Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Eficiența sistemelor energetice


-PROIECT MEC-

Studenți: Miu Cristina-Valentina


Perete Ionela-Monica
Rădoi Bogdan
Sarageaua Giorgiana
Selea Ștefan
Tudor Ionuț-Daniel
Grupa: MS 4
Specializarea: Eficiență Energetică
Profesor coordonator: Eduard Minciuc
Enunț:

Să se stabilească din punct de vedere energetic care este sistemul optim de satisfacere a
cererii de energie termică pentru alimentarea cu apă caldă si căldură pentru încălzire a unui
cartier dintr-un oraș.
Sistemele analizate sunt următoarele:
1. Sistemul de producere a căldurii folosind energia electrică;
2. Sistemul de producere a căldurii folosind centrale murale;
3. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala termică de cartier;
4. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala de cogenerare de cartier cu turbine cu
gaze;
5. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala de cogenerare de cartier cu motoare cu
ardere internă.

Comparația sistemelor între ele trebuie să se faca pe baza consumului total de combustibil
pentru producerea acelorași cantitați de energie termică și energie electrică. Sistemul de referință
pentru producerea energiei electrice va fi considerat acela care are cea mai mare producție.
Pentru celelalte sisteme diferența de energie electrică se va considera că se produce în SEN cu un
randament de 30 %.
Numărul de apartamente din cartier:
Nap = 20000
Din experiență s-a constatat că pentru un apartament consumul total annual de căldură pentru
încălzire si prepararea apei calde de consum este:
Qat=10 Gcal/an
Totodată, se poate spune că din totalul annual de căldură pentru un apartament de 70% este
pentru încălzire, iar restul pentru prepararea apei calde de consum
Se consideră ca toate sistemele de producere a căldurii și a energiei electrice folosesc in
calitate de energie primară gazul natural, care are PCI=35 MJ/Nm3 .

Să se calculeze în calitate de indicatori tehnici următoarele mărimi


 Consumul total efectiv de combustibil;
 Consumul total echivalent de combustibil;
 Randamentul global efectiv de producere a energiei;
 Randamentul global echivalent de producere a energiei.
1. Sistemul de producere a căldurii folosind energia electrică

Pentru cazul sistemului de producere a căldurii folosind energia electrică se consideră ca ea


este produsă în centralele termoelectrice cu un randament anual de 30%. Se consideră ca toată
energia electrică este transformată în căldură.

𝐵𝑆
𝐵𝑡 = [Nm3/an/apartament]
𝜂

Nm3
1195,423 /apartament Nm3
an
𝐵𝑡 = = 3984,761905 /apartament
0,3 an

𝐵 = 𝐵𝑡 ∗ 𝑁𝑎𝑝 [Nm3/an]

𝐵 = 3984.761905 Nm3/an/apartament * 20000 apartamente =79695238.1 Nm3/an

Fig.1. Imaginea unei centrale termoelectrice


2. Sistemul de producere a căldurii folosind centrale murale

Pentru cazul sistemului de producere a căldurii folosind centrale murale se consideră că


energia termică este produsă cu un randament anual de 80%, iar energia electrică se produce în
SEN cu un randament anual de 30%.
𝐵𝑆
𝐵𝑡 = [Nm3/an/apartament]
𝜂𝑡

Nm3
1195,423 /apartament Nm3
an
𝐵𝑡 = = 1494.286 /apartament
0,8 an

𝐵 = 𝐵𝑡 ∗ 𝑁𝑎𝑝 [Nm3/an]

B = 1494.286 Nm3/an/apartament * 20000 apartamente =29885714 Nm3/an


𝐵𝑠
𝐵𝑒 = [Nm3/an/apartament]
𝜂𝑒

Nm3
1195.422 /apartament Nm3
an
𝐵𝑒 = = 3984.762 /apartament
0,3 an

𝐵 = 𝐵𝑒 ∗ 𝑁𝑎𝑝 [Nm3/an]

B = 3984.762 Nm3/an/apartament * 20000 apartamente =7969238 Nm3/an


Bt  B  Be

Bt  29885714.3  79695238.1  109580952.4 Nm3 / an

Fig.2. Imaginea unei centrale termice murale în condensație


3. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala termică de cartier

Pentru cazul sistemului de producere a căldurii folosind centrala de cartier se consideră că


energia termică este produsă cu un randament anual de 85%, iar energia electrică se produce în
SEN cu un randament anual de 30%.
𝐵𝑆
𝐵𝑡 = [Nm3/an/apartament]
𝜂𝑡

Nm3
1195,423 /apartament Nm3
an
𝐵𝑡 = = 1406.387 /apartament
0,85 an

𝐵 = 𝐵𝑡 ∗ 𝑁𝑎𝑝 [Nm3/an]
B = 1406.387 Nm3/an/apartament * 20000 apartamente =29885714.3 Nm3/an
𝐵𝑠
𝐵𝑒 = [Nm3/an/apartament]
𝜂𝑒

Nm3
1195.422 /apartament Nm3
an
𝐵𝑒 = = 3984.762 /apartament
0,3 an

𝐵 = 𝐵𝑒 ∗ 𝑁𝑎𝑝 [Nm3/an]
B = 3984.762 Nm3/an/apartament * 20000 apartamente =7969238 Nm3/an
Bt  B  Be

Bt  29885714.3  79695238.1  107822969.2 Nm3 / an

Fig.3 Imaginea unei centrale termice de cartier


4. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala de cogenerare de cartier
cu turbine cu gaze.

Fig.4. Imaginea unei turbine cu gaz

În cazul centralelor de cogenerare cu turbine cu gaze, necesarul de căldură pentru cele


20000 de apartamente este de 200000 Gcal/an, echivalent a 26,67MWt.
Gcal Gcal
200000  22,93  26, 67 MWt
an h
70% din necesarul de căldură se va obține prin intermediul centralei de cogenerare cu turbine cu
gaze.

70
 26, 67  18, 672MWt
100
Pentru a acoperi acest necesar de căldură, am ales funcționarea cu 1 centrala de cogenerare
cu turbine cu gaze, având următorii parametric tehnici:
 puterea electrică produsă Pe=12,46 MW;
 puterea termică produsă qt=18,882 MW;
 puterea termică consumată qb=36,612 MW;
 randament electric he=34%;
 temperatură gaze evacuare tge=555 °C;
MWhe
 indice de cogenerare de bază y0=0,532 ;
MWht
 grad de recuperare xr=0,806;
MWhe
 indice de cogenerare realizat y=0,660 .
MWht

30% din necesarul de căldură se va obține prin intermediul unui cazan cu apă fierbinte.
30
 26, 67  8, 003MWt
100
8, 003
 9, 42MWt
0,85

Am ales un cazan cu apă fierbinte cu următoarele caracteristici tehnice:

Gcal
capacitatea termică nominală qt=11,63MWt=10 .
h

Energia electrică produsă anual cu CC-TG:

ECG TG  Pe  yTG

ECG TG  18,882  0,691

ECG TG  13, 05MW


Consumul de combustibil:
 consumul total efectiv de combustibil:

ESa QCa
Bs  
TG C

13, 05 11, 63
Bs  
0,34 0,8

Bs  52,91MWt

Nm3 Nm3
Bs  52,91MWt  195516MJ  5586,17  48934861, 7
h an
 consumul total echivalent de combustibil:

Bs  48934861, 7 1, 294

Bs  63321711 tone

Randamentul global efectiv de producere a energiei:


 g ,ef  0, 7  0,85  0,34

 g ,ef  0, 2

Randamentul global echivalent:


e  0,34

t  0,595
5. Sistemul de producere a căldurii folosind centrala de cogenerare de cartier
cu motoare cu ardere internă

Necesarul de caldură pentru cele 20000 de apartamente: 200000 Gcal/an


200000 Gcal/an = 2000000/8720 Gcal/h = 22.93*1.163 MWt = 26.67 MWt

70% din necesarul de caldură se va obține prin intermediul centralei de cogenerare cu


MAI :
70%*26.67 = 18.672 MWt
Pentru a acoperi acest necesar de caldură, am ales funcționarea cu 3 centrale de
cogenerare cu motor cu ardere interna cu urmatorii parametri tehnici :
𝐶
𝑛𝐶𝐺 ∗ 𝑞𝐶𝐺 ≥ 𝛼 𝐶 ∗ 𝑞𝑆𝐶
 Puterea electrica produsa : Pe=6 MW
 Puterea termica produsa : qt=6.345 MWt
 Puterea termica consumata : qb=15MW
 Randament electric : he=40%
 Temperatura gaze evacuare : tge=430 grd Celsius
 Indice de cogenerare de baza : y0=0.727 MWhe/MWht
 Grad de recuperare: xr=0.769
 Indice de cogenerare realizat :y=0.946

30% din necesarul de caldura se va obtine prin intermediul unui cazan cu apa fierbinte :
30%*26.67 = 8.003 MWt
8.003/0.85 = 9.42 MWt
Am ales un cazan cu apa fierbinte cu urmatoarele caracteristici tehnice :
qt=11.63 MWt (10Gcal/h)

Indicele de cogenerare :
yMAI=0.946
Energia electrica produsa anual cu centrala de cogenerare cu MAI:

EcgMAI=3*PE*yMAI = 3*6.3458*0.946 = 18.007 MW


Consumul de combustibil:
 Consumul total efectiv de combustibil
a
EaS QC 18.007 11.63
B𝐬 = + = + = 59.55 MWt
ηTG ηC 0.4 0.8

59.55 MWt = 214380 MJ = 6125.143 Nm3/h = 53656251 Nm3/an


unde:
𝐸𝑆𝑎 – energia electrica produsa anual;
𝑄𝑐𝑎 – energia termica produsa de cazan;
𝜂𝑇𝐺 , 𝜂𝐶 – randamentele medii annual ale producerii energiei electrice de catre MAI si al
cazanului special de varf
 Consumul total echivalent de combustibil:
Bs=53656251*1.294=69431188 tone
 Randament global efectiv de producere a energiei:
ηg,ef = 0.7*0.85*0.4
ηg,ef = 0.238
 Randament global echivalent de producere a energiei:
ηe = 0.4
ηt = 0.595

Fig. 5. Imaginea unui motor cu ardere internă


6. ESTIMAREA INVESTIȚIILOR,CHELTUIELILOR ȘI ÎNCASĂRILOR

6.1 Estimare investiții,cheltuieli și încasări folosind energia electrică


Investiție=22736120 €
Cheltuieli=23121576,5 €
Încasări=37835307 €

6.2 Estimare investiții,cheltuieli și încasări folosind centrale murale


Investiție= 29581656 €
Cheltuieli=28901972,5 €
Încasări=52023550,5 €

6.3 Estimare investiții,cheltuieli și încasări centrală termică C.T.


𝑐
𝐼𝐶𝑉 = 𝑛𝐶𝑉 ∗ 𝑞𝐶𝑉 ∗ 𝑖𝐶𝑉 = 22736120 €
În care:

𝐼𝐶𝑉 −investiție cazan vârf €


𝑛𝐶𝑉 −număr de cazane de vârf = 4
𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf =116 MW
𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf = 49 €/kW
𝑐 −0,2
𝑞𝐶𝑉
𝑖𝐶𝑉 = 80 ∗ ( ) = 49 €/kW
10

În care:

𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf €/kW


𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf =116 kW
𝐶𝑒𝑥 = 𝐶𝐵 + 𝐶𝑜+𝑀 + 𝐶∆𝐸𝑟𝑡 = 10439190 €
În care:

𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 9042958 €
𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță = 904295 €
𝐶∆𝐸𝑟𝑡 −cheltuieli cu procurarea energiei electrice din rețea = 491936 €
𝐶𝐵 = 𝐵 ∗ 𝑃𝐵 = 9042958 €
În care:

𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul €
𝑃𝐵 −preț combustibil = 25 €/MWh
𝐵 −debitul de combustibil = 361718 MWh/an
𝐶𝑜+𝑀 = 0,1 ∗ 𝐶𝐵 = 904295 €
În care:

𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 9042958 €
𝐶∆𝐸𝑟𝑡 = 𝐸𝑟𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐸 = 491936 €
În care:

𝐶∆𝐸𝑟𝑡 −cheltuieli cu procurarea energiei electrice din rețea €


𝐸𝑟𝑡 −energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte = 6149,21 MW
𝑃𝐶𝐸 −preț cumpărare energie electrică =80 €/MWh
𝐸𝑟𝑡 = 0,02 ∗ 𝑄𝑎 = 6149,21 MWh
În care:

𝐸𝑟𝑡 −energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte MW


𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460,57 MWh
𝐼𝑛 = 𝑄𝑎 ∗ 𝑃𝑞 = 13835725 €/an
Unde:

𝐼𝑛 −încasări €/an
𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460,57 MWh
𝑃𝑞 −preț vânzare energie termică = 45 €/MWh

6.4 Estimare investiții,cheltuieli și încasări centrală electrică de termoficare cu turbină cu


gaze C.E.T.-T.G.

𝐼 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝑉 = 30061036 €
Unde:

𝐼 −investiție totală €
𝐼𝐶 −investiție în cogenerare = 7970141 €
𝐼𝑉 −investie în instalațiile de vârf = 22090895 €
𝑐∗
𝐼𝐶 = 𝑛 𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑇𝐺 ∗ 𝑖𝑆𝐶 𝑇𝐺 = 7970141 €
Unde:

𝐼𝐶 − investiție în cogenerare €
𝑛 𝑇𝐺 −numărul de T.G. = 1
𝑐∗
𝑃𝑇𝐺 −puterea electrică a T.G. = 12.46 MW
𝑖𝑆𝐶 𝑇𝐺 −investiție specifică T.G. = 737,97 €/kW
𝑐∗ −𝑎
𝑃𝑇𝐺
𝑖𝑆𝐶 𝑇𝐺 = 𝑖0 ∗ ( ) = 737,97 €/kW
𝑃𝑜

Unde:

𝑖𝑆𝐶 𝑇𝐺 −investiție specifică T.G. = 737,97 €/kW


𝑖0 − investiție specifică = 750 €/kW
𝑐∗
𝑃𝑇𝐺 −puterea electrică a T.G. = 5,4 MW
𝑃0 − puterea electrică = 5 MW
𝑎 −rată actualizare = 0,21
𝐼𝑉 = 𝐼𝐴𝑆 + 𝐼𝐶𝑉 = 22090895 €
Unde:

𝐼𝑉 −invesție în instalațiile de vârf €


𝐼𝐴𝑆 − invesție în instalațiile de ardere suplimentară = 1660695 €
𝐼𝐶𝑉 − investiție cazan de vârf = 20430199 €
𝑐
𝐼𝐴𝑆 = 30 ∗ 𝑞𝐴𝑆 = 1660695 €
Unde:

𝐼𝐴𝑆 − invesție în instalațiile de ardere suplimentară €


𝑐
𝑞𝐴𝑆 − necesar de căldură ardere suplimentară = 55,35 MW
𝑐
𝐼𝐶𝑉 = 𝑛𝐶𝑉 ∗ 𝑞𝐶𝑉 ∗ 𝑖𝐶𝑉 = 20430199 €
Unde:

𝐼𝐶𝑉 − investiție cazan de vârf €


𝑛𝐶𝑉 −număr de cazane de vârf = 6
𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf = 61,13 MW
𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf = 55,69 MW
𝑐 −0,2
𝑞𝐶𝑉
𝑖𝐶𝑉 = 80 ∗ ( ) = 55,69 MW
10

Unde:

𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf MW


𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf = 61,13 MW
𝐶𝑒𝑥 = 𝐶𝐵 + 𝐶𝑜+𝑀 = 12906201 €
Unde:

𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 10755168 €
𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță = 2151033 €

𝐶𝐵 = 𝐵 ∗ 𝑃𝐵 = 10755168 €
În care:

𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul €
𝐵 −debitul de combustibil = 430206 MWh/an
𝑃𝐵 −preț combustibil = 25 €/MWh
𝐶𝑜+𝑀 = 0,2 ∗ 𝐶𝐵 = 2151033 €
În care:

𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 10755168 €
𝐼𝑛 = 𝐸𝑙𝑎 ∗ 𝑃𝐸𝑉 + 𝑄𝑎 ∗ 𝑃𝑞 = 19049160 €/an
În care:

𝐼𝑛 −încasări €/an
𝐸𝑙𝑎 −energie electrică livrată în rețea = 69512,4 MWh
𝑃𝐸𝑉 −preț vânzare energie electrică = 75 €/MWh
𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460 MWh
𝑃𝑞 −preț vânzare energie termică = 45 €/MWh
𝐸𝑙𝑎 = 𝐸𝑃𝑎 − 𝐸𝑟𝑡 − 𝐸𝑆𝑖 = 69512,4 MWh
În care:

𝐸𝑙𝑎 − energie electrică livrată în rețea MWh


𝐸𝑃𝑎 −cantitatea anuală de energie electrică produsă = 78814,23 MWh
𝐸𝑟𝑡 − energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte = 6149,21 MWh
𝐸𝑆𝑖 −energie electrică servicii interne = 3152,56 MWh
𝐸𝑟𝑡 = 0,02 ∗ 𝑄𝑎 = 6149,21 MWh
În care:

𝐸𝑟𝑡 −energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte MW


𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460 MWh
𝐸𝑆𝑖 = 0,04 ∗ 𝐸𝑃𝑎 = 3152,56 MWh
În care:

𝐸𝑆𝑖 −energie electrică servicii interne MWh


𝐸𝑃𝑎 −cantitatea anuală de energie electrică produsă = 78814,23 MWh
6.5 Estimare investiții,cheltuieli și încasări centrală electrică de termoficare cu motor cu
ardere internă C.E.T.-M.A.I.

𝐼 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝑉 = 33660153 €
În care:

𝐼 −investiție totală €
𝐼𝐶 −investiție în cogenerare = 10978576 €
𝐼𝐶𝑉 −investie în instalațiile de vârf = 22681577 €
𝑐∗
𝐼𝐶 = 𝑛𝑀𝐴𝐼 ∗ 𝑃𝑀𝐴𝐼 ∗ 𝑖𝑆𝐶 𝑀𝐴𝐼 = 10978576 €
În care:

𝐼𝐶 −investiție în cogenerare €
𝑛𝑀𝐴𝐼 −numărul de M.A.I. = 3
𝑐∗
𝑃𝑀𝐴𝐼 −putere electrică M.A.I. = 5,819 MW
𝑖𝑆𝐶 𝑀𝐴𝐼 −investiție specifică M.A.I. = 628,89 €/kW
𝑐∗ −𝑎
𝑃𝑀𝐴𝐼
𝑖𝑆𝐶 𝑀𝐴𝐼 = 𝑖0 ∗ ( ) = 628,89 €/kW
𝑃𝑜

În care:

𝑖𝑆𝐶 𝑀𝐴𝐼 −investiție specifică M.A.I. €/kW


𝑖0 − investiție specifică = 750 €/kW
𝑐∗
𝑃𝑀𝐴𝐼 −puterea electrică a M.A.I. = 5,819 MW
𝑃0 − puterea electrică = 1 MW
𝑎 −rată actualizare = 0,1
𝑐
𝐼𝐶𝑉 = 𝑛𝐶𝑉 ∗ 𝑞𝐶𝑉 ∗ 𝑖𝐶𝑉 = 22681577 €
Unde:

𝐼𝐶𝑉 − investiție cazan de vârf €


𝑛𝐶𝑉 −număr de cazane de vârf = 4
𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf = 115,65 MW
𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf = 49,03 €
𝑐 −0,2
𝑞𝐶𝑉
𝑖𝐶𝑉 = 80 ∗ ( ) = 49,03 €
10

Unde:

𝑖𝐶𝑉 −investiție specifică cazan de vîrf MW


𝑐
𝑞𝐶𝑉 −necesar de căldură cazan de vârf = 115,65 MW
𝐶𝑒𝑥 = 𝐶𝐵 + 𝐶𝑜+𝑀 = 16239236 €
Unde:

𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 13532697 €
𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță = 2706539 €
𝐶𝐵 = 𝐵 ∗ 𝑃𝐵 = 19532697 €
În care:

𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul €
𝐵 −debitul de combustibil = 541307 MWh/an
𝑃𝐵 −preț combustibil = 25 €/MWh
𝐶𝑜+𝑀 = 0,2 ∗ 𝐶𝐵 = 2706539 €
În care:

𝐶𝑜+𝑀 −cheltuieli cu operare și mentenanță €


𝐶𝐵 −cheltuieli cu combustibilul = 19532697 €
𝐼𝑛 = 𝐸𝑙𝑎 ∗ 𝑃𝐸𝑉 ∗ 𝑄𝑎 ∗ 𝑃𝑞 = 23999317 €/an
În care:

𝐼𝑛 −încasări €/an
𝐸𝑙𝑎 −energie electrică livrată în rețea = 135514 MWh
𝑃𝐸𝑉 −preț vânzare energie electrică = 75 €/MWh
𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460 MWh
𝑃𝑞 −preț vânzare energie termică = 45 €/MWh
𝐸𝑙𝑎 = 𝐸𝑃𝑎 − 𝐸𝑟𝑡 − 𝐸𝑆𝑖 = 135514 MWh
În care:

𝐸𝑙𝑎 − energie electrică livrată în rețea MWh


𝐸𝑃𝑎 −cantitatea anuală de energie electrică produsă = 145296 MWh
𝐸𝑟𝑡 − energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte = 6149 MWh
𝐸𝑆𝐼 −energie electrică servicii interne = 3632 MWh
𝐸𝑟𝑡 = 0,02 ∗ 𝑄𝑎 = 6149 MWh
În care:

𝐸𝑟𝑡 −energie electrică pentru pompare apă caldă și fierbinte MW


𝑄𝑎 − cantitatea anuală de energie termică produsă = 307460 MWh
𝐸𝑆𝐼 = 0,025 ∗ 𝐸𝑃𝑎 = 3632 MWh
În care:

𝐸𝑆𝐼 −energie electrică servicii interne MWh


𝐸𝑃𝑎 −cantitatea anuală de energie electrică produsă = 145296 MWh
7. CALCULUL ECONOMIC
7.1 Calculul economic centrală electrică de termoficare cu turbină cu gaze C.E.T-T.G.
Pentru acest calcul, se calculează 3 indicatori economici:
A.Venitul net actualizat V.N.A. care se calculează in functie de invesții,încasări,cheltuieli și de
venitul net,pe o perioadă de la 0÷20 de ani.

Tabelul 7.1-Calculul V.N.A. pentru C.E.T.-T.G.

i (ani) 0 1 2 10 20
Investiții( €) 37500000 0 0 0 0
Cheltuieli (€) 0 2312157.65 2312157.65 2312157.65 2312157.65
Incasari (€/an) 0 3783530.7 3783530.7 3783530.7 3783530.7
Venit brut (€) 0 1471373.05 1471373.05 1471373.05 1471373.05
Venit net (€) -30061036 1471373.05 1471373.05 1471373.05 1471373.05
Venit net actualizat (€) -37500000 1180012.05 1191812.17 1078932.0 976743.07
Venit net actualizat cumulat (€) -37500000 -25370050 -21105517 5169859 17394083

B.Termenul de recuperare brut al investiției T.R.B.


𝐼
𝑇𝑅𝐵 = = 6,1 ani
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥

Unde:

𝐼 −investiție totală = 37500000 €


𝐼𝑛 −încasări = 3783530,7 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 2312157,65 €

C.Rata internă de rentabilitate R.I.R.


𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥
𝑅𝐼𝑅 = −𝐼 + ∑20
1 = 18 %
(1+𝑎)^𝑖

Unde:

𝐼 −investiție totală = 37500000 €


𝐼𝑛 −încasări = 3783530,7 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 2312157,65 €
𝑎 −rata de actualizare = 0,1
𝑖 −numărul de ani
7.2 Calculul economic centrală electrică de termoficare cu turbină cu gaze C.E.T-T.G.
Pentru acest calcul, se calculează 3 indicatori economici:
A.Venitul net actualizat V.N.A. care se calculează in functie de invesții,încasări,cheltuieli și de
venitul net,pe o perioadă de la 0÷20 de ani.

Tabelul 7.2-Calculul V.N.A. pentru C.E.T.-T.G.

i (ani) 0 1 2 10 20
Investiții( €) 398561036 0 0 0 0
Cheltuieli (€) 0 19906201 19906201 19906201 19906201
Incasari (€/an) 0 15690201 15690201 15690201 15690201
Venit brut (€) 0 6142958 6142958 6142958 6142958
Venit net (€) -398561036 6142958 6142958 6142958 6142958
Venit net actualizat (€) -25251271 4690986 4264533 1989436 767013
Venit net actualizat cumulat (€) -30596036 -18670050 -2105517 5169859 17394083

B.Termenul de recuperare brut al investiției T.R.B.


𝐼
𝑇𝑅𝐵 = = 3,8 ani
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥

Unde:

𝐼 −investiție totală = 398561036 €


𝐼𝑛 −încasări = 15690201 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 19906201 €

C.Rata internă de rentabilitate R.I.R.


𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥
𝑅𝐼𝑅 = −𝐼 + ∑20
1 = 25 %
(1+𝑎)^𝑖

Unde:

𝐼 −investiție totală = 398561036 €


𝐼𝑛 −încasări = 15690201 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 19906201 €
𝑎 −rata de actualizare = 0,1
𝑖 −numărul de ani

7.3 Calculul economic centrală termică C.T.


Pentru acest calcul, se calculează 3 indicatori economici:
A.Venitul net actualizat (V.N.A.) care se calculează in funcție de invesții,încasări,cheltuieli și de
venitul net,pe o perioadă de la 0÷20 de ani.
Tabelul 7.1-Calculul V.N.A. pentru C.T.

i (ani) 0 1 2 10 20
Investiții( €) 22736120 0 0 0 0
Cheltuieli (€) 0 10439190 10439190 10439190 10439190
Încasari (€/an) 0 13835725 13835725 13835725 13835725
Venit brut (€) 0 3396535 3396535 3396535 3396535
Venit net (€) -22736121 3396535 3396535 3396535 3396535
Venit net actualizat (€) -19098342 2593717 2357925 1099989 424093
Venit net actualizat cumulat (€) -22736121 -20142403 -17784478 -5205121 1553837

B.Termenul de recuperare brut al investiției T.R.B.


𝐼
𝑇𝑅𝐵 = = 6,7 ani
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥

Unde:

𝐼 −investiție totală = 22736120 €


𝐼𝑛 −încasări = 13835725 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 10439190 €
C.Rata internă de rentabilitate R.I.R.
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥
𝑅𝐼𝑅 = −𝐼 + ∑20
1 = 14 %
(1+𝑎)^𝑖
Unde:

𝐼 −investiție totală = 22736120 €


𝐼𝑛 −încasări = 13835725 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 10439190 €
𝑎 −rata de actualizare = 0,1
𝑖 −numărul de ani
7.4 Calculul economic centrală electrică de termoficare cu turbină cu gaze C.E.T-T.G.
Pentru acest calcul, se calculează 3 indicatori economici:
A.Venitul net actualizat V.N.A. care se calculează in functie de invesții,încasări,cheltuieli și de
venitul net,pe o perioadă de la 0÷20 de ani.

Tabelul 7.2-Calculul V.N.A. pentru C.E.T.-T.G.

i (ani) 0 1 2 10 20
Investiții( €) 30061036 0 0 0 0
Cheltuieli (€) 0 12906201 12906201 12906201 12906201
Incasari (€/an) 0 19049160 19049160 19049160 19049160
Venit brut (€) 0 6142958 6142958 6142958 6142958
Venit net (€) -30061036 6142958 6142958 6142958 6142958
Venit net actualizat (€) -25251271 4690986 4264533 1989436 767013
Venit net actualizat cumulat (€) -30061036 -25370050 -21105517 5169859 17394083

B.Termenul de recuperare brut al investiției T.R.B.


𝐼
𝑇𝑅𝐵 = = 4,9 ani
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥

Unde:

𝐼 −investiție totală = 30061036 €


𝐼𝑛 −încasări = 19049160 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 12906201 €
C.Rata internă de rentabilitate R.I.R.
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥
𝑅𝐼𝑅 = −𝐼 + ∑20
1 = 20 %
(1+𝑎)^𝑖

Unde:

𝐼 −investiție totală = 30061036 €


𝐼𝑛 −încasări = 19049160 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 12906201 €
𝑎 −rata de actualizare = 0,1
𝑖 −numărul de ani
7.5 Calculul economic centrală electrică de termoficare cu motor cu ardere internă C.E.T-
M.A.I.
Pentru acest calcul se calculează 3 indicatori economici:
A.Venitul net actualizat V.N.A. care se calculează in functie de invesții,încasări,cheltuieli și de
venitul net,pe o perioadă de la 0÷20 de ani.
Tabelul 7.3-Calculul V.N.A. pentru C.E.T.-M.A.I.

I (ani) 0 1 2 10 20
Investiții( €) 33660153 0 0 0 0
Cheltuieli (€) 0 16239236 16239236 16239236 16239236
Încasări (€/an) 0 23999317 23999317 23999317 23999317
Venit brut (€) 0 7760080 7760080 7760080 7760080
Venit net (€) -33660153 7760080 7760080 7760080 7760080
Venit net actualizat (€) -28274529 5925879 5387163 2513151 968928
Venit net actualizat cumulat (€) -33660154 -27734274 -22347110 10845210 26287438

B.Termenul de recuperare brut al investiției T.R.B.


𝐼
𝑇𝑅𝐵 = = 4,3 ani
𝐼𝑛 −𝐶𝑒𝑥

Unde:

𝐼 −investiție totală = 33660153 €


𝐼𝑛 −încasări = 23999317 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 16239236 €
C.Rata internă de rentabilitate R.I.R.
𝐼 −𝐶
𝑅𝐼𝑅 = −𝐼 + ∑20 𝑛 𝑒𝑥
1 (1+𝑎)𝑖 = 23 %

Unde:

𝐼 −investiție totală = 33660153 €


𝐼𝑛 −încasări = 23999317 €/an
𝐶𝑒𝑥 −cheltuieli cu exploatare = 16239236 €
𝑎 −rata de actualizare = 0,1
𝑖 −numărul de ani

Concluzii

 În urma calculelor efectuate, s-au realizat următoarele reprezentări grafice ce corespund


consumului de combustibil total, consumului de combustibil pentru producerea energiei
termice cât și consumului de combustibil pentru producerea energiei electrice.

Cantitate combustibil total consumat


120000000

100000000

80000000

60000000

40000000

20000000

0
Energie Centrala murala Centrala CC-TG CC-MAI
electrica termica de
cartier

Fig.6. Cantitatea de combustibil total consumat


Cantitate combustibil consumat (electric)
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Energie Centrala murala Centrala CC-TG CC-MAI
electrica termica de
cartier

Fig.7. Cantitatea de combustibil consumat pentru producerea energiei electrice

Cantitate combustibil consumat (termic)


90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Energie Centrala murala Centrala CC-TG CC-MAI
electrica termica de
cartier

Fig.8. Cantitatea de combustibil consumat pentru producerea energiei termice

 Pe baza celor trei reprezentări grafice de mai sus și având ca punct de referință maximul
de combustibil, se observă că este de preferat în producerea de energie termică soluția ce
cuprinde centrala termică de cartier.
 În cazul producerii de energie electrică soluția optimă este reprezentată de centrala de
cogenerare cu turbina cu gaz (CC-TG).
 Comparând cantitatea de combustibil folosit atât pentru producerea de energie termică cât
și pentru cea de energie electrică, alegem ca soluție optimă, cazul centralei de cogenerare
cu turbina cu gaz (CC-TG).