Sunteți pe pagina 1din 1

SPITALUL CLINIC PROTOCOL DE LUCRU Cod: DF.I.06.

05
NEUROPSIHIATRIE Ediţia: 1 Revizia: 0
CRAIOVA TULBURARI
Sectia Psihiatrie Pediatrică ALE CONDUITEI Pagina: 1 din 1

Protocolul stabileşte secvenţele de execuţie şi de verificare a acestei activităţi, sub formă de diagramă
de flux (DF), pentru respectarea cerinţelor Referinţei 8- Managementul Ingrijirilor de sănătate (MIS),
Standardul 14: Utilizarea protocoalelor de diagnostic şi terapeutice.

Nr
crt
Activitate Detalii de lucru:
 istoricul dezvoltarii psihomotorii pe etape de varsta
1. Diagnostic  istoric de agresiuni pre, peri si postnatale, minusuri in calitatea ingrijirii, carente
Clinic : afective si educationale
 evaluarea dezvoltarii psihomotorii
 evaluare psihiatrica : observarea comportamentelor, gradului de instabilitate, a
relaţionării, socializarii, impulsivitatii, etc
 evaluarea neurologica
 evaluare cord (TA, p, AV)
2. Evaluari de
Evaluare psihologica
cabinet:
 hemoleucograma completa
a. La toti  glicemie
bolnavii  calcemie
3 Evaluare  examen sumar de urina
paraclinica:  EEG
 GOT, GPT
b. Cazuri  uree, creatinina
selectionate  lipidograma
 cholesterol
 prolactinemie
 CT, RMN
 EKG
 dozari hormonale
 tratamentul medicamentos este nespecific şi se adresează unor anumitor
simptome ca agresivitatea, agitaţia psiho-motorie sau tulburărilor comorbide precum
4 Tratament: ADHD, cu antipsihotice atipice, tipice, timostabilizatoare din categoria
anticonvulsivantelor sau medicaţie specifică pentru ADHD de tip stimulant sau
nonstimulant, în doze adaptate în funcţie de vârstă, greutatea şi severitate a
simptomatologiei.
 In cazurile asociate cu depresie, se folosesc antidepresive de tip ISRS, în doze
corespunzătoare greutăţii şi vârstei
 psihoterapie
 psihoeducatie
 consilierea familiei

Evidenţa reviziilor documentului: rev.0- data .......


Difuzare: 1) Secţia NPI 2.Director Medical 3. RMC

Întocmit: dr. Matican Mirela Verificat/Aprobat: Director Medical


Dr. Marcu Mihaela
Data/Semnătura: 09.05.2013 Data/Semnătura: 10.06. 2013
ProtLucru/IL.NPC-06 cod FS.01.2 rev.0