Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 090

Subiectul I
a) 13. b) 2 . c) x + y +1 = 0. d) a = 25. e) 2. f) 0.

Subiectul II
3
1. a) x = 0. b) 6. c) 0. d) . e) 9 .
5
2. a) f ( x ) =
2x
x +1 2
(1

0
)
, x R . b) ln x 2 + 1 = ln 2 . c) f strict cresc toare pe [0, ) i f strict

( )
descresc toare pe ( , 0] . d) f (1) = 1 . e) f ( x ) 1 ln x 2 + 1 0 x 2 0 .

Subiectul III
1 0
a) E 2 = , deci E H . I 2 = I 2 , deci I 2 H ;
0 0
b) P = E H i rang(P)=1, Q = I 2 Q i rang (Q) = 2;
1 a 1 a 1 a 1 a
c) = , deci H ;
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0
= , deci H ;
b 0 b 0 b 0 b 0
a b
d) Fie A = H . Atunci A 2 = A, deci a 2 + bc = a, b(a + d ) = b, c(a + d ) = c, bc + d 2 = d .
c d
Ob inem a 2 d 2 = a d , deci (a + d )(a d ) = a d . Pentru a d avem a + d = 1 .
Pentru a=d egalit ile devin a 2 + bc = a,2ab = b,2ac = c. Dac b=0 avem a=0 sau a=1, iar dac
1
b 0 avem a = i din a=d ob inem a+d=0 sau a+d=2 sau a+d=1.
2
e) Din B H avem B 2 = B. B fiind inversabil , exist B 1 . Inmul ind egalitatea B 2 = B cu B 1
ob inem B = I 2 .
f) Evident M M 2 (R ). Demonstr m c M 2 ( R) M . Fie
1 1 0 0 2 0 1 1 0
Y = = + + + = + + I 2 + ( 2 ) E M
0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Presupunem c exist A1 , A2 ,..., An H astfel ca A1 + A2 + ... + An = F .
1 1 7
Tr ( A1 + A2 + ... + An = Tr ( A1 ) + Tr ( A2 ) + ... + Tr ( An ) Z (din d) ). TrF = + = Z . Deci F
2 5 10
nu poate fi scris ca o sum finit de matrice din mul imea H.
Subiectul IV

a) h( x) 1 x 9 , x [0,1] 1 x 9 1 x 9 , x H 1 x 9 (1 x 9 ) 2 , adev rat pt. c


1 x 9 [0,1];
1
1 1 x10 9
b) h ( x)dx = (1 x )dx = x
2 9
= ;
0 0 10 0
10
c) Inegalitatea este echivalent cu (tf ( x) g ( x)) 2 0, t R, x [a, b], care este adev rat .
d) Rela ia se ob ine integrnd inegalitatea de la punctul c) pe intervalul [0,1] n raport cu x.
e) Rela ia de la punctul d) are loc dac i numai dac
2 2
= 4 f ( x) g ( x)dx 4 f 2 ( x)dx g 2 ( x)dx 0 f ( x) g ( x)dx f 2 ( x)dx g 2 ( x)dx.
b b b b b b

a a a a a a

Ea este varianta integral a inegalit ii lui Cauchy-Buniakovski.


2 2
f) u ( x)dx = 1 u ( x)dx 12 dx u 2 ( x)dx = u 2 ( x)dx;
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0
1 1 1
g) Aria c utat este A = h( x)dx. Conform pct. a) avem h( x)dx > (1 x 9 )dx = 0,9.
0 0 0
2
Pe de alt parte, conform pct. f) avem h( x)dx h 2 ( x)dx = 0,9, deci
1 1

0 0
1
h( x)dx
0
0,9 < 0,95.