Sunteți pe pagina 1din 21

PROCES-VERBAL

mun. Chişinău 20.07.2016

Început la ora 09 şi 30 min.


Încheiat la ora 11 şi 30 min.
Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica, mun.Chișinău,
căpitan de poliţie GRAMA Irina, în sediul Inspectoratului, în corespundere cu prevederile art.
59, 90,109, 260 și 261 CPP, a audiat în calitate de martor pe:
Numele, prenumele Juncu Gheorghe Petru
Data, luna și anul nașterii 16.02.1980
Locul nașterii r-l Căuşeni, s. Ursoaia Nouă
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Starea civilă divorţat
Studiile medii
Locul de muncă, funcţia, official nu lucrează
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul mun. Chişinău, str. Independenţei 6, ap. 24
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 89632931, eliberat de of. nr. 7 la 8 august2000
Telefoane de contact 022 57-88-86 (domiciliu), GSM 069874799
Starea fizică nu au fost depistate urme de violenţă fizică
Îmbrăct cămaşă, blugi şi adidaşi de culoare neagră

Martorului JUNCU Gheorghe Petru i s-a adus la cunoștinţă că urmează a fi audiat cu


privire la împrejurările în care a avut la data de 19.07.2016, în jurul orei 23:30.
Semnătura martorului
Martorului JUNCU Gheorghe Petru, în conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate
drepturile și obligaţiile prevăzute în art. 21 și 90 din același Cod și el a fost prevenit asupra
răspunderii ce o va purta în caz de refuz de a depune declaraţii, conform art. 313 CP și pentru
declaraţii mincinoase făcute cu bună știinţă, potrivit art. 312 CP.
Semnătura martorului
Potrivit art. 105 alin. (7) CPP, martorul JUNCU Gheorghe Petru a fost întrebat dacă este
soţ sau rudă apropiată cu vreuna dintre părţi și în ce relaţii se află cu ele, explicîndu-i-se că în caz
că este soţ sau rudă apropiată a bănuitului, el are dreptul de a nu face declaraţii.
Martorul JUNCU Gheorghe Petru a răspuns ca este fratele lui PATRAŞCU Tatiana
Petru.
Semnătura martorului
Declaraţiile doresc să le fac în limba română pe care o cunosc bine.
Semnătura martorului
Traducătorul nu a participat
Au fost utilizate mijloace tehnice nu au fost folosite
.Semnătura martorului
La propunerea de a declara despre faptele și circumstanţele pe care le cunoaște și care se referă
la cauză, martorul JUNCU Gheorghe Petru a relatat următoarele: la data de 19.07.2016 pe la
orele 22:00 se alfa la bucătărie pe str. Independenţei 6, ap. 24 mun. Chişinău, unde împreună cu
Patraşcu Ion consumau băuturi alcoolice. Deodată, în bucătărie a intrat Solomon Vladimir. În
urma unor schimburi de expresii injurioase au început să se bată. Patraşcu Ion avea în mână un
cuţit de culoare întunecată. Solomon Vladimir l-a apucat pe Ion de mâna în care ţinea cuţitul,
pentru a-l lua. Văzând aceasta, Patraşcu Tatiana a luat şi ea un cuţit de bucătărie cu mâner de
culoare albă din plastic, care se afla lângă vesela din bucătărie şi le-a replicat celor doi pe un ton
aspru. Patraşcu Tatiana având acel cuţit în mâna dreaptă i-a aplicat lui Patraşcu Ion o lovitură în
regiunea spatelui. Văzând aceasta, Juncu Gheorghe s-a speriat şi a fugit la balcon. Peste vreo 10
min. a revenit înapoi la bucătărie şi a văzut cum din bucătărie a ieşit Patraşcu Tatiana cu un cuţit
cu mâner de culoare albă în mână pe care l-a ascuns în debara, iar Patraşcu Ion se afla jos la
podea cu capul spre uşa de la intrare în bucătărie. El era tăiat din spate, corpul era murdar de
sânge, iar deasupra lui stătea Solomon Vladimir care îl lovea cu pumnii peste corp şi striga: „te-
am tăiat şi o să te omor”. Alături de Ion, jos pe podea, era un cuţit cu mâner de culoare neagră
cu care ultima dată l-a văzut pe Ion cu el în mână. Martorul a comunicat că Solomon Vladimir
era mai înalt şi mai zdravăn ca Ion şi avea posibilitatea să-l controleze fizic.
Alte circumstanţe despre cele întîmplate nu îmi sunt cunoscute, de aceea nu mai am
nimic de adăugat.
Această declaraţie o susţin și o semnez, după ce am citit-o și am constatat că cele
consemnate corespund cu cele relatate verbal de mine.
Martorul semnătura

Ofiţerul de UP,IP Botanica


Căpitan de poliţie GRAMA Irina semnătura
PROCES-VERBAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Început la ora 09 şi 30 min.


Încheiat la ora 11 şi 30 min.
Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica, mun.Chișinău,
căpitan de poliţie GRAMA Irina, în sediul Inspectoratului, în corespundere cu prevederile art.
59, 90,109, 260 și 261 CPP, a audiat în calitate de martor pe:
Numele, prenumele Lavric Andrei Dumitru
Data, luna și anul nașterii 27 februarie1989
Locul nașterii s.Ineşti r-nul Teleneşti , Republica Moldova
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Situaţia militară supus militar
Starea civilă necăsătorit
Studiile studii superioare
Locul de muncă, funcţia, medic în cadrul serviciului de gardă al IŞPMU
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul mun. Chișinău, str.Ştefan cel Mare nr. 42
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 36632931, eliberat de of. nr. 7 la 8 august2000
Telefoane de contact 022 57-28-86 (domiciliu), GSM 068874799

Martorului LAVRIC Andrei Dumitru i s-a adus la cunoștinţă că urmează a fi audiat cu


privire la împrejurările în care a avut la data de 19.07.2016, în jurul orei 23:30.
Semnătura martorului
Martorului LAVRIC Andrei Dumitru, în conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost
explicate drepturile și obligaţiile prevăzute în art. 21 și 90 din același Cod și el a fost prevenit
asupra răspunderii ce o va purta în caz de refuz de a depune declaraţii, conform art. 313 CP și
pentru declaraţii mincinoase făcute cu bună știinţă, potrivit art. 312 CP.
Semnătura martorului
Potrivit art. 105 alin. (7) CPP, martorul LAVRIC Andrei Dumitru a fost întrebat dacă
este soţ sau rudă apropiată cu vreuna dintre părţi și în ce relaţii se află cu ele, explicîndu-i-se că
în caz că este soţ sau rudă apropiată a bănuitului, el are dreptul de a nu face declaraţii.
Martorul LAVRIC Andrei Dumitru a răspuns că nu este soţ sau rudă
Semnătura martorului
Declaraţiile doresc să le fac în limba română pe care o cunosc bine.
Semnătura martorului
Traducătorul nu a participat
Au fost utilizate mijloace tehnice nu au fost folosite
.Semnătura martorului
La propunerea de a declara despre faptele și circumstanţele pe care le cunoaște și care
se referă la cauză, martorul LAVRIC Andrei Dumitru a relatat următoarele: la data de
19.07.2016, fiind încadrat în serviciul de gardă al IŞPMU, la orele 23:30 a primit chemarea pe
adresa str. Independenţei 6 ap. 24 mun. Chişinău. Venind la faţa locului a depistat pe pat în odaia
mare un bărbat culcat pe pat şi era plin de sânge. Punând persoana în cauză pe brancardă şi
transportând-o la IŞPMU a povestit că se numeşte Patrașcu Ion şi a fost înjunghiat de către fosta
sa soţie, care a fost ajutat-ă de concubinul său SOLOMON Vladimir Tudor. După aceasta
bolnavul şi-a pierdut cunoştinţa.
Alte circumstanţe despre cele întîmplate nu îmi sunt cunoscute, de aceea nu mai am
nimic de adăugat.
Această declaraţie o susţin și o semnez, după ce am citit-o și am constatat că cele
consemnate corespund cu cele relatate verbal de mine.
Martorul semnătura

Ofiţerul de UP,IP Botanica


Căpitan de poliţie GRAMA Irina semnătura

PROCES-VERBAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Început la ora 24şi 00 min.


Încheiat la ora 1 şi 00 min.
Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie sect. Botanica, mun. Chișinău,
căpitan de poliţie GRAMA Irina, în baza sesizării parvenite prin telefon de la LAVRIC Andrei
Dumitru despre faptul că pe str. Independenţei 6, ap. 24,mun.Chişinău, a avut loc un conflict
dintre mai multe persoane în urma căruia una din ele a fost înjunghiata, împreună cu:
– inspectorul poliţiei criminale, locotenent major de poliţie RUSU Tudor;
– inspectorul operativ de sector, locotenent de poliţie BOTAN Sergiu;
– specialistul, expert-criminalist, căpitan de poliţie MICU Mihai, căruia, în conformitate cu art.
277 CPP i-au fost explicate drepturile și obligaţiile, prevăzute în art. 87 CPP, și care a fost
prevenit despre răspunderea pentru prezentarea cu bună-știinţă a
unor concluzii false, conform art. 312 CP.
Semnătura specialistului
Cercetarea la faţa locului a fost efectuată folosind lumina naturală, precum și surse
artificiale de iluminare. Temperatura aerului este de 24°C. Luând în consideraţie că avem
permisiunea lui PATRAŞCU Tatiana Petru de a intra în apartamentul acesteia, în conformitate
cu art. 57, 118 CPP, am efectuat cercetarea la faţa locului. În corespundere cu art. 124, 260-261,
am întocmit prezentul proces-verbal.
În cadrul cercetării la faţa locului au fost utilizate mijloace tehnico- știinţifice: trusa
criminalistică universală, aparatul de fotografiat „Nikon 9000”. Au fost folosite metodele
fotografiei judiciare: foto-schiţă, foto de nod și foto de detaliu cu ajutorul riglei gradate.
Prin cercetare s-a constatat:
 din bucătărie – urme de substanţă brună (pe perete, podea, sub covor);
 două cuţite de bucătărie: unul cu mâner de culoare neagră şi un alt cuţit de
bucătărie cu mâner de culoare albă;
 în baie au fost depistaţi şi ridicaţi: o pereche de pantaloni pe care se vedeau pete
de culoare brună şi un ştergar de culoare portocalie cu urme de substanţă de
culoare brună.
Semnăturile participantilor

Aceste urme au fost ridicate în prezenţa participanţilor la cercetare. Eprubetele, cuţiţele,


hainele şi ştergarul au fost ambalate şi sigilate cu ștampila nr. 127. Pe aceste ambalaje au fost
specificate: data, locul și modul de ridicare a urmelor, confirmate de semnăturile tuturor
participanţilor la cercetare. La procesul-verbal de cercetare la faţa locului se anexează planșa
fotografică. Procesul-verbal a fost întocmit într-un singur exemplar și citit în glas celor prezenţi
la faţa locului. Din partea participanţilor obiecţii, observaţii cu privire la modul în care s-a
efectuat cercetarea la faţa locului și cu privire la cele consemnate în procesul verbal n-au
parvenit.

Specialist, expert-criminalist,
căpitan de poliţie semnătura MICU Mihai

Inspectorul poliţiei criminale,


locotenent major
de poliţie semnătura RUSU Tudor

Inspectorul operativ de sector,


locotenent de poliţie semnătura BOTAN Sergiu
Persoana asistentă
(proprietarul
apartamentului) semnătura PATRAŞCU Tatiana Petru

Ofiţerul de urmărire penală


al IP Botania, mun. Chișinău,
căpitan de poliţie semnătura GRAMA Irina

PROC E S - V E R BAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica ,mun. Chișinău,


căpitan de poliţie GRAMA Irina, în sediul Inspectoratului, bir.302 la ora 1:00, în conformitate cu
art. 165, 166, 167, 173, 260, 261 CPP, am întocmit prezentul proces-verbal de reţinere de facto,
astăzi la ora 23:00, a numitului,
Numele, prenumele Patraşcu Tatiana Petru
Data, luna și anul nașterii 16.02.1982
Locul nașterii r-l Căuşeni, s. Ursoaia Nouă
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Starea civilă divorţată
Studiile medii
Locul de muncă, funcţia, official nu lucrează
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul mun. Chişinău, str. Independenţei 6, ap. 24
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 36632931, eliberat de of. nr. 7 la 8 august2000
Telefoane de contact 022 57-28-86 (domiciliu), GSM 068874799
Starea fizică au fost depistate urme de violenţă fizică
Îmbrăctă maiou albastru, blugi şi adidaşi de culoare albă
Copii şase copii

Temeiurile şi motivele reţinerii:


Bănuita PATRAŞCU Tatiana Petru, pe data de 19.07.2016,aproximativ pe la ora 22:30,
împreună cu SOLOMON Vladimir Tudor, deplasându-se la domiciliul său de pe str.
Independenţei 6, ap. 24, au depistat în locuinţa sa pe fostul său soţ PATRAŞCU Ion şi pe fratele banuitei
JUNCU Gheorghe care consumau alcool. În urma unor neînţelegeri s-a iscat o ceartă, care din declaraţiile
martorilor oculari a declanşat o bătaie. De asemenea, după cum indică martorii oculari, precum şi urmele
depistate la faţa locului, anume în aceste circumstanţe cetăţeanul PTRAŞCU Ion a fost înjunghiat .
Din cele relatate organul de UP are o bănuială rezonabilă că anume bănuita împreună cu
SOLOMON Vladimir Tudor l-au înjunghiat pe PATRAŞCU Ion.
În prezenţa apărătorului BANDALAC Laura, care a prezentat mandatul nr. 69849 din
20 iulie 2016, persoana reţinută a fost informată că este bănuită de săvîrșirea infracţiunii
prevăzute de art. 145 alin. (2) lit. i) CP, adică omorul intenţionat săvîrşit de două sau mai multe
persoane, care se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura

Plîngerile referitoare la starea sănătăţii persoanei reţinute:


,,Mă simt rău’’
Persoana reţinută semnătura
Explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute:
„Să fiu eliberată imediat’’
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, efectuate conform art. 130 CPP:
1) 3 (trei) bancnote a cîte 100 (una sută) de dolari SUA;
2) Permis de conducere pe numele lui PATRAŞCU Tatiana Petru din 29.04.2003;
3) Certificat de înmatriculare a autoturismului „BMW TRYX 333” pe numele lui PATRAŞCU
Tatiana Petru.
4)Telefon mobil de model SAMSUNG GALAXY S3
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Procesul-verbal de reţinere a fost citit de apărător și persoana reţinută.
Persoanei reţinute i-au fost aduse la cunoștinţă, înmînată în scris informaţia și explicate
drepturile, prevăzute în art. 64 CPP, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa,
de a da explicaţii, de a beneficia de asistenţa unui apărător și de a face declaraţii în prezenţa
acestuia,
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Bănuita reţinută PATRAŞCU Tatiana Petru, prin intermediul ofiţerului de urmărire
penală, a anunţat-o pe mama sa, RUSU Valentina, care este domiciliată în mun. Chișinău, sec.
Râșcani, str. Haiducului nr. 65, la telefonul 03 6546 790.
Persoana reţinută semnătura
Bănuita reţinută PATRAŞCU Tatiana a fost repartizată în Izolatorul de detenţie
preventivă CP sBotanica.
O copie a procesului-verbal de reţinere mi-a fost înmînată la 20 iulie 2016, ora 1:30.
Persoana reţinută semnătura
PROC E S - V E R BAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Început la ora 09 şi 30 min.


Încheiat la ora 11 şi 30 min.
Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica ,mun. Chișinău,
locotenent de poliţie OPREA Adrian, în sediul Inspectoratului, bir.302, în corespundere cu
prevederile art. 57 alin. (2) pct. 5), 63, 64, 104, 260 și 261 CPP, a audiat în calitate de bănuit pe:
Numele, prenumele Patraşcu Tatiana Petru
Data, luna și anul nașterii 16.02.1982
Locul nașterii r-l Căuşeni, s. Ursoaia Nouă
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Starea civilă divorţată
Studiile medii
Locul de muncă, funcţia, official nu lucrează
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul mun. Chişinău, str. Independenţei 6, ap. 24
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 36632931, eliberat de of. nr. 7 la 8 august2000
Telefoane de contact 022 57-28-86 (domiciliu), GSM 068874799
Starea fizică au fost depistate urme de violenţă fizică
Îmbrăctă maiou albastru, blugi şi adidaşi de culoare albă
Copii şase copii

PATRAŞCU Tatiana Petru a fost recunoscută în calitate de bănuită prin procesul-verbal


de reţinere din 20 iulie 2016. În prezenţa avocatului BANDALAC Laura, care a prezentat
mandatul nr. 69849 din 20 iulie 2016, ea a fost informată că este bănuită de săvârșirea omorului
lui PATRAŞCU Ion, infracţiune prevăzută în art. 145 alin. (2) lit.i) CP. Drepturile și obligaţiile
bănuitului, prevăzute în art. 64 CPP, i-au fost explicate și i s-a înmânat informaţia în scris despre
aceste drepturi și obligaţii.
Semnătura bănuitului
Bănuita PATRAŞCU Tatiana Petru a fost ăntrebată dacă acceptă să facă declaraţii
asupra bănuielii care i se incriminează, ea răspunzând afirmativ. La întrebarea dacă recunoaște
bănuiala, PATRAŞCU Tatiana Petru a răspuns că recunoaște bănuiala parţial.
La propunerea de a face în scris explicaţii asupra bănuielii ce i se impută, bănuita a
declarat că el refuză să scrie personal declaraţia și este de acord ca declaraţiile lui orale să fie
consemnate în procesul- verbal de către ofiţerul de UP.
Semnătura bănuitului
Bănuitei i s-a explicat că, potrivit art. 64 alin. (3) CPP, ea nu poartă răspundere pentru
declaraţiile sale, cu excepţia cazurilor în care ea face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a
fost săvârșită de o persoană care, de fapt, nu a avut atribuţie la săvîrșirea ei. Concomitent, ea a
fost avertizată despre răspunderea pe care o va purta în asemenea caz conform art. 313 CP.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Semnătura Ofiţerului de UP

Declaraţiile doresc să le fac în limba română pe care o cunosc bine.


Semnătura martorului
Traducătorul nu a participat
Au fost utilizate mijloace tehnice nu au fost folosite
Semnătura martorului
În legătură cu bănuiala adusă bănuita a declarat următoarele: că vina o recunoaşte
parţial şi anume: în apartamentul nr. 24 situat pe str. Independenţei 6, mun. Chişinău locuieşte
împreună cu concubinul său Solomon Vladimir Tudor şi 6 copii ai săi. La data de 19.07.2016
aproximativ la ora 22:00, ea şi concubinului său, aflaţi în faţa casei de pe str. Independenţei 4,
mun. Chişinău, li s-a comunicat de către feciorul Adrian că la ei acasă a venit fostul ei soţ
Patraşcu Ion, cu care de acum 5 ani este divorţată. Mai apoi pe la ora 22:30 de ei s-a apropiat
fiica Doina cu o sacoşă în care se afla o sticlă de votcă şi o pâine pe care le-a cumpărat la
rugămintea lui Patraşcu Ion. Peste puţin timp, ea împreună cu Solomon Vladimir au revenit la
domiciliu, unde la bucătărie l-au văzut pe Patraşcu Ion şi pe Juncu Gheorghe; „Patraşcu Ion ne
aştepta cu cuţitul în mână şi ne înjura cu cuvinte necenzurate” şi dorea să-l bată pe Solomon
Vladimir. Intrând în bucătărie, Patraşcu Tatiana îl ruga pe fostul soţ să nu mai strige, dar el nu
dorea s-o asculte şi îi aplica lovituri peste corp, iar când Patraşcu Ion s-a întors cu spatele la ea,
strigând la Solomon Vladimir, Patraşcu Tatiana a luat un cuţit de pe masă cu mâner de culoare
albă şi cu el l-a înjunghiat în regiunea spatelui pe fostul ei soţ Patraşcu Ion, „care şi mai departe
continua să strige la ei cu cuvinte murdare”. Ieşind afară din bucătărie a pus cuţitul în magazie
din apartament. Cine a chemat ambulanţa ea nu cunoaşte. Patraşcu Tatiana a menţionat că
Patraşcu Ion mereu o maltrata încă pe parcursul căsătoriei, nu avea grijă de copii şi consuma
băuturi alcoolice. Patraşcu Tatiana a indicat locul unde a ascuns cuţitul de bucătărie cu mâner de
culoare albă; în cadrul verificării declaraţiilor ei la faţa locului, predându-l benevol.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Semnătura Ofiţerului de UP

Aceasta declaraţie, rând cu rând, mi-a fost citită în glas de ofiţer în prezenţa avocatului
meu. O susţin și o semnez, deoarece corespunde cu cele declarate de mine verbal.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Ofiţerul de urmărire penală


al IP Botania, mun. Chișinău,
locotenent de poliţie semnătura OPREA Adrian
PROC E S - V E R BAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Început la ora 09 şi 30 min.


Încheiat la ora 11 şi 30 min.
Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica ,mun. Chișinău,
locotenent de poliţie OPREA Adrian, în sediul Inspectoratului, bir.302, în corespundere cu
prevederile art. 57 alin. (2) pct. 5), 63, 64, 104, 260 și 261 CPP, a audiat în calitate de bănuit pe:
Numele, prenumele Solomon Vladimir Tudor
Data, luna și anul nașterii 22.03.1973
Locul nașterii r-l Ştefan Vodă, s. Talmaza
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Starea civilă divorţat
Studiile superioare
Locul de muncă, funcţia, agronom în cadrul Institutului de Viticultură şi Vinificaţie
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul r-l Ştefan Vodă, s. Talmaza
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 36788931, eliberat de of. nr. 8 la 8 august2007
Telefoane de contact 022 57-24-86 (domiciliu), GSM 068874799
Starea fizică au fost depistate urme de violenţă fizică
Îmbrăct maiou verde, blugi şi adidaşi de culoare albastră
Copii minori la întrţinere un copil

SOLOMON Vladimir Tudor a fost recunoscut în calitate de bănuit prin procesul-verbal


de reţinere din 20 iulie 2016. În prezenţa avocatului ROŞCA Natalia, care a prezentat mandatul
nr. 60849 din 20 iulie 2016, el a fost informat că este bănuit de săvârșirea omorului lui
PATRAŞCU Ion, infracţiune prevăzută în art. 145 alin. (2) lit.i) CP. Drepturile și obligaţiile
bănuitului, prevăzute în art. 64 CPP, i-au fost explicate și i s-a înmânat informaţia în scris despre
aceste drepturi și obligaţii.
Semnătura bănuitului
Bănuitul SOLOMON Vladimir Tudor a fost întrebat dacă acceptă să facă declaraţii
asupra bănuielii care i se incriminează, el răspunzând afirmativ. La întrebarea dacă recunoaște
bănuiala, SOLOMON Vladimir Tudor a răspuns că nu recunoaște bănuiala .
La propunerea de a face în scris explicaţii asupra bănuielii ce i se impută, bănuitul a
declarat că el refuză să scrie personal declaraţia și este de acord ca declaraţiile lui orale să fie
consemnate în procesul- verbal de către ofiţerul de UP.
Semnătura bănuitului
Bănuitului i s-a explicat că, potrivit art. 64 alin. (3) CPP, el nu poartă răspundere pentru
declaraţiile sale, cu excepţia cazurilor în care el face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a
fost săvârșită de o persoană care, de fapt, nu a avut atribuţie la săvîrșirea ei. Concomitent, el a
fost avertizat despre răspunderea pe care o va purta în asemenea caz conform art. 313 CP.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Semnătura Ofiţerului de UP

Declaraţiile doresc să le fac în limba română pe care o cunosc bine.


Semnătura martorului
Traducătorul nu a participat
Au fost utilizate mijloace tehnice nu au fost folosite
Semnătura martorului
În legătură cu bănuiala adusă bănuitul a declarat următoarele: la momentul comiterii
infracţiunii se afla în faţa casei, pe nimeni nu a tăiat cu cuţitul şi cu Patraşcu Ion nu s-a bătut.
Sângele depistat pe hainele sale nu-i aparţine victimei, ci este al lui, căci la momentul reţinerii a
fost lovit de către fiica lui Patraşcu Ion.
La întrebarea cum explică faptul că pete de sânge care coincid după apartenenţa grupei
cu cea a victimei au fost depistate pe tălpile pantofilor lui, Solomon Vladimir nu a putut
răspunde. La fel a menţionat că Patraşcu Tatiana nu era capabilă de sine stătător să aplice atâtea
lovituri cum sunt indicate în raportul de expertiză medico-legală, iar vătămările corporale
stabilite la el pe corp (ale lui Solomon Vladimir) au fost produse în rezultatul căderii.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Semnătura Ofiţerului de UP

Aceasta declaraţie, rând cu rând, mi-a fost citită în glas de ofiţer în prezenţa avocatului
meu. O susţin și o semnez, deoarece corespunde cu cele declarate de mine verbal.
Semnătura bănuitului
Semnătura Apărătorului

Ofiţerul de urmărire penală


al IP Botania, mun. Chișinău,
locotenent de poliţie semnătura OPREA Adrian
PROC E S - V E R BAL
mun. Chişinău 20.07.2016

Ofiţerul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Botanica ,mun. Chișinău,


căpitan de poliţie GRAMA Irina, în sediul Inspectoratului, bir.302 la ora 1:00, în conformitate cu
art. 165, 166, 167, 173, 260, 261 CPP, am întocmit prezentul proces-verbal de reţinere de facto,
astăzi la ora 23:00, a numitului,
Numele, prenumele Solomon Vladimir Tudor
Data, luna și anul nașterii 22.03.1973
Locul nașterii r-l Ştefan Vodă, s. Talmaza
Cetăţenia cetăţean al Republicii Moldova
Starea civilă divorţat
Studiile superioare
Locul de muncă, funcţia, agronom în cadrul Institutului de Viticultură şi Vinificaţie
Antecedente penale fără antecedente penale
Domiciliul r-l Ştefan Vodă, s. Talmaza
Posesor al buletinului de identitate seria A nr. 36788931, eliberat de of. nr. 8 la 8 august2007
Telefoane de contact 022 57-24-86 (domiciliu), GSM 068874799
Starea fizică au fost depistate urme de violenţă fizică
Îmbrăct maiou verde, blugi şi adidaşi de culoare albastră
Copii minori la întrţinere un copil

Temeiurile şi motivele reţinerii:


Bănuitul SOLOMON Vladimir Tudor, , pe data de 19.07.2016,aproximativ pe la ora
22:30, împreună cu PATRAŞCU Tatiana Petru, deplasându-se la domiciliul său de pe str.
Independenţei 6, ap. 24, au depistat în locuinţa sa pe fostul său soţ PATRAŞCU Ion şi pe fratele banuitei
JUNCU Gheorghe care consumau alcool. În urma unor neînţelegeri s-a iscat o ceartă, care din declaraţiile
martorilor oculari a declanşat o bătaie. De asemenea, după cum indică martorii oculari, precum şi urmele
depistate la faţa locului, anume în aceste circumstanţe cetăţeanul PTRAŞCU Ion a fost înjunghiat .
Din cele relatate organul de UP are o bănuială rezonabilă că anume bănuitul împreună cu
SOLOMON Vladimir Tudor l-au înjunghiat pe PATRAŞCU Ion.
În prezenţa apărătorului ROŞCA Natalia, care a prezentat mandatul nr. 60849 din 20
iulie 2016, persoana reţinută a fost informată că este bănuită de săvîrșirea infracţiunii prevăzute
de art. 145 alin. (2) lit. i) CP, adică omorul intenţionat săvîrşit de două sau mai multe persoane,
care se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 ani sau cu detenţiune pe viaţă.
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Plîngerile referitoare la starea sănătăţii persoanei reţinute:
,,Mă doare capul’’
Persoana reţinută semnătura
Explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute:
„Să fiu eliberat imediat’’
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, efectuate conform art. 130 CPP:
1) 1000 (una mie lei) bancnote a cîte 100 (una sută) lei MD;
2) Permis de conducere pe numele lui SOLOMON Vladimir Tudor din 29.04.2005;.
3)Telefon mobil de model NOKIA 3310
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Procesul-verbal de reţinere a fost citit de apărător și persoana reţinută.
Persoanei reţinute i-au fost aduse la cunoștinţă, înmînată în scris informaţia și explicate
drepturile, prevăzute în art. 64 CPP, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa,
de a da explicaţii, de a beneficia de asistenţa unui apărător și de a face declaraţii în prezenţa
acestuia,
Persoana reţinută semnătura
Apărătorul semnătura
Ofiţerul de UP semnătura
Bănuitul reţinut SOLOMON Vladimir Tudor, prin intermediul ofiţerului de urmărire
penală, l-a anunţat pe prietenul său, RUSU Valentin, care este domiciliat în mun. Chișinău, sec.
Râșcani, str.Miron Costin nr. 65, la telefonul 069545695.
Persoana reţinută semnătura
Bănuitul reţinut SOLOMON Vladivir Tudor a fost repartizat în Izolatorul de detenţie
preventivă CP sBotanica.
O copie a procesului-verbal de reţinere mi-a fost înmînată la 20 iulie 2016, ora 1:30.
Persoana reţinută semnătura

ORDONANŢĂ
mun. Chişinău 20.07.2016

Ofiţerul de urmărire penală din cadrul SUP a IP Botanica, mun. Chișinău, căpitan de de
poliţie GRAMA Irina, examinînd, în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2), 263 și art. 265 CPP,
denunţul lui LAVRIC Andrei Dumitru, înregistrat la data de 19 iulie 2016 sub nr. 213 în REI-1,
A CONSTATAT
1.Pe data de 19.07.2016, aproximativ pe la ora 23:30, pe str.Independeinţei 6, ap. 24,
mun.Chişinău , a avut loc un conflit dintre PATRAŞCU Ion, PATRAŞCU Tatiana Petru şi SOLOMON
Vladimir Tudor. În urma acestui conflict PATRAŞCU Ion a fost înjunghiat, la scurt timp după el a
decedat.
2. Analizînd materialele acumulate şi datele existente, cum sunt procesele de verbale de audiere
a martorilor şi de cerecetare la faţa locului, rezultă o bănuială rezonabilă că PATRAŞCU Tatiana Petru în
participaţie cu SOLOMON Vladimir Tudor, au săvârşit infracţiunea prevăzută de art.145 alin.(2) lit.i) CP.
3. Ţinînd cont de cele expuse, conducîndu-mă de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 1), 55
alin. (4) CPP, în temeiul art. 255, 274 alin. (1) CPP,
DISPUNE:
Începerea urmăririi penale cu privire la săvîrșirea infracţiunii de omor intenţionat, cu
circumstanţe agravante, conform elementelor infracţiunii prevăzute în art.145 alin. (2) lit.i) CP.
Informarea persoanelor interesate despre hotărîrea adoptată.

Ofiţerul de urmărire penală


al IP Botania, mun. Chișinău,
căpitan de poliţie semnătura GRAMA Irina
ORDONANŢĂ
mun. Chişinău 20.07.2016

Procurorul în Procuratura mun. Chișinău,sediul Botanica, consilier juridic de rangul III,


FALĂ Marcel, examinând ordonanţa de începere a urmăririi penale din 20 iulie 2016, în baza
denunţului lui LAVRIC Andrei Dumitru din 19 iulie 2017,
A CONSTATAT
1.Organul de urmărire penală al SUP a IP Botanica, mun. Chișinău, a examinat
denunţul lui LAVRIC Andrei Dumitru precum că la data de 19.07.2016, fiind încadrat în
serviciul de gardă al IŞPMU, la orele 23:30 a primit chemarea pe adresa str. Independenţei 6 ap.
24 mun. Chişinău. Venind la faţa locului a depistat pe pat în odaia mare un bărbat culcat pe pat şi
era plin de sânge. Punând persoana în cauză pe brancardă şi transportând-o la IŞPMU a povestit
că se numeşte Patrașcu Ion şi a fost înjunghiat de către fosta sa soţie, care a fost ajutat-ă de
concubinul său SOLOMON Vladimir Tudor.
2.Din materiale acumulate de către organul de UP până la începerea urmăririi penale, şi
anume, procesele de verbale de audiere a martorilor şi de cerecetare la faţa locului, rezultă o bănuială
rezonabilă că PATRAŞCU Tatiana Petru în participaţie cu SOLOMON Vladimir Tudor, au săvârşit
infracţiunea prevăzută de art.145 alin.(2) lit.i) CP.
3. Luînd în consideraţie cele expuse, conducându-se de prevederile art. 52 alin. (1)
pct.1) și оn temeiul art. 255, 259 alin. (2), 274 alin. (3) CPP,
DISPUNE:
A începe urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracţiunii de omor intenţionat cu
circumstanţe agravante conform elementelor infracţiunii prevăzute în art.145 alin. (2) lit. i) CP;
A atribui cauzei penale nr. 1409;
A fixa termenul urmăririi penale până la 20 iulie 2016;
A expedia cauza penală OUP al IP Botanica, mun. Chișinău, pentru efectuarea urmăririi
penale, conform competenţei;
A informa persoanele interesate despre hotărârea adoptată.

Procuror în Procuratura mun. Chișinău,


sediul Botanica
consilier juridic de rangul III semnătura FALĂ Marcel

ÎNCUVIINŢEZ
efectuarea urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri.
Procuror în Procuratura mun. Chișinău,sectorul Botanica
consilier juridic de rangul III,
20 iulie 2016 semnătura FALĂ Marcel

ORDONANŢĂ
mun. Chişinău 20.07.2016

Conducătorul organului de urmărire penală, șef SUP a IP Botanica, mun. Chișinău,


FLOREA Vasile, luând în consideraţie complicitatea cauzei penale nr.1409, pornite la 20 iulie
2016, în baza art. 145 alin. (2) lit. i) CP de către organul de urmărire penală al IP Botanica, mun.
Chișinău, în conformitate cu art. 52 alin. (1) pct. 10), 56 alin. (21) lit. d) și art. 255, 256 alin. (1)
CPP,
DISPUNE:
Efectuarea urmăririi penale pe cauza penală nr. 1409 de către ofiţerii de urmărire penală
din cadrul SUP a IP Botanica, mun. Chișinău: locotenent de poliţie OPREA Adrian, căpitan de
poliţie GRAMA Irina.
Efectuarea conducerii acţiunilor de urmărire penală de către ofiţerul de urmărire penală
din cadrul SUP a IP Centru, mun. Chișinău, căpitan de poliţie GRAMA Irina.
Informarea participanţilor la proces despre hotărârea adoptată cu explicarea dreptului la
recuz oricărui dintre ofiţeri.

Șef SUP a IP Botanica, mun. Chișinău,


locotenent colonel de poliţie semnătura FLOREA Vasile

S-ar putea să vă placă și