de cerere
prile pot folosi dovezile administrate n cursul judecrii cererii
perimate, n msura n care noua instan socotete c nu este
necesar refacerea lor [art. 422 alin. (2) NCPC);
-n ipoteza admiterii cererii de strmutare, hotrrea
pronunat asupra acestui Incident procedural va arta n ce
msur actele ndeplinite de instan nainte de strmutare,
printre care i probele administrate, urmeaz s fie pstrate i, ca
atare, luate n considerare de instana desemnat n urma
strmutrii [art. 145 alin. [2) NCPC];
50 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE
AH. 16 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
-n situaia admiterii abinerii sau a recuzrii, ncheierea prin
care aceste incidente procedurale au fost soluionate va arta n
ce msur actele ndeplinite de judector,

50 DEUA NAFtCtSA TtiEOHARt / MAMUS EFVMIE


TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL17

printre care i eventualele probe administrate, urmeaz a fi


pstrate [art. 51 alin, (6) NCPC];
- administrarea probelor de ctre avocai sau consilieri juridici
(art. 366-388 NCPC),
3, Sanciunea. Nesocotirea principiului nemijlocirii, Tn
msura n care acesta nu este nlturat de o dispoziie expres,
poate conduce, n cile de atac, la schimbarea sau casarea
hotrrii astfel pronunate n condiiile Tn care mijloacele de
prob administrate n mod direct n cadrul acestora infirm
situaia de fapt reinut de instana a crei hotrre este
atacat.

Ari. 17. Publicitatea. edinele de judecat sunt publice, n


afar de cazurile prevzute de lege.

itrsvi
d.eviCOMEOTA^vaho
o con]
77.Consacrarea principiului. Coninut. Acest principiu
fundamental, consacrat i n reglementarea anterioar n art.
121 alin. (1) CPC 1865, constituie o garanie a unui proces
echitabil din prisma exigenei de transparen impuse
procedurii de judecat. Principiul n discuie este preluat n
forma identica existent n art. 127 din Constituia Romniei,
fiind reglementat i n art. 12 teza I din Legea nr 304/2004
privind organizarea judiciar.
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL17

De asemenea, publicitatea edinei de judecat este


menionat ca regul de desfurare a acesteia i n cadrul art. 10
din Declaraia Universal a Drepturilor Omului, precum i n art,
14 pct. 1 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i
politice.
Articolul 6 parag. 1 din Convenia european face o dubl
referire la principiul analizat, statund, pe de-o parte, c orice
persoan are dreptul la judecarea n mod public a cauzei saie,
precum i, pe de alt parte, c hotrrea trebuie s fie
pronunat n mod public. Publicitatea reprezint o exigen a
procesului echitabil ce are ca scop protejarea justiiabilifor
mpotriva unei justiii secrete, care s nu fie supus controlului
public, constituind n acelai timp un mijloc de a prezerva
ncrederea opiniei publice n instanele de judecat111.
Prin acest principiu se nelege faptul c procesul civil se
desfoar, ca regula, n faa instanei, n edin public, n
prezena prilor, dar i a oricrei alte persoane strine de litigiu,
care dorete s asiste la dezbateri'2'.
n vederea respectrii acestui principiu, judecarea proceselor
are loc la sediul instanei, dac prin lege nu se dispune altfel,
potrivit art. 212 NCPC, iar pentru fiecare edin de judecat se
ntocmete o list cu procesele ce se dezbat n acea zi, care se
afieaz pe portalul instanei i la ua slii de edin, cu cel puin
o or nainte de nceperea acesteia, conform art. 215 alin. (1> din
acelai cod
78.Derogri n privina caracterului public al edinei de
judecat. Noul Cod de procedur civil instituie dou derogri
de la principiul publicitii edinei de judecat, astfel nct
acesta nu poate fi considerat ca avnd caracter absolut:
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL17

a) ipoteza desfurrii edinei n camera de consiliu, n


cazurile expres prevzute de lege.

"

C
.

r
s
a
n
,

o
p
.

c
i
t
,
,

2
0
1
0
,

p
.
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL17

S
1
7
.

G
.

B
o
r
o
i
,

o
p
.

c
i
r
,

v
o
i
.

I
,

p
.
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL17

1
1
9
.

DEUA NARCISA THEQHARI S


/ MARWS EFTIMK
A
r
t TITLUL PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I
. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
1
7 Astfel, potrivit noului codr regula in
privina cercetrii procesului, n faa primei
instane, este c aceasta se desfoar n
comero de consiliu, dac legea nu prevede
altfel [art. 213 alin. (1) NCPC]; n acelai
sens, art 240 alin. (1) NCPC stabilete c
cercetarea procesului are loc n faa
judectorului, n camera de consiliu, iar
art. 261 alin. (1) NCPC prevede c
administrarea probelor se face n faa
instanei de judecat sesizate, n camera
de consiliu, dac legea nu dispune altfel.
De asemenea, potrivit art, 244 alin. (3)
NCPC, prile pot conveni ca dezbaterea
fondului s aib loc tot n comero de
consiliu, iar potrivit alin. (4) al aceluiai
articol cererea de judecat n lips
presupune c partea care a formuiat-o a
fost de acord i ca dezbaterea fondului s
aib loc n camera de consiliu, n afar de
cazul n care partea a solicitat expres ca
aceasta s aib loc n edin public.

52

DUA NARCISA THEOHARt / MARtUS EFTIMiE


A se aplica ns, potrivit art. XII alin. (1) i (2)
c din Legea nr. 2/2013 privind unele msuri
e pentru degrevarea
s instanelorjudectoreti, precum i pentru
t pregtirea punerii n aplicare a Codului de
e procedur civil, proceselor pornite
d ncepnd cu dota de 1 ianuarie 2016, n
i procesele pornite ncepnd cu data intrrii
s n vigoare a acestei legi i pn la data de
p 31 decembrie 2015, cercetarea procesului
o i, dup caz, dezbaterea fondului
z desfurndu-se n edin public, dac
i legea nu prevede altfel.
ii n cile de atac, cercetarea procesului,
l dac este necesar, are loc n edin
e public [art. 240 alin. (2) NCPC]. n ceea ce
g privete dezbaterile, acestea au loc tot n
a edin public, dispoziia derogatorie de
l la principiul publicitii prevzut de art.
e 244 alin. (3) NCPC fiind inciden doar
u pentru judecata n prim instan. Prin
r excepie, n czui revizuirii i al contestaiei
m n anulare ndreptate mpotriva unei
e hotrri de prim instan, procedura de
a judecat va fi aceeai cu cea a judecii
z finalizate cu hotrrea atacat, potrivit art.
508 alin. (1} i art. 513 alin. (1) NCPC.
a

52

DUA NARCISA THEOHARt / MARtUS EFTIMiE


P rie de norme speciale, care stabilesc n
e mod expres c soluionarea anumitor
d cereri sau incidente procedurale va avea
e loc n camera de consiliu, acestea
a reprezentnd cazuri n care legea
lt prevede altfel", nefiind astfel incidente
prevederile tranzitorii cuprinse n art. XII
p din Legea nr. 2/2013.
a n acest sens, cu titlu exemplificativ,
r menionm urmtoarele: soluionarea
t abinerii i a recuzrii [art. 51 alin. (1)
e NCPC); soluionarea conflictului de
, competen [art. 135 alin. (4) NCPC];
c soluionarea cererii de strmutare [art.
o 144 alin, (1) NCPC]; soluionarea cererii de
d reexaminarea ncheierii prin care s a
u stabilit amenda judiciar sau despgubirea
l [art. 191 alin. (3) NCPC]; procedura de
p anulare a cererii de chemare n judecat i
r de soluionare a cererii de reexaminare
e mpotriva acestei soluii, n condiiile art.
v 200 alin. (3) i (6) NCPC; ascultarea
e minorilor [art. 226 NCPC}; soluionarea
d cererii de preschimbare a termenului de
e judecat (art. 230 NCPC); procedura
o asigurrii probelor [art. 360 alin. [4}
s NCPC]; prezentarea tranzaciei prilor
e ntr-o zi diferit de cea stabilit pentru

52

DUA NARCISA THEOHARt / MARtUS EFTIMiE


j procedura de soluionare a cererilor de
u ndreptare a erorilor materiale, de
d lmurire i de nlturare a dispoziiilor
e contradictorii [art, 442 alin. (2) i art. 443
c alin. (2) NCPC]; soluionarea cererii de
a suspendare a executrii hotrrii n etapa
t procesual a recursului [art. 484 alin. (3}
NCPC] etc.
[ De asemenea, majoritatea
a procedurilor speciale reglementate de cod
r conin dispoziii derogatorii de la principiul
t publicitii, judecata acestora avnd ioc n
. camera de consiliu. Cu titlu de exemplu,
4 menionm n acest sens procedura
3 divorului prin acordul soilor [art. 929
S alin. (3) NCPC], msurile asigurtorii [art.
a 953 alin, 12), art. 955 alin. (!) teza
li
n
.
(
3
)
N
C
P
C
];

52

DUA NARCISA THEOHARt / MARtUS EFTIMiE


TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 17
a ll-a, art. 960 alin. (2) teza I NCPC); procedura cu privire la cererile
de valoare redus [art. 1029 alin. (1J NCPC]; procedura evacurii
din imobilele folosite sau ocupate fr drept [art, 1041 alin. (2)
NCPC],
Tn ceea ce privete procedura necontencioas, potrivit art. 532
alin. (1} NCPC, cererea se judec n camera de consiliu. Totodat,
inclusiv calea de atac a apelului n aceast procedur se judec n
camera de consiliu [art. 534 alin. (5) NCPC].
Tn faza executrii silite, cererea de ncuviinare a acesteia,
potrivit art, 665 alin. (2) teza I NCPC, precum i o serie de alte
incidente n materia executrii silite se soluioneaz n camera
de consiliu, fcnd excepie ns contestaia la executare, care
se judec conform procedurii prevzute de noul cod pentru
judecata n prim instan [art. 71G alin. (1JNCPCJ;
b) ipoteza edinei deciorate secrete, din oficiu sau la
cerere, n cazurile n care dezbaterea fondului n edin
public ar aduce atingere moralitii, ordinii publice,
intereselor minorilor, vieii private a prilor ori intereselor
justiiei, potrivit art. 213 afin. (2} NCPC.
n acest context, n cadrul art. 6 parag. 1 din Convenia
european este menionat excepia de la principiul
publicitii, potrivit creia accesul n sala de edine poate fi
interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau
a unei pri a acestuia n interesul moralitii, al ordinii publice
ori al securitii naionale ntr-o societate democratic, atunci
cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor
la proces o impun sau n msura considerat absolut necesar
de ctre instan atunci cnd, n mprejurri speciale,
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 17
publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor
justiiei.
n ambele situaii derogatorii existente n noul Cod de
procedur civil de la principiul publicitii, prezentate anterior,
au acces n camera de consiliu ori n sala de edin prile,
reprezentanii lor, cei care i asist pe minori, aprtorii prilor,
martorii, experii, traductorii. Interpreii, precum i alte
persoane crora Instana, pentru motive temeinice, le permite
s asiste la proces, potrivit art. 213 alin. (3} NCPC.
Este de menionat, n acest context, c publicitatea edinei de
judecat este restrns i n ipoteza n care anumite persoane care
asist la dezbateri tulbur edina ori nesocotesc msurile luate
sunt ndeprtate din sal, prin dispoziia preedintelui completului
de judecat, dup ce n prealabil ti s-a atras atenia s respecte
ordinea i buna-cuviin [art. 217 alin. (6) NCPC]. Aceast
dispoziie poate fi aplicabil i n privina minorilor i a
persoanelor care s-ar nfia ntr-o inut necuviincioas [art. 217
alin. (7) NCPC].
3. Pronunarea hotrrii. Chiar i n ipotezele de excepie
prezentate anterior, sub rezerva dispoziiilor art. 396 alin. (2) NCPC
(viznd amnarea pronunrii, cnd preedintele poate stabili ca
pronunarea hotrrii s se fac prin punerea soluiei la dispoziia
prilor prin mijlocirea grefei instanei), hotrrea se va pronuna
n edin public (art, 402 NCPC}.
n acelai sens sunt i prevederile art. 12 teza a ll-a din Legea
nr. 304/2004, potrivit crora pronunarea hotrrilor se face n
edin public, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
Curtea European a decis c scopul urmrit de art, 6 parag. 1
din Convenie, i anume asigurarea controlului puterii judiciare de
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 17
ctre public pentru realizarea dreptului la un proces echitabil,
poate fi realizat, n orice caz, cel puin pentru instana de casaie,
prin depunerea la gref a textului integral al hotrrii, pentru ca
astfel aceasta s fie accesi-

DeuA NARCISA 5
THEQHARI / MARIUS
EFTIMK
TITLUL
Art. 18PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

bill tuturor, i prin citirea n edin public - adeseori limitat la


dispozitiv - a deciziei de admitere sau de respingere a
recursului111.
nclcarea acestui principiu conduce la nulitatea
necondiionat a hotrrii judectoreti astfel pronunate, n
condiiile art. 176 pct. 5 NCPC.

Ari. IA. Limba desfurrii procesului, (1) Procesul civil se


desfoar n limba romn,
79. Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au
dreptul s se exprime n limba matern n faa instanelor de
judecat, in condiiile legii.
80. Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc
limba romn au dreptul de a lua cunotin de toate actele i
lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii,
prin traductor autorizat, dac legea nu prevede altfel
81. Cererile i actele procedurale se ntocmesc numai n
limba romn.

COMENTARIU
Articolul 18 NCPC constituie transpunerea n materie
procesual civil a normelor constituionale nscrise n art 128,
potrivit crora procedura judiciara se desfoar n limba
romn, cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au
dreptul s se exprime n limba matern n faa instanelor de
judecat, n condiiile legii organice; modalitile de exercitare a
acestui drept, inclusiv prin folosirea de interprei sau traductori,
se vor stabili astfel nct s nu mpiedice buna administrare a
justiiei i s nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei
TITLUL
Art. 18PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

interesai; cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu


vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de toate
actele i lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune
concluzii, prin interpret
Ca atare, ntruct n Romnia, limba oficial este limba
romn, potrivit art. 13 din Constituie, fiind prezumat a fi
cunoscut de toi cetenii statului, procesul civil se desfoar n
limba romn, ceea ce semnific faptul c dezbaterile, cererile i
actele de procedur au loc, respectiv se ntocmesc in aceast
limb.
Ca excepii de la regula desfurrii dezbaterilor n limba
romn, pentru facilitarea accesului la justiie, noul cod prevede
situaia cetenilor romni aparinnd minoritilor naionale i
situaia cetenilor strini i a apatrizilor, excepiile viznd exclusiv
dezbaterile, iar nu i cererile i actele de procedur ntocmite n
cadrul procesului, care in mod obligatoriu vor fi redactate n limba
romn, independent dac provin de la un cetean strin ori
apatrid sau cetean romn aparinnd unei minoriti naionale.
n acest context, art. 150 alin. [4] NCPC prevede c, dac
nscrisurile sunt redactate tntr-o limb strin, ele se depun n
copie certificat, nsoite de traducerea legalizat efectuat de un
traductor autorizat; n cazul n care nu exist un traductor
autorizat pentru limba in care sunt redactate nscrisurile n cauz,
se pot folosi traducerile realizate de persoane de ncredere
cunosctoare ale respectivei limbi, n condiiile legii speciale.
111
C.E.D.O., 8 decembrie 1933, Pretiaslaliic. Ilaliel.ln C. Birsan, op. cit., 2010. p.
S20.
Cererile i actele de procedur vor fi redactate n mod
obligatoriu n limba romn, ns n ipoteza comunicrii cererii de
TITLUL
Art. 18PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

chemare n judecat ctre un prt, cetean strin sau apatrid,


care nu cunoate limba romn, aceasta va trebui tradus, n
prealabil, prin demersul reclamantului.

5 DEUA NAFtCtSA
THOHAftl / MARUJS
EFVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 19
Cetenii romani aparinnd minoritilor naionale au dreptul
s se exprime n limba matern n cadrul procedurilor judiciare. De
asemenea, cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu
vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de coninutul
dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin
traductor autorizat, dac legea nu prevede altfel.
n conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, n
cazul n care una sau mai multe pri solicit s se exprime n
limba matern, instana de judecat trebuie s asigure, n mod
gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat.
Asigurarea folosirii traductorului n proces va avea loc fie prin
emiterea de ctre instan a unei adrese ctre instituiite abilitate
pentru a desemna un atare traductor, fie prin ncuviinarea
participrii unui traductor autorizat agreat de ctre pri.
Potrivit alin. [4] al aceluiai articol, n situaia n care toate
prile solicita sau sunt dc acord s se exprime n limba matern,
instana de judecat trebuie s asigure exercitarea acestui drept,
precum i buna administrare a justiiei, cu respectarea principiilor
contradictorialitii, oralitii i publicitii.
Dezbaterile purtate de pri n limba matern se nregistreaz,
consemnndu-se n limba romn. Obieciunile formulate de cei
interesai cu privire la traduceri i consemnarea acestora se
rezolv de instana de judecat pn la ncheierea dezbaterilor din
acel dosar, consemnndu-se n ncheierea de edin [art. 14 alin.
(6) din Legea nr. 304/2004j. Apreciem c aceste obieciuni vor fi
rezolvate prin apelarea la un alt traductor, care s confirme sau
s infirme cele susinute de ctre traductorul precedent.
Interpretul sau traductorul va semna pe toate actele
ntocmite, pentru conformitate, atunci cnd acestea au fost
55 NARCISA THEOIARI /MARIUS EFTSMIE
DEUA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 19
redactate sau consemnarea s a fcut n baza traducerii sale [art.
14 alin. (7) din legej.
Textul care face obiectul prezentului comentariu trebuie
corelat cu art. 225 NCPC, potrivit cruia atunci cnd una dintre
pri sau dintre persoanele care urmeaz s fie ascultate nu
cunoate limba romn, instana va folosi un traductor autorizat.
Dac prile sunt de acord, judectorul sau grefierul poate face
oficiul de traductor. n situaia n care nu poate fi asigurat
prezena unui traductor autorizat, se vor aplica prevederile art.
150 alin. (4) NCPC, Dispoziiile privitoare la experi se aplic n
mod corespunztor i traductorilor i interpreilor.
Nerespectarea acestui principiu, ct i a dreptului
minoritilor, cetenilor strini i apatrizilor de a se exprima n
limba matern i de a beneficia de un traductor autorizat pe
parcursul procesului se sancioneaz cu nulitatea hotrrii
judectoreti.

A ri, 19. Continuitatea. Judectorul investit cu soluionarea


cauzei nu poate fi nlocuit pe durata procesului dect pentru
motive temeinice, in condiiile legii.

Regula continuitii instanei este ridicat la nivel de principiu


fundamental al procesului civil, fiind totodat dezvoltat n art.
214 NCPC. Astfel, potrivit acestui articol, membrii completului care
judec procesui trebuie s rmn aceiai n tot cursul judecii; n
cazurile n care, pentru motive temeinice, un judector este
mpiedicat s participe la soluionarea cauzei, acesta va fi nlocuit

55 NARCISA THEOIARI /MARIUS EFTSMIE


DEUA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 19
n condiiile legii; dac nlocuirea judectorului a avut loc dup ce
s-a dat cuvntul n fond prilor, cauza se repune pe rol.

55 NARCISA THEOIARI /MARIUS EFTSMIE


DEUA
Art. 20PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

Prin continuitatea instanei este desemnat continuitatea


completului de judecat, ceea ce semnific faptul c judectorii
care l compun trebuie sa rmn aceiai n tot cursul judecii
unui proces, fr s fie schimbai n desfurarea acestuia.
Raiunea instituirii acestui principiu o constituie necesitatea ca
judectorul s-i formeze convingerea din perceperea personal a
ntregii desfurri a procesului pentru a avea o viziune ct mai
aprofundat asupra cauzei, cu eliminarea riscului ca anumite
aspecte neconsemnate n ncheiere, dar relevante pentru
soluionarea cauzei, s fi fost produse numai n faa unui
judector, care ulterior s fie nlocuit din complet.
Continuitatea contribuie la corecta soluionare a litigiilor civile
prin faptul c judectorii pot reine cu uurin i n ntreaga lor
complexitate toate aspectele relevante ale cauzei1'1.
Pot constitui motive temeinice de nlocuire a unui judector
de la soluionarea unei cauze, spre exemplu, transferul sau
promovarea sa, intrarea acestuia n concediu de cretere al
copilului etc.
Asigurarea continuitii completului de judecat este urmrit
i n caz de disjungere, cnd dosarul nou-format se va repartiza
aceluiai complet, potrivit art. 99 alin. (4} din Regulamentul de
ordine interioar al instanelor judectoreti.
Dac, din motive temeinice, un judector n faa cruia s-au
desfurat dezbaterile a fost nlocuit dup reinerea cauzei n
pronunare, este obligatoriu ca pricina s pe repusa pe roi n
vederea relurii dezbaterilor n faa acestuia. Ca atare, la
deliberare i la pronunarea acesteia vor lua parte numai
judectorii n faa crora au avut loc dezbaterile, potrivit art. 395
alin. (2) teza I NCPC.
Art. 20PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

n ipoteza n care judectorul care a pronunat hotrrea


judectoreasc nu este acelai cu cel n faa cruia s-a desfurat
etapa cercetrii procesului, nulitatea hotrrii judectoreti
pentru nclcarea principiului continuitii completului de
judecat este una necondiionat de existena unei vtmri.
nclcarea acestui principiu este prevzut i ca motiv de
recurs, potrivit art. 483 alin. (1) pct. 2 NCPC, casarea hotrrii
putndu-se cere dac hotrrea a fost pronunat de alt judector
dect cel care a luat parte la dezbaterea n fond a procesului.

Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale.


Judectorul are ndatorirea s asigure respectarea i s respecte el
nsui principiile fundamentale ale procesului civil, sub sanciunile
prevzute de lege.

COMENTARIU
Respectarea principiilor fundamenta le ale procesului civil
constituie o ndotorire att pentru pri, ct i pentru instana de
judecat, obligaie ce exist de altfel i pentru toate celelalte
dispoziii legale cuprinse n cod.
111
/. Le, Noul Cod de procedura civil, voi. 1,2011, p. 30.

56 DUA NARCISA THEOHARt / MARtUS


EFTIMiE

Sanciunile care pot interveni n cazul nerespectrii de ctre


judector a principiilor fundamentale ale procesului civii pot fi de
natur disciplinar, pe de-o parte, iar, pe de alt parte, hotrrea
Art. 20PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL

pronunat de acesta n condiiile expuse poate fi lovit de


nulitate.
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE
FUNDAMENTALE
Art- 21
Ari. 31. ncercarea de mpcare a prilor, (1)
Judectorul va recomanda prilor soluionarea amiabil
a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

iii & i .tr6yi_CLG vi


(2) n tot cursul procesului, judectorul va ncerca
mpcarea prilor, dndu-le ndrumrile necesare,

.^f^ftftjjt^pf y &o
potrivit legii.

82. Modaliti de realizare a mpcrii prilor.


ncercarea de mpcare a prilor este prevzut printre
regulile fundamenta le ale procesului civil, n
considerarea importanei deosebite pe care o deine
pentru pri i instan soluionarea amiabil a litigiului.
Astfel, prile obin o soluie reciproc convenabil,
eficient i durabil, fcnd concomitent economie de
timp i cheltuieli, spre deosebire de tranarea litigiului
pe cale judiciar, cnd rezolvarea conflictului se poate
ntinde pe perioad ndelungat, fiind necesare
cheltuieli suplimentare i existnd riscul n finai ca
ambele pri s fie nemulumite de soluia pronunat
de instan.
Este de observat faptul c art. 21 NCPC conine dou
teze distincte, i anume:
a ) judectorul va recomanda prilor soluionarea
litigiului prin mediere, cnd consider necesar, innd
seama de circumstanele cauzei. n aceast situaie,
188 DEUA NARCISA THEOHARt /MARIUS EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE
FUNDAMENTALE
Art- 21
prile sunt obligate s se prezinte la mediator n
vederea informrii cu privire la avantajele medierii,
soluionarea conflictului dintre ele nefiind ns
obligatoriu a fi realizat n cadrul acestei proceduri. Prin
raportare la art. 227 alin. (2) NCPC, apreciem c
recomandarea instanei n sensul soluionrii litigiului
prin mediere poate fi fcut n orice faz a judecii,
chiar dac acest aspect este menionat numai n alin. (2)
al art. 21 NCPC privitor la ncercarea de mpcare a
prilor stabilit tn sarcina judectorului;
b} judectorul ore obligaia de a ncerca mpcarea
porilor, dndu-le sfaturile necesare, cu meninerea ns
a imparialitii sale.
Obligaia judectorului de a ncerca mpcarea
prilor este dezvoltat n prevederile art. 227 NCPC,
care reia dispoziiile art. 131 CPC 1865 1'1, cu singura
adugire viznd obligativitatea prezentrii prilor la
mediator, n vederea informrii lor cu privire la
avantajele medierii, n ipoteza n care judectorul
recomand aceasta.
83. Informarea prilor cu privire la avantajele
medierii. n ceea ce privete procedura de informare cu
privire la avantajele medierii, att noul Cod de
procedur civif, ct i Legea nr. 192/200G privind
medierea i organizarea profesiei de mediator prevd
dispoziii n acest sens, fiind necesar corelarea lor.
Astfel, potrivit art. 227 alin. {2] teza a ll-a NCPC,
cnd consider necesar, innd seama de circumstanele
189 DEUA NARCISA THEOHARt /MARIUS EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE
FUNDAMENTALE
Art- 21
cauzei, judectorul va recomanda prilor s recurg la
mediere, n vederea soluionrii litigiului pe cale
amiabil, n orice faz a judecii, n conformitate cu
alin. (3) al aceluiai articol, n cazul n care judectorul
recomand medierea, prile

"' Potrivii art. 131 alin. (1) CPC 1865, n tot cursul procesului,
judectorul va ncerca mpcarea prilor, dndu-le ndrumrile
necesare, potrivit legii. n acest scop, el va solicita nfiarea
personal a prilor, chiar dac acestea sunt reprezentate. Dispoziiile
art. 132' alin. { 2 } (viznd citarea prilor n.n.} sunt aplicabile- [ 2 ]
n litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere,
judectorul poate invita prile s participe la o edin de informare
cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cnd consider
necesar, innd seama de circumstanele cauzei, judectorul va
recomanda prilor s recurg la mediere, n vederea soluionrii
litigiului pe cale amiabil, in orice laz a Judecii. Medierea nu este
obligatorie pentru pri. (3j Dac, n condiiile alin. (1) Si U). prile
se mpac, judectorul va constata invoiala lor n cuprinsul hotrrii
pe care o va da. Dispoziiile ari. 271-273 (viznd hotrrea care
consfinete invoiala prilor - n.n.) sunt aplicabile".

190 DEUA NARCISA THEOHARt /MARIUS EFTiMIE


TArt.
ITLUL21
PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
se vor prezenta ta mediator, n vederea informrii lor cu privire la
avantajele medierii. Refuzul prii de a se prezenta la edina de
informare cu privire la avantajele medierii, n situaiile n care a
acceptat, potrivit legii, se sancioneaz cu amend judiciar de la
100 la 1.000 lei, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) NCPC.
Din aceste dispoziii legale rezult c numai n ipoteza n care
apreciaz necesar, judectorul va recomanda prilor s recurg la
mediere, caz n care acestea sunt obligate s se prezinte la
mediator pentru a participa ia edina de informare cu privire la
avantajele medierii. n timp ce recomandarea adresat prilor de
a recurge la mediere este o facultate pentru judector, iar nu o
obligaie, pentru pri aceasta implic obligaia prezentrii la
mediator. Se impune sublinierea faptului c recomandarea
judectorului nate n sarcina prilor exclusiv obligaia acestora
de a se prezenta la mediator pentru a participa la edina de
informare cu privire la avantajele medierii, iar nu i pe aceea de a
soluiona litigiul prin mediere.
Potrivit art. 2 alin. {!] din Legea nr. 192/2006, dac tegeo nu
prevede altfel, prile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt
obligate s participe la edina de informare privind avantajele
medierii, inclusiv, doc este cazul, dup declanarea unui proces n
faa instanelor competente, n vederea soluionrii pe aceast
cale a conflictelor n materie civil, de familie, n materie penal,
precum i n alte materii, n condiiile prevzute de lege.
n conformitate cu art. 6 din legea special, organele judiciare
i arbitrale, precum i alte autoriti cu atribuii jurisdicionale
informeaz prile asupra posibilitii i a avantajelor folosirii
procedurii medierii i te ndrum s recurg la aceast cale pentru
soluionarea conflictelor dintre ele.
TArt.
ITLUL21
PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Apreciem c dispoziiile legii speciale trebuie interpretate n
contentul reglementrii noului Cod de procedur civil, i anume
n sensul c instana are posibilitatea, iar nu obligaia de a
recomanda prilor participarea la edina de mediere,
n ceea ce privete obligativitatea prilor de a participa la
edina de informare privind avantajele medierii, noul cod impune
o atare obligaie doar pentru ipoteza n care judectorul
recomand medierea [art. 227 alin. (3) NCPC].
Legea nr. 192/2006 prevede n cadrul art. 2 alin, {!) obligaia
prilor, persoane fizice sau persoane juridice, de a participa la
edina de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dac
este cazul, dup declanarea unui proces n faa instanelor
competente.
Potrivit art. 60' alin. (1) din lege, n litigiile civile ce pot face,
potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de
soluionare a conflictelor, prile si/sau partea interesat, dup
caz, sunt inute s fac dovada c au participat la edina de
informare cu privire Io avantajele medierii in materiile enumerate
la lit. a)-f) din cadrul acestui alineat.
Prin urmare, fa de textele expuse n precedent, rezult c
prile sunt obligate s participe la edina de informare privind
avantajele medierii n materiile enumerate la art. 60' alin. (1) din
Legea nr. 192/2006, indiferent dac acest lucru a fost sau nu reco-
mandat de ctre instana de judecat, ele fiind totodat obligate
s fac o astfel de dovad printr-un certificat de informare eliberat
de mediatorul care a realizat informarea fart. 2 alin. (I1) din Legea
nr. 192/2006]. Apreciem c dispoziiile legii speciale se aplic cu
prioritate, nefiind n contradicie cu prevederile noului Cod de
procedur civil.
TArt.
ITLUL21
PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prevederile art. 2 alin. [ I 2 } din Legea nr. 192/2006, potrivit
crora instana va respinge cererea de chemare n judecat ca
inadmisibil n caz de nendeplinire de ctre

DlUA
NAFtCtSA
THEOHA
RI /
MARlUS
EFVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 21
reclamant a obligaiei de a participa la edina de informare
privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare n
judecat, sau dup declanarea procesului pn la termenul dat
de instan in acest scop, pentru litigiile n materiile prevzute de
art, 60' alin, (1) lit. a]-f), urmeaz a intra n vigoare la data de 1
august 2013, motiv pentru care n msura n care prile nu fac
dovada participrii la edina de informare n litigiile menionate
pn la data de 1 august 2013, instana nu poate aplica o atare
sanciune,
n acest context, apreciem c msurile ce pot fi dispuse n
cauz pentru ipoteza descris anterior, pn la data de 1 august
2013, sunt aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art, 187 alin.
(1) pct. 1 lit. f) NCPC, sau eventual dispunerea sanciunii
suspendrii judecii cauzei, tn condiiile art. 242 alin. {1) NCPC.
3. Medierea. n ceea ce privete medierea, potrivit art, 1 alin.
(1) i [ 2 ) din Legea nr, 192/200G, aceasta reprezint o modalitate
de soluionare a conflictelor pe cale amiabil, cu ajutorul unei
tere persoane specializate n calitate de mediator, in condiii de
neutralitate, imparialitate, confidenialitate i avnd liberul
consimmnt al prilor, fiind apt s faciliteze negocierile dintre
ele i s le sprijine n vederea soluionrii conflictului, prin
obinerea unei soluii reciproc convenabile, eficiente i durabile.
Este de menionat c, potrivit art, 2 alin, (4) din lege, nu pot
face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele
privitoare la statutul persoanei, precum i orice alte drepturi de
care prile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenie sau prin
orice alt mod admis de lege, n rest aceasta fiind, ca regul,
admisibil n orice materie [art. 2 alin, (1) din lege].

DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


194
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 21
Prile au dreptul s i aleag n mod liber mediatorul sau
mediatorii [art. 5 alin. (2) din lege], acesta/acetia nefiind
impus/impui de ctre instan, putnd fi orice persoan care
exercit o atare profesie n condiiile legii, n acest context este de
precizat c mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna
dintre pri ntr-o procedur judiciar avnd ca obiect conflictul
supus medierii (art. B6 din lege), n considerarea tocmai a
obligaiei sale de imparialitate. De asemenea, mediatorul nu
poate fi audiat ca martor n legtur cu faptele sau cu actele de
care a luat cunotin n cadrul procedurii de mediere [art. 37 alin,
(1} teza 1 din lege]. Calitatea de martor are ntietate fa de
aceea de mediator, cu privire la faptele i mprejurrile pe care le-
a cunoscut nainte de a fi devenit mediator n acel caz [art, 37 alin.
(2) din lege], n toate cazurile, dup ce a fost audiat ca martor,
mediatorul nu mai poate desfura activitatea de mediere n cauza
respectiv [art. 37 alin. (3} din lege].
Instana de judecat are obligaia de a informa prile asupra
posibilitii i a avantajelor folosirii procedurii medierii,
ndrumndu-le s recurg la aceast caie pentru soluionarea
conflictelor dintre ele jart. 6 din lege).
De asemenea, se Impune precizarea c termenul de
prescripie a dreptului la aciune se suspend ncepnd cu data
semnrii contractului de mediere, pn la nchiderea procedurii
de mediere n oricare dintre modurile prevzute de lege (art, 49
din lege).
Susinerile fcute pe parcursul medierii de ctre prile aflate
n conflict au caracter confidenial fa de teri i nu pot fi folosite
ca probe n cadrul procedurii judiciare, cu excepia cazului n care

DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


195
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 21
prile convin altfel ori legea prevede contrariul (art, 53 teza I din
lege).
n ipoteza n care conflictul a fost dedus judecii, soluionarea
acestuia prin mediere poate avea toc din iniiativa prilor ori la
recomandarea instanei, acceptat de pri, cu privire la drepturi
asupra crora acestea pot dispune potrivit legii. Medierea poate
avea ca obiect soluionarea n tot sau in parte a litigiului [art. 61
alin, {1) din lege].

DEUA NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


196
TArt. PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL22
La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat,
in toate cazurile, s informeze n scris instana de judecat dac
prile au ajuns sau nu la o nelegere n urma procesului de
mediere [art. 61 alin. (2) din lege].
Potrivit art. 62 alin. (1) din lege, pentru desfurarea
procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de ctre
instanele judectoreti va fi suspendat la cererea prilor, n
condiiile prevzute de art. 242 alin. (1) pct 1 CPC 1865 [n prezent
art 411 alin. fl) pct. 1 NCPC].
Cursul termenului de perimare este suspendat pe durata
desfurrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la
data semnrii contractului de mediere [art. 62 alin. (2) din lege].
fn cazul n care conflictul a fost soluionat pe calea medierii,
instana va pronuna, la cererea prilor, o hotrre de expedient
[art. 63 alin. fl) din lege}.
Legea prevede o serie de faciliti pentru prile care recurg la
procedura medierii, n vederea ncurajrii acestui demers. Astfel,
cererea de repunere pe roi a cauzei dup suspendarea acesteia
pentru mediere este scutit de tax judiciar de timbru [art. 62
alin. (3) din lege). Totodat, potrivit art. 63 alin. (2) din lege, odat
cu pronunarea hotrrii de expedient, instana va dispune, la
cererea prii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru,
pltit pentru nvestirea acesteia. De asemenea, hotrrea de
expedient pronunat conform legii n cauz constituie titlu
executoriu [art. 63 alin. (3) din lege]. n acelai context, este de
menionat faptul c pentru activitatea de informare i consiliere a
prilor cu privire la procedura medierii i avantajele acesteia,
ndeplinit potrivit legii anterior ncheierii contractului de
mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu [art. 26 alin. (3}

DEUA NARCISA THEOHARI / MARMS EFVMIE


TArt. PRELIMINAU, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL22
din lege], participarea prilor la o atare edin fiind obligatorie
dac judectorul o impune,

Art. 22. Rolul judectorului n aflarea adevrului. (1)


Judectorul soluioneaz litigiul conform regulilor de drept care i
sunt aplicabile.
84. Judectorul are ndatorirea s struie, prin toate mijloacele
legale, pentru a preveni orice greeal privind aflarea adevrului
n cauz, pe baza stabilirii faptelor i prin aplicarea corect a legii,
n scopul pronunrii unei hotrri temeinice i legale. In acest
scop, cu privire la situaia de fapt i motivarea n drept pe care
prile le invoca, judectorul este in drept s le cear s prezinte
explicaii, oral sau n scris, s pun n dezbaterea acestora orice
mprejurri de fapt sau de drept, chiar dac nu sunt menionate in
cerere sau n ntmpinare, s dispun administrarea probelor pe
care le consider necesare, precum i alte msuri prevzute de
lege, chiar dac prile se mpotrivesc,
85. Judectorul poate dispune introducerea n cauz a altor
persoane, n condiiile legii. Persoanele astfel introduse n cauz
vor avea posibilitatea, dup caz, de a renuna la judecat sau la
dreptul pretins, de a achiesa la preteniile reclamantului ori de a
pune capt procesului printr-o tranzacie.
86. judectorul d sau restabilete calificarea juridic a actelor
i faptelor deduse judecii, chiar dac prile le-au dat o alt
denumire. In acest caz judectorul este obligat s pun n discuia
prilor calificarea juridic exact.
87. Cu toate acestea, judectorul nu poate schimba denumirea
sau temeiul juridic n cazul n care prile, n virtutea unui acord
expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au
stabilit calificarea juridic i motivele de drept
DEUA NARCISA THEOHARI / MARMS EFVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 22
asupra crora au neles s limiteze dezbaterile, dac astfel nu se
ncalc drepturile sau interesele legitime ale altora.
88. Judectorul trebuie s se pronune asupra a tot ceea ce s-a
cerut, fr ins a depi limitele nvestirii, n afar de cazurile n
care legea ar dispune altfel.
89. Ori de cte ori legea i rezerv judectorului puterea de
apreciere sau i cere s in seama de toate circumstanele cauzei,
judectorul va ine seama, ntre altele, de principiile generale ale
dreptului, de cerinele echitii i de buna-credint.

COMENTARIU
90. Rolul judectorului n aflarea adevrului. Articolul 22 NCPC
consacr principiul aflrii adevrului in procesul civil, deziderat al
oricrei proceduri judiciare ntr-un stat de drept.
n scopul realizrii acestui principiu, pe lng obligaiile
stabilite n sarcina prilor i a terilor n desfurarea procesului n
cuprinsul art. 10 i art. 11 NCPC, articolul n discuie instituie o
serie de ndrumri pentru judector, care sunt dezvoltate ulterior
n prevederile noului cod.
In demersul su viznd aflarea adevrului, n primul rnd,
judectorul va soluiona litigiul aplicnd dispoziiile legale
incidente n cauz, respectnd astfel principiul iegoli-taii.
Alineatul [21 al art. 22 constituie o preluare parial uor
modificat a art. 129 alin. {5} CPC 2865, potrivit cruia judectorii
aveau ndatorirea s struie, prin toate mijloacele legale, pentru a
preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza
stabilirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul
pronunrii unei hotrri temeinice i legale; dac probele
propuse nu erau ndestultoare pentru lmurirea n ntregime a
DEUA NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art. 22
procesului, instana dispunea ca prile s completeze probele; de
asemenea, judectorul putea, din oficiu, s pun n discuia
prilor necesitatea administrrii altor probe, pe care le putea
ordona chiar dac prile se mpotriveau.
Totodat, acest alineat nglobeaz i alin. (4) a! art, 129 CPC
lS65,n conformitate cu care, cu privire la situaia de fapt i
motivarea n drept pe care prile le invocau n susinerea
preteniilor i aprrilor lor, judectorul era n drept s le cear
acestora s prezinte explicaii, oral sau n scris, precum i s pun
n dezbaterea lor orice mprejurri de fapt ori de drept, chiar dac
nu erau menionate n cerere sau n ntmpinare.
91. Dreptul judectorului de a cere prilor explicaii cu privire
la situaia de fapt i motivarea n drept. n ipoteza n care nu este
pe deplin lmurit de circumstanele faptice ale cazului dedus
judecii sau n privina motivrii n drept invocate n susinerea
preteniilor ori a aprrilor prilor, judectorul are dreptul de a le
cere explicaii, n scris sau oral, n acest ultim caz lmuririle
prilor urmnd a fi consemnate de grefier n ncheiere, la dictarea
preedintelui.
Acest drept al judectorului se exercit n legtur cu
aspectele menionate de pri n actele de procedur efectuate n
cauz. Spre exemplu, judectorul poate ntreba apelantul care
critic pentru netemeinicie hotrrea primei instane, prin care a
fost obtigat la plata cheltuielilor de ntreinere restante, dac
debitul a crui plat o nvedereaz n calea de atac a fost achitat
anterior sau ulterior pronunrii hotrrii primei instane, n
msura n care acest aspect nu rezult cu claritate din dosar.

DEUA NUCII THEOHARt /MAMU5 EFTiMIE


Art. 22 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
92. Dreptul judectorului de a pune n dezbaterea prilor
orice mprejurri de fapt sau de drept, chiar dac nu sunt
menionate n cerere sau n ntmpinare- Acest drept al
judectorului se exercit n legtur cu aspectele nemenionate de
pri in actele de procedur efectuate n cauz, dar care sunt
relevante pentru soluionarea cauzei. Spre exemplu, judectorul
poate ntreba reclamantul care solicit restituirea unei sume de
bani achitate in temeiul unui act juridic dac a solicitat anterior, pe
calea unui litigiu distinct desfiinarea acestui act juridic, temei al
plii efectuate.
De asemenea, noul cod recunoate dreptul judectorului de a
invoca din oficiu nclcarea normelor juridice de ordine public.
Astfel, n conformitate cu art. 178 alin. (1) NCPC, nulitatea
absoluta a actelor de procedur poate hL invocat din oficiu de
judector, n orice stare a judecii, dac legea nu prevede altfel.
n acelai context, potrivit art. 247 alin. (1) NCPC, excepiile
absolute pot fi invocate de instan n orice stare a procesului,
dac prin lege nu se prevede altfel Io ipotez de excepie este,
spre exemplu, cea viznd necompetena material care, dei
reglementat de norme juridice de ordine public, poate fi
invocat de pri sau de judector la primul termen de judecat la
care prile sunt legal citate Jart 130 alin, {2] NCPC].
Motivele de ordine public pot fi invocate i din oficiu de ctre
instana de apel, potrivit art. 479 alin. (1) NCPC. De asemenea, n
conformitate cu art. 489 alin, (3) NCPC, dac legea nu dispune
altfel, motivele de casare care sunt de ordine public pot fi ridicate
din oficiu de instana de recurs, chiar dup mplinirea termenului
de motivare a recursului, fie n procedura de filtrare, fie in edin
public. Dat fiind modalitatea de redactare a articolelor
Art. 22 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
menionate, apreciem c invocarea motivelor de ordine public
din oficiu de ctre instan, att n apel, ct i in recurs, constituie
o facultate, iar nu o obligaie a acesteia.
n toate situaiile, orice excepie procesual sau motiv invocat
din oficiu de ctre instan trebuie pus n discuia contradictorie
a prilor, n prealabil soluionrii sale,
93. Dreptul judectorului de a dispune administrarea probelor
pe care le consider necesare, precum i alte msuri prevzute
de lege, chiar dac prile se mpotrivesc.
a) n privina probelor, este de menionat faptul c instana Bre
dreptul, iar nu si obligaia de a le administra din oficiu, aspect ce
rezult din art. 254 alin. (6) NCPC.
Potrivit art. 254 alin. (5) NCPC, dac probele propuse nu sunt
ndestultoare pentru lmurirea n ntregime a procesului,
instana va dispune ca prile s le completeze; de asemenea,
judectorul poate, din oficiu, s pun n discuia prilor
necesitatea administrrii altor probe, pe care le poate ordona
chiar dac prile se mpotrivesc. Totodat, n conformitate cu art,
257 alin, (2) NCPC, instana poate dispune administrarea din oficiu
a probei la care s a renunat,
n acelai context. Instana de apel va putea dispune refacerea
sau completarea probelor administrate la prima instan, n cazul
n care consider c sunt necesare pentru soluionarea cauzei [art,
479 alin. [ 2 ] NCPC].
Este de menionat c ordonarea probelor de ctre instan din
oficiu trebuie s se fac cu respectarea urmtoarelor reguli: proba
s fie admisibil potrivit legii [spre exemplu, instana nu ar putea
dispune administrarea din oficiu a probei testimoniale n dove-
direa unui act juridic pentru validitatea cruia legea cere forma
Art. 22 TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE
REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
scris - art, 309 alin. (3) NCPC]; proba s fie concludent; proba s
fie pus obligatoriu n discuia contradictorie a prilor.

DEUA
NAFtCtSA
THEOHA
M /
MARIUS
EfTJMIE
TArt. 22PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL
Instana poate dispune administrarea probei in orice moment
al judecii, nefiind inut, precum prile, de respectarea unui
anumit termen.
b) n privina masurilor prevzute de lege, instana le poate
dispune, din oficiu, dup punerea acestora n discuia prilor, cu
respectarea principiului contradictorialitii i al dreptului ia
aprare.
Spre exemplu, instana poate dispune conexarea a dou
dosare sau, dimpotriv, disjungerea unei cereri, chiar dac toate
prile se mpotrivesc unei atare msuri, dac apreciaz c aceasta
se impune pentru buna administrare a justiiei.
De asemenea, in cadrul msurilor prevzute de lege se pot
ncadra cele viznd regularizarea cererii de chemare in judecat
anterior fixrii primului termen de judecat sau cele referitoare la
complinirea lipsurilor cererii de apel ori de recurs.
Astfel, potrivit art. 200 alin, (2) NCPC, cnd cererea de
chemare n judecat nu ndeplinete cerinele prevzute de art,
194-197 NCPC, reclamantului i se vor comunica n scris lipsurile, cu
meniunea c, n termen de cel mult 10 zile de la primirea
comunicrii, trebuie s fac completrile sau modificrile dispuse,
sub sanciunea anulrii cererii.
De asemenea, conform art. 471 alin. (3) NCPC, n cazul in care
cererea de apel nu ndeplinete condiiile prevzute de lege,
preedintele instanei sau persoana desemnat de acesta care
primete cererea de apel va stabili lipsurile i i va cere apelantului
s completeze sau s modifice cererea de indat, dac este
prezent i este posibil, ori n scris, dac apelul a fost trimis prin
pot, fax, pot electronic sau curier. Aceste dispoziii sunt
aplicabile i in ipoteza cererii de recurs, art, 490 alin, {2) NCPC
fcnd trimitere la art. 471,
DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFKUS EFTlMIE 2 0 4
TArt. 22PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL
94. Posibilitatea judectorului de a dispune introducerea n
cauz a altor persoane, n condiiile legii. Reprezentnd o
derogare de la principiul disponibilitii prilor n procesul civil,
ntruct poate fi exercitat chiar n ipoteza mpotrivirii prilor, un
atare drept al judectorului este stabilit numai n cazurile expres
prevzute de lege, precum i n procedura necontencioas, potrivit
art, 73 aiin. (1) NCPC.
Persoanele astfel introduse beneficiaz ns de dreptul de
dispoziie, avnd posibilitatea, dup caz, s renune la judecat
sau la dreptul pretins, s achieseze la preteniile reclamantului ori
s tranzacioneze.
95. Dreptul i obligaia judectorului de a da sau restabili
calificarea juridic a actelor i faptelor deduse judecii, chiar
dac prile le-au dat o alt denumire. n acest context, art. 152
NCPC prescrie faptul c cererea de chemare n judecat sau
pentru exercitarea unei ci de atac este valabil fcut chiar dac
poart o denumire greit. Spre exemplu, instana, dup punerea
acestei chestiuni n discuia prilor, va proceda la calificarea unei
cereri de intervenie accesorie n cerere de intervenie principal
sau a unei cereri reconvenionale n cerere de chemare n garanie
ori a unui recurs n apel {n acest din urm caz n msura n care
calea de atac a fost corect menionat n dispozitivul hotrrii
atacate).
De asemenea, invocarea greit a unui text de lege de ctre o
parte nu impieteaz asupra dreptului judectorului de a stabili i
aplica textul corect situaiei de fapt fundamentate juridic de ctre
parte.
Prin urmare, ca regul, denumirea unor acte sau fapte deduse
judecii i textul legal nu sunt chestiuni de natur s in
judectorul la pronunarea soluiei.
DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFKUS EFTlMIE 2 0 5
TArt. 22PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL
ntotdeauna ns, dac va proceda conform celor de mai sus,
judectorul este obligat s pun n discuia prilor calificarea
juridic exact.

DEUA NARCISA THEQHAftt/MAFKUS EFTlMIE 2 0 6


22 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL
Art.
Prin excepie, judectorul nu poate schimba denumirea sau
temeiul juridic n cazul n care prile, n virtutea unui acord
expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au
stabilit calificarea juridic i motivele de drept asupra crora au
neles s limiteze dezbaterile, dac astfel nu se ncalc drepturile
sau interesele legitime ale altora.
n afar de excepiile expres prevzute de lege, n temeiul
rolului judectorului n aflarea adevrului nu se poate deroga de la
principiul disponibilitii prilor n procesul civil.
96. Obligaia judectorului de a se pronuna asupra a tot ceea
ce s-a cerut, fr a depi ns limitele nvestirii. Aceast regul
este dezvoltat n art S97 alin. (1) NCPC, care stipuleaz c
instana este obligat s se pronune asupra tuturor cererilor
deduse judecii, ea neputnd acorda mai mult sou altceva dect
s a cerut, dac legea nu prevede altfel.
Cu toate acestea, prin excepie legea prevede anumite situaii
in care instana este obligata s se pronune asupra unor aspecte,
dei acestea nu au fost solicitate de ctre pri. Spre exemplu,
potrivit art. 918 alin. (2} NCPC, n procesul de divor, cnd soii au
copii minori, nscui naintea sau n timpul cstoriei ori adoptai,
instana se va pronuna asupra exercitrii autoritii printeti,
precum i asupra contribuiei prinilor la cheltuielile de cretere
i educare a copiilor, chiar dac acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea de divor. n conformitate cu alin. (3) al aceluiai articol,
instana seva pronuna din oficiu i asupra numelui pe care l vor
purta soii dup divor, potrivit prevederilor noului Cod civil.
De asemenea, libertatea prilor de a pune capt procesului,
n msura n care este legal, nu poate fi, ca regul, cenzurat de
ctre instan. Prin derogare, potrivit art. 81 alin. (2) NCPC, actele
procedurale de dispoziie, fcute n orice proces de reprezentanii
22 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL
Art.
minorilor, ai persoanelor puse sub interdicie i ai dispruilor, nu
vor mpiedica judecarea cauzei, dac instana apreciaz c ele nu
sunt n interesul acestor persoane.
Totodat, ca regul, judectorul este inut de cadrul procesual
trasat de ctre pri, sub aspectul obiectului, cauzei i al prilor,
trebuind s se pronune asupra a tot ceea ce s a cerut {omnia
petita], fr a depi limitele nvestirii [numai asupra a ceea ce s a
cerut). De pild, instana nu poate depi limita despgubirilor
solicitate de ctre reclamant printr-o aciune n rspundere civil
delictual, n lipsa majorrii de ctre acesta a cuantumului
preteniilor, chiar i n ipoteza n care din ansamblul materialului
probator administrat n cauz ar reiei un prejudiciu efectiv suferit
mai mare.
De asemenea, instana nu poate acorda din oficiu cheltuieli de
judecat sau stabili un termen de graie n favoarea debitorului, n
lipsa formulrii de ctre pri a unor astfel de cereri.
n acelai context, instana nu poate schimba fundamentul
juridic al cererii, acordnd, spre exemplu, despgubiri n temeiul
rspunderii civile delictuale, dac reclamantul i-a ntemeiat
cererea de restituire a unei sume de bani pe rspunderea civil
contractual sau pe plata nedatorat.
0 derogare important de la aceast regul o constituie
posibilitatea judectorului de a introduce forat, din oficiu, alte
persoane in proces, n condiiile legale prevzute de art. 78-79
NCPC.
97.Posibilitatea de apreciere a judectorului cu privire la
aplicarea dispoziiilor legale. n toate cazurile n care legea
confer judectorului posibilitatea de apreciere sau
22 PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
TITLUL
Art.
D EFTIMIE
TArt.
ITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
23

i cere s in seama de toate circumstanele cauzei, judectorul


va ine cont, intre altele, de principiile generale ale dreptului, de
cerinele echitii i de buna-credin.
Spre exemplu, instana are posibilitatea s refuze amnarea
judecrii cauzei pentru lips de aprare, chiar i n ipoteza n care
motivele sunt temeinice i nu sunt imputabile prii, n condiiile
art. 222 alin. (1) NCPC; dac ns dosarul este complex, cererea de
amnare este formulat cu bun-credin, iar partea advers este
reprezentat de avocat, echitabil ar fi ca o atare cerere de
amnare pentru lips de aprare s fie ncuviinat.
De asemenea, legea recunoate posibilitatea judectorului de
a apiica sau nu sanciunea prevzut de lege, n anumite cazuri;
spre exemplu, dac numai cererea principal este n stare de a fi
judecat, instana poate dispune judecarea separat a cererii
reconvenionale [art. 210 alin. (2) NCPC]; instana poate suspenda
judecata n cazurile menionate la art. 413 alin. {1) NCPC
(suspendarea facultativ) sau poate dispune suspendarea
executrii hotrrii atacate n etapa procesual a recursului n
condiiile

Ari. 23. Respectul cuvenit justiiei, (1) Cei prezeni la edina


de judecat sunt datori s manifeste respectul cuvenit fa dc
instan i s nu tulbure buna desfurare a edinei de judecat.
(2) Preedintele vegheaz ca ordinea i solemnitatea edinei
s fie respectate, putnd lua n acest scop orice msur prevzut
de lege.

COMENTAI? rL
210 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK
DeuA
TArt.
ITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
23

Respectul cuvenit justiiei constituie un principiu fundamental


al procesului civil, acesta impunndu-se din perspectiva
importanei deosebite a nfptuirii justiiei pentru societate, ce
presupune un cadru solemn de desfurare.
Textul de lege anafizat trebuie corelat cu art. 217 NCPC viznd
poliia edinei de judecat.
Preedintele completului de judecat exercit poliia edinei,
putnd lua msuri pentru pstrarea ordinii i a bunei-cuviine,
precum i a solemnitii edinei de judecat, msurile putnd
consta n aplicare de amenzi judiciare, efectuare de sesizri la
instituiile abilitate pentru luarea msurilor disciplinare,
ndeprtare din sal etc.
Cei care se adreseaz instanei n edin public trebuie s
stea n picioare, ns preedintele poate ncuviina, atunci cnd
apreciaz c este necesar, excepii de la aceast ndatorire (spre
exemplu, dac partea sau reprezentantul su are o stare de
sntate precar ori ovrst naintat).
Dac prin numrul lor mare, cei prezeni n sala de judecat
tulbur buna desfurare a edinei, preedintele le poate cerere
ceior care ar veni mai trziu sau care depesc numrul locurilor
existente s prseasc sala [art. 217 alin. (2) NCPC}.
De asemenea, nimeni nu poate fi lsat s intre cu arme n sala
de edin, cu excepia cazului n care le poart n exercitarea
serviciului pe care l ndeplinete n faa instanei [art, 217 alin. (3)
NCPC).
Articolul 188 alin. (1) NCPC stipuleaz c se sancioneaz cu
amenda judiciar de la 100 lei la 1,000 lei nerespectarea de ctre
oricare dintre pri sau de ctre alte persoane a msurilor luate de

211 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt.
ITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
23

ctre instan pentru asigurarea ordinii i solemnitii edinei de


judecat.

212 NARCISA THEQHAM / MARIUS EFTIMK


DeuA
TArt. 2 4PRELIMINAR DOMENIUL, DE REGLEMENTARE 51 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL

Capitolul III Aplicarea legii


de procedur civil
Ari. 24- Legea aplicabil proceselor noi. Dispoziiile
legii noi de procedur se aplic numai proceselor i executrilor
silite ncepute dup intrarea acesteia n vigoare.

COMENTARIU
1. Aplicarea legii noi de procedur civil. Regula general
stabilit in prezentul cod este aceea c legea nou de procedur
civil se aplic ni/moi proceselor i executorilor silite ncepute
dup intrarea sa n vigoare, iar nu i celor demarate anterior i
aflate n curs de desfurare.
Potrivit expunerii de motive formulate la legea de punere tn
aplicare a noului Cod de procedur civil, pentru asigurarea
previzibilitii normei juridice, noul cod cuprinde soluii normative
cu caracter de noutate n ceea ce privete aplicarea legii de
procedur, nlocuind principiul aplicrii imediate a noii norme de
procedur, prevzut n art. 725 alin. (i( CPC 1865, cu acela potrivit
cruia dispoziiile noii legi de procedur civil sunt aplicabile
numai proceselor i executrilor silite ncepute dup intrarea n
vigoare a acesteia
De la aceast regula, codui instituie o derogare n cadrul art.
26 viznd legea aplicabil mijloacelor de prob, aceasta fiind legea
n vigoare la data producerii ori a svririi fapteior juridice care
fac obiectul probaiunii (n ceea ce privete admisibilitatea i
puterea doveditoare a probelor preconstituitei a prezumiilor
legale) ir dup caz, legea n vigoare la data administrrii probelor
(n ceea ce privete administrarea acestora}.
TArt. 2 4PRELIMINAR DOMENIUL, DE REGLEMENTARE 51 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ITLUL
Un aspect important de semnaiat este acela c dispoziiile art,
24-27 NCPC au n vedere normele procedurale ce vor fi adoptate
ulterior intrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil, iar nu
nsi aplicarea sa, deoarece pentru acesta din urm sunt prev-
zute norme tranzitorii speciale, cuprinse n Legea nr. 76/2012
privind punerea n aplicare
1

aLlfAWl!r6Vl QGV11
993 @VfiL100
Astfel, dup cum n mod pertinent s-a artat n literatura de
specialitate1", art. 24-27 NCPC constituie norme generale de drept
tranzitoriu, destinate a guverna conflicte de legi viitoare, n timp
ce normele de drept tranzitoriu cuprinse n Legea nr. 76/2012 au
caracter special, reglementnd, n mod specific, conflictele de legi
ocazionate de intrarea n vigoare a noului cod acestea din urm
vor fi tratate distinct n cadrul pct 2 al prezentului comentariu).
|]|
GhrL Zidaru, re. Bfidu, Observaii privind unele dispoziii de drept tranzitoriu i
de punere in aplicare a noului Cod de proceduri civila, uwwjuridlce.ro.

66 DEUA NARCISA THQtiAM / MlIljtiS


EFVMIS

1.1. Noiunea de proces nceput dup intrarea n vigoare a


legii noi de procedur civil. Procesul nceput dup intrarea n
vigoare a legii noi de procedur civil vizeaz situaia n care data
nregistrrii cererii de chemare n judecat la instan se situeaz
ulterior datei intrrii n vigoare a legii respective, caz n care este
aplicabil aceast lege (procesul ncepe prin nregistrarea cererii la
instan, n condiii legii, potrivit art. 192 alin. (2) NCPC).
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
Dimpotriv, n ipoteza n care cererea de chemare n judecat
este nregistrat la instan anterior momentului intrrii n vigoare
a legii noi de procedur, aceasta nu se va aplica,
1.2. Noiunea de executare silit nceput dup intrarea
n vigoare a legii noi de procedur civil. Dei procesul civil
nglobeaz, ca regul, dou faze (judecata propriu-zis i
executarea silit}, art. 24 NCPC folosete noiunea de proces
numai cu sensul de faz a judecii propriu-zise, fr a include
i faza executrii sifite, textul legal menionat prevznd n mod
separat noiunile de procese i executri silite.
n aceste condiii, chiar dac cererea de chemare n judecat a
fost nregistrat anterior intrrii n vigoare a noii iegi de procedur,
aceasta seva aplica executrii silite demarate n temeiul hotrrii
judectoreti obinute n acel proces, dac data cererii de exe-
cutare silit este ulterioar momentului intrrii n vigoare a legii
[executarea silit ncepe odat cu sesizarea organului de
executare, potrivit art. 622 alin. (2) NCPC, dac prin lege special
nu se prevede altfel).
n ceea ce privete contestaia la executare, dat fiind faptul c
aceasta constituie un incident n cursul executrii silite [potrivit art
650 alin. (2) NCPC, instana de executare soluioneaz cererile de
ncuviina re a executrii silite, contestaiile la executare, precum i
orice alte incidente aprute n cursul executrii silite, cu excepia
celor date de lege n competena altor instane sau organe],
determinarea legii de procedur civil aplicabil acesteia se va
face n funcie de momentul demarrii executrii silite (data cererii
de executare silit), iar nu prin raportare la data nregistrrii la
instan a contestaiei la executare. Cele menionate sunt valabile
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
i n privina cererii de suspendare a executrii silite sau a cererii
de ntoarcere a executrii silite.
n privina cererii de suspendare a executrii hotrrii atacate
formulat n recurs sau n contestaie n anulare ori revizuire,
aceasta va fi supus legii procesuale civile n vigoare la data
nceperii procesului.
2, Aplicarea noului Cod de procedur civil. Norme tranzitorii.
Dat fiind caracterul special al normelor de drept tranzitoriu
cuprinse n Legea nr. 76/2012, acestea sunt derogatorii de la
normele generale din noul Cod de procedur civil i, totodat,
sunt de strict aplicare, viznd exclusiv incidena n timp a noului
cod.
Ca atare, ori de cte ori se va invoca problema aplicrii
acestuia, se va recurge la normele de drept tranzitoriu din Legea
nr. 76/2012, iar nu la cele din nsui cuprinsul codului. Spre
exemplu, dac procesul este nceput anterior intrrii n vigoare a
noului cod, fiind ca atare guvernat de Codul de procedur civil
din 1865, prin raportare la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012,
legea aplicabil administrrii dovezilor nu va fi cea de la momentul
administrrii (noul Cod de procedur civil), ci Codul de procedur
civil din 1865.
2.1. Noiunea de proces nceput sub imperiul noului Cod de
procedur civiiAv\ ceea ce privete noul Cod de procedur civil,
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 7G/2012 prevede faptul c dispoziiile
acestuia se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea
acestuia n vigoare.
n acest context se impune menionarea faptului c, potrivit
alin. (2) al aceluiai articol din lege, procesele ncepute prin cereri
depuse, n condiiile legii, la pot, uniti militare sau locuri de
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
deinere nainte de data intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil rmn supuse legii vechi, chiar dac sunt
nregistrate la instan dup aceast dat.

DeuA NARCISA 6
TMIOHARI /MAMUS
EFTSMIE
Aii. 24 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Prin urmare, ceea ce prezint relevan pentru stabilirea
incidenei sau nu n cadrul unui proces a noului Cod de procedur
civil, exclusiv n ipoteza depunerii cererii la pot, uniti militare
sau locuri de deinere, nu este data nregistrrii cererii la instan,
ci aceea a predrii sale instituiilor menionate.
De asemenea, noiunea de proces se refer att la etapa
judecrii cauzei n prim instan, ct i n cile de atac, inclusiv n
cele extraordinare.
2,2. Noiunea de executare silit demarat sub imperiul
noului Cod de procedur civil. Articolul 3 alin, (1) din Legea nr.
76/2012 este norma de drept tranzitoriu i n privina executrilor
silite, acesta statund c dispoziiile noului Cod de procedur civila
se aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea acestuia
n vigoare.
Momentul nceperii executrii silite este demarcat de
prevederile art. S22 alin. (2) NCPC, potrivit crora executarea silit
ncepe odat cu sesizarea organului de executare, dac prin lege
special nu se prevede altfeL
n cazul executrilor silite nu sunt incidente prevederile alin.
(2) al art, 3 din Legea nr. 76/2012, acestea viznd doar procesele"
n sensul de faz a judecii, astfel c ceea ce intereseaz n
privina momentului nceperii executrii este data nregistrrii
cererii de executare la executor, iar nu momentul transmiterii prin
pot sau al depunerii acesteia la uniti militare sau la locuri de
deinere.
n ceea ce privete contestaia io executare^, dat fiind faptul c
aceasta constituie un incident n cursul executrii silite, astfel cum
am artat n precedent, determinarea Codului de procedur civil
aplicabil acesteia se va face n funcie de momentul demarrii
Aii. 24 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
executrii silite (data cererii de executare silit), iar nu prin
raportare la data nregistrrii la instan a contestaiei la
executare.
111
ibidem. Astfel, autorii citai au susinut Tn mod pertinent c soluia
menionar nu este schimbal cu nimic de mprejurarea c acestor proceduri
speciale din faza Executrii silite li se aplic n mod corespunztpr regulile de
procedur prevzute pentru judecata n prima insian. Aceast soluie impus de
raiuni de tehnic legislativ nu justific soluia considerrii unei contestaii la
Executare ca fiind un proces nou r n sensul art. 3 alin. l) din Legea nr 76/2012,
fr a ine seama c ea intervine n legtur cu o executare silil, aadar, ca este
un remediu judiciar specific celei de-a doua faze a procesului civiL
Mai mult soluia aplicrii legii vechi trebuie generalizat pentru toate cererile formulate n cadrul i n legtur cu o
executare silit, chiar dac n legtur cu aceste cereri se constituie un dosar nou dup intrarea n vigoare a noului
cod_ Chiar dac sistemul informatic ECRIS ar considera dosarul ca fiind unul EormuFat potrivit noului cod r prin
raportare la criteriul - uor verificabil de ctre un sistem informatic - al datei nregistrriL judectorul cauzei este,
desigur, singurul n drept i n msur s determine legea aplicabil n mod real respectivei cereri. Cu alte cuvinte,
nu trebuie confundate noiunile de proces, respectiv de executare silit, cu aceea de dosar, n concluzie,
pentru loale executrile fncepute anterior intrrii n vigoare a noului cod, legea veche va guverna att regulile dup
care seva stabili lega litatea sau nelegatilatea actelor de executare contestate, ct i regulile de procedur:
competena instanei, calitatea prilor, forma cererii de chemare in judecata, nregistrarea acesteia Sa Instan
{nu se vor aplica dispoziiile art. 200 $i art. 20 NCPC), regulile privind suspendarea judecii (inclusiv modul de
calcul al cauiunii), forma hotrrii judectoreti i cile de atac susceptibile de u p exercitate".

Literatura de specialitate'21 a susinut fundamentat c, prin


intermediul cererilor formulate n faza executrii silite, de regul,
nu este dedus pentru prima oar judecii un conflict de drept
substanial, pentru a obine o rezolvare cu privire la fondul
raporturilor juridice dintre pri i, eventual, constituirea unui titlu
Aii. 24 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
executoriu. Dimpotriv, aceste cereri se formuleaz cu privire la o
executare silit deja nceput i au ca obiect verificarea
regularitii executrii silite sau a actelor de executare, precum i
soluionarea altor situaii litigioase n legtur cu executarea silit
n curs.

s DEUA NAFtCtSA
a THCOHAJtt / MAMliS
EFTIMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
Exemplificnd pentru cazul noului Cod de procedur civil,
dac executarea silit a fost demarat sub imperiul Codului de
procedur civil din 1S65H contestaia la executare promovat
ulterior noului cod va fi reglementat de Codul de procedur civil
din 1S65, iar nu de noul Cod de procedur civil.
Aceleai soluii sunt valabile si n privina legii de procedur
civil aplicabile cererii de suspendare a executrii silite formulate n
cadrul contestaiei la executare, cererii de ntoarcere a executrii silite
etc.
De asemenea, literatura de specialitate 1' a apreciat c i n
situaia n care contestaia la executare reprezint un proces
desine-stttor, respectiv n situaia n care aceasta este formulat
de un ter care invoc un drept real asupra bunului sau bunurilor
urmrite, problema legii aplicabile trebuie rezolvat Tn mod
asemntor. Dei n aceste cazuri avem de a face cu o veritabil
judecat in fond, ceea ce trebuie s primeze n analiza legii
aplicabile este natura incidental a acestei cereri fa de
executarea silit l intenia legiuitorului de a evita aplicarea
dispoziiilor vechiului i noului cod Tn una i aceeai procedur.
Se impune i menionarea faptului c art. 12 alin. fl) din Legea
nr. 76/2012 stipuleaz c ori de cte ori legea special prevede c
cererea de suspendare a executrii silite se soluioneaz de ctre
preedintele instanei, de la data intrrii n vigoare a noului Cod de
procedur civil, judecarea acestei cereri se va face de ctre un
complet al instanei competente potrivit legii, aceasta fiind o norm de
corelare a dispoziiilor noului cod [art. 718 alin. (1] i (7) NCPC] cu
cele ale legilor speciale.
Dispoziiile alin. (1) al art. 12 din lege se aplic i cererilor de
suspendare a executrii unei hotrri judectoreti, a unei hotrri
DeuA
221 NARCISA TMIOHAKI /MARIUS EFTSMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
pronunate de un organ cu activitate jurisdic-ional sau, dup caz,
a altui titlu executoriu, n cazul n care acestea sunt atacate n jus-
tiie [art. 12 alin. [2) din Legea nr. 76/2012].
Potrivit art, 4 din Legea nr, 76/2012, dispoziiile art, 623
NCPC121 referitoare la organele de executare competente se aplic
numai executrilor silite ncepute dup intrarea n vigoare a noului
Cod de procedur civil.
De asemenea, pentru asigurarea previzibilitii cadrului
normativ i innd seama de noua concepie privitoare fa
condiiile nceperii executrii silite, art. 5 din Legea nr 76/2016
prevede c dispoziiile noului Cod de procedur civil privitoare la
titlurile executorii se aplic i hotrrilor judectoreti sau aitor
nscrisuri pronunate ori, dup caz, ntocmite nainte de intrarea n
vigoarea acestuia, care pot fi puse n executare chiar dac nu au
fost investite cu formul executorie, n msura n care, evident,
cererea de executare silit este formulat ulterior intrrii n
vigoare a noului cod.
n acelai sens, potrivit art. 10 din lege, ca norm de corelare,
ori de cte ori printr-un act normativ se prevede nvestirea cu
formul executorie a unei hotrri judectoreti sau a altui nscris,
acestea vor fi puse n executare, de la data intrrii n vigoare a
noului Cod de procedur civil, fr a fi necesar nvestirea cu
formul executorie. Ca atare, un bilet la ordin, chiar dac este
emis anterior intrrii n vigoare a noului cod, nu va mai tre-

ia Ibidem.
,J
' Dei art. 4 din Legea nr. 76/2012 prevede ci Dispoziiile art. 614 din Codul de
procedur civil se aplic numai executrilor silite ncepute dup intrarea n
vigoare a Codului de procedur civit", numrul corect al articolului este 623,
atesta fiind corespondentul, in urma republicrii codului i a renumerotrii
DeuA
222 NARCISA TMIOHAKI /MARIUS EFTSMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 24
articolelor acestuia, fostului art. 614. Or, Legea nr. 76/2012 a fost publicat
anterior republicrii codului, astfel nct a avut In vedere numrul articolului din
versiunea iniial, anterioar republicrii.

DeuA
223 NARCISA TMIOHAKI /MARIUS EFTSMIE
Atl. 23 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
bui investit cu formul executorie dac cererea de executare silit
este formulata ulterior acestei date.
23. Alte dispoziii de punere n aplicare a noului Cod de
procedur civil prin raportare la prevederi cuprinse n legi
speciale. Potrivit art. 1 din Legea nr. 76/2012H aceast lege
cuprinde dispoziiile pentru punerea n aplicare a Codului de
procedur civil, avnd ca principal obiect punerea de acord a
legislaieiprocesuot civile existente cu prevederile acestuia,
precum i soluionarea conflictului de legi rezultnd din intrarea n
vigoare a codului. Prin urmare. Legea nr. 76/2012 cuprinde, ca
obiect principal, norme tranzitorii, pe de-o parte (Capitolul I), i
norme de punere n aplicare de corelare}, pe de cealalt parte
(Capitolul II).
n conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, dac
prin aceast lege nu se prevede altfel, ori de cte ori printr-o lege
special se prevede c hotrrea judectoreasc de prim instan
este definitiv", de la data intrrii n vigoare a Codului de pro-
cedur civil, aceasta va fi supus numai apelului la instana
ierarhic superioar.
Dispoziiile alin. (1) se aplic i n cazul n care printr-o lege
special se prevede c hotrrea judectoreasc de prim instan
este supus recursului" sau c poate fi atacat cu recurs" ori,
dup caz, legea special folosete o alt expresie similar, fiind ca
atare supus apelului.
Se impune sublinierea faptului c cele dou dispoziii
menionate anterior nu reprezint norme tranzitorii, care s
reglementeze o problem de drept temporal, ci au ca scop
punerea de acord a legislaiei speciale, edictate sub imperiul
vechiului cod cu normele noului Cod de procedur civil n
Atl. 23 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
materia cilor de atac1'1. Ca atare, exemplificnd, hotrrile
pronunate n cadrul plngerilor contravenionale sau
contestaiilor formulate n temeiul Legii nr. 10/2001, introduse
anterior intrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil, vor fi
susceptibile de calea de atac a recursului, iar nu de cea a apelului.
Prevederile specificate n precedent nu se aplici n materie de
contencios administrativ i fiscal, inclusiv n materia azilului fart. 7
alin. (3) din legej.
Ca norm de corelare, potrivit art. 8 din lege, de la data intrrii
n vigoare a Codului de procedur civil, referirile din cuprinsul
actelor normative la hotrrea judectoreasc definitiv i
irevocabil" sau, dup caz, irevocabil" se vor nelege ca fiind
fcute ia
hotrrea judectoreasc definitiv"
Potrivit art. G din Legea nr. 76/2012, termenele procedurale
prevzute de legile speciale, aliate n curs la data Intrrii n vigoare
a noului Cod de procedur civil, rmn supuse legii n vigoare la
data la care au nceput s curg.
De asemenea, potrivit art. 11 din Legea nr. 76/2012, dac
legea speciala prevede obligarea debitorului la plata de daune
cominatorii ori, dup caz, a unei amenzi civile pentru
nerespectarea unei obligaii de a face sau de a nu face care nu
poate fi ndeplinit prin alta persoan dect debitorul, de fa
intrarea n vigoare a noului Cod de proce-
|]|
rJ?_-L Zidaru, T.C. Briciu, op. cit. Astfel, potrivit autorilor citai,
corripatibilizarea legilor specialE cu dispoziiile noutuJ Cod de procedura civila
esle necesar doar in msura n care acesta din urm este aplicabil. Ca urmare,
forma modificata a normelor cuprinse n legi specfale este aplicabil doar n
privina proceselor ncepute dup intrarea n vtgoare a noului cod, singurele
crora acesta li se aplica. De vreme ce n privina proceselor ncepute anterior
Atl. 23 TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL Dt
REGLEMENTARE l PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
dalei de S februarie 2013, legea veche rmne singura aplicabila, se Impune n
mod logic l necesar concluzia c n privina acestor procese, normele cuprinse n
legi speciale se aplic n continuare n lorma n vigoare pn la data mirrii n
vigoare a noului cod, dac Legea nr 76/2012 nu prevede n mod expres alt
soluie. Or, esle adevral c art. 7 alin. (1) folosete sintagma <cde la data intrrii
n vigoare a Codului de procedura Chrif5ms aceatfar doar pentru a marca
momentul de la care normele speciale vorfl modificate, n sensul artat n
cuprinsul art. 7 alin. (1) i (2}, Iar nu pentru a deroga de la dispoziiile art. 3 din
lege*.

7 DEUA NARCISA
THEOHARt / MAttMS
EfVMIE
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 25
dur civil, se vor putea aplica penaliti m condiiile prevzute la
art 905 NCPC (ipoteza vizat este cea n care executarea silit este
demarat ulterior intrrii n vigoarea noului cod, art. 11 din Legea
nr. 76/2012 fiind o norm de corelare).

Ari. 25. Legea aplicabil proceselor n curs. (1) Procesele n


curs de judecat, precum i executrile silite ncepute sub legea
veche rmn supuse acelei legi.
98. Procesele n curs de judecata la data schimbrii
competenei instanelor legal investite vor continua s fie judecate
de acele instane, potrivit legii sub care au nceput. In caz de
trimitere spre rejudecare, dispoziiile legale privitoare la
competen, n vigoare la data cnd a nceput procesul, rmn
aplicabile,

r6yi_Q6vi 1
99. n cazul n care instana nvestit este desfiinat, dosarele
se vor trimite din oficiu instanei competente potrivit legii noi.

^noo-coni
Dispoziiile alin. (1) rmn aplicabile.

yT@yiif

1. Legea aplicabil proceselor n curs. Alineatul (1) al


articolului in discuie, potrivit
cruia procesele in curs de judecat, precum i executrile silite
ncepute sub legea veche
rmn supuse acelei legi, consacr o soluie distinct n raport de
art. 725 alin. {1) CPC
1SGB, potrivit cruia dispoziiile legii noi de procedur se aplicau,

2 2 7 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 25
din momentul intrrii ei
n vigoare, i proceselor n curs de judecat ncepute sub legea
veche, precum i executrii
silite ncepute sub acea lege, dispoziii ce reglementau principiul
aplicrii imediate a iegii
procesuale civile noi.
Astfel, n prezent, regula este aceea c dac data nregistrrii
cererii de chemare n judecat se situeaz anterior datei intrrii n
vigoare a legii noi, aceasta nu se va aplica judecrii cauzei
respective, fiind inciden legea in vigoare de io momentul
nceperii procesului.
Similar, dac cererea de executare silit a fost formulata
anterior datei intrrii n vigoare a legii procesuale civile noi,
aceasta nu se aplic, ci legeain vigoare ta data demarrii
executrii silite, i anume legea n vigoare ia data nregistrrii
cererii de executare,
2. Legea aplicabil n ipoteza schimbrii competenei instanelor
legal nvestite.
Procesele n curs de judecat la data schimbrii competenei
instanelor legal nvestite vor continua s fie judecate de acele
instane, potrivit legii sub care au nceput, acest articol constituind
o preluare a art, 725 alin. (2) teza I CPC 1SG5 (cu adugarea
meniunii c vor fi judecate conform legii sub care au nceput, spre
deosebire de vechiul cod n care normele de procedur erau de
imediat aplicare). Spre exemplu, dac soluionarea unei cereri de
chemare n judecat era la data introducerii acesteia de
competena n prim instan a judectoriei, iar, n cursul
procesului, intervine o modificare legislativ ce prevede
competena de soluionare rn prim instan a respectivei cereri
2 2 8 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK
DeuA
TITLUL PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Art- 25
n favoarea tribunalului, judectoria nu-si va declina competena,
ci va continua s soluioneze cauza. Spre deosebire ns de codul
precedent [art. 725 alin. [2} teza a ll-a CPC 1865], noua
reglementare prevede c n caz de trimitere spre rejudecare,
dispoziiile legale privitoare la competen, n vigoare la data cnd
a nceput procesul, rmn aplicabile, iar nu dispoziiile legii noi.
Spre exemplu, dac la data nregistrrii cererii de chemare n
judecat, legea n vigoare instituia competena de soluionare n
prim instan n favoarea judectoriei, iar, pe parcursul judecrii
cii de atac declarate mpotriva hotrrii pronunate de
judectorie.

2 2 9 NARCISA THEQHAM / MMIUS EFTIMK


DeuA
Aii. 2G TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
intervine o modificare legislativ care stabilete competena de
soluionare n prim instan a cauzei respective n favoarea
tribunalului, n ipoteza admiterii cii de atac cu trimiterea cauzei
spre rejudecare, aceasta seva face ctre instana competent
potrivit legii n vigoare la data nregistrrii cererii de chemare n
judecata, adic de ctre judectorie.
3. Legea aplicabil in ipoteza desfiinrii instanei, n cazul n
care instana investit este desfiinat, dosarele se vor trimite din
oficiu instanei competente potrivit legii noi, care va judeca ns n
raport de legea n vigoare la data nregistrrii cererii.

Art- 2tt. Legea aplicabil mij loacelor de proba. (1)


Condiiile de admisibilitate i puterea doveditoare a probelor
preconstituite i a prezumiilor legale sunt guvernate de legea in
vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul proba
iunii.
(2) Administrarea probelor se face potrivit legii n vigoare Ia
data administrrii lor.

COMENTARIU
100. Legea aplicabil mijloacelor de proba n privina
condiiilor de admisibilitate i puterii doveditoare. Condiiile de
admisibilitate si puterea doveditoare a probelor preconstituite i a
prezumiilor legale sunt guvernate de legea n vigoare fa data
producerii faptelor juridice care fac obiectul probaiunii, iar nu de
legea n vigoare la data formulrii sau a ncuviinrii cererii de
probatorii ori la momentul reinerii lor n ansamblul materialului
probator la pronunarea soluiei.
Aii. 2G TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Este de subliniat faptul c alin. (1) al articolului n discuie
vizeaz exclusiv admisibilitatea i puterea doveditoare, iar nu
administrarea probelor; pe de-o parte, iar, pe de alt parte,
privete exclusiv probele preconstituite (spre exemplu, nscrisuri,
probe materiale etc.) i prezumiile legate, iar nu i probele
nepreconstituite [de pild, martori, expertiz etc.) sau prezumiile
simple. Spre exemplu, dac la data ncheierii unui act juridic,
proba acestuia nu putea fi efectuat cu martori, iar ulterior, n
cursul procesului, ar interveni o lege ce ar permite o atare prob,
instana va respinge ca inadmisibil cererea de ncuviinarea
probei testimoniale n dovedirea acestui aspect, aplicnd legea n
vigoare la data actului care face obiectul probaiunii.
101. Legea aplicabil administrrii mijloacelor de prob.
Administrarea probelor se va face potrivit legii n vigoare ia data
administrrii lor, soluia legislativ, consacrat i n practica
judiciar anterioar, avnd la baz dou argumente: regulile noi
de procedur vizeaz, n general, o mai bun administrare a
probelor i introducerea n acest scop n legislaie a unor norme
simplificate i mai eficiente; administrarea probelor conform legii
n vigoare la data administrrii lor nu este de natur s aduc
atingere n vreun fel raporturilor juridice deja stabilite|]J.
111
Le, Noul Cod de procedura clvilS, voi, 1,2011, p. 40.
n acest caz, noul Cod de procedur civil derog de la regula
instituit n art. 24 NCPC, potrivit creia dispoziiile legii noi de
procedur se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea
acesteia n vigoare. Spre exemplu, dac legea nou ar modifica
jurmntul martorului, aceasta se va aplica la momentul
administrrii probei testimoniale, martorul urmnd a rosti noul
jurmnt, iar nu cel avut n vedere de legea anterioar.
Aii. 2G TITIUL PRELIMINAU. DOMENIUL DE
REGLEMENTARE t PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
DlUA NAFtCtSA
THOHAftl / MARlOS
EFVMIE
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
27-28
ITLUL
n ceea ce privete ns noul Cod de procedur civil, pentru
determinarea incidenei acestuia se vor avea n vedere dispoziiile
art. 3 alin. fl) din Legea nr. 76/2012, potrivit cruia procesele
ncepute sub imperiul Codului de procedur din 1865 rmn
supuse acestuia. n consecin, administrarea probelor n cadrul
unui proces nceput anterior intrrii n vigoarea noului Cod de
procedur civil se va face potrivit Codului de procedur civil din
1865, Legea nr. 76/2012 neintroducnd vreo derogare sub
aspectul analizat.

Ari- 27. Legea aplicabil hotrrilor. Hotrrile rmn


supuse cilor de atac, motivelor i termenelor prevzute de legea
sub care a nceput procesul

COMENTARIU
In reglementarea anterioar, art, 725 alin, (3) CPC 1365
prevedea faptul c hotrrile pronunate nainte de intrarea n
vigoare a legii noi rmn supuse cilor de atac i termenelor
prevzute de legea sub care au fost pronunate.
Este de remarcat c noul Cod de procedur civil a procedat la
schimbarea textului menionat n precedent, hotrrile fiind
supuse, sub aspectul cilor de atac, motivelor i termenelor, legii
n vigoare ia data ia care a nceput procesui [avnd relevan data
nregistrrii la instan a cererii de chemare n judecat), iar nu
legii n vigoare la data pronunrii sale.
Spre exemplu, chiar dac la data pronunrii unei hotrri
judectoreti, calea de atac ar fi apelul, potrivit legii n vigoare la
acea dat, hotrrea va fi supus recursului, drept cale de atac
stabilit pentru respectiva hotrre potrivit legii n vigoare la data

2 3 3 NARCISA THEOHARt /MAMUS EFTlMIE


DEUA
TArt. PRELIMINAR, DOMENIUL DE REGLEMENTARE I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
27-28
ITLUL
nregistrrii cererii de chemare n judecat, aceasta fiind legea
inciden.

Ari. 28. Teritorialitatea legii de procedur. (1)


Dispoziiile legii de procedur se aplica tuturor proceselor care sc
judec de ctre instanele romne, sub rezerva unor dispoziii
legale contrare.
(2) In cazul raporturilor procesuale cu element dc
extraneitate, determinarea legii de procedur aplicabile se face
potrivit normelor cuprinse n cartea a VH-a,

COMENTARIU
Articolul 2S NCPC vizeaz aplicarea legii procesuale civile n
spaiu i prezint un aspect intern i unul internaional.
Aspectul intern privete faptul c dispoziiile legii de procedur
se aplic proceselor de pe ntregul teritoriu al Romniei, cu
excepiile prevzute expres de lege. Alineatul (1) al articolului n
discuie desemneaz principiul teritorialitii legii procesuale
civile, ce decurge din suveranitatea i independena statelor 1'1. Un
atare principiu este menionat i n noul Cod civil, n cuprinsul art,
7 alin. (1), potrivit cruia actele normative adoptate de autoritile
i instituiile publice centrale se aplic pe ntreg teritoriul rii,
afara de cazul n care se prevede altfel.
I. Le, Noul Cod de proceduri civila, voi. I, 2011, p. 41.

Aspectul internaional vizeaz ipoteza raporturilor procesuale


civile cu element de extraneitate i se rezolv de normele
conflictuale specificate n Cartea Vll-a a codului.

2 3 4 NARCISA THEOHARt /MAMUS EFTlMIE


DEUA
CARTEA I. DISPOZIII

GENERALE Titlul I. Aciunea

civil
Ari, 29. Noiune. Aciunea civil este ansamblul mijloacelor
procesuale prevzute de lege pentru protecia dreptului subiectiv
pretins de ctre una dintre pri sau a unei alte situaii juridice,
xr
precum i pentru asigurarea aprrii prilor rn proces.
6y I_Q 6vi
lcHBoifa
^noo.coiii
102. Noiunea aciunii civile. Spre deosebire de
reglementarea anterioar, noul Cod de procedur ciuii definete
aciunea civil, trsturile sale caracteristice viznd urmtoarele
aspecte:
a) aciunea civil cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale
pe care legea le pune la dispoziia prilor [itigante, indiferent de
poziia acestora n cadrul procesului civil (reclamant, prt, ter
intervenient etc.);
fa] mijloacele procesuale sunt forme de manifestare a
aciunii civile, prevzute n mod expres de lege, ce se divid n
dou categorii, i anume cereri injustiie i aprri.

236
Cu titlu generic, cererile n jusnie sunt reglementate de art.
30 NCPC i vizeaz cererile principale, accesorii, adiionale i
incidentale, iar aprrile sunt prevzute de art. 31 NCPC i includ
aprrile de fond (spre exemplu, invocarea de ctre prt prin
ntmpinare a stingerii obligaiei de pia a sumei solicitate prin
cererea de chemare n judecat prin faptul operrii compensaiei
legale totale anterior introducerii aciunii) i aprrile
procedurale {excepii procesuale sau alte incidente procedurale-
suspendare, recuzare, strmutare etc);
103. obiectul aciunii civile l constituie protecia pe cale
judiciar a drepturilor subiective civile (drepturi reale, drepturi de
crean, drepturi de proprietate intelectual etc.) i a unor
interese legitime (situaii juridice pentru a cror realizare calea
judecii este obligatorie, spre exemplu, divorul din culpa soilor),
precum i asigurarea aprrii prilor in proces;
104. aciunea civil are caracter unitar, indiferent de dreptul
sau interesul ce se valorific prin intermediul acesteia, cuprinznd
aceleai mijloace procesuale, dar dobndind, la momentul
exercitrii, caracteristicile sau natura dreptului ori interesului care
constituie obiectul su (spre exemplu, dac dreptul ce se valorific
prin intermediul aciunii este un drept real sau de crean,
aciunea va fi una real sau, respectiv, personal).
105. Corelaia dintre aciunea civil, cererea de chemare n
judecat, dreptul subiectiv civil i dreptul la aciune. Aciunea
civil nu se confund cu cererea de chemare n judecat, aceasta
din urm constituind numai una dintre formele concrete de
manifestare a aciunii civile, sfera mijloacelor procesuale fiind
mult mai larg.

237
De asemenea, aciunea civil nu se suprapune nsui
dreptului subiectiv civil valorificat prin intermediul su, ci
constituie un mijloc legal prin care acesta este aprat, aciu

238
Art. 2 9
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
nea civili putnd proteja, de asemenea, si anumite situaii juridice
pentru a cror realizare calea justiiei este obligatorie.
Totodat, aciunea civil si dreptul la aciune sunt dou noiuni
distincte, cea de-a doua constituind prerogativa de a pune n
micare mijloacele procesuale care alctuiesc aciunea civil,
3. Elementele aciunii civile. Elementele aciunii civile sunt
reprezentate de pri, obiect i cauz, acestea fiind caracteristice
nu numai aciunii civile nsei, ci oricrei forme procesuale ce intr
n coninutul su.
Spre exemplu, cererea de chemare n judecat poate fi
formulat de ctre creditor mpotriva debitorului, poate avea ca
obiect protecia dreptului de crean reflectat n pretenia viznd
plata unei sume de bani, iar cauza poate fi reprezentata de
angajarea rspunderii civile contractuale a debitorului pentru
executarea necorespunztoare a obligaiilor ce i incumbau n
temeiul actului juridic ncheiat ntre pri.
Totodat, excepia procesual, ca form de manifestare a
aciunii civile [aprare procedural], se invoc ntre anumite pri
(putnd privi numai unele dintre prile litigante, iar nu n mod
necesar totalitatea acestora), are un anumit obiect putnd consta
n susinerea nclcrii unor forme procedurale sau a unor lipsuri
ale dreptului la aciune, iar cauza sa poate fi reprezentat de
ntrzierea sau, dup caz, mpiedicarea judecrii fondului dreptului
dedus judecii.
Porile aciunii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau
juridice ntre care exist un litigiu cu privire la un drept subiectiv
civil sau la o situaie juridic pentru a crei realizare calea judecii
este obligatorie i asupra crora se rsfrng efectele hotrrii
judectoreti ce se pronun n cauz [n ipoteza procedurii
239 O f UA NARCISA THOHAP>
Art. 2 9
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
contencioase) sau de persoanele care se adreseaz instanei
judectoreti cu o cerere, fr a urmri stabilirea unui drept
potrivnic fa de o alt persoan, precum i, dac este cazul, de
persoanele chemate n proces pentru soluionarea cererii
respective (n ipoteza procedurii necon-tencioase).
Obiectul ociunii civile vizeaz protecia unui drept subiectiv
sau a unei situaii juridice pentru a crei realizare calea justiiei
este obligatorie i se concretizeaz n raport de forma de
manifestare a acesteia (cu titlu exemplificaiv, obiectul cererii de
chemare n judecat poate consta n plata unei sume de bani,
anularea unui act juridic, revendicarea unul bun Imobil, partajarea
unor bunuri comune). Tot n cadrul obiectului aciunii civile se
include l asigurarea aprrii prilor n proces, prin intermediul
aprrilor de fond sau procedurale.
Cauza aciunii civile reprezint scopul avut n vedere de parte
la momentul reclamrii dreptului sau a interesului legitim dedus
judecii ori, dup caz, cel vizat prin intermediul aprrii exercitate
de parte mpotriva preteniilor formulate mpotriva sa (spre exem-
plu, cererea de chemare n judecat avnd ca obiect plata unei
sume de bani poate avea drept cauz juridic atragerea
rspunderii civile delictuale a prtului, invocarea excepiei lipsei
calitii procesuale pasive are drept cauz mpiedicarea judecrii
fondului dreptului reclamat prin cererea introductiv).
Elementele aciunii civile prezint importan juridic sub
aspectul existenei autoritii de lucru judecat, a litispendenei sau
a conexitii.
Astfel, nu exist autoritate de lucru judecat n ipoteza a dou
litigii privind aceleai pri i avnd acelai obiect reprezentat de
revendicarea unui bun Imobil, dac n primul proces reclamantul a

240 O f UA NARCISA THOHAP>


Art. 2 9
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
invocat nulitatea titlului de proprietate exhibat de prt, iar n al
doilea proces a solicitat instanei s acorde preferin titlului su,
prin procedeul com

241 O f UA NARCISA THOHAP>


Art. 30I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
parrii titlurilor de proprietate ale prilor, plecnd de la premisa
c titlul prtului este valabil, ntruct nu exist identitate de
cauz juridic ntre cele dou aciuni civile.
De asemenea, nu exist litispendenn cazuln care dou litigii
privesc aceleai pri i au acelai obiect reprezentat de obligarea
prtului la plata unei sume de bani determinate ctre reclamant,
ns temeiul juridic al primului l constituie rspunderea civil
delictual, in timp ce temeiul juridic al celui de al doilea este
reprezentat de rspunderea civil contractual, ntruct cauza
celor dou aciuni este distinct, nefind ca atare ntrunit condiia
cerut pentru existena litispendenei, i anume identitatea de
aciune civil.
Conexitatea, spre deosebire de litispenden, nu implic
condiia triplei identiti ntre elementele aciunii civile, ci
existena unei strnse legturi ntre obiectul si cauza litigiilor, de
natur a necesita soluionarea acestora mpreun, pentru
asigurarea unei mai bune judeci i pentru prevenirea pronunrii
unor soluii contradictorii. Ca atare, instana va aprecia n concret
asupra oportunitii conexrii a dou sau mai multor pricini, prin
analizarea elementelor aciunilor civile ce fac obiectul acestora,
statund asupra existenei sau nu a strnsei relaii dintre cauz i
obiect, 5e pot conexa dou cauze avnd identitate de pri i de
obiect, dar care au un fundament juridic distinct (spre exemplu,
contestaii la executare promovate intre aceleai persoane,
mpotriva aceluiai act ndeplinit de executorul judectoresc, n
cadrul crora au fost ns invocate motive de nelegalitate diferite),

Art, 0, Cereri n justiie. (1) Oricine are o pretenie


mpotriva unei alte persoane ori urmrete soluionarea n justiie

242
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
a unei situaii juridice are dreptul s fac o cerere naintea
instanei competente.
106. Cererile n justiie sunt principale, accesorii,
adiionale i incidentale.
107. Cererea principal este cererea introductiv de
instan. Ea poate cuprinde att capete de cerere principale, ct i
capete de cerere accesorii.
108. Cererile accesorii sunt acele cereri a cror soluionare
depinde de soluia dat unui capt de cerere principal.
109. Constituie cerere adiional acea cerere prin care o
parte modific preteniile sale anterioare.
(6) Cererile incidentale sunt cele formulate n cadrul unui
proces aflat n curs de desfurare.

COMENTARIU
1. Definiia i funciile cererii injustiie. Unul dintre mijloacele
procesuale prin care se exercit aciunea civil l constituie cererea
n justiie, prin intermediul creia persoana fizic sau juridic
solicit concursul instanei n vederea ocrotirii drepturilor i inte-
reselor sale legitime.
Cele dou funcii ndeplinite de cerere sunt reprezentate de
transformarea aciunii civile din noiune abstract n proces i de
sesizarea organului de jurisdicie cu soluionarea preteniei
deduse judecii1'1.
Condiiile generale deforma ale cererilor adresate instanelor
judectoreti sunt prevzute n dispoziiile art. 148-152 NCPC, n
timp ce art. 30 NCPC definete numai cererile n justiie, prin
prisma clasificrii lor dup calea procedural aleas de parte.

243
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
|lJ
I. Deleonu, Tralat de procedur civila, voi. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2010,
p. 1S7.

244
Art. 30
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
Z. Clasificarea cererilor n justiie din punctul de vedere al cii
procedurale alese de parte. Spre deosebire de vechea
reglementare, noul Cod de procedur civil definete fiecare tip
de cerere in parte, din perspectiva acestei clasificri.
De asemenea, reglementarea actual introduce noiunea de
cerere adiionat, termenul nefind uzitat n practica judiciar i
nici indicat in doctrina juridic existente pn la momentul intrrii
n vigoare a prezentului cod, o astfel de cerere fiind cunoscut
anterior sub denumirea de cerere modificatoare sau, dup caz, de
cerere precizatoare.
110. Cererea principal. Ca definiie, cererea principal este
cererea introductiv de instan, prin intermediul creia se
declaneaz procedura judiciar.
n practica judiciar se folosete ca termen sinonimic pentru
cererea principal i noiunea de cerere introductiv ori iniial
sau cerere de chemare n judecat (chiar dac aceeai natur
juridic de cerere de chemare n judecata o are, spre exemplu, i
cererea reconvenional, care reprezint ns o cerere
incidental).
Noul Cod de procedur civil prevede faptul c cererea
principal poate cuprinde att capete de cerere principale, ct i
capete de cerere accesorii.
ntre cerere principal i capt de cerere principal exist o corelaie de tipul
ntreg-parte, cu meniunea c un capt de cerere principal poate fi
parte i dintr-o cerere incidental, iar nu neaprat principal.
n mod similar, capetele de cerere accesorii pot face parte att
dintr-o cerere principal, ct i dintr-o cerere incidental.
Spre exemplu, o cerere de chemare n judecat poate avea
dou capete de cerere, i anume dispunerea rezoluiunii unui act
DEUA NARCISA rHOHAP>
Art. 30
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
juridic i obligarea prtului la restituirea prestaiei executate de
reclamant n temeiul acestuia, ipotez n care captul de cerere
principal este reprezentat de rezoluiunea actului juridic, iar
captul de cerere accesoriu este constituit din restituirea
prestaiei, ntruct rezolvarea acestuia depinde de modul de
soluionare a primului capt de cerere. Dei aceast cerere de
chemare n judecat reprezint o cerere principal n ansamblul
su, ea este format att dintr-un capt de cerere principal, ct i
dintr-un capt de cerere accesoriu.
111. Cererea accesorie. Ca definiie, cererea accesorie este
cererea a crei rezolvare depinde de soluia dat unui capt de
cerere principal. Este de remarcat faptul c legiuitorul a specificat
aspectul c modul de rezolvare a cererii accesorii depinde de
soluia dat unui capt de cerere principal, iar nu de soluia dat
cererii principale n ansamblul su, tocmai pentru a fi n acord cu
dispoziiile art, 30 alin. {3) teza a ll-a NCPC, potrivit crora cererea
principal poate cuprinde att capete de cerere principale, ct i
capete de cerere accesorii. De asemenea, n acest mod este
subliniat i faptul c cererea accesorie poate fi parte nu numai a
cererii principale, dar i a cererii incidentale, n msura n care
aceasta din urm este constituit din mai multe capete de cerere
principale i accesorii.
Dependena fa de modul de soluionare a captului principal
din cadrul cererii principale sau Incidentale poziioneaz cererea
accesorie ca un capt secund de cerere. Exist posibilitatea ca i
cererea incidental s depind de modul de soluionare a cererii
principale (spre exemplu, cererea de chemare n garanie), ns
aceasta nu este parte a cererii principale, cum este cazul cererii

DEUA NARCISA rHOHAP>


Art. 30
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
accesorii. Practic, cererea accesorie constituie un capt al unei
cereri principale sau incidentale.
Pentru a califica o cerere drept accesorie este esenial nu
numai ca soluia sa s depind de rezolvarea dat unui capt de
cerere principal, ci l s se raporteze la captul de cerere principal
formulat n acelai proces, iar nu n procese diferite. Astfel,
mpreju-

DEUA NARCISA rHOHAP>


TITLUL L ACIUNEA CIVIL*
Art- 30
rrea c soluia dintr-o cauz este influenat de soluia dat ntr-
un alt proces nu este de natur si conduci la concluzia calificrii
cererii secundare, formulate pe cale separat, drept cerere
accesoriei
Spre exemplu, cererea de chemare n judecat avnd ca obiect
constatarea dobndirii dreptului de proprietate prin efectul
uzucapiunii de lung durat in reglementarea Codufui civil din
1864 nu este accesorie cererii avnd ca obiect constatarea
vacanei succesorale de pe urma titularului dreptului de
proprietate asupra imobilului vizat prin aciunea de uzucapiune,
dac aceasta face obiectul unui proces distinct, chiar dac solu-
ionarea primei cereri depinde de modul de rezolvare a celei de-a
doua sub aspectul stabilirii cadrului procesual pasiv. Dependena
existent ntre aceste dou cereri justific dispunerea msurii
suspendrii judecii, n temeiul art, 413 alin, (1) pct, 1 NCPC
(cnd dezlegarea cauzei depinde, in tot sau n parte, de existena
sau inexistena unui drept care face obiectul unei alte judeci), iar
nu aplicarea regulilor care decurg din calificarea cererilor n
principale i accesorii (prorogare de competen, cale de atac etc).
De asemenea, caracterul accesoriu sau principal al unei cereri
depinde de caiea procedural aleas, iar nu de caracterul principal
ori accesoriu al dreptului dedus judecii^.
Pentru stabilirea captului de cerere principal, instana nu
trebuie s analizeze cererile n ordinea formulrii lor de ctre
reclamant, ci n funcie de interdependena lor131. Astfel, dac
reclamantul a solicitat mai nti rectificarea nscrierii de carte
funciar, iar apoi, n cuprinsul aceluiai act de procedur,
declararea nulitii actului juridic ce a stat la baza nscrierii
dreptului n cartea funciar, instana nu este inut la stabilirea
caracterului principal sau accesoriu al capetelor de cerere de
248 NAiaSA TH60"AHI
DEUA
TITLUL L ACIUNEA CIVIL*
Art- 30
ordinea fixat de reclamant, ci de aspectul c modul de rezolvare
al celui de al doilea capt imprim soluia ce se va pronuna
asupra primului capt de cerere.
2.3. Cererea adiional. Ca definiie, cererea adiional este
cererea prin care o parte modific preteniile sale anterioare.
O astfel de cerere poate fi formulat de ctre reclamant [n
privina cererii principale sau a cererii de intervenie promovate
de acesta), prt (n privina cererii reconven-ionale sau a cererii
de intervenie formulate de acesta) sau ter intervenient {n
privina cererii de intervenie introduse de el).
Cererea adiional are ca premis existena unei cereri
anterioare (principale, accesorii sau incidentale), afe crei
elemente (pri, obiect sau cauz) sunt modificate n cursul
procesului de ctre partea care a iniiat-o.
Tn reglementarea anterioar, n aplicarea art. 132 alin. (1) i (2)
CPC 1865, jurisprudena fcea distincie ntre noiunile de cerere
modificatoare (ce includea i cererea completatoare) i cerere
precizotoare, aceasta din urm viznd exclusiv ndrepta rea gre-
elilor materiale, mrirea sau micorarea ctimii obiectului cererii,
pretinderea contravalorii obiectului pierdut sau pierit ori
nlocuirea cererii n constatare cu o cerere n realizare sau invers.
|L|
M. tobrc. Gh. Bula, Codul de procedur civil, comentat l adnotat cu
legislaie, jurlspruden l doctrin, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2008, p. 128-
I?l
V.M. Clobanu, G. Boroi, M. Ncolae, Not la decizia nr, VIN/2000, Curtea
Suprema de Justiie, Seciile Unite, in Dreptul nr. S/2001, p. 222-227.
131
IX.CJr, dec, nr 5117/Z003. n R. Tilf, E-cepla de necompeten n procesul civil,
Ed- Hamangiu, Bucureti, 2006, p. 236.
Tn prezent, noul cod prevede n art. 204 o reglementare
similar, denumirea marginal a articolului fiind modificarea
cererii de chemare n judecat".
249 NAiaSA TH60"AHI
DEUA
Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Apreciem c distincia dintre cererea modificatoare si cererea
precizatoare existent n practic sub imperiul reglementrii
anterioare subzist si n actualul Cod de procedur civil, acestea
fiind ns reunite sub denumirea de cerere adiional, ntruct, n
substan, ambele constituie modificri ale cererii iniiale, chiar
dac au un regim juridic distinct.
Astfel, reformularea n cadrul art. 204 NCPC a textului alin. (2)
al art. 132 CPC 1865 n sensul eliminrii tezei conform creia
cererea nu s-ar considera modificat dac ar interveni situaiile
limitativ prevzute de lege pentru precizarea cererii a avut ca
raiune numai faptul c si cererea precizatoare este H n esen, o
cerere modificatoare, regimul juridic diferit al acestora fiind
meninut
2.4. Cererea incidental. Potrivit definiiei legale, cererea
incidental este cererea formulat n cadrul unui proces n curs de
desfurare.
Avnd n vedere c i cererile accesorii sunt cereri formulate n
cadrul unui proces n curs de desfurare, elementele distinctive
dintre cererea accesorie i cea incidental, deduse prin raportare
la definiia legal a cererii principale i la cea a celei accesorii,
constau n faptul c soluionarea cererilor incidentale poate s nu
depind de soluia dat unui capt de cerere principal, precum i
n mprejurarea c cererea incidental nu este niciodat parte a
cererii principale111.
Ca atare, dac practic cererea accesorie constituie un capt al
unei cereri principale sau incidentale, formate din mai multe
capete de cerere, cererea incidental este o cerere distinct de
cea principal, putnd fi format, la rndul su, din capete de
cerere principale i din capete de cerere accesorii.

DEUA NARCISA rHOHAP>


Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Ca regul, aceste trsturi ale cererii incidentale permit
judecarea sa pe calea unui proces distinct, independent de cel
declanat n urma formulrii cererii principale (spre exemplu,
cererea reconvenional, cererea de intervenie principal,
cererea de chemare n garanie pot fi formulate i pe calea unui
litigiu separat sub forma unor cereri
|]|
Penlru calificarea cererii de suspendare a executrii silite formulate n cadrul
contestaiei la executare din punctul de vedere al cii procedurale alese de parte
pentru valorificarea dreptului su, a se vedea 8. Crrsea. E. Oprna, Not la decizia
nr. 3107/2011, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie, Secia a ll-a civil,
n Ft.R.E.S. nr. 3/2012, p. 247-24S. n esena, autorii menionai au reinut ca, dei
la prima vedere cererea de suspendare a executrii silite ar avea caracter
accesoriu fa de contestaia la executare sau alt cerere cu privire la executarea
silit in cadrul creia se formuleaz, dat fiind faptul c soluionarea sa depinde de
existena unei alte aciuni, n realitate aceasta se deosebete de cererile accesorii,
ntruct soluia ce urmeaz a se pronuna asupra cererii de suspendare a
executrii silite nu este Influenat de soluia ce urmeaz a se pronuna asupra
cererii principale, care, sub acest aspect, ii este indiferent. i aceasta, ntruct,
pe de o parte, sub aspect temporal, cererea de suspendare a executrii silite se
soluioneaz nainte de cererea principal, iar, pe de alt parte, este influenat
de existena nsi a cererii principale, care se constituie, astfel, n mod practic,
ntr-o condiie doar de admisibilitate a cererii de suspendare, i nicidecum o
condiie de apreciere a temeiniciei acesteia". Cu referire la aciunea incidental,
autorii citai au apreciat c cererea de suspendare a executrii silite are un
asemenea caracter, dei, sub acest aspect, s-ar putea susine c, pentru o
asemenea calificare, ar trebui acceplat teza c cererea incidental ar putea fi
formulat l pe cale separat, ca i cerere principal, acesta fiind elementul
comun al definiiilor doctrinare date cererii incidentale". Cu toate acestea, autorii
au procedat n mod temeinic la calificarea cererii de suspendare a executrii
silite ca o cerere exclusiv incidental, cu caracter atipic, care nu se poate formula
i separat, pe cale principal, nefiind susceptibil n esena sa de a avea o
existen de sine stttoare". Prin urmare, s-a considerat n mod argumentat c,
fa de mprirea clasic a aciunilor civile n raport de cafea procedural aleas
de parte pentru valorificarea dreptului ei, cererea de suspendare a executrii
silite nu poate fi calificat drept cerere accesorie, ntruct aceasta nu este
DEUA NARCISA rHOHAP>
Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
influenat de soluia din cererea principal, ci de existena nsi a unei cereri
principale, ca o condiie de admisibilitate, astfel nct aceasta urmeaz a li
califical ca reprezentnd o cerere exclusiv incidental, care se formuleaz ntr-un
proces deja nceput, fr a putea avea o existen de sine stttoare, ca i cerere
principal".

DEUA NARCISA rHOHAP>


TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

principale). In msura n care cererea este formulat pe cale


separat sau dac se dispune disjungerea cererii incidentale din
procesul iniial, constituindu-se un dosar distinct, aceasta nu va
avea caracter incidental ori, dup caz, si l va pierde, reprezentnd
sau devenind cerere principal.
Prin excepie, exist posibilitatea ca judecata unei cereri cu
caracter incidental, formulat n cadrul unui proces n curs de
desfurare, s nu poat fi disjuns de judecata cererii principale,
ipoteza redat ntlnindu-se cu precdere n privina cererilor care
nu reprezint veritabile cereri de chemare n judecat [spre
exemplu, cererea de intervenie accesorie, artarea titularului
dreptului etc.).
n privina introducerii forate n cauz, din oficiu, a altor
persoane, in condiiile art, 78 alin, fl) NCPC, chemarea n judecat
a terului va fi dispus prin ncheiere, ce i va fi comunicat n
copie mpreun cu cererea de chemare n judecat, ntmpinarea
si nscrisurile anexate acestora. Apreciem c ncheierea de
introducere n cauz a terului nu reprezint n sine o cerere de
chemare n judecat si, ca atare, nu poate fi considerat cerere
incidental.
3. Importana juridic a clasificrii n discuie, interesul
clasificrii cererilor n justiie n cereri principale, accesorii,
incidentale i adiionale, n funcie de calea procedural aleas de
parte, rezid n urmtoarele aspecte:
3.1. Prorogarea legal a competenei. Potrivit art, 123 alin.
(1) NCPC, cererile accesorii, adiionale, precum i cele incidentale
se judec de instana competent pentru cererea principal, chiar
dac ar fi de competena material sau teritorial a aitei instane
judectoreti, cu excepia cererilor prevzute la art. 120 NCPC
2 5 3 NAiaSA TH60"AHI
DEUA
TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

[cereri n materia insolvenei sau concordatului preventiv, care


sunt de competena exclusiv a tribunalului n a crui
circumscripie i are sediul debitorul).
De asemenea, conform art. 123 alin. (2) NCPC, regulile
menionate anterior se aplic i atunci cnd competena de
soluionare a cererii principale este stabilit de lege n favoarea
unei secii specializate sau a unui complet specializat.
Cu titlu exemplificaiv, n ipoteza n care cererea principal are
ca obiect revendicarea unui bun imobil cu o valoare de pn la
200.000 lei (cerere care atrage competena material de sol
uionaren prim instan a judectoriei i competena teritorial
exclusiv a instanei n a crei circumscripie este situat imobilul),
iar cererea reconvenional are ca obiect plata contravalorii
mbuntirilor necesare i utile aduse de prtul-reclamant
imobilului n cuantum de 300.000 lei (cerere care, dac ar fi
introdus pe cale principaf, ntr-un litigiu separat, ar atrage
competena material de soluionare n prim instan a
tribunalului i competena teritorial de drept comun a instanei
de la domiciliul reclamantului-prt), competena de soluionare a
ambelor cereri n prim instan va reveni judectoriei n a crei
circumscripie este situat imobilul, prin aplicarea art. 123 alin. (1)
NCPC, opernd o prorogare a competenei acestei instane i n
privina cererii incidentale.
De asemenea, n ipoteza n care cererea principal are ca
obiect anularea titlului de proprietate emis n temeiul Legii nr
18/1991, republicat, fiind formulat de ctre reclamantul posesor
al imobilului asupra cruia s-a reconstituit dreptui de proprietate
n favoarea prtului (cerere de competena completului
specializat n soluionarea procese lor funciare), precum i
2 5 4 NAiaSA TH60"AHI
DEUA
TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

constatarea dreptului su de proprietate asupra imobilului, iar


cererea reconvenional are ca obiect revendicare imobiliar,
completul specializat va soluiona ambele cereri, nu numai pe cea
principal care ine de specializarea sa.

2 5 5 NAiaSA TH60"AHI
DEUA
Art. 30
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Potrivit art. 106 alin, (1) NCPC, instana legal nvestit potrivit
dispoziiilor referitoare ia competena dup valoarea obiectului
cererii rmne competent s judece chiar dac, ulterior nvestirii,
intervin modificri n ceea ce privete cuantumul valorii aceluiai
obiect-
Aceast prevedere este o reproducere fidel a art. 18' CPC
1865 i vizeaz ipoteza rn care instana este iniial sesizat cu
soluionarea unei cereri ce atrage competena sa, iar ulterior, pe
parcursul procesului, reclamantul formuleaz o cerere adiional,
ce determin modificarea cuantumului valorii aceluiai obiect.
Dat fiind meninerea exact a coninutului textului n
prezenta reglementare, analiza doctrinar i jurisprudenial a
acestui articol este, de asemenea, de actualitate". n virtutea
acestui text de lege, instana judectoreasc nvestit prin cererea
de chemare n judecat i prelungete competena cu privire la
soluionarea litigiului al crui obiect si-a modificat valoarea.
Curtea Constituional apreciind n cuprinsul Deciziei nr. B3/2007
c o asemenea soluie legislativ este justificat de necesitatea
realizrii unei bune administrri a justiiei, printr-o judecat a
cauzei ntr-un termen rezonabil, finalitatea textului legal fiind
aceea de a evita declinrile de competen impuse de majorarea
sau de micorarea cuantumului obiectului supus judecii.
Prevederile legale n discuie stabilesc competena instanei,
investit potrivit dispoziiilor referitoare la competena dup
valoarea obiectului, de a judeca litigiul chiar dac, ulterior sesizrii
sale, intervin modificri n ceea ce privete valoarea obiectului
litigiului. Prin urmare, norma procedural este inciden n cazul
litigiilor evaluabile in bani doar cu privire la modificrile survenite
pe parcursul desfurrii procesului i numai n situaia in care

R7 DEUA NARCISA rHOHAP>


Art. 30
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
aceste modificri se refer la obiectul indicat n actul de nvestire,
respectiv n cererea de chemare n judecat. Textul are o valoare
de principiu, deoarece confirm regula potrivit creia competena
se fixeaz inc din momentul sesizrii instanei, cererea de
chemare n judecat, ca element al aciunii civile, individualiznd
instana.
Ca atare, n situaia n care reclamantul formuleaz cerere
adiional n sensul restrngerii preteniilor iniiale ca urmare a
mprejurrii c prtul >a executat n parte obligaia, soluia
declinrii nu se impune, dac reducerea ar determina un cuantum
al obiectului sub plafonul legal de delimitare a competenei dup
valoare, executarea parial a obligaiei neconstituind o infirmare
a evalurii fcute prin cererea de chemare n judecat-
n schimb, n ipoteza n care reclamantul i restrnge sau i
majoreaz preteniile formulate, sub sau peste valoarea prevzut
de art. 94 pct, 1 lit. j) NCPC, ca urmare a ndreptrii erorii de calcul
svrite cu prilejul evalurii preteniilor, instana i va declina
competena.
3.2. Determinarea competenei. Potrivit dispoziiilor art. 98
alin. (1) NCPC, competena se determin dup valoarea obiectului
cererii artat n captul principal de cerere. Codul are n vedere
captul principal al cererii principale, iar nu captul principal al
cererii incidentale, ntruct trebuie dat eficien prevederilor art.
123 alin. fl) NCPC, potrivit crora cererile accesorii, adiionale,
precum i cele incidentale se judec de instana competent
pentru cererea principala.
n consecin, la determinarea competenei nu se va avea n
vedere valoarea cumulat a obiectelor capetelor principale i
accesorii din cererea principal i nici a obiec-
R7 DEUA NARCISA rHOHAP>
Art. 30
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE

'" In acest sens, a se vedea i speele rezumate la art. 1S1 n G. Boroi, O. Spineanu-
Motei. Codul de procedur civil adnotat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureti.
2011.

R7 DEUA NARCISA rHOHAP>


TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

tului cererii principale n ansamblul su cu cea a obiectului cererii


incidentale, ci exclusiv valoarea obiectului captului de cerere
principal, ntruct in privina celorlalte cereri accesorii sau
incidentale opereaz prorogarea legal de competen.
Noul Cod de procedur civil reglementeaz n dispoziiile art.
99 si ipoteza existenei mai multor capete de cerere principale.
Astfel, potrivit alin, (1) al art. 99 NCPC, cnd reclamantul a
sesizat instana cu mai multe capete principale de cerere
ntemeiate pe fapte ori cauze diferite, competena se stabilete n
raport cu valoarea sau, dup caz, cu natura ori obiectul fiecrei
pretenii n parte. Dac unul dintre capetele de cerere este de
competena altei instane, instana sesizat va dispune
disjungerea i i va declina n mod corespunztor competena.
Prin urmare, n privina capetelor de cerere principale
formulate printr-o cerere unic i ntemeiate pe fapte ori cauze
diferite nu opereaz prorogarea legal de competen, iar
valoarea obiectului litigiului se stabilete n funcie de valoarea
obiectului fiecrui capt de cerere principal, fr a se efectua un
cumul al vaforilor, din moment ce fiecare are propria sa
individualitate.
Spre exemplu, dac cererea are ca obiect revendicarea unui
bun imobil cu o valoare de 100.000 lei, precum i obligarea
prtului la plata sumei de 60.000 lei, decurgnd din angajarea
rspunderii sale contractuale pentru nerestituirea sumei
mprumutate la termenul stipulat, competena de soluionare a
cauzei va aparine judectoriei. Dac ns valoarea obiectului celei
de-a doua pretenii s-ar situa peste plafonul de 200,000 lei impus
de lege pentru delimitarea competenei dup valoare dintre
judectorie i tribunal, far reclamantul ar fi sesizat judectoria cu
DEUA NAiaSA TH60"AHI
TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

soluionarea ntregii cereri, aceasta ar trebui s dispun


disjungerea primului capt de cerere (cu formarea unui dosar
distinct, rmas n competena de soluionare a judectoriei),
admiterea excepiei de necompe-ten material n privina celui
de al doilea capt de cerere i declinarea competenei de
soluionare a acestuia n favoarea tribunalului.
n conformitate cu alin, (2) al art. 99 NCPC, n cazul n care mal
multe capete principale de cerere ntemeiate pe un titlu comun ori
avnd aceeai cauz sau chiar cauze diferite, dar aflate n strns
legtur, au fost deduse judecii printr-o unic cerere de che-
mare n judecat, instana competent s le soluioneze se
determin inndu-se seama de acea pretenie care atrage
competena unei instane de grad mai nalt,
n ipoteza capetelor de cerere principale formulate printr-o
cerere unic i aflate n strns legtur una cu cealalt opereaz
prorogarea legal de competen, ns valoarea obiectului litigiului
nu se determin prin cumularea valorii obiectului celor dou
capete de cerere principale, ci competena de soluionare a cauzei
n ansamblul su va fi determinat de captul de cerere principal
care atrage competena unei instane de grad mai nalt.
Spre exemplu, dac cererea de chemare n judecat are ca
obiect evacuarea prtului dintr-un imobil pentru motivul neplii
chiriei, precum i obligarea acestuia la plata ctre reclamant a
sumei de 210,000 lei, cu titlu de chirie restant, instana
competent s soluioneze cererea n ansamblul su va fi
tribunalul, ntruct cel de al doilea capt de cerere atrage
competena unei instane de grad mai nalt dect primul capt de
cerere,

DEUA NAiaSA TH60"AHI


TITLUL
Art. 30I. ACIUNEA CIVIL

3.3. Stabilirea completului de judecat. Potrivit dispoziiilor


art. 96' alin. fl) din Regulamentul de ordine interioar al
instanelor judectoreti, cererile accesorii referitoare la un dosar
repartizat aleatoriu se judec de acelai complet. Prevederile
menionate au n vedere att cererile accesorii, dar i pe cele
adiionale i incidentale formulate ulterior nvestirii instanei cu
soluionarea cererii principale, care nu vor fi repartizate

DEUA NAiaSA TH60"AHI


Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
aleatoriu, ci se va dispune ataarea acestora n dosarul avnd ca
obiect cererea principal, urmnd a fi soluionate de acelai
complet de judecat.
3.4. Determinarea cii de atac. Potrivit art. 460 alin. (2) NCPC,
dac prin aceeai hotrre au fost soluionate i cereri accesorii,
hotrrea este supus n ntregul ei cii de atac prevzute de lege
pentru cererea principal.
Spre exemplu, n ipoteza n care cererea de chemare n
judecat are dou capete de cerere - primul reprezentat de o
aciune posesorie (ce ar determina exclusiv calea de atac a
apelului, fr recurs mpotriva hotrrii pronunate n apel, prin
raportare la art. 1003 alin. (3) NCPC] i cel de al doilea avnd ca
obiect pretenii n valoare de peste 500.000 lei, cu titlu de daune
morale pentru tulburarea posesiei imobilului [ce ar determina
calea de atac a apelului, iar apoi a recursului mpotriva hotrrii
pronunate n apel, prin raportare la art. 483 alin. (2) NCPC"],
hotrrea pronunat n apel nu va fi supus cii de atac a
recursului, chiar dac partea ar avea interes s atace numai soluia
viznd captul accesoriu de cerere avnd ca obiect pretenii.
n conformitate cu art. 460 alin. (3) NCPC, n cazul n care prin
aceeai hotrre au fost soluionate mai multe cereri principale
sau incidentale, dintre care unele supuse apelului, iar altele
recursului, hotrrea n ntregul ei este supus apelului, iar
hotrrea dat n apef este supus recursului.
Astfel, n ipoteza formulrii unei cereri incidentale n cursul
unui proces, exista posibilitatea ca fixarea cii de atac s fie
determinat de obiectul acestei cereri, iar nu de cel al cererii
principale, dac hotrrea ce ar putea fi pronunat asupra cererii
incidentale, n cazul n care aceasta ar fi fost promovat pe calea

B4 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
unui litigiu distinct, este susceptibil de a fi atacat pe calea
apelului, spre deosebire de cererea principal ce ar determina
calea de atac a recursului. De asemenea, n ipoteza vizata, chiar
dac singura cale de atac care s-ar putea exercita mpotriva
hotrrii privind cererea incidental ar fi apelul, hotrrea
pronunat n apel nefiind susceptibil de recurs, dispoziiile art.
460 alin. (3) teza final NCPC au caracter special i ca atare se
aplic prioritar normelor generale, motiv pentru care o astfel de
hotrre va putea fi atacat i cu recurs.
Potrivit dispoziiilor art. 460 alin. {4) NCPC, dac hotrrea cu
privire la o cerere principal sau incidental nu este supus nici
apelului i nici recursului, soluia cu privire la celelalte cereri este
supus cilor de atac n condiiile legii.
Spre exemplu, n situaia n care modul de soluionare a cererii
principale nu poate fi cenzurat pe calea vreunei ci de atac,
captul accesoriu de cerere viznd plata cheltuielilor de judecat
va fi susceptibil a determina calea de atac a apelului sau, dup caz,
a recursului, n funcie de valoarea acestora, motivele cii de atac
fiind limitate exclusiv la soluia pronunat asupra captului
accesoriu. De asemenea, n situaia n care soluia pronunat
asupra cererii principale nu este susceptibil a fi atacat pe calea
apelului sau a recursului, partea interesat poate formula apel
sau, dup caz, recurs numai n ceea ce privete modul de rezolvare
a cererii incidentale formulate n cadrul aceluiai proces.

'" Potrivit art. XVIII alin. (2} din Legea nr. 2/2013 privind unele msuri pentru
degrevarea instanelor judectoreti, precum i pentru pregtirea punerii n
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, n procesele

B4 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 30
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
pornile ncepnd du data intrrii in vigoare a prezenlei legi i pn la data de 31
decembrie Z01S, nu sunt supuse recursului hotrrile pronunate n {.-.) alte
cereri evaluabile n bani n valoare de pn la 1.000.000 lei inclusiv".

B4 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL L ACIUNEA CIVIL*
Art- 30
In conformitate cu an, 460 alin, (5) NCPC, n cazurile prevzute
la alin, {2)-{4) din acelai articol, analizate anterior, termenul de
apel sau, dup caz, de recurs este cel de drept comun, chiar daca
prin legi speciale se prevede altfel.
n primul rnd, textul de lege are n vedere termenul general
de exercitare a cii de ataca apelului sau recursuiui, att sub
aspectul duratei sale (30 de zile), ct i in privina momentului de
la care acesta ncepe s curg [de la comunicarea hotrrii).
n al doilea rnd, se remarc opiunea legiuitorului de a nu
conferi in mod obligatoriu acelai termen de exercitare a cii de
atac prevzute de lege pentru cererea incidental cu cel viznd
calea de atac susceptibil a fi determinat de cererea principal,
n cazul prevzut de art, 460 alin. (2) NCPC (cerere principal i
cerere accesorie), fcndu-se aplicarea alin, (5) al aceluiai articol,
concluzia este aceea potrivit creia, chiar dac hotrrea este
supus n ntregul ei cii de atac prevzute de lege pentru cererea
principal (apel/recurs), fiind reglementat de norme speciale n
privina duratei i/sau a momentului de la care ncepe s curg
termenul de exercitare a cii de atac, acesta va avea o durat de
30 zile i va curge de la comunicare.
Similar, n ipoteza prevzut de art, 460 alin, (3) NCPC (cerere
principal i cerere incidental], termenul de apel va fi cel general,
indiferent dac pentru cererea ce imprim calea de atac aplicabil
hotrrii pronunate asupra ntregii cauze norme speciale ar fi
stabilit un termen distinct pentru exerciiul apelului.
De asemenea, n cazul prevzut de art. 460 alin. (4) NCPC (spre
exemplu, cerere principal i cerere incidental, dintre care soluia
pronunat numai asupra uneia dintre acestea este susceptibil de
exerciiul cilor de atac), chiar dac calea de atac (apel/ recurs)
exercitat n cauz arh reglementat de norme speciale
as
DEUA NAiaSA TH60"AHI
TITLUL L ACIUNEA CIVIL*
Art- 30
derogatorii de fa dreptul comun n privina termenului i/sau a
momentului de la care acesta ncepe s curg, se va aplica
termenul general de 30 de zile de la comunicarea hotrrii,
3.5. Evidenierea cererilor n cuprinsul dispozitivului hotrrii
judectoreti, prin prisma clasificrii analizate. Toate cererile n
justiie trebuie s fie soluionate de ctre instan, iar modul de
rezolvare a acestora, n msura n care are ioc prin aceeai hot-
rre judectoreasc, trebuie s se regseasc n dispozitivul su.
n ipoteza n care ntr-un proces prtul formuleaz cerere
reconvenional, n dispozitivul hotrrii judectoreti se va regsi
modul de soluionare a fiecrei cereri formulate n litigiu, cu
reflectarea calificrii legale date acestora (admite/admite n
parte/respinge cererea principal i admite/admite n
parte/respinge cererea reconvenional).
n situaia n care n proces nu sunt formulate i cereri
incidentale (cerere reconvenional, cereri de intervenie a terilor
n litigiu), n dispozitivul hotrrii judectoreti se va proceda la
admiterea/admiterea n parte/respingerea cererii, fr nicio alt
meniune n privina caracterului su principal, ntruct aceasta
este singura cerere care face obiectul litigiului.
De regul, capetele de cerere principale i accesorii nu se
individualizeaz prin calificarea legal menionat anterior n
dispozitivul hotrrii judectoreti. Astfel, n ipoteza n care o
cerere principal este alctuit din unul sau mai multe capete de
cerere principale i unul sau mai multe capete de cerere accesorii,
n dispozitiv se va meniona numai admiterea/respingerea cererii
(avndu-se n vedere cererea de chemare n judecat n ntregul
su), soluia fiind urmata evident de dispoziiile concrete. n cazul
admiterii n parte a cererii de chemare n judecat, se va meniona
captul de cerere care a fost respins, dar nu neaprat prin
as
DEUA NAiaSA TH60"AHI
TITLUL L ACIUNEA CIVIL*
Art- 30
calificarea lui drept capt de cerere principal sau accesoriu (spre
exemplu, Admite n parte cererea. Oblig prtul s lase
reclamantului n deplin

as
DEUA NAiaSA TH60"AHI
Art. 31
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
proprietate si linitit posesie imobilul. Respinge captul de cerere
viznd despgubirile ca nentemeiat").
Dac n proces cererea principal a fost modificat sau
precizat printr-o cerere adiional, acest aspect se va reflecta i n
dispozitivul hotrrii judectoreti, menio-nndu-se soluia de
admitere/admitere n parte/respingere a cererii astfel cum a fost
modificat/precizat.

Art- 31 . Aprri. Aprrile formulate n justiie pot fi de fond


sau procedurale.

COMENTARIU
112. Definiia aprrii. Aprarea constituie un alt mijloc
procesual legal prin care se exercit aciunea civil, aflat la
dispoziia unei pri din proces, prin care aceasta tinde a obine
respingerea preteniei formulate mpotriva sa sau ntrzierea
soluionrii obiectului litigiului.
Aceste mijloace procesuale se divid n aprri de fond i
aprri procedurale.
113. Aprrile de fond. Ca definiie, aprarea de fond
reprezint un mijloc procesuaf prin care partea invoc obieciuni
mpotriva preteniei formulate mpotriva sa, urmrind respingerea
acesteia ca nentemeiat, dup examinarea fondului su.
Spre exemplu, o astfel de aprare de fond o constituie
invocarea de ctre prt prin ntmpinare a rezoluiunii de drept n
temeiul unui pact comisoriu inserat n actul juridic a crui
executare se solicit prin cererea de chemare n judecat sau
invocarea de ctre prt, verbal, n edin, a faptului restituirii

DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 31
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
sumei mprumutate anterior promovrii aciunii avnd ca obiect
obligarea sa la plata acestei sume.
n literatura de specialitate juridic s-a susinut faptul c n
cazul contestaiei la executare formulate de ctre debitorul
urmrit, contrar aparenelor, poziia procesual de reclamant nu
aparine acestuia, ci creditorului urmritor, deoarece din iniiativa
sa a fost pornit executarea silit, contestaia respectiv nefiind
dect un incident n cursul executrii silite. n aceast opinie,
invocarea prescripiei dreptului de a solicita executarea silit ar
reprezenta o aprare de fond.
Dei argumentele nfiate, analizate separat de soluiile date,
sunt corecte, considerm c, din punct de vedere procesual,
contestaia la executare promovat de debitor reprezint o cerere
de chemare n judecat, n care poziia procesual a prilor este
urmtoarea: reclamantul-contestator este debitorul, iar prtul-
intimat este creditorul. Adoptnd aceast opinie, invocarea
prescripiei dreptului de a demara executarea silit nu reprezint o
aprare de fond, ci fundamentul juridic al contestaiei la executare
[cauza juridic, ca element al aciunii civile).
Indiferent de opinia adoptat, prescripia dreptului de a
solicita executarea silit invocat pe calea contestaiei la executare
nu reprezint o excepie procesual, ntruct, plecnd de la scopul
excepiilor procesuale [ntrzierea sau mpiedicarea judecii
fondului cererii), admiterea sa ar trebui s conduc la respingerea
contestaiei la executare ca prescris, ceea ce este contrar raiunii
invocrii prescripiei n acest caz. Ca atare, instana nvestit cu
soluionarea contestaiei la executare va califica excepia
prescripiei dreptului de a solicita executarea silit, invocat de
contestator sub aceast form, ca motiv al contestaiei la

DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 31
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
executare, fr a se pronuna prin ncheiere sau sentin asupra
excepiei procesuale n sine, ci va proceda la analizarea motivului
respectiv la momentul

DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 31I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
pronunrii hotrrii judectoreti asupra fondului contestaiei la
executare, reinerea sau nlturarea acestui motiv regsindu-se n
considerente i reflectndu-se implicit n dispozitiv.
n ipoteza promovrii de ctre reclamant a unei cereri de
chemare n judecat avnd, de pild, ca obiect reduciunea
liberalitilor excesive/dezbaterea succesiunii, dac dreptul su de
opiune succesoral s a prescris, prtul are posibilitatea invocrii
acestui aspect pe calea excepiei procesuale a lipsei calitii
procesuale active, aceasta constituind transpunerea n plan
procesual a aprrii de drept substanial constituite de prescripie.
Ca atare, instana nu se pronun asupra excepiei prescripiei
dreptului de opiune succesoral n ipoteza n care prtul o
invoc sub aceast denumire, ci procedeaz la calificarea sa drept
excepie a lipsei calitii procesuale active, punnd n prealabil n
discuia contradictorie a prilor denumirea corect a excepiei
invocate, pronunndu-se ulterior asupra excepiei astfel
calificate.
Excepia de neexecutare a contractului constituie, de
asemenea, o aprare de fond, fiind o instituie proprie dreptului
substanial (mijloc de aprare aflat la dispoziia prii creia i se
solicit executarea obligaiilor decurgnd din ncheierea unui
contract sina-lagmatic de ctre partea care nu i-a executat
propriile obligaii), iar nu o excepie procesual caracteristic
dreptului formal.
Uzucapiunea, n sistemul Codului civil din 1864, constituie o
aprare de fond n ipoteza n care, de exemplu, prtul, mpotriva
cruia a fost promovat o aciune n revendicare imobiliar, nu
formuleaz mpotriva reclamantului o cerere reconvenional
avnd ca obiect constatarea dreptului su de proprietate asupra

DEUA
S7 NAiaSA TH60"AHI
Art. 31I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
imobiiului prin efectul uzuca-piunii, ci doar invoc efectele
acesteia prin intermediul ntmpinrii.
Aprrile de fond fac obiectul analizei instanei de judecat,
argumentele pentru care au fost reinute sau nlturate fiind
cuprinse n considerentele hotrrii judectoreti, fr ns ca
soluia pronunat asupra acestora s se regseasc n mod
separat n dispozitivul hotrrii.
Prin urmare, n ipoteza n care rezoluiunea de drept a actului
juridic n temeiul unui pact comisoriu este invocat de prt prin
ntmpinarea formulat mpotriva cererii de chemare n judecat
avnd ca obiect executarea actului juridic respectiv, instana,
gsind ntemeiat aceast aprare de fond, va dispune
respingerea cererii de chemare n judecat ca nentemeiat, fr a
statua n cuprinsul dispozitivului i cu privire la constatarea
rezoluiunii de drept a actului juridic. Pentru ca prtul s obin o
hotrre judectoreasc prin care s se constate rezoluiunea de
drept a actutui juridic ncheiat cu reclamantul, acesta trebuie s
formuleze cerere reconvenional, n privina soluionrii creia
instana are obligaia s se pronune prin dispozitiv.
Pentru invocarea aprrilor de fond, tegea nu prevede o form
speciala, acestea putnd fi inserate n ntmpinare sau n note de
edin, existnd i posibilitatea exprimrii lor verbal n faa
instanei, urmat de consemnarea de ctre grefier n ncheierea de
edin.
Aprarea de fond nu este supus timbrrii, tocmai pentru
faptul c nu constituie o pretenie proprie a celui care o invoc, ci
numai un mijloc de respingere a preteniilor formulate mpotriva
sa.
De asemenea, aprarea de fond nu poate fi disjuns d e restul
preteniilor, ntruct nu face obiectul unei cereri al crei mod de
DEUA
S7 NAiaSA TH60"AHI
Art. 31I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
soluionare trebuie s se regseasc n dispozitiv i nici al unei
judeci separate de cererile formulate n cauz, iar, n plus,
analiza sa este intim legat de cea a cererii n raport de care a fost
invocat.

DEUA
S7 NAiaSA TH60"AHI
Art. 31
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
Potrivit art. 124 alin, (1) NCPC, instana competent s judece
cererea principal se va pronuna si asupra aprrilor si a
excepiilor, n afara celor care constituie chestiuni prejudiciale si
care, potrivit legii, sunt de competena exclusiv a altei instane.
Regula stabilit de legiuitor a avut n vedere necesitatea ca
instana s rezolve pricina n integralitatea ei, pentru a da o soiuie
unitar si pentru a se evita pronunarea unor hotrri
contradictorii.
Termenii de chestiune prealabil l de chestiune prejudicial
desemneaz dou noiuni juridice distincte. Astfel, chestiunea
prejudicial, spre deosebire de chestiunea prealabil, vizeaz un
aspect ce trebuie s formeze obiectul unei judeci prealabile i
distincte, soluia pronunat asupra acestuia avnd efect de lucru
judecat ri raport de toate litigiile ulterioare n care se va invoca
aceeai problem.
Pentru instana civil care a fost sesizat cu judecarea unei
aciuni n repararea pagubei pricinuite prin infraciune, o astfel de
chestiune prejudicial o reprezint soluionarea n prealabil a
aciunii penale, judecarea n faa instanei civile suspendndu-se
pn la rezolvarea definitiv a cauzei penale, potrivit dispoziiilor
art. 19 alin, {2} C proc. pen. Aceast regul cunoscut sub
denumirea de penalul ine fn ioc civilul" constituie un caz de
suspendare legal de drept, instana fiind obligat s se pronune
n acest sens n ipoteza incidenei sale.
Raiunea instituirii legale a principiului enunat anterior rezid
n autoritatea hotrrii penale n procesul civil. Astfel, potrivit art.
22 alin. (1) C, proc. pen., hotrrea definitiv a instanei penale
are autoritate de lucru judecat n faa instanei civile care judec
aciunea civil, cu privire la existena faptei, a persoanei care a

274 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 31
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
svrit-o i a vinoviei acesteia. Spre deosebire de autoritatea
hotrrii penale n soluionarea procesului civil, n conformitate cu
art. 2 2 alin. [2) C, proc. pen., hotrrea definitiv a instanei civile
prin care a fost soluionat aciunea civil nu are autoritate de
lucru judecat n faa organului de urmrire penal i a instanei
penale, cu privire la existena faptei penale, a persoanei care a
svrit-o i a vinoviei acesteia.
Acest caz de suspendare legal de drept este distinct de cel
prevzut de art. 413 alin. (1) pct, 2 NCPC, care vizeaz o ipotez de
suspendare legal facultativ a judecii, i anume aceea cnd s-a
nceput urmrirea penal pentru o infraciune care ar avea o
nrurire hotrtoare asupra hotrrii ce urmeaz s se dea, dac
legea nu prevede altfel. Diferena dintre cele dou situaii are la
baz faptul c infraciunea, n ipoteza suspendrii facultative a
judecii, este doar un element ce are legtur cu situaia de fapt
examinat de instana civil, neconstituind nsi fapta ilicit a
crei existen este analizat drept condiie a rspunderii civile
delictuale ce constituie fundamentul preteniei deduse spre
soluionare instanei civile.
Un alt exemplu de chestiune prejudicial este cel reprezentat
de cazul de suspendare legal de drept prevzut de dispoziiile art.
412 alin. {1) pct. 7 NCPC, i anume atunci cnd instana
formuleaz o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare
adresat Curii de Justiie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor
tratatelor pe care se ntemeiaz Uniunea European.
n ceea ce privete chestiunile prealabile, acestea constituie
aprrile invocate de pri i care vor fi soluionate de ctre
instana sesizat cu soluionarea cererii principale. Spre exemplu,
judectoria n a crei circumscripie este situat un teren, fiind

275 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 31
CARTEA I DISPOZIII GENEPALE
sesizat cu o cerere avnd ca obiect partajul acestuia, va examina
i aprarea prtului, invocat pe cale de ntmpinare, a nulitii
de drept a actului juridic de care se prevaleaz reclaman-

276 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. ACIUNEA CIVIL*
Art. 31
tul in susinerea coproprletii asupra bunului respectiv, fr a
trimite problema nulitii instanei competente, potrivit art. 113
alin. (1) pct. 3 NCPC.
3. Aprrile procedurale. Aprrile procedurale vizeaz
excepiile procesuale sau alte incidente de procedur, care nu ar
putea fi catalogate strict terminologic drept excepii (recuzarea,
strmutarea, suspendarea, spre exemplu).
Ca noiune, potrivit art. 245 NCPC, excepia procesual este
mijlocul prin care, n condiiile legii, partea interesat, procurorul
sau instana invoc, fr s pun n discuie fondul dreptului,
neregulariti procedurale privitoare la compunerea completului
sau constituirea instanei, competena instanei ori la procedura
de judecat sau lipsuri referitoare la dreptul la aciune, urmrind,
dup caz, declinarea competenei, amnarea judecii, refacerea
unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii,
Tn conformitate cu art, 124 alin. (1) NCPC, instana competent
s sotuloneze cererea principal se va pronuna i asupra
excepiilor procesuale. Ca atare, n ipoteza invocrii de ctre pri
a unor excepii procesuale, indiferent dac acestea sunt de
procedur sau de fond, instana sesizat n mod legal cu
soluionarea cererii principale se va pronuna i asupra acestora.
n privina incidentelor procedurale, art, 124 alin, (2) NCPC
prevede faptul c acestea sunt soluionate de instana n faa
creia se invoc, n afar de cazurile n care legea prevede n mod
expres altfel.
n consecin, regula este aceea c incidentele procedurale se
soluioneaz de instana n faa crora au fost invocate. Prin
excepie, exist o serie de incidente procedurale care se
soluioneaz de ctre o alt instan dect cea nvestit cu
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL*
Art. 31
soluionarea procesului n cadrul crora au fost Invocate, i
anume:
114. delegarea instanei - potrivit art, 147 NCPC, atunci
cnd, din cauza unor mprejurri excepionale, instana
competent este mpiedicat un timp mai ndelungat s func-
ioneze, nalta Curte de Casaie i Justiie, la cererea prii
interesate, va desemna o alt instan de acelai grad care s
judece procesul. Ca atare, n ipoteza delegrii instanei, nalta
Curte de Casaie i justiie este instana competent s soluioneze
acest incident, iar nu instana mpiedicat s funcioneze, care a
fost sesizat cu soluionarea cererii de chemare n judecat;
115. recuzarea sau abinerea n ipoteza imposibilitii
alctuirii completului de judecat pentru soluionarea acestora -
potrivit art, 50 alin, [ 2 } NCPC, cnd, din pricina abinerii sau
recuzrii, nu se poate alctui completul de judecat, cererea se
judec de ctre instana ierarhic superioara {spre exemplu, situaia
unor instane cu un numr foarte mic de judectori, doi sau trei,
dintre care unul este recuzat, iar ceilali sunt abseni din motive
medicale);
116. strmutarea - potrivit art, 142 alin, (1) NCPC, cererea
de strmutare ntemeiat pe motiv de bnuial legitim este de
competena curii de apel, dac instana de la care se cere
strmutarea este o judectorie sau un tribunal din circumscripia
acesteia, iar dac strmutarea se cere de la curtea de apel,
competena de soluionare revine naltei Curi de Casaie l
Justiie, De asemenea, n conformitate cu. art, 142 alin. {2} NCPC,
cererea de strmutare ntemeiat pe motive de siguran public
este de competena naltei Curi de Casaie i Justiie. Prin urmare,
n raport de motivele de strmutare invocate, strmutarea se
soluioneaz fie de ctre curtea de apel n circumscripia creia se
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL*
Art. 31
gsete judectoria sau tribunalul de la care se solicit
strmutarea, fie de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie, iar nu
de ctre instana sesizat cu soluionarea cererii principale l n
privina creia se solicit strmutarea.

DEUA NARCISA THEQHAftl S9


Art. 32
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Ari. 32. Condiii de exercitare a aciunii civile. (1) Orice cerere
poate fi formulat i susinut numai dac autorul acesteia:
117. are capacitate procesual, in condiiile legii;
118. are calitate procesual;
119. formuleaz o pretenie;
120. justifica un interes.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic, in mod corespunztor, i n
cazul aprrilor.

COMENTARIU
1, Consideraii generale privind condiiile de exercitare a
aciunii civile. Dispoziiile
art. 32 NCPC enumera cele patru condiii de exercitare a aciunii
civile, cerine care tre-
buie ntrunite cumulativ att n ipoteza formulrii i susinerii
cererilor n justiie, astfel
cum acestea sunt enumerate de art. 30 alin. (2) NCPC, ct i in cea
a invocrii aprriior.
n consecin, condiiile menionate trebuie reunite nu numai
n cazul cererii de chemare n judecat, ci i n ipoteza n care o
parte invoc o excepie procesual, fiind necesar ca aceasta s
aib capacitate l calitate procesual i s justifice un interes.
Spre exemplu, n cadrul unei contestaii la executare, dac
biroul executorului judectoresc, dei nu este parte n proces
(contestaia nefiind formulat n contradictoriu i cu acesta),
invoc excepia tardivitii promovrii contestaiei la executare
prin adresa de naintare a dosarului de executare, instana va
respinge aceast excepie ca fiind formulat de o persoan fr
calitate procesual de parte litigant. n situaia n care contestaia
280 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 32
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
la executare ar fi introdus cu nclcarea termenului legal, cele
susinute de biroul executorului judectoresc corespunznd
realitii, dat fiind caracterul de ordine public al acestei excepii
procesuale, instana o va invoca din oficiu, soluionnd cauza prin
admiterea sa.
De asemenea, dac un prt invoc nulitatea procedurii de
citare decurgnd din inserarea eronat n cuprinsul citaiei a
calitii procesuale a unei alte pri litigante, cerin prevzut de
art. 157 alin. (1) lit. f) NCPC, instana va respinge aceast cerere ca
lipsit de interes, folosul practic urmrit de prt nefiind personal.
Fiecare dintre cele patru condiii de exerciiu al aciunii civile
este analizat distinct de noul cod (capacitatea procesual n art.
56-58, calitatea procesual n art. 36-39, unele aspecte privind
pretenia/dreptul n art, 34-35, iar interesul n art. 33),
2. Condiia formulrii unei pretenii. Formularea unei
pretenii este stipulat n mod
expres printre condiiile de exercitare a aciunii civile, potrivit art.
32 alin. (1) lit. c) NCPC
Legiuitorul a preferat redactarea condiiei sub aceast form
n locul celei viznd afirmarea unui drept, pentru considerentele
expuse n continuare. Pe de-o parte, dreptul subiectiv civil de care
se prevaleaz partea nu reprezint la data formulrii aciunii dect
o pretenie, existena acestuia fiind stabilit numai la momentul
pronunrii hotrrii judectoreti, n urma analizrii fondului
preteniei, prin prisma raportrii dispoziiilor legale incidente la
situaia de fapt stabilit prin mijloacele probatorii administrate n
cauz. Pe de alt parte, nu ntotdeauna prin exercitarea aciunii
civile se urmrete protecia judiciar a unui drept subiectiv civil,
existnd ipoteze n care partea tinde numai la realizarea unei
281 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 32
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
situaii juridice pentru care este obligatorie calea judecii [spre
exemplu, divorul pronunat din culpa soilor).

282 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. AcnurjEA CIVIL*
Art- 32
Prin urmare, pretenia formulat vizeaz un drept subiectiv
civil sau o situaie juridic pentru care calea judecii este
obligatorie, n raport de care instana este chemat s pronune o
soluie,
n ceea ce privete dreptul subiectiv civil, acesta trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
3 ) s fie recunoscut i ocrotit de lege, adic s nu intre n
coninutul unul raport juridic care s contravin normelor legale
imperative sau regulilor de convieuire social.
Spre exemplu, aciunea prin care un motenitor rezervatar
soficit reduciunea donaiei naintea legatului vizeaz o pretenie
ce ncalc art, 1096 alin. (1) NCC, norm juridic cu caracter
imperativ;
121. s fie exercitat in limitele sale externe, de ordin
material i juridic, precum i in limitele sole interne, adic numai
potrivit scopului economic i social n vederea cruia este
recunoscut de lege.
Limitele externele unui drept sunt condiii de ordin material i
juridic, fixate de lege pentru exerciiul su. De pild, pentru a
beneficia de protecie juridic prin admiterea unei aciuni n
pretenii, un drept de crean trebuie exercitat cu respectarea
termenului de prescripie extinctiv, n acelai context, o ipotez
n care dreptul subiectiv este exercitat n mod nelegal, cu
nclcarea limitelor externe, o constituie, spre exemplu, introdu-
cerea de ctre un uzufructuara unei aciuni n revendicarea
bunului asupra cruia exist dreptul de uzufruct, acesta avnd
deschis pentru aprarea prerogativelor sale numai aciunea
confesorie.
Limitele interne a l e unui drept vizeaz respectarea la
momentul exercitrii sale a scopului economic i social pentru
283
TITLUL I. AcnurjEA CIVIL*
Art- 32
care a fost recunoscut de lege. Un exemplu n sensul exercitrii
abuzive a unui drept subiectiv civil l reprezint invocarea
dispoziiilor art, 582 alin, (1) lit. b] i aiin. (2) NCC (solicitarea
proprietarului unui teren adresat constructorului de rea-credin,
care a edificat o lucrare pe acest teren, s o desfiineze pe
cheltuiala sa i s rspund pentru contravaloarea lipsei de
folosin a terenului], n ipoteza n care proprietarul terenului a
avut cunotin de nceperea lucrrilor, ns a ateptat pn la
momentul finalizrii integrale a acestora pentru a solicita
desfiinarea lor, dreptul fiind recunoscut de lege n scopul
proteciei atributelor dreptului de proprietate al proprietarului
terenului, iar nu n cel al crerii unui prejudiciu substanial
autorului lucrrii;
122. s fie exercitat cu buno-credin. Aceast condiie
semnific convingerea titularului dreptului afirmat c este
ndreptit s procedeze la exercitarea sa.
Exemplificnd, nu exist o exercitare a dreptului de crean cu
rea-credin n ipoteza n care creditorul promoveaz o aciune n
pretenii mpotriva debitorului, fr a cunoate faptul achitrii
datoriei anterior introducerii cererii, ntruct debitorul emisese un
ordin de plat n cuprinsul cruia a specificat n mod greit
numrul facturii n baza creia a pltit, astfel nct creditorul nu a
putut-o identifica, existnd numeroase pli efectuate ntre pri;
123. sd fie actual. In primul rnd, dreptul subiectiv civil nu
este actual n ipoteza n care este afectat de un termen suspensiv,
existena dreptului fiind cert, numai exerciiul su fiind amnat,
caz n care cererea seva respinge ca prematur formulat. Cu titlu
de exemplu, se va respinge ca prematur aciunea prin care
creditorul solicit obligarea debitorului la plata preului unui

284
TITLUL I. AcnurjEA CIVIL*
Art- 32
imobil n condiiile n care termenul de executare a acestei
obligaii nu s-a mplinit potrivit stipuiaiilor contractuale.
Forma procedural de invocare a prematuritii dreptului o
constituie excepia procesual cu aceeai denumire, aceasta fiind
o excepie de fond (vizeaz nclcarea cerin

285
Art. 33 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
elor preteniei - condiie de exerciiu a aciunii
civile), absolut {se ncalc norme de ordine public)
i peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea
soluionrii fondului cererii). Excepia prematuritii
poate fi invocat de parte sau de instan, n orice stare
a procesului, dac prin lege nu se prevede altfel, prin
raportare la art. 247 alin, {1) teza I NCPC.
n ipoteza in care dreptul este afectat de o condiie
suspensiv, avnd fn vedere c nsi existena dreptului
depinde de realizarea condiiei, dreptul neexistnd n
mod valabil n patrimoniul reclamantului, aceasta se
va respinge ca nentemeiat, iar nu ca prematur,
Prematuritatea implic exercitarea unei drept
subiectiv, a crui existen este cert n patrimoniul
prii, nainte de mplinirea termenului suspensiv, n
timp ce netemeinicia vizeaz chiar lipsa dreptului
nsui-
n cazul aciunii prin care se tinde la valorif carea
unui drept afectat de o condiie suspensiv, soluia de
respingere a acesteia ca nentemeiat, n considerarea
celor menionate mai sus, nu este de natur s confere
autoritate de lucru judecat unei aciuni avnd acelai
obiect, dar care este promovat ulterior realizrii
condiiei, din moment ce fundamentul cererilor este
distinct, simpla respingere ca nentemeiat a unei
aciuni neatrgnd de plono incidena autoritii de
lucru judecat.
Spre exemplu, n situaia n care o parte solicit
restituirea prestaiei executate n temeiul unui act
juridic, a crui rezoluiune judiciar nu a fost declarat
286 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 33 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
pn la momentul introducerii cererii, aceasta se va
respinge ca nentemeiat, neexistnd vreun temei
pentru repunerea prii n situaia anterioar
ncheierii unui act juridic valabil {obligaia restituirii
existnd numai din momentul realizrii condiiei
suspensive a desf inrii actu-fui juridic}.
n al doilea rnd, cerina ca dreptul pretins s f e
actual se refer la ipotezele n care se solicit instanei
realizarea dreptului, nu i atunci cnd se cere
constatarea existenei acestuia n starea n care se
gsete, i anume afectat de un termen suspensiv. Cu
titlu exemplif caiv, o parte poate solicita instanei s
constate existena dreptului su de proprietate afectat
de un termen suspensiv, ns nu poate pretinde
revendicarea bunului.

Ar*, :3. Interesul de a aciona, interesul trebuie s


/ie determinat, legitim, personal, nscut i actual. Cu
toate acestea, chiar dac interesul nu este nscut i
actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni
nclcarea unui drept subiectiv ameninat sau pentru a
prentmpina producerea unei pagube iminente i care
nu s-ar putea repara.

COMENTARIU
1. Noiunea interesului, condiie a aciunii civile. Prin
interes se nelege folosul practic, material sau moral,
urmrit de cel care a pus n micare aciunea civil,
indiferent deforma concret de manifestare a acesteia

287 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 33 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
- cerere n justiie sau aprare de fond ori
procedural.
Pentru a stabili dac o parte are interes n
exercitarea aciunii civile, instana trebuie s
pref gureze folosul efectiv pe care aceasta l-ar obine
n ipoteza admiterii formei procedurale exercitate.
Interesul trebuie apreciat la momentul formulrii
cererii sau al invocrii aprrii, faptul c ulterior
acesta nu mai subzist f ind de natur s atrag
eventual rmnerea fr obiect a cererii sau a aprrii.

288 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 33I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
Spre exemplu, n ipoteza promovrii unei aciuni
n pretenii, dac pe parcursul desfurrii procesului
prtul pltete reclamantului suma solicitat, cererea
se va respinge ca rmas fr obiect. Iar nu ca lipsit
de interes, reclamantul justif cnd un folos practic la
momentul iniierii aciunii. Similar, dac cererea de
ncuviinare a executrii silite este respins, apelul
declarat mpotriva ncheierii respective nu se va
respinge ca lipsit de interes n ipoteza in care
creditorul a obinut de la un alt complet de judecat al
aceleiai instane de executare ncuviinarea
executrii silite solicitate, ci calea de atac se va
admite, ncheierea atacat va f schimbat in tot in
sensul respingerii cererii de ncuviinare a executrii
silite ca rmase fr obiect.
Modalitatea expus de respingere a cererii ca
rmas fr obiect, iar nu ca lipsit de interes prezint
relevan i prin prisma suportrii cheltuielilor de
judecat. Astfel, de principiu, dac cererea este
respins ca lipsit de interes, reclamantul va f obligat
la plata cheltuielilor de judecat avansate de partea
advers, n timp ce dac cererea rmne fr obiect n
cursul judecii, prtul ar putea f obligat la plata
cheltuielilor de judecat ctre reclamant, cu
observarea ns a prevederilor art. 454 NCPC,
n ipotezele in care calitatea procesual activ
aparine oricrei persoane interesate, excepia
procesual ce se impune a f invocat i soluionat
este cea a lipsei de interes, iar nu aceea a lipsei
calitii procesuale active, ntruct elementul esenial
DEUA
289 NARCISA TH60"AHI
Art. 33I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
asupra cruia statueaz instana vizeaz condiia
interesului, calitatea existnd n mod automat n pre-
zena acestei cerine (spre exemplu, situaia
promovrii unei aciuni n constatarea nulitii
absolute a unui act juridic).
n ceea ce privete cerinele legale ale condiiei
interesului de a aciona, acesta trebuie s f e
determinat, legitim, personal, nscut i actual.
2. Condiia interesului determinat. Condiia
determinrii interesului vizeaz stabilirea folosului
practic ce poate f realizat de parte n concret n
eventualitatea admiterii formei procedurale
exercitate, f ind echivalent cu cerina existenei
interesului nsui.
Spre exemplu, n actuala reglementare, simplul
fapt al declarrii cii de atac de ctre partea creia i s-
a admis cererea de chemare n judecat tn prim
instan nu este de natur s conduc n mod absolut
necesar la respingerea cii de atac ca lipsit de interes,
ntruct exist posibilitatea legal a atacrii doar a
considerentelor unei hotrri judectoreti, chiar i n
ipoteza n care soluia cuprins n dispozitiv este
favorabil prii care exercit calea de atac. Astfel,
potrivit art. 461 alin, (2) NCPC, n cazuf n care calea
de atac vizeaz numai considerentele hotrrii prin
care s-au dat dezlegri unor probleme de drept ce nu
au legtur cu judecata acelui proces sau care sunt
greite ori cuprind constatri de fapt care prejudiciaz
partea, instana va admite calea de atac, va nltura
acele considerente l le va nlocui cu propriile
DEUA
290 NARCISA TH60"AHI
Art. 33I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
considerente, meninnd soluia cuprins n
dispozitivul hotrrii atacate.
N u prezint interes aciunea avnd ca obiect
obligarea prtului la plata unei sume de bani, n
condiiile n care reclamantul deine un titlu
executoriu valabil mpotriva prtului viznd aceeai
sum de bani reclamat, ntruct exist posibilitatea
demarrii directe a procedurii executrii silite,
reclamantul neobinnd vreun folos practic n
demersul su pentru constituirea u n u i nou titlu
executoriu. Astfel, un cabinet de avocatur, care a
ncheiat un contract de asisten juridic cu o
persoan n calitate de client, n u are interes s
promoveze o aciune n pretenii ndreptat mpotriva
clientului avnd ca obiect plata onorariului avocaial,
ntruct poate proceda la punerea n executare a
titlului executoriu reprezentat de contractul de
asisten juridic.

DEUA
291 NARCISA TH60"AHI
Art. 33
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Totodat, de principiu, nu prezint interes aciunea n
constatarea nulitii absolute a actuiui juridic de care se
prevaleaz actualul proprietar al unui imobil, promovat de ctre
o persoan care a ncheiat anterior cu o alt persoan un contract
de nchiriere n privina acestui bun, al crui termen contractual de
nchiriere a expirat din moment ce, printr-o eventual desfiinare a
titlului de proprietate, aceast parte nu ar obine vreun folos
practic, situaia sa juridic de persoan fr titlu locativ fiind
aceeai.
Instana va respinge ca lipsit de interes i aciunea oblic
exercitat de creditor n ipoteza n care debitorul este solvabil,
existnd n patrimoniul acestuia elemente de activ suficiente
pentru valorificarea creanei creditorului.
124. Condiia interesului legitim. Interesul este legitim
atunci cnd nu contravine normelor imperative ale legii sau
regulilor de convieuire social,
O astfel de cerina trebuie deosebit de condiia legalitii
preteniei formulate, ce ar implica examinarea fondului acesteia-
Spre exemplu, o aciune privind executarea unui contract
avnd ca obiect svrirea unei infraciuni de ctre prt, act
juridic a crui existen este contestat de ctre acesta, seva
respinge ca lipsit de interes, iar nu ca nentemeiat. Soluia se
impune prin prisma faptului c instana nu trebuie s administreze
probe pentru a lmuri existena obligaiilor ce i incumbau
prtului (temeinicia preteniei), pentru c i n ipoteza n care
prile ar fi ncheiat n realitate un astfel de contract, acesta ar fi
fost lovit de nulitate absolut, ca atare neputndu-se oricum
dispune obligarea prtului la executarea sa.

292 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 33
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
125. Condiia interesului personal. Interesul trebuie s fie
personal, n sensul c cel care recurge la aceast form
procedural urmrete s obin, direct sau indirect, un folos
practic pentru sine. Este de menionat faptul c noul Cod de
procedur civil a specificat printre cerinele interesului numai
condiia ca acesta s fie personal, iar nu n mod necesar l direct,
folosul putnd fi realizat i indirect-
Spre exemplu, cererea prin care un prt invoc nulitatea
procedurii de citare, decurgnd din inserarea eronat n cuprinsul
citaiei a calitii procesuale a unei alte pri, nu respect cerina
interesului personal pentru exerciiul su, din moment ce
persoana ce ar putea suferi un prejudiciu procesual prin nelegala
sa citare este cea vizat de aceast procedur, iar nu altcineva.
Atunci cnd forma procedural nu este promovat de titularul
dreptului, ci de alte persoane sau organe crora legea le
recunoate legitimare procesual activ, folosul practic obinut se
produce tot asupra titularului (Ipoteza aciunii oblice, de pild),
126. Condiia interesului nscut i actual. Aceast cerin
vizeaz faptul c interesul trebuie s existe n momentul n care se
exercit aciunea civil, independent de forma sa concret de
manifestare, n sensul c partea nu ar mai obine folosul practic
urmrit dac nu ar recurge n acel moment la aciune, fiind ca
atare prejudiciat.
Cu toate acestea, potrivit art. 33 teza a ll-a NCPC, chiar dac
interesul nu este nscut i actual, se poate formula o cerere cu
scopul de a preveni nclcarea unui drept subiectiv ameninat sau
pentru a prentmpina producerea unei pagube iminente i care
nu s-ar putea repara.

293 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 33
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Astfel, n ipoteza cererii reconvenionale cu caracter subsidiar,
chiar dac la momentul introducerii acesteia, nefiind soluionat
cererea principal, aparent s-ar putea considera c nu exist
interesul promovrii sale, acest interes exist n realitate prin
prisma eventualitii admiterii cererii principale. Spre exemplu,
dac cererea principal are ca

294 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. ACIUNEA CIVIL*
Art. 34

obiect revendicarea unui imobil, iar cererea reconvenional are


ca obiect obligarea reclamantului la plata contravalorii
mbuntirilor necesare i utile aduse imobilului, prtul are
interesul promovrii acesteia, prin prisma prefigurrii soluiei de
admitere a cererii principale.
S. Excepia lipsei de interes. Forma procedural de invocare a
lipsei de interes o constituie excepia procesual cu aceeai
denumire, aceasta fiind o excepie de fond (vizeaz nclcarea
cerinelor interesului - condiie de exerciiu a aciunii civile),
absolut (se ncalc norme de ordine public) i peremptorie
(admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fondului
cererii).
Excepia lipsei de interes poate fi invocat de parte sau de
instan, n orice stare a procesului, dac prin lege nu se prevede
altfel, prin raportare la prevederile art, 247 alin. (1) teza I NCPC.
Instana se pronun prin ncheiere dac lipsa de interes vizeaz
invocarea unei excepii procesuale sau a unui incident procedural
ori dac lipsa de interes privete promovarea unei cereri n justiie,
iar excepia procesual corespunztoare a fost respins sau,
dimpotriv, a fost admis, n acest ultim caz numai cu condiia ca
instana s fi rmas n continuare nvestit cu soluionarea cauzei.
Totodat, instana se va pronuna prin sentin sau decizie, dup
caz, dac lipsa de interes privete o cerere n justiie, iar excepia
procesual corespunztoare a fost admis, instana deznvestindu-
se de soluionarea cauzei.
ntre excepia procesuai a lipsei de interes i cea a lipsei
obiectului, ca element al aciunii civile nsei, n ceea ce privete

295
ordinea de soluionare, apreciem c prevaleaz excepia lipsei
obiectului, aciunea urmnd a fi anulat, prin raportare la
dispoziiile art. 196 alin. (1) NCPC. Dac cererea rmne fr
obiect pe parcursul soluionrii cauzei, aceasta se va respinge ca
rmas fr obiect, iar nu se va dispune anularea sa, ntruct art.
196 alin, (1) NCPC vizeaz lipsa obiectului la data formulrii cererii.

Art. 34. Realizarea drepturilor afectate de un termen. (1)


Cererea pentru predarea unui bun la mplinirea termenului
contractual poate fi fcut chiar nainte dc mplinirea acestui
termen.
127. Se poate, de asemenea, cere, nainte de termen,
executarea Ia termen a obligaiei de ntreinere sau a altei prestaii
periodice.
128. Pot fi ncuviinate, nainte de mplinirea termenului, i alte
cereri pentru executarea la termen a unor obligaii, ori de cate ori
se va constata c acestea pot prentmpina o pagub nsemnat
pe care reclamantul ar ncerca-o daca ar atepta mplinirea
termenului.

COMENTARIU
Articolul 34 NCPC prevede n mod expres excepiile de la
cerina dreptului pretins de a fi actual, aciunile promovate n
aceste condiii fiind cunoscute n doctrina juridic sub denumirea
de aciuni preventive.
Astfel, art, 34 alin, (1) NCPC reprezint o preluare a art, 110
alin. (1) CPC 1S65, dispoziia fiind modificat n privina sferei de
aplicare, aciunea preventiv nemaifiind limitat la ipoteza unui
contract de locaiune avnd ca obiect un imobil, ci viznd toate

296
contractele n care o parte este obligat la predarea unui bun
mobil sau imobil la un anumit termen.

297
Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Alineatele (2) si (3) ale aceluiai articol sunt, de asemenea,
preluri, de aceast dat cu un coninut aproape identic, ale alin.
(2) i (3) din art. 110 CPC 1865, singura distincie fiind cazul alin,
(3) n care nu se mai prevede c aceste cereri ar fi de competena
preedintelui instanei, intrnd ca atare n competena
completelor obinuite.
Aceste aciuni preventive nu sunt de natur s creeze un
prejudiciu debitorului obligaiilor menionate n cuprinsul
articolului, ntruct hotrrea judectoreasc obinut va putea fi
executat numai la momentul la care dreptul subiectiv al
reclamantului a devenit actual (dispozitivul unei astfel de hotrri
judectoreti trebuind s prevad fn mod expres data la care
obligaia prtului devine scadent).
Dat fiind faptul c aceste dispoziii sunt instituite pentru
protecia sporit a creditorului, ct i datorit aspectului c prtul
nu este n culp procesual n ipoteza introducerii aciunii nainte
de termen, cheltuielile de judecat vor fi suportate de ctre
reclamant111.

Ari, ;ji>. Constatarea existenei sau inexistenei unui drept.


Cel care are interes poate s cear constatarea existenei sau
inexistenei unul drept. Cererea nu poate fi primit dac partea
poate cere realizarea dreptului pe orice alt cale prevzut de
lege.

COMENTARIU
129. Scopul urmrit - criteriu de clasificare a cererilor n
justiie. Dup criteriul scopului urmrit de pri, cererile se mpart

298 Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
n cereri n constatare, cereri n realizare i cereri n constituire de
drepturi.
Articolul 35 NCPC reprezint o preluare ntocmai a art. 111
CPC 1365, cu singura diferen c teza a ll-a a articolului a fost
completat cu sintagma pe orice alt cale prevzut de lege".
130. Noiunea cererii n constatare. Ca noiune, cererea n
constatare este aceea prin care reclamantul solicit constatarea
existenei unui drept al su (cerere n constatare pozitiv) ori
inexistena unui drept al prtului mpotriva sa (cerere n
constatare negativ), indiferent dac dreptul are caracter
patrimonial sau nepatrimonial,
n categoria cererilor pentru constatarea existenei sau
inexistenei unui drept nepatrimonial se pot include, spre
exemplu, cererea privind constatarea calitii de constructor de
bun sau de rea-credin, cererea viznd constatarea existenei
sau inexistenei consimmntului prtului la efectuarea unor
lucrri de mbuntire a unui imobil etc.
Cu titlu exemplificaiv, sunt cereri n constatarea existenei
unui drept patrimonial urmtoarele: cererea n constatarea
dreptului de proprietate, n ipoteza n care reclamantul are
posesia bunului; cererea n constatarea dobndirii dreptului de
proprietate prin efectul uzucapiunii imobiliare n sistemul Codului
civil din 1S64 sau al accesiunii imobiliare; cererea n constatarea
inexistenei dreptului de crean al prtului mpotriva
reclamantului; cererea n constatarea simulaiei unui act juridic;
cererea privind constatarea calitii de bun propriu; cererea n
constatarea compensaiei legale; cererea n constatarea
intervenirii unui contract de vnzare a unui autoturism etc.

299 Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Divergene de opinii s-au exprimat n doctrin i n practica
judiciar cu privire la calificarea aciunii n constatarea dobndirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune n sistemul Codului civil
din 1864, n funcie de scopul material urmrit. Astfel, ntr-o prim

"i M. T5bre, Gh. Buta, op. cit., 2008, p. 393.

300 Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. ACIUNEA CIVIL
Art. 35

opinie, s-a apreciat c aceasta este o aciune n constatare, iar H


ntr-o a doua opinie, s a considerat c aceasta are natura juridic a
unei aciuni n realizare"!.
Apreciem ca aciunea analizat constituie o aciune n
constatare, raportat la faptul c uzucapiunea poate fi opus pe
cale de aprare de fond, independent de existena unei hotrri
judectoreti anterioare prin care s se fi constatat dobndirea
dreptului n acest madH precum i c titularul dreptului are
posibilitatea s renune la invocarea beneficiului uzucapiunii, ceea
ce presupune c dreptul a fost dobndit anterior de ctre acesta.
Condiia interesului stipulat in mod expres n textul art. 35
NCPC nu are semnificaia faptului c aceasta ar constitui singura
condiie cerut de lege pentru exerciiul cererii n constatare, ci
dimpotriv, toate cerinele enunate n art 32 alin. (1) NCPC
trebuie s fie ntrunite n ipoteza promovrii unei astfel de aciuni
civile.
O cerere n constatare va fi ns respins ca lipsit de interes n
ipoteza n care dreptul de proprietate asupra bunului posedat de
reclamant nu i este efectiv contestat sau nu ar exista posibilitatea
contestrii sale n viitor.
Simpla solicitare a reclamantului de a i se constata o serie de
drepturi pe care legea i le recunoate, dar care nu sunt supuse
unei contestaii prezente sau eventuale, nu este de natur s
conduc la admiterea aciunii n constatare, nefiind ntrunit
condiia justificrii unui interes determinat,
3. Trsturile caracteristice ale cererii n constatare.
Elementele comune ale cererilor pentru constatarea existenei sau
inexistenei unui drept patrimonial sau nepatrimonial sunt
urmtoarele:
DEUA
301 NARCISA TH60"AHI
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL
Art. 35
131. Imprescriptibilitatea. Potrivit dispoziiilor art. 2502 alin.
(2) pct. 2 NCC, sunt imprescriptibile drepturile privitoare la
aciunea n constatarea existenei sau inexistenei unui drept.
132. Caracterul subsidiar. Cererile n constatare de drepturi au
caracter subsidiar n raport cu cererilen realizare de drepturi,
motiv pentru care instana de judecat sesizat cu soluionarea
unei astfel de cereri n constatare va invoca i va admite, n acest
caz, din oficiu, excepia caracterului subsidiar al cererii n
constatare n raport de cererea n realizare, respingnd n
consecin cererea ca inadmisibil [excepia n cauz fiind o
excepie de fond, absolut i peremptorie).
n situaia n care o parte a promovat o aciune n constatare
ce a fost respins ca inadmisibil pentru considerentul
caracterului su subsidiar, la momentul introducerii aciunii n
realizare nu i se va opune excepia autoritii de lucru judecat, din
moment ce instana care a soluionat prima aciune nu a intrat n
analiza fondului dreptului dedus judecii.
n schimb, va exista efect de lucru judecat n manifestarea
procesual prevzut de art, 431 alin. (2) NCPC, iar nu de excepie
procesual (ce ar implica tripla identitate de obiect, pri i cauz),
n cazul n care, ntr-o prim cerere, pretenia concret a consti-
tuit-o constatarea dreptului de proprietate asupra unui bun,
cerere ce a fost respins ca

"' Uzucapiunea este un mod de dobndire a proprietii, fa de dispoziiile


exprese ale Codului civil din 1864, respectiv art. 1837, care definete prescripia
ca un mijloc de a dobndi proprietatea, i art. 645, potrivit cruia proprietatea se
dobndete, ntre altele, i prin prescripie. Prescripia achizitiv privete numai
drepturile reale, respectiv dreptul de proprietate i pe cele construite dup
modelul su, crora li se atribuie acelai caracter absolut. Aa fiind, aciunea
formulat, dei poart denumirea de aciune in constatare", este o aciune n

DEUA
302 NARCISA TH60"AHI
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL
Art. 35
realizarea dreptului i, deci, evaluabil n bani, asemenea aciunii n revendicare"
l-C.C-J-, s. civr i de propr. Int., dec. nr 860S/200S, www.scj.ro).

DEUA
303 NARCISA TH60"AHI
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

nentem
eiat,
iar, n
cea de-a
doua, s-
a
solicitat
de ctre
aceeai
parte
partajar
ea ace-
luiai
bun,
aceasta
urmnd
a fi
respins
pentru
lipsa
calitii
procesu
ale
active.
DEUA NARCISA THOHAP>

D
1
3

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. A.C"nurjEA CIVIL*
Art- 35

cerere n realizare, motiv pentru care se poate porni executarea


silit pentru obinerea sumelor obinute cu acest titlu.
ntr-o astfel de ipotez, n care hotrrea pronunat ntr-o
aciune n constatare cuprinde si soluia de admitere a captului
de cerere privitor la cheltuielile de judecat, cererea de
ncuviinare a executrii silite a titlului executoriu nu se va
respinge de plano ca nentemeiat, n msura n care creditorul
tinde la executarea dispoziiei viznd cheltuielile dejudecat.
Cererea de suspendare a executrii unei hotrri judectoreti
pronunate ntr-o aciune n constatare (fr dispoziii cu caracter
executoriu) este nentemeiat, din moment ce o asemenea
hotrre nu este susceptibil de executare silit1",
133. Obiectul cererilor n constatare vizeaz un drept, iar nu o
situaie de fapt. Cererile n constatare pot avea ca obiect numai
constatarea existenei sau inexistenei unui drept, iar nu a unei
situaii de fapt, cu excepia ipotezelor prevzute de dispoziiile art.
359-365 NCPC, care reglementeaz procedura asigurrii probelor.
n situaia n care cererea are ca obiect constatarea unei situaii de
fapt, fiind ns ntemeiat pe dispoziiile art. 35 NCPC, instana, din
oficiu, va invoca i va admite excepia inadmisibilitii promovrii
cererii, respingnd-o n consecin.
Practica judiciar a stabilit c este inadmisibil aciunea prin
care se cere constatarea unui fapt, spre exemplu, a identitii de
persoan dintre reclamant i cel care figureaz cu un alt nume
ntr-un act21 sau a mprejurrilor n care s-a pierdut un nscris1*.
Obiectul cererii n constatare trebuie s vizeze existena sau
inexistena unui drept determinat, iar nu a unuia generic (spre
exemplu, inexistena vreunei datorii a reclamantului fa de prt
DEUA
306 NAICiSA TH60"AHI
sau inexistena vreunui drept al prtului asupra bunurilor recla-
mantului), ntruct procedura contencioas impune analiza unui
raport juridic concret1*1, n acest ultim caz, apreciem c se impune
anularea cererii, n temeiul art. 196 alin. (1) NCPC, soluia fiind
pronunat prin prisma nevalabilitii obiectului cererii, acesta
nefiind determinat sau determinabil.
134. Transformarea cererii n constatare n cerere n realizare
i invers. Pn la nchiderea dezbaterilor, reclamantul poate
nlocui cererea n constatare printr-o cerere n realizare i invers,
dac cererea n constatare poate fi primit, fr a se acorda
termen dejudecat, instana lund act de precizare i
consemnndu-se n ncheierea de edin declaraiile verbale ale
prii n acest sens, potrivit dispoziiilor art, 204 alin. (2) pct 4
NCPC,
Prin urmare, o eventual invocare de ctre partea advers a
excepiei tardivitii modificrii cererii va fi respins ca
nentemeiat.
"' E. Herovanu, Pagini de practic judiciar $\ extrajudiciar, Ed. Librriei Juridice, 1944, p. 236.
Jud. Constana, sent civ. nr. 6412/1972, in H.FLD, nr. S/1973, p. 123. |3|Trlb. jud. Timi, dec dv. nr.
327/1984, n R.R.D. nr. 7/1384, p, S7. ifl> M. Tbrc, Gh. Bura, op. cit., 2008, p. 393.

Totodat, o atare transformare a aciunii n constatare n


aciune n realizare i invers constituie o excepie de la condiiile
generale de form ale cererilor n justiie, legea neimpunnd n
acest caz forma scris a cererii adiionale, fiind suficient ca
declaraia prii n sensul transformrii aciunii s se regseasc
doar n cuprinsul ncheierii de edin.

DEUA
307 NAICiSA TH60"AHI
Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
135.Determinarea instanei competente. In cererile pentru
constatarea existenei sau inexistenei vreunui drept, competena
instanei se determin dup regulile prevzute pentru cererile
avnd ca obiect realizarea dreptului, potrivit art, 125 NCPC,
136. Timbrarea. Cererile n constatarea existenei sau
inexistenei unui drept patrimonial se timbreaz potrivit
dispoziiilor art. 2 alin. fl1) din Legea nr 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, ce fac trimitere la art. 2 alin. (1) din acelai act
normativ, care constituie prevederi cu caracter de drept comun n
materia timbrrii pentru cererile n realizarea dreptului. Cererile n
constatarea existenei sau inexistenei unui drept nepatrimonial se
timbreaz cu tax fix, potrivit dispoziiilor art. 3 lit. a] din acelai
act normativ.
4. Cererea n realizare de drepturi, n privina noiunii cererii n
realizare, aceasta reprezint cererea prin care reclamantul, ce se
pretinde titularul unui drept subiectiv, solicit instanei s l oblige
pe prt la respectarea dreptului, iar, dac acest lucru nu mai este
posibil, la despgubiri pentru prejudiciul suferit.
Hotrrea judectoreasc pronunat ntr-o astfel de aciune
constituie, de regul, titlu executoriu, spre deosebire de cea prin
care a fost soluionat o aciune n constatare, astfel nct poate
reprezenta temei pentru demararea procedurii executrii silite.
Prin excepie, hotrrea pronunat ntr-o aciune n realizare
avnd ca obiect executarea unei obligaii de a face intuitu
personae nu este susceptibil de a fi executat silit, din moment
ce executarea acesteia implic n mod necesar participarea
debitorului, cruia nu i s-ar putea impune n mod direct s execute
un fapt strict personal, ntruct aceasta ar conduce la afectarea
libertii sale individuale. mprejurarea c prin Decizia nr. 3/2011,
ion DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, n
recurs n interesul legii, s a stabilit obligativitatea parcurgerii
procedurii execuionale prin ncuviinarea executrii silite i
emiterea somaiei ctre debitor, prealabil sesizrii instanei de
judecat, pentru aplicarea amenzii civile n cazul neexecutrii
obligaiilor de a face cu caracter strict personal, nu este de natur
s confere posibilitatea creditorului de a executa silit n mod direct
obligaia stabilit n sarcina debitorului.
Astfel, aplicarea amenzilor cominatorii n sistemul Codului de
procedur civil din 1865 nu semnifica o executare silit propriu-
zis, ci constituia un mijloc de constrngere indirect a
debitorului, prin intermediul patrimoniului su, pentru a executa
n natur obligaia cu caracter strict personal la care a fost obligat.
n noul Cod de procedur civil, instituia amenzilor cominatorii n
favoarea statului inciden n privina obligaiilor de a face sau de
a nu face intuitu personae a fost nlocuit cu cea a penalitilor n
favoarea creditorului, stabilite pe zi de ntrziere, potrivit art. 905
NCPC.
Cu titlu exemplificaiv, constituie cereri n realizare: cererea n
revendicare, cererea n pretenii, cererea avnd ca obiect obligaia
de a face, cererea viznd declararea nulitii absolute sau relative
a unui act juridic, cererea viznd rezoluiunea sau rezilierea unui
act juridic (cu excepia situaiei n care aceast sanciune opereaz
de drept, caz n care aciunea are caracter de cerere n
constatare), aciunea revocatorie etc.
n ceea ce privete cererea avnd ca obiect pronunarea unei
hotrri judectoreti care s in loc de contract de vnzare,
aceasta constituie o aciune n executarea obligaiei contractuale
stipulate n antecontract de a perfecta contractul de vnzare pre-

ion DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 35
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
conizat, hotrrea judectoreasc avnd efect constitutiv din
momentul rmnerii sale definitive. Avnd n vedere aspectele
menionate, o astfel de cerere este n realizare, iar nu n
constatare, motiv pentru care apreciem c minuta pronunat n
cadrul aciunii

ion DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. A.C"PUNEA CIVIL
Art. 36
analizate ar trebui formulat in sensul: Prezenta hotrre ine toc
de contract de vnzare, ncheiat ntre reclamantul A, in calitate de
cumprtor, $i prtul B, n calitate de vnztor, avnd ca obiect
dreptul de proprietate asupra imobilului, situat n localitatea X,
compus din teren (suprafa, categorie, vecinti} i din
construcie (suprafa util, numr camere, dependine}, preul
fiind n cuantum de y lei". Astfel, o minut de genul Constat
dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului" nu
reflect un raionament juridic riguros, ntruct dreptul de
proprietate al reclamantului nu este preexistent, ci, dimpotriv,
acesta ia natere prin hotrrea judectoreasc.
De asemenea, cererea menionat anterior nu are nici
caracterul unei cereri n constituire de drepturi, ntruct
reclamantul nu solicit aplicarea legii la anumite fapte, ci invoc
dreptul su de crean izvort din antecontract viznd executarea
obligaiei prii cocontractante de a proceda la ncheierea
contractului.
5. Cererea n constituire de drepturi. Ca noiune, cererea n
constituire de drepturi desemneaz acea cerere prin care
reclamantul solicit instanei aplicarea legii la anumite fapte pe
care le invoc, n scopul de a crea o situaie juridic nou ntre
pri.
Hotrrile pronunate i vor produce efectele, n principiu,
numai pentru viitor. Astfel, fac parte din acest tip de aciuni n
constituire de drepturi cererea de divor, cererea pentru punerea
sub interdicie sau pentru ridicarea acesteia, cererea de
ncuviinare a adopiei sau de desfacere a acesteia etc.
Prin excepie, exist ipoteze n care, dei se creeaz o situaie
juridic nou, hotrrea pronunat n astfel de aciuni produce
311
TITLUL I. A.C"PUNEA CIVIL
Art. 36
efecte i pentru trecut, nu numai pentru viitor (cererile de
anularea cstoriei, de stabilire a filiaiei fa de mam sau fa de
tat, de tgduire a paternitii, de anulare a adopiei etc).

Ari* 'Ml. Calitatea procesual. Calitatea procesual rezult din


identitatea dintre pri i subiectele raportului juridic litigios,
astfel cum acesta este dedus judecii. Existena sau inexistena
drepturilor si a obligaiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

j+rsvi elevi
3ffil9QY3.hoo com
Simbioza existent ntre dreptul substanial i dreptul
procesual este subliniat n noul Cod de procedur civil i prin
dispoziiile articolului analizat, calitatea procesual fiind
determinat de transpunerea n plan procesual a subiectelor
raportului juridic civil concret dedus judecii. De pild, dac
raportul de drept substanial este unul obligaio-nal, ale crui
subiecte de drept sunt un creditor i un debitor, raportul de drept
procesual viznd valorificarea dreptului de crean respectiv va
avea ca pri pe acelai creditor i pe acelai debitor.
Ca definiie doctrinar, calitatea procesual presupune
existena unei identiti ntre persoana reclamantului i cel care
este titularul dreptului afirmat {calitate procesual activ),
precum i ntre persoana prtului i cel care este subiect pasivn
raportul juridic dedus judecii {calitate procesual pasiv).
n cazul situaiilor juridice pentru a cror realizare calea
justiiei este obligatorie, calitatea procesual activ aparine celui

312
TITLUL I. A.C"PUNEA CIVIL
Art. 36
care se poate prevala de acest interes, iar calitatea procesual
pasiv aparine celui fa de care se poate realiza interesul
respectiv.
Particulariznd pentru ipoteza aciunii n revendicare
imobiliar, calitatea procesual activ revine reclamantului,
proprietar neposesor, lipsit de atributele dreptului de pro

313
Art. 36 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
prietate spre a crui valorificare tinde prin exerciiul aciunii, iar
calitatea procesual pasiv aparine paratului, posesor
neproprietar sau detentor precar
Neacceptarea de ctre reclamant a succesiunii n termenul de
opiune instituit de lege conduce la admiterea excepiei lipsei
calitii procesuale active n ipoteza promovrii unei aciuni n
dezbatere succesoral, iar nu a excepiei prescripiei dreptului de
opiune succesoral, aceasta din urm constituind o aprare de
fond n planul dreptului substanial, ce se reflect n planul
dreptului procesual sub forma excepiei lipsei calitii procesuale
active.
n situaia n care legea confer legitimitate procesual activ
oricrei persoane interesate, dac o atare cerin nu este
ndeplinit, excepia procesual ce urmeaz a fi admis este
excepia lipsei de interes, iar nu aceea a lipsei calitii procesuale
active, ntruct elementul esenial de natur a determina soluia
instanei l constituie interesul [spre exemplu, situaia aciunii n
constatarea nulitii absolute a unui act juridic).
Cu titlu exemplificativ, nu au calitate procesual activ:
legatarul unei sume de bani ntr-o aciune n revendicare ce are ca
obiect un bun imobil din patrimoniul autorului su, ntruct
vocaia sa succesoral privete strict suma de bani 1"; un ter
{penitus extranei) care solicit rezoluiunea/rezilierea unui act
juridic, fr a avea calitatea de parte contractant; o persoan
care nu are calitatea de titular al dreptului de coproprietate
asupra bunului i care promoveaz o aciune de partajare a
acestuia; nudul proprietara! unui imobil care introduce o aciune
n obligarea prtului la plata contravalorii lipsei de folosin a
imobilului deinut abuziv etc.

10? DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 36 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
n cadrul aciunii n constatarea dobndirii dreptului de
proprietate asupra unui imobil prin efectul uzucapiunii n sistemul
Codului civil din 1864, legitimarea procesual pasiv aparine
proprietarului nediligent al bunului ce a permis exercitarea de
ctre o alt persoan a unei posesii utile asupra acestuia un timp
ndelungat, dat fiind dubla natur a uzucapiunii, att mod de
dobndire a unui drept real, dar i sanciune.
Nu au calitate procesual pasiv n cadrul unei astfel de aciuni
posesorii intermediari i succesivi ai unui teren, ce au intrat n
posesia acestuia n temeiul unor acte netransla-tive de proprietate
(nscrisuri sub semntur privat intitulate de pri chitane",
care consemneaz vnzarea terenului n schimbul unui pre i care
reprezint acte juridice lovite de nulitate absolut, sanciunea
decurgnd din nerespectarea formei autentice cerute de lege ad
validitatem), ntruct aceste persoane nu au avut niciodat
calitatea de proprietari ai bunului uzucapat.
De asemenea, nu justific calitatea procesual pasiv n astfel
de aciuni consiliile locale sau judeene, care au statut de
autoritate deliberativ, ci numai unitile administrai v-teritoriale
(comuna, oraul, judeul, municipiul), n msura n care bunul n
privina cruia se solicit uzucapiunea face parte din domeniul
privat al acestora.
n sarcina reclamantului exist obligaia de a justifica att
calitatea procesual activ, ct i calitatea procesual pasiv, prin
indicarea motivelor de fapt i de drept n cuprinsul cererii
formulate. Mu s-ar putea invoca de ctre reclamant lipsa rolului
activ al instanei n determinarea persoanei care ar justifica
calitatea procesual a prtului, ntruct obligaia menionat li
incumb lui nsui, n calitate de persoan care a declanat
procedura judiciar.

10? DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 36 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
Rolui instanei const numai n verificarea identitii dintre cel
chemat n judecat i subiectul pasiv al raportului juridic dedus
judecii sau persoana n contradictoriu cu

"i CA Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr 923/1995, n C.P.J. 1993-1998, p. S7.

10? DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. A.C"PUNEA CIVILA
Art. 36
care trebuie realizai interesul reclamantului, precum si a identitii
dintre cel care promoveaz cererea si titularul dreptului subiectiv
sau cel care se prevaleaz de un anumit interes, n conformitate cu
art. 194 lit. e) NCPC cu trimitere la art. 150, dac dovada calitii
procesuale active si pasive se face prin nscrisuri, reclamantul
trebuie s le propun prin cerere si s le anexeze cererii de
chemare n judecat (spre exemplu, titlul de proprietate al
reclamantului, n msura in care acesta promoveaz o aciune in
revendicare; contractul de mprumut ncheiat ntre pri, n
msura n care aciunea cu care instana este nvestit este o
aciune n valorificarea dreptului de crean rezultat din contract
etc). Dac o atare prob nu a fost propus prin cerere, aceasta
poate fi solicitat de reclamant i ncuviinat de instan n cursul
procesului numai n condiiile art. 254 alin, (2) NCPC, n caz contrar
reclamantul fiind deczut din dreptul de a propune probe, aceast
sanciune putnd fi Invocat i din oficiu de ctre instan. n
ipoteza n care reclamantul nu probeaz calitatea procesual
activ/pasiv, instana va invoca din oficiu excepia lipsei calitii
procesuale active/pasive, pe care o va pune n discuia contradic-
torie a prilor, urmnd a o admite n consecin.
Legea stabilete pentru anumite aciuni civile calitatea
procesual activ sau, dup caz, pasiv. Cu titlu exemplificaiv,
redm urmtoarele: n ipoteza aciunii n stabilirea filiaiei fa de
mam, calitatea procesual activ aparine copilului sau, dup
moartea acestuia, motenitorilor copilului, iar calitatea procesual
pasiv aparine pretinsei mamei sau, dup moartea acesteia,
motenitorilor pretinsei mame {art. 423 NCC}; in ipoteza aciunii n
stabilirea filiaiei fa de tat, calitatea procesual activ aparine
copilului sau, dup moartea acestuia, motenitorilor copiiulut, iar

ins NARCISA TH60"AHI


DEUA
TITLUL I. A.C"PUNEA CIVILA
Art. 36
calitatea procesual pasiv aparine pretinsului tat sau, dup
moartea acestuia, motenitorilor pretinsului tat [art, 425 NCC); n
ipoteza aciunii n tgada paternitii, calitatea procesual activ
aparine soului mamei, mamei, tatlui biologic, copilului i, n
cazul decesului acestor persoane, motenitorilor lor, n timp ce
calitatea procesual pasiv aparine copilului, dac aciunea este
pornit de soul mamei, sau, dup moartea copilului, mamei sau
altor motenitori ai si. Totodat, calitatea procesual pasiv n
cazul aciunii n tgada paternitii aparine soului, n ipoteza n
care aciunea este promovat de mam sau de copil, ori, dup
decesul acestuia, motenitorilor si. De asemenea, dac aciunea
n tgada paternitii este introdus de ctre tatl biologic,
calitatea procesual pasiv aparine soului mamei i copilului, iar
n cazul decesului acestora, motenitorilor si (art. 429 NCC}; n
cazul divorului judiciar, calitatea procesual activ aparine numai
soilor [art. 917 alin, fl) NCPC].
Tn ipoteza aciunilor n pretenii, avnd n vedere c n raportul
juridic obligaional dedus judecii sunt determinai att subiectul
activ, ct i subiectul pasiv, verificarea calitii procesuale active i
pasive nu prezint dificulti, prile procesului fiind identice cu
subiectele raportului juridic de drept substanial.
Tn schimb, n ipoteza aciunilor reale, pentru a se stabili
calitatea procesual activ, uneori se impune administrarea
acelorai probe ca i pentru dovedirea dreptului afirmat spre
exemplu, efectuarea unei expertize tehnice imobiliare n
specialitatea topografie avnd ca obiectiv identificarea terenurilor,
astfel cum rezult din actele de proprietate ale prilor, pentru a
se stabili dac una dintre acestea ocup o suprafa din terenul
celeilalte pri), n acest caz, art. 248 alin. (4) NCPC prevede

ins NARCISA TH60"AHI


DEUA
TITLUL I. A.C"PUNEA CIVILA
Art. 36
dreptul instanei de a uni excepia invocat cu administrarea
probelor, respectiv cu fondul cauzei, artnd c aceast soluie se
impune numai dac pentru judecarea excepiei este necesar s se
administreze aceleai dovezi ca i pentru finaiizarea etapei
cercetrii procesului sau, dup caz, pentru soluionarea fondului.

ins NARCISA TH60"AHI


DEUA
CflRTEA L DISPOZIII GENE PALE
Art. 37

Chiar i Tn aceast ipotez, lipsa calitii procesuale active nu


se confund cu netemeinicia cererii, deoarece n cazul unei aciuni
reale introduse de o persoan fr calitate dreptul subiectiv exist,
dar cererea de chemare n judecat nu a fost introdus de titularul
dreptului respectiv, pe cnd, n cazul unei aciuni netemeinice, nu
exist nsui dreptul pretins de reclamant. Astfel, n situaia n care
n privina unui bun exist o stare de coproprietate obinuit, iar o
ter persoan promoveaz o cerere de partaj judiciara bunului
respectiv, aceasta se va respinge ca fiind introdus de o persoan
lipsit de calitate procesual activ, iar nu ca nentemeiat,
ntruct exist alte persoane [coproprietarii bunului) care ar avea
dreptul de a solicita partajul, acest drept subiectiv existnd, ns
nu n patrimoniul reclamantului.

Art- 37. Legitimarea procesuala a altor persoane. n cazurile


i condiiile prevzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri
sau se pot formula aprri i de persoane, organizaii, instituii sau
autoriti, care, fr a justifica un interes personal, acioneaz
pentru aprarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor
persoane aflate n situaii speciale sau, dup caz, n scopul ocrotirii
unui interes de grup ori general.

COMENTARIU
1. Situaii prevzute de lege. Articolul 37 NCPC vizeaz
corelaia dintre calitate i interes, drept condiii distincte de
exerciiu ale aciunii civile.
Legea nu atribuie calitate procesual activ oricror persoane
care ar putea justifica un interes [n situaia divorului judiciar,
numai soii au calitate procesual activ, potrivit dispoziiilor art,
320 Of [IA NARCISA THOHAP>
CflRTEA L DISPOZIII GENE PALE
Art. 37

917 alin. 1} NCPC, dei, spre exemplu, cercul persoanelor


interesate s promoveze o aciune n desfacerea cstoriei unor
persoane ntre care raporturile de convieuire sunt grav vtmate,
existnd riscul unei influene nefaste asupra creterii i educaiei
copiilor, este mult mai larg],
n schimb, n anumite situaii expres prevzute, legea confer
legitimitate procesual activ unor persoane care nu invoc un
interes direct sau personal. Este de menionat faptul c, n ipoteza
n care partea nu justific un astfel de interes, pentru a avea
legitimitate procesual, legea trebuie s prevad n mod expres
aceast posibilitate.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 1560 alin. (1) i (2) NCC,
creditorul a crui crean este cert i exigibil poate s exercite
drepturile i aciunile debitorului atunci cnd acesta, n prejudiciul
creditorului, refuz sau neglijeaz s le exercite, cu excepia ceior
strns legate de persoana debitorului. Ca atare, n ipoteza aciunii
oblice, interesul creditorului are caracter personal, dar nu i direct,
ntruct prin admiterea aciunii drepturile valorificate intr n
patrimoniul debitorului, neconducnd n mod nemijlocit la
satisfacerea dreptului de crean al reclamantul ui-creditor,
interesul personal i totodat direct vizndu-l numai pe debitor,
creditorul obinnd numai majorarea elementelor active ale
patrimoniului debitorului su i, implicit, asigurarea garaniei
comune a creditorilor.
De asemenea, potrivit art, 111 NCC, au obligaia ca, de ndat
ce afl de existena unui minor lipsit de ngrijire printeasc, n
cazurile prevzute la art. 110 NCC viznd instituirea tutelei [cnd
ambii prini sunt, dup caz, decedai, necunoscui, deczui din
exerciiul drepturilor printeti sau li s a aplicat pedeapsa penal a

321 Of [IA NARCISA THOHAP>


CflRTEA L DISPOZIII GENE PALE
Art. 37

interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie


judectoreasc, disprui ori declarai judectorete mori,
precum i n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana hotrte
c este n inte-

322 Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL I. AcnuNEA CIVILA
Art- 37

resul minorului instituirea unei tutele), s ntiineze instana de


tutel: a) persoanele apropiate minorului, precum i
administratorii i locatarii casei n care locuiete minorul; b)
serviciul de stare civil, cu prilejul nregistrrii morii unei
persoane, precum i notarul public, cu prilejul deschiderii unei
proceduri succesorale; c) instanele judectoreti, cu prilejul
condamnrii la pedeapsa penal a interzicerii drepturilor
printeti; d) organele administraiei publice locale, instituiile de
ocrotire, precum i orice alt persoan.
n acelai context, n conformitate cu art. 165 NCC, interdicia
poate fi cerut de persoanele prevzute la art, 111, care este
aplicabil n mod corespunztor
Potrivit dispoziiilor art. 182 alin. (1) NCC, curatela se poate
institui la cererea celui care urmeaz a fi reprezentat, a soului
su, a rudelor sau a celor prevzui la art. 111.
n toate situaiile menionate anterior, interesul justificat de
persoanele indicate ca avnd calitate procesual activ nu are
caracter personal, ntruct folosul practic vizat prin forma
procedural l vizeaz pe minor/incapabil/persoana ocrotit.
Raportat la dispoziiile art. 92 alin. [1} NCPC, procurorul poate
porni orice aciune civil, ori de cte ori este necesar pentru
aprarea drepturilor i intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdicie i ale dispruilor, precum i n
alte cazuri expres prevzute de lege.
Ca atare, parchetele pot promova orice aciuni civile, chiar i n
ipoteza n care acestea ar avea caracter strict personal, dac
apreciaz c prin exerciiul aciunii sunt aprate drepturile i
DEUA
323 NARCISA TH60"AHI
interesele persoanelor menionate anterior. De asemenea,
parchetele au legitimitate procesual activ n ipotezele expres
prevzute de lege, chiar dac aciunea nu vizeaz drepturile i
interesele legitime ale minorilor, interziilorsau dispruilor.
Potrivit dispoziiilor art. 37 lit. h) din O G, nr, 21/1992 privind
protecia consumatorilor, republicat, asociaiile de consumatori
au drept de a introduce aciuni n justiie pentru aprarea
drepturilor i intereselor legitime ale consumatorilor.
Asociaiile de consumatori sunt persoane juridice care, fr a
urmri realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop
aprarea drepturilor i intereselor legitime ale membrilor lor sau
ale consumatorilor, n general, astfel nct prin promovarea
aciunilor injustiie nu justific un interes personal, dar au calitate
procesual activ ntruct legea prevede n mod expres aceasta.
n conformitate cu prevederile art. 23 din 0,G. nr 137/2000
privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de
discriminare, republicat, organizaiile neguvernamentale care au
ca scop protecia drepturilor omului au calitate procesual activ
n cazul n care discriminarea se manifest n domeniul lor de
activitate i aduce atingere unei comuniti sau unui grup de
persoane, precum i n ipoteza n care discriminarea aduce
atingere unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz
organizaia n acest sens.
Potrivit art. 28 alin. EU din Legea dialogufui social nr. 62/2011,
republicat, organizaiile sindicale apr drepturile membrilor lor,
ce decurg din legislaia muncii, statutele funcionarilor publici,
contractele colective de munc i contractele individuale de
munc, precum i din acordurile privind raporturile de serviciu ale
funcionarilor publici, n faa instanelor judectoreti, organelor
de jurisdicie, a altor instituii sau autoriti ale statului, prin

DEUA
324 NARCISA TH60"AHI
aprtori proprii sau alei. n conformitate cu alin. (2) al aceluiai
articol, n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1), organizaiile
sindicale au dreptul de a ntreprinde orice aciune prevzut de
lege, inclusiv de a formula aciune n justiie n numele membrilor
lor, n baza unei mputerniciri scrise din partea acestora. Aciunea
nu va putea fi introdus sau continuat de organizaia sindical
dac cel n cauz se

DEUA
325 NARCISA TH60"AHI
Art. 37 CARTEA I. DISPOZIII GENE PALE
opune sau renun la judecat n mod expres. Potrivit art. 28 alin.
(3) din lege, n exercitarea atribuiilor prevzute de alin, (1) si (2) H
organizaiile sindicale au calitate procesual activ,
2. Corelaia interes - calitate procesual. Literatura de
specialitate juridic11 a stabilit urmtoarele situaii viznd corelaia
interes-calitate ce se pot ivi n practic:
aj dreptul la aciune se exercit de o persoan fizic sau
juridic avnd un interes personal n acest caz, de regul, cel care
justific un interes personal are i calitatea procesual, ns legea
poate sa nu acorde calitatea procesual activ unor persoane care
ar justifica totui un interes propriu (spre exemplu, n materie de
divor];
137. dreptul la aciune este exercitat de o persoan sau un
organ care urmrete realizarea interesului unei alte persoane.
Este necesar ca legea s recunoasc expres calitatea procesual
activ persoanei sau organului;
138. dreptul la aciune este exercitat de reprezentanii unor
grupuri, n interesul respectivelor grupuri. n aceast situaie,
interesul este personal, iar calitatea procesuala activ aparine
grupului (asa-numitele aciuni sociale). Ca exemplu, menionm
art. 28 din Legea nr. 1/2000, referitor la comitetul constituit
pentru dobndirea personalitii juridice de ctre formele
asociative de administrare l de exploatare a terenurilor forestiere;
139. dreptul la aciune este exercitat n interesul grupului de
ctre unul dintre membrii acestuia (aa-numitele aciuni sociale
utsinguli), acesta din urm neavnd mputernicirea de a
reprezenta grupul.
Pentru aceast ipotez, este necesar ca legea s recunoasc
expres calitatea procesual activ a celui care acioneaz n locul
grupului, cum este czui, spre exemplu, al art, 132 alin. [ 2 ) din
326 Uf [IA NARCISA THOHAP>
Art. 37 CARTEA I. DISPOZIII GENE PALE
Legea nr. 31/1990, republicat, potrivit cruia hotrrile adunrii
generale {a unei societi pe aciuni) contrare legii sau actului
constitutiv pot fi atacate n justiie de oricare dintre acionarii care
nu au luat parte la adunarea general ori au votat contra i au
cerut s se treac aceasta n procesul-verbal al edinei, precum i
ai art, 174 alin, (2) din acelai act normativ, conform cruia
hotrrile adunrii deintorilor de obligaiuni pot fi atacate n
justiie de ctre deintorii care nu au luat parte la adunare sau au
votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al
edinei;
140. dreptul la aciune este exercitat de grup n aprarea
intereselor unui membru al grupului, n lipsa unei dispoziii legale
exprese, grupul nu are calitate procesual;
141. dreptul la aciune este exercitat n interesele
membrilor unui grup, de ctre acetia. Nu suntem n prezena unui
interes colectiv, ci a unei sume de interese individuale, aplicndu-
se regulile de la coparticiparea procesual.
Cnd ns grupului i se recunoate, prin lege, calitatea
procesual, se ridic problema de a ti dac membrii grupului mal
pot exercita dreptul la aciune. n rezolvarea acesteia, trebuie
pornit de la faptul c grupul are calitate procesual numai dac
interesul este colectiv, ceea ce nseamn c toi membrii si au un
interes de aceeai natur, chiar dac prejudiciile lor nu sunt egaie,
n consecin, ar avea calitate procesual activ un membru al
grupului care ar invoca un prejudiciu special, ce nu a fost suferit de
toi ceilali membri ai grupului;
142. dreptul la aciune este exercitat de un grup, care
urmrete realizarea unui interes colectiv. Prin definiie, interesul
nu este personal, ci este nlocuit cu unul colectiv, ns numai dac
legea acord expres calitate procesual activ grupului.

327 Uf [IA NARCISA THOHAP>


Art. 37 CARTEA I. DISPOZIII GENE PALE

" V.M. Ciobanu, G, Boroi T.C Brklu. Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril,
ed- a 5-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011, p. 11-12.

328 Uf [IA NARCISA THOHAP>


Art. 38
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL

Este cazul sindicatelor i al anumitor asociaii (pentru protecia


consumatorilor, pentru protecia mediului} care acioneaz fr s
urmreasc valorificarea unor drepturi substaniale proprii, ci a
unor drepturi ale aderenilor, acetia din urm fiind destinatarii
regulilor de drept ce se urmresc a fi valorificate;
h) dreptul la aciune este exercitat n aprarea unui interes
general. n principiu, numai Ministerul Public ar trebui s aib
calitate procesual i niciun grup sau persoan nu s-ar putea
prevala direct de acest interes, ns violarea unui interes general
nu exclude i violarea unui interes colectiv sau individual.
Uneori, legea desemneaz anumite organe ca avnd calitate
procesual pentru valorificarea unui interes care poate fi
considerat ca fiind general. Astfel, art. 39 aiin, (2) din Legea nr
47/1992, republicat, referitor la contestaia privind
constituionalitatea unui partid politic, prevede c aceasta poate fi
formulat de preedintele uneia dintre Camerele Parlamentului
(pe baza unei hotrri adoptate de Camer cu votul majoritii
membrilor si) sau de Guvern,

Ari. 38, Transmiterea calitii procesuale. Calitatea de parte


se poate transmite legal sau convenional, ca urmare a
transmisiunii, n condiiile legii, a drepturilor ori situaiilor juridice
deduse judecii.

COMENTARIU
1. Momentul la care poate avea loc transmiterea calitii
procesuale. Noul cod prevede n mod expres posibilitatea
transmiterii calitii de reclamant, prt sau interveni-ent, pe cale
legal sau n temeiul unui contract.
DEUA
329 NARCISA TltOHAtli
Art. 38
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL

Transmiterea calitii prilor decurge din schimbarea


subiectelor raportului juridic dedus judecii i are ca efect n plan
procesual transmiterea drepturilor i obligaiilor procesuale ale
prii iniiale.
Drepturile i obligaiile procedurale pot fi transmise oricnd n
cursul procesului, chiar i n etapa apelului sau a recursului,
ntruct transmisiunea calitii prilor reprezint o consecin a
schimbrilor produse n coninutul raportului juridic de drept
substanial, acestea nefiind limitate n timp.
De asemenea, transmiterea calitii prilor poate avea loc
numai n timpul desfurrii unui proces, eventuala schimbare a
uneia dintre prile raportului de drept substanial intervenit
anterior declanrii acestuia fiind de natur s atrag, de pild,
admiterea excepiei lipsei capacitii procesuale de folosin a
prtului sau, dup caz, a lipsei calitii procesuale pasive, n
situaia n care cererea de chemare n judecat se formuleaz tot
n contradictoriu cu partea iniial, reclamantul neinnd cont de
schimbarea operat n planul dreptului substanial.
Spre exemplu, dac o parte a unui act juridic a decedat
anterior promovrii de ctre cealalt parte a aciunii n declararea
nulitii actului, iar aceasta din urm formuleaz cererea n
contradictoriu cu partea decedat, instana nu va lua act de
transmisiunea calitii procesuale pasive i nu va introduce n
cauz motenitorii prii decedate, ci, dimpotriv, va admite
excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului i va
respinge cererea n consecin. Reclamantul are ns posibilitatea,
prin raportare la dispoziiile art. 204 alin. {1} NCPC, s-i modifice
cererea sub aspectul cadrului procesual pasiv pn la primul
termen la care va fi legai citat, cand instana va lua act de modifi-
DEUA
330 NARCISA TltOHAtli
Art. 38
TITLUL I. ACIUNEA CIVIL

carea cererii de chemare n judecat i va amna pricina n


vederea comunicrii cererii

DEUA
331 NARCISA TltOHAtli
Art. 38
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
modificate prilor (motenitorii prii iniiale), n vederea
formulrii ntmpinrii. n acest ultim caz, instana nu va lua act de
transmisiunea calitii procesuale pasive, ntruct aceasta nu a
operat n timpul procesului, instana fiind nvestit cu o nou
cerere sub aspectul cadrului procesual pasiv, n acelai context,
instana nu va invoca i nu va admite excepia lipsei capacitii
procesuale de folosin a prtului iniial, din moment ce acesta
nu mai figureaz n calitate de parte n proces.
2. Transmiterea legal a calitii procesuale. Transmisiunea
calitii prilor are caracter legal sau convenional,
2.1. Cazul persoanelor fizice. Pentru ipoteza persoanelor
fizice, transmisiunea legal opereaz n temeiul motenirii legale
sau testamentare.
Astfel, dac una dintre prile unui raport juridic dedus
judecii a decedat pe parcursul procesului, n principiu, drepturile
i obligaiile sale procesuale vor fi preluate de ctre motenitorii
acesteia, opernd ca atare transmiterea calitii procesuale. n
momentul n care una dintre prile procesului a decedat, iar
partea advers a depus la dosar certificatul de deces, drepturile i
obligaiile procesuale ale prii decedate, dei se transmit n mod
automat, odat cu dobndirea calitii de motenitor, nu vor fi
exercitate imediat i, respectiv, asumate de ctre succesori,
ntruct, pn la introducerea acestora n cauz, judecarea pricinii
se suspend de drept, n temeiul prevederilor art. 412 alin. (1) pct.
1 NCPC, n afar de cazul n care partea interesat cere termen
pentru introducerea acestora n cauz.
n situaia n care dovada ndeplinirii procedurii de citare cu
una dintre prile procesului este returnat la dosar cu meniunea
destinatar decedat", iar la apelul prtiior nu rspunde nicio
Art. 38
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
persoan, judecarea cauzei n lips fiind solicitat, instana va
amna cauza n scopul emiterii unei adrese ctre Direcia pentru
Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date sau ctre o
alt instituie echivalent [n lipsa accesului direct al personalului
instane la bazele de date corespunztoare) pentru a comunica
dac partea n cauz figureaz n evidenele acesteia ca fiind
decedat, simpla meniune n acest sens inserat n cuprinsul
citaiei nefiind suficient pentru a constata suspendarea de drept
a judecrii cauzei.
Prin excepie, motenitorii prii decedate nu vor prelua locul
acesteia n proces n situaia n care obiectul litigiului privete
drepturi sau obligaii cu caracter strict personal (spre exemplu,
obligaia de ntreinere prevzut de lege n considerarea
persoanei defunctului) sau care se sting ca urmare a decesului
prii (de pild, dreptul de uzufruct} ori cnd legea menioneaz o
alt soluie n caz de deces al unei pri [potrivit art. 925 alin. [1)
NCPC, dac n timpul procesului de divor unul dintre soi
decedeaz, instana va lua act de ncetarea cstoriei i va
dispune, prin hotrre definitiv, nchiderea dosarului]. Astfel,
spre exemplu, dac nudul proprietar a promovat o aciune
negatorie mpotriva uzufructuarului, iar acesta din urm
decedeaz pe parcursul procesului, cererea se va respinge ca
rmas fr obiect (motenitorii uzufructuarului neputnd
dobndi pe cale succesoral dreptul de uzufruct, ntruct acesta s
a stins la data decesului uzufructuarului, nefiind inclus n masa
succesoral} i, prin urmare, nu se va constata suspendarea de
drept a judecii.
n ipoteza unor aciuni n care sfera persoanelor care au
legitimitate procesual este determinat de lege, dac una dintre
acestea decedeaz pe parcursul litigiului, aciunea respectiv
Art. 38
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
poate fi continuat de ctre motenitori numai n situaia unei
prevederi exprese n lege n acest sens. Spre exemplu, potrivit art.
925 alin. ( 2 ) NCPC, cnd cere-

10S
DEUA NARCISA THEOHAfll
Art. 38I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
rea de divor se ntemeiaz pe culpa prtului i reclamantul
decedeaz in cursul procesului, lsnd motenitori, acetia vor
putea continua aciunea, pe care instana o va admite numai dac
va constata culpa exclusiv a soului prt, n caz contrar
dispunnd nchiderea procesului (iar nu soluia respingerii cererii}.
De asemenea, n conformitate cu art, 429 alin. (1) NCC, aciunea n
tgada paternitii poate fi pornit de soul mamei, de mam, de
tatl biologic, precum i de copil, ea putnd fi pornit sau, dup
caz, continuat i de motenitorii acestora, n condiiile legii
(dispoziii similare exist i n privina aciunii n stabilirea
paternitii din afara cstoriei i a aciunii n stabilirea
maternitii},
2.2. Cazul persoanelor juridice. Pentru ipoteza persoanelor
juridice, transmisiunea legal a calitii de parte n proces are loc
pe calea reorganizrii persoanei juridice.
Astfel, potrivit art. 232 NCC, reorganizarea persoanei juridice
este operaiunea juridic n care pot fi implicate una sau mai
multe persoane juridice i care are ca efecte nfiinarea,
modificarea ori ncetarea acestora.
Ca moduri de reorganizare, prin raportare la dispoziiile art.
233 alin. (1) NCC, reorganizarea persoanei juridice se realizeaz
prin fuziune (absorbia unei persoane juridice de ctre o alt
persoan juridic sau contopirea mai multor persoane juridice
pentru a alctui o persoan juridic noua}, divizare total
-mprirea ntregului patrimoniu al unei persoane juridice ntre
dou sau mai multe persoane juridice care exist deja sau care se
nfiineaz prin divizare, sau parial - desprinderea unei pri din
patrimoniul unei persoane juridice, care continu s existe, i
transmiterea acestei pri ctre una sau mai multe persoane
juridice care exist sau care se nfiineaz n acest mod) sau prin
DEUA
335 NARCISA TH60"AHI
Art. 38I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
transformare (atunci cnd o persoan juridic, n cazurile
prevzute de lege, i nceteaz existena, concomitent cu
nfiinarea, n locul ei, a unei alte persoane juridice).
n cazul fuziunii, potrivit art. 23S NCC, n ipoteza absorbiei,
drepturile i obligaiile persoanei juridice absorbite se transfer n
patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe, n timp ce, n
ipoteza contopirii, drepturile i obligaiile persoanei juridice se
transfer n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiinate.
n ipoteza divizrii, potrivit art. 237 NCC, fiecare dintre
persoanele juridice dobndi-toare va rspunde: a) pentru
obligaiile legate de bunurile care formeaz obiectul drepturilor
dobndite sau pstrate integral; b) pentru celelalte obligaii ale
persoanei juridice divizate, proporional cu valoarea drepturilor
dobndite sau pstrate, socotit dup scderea obligaiilor
prevzute la lit. a).
Raportat la dispoziiile art. 239 NCC, n caz de divizare,
contractele se vor repartiza, cu respectarea prevederilor art. 206
alin. (2}, art. 237 i 238 NCC, astfel nct executarea fiecruia
dintre ele s se fac n ntregime de ctre o singur persoan
juridic dobndi-toare, afar numai dac aceasta nu este cu
putin.
n cazul contractelor ncheiate n considerarea calitii
persoanei juridice supuse reorganizrii, acestea nu i nceteaz
efectele, cu excepia cazului n care prile au stipulat expres
contrariul sau meninerea ori repartizarea contractului este
condiionat de acordul prii interesate.
Potrivit dispoziiilor art. 242 alin. (2) NCC, n cazul
transformrii, drepturile i obligaiile persoanei juridice care i-a
ncetat existena se transfer n patrimoniul persoanei juridice

DEUA
336 NARCISA TH60"AHI
Art. 38I. ACIUNEA CIVIL
TITLUL
nou-nfiinate, cu excepia cazului n care actul prin care s-a dispus
transformarea prevede altfel.
n ceea ce privete data transmiterii drepturilor i obtigaiilor,
n conformitate cu dispoziiile art. 242 NCC, n cazul reorganizrii
persoanelor juridice supuse nregistrrii, transmiterea drepturilor
i obligaiilor se realizeaz att ntre pri, ct i fa de teri,

DEUA
337 NARCISA TH60"AHI
Art. 39
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
numai prin nregistrarea operaiunii si de la data acesteia, iar n
privina celorlalte persoane juridice nesupuse nregistrrii,
transmiterea drepturilor si obligaiilor se realizeaz att ntre pri,
ct si fa de teri, numai pe data aprobrii de ctre organul
competent a inventarului, a bilanului contabil ntocmit n vederea
predrii-primirii, a evidenei i a repartizrii tuturor contractelor n
curs de executare, precum i a oricror alte asemenea acte
prevzute de lege. n conformitate cu alin. (3) a! aceluiai articol,
n cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul
de proprietate i celelalte drepturi reale se dobndesc numai prin
nscrierea n cartea funciar, n baza actului de reorganizare
ncheiat n form autentic sau, dup caz, a actului administrativ
prin care s a dispus reorganizarea, nsoit n ambele situaii, dac
este cazul, de certificatul de nregistrare a persoanei juridice nou-
nfiinate.
Spre exemplu, dac n urma divizrii totale a unei persoane
juridice, parte ntr-un litigiu viznd executarea unui contract, ce a
fost repartizat uneia dintre persoanele nou-nfiinate, doar aceasta
din urm va avea calitatea de a sta n proces n calitate de parte,
iar nu i cealalt societate rezultat din reorganizare.
3. Transmiterea convenional a calitii procesuale.
Transmisiunea convenional
a calitii de parte litigant opereaz, n ipoteza raporturilor
juridice reale, n temeiul
vnzrii, schimbului, donrii, aducerii ca aport a bunului litigios n
cazul n care bunul
trece n patrimoniul societii, i, n ipoteza raporturilor juridice
obligaionale.n temeiul
cesiunii de crean, subrogaiei personale, novaiei prin schimbare
no DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 39
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
de creditor/debitor,
stipulaiei pentru altul i prelurii de datorie.
4, Efectele transmiterii calitii procesuale. Cel care
dobndete calitatea procesu-
al ca efect al transmisiunii preia procesul n starea n care se
gsete n momentul n
care a avut loc aceasta, actele procedurale ndeplinite de autorul
su fiindu-i opozabile,
urmnd ca, pe viitor, toate actele de procedur s se ndeplineasc
i fa de acesta.
Prin urmare, persoana creia i s-a transmis calitatea de parte a
autorului su nu poate solicita reaudierea unui martor, pentru
singurul motiv c nu participat la audierea martorului respectiv i
nu a putut s-i pun ntrebri, dac o atare reaudiere nu este
impus pentru justa soluionare a cauzei. De asemenea, aceast
persoan nu poate solicita readministrarea probei cu expertiz,
pentru considerentul c nu a fost convocat la faa locului, n
condiiile n care autorul su a fost iegal convocat, proba fiind
administrat anterior transmiterii calitii procesuale.

Ari. fttt. Situaia procesual a nstrintorului i a succesorilor


si. (1) Dac n cursul procesului dreptul litigios este transmis prin
acte ntre vii cu titlu particular, judecata va continua ntre prile
iniiale. Daca ns transferul este fcut, n condiiile Legii, prin acte
cu titlu particular pentru cauz de moarte, judecata va continua cu
succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, dup caz.
(2) In toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat
s intervin n cauz, dac are cunotin de existena procesului,
sau poate sa fie introdus n cauz, la cerere ori din oficiu. n acest
no DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 39
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
caz, instana va decide, dup mprejurri i innd seama de
poziia celorlalte pri, dac n strin torul sau succesorul uni-
versal ori cu titlu universal al acestuia va rmne sau, dup caz, va
fi scos din proces. Dac nstrintorul sau, dup caz, succesorul
universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces,
judecata va continua numai cu succesorul

no DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL L ACIUNEA CIVILA
Art. 39
cu titlu particular care va lua procedura n starea n care se afl la
momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus n cauz.
(3) Hotrrea pronunat contra nstrina torului sau
succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia, dup caz,
va produce de drept efecte i contra succesorului cu titlu
particular i va fi ntotdeauna opozabil acestuia din urm, cu
excepia cazurilor n care a dobndit dreptul cu bun-credin i
nu mai poate fi evins, potrivit legii, de ctre adevratul titular.

COMENTARIU
1. Situaii. Articolul 39 NCPC vizeaz efectele transmiterii
dreptului litigios n cursul
procesului prin acte juridice cu titlu particular.
Actul juridic cu titlu particular vizeaz transmiterea unui drept
subiectiv civil privit individual [utsinguli), precum contractul de
vnzare, contractul de donaie, legatul unor bunuri determinate
etc. Actul juridic cu titlu particular poate fi ncheiat ntre vii - inter
vivos {efectele juridice se produc independent de moartea
autorului) sau pentru cauz de moarte - mortis cousa (efectele
juridice se produc exclusiv n momentul i sub condiia morii
autorului).
Noul Cod de procedur civila distinge n cazul nstrinrii
dreptului litigios printr-un act juridic cu titlu particular ntre
ipoteza nstrinrii ntre vii i cea a nstrinrii pentru cauz de
moarte, fr a prezenta interes caracterul gratuit sau oneros al
nstrinrii.
143. Transmiterea dreptului litigios prin acte intre vii cu titlu
particular. Astfel, spre deosebire de soluiile adoptate anterior

341
TITLUL L ACIUNEA CIVILA
Art. 39
intrrii n vigoare a noului Cod de procedur civil, potrivit art. 39
alin, (1) teza I, dac n cursul procesului dreptul litigios este
transmis prin acte ntre vil cu titlu particular, judecata va continua
ntre prile iniiale.
Prin urmare, n ipoteza n care pe parcursul unui litigiu avnd
ca obiect revendicare imobiliar reclamantul vinde dreptul de
proprietate litigios asupra imobilului, potrivit noii reglementri
instana nu va mai lua act n mod automat de transmiterea calitii
procesuale active de la nstrintor la dobndltor, ci, dimpotriv,
procesul va continua, n prim faz, ntre prile iniiale -
reclamant-nstrintor i prt.
144. Transmiterea dreptului litigios prin acte cu titlu
particular pentru cauza de moarte. Dac ns transferul este
fcut, n condiiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauz
de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu
titlu universal al autorului, dup caz, potrivit dispoziiilor art. 39
alin. (1) teza a ll-a NCPC, fiind evident faptul c procesul nu ar mai
putea continua n configuraia iniial, ca n cazul tezei I a aceluiai
alineat.
Ca atare, n ipoteza n care reclamantul a instituit un legatar cu
titlu particular i, n cursul procesului viznd bunul ce a constituit
obiectai legatului, reclamantul decedeaz, litigiul va continua, n
prim faz, ntre prt i succesorii universali sau cu titlu universal
ai reclamantului, care preiau poziia procesual avut de acesta.
2. Introducerea n cauz a succesorului cu titlu particular.
Dispoziiile art. 39 alin. (2)
teza I NCPC prevd ns c, n toate cazurile, succesorul cu titlu
particular este obligat s
intervin n cauz, dac are cunotin de existena procesului, sau
342
TITLUL L ACIUNEA CIVILA
Art. 39
poate s fie introdus
n cauz, la cerere ori din oficiu.
Sintagma n toate cazurile "folosit n textul legal are n
vedere att ipoteza nstrinrii dreptului litigios prin act juridic cu
titlu particular inter vivos (vnzare, donaie, schimb

343
Art. 40
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
etc), ct i cea a nstrinrii dreptului prin act juridic cu titlu
particular mortis causa [legat cu titlu particular).
Prin urmare, n ambele ipoteze, succesorul cu titlu particular
va fl introdus n proces, din proprie iniiativ sau n mod forat (la
cererea oricrei pri litigante sau de ctre instan din oficiu).
Cererea de introducere n cauz a succesorului cu titlu
particular, independent dac este formulat de ctre acesta sau de
ctre pri, nu urmeaz regimul juridic al cererilor de intervenie,
din moment ce efectele juridice produse n temeiul acestora sunt
distincte, n timp ce n cazul interveniei voluntare principale
instana este nvestit cu o nou pretenie, n ipoteza cererii de
introducere n proces a succesorului cu titlu particular, el preia, n
principiu, poziia procesual a nstrintorului, cadrul procesual
nesuferind o lrgire sub aspectul obiectului. De asemenea, n
ipoteza cererii de chemare n judecat a altor persoane care ar
putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, ntre
intervenientul forat i reclamant exist o contrarietate de
interese, dreptul subiectiv civil disputat putnd aparine numai
unuia dintre acetia, n timp ce ntre succesorul cu titlu particular
i nstrintor nu exist un asemenea conflict.
Totodat, introducerea n cauz din oficiu de ctre instan a
succesorului cu titlu particular reprezint una dintre ipotezele la
care face trimitere art, 78 alin, (1) NCPC, care vizeaz cazurile
expres prevzute de lege cnd judectorul dispune din oficiu
introducerea n cauz a altor persoane.
Dup introducerea n procesa succesorului cu titlu particular,
instana va decide dac nstrintorul sau, n cazul decesului
acestuia, succesorul su universal sau cu titlu universal, va rmne

344 Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 40
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
sau va fi scos din proces, avndu-se n vedere i poziia procesual
a celorlalte pri exprimat n acest sens.
Totodat, apreciem c scoaterea din proces a nstrintorului
sau a succesorului su universal sau cu titlu universal opereaz n
temeiul transmisiunii calitii procesuale, iar nu ca urmare a
admiterii excepiei lipsei calitii procesuale active sau pasive,
dup caz.
Dac nstrintorul sau, dup caz, succesorul universal ori cu
titlu universal al acestuia este scos din proces, judecata va
continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua
procedura n starea n care se afl la momentul la care acesta a
intervenit sau a fost introdus n cauz, putnd beneficia de
efectele hotrrii judectoreti sau existnd posibilitatea s fie
obligat prin aceasta,
3, Efectele hotrrii. Hotrrea pronunat contra
nstrintorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al
acestuia, dup caz, va produce de drept efecte i contra
succesorului cu titlu particular i va fi ntotdeauna opozabil
acestuia din urm, chiar i n ipoteza n care nu a fost introdus n
proces, ns numai n privina bunului transmis, apreciindu-se c,
dei nu a participat la judecat, acesta reprezint persoana
autorului su n ceea ce privete dreptul n discuie.
Legea prevede o excepie de ia aceast regul, i anume aceea
n care succesorul cu titlu particulara dobndit dreptul cu bun-
credin i nu mai poate fi evins, potrivit legii, de ctre adevratul
titular,

Ar(, 40, Sanciunea nclcrii condiiilor de exercitare a aciunii


civile. (1)
345 Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 40
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Cererile fcute de o persoana care nu are capacitate procesuala
sunt nule sau, dup caz, anulabilc. De asemenea, n cazul lipsei
calitii procesuale sau a interesului, instana va respinge cererea
ori aprarea formulat ca fiind fcut de o persoan sau mpotriva
unei persoane fr calitate ori ca lipsit dc interes, dup caz.

346 Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL L ACiUNEA CIVILA
Art. 40
(2) nclcarea dispoziiilor prezentului titlu poate, de
asemenea, atrage aplicarea i a altor sanciuni prevzute de lege,
iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despgubit,
potrivit dreptului comun.

COMENTARIU
1. Excepia lipsei capaciti procesuale. n ipoteza n care
entitatea care a formulat cererea n justiie nu are capacitate
procesual de folosin, cu excepia situaiei n care aceasta este o
asociaie, societate sau alt entitate fr personalitate juridic,
constituit potrivit legii, caz n care poate sta n judecat prin
raportare la prevederile art. 56 alin. (2) NCPC, partea advers sau
instana din oficiu va invoca i va admite excepia lipsei capacitii
procesuale de folosin a reclamantului, declarnd nul cererea.
Dac cererea n justiie este formulat mpotriva unei
persoane fizice sau entiti lipsite de capacitate procesual de
folosin, cu excepia celor menionate la art. 56 alin. (2) NCPC,
partea advers sau instana din oficiu va invoca i va admite
excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului i va
respinge cererea ca fiind formulat mpotriva unei persoane lipsite
de capacitate procesual de folosin. n acest caz nu va opera
sanciunea nulitii cererii, ntruct efectele acesteia nu se pot
produce dect n privina actelor de procedur efectuate de ctre
o entitate lipsit de capacitate procesual, iar nu i a celor
ndeplinite de o persoan capabil potrivit legii mpotriva uneia
incapabile.
Aceste observaii sunt valabile i n privina persoanelor lipsite
de capacitate procesual de exerciiu, cu singura diferena c n
ipoteza n care o astfel de persoan a promovat cererea, dup
TITLUL L ACiUNEA CIVILA
Art. 40
admiterea excepiei corespunztoare, instana va anula cererea,
iar nu va declara nulitatea acesteia, distincia avnd la baz felul
diferit al nulitii actului efectuat - nulitate relativ, n cazul lipsei
capacitii procesuale de exerciiu, i nulitate absolut, n cazul
lipsei capacitii procesuale de folosin.
Excepia lipsei capacitii procesuale este o excepie de fond
(vizeaz nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii civile),
absolut (n ipoteza lipsei capacitii procesuale de folosin) sau,
dup caz, relativ cu regim derogatoriu [n ipoteza lipsei capacitii
procesuale de exerciiu) i peremptorie (admiterea sa conduce la
mpiedicarea soluionrii fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale,
excepia lipsei capacitii procesuale va fi pus n discuie i
soluionat dup excepia de netimbrare sau de insuficient
timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala
compunere sau constituire a instanei, dar nainte de excepia
autoritii de lucru judecat, de excepia lipsei calitii procesuale,
de excepia prescripiei dreptului la aciune n sens material etc.
Ca atare, dac n privina aceleiai cereri se invoc att
excepia lipsei capacitii procesuale, ct i excepia lipsei calitii
procesuale, instana se va pronuna asupra primei excepii i
numai n ipoteza n care o va respinge se va pronuna i asupra
celei de-a doua excepii. Apreciem c soluia pronunrii instanei
asupra ambelor excepii n sensul admiterii acestora nu este una
riguroas, din moment ce prin admiterea primei excepii, a lipsei
capacitii procesuale de folosin, instana automat a pronunat
o soluie de deznvestire, consecina fiind nulitatea sau, dup caz,
respingerea cererii pentru lipsa capacitii procesuale de folosin.
A proceda suplimentar i la admiterea excepiei lipsei calitii
TITLUL L ACiUNEA CIVILA
Art. 40
procesuale nu este de natur dect sa creeze dificulti n privina
modului de respingere a cererii pentru lipsa capacitii procesuale
sau pentru lipsa calitii procesuale.

DEUA NARCISA TMEOHARI 113


Art. 40 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE

2. Excepia lipsei calitii procesuale. Dac partea care


formuleaz cererea nu este titularul dreptului afirmat sau nu este
cel care se prevaleaz de interesul realizrii unei situaii juridice
pentru care calea justiiei este obligatorie, partea advers sau
instana din oficiu va invoca excepia lipsei calitii procesuale
active, cererea urmnd a fi respins ca fiind formulat de o
persoan lipsit de calitate procesual activ.
Dac partea mpotriva creia este formulat cererea nu este
subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecii ori persoana
fa de care se poate realiza interesul de care se prevaleaz
reclamantul, partea advers sau instana din oficiu va invoca
excepia lipsei calitii procesuale pasive, cererea urmnd a fl
respins cnind formulat mpotriva unei persoane lipsite de
calitate procesual pasiv.
Excepia lipsei calitii procesuale este o excepie de fond
[vizeaz nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii civile),
absolut (se ncalc norme de ordine public) si peremptorie
(admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii fondului
cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale,
excepia lipsei calitii procesuale va fi pus n discuie si
soluionat dup excepia de netimbrare sau de insuficient
timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd nelegala
compunere sau constituire a instanei, excepia lipsei capacitii
procesuale, dar nainte de excepia prescripiei dreptului la
aciune n sens material etc. Potrivit art. 112 alin. (2) NCPC, dac
un prt a fost chemat n judecat numai n scopul sesizrii
instanei competente pentru elr oricare dintre pri poate invoca
necompetena la primul termen de judecat la care prile sunt

350 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 40 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE

legal citate n faa primei instane. Prin urmare, n acest caz,


apreciem c excepia lipsei calitii procesuale a prtului introdus
fictiv n proces pentru determinarea competenei unei anumite
instane va fi soluionat cu prioritate n raport de excepia de
necompeten.
Dac pentru soluionarea excepiei lipsei calitii procesuale a
fost necesar administrarea de probe comune cu fondul cauzei i
excepia procesual a fost unit cu fondul n temeiul dispoziiilor
art. 248 alin. (4) NCPC, la momentul acordrii cuvntului n dez-
bateri asupra fondului cererii instana va repune n discuie
excepia procesual vizat, chiar dac a mai fost discutat la
momentul la care s a dispus unirea acesteia cu fondul cererii,
ntruct prile vor pune concluzii innd cont de probele
administrate ulterior lurii acestei dispoziii.
n ipoteza unei aciuni reale n care se invoc lipsa calitii
procesuale active, iar instana, dup ce a unit excepia cu fondul,
constat c reclamantul nu este titularul dreptului real, cererea va
fi respins ca fiind introdus de o persoan fr calitate procesual
activ, iar nu ca nentemeiat. Dimpotriv, dac instana constat
c reclamantul este titularul dreptului real, ns dreptul su nu
este preferabil celui de care se prevaleaz prtul, aciunea va fi
respins ca nentemeiat, iar nu n temeiul excepiei lipsei calitii
procesuale active.
n situaia n care cererea este formulat mpotriva mai multor
pri, dintre care unii au calitate procesual pasiv, iar alii nu au,
instana se va pronuna prin ncheierea de edin asupra
excepiei lipsei calitii procesuale pasive a prilor care nu au o
astfel de legitimitate, urmnd ca, la finalul procesului, prin
hotrrea judectoreasc, innd cont de soluia pronunat prin

351 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 40 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE

ncheierea interlocutorie, instana s resping cererea formulat n


contradictoriu cu aceti pri ca fiind introdus mpotriva unor
persoane lipsite de calitate procesual pasiv.
De altfel, soluia propus este susinut de prevederile 248
alin. [5} NCPC, potrivit crora ncheierea prin care s a respins
excepia, precum i cea prin care, dup admiterea

352 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL L ACiUNEA CIVIL
Art. 40
excepiei, instana a rmas n continuare nvestit, pot fi atacate
numai odat cu fondul, dac legea nu dispune altfel, de unde
rezult c exist posibilitatea ca, dup admiterea unei excepii
procesuale, instana s rmn n continuare nvestit.
Procedeul unor instane n sensul disjungerii cauzei i
pronunrii unei hotrri judectoreti in raport cu prii fr
calitate procesual pasiv, cu formarea unui dosar distinct pentru
soluionarea cererii formulate in contradictoriu cu ceilali pri
care justific legitimarea procesual pasiv, nu este unul
preferabil, ntruct nsi msura disjungerii cauzei implic
demersuri suplimentare n sensul fotocopierii ntregului dosar i
conduce n mod necesar la amnarea cauzei, Impunndu-se
totodat redactarea mai rapid a hotrrii judectoreti prin care s
a dispus disjungerea i s a soluionat excepia, din moment ce n
dosarul nou format aceasta va fi ataat la nceput. Cele
menionate anterior sunt deopotriv valabile pentru orice alte
excepii care vizeaz nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii
civile,
145. Excepia lipsei de interes. Excepia lipsei de interes
vizeaz exclusiv persoana care promoveaz cererea, iar nu i pe
cea mpotriva creia se formuleaz, precum n cazul celorlalte
dou excepii analizate n precedent.
De asemenea, excepia poart denumirea de excepie a lipsei
de interes, iar nu a rmnerii fr interes, ntruct ndeplinirea
cerinelor legale pentru aceast condiie de exerciiu a aciunii
civile se va aprecia la momentul introducerii cererii, iar nu ulterior,
pe parcursul litigiului.
Excepia lipsei de interes este o excepie de fond [vizeaz
nclcarea unei condiii de exerciiu a aciunii civile), absolut (se
DEUA
353 NARCISA TltOHAtli
TITLUL L ACiUNEA CIVIL
Art. 40
ncalc norme de ordine public) i peremptorie (admiterea sa
conduce la mpiedicarea soluionrii fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale,
excepia lipsei de interes va fi pus n discuie i soluionat dup
excepia de netimbrare sau de insuficient timbrare, excepia de
necompeten, excepia viznd nelegala compunere sau consti-
tuire a instanei, excepia lipsei capacitii procesuale, dar nainte
de excepia prescripiei dreptului la aciune n sens material etc,
146. Alte sanciuni n cazul nclcrii condiiilor de
exercitare a aciunii civile. Textul art. 40 alin. { 2 } NCPC face
referire la posibilitatea aplicrii unor amenzi judiciare prii care,
spre exemplu, a introdus, cu rea-credin, cereri principale,
accesorii, adiionale sau incidentale, precum i pentru exercitarea
unor ci de atac vdit netemeinice ori care a formulat, cu rea-
credin, o cerere de recuzare sau de strmutare, sau a obinut, cu
rea-credin, msuri asigurtorii prin care prtul a fost pgubit,
reclamantului respin-gndu-i-se cererea.
De asemenea, partea vtmat prin aciunea exercitat n
modul exemplificat anterior este n drept s promoveze o aciune
n rspundere civil delictual mpotriva autorului, dac sunt
ntrunite condiiile acestui tip de rspundere civil reglementat
de Codul civil.

DEUA
354 NARCISA TltOHAtli
Titl
ul
II.
Par
tici
pan
ii
la
pro
ces
ul
civi
l

Capitolul I. Judectorul. Incompatibilitatea

COMENTARIU
1. Compunerea i constituirea instanei. Incompatibilitatea,
recuzarea i abinerea constituie incidente privind compunerea
sau, dup caz, constituirea instanei i sunt reglementate de
norme de organizare judectoreasc. Dat fiind tipul acestor norme
de drept, noul Cod de procedur civil a procedat la reaezarea
355 Of UA NARCISA THOHAP>
instituiilor n Cartea I, Titlul II intitulat Participanii la procesul
civil" eliminindu-le din partea consacrat competenei Instanelor
judectoreti, n care figurau n coduE anterior.
n ceea ce privete noiunile de compunere i de constituie a
instanei, ambele desemneaz alctuirea instanei, distincia
dintre acestea privind faptul c prin compunerea instanei se
nelege formarea instanei din personal avnd funcia de
judector, n timp ce prin constituirea instanei se nelege
formarea instanei din personal avnd nu numai funcia de
judector, dar i pe aceea de grefier, magistrat-asistent, asistent
judiciar i procuror, dup caz.
Dei noiunile de compunere i de constituire nu sunt
prevzute ca atare n legislaie, noul cod face referiri la unele
instituii sau acte care i privesc nu numai pe judectori, dar i pe
ceilali participani.
Cu titlu exemplificaiv, potrivit art. 54 NCPC, dispoziiile viznd
incompatibilitatea se aplic n mod corespunztor i procurorilor,
magistrailor-asisteni, asistenilor judiciari i grefierilor De
asemenea, n conformitate cu art, 231 alin. (2) NCPC, transcrierile
nregistrrilor edinei de judecat vor fi semnate de preedinte i
de grefier i vor avea puterea doveditoare a ncheierilor de
edin. ncheierea de edin va cuprinde, potrivit art. 233 alin.
(1) lit. m) NCPC, semntura membrilor completului i a grefierului.
Totodat, n conformitate cu dispoziiile art. 305 alin. {!) NCPC,
judectorul va constata de ndat, prin proces-verbal, starea
material a nscrisului denunat ca fals, dac exist pe el tersturi,
adugiri sau corecturi, apoi l va semna, spre neschimbare, i l va
ncredina grefei, dup ce va fi contrasemnat de grefier i de pri.
Potrivit art. 323 alin. (1) NCPC, mrturia se va scrie de grefier,
dup dictarea preedintelui sau a judectorului delegat, i va fi

356 Of UA NARCISA THOHAP>


semnat pe fiecare pagin i la sfritul ei de judector, grefier i
martor, dup ce acesta a luat cunotin de cuprins. Raportat la
alin. (2) al aceluiai articol, orice adugiri, tersturi sau schimbri
n cuprinsul mrturiei trebuie ncuviinate i semnate de judector,
de grefier i martor, sub sanciunea de a nu fi luate n considerare.
De asemenea, n conformitate cu art. 346 alin, (1) teza a ll-a NCPC,
prezena procurorului la faa locului este obligatorie cnd
participarea acestuia la judecat este cerut de lege.
Raportat la dispoziiile art, 55 alin, (1) din Legea nr, 304/2004
privind organizarea judectoreasc, republicat, completul pentru
soluionarea n prim instana a cauzelor privind conflictele de
munc i asigurri sociale se constituie dintr-un judector l doi
asisteni judiciari, iar potrivit alin. (2) al aceluiai articol, asistenii
judiciari particip la

357 Of UA NARCISA THOHAP>


Art. 41
deliberri cu vot consultativ si semneaz hotrrile pronunate,
opinia acestora consemnndu-se n hotrre, iar opinia separat
se motiveaz.
Distincia dintre compunere i constituire trebuie s se reflecte
l n modul de redactare a prii de nceput a ncheierii de edin
sau a hotrrii judectoreti dedicate con-stituirif instanei n
sensul c, ntr-o exprimare riguroas, instana va fi constituit, iar
nu compus din judectori i grefier.
n acelai context, cu titlu de exemplu, judecarea cauzei avnd
ca obiect punere sub interdicie judectoreasc n lipsa
procurorului, n condiiile n care participarea acestuia este
obligatorie, atrage nelegala constituire a instanei, n timp ce
soluionarea unui recurs de ctre un complet format din doi
judectori implic nelegala compunere a instanei,
2. Incompatibilitatea-noiune i tipuri. Incompatibilitatea
constituie situaia n care unui judector, procuror, magistrat-
asistent, asistent-judiciar sau grefier i este interzis de lege s ia
parte la soluionarea unei pricini.
Dac n reglementarea anterioar incompatibilitatea constituia
un incident procedural ce viza exclusiv compunerea instanei,
ntruct se aplica numai judectorilor, noul Cod de procedur
civil prevede n art. 54 c dispoziiile viznd incompatibilitatea se
aplic n mod corespunztor i procurorilor, magistrailor-asisteni,
asistenilor judiciari i grefierilor, extinznd prin urmare sfera
incompatibilitii i la ceilali participani, motiv pentru care
incompatibilitatea a devenit un incident procedural care privete
i constituirea instanei.
Noul cod nu mai face distincie ntre cazurile de
incompatibilitate i cazurile de recuzare/abinere, ci
reglementeaz toate situaiile privind compunerea sau
DEUA
358 NARCISA TltOHAtli
Art. 41
constituirea instanei sub denumirea de cazuri de
incompatibilitate.
5e impune menionarea faptului c, n urma republicrii
Codului de procedur civil, dei Legea nr. 76/2012 nu prevedea
modificarea denumirii marginale a art. 42 din Alte cazuri de
incompatibilitate" n Alte cazuri de incompatibilitate absoluta", o
atare modificare a fost operat n forma republicat n Monitorul
Oficial. Din moment ce este evident eroarea produs la
momentul republicrii codului n Monitorul Oficial, n condiiile n
care denumirile marginale ale articolelor nu fac parte din corpul
legii, iar cazurile de incompatibilitate menionate la art. 42 NCPC
nu potfi unele cu caracter absolut, vom face distincie n cele ce
urmeaz ntre cazuri de incompatibilitate reglementate de art. 41
NCPC (cazuri de incompatibilitate absolut) i cazuri de
incompatibilitate reglementate de art, 42 NCPC (cazuri de
incompatibilitate care, probabil, n practic vor fi denumite
relative).

Ari. 41- Cazuri de incompatibilitate absolut. (1)


Judectorul care a pronunat o ncheiere interlocutorie sau o
hotrre prin care s-a soluionat cauza nu poate judeca aceeai
pricin n apel, recurs, contestaie n anulare sau revizuire i nici
dup trimiterea spre rejudecare.
(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecat cel care a fost
martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar,
magistrat-asistent sau mediator in aceeai cauz.

DEUA
359 NARCISA TltOHAtli
CARTEA L DISPOZIII GENE PALE

Art. 41

COMENTARIU
147. Cazuri. Articolul 41 NCPC reglementeaz trei cazuri de
incompatibilitate absolut, i anume:
148. judectorul care a pronunat o ncheiere interlocutorie
sau o hotrre prin care s-a soluionat cauza nu poate judeca
aceeai pricin n apel, recurs, contestaie n anulare sau revizuire;
149. judectorul care a pronunat o ncheiere interlocutorie
sau o hotrre prin care s-a soluionat cauza nu poate judeca
aceeai pricin dup trimiterea cauzei spre rejudecare;
150. judectorul care a fost martor, expert, arbitru,
procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator
n aceeai cauz nu poate lua parte la judecarea acesteia.
Normele care reglementeaz incompatibilitatea absolut sunt
de ordine public i, ntruct conin o restricie de drepturi, sunt
de strict interpretare i aplicare, astfel nct cazurile de
incompatibilitate absolut nu pot fi extinse prin analogie i la alte
situaii.
De asemenea, dat fiind caracterul de ordine public al
normelor ce reglementeaz incompatibilitatea, nclcarea acestora
atrage nulitatea absolut a hotrrii judectoreti.
151.Incompatibilitatea de a judeca aceeai pricin n apel,
recurs, contestaie n anulare sau revizuire. Noul cod, spre
deosebire de reglementarea anterioar, consacr n mod expres o
soluie adoptat n practica judiciar, i anume aceea c exist
incompatibilitate nu numai n situaia pronunrii unei hotrri
llfl Of [IA NARCISA THOHAP>
CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
judectoreti prin care instana este deznvestit, dar i atunci
cnd judectorul a pronunat o ncheiere interlocutorie i particip
la judecarea cauzei n cile de atac.
Potrivit art. 235 teza a ll-a NCPC, sunt ncheieri interlocutorii
acelea prin care, fr a se hotr n totul asupra procesului, se
soluioneaz excepii procesuale, incidente procedurale ori alte
chestiuni litigioase.
Spre deosebire de ncheierile preparatorii, instana este inut
de modul de rezolvare a situaiilor litigioase cuprinse n ncheierile
interlocutorii, acestea lsnd s se ntrevad rezultatul final al
procesului n privina problemei soluionate prin ncheiere.
Constituie, spre exemplu, ncheieri cu caracter interlocutoriu:
ncheierea prin care instana s-a pronunat asupra modului de
soluionare a unei excepii procesuale [admiterea excepiei lipsei
de interes n promovarea unui capt de cerere, respingerea excep-
iei prescripiei dreptului la aciune n sens material etc.};
ncheierea de ncuviinare n principiu a cererilor de intervenie;
ncheierea de admitere n principiu, precum i cea de admitere n
principiu suplimentar, pronunate n materia partajului judiciar n
temeiul prevederilor art. 984 i 985 NCPC; ncheierea prin care
instana a respins cererea viznd efectuarea procedurii nscrierii n
fals mpotriva unui nscris etc.
Spre deosebire de reglementarea anterioar i chiar i de
soluia adoptat prin Decizia nr. 11/2007, pronunat de nalta
Curte de Casaie i Justiie n recurs n interesul legii, prin care s-a
decis c judectorul care soluioneaz fondul cauzei nu devine
incompatibil s soluioneze cererea de revizuire sau contestaia n
anulare declarate n aceeai pricin, noul cod consacr o soluie
contrar.

llfl Of [IA NARCISA THOHAP>


CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
Astfel, potrivit art. 41 alin, fl) NCPC, judectorul care a
pronunat o ncheiere interlocutorie sau o hotrre prin care s-a
soluionat cauza nu poate judeca aceeai pricin nu numai n apel
sau recurs, dar nici n contestaie n anulare sau revizuire. Aceast
soluie este una impus de practica judiciar, judectorii
formulnd cereri de abinere n

llfl Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 41
aceste cazuri ntemeiate pe dispoziiile Conveniei europene
pentru aprarea drepturilor omului t a libertilor fundamentale
sau ale Codului deontologic al magistrailor, tocmai pentru a
nltura orice urm de ndoial a prilor cu privire la
imparialitatea cu care se judecau aceste ci de atac extraordinare.
Primul caz de Incompatibilitate presupune c un judector,
dup ce a pronunat o ncheiere interlocutorie sau o hotrre n
prim instan sau n apel, este avansat la instana superioar,
fiindu-i repartizat spre soluionare apelul sau, dup caz, recursul
declarat mpotriva ncheierii sau hotrrii respective.
n ipoteza n care un judector a pronunat ncheierea
interlocutorie, Iar un alt judector a pronunat hotrrea de
deznvestre a instanei i se exercit cale de atac numai n privina
aspectului tranat prin ncheierea interlocutorie, judectorul care
a pronunat hotrrea final, fiind avansat la instana superioar i
repartizndu-i-se spre soluionare calea de atac, va fi Incompatibil
ntruct, n primul rnd, textul nu prevede pronunarea cumulativ
a ncheierii i a hotrrii de ctre acelai judector. Iar, n al doilea
rnd, pentru c hotrrea final reflect soluia pronunat prin
ncheierea interlocutorie. Aceeai soluie i pentru aceleai motive
se impune i n situaia n care calea de atac privete hotrrea, iar
judectorul chemat s soluioneze calea de atac este cel care a
pronunat ncheierea interlocutorie.
De asemenea, primul caz de incompatibilitate nglobeaz i
situaia n care un judector a pronunat o hotrre l i este
repartizat spre soluionare contestaia n anulare sau revizuirea
declarat n aceeai pricin.
n situaia n care, spre exemplu, un judector a pronunat o
hotrre n prim instan, ce a fost ulterior schimbat n calea de
DEUA
3 6 3 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 41
atac a apelului, iar ntre timp judectorul avanseaz la instana
superioar i i este repartizat spre soluionare cererea de
revizuire formulat mpotriva deciziei pronunate n apel,
apreciem c exist cazul de incompatibilitate prevzut de art, 41
alin. {1} NCPC, ntruct exist aceleai raiuni pentru care a fost
instituit incompatibilitatea n cazul analizat, i anume aceea dea
interzice judectorului s-i controleze propria hotrre, caz n
care procesul ar fi lipsit de garania efecturii unui control judiciar
obiectiv.
Nu exist incompatibilitate n situaia n care, n aceeai
pricin, unui judector care a soluionat un apel sau recurs l este
repartizat spre soluionare un al doilea apel sau recurs declarat
mpotriva hotrrii pronunate n etapa rejudecrli fondului dup
anularea sau casarea hotrrii cu trimitere" . Ca atare, n ipoteza
n care judectorii au pronunat soluia de admitere a recursului,
de casare a hotrrii i de trimitere a cauzei spre rejudecare
instanei a crei hotrre a fost recurat, iar, dup rejudecarea
acesteia, hotrrea este din nou atacat cu recurs ce este
repartizat spre soluionare aceluiai complet care a pronunat
prima soluie n recurs, judectorii care alctuiesc acest complet
dejudecat nu sunt incompatibili absolut. n ipoteza n care ns n
prima decizie de casare este exprimat opinia judectorilor cu
privire la unele aspecte ce fac obiectul i al celui de-al doilea
recurs, apreciem c poate exista cazul de incompatibilitate
prevzut de art, 42 alin, (1) pct, 1 NCPC, potrivit cruia judectorul
este incompatibil atunci cnd i-a exprimat anterior prerea cu
privire la soluie n cauza pe care a fost desemnat s o judece.

DEUA
3 6 4 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 41
In acelai context, chiar dac nu este incident un caz de
incompatibilitate absolut, poate fi reinut motivul de
incompatibilitate prevzut de art, 42 alin, (1) pct, 1 NCPC n

C.S.J., s. civ., dec. nr. 23&3/1993, \r\ BJ. 1993, p. 137.

DEUA
3 6 5 NARCISA TltOHAtli
Art. 41 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
situaia n care un judector care a soluionat un apel sau recurs
este chemat s judece, n aceeai pricin, un al doilea apel sau
recurs declarat mpotriva hotrrii ce a fost deja atacat prin
intermediul primului apel sau recurs. Aceast ipotez vizeaz
situaia n care, spre exemplu, hotrrea primei instane nu a fost
comunicat legal tuturor prilor din proces, astfel nct unele
recursuri mpotriva acesteia sunt declarate dup ce altele au fost
deja soluionate. Judectorii care au soluionat primul recurs
declarat mpotriva acestei hotrri nu sunt incompatibili absolut
s soluioneze i cel de al doilea recurs declarat mpotriva aceleiai
hotrri, de ctre o alt parte dect cea care a avut calitatea de
recurent n primul recurs, ns ar putea exista cazul de
incompatibilitate prevzut de art, 42 alin, (1) pct. 1 NCPC, cu
excepia situaiei n care recursul ar privi alte aspecte ce nu au fost
analizate n primul recurs.
Nu exist incompatibilitate absolut n cazul contestaiei la
executare pentru judectorul care a participat la soluionarea
litigiului n care s-a pronunat hotrrea ce se execut silit.
Apreciem c n acest caz nu exist nici motivul de incompatibilitate
prevzut de art, 42 alin. (1) pct, 1 NCPC sau cel existent la pct, 13
al aceluiai articol, chiar dac pe calea contestaiei la executare
sunt invocate aprri de fond mpotriva titlului executoriu,
ntruct acestea sunt inadmisibile, prin raportare la dispoziiile art,
712 alin. fl) NCPC, l nu antreneaz o nou judecat,
152. Incompatibilitatea de a judeca aceeai pricin n urma
trimiterii acesteia spre rejudecare. Raiunea reglementrii celui
de al doilea caz de incompatibilitate absolut are la baz
dezideratul asigurrii garaniilor de imparialitate a judectorilor n
etapa rejudecrii cauzei n ipoteza admiterii apelului, anulrii
hotrrii atacate i trimiterii cauzei spre rejudecare sau a admiterii
DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 41 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
recursului, casrii hotrrii atacate i trimiterii cauzei spre
rejudecare, tocmai pentru ca judectorii sa nu fie tentai s
pronune aceeai soluie.
Prin urmare, textul legal are n vedere exclusiv soluia de
trimitere spre rejudecare, iar nu i pe aceea de anulare cu reinere
sau de casare cu reinere spre rejudecarea fondului de ctre
instana de control judiciar, soluia impus de noul Cod de
procedur civil fiind n acord cu doctrina i jurisprudena
anterioare Intrrii sale n vigoare,
Totui, n ipoteza n care judectorul care a pronunat
hotrrea n prim instan a fost avansat ntre timp la Instana
superioar, iar dup admiterea apelului, anularea hotrrii i
reinerea cauzei spre rejudecarea fondului de ctre instana de
apel este inclus n completul care a pronunat aceast soluie i
rejudec cauza, acesta va fi incompatibil, chiar dac situaia
analizat vizeaz o anulare cu reinere, iar nu cu trimitere. n
contextul expus, aceast soluie se aplic n mod corespunztor i
n ipoteza casrii hotrrii cu reinerea cauzei spre rejudecarea
fondului,
153. Judectorul care a fost martor, expert, arbitru,
procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau
mediator n aceeai cauz. Cel de al treilea caz de incom-
patibilitate se justific prin prezumia c judectorul care a fost
martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar,
magistrat-asistent sau mediator ntr-o pricin nu ar fi obiectiv n
soluionarea cauzei, fiind nclinat s-i menin punctul de vedere
pe care l-a susinut anterior, n calitatea avut.
Pentru a deveni incompatibil este necesar ca judectorul s fi
ndeplinit n mod efectiv atribuiile sau nsrcinrile ce i-au revenit
n calitate de martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent
DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 41 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
judiciar, magistrat-asistent sau mediator. Astfel, nu este suficient
pentru a determina existena acestui caz de incompatibilitate
mprejurarea c un jude

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
ctor a fost citat ca martor ntr-un dosar, iar acesta nu s-a
prezentat si, ca atare, nu a fost audiat, instana trecnd la
soluionarea cauzei, ntruct judectorul nu si-a exprimat propriile
percepii cu privire la situaia de fapt existent n cauz. n acelai
context, dac un expert a fost desemnat ntr-o cauz pentru
efectuarea unei expertize, fiind nlocuit ns la urmtorul termen
ca urmare a strii sale de sntate precar ce l a pus n situaia
imposibilitii deplasrii la faa locului, iar ulterior a dobndit
funcia de judector i i-a fost repartizat spre soluionare acelai
dosar, aceast mprejurare nu este de natur a crea o situaie de
incompatibilitate.
De asemenea, pentru existena cazului de incompatibilitate
analizat, nu are relevan juridic procedura n cadrul creia a fost
administrat proba testimonial sau cea cu expertiz, fiind
incompatibili att judectorul care a fost anterior martor sau
expert ntr-o cauz, ct i cel care a ndeplinit aceste caliti n
cadrul procedurii asigurrii probelor, reglementate de dispoziiile
art, 359-365 NCPC.
n ceea ce privete calitatea judectorului de fost avocat,
procuror, asistent judiciar sau magistrat-asistent, apreciem c
exist incompatibilitate i n situaia n care acesta a participat la
un singur termen dejudecat n respectiva calitate, nefiind ca atare
necesar pentru existena cazului de incompatibilitate, spre
exemplu, ca avocatul, devenit ulterior judector, s asiste sau s
reprezinte partea pe tot parcursul litigiului sau ca procurorul s
pun concluzii la fiecare termen de judecat acordat n cauza n
care participarea sa era obligatorie.
n ipoteza avocatului devenit ulterior judector, considerm c
exist incompatibilitate chiar i n situaia n care acesta nu s-a
i n NARCISA TltOHAtli
DEUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
prezentat n faa instanei pentru a asista sau reprezenta partea,
ns a redactat acte procedurale n numele prii sau i-a acordat
consultan juridic. De asemenea, dac n cuprinsul mputernicirii
avocaiale sunt mandatai doi avocai, prezentndu-se n faa
instanei i redactnd n concret actele procedurale numai unul
dintre acetia, apreciem c i n privina celuilalt avocat, devenit
ulterior judector, va fi incident acest caz de incompatibilitate,
ntruct este semnatar al contractului de asisten juridic.

Ari* 42. Alte cazuri de incompatibilitate absolut. (1)


Judectorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca n
urmtoarele situaii:
154. cnd i-a exprimat anterior prerea cu privire la soluie
in cauza pe care a fost desemnat s o judece. Punerea n discuia
prilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit
art, 14 alin. (4) i (5), nu l face pe judector incompatibil;
155. cnd exist mprejurri care fac justificat temerea c
el, soul su, ascendenii ori descendenii lor sau afinii lor, dup
caz, au un interes n legtur cu

156. cnd este so, rud sau afin pn Ia gradul al patrulea


inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei pri sau dac este
cstorit cu fratele ori cu sora soului uneia dintre aceste
persoane;
157. cnd soul sau fostul su so este rud ori afin pn la
gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre pri;
158. dac el, soul sau rudele lor pn la gradul al patrulea
inclusiv ori afinii ior, dup caz, sunt pri ntr-un proces care se
judec la instana la care una dintre pri este judector;
i n NARCISA TltOHAtli
DEUA
Art. 42
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
159. dac ntre el, soul su ori rudele lor pn Ia gradul al
patrulea inclusiv sau afinii lor, dup caz, i una dintre pri a
existat un proces penal cu cel mult 5 ani nainte de a fi desemnat
s judece pricina. In cazul plngerilor penale formulate de pri n
cursul procesului, judectorul devine incompatibil numai n
situaia punerii n micare a aciunii penale mpotriva sa;
160. dac este tutore sau curator al uneia dintre pri;
161. dac el, soul su, ascendenii ori descendenii lor au
primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una
dintre pri;
162. dac el, soul su ori una dintre rudele lor pn la
gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, dup caz, se afl tn relaii
de dumnie cu una dintre pri, soul ori rudele acesteia pn la
gradul al patrulea inclusiv;
163. dac, atunci cnd este nvestit cu soluionarea unei ci de
atac, soul sau o rud a sa pn Ia gradul al patrulea inclusiv a
participat, ca judector sau procuror, la judecarea aceleiai pricini
naintea altei instane;
164. dac este so sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv
sau afin, dup caz, cu un alt membru al completului de judecat;
165. dac soul, o rud ori un afin al su pn la gradul al
patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea n aceeai pricin
naintea altei instane;
166. atunci cnd exist alte clemente care nasc n mod
ntemeiat ndoieli cu privire la imparialitatea sa.
(2) Dispoziiile alin. (1) privitoare la so se aplic i n cazul
concubinilor,
J
COMENTARIU
Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 42
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
167. Alte cazuri de incompatibilitate. Dup cum am artat n
precedent, se impune menionarea faptului c, n urma
republicrii Codului de procedur civil, dei Legea nr. 76/2012 nu
prevedea modificarea denumirii marginale a art. 42 din Alte
cazuri de incompatibilitate" n Alte cazuri de incompatibilitate
absolut", o atare modificare a fost operat n forma republicat
n Monitorul Oficial. Din moment ce este evident eroarea
produs la momentul republicrii codului n Monitorul Oficial, n
condiiile n care denumirile marginale ale articolelor nu fac parte
din corpuf legii, iar cazurile de incompatibilitate menionate la art.
42 NCPC nu pot fi unele cu caracter absolut, ne vom referi n cele
ce urmeaz la cazurile de incompatibilitate reglementate de art.
42 NCPC [cazuri de incompatibilitate care, probabil, n practic vor
fi denumite relative).
Motivele de incompatibilitate reglementate de art. 42 NCPC ar
putea fi grupate n motive viznd antepronunarea, motive viznd
interesul judectorului, motive privind rudenia, afinitatea i
concubinajul, motive viznd dumnia.
Avnd n vedere c situaiile de incompatibilitate sunt
enumerate limitativ de lege, in ipoteza existenei unor alte cazuri
n care se poate presupune c judectorul ar fi lipsit de
obiectivitate, n msura n care acestea nu ar putea fi ncadrate n
art. 42 alin. [1} pct. 13 NCPC cu dovedirea elementelor care nasc
n mod ntemeiat ndoieli cu privire la imparialitatea
judectorului, cererea de recuzare sau de abinere va fi respins.
168. Motive de incompatibilitate viznd onte pronuna rea.
n ceea ce privete motivul de incompatibilitate menionat la art.
42 alin. fl) pct. 1 NCPC, remarcm c acesta reproduce, n

Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 42
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
principiu, textul fostului motiv de recuzare prevzut de art. 27 pct.
7 CPC 1865.

Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
Acest motiv vizeaz incompatibilitatea judectorului care -a
exprimat opinia in legtur cu soluiile ce pot fi pronunate n
pricina concret pe care o judec, nainte de a se ajunge la
deliberare i pronunare.
Apreciem c acest motiv de incompatibilitate este incident i
n ipoteza n care judectorul se antepronun cu privire la soluia
pe care urmeaz a o da asupra unei excepii procesuale, iar nu
numai asupra soluiei finale, n msura n care prin modul de
soluionare a excepiei se ntrevede rezultatul final al procesului
(excepia prescripiei dreptului la aciune n sens material,
excepia autoritii de lucru judecat, excepia lipsei calitii
procesuale active/pasive etc). Trebuie fcut meniunea c
incompatibilitatea intervine n situaia n care judectorul se
antepronun asupra excepiei (spre exemplu, judectorul arat c
reclamantul nu are calitate procesual activ nainte de a se
invoca i pune n discuie excepia corespunztoare), nu i atunci
cnd, ascultnd concluziile prilor, se pronun asupra acesteia.
De asemenea, antepronunarea judectorului poate avea loc fie n
edina dejudecat, fie n afara acesteia.
Cu titlu exemplificaiv, nu exist acest motiv de
incompatibilitate atunci cnd:
- judectorul a soluionat anterior o cauz similar, n care s-a
pus n discuie aceeai problem de drept. Chiar i n ipoteza unor
cauze aproape identice, acest motiv de incompatibilitate nu
subzist (spre exemplu, un judector poate soluiona toate contes-
taiile la executare ce i s-au repartizat, n care se contest
executarea pornit mpotriva aceluiai debitor, n temeiul aceluiai
titlu executoriu, n care ns calitatea de contesta-tor aparine
unor creditori distinci);
DEUA
374 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
-judectorul i-a exprimat punctul de vedere cu privire la o
problem de drept nrudit cu cea din spe ori dac a publicat un
studiu de specialitate asupra acestei probleme de drept;
-judectorul respinge o excepie procesual invocat de parte
sau cererea de ncuviinare a unei probe ori orice alt solicitare a
prii, chiar dac prin soluia de respingere se poate ntrevedea
rezultatul final al procesului, esenial fiind ns ca judectorul s
nu antameze acest rezultat prin nsi motivarea soluiei de
respingere a solicitrii prii. Eventualele greeli de judecat cu
privire la modul de soluionare a excepiei sau a cererilor prii pot
fi reparate prin exerciiul cilor de atac, n condiiile prevzute de
lege.
Noul Cod de procedur civil prevede n mod expres faptul c
punerea n discuia prilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau
de drept potrivit art, 14 aiin, (4) i (5) nu l face incompatibil pe
judector
Astfel, potrivit art. 14 alin, (4) NCPC, prile au dreptul de a
discuta i argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocat
n cursul procesului de ctre orice participant la proces, inclusiv de
ctre instan din oficiu, n conformitate cu dispoziiile art. 22 alin,
2) NCPC, judectorul este n drept s pun n dezbaterea prilor
orice mprejurri de fapt sau de drept, chiar dac nu sunt
menionate n cerere sau n ntmpinare.
Ca atare, punerea n discuie de ctre instan a corectei
calificri a unei cereri sau a unei excepii procesuale ori solicitarea
instanei adresat prii de a preciza temeiul juridic al cererii nu
este de natur a conduce la existena motivului de
incompatibilitate viznd antepronunarea,

DEUA
375 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
3. Motive de incompatibilitate viznd interesul judectorului.
n aceast categorie pot fi incluse motivele de incompatibilitate
prevzute n art. 42 alin, (1) pct, 2, 5, 7, 8 NCPC,
Punctul 2 al art, 42 alin. El) NCPC constituie reproducerea, n
principiu, a art. 27 pct, 1 teza I CPC 1865, cu meniunea c textul
este uor reformulat, iar sfera persoanelor

DEUA
376 NARCISA TltOHAtli
Art. 42
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
interesate este lrgit prin includerea n aceast categorie a
afinilor, precurn i a concubinilor, dat fiind asimilarea situaiei
concubinului cu cea a soului, potrivit prevederilor alin. (2) al art.
42 NCPC
Potrivit art. 407 alin. (1) i (2) NCC, afinitatea este legtura
dintre un so rudele celuilalt so, iar rudele soului sunt, n
aceeai linie i grad, afinii celuilalt so.
n raport de definiia dat n dicionarul limbii romne,
termenul de concubinaj vizeaz convieuirea unui brbat cu o
femeie fr ndeplinirea formelor legale de cstorie. n opinia
noastr, convieuirea unor persoane de acelai sex atrage, de
asemenea, incidena instituiei incompatibilitii n cazurile
determinate de lege n care se face referire la so sau concubin,
ntruct raiunea pentru care a fost instituit incompatibilitatea n
acest caz, i anume garantarea unui proces echitabil, soluionat de
un judector imparial, care s nu se afle n relaii foarte apropiate
cu o persoan interesat n cauz, subzist.
Avnd n vedere c legea nu precizeaz natura interesului
persoanelor vizate, considerm c interesul poate fi att material,
ct i moral. De asemenea, legea vizeaz att interesul personal,
direct al judectorului, ct i pe acela indirect, pe care l pot avea
persoanele menionate, dup caz, de art. 42 alin, fl) pct, 2 sau de
pct. 5 NCPC.
Cu titlu exemplificaiv, pot fi ncadrate la motivul de
incompatibilitate prevzut de art. 42 alin. (1) pct. 2 NCPC
urmtoarele situaii:
-14 dac judectorul, soul/concubinul su, ascendenii ori
descendenii lor sau afinii lor sunt creditori, debitori sau garani ai
uneia dintre pri, ntruct ar putea exista interesul, dup caz, de a
174 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 42
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
mri solvabilitatea acelei pri, de a favoriza interesele propriului
creditor spre a obine unefe concesii de la acesta, de a mpiedica o
eventual chemare n garanie;
-15 dac judectorul sau vreuna dintre persoanele indicate
mai sus este donatar al uneia dintre pri, deoarece partea
respectiv ar putea fi favorizat nu numai n semn de recunotin,
ci i n considerarea faptului c donaiile sunt supuse reduciunli n
msura n care vor aduce atingere rezervei succesorale, aa nct
ar exista interesul de a menine sau de a mri activul
patrimoniului donatorului.
Dat fiind faptul c interesul nu este specificat n mod expres de
lege, existena acestuia este lsat la aprecierea instanei nvestite
cu soluionarea cererii de abinere sau de recuzare.
n cazurile de incompatibilitate prevzute de art. 42 alin. (1)
pct, 5 i 7 NCPC, existena interesului direct sau indirect al
judectorului este prezumat de lege, fr a se putea face dovada
contrar, lipsa de obiectivitate a judectorului putndu-se datora,
dup caz, speranei c, dnd ctig de cauz prii care este
judector, va obine de la aceasta acelai serviciu i, respectiv,
obligaiei de a apra interesele celui al crui reprezentant legal
este.
Este de remarcat faptul c noul cod nu mai prevede ca motiv
pentru formularea unei cereri de abinere situaia n care
judectorul, soul sau rudele lor pn la gradul al patrulea inclusiv
au o pricin asemntoare cu aceea care se judec, fiind ns de
apreciat, de la caz la caz, dac o atare situaie s-ar putea ncadra la
pct. 13 al art. 42 alin. (1) NCPC,
n ceea ce privete pct, 7 ai alin, (1) de la art. 42, este de
observat aspectul c funcia de tutore sau curator al uneia dintre
174 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 42
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
pri l vizeaz numai pe judector, iar nu i pe soul acestuia sau
pe rudele lor pn la al patrulea grad inclusiv, de unde rezult
concluzia c, n ultima ipotez expus, ar trebui dovedit
suplimentar condiia interesului judecto

174 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
rului pentru a se putea face ncadrarea situaiei n motivul
prevzut de art. 42 alin. (1)
pct, 13 NCPC
n privina pct, 8 al alin. 1} de la art. 42 NCPC, se poate
presupune lipsa de obiectivitate a unui judector gratificat sau ai
crui ascendeni, descendeni sau so/concubin au primit daruri
ori alte avantaje de la pri, existena interesului putnd decurge
dintr-un sentiment de recunotin sau din dorina de a primi alte
asemenea daruri sau avantaje n viitor
Spre deosebire de reglementarea anterioar, sfera persoanelor
vizate de art. 42 alin, [1] pct. S NCPC este mai extins, incluznd n
afar de judectorul nsui i soul/ concubinul, ascendenii sau
descendenii,
4. Motive de incompatibilitate privind rudenia, afinitatea i
concubinajul.n aceast categorie se includ motivele prevzute n
art, 42 alin. (1) pct. 3,4,10,11 i 12, avndu-se n vedere i
dispoziiile art, 42 alin. (2) NCPC. Se impune sesizarea omisiunii
legiuitorului de a reglementa n mod expres drept caz de
incompatibilitate situaia n care judectorul este so, rud sau
afin cu vreuna dintre pri, caz prevzut n art, 27 pct-1 teza a ll-a
CPC 1&65- n contextul acestei omisiuni vdite, cazul menionat ar
trebui considerat inclus n pct. 13 al art. 42 alin, (1) NCPC.
Dat fiind specificul relaiilor de concubinaj, rudenie i afinitate,
care implic, de regul, afeciune, sprijin i ajutor reciproc, pentru
a preveni orice lips de obiectivitate n soluionarea cauzei de
ctre un judector aflat n astfel de raporturi cu una dintre pri
sau cu reprezentantul acesteia, legiuitorul a stabilit cazurile de
incompatibilitate menionate anterior.

DEUA
380 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
Fa de reglementarea din codul anterior, pct. 4 al art, 42 alin.
(1) NCPC nu mai face referire n privina fostului so la condiia
existenei copiilor, fiind ca atare irelevant din perspectiva
existenei cazului de incompatibilitate dac din cstoria
anterioar a judectorului au rezultat sau nu copii. Noiunea de
fost so poate rezulta att din desfacerea cstoriei, ct i din
declararea nulitii acesteia, precum i din decesul soului.
Din coroborarea prevederilor art. 42 alin. (1) pct, 3 cu cele ale
alin. (2) al aceluiai articol rezult c exist incompatibilitate i n
situaia n care judectorul este n relaie de concubinaj cu fratele
ori, dup caz, cu sora soului avocatului ori reprezentantului unei
pri.
Menionm c prevederile alin, (2) al art. 105 din Legea nr.
161/2003 " sunt preluate la pct, 10 al alin, (1) de la art, 42 NCPC,
cu meniunea c, raportat la alin, {2] al aceluiai articol,
suplimentar fa de reglementarea acestei legi speciale, noul Cod
de procedur civil extinde cazul de incompatibilitate i n privina
concubinilor.
Apreciem c folosirea sintagmei judecarea aceleiai pricini
naintea altei instane" subliniaz mprejurarea c existena cazului
de incompatibilitate nu este limitat numai la situaia n care
hotrrea este pronunat de soul/ruda/concubinul magistratului
care soluioneaz calea de atac exercitat mpotriva sa, ci i
ipoteza n care hotrrea este pronunat n prim instan de
soul/ruda/concubinul magistratului care soluioneaz

|L:
Potrivit art. 105 alin. {1) din legea nr. 161/2003. magistrailor le este interzis s
participe la judecarea unei cauze, in calitate de judector sau procuror: a) dac
sunt soi sau rude pn- la gradul IV inclusiv intre el; b) dac ei, soii sau rudele
Cor pn la gradul IV inclusiv au vreun interes n cauz.
DEUA
381 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 42
De asemenea, n conformitate cu alin. [ 2 ) al aceluiai articol, dispoziiile alin. (1)
se aplica sl magistratului care particip, in calilate de judector sau procuror, la
judecarea unei cauze in cile de atac, atunci cnd soul sau ruda pn la gradul IV
inclusiv a magistratului a participat, ca judector sau procuror, la judecarea n
fond a acelei ca,.

DEUA
382 NARCISA TltOHAtli
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

recursul
declarat
mpotriv
a
deciziei
pronun
ate n
apelul
promov
at
mpotriv
a
acestei
hotrri
,
A
particip
a la
judecar
ea
aceleiai
pricini"
semnific
, n
176 DEUA NARCISA THOHAP>
o
D
5
D
P
R
N

176 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL. II,
PARTICIPANII LA
PROCESUL CIVIL
A

I
6
A
1
1

C O ME N
IC
DEUA NARCISA THEOUARI 385


A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

anexnd
u-se la
dosar,
sau
verbal
in
edin,
fiind
consem
nate n
ncheier
e att
declara
ia n
sine, ct
i
motivel
e de
incompa
tibilitate
.
Declara
ia de
abinere
trebuie
s
cuprind
173 DEUA NARCISA THOHAP>

D
j

A
(
C
C

R
D
M

173 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 45II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

Ne re specia rea termenului n care trebuie propus recuzarea


atrage sanciunea decderii prii din dreptul de a-l recuza pe cel
n cauz", cererea de recuzare urmnd a fi respins ca tardiv de
ctre completul competent s o soluioneze. Cu titlu de exemplu,
recuzarea unui judector de la prima instan pentru prima dat n
faa instanei de apel este tardiv, situaia fiind distinct de
ipoteza invocrii n calea de atac a apelului a nele-galitii soluiei
de respingere a cererii de recuzare a judectorului din prim
instan.
n ceea ce privete motivele de incompatibilitate absolut,
apreciem c acestea pot fi invocate printr-o cerere de recuzare
pn la nchiderea dezbaterilor asupra fondului, prin raportare la
art. 45 teza a ll-a NCPC, care prevede posibilitatea invocrii
neregulari-tii n orice stare a pricinii.
Totui, art. 45 teza a 11-3 NCPC nu are n vedere posibilitatea
formulrii de ctre parte a unei cereri de recuzare a judectorului
care a pronunat hotrrea atacat direct n calea de atac, ci
numai dreptul prii de a susine n calea de atac nelegalitatea
hotrrii judectoreti decurgnd din incorecta compunere a
instanei. Aceast concluzie se fundamenteaz pe mprejurarea c
hotrrea a fost deja pronunat de ctre judectorul n cauz,
disprnd raiunea recuzrii, aceea dea opri un judector
incompatibil s soluioneze pricina, fiind deschis numai
posibilitatea exercitrii cii de atac mpotriva hotrrii pronunate
de un astfel de judector.
Apreciem c depunerea cererii de recuzare dup momentul
nchiderii dezbaterii asupra fondului cauzei va fi sancionat cu
neluarea acesteia n seam, iar nu cu naintarea sa completului n
drept s o soluioneze, prin raportare la art. 394 alin, (3) NCPC,

U 9 NARCISA THEOHARI
DEUA
Art. 45II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

potrivit cruia dup nchiderea dezbaterilor, prile nu mai pot


depune nicun nscris la dosarul cauzei, sub sanciunea de a nu fi
luat n considerare [noiunea de nscrisuri prevzut de acest text
legal trebuie interpretat n sensul Includerii i a actelor de
procedur, acestea urmnd a nu fi luate n seam, dac au fost
depuse dup momentul nchiderii dezbaterilor asupra fondului
cauzei, cu excepia concluziilor scrise, a cror depunere este
expres permis de art, 394 alin. (2) NCPC, raiunea fiind aceeai, i
anume respectarea principiilor contradictorialitii i dreptului la
aprare]. Considerm c dispoziiile art. 49 alin, (2) teza a ll-a
NCPC nu constituie o derogare de la art. 394 alin. (3] NCPC, ci
acestea au n vedere o cerere de recuzare depus anterior
nchiderii dezbaterilor, cnd instana este obligat s ia o msur
n privina sa, fiind legal nvestit n acest sens.

Ari, 45. Invoc area i nc om p ati bil it ii ab sol ute .


In cazurile prevzute la art. 41, judectorul nu poate participa la
judecat, chiar dac nu s-a abinut ori nu a fost recuzat.
Neregularitatea poate fi invocat n orice stare a pricinii.

CO ME NT A RIU
Ipoteza vizat de art. 45 NCPC este aceea n care judectorul
incompatibil absolut a procedat la soluionarea cauzei, chiar dac
nu a fost formulat pe parcursul procesului declaraie de abinere
sau cerere de recuzare.
Astfel, dac s-a pronunat o hotrre de prim instan cu
nerespectarea dispoziiilor privind incompatibilitatea absolut,
partea interesat sau procurorul poate declara apel mpotriva unei
astfel de hotrri judectoreti lovite de nulitate, dac hotrrea
U 9 NARCISA THEOHARI
DEUA
Art. 45II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

este susceptibil de aceast cale de atac. In ipoteza descris,


instana de control judiciar va admite apelul, va anula n tot
procedura urmat n faa primei instane i hotrrea
111
Trib. Suprem, col. tiv., dec. nr. 2194/1956, n Repertoriu I, p. 774.

U 9 NARCISA THEOHARI
DEUA
Art. 45
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
atacat l va reine procesul spre rejudecare, prin raportare la
dispoziiile art. 480
alin. (G) NCPC.
Dac n prim instan s-a pronunat, cu nerespectarea
dispoziiilor privind incompatibilitatea absolut, o hotrre
susceptibil numai de recurs, partea interesat sau procurorul
poate declara recurs mpotriva unei astfel de hotrri
judectoreti lovite de nulitate, invocndu-se motivul de casare
prevzut de art. 4S8 alin. (1) pct. 1 NCPC. n aceast ipotez,
apreciem c sunt Incidente prin analogie dispoziiile art. 53 alin.
(3) teza a ll-a NCPC, potrivit crora, dac instana de recurs
constat c recuzarea a fost greit respins, va admite recursul, va
casa hotrrea, dispunnd trimiterea cauzei spre rejudecare la
instana de apel sau, atunci cnd calea de ataca apelului este
suprimat, la prima instan, dispoziiile art, 53 alin. (3) derognd
de la art, 493 alin, (1). Argumentul pentru care considerm c sunt
aplicabile dispoziiile art. 53 alin. (3) teza a ll-a NCPC este acela c
situaia in care un judector, incompatibil absolut, a soluionat
cauza, fr a fi recuzat i fr a declara c se abine, este
echivalent cu aceea n care un judector, incompatibil absolut, a
soluionat cauza, ntruct cererea prii de recuzare a fost
respins, motiv pentru care se impune adoptarea aceleiai soluii.
Cele menionate n precedent sunt aplicabile l n ipoteza in
care instana de apel a pronunat, cu nerespectarea dispoziiilor
viznd incompatibilitatea absolut, o hotrre susceptibil de
recurs.
Hotrrea instanei de recurs poate fi atacat cu contestaie n
anulare in ipoteza n care a fost pronunat cu nclcarea normelor
referitoare la alctuirea instanei, ns numai n condiiile n care
391 Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 45
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
judectorul sau partea a formulat declaraie de abinere ori cerere
de recuzare n recurs, ns s-a omis soluionarea acestora, prin
raportare la dispoziiile art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC, Este de
menionat faptul c, potrivit art, 503 alin. (3), dispoziiile alin, (2)
pct. 1, printre alte puncte, se aplic n mod corespunztor
hotrrilor instanelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate
cu recurs.
Totodat, hotrrea instanei de recurs poate fi atacat cu
contestaie n anulare n situaia n care partea recurent invocase
motivul de casare prevzut de art. 488 alin. (1) pct. 1 NCPC, iar
instana a respins recursul, omind s se pronune asupra acestui
motiv, prin raportare la dispoziiile art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC.
Articolul 45 teza a ll-a NCPC reprezint o derogare de la
termenul instituit de art. 44, motivele de incompatibilitate
absolut putnd fi invocate printr-o cerere de recuzare a
judectorului care soluioneaz cauza pn la nchiderea
dezbaterilor asupra ei.
Aceast dispoziie nu nseamn c n recurs s-ar putea invoca
pentru prima dat incompatibilitatea unui judector care a
participat la judecarea cauzei n prim instan, n condiiile n care
hotrrea dat n prim instan era susceptibil de apel, prin
raportare la art. 438 alin. [2} NCPC.
Astfel, dac partea a atacat hotrrea primei instane direct cu
recurs pe motivul nelegalei alctuiri a acesteia, fr a declara
anterior apel, dei hotrrea era susceptibil de exerciiul acestei
ci de atac, recursul va fi respins ca inadmisibil, n temeiul
dispoziiilor art. 459 alin. (1) i alin. (2) teza I NCPC. Nu vor fi
incidente prevederile art. 459 alin. (2) teza a ll-a NCPC, potrivit
crora, cu titlu de excepie, o hotrre susceptibil de apel i de
392 Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 45
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
recurs poate fi atacat, nuntrul termenului de apel, direct cu
recurs, la instana care ar fi fost competent s judece recursul
mpotriva hotrrii date n apel, dac prile consimt expres, prin
nscris autentic sau prin declaraie verbal, dat n faa instanei a
crei hotrre se atac i consemnat ntr-un proces-verbal,
ntruct n acest caz recursul

393 Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 46-47
poale fi exercitat numai pentru nclcarea sau aplicarea greit a
normelor de drept material, incompatibilitatea fiind o instituie de
drept procesual.
Dac hotrrea primei instane este atacat cu apel, ns
acesta este respins ca nefondatH motivul incompatibilitii fiind
gsit nentemeiat sau fiind omis a fi cercetat de ctre instana de
apel, iar decizia din apel este susceptibil de recurs, nelegala
compunere sau constituire a primei instane poate fi invocat ca
motiv de casare, prin raportare la art, 4SS alin, (2) cu referire la
alin. (1) pct. 1 al aceluiai articol.

Ari, 4G. Judectorii care pot fi recuzai. Pot fi recuzai numai


judectorii care fac parte din completul de judecat cruia pricina
i-a fost repartizat pentru soluionare.

Acest articol are n vedere faptul c numai judectorii care fac


parte din completul de judecat cruia i-a fost repartizat pricina
spre soluionare pot fi recuzai. Tn msura n care un alt complet
dejudecat stabilete aspecte ce au legtur direct cu rezolvarea
pricinii, apreciem c i judectorii care l compun sunt recuzabili
(spre exemplu, completul care soluioneaz cererea de
reexaminare a taxei judiciare de timbru sau cererea de
reexaminare a ncheierii prin care s-a respins cererea de ajutor
public judiciar etc.).
De asemenea, dispoziiile art. 28 alin. (2) i (21) CPC 1SG5
privitoare la inadmisibili-tatea recuzrii tuturor judectorilor unei
instane sau ai unei secii a acesteia ori a recuzrii instanelor
ierarhic superioare formulate la instana care soluioneaz litigiul,
DEUA NARCISA TMEOUARI 394
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 46-47
dei nu mai sunt prevzute n mod expres n noul Cod de
procedur civil, se includ n mod implicit n articolul analizat i, ca
atare, aplicabilitatea acestora este meninut.
Cererea de recuzare ndreptat mpotriva altor judectori
dect cei care fac parte din completul dejudecat cruia pricina i-a
fost repartizat pentru soluionare va fi respins ca inadmisibil,
conform prevederilor art. 47 alin. (3) NCPC.

Ari. 47. Cererea de recuzare. Condiii. (1) Cererea de


recuzare se poate face verbal n edin sau n scris pentru fiecare
judector n parte, artndu-sc cazul de incompatibilitate i
probele de care partea nelege s se foloseasc.
171. Este inadmisibil cererea n care se invoc alte motive
dect cele prevzute la art. 41 i 42.
172. Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare
privitoare Ia ali judectori dect cei prevzui Ia art. 46, precum i
cererea ndreptat mpotriva aceluiai judector pentru acelai
motiv de incompatibilitate.
173. Nerespectarea condiiilor prezentului articol atrage
inadmisibili tatea cererii de recuzare. In acest caz, inadmisibilitatea
se constat chiar de completul n faa cruia s-a formulat cererea
de recuzare, cu participarea judectorului recuzat.

CO MENT A RIU
1, Titularii cererii de recuzare. Cererea de recuzare se poate
formula de ctre oricare parte din proces (reclamant, prt, ter
intervenient), pentru motivele determinate n mod expres i

DEUA NARCISA TMEOUARI 395


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 46-47
limitativ de lege n dispoziiile art. 41 i art. 42 NCPC, n vederea
soluionrii cauzei de ctre un alt judector,

DEUA NARCISA TMEOUARI 396


Art. 47
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Cererea de recuzare nu poate fi formulat de ctre martor,
expert sau traductor autorizat, ntruct acetia nu au calitatea de
parte, iar o eventual lips de independen sau de imparialitate
a judectorului n pronunarea soluiei asupra cauzei nu le afec-
teaz interesele, n ipoteza n care o astfel de persoan formuleaz
cererea de recuzare, apreciem c completul investit cu
soluionarea acesteia o va respinge ca fiind formulat de o
persoan fr calitate procesual de parte litigant.
n cazul n care cererea de recuzare este formulat de
mandatarul neavocat sau de avocatul prii, simpla procur ad
litem (pentru exerciiul dreptului de chemare n judecat i
reprezentare) sau, dup caz, mputernicirea avocaial este
suficient, nefiind necesar o procur special n care s fie
menionat n mod expres dreptul mandatarului de a formula
cerere de recuzare, acesta nefiind un act procedural de dispoziie,
2. Forma cererii de recuzare. Cererea de recuzare se
formuleaz verbal n edina sau n scris, pentru fiecare judector
n parte,
n cazul formulrii verbale a cererii de recuzare, partea indic,
la solicitarea preedintelui completului dejudecat, indiferent dac
acesta face parte din judectorii din complet recuzai sau nu,
motivele de incompatibilitate i mijloacele de prob, aspecte care
se vor consemna n ncheierea de edin, Nu este necesar ca
partea sa indice temeiul de drept al cererii de recuzare, ci numai
motivul n sine pentru care solicit ndeprtarea judectorului de
la soluionarea cauzei, completul"1 care va soluiona cererea
urmnd s-l ncadreze n dispoziiile legale. Totodat, n acest caz,
preedintele completului de judecat va pune n vedere prii s
indice motivele de incompatibilitate n raport de fiecare judector
13? Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 47
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
recuzat, precum i s achite taxele judiciare de timbru aferente,
sub sanciunea anulrii cererii de recuzare ca netimbrat. Partea
va depune dovada achitrii taxelor judiciare de timbru, de preferat
cu o adres de naintare, prin serviciul registratur al instanei
pn la termenul stabilit pentru soluionarea cererii de recuzare,
individualiznd dosarul tn care aceasta a fost formulat,
n ipoteza formulrii n scrisa cererii de recuzare, partea o va
nainta la dosarul cauzei fie n edin public (preedintele
completului dejudecat urmnd s o semneze de primire, cu
indicarea datei edinei de judecat n care a fost depus la dosar),
fie prin intermediul serviciului registratur. Dovada achitrii
taxelor judiciare de timbru va fi anexat cererii de recuzare scrise
sau va fi depus ulterior, prin acelai serviciu, pn la termenul de
soluionare a acesteia, sub sanciunea anulrii sale ca netimbrate.
Cererea de recuzare se formuleaz ntr-un singur exemplar,
nefiind supus comunicrii ctre restul prilor din proces, ntruct
nu privete o pretenie ce face obiectul cauzei i care ar trebui
analizat cu respectarea principiului contradictorialitii.
111
Prin Dec. nr, 69/2007, IX.CJ. a admis recursul n interesul legii, statund c
cererea de recuzare se judec de complete constituite in compunerea prevzui
de lege pentru soluionarea cauzei n care a intervenit incidentul procedural,
respectiv n compunerea de un judector n cauzele n prim instan, de doi
judectori n apel l de trei judectori n recurs.
Cererea de recuzare formulat n scris trebuie s respecte
dispoziiile art, 148 alin. (1) NCPC, particularizate pentru ipoteza
cererii n sine, i anume s cuprind indicarea instanei creia i
este adresat, numele, prenumele, domiciliul sau reedina
petentulul ori, dup caz, denumirea i sediul su, numele l
prenumele, domiciliul sau reedina reprezentantului su, dac
este cazul, obiectul, motivele cererii, cu indicarea mijloacelor de

13? Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 47
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
prob, precum i semntura, De asemenea, cererea va cuprinde,
daca este cazul, i adresa electronic sau coordonatele care au
fost indicate n acest scop de petent, precum numrul de telefon,
numrul de fax sau altele asemenea. Totodat,

13? Of [IA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 47
dale fiind dispoziiile art. 148 alin. (2) i (3) NCPC, cererea de
recuzare adresat instanei personal sau prin reprezentant poate fi
formulat i prin nscris n form electronic, dac sunt ndeplinite
condiiile prevzute de lege,
3. Inadmsbilitatea cererii de recuzare. Cererea de recuzare
este inadmisibil dac motivele invocate nu se pot ncadra n
cazurile de incompatibilitate expres prevzute de

Nu este necesar ca partea s indice textul legal n temeiul


cruia s-a formulat cererea de recuzare, dar pentru ca aceasta s
fie admisibil este necesar ca din motivarea cererii s reias cu
claritate cazurile de incompatibilitate ce ar putea fi ncadrate n
prevederile legale.
De asemenea, cererea de recuzare este inadmisibil dac nu i
vizeaz pe judectorii care fac parte din completul de judecat
cruia pricina i-a fost repartizat spre soluionare, Tn msura n
care un alt complet de judecat stabilete aspecte ce au legtur
direct cu rezolvarea pricinii, apreciem c i judectorii care l
compun sunt recuzabili (spre exemplu, completul care
soluioneaz cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru
sau cererea de reexaminare a ncheierii prin care s-a respins
cererea de ajutor public judiciar etc.J.
Totodat, este inadmisibil cererea de recuzare a tuturor
judectorilor unei instane sau ai unei secii a acesteia ori a
instanelor ierarhic superioare formulate la instana care
soluioneaz litigiul.
Cererea ndreptat mpotriva aceluiai judector pentru
acelai motiv de incompatibilitate ca i cel invocat anterior printr-o
cerere de recuzare soluionat n sensul respingerii sale este

DEUA
400 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 47
inadmisibil, textul legal fiind instituit tocmai pentru a preveni un
eventual abuz al prii n exerciiul dreptului de recuzare, n
condiiile n care un alt complet a verificat motivul de
incompatibilitate respectiv, gsindu-l nentemeiat,
n ipoteza n care cererea de recuzare este inadmisibil potrivit
dispoziiilor art. 47 alin, (2) i (3) NCPC, aceasta se soluioneaz de
ctre instana n faa creia a fost formulat, n compunerea creia
intr i judectorul recuzat,
n acest caz, apreciem c cererea de recuzare se va respinge n
edina n care se dezbate i cauza (edin public sau, dup caz,
a camerei de consiliu), prin ncheiere, punnd n discuia
contradictorie a prilor admisibilitatea cererii, regulile de soluio-
nare a acestui incident fiind cele de drept comun, Iar nu cele
instituite de art. 51 NCPC, acestea din urm viznd soluionarea
cererii de recuzare de ctre un alt complet, dup ce aceasta a fost
implicit considerat admisibila de ctre completul nvestit cu
soluionarea cauzei.
Este de remarcat opiunea codului pentru pronunarea soluiei
de inadmislbilitate a cererii de ctre nsui completul nvestit cu
rezolvarea cauzei, chiar i n ipoteza n care motivele invocate nu
se ncadreaz n cazurile de incompatibilitate prevzute de lege,
aspect cu caracter de noutate legislativ.
n practica anterioar intrrii n vigoare a noului cod, n cazul
Invocrii de ctre parte a unor motive ce nu se puteau circumscrie
cazurilor de recuzare prevzute de art, 27 CPC 1865, cererea de
recuzare se soluiona de ctre un judector diferit dect cel recu-
zat. Dat fiind noua reglementare n acest sens, rezult c
judectorul recuzat trebuie s identifice motivul de
incompatibilitate invocat de ctre parte pentru a dispune n con-

DEUA
401 NARCISA TltOHAtli
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 47
secin, i anume naintarea cererii completului stabilit pentru
soluionarea sa ori, dup caz, respingerea cererii ca inadmisibil.

DEUA
402 NARCISA TltOHAtli
Art. 48-49
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Ar(. 18. A b inere a j ud ec torul u i rec uzat. ( 1)
J ud ec t orul m p ot ri va c rui a este form ul at o
c e re re d e rec uzare p oa te d ecl ar a c se ab ine.
174. Dec l ara i a d e ab in ere se sol u io neaz c u
p ri ori tate.
175. In c az d e ad m itere a d ec l ara iei d e ab in ere ,
c e re re a d e rec uz are, i nd ifere nt d e m ot ivul
ac e s te ia, va f resp ins, p rin ac eea i nc he iere, c a
rm as fr o biec t.
176. In c azul n c are d ec l ara ia d e ab inere se
re s p inge, p rin ac eea i nc he iere inst ana se va
p ron una i asup r a c ereri i d e rec uz are.

CO MENT A RIU
D isp oz i iil e art, 48 al i n. (1) NC PC c ons titu ie
re p rod uc er ea p reved er il or art. 23 al i n. ( 3) CPC
1865.
A stfel , n si tua ia n c are un j ud ec to r este
re c uz at, ac esta, d ac ap rec ia z c n p ri vi na s a
e x i s t un m ot iv d e i nc om p ati bil itate p rev zut d e
l e ge , are p os ib il ita tea s for mul eze d ec l ara ie d e
ab in ere, asup ra c rei a c om p l etul nves tit c u
s ol u io narea ac est or c ereri v a statua c u p rior it ate .
n ac est c az, j ud ec to rul va form ul a d ec l ara ia
d e ab in ere ver bal n ac eea i ed i n d e j ud ec at,
f ind c onsem n at n nc he iere, sau ul teri or, p rin
c e re re sc ri s, p n l a term e nul stab il it p entru
s ol u io narea c erer ii d e rec uzare,

403 Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 48-49
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
n c az d e ad m ite re a d ec l ara iei d e ab in ere d e
c tre c om p l etul n vest it c u sol u io narea sa,
c e re re a d e rec uz are, i nd ifere nt d e m ot ivul
i nvoc at, va f resp ins p rin ac eea i nc he iere c a
rm as fr o biec t, ac eas ta f ind i sol ui a
ad op t at n p rac t ic a j ud ic iar ante ri oar intr ri i
n v igo are a noul ui c od .
n c azul n c are d ec l ara ia d e ab inere s e
re s p inge, p rin ac eea i nc he iere inst ana seva
p ron una i asup r a c erer ii d e rec uzare. n ip otez a
n c are c om p l etul n vest it c u sol u io narea att a
d e c l ara iei d e ab in ere, c t i a c erer ii d e rec uzare
p ron un num a i o sol uie d e res p ing ere a
ab in eri i, nu se va c ons id era c im p l ic it a fos t
re s p ins i c erere a d e rec uz are, c hia r d ac am bel e
p ri vesc ac el eai m ot ive d e inc om p at ib il it ate ,
nt ruc t textul art. 48 al in, ( 4) NC PC obl ig
c om p l etul s sol u io neze d isti nc t i c ererea d e
re c uz are. Ca atare, ntr- o asem ene a si tua ie ,
c om p l etul rec uz at va rest itu i d osarul c omp l etul ui
c are a sol u io nat d ec l ara i a d e ab in ere p entru a
s ta tua i n p riv in a m od ul u i d e sol u io nare a
re c uz ri i. O m isiun ea i nstan ei d e a se p ron una n
ac e as t si tua ie asup r a c erer ii d e rec uzare p oate
c ons titu i un m otiv al c i i d e at ac exerc it ate d e
p arte m p otr iv a hotr ri i d ate n c auz .

Ari< 49, S tare a c auze i p n Ia sol u io narea


c e re r ii. (1) P n l a sol ui ona rea d ec l ara iei d e
404 Of [IA NARCISA THOHAP>
Art. 48-49
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
ab in ere nu se va fac e n ic iun ac t d e p roc ed ur n
c auz .
( 2) Form ul area unei c ereri dc rec uz are nu
d e te rm i n susp end area j ud ec ii. Cu toate
ac e s te a, p ronun area sol uie i n c auz nu p oate
a ve a Ioc d ec t d up
s ol u io narea c erer ii d e rec uzare.

CO MENT A RIU
N oul Cod d e p roc ed ur c iv il sta bil ete un
re g im j ur id ic d iferen ia t n p riv in a efec tul ui
i ni ial al d ecl ar aie i d e ab inere, resp ec t iv al
c e re r ii d e rec uzare c u p riv ire l a starea c auze i
p n l a sol u io narea ac est ora.
A stfel , n t imp c e p n l a sol u io nare a
d e c l ara iei d e ab in ere op erea z susp end area
l e gal d e d rep t a c auz ei, p n l a rez ol va rea c erer ii
de rec uz are j ud ec ata c onti nu, ne f ind
s us p end a t, op er nd eventu al num a i o am nare a
p ron unr ii sol uie i f n al e.

405 Of [IA NARCISA THOHAP>


Art. 50

TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL Apreciem c judectorul


recuzat poate reine cauza spre soluionare, lund concluziile
prilor asupra fondului cauzei i amnnd pronunarea cel mult
15 zile, potrivit art, 396 alin. (1) NCPC, Iar, n ipoteza n care
cererea de recuzare este admis, cauza va fi repus pe rol, locul
celui recuzat urmnd a fi luat de un alt judector. Apreciem c
noul judector va fl cel care va da dispoziia de repunere a cauzei
pe rol, din moment ce prin admiterea cererii de recuzare primul
judector nu mai poate lua vreo msur n cauz.
Schimbarea legislativ viznd efectul formulrii cererii de
recuzare a intervenit pe fondul existenei n practic a numeroase
situaii n care prile au deturnat dreptul de recuzare a
judectorului de la scopul pentru care acesta fost instituit,
urmrind n principal tergiversarea soluionrii litigiului, iar nu
neaprat asigurarea imparialitii modului de rezolvare a cauzei.
Apreciem c depunerea cererii de recuzare dup momentul
nchiderii dezbaterii va fi sancionat cu neluarea acesteia n
seam, prin raportare la art, 394 alin, (3) NCPC, dup cum am
artat anterior111.

Ari. 50, Compunerea completului de judecat. (1) Abinerea


sau recuzarea se soluioneaz de un alt complet al instanei
respective, n compunerea cruia nu poate intra judectorul
recuzat sau care a declarat c se abine. Dispoziiile art. 47 alin. (4)
rmn aplicabile.

DEUA
406 NARCISA TitOHAtli
(2) Cnd, din pricina abinerii sau recuzrii, nu se poate alctui
completul de judecat, cererea se judec de instana ierarhic
superioar.

CO ME NT A RIU
Ca regul, n privina instanei competente s soluioneze
aceste incidente procedurale i a compunerii completului nvestit
n concret cu aceasta, art. 50 alin. {1) NCPC prevede c abinerea
sau recuzarea judectorului se hotrte de un alt complet al
instanei din care acesta face parte, n alctuirea cruia nu poate
s intre cel care a declarat c se abine sau cel recuzat, dup caz.
Aspectul c abinerea i recuzarea se soluioneaz de un alt
complet al instanei din care fac parte judectorii vizai constituie
excepia la care face referire art, 124 alin. (2) NCPC, potrivit cruia
incidentele procedurale sunt soluionate de instana n faa creia
se invoc, n afar de cazurile n care legea prevede n mod expres
altfel, abinerea i recuzarea reprezentnd incidente procedurale
n desfurarea unui proces civil.
Totodat, interdicia participrii judectorul recuzat sau care
declar c se abine la soluionarea incidentelor menionate
anterior reprezint o garanie a imparialitii cu care acestea vor
fi rezolvate, n jurispruden1' s-a statuat c participarea
judectorului recuzat la soluionarea cererii de recuzare atrage
nulitatea hotrrii pronunate, ns apreciem c aceast sanciune
intervine numai n ipoteza n care cererea de recuzare a fost
respins, cnd partea interesat are deschis calea de atac, iar nu
i atunci cnd cererea de recuzare a fost admis, ipotez n care
ncheierea respectiv nu este supus vreunei ci de atac.
A se vedea supra, comentariul de la art, 44 NCPC

DEUA
407 NARCISA TitOHAtli
Tn conformitate cu dispoziiile art. 98 alin. (2) din
Regulamentul de ordine interioar al instanelor judectoreti,
incidentele procedurale referitoare la toi membrii completului de
judecat, precum incompatibilitatea, recuzarea sau abinerea, se
vor soluiona de

DEUA
408 NARCISA TitOHAtli
A CARTEA I.
DISPOZIII
GENE PALE

c om p l
etul
cu
num r
ul
im ed i
at
urm t
or,
c are
j ud ec
in
ac eea
i
m ater
ie.
Dac
n
m ater
ia
resp e c
t iv
nu
exi st
d ec t
un
si ngur
409 Of NARCISA THOHAP>
c
P
A
A
S
P

410 Of NARCISA THOHAP>


TITLUL
Art. 51II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

anume cea din care face parte judectorul care a fost recuzat.
Astfel, spre deosebire de regula potrivit creia n acest complet nu
intr judectorul vizat de incidentul procedural, n cazurile n care
cererea de recuzare este inadmisibil (motivele de incompati-
bilitate invocate sunt altele dect cele prevzute de art. 41 si art.
42 NCPC; cererea de recuzare privete ali judectori dect cei
care fac parte din completul cruia pricina i-a fost repartizat spre
soluionare; cererea ndreptat mpotriva aceluiai judector pen-
tru aceleai motive de incompatibilitate), aceasta se va soluiona
chiar de ctre completul n faa cruia s-a formulat cererea de
recuzare, cu participarea judectorului recuzat.
A doua excepie de la regul privete nu numai alctuirea
completului nvestit cu soluionarea abinerii sau a recuzrii, ci i
instana din care face parte acesta. Astfel, dac, din pricina
abinerii sau recuzrii nu se poate alctui completul de judecat,
cererea se va judeca de instana ierarhic superioar. Aceast
ipotez vizeaz, de regul, instanele cu puini judectori, n
privina crora exist motive de incompatibilitate rezultate din
rudenie, spre exemplu.

Ari, 51. Procedura de soluionare a abinerii sau a recuzrii.


(1) Instana hotrte de ndat, n camera de consiliu, fr
prezena prilor i aseultndu-I pe judectorul recuzat sau care a
declarat c se abine, numai dac apreciaz c este necesar. In
aceleai condiii, instana va putea asculta i prile.
177. In cazul n care la acelai termen s-au formulat cereri de
recuzare i de abinere pentru motive diferite, acestea vor fi
judecate mpreun.

DEUA
411 NAiaSA TltOHAtli
TITLUL
Art. 51II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
178. Nuse admite interogatoriul ca mijloc de dovad a
motivelor de recuzare,
179. n cazul admiterii abinerii sau recuzrii ntemeiate pe
dispoziiile art. 42 alin. ( 1) pct. 11, instana va stabili care dintre
judectori nu va lua parte Ia judecarea pricinii.
180. Abinerea sau recuzarea se soluioneaz printr-o ncheiere
care se pronun n edin public.
181. Dac abinerea sau, dup caz, recuzarea a fost admis,
judectorul se va retrage de Ia judecarea pricinii. In acest caz,
ncheierea va arta n ce msur actele ndeplinite de judector
urmeaz s fie pstrate.

COMENTARIU
1. Caracterul urgent al procedurii. Procedura de soluionare a
cererii de recuzare i a declaraiei de abinere are caracter urgent,
ceea ce impune completului nvestit cu rezolvarea acestor
incidente procedurale s hotrasc, de regul, n aceeai zi sau la
o dat diferit, dar apropiat de cea la care i s-a transmis dosarul.
Termenul de soluionare a incidentului procedural se va stabili de
completul nvestit cu soluionarea acestuia, iar nu de ctre
completul recuzat sau care a declarat c se abine.
Completul recuzat sau care a declarat c se abine va dispune
numai naintarea dosarului ctre completul care, potrivit legii, este
desemnat s soluioneze abinerea sau recuzarea, acesta din urm
punnd viz de primire pe cererea de recuzare sau pe declaraia
de abinere ori, dup caz, pe ncheierea de edin n care au fost
consemnate declaraiile verbale viznd abinerea sau recuzarea i
fixnd termenul dejudecat a acestora. Apreciem c dispoziia de
naintare a dosarului ctre completul imediat urmtor trebuie

DEUA
412 NAiaSA TltOHAtli
TITLUL
Art. 51II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

pus n discuia contradictorie a prilor, n msura n care cererea


de recuzare

DEUA
413 NAiaSA TltOHAtli
Art. 51
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
sau declaraie de abinere este formulat n edin public,
ntruct vizeaz un aspect prealabil soluionrii cererii, asupra
cruia acestea au dreptul s-i exprime opinia,
n ipoteza recuzrii sau abinerii numai a unei pri din
completul colegial, preedintele acestuia va pune n discuia
prilor dispoziia de soluionare a incidentului procedural de
ctre completul format din ceilali membri ai completului in care a
fost inclus i judectorul aflat pe lista privind planificarea de
permanen.
182. Soluionarea cererii n camera de consiliu. Cererea de
recuzare i declaraia de abinere se soluioneaz n camera de
consiliu, legiuitorul alegnd aceast procedur pentru a proteja
reputaia judectorului i, implicit, prestigiul justiiei.
Dac abinerea sau recuzarea se soluioneaz la acelai
termen dejudecat la care se judec i pricina, n dosar trebuie s
apar dou ncheieri distincte, chiar dac au aceeai data, ntruct
sunt pronunate de alte complete, dup o procedur diferit, art.
51 NCPC avnd n vedere situaia n care aceste incidente se
soluioneaz de ctre un alt complet al instanei.
De asemenea, soluia dat asupra incidentului procedural va fi
trecut n condica camerei de consiliu, precum i n sistemul
informatic ECRIS.
183. Lipsa prilor. Inserarea n textul art. 51 alin. (1) NCPC a
sintagmei fr prezena prilor" semnific desfurarea acestei
proceduri nu numai fr citarea prilor, dar i fr a permite
acestora s pun concluzii asupra cererii, n ipoteza n care ar fi
prezente n sala dejudecat la momentul soluionrii cererii de
recuzare sau a declaraiei de abinere.
Art. 51
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Prin urmare, rezolvarea acestor incidente procedurale nu
implic o procedur contradictorie, raiunea derogrii de la
principiul contradictorialitii procesului civil fiind, de asemenea,
aprarea reputaiei judectorului, n special, i a prestigiului
justiiei, n general- De asemenea, se impune reiterarea precizrii
c art. 51 NCPC are n vedere numai situaia n care aceste
incidente se soluioneaz de ctre un alt complet ai instanei, iar
nu i pe cea menionat n art. 47 alin. (4) NCPC.
184. Ascultarea judectorului. Spre deosebire de
reglementarea anterioar ce presupunea n mod obligatoriu
ascultarea judectorului care a declarat c se abine ori care a fost
recuzat, noul cod prevede ascultarea acestuia numai n mod
facultativ, acest demers fiind la latitudinea completului nvestit cu
soluionarea declaraiei de abinere sau a cererii de recuzare.
De asemenea, o prevedere cu caracter de noutate o reprezint
i dreptul acestui complet de a proceda la ascultarea prilor
litigante, dac apreciaz c un asemenea demers ar fi util
soluionrii cererii sau declaraiei.
Este de menionat faptul c ascultarea la care se refer codul
nu se face prin administrarea probei cu interogatoriu, ce ar
presupune existena unor ntrebri din partea completului i a
prilor la care judectorul ar fi obligat s rspund, n cazul
refuzului nejustificat aplicndu-se art. 35S NCPC, prevederile art.
51 alin. (3) din cod interzicnd n mod expres aceasta. Ca atare,
apreciem c ascultarea presupune exprimarea de ctre judector
sau de ctre pri a unui punct de vedere viznd abinerea sau
recuzarea n faa completului nvestit cu soluionarea acestor
incidente, opinie ce va fi consemnat de ctre grefier n partea
introductiv a ncheierii.
Art. 51
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Ca atare, motivele de incompatibilitate pot fi dovedite prin
nscrisuri, prin nceputuri de prob scris completate cu declaraii
de martori i, n lipsa unor asemenea mijloace de prob, prin
declaraii de martori.

DCUA
NARC
ISA
THlO
HARl
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 51
5. ncheierea de admitere/respingere. Efecte- Instana se
pronun prin ncheiere (nu prin sentin/decizie) asupra
declaraiei de abinere sau asupra cererii de recuzare, ntocmind
totodat minuta corespunztoare, ce va fi nscris n condica
camerei de consiliu si introdusa n sistemul informatic ECRIS,
pronunarea sa fcndu-se n edin public,
n poteza admiterii recuzrii sau abinerii, judectorul recuzat
ori care s-a abinut se va retrage de la soluionarea cauzei, fiind
nlocuit de un alt judector.
n cazul n care recuzarea sau abinerea a privit judectorul
unic sau ntregul complet colegial, cauza se repartizeaz aleatoriu,
aceasta fiind modalitatea de desemnare a noului complet.
Dac recuzarea sau abinerea a privit o parte a completului
colegial, noul complet desemnat s soluioneze cauza va fi alctuit
din ceilali membri ai completului iniial si din judectorul aflat n
lista de planificare a permanenei.
Potrivit art. 98 alin, (3) din Regulamentul de ordine interioar
al instanelor judectoreti, dac n urma soluionrii incidentelor
procedurate analizate se constat c, din motive prevzute de
lege, completul cruia i-a fost repartizat aleatoriu cauza nu este
n msur s judece, dosarul se repartizeaz aleatoriu.
n cazul admiterii abinerii sau recuzrii ntemeiate pe
dispoziiile art. 42 alin. (1) pct, 11 NCPC (dac judectorul este so
sau rud pn la gradul al patrulea inclusiv sau afin, dup caz, cu
un alt membru al completului de judecat), instana va stabili care
dintre judectori nu va lua parte la judecarea pricinii, aceasta fiind
la libera sa apreciere, n funcie de circumstanele concrete
existente n cauz.

4 1 7 NARCISA TH60"AHI
DEUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 51
Articolul 51 alin, {6] teza a ll-a NCPC dispune c ncheierea prin
care abinerea sau recuzarea a fost admis va arta n ce msur
actele ndeplinite de judectorul n cauz urmeaz s fie pstrate.
Acest text de lege se refer la situaia n care recuzarea sau abi-
nerea s-a fcut la un moment la care unele acte de procedur au
fost deja ndeplinite de judectorul vizat. Dac n ncheierea de
ncuviinare a recuzrii sau a abinerii nu se face vreo meniune
despre actele ndeplinite de judectorul n cauz, atunci acestea
nu pot fi meninute, ci trebuie refcute.
n cazul n care cererea de recuzare sau declaraia de abinere
este respins, va fi reluat judecata cererii cu participarea
judectorului care a fost recuzat ori, dup caz, care s-a abinut.
Redm, n cele ce urmeaz, un exemplu de minut pentru
ipoteza respingerii ca nentemeiate a cererii de recuzare formulate
cu rea-credin: Respinge cererea de recuzare formulat de
petentul A, ca nentemeiat. Dispune naintarea dosarului
completului CI n vederea lurii msurilor necesare continurii
judecii. In temeiul dispoziiilor art. 187 alin. {1} pct. 1 lit. b)
NCPC, dispune amendarea petentului cu suma de 1.000 tei, cu titlu
de amend judiciar. Cu aceeai cale de atac odat cu fondul n
ceea ce privete dispoziia de respingere o cererii de recuzare. Cu
drept la cerere de reexaminare n termen de 15 zile de la
comunicarea ncheierii n ceea ce privete dispoziia de
amendare".
n ipoteza admiterii cererii de recuzare a unui judector, care
soluioneaz cauza n prim instan, minuta ar putea avea
urmtorul coninut: ncuviineaz cererea de recuzare a
judectorului A. Dispune naintarea dosarului serviciului
registratur n vederea repartizrii cauzei n mod aleatoriu.
4 1 8 NARCISA TH60"AHI
DEUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 51
nltur n ntregime actele ndeplinite de judectorul A/Menine
actele de procedur X i Y, nlturnd celelalte acte ndeplinite de
judectorul A. Fr cale de atac".

4 1 9 NARCISA TH60"AHI
DEUA
Art. 52-53 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
Vor fi nlturate actele de procedur ndeplinite de judectorul
recuzat care ar avea inciden asupra modului final de soluionare
a cauzei i n privina crora exist suspiciunea lipsei de
obiectivitate. Spre exemplu, se va desfiina soluia de respingere a
unei excepii procesuale invocate de prt, n ipoteza n care
judectorul recuzat era soul avocatului reclamantului, completul
stabilit n mod aleatoriu pentru soluionarea cauzei dup
ncuviinarea recuzrii urmnd a repune n discuia contradictorie
a prilor excepia respectiv i a se pronuna asupra sa, soluia i
motivarea acesteia putnd chiar s concorde cu cea dat de
judectorul recuzat, n msura n care aceasta era legal.

Art. 52. Procedura de soluionare de ctre instana superioar,


(1) Instana superioar nvestit cu judecarea abinerii sau
recuzrii n situaia prevzut la art. 50 alin, (2) va dispune, in caz
de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o alt instan de
acelai grad din circumscripia sa.
(2) Dac cererea este respins, pricina se napoiaz instanei
inferioare.

COMENTARIU
Instana ierarhic superioar soluioneaz cererea de recuzare
sau declaraia de abinere n ipoteza n care din pricina acestor
incidente procedurale nu se poate alctui completul de judecat
care ar trebui sa le sofuioneze (spre exemplu, situaia unor
instane cu un numr foarte mic de judectori, doi sau trei, dintre
care unul este recuzat, iar ceilali sunt abseni din motive
medicale).
n aceast situaie, judectorul recuzat sau care a declarat c
se abine constat prin ncheiere imposibilitatea alctuirii
420 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 52-53 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
completului dejudecat pentru soluionarea incidentului
procedural i nainteaz dosarul instanei ierarhic superioare
pentru a proceda n acest sens.
Instana ierarhic superioar nu va soluiona cererea de
recuzare a tuturor judectorilor unei instane sau a unei secii a
acesteia, ntruct, n ipoteza artat, cererea de recuzare se va
respinge ca inadmisibil de ctre nsui completul n faa cruia a
fost formulat cererea, prin raportare la dispoziiile art. 47 alin. (3)
i (4] NCPC.
n ipoteza n care instana ierarhic superioar, legal nvestit cu
soluionarea incidentului proceduraf, admite cererea, va dispune
prin ncheiere i trimiterea cauzei la o alt instan de acelai grad
cu cea n faa creia s-a ivit incidentul respectiv, din circumscripia
sa teritorial, urmnd a fi avute n vedere, cu titlu exemplifica tiv,
ncrctura rolului instanei respective, distana sediuiui instanei
fa de domiciliile n fapt ale prilor etc. Dac cererea viznd
abinerea sau recuzarea este respins, dosarul se va returna
instanei inferioare.
Cile de atac care se pot exercita mpotriva ncheierii
pronunate de instana ierarhic superioar sunt cele menionate la
art. 53 alin. l) i (2) NCPC, textul nefacnd vreo distincie n
privina instanelor care au pronunat ncheierea n discuie.
Soluionarea acestor incidente procedurale de ctre o alt
instan dect cea n faa crora au fost invocate constituie o
excepie de la dispoziiile art. 124 alin. [ 2 ) NCPC, potrivit crora
incidentele procedurale sunt soluionate de instana n faa creia
se invoc, n afar de cazurile n care legea prevede n mod expres
altfel.

421 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 52-53 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
Art- 53. Ci de atac, (1) ncheierea prin care s-a respins
recuzarea poate fi atacat numai de pri, odat cu hotrrea prin
care s-a soluionat cauza. Cnd

422 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 53
aceast din urm hotrre este definitiv, ncheierea va putea fi
atacat cu recurs, la instana ierarhie superioar, n termen de 5
zile de la comunicarea acestei hotrri.
185. ncheierea prin care s-a ncuviinat sau s-a respins
abinerea, cea prin care s-a ncuviinat recuzarea, precum i
ncheierea prin care s-a respins recuzarea n cazul prevzut la art.
48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei cai de atac,
186. In cazul prevzut la alin. (1), dac instana de apel constat
c recuzarea a fost n mod greit respinsa, reface toate actele de
procedur i, dac apreciaz c este necesar, dovezile administrate
la prima instan. Cnd instana de recurs constat c recuzarea a
fost greit respins, ea va casa hotrrea, dispunnd trimiterea
cauzei spre rejudecare la instana de apel sau, atunci cnd calea
de atac a apelului este suprimat, la prima instana,

COMENTARIU
ncheierea prin care s-a admis sau s-a respins recuzarea ca
rmas fr obiect [n ipoteza art. 48 alin. (3) NCPC, cnd a fost
admis cererea judectorului recuzat de abinere], precum i
ncheierea prin care s-a soluionat abinerea (n privina acesteia
din urm, indiferent de soluie - admitere sau respingere) nu sunt
supuse niciunei cai de atac. ntruct art. 53 alin. (2) NCPC nu
introduce vreo distincie, nseamn c aceste ncheieri nu pot
forma obiectul nici al apelului i nici al cilor extraordinare de
atac.
ncheierea prin care s-a respins cererea de recuzare poate fi
atacat de pri odat cu hotrrea prin care s-a soluionat cauza,
ipoteza descris incluznd i situaia n care s-a omis soluionarea
cererii de recuzare (spre exemplu, mprejurarea n care cererea de
4 2 3 NARCISA TH60"AHI
DEUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 53
recuzare a fost formulat n scris i depus la dosar, iar judectorul
recuzat, cu neobser-varea acesteia, a procedat la soluionarea
cauzei, partea nefiind prezent n sala dejudecat pentru a
reclama omisiunea rezolvrii recuzrii).
De asemenea, numai prile au dreptul s atace ncheierea de
respingere a cererii de recuzare, iar nu i procurorul, dat fiind
caracterul dispozitiv al normelor care reglementeaz recuzarea.
n privina prii care exercit calea de atac mpotriva ncheierii
de respingere a cererii de recuzare, apreciem ca aceasta este
partea care a formulat-o, iar nu o alt parte, din moment ce
aceasta din urm este deczut din dreptul de a mai invoca
incompatibilitatea, n ipoteza n care avea cunotin de motivele
de incompatibilitate i nu a formulat de ndat cererea de
recuzare, cu excepia motivelor de incompatibilitate absolut.
n reglementarea Codului de procedur civil anterior, aplicnd
principiul accesorium sequitur principate, rezulta c ncheierea de
respingere a cererii de recuzare era supus aceleiai ci de atac ce
putea fi exercitat mpotriva hotrrii prin care s-a soluionat
cauza, iar, dac aceasta din urm nu era susceptibil de a forma
obiectul vreunei ci de atac, nici ncheierea respectiv nu putea fi
atacat.
n contextul actual, potrivit art. 53 alin. (1) teza a ll-a NCPC,
cnd aceast din urm hotrre este definitiv, ncheierea va
putea fi atacat cu recurs, la instana ierarhic superioar, n
termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotrri.
Ca atare, n noua reglementare, n situaia n care hotrrea
prin care s-a soluionat cauza este definitiv, n nelesul art. 634
NCPC, nefiind susceptibil de recurs, ncheierea de respingere a
cererii de recuzare va putea fi atacat cu recurs. Prin urmare, i

4 2 4 NARCISA TH60"AHI
DEUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 53
ncheierea prin care s-a respins cererea de recuzare a unui
judector care particip la judecarea unui recurs va putea fi
atacat cu recurs. Apreciem ns c, n contextul n care textul

4 2 5 NARCISA TH60"AHI
DEUA
Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
art. 53 alin. (1) teza a ll-a NCPC face referire la instana ierarhic
superioar ca instan competent s soluioneze recursul
declarat mpotriva ncheierii de respingere a cererii de recuzare, n
ipoteza n care hotrrea prin care s-a soluionat cauza este
definitiv, soluia de respingere pronunat asupra cererii de
recuzare a unui judector al naltei Curi de Casaie i Justiie nu
poate fi atacat cu recurs.
n ipoteza respingerii cererii de recuzare de ctre prima
instan, dac instana de apel constat c aceast soluie este
greit, iar prima instan a judecat n fond, va admite apelul, va
anula n tot sau n parte procedura urmat n faa primei instane
i hotrrea atacat (n funcie de momentul la care a intrat n
complet judectorul recuzat i de actele ndeplinite de acesta) i
va reine procesul spre rejudecare, potrivit art, 430 alin. (6) NCPC,
refcnd toate actele de procedur i, dac apreciaz c este
necesar, dovezile administrate la prima instan.
Dac instana de recurs constat c recuzarea a fost greit
respins, va admite recursul, va casa hotrrea, dispunnd
trimiterea cauzei spre rejudecare la instana de apel sau, atunci
cnd calea de atac a apelului este suprimat, la prima instan,
prin raportare la dispoziiile art, 488 alin. (1) pct. 1 NCPC,
dispoziiile art 53 alin. {3) derognd de la art. 493 alin, (1) din
acelai cod.
Dac cererea de recuzare a vizat completul de recurs, iar
aceasta a fost greit respins, aspect constatat de ctre instana de
recurs, prin raportare la art. 53 alin. fl) teza a ll-a NCPC, apreciem
c nu poate fi exercitat contestaie n anulare mpotriva deciziei
pronunate n recurs, din moment ce motivul prevzut de art. 503
alin. (2) pct. 1 NCPC privete numai ipoteza n care instana de

14? DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
recurs a omis s se pronune asupra cererii de recuzare, iar nu i
atunci cnd a soluionat-o.
Cile de atac prevzute n cadrul textului legal analizat sunt
aplicabile indiferent dac instana care a soluionat incidentul
procedural este cea in faa creia s-a ivit incidentul sau instana
ierarhic superioar, art. 53 NCPC nefcnd vreo distincie n acest
sens.

Art, 54. Incompatibilitatea altor participani.


Dispoziiile prezentului capitol se aplic n mod corespunztor i
procurorilor, magistrailor-asisteni, asia-

COMENTARIU
1. Dreptul comun n materia incompatibilitii. Dispoziiile art.
41-53 NCPC constituie dreptul comun n materie de
incompatibilitate, motiv pentru care ori de cte ori legea special
nu va reglementa un anumit aspect, se vor aplica n mod
corespunztor prevederile menionate.
Astfel, apreciem c dispoziiile art. 54 NCPC nu se
interpreteaz n sensul c prevederile acestui capitol se aplic
numai procurorilor, magistrailor-asisteni, asistenilor judiciari i
grefierilor, cu excluderea altor categorii de participani la procesul
civil, pentru care exist reglementri speciale, ci, dimpotriv,
capitolul n discuie reprezint dreptul comun n ceea ce privete
incidentele procedurale analizate, menionarea expres a pro-
curorilor, magistrailor-asisteni, asistenilor judiciari i grefierilor
fiind fcut n dispoziiile art. 54 NCPC ntruct n privina acestora
nu exist o reglementare distinct ntr-o lege special.
14? DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Este de remarcat faptul c noul Cod de procedur civil nu mai
prevede n mod expres c motivul de incompatibilitate viznd
antepronunarea nu se aplica altor categorii de participani la
procesul civil, ci numai judectorilor. Din moment ce art, 54 NCPC

14? DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 54II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

stipuleaz c prevederile capitolului n discuie se aplic n mod


corespunztor" celorlalte categorii specificate, opinm c motivul
de incompatibilitate viznd antepronunarea le este aplicabil
acestora numai n msura n care particip, chiar i cu vot
consultativ, la pronunarea soluiei n cauz. Spre exemplu,
grefierul nu pronun o soluie n cauz, pentru a fi posibil o
pronunare n prealabil. Mai mult, procurorul i va exprima opinia
n privina soluiei ce ar trebui dat n mod necesar la momentul
cuvntului n dezbateri asupra fondului cauzei, ceea ce nu poate
echivala cu o antepronunare,
ns, potrivit art, 111 alin, (2) din Legea nr, 304/2004,
republicat, dispoziiile legale privind obligaiile, interdiciile i in
compatibiliti le judectorilor i procurorilor se aplic i
asistenilor judiciari, iar art, 55 alin. (2) din aceeai lege prevede c
asistenii judiciari particip la deliberri cu vot consultativ i
semneaz hotrrile pronunate, opinia acestora consemnndu-se
n hotrre, iar opinia separat motivndu-se. Apreciem c asis-
tenii judiciari pot fi recuzai n msura n care se antepronun cu
privire la soluia ce urmeaz a fi dat n cauz.
Rezolvarea incidentelor procedurale analizate viznd
procurorii, magistraii-asisteni, asistenii judiciari i grefierii se
face dup regulile aplicabile judectorilor, de ctre completul
nvestit cu soluionarea cauzei n faa cruia s-a ivit incidentul
respectiv,
2. Recuzarea expertului judiciar, a traductorului i a
interpretului. Potrivit art, 332 alin, fl) NCPC, experii pot fi recuzai
pentru aceleai motive ca i judectorii. Din moment ce articolul
menionat nu introduce vreo distincie, apreciem ca un expert
judiciar poate fi incompatibil n ipoteza n care i-a exprimat

DEUA NARCISA TMEOUARI 429


Art. 54II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
anterior efecturii expertizei prerea cu privire la concluziile ce
urmeaz a fi Incluse n raport.
Textul are n vedere exclusiv experii judiciari care urmeaz a
ndeplini o nsrcinare n cadrul litigiului, iar nu l pe cei care au
ntocmit expertize extrajudiciare ce au fost ataate la dosarul
cauzei.
De asemenea, textul vizeaz experii desemnai de ctre
instan, iar nu i exper-ii-parte. Apreciem ns c n ipoteza
comisiilor alctuite din trei experi, stabilite prin norme speciale,
dintre care unul numit de ctre instan. Iar ceilali doi de ctre
prile litigante (spre exemplu, n materie de expropriere, potrivit
art. 25 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de
utilitate public, republicat), fiecare expert trebuie s nu fie
incompatibil. Aceast soluie se fundamenteaz pe mprejurarea
c fiecare dintre cei trei experi are posibilitatea s determine
concluzia final a raportului de expertiz judiciar, spre deosebire
de expertul-parte care poate doar s asiste la desfurarea
expertizei dispuse de instan, fr a putea influena concluziile
raportului ce se va ntocmi de expertul judiciar.
Noul Cod de procedur civil cuprinde n art. 332 alin, {2) o
reglementare special cu privire la termenul n care poate fi
solicitat recuzarea unui expert. Astfel, recuzarea trebuie s fie
cerut n termen de 5 zile de la numirea expertului, dac motivul
ei exist la aceast dat, n celelalte cazuri termenul curgnd de la
data cnd s-a ivit motivul de recuzare. Apreciem c decderea din
dreptul de a solicita recuzarea expertului poate fi invocat din
oficiu de ctre Instan, iar nu numai de ctre partea advers,
cererea urmnd a fi respins ca tardiv.
Potrivit art. 332 alin, {3} NCPC, recuzrile se judec cu citarea
prilor i a expertului, textul menionat fiind derogatoriu de la
prevederile dreptului comun n materie care stipuleaz lipsa citrii
prilor. De asemenea, cererea de recuzare a expertului va fi
DEUA NARCISA TMEOUARI 430
Art. 54II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
soluionat de completul nvestit cu soluionarea cauzei n cadrul
creia a fost desemnat expertul recuzat.

DEUA NARCISA TMEOUARI 431


Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
n ceea ce privete ns soluionarea cererii n camera de
consiliu, condiiile cererii de recuzare, inadmisibilitatea
administrrii probei cu interogatoriu ca mijloc de dovad a
motivelor de recuzare, vor fi pe deplin aplicabile dispoziiile
dreptului comun n materie.
Traductorul autorizat i interpretul pot fi recuzai n aceleai
condiii ca cele prevzute pentru experi, existnd dispoziie de
trimitere n art. 225 alin. (3) NCPC.
Este de remarcat faptul c nici expertul judiciar i nici
traductorul sau interpretul nu au deschis calea formulrii unei
cereri de abinere, sub aceast titulatur, ns ei pot aduce la
cunotina instanei i a prilor situaia n care se gsesc, dnd
posibilitatea prilor s formuleze cerere de recuzare.
Dealtfel, potrivit art. 15 din O.G. nr. 2/2000, efectuarea
expertizei tehnice judiciare, dispus de organele prevzute la art.
2, este obligatorie, ea neputnd fi refuzat dect pentru motive
temeinice. Existena unui motiv de incompatibilitate ar puteai
apreciat ca motiv temeinic, refuzul expertului echivalnd cu o
abinere, dar care nu se va soluiona dup regulile aplicabile
abinerii vizate de Capitolul I din Titlul II al Crii I a codului, ci
instana va proceda la nlocuirea sa, apreciind n concret asupra
temeiniciei motivului invocat.
3. Incompatibilitatea arbitrilor. n ceea ce privete
incompatibilitatea arbitrilor,
aceasta este reglementat de prevederile art. 562-564 NCPC.
5pre deosebire de dreptul comun n materie, abinerea
produce efecte pe data formulrii ei, far nicio alt formalitate,
prin raportare la dispoziiile art. 562 alin. [5} NCPC, de unde
rezult c nu este necesar ncuviinarea acesteia de ctre
tribunalul arbitrai sau de ctre instana judectoreasc.

432 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
4. Recuzarea i abinerea executorului judectoresc. Potrivit art.
10 alin. (1) din
Legea nr 188/2000 privind executorii judectoreti, republicat,
astfef cum a fost modificat prin Legea nr. 76/2012 pentru
punerea n aplicarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedur civil, executorii judectoreti pot fi recuzai n cazurile
i n condiiile prevzute de noul Cod de procedur civil.
Prin raportare la dispoziiile art. 10 alin, (2) din actul normativ
menionat anterior, executorul judectoresc pentru care este
cerut recuzarea poate declara c se abine, situaie n care
instana se va pronuna i asupra abinerii, Iar, n caz de admitere a
acesteia, va respinge cererea de recuzare ca rmas fr obiect.
n privina termenul pn la care partea poate solicita
recuzarea executorului judectoresc, art. 10 alin. (3) din Legea nr.
188/2000 prevede faptul c partea interesat poate solicita
recuzarea imediat ce a aflat despre una dintre situaiile prevzute
la alin. (1), dar numai pn la ncetarea executrii silite.
ntruct alin. (1) al art, 10 din lege face trimitere la cazurile i
condiiile prevzute de noul Cod de procedur civil, cererea se va
soluiona n camera de consiliu, fr citarea prilor.
ncheierea instanei prin care s-a ncuviinat ori s-a respins
abinerea, precum i cea prin care s-a ncuviinat recuzarea nu
sunt supuse niciunei ci de atac.
n ceea ce privete ncheierea prin care s-a respins recuzarea,
potrivit dispoziiilor art. 10 alin. (4) din lege, aceasta poate fi
atacat numai cu apel n termen de 5 zile de la comunicare.
ncheierea prin care s-a hotrt recuzarea va arta n ce
msur actele ndeplinite de executorul judectoresc recuzat vor fi
pstrate, potrivit art, 10 alin, (5) din lege. Dac ncheierea nu face
nicio referire la acest aspect, se consider c toate actele de

433 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 54
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
executare ndeplinite de executorul recuzat au fost desfiinate i
trebuie refcute.

434 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art, 55
Capitolul IL Prile
Art- -55. Enumerare. Sunt pri reclamantul i prtul,
precum i, n condiiile legii, terele persoane care intervin
voluntar sau forat n proces.

1, Delimitarea dintre pri si participani, fa ipoteza procedurii


contencioase, prile
aciunii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau juridice
ntre care exist un liti-
giu cu privire la un drept subiectiv civil sau la o situaie juridic
pentru a crei realizare
calea judecii este obligatorie i asupra crora se rsfrng efectele
hotrrii judecto-
reti ce se pronun n cauz.
n cazul procedurii necontencioase, prile in procesul civil
reprezint persoanele care se adreseaz instanei judectoreti cu
o cerere, fr a urmri stabilirea unui drept potrivnic fa de o alt
persoan, precum i, dac este cazul, persoanele chemate n pro-
ces pentru soluionarea cererii respective.
Potrivit noului cod, au calitatea de pri n procesul civil
reclamantul, prtul i terii care intervin voluntar sau forat n
proces [terii devenind pri numai dup admiterea n principiu de
ctre instan a cererii de intervenie prin ncheiere), restul
persoanelor intrnd n categoria altor participani, n msura n
care ndeplinesc o serie de activiti pe parcursul procesului civil.
Astfel, nu au calitatea de pri ale aciunii civile martorii,
experii, interpreii, traductorii, avocaii sau mandatarii prilor,
DEUA
435 NARCISA TH60"AHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art, 55
acetia fiind numai participani n procesul civil, alturi de instana
de judecat i de procuror.
Delimitarea prilor de ceilali participani la procesul civil
prezint deosebit relevan n plan procesual. 5pre exemplu, n
ipoteza n care un martor nu a fost legal citat pentru un termen de
judecat, instana va putea pune n discuie i soluiona excepii
procesuale i alte cereri prealabile la acel termen de judecat,
ntruct dispoziiile art, 153 alin. {1) NCPC, potrivit crora instana
poate hotr asupra unei cereri numai dac prile au fost legal
citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, n afar
de cazurile n care prin lege se dispune altfel, vizeaz exclusiv
prile, iar nu i pe ali participani la proces.
2. Denumiri specifice ale prilor. Noiunea de parte n proces
este generic, indife-
rent de stadiul n care se gsete procesul - judecat n prim
instan, apel sau ci de
atac extraordinare ori executare silit.
Prile poart denumiri specifice n cadrul diferitelor etape ale
procesului civil, precum i n funcie de aciunea civil exercitat n
concret.
Astfel, n etapa judecii n prim instan, ca regula, prile
poart denumirea de reclamant (persoana care adreseaz
instanei o pretenie) i prt (persoana chemat n judecat
pentru rezolvarea preteniei reclamantului}.
Prin excepie, n cadrul proceselor avnd ca obiect plngere
contravenional sau alte asemenea cereri intitulate plngeri,
partea reclamant poart denumirea depetent, iar cealalt de
intimat. De asemenea, n cadrul proceselor avnd ca obiect
contestaie la executare, contestaie ntemeiat pe Legea nr.
DEUA
436 NARCISA TH60"AHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art, 55
10/2001 sau alte asemenea cereri intitulate contestaie, partea
reclamant poart denumirea de contestator, iar partea chemat
n judecat de intimat.

DEUA
437 NARCISA TH60"AHI
Art. 55
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
In practica judiciara, n situaia cererii de ajutor public judiciar,
cererii de preschimbare a termenului dejudecat, cererii de
asisten judiciar, cererii de ndreptare a erorilor materiale sau a
altor asemenea cereri, partea care le formuleaz este denumit
petent ori este desemnat n caiitatea pe care o are n cadrul
procesului.
n ipoteza cererii reconvenionaie, prile poart denumiri
compuse, si anume: prtul care formuleaz cererea
reconvenional este desemnat drept prt-re da mont, ntruct in
cererea principal figureaz n calitate de prt, iar n cererea
incidentai de reclamant, iar reclamantul mpotriva cruia este
formulat cererea reconvenional este desemnat drept
redamant-part, ntruct n cererea principal figureaz n calitate
de reclamant, iar n cererea incidental de prt.
n etapa procesual a apelului, partea care exercit calea de
atac se numete apetant, iar cealalt parte intimat, n timp ce n
etapa procesual a recursului partea care exercit calea de atac se
numete recurent, iar cealalt parte, de asemenea, intimat. n
practica judiciar, n cadrul acestor ci de atac, prile poart
denumiri compuse din calitatea existent n calea de atac i din
cea avut n faza judecrii cauzei n prim instan (spre exemplu,
a pe lan-reci amant, recurent-intervenientn nume propriu,
intimat-contestator etc). Un argument pentru care n cile de atac
sunt folosite aceste denumiri compuse este acela de a identifica
cu uurin prile n ipoteza n care att reclamantul, ct i
prtul sau terul intervenient exercit cale de atac n cauz.
n situaia n care hotrrea primei instane a fost anulat n
apel sau casat n recurs cu reinerea cauzei spre rejudecare,
prile vor reprimi denumirea pe care au avut-o n faza judecrii
438 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 55
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
cauzei n prim instan, iar nu n calea de atac, ntruct obiectul
rejude-crii este reprezentat de cererile deduse judecii, iar nu
hotrrea primei instane, ce a fost deja analizat i desfiinat n
urm exercitrii controlului judiciar,
n calea de atac extraordinar a revizuirii, partea care o
exercit poart denumirea de revizuent, iar cea mpotriva creia
este promovat de intimat, fr a fi uzitate denumirile compuse
din cadrul cii de atac a apelului sau a recursului,
n ceea ce privete calea de atac extraordinar a contestaiei n
anulare, partea care o exercit poart denumirea de contestator,
iar cea mpotriva creia este promovat de intimat, de asemenea,
fr a fi uzitate denumirile compuse din cadrul cii de atac a ape-
lului sau a recursului.
n cadrul executrii silite, denumirea prilor este de creditor i
de debitor (spre exemplu, n cererile de validare a popririi,
ncuviinare a executrii silite etc). In privina cererilor de
ncuviinare a executrii silite, n practica judiciar biroul
executorului judectoresc sau corpul executorilor judectoreti
care sesizeaz instana de executare este desemnat, de regul, ca
petent,
3, Terii intervenien. Terele persoane care Intervin n proces
voluntar sau forat
sunt:
187. intervenientul principal i intervenientul accesoriu,
dup admiterea n principiu a cererii de intervenie de ctre
instan;
188. terul chemat n judecat care poate pretinde aceleai
drepturi ca i reclamantul i care dobndete poziia procesual

439 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 55
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
de reclamant, dup admiterea n principiu a cererii de intervenie
forat de ctre instan;
189. chematul n garanie, indiferent dac cererea de
intervenie forat este formulat de reclamant, prt,
intervenient principal sau de un alt chemat n garanie, dup
admiterea n principiu a cererii de intervenie de ctre instan;

440 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL
Art. 56II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
190. persoana artat drept titular al dreptului n condiiile
art, 75 NCPC, care, dup admiterea in principiu a cererii de
intervenie de ctre instan i in funcie de poziia exprimat de
reclamant i de acesta, dobndete calitatea de prt sau de
intervenient principal;
191. persoana introdus forat n cauz, din oficiu, de ctre
instan, n condiiile art, 78-79 NCPC,

Seciunea 1, Folosina si
exerciiul drepturilor
procedurale
Ari. 56. Capacitatea procesual de folosin. (1) Poate fi
parte n judecat orice persoan care are folosina drepturilor
civile.
192. Cu toate acestea, pot sta n judecat asociaiile,
societile sau afte entiti fr personalitate juridic, dac sunt
constituite potrivit legii.
193. Lipsa capacitii procesuale de folosin poate fi invocat
in orice stare a procesului. Actele de procedur ndeplinite de
cel care nu are capacitate de folosin sunt lovite de nulitate
absolut,

COMENTARIU
194. Noiunea capacitii procesuale de folosin.
Capacitatea procesual reprezint reflectarea n plan procesual a
capacitii civile din dreptul substanial.

DEUA
441 NAiaSA TltOHAtli
TITLUL
Art. 56II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

Similar capacitii civile, capacitatea procesual se divide n


capacitate procesual de folosin i capacitate procesual de
exerciiu.
Dac, potrivit art. 34 NCC, capacitatea civil de folosin este
aptitudinea unei persoane de a avea drepturi i obligaii civile,
capacitatea procesual de folosin const n aptitudinea unei
persoane de a avea drepturi i obligaii pe plan procesual.
Durata capacitii procesuale de folosin coincide cu durata
capacitii civile de folosin, astfel cum este aceasta menionat
la art. 35 NCC.
195. Capacitatea procesual de folosin a persoanelor
fizice. n cazul persoanelor fizice, capacitatea procesual de
folosin ncepe la naterea lor i nceteaz odat cu moartea
acestora. Dei, potrivit art. 36 NCC, n planul dreptului material
copilului conceput i se recunosc drepturile din momentul
concepiunii numai dac se nate viu, acesta nu are capacitate
procesual de folosin n planul dreptului formal.
196. Capacitatea procesual de folosin a persoanelor
juridice. n ipoteza persoanelor juridice, n msura n care acestea
sunt supuse nregistrrii, capacitatea procesual de folosin se va
dobndi de fa data nregistrrii, similar capacitii civile de
folosin, aspect prevzut n dispoziiile art. 205 alin. (1) NCC.
n conformitate cu art. 200 alin. (1) NCC, persoanele juridice
sunt supuse nregistrrii, dac legile care le sunt aplicabile prevd
aceast nregistrare. Prin nregistrare, n accepiunea art. 200 alin.
(2) NCC, se nelege nscrierea, nmatricularea sau, dup caz, orice
alt formalitate de publicitate prevzut de lege, fcut n scopul
dobndirii personalitii juridice sau al lurii n eviden a
persoanelor juridice legal nfiinate, dup caz (spre exemplu,
DEUA
442 NAiaSA TltOHAtli
TITLUL
Art. 56II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

societile reglementate de Legea nr. 31/1990 sunt supuse


nmatriculrii n registrul comerului).
Dac persoana juridic nu este suspus nregistrrii,
capacitatea procesual de folosin se va dobndi de la data
actului de nfiinare, de la data autorizrii constituirii lor

DEUA
443 NAiaSA TltOHAtli
Art. 56
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
sau de la dala ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege,
prin raportare la prevederile art 205 alin, (2} cu trimitere la art.
194 NCC,
Potrivit art, 194 alin, (1) NCC, persoana juridic se nfiineaz:
197. prin actul de nfiinare al organului competent, n cazul
autoritilor i al instituiilor publice, ai unitilor administrativ-
teritoriale, precum i al operatorilor economici care se constituie
de ctre stat sau de ctre unitile administrativ-teritoriale, n
toate cazurile, actul de nfiinare trebuie s prevad n mod expres
dac autoritatea public sau instituia public este persoan
juridic;
198. prin actul de nfiinare al celor care o constituie,
autorizat, n condiiile legii;
199. n orice alt mod prevzut de lege.
Dac prin lege nu se dispune altfel, n conformitate cu art. 194
alin. (2) NCC, prin act de nfiinare se nelege actul de constituire
a persoanei juridice ir dup caz, statutul acesteia.
Prin raportare la art, 205 alin, (3) NCC, persoanele juridice care
sunt supuse nregistrrii pot, chiar de la data actului de nfiinare,
s dobndeasc drepturi i s i asume obligaii, ns numai n
msura necesar pentru ca persoana juridic s ia natere n mod
valabil.
Potrivit art, 205 alin. (4) NCC, fondatorii, asociaii,
reprezentanii i orice alte persoane care au lucrat n numele unei
persoane juridice n curs de constituire rspund nelimitat i solidar
fa de teri pentru actele juridice ncheiate n contul acesteia cu
nclcarea dispoziiilor alin. (3), n afar de cazul n care persoana
juridic nou-creat, dup ce a dobndit personalitate juridic, le-a
preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale

14B DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 56
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
persoanei juridice nc de la data ncheierii lor i produc efecte
depline.
n raport de dispoziiile legale menionate anterior, dat fiind
faptul c legea i recunoate persoanei juridice o capacitate de
folosin anticipat n vederea constituirii sale valabile, apreciem
c aceasta poate sta n judecat i nainte de momentul nfiinrii
sale, ns numai pentru drepturile i obligaiile asumate pentru a
lua natere n mod valabil, prin urmare numai n limita capacitii
procesuale anticipate i restrnse. Pentru actele care exced
limitele fixate de art, 205 alin. (3) NCC, n judecat vor sta
fondatorii, asociaii, reprezentanii i orice alte persoane care au
lucrat n numele unei persoane juridice n curs de constituire, cu
excepia cazului n care persoana juridic nou-creat, dup ce a
dobndit personalitate juridic. Ie-a preluat asupra sa.
Potrivit art. 206 alin. (1) i (2) NCC, persoana juridic poate
avea orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin
natura lor sau potrivit legii, nu pot aparine dect persoanei fizice,
n timp ce persoanele juridice fr scop lucrativ pot avea doar
acele drepturi i obligaii civile care sunt necesare pentru
realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
Ca atare, noul Cod civil a restrns aplicabilitatea principiului
specialitii capacitii de folosin exclusiv n privina persoanelor
juridice fr scop lucrativ,
ncetarea capacitii procesuale de folosin a persoanei
juridice are loc la data ncetrii persoanei juridice nsi, i anume
prin constatarea ori declararea nulitii, prin fuziune, divizare
total, transformare, dizolvare sau desfiinare ori printr-un alt mod
prevzut de actul constitutiv sau de lege, prin raportare la
prevederile art, 244 NCC.

14B DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 56
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
n ceea ce privete nulitatea absolut sau relativ a unei
persoane juridice, aceasta trebuie n mod obligatoriu constatat
sau, dup caz, declarat de instan prin hotrre judectoreasc,
aspect ce rezult din partea introductiv a art. 196 alin, {!) NCC.

14B DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 56
In privina efectelor nulitii, potrivit art. 198 alin. (1) NCC, de
la data la care hotrrea judectoreasc de constatare sau
declarare a nulitii a devenit definitiv, persoana juridic
nceteaz fr efect retroactiv i intr in lichidare.
n conformitate cu dispoziiile art. 248 alin. (1) i (2) NCC, prin
efectul dizolvrii persoana juridic intr in lichidare in vederea
valorificrii activului i a plii pasivului, pstrndu-si capacitatea
civil pentru operaiunile necesare lichidrii pn la finalizarea
acesteia, motiv pentru care o atare persoan juridic va avea
capacitate procesual de folosin pn la finalizarea operaiunilor
de lichidare.
n ipoteza ncetrii persoanei juridice prin fuziune,
transformare sau prin divizare total, nu se declaneaz procedura
lichidrii, potrivit art 248 alin. (3) NCC.
Conform art, 250 alin, (1) NCC, persoanele juridice nfiinate de
ctre autoritile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvrii,
pot fi desfiinate prin hotrrea organului care le-a nfiinat.
Prin raportare la art, 251 alin. (1) i (2) NCC, persoanele
juridice supuse nregistrrii nceteaz la data radierii din registrele
n care au fost nscrise, iar celelalte persoane juridice nceteaz la
data actului prin care s-a dispus ncetarea sau, dup caz, la data
ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege,
4. Asociaiile, societile sau alte entiti fr personalitate
juridic, constituite potrivit legii. Prin derogare de la prevederile
art, 5G alin. (1) NCPC, i anume de la regula potrivit creia, pentru
a fi parte n proces, persoana fizic sau juridic trebuie s aib
capacitate procesual de folosin, legea instituie o excepie
aplicabil entitilor juridice, menionate n cuprinsul art. 56 alin,
(2) NCPC,

DEUA
4 4 7 NAiaSA TltOHAtli
Art. 56 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
Excepia permis de cod n aceast materie prevede faptul c
pot sta n judecat asociaiile, societile sau alte entiti fr
personalitate juridic, dac sunt constituite potrivit legii,
Spre deosebire de reglementarea anterioar, dat fiind faptul c
noul Cod de procedur civila nu mai distinge, entitile juridice
menionate anterior pot sta n judecat independent de poziia
procesual avut n cadrul litigiului - reclamant, prt sau ter
intervenient.
Dat fiind caracterul de excepie de la regul, care imprim o
strict interpretare i aplicare, pot fi parte n proces numai
entitile juridice indicate n textul art. 56 alin. (2) NCPC, i anume
asociaiile, societile sau alte entiti fr personalitate juridic,
dac sunt constituite potrivit legii, iar nu oricare alte entiti
juridice lipsite de capacitate pro-cesuai de folosin.
Astfel, primria nu reprezint o persoan juridic cu capacitate
procesual de folosin i ca atare nu poate sta n judecat, aspect
ce rezult din prevederile Legii nr, 215/2001 a administraiei
publice locale, republicat. Potrivit art. 20 alin, (1) din aceast
lege, comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti
administrativ-teritoriale n care se exercit autonomia local i n
care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei
publice locale, n conformitate cu dispoziiile art. 21 alin, fl) teza I
i alin, f2) din acelai act normativ, unitile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate
juridic deplin i patrimoniu propriu, iar n justiie acestea sunt
reprezentate, dup caz, de primar sau de preedintele consiliului
judeean. Prin urmare, primriile nu sunt enumerate printre
unitile administrativ-teritoriale cu personalitate juridic i de
altfel nici printre autoritile administraiei publice locale
prevzute la art, 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, acestea din
448 DEUA NARCISA THOHAP>
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 56
urm fiind reprezentate de consiliile locale, comunale, oreneti
i municipale, ca autoriti deliberative, i de

DEUA
4 4 9 NAiaSA TltOHAtli
CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
primari, ca autoriti executive. Primria reprezint, deci, numai
sediul instituiei primarului.
Nu se poate susine existena capacitii procesuale de
folosin a primriei prin invocarea dispoziiilor art. 56 alin. (2)
NCPC, potrivit crora pot sta in judecat asociaiile, societile sau
alte entiti fr personalitate juridic, dac sunt constituite
potrivit legii, din moment ce primria nu este o entitate juridic
constituit printr-un act normativ.
Exemplificnd, cererile de chemare in judecat avnd ca obiect
constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii sau
al accesiunii imobiliare n sistemul Codului civil din 1864, in
ipoteza n care bunul face parte din domeniul privat al unitii
administrativ-teritoriale, nu se formuleaz n contradictoriu cu
primria de la locul siturii imobilului, ci cu unitatea administraiv-
local respectiv (comun, ora sau municipiu).
De asemenea, aciunile promovate n temeiul Legii nr.
10/2001, republicat, avnd ca obiect obligarea unitii
deintoare la emiterea unei dispoziii cu propunerea de acordare
a msurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilul preluat
abuziv fin proprietatea statului, n ipoteza n care o atare unitate
deintoare este o unitate administrai v-teritorial, nu se
formuleaz n contradictoriu cu primria, ci cu unitatea adminis-
trativ-local respectiv [comun, ora sau municipiu). De pild, n
cazul unui imobil situat n Bucureti, calitatea procesual pasiv
revine municipiului Bucureti, iar nu Primriei municipiului
Bucureti.
n schimb, se poate incadra n prevederile art. 56 alin. (2) NCPC
societatea fr personalitate juridic prevzut de art. 1881 alin.
(3) NCC, care poate fi reprezentat n concret de societatea simpl
sau de alt tip de societate reglementat de lege i lipsit de persona-
DEUA NARCISA THOHAP>
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 56
litate juridic. De asemenea, potrivit art, 1893 NCC, societile
supuse condiiei nmatriculrii conform legii i rmase
nenmatriculate, precum i societile de fapt sunt asimilate
societilor simple, astfel inct apreciem c i acestea sunt vizate
de art. 56 alin, (2) NCPC n msura n care sunt constituite potrivit
legii.
n conformitate cu art. 1919 alin. (1) NCC, societatea este
reprezentat n justiie prin administratorii cu drept de
reprezentare sau, in lipsa numirii, prin oricare dintre asociai, dac
nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru
unii dintre acetia. Potrivit alin, (2) ai aceluiai articol, societatea
st n justiie sub denumirea prevzut n contract sau cea
nregistrat, in mod legal, dup caz, dac prin lege nu se prevede
altfel. Terii de bun-credin se pot prevala de oricare dintre
acestea.
Ca atare, parte n proces va fi societatea simpl, lipsit de
personalitate juridic, iar nu administratorii sau asociaii acesteia,
care vor avea exclusiv calitatea de reprezentani ai societii,
n conformitate cu art. 1883 NCC, n ceea ce privete regimul
aporturilor, n cazul unei societi fr personalitate juridic,
aporturile devin coproprietatea asociailor, afar de cazul in care
au convenit, n mod expres, c vor trece in folosina comun.
n continuare, potrivit art, 1920 alin. (1) NCC, n executarea
obligaiilor fa de creditorii societii, fiecare asociat rspunde cu
propriile sale bunuri proporional cu aportul su la patrimoniul
social, numai n cazul in care creditorul social nu a putut fi
ndestulat din bunurile comune ale asociailor.
De asemenea, art, 1948 NCC, menionat n partea dedicat
lichidrii societii, stipuleaz c mpreala in natur a bunurilor

DEUA NAiaSA TltOHAtli


CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
societii se face potrivit regulilor privitoare la mpreala
bunurilor proprietate comun.
Din prevederile legale menionate anterior se deduce faptul
c, spre exemplu, n ipoteza n care societatea simpl a figurat n
calitate de prt n proces, hotrrea

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 56
judectoreasc obinut mpotriva acesteia poate fi pus n
executa re silit, urmrindu-se bunurile societii, att cele
dobndite n patrimoniul su prin aport, dar si cele obinute
ulterior prin diverse operaiuni juridice avnd acest rezultat.
Numai n msura n care creditorul social nu 51-a valorificat in
ntregime creana n acest mod poate proceda la punerea n
executare silit a hotrrii judectoreti mpotriva asociailor
societii, urmrind bunurile ior proprii, proporional cu aportul
acestora la capitalul soclaL
Potrivit dispoziiilor art. 1951 NCC, asocierea n participaie nu
poate dobndi personalitate juridic i nu constituie fa de teri o
persoan distinct de persoana asociailor, terul neavnd niciun
drept fa de asociere i obligndu-se numai fa de asociatul cu
care a contractat. Neconstituind o persoan distinct fa de
persoana asociailor, apreciem c, n ipoteza chemrii sale n
judecat, se impune invocarea i admiterea excepiei lipsei
capacitii procesuale de folosin.
5. Excepia lipsei capacitii procesuale de folosin. n
ipoteza n care entitatea care a formulat cererea n justiie nu are
capacitate procesual de folosin, cu excepia situaiei n care
aceasta este o asociaie, societate sau alt entitate fr
personalitate juridic, constituit potrivit legii, caz n care poate
sta n judecat, prin raportare la dispoziiile art. 56 alin. (2) NCPC,
partea advers sau instana din oficiu va invoca i va admite
excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a reclamantului,
declarnd nul cererea.
Prin urmare, sanciunea prevzut de lege pentru actele de
procedur ndeplinite de o entitate lipsit de capacitate
procesual de folosin este nulitatea absolut, spre deosebire de

DEUA NAiaSA TltOHAtli


CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
sanciunea instituit n ipoteza lipsei capacitii procesuale de
exerciiu, care este reprezentat de nulitatea relativ.
Dac cererea n justiie este formulat mpotriva unei
persoane fizice sau entiti lipsite de capacitate procesual de
folosin, cu excepia celor menionate la art. 56 alin, (2) NCPC,
partea advers sau instana din oficiu va invoca i va admite
excepia lipsei capacitii procesuale de folosin a prtului i va
respinge cererea ca fiind formulat mpotriva unei persoane lipsite
de capacitate procesual de folosin, n acest caz nu va opera
sanciunea nulitii cererii, ntruct efectele acesteia nu se pot
produce dect n privina actelor de procedur efectuate de ctre
o entitate lipsit de capacitate procesual, iar nu i a celor
ndeplinite de o persoan capabil, potrivit legii, mpotriva uneia
incapabile.
n ipoteza n care prtul decedeaz pe parcursul procesului,
ns instana, necu-noscnd aceast mprejurare (spre exemplu, n
ipoteza n care prtul, avnd termen n cunotin, nu a mai fost
citat pentru termenele de judecat urmtoare), continu judecata
i procedeaz la pronunarea unei soluii n cauz, hotrrea
judectoreasc este susceptibil de a fi atacat de ctre
motenitorii prtului decedat, care sunt n termen s exercite
calea de atac, hotrrea nefiindu-le comunicat.
Excepia lipsei capacitii procesuale de folosin este o
excepie de fond [vizeaz nclcarea unei condiii de exerciiu a
aciunii civile), absolut (se ncalc norme de ordine public) i
peremptorie (admiterea sa conduce la mpiedicarea soluionrii
fondului cererii).
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale,
excepia lipsei capacitii procesuale de folosin va fi pus n
discuie i soluionat dup excepia de netim-brare sau de
DEUA NARCISA THOHAP>
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 56
insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd
nelegala compunere sau constituire a instanei, dar nainte de
excepia lipsei calitii procesuale, de excepia autoritii de lucru
judecat, de excepia prescripiei dreptului la aciune n sens
material etc.

DEUA NAiaSA TltOHAtli


A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

Dup
cum
am
artat
anterior,
dac n
privina
aceleiai
cereri se
invoc
att
excepia
lipsei
capacit
ii
procesu
ale de
folosin
, ct i
excepia
lipsei
calitii
procesu
ale,
i
P
-
-
-
-
-

1
Art. 57IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
Ari. 57- Capacitatea procesual de exerciiu. (1) Cel care are
calitatea de parte i poate exercita drepturile procedurale in
nume propriu sau prin reprezentant, cu excepia cazurilor n care
legea prevede altfel.
200. Partea care nu are exerciiul drepturilor procedurale nu
poate sta n judecat dect dac este reprezentat, asistat ori
autorizat n condiiile prevzute de legile sau, dup caz, de
statutele care i reglementeaz capacitatea ori modul de
organizare.
201. Lipsa capacitii de exerciiu a drepturilor procedurale
poate fi invocat n orice stare a procesului.
202. Actele de procedur ndeplinite de cel care nu are
exerciiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul
sau ocrotitorul legal al acestuia va putea ns confirma toate sau
numai o parte din aceste acte.
203. Cnd instana constat c actul de procedur a fost
ndeplinit de o parte lipsit de capacitate de exerciiu va acorda un
termen pentru confirmarea Iui. Dac actul nu este confirmat, se va
dispune anularea lui.
204. Dispoziiile alin, (5) se aplic in mod corespunztor i
persoanelor cu capacitate de exerciiu restrns.

COMENTARIU
205. Noiunea capacitii procesuale de exerciiu. Dac
capacitatea civil de exerciiu este, potrivit art. 37 NCC,
aptitudinea unei persoane de a ncheia singur acte juridice civile,
capacitatea procesual de exerciiu const n aptitudinea unei
persoane de a i exercita i de a i executa singur drepturile i,
respectiv, obligaiile procedurale (capacitatea de a sta Sn
judecat).
DEUA
458 NAiaSA TltOHAtli
Art. 57IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

Procednd la clasificarea persoanelor n raport de criteriul


capacitii procesuale de exerciiu, acestea se divid n persoane
lipsite de capacitate procesual de exerciiu, persoane cu
capacitate procesual de exerciiu restrns i persoane cu
capacitate procesual de exerciiu deplin.
206. Capacitatea procesual de exerciiu a persoanelor
fizice. Potrivit art. 43 alin, (1) NCC, ca regul, cu excepia altor
cazuri prevzute n mod expres de lege, nu au capacitate civil de
exerciiu i, implicit, nici capacitate procesual de exerciiu:
-20 minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani;
-21 interzisul judectoresc.
Prin raportare la dispoziiile art, 41 alin, (1) NCC, persoanele
care au capacitate civil de exerciiu restrns i, ca atare,
capacitate procesual de exerciiu restrns, sunt, ca principiu,
minorii cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani.
5imilar capacitii civile de exerciiu, potrivit art, 38 NCC, n
cazul persoanelor fizice capacitatea procesual de exerciiu
deplin se dobndete, ca regul, de la data la care persoana
devine major, i anume de la mplinirea vrstei de 18 ani.
Printr-o prim excepie, potrivit art, 39 NCC, text legal ce se
aplic n mod corespunztor i n materia dreptului procesual civil,
minoruf dobndete, prin cstorie, capacitatea deplin de
exerciiu.
In ceea ce privete vrsta matrimonial, n conformitate cu
prevederile art. 272 alin. {2} NCC, pentru motive temeinice,
minorul care a mplinit vrsta de 16 ani se poate cstori n
temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea prinilor si sau, dup
caz, a tutorelui i cu autorizarea instanei de tutel n a crei
circumscripie minorul i are
DEUA
459 NAiaSA TltOHAtli
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

domicili
ul. Este
de
remarca
t faptul
c noul
Cod civil
nu mai
face
distinci
e ntre
minor
i minor
n ceea
ce
privete
vrsta
matrim
onial,
anterior
excepia
in
aceast
materie
460 DEUA NARCISA THOHAP>
v

3P
P
R


P
D

461 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 57
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru
lucrrile de interes naional, si Judeele, municipiile, oraele i
comunele, pentru lucrrile de interes local.
Potrivit art, 20 alin, 1) din Legea nr r 215/2001 a
administraiei publice locale, unitile administrativ-teritoriale
sunt comunele, oraele, municipiile i judeele.
Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de
drept public, cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu.
Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului
de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile
teritoriale de trezorerie, precum i la unitile bancare. Unitile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor
ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte,
precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n
condiiile legii [art, 21 alin. (1) din lege].
Unitile administrativ-teritoriale particip la raporturile civile
n nume propriu, prin organele prevzute de lege.
n conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, n
justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup
caz, de primar (n cazul reprezentrii comunei, oraului sau
municipiului) sau de preedintele consiliului judeean (n cazul
reprezentrii judeului).
Astfel, potrivit art. 102 alin. (1) din lege, preedintele
consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte
autoriti publice, cu persoanele fizice i juridice romane i
strine, precum i n justiie. De asemenea, n conformitate cu art.
62 alin, (1) din lege, primarul reprezint unitatea administraiv-
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 57
teritorial n raporturile cu celelalte autoriti publice, cu
persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.
4. Reprezentarea, asistena i autorizarea legal
4.1. Reprezentarea legala. Instituia procesual a reprezentrii
legale intervine n cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de
exerciiu, i anume n situaia minorilor care nu au mplinit vrsta
14 ani i a celor pui sub interdicie, prin hotrre judectoreasc
rmas definitiv.
Persoanele juridice sunt reprezentate legal de organele de
administrare, n cazul persoanelor juridice private, sau de
Ministerul Finanelor Publice ori de organele prevzute de lege, Tn
cazul statului sau al unitilor administrativ-teritoriale.
Minorii sub 14 ani i persoanele puse sub interdicie nu stau
personal n proces, ci prin reprezentanii lor legali (prini sau
tutore). Astfel, aceste persoane vor fi citate cu numele lor, dar prin
reprezentant legal, la domiciliul acestuia din urm. Toate actele
procedurale efectuate n numele persoanelor lipsite de capacitate
de exerciiu sau de ctre acestea trebuie semnate de
reprezentant, nefiind cerut semntura celui reprezentat, aceasta
fiind consecina faptului c legea prezumn mod absolut c
aceste persoane nu pot s-i exprime consimmntul n mod
valabil, fiind incapabile potrivit legii.
n ipoteza n care nceteaz funcia tutorelui, opereaz
suspendarea de drept a judecrii cauzei, n temeiul dispoziiilor
art. 412 alin. (1) pct. 4 NCPC, pn la numirea unui nou tutore. De
asemenea, dac una dintre pri a fost pus sub interdicie
judectoreasc, iar instana de tutel nu a procedat la numirea de
ndat a unui tutore n condiiile art. 941 NCPC, opereaz

DEUA
463 NAiaSA TltOHAtli
Art. 57
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
suspendarea de drept a judecrii cauzei, n temeiul prevederilor
art. 412 alin. (1) pct. 2 NCPC, pn la numirea tutorelui.
Persoanele capabile, dar care, din cauza btrneii, a bolii sau
a altor motive prevzute de lege, nu pot s-i administreze
bunurile i nici s-i apere interesele n condiii corespunztoare,
care au desemnat un curator pentru ocrotirea lor, vor sta n
judecat n
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 57
nume personal, ntruct instituirea curatelei nu aduce nicio
atingere capacitii celui pe care curatorul l reprezint, acesta
nefiind un caz de reprezentare legal, curatorul fiind mandatarul
prii. Dei nu exist un text de lege care s prevad obligativitatea
citrii curatorului special, apreciem c, pentru a da eficien
reprezentrii efectuate de ctre acesta pentru partea respectiv,
se impune citarea acestuia prin citaie separat, partea urmnd,
de asemenea, a fi ctat printr-o alt citaie.
Dac persoana a fost pus sub curatel, iar funcia curatorului
a ncetat, opereaz suspendarea de drept a judecrii cauzei, n
temeiul prevederilor art, 412 alin, (1) pct, 4 NCPC, pn la numirea
unui nou curator,
207. Asistarea legal. Asistarea legal intervine n cazul
persoanelor cu capacitate de exerciiu restrns, i anume n
situaia minorilor cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani, dac acetia
nu au dobndit anticipat capacitate de exerciiu deplin, n
condiiile expres prevzute de lege. Minorii vor sta personal n
proces, dar asistai, dup caz, de prini sau tutore, care vor
semna alturi de minori cererile adresate instanei.
Potrivit art. 155 alin. (1) pct. 7 NCPC, persoanele cu capacitate
de exerciiu restrns se citeaz prin ocrotitorii legali, la domiciliul
sau sediul acestora. Aceast prevedere legal are caracter de
noutate n raport de reglementarea anterioar, cnd numai
persoanele incapabile se citau prin reprezentanii legali, cei cu
capacitate de exerciiu restrns fiind citai personal, iar ocrotitorii
legali prin citaie distinct.
Dac minorul mplinete n cursul procesului vrsta de 14 ani,
reprezentarea legal se transform n asistare.

DEUA NAiaSA TltOHAtli


Art. 57
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
n litigiile care izvorsc din contractul de munc, se citeaz
numai minorul personal i tot el efectueaz exclusiv actele de
proceduri'i. Astfel, potrivit art. 42 alin. (1) NCC, minorul poate s
ncheie acte juridice privind munca, ndeletnicirile artistice sau
sportive ori referitoare la profesia sa, cu ncuviinarea prinilor
sau a tutorelui, precum i cu respectarea dispoziiilor legii
speciale, dac este cazul. n conformitate cu alineatul urmtor al
aceluiai articol, n acest caz, minorul exercit singur drepturile i
execut tot astfel obligaiile izvorte din aceste acte i poate
dispune singur de veniturile dobndite.
Dispoziiile art. 353 NCPC prevd faptul c reprezentantul legal
al unei persoane lipsite de capacitate de exerciiu sau cu
capacitate de exerciiu restrns poate fi chemat personal la
interogatoriu pentru actele ncheiate i faptele svrite de el n
aceast calitate, iar nu pentru actefe i faptele svrite de minor,
consecin a aspectului c mrturisirea este un act personal.
Minorii sub 14 ani i persoanele puse sub interdicie
judectoreasc nu pot fi chemai la interogatoriu, legea
prezumnd absolut c acetia nu pot exprima un consimmnt
valabil, n timp ce minorul cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani
poate rspunde singur la interogatoriu, fiind asistat de ctre
prini sau tutore.
208. Autorizarea- Autorizarea intervine n cazul n care
reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exerciiu sau
minorul cu capacitate de exerciiu restrns i ocrotitorul legal
care l asist efectueaz acte procedurale de dispoziie (renunare
la judecat sau la dreptul pretins etc). Pentru aceste acte este
necesar autorizarea instanei de tutel i avizul consiliului de
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 57
familie-1, prin raportare la dispoziiile art, 41 alin. (2) i art. 144
alin. (2) NCC,
|]|
A se vedea i art, 13 C. muncii, republicat precum i art. 5 din Legea nr.
279/2005 privind ucenicia la focul de munc, republicat.
Ul
fn caiul ocrotirii minorului prin prini, prin darea n plasament sau, dup caz,
prin alte msuri de protecie special prevzute de fege, nu se va institui consiliul
de familie, potrivit art. 124 alin. (2) NCC.

1 DEUA
NARC
ISA
TriEO
HAM

DEUA NAiaSA TltOHAtli


5. Excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu. Potrivit art
57 alin, (3) NCPC, lipsa capacitii de exerciiu a drepturilor
procedurale poate fi invocat in orice stare a procesului.
Prevederea legal privind invocarea lipsei capacitii
procesuale de exerciiu in orice stare a procesului are in vedere
urmtoarele aspecte:
-22 prtul este n drept s invoce excepia lipsei capacitii
procesuale de exerciiu a reclamantului oricnd pn la momentul
nchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei n prim instan,
chiar i n ipoteza n care nu a formulat ntmpinare ori a depus
ntmpinare cu nclcarea termenului procedural de 25 de zile de
la data comunicrii cererii de chemare n judecat, prevzut de
art. 201 alin. {1) NCPC, sau nu a invocat aceast excepie
procesual prin ntmpinarea formulat n termen. Astfel, n
aceste ultime cazuri menionate, prtul nu este deczut din
dreptul de a invoca excepia lipsei capacitii procesuale de
exerciiu, ntruct o atare excepie, dei este de ordine privat, are
un regim juridic derogatoriu de la art. 247 alin, (2) NCPC, fiind
expres prevzut n art. 57 alin, (3) NCPC faptul c poate fi invocat
n orice stare a procesului, motiv pentru care nu opereaz
sanciunea decderii;
-23 instana este n drept s invoce oricnd, din oficiu, lipsa
capacitii procesuale de exerciiu pe cale de excepie procesual,
n etapa judecii n prim instan, sau ca motiv n etapa judecii
n cile de atac. Potrivit art, 57 alin. (5) NCPC, cnd instana
constat c actul de procedur a fost ndeplinit de o parte lipsit
de capacitate de exerciiu va acorda un termen pentru
confirmarea lui, iar dac actul nu este confirmat, se va dispune
anularea lui. Textul acestui articol nu face referire la dreptul
instanei de a aplica sanciunea nulitii relative condiionat de
invocarea sa de ctre partea advers, astfel nct interpretarea sa
nu se poate face prin instituirea unor distincii pe care nu le
prevede;
-prtul poate s invoce pentru prima dat n calea de ataca
apelului sau, dup caz, a recursului dac hotrrea primei instane
este susceptibil doar de recurs, ca motiv al cii de atac exercitate,
lipsa capacitii procesuale de exerciiu a reclamantului, chiar i n
ipoteza n care nu a invocat-o n prim instan;
-n ipoteza n care numai reclamantul a declarat cale de atac
mpotriva hotrrii prin care cererea principal a fost admis n
parte, prtul nu mai este n drept s invoce lipsa capacitii
procesuale de exerciiu a reclamantului, cci aceasta ar reprezenta
un motiv de desfiinare n tot a hotrrii primei instane, n
condiiile n care prtul nu a declarat cale de atac, iar partea
neatacat din hotrre a dobndit autoritate de lucru judecat. n
situaia n care ntr-adevr reclamantul a fost lipsit de capacitate
procesual de exerciiu, instana de control judiciar poate invoca
acest motiv, respingnd calea de atac exercitat de reclamant ca
nefondat, nemaiputnd proceda ns la desfiinarea n tot a
hotrrii primei instane, ntruct, dup cum am artat anterior,
partea neatacat din hotrre a dobndit autoritate de lucru
judecat.
Sanciunea prevzut de lege pentru actele de procedur
ndeplinite de o persoan lipsit de capacitate de exerciiu este
nulitatea relativ. Aceeai sanciune opereaz i n privina actelor
de procedur efectuate de ctre o persoana cu capacitate de
exerciiu restrns, fr a fi asistat de ocrotitorul legal.
Prin excepie de la regula potrivit creia nulitatea relativ
poate fi invocat numai de cel al crui interes este ocrotit prin
dispoziia legal nclcat, iar nu i de ctre instan din oficiu, n
cazul actelor de procedur lovite de nulitate relativ pentru lipsa
capacitii procesuale de exerciiu, instana are dreptul s invoce
incidena sanciunii procedurale a nulitii relative.
Art. 58
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
n ipoteza n care actul de procedur a fost ndeplinit de ctre
o persoan fr capacitate de exerciiu sau cu capacitate de
exerciiu restrns i fr ncuviinarea ocrotitorului legal, instana
nu pronun imediat anularea actului, ci dispune amnarea cauzei,
acordnd un nou termen de judecat n vederea confirmrii totale
sau pariale a actului respectiv de ctre reprezentantul sau, dup
caz, ocrotitorul legal, motiv pentru care acetia din urm vor fi
citai cu meniune expres n sensul indicat. n msura n care
reprezentantul sau ocrotitorul legal nu confirm actul procedural
efectuat de parte, acesta va fi anulat. Lipsa unui rspuns al
reprezentantului sau ocrotitorului legal la citaia emis de instan
va conduce la anularea actului procedural efectuat de ctre parte,
confirmarea n acest caz trebuind s fie expres.
Excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu este o
excepie de fond (vizeaz nclcarea unei condiii de exerciiu a
aciunii civile), relativ cu regim derogatoriu (se ncalc norme de
ordine privat) i peremptorie (admiterea sa conduce la
mpiedicarea soluionrii fondului cererii). Este menionat ns c
o atare excepie procesual are iniial un efect dilatoriu, instana
acordnd un termen pentru confirmarea actelor procedurale, iar
numai n cazul n care confirmarea nu este realizat, se produce
efectul peremptoriu prn admiterea excepiei.
De regul, n ipoteza invocrii mai multor excepii procesuale,
excepia lipsei capacitii procesuale de exerciiu va fi pus n
discuie i soluionat dup excepia de netim-brare sau de
insuficient timbrare, excepia de necompeten, excepia viznd
nelegala compunere sau constituire a instanei, dar nainte de
excepia autoritii de lucru judecat, de excepia lipsei calitii

153 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 58
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
procesuale, de excepia prescripiei dreptului la aciune n sens
material etc.

Art, 5V. Curatela special. ( 1) En caz de urgena, dac


persoana fizic lipsit de capacitatea de exerciiu a drepturilor
civile nu are reprezentant legal, instana, la cererea prii
interesate, va numi un curator special, care s o reprezinte pn la
numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea,
instana va numi un curator special n caz de conflict de interese
ntre reprezentantul legal i cel reprezentat sau cnd o persoan
juridic ori o entitate dintre cele prevzute la art. 56 alin. (2),
chemat s stea n judecat, nu arc reprezentant.
209. Dispoziiile alin. l) se aplic n mod corespunztor i
persoanelor cu capacitate dc exerciiu restrns.
210. Numirea acestor curatori se va face de instana care judec
procesul, dintre avocaii anume desemnai n acest scop de barou
pentru fiecare instan judectoreasc. Curatorul special are toate
drepturile i obligaiile prevzute de lege pentru reprezentantul
legal.
211. Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se
fixeaz de instan, prin ncheiere, stabilindu-se totodat i
modalitatea de plat. La cererea curatorului, odat cu ncetarea
calitii sale, inndu-se seama de activitatea desfurat,
remuneraia va putea fi majorat.

COMENTARIU
1. Cazuri. Situaiile n care instana desemneaz un curator
special n cadrul procesului civil sunt urmtoarele:

153 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
a) exist urgen n soluionarea cauzei, iar una dintre pri
este lipsit de capacitate procesual de exerciiu i nu ore
reprezentant legai sau are capacitate de exerciiu restrns i nu
are ocrotitor legal (spre exemplu, n cazul unei cereri promovate
pe cale de ordonan preedinial avnd ca obiect sistarea
executrii unei construcii proprietatea unei persoane puse sub
interdicie judectoreasc, creia nu i s-a numit nc un tutore de
ctre instana de tutel).
Apreciem c urgena la care face referire art. 58 alin. [1] NCPC
nu vizeaz exclusiv pricinile n privina crora legea prevede expres
soluionarea de urgen i cu precdere, ci si orice alte cauze care
necesit o soluionare urgent, prile fiind expuse producerii unui
prejudiciu prin ntrzierea judecii.
n ipoteza n care nu exist urgen n soluionarea cauzei, spre
exemplu n cazul unei cereri avnd ca obiect constatarea
dobndirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de 30
de ani n sistemul Codului civil din 1S54, promovat n
contradictoriu cu o persoan pus sub interdicie judectoreasc
n privina creia nu s-a numit nc un tutore, judecata se
suspend de drept, n temeiul dispoziiilor art, 412 alin. (1) pct, 2
NCPC.
Este de menionat c, potrivit art, 111 lit, d) NCC, orice
persoan are dreptul, dar i obligaia de a sesiza instana de tutel
de ndat ce afl despre existena unui minor lipsit de ngrijire
printeasc n cazurile prevzute la art. 110 NCC, aceste dispoziii
aplicndu-se n mod corespunztor i n privina persoanelor care
trebuie puse sub interdicie judectoreasc, prin raportare la
dispoziiile art. 165 NCC,
Subsumat cazului n care partea nu are reprezentant sau
ocrotitor legal este i ipoteza descris n art, 150 alin. (2) NCC, i

DEUA
472 NAICiSA TitOHAtli
TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
anume aceea cnd, din cauza bolii sau din alte motive, tutorele
este mpiedicat s ndeplineasc un anumit act n numele
minorului pe care l reprezint sau ale crui acte le ncuviineaz,
cu singurele diferene c numirea curatorului nu se va mai face de
instana de tutel, ci de instana care judec procesul i c
persoana curatorului este un avocat desemnat de barou n acest
scop, iar nu orice persoan fizic avnd capacitate deplin de
exerciiu i n msur s ndeplineasc aceast sarcin, cum reiese
din prevederile art. 180 alin. (1) NCC;
b} exista un conflict de interese intre reprezentantul sau
ocrotitorul legal i cel reprezentat ori ocrotit, chior dac nu exist
urgen n soluionarea cauzei1" (de exemplu, n procesele de
ieire din indiviziune n care printre pri figureaz, alturi de
minor, unul sau ambii prini ai acestuia, care stau n proces att n
nume propriu, ct i ca reprezentani legali ai uneia dintre pri)1";
c) o persoan juridic ori o asociaie, societate sau alt
entitate fr personalitate juridic constituit potrivit legii,
chemat s stea in judecat, nu are reprezentant, chiar dac nu
exist urgen n soluionarea cauzei.
111
Similar, potrivii dispoziiilor art. ISO alin. (1) NCC, ori de cte ori ntre tutore i
minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie s duc la
nlocuirea tutorelui, instana de tutel va numi un curator special. Diferena dintre
ari. 150 alin. (1) NCC i ari. 58 NCPC se refer la instana care numete curatorul
(instana de tutel, iar nu cea care judec procesul) i la persoana curatorului
(orice persoan fizic avnd capacitate deplin de exerciiu i care este In msur
s ndeplineasc aceast sarcin, iar nu un avocat desemnat de barou n acest
scop).

DEUA
473 NAICiSA TitOHAtli
TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
"'Trib. Suprem, .clv, dec. nr. 2609/1974, n CD, 1974, p. 199; C,A. Ploieti, s. civ., dec. nr. 24S/199S, n CPJ.

2. Desemnarea curatorului special. n primul caz specificat


anterior (cand exist urgen n soluionarea cauzei. Iar una dintre
pri este lipsit de capacitate procesual de exerciiu i nu are
reprezentant legal sau are capacitate de exerciiu restrns i nu
are

DEUA
474 NAICiSA TitOHAtli
Art. 59II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

ocrotitor legal), numirea curatorului se va face la solicitarea


expres a prii interesate, iniiativa numirii curatorului neputnd-
o avea instana.
n schimb, n ceea ce privete urmtoarele dou cazuri
menionate n cadrul acestui articol [n caz de conflict de interese
ntre reprezentantul legal i cel reprezentat sau cnd o persoan
juridic ori dac o entitate dintre cele prevzute la art. 56 alin. (2)
NCPC, chemat s stea n judecat, nu are reprezentant], instana
este obligat, inclusiv din oficiu, s desemneze un curator special.
Este de remarcat faptul c, n privina persoanelor juridice sau
a entitilor lipsite de personalitate juridic, este obligatorie
numirea curatorului special numai n ipoteza n care acestea
figureaz n proces n calitate de prte, chemate n garanie sau
artate ca titulare ale dreptului, iar nu i de reclamante.
Dispoziiile art, 58 alin, (1) teza I NCPC nu se pot aplica acestui caz H
ntruct menioneaz n mod expres faptul c privesc doar
persoanele fizice.
Spre deosebire de curatorii speciali din materia dreptului civil,
curatorii speciali prevzui de art. 58 NCPC sunt numii de instana
care judec procesul, iar nu de instana de tutel, i sunt avocai
anume desemnai n acest scop de barou pentru fiecare instan
judectoreasc, neputnd fi orice persoan fizic cu capacitate
deplin de exerciiu l care este n msur s ndeplineasc
aceast sarcin. n vederea numirii curatorului special, instana va
emite o adres ctre baroul corespunztor, acesta urmnd a
desemna pn la urmtorul termen dejudecat un avocat n
sensul indicat, sau baroul va ntocmi o list ce va fi comunicat
fiecrei instane judectoreti, n care va desemna avocai pentru

DEUA NARCISA TMEOUARI 475


Art. 59
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
exercitarea funciei de curator special, iar instana va numi
curatorul direct de pe lista respectiv.
Similar situaiei experilor judiciari, instana va fixa prin
ncheierea prin care s-a dispus numirea unui curator special i
remuneraia provizorie a acestuia, precum i modalitatea de plat,
aceasta putnd fi ulterior majorat, la cererea curatorului, dup
ncetarea calitii sale, n funcie de activitatea desfurat n
concret.

Seciunea a 2-a. Persoanele care sunt mpreuna


reclamante sau prte
Ar(, 5 !h Condiii de existen. Mai multe persoane pot fi
mpreun reclamante sau prte dac obiectul procesului este un
drept ori o obligaie comun, dac drepturile sau obligaiile lor au
aceeai cauz ori dac ntre ele exista o strns legtur.

COMENTARIU
1. Noiunea coparticiprii procesuale. Coparticiparea
procesual (Mtisconsoriul procesual) desemneaz situaia n care
calitatea de reclamant sau de prt este deinut de mai multe
persoane fizice sau juridice, reprezentnd aplicaia n plan
procesual a pluralitii subiectelor raportului juridic civil de drept
substanial sau numai consecina unei strnse legturi dintre
drepturile i obligaiile mai multor persoane.
Astfel, spre exemplu, dac dou persoane s-au obligat solidar
fa de o alt persoan s execute o obligaie pecuniar, n caz de
litigiu creditorul i poate aciona n judecat, poziia procesual de

476 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 59II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

prt aparinnd ambilor debitori. De asemenea, dac un bun este


coproprietatea mai multor persoane, toate acestea pot promova o
aciune in revendi-

DEUA NARCISA TMEOUARI 477


Art. 59
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
care mpotriva celui care deine nelegal bunul, poziia procesual
de reclamant aparinnd n acest caz tuturor coproprietarilor
litgani.
Pentru existena coparticiprii procesuale este necesar nu
numai pluralitatea de pri aflate pe aceeai poziie procesual,
dar i condiia ca obiectul procesului s fie un drept sau o obligaie
comun spre exemplu, n ipoteza raporturilor de solidaritate
pasiv - coautorii unei fapte ilicite) ori ca drepturile sau obligaiile
lor s aib aceeai cauz (spre exemplu, obligarea a doi pri la
executarea unor obligaii distincte izvornd din acelai act juridic)
sau ca ntre drepturile i obligaiile prilor s existe o strns
legtur.
Pentru ipoteza existenei unei strnse legturi ntre drepturile
i obligaiile prilor poate fi dat urmtorul exemplu: doi sau mai
muli salariai introduc o aciune comun mpotriva aceluiai
angajator pentru plata unui anumit tip de spor sau prim salarial
(drepturile nu sunt comune i nici nu au o cauz comun,
deoarece izvorul drepturilor decurge din contractul individual de
munc al fiecruia, ns exist o strns legtur ntre acestea).
Alte exemple ar putea fi urmtoarele: mai muli salariai
concediai n cadrul unei proceduri de concediere colectiv
formuleaz o aciune comun mpotriva angajatorului - obiectul
este diferit, fiind contestat fiecare decizie individual de con-
cediere, ns strnsa legtur este dat de procedura comun de
concediere n cadrul creia s-au emis deciziile; un salariat
transferat de la un angajator la altul introduce o aciune mpotriva
ambilor angajatori, pentru plata anumitor drepturi salariale, doar
c pentru perioada anterioar transferului de ntreprindere

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
drepturile se solicit de la angajatorul cedent, iar pentru perioada
ulterioar acestea se pretind de la angajatorul cesionar.
Este de remarcat faptul c noul Cod de procedur civil a
nlturat divergenele existente n practica judiciar referitoare la
existena coparticiprii i n situaia n care ntre obiectul i cauza
aciunii exist numai o strns legtur, reglementnd n mod
expres aceast posibilitate.
n ipoteza n care ntre drepturile i obligaiile prilor nu se
poate stabili vreo legtur, nu va exista coparticipare procesual,
iar instana va pronuna o soluie de disjungere a celei de-a doua
cereri i de naintare a acesteia serviciului registratur n vederea
formrii unul dosar distinct i a repartizrii sale afeatorii. 5pre
exemplu, dac cererea de chemare n judecat este promovat de
reclamant mpotriva a doi pri, primul capt de cerere formulat
n contradictoriu cu un prt avnd ca obiect obligarea sa la plata
chiriei restante aferente nchirierii unui bun imobil, iar cel de al
doilea capt de cerere formulat n contradictoriu cu cellalt prt
avnd ca obiect revendicarea unui bun mobil, fr nicio legtur
ntre obiectul i cauza celor dou capete de cerere, instana va dis-
junge cel de al doilea capt de cerere n vederea formrii unui
dosar distinct i repartizrii sale aleatorii.
Coparticiparea procesual existent n etapa procesual a
judecii in prim instan poate continua sau, dimpotriv, poate
inceta n faza judecii n cile de atac.
Spre exemplu, n situaia n care cererea de chemare n
judecat este promovat de un reclamant mpotriva a doi pri,
prima instan respinge cererea fa de primul prt pentru lipsa
calitii procesuale pasive i fa de cellalt prt ca nentemeiat,
iar reclamantul declar apel numai mpotriva ultimei soluii, pri
n calea de atac vor fi numai reclamantul i cel de-al doilea prt,

DEUA NARCISA TMEOUARI 479


Art. 59
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
in raport de primul soluia fiind definitiv i dobndind autoritate
de lucru judecat. Avnd n vedere c numai aceste persoane au
calitatea de pri n calea de atac, primul prt nu va fi citat la
judecata apelului,

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Dimpotriv, dac cererea este introdus de mai muli
reclamani mpotriva unui singur prt, cererea este respins i
numai unul dintre acetia exercit calea de atac, pri n calea de
atac vor fi toi reclamanii i prtul, aplicndu-se art. 60 alin, (3)
NCPC, potrivit cruia reclamanii care nu au ndeplinit un act de
procedur n termen (spre exemplu, nu au exercitat calea de atac)
vor continua totui s fie citai, dac nu au termen n cunotin.
2. Clasificarea coparticiprii procesuale
2.1. Coparticiparea facultativ i coparticiparea obligatorie,
n funcie de criteriul rolului voinei prilor la formarea
coparticiprii procesuale, aceasta se clasific n coparticipare
facultativ i coparticipare obligatorie.
Dat fiind faptul c textul art. 59 NCPC prevede c mai multe
persoane pot fi mpreun reclamante sau prte", nestabilind o
obligaie n acest sens, rezult c regula n materie de
coparticipare procesual este coparticiparea facultativ, iar numai
n situaiile expres determinate de lege coparticiparea va avea
caracter obligatoriu.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 684 alin. (2) NCC, partajul fcut
fr participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate
absolut. Avnd n vedere c legea material impune
obligativitatea participrii la partaj a tuturor coproprietarilor,
aceasta determin n planul dreptului procesual existena unei
coparticipri procesuale obligatorii. Ca atare, n materie de partaj
judiciar, va exista coparticipare procesual obligatorie dac copro-
prietatea exist ntre cel puin trei persoane.
n ceea ce privete ns aciunea n revendicare, precum i alte
aciuni n justiie referitoare la bunuri proprietate comun,
dispoziiile art. 643 NCC nltur regula coparticiprii procesuale
active sau pasive obligatorii n cadrul aciunilor n justiie
DEUA NARCISA TMEOUARI 481
Art. 59
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
promovate de un singur coproprietar cu privire la bunul comun,
dispoziia fiind de natur s pun capt unei controverse
importante existente n practica judiciar i n literatura de
specialitate.
Astfel, art. 643 alin. fl) NCC, viznd aciunile n justiie, prevede
c fiecare coproprietar poate sta singur n justiie, indiferent de
calitatea procesual, n orice aciune privitoare la coproprietate,
inclusiv n cazul aciunii n revendicare.
Potrivit art. 643 alin. (2) NCC, hotrrile judectoreti
pronunate n folosul copro-prietii profit tuturor
coproprietarilor, ceea ce nseamn c acetia, chiar dac nu au
fost parte n litigiul respectiv, se pot prevala de efectele hotrrii
judectoreti ntocmai ca partea. Hotrrile judectoreti
potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlali
coproprietari, de unde rezult concluzia c nu se poate invoca
autoritatea de lucru judecat a unei astfel de hotrri ntr-un litigiu
promovat ulterior de cellalt coproprietar, avnd identitate de
obiect si cauz.
n conformitate cu art. 643 alin. (3) NCC, cnd aciunea nu este
introdus de toi coproprietarii, prtul poate cere instanei de
judecat introducerea n cauz a celorlali coproprietari n calitate
de reclamani, n termenul i condiiile prevzute n noul Cod de
procedur civil pentru chemarea n judecat a altor persoane.
Ca atare, n cazul aciunii n revendicare coparticiparea
procesual activ sau pasiv nu mai este obligatorie, astfel nct,
n msura n care prtul nu formuleaz cerere de chemare n
judecat a altor persoane n temeiul dispoziiilor art, 68 NCPC,
instana va judeca cererea n cadrul procesual astfel trasat.

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Minuta va conine obligaia prtului de restituire a bunului
imobil n folosul reclamantului i al celorlali coproprietari, care, n
msura n care acetia din urm sunt cunoscui, vor fi
individualizai prin nume i domiciliu, chiar dac nu au participat

DEUA NARCISA TMEOUARI 483


TITLUL II,
PARTICIPANII LA
PROCESUL CIVIL
A

l
P
I
C
U
D
2
C
F

DEUA
153 NAICiSA TitOHAtli
Art. 60
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
L it isp end en a nu p oate c ond uc e l a c reare a
c op ar tic ip ri i p roc esual e o biec t ive, d in m om ent
c e ac eas ta p resup une id ent itat e d e p r i, d e ob iec t
$i d e c auz ntre d ou sau m ai m ul te c ereri,
e ve ntual a c op art ic ip are p roc esual exist nd d e l a
m om entul intr od u c eri i f ec rei ac iun i.
2.3. Coparticipare procesual activ, pasiv i mixt. In
f unc ie d e c al it atea p ril or c are form eaz
p l ural it atea, c op ar tic ip area se mp ar te n
c op ar tic ip are p roc esual ac t iv, n ip otez a
e x i s tene i m ai mul tor rec l am ani i a unui singur
p r t, c op art ic ip are p roc esu al p asi v, n ip ote za
e x i s tene i m ai mul tor p r i i a unu i singur
re c l am ant, i c op art ic i p are p roc esu al m ixt, n
ip otez a existe nei m ai m ul tor rec l am ani i p r i.

Ar*. 60. Regim ul j ur id ic al c op ar tic ip ri i


p roc esu al e. (1) Ac tel e d e p roc e d ur, ap r ril e i
c onc l uz iil e unui a d in tre rec l am an i sau p r i nu
l e p ot p rof t a c el orl al i i n ic i nu i p ot
p re j ud ic ia.
212. Cu to ate ac este a, d ac p ri n na tura
rap ortul ui j urid ic sau n tem eiul une i d isp oz ii i a
l e gi i, efec tel e hotr ri i se nti nd asup ra tutur or
re c l am an il or ori p r il or, ac tel e d e p roc ed ur
nd ep l i nite num ai d e uni i d in tre ei sau term enel e
nc u vi in ate num a i un ora d intre ei p entru
nd ep l i nire a ac tel or d e p roc ed ur p ro f t i
c e l orl al i. Cnd ac tel e d e p roc ed ur al e unor a
485 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 60
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
s unt p otr iv nic e c el or fc ute d e c eil al i, se v a ine
s e am a d e ac tel e c el e m ai fa vor abil e.
213. Rec l am an ii sau p r i i c are nu s-au
nf i at or i nu au nd ep l in it un ac t d e p roc ed ur
n term en v or c onti nua to tui s f e c it ai, d ac ,
p otr iv it l egi i, nu au term enul n c unot in.
D is p oz i iil e art, 202 sunt ap l ic a bil e.

CO MENT A RIU
214. Principiului i nd ep end ene i procesuale.
D is p oz i iil e art. 60 al in. (1) NC PC, p otr iv it c ro ra
ac te l e de p roc ed ur, ap r ril e i c onc l uz iil e unui a
d in tre c op ar tic ip an i nu le p ot p rof t a c el orE al i,
d ar nic i nu i p ot p rej ud ic ia, enun p ri nc ip i ul
i nd ep end ene i p roc e sual e, c are guverne az
rap ortur il e d intre c op ar tic ip an i.
S p re exem p l u, n ip ote za unei ac iu ni av nd
d ou c ap ete d e c erere p rom ova te n c on -
trad ic tor iu c u d oi p r i v iz nd evac ua rea unui a
( tol era t) i o bl igare a c el uil al t ( titul ar ai unui
c ont rac t d e nc h iri ere) l a p l ata c hir ie i restan te ,
i nvoc area d e c tre c el d e-al d o il ea p r ta
e x c e p ie i p resc r ip ie i d rep tul ui l a ac iune n
p ri vi na une i p ri a c hir ie i nu este d e na tur, n
c az d e ad m itere, s p rof te i c el uil al t p r t.
D in m om ent c e c onc l uzi il e unuic op art ic ip an t
nu p rof t i c el u il al t, inst ana va ac ord a c uvntul
f e c rui a n d e zbat eri asup ra exc ep iil or
p roc esu al e, c erer il or p real a bil e, p robe l or i
486 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 60
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
f o nd ul ui c auze i, resp ec t nd p ri nc ip i ul
c ont rad ic t ori al it i i i al d rep tul ui l a ap rar e n
p roc esul c i vil .
215. Excepia de la principiului independenei procesuale.
Pr inc ip iul ind ep end en ei p roc esu al e c om p ort o
e x c e p ie men io nata n art. 60 al in. [2) NC PC, i
anum e atu nc i c nd efec tel e hot rr ii se nt ind
as up r a tuturo r rec l am anil or ori p r il o r sau
c nd ac tel e d e p roc ed ur nd ep l in ite num a i d e
un ii d intre ei or i term enel e nc uv ii nate num ai
un ora d in tre ei p entru nd ep l in irea ac tel o r d e
p roc ed ur p ro f t i c el orl al i, c auzel e rez i d nd
f e n natur a rap ortul ui j urid ic , f e ntr -o
d is p ozi ie exp res a l egi i.
Exc ep ia d e l a p rinc ip iul ind ep end en e i
p roc esu al e op ere az num a i n situ ai a n c are
h ot rr ea o bi nut, ac tul d e p roc ed ur nd ep l i nit
or i term enul o bi nut d e un c op art ic i -p ant este
p ro f tab il i c el o rl al i, iar nu i n si tua ia n c are
ac e s te a i s u n t d efavo rab il e.

487 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 60
Tn ceea ce privete natura raportului juridic, ipoteze de
coparticipare procesual decurg din raporturi juridice
obligaionale de solidaritate sau indivizibilitate, precum i din
raporturi juridice reale de coproprietate.
Astfel, efectele admiterii apelului sau recursului declarat de
unul dintre coparticipani se vor extinde i asupra
copartcipanilorcare nu au introdus apel sau recurs ori ale cror
cereri de apei sau de recurs au fost respinse fr a fi cercetate n
fond (ca tardive, anuiate ca netimbrate etc), fiindu-le profitabil
decizia pronunat n calea de atac"i,
n schimb, consecinele respingerii cii de atac (de exemplu,
plata cheltuielilor de judecat) vor fi suportate numai de
coparticipantul care a exercitat-o, acesta fiind un efect defavorabil.
De altfel, i noul Cod civil prevede n art. 1455 alin. (1) i (2) c
hotrrea judectoreasc pronunat mpotriva unuia dintre
codebitorii solidari nu are autoritate de lucru judecat fa de
ceilali codebitori, n timp ce hotrrea judectoreasc pronunat
n favoarea unuia dintre codebitorii solidari profit i celorlali, cu
excepia cazului n care s-a ntemeiat pe o cauz care putea fi
invocat numai de acel codebitor
n ceea ce privete existena unei dispoziii legale,
coparticiparea procesual obligatorie exist atunci cnd chiar
legea prevede expres c actele de procedur ale unui
coparticipant profit i celorlali.
Astfel, potrivit dispoziiilor art. 419 NCPC, n cazul n care sunt
mai muli reclamani sau pri mpreun, cererea de perimare
sau actul de procedur ntreruptor de perimare al unuia folosete
i celorlali.
Prima ipotez vizeaz cazul in care sunt mai muli pri sau
intimai i, mplinindu-se termenul de perimare, unul dintre
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 60
acetia formuleaz o cerere prin care solicit instanei s constate
perimarea cererii de chemare n judecat (a apelului, a recursului
etc), iar efectele admiterii acestei cereri de perimare vor fi extinse
asupra tuturor coparticiprilor, ceea ce nseamn c perimarea
opereaz n bloc, fa de toate prile din proces, iar nu numai cu
privire la raportul procesual dintre partea care a cerut constatarea
perimrii i partea advers.
Cea de a doua ipotez se refer la cazul cnd sunt mai muli
reclamani {apelani, recureni etc.) i, pricina fiind rmas in
nelucrare, unul dintre acetia ndeplinete un act de procedur n
vederea relurii judecii, situaie n care termenul de perimare se
ntrerupe i n profitul celorlali coparticipani.
Dac legea prevede n mod expres faptul c un act de
procedur ndeplinit de un coparticipant profit tuturor celorlali
participani, aceasta va constitui o excepie de la principiul
independenei procesuale, indiferent de natura raportului juridic
dintre pri.
3. Efectele juridice ale coparticipri! procesuale. n afara
principiului independenei procesuale i a excepiei aferente,
coparticiparea procesual mai produce o serie de efecte juridice,
expuse n continuare;
a) atunci cnd coparticipanii au aceleai interese, ei pot avea
un singur mandatar, caz n care i gsesc aplicabilitatea
prevederile art, 149 alin. (1} NCPC, potrivit crora, atunci cnd
cererea urmeaz a fi comunicat, ea se va face n attea
exemplare cte sunt necesare pentru comunicare, n afar de
cazurile n care prile au un reprezentant comun sau partea
figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se va face ntr-un
singur exemplar
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 60
Ca atare, dac un reclamant a chemat n judecat mai muli
pri, iar acetia au un mandatar comun, cererea adiional
formulat de reclamant le va fi comunicat ntr-un

|r
A se vedea *i Plenul Trib. Suprem, dec. de ndrumare nr. 3/1962, n CD. 1952-
1965 p. 29S.

DEUA NARCISA THEOHAf/t 165


Art. 60 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
singur exemplar ctre mandatar Aceast dispoziie are n vedere
situaia n care mandatarul este prezent n edin sau dac prii
au domiciliul procesual ales la mandatar, n caz contrar cererea
adiional va trebui comunicat fiecruia dintre pri, la
domiciliile lor;
216. in ipoteza n care trei reclamani formuleaz cerere de
chemare n judecat n contradictoriu cu un singur prt, iar
reclamanii au aceiai mandatar, prtul poate formula
ntmpinare ntr-un singur exemplar destinat comunicrii, n afara
celui pentru instan, iar nu n patru exemplare.
Potrivit art. 207 NCPC, cnd sunt mai muli pri, acetia pot
rspunde mpreun, toi sau numai o parte din ei, printr-o singur
ntmpinare. Aceast prevedere se aplic indiferent dac prii
au sau nu un reprezentant comun;
217. n conformitate cu art. 60 alin. (3) NCPC, reclamanii
sau prii care nu s-au nfiat ori nu au ndeplinit un act de
procedur n termen vor continua totui s fie citai, dac, potrivit
legii, nu au termenul in cunotin.
Astfel, dac cererea este introdus de mai muli reclamani
impotriva unui singur prt, cererea este respins i numai unul
dintre acetia exercit calea de atac, pri n calea de atac vor fi
toi reclamanii i prtul, aplicndu-se textul menionat anterior;
218. n conformitate cu dispoziiile art. 202 alin, (1) NCPC, n
procesele n care, n condiiile art. 59, sunt mai muli reclamani
sau pri, judectorul, innd cont de numrul foarte mare al
acestora, de necesitatea de a asigura desfurarea normal a
activitii de judecat, cu respectarea drepturilor i intereselor
legitime ale prilor, va putea dispune, prin rezoluie,
reprezentarea lor prin mandatar i ndeplinirea procedurii de

491 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 60 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului,
la domiciliul sau sediul acestuia.
Acest articol constituie preluarea ntocmai a prevederilor art.
114 alin. (5) CPC 1365, cu singurele deosebiri c msura n discuie
se dispune n prezent de ctre judectorul cruia i s-a repartizat
dosarul spre soluionare, iar nu de ctre preedintele instanei, iar
modalitatea prin care se ia msura este prin rezoluie, la
momentul primirii cererii respective prile urmnd a fi citate cu
meniunea expres dea-i desemna un mandatar comun i de a i
alege domiciliul sau sediul procesual la acesta;
219. actele de procedur fcute in interes comun sau
mpotriva coparticipanilor cu aceleai interese sunt supuse unei
singure taxe judiciare de timbru. Ca atare, cererea de chemare n
judecat formulat de trei reclamani va fl supus unei singure
taxe de timbru. Prin urmare, reclamanii datoreaz toi o singur
tax de timbru aferent ntregii cereri, iar nu fiecare separat o tax
de timbru cu acelai cuantum;
220. n ceea ce privete suportarea cheltuielilor de judecat,
potrivit art, 455 NCPC, dac n cauz sunt mai muli reclamani sau
mai muli pri, ei vor putea fi obligai s plteasc cheltuielile
dejudecat n mod egal, proporional sau solidar, potrivit cu pozi-
ia lor n proces ori cu natura raportului juridic existent ntre ei.
Astfel, dac ntre pri sunt raporturi juridice de solidaritate
(stipulate convenional sau prevzute expres ori prezumate de
lege), iar cererea de chemare n judecat este admis, la
solicitarea reclamantului, prii vor fi obligai n solidar la plata
cheltuielilor de judecat. n schimb, dac ntre acetia nu exist
raporturi de solidaritate, spre exemplu reclamantul, n calitate de
beneficiar, solicit prin cererea de chemare n judecat
rezoluiunea unui contract ncheiat cu prii n calitate de

492 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 60 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
prestatori, iar aciunea este admis, la cererea reclamantului,
prii vor fi obligai n mod egal la plata cheltuielilor de judecat.
Tn ipoteza unui partaj judiciar, cheltuielile de judecat se vor
suporta proporional cotei-pri din dreptul de proprietate af
fiecrui coparticipant;

493 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 61II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

g} potrivit art. 473 NCPC, n caz de coparticipare procesual,


precum si atunci cnd la prima instan au intervenit tere
persoane n proces, intimatul este n drept, dup mplinirea
termenului de apel, s declare n scris apel mpotriva altui intimat
sau a unei persoane care a figurat n prim instan si care nu este
parte n apelul principal, dac acesta din urm ar fi de natur s
produc consecine asupra situaiei sale juridice n proces;
h} este de menionat c nu coparticiparea procesual este
instituia care determin n mod direct competena de soluionare
a cauzei n ansamblul su, ci aceasta din urm are ca prim criteriu
calificarea capetelor de cerere n funcie de scopul urmrit de
parte. Spre exemplu, dac proprietarul unui imobil format din mai
multe apartamente cheam n judecat printr-o aciune unic
cinci pri, chiriai ai imobilului, care nu i-au ndeplinit obligaia
de plat a chiriei la termen, fiecare fiind dator cu sume distincte,
vor fi incidente dispoziiile art. 99 alin. (2) NCPC, neprocedndu-se
la nsumarea valorilor tuturor preteniilor, ci se va da relevan
juridic preteniei care atrage competena unei instane de grad
mai nalt.

Seciunea a 3-a. Alte persoane care


pot lua
parte ia judecat
CO ME NT A RIU
Potrivit art. 55 NCPC, sunt pri n proces reclamantul i
prtul, precum i, n condiiile legii, terele persoane care intervin
voluntar sau forat n proces. Seciunea care face analiza

DEUA
494 NAIClSA TltOHAtli
Art. 61II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

prezentului comentariu vizeaz terele persoane care intervin


voluntar sau forat n proces i care dobndesc calitatea de parte,
iar nu pe cele complet strine de proces.
n ceea ce privete obligativitatea i opozabilitatea hotrrii
judectoreti, n conformitate cu art. 435 alin. fl) i (2) NCPC,
hotrrea este obligatorie i produce efecte numai ntre pri i
succesorii acestora i, de asemenea, este opozabil oricrei tere
persoane att timp cat aceasta din urm nu face, n condiiile legii,
dovada contrar.
Prin urmare, pentru ca o hotrre judectoreasc s fie
obligatorie pentru o alt persoan, este necesar ca aceasta s fi
fost parte litigant sau succesor al unei astfel de pri, tera
persoan neputnd fi obligat s execute dispoziiile hotrrii.
Spre deosebire de obligativitatea hotrrii judectoreti care
vizeaz exclusiv prile litigante, opozabilitatea semnific faptul c
hotrrea judectoreasc constat o realitate juridic, care trebuie
respectat de ctre orice alt persoan strin de litigiu, ntruct
statueaz cu efect de lucru judecat, prin aplicarea normelor de
drept situaiei de fapt reinute.
n msura n care realitatea juridic constatat n hotrrea
judectoreasc este contestat de un ter, acesta, dac justific un
interes, dat fiind lipsa identitii prilor, are posibilitatea
promovrii unui litigiu distinct, fr a se opune autoritatea de
lucru judecat, proces n cadrul cruia are dreptul s fac dovada
contrar celor statuate n hotrrea judectoreasc anterioar.
n manifestarea sa de excepie procesual, care corespunde
unui efect negativ, extinctiv, de natur s opreasc a doua
judecat, autoritatea de lucra judecat presupune tripla identitate
de elemente prevzut de art. 431 alin. (1) NCPC (obiect, pri,

DEUA
495 NAIClSA TltOHAtli
Art. 61II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

cauz). Astfel, n ipoteza n care o cerere soluionat definitiv de


ctre o instan este readus spre soluionare ulterior unei
instane, aceasta din urma este n drept s invoce i s admit
excepia autoritii de lucru judecat, respingnd, pe cale de
consecin, cererea.

DEUA
496 NAIClSA TltOHAtli
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

Efec
tul de
lucru
judecat
al
hotrrii
se poate
manifes
ta i
pozitiv,
demons
trnd
modalit
atea n
care au
fost
dezlegat
e
anterior
anumite
aspecte
litigioas
e n
raportur
16S DEUA NARCISA THOHAP>
i

S
D
D
E
P
N

16S DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 61
existena unui singur proces n cadrul cruia sunt formulate
cererile de intervenie, n timp ce coparticiparea procesual
obiectiv, decurgnd din conexarea pricinilor, implic existena a
dou sau mai multe procese, a cror reunire conduce la creterea
numrului prilor. De asemenea, participarea terilor la judecat
implic intervenia acestora ntr-un proces n curs, determinnd ca
atare majorarea numrului prilor, pe cnd coparticiparea
procesual subiectiv vizeaz existena unei cereri de chemare n
judecat n care deja figureaz mai muli reclamani sau mai muli
pri.
Introducerea unui ter n litigiu este facultativ, fiind lsat la
aprecierea prilor sau, dup caz, a terului, cu excepia anumitor
cazuri, expres prevzute de lege, cnd terii sunt obligai s
intervin n proces, sub sanciunea de a nu i mai putea valorifica
ulterior drepturile sau interesele lor.
Astfel, potrivit art, 679 alin. (1) NCC, creditorii personali ai unui
coproprietar vor putea, de asemenea, s intervin, pe cheltuiala
lor, n partajui cerut de coproprietari ori de un alt creditor; ei nu
pot ns s atace un partaj efectuat, afar numai dac acesta a
avut loc n lipsa lor i fr s se in seama de opoziia pe care au
facut-o, precum i n cazurile cnd partajul a fost simulat ori s-a
fcut astfel nct creditorii nu au putut s intervin n proces. n
conformitate cu alin. {2) al aceluiai articol, dispoziiile alin. (1)
sunt aplicabile i n cazul creditorilor care au un drept de garanie
asupra bunului comun ori al celor a cror crean s-a nscut n
legtur cu conservarea sau administrarea acestuia. Prin urmare,
n ipoteza n care creditorii nu au intervenit n procesul de partaj,
nu vor mai putea ataca ulterior mpreala efectuat.

DEUA
4 9 9 NARCISA TH60"AHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 61
Participarea terilor la judecat prezint avantajul
prentmpinrii pronunrii unor hotrri judectoreti
contradictorii, precum i cel al economiei de timp i cheltuieli,
implicnd o mai bun administrare a justiiei, ntruct instana se
pronun att asupra raportului juridic substanial dintre
reclamant l prt, cat i asupra raporturilor juridice dintre terii
intervenieni i prile iniiale.
n ceea ce privete dezavantajele introducerii unor tere
persoane ntr-un proces n curs de desfurare, acestea constau n
eventuala ntrziere a soluionrii cererii principale, n sporirea
complexitii litigiului, precum i n riscul afectrii drepturilor
interve-nientului, care preia procedura n faza n care se gsete n
momentul introducerii sale n proces.
Noul Cod de procedur civil reglementeaz dou forme de
intervenie voluntar [intervenia principal i intervenia
accesorie [art, 61-67 NCPC)] i patru forme de intervenie forat
(chemarea n judecat a altei persoane (art. 68-71 NCPC),
chemarea n garanie (art, 72-74 NCPC), artarea titularului
dreptului (art 75-77 NCPC) i introducerea forat n cauz, din
oficiu, a altor persoane [art. 78-79 NCPC)].

1. Intervenia voluntar
Ari- 61 - Forme, (1) Oricine are interes poate interveni
ntr-un proces care se judec ntre prile originare,
221. Intervenia este principal, cnd intervenientul pretinde
pentru sine, n tot sau n parte, dreptul dedus judecii sau un
drept strns legat dc acesta.

DEUA
5 0 0 NARCISA TH60"AHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 61
222. Intervenia
este accesorie, cnd sprijin numai
aprarea uneia dintre pri.

DEUA
5 0 1 NARCISA TH60"AHI
Art. 61 CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
COMENTARIU
223. Noiunea i calificarea cererii. Noul Cod de procedur
civil trateaz n comun intervenia principal i intervenia
accesorie, ca forme ale interveniei voluntare.
Ca noiune, intervenia voluntar const n cererea unui ter
de a participa ntr-un proces n curs de desfurare, iniiat de alte
persoane, n vederea aprrii unui drept propriu sau a unui drept
aparinnd unei pri din proces, n msura n care justific un
interes personal.
Din punctul de vedere al calificrii cererii n funcie de calea
procedural aleas de parte pentru valorificarea dreptului su,
observnd noiunea cuprins n art. 30 alin. (6) NCPC, potrivit
cruia cererile incidentale sunt acelea formulate n cadrul unui
proces aflat n curs de desfurare, cererea de intervenie
voluntar se circumscrie acestei definiii, reprezentnd ca atare o
cerere incidental.
224. Condiiile pentru formularea cererii. Din textul art, 61
alin, (1) NCPC se desprind cerinele eseniale aie interveniei
voluntare, care caracterizeaz oricare dintre formele acesteia, i
anume: existena unui proces n curs de desfurare, iniiativa
introducerii rn proces a terului s aparin acestuia, invocarea de
ctre tera unui interes propriu i, de principiu, lipsa calitii de
parte originar a terului intervenient.
2.. Existena unui proces n curs de desfurare. Dat fiind
faptul c cererea de intervenie voluntar constituie o cerere
incidental, pentru a se crea posibilitatea formulrii sale este
necesar existena unui proces aflat n curs de desfurare.
Astfel, n ipoteza n care o cerere de intervenie voluntar a
fost formulat ulterior momentului n care instana a admis
502 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 61 CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
cererea de chemare n judecat sau a respins-o ca nentemeiat
ori n baza unei excepii procesuale, a luat act de renunarea
reclamantului la dreptul pretins sau la judecata cererii, a constatat
perimarea cererii sau a anulat-o ori a luat act i a consfinit
tranzacia prilor, aceasta va fi ataat la finalul dosarului, iar
instana nu are obligaia s se pronune asupra sa, fiind o cerere
depus dup nchiderea dezbaterilor, cu soluionarea creia nu a
fost legal nvestit.
Dac judecata cererii principale este numai suspendat, terul
poate formula cerere de intervenie voluntar, a crei
admisibilitate n principiu va fi discutat dup repunerea pe rol a
cauzei, n ipoteza n care pn la acel moment nu s-a mplinit
termenul de perimare n privina cererii principale, chestiunea
perimrii avnd prioritate n soluionare n raport de
admisibilitatea n principiu a cererii de intervenie, ntruct
perimarea opereaz de drept, potrivit art, 416 alin, (1) NCPC.
Formularea cererii de intervenie voluntar nu conduce la
repunerea pe rol a cauzei suspendate, chiar i n ipoteza n care
terul formuleaz n mod expres o cerere n acest sens, ntruct el
nu are calitatea de parte n procesul iniial dect din momentul
admiterii n principiu a cererii incidentale i, pe cale de consecin,
nu are calitatea de a formula alte cereri n proces (n acest caz,
instana va respinge cererea de repunere a cauzei pe rol ca fiind
formulat de o persoan fr calitate procesual de parte
litigant).
Prin proces care nu se mai afl n curs de desfurare nu se
nelege soluionarea acestuia n mod definitiv, ci finalizarea
etapei procesuale n care s-a intenionat formularea sau chiar s-a
formulat cererea de intervenie. Astfel, dei art. 62 alin. (3) NCPC
permite ca cererea de intervenie principal s fie formulat, cu

503 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 61 CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
acordul expres al prilor, i n instana de apel, textul legal are n
vedere depunerea acesteia n apel, iar nu n faa primei instane,
dup soluionarea cauzei, cnd prima instan, deznvestindu-se,
nu se

504 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 62
mai pronun asupra cererii de intervenie. Apreciem c, in acest
caz, instana de ape! nu va fi nvestit cu soluionarea cererii de
intervenie dect n msura reiterrii sale n
Jr

etapa procesual a apelului.


225. Iniiativa introducerii n proces a terului s aparin
acestuia. Condiia vizat deosebete intervenia voluntar de
interveniile forate, acestea din urm fiind formulate de pri sau
de instan din oficiu.
226. Invocarea de ctre ter a unui interes propriu. Persoana
care formuleaz cererea de intervenie voluntar trebuie s
justifice ntotdeauna un interes personal, indiferent dac
intervenia este principal, cnd terul pretinde pentru sine
dreptul dedus judecii sau un drept strns legat de acesta, sau
accesorie, cnd hotrrea ce s-ar putea pronuna mpotriva prii
n aprarea creia intervine terul i ar prejudicia acestuia drep-
turile i interesele.
Prin urmare, chiar i n ipoteza cererii de intervenie accesorie,
terul trebuie s justifice un interes personal, care const n
aprarea unui drept sau interes propriu, suplimentar dreptului
prii n folosul creia a intervenit,
227. Lipsa calitii de parte originar a terului intervenient
Ca regul, cererea de intervenie voluntar a unei persoane care
figureaz ca parte n proces - reclamant sau prt - este
inadmisibil.
Nu au calitatea de pri i, ca atare, pot interveni voluntar ntr-
un proces n curs de desfurare creditorii chirografari oi prilor i
reprezentanii legali sau convenionali ai acestora.
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 62
Calitatea de parte n proces trebuie apreciat la momentul
discutrii admisibilitii in principiu a cererii de intervenie.
Astfel, n ipoteza n care reclamantul a chemat n judecat doi
pri, iar ulterior renun la judecata cererii n contradictoriu cu
unul dintre ei, acesta din urm este n drept s formuleze cerere
de intervenie voluntar n proces, ntruct, la momentul discutrii
admisibilitii n principiu, nu mai avea calitatea de parte litigant,
independent de voina lui.
Tn schimb, dac procesul continu fr una dintre pri
datorit atitudinii acesteia (de exemplu, unul din pri nu a
exercitat calea de atac n termenul prevzut de lege sau a
tranzacionat cu reclamantul etc ), intervenia voluntar a
persoanei respective este inadmisibil, soluia contrar echivalnd
cu o eludare a anumitor dispoziii legale imperative (de pild, a
celor referitoare la termenul n care poate fi exercitat apelul) sau
cu o denunare unilateral a unei convenii sinalagmatice.
Articolul care face obiectul prezentului comentariu cuprinde i
definiiile celor dou forme de intervenie voluntar, ns acestea
vor fi analizate n comentariile aferente art. 62 i respectiv art. 63
NCPC.

Ari. (12. Intervenia principal. (1) Cererea de


intervenie principal va fi fcut n forma prevzut pentru
cererea de chemare n judecat.
228. Cererea poate fi fcut numai n faa primei instane,
nainte de nchiderea dezbaterilor n fond.
229. Cu acordul expres al prilor, intervenia principal se
poate face i n instana de apel.
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 62

DEUA NARCISA TtfEOHAM 171


CARTEA I.
A
DISPOZIII
GENE PALE

COME
NTARI
U
230.
Defi
niia si
natura
juridic
Jn ceea
ce
privete
definiia
prescris
de
cod,
interve
nia
este
principa
l cnd
interven
ientul
pretind
e
pentru
sine, in
508 DEUA NARCISA THOHAP>
t
C
N

C
D
2
P
2
|
"' Pentru dezvoltri n privina admisibilitii cererii de intervenie principal in cadrul litigiilor de munc sau de
S
contencios administrativ, a se vedea G. Boroi, op. cit., voi. I, p. 191-194. I*I C.S.J., s. CFV., dec. nr. 1350/1992, in
Dreptul nr. 3/1993, p. 70.

509 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 62II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

tinde a fi titularul exclusiv al unuia dintre bunurile indicate n


cererea reconvenional poale formula, pentru aprarea dreptului
su, cerere de Intervenie principal, solicitnd revendicarea
bunului n ipoteza n care nu este n posesia acestuia sau
constatarea dreptului su de proprietate asupra bunului pe care l
posed.
2.2. Cereri posesorii. ntruct prin cererile posesorii
reclamantul tinde la aprarea posesiei, ca situaie de fapt,
nepunnd n discuie drepturi subiective civile, intervenia
principal, de esena creia este pretinderea unui drept, este
inadmisibil, ntruct ar conduce la transformarea procesului
posesoriu ntr-un proces petitoriu mpotriva voinei prilor
iniiale.
Intervenia voluntar principal ar putea fi considerat
admisibil numai n cazul n care terul ar pretinde pentru sine
posesia bunului respectiv, ns aceast soluie implic o
interpretare mai larg a art. 61 alin. (2) NCPC, textul de lege
referindu-se la invocarea unui drept, iar nu la invocarea unei
situaii juridice sau la formularea unei pretenii111.
23. litigii arbitrate. Potrivit art. 531 alin, (1} NCPC, terii pot
participa la procedura arbitral n condiiile art. 61-77 NCPC, dar
numai cu acordul lor i al tuturor prilor [cu excepia cererii
accesorii, care este admisibil i fr ndeplinirea acestei condiii}.
Prin urmare, terul poate formula cerere de intervenie
principal ntr-un litigiu arbitrai numai dac prile iniiale sunt de
acord, nefiind ns necesar ncheierea n form scris a unul
compromis sau a unei convenii arbitrale ntre pri i ter, ntruct
dispoziiile art, 581 alin, (1) nu introduc o atare condiie, fcnd
referire numai la acordul prilor exprimat n proces.
DEUA
510 NAICiSA TitOHAtli
Art. 62II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

2.4. Rezolvarea unor incidente procedurale. Cererea de


intervenie voluntar principal este inadmisibil dac se
formuleaz n legtur cu soluionarea unor incidente procedurale
precum strmutarea, recuzarea, conflictul de competen,
perimarea, abinerea etc, cu motivarea c aceste incidente nu pun
n discuie fondul drepturilor deduse judecii prin cererea
principal, astfel nct terul nu le-ar putea pretinde pentru sine n
cadrul procedurii de rezolvare a incidentelor.
3. Forma cererii. Potrivit art. 62 alin. [1} NCPC, cererea de
intervenie principal va fi fcut n forma prevzut pentru
cererea de chemare in judecata.
Astfel, cererea de intervenie principal trebuie formulat n
scris, pe suport material clasic (hrtie} sau n form electronic, n
acest ultim caz dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege.
ntruct regula n materie de form a cererilor n justiie o
constituie forma scrisa, iar n reglementarea interveniei voluntare
principale nu este specificat vreo excepie, dispoziiile art. 148
alin. (4) NCPC viznd posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat
de consemnarea acesteia n ncheierea de edin, nu sunt
aplicabile acestei cereri de intervenie.
Tn ceea ce privete coninutul cererii de intervenie principal,
acesta va fi cel prevzut pentru cererea de chemare n judecat,
fiind reglementat de dispoziiile art, 194 NCPC, cu meniunea c
suplimentar se va specifica legtura care justific soluionarea
acesteia mpreun cu cererea principal.
Apreciem c este necesar inclusiv indicarea datelor de
identificare ale prilor din cadrul cererii de intervenie
principal, ntruct exist posibilitatea ca o atare cerere s fie

DEUA
511 NAICiSA TitOHAtli
Art. 62II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

formulat mpotriva prilor iniiale, dar i mpotriva unui ter, n


caz de coparticipare procesual obligatorie, spre exemplu.
w
G. Boroi, op. cir., voi. I, p. 193.

DEUA
512 NAICiSA TitOHAtli
CARTEA L DISPOZIII GENE PALE

Art. 62

Numra! de exemplare va fi cel prevzut de art. 149 alin. [1)


NCPC, potrivii cruia cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se
va face n attea exemplare cte sunt necesare pentru
comunicare, in afar de cazurile n care prile au un reprezentant
comun sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se
va face un singur exemplar, cu meniunea c, n toate cazurile,
este necesar i un exemplar pentru instan.
De asemenea, prevederile art. 150 NCPC viznd nscrisurile
anexate, ale art. 151 NCPC privind cererea formulat prin
reprezentant i ale art. 152 NCPC referitoare la cererea greit
denumit sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de
Intervenie principal.
232. Timbrarea. n ceea ce privete timbrarea cererii de
intervenie principal, potrivit art, 10 din Legea nr. 146/1997,
cererile re convenionale, cererile de intervenie i de chemare n
garanie se taxeaz dup regulile aplicabile cererii sau aciunii
principale.
Chiar dac cererea de chemare n garanie constituie una
dintre formele interveniei forate, Legea nr, 146/1997 a
menionat n mod separat cererile de intervenie i cererea de

513 DEUA NARCISA THOHAP>


CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
chemare n garanie, ntruct a desemnat prin noiunea de cereri
de intervenie exclusiv cererea de intervenie voluntara principai.
Prin urmare, sunt supuse regulilor privind taxarea aplicabile
cererii principale urmtoarele cereri incidentale: cererea
reconvenional, cererea de intervenie voluntar principal i
cererea de chemare n garanie,
A taxa dup regulile aplicabile cererii principale nseamn a
supune cererea taxei judiciare de timbru corespunztoare situaiei
in care aceasta (cererea incidental) or fi fost introdus pe cale
principal. Prin urmare, dispoziiile art. 10 din Legea nr, 146/1997
nu trebuie interpretate n sensul c cererile incidentale
menionate se taxeaz cu aceeai tax judiciar de timbru precum
cea aplicabil cererii principale din procesul pendinte n care au
fost formulate. De altfel, art. 10 alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr, 146/1997 prevede c cererile
reconvenionale, cererile de intervenie i cererile de chemare n
garanie ce apar n urma unei aciuni care are ca obiect drepturi
evaluabile n bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate
la valoarea ce se pretinde prin aceste cereri.
Spre exemplu, cererea de intervenie principal promovat de
un ter avnd ca obiect revendicarea imobiliar a unui bun despre
care pretinde c i aparine n proprietate exclusiv, bunul fcnd
obiectul unui litigiu de partaj derulat ntre alte dou persoane, se
va taxa potrivit art, 2 alin, (1) din Legea nr, 146/1997, prin
raportare la valoarea bunului. Iar nu potrivit art. 3 lit. c) teza a IV-a
din acelai act normativ, cu 3% din valoarea masei partajabile,
dup cum se timbreaz cererea principal.
Taxele judiciare de timbru aferente cererii de intervenie
voluntar principal vor fi avansate de intervenientul principal,

514 DEUA NARCISA THOHAP>


CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
sub sanciunea anulrii acesteia ca netimbrat sau, dup caz, ca
insuficient timbrat.
233. Termenul de depunere a cererii de intervenie
principal
5.1. Formularea cererii n faa primei instane. Potrivit art. 62
alin. (2) NCPC, cererea de intervenie voluntar principal poate fi
fcut numai n faa primei instane, nainte de nchiderea
dezbaterilor n fond.
Limitarea intervalului de timp n care poate fi depus cererea
de intervenie principal la faza judecrii cauzei n prim instan
i are justificarea n nsi natura juridic de veritabil cerere de
chemare n judecat, n privina creia trebuie respectate toate
gradele de jurisdicie legale, prile iniiale putnd fi prejudiciate,
spre exemplu, prin imposibilitatea atacrii cu apel a eventualei
soluii de admitere a cererii de intervenie

515 DEUA NARCISA THOHAP>


Art. 62
TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
depuse direct n apel [aceast problem nu se mai ridic n situaia
n care prile consimt expres, potrivit art. 62 alin. (3) NCPC].
Cererea de intervenie principal poate ti formulat imediat
dup nregistrarea cererii principale, chiar pn la primul termen
de judecat acordat n cauz (n ipoteza n care terul a aflat de
existena acestui litigiu), pe ntregul parcurs al litigiului n faa pri-
mei instane (la termenele dejudecat acordate sau n intervalele
existente ntre aceste termene) pn la momentul nchiderii
dezbaterilor asupra fondului cererii principale, care, potrivit art.
394 alin. 1) NCPC, coincide cu momentul la care preedintele
completului de judecat, apreciind c au fost lmurite toate
mprejurrile de fapt i temeiurile de drept ale cauzei, declar
nchise dezbaterile i reine cauza spre soluionare [n practica
judiciar, formula uzitat este aceea de instana reine cauza n
pronunare" sau, pe scurt, n pronunare", fr a se mai declara,
de regul, n mod expres dezbaterile nchise).
Potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, dup nchiderea dezbaterilor,
prile nu mai pot depune niciun nscris la dosarul cauzei, sub
sanciunea de a nu fi luat n considerare. Apreciem c noiunea de
nscrisuri prevzut de acest text fegal trebuie interpretat n
sensul c include i acte de procedur, cu excepia concluziilor
scrise, expres permise de art. 394 alin. (2) NCPC, raiunea fiind
aceeai, i anume respectarea principiului contradictorialitii i pe
cel al dreptului la aprare.
Ca atare, depunerea la dosar a unei cereri de intervenie
principal dup momentul nchiderii dezbaterilor va fi sancionat
cu neluareo acesteia n seama, iar nu cu respingerea ca tardiv,
ntruct aceast din urm soluie ar presupune cu necesitate
punerea aspectului tardivitii n discuia contradictorie a prilor,
care ar implica, la rndul su, o repunere a cauzei pe rol.
Art. 62
TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
De asemenea, apreciem c n msura n care cererea de
intervenie principal a fost depus la dosar dup momentul
nchiderii dezbaterilor, iar prima instan a soluionat cauza fr a
se pronuna i asupra acesteia, instana de apel va pune n discuie
admisibilitatea acesteia n principiu numai n msura reiterrii sale
n apel de ctre intervenient, n caz contrar nefiind legal nvestit
cu soluionarea sa.
Cererea de intervenie voluntar principal trebuie depus cel
mai trziu pn la nchiderea dezbaterilor asupra fondului,
amnarea pronunrii asupra cauzei neconsti-tuind o prelungire a
acestui termen.
In ipoteza repunerii cauzei pe rot, apreciem c cererea de
intervenie voluntar principal depus la dosar dup acest
moment se va considera formulat n termen, ntruct dezbaterile
au fost redeschise.
n materie de partaj judiciar, cu privire la termenul de
formulare a cererii de intervenie voluntar principal ce ar viza
aspecte soluionate prin ncheierea de admitere n principiu, n
doctrina i practica anterioare au fost exprimate dou opinii care
vor fi expuse n continuare.
Astfel, ntr-o prim prere, exprimat n practica judiciar, s-a
apreciat c cererea de intervenie principal ce vizeaz aspecte
soluionate prin ncheierea de admitere n principiu sau prin
ncheierea de admitere n principiu suplimentar, dac este
depus dup nchiderea dezbaterilor asupra acestora, este tardiv.
Soluia s-ar impune prin prisma caracterului interlocutoriu al
acestor ncheieri, susceptibile de a fi atacate cu apel numai odat
cu fondul, precum i al faptului c, n privina aspectelor
soluionate prin aceste ncheieri, dezbaterile au fost nchise
anterior depunerii cererii de intervenie.
Art. 62
TITLUL IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

DEUA NAfiCtSA TffiOHAm 175


Art. 62
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Spre exemplu, dac cererea de intervenie principal are ca
obiect revendicarea imobiliar a unui bun cuprins Tn masa
succesoral stabilit prin ncheierea de admitere n principiu,
conform acestei opinii, cererea de intervenie depus ulterior
pronunrii ncheierii prevzute de art 673 CPC 1865 (art 934
NCPC) ar trebui respins ca tardiv, ntruct instana nu ar mai
putea, nici chiar n ipoteza temeiniciei cererii de intervenie, s
scoat bunul cuprins n masa de mprit, avnd n vedere c
ncheierea are caracter interlocutoriu i, ca atare, instana este
inut de modul de soluionare a aspectelor tranate prin
respectiva ncheiere. De asemenea, nu ar fi incidente dispoziiile
art. 673' teza final CPC 1865 (art. 985 teza final NCPC), ntruct
bunul nu a fost cuprins din eroare n masa partajabil, ci, la
momentul respectiv, n lipsa comparrii titlurilor de proprietate
ale prilor cu cel al terului, acesta era considerat n mod legal n
coproprietatea prilor iniiale. n acest caz, s-a apreciat c terul
are posibilitatea promovrii aciunii n revendicare imobiliar dup
soluionarea litigiului de partaj, n contradictoriu cu partea n lotul
creia a revenit bunul respectiv sau, n msura n care exist
acordul prilor iniiale, terul poate depune cererea de
intervenie n apel, prin raportare la dispoziiile art 50 alin. (3) CPC
1865 [62 alin. (3) NCPC],
Se apreciaz ns c, dac exist acordul tuturor proprietarilor
n sensul depunerii cererii de intervenie i dup momentul
pronunrii ncheierii de admitere n principiu, precum i n sensul
eliminrii bunului aparinnd terului i cuprins n masa de
mprit, o atare cerere de intervenie principal poate fi
considerat n termen i admis n principiu.
Art. 62
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
n cealalt prere, la care ne raliem i care este susinut i de
modificrile introduse prin noul Cod de procedur civil, cererea
de intervenie voluntar principal ar putea fi depus $i dup
pronunarea ncheierilor prevzute de art. 984 i ort. 385 NCPC,
chiar dac ar viza aspecte soluionate prin intermediul acestora,
ntruct, n primul rnd, mprejurrile avute n vedere la
pronunarea ncheierilor nu mai sunt aceleai, nefiind expuse
instanei i preteniile terului, astfel nct aceasta ar avea
posibilitatea s revin asupra soluiei date n ncheieri prin
hotrrea final, prentmpinndu-se naterea unor litigii
ulterioare, iar, n al doilea rnd, din moment ce procedura
partajului nu face nicio referire la ipoteza interveniei voluntare,
aceasta ar trebui s se completeze cu dispoziiile de drept comun,
intervenia urmnd a fi formulat pn la momentul nchiderii
dezbaterilor asupra fondului cauzei [textul art. 62 alin. (2) NCPC
menioneaz momentul nchiderii dezbaterilor n fond, iar nu pe
cel al nchiderii dezbaterilor, cum figura n codul anterior].
Dac cererea de intervenie principal specificat mai sus a
fost depus anterior pronunrii ncheierilor prevzute de art. 984
i art 985 NCPC, aceasta este formulat n termen i urmeaz a fi
admis n principiu, ntruct soluionarea ei are legtur cu
rezolvarea aspectelor vizate de textul art. 983 NCPC. Apreciem c
soluionarea cererii de intervenie principal avnd ca obiect
revendicare imobiliar nu ar putea fi fcut prin ncheierile
prevzute de art. 984 i art. 985 NCPC, ntruct ar implica
pronunarea unei sentine, iar nu a unei ncheieri, urmnd a fi
efectuat prin hotrrea final. Este de menionat c instana, la
momentul pronunrii ncheierii de admitere n principiu din
partaj, va decide includerea sau nu a bunului pretins de ter n
Art. 62
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
masa de mprit, urmnd ca, n cazul n care cererea de
intervenie voluntar principal este ntemeiat, s o admit prin
hotrrea final, oblignd prile iniiale s i lase bunul n deplin
proprietate i linitit posesie, partajul urmnd a fi efectuat numai
cu privire la celelalte bunuri.
5.2. Formularea cererii n cile de atac. a] Potrivit dispoziiilor
art. 62 alin. (3) NCPC, cu acordul expres al prilor, intervenia
principal se poate face i n instana de apei.

1 DCUA
NARC
ISA
THlQ
HAfil
TArt. 62II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
ITLUL
Instituirea acestei derogri de la regula prevzut de art. 62
alin. (2) NCPC i gsete justificarea n dreptul prilor de a
renuna la un grad de jurisdicie.
Textul citat anterior are n vedere numai prile existente n
etapa procesual a apelului, iar nu i pe cele care au figurat ca
pri n judecata n prim instan i pe care apelul declarat n
cauz nu le privete, hotrrea primei instane dobndind caracter
definitiv i autoritate de lucru judecat fa de acestea. De altfel,
hotrrea obinut de ter n apel este opozabil numai pn la
proba contrar persoanelor care nu au figurat ca pri n aceast
etap procesual, ci doar n faza judecrii cauzei n prim instan.
ntruct legea face referire la acordul expres" al prilor din
etapa procesual a apelului, rezult c nvoiala nu poate fi dedus
pe cale de interpretare din neprezentarea prilorn faa instanei
de apel sau din lipsa unui rspuns al lor n acest sens, n ipoteza n
care au fost citate cu meniunea de a-i preciza poziia procesual.
Ca atare, o nvoire tacit nu este de natur s conduc la
aprecierea cererii de intervenie ca fiind admisibil. Textul noului
Cod de procedur civil se deosebete de reglementarea
anterioar, care fcea referire la nvoirea prilor", ce putea
desemna att un acord expres, ct i unul tacit.
Prin urmare, apreciem c n situaia formulrii unei cereri de
intervenie principal n apel, dac prile iniiale nu sunt prezente
la termen n sala de edin, instana va amna cauza,
comunicnd prilor cererea de intervenie, potrivit dispoziiilor
art. 64 alin. fl) NCPC, cu meniunea de a i preciza poziia
procesual n sensul exprimrii sau nu a acordului viznd
depunerea cererii direct n apel.
ntruct prevederile art. 62 alin. (3) NCPC nu fac referire la
momentul pn la care se poate formula cererea de intervenie n
522
TArt. 62II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
ITLUL
etapa procesual a apelului, se vor aplica prin similitudine
dispoziiile art. 62 alin. (2) NCPC, momentul fiind corespunztor
nchiderii dezbaterilor asupra fondului cii de atac.
Dac cererea de intervenie principal este depus direct n
apel, apreciem c, n lipsa acordului expres al prilor iniiale
[apelani i intimai n apel), cererea se va respinge ca
inadmisibil, prin raportare la art. 47S alin. {3) NCPC, potrivit
cruia n apel nu se pot formula pretenii noi, precum i n temeiul
art. 478 alin. (1) NCPC, potrivit cruia prin apel nu se poate
schimba cadrul procesual stabilit n faa primei instane. Acordul
expres al prilor instituit de lege pentru ipoteza depunerii cererii
de intervenie principal direct n apel constituie o derogare de la
prevederile art. 473 alin. fl) i (3) NCPC de strict interpretare i
aplicare, neputnd fi extins i la cererile de intervenie forat,
care nu pot fi considerate admisibile, nici chiar n prezena unui
atare acord, dac au fost depuse direct n apel.
b} Opinia doctrinar exprimat n reglementarea anterioar n
sensul inadmisibilitdii formulrii cererii de intervenie voluntar
principal in recurs este valabil i n contextul noii legislaii,
argumentele fiind urmtoarele: lipsa caracterului devolutiv al
recursului, ceea ce conduce la imposibilitatea analizrii fondului
cererii de intervenie, disprnd ca atare nsi raiunea formulrii
sale; caracterul special al normei nscrise n art. 62 alin. (3) NCPC,
ce determin o strict interpretare i aplicare; potrivit art. 63 alin.
(2) NCPC, intervenia accesorie poate fi fcut pn la nchiderea
dezbaterilor, n cursul judecii, chiar i n cile extraordinare de
atac, de unde rezult, folosind argumentul per a contraria, c
intervenia voluntar principal nu ar putea fi formulat n cile
extraordinare de atac, printre care se numr i recursul.

523
TArt. 62II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
ITLUL
n etapa rejudecrii fondului dup casarea cu reinere, dat fiind
faptul c soluia final este definitiv, intervenia voluntar
principal este inadmisibil, iar o soluie contrar ar conduce la
limitarea gradelor legale de jurisdicie.

524
A CARTEA I.
DISPOZIII
GENE PALE

n
etapa
rejudec
rii
fondului
dup
casarea
cu
trimiter
e
[casare
n tot a
hotrrii
jude-
ctore
ti), din
moment
ce
soluia
final
este
suscepti
bil de
exerciiu
l cilor
de atac,
de
p
c
d

A
(

"

1
TITLUL II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 63
COMENTARIU
234. Definiia i natura juridic. n ceea ce privete definiia
prescris de codr intervenia este accesorie cnd sprijin numai
aprarea uneia dintre pri.
Ca exemplu, n cazul vnzrii de ctre o persoan a aceluiai
bun de dou ori, la dou persoane diferite, dac primul
cumprtor neposesor promoveaz aciune in revendicare
mpotriva celui de al doilea cumprtor, posesor al bunului,
vnztorul are posibilitatea s formuleze cerere de intervenie
accesorie n sprijinul uneia dintre pri, n ipoteza n care nu s-a
formulat cerere de chemare a sa n garanie.
Spre deosebire de intervenia principal, prin intermediul
creia terul deduce spre soluionare instanelor judectoreti o
pretenie proprie, n ipoteza cererii de intervenie accesorie terul
nu formuleaz dect aprri n sprijinul prii n interesul creia a
intervenit, urmrind pronunarea unei hotrri n favoarea
acesteia din urm.
Astfel, n timp ce intervenia principal are natura juridic a
unei veritabile cereri de chemare n judecat, intervenia
accesorie nu este dect o simpla aprare, natur juridic ce
Imprim consecinefe care vor fi expuse n continuare. Astfel,
terul intervenient accesoriu nu are posibilitatea formulrii acestei
cereri pe cale principal, prin declanarea unui litigiu distinct, ci
numai pe cale incidental, ntr-un proces n curs de desfurare.
De asemenea, intervenia accesorie determin lrgirea cadrului
procesual din punctul de vedere al prilor, niciodat din punctul
de vedere al obiectului litigiului.
235. Timbrarea. Fiind un simplu mijloc de aprare i
neimplicnd soluionarea unei pretenii proprii, cererea de
527 NARCISA TH60"AHI
DEUA
TITLUL II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 63

intervenie accesorie nu este supus plii taxelor judiciare de


timbru, dispoziiile art. 10 din Legea nr, 146/1997, potrivit crora
cererile reconvenio-nale, cererile de intervenie i de chemare n
garanie se taxeaz dup regulile aplicabile cererii sau aciunii
principale viznd exclusiv cererea reconvenional, cererea de
intervenie voluntar principal i cererea de chemare n garanie,
236. Domeniul de aplicare. Natura juridic a cererii de
intervenie accesorie are consecine i n planul domeniului su de
aplicare, aceasta fiind admisibil, de principiu, n orice materie
(contestaie ia executare, aciuni posesorii etc), cu excepia
cererilor cu caracter strict personal, comentariile fcute n privina
acestui aspect la cererea de intervenie principal fiind aplicabile
n mod corespunztor i cererii de intervenie accesorie.
237. Forma cererii. Potrivit art. 63 alin. (1J NCPC, cererea de
intervenie accesorie va fi fcut In scris i va cuprinde elementele
prevzute la art. 14S alin. (1) NCPC, care se va aplica n mod
corespunztor.
ntruct cererea de intervenie accesorie nu are natura juridic
a unei cereri de chemare n judecat, forma sa se va raporta
numai la dispoziiile art. 148 alin. [1} NCPC, iar nu i la cele ale art.
194 NCPC.
Astfel, prin raportare la textul menionat anterior, c e fe r e a de
intervenie accesorie va cuprinde indicarea instanei careta i este
adresat, numele, prenumele, domiciliul sau reedina prilor ori,
dup caz, denumirea i sediul lor, numele i prenumele, domiciliul
sau reedina reprezentanilor lor, dac este cazul, obiectul,
motivele cererii, precum i semntura. De asemenea, cererea va
cuprinde, dac este cazul, i adresa electronic sau coordonatele

528 NARCISA TH60"AHI


DEUA
TITLUL II. PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art. 63

care au fost indicate n acest scop de pri, precum numrul de


telefon, numrul de fax sau altele asemenea.
Potrivit art. 14S alin. (2) NCPC, cererile adresate, personal sau
prin reprezentant, instanelor judectoreti pot fi formulate i prin
nscris n form electronic, dac sunt ndeplinite condiiile
prevzute de lege. Din moment ce art. 14S alin. (3) NCPC prevede

529 NARCISA TH60"AHI


DEUA
Art. 63
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
c dispoziiile alin. (2) suni aplicabile n mod corespunztor si in
cazul n care codul prevede condiia formei scrise a susinerilor,
aprrilor sau a concluziilor prilor ori a altor acte de procedur
adresate instanelor judectoreti, se desprinde concluzia c
cererea de intervenie accesorie poate fi formulat att pe suport
material obinuit (hrtie), ct si n format electronic, dac sunt
ndeplinite condiiile legale.
Similar interveniei principale, ntruct regula n materie de
form a cererilor n justiie o constituie forma scris, iar n
reglementarea interveniei voluntare accesorii nu este specificat
vreo excepie, dispoziiile art. 14S alin. (4) NCPC viznd
posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat de consemnarea
acesteia n ncheierea de edin, nu i sunt aplicabile.
Suplimentar coninutului reglementat de art 148 alin. (1)
NCPC, n ipoteza cererii de intervenie accesorie se va specifica i
interesul propriu ol terului, acesta fiind distinct de cel al prii n
favoarea creia se intervine, putnd fi un folos concret material
sau moral.
Spre exemplu, ntr-un litigiu avnd ca obiect desfiinarea unei
construcii edificate cu nclcarea autorizaiei de construire,
promovat de Municipiul Bucureti n contradictoriu cu proprietarul
acesteia, proprietarul vecin a crui construcie a fost afectat prin
edificarea ilegal are interes s formuleze o cerere de intervenie
accesorie n favoarea reclamantului, obinnd un folos propriu
prin pronunarea unei soluii favorabile Municipiului Bucureti.
Numrul de exemplare va fi cel prevzut de art. 149 alin. (1)
NCPC, potrivit cruia cnd cererea urmeaz a fi comunicat, ea se
va face n attea exemplare cte sunt necesare pentru
comunicare, n afar de cazurile n care prile au un reprezentant
530 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 63
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
comun sau partea figureaz n mai multe caliti juridice, cnd se
va face un singur exemplar, cu meniunea c, n toate cazurile,
este necesar i un exemplar pentru instan.
De asemenea, dispoziiile art. 150 NCPC viznd nscrisurile
anexate, ale art. 151 NCPC privind cererea formulat prin
reprezentant, precum i ale art. 152 NCPC referitoare la cererea
greit denumit sunt aplicabile n mod corespunztor i cererii de
intervenie accesorie.
5, Termenul de depunere. Potrivit art 63 alin, (2} NCPC,
intervenia accesorie poate fi fcut pon Io nchiderea
dezbaterilor, in tot cursul judecii, chiar i in cile extraordinare
de atac.
Nelimitarea intervalului de timp n care poate fi depus
cererea de intervenie accesorie are ca justificare faptul c aceast
cerere este o simpl aprare, iar nu o veritabila cerere de chemare
n judecat.
n etapa judecrii cauzei n prim instan, similar observaiilor
fcute la cererea de intervenie principal, cererea de intervenie
accesorie poate fi formulat imediat dup nregistrarea cererii
principale, chiar pn la primul termen dejudecat acordat n
cauz [n ipoteza n care terul a aflat de existena acestui litigiu),
pe ntregul parcurs al litigiului n faa primei instane (la termenele
de judecat acordate n cauz sau n intervalele existente ntre
aceste termene), pon Io momentul nchiderii dezbaterilor asupra
fondului cererii principale.
De asemenea, comentariile aferente cererii de intervenie
voluntar principal viznd depunerea la dosar a cererii dup
momentul nchiderii dezbaterilor, mprejurarea c amnarea
pronunrii asupra cauzei nu constituie o prelungire a termenului
531 DEUA NARCISA THOHAP>
Art. 63
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
de formulare a cererii, considerarea acesteia n termen n msura
n care cauza a fost repusa pe rol sunt aplicabile n mod
corespunztor i cererii de intervenie voluntar accesorie.

532 DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 64
Cererea de intervenie voluntara accesorie poate fi formulat
i n apel, pn la momentul nchiderii dezbaterilor asupra
fondului cii de atac, fr o fi solicitat acordul porilor iniiale.
Dat fiind reglementarea art. 63 alin. (2) NCPC, cererea de
intervenie accesorie poale fi formulat si n recurs, revizuire sau
contestaie n anulare, pn la momentul nchiderii dezbaterilor
asupra fondului acestora, raiunea Instituirii acestui text legal
avnd la baz natura juridic de simpl aprare a acestei cereri.
Doctrina juridic111 a apreciat ns c n cazul recursului n
interesul legii, intervenia voluntar accesorie este inadmisibil,
ntruct hotrrea ce se va pronuna nu va produce efecte fa de
prile din proces, iar interesul de a determina o jurisprudena
favorabil nu este suficient pentru a justifica o intervenie
voluntar accesorie.

Ari. 64, Procedura de judecat. Ci de atac, (1) Instana va


comunica prilor cererea de intervenie i copii de pe nscrisurile
care o nsoesc.
238. Dup ascultarea intervenientului i a prilor, instana se va
pronuna asupra admisibilitii n principiu a interveniei, printr-o
ncheiere motivat.
239. ncheierea de admitere n principiu nu se poate ataca
dect odat cu fondul.
240. ncheierea de respingere ca inadmisibil a cererii de
intervenie poate fi atacat n termen de 5 zile, care curge de la
pronunare pentru partea prezent, respectiv de la comunicare
pentru partea lips. Calea de atac este numai apelul, dac
ncheierea a fost dat n prima instan, respectiv numai recursul
la instana ierarhic superioar, n cazul n care ncheierea a fost

DEUA
533 NAiaSA T H 60"AH I
pronunat n apel. Dosarul se nainteaz, n copie certificat
pentru conformitate cu originalul, instanei competente s
soluioneze calea de atac n 24 de ore de la expirarea termenului-
ntmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, dup caz, recursul se
judec n termen de cel mult 10 zile de Ia nregistrare. Judecarea
cererii principale se suspend pn la soluionarea cii de atac
exercitate mpotriva ncheierii de respingere ca inadmisibil a
cererii de intervenie,

COMENTARIU
241. Aplicabilitatea procedurii. Dispoziiile ce fac obiectul
prezentului comentariu vizeaz procedura comuna de soluionare
n etapa admisibilitii n principiu att a cererii de intervenie
voluntar principal, ct i a cererii de intervenie voluntar
accesorie. De asemenea, ntruct art. 69 alin. (3), art. 74 alin. (2) i
art. 77 alin. (2) NCPC fac trimitere la dispoziiile art. 64 NCPC,
acestea din urm reglementeaz procedura admisibilitii n
principiu i pentru formele de intervenie forat reprezentate de
chemarea n judecat a altei persoane care ar putea pretinde
aceleai drepturi ca i reclamantul, chemarea n garanie i
artarea titularului dreptului.
242. Admiterea n principiu a interveniei- Pentru a se
putea discuta n condiii de contradictoria litate i n deplin
cunotin de cauz, cererea de intervenie voluntar mpreun cu
nscrisurile anexate se vor comunica prilor litigante, anterior
discutrii admisibilitii sale n principiu. Textul art. 64 alin. [1]
NCPC reprezint o corijare a neajunsului creat prin dispoziiile art.
52 alin. (3) CPC 1865, potrivit crora numai dup ncuviinarea n
principiu instana dispunea comunicarea interveniei, n
reglementarea precedent
s? DEUA NARCISA THOHAP>
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 64

|IJ
G. Boroi, op. cil., voi. I, p. 203.

DEUA
535 NAiaSA T H 60"AH I
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

prile
neavnd
posibilit
atea s
cunoasc

ndeaju
ns
coninut
ul
cererii
de
interven
ie, ast-
fel nct
n
privina
concluzi
ilor
acestora
asupra
admisibi
litii n
principi
u exista
riscul

DEUA NARCISA THOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 64
u

S
A
L

P
3
A

DEUA NAiaSA T H 60"AH I


ciem c art. 64 alin. (4) NCPC trebuie interpretat extensiv, in sensul
c ncheierea este susceptibil de exerciiul cii de atac nu numai
cnd cuprinde soluia de respingere a cererii de intervenie ca
inadmisibil, dar si atunci cnd a fost anulat, de pild pentru
netimbrare, raiunea instituirii cii de atac fiind aceeai
independent de soluia de respingere pronunat.
n momentul n care codul prevedeln mod expres faptul c o
hotrre judectoreasc este susceptibil numai de exerciiul cii
de atac a apelului, nseamn c decizia din apel nu mai poate fi
atacat cu recurs, aspect ce rezult din dispoziiile art. 483 alin. (2)
teza final NCPC, potrivit crora nu sunt supuse recursului
hotrrile date de instanele de apel n cazurile n care legea
prevede c hotrrile de prim instan sunt supuse numai
apelului. Prin urmare, ncheierea de respingere ca inadmisibil a
cererii de intervenie voluntar pronunat n prim instan
poate fi atacat cu apel, ns decizia pronunat n apel nu mai
este susceptibil de exerciiul recursului.
Este de remarcat faptul c existena cii de atac a apelului sau
a recursului pentru atacarea ncheierii de admitere n principiu a
cererii de intervenie voluntar nu este condiionat de calea de
atac care poate fi formulat mpotriva soluiei ce se va pronuna
asupra cauzei n ansamblul su.
Astfel, n ipoteza ncheierii de respingere ca inadmisibil a unei
cereri de intervenie voluntar formulat n prim instan,
aceasta va fi susceptibil de exerciiul cii de atac a apelului, chiar
dac mpotriva soluiei ce seva pronuna asupra cauzei nu poate fi
exercitat nicio cale de atac sau se poate declara numai recurs.
Din moment ce exist reglementare expres sub acest aspect
numai n privina formulrii cererii de intervenie voluntar n faa
primei instane sau n apel, apreciem c ncheierea prin care s-a
respins ca inadmisibil cererea de intervenie formulat in recurs este
definitiv, nemaiputand fi atacat cu recurs, aceeai fiind soluia i n
cazul rejudecrii cauzei n ipoteza casrii cu reinere de ctre instana oe
recurs. In ipoteza rejudecrii cauzei dup casarea cu trimitere la
prima instan sau n instana de apel, vor fi din nou incidente
dispoziiile art 64 alin. (4) NCPC.
Termenul de exercitare a apelului sau, dup caz, a recursului
este de 5 iile i curge difereniat, dup cum partea i/sau terul
intervenient au fost prezeni la momentul dezbaterii admisibilitii
n principiu a cererii, curgnd de la pronunarea soluiei, respectiv
de la comunicarea ncheierii.
Dac se exercit calea de atac menionat, ncheierea se va
comunica prilor i terului intervenient, chiar dac au fost prezeni la
momentul dezbaterii admisibilitii n principiu a cererii, n
vederea curgerii termenului pentru motivarea cii de atac, prin
raportare la dispoziiile art. 470 alin. (5) NCPC, potrivit crora n
cazul n care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un
alt moment dect comunicarea hotrrii, motivarea apelului se va
face ntr-un termen de aceeai durat, care curge ns de la data
comunicrii hotrrii, respectiv prin raportare la dispoziiile art.
487 alin. ( 1 } NCPC, n conformitate cu care recursul se va motiva
prin nsi cererea de recurs, n afar de cazurile prevzute la art.
470 alin. (5) NCPC, aplicabile i n recurs. Ca atare, n cazul n care
partea i/sau terul au fost prezeni la momentul dezbaterii
admisibilitii n principiu a cererii, instana pronunnd o soluie
de respingere a cererii, acetia vor avea la dispoziie un termen de
5 zile pentru declararea cii de atac, care curge de la momentul
pronunrii soluiei, precum i un alt termen de 5 zile pentru motivarea
cii de atac, care curge de la momentul comunicrii ncheierii.
Art. 64
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Instana are posibilitatea s se pronune in edina de ndat
asupra admisibilitii cererii de intervenie voluntar, dup luarea
concluziilor terului intervenient i ale prilor, sau s rmn n
pronunare asupra acestei chestiuni litigioase, putnd chiar i s
amne pronunarea cel mult 15 zile, potrivit art. 396 alin. (1)
NCPC.
Dac pronunarea are ioc de ndat, n edina de judecat, n
prezena prilor i a terului intervenient, cererea de intervenie
voluntar fiind respins ca inadmisibil, apreciem util ca instana
s ntrebe prile i terul dac neleg s formuleze cale de atac
mpotriva acestei ncheieri, pentru a decide dac urmeaz s
constate suspendarea judecii cererii principale, n msura
formulrii cii de atac, sau s continue soluionarea acesteia. Daca
prile i/sau terul nu sunt prezeni n edina de judecat, iar
instana respinge cererea de intervenie ca inadmisibil, este
necesar amnarea cauzei n vederea comunicrii ncheierii ctre
pri i ter pentru a le da posibilitatea exercitrii cii de atac
mpotriva ncheierii, la termenul de judecat urmtor, instana
verificnd n sistemul informatic dac prile i/sau terul au
declarat cale de atac, pentru a putea decide n consecin.
Astfel, potrivit tezei finale a alin. (4) al art 64 NCPC, judecarea
cererii principole se suspend pn la soluionarea cii de atac
exercitate mpotriva ncheierii de respingere ca inadmisibil a
cererii de intervenie. Din modul de formulare a textului, apreciem
c aceast reglementare vizeaz o suspendare de drept a judecrii
cauzei, ncadrat n dispoziiile art. 412 alin. (1) pct. S NCPC,
instana avnd numai posibilitatea de a constata incidena sa, iar
nu i de a aprecia n privina oportunitii lurii msurii.
Asupra suspendrii judecrii procesului, instana se va
pronuna prin ncheiere, care poate fi atacat cu recurs, n mod
separat la instana ierarhic superioar, prin raportare la dispoziiile
540 DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 64
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
art 414 alin. (1) NCPC. Recursul poate fi declarat ct timp dureaz
suspendarea cursului judecrii procesului, potrivit alin, (2) al
aceluiai articol.
Dat fiind faptul c terul nu dobndete calitatea de parte
dect din momentul admiterii n principiu a cererii de intervenie
voluntar, textul art. 64 alin. (4) NCPC confer caiitate procesual
activam apel i recurs unei persoane care nu a figurat n calitate
de parte, fiind prin urmare inclus printre excepiile prevzute de
art. 458 NCPC ce vizeaz subiectele cilor de atac, conform cruia
acestea pot fi exercitate numai de prile aflate n proces care
justific un interes, n afar de cazul n care, potrivit legii, acest
drept l au i alte organe sau persoane. In acest context este de
menionat c, dei art. 64 alin. (4] NCPC face referire la partea
prezent" sau la partea lips" drept subiect al cii de atac ce se
poate exercita mpotriva ncheierii de respingere ca inadmisibil a
cererii de intervenie, apreciem c nu numai prile au dreptul de
declara calea de atac n discuie, dar i terul intervenient, care,
chiar dac nu a dobndit calitatea de parte, justific n mod
evident interesul atacrii soluiei dispuse i cruia legea trebuie
s-i pun la dispoziie o cale de atac.
Dosarul se nainteaz, n copie certificat pentru conformitate
cu originalul, instanei competente s soluioneze calea de atac n
24 de ore de la expirarea termenului de declarare a cilor de atac
pentru toate prile.
n calea de atac, formularea ntmpinrii nu este obligatorie.
Apelul sau, dup caz, recursul se judec n termen de cel mult 10
zile de la nregistrare, termenul fiind foarte scurt tocmai pentru a
prentmpina tergiversarea judecrii cererii principate, n con-
textul n care aceasta a fost suspendat pn la soluionarea cii
de atac.

541 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 64
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
In ipoteza respingerii ca inadmisibil a cererii de intervenie
voluntar principal, terul are posibilitatea formulrii acesteia pe
cale principal, declannd un litigiu distinct, neopunndu-se
autoritatea de lucru judecat, ntruct cererea incidental nu a fost
soluionat pe fondul su.

542 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL
Art. 65IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 65. Situaia intervenienrului. (1) Intervenientul
devine parte n proces numai dup admiterea n principiu a cererii
sale.
243. Intervenientul va prelua procedura n starea n care se afl
n momentul admiterii interveniei, dar va putea solicita
administrarea de probe prin cererea de intervenie sau cel mai
trziu pn la primul termen de judecat ulterior admiterii cererii
de intervenie. Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite i
fa de el.
244. In cazul interveniei principale, dup admiterea n
principiu, instana va stabili un termen n care trebuie depus
ntmpinarea.

COMENTARIU
1. Efectele admiterii n principiu a cererii de intervenie. Prin
ncheierea de admitere n principiu a cererii de intervenie
voluntar, terul dobndete calitatea de parte n proces, figurnd
cu denumirea de intervenient principal sau accesoriu, dup caz.
1.1. Efectele admiterii n principiu a cererii de intervenie
voluntar principal:
a) instana este nvestit cu soluionarea preteniei deduse
judecii prin intermediul acestei cereri incidentale, fiind obligat
ca atare s se pronune asupra sa prin dispozitivul hotrrii finale.
Astfel, n ipoteza n care instana omite s se pronune asupra
cererii de intervenie prin dispozitivul hotrrii judectoreti,
partea are deschis calea completrii hotrrilor, reglementata de
art. 444 cu referire la art. 445 NCPC;

DEUA
543 NAiaSA T H 60"AH I
TITLUL
Art. 65IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

h) terul intervenient dobndete calitatea de parte n proces,


motiv pentru care i exercit drepturile i i asum obligaiile
legale corespunztoare acestei caliti.
Spre exemplu, intervenientul are dreptul de a solicita
amnarea cauzei n vederea pregtirii aprrii sau amnarea
pronunrii pentru formularea i depunerea de concluzii scrise,
dreptul de a propune probe, dreptul de a formula cereri n cadrul
procesului viznd recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii
cauzei, dreptul de invoca excepii procesuale, dreptul de a exercita
acte procedurale de dispoziie, dreptul de a fi citat etc.
Intervenientul principal nu are o poziie subordonat n litigiu
fa de prile iniiale, ci independent, legea nelimitndu-i n vreo
manier drepturile in raport de cele de care se prevaleaz prile
iniiale.
245. opereaz prorogarea legal de competen, prin
raportare la dispoziiile art. 123 alin. (1} NCPC, potrivit crora
cererile incidentale se judec de instana competent pentru
cererea principal, chiar dac ar fi de competena material sau
teritorial a altei instane judectoreti, cu excepia cererilor
privitoare la insolven sau la concordatul preventiv.
Spre exemplu, competena de prim instan a judectoriei
determinat de cererea principal avnd ca obiect partaj judiciar
se va extinde i asupra cererii de intervenie voluntar principal
viznd revendicarea unui imobil evaluat la suma de 300.000 lei,
dei aceasta din urm ar fi atras competena de soluionare n
prim instan a tribunalului, dac ar fi fost introdus pe cale
principal;
246. dreptul subiectiv ce face obiectul cererii de intervenie
principal devine drept litigios;
DEUA
544 NAiaSA T H 60"AH I
TITLUL
Art. 65IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

e) opereaz punerea n ntrziere a prilor iniiale fa de


terul intervenient;
d) are loc ntreruperea prescripiei extinctive.

DEUA
545 NAiaSA T H 60"AH I
A CARTEA I.
DISPOZIII
GENE PALE

1.2.
Efectele
admiter
ii cererii
de
interve
nie
volunta
ra
accesori
e. Dat
fiind
faptul
c
interven
ia
voluntar

accesori
e are
natura
juridic
a unei
simple
aprri,
trebuie
fcute
136 DEUA NARCISA THFOHAP>
u
2
2
2
2
2
2

A
2

136 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL
Art. 65II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

cererea reconvenional va fi inadmisibil, nefiind incidente


dispoziiile art. 209 alin. (2) NCPC, care prevd cerina obligatorie
a formulrii cererii reconvenionale n contradictoriu cu
reclamantul, care prin definiie supune judecii o pretenie. De
asemenea, cererea menionat este inadmisibil si pentru
argumentele nfiate mai sus referitoare la faptul c paratul nu
poate avea pretenii n legtur cu cererea terului, care nu
supune judecii un drept propriu.
n situaia n care prtul formuleaz cerere reconvenional
mpotriva reclamantului, dar i a intervenientului principal, vor f
aplicabile dispoziiile art, 209 alin. (2) NCPC, indiferent dac
cererea de intervenie principal a fost sau nu admis n principiu,
cu meniunea cH n aceast ultim tez, terul va avea dubl
calitate de intervenient principal i prt.
Dac prtul formuleaz cerere reconvenional numai
mpotriva Intervenientului principal, aceasta va fi admisibil doar
n ipoteza n care intervenia este admis n principiu, n caz
contrar terul nu dobndete calitatea de parte n litigiu
(reclamant fa de prtul iniial n cadrul cererii de intervenie
principal), nefiind incidente dispoziiile art. 209 alin. (2) NCPC.
Este de menionat faptul c i reclamantul poate formula cerere
reconvenional la cererea de intervenie principal, din moment
ce se situeaz pe poziia procesual de prt n cadrul acestei
cereri incidentale,
n ceea ce privete termenul de formulare a cererii
reconvenionale, acesta va coincide cu termenul acordat pentru
depunerea ntmpinrii la cererea de intervenie.
2.3. Cereri de intervenie. Intervenientul principal are
posibilitatea formulrii unei cereri de chemare n judecata a altor

548
D EUA NAiasA THEOHAHI
TITLUL
Art. 65II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

persoane sau de chemare n garanie, ns nu i o cerere de artare a


titularului dreptului, ntruct aceasta poate fi formulat exclusiv de
ctre o parte figurnd n calitate de prt, potrivit art. 75 NCPC.
Intervenientul accesoriu nu poate formula cerere de chemare
n garanie, ntruct nu exist riscul obligrii sale la plata unor
despgubiri n litigiul n care a intervenit i nici cel al respingerii
unui drept propriu, mprejurare care ar putea da natere obligaiei
de dez-dunare, ntruct cererea sa de intervenie accesorie
constituie doar o simpl aprare.
Apreciem c intervenientul accesoriu nu poate formula nici
cerere de chemare n judecat a altor persoane care ar putea s
pretind aceleai drepturi ca i reclamantul, concluzie
determinat de natura juridic de simpl aprare a cererii de
intervenie accesorie i care decurge implicit i din modul de
formulare a art. 68 alin. (2) i (3) NCPC, care face referire la
persoanele care pot promova aceast form de intervenie
forat, i anume reclamantul, intervenientul principal i prtul,
nefiind menionat i intervenientul accesoriu.
Considerm ns c intervenientul accesoriu ar putea formula
cerere de intervenie principal, dup admiterea n principiu a creia
ar deveni admisibil i formularea de ctre acesta a unei cereri de
chemare n garanie sau de chemare n judecat a altor persoane.
3. Situaia intervenientului voluntar n proces. Potrivit art. 65
alin. (2) NCPC, intervenientul va prelua procedura n starea n care
se afl n momentul admiterii interveniei, dar va putea solicita
administrarea de probe prin cererea de intervenie sau cel mai tr-
ziu pn la primul termen dejudecat ulterior admiterii cererii de
intervenie. Actele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite i fa
de el.
549
D EUA NAiasA THEOHAHI
TITLUL
Art. 65II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

Situaia intervenientului voluntar n proces este consecina


caracterului de cerere incidental a interveniei.

550
D EUA NAiasA THEOHAHI
Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
n primul rnd, dat fiind faptul c legea nu instituie nsrcina
instanei sau a prilor iniiale obligaia de a-i comunica terului
intervenient actele de procedur existente n dosar {cerere de
chemare n judecat, ntmpinare, cerere reconvenional etc),
acesta va trebui s efectueze, prin demersuri proprii, fotocopii ale
actelor, nefind ca atare ndrituit s soiicite amnarea cauzei
pentru a lua cunotin de coninutul dosarului. n aceast
situaie, cauza s-ar putea amna numai prin acordul prilor, n
temeiul art. 221 alin. (1) NCPC.
n al doilea rnd, preluarea procedurii n starea n care se afl
n momentul admiterii interveniei are semnificaia faptului c
terul nu poate solicita repunerea n discuie n contradictoriu i
cu el a unor aspecte litigioase tranate anterior (excepii, precum
i alte incidente procedurale), nu poate invoca nuliti ale unor
acte de procedur acoperite ntre timp, nu poate solicita
readministrarea probatoriului i n prezena sa (reaudierea unui
martor, refacerea unei expertize, readministrarea probei cu
interogatoriu etc). Intervenientul are ns dreptul s solicite
ncuviinarea de probe, ceea ce ar putea conduce chiar i la
readministrarea unor dovezi anterioare, teza probatorie fiind ns
limitat la dovedirea aspectetor noi nvederate de intervenient.
n al treilea rnd, n timp ce intervenientul principal are o
poziie independent fa de prile iniiale, putndu-i conduce
activitatea procesual dup cum i dicteaz interesele proprii,
intervenientul accesoriu este inut s desfoare o activitate
procesual n favoarea prii pentru care a intervenit, toate actele
defavorabile fiind considerate neavenite i, pe cale de consecin,
neproducnd efecte n plan procesual.

ss DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
n al patrulea rnd, apreciem c att intervenientului principal,
ct i celui accesoriu II se poate administra proba cu interogatoriu,
avnd calitatea de pri n litigiu, neputnd fi ns audiai ca
martori, calitate ce presupune condiia de persoan strin de
proces. n acest context, se impune observaia c aspectul
cunoaterii de ctre o persoan a unor mprejurri de fapt de
natur a proba elemente ale aciunii principale, n condiiile n
care respectiva persoan nu obine niciun folos prin admiterea
sau respingerea aciunii, nu o ndrituiete s formuleze cerere de
intervenie accesorie, nefiind ntrunit condiia interesului
propriu, existnd ns posibilitatea audierii sale n calitate de
martor.
Intervenientul voluntar poate solicita ncuviinarea de probe
prin cererea de intervenie sau cel mai trziu pn la primul
termen de judecat urmtor admiterii n principiu a cererii de
intervenie. In ipoteza n care propunerea de probe se va face
ulterior acestui moment i nici nu vor fi ndeplinite condiiile art.
254 alin. (2) NCPC, la solicitarea prii interesate sau din oficiu,
instana va pronuna sanciunea decderii intervenientului din
dreptul de a propune probe. Este de remarcat faptul c, spre
deosebire de reglementarea anterioar, instana are posibilitatea
s invoce din oficiu decderea unei pri din dreptul de propunere
a probelor, concluzie ce se desprinde din introducerea pct. 5 de la
alin. (2) al art. 254 NCPC, potrivit cruia dovezile care nu au fost
propuse n termen legal vor putea fl cerute i ncuviinate n cursul
procesului dac exist acordul expres al tuturor prilor; per a
contraria, n msura n care un atare acord expres nu exist,
probele nu pot fi ncuviinate.

ss DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Ari, 66. Judecarea cererii de intervenie principal. (1]
Intervenia principal se judec odat cu cererea principal.
(2) Cand judecarea cererii principale ar fi ntrziat prin
cererea de intervenie, instana poate dispune disjungerea ei
pentru a fi judecat separat, n afar de cazul n care
intervenientul pretinde pentru sine, in tot sau in parte, nsui

ss DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
dreptul dedus judecii. n caz de disjungere, instana rmne n
toate cazurile competent s soluioneze cererea de intervenie,
253. Nu se va dispune disjungerea nici atunci cnd judecarea
cererii de intervenie ar fi ntrziat de cererea principal.
254. intervenia principal va fi judecat chiar dac judecarea
cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevzute de
lege.

COMENTARIU
255. Regula soluionri! cererii de intervenie voluntar
principal mpreun cu cererea principal. Ca regul, cererea de
intervenie voluntar principal se judec odat cu cererea
principal, iar instana se pronun prin dispozitiv asupra ambelor
cereri i le analizeaz pe amndou n considerentele hotrrii.
Hotrrea judectoreasc astfel pronunat se impune cu for
obligatorie prilor litigante, inclusiv intervenientului principal,
care are exerciiul liber al cilor de atac mpotriva hotrrii, fr
relevan dac soluia este potrivnic sau favorabil unora dintre
prile iniiale sau dac acestea au declarat la rndul lor cale de
atac. De asemenea, toate prile, n msura n care hotrrea
cuprinde dispoziii susceptibile de executare silit n favoarea lor,
pot demara aceast procedur. Totodat, hotrrea
judectoreasc beneficiaz de autoritate de lucru judecat ntre
prile litigante, printre care se numr i intervenientul principal.
256. Disjungerea. Prin excepie de la regula menionat
anterior, n situaia n care judecata cererii principale ar fi
ntrziat de soluionarea cererii de intervenie, instana poate
dispune (msura fiind la latitudinea sa, neexistnd o obligaie n

554
D EUA NAiasA THEOHAHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
acest sens) disjungerea cererii incidentale pentru a fi judecat
separat.
Astfel, instana va pune n discuia contradictorie a prilor
oportunitatea lurii msurii administrative a disjungerii, dup
care, n msura n care apreciaz necesar fa de aspectul c
judecata cererii principale este ntrziat de judecata cererii
incidentale, va pronuna prin ncheiere soluia de disjungere a
cererii Incidentale, cu formarea unui dosar distinct, continund
judecata cererii principale,
ncheierea prin care s-a dispus disjungerea cererii incidentale
de cererea principal, statund asupra unei masuri de
administrare judiciar, nu este supus niciunei ci de atac, prin
raportare la art, 465 NCPC.
Dosarul distinct ce are ca obiect cererea incidental se va
forma prin fotocopierea actelor care formeaz dosarul iniial, prin
grija grefei, i va obine numr diferit din registrul general de
dosare, la serviciul registratur,
n caz de disjungere, instana rmne n continuare
competent s soluioneze cererea de intervenie, motiv pentru
care, n ipoteza n care cererea incidental ar fi atras competena
unei alte instane dac ar fi fost introdus pe cale principal,
instana nu va invoca excepia de necompeten i nu-i va declina
n consecin competena, acest efect fiind urmarea prorogrii
legale de competen [art, 66 alin. (2) teza a ll-a NCPC].
De asemenea, potrivit art, 99 alin, (4) din Regulamentul de
ordine interioar al instanelor judectoreti, n caz de disjungere,
dosarul nou-format se repartizeaz ace-luiasi complet pentru
respectarea principiului continuitii. Ca atare, dosarul format n
urma disjungerii cererii de intervenie nu va fi repartizat n mod

555
D EUA NAiasA THEOHAHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
aleatoriu ntre completele instanei, ci va reveni spre soluionare
aceluiai complet care a luat msura disjungerii i care este
nvestit cu soluionarea cererii principale.

556
D EUA NAiasA THEOHAHI
Art. 66
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Este de menionat faptul c, n caz de disjungere, calea de
atac ce se poate exercita mpotriva hotrrii pronunate asupra
cererii incidentale va fi cea determinat de aceasta, iar nu de
cererea principal, ntruct dispoziiile art 460 alin. (3) NCPC,
potrivit crora n cazul n care prin aceeai hotrre au fost
soluionate mai multe cereri principale sau incidentale, dintre care
unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotrrea n
ntregul su este supus apelului, sunt incidente numai n situaia
n care cererea principal i cererea incidental sunt soluionate
prin aceeai hotrre, n timp ce n ipoteza disjungerii se vor
pronuna dou hotrri diferite n dou dosare distincte.
Suspendarea judecii cererii principale determin i
suspendarea cererii de intervenie principal, ntruct aceasta are
efect general, opernd n bloc. n ipoteza n care judecata cererii
incidentale trebuie suspendat, instana poate dispune
disjungerea acesteia, prin raportare la dispoziiile art. 66 alin. (2)
NCPC, cu formarea unui dosar distinct, n cadrul cruia se va
pronuna soluia de suspendare, n timp ce judecata cererii
principale va continua.
De la excepia menionat anterior, legea instituie alte dou
excepii, care conduc la reaplicarea regulii, i anume a judecrii
ceior dou cereri mpreun:
257. ipoteza n care terul pretinde pentru sine, n tot sau n
parte, nsui dreptul dedus judecii prin cererea principal
(identitate total sau parial de obiect ntre cererea principal i
cea de intervenie voluntar principal);
258. ipoteza cnd judecata cererii principale ntrzie
judecata cererii incidentale (alegerea de ctre terul intervenient a

557 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 66
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
cii incidentale pentru valorificarea drepturilor sale implicnd i
asumarea dezavantajelor acesteia).
3. Soluiile ce pot fi pronunate n privina cererii de
intervenie voluntar principal
3.1. ipoteza identitii totale de obiect. Dac ntre cererea
principal i cererea de intervenie voluntar principal exist
identitate total de obiect (spre exemplu, ambele vizeaz
revendicarea aceluiai bun), instana nu poate pronuna o soluie
de admitere a ambelor cereri, ntruct acestea se exclud reciproc.
Exist ns posibilitatea respingerii ambelor cereri sau a admiterii
n parte a uneia i a respingerii celeilalte. Dac ambele cereri au
mai multe capete de cerere, exist posibilitatea soluionrii cererii
principale i a celei incidentale prin admiterea lor n parte,
capetele admise nefiind ns aceleai.
Soluia care nu poate fi pronunat n aceast situaie este
disjungerea cererii incidentale de cererea principal, prin
raportare la art. 66 alin. (2) NCPC, care interzice instanei luarea
acestei msuri.
n ceea ce privete suportarea cheltuielilor de judecat, dac
cererea principal este admis, iar cea incidental este respins,
att intervenientul, ct i prtul vor putea fi obligai la plata
cheltuielilor de judecat, n raport de sumele prilejuite de fiecare.
Dac cererea de intervenie principal este admis, iar cererea
principal este respins, cheltuielile dejudecat ale
intervenientului vor fi suportate de ctre reclamant i prt, prin
raportare la dispoziiile art. 45S NCPC, potrivit crora dac n cauz
sunt mai muli reclamani sau mai muli pri, ei vor putea fi
obligai s plteasc cheltuielile de judecat n mod egal,
proporional sau solidar, potrivit cu poziia lor n proces ori cu
558 DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 66
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
natura raportului juridic existent ntre ei, ntruct n cadrul cererii
de intervenie principal, reclamantul i prtul iniiali au ambii,
de regul, poziia procesual de pri.
n aceast situaie, nu trebuie s se fac abstracie de art. 1522
alin. (5) NCC, potrivit cruia cererea de chemare n judecat
formulat de creditor, fr ca anterior debito

559 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
rul s fi fost pus in ntrziere, confer debitorului dreptul de a
executa obligaia ntr-un termen rezonabil, calculat de la data cnd
cererea i-a fost comunicat. Dac obligaia este executat n acest
termen, cheltuielile de judecat rmn n sarcina creditorului. Ca
atare, dac anterior formulrii cererii de intervenie principal,
terul nu a notificat prile iniiale cu privire la executarea
obligaiei, iar, dup admiterea n principiu a cererii sale de
intervenie, acestea execut obligaia ntr-un termen apreciat de
instan ca fiind rezonabil, nu vor putea fi obligate la plata
cheltuielilor de judecat ctre intervenientul principal.
Dac ambele cereri, att cea principal, ct i cea incidental
vor fi respinse, partea ndreptit la recuperarea cheltuielilor de
judecat va fi prtul.
Dac ambele cereri au fost admise n pane, cheltuielile vor fi
suportate n concordan cu dispoziiile art. 453 alin. (2) NCC,
potrivit crora cnd cererea a fost admis numai n parte,
judectorii vor stabili msura n care fiecare dintre pri poate fi
obligat la plata cheltuielilor dejudecat, putnd dispune si
compensarea lor, dac este cazul.
n situaia n care una dintre cereri a fost admisa in parte, iar
cealalt respins, cheltuielile ocazionate prii creia i-a fost
admis cererea n parte vor putea fi recuperate de la prile
adverse, proporional preteniilor admise.
3.2. ipoteza identitii pariale de obiect. Dac ntre cererea
principal i cea de
intervenie voluntar principal exist numai o identitate parial
de obiect [spre exem-
plu, cererea principal are ca obiect revendicarea unui bun, iar cea
de intervenie princi-
56
D 0 NAiasA THSOHAHI
EUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
pal are ca obiect att revendicarea aceluiai bun, cat i obligarea
prtului la plata con-
travalorii lipsei de folosin a bunului), pot fi pronunate
urmtoarele soluii: admiterea
cererii principale i respingerea cererii incidentale i invers;
respingerea ambelor cereri;
admiterea n parte a cererii incidentale i respingerea cererii
principale sau invers ori
admiterea n parte a ambelor cereri sau admiterea n ntregime a
unei cereri i admite-
rea n parte a celeilalte, n funcie de capetele de cerere concrete
ale acestora (soluiile
propuse nefiind restrnse la exemplul dat).
Similar primei ipoteza analizate, soluia care nu poate
pronunat n aceast situaie este disjungerea cererii incidentale
de cererea principal, prin raportare la art. 66 alin. (2) NCPC, care
interzice instanei luarea acestei msuri.
3.3. Ipoteza existenei numai a unei legturi de conexitate ntre
cele dou cereri.
Fa de soluiile prevzute anterior ce pot fi dispuse i n ipoteza
de fa, se mai poate pronuna i soluia de admitere n ntregime
att a cererii principale, ct i a cererii de intervenie voluntar
principal, caz n care cheltuielile reclamantului i ale intervenien-
tului principal vor fi suportate n ntregime, de principiu, de ctre
prt, cu observarea regulilor descrise anterior
Spre exemplu, ipoteza descris poate interveni dac cererea
principal promovat de vnztor mpotriva cumprtorului are ca
obiect declararea nulitii unui contract de vnzare a unui imobil,
iar cererea de intervenie principal promovat de terul care a
56
D 1 NAiasA THSOHAHI
EUA
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
ncheiat cu bun-credin un contract de nchirierea Imobilului cu
cumprtorul bunului vizeaz constatarea dreptului su de
folosin pe o perioad de un an, cererea fiind ntemeiat pe
dispoziiile art. 1819 alin. (2) NCC.
3.4. Ipoteza stingerii judecii cererii principale naintea
soluionrii cererii inciden-
tale. Potrivit art. 66 alin. ( 4 ) NCPC, intervenia principal va fi
judecat chiar dac jude-
carea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile
prevzute de lege.

56
D 2 NAiasA THSOHAHI
EUA
Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Ipoteza descris vizeaz mprejurarea n care cererea
incidental nu a fost disjuns de cererea principal, ntruct n
acest ultim caz sunt formate dosare distincte, cu existen de sine
stttoare.
Premergtor analizrii subiectului, problema care se ridic
este cea viznd ordinea soluionrii, spre exemplu, a chestiunii
nerimbrrii sau renunrii la judecata cererii prn-cipale, pe de-o
parte, i a admisibilitii n principiu a cererii de intervenie
voluntar principal, pe de cealalt parte. Apreciem c instana se
va pronuna moi nti asupra netimbrrii cererii principale sau
asupra actului de dispoziie, iar numai n msura n care nu va
anula cererea sau nu va lua act de exercitarea actului de
dispoziie, va pune n discuie admisibilitatea cererii de intervenie
principal, ntruct pentru admiterea acesteia este necesar
ntrunirea condiiei viznd existena unui proces n curs de
desfurare. Dac instana va anula cererea principal ca
netimbrat sau va lua act de renunarea reclamantului la
soluionarea acesteia, procesul se va termina, iar instana nu se va
mai pronuna prin dispozitiv asupra cererii de intervenie, nefiind
nvestit cu soluionarea acesteia.
Ca atare, ipoteza vizat de textul legal menionat are n vedere
situaia n care instana a admis n principiu cererea de intervenie
voluntar principal, devenind nvestit cu soluionarea sa, iar
ulterior judecata cererii principale se stinge.
Dac instana a admis n cursul desfurrii procesului o
excepie procesual n privina cererii principale, care conduce la
respingerea sa la momentul pronunrii soluiei finale, instana va
continua pn la acel moment soluionarea cererii incidentale.
5pre exemplu, dac instana a admis prin ncheiere excepia lipsei
19? DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
calitii procesuale active n privina cererii principale, va continua
judecata cauzei cu privire la cererea de intervenie principal, iar
prin hotrrea final va respinge cererea principal ca fiind
formulat de o persoan lipsit de calitate procesual activ,
pronunnd o soluie i asupra cererii incidentale.
Aceeai este soluia i n ipoteza n care reclamantul a
renunat la judecarea cererii principale sau la dreptul dedus
judecii prin intermediul acesteia.
Soluia instituit de cod, avut n vedere i de doctrina
anterioar noii reglementri, are la baz natura juridic de cerere
de chemare n judecat a cererii de intervenie voluntar
principal i poziia procesual independent a intervenientului
principal, modul de soluionare a cererii sale nefiind condiionat
de rezolvarea cererii principale.
Este evident c i n ipoteza reciproc soluia este aceeai,
pentru identitate de raiune, motiv pentru care stingerea judecii
cererii de intervenie voluntar principal anterior soluionrii
cererii principale nu influeneaz cursul acesteia din urm.
De asemenea, intervenientul voluntar principal poate s
exercite orice oct de dispoziie cu privire la soluionarea cererii
sale, cu respectarea condiiilor legale.
Perimarea cererii principale atrage i perimarea cererii de
intervenie voluntar principal, concluzia decurgnd din textul
art. 419 NCPC, potrivit cruia n cazul n care sunt mai muli
reclamani sau pri mpreun, cererea de perimare ori actul
ntreruptor de perimare al unuia folosete i celorlali, ntruct
perimarea se produce asupra tuturor prilor litigante,
independent de poziia lor procesual, consecina decurgnd din
caracterul unitar al procesului civil.
19? DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 66
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Din moment ce i n cazul disjungerii cererii incidentale
subzist efectul prorogrii de competen, prin raportare la
dispoziiile art. 66 alin. (2) teza final NCPC, cu att mai mult n
cazul analizat viznd stingerea judecii cererii principale naintea
soluionrii celei incidentale se menine prorogarea de
competen, determinat de art. 123 alin. (1)

19? DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
NCPC, ce a operat la data admiterii n principiu a cererii de
intervenie voluntar principal.
Potrivit art. 123 alin. (1) NCPC, cererile accesorii, adiionale,
precurn i cele incidentale se judec de instana competent
pentru cererea principal, chiar dac ar fi de competena
material sau teritorial a altei instane judectoreti, cu excepia
cererilor prevzute la art. 120 (cereri privitoare la insolven sau la
concordatul preventiv).
Din interpretarea textului menionat anterior rezult c n
ipoteza necompetenei generale nu ar opera prorogarea legal de
competen, motiv pentru care dac cererea de intervenie
voluntar principal ar fi de competena unui organ fr activitate
jurisdic-ional, instana o va respinge ca inadmisibil. Dac ns
cererea de intervenie voluntar principal ar fi de competena
unui alt organ cu activitate jurisdicional, tribunalul va dispune
disjungerea sa i, dup formarea unui dosar distinct, va invoca
excepia necompetenei generale a instanelor judectoreti i va
declina competena de soluionare a cauzei in favoarea
respectivului organ cu activitate jurisdicional competent [spre
exemplu, n ipoteza existenei unei convenii arbitrale, n condiiile
art. 554 alin. (1) NCPC]. De asemenea, dac cererea de intervenie
principal nu este de competena jurisdiciei romane, va fi respins
ca atare, prin raportare la dispoziiile art. 1070 alin. (1} NCPC.
Doctrina juridic1" a subliniat faptul c nu opereaz
prorogarea legal de competen n privina cererii de intervenie
principal nici n situaia n care cererea principal este respins ca
inadmisibil, pe considerentul c soluionarea sa incumb unui
organ fr activitate jurisdicional, sau ca nefiind de competena
instanelor romane, caz n care instana, n funcie de situaia

D
566
EUA NAiasA THCOHAHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
concret, va soluiona cererea de intervenie principal, dac este
competent, sau va dispune disjungerea acesteia, urmnd a fi
format un dosar distinct, n cadrul cruia va invoca excepia de
necompeten i va declina soluionarea cauzei n favoarea
instanei competente [ipoteza prezentat are n vedere situaia n
care cererea de intervenie a fost admis n principiu anterior
respingerii cererii principale pentru motivele artate).
Spre exemplu, dac cererea principal are ca obiect
rectificarea unui act de stare civil, iar cererea de intervenie
principal are ca obiect anularea aceluiai act de stare civil,
judectoria fiind instana sesizat cu soluionarea litigiului, aceasta
va invoca i va admite prin ncheiere excepia de necompeten
general n privina cererii principale, pe care o va respinge ca
inadmisibil la finalul litigiului prin hotrrea pe care o va
pronuna n cauz, continund soluionarea cererii de intervenie
principal, n privina creia este competent prin raportare la art.
94 pct. 1 lit. b) NCPC. Dac ns cererea principal are ca obiect
rectificarea unui act de stare civil, iar cererea de intervenie
principal are ca obiect despgubiri n cuantum de 300.000 lei,
presupunnd c ntre cele dou cereri existnd legtur,
judectoria fiind instana sesizat cu soluionarea litigiului,
instana va dispune disjungerea cererii de intervenie principal,
va invoca i va admite excepia de necompeten general n
privina cererii principale, pe care o va respinge ca inadmisibil,
iar, n cadrul dosarului nou format n urma disjungerii, va invoca i
va admite excepia de necompeten material, declinnd
competena de soluionare a cererii care face obiectul su
[cererea de intervenie voluntar principal) n favoarea

D
567
EUA NAiasA THCOHAHI
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 66
tribunalului, prin raportare la art. 95 pct. 1 i art. 94 pct. 1 Ut. j)
NCPC.
Exist ns posibilitatea ca instana nvestit cu soluionarea
cererii principale s admit excepia de necompeten material
sau teritorial a instanei, aspect premerg-

|l!
G. Boroir op. cir., voi. I, p. 201.

D
568
EUA NAiasA THCOHAHI
Art. 67
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
to r ad m ite ri i n p rinc ip iu a c erer ii d e inte rven ie
p ri nc ip al , c az n c are inst ana n fa voa rea c re ia
s - a d ec l ina t d osa rul se va p ronun a asup r a
ad m is ib il it i i n p rinc ip iu a c erer ii de
i nte rv eni e, n m sura n c are se c onsid e r
c om p etent s sol ui one ze c ererea p ri n c ip al .

Ar(, 67. Judecarea cererii d e intervenie


ac c e so rie. ( 1) Jud ec area c erer ii d e inte rven ie
ac c e so rie nu p oa te f d isj uns d e j ud ec area c erer ii
p ri nc ip al e, iar i nsta na este o bl igat s s e
p ron une asup r a ac estei a p rin ac eea i hot rr e ,
od a t c u fo nd ul.
259. Inte rven ientul ac c esor iu p oa te s
s vre asc num ai ac tel e d e p roc ed ur c are nu
c ont rav in inte resul ui p ri i n fav oarea c rei a a
i nte rv eni t.
260. Dup ad m ite rea n p rinc ip iu, inte rven ientul
ac c e so riu p oa te s renune Ia j ud ec area c erer ii d e
i nte rv eni e d oa r c u ac o rd ul p ri i p entru c are a
i nte rv eni t.
261. Cal ea d e atac exerc it at d e inte rven ientul
ac c e so riu se soc ote te neave nit d ac p arte a
p e ntru c are a inte rven it nu a exerc it at c al ea d e
at ac , a renu nat Ia c al ea d e atac exerc itat or i
ac e as ta a fost anul at, p erim at sau resp ins fr a
f c e rc etat n fond .
CO MENT A RIU
Art. 67
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
262. Regula soluionrii cererii de intervenie accesorie
mpreun cu cererea principal, n to ate c azu ril e, c erere a
d e i nterv eni e v ol untar ac c eso rie se va sol ui ona
m p re un c u c ererea p rinc ip al , rai unea ac este i
s ol u ii l egal e rezid nd n ns i na tura c ereri i d e
simpla aprare, neexistnd
posibilitatea disjungerii sale,
nt ruc t nu se p oate c rea un d osar d ist inc t c are s
a ib c a ob iec t sol u io narea unei ap rr i. nt ruc t
re p re zin t o ap rar e n fol osul unei a d intre
p r il e i ni ial e, ad m i nd p ri n ab surd c ar fi
ad m is ib il a, l ua rea m sur ii d isj unger ii nic i nu ar f
i nte resul sol u io nr ii c erer ii p ri nc ip al e.
Dup ad m iterea sa n p rinc ip iu, i nstan a se v a
p ron una asup r a c ereri i d e i nterv en ie vol unt ar
ac c e so rie p ri n hotrrea final p ri n c are va sol u io na
i c e rere a p rinc ip al a.
Inte rven ientul ac c eso riu nu poate fi ns obligat p rin
ac e as t hot rr e j ud ec to reasc l a exec utare a
un or prestaii fa de prile iniiale, c u exc ep ia
e ve ntual e i sal e obl ig ri l a plata cheltuielilor de judecat,
nt ruc t ac est a, d ei este p arte n p roc es, nu este n
c onc re t p arte n vreun a d intre c erer il e form ul ate
n d osa r d e p r i.
263. Actele svrite de intervenientul accesoriu. Sp re
d e os e bire de inte rven ientul p rinc ip al ,
i nte rv enie ntul ac c eso riu are o poziie subordonat
prii n fav oarea c rei a i nterv ine, asp ec t c e rezul t
d in d isp ozi i il e art. 67 al i n. ( 2) NC PC, p otr iv it
c r ora i nter ven ientul ac c esor iu p oate s
Art. 67
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
s vre asc numai actele de procedur care nu contravin
interesului prii n fav oarea c re ia a i nterv eni t.
Inte rven ientul ac c esor iu nu d evin e ns
re p re zenta ntul p r ii n fa voa rea c re ia inte rvi ne ,
ac te l e ac estu ia ne f ind c ons id era te ac tel e p r ii
ns e i.
In m om entul n c are inte rven ientul ac c esor iu a
s vr it un act potrivnic prii n fav oare a c re ia a
i nte rv eni t, sanc i unea c are se v a ap l ic a va c onsta
n c al i f c area resp ec t ivul ui ac t d rep t neavenit,
i ns tan a resp ingnd u -l c a at are i nel und u -l n
c ons id era re l a p ron unar ea sol u iei. Sp re exemplu,
d ac i nterv enie ntul ac c esor iu a inte rven it n
f a voa rea rec l am antul ui, in voc are a d e c tre ac est a
a e xc ep ie i l ip se i c al it ii p roc esual e ac ti ve a
re c l am antul u i sau sol ic itare a i nterv enie ntul ui d e
ap l ic a re a sanc i uni i d ec d eri i rec l am antul u i d in
d re p tul d e a p rop une p ro be v a c ond uc e l a
re s p ingerea ac est ora c a

194
DEUA NARCISA THEOHAIU
TITLUL
Art. 67II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

neavenite, fiind potrivnice reclamantului [instana va avea ns


posibilitatea s invoce din oficiu chestiunile menionate n
exemplele precedente, dac acestea sunt gsite ntemeiate). Chiar
dac legea nu prevede aceast sanciune dect pentru calea de
atac exercitat de intervenientul accesoriu n ipoteza n care
partea pentru care a intervenit nu a declarat i ea cale de atac, a
renunat la calea de atac exercitat ori aceasta a fost anulat,
perimat sau respins fr a fi cercetat n fond, apreciem c
aplicarea acestei sanciuni poate fi extins $\n privina celorlalte
acte svrite de intervenientul accesoriu n detrimentul prii n
favoarea creia a intervenit.
Comentariul aferent cererii de intervenie voluntar principal
viznd ordinea soluionrii chestiunilor netimbrrii sau renunrii
la judecata cererii principale, pe de-o parte, i a admisibilitii n
principiu a cererii de intervenie voluntar principal, pe de alt
parte, este valabil i n cazul cererii de intervenie accesorie.
3. Soluiile ce pot fi pronunate n privina cererii de
intervenie voluntar accesorie. Soluia pronunat asupra cererii
principale condiioneaz soluia ce se va pronuna asupra cererii
de intervenie voluntar accesorie,
Tn ipoteza n care terul a intervenit n folosul reclamantului,
iar cererea principal este respins, aceasta va determina i
respingerea cererii de intervenie voluntar accesorie ca
nentemeiat. Dimpotriv, dac cererea principal este admis n
ntregime, pe cale de consecin va fi admis i cererea de
intervenie voluntar accesorie n folosul reclamantului.
Dac terul a intervenit n folosul prtului, iar cererea
principal este respins, aceast soluie va determina admiterea
cererii de intervenie voluntar accesorie. Dimpotriv, dac
DEUA
572 NARCISA THfO"A#i
TITLUL
Art. 67II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

cererea principal este admis n ntregime, pe cale de consecin


va fi respins i cererea de intervenie voluntar accesorie n
folosul prtului, ca nentemeiat.
Stingerea judecii cererii principale atrage ntotdeauna l
stingerea judecii cererii de intervenie voluntar accesorie.
Astfel, dac reclamantul renun la judecata cererii principale sau
la dreptul dedus soluionrii, cererea de intervenie accesorie n
favoarea sa sau a prtului va fi respins ca rmas fr obiect,
ntruct nu se mai impune sprijinirea aprrii prilor.
Doctrina juridic"1 a relevat faptul c dac prile iniiale sting
litigiul printr-o tranzacie judiciar, intervenientul accesoriu nu va
putea s solicite continuarea judecii, cu singura excepie n care
se dovedete c raiunea ncheierii tranzaciei rezid n fraudarea
interesului su personal, caz n care Instana va respinge cererea
prilor de pronunare a unei hotrri de expedient.
Similar cererii de Intervenie voluntar principal, perimarea
cererii principale atrage i perimarea cererii de intervenie
voluntar accesorie, ntruct perimarea se produce asupra tuturor
prilor din proces, indiferent de poziia acestora procesual,
consecina decurgnd din caracterul unitar al procesului.
Suspendarea judecii cererii principale determin i
suspendarea judecii cererii de intervenie accesorie, ntruct
aceasta are efect general, opernd n bloc. n privina cererii de
intervenie voluntar accesorie nu se poate dispune aplicarea
sanciunii suspendrii judecii sale, ntruct, admind ipotetic c
ar putea fi suspendat, aceasta nu s-ar putea realiza dect printr-o
disjungere de judecata cererii principale, ceea ce nu este posibil n
cazul su.

DEUA
573 NARCISA THfO"A#i
TITLUL
Art. 67II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
|IJ
G. Boroir op. cit., voi. I, p. 205.

DEUA
574 NARCISA THfO"A#i
Art. 67 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
264. Cheltuielile de judecat. n ceea ce privete plata
cheltuielilor de judecai, intervenientul accesoriu va putea fi
obligat la suportarea acestora numai in ipoteza n care cererea sa
a fost respins, iar partea care a ctigat efectuat o serie de
cheltuieli tocmai pentru combotereo aprrilor invocate de
acesta.
n msura n care cererea de intervenie voluntar accesorie a
fost admis, problema posibilitii terului de a i recupera
propriile cheltuieli de judecat de la partea care a pierdut a primit
rezolvri diferite. Astfel, ntr-o prim opinie"1, s-a apreciat c
intervenientul accesoriu trebuie s-i suporte ntotdeauna
cheltuielile propriei cereri, indiferent dac hotrrea s-a pronunat
n favoarea sau nu a prii pentru care a intervenit, soluia fiind
argumentat pe faptul c intervenia voluntar accesorie nu
trebuie s aib drept consecin sporirea cheltuielilor de judecat
pe care le va suporta partea care va cdea n pretenii.
Apreciem ns c acest argument nu este suficient pentru a
nltura aplicarea regulii viznd acordarea cheltuielilor de judecat
nscris n art. 453 alin. (I) NCPC, ce are ca fundament stabilirea
culpei procesuale, n condiiile n care terul a intervenit n spri-
jinul uneia dintre pri, intenionnd ns protejarea unui interes
propriu. Aprarea n mod preventiv a acestui interes, prin
formularea cererii de intervenie accesorie, poate conduce la
ocazionarea unor cheltuieli n proces, fiind echitabil i legal ca
terului s i se recunoasc dreptul de a l le recupera de la partea
in culp, care prin aciunile sau inaciunile sale este pe cale de a i
produce un prejudiciu. De altfel, ca principiu, orice derogare de la
regula general sau orice restrngere de drepturi ar trebui expres
prevzut de lege, nefiind ns cazul n ipoteza discutat.

575 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 67 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
De asemenea, considerm c intervenientului accesoriu i se va
recunoate dreptul de a i recupera cheltuielile de judecat numai
n msura n care aprrile sole au contribuit Io pronunarea
soluiei asupra cererii principale, iar nu n mod automat prin
prisma raportului de dependen existent ntre cele dou cereri.
265. Calea de atac exercitat de intervenientul accesoriu.
Potrivit art. 67 alin. [4) NCPC, calea de atac exercitat de
intervenientul accesoriu se socotete neavenit dac partea
pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunat la
calea de atac exercitat ori aceasta a fost anulat, perimat sau
respins fr a fi cercetat n fond [n temeiul unei excepii
procesuale). Ca atare, n aceste ipoteze, calea de atac exercitat de
intervenientul accesoriu se va respinge ca neavenit.
n ipoteza n care att partea, ct i terul care a intervenit n
favoarea sa au declarat cale de atac, prin cereri distincte, instana
de control judiciar se va pronuna asupra acestora, apreciind n
concret asupra temeiniciei motivelor invocate de fiecare parte,
fr ca soluia pronunat asupra cii de atac exercitate de parte
s influeneze soluia asupra cii de atac declarate de
intervenientul accesoriu (doar soluia dat cererii principale
influeneaz soluia cererii de intervenie voluntar accesorie
formulate n faa primei instane). Prin urmare, apreciem c n
ipoteza admiterii cii de atac exercitate de parte, calea de atac
declarat de terul ce a intervenit n favoarea sa nu va fi respins
ca rmas fr obiect.
n schimb, avnd n vedere c cererea de intervenie accesorie
poate fi formulat i direct n colea de atac n favoarea
apelantului/recurentului sau, dup caz, a intimatului, n aceast
situaie admiterea sau respingerea cii de atac va influena soluia

576 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 67 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
dat cererii de intervenie voluntar accesorie, problema fiind ca
atare similar celei din etapa jude-

m
P. Vosf/eseu, Tralar teoretic %\ practic de procedura civil, voi. III, lai, 1940, p.
299.

577 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
c ii c auz ei n p rim i nstan i d isti nc t fa d e
c e a exi stent n c al ea d e at ac , d ac c ere rea d e
i nte rv eni e a fos t form ul at rn fat a p rim e i
i ns tan e.
n m sura n c are m ot ivel e c i i d e at ac
s us inute d e inte rven ientul ac c esor iu nu sunt n
f a voa rea p ri i p entru c are a inte rven it, c al ea d e
at ac p rom o vat d e ac esta v a f res p in se ca neavenit.
D in m om ent c e i nterv enie ntul ac c eso riu tind e
p ri n exerc it area c ii d e atac s f e p ronun at n
f n al o sol uie d e ad m itere a c erer ii sal e d e
i nte rv eni e, ac easta nef ind sup us tim br ri i,
ap re c iem c nic i in p riv in a c i i d e at ac exerc itate
nu exist obligaia plii taxelor judiciare de timbru in sarc i na
i nte rv enie ntul ui ac c eso riu.
nt ruc t admiterea cii de atac exercitate de partea n
favoarea creia terul a intervenit d eterm i n sc him bare a
s ol u iei p roc esul ui n p rim i nstan , va atr age d e
as e m e nea modificarea soluiei cererii de intervenie accesorie,
c h i ar t n si tua ia n c are inte r ve nien tul ac c esor iu
nu a d ec l arat c al e d e at ac sau ac eas ta i s-a resp ins ,
n tem eiul une i exc ep i i p roc esual e sau c a
ne f ond at . Sp re exemp l u, d ac rec l am antul a
d e c l arat ap el m p otri va hotr ri i p rim ei inst ane
p ri n c are i s-a resp ins c ererea p ri nc ip al c a
ne nte m eia t, iar ac east c al e d e atac este ad m is,
c u c onsec in a sc him b ri i hot rr ii n sensul
ad m ite ri i c erer ii p rinc ip al e, c hiar d ac terul c are
a i nterv eni t n faa p rim e i inst ane n fa voa re a
re c l am antul u i nu a d ecl ar at i el c al e d e at ac ,

DEUA
578 NARCISA THfO"A#i
TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
ad m ite rea ap el ul ui rec l am antu l ui v a d eterm ina
s c h im b area hot rr ii p rim ei i nstan e i n c eea c e
p ri vete sol u ia d at cerer ii d e i nterv eni e
ac c e so rie, ac eas ta urm nd a f , l a r nd ul ei,
ad m is .

2. Intervenia forat
/. Chemarea n judecat a altei persoane
Ari. 68, Form ul area cererii. Term ene, (1) O ric ar e
d in tre p ri p oa te s c he me n j ud ec at o al t
p e rs o an c are ar p utea s p retind , p e c al ea une i
c e re r i sep arate, ac el eai d rep tur i ca i
re c l am antul ,
266. Cerere a fc ut d e rec l am ant sau d e
i nte rv enie ntul p rinc ip al se va d ep une c el m ai
tr zi u p n l a term i nare a c erc etr ii p roc esul u i
n ain tea p rim e i inst ane.
267. Cerere a fc ut d e p r t se v a d ep une n
te rm enul p rev zut p entru d ep une rea ntm p i nr ii
n ain tea p rim ei inst ane, i ar d ac ntm p i narea
nu este o bl igat o r ie, c el m ai tr zi u l a p rim ul
te rm en d e j ud ec at.

CO MENT A RIU
1. Definiia i elementele caracteristice. Chemarea n
judecat a altei persoane este c ererea d e inte rven ie
f or at, p ri n c are una d intre p r il e in ii al e
s ol ic it intr od uc erea n p roc es a unu i ter c are ar

DEUA
579 NARCISA THfO"A#i
TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
p ute a p ret ind e ac el eai d rep tur i ca i
re c l am antul , n eventu a l it atea n c are ac est a ar
p rom o va o ac iu ne sep arat .
El em entel e c arac ter ist ic e al e ac este i c ereri d e
i nterv eni e fora t sunt urm toa rel e:
268. sp re d eoseb ire d e c erere a d e i nterv eni e
v ol untar , n c are terul i nterv ine n p roc es d in
p rop r ie i ni iat iv , n c azul c ereri i d e c hem are n
j ud e c at a al to r p ersoan e, iniiativa atrage ri i
te rul u i n p roc es ap ar ine uneia dintre prile iniiale
( re c l am ant, p rt sau ter i nter veni ent d even it
p arte) , d e und e p ro vin e i d enum irea d e
i nte rv eni e fora t;
269. terul c hem at n j ud ec at trebu iesc poat
pretinde aceleai drepturi subiective ca i reclamantul, neav nd
re l e v an d ac n m od efec ti v l e-a p retins sau nu
p e c al e extr a j ud ic iar;

DEUA
580 NARCISA THfO"A#i
Art. 68
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
c) partea care formuleaz cererea de chemare n judecat a
terului trebuie s se prevaleze de un interes propriu, cum este,
spre exemplu, cel viznd prentmpinarea declanrii unui litigiu
viitor i obinerea ntr-un singur proces a unei hotrri
judectoreti opozabile tuturor prilor care ar putea invoca
aceleai drepturi mpotriva sa sau care i ar putea contesta
drepturile reclamate ori cel privitor la liberarea prtului de
executarea unei obligaii, n ipoteza reglementat de art. 71 NCPC.
Prtul are interesul de a formula cerere de chemare n
judecat a altor persoane care pot pretinde aceleai drepturi ca i
reclamantul n urmtoarele situaii expuse n doctrina de
specialitate cu titlu exemplificativ111:
-n cazul raporturilor juridice obligaionale cu pluralitate de
creditori, dac debitorul, care este acionat n judecat numai de
unul dintre creditori, are motive s refuze plata, invocnd
rezoluiunea de drept a contractului, stingerea creanei etc, atunci
el va solicita introducerea n proces i a celorlali creditori, pentru
a obine o singur hotrre, opozabil tuturor creditorilor
respectivi, evitnd astfel un proces ulterior ce ar putea fi promovat
de acetia din urm mpotriva sa;
-n cazul cesiunii de crean, atunci cnd debitorul cedat este
chemat n judecat de ctre creditorul cedent, dei un ter i-a
notificat cesiunea de crean, pentru a evita riscul unei pli
nevalabile, debitorul va putea s formuleze o cerere de
introducere n proces a creditorului cesionar;
-n czu! cesiunii de crean, dac vechiul creditor i-a notificat
debitorului c nu recunoate valabilitatea cesiunii i i-a cerut s nu
fac plata, iar ulterior creditorul cesionar l acioneaz n judecat

19S
DEUA NARCISA THlOHAtii
Art. 68
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
pe debitorul cedat, acesta din urm are interesul de a-l introduce
in cauz pe creditorul cedent;
-n situaia n care posesorul unui imobil se vede chemat in
judecat de o persoan care invoc titlul de motenitor, el poate
s introduc n proces i pe ceilali motenitori, spre a obine o
hotrre opozabil tuturor, n msura n care ar avea mijloace s
conduc la respingerea preteniei principale;
-24 dac reclamantul revendic un bun de la prt, acesta
din urm poate s introduc n proces pe terul care, de
asemenea, pretinde c este proprietarul acelui bun, tot n msura
n care ar avea mijloace s obin respingerea preteniei principale
sau dac dorete s predea bunul celui care se va dovedi a fi
adevratul su titular etc.
N VM. Ciobanu, G. Boroi, T.C Briciv, o p . cit-, 2011. p. 30.
Idem, p. 81.

Reclamantul are interesul de a formula cerere de chemare n


judecat a altor persoane care pot pretinde aceleai drepturi ca i
el n urmtoarele situaii, expuse n doctrin cu titlu
exemplificativ1":
-25 n ipoteza n care creditorul cesionar l acioneaz n
judecat pe debitorul cedat, iar acesta se apr invocnd
interdicia de a plti pe care i-a notificat-o creditorul cedent,
reclamantul are interesul s l introduc n cauz pe creditorul
cedent, pentru a dovedi existena dreptului su i, implicit,
inexistena dreptului pretins de ter;
-26 atunci cnd creditorul pretinde plata creanei sale, iar
debitorul se apr artnd c i s-a notificat de ctre un ter

19S
DEUA NARCISA THlOHAtii
Art. 68
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
cesiunea creanei respective, reclamantul justific i el interesul de
a-l atrage la judecat pe cel despre care se afirm c ar fi creditor
cesionar, de asemenea, pentru a dovedi existena dreptului su i,
implicit, inexistena dreptului pretins de ter;

19S
DEUA NARCISA THlOHAtii
TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

-dac se revendic un bunH iar paratul indic un ter ca fiind


proprietarul acelui bun, fr ns a formula o cerere bazat pe
dispoziiile art. 75 NCPC, reclamantul poate s solicite
introducerea n proces a terului respectiv, pentru a dovedi
existena dreptului su i, implicit, inexistena dreptului pretins de
ter.
2. Termenul de depunere a cererii
2.1. Cererea formulata de reclamant sau de intervenientul
principal. Potrivit art. 68 alin. (2) NCPC, cererea fcut de
reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai
trziu pn la terminarea cercetrii procesului naintea primei instane.
Momentul terminrii cercetrii procesului este determinat de
art. 244 alin. (1) NCPC, potrivit cruia cnd judectorul se
socotete lmurit, prin ncheiere, declar cercetarea procesului
ncheiat i fixeaz termen pentru dezbaterea fondului n edin
public. n practica judiciar anterioar noului cod, un atare
moment era fixat prin declaraia judectorului n sensul constatrii
cauzei n stare de judecat, n condiiile n care nu mai existau
cereri de formulat, probe de administrat i excepii de invocat.
n primul rnd, constatm faptul c, spre deosebire de
reglementarea precedent, n care termenul limit pentru
depunerea cererii era fixat la momentul nchiderii dezbaterilor,
potrivit art. 57 alin. [3} CPC 1865, n prezentul cod aceast limit o
constituie momentul terminrii cercetrii procesului, situat
anterior nchiderii dezbaterilor. Aceast schimbare legislativ este
una fireasc, ntruct, pe de-o parte, momentul terminrii cer-
cetrii procesului vizeaz lipsa formulrii altor cereri de ctre pri,
n noiunea de cerere fiind inclus i aceast form de intervenie
forat, iar, pe de alt parte, dreptul prii de a depune o atare
DEUA
5 8 4 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

cerere pn la nchiderea dezbaterilor determina reluarea


acestora i poate chiar i a cercetrii judectoreti, dac se
impunea administrarea de probatorii suplimentare, conducnd la
ntrzierea soluionrii procesului.
n al doilea rnd, textul confer n mod expres i intervenientului
principal calitatea de a formula o cerere de chemare n judecat a
altor persoane care ar putea invoca aceleai drepturi subiective ca
i el (nu ca acelea pretinse de reclamantul iniial), soluia
impunndu-se prin prisma naturii juridice a interveniei principale
drept veritabil cerere de chemare n judecat ndreptat
mpotriva prilor iniiale, intervenientul principal ocupnd poziia
de reclamant n cadrul cererii sale.
n ipoteza introducerii unei cereri de intervenie principal,
dac terul poate invoca aceleai drepturi ca i intervenientul
principal, reclamantul iniial poate formula cererea de intervenie
forat a terului n litigiu, n funcie de poziia procesual a
reclamantului iniial n cadrul cererii de intervenie voluntar
principal.
Astfel, dac cererea de intervenie principala este formulat n
contradictoriu i cu reclamantul, iar nu numai cu prtul, atunci
reclamantul are dreptul de a formula cererea de intervenie
forat n termenul prevzut pentru depunerea ntmpinrii mpotriva
cererii de intervenie principala naintea primei instane, prin raportare la
dispoziiile art. 68 alin. (3) i art. 65 alin. (3) NCPC, ntruct, n
cadrul cererii de intervenie principal, reclamantul are calitatea
de prt.
n ceea ce privete stabilirea termenului n care poate fi
formulat cererea de intervenie forat n ipoteza n care n cadrul
procesului este formulat i o cerere reconvenional, iar terul ar putea

DEUA
5 8 5 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL
Art. 68II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

invoca aceleai drepturi ca i prtul-reclamant, trebuie pornit la


premisa c n cadrul cererii reconvenionale, calitile prilor
iniiale sunt inversate.
Astfel, dac prtul-reclamant formuleaz cererea de
intervenie forat a unui ter care ar pretinde aceleai drepturi ca
i el n cadrul cererii reconvenionale, o va putea

DEUA
5 8 6 NAiaSA THfO"AHi
Art. 68 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
face pn la terminarea cercetrii judectoreti n faa primei
instane, prin raportare la art, 68 alin. (2) NCPC, acesta avnd
calitatea de reclamant n cererea reconvenional. Reclamantul-
prt va putea face aceeai cerere n termenul prevzut pentru
depunerea ntmpinrii mpotriva cererii reconvenionale naintea
primei instane, potrivit art. 68 alin. (S) i art, 209 alin, (5) raportat
la art, 201 alin, (1) NCPC, ntruct, n cadrul cererii
reconvenionale, reclamantul iniial are calitatea de prt
270. Cererea formulat de prt. Potrivit art. 68 alin. (3)
NCPC, cererea fcut de prt se va depune n termenul prevzut
pentru depunerea ntmpinrii naintea primei instane, iar daca
ntmpinarea nu este obligatorie, cel mai trziu la primai termen
de judecat.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, care prevedea n
art. 57 alin. {2) CPC 1865 ca termen limit pentru depunerea
cererii prima zi de nfiare, n prezent acest termen este
delimitat de primul termen de judecat, ntre cele dou noiuni
existnd distincii. Astfel, prima zi de nfiare era aceea la care
prile legal citate puteau pune concluzii, potrivit art. 134 CPC
1865, momentul procesual putnd fi diferit de primul termen de
judecat, cnd exista posibilitatea amnrii soluionrii cauzei
pentru nelegala ndeplinire a procedurii de citare, pentru
pregtirea aprrii uneia dintre pri, pentru studiut actelor
comunicate n edin public etc. Actualul Cod de procedur
civil nu mai prevede ca noiune prima zi de nfiare, utiliznd-o
exclusiv pe aceea de prim termen de judecat, la care prile sunt
legal citate.
Prin urmare, n situaia n care ntmpinarea este obligatorie,
prtul poate formula cerere de intervenie forat a unui ter
care poate pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul n termen
?on DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 68 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
d e 25 de zile de ia comunicarea cererii de chemare n judecat,
potrivit art. 201 alin. (1) NCPC, cu respectarea art. 165 NCPC
viznd ndeplinirea procedurii de citare i, implicit, de comunicare
a cererii.
n situaia n care ntmpinarea nu este obligatorie, termenul
limit pentru formularea de ctre prt a cererii de intervenie
forat a unui ter care poate pretinde aceleai drepturi ca i
reclamantul este reprezentat de primul termen de judecat, n
msura n care procedura de citare a prtului i de comunicare a
cererii de chemare n judecat ctre acesta a fost legal ndeplinita,
acordndu-i-se posibilitatea de a lua cunotina de existena
procesului.
271. Sanciunea nedepunerii cererii n termen* Sanciunea ce
intervine n ipoteza depunerii tardive a cererii de Intervenie
forat a unui ter care ar putea s invoce aceleai drepturi ca i
reclamantul este decderea din exerciiul dreptului de a formula o
atare cerere, iar consecina aplicrii acestei sanciuni este soluia
de respingere a cererii ca tardiv formulat. Noua reglementare nu
mai instituie derogarea de la sanciunea decderii, existent n
fostul art. 1S5 CPC 1B65, n care se prevedea judecarea separata a
cererilor de intervenie depuse cu nclcarea termenelor legale
procedurale, motiv pentru care n prezent acestea vor fi respinse
ca tardive,
n aceast privin, apreciem c se impun urmtoarele precizri: a)
dac cererea de intervenie forat este formulat n faa primei
instane cu nclcarea termenelor prevzute de art. 6S alin. (2) i
(3) NCPC, dar pan la momentul nchiderii dezbaterilor, ntruct nu
s-ar nclca un grad de jurisdicie, iar legea nu prevede un acord
expres al prilor iniiale, rezult c acestea i pot da nvoiala n
mod tocit pentru soluionarea cererii. n aceast ipotez, apreciem
?on DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 68 CARTEA L DISPOZIII GENE PALE
c decderea este reglementat de norme juridice de ordine
privat, iar instana nu ar avea dreptul s invoce din oficiu excepia
tardivitii depunerii cererii, urmnd s o judece n consecin;

?on DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 68IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
272. dac cererea de intervenie forat este formulat in
faa primei instane cu nclcarea termenelor prevzute de art, 68
alin, (2) i (3) NCPC, dup momentul nchiderii dezbaterilor i pn
Io cel al pronunrii soluiei, aceasta va fi sancionat cu neluorea
n seama, prin raportare la art. 394 alin, (3} NCPC, noiunea de
nscrisuri prevzut de acest text legal urmnd a fi interpretat n
sensul includerii, de principiu, si a actelor de procedur, raiunea
fiind aceeai, i anume respectarea principiului contradictorialitii
i pe cel al dreptului la aprare;
273. dac cererea de intervenie forat este depus direct
n apel, apreciem c, n lipsa unei reglementri derogatorii ca n
situaia interveniei voluntare principale, cererea se va respinge ca
inadmisibil, prin raportare la art, 473 alin, (3) NCPC, potrivit
cruia n apel nu se pot formula pretenii noi, precum i n temeiul
dispoziiilor art, 478 alin. (1) NCPC, potrivit crora prin apel nu se
poate schimba cadrul procesual stabilit n faa primei instane.
Soluia este similar i pentru ipoteza depunerii cererii n recurs,
prin raportare la art. 494 NCPC, care face trimitere la regulile de
procedur privind judecata n apel.
Este de remarcat faptul c depunerea cererii de Intervenie
forat n faa primei instane cu nclcarea termenului fegal
procedural poate atrage respingerea sa ca tardiv, n timp ce
depunerea acesteia direct n apel sau n recurs determin
respingerea sa ca inadmisibil, iar nu ca tardiv. Aceast soluie
este fondat pe argumentul c n etapa judecrii cauzei n prim
instan este instituit un termen legal procedural a crui nclcare
determin aplicarea sanciunii decderii, reglementat de norme
de ordine privat, n timp ce prin depunerea cererii direct n cile
de atac se ncalc gradele obligatorii de jurisdicie, pentru
protecia crora au fost prevzute dispoziiile art, 478 alin. (1) i

? 0 ] NAiaSA THfO"AHi
DEUA
Art. 68IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
(3) NCPC, impunndu-se ca atare sanciunea respingerii sale ca
inadmisibil, sanciunea fiind de ordine public, putnd fi invocat
i de instan din oficiu;
274. n etapa rejudecrii cauzei cu trimitere la prima
instan (casare n tot a hotrrii judectoreti), n ipoteza anulrii
hotrrii acesteia prin admiterea apelului, n condiiile art. 480
alin, (3) NCPC, sau n ipoteza casrii hotrrii prin admiterea
recursului, n condiiile art. 497 i 498 alin. (2) NCPC, nu excludem
admisibilitatea cererii de intervenie forat, formulat cu
respectarea dispoziiilor art, 68 alin. (2) i (3) NCPC;
275. n etapa rejudecrii cauzei cu reinere de ctre instana
de control judiciar, formularea cererii de intervenie forat este
inadmisibil, considerentele fiind comune cu cele indicate pentru
situaia depunerii cererii direct n calea de atac;
276. n ipoteza contestaiei n anulare, n etapa judecrii
acestei ci de atac, intervenia forat este inadmisibil, nefiind o
cale de atac devolutiv, ns, n cazul admiterii sale i al rejudecrii
fondului, aceasta devine admisibil, cu urmtoarele distincii:
intervenia forat este admisibil exclusiv n ipoteza admiterii
contestaiei n anulare de drept comun, reglementat de
dispoziiile art. 503 alin, (1) NCPC, iar nu i n ipoteza admiterii
contestaiei n anulare special, reglementat de dispoziiile art.
503 alin. (2) NCPC, ntruct aceasta din urm vizeaz o rejudecare
a recursului, i numai pentru ipoteza n care contestaia n anulare
a fost exercitat mpotriva unei sentine nesupuse apelului, cu
ocazia rejudecrii fondului, caz n care aceasta poate fi formulat
cu respectarea dispoziiilor art. 68 alin. (2) i (3) NCPC, Cererea de
intervenie forat este inadmisibil cnd contestaia n anulare a
fost exercitat mpotriva unei hotrri pronunate n apel, iar
cererea este formulat cu ocazia rejudecrii apelului;

? 0 ] NAiaSA THfO"AHi
DEUA
Art. 68IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
277. n ceea ce privete revizuirea, n etapa judecrii acestei
ci de atac, intervenia forat este inadmisibil, nefiind o cale de
atac devolutiv, ns, n cazul ncuviinrii sale i al rejudecrii
fondului, devine admisibil, cu urmtoarele distincii: rejudecarea

? 0 ] NAiaSA THfO"AHi
DEUA
A CARTEA L
DISPOZIII
GENE PALE

fondului
nu are
loc in
ipoteza
existen
ei
motivul
ui de
revizuire
prevzu
t de art,
509 alin,
{1) pct 8
NCPC
{contrar
i etate a
de
hotrri
),
proced
ndu-se
numai
la
anulare
a
h

A
2
2

C O ME NT A RIU
1
A
E
S

2
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 69
nct, ntr-un eventual litigiu ulterior promovat de acesta din urm
mpotriva debitorului, i se va opune efectul de lucru judecat al
hotrrii respective, n temeiul art, 431 alin. t2) NCPC, respectivul
creditor nemaiputnd propune probe de natur a demonstra
contrariul a ceea ce s-a stabilit prin prima hotrre
judectoreasc, chiar i n situaia n care nu le-a administrat n
primul litigiu.
Dispoziiile art. 70 NCPC, potrivit crora cel chemat n judecat
dobndete poziia procesual de reclamant, vizeaz calitatea
terului in ansamblul litigiului iniial, iar nu calitatea cu care
figureaz n cadrul cererii de intervenie forat (calitatea de
reclamant a fost aleas de legiuitor pentru ter prin prisma
posibilitii acestuia de a pretinde aceleai drepturi ca i
reclamantul iniial).
Astfel, considerm c in cadrai acestei cereri, poziia
procesual de reclamant aparine reclamantului sau prtului
iniial ori intervenientului principal, care a promovat cererea de
intervenie forat, iar poziia procesual de prt aparine
intervenientului forat. 5e impune ns precizarea c n
desfurarea procesului prile nu vor figura n calitile
menionate pentru cererea de intervenie forat, ci n calitile n
care apar n ansamblul litigiului {reclamant, prt, intervenient
principal), iar intervenientul forat va figura n calitate de
reclamant, dup admiterea n principiu a cererii, prin raportare la
art. 70 NCPC,
Obiectul cererii de intervenie forat nu coincide cu obiectul
cererii principale/cererii reconvenionale/cererii de intervenie
principal, nefiind reprezentat de valorificarea drepturilor pretinse
de reclamant sau de intervenientul principal, ci vizeaz asigurarea

DEUA
595 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 69
opozabilitii fa de intervenientul forat a hotrrii care se va
pronuna asupra cererii menionate, n care se statueaz asupra
existenei dreptului reclamantului sau intervenientului principal,
ce poate fi pretins deopotriv de ctre ter.
Cererea de chemare n judecat a altor persoane nu reprezint
o veritabil cerere de chemare in judecat, precum cererea de
intervenie voluntar principal sau cererea de chemare n
garanie, de altfel codul stipulnd n mod expres pentru acestea
din urm c vor mbrca forma prevzut pentru cererea de
chemare n judecat [art. 62 alin. (1) i art. 73 alin. (1) NCPC],
Pentru cererea de chemare n judecat a altor persoane codul
prevede numai obligaia motivrii sale, ca i n privina cererii de
artare a titularului dreptului, instituind ca atare o difereniere de
natur juridic, acestea din urm, per a contraria, nembrcnd
forma prevzut pentru cererea de chemare n judecat.
Ca regul, cererea de chemare n judecat a altor persoane are
ca finalitate faptul ca n acelai litigiu s se constate implicit, odat
cu soluionarea procesului, inexistena dreptului de crean sau a
celui real de care s-ar putea prevala terul. Astfel, dac cererea
este promovat de prt, acesta tinde ca prin respingerea cererii
principale, n msura n care are mijloace s conduc la o
asemenea soluie, s obin implicit i constatarea inexistenei
dreptului de crean/real ce ar putea fi pretins de ctre ter i care
este identic cu cel invocat de reclamant. Dac cererea este
promovat de reclamant, acesta, n msura n care apreciaz c
exist suficiente motive pentru pronunarea unei soluii de
admitere a cererii principale, are interesul de a-l atrage n proces
pe cel care reclam acelai drept de crean/real, tocmai pentru a
se constata implicit inexistena acestuia n patrimoniul terului.

DEUA
596 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Ari. 69
Apreciem ns c cererea de intervenie forat nu are ca
obiect nsi constatarea inexistenei dreptului de crean/real al
terului, ntruct aceasta ar reprezenta o veritabil cerere de
chemare n judecat, care ar necesita forma prevzut pentru
cererea de chemare n judecat, precum i respectarea
dispoziiilor art. 35 teza a ll-a NCPC, potrivit

DEUA
597 NAiaSA THfO"AHi
Art. 69
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
crora cererea n constatare nu poate fi primita dac partea are
deschis calea aciunii in realizare, ce ar conduce, n anumite
cazuri, la respingerea ca inadmisibil a cererii de intervenie
forat, chiar i n ipoteza n care condiiile art 68 alin. (1) NCPC
arh'ntrunite.
n concluzie, apreciem c cererea de chemare n judecat a
altor persoane are ca obiect atragerea terului n proces pentru
asigurarea opozabilitii faa de acesta a hotrrii ce se va
pronuna. n ipoteza art. 71 NCPC, cererea de chemare n judecat
a altor persoane are ca obiect stabilirea persoanei care este
titularul dreptului reclamat prin cererea principala, n vederea
liberrii paratului de executarea obligaiei instituite n sarcina sa.
Aceasta form de intervenie forat este promovat de
reclamant/prt/interveni-ent principal mpotriva terului, poziia
intervenientului forat de reclamant \\\ ansamblul litigiului nefiind
de natura s i confere posibilitatea de a obine drepturi n propriul
patrimoniu prin hotrrea judectoreasc ce va fi pronunat n
cauz, cu excepia situaiilor derogatorii reglementate de art. 71
NCPC.
z. Forma cererii. Din punctul de vedere al formei, cererea de
intervenie forat trebuie formulat n scris, pe suport material
clasic (hrtie) sau n form electronic, n acest ultim caz dac sunt
ndeplinite condiiile prevzute de lege,
ntruct regula n materie de form a cererilor n justiie o
constituie forma scris, iar n reglementarea interveniei forate
nu este specificat vreo excepie, dispoziiile art, 148 alin. { 2 )
NCPC viznd posibilitatea formulrii orale a cererii, urmat de
consemnarea acesteia n ncheierea de edin, nu sunt aplicabile
acestei cereri.
?04 DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 69
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
Coninutul cererii de intervenie forat este restrns la
motivarea n fapt i n drept, prin raportare la art. 69 alin, (1)
NCPC, ntruct cererea de chemare n judecat, ntmpinarea i
nscrisurile depuse la dosar se comunic terului, n temeiul alin,
(2) al aceluiai articol, iar acestea din urm vizeaz preteniile
reclamantului i aprrile prtului. Motivarea cererii va fi axat
asupra mprejurrii c persoana chemat n judecat forat ar
putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul.
280. Timbrarea. Apreciem c o atare cerere nu este supus
plii taxelor judiciare de timbru,ntruct nu reprezint o veritabil
cerere de chemare n judecat, avnd ca obiect atragerea terului
n proces pentru asigurarea opozabilitii fa de acesta a hotrrii
ce se va pronuna asupra cererii principale, pentru care au fost
deja achitate taxele judiciare de timbru. Astfel, instana nu se va
pronuna prin dispozitiv asupra inexistenei dreptului de
crean/real al terului (caz n care s-ar fi impus satisfacerea
timbrajului), ci aceast mprejurare va rezulta implicit din modut
de soluionare a cererii principale.
281. Numr de exemplare. Numrul de exemplare va fi cel
prevzut de art. 149 alin. (1) NCPC, potrivit cruia cnd cererea
urmeaz a fi comunicat, ea seva face n attea exemplare cte
sunt necesare pentru comunicare, n afar de cazurile n care
prile au un reprezentant comun sau partea figureaz n mai
multe caliti juridice, cnd se va face un singur exemplar, cu
meniunea c, n toate cazurile, este necesar i un exemplar
pentru instan.
De asemenea, art. 150 NCPC viznd nscrisurile anexate, art.
151 NCPC privind cererea formulat prin reprezentant i art. 152

?04 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 69
CARTEA L DISPOZIII GENEPALE
NCPC referitor la cererea greit denumit sunt aplicabile i cererii
de intervenie forat n mod corespunztor.
Cererea de chemare n judecat a altei persoane care ar putea
s pretind aceleai drepturi ca i reclamantul se comunic att
terului introdus n proces, ct i prilor adverse. La exemplarul
destinat terului se vor altura copii de pe cererea de chemare n
judecat, ntmpinare, precum i de pe nscrisurile aflate ia dosar

?04 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL. IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
5. Admisibilitatea n principiu a cererii. Spre deosebire de
reglementarea anterioar, care impunea faza admisibilitii n
principiu numai n privina celor dou forme ale interveniei
voluntare, noul Cod de procedur civil extinde aceast etap
prealabil obligatorie l n privina formelor de intervenie forat
reprezentate de chemarea n judecat a altei persoane care ar
putea pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, chemarea f
garanie i artarea titularului dreptului.
Astfel, dispoziiile art 69 alin, (3) NCPC fac trimitere, pentru
ipoteza cererii de chemare n judecat a altor persoane care ar
putea pretinde aceleai drepturi ca l reclamantul, la art 64 NCPC
viznd admisibilitatea n principiu a cererii de intervenie
voluntar.
Admisibilitatea n principiu a acestei cereri se va discuta numai
dup comunicarea cererii d e intervenie forat celui chemat n
judecat i prilor adverse, pentru asigurarea principiului
contradictorialitii, precum i al dreptului la aprare,
n ipoteza in care cererea de intervenie este depus chiar in
edina de judecat, instana va dispune amnarea cauzei pentru
citarea terului chemat in judecat i a celorlalte pri adverse
care nu sunt prezente la termen i a efecturii comunicrilor
legale.
Cererea de intervenie forat se pune de ctre instan n
discuia contradictorie a prilor, la momentul dezbaterii
admisibilitii n principiu a acesteia, primul cruia se va da
cuvntul fiind persoana care a formulat cererea (reclamant/prt
iniial ori intervenient principal), urmnd apoi partea advers i, n
final, cel chemat n judecat. Ordinea acordrii cuvntului este
distinct fa de cea din cadrul admisibilitii n principiu a cere-
rilor de intervenie voluntar, ntruct trebuie avut n vedere
DEUA
6 0 1 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL. IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
poziia procesual diferit a terilor n cadrul cererilor de
intervenie, iar nu n ansamblul procesului.
n msura n care este necesar administrarea unor probe
suplimentare pentru aceast dezbatere, instana are posibilitatea
prorogrii discutrii admisibilitii n principiu a cererii de
intervenie forat dup administrarea dovezilor respective.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar
privitoare la ncheierea de admitere n principiu, la ordinea
soluionrii aspectelor viznd tardivitatea, inadmisibi-litatea, sau
nulitatea n raport de admisibilitatea n principiu, la regimul
aplicabil n privina cilor de atac susceptibile de a fi exercitate
mpotriva ncheierii i la suspendarea de drept a judecrii cererii
principale n ipoteza promovrii unei ci de atac mpotriva
ncheierii de respingere a cererii de intervenie sunt valabile n
mod corespunztor i n privina cererii de intervenie forat care
constituie obiectul prezentei analize.
La momentul pronunrii asupra admisibilitii n principiu a
cererii de intervenie forat, instana va cerceta existena
condiiei ca terul s poat pretinde aceleai drepturi ca i
reclamantul, acest aspect urmnd s se regseasc n motivarea
ncheierii n funcie de soluia pronunat, cu meniunea c
judectorul va evita analiza temeiniciei preteniilor reclamantului
iniial sau a eventualelor drepturi ce ar putea fi pretinse de ter
pentru a nu-i crea o stare de incompatibilitate determinat de
antepronunare.
Prin intermediul cererii de intervenie forat reclamantul nu
poate introduce n cadrul cererii principale un alt prt, ntruct
forma procedural pentru modificarea acesteia din urm sub
aspectul cadrului procesual pasiv este cererea adiional, iar nu
cererea de intervenie forat.
DEUA
6 0 2 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL. IL PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
De asemenea, prin intermediul acestei forme de intervenie
forat nu se poate introduce n proces un alt reclamant, fiind
inadmisibil, spre exemplu, cererea prin care reclamantul,
coproprietar al unui bun imobil, care a promovat aciune n
revendicarea acestuia, formuleaz cerere de intervenie forat a
celorlali coproprietari, care nu au dorit s formuleze mpreun
aciunea principal, pentru ca bunul s fie restituit in

DEUA
6 0 3 NAiaSA THfO"AHi
Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
patrimoniul tuturor, fr a le contesta ca atare drepturile [n
prezent este reglementat posibilitatea introducerii aciunii n
revendicare a bunului n materialitatea sa de ctre un singur
coproprietar, potrivit artr 643 alin, (1) NCC], Este de menionat c,
potrivit art. 643 alin, (3) NCC, cnd aciunea civil nu este
introdus de toi coproprietarii, prtul poate cere instanei de
judecat introducerea n cauz a celorlali coproprietari n calitate
de reclamani, n termenul i n condiiile prevzute n noul Cod de
procedur civil pentru chemarea n judecat a altor persoane.
Prin urmare, o atare posibilitate este recunoscut de noul Cod civil
prtului, avndu-se n vedere situaia n care acesta ar avea
mijloace pentru a respinge preteniile reclamantului i dorete,
prin formularea cererii de intervenie forat, asigurarea
opozabilitii hotrrii ce se va pronuna asupra cererii principale
i fa de ceilali coproprietari, care evident ar putea invoca
aceleai dreptului cu privire ia bun. De asemenea, i reclamantul
poate formula cererea de intervenie forat a celorlali
coproprietari, dar numai n msura n care le contest drepturile,
apreciind c este singurul titular asupra bunului, aceasta fiind
raiunea pentru care a fost reglementat aceast form de
intervenie forat,

Art 70. Poziia terului n proces. Cel chemat n judecat


dobndete poziia procesual de reclamant, iar hotrrea i
produce efectele i n privina sa.

CO MENT A RIU
L Poziia terului n proces. Astfel cum am artat anterior la
pct, 1 din cadrul comentariului viznd natura juridic a acestei
604 DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
cereri de intervenie forat, considerm c niciunei persoane nu i
se pot acorda drepturi printr-o hotrre judectoreasc, n lipsa
formulrii de ctre aceasta a unei cereri n acest sens sau chiar
mpotriva voinei sale, cu excepia cazurilor de excepie
reglementate de art, 71 NCPC.
Din acest motiv, apreciem ca atunci cnd terul este introdus n
proces prin intermediul cererii de intervenie n discuie, n
msura n care, la rndul su, nu formuleaz o cerere de
intervenie principala, prin hotrrea pronunat n cauz nu se
pot stabili drepturi'\n favoarea sa.
Terul chemat n judecat, dei prt n cadrul cererii de
intervenie forat, dobndete legal, tn ansamblul litigiului, prin
admiterea n principiu a interveniei, calitatea de reclamant,
bucurndu-se de independen procesual i putnd efectua
actele procedurale puse de lege la dispoziia prilor.
Considerm ns c intervenientul forat nu va putea renuna
la judecarea cererii de intervenie, ntruct nu a fost formulat de
ctre el, singurul n drept s efectueze acest act de dispoziie fiind
reclamantul/prtul iniial ori intervenientul principal care a
promovat-o. De altfel, din moment ce intervenia sa n proces este
forat, neimplicnd exprimarea consimmntul su n acest
sens, acceptarea tezei viznd admisibilitatea renunrii acestuia la
judecarea cererii ar lipsi de efecte posibilitatea introducerii sale
silite n proces.
Intervenientul forat are posibilitatea renunrii la dreptul pe
care ar putea s i pretind similar reclamantului, precum i
dreptul de a ncheia o tranzacie judiciar mpreun cu prile
iniiale.

605 DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
Prin ncheierea de admitere n principiu a cererii de
intervenie forat, terul dobndete calitatea de parte n proces,
figurnd cu denumirea de reclamant, potrivit art. 70 NCPC.

606 DEUA NARCISA THFOHAP>


TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art, 70
Ca efect al admiterii n principiu a cererii de intervenie
forat, instana este obligat s se pronune asupra sa prin
dispozitivul hotrrii finale. Astfel, n ipoteza n care instana omite
s se pronune asupra cererii de intervenie prin dispozitivul
hotrrii judectoreti, partea are deschis calea completrii
hotrrilor, reglementat de art. 444 cu referire la art, 445 NCPC.
Dobndind calitatea de parte, intervenientul forat exercit
drepturile i i asum obligaiile legale ale unei pri in proces
(dreptul de a solicita amnarea cauzei n vederea pregtirii
aprrii sau amnarea pronunrii pentru formularea i depunerea
de concluzii scrise, dreptul de a propune probe i de a le
administra, dreptul de a formula cereri n cadrul procesului viznd
recuzarea, strmutarea, suspendarea judecrii cauzei, dreptul de
invoca excepii procesuale, dreptul de a exercita unele acte
procesuale de dispoziie, dreptul de a fi citat etc.).
Intervenientul forat nu are o poziie subordonat n litigiu fa
de prile iniiale, ci independent, legea nelimitndu-in vreo
manier drepturile n raport de cele avute de acestea.
Apreciem c nu se pune problema operrii prorogrii legale de
competen n privina cererii de intervenie forat sau a punerii
n ntrziere, ntruct aceasta nu reprezint o veritabil cerere de
chemare n judecat.
Introducerea cererii de intervenie forat nu conduce la
ntreruperea prescripiei extinctive n privina valorificrii
drepturilor de ctre ter, ntruct cererea de intervenie forat nu
are semnificaia unei cereri formulate mpotriva prilor iniiale
avnd ca obiect drepturile pretinse i de reclamant.
n ceea ce privete actele de procedur susceptibile a fi
formulate de ctre intervenientul forat, apreciem c, dei
dobndete poziia procesual de reclamant n ansamblul
DEUA
607 NAiaSA THfO"AHi
TITLUL II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
Art, 70
litigiului, el poate formula ntmpinare mpotriva cererii de
intervenie forat sau poate depune concluzii cu privire la cererea
principal/cererea reconvenional/cererea de intervenie
principal, exprimndu-i poziia procesual.
Considerm c intervenientul forat nu poate promova cerere
reconvenional, ntruct mpotriva sa nu s-a formulat o veritabil
cerere de chemare n judecat, chiar dac implicit se constat
inexistena dreptului su de crean/real prin modul de
soluionare a cererii principale/cererii reconvenionale/cererii de
intervenie principal.
Intervenientul forat poate formula ns cerere de intervenie
principal mpotriva prilor iniiale. Spre exemplu, dac
reclamantul (cesionar) formuleaz cerere de intervenie forat a
terului (cedent), viznd constatarea inexistenei dreptului de
crean al acestuia, terul are posibilitatea s introduc o cerere
de intervenie principal mpotriva reclamantului iniial, solicitnd
declararea nulitii cesiunii de crean.
Intervenientul forat ar putea formula cerere de chemare n
judecat a altor persoane care ar putea s pretind aceleai
drepturi ca i reclamantul, prin raportare la art. 68 alin. (2) i (3)
NCPC, care face referire la aceast cerere ca putnd fiind depus
de reclamant, intervenient principal i prt, coroborate cu
dispoziiile art. 70 NCPC, care confer celui chemat n judecat
poziia procesual de reclamant.
Dat fiind faptul c art. 69 alin. (3) face trimitere la art. 65
NCPC, care se va aplica n mod corespunztor, rezult c terul
intervenient forat va prelua procedura n starea n care se afl n
momentul admiterii interveniei, dar va putea solicita
administrarea de probe prin ntmpinare sau cel mai trziu pn la
primul termen de judecata ulterior
DEUA
608 NAiaSA THfO"AHi
Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
admiterii cererii de intervenie. Actele de procedur ulterioare vor
fi ndeplinite i fa de eL
Spre deosebire de ipoteza interveniilor voluntare, cnd
terului nu i se comunicau actele de procedur existente n dosar,
pentru ipoteza interveniei forate, tocmai ntruct terul nu
intervine n proces din propria sa iniiativ, existnd i posibilitatea
s nu aib cunotin de litigiu, art, 69 alin. (2) NCPC instituie
obligaia comunicrii ctre acesta a unor fotocopii de pe cererea
de chemare n judecat, de pe ntmpinare, precum i de pe restul
nscrisurilor depuse la dosar.
Comentariile aferente cererilor de intervenie voluntar viznd
semnificaia prelurii procedurii n starea n care se afl n
momentul admiterii interveniei, precum i posibilitatea
interogrii intervenientului forat, respectiv imposibilitatea
audierii sale n calitate de martor sunt valabile i n privina cererii
de intervenie analizat.
2. Modul de soluionare a cererii n ceea ce privete modul de
soluionare a cererii de intervenie forat n discuie, trebuie
fcute urmtoarele meniuni:
aj ca regul, apreciem c soluionarea cererii de intervenie
forat nu poate avea loc separat de judecarea cererii principale,
pentru c scopul avut n vedere la formularea sa vizeaz tocmai
asigurarea opozabilitii hotrrii pronunate n litigiul Iniial fa
de ter. Ca atare, consideram c nu poate fi dispus soluia
disjungerii. Un argument n plus pentru susinerea acestei soluii
este i mprejurarea c numai n ipoteza cererii de chemare n
garanie se prevede n mod expres posibilitatea disjungerii,
potrivit art, 74 alin, (4) teza a ll-a NCPC, iar nu i n privina
celorlalte forme de intervenie forat;
DEUA NARCISA THFOHAP>
Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
282. suspendarea judecrii cererii principale atrage i
suspendarea cererii de intervenie forat, acest incident
procedural opernd n bloc;
283. perimarea cererii principale atrage i perimarea cererii
de intervenie forat, prin raportare la art, 419 NCPC, perimarea
producndu-se asupra tuturor prilor litigante, indiferent de
poziia lor procesual, consecina decurgnd din caracterul unitar
al procesului;
284. modul de soluionare a cererii de Intervenie forat va
avea n vedere interesul concret avut n vedere de cel care a
formulat cererea, soluiile putnd fi diferite de la caz la caz.
Astfel, dac prtul a formulat cererea de intervenie forat,
viznd inexistena dreptului de creana ce ar putea fi pretins de
ter, fiind invocat, spre exemplu, stingerea obligaiei prtului
prin compensaie, iar aciunea reclamantului va h respins pentru
acest considerent, cererea de intervenie ar trebui admis. Dac
cererea principal este admis, cererea de intervenie ar trebui
respins.
Dac prtul a formulat cererea de intervenie forat pentru a
se stabili cui aparine dreptul reclamat, independent de soluia
dat cererii principale, cererea de intervenie ar trebui admis.
Dac reclamantul [cesionar] a formulat cererea de intervenie
forat a cedentului, care a somat debitorul s-i plteasc creana,
viznd implicit inexistena dreptului acestuia de crean, n cazul
n care cererea principal este admis, ar trebui admis i cererea
de intervenie forat, iar dac cererea principal ar fi respins, ar
trebui respins i cererea de intervenie forat;

DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 70
CARTEA I. DISPOZIII GENEPALE
ej apreciem c renunarea reclamantului la judecarea cererii
principale va atrage respingerea cererii de intervenie forat
formulat de acesta ca rmas fr obiect, din

DEUA NARCISA THFOHAP>


Art. 71II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

moment ce aciunea nu a fost soluionat pe fondul su,


neexistnd niciun interes pentru a face hotrrea pronunat ntr-
o astfel de situaie opozabil unei persoane;
285. persoana care a formulat cererea de intervenie forat
poate renuna la judecarea saH instana urmnd a lua act n
consecin, acest drept neexistnd i pentru intervenientul forat,
n considerarea argumentelor expuse anterior;
286. ca regul, intervenientul forat nu poate fi obligat la
plato cheltuielilor de judecata, ntruct nu a supus judecii o
pretenie i a fost chemat n judecat pentru opozabilitate, ns n
msura n care pentru combaterea aprrilor sale, prile iniiale
efectueaz o serie de cheltuieli, acestea ar putea fl recuperate de
la ter sub forma cheltuielilor de judecat;
287. ntr-un litigiu ulterior promovat de ter mpotriva
prtului, hotrrea obinut n litigiul iniial a r e efect de lucru
judecat, neputnd fi statuat mpotriva aceea ce s-a stabilit n
aceasta prin administrarea unor dovezi contrarii.

Art- 71. Scoaterea prtului din


proces. (1) n cazul
prevzut Ia art. 70, cnd prtul, chemat n judecat pentru o
datorie bneasc, recunoate datoria i declar c vrea s o
execute fa de cel cruia ii va fi stabilit dreptul pe cale
judectoreasc, el va fi scos din proces, dac a consemnat la
dispoziia instanei suma datorat.
288. Tot astfel, prtul, chemat n judecat pentru predarea
unui bun sau a folosinei acestuia, va fi scos din proces dac
declar c va preda bunul celui af crui drept va fi stabilit prin
hotrre judectoreasc. Bunul n litigiu va fi pus sub sechestru

DEUA
612 NAiaSA THfO"AHi
Art. 71II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL

judiciar de ctre instana nvestit cu judecarea cauzei, dispoziiile


art. 971 i urmtoarele fiind aplicabile.
289. In aceste cazuri, judecata va continua numai ntre
reclamant i terul chemat n judecat. Hotrrea se va comunica
i prtului, cruia i este opozabil.
COMENTARIU
290. Sfera de reglementare. Dispoziiile art. 71 NCPC vizeaz
o situaie particular n care persoana care are calitatea de prt
n proces poate fi scoasa din cadrul acestuia, prin manifestarea sa
de voin nsoit de consemnarea sumei disputate n proces la
dispoziia instanei sau d e sechestrarea judiciara a bunului
litigios. Este de menionat faptul c art. 71 NCPC a extins sfera
ipotezelor n care prtul poate fi scos din proces, art, 59 aiin, (1)
CPC 1865 viznd numai cazul datoriei bneti.
Cele dou ipoteze specificate n art, 71 NCPC sunt de strict
interpretare i aplicare, neputnd fi extinse i la alte aciuni avnd
un obiect distinct,
291. Ipoteza datoriei bneti. n privina situaiei speciale
instituite de art. 71 alin. (1) NCPC, se impun urmtoarele precizri:
292. cererea principal trebuie s aib ca obiect solicitarea
reclamantului de obligare a prtului la plata unei sume de bani
(pretenii), independent dac izvorul obligaiei bneti este
contractual sau delictual, legea nefcnd vreo distincie n acest
sens;
293. prtul trebuie s recunoasc preteniile deduse
judecii prin ntmpinare, note scrise, interogatoriu sau verbal n
edin, codul neinstituind o form special pentru aceast
recunoatere;
DEUA
613 NAiaSA THfO"AHi
Art. 71II, PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL
TITLUL
294. recunoaterea trebuie s intervin pn Io nchiderea
dezbaterilor n faa primei instane,

DEUA
614 NAiaSA THfO"AHi
Art. 71 CARTEA I. DISPOZIII GENERALE
295. paratul trebuie s consemneze ia dispoziia instanei
sumo ce face obiectul litigiului, pn la nchiderea dezbaterilor n
faa primei instane, i s depun la dosar dovada consemnrii
efectuate. n privina consemnrii, sunt aplicabile n mod
corespunztor dispoziiile art, 1056 alin. (1) NCPC viznd
cauiunea judiciar, suma fiind depus la Trezoreria Statului, la
CEC Bank 5.A. sau la orice alt instituie de credit care efectueaz
astfel de operaiuni, pe numele prtului, la dispoziia instanei;
296. prtul va li scos din proces prin dispoziia instanei n
acest sens, iar nu prin admiterea excepiei lipsei calitii sale
procesuale pasive, ntruct, pe de-o parte, acesta justific
legitimitatea procesual pasiv, iar, pe de alt parte, scoaterea din
proces semnific numai faptul c acesta nu va mai participa la
cercetarea procesului i la dezbateri, nemaifiind citat pe parcursul
judecii, hotrrea pronunat n cauz urmnd ns a i se
comunica;
i scoaterea prtului din proces poate interveni numai dup
admiterea in principiu a cererii de intervenie forat a terului
care poate pretinde aceleai drepturi ca i reclamantul, ntruct
numai din acel moment judecata poate continua ntre reclamant