Sunteți pe pagina 1din 12

PTDEE - Note de Curs

STRUCTURA SISTEMELOR
ELECTROENERGETICE ŞI CÂTEVA
ASPECTE SPECIFICE
Curs 1

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 1

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

CUPRINS

1. STRUCTURA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE ŞI


CÂTEVA ASPECTE SPECIFICE

2. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE


2.1. Centrale termoelectrice
2.2. Centrale nuclearo-electrice
2.3. Centrale hidroelectrice
2.4. Centrale eoliene
2.5. Instalatii care utilizeaza energia solara
2.6. Producerea energiei electrice în instalaţii cu pile cu combustibil
2.7. Stocarea energiei electrice

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 2


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

3. TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE


3.1. Reţele electrice, clasificare, arhitectură
3.2. Modelarea elementelor unui sistem electroenergetic
3.3. Dimensionarea electrică a liniilor electrice
3.4. Calculul regimului permanent de funcţionare al see
3.5. Defecte în reţelele electrice. Regimul de scurtcircuit

4. PRINCIPII DE PROTECŢIE ÎN SISTEMELE


ELECTROENERGETICE

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 3

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

Bibliografie
1. Radu-Adrian Tîrnovan, Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice – Note de
curs, UT Press, 2017.
2. Dan Călin Peter, Radu-Adrian Tîrnovan, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI
ELECTRICE, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2014.
3. Dan Călin Peter, Radu-Adrian Tîrnovan, Cristian Barz, Instalatii electrice, Editura U.T.
Press, Cluj-Napoca, 2017.
4. Dan Călin Peter, INSTALAŢII DE DISTRIBUŢIE ENERGIEI ELECTRICE, Editura U.T.
Press, Cluj-Napoca, 2000, ISBN 973-97791-6-6
5. George G. Karady, Energy Conversion and Transport, Lecture Notes EEE 360, Arizona
State University, 2005
6. Darie, S., Vădan, I., Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice. Instalatii
pentru producerea energiei electrice, UT Pres, Cluj-Napoca 2000.
7. Darie, S., Vădan, I., Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice. Instalatii
pentru transportul si distributia energiei electrice, UT Press, Cluj-Napoca 2003.
8. R. Tîrnovan, I.Vadan, H. Bălan, A.Botezan, Protecţii prin relee in sistemele
electroenergetice. Ed. UT. PRESS Cluj-Napoca, 2008.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 4


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

spre alte staţii PRODUCERE


Interconectare
de transformare
400 kV
TRANSPORT
IT
Staţii de transformare
şi evacuare

Linii de transport FIT Centrale


Staţii de transformare
400 kV Electrice (CTE, CNE)
400/220 kV
Linii de transport
IT 220 kV Linii de distribuţie in IT Staţii de distribuţie Consumatori
110 kV 110/20 kV industriali

Spre alte Distribuţie 20 kV Consumatori


STIT DISTRIBUŢIE urbani
Posturi de
Staţii de transformare transformare Distribuţie
220/110kV 20/0,4 kV Distribuţie aeriană subterană MT
MT
PT
20/0,4 kV
STEV Consumatori
CHE
casnici
Consumatori Distribuţie subterană
PRODUCERE casnici

Sistemul electroenergetic
12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 5

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

1.1. PROBLEME GENERALE ALE ENERGETICII


Energia, este definită ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a
produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei
şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură.
1.1.1. Forme de energie
➢Energie primară:
✓surse finite - se consideră a fi limitate atât în timp, cât şi în spatiu. Cele mai
importante surse finite de energie primară sunt combustibilii fosili şi nucleari:
▪Rezerva certă;
▪Rezerva certă recuperabilă;
▪Rezerva adiţională;
▪Rezerva adiţională recuperabilă;

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 6


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

✓surse regenerabile - se referă la acele categorii de surse primare de energie care


sunt generate în mod continuu de către sistemele natural (hidraulică, solară, eoliană,
geotermală, a mareelor, a valurilor, biomasa):
▪Potenţialul teoretic brut;
▪Potential tehnic;
▪Potenţial economic.
Fig.1.1 Sursele de energie
Materia
ale omenirii [3].

En. de fuziune Milioane de


ani de
Acumulare de acumulare
săptămâni En. soarelui
Instantaneu

En. solară En. stocată En. acumulată


(radiaţie directă) (hidraulică, eoliană) (combustibili fosili)

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 7

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

➢Energie utilă sau finală, ca: energia termică (căldura), energia luminoasă (lumina),
energia mecanică (lucru mecanic) etc.
➢Energie intermediară care se poate transforma în toate formele de energie finală
sau utilă, ca: energie electrică etc.
1.1.2. Structura sistemului energetic
Sistemul energetic (SE) cuprinde ansamblul activităţilor de producere şi distribuţie a
energiei de toate formele, organizate pe un anumit teritoriu.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 8


SEP IP IT CE RTD CEE

ITr SEE

CEP

Fig.1. 2 Componenţa unui sistem energetic [4]: SEP - surse de energie


primară; IP - instalaţii primare; IT - instalaţii de transport a energiei primare;
CE - centrale electrice; RTD - reţele de transport şi distribuţie a energiei
electrice; CEE - consumatorii de energie electrică; ITr - instalaţii de
transformare a energiei primare; CEP - consumatori de energie primară; SEE
- sistemul electroenergetic.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 9

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

1.2. SISTEMUL ELECTROENERGETIC (SEE)


1.2.1. Structura sistemelor electroenergetice

➢ toate formele de energie primară pot fi uşor convertite în energie electrică


(Fig.1.3);
➢ este uşor de convertit în orice altă formă de energie dorită de consumator
(Fig.1.3);
➢ poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari;
➢ se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse;
➢ este „curată”, adică odată produsă nu este poluantă;
➢ se pretează bine la automatizări;
➢ se poate măsura cu precizie etc.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 10


En. chim. comb.
En. termică

En. nucleară En. mecanică Fig.1.3 Principalele


En. calorică
En. hidraulică En. electrică
forme de energie şi
En. mecanică principalele metode de
En. geotermică En.luminoasă conversie a lor [3].
En. electrică
En. solară En. chimică
ENERGIE
INTERMEDIARĂ ENERGIE
En. vântului FINALĂ
ENERGIE
PRIMARĂ

Sistemul electroenergetic (SEE) - parte a sistemului energetic care cuprinde


activităţile din domeniul producerii, transportului si distribuţiei energiei electrice şi
are două părţi principale: centralele electrice, acolo unde se produce energia
electrică şi reţelele de transport şi distribuţie care se ocupă cu distribuţia ei la
consumatori.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 11

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

LTFI Nivelul 1 = Producere


T LTIT LDMT Nivelul 2 = Transport
STEV

CTE
Nivelul 3 = Distributie
ST PT PT Nivelul 4 = Consum
STIC

CJT CJT

ST PT PT
STEV

CHE CJT CJT

ST PT PT
STIC

CJT CJT
CMT
ST PT PT
STEV

CNE CJT CJT

ST PT PT
STIC

CMT CJT CJT

ST PT PT

CL CJT CJT MC
PRODUCERE TRANSPORT DISTRIBUŢIE

Fig.2. Structura sistemului electroenergetic.


12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 12
Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

➢ staţii de transformare de evacuare (STEV ) amplasate lângă centrale;


➢ linii de transport de foarte înaltă tensiune (LTFIT - foarte înaltă tensiune -
FIT, 400 şi 750 kV).
➢staţii de transformare şi interconexiuni (STIC)
➢ linii de transport de înaltă tensiune (LTIT);
➢staţii de transformare (ST)
➢ linii de distribuţie de medie tensiune (LDMT)
➢ posturi de transformare (PT) racordate tot la LDMT;
➢ centralele locale (CL) se racordează la Sistemul Electroenergetic prin staţiile de
transformare (ST);
➢ microcentralele (MC) - prin posturi de transformare (PT).
Consumator de energie electrică = ansamblul instalaţiilor electrice de distribuţie
şi utilizare aferente unei întreprinderi, instituţii sau colectivităţi.

Echipamentele care transformă energia electrică într-o altă formă de energie utilă
(mecanică, termică, luminoasă etc.) se numesc receptoare. Acestea intră în
componenţa consumatorilor de energie electrică.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 13

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

➢ O concepţie centralizată, bazată pe centrale electrice de mare putere;


➢ O concepţie distribuită, cu surse mici, amplasate lângă.
1.2.1. Cerinţele impuse unui sistem electroenergetic
➢Continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor
➢Siguranţa în funcţionare
➢Dezvoltarea ulterioară a reţelei
➢Eficienţa economică a investiţiilor
➢Cerinţe suplimentare impuse de impactul cu mediul înconjurător
➢Calitatea energiei electrice furnizate consumatorilor:
✓ Indicatori primari:
▪ frecvenţa - limitele normate de variaţie a frecvenţei
▪ amplitudinea tensiunii de alimentare
▪ supratensiuni temporare şi tranzitorii;
▪ goluri de tensiune
▪ întreruperi în alimentarea cu energie electrică

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 14


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

✓ Indicatori secundari:
▪ armonici şi interarmonici (regimuri nesinusoidale)
▪ fluctuaţii de tensiune (flicker)
▪ Nesimetrii
1.3. INDICATORI ENERGETICI
1.4. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DUPĂ CURBA
DE SARCINĂ
1.4.1. Clasificarea centralelor electrice (Tabelul 1.3)
1.4.2. Curbe de sarcină
Sarcina electrică reprezintă puterea activă, reactivă sau aparentă (intensitatea
curentului electric) debitată sau absorbită de un echipament electric generator,
transmiţător sau receptor de energie electrică.
Curbele de sarcină sunt definite ca fiind variaţiile în timp, pe o perioadă
determinată, a sarcinii electrice a unui receptor sau a unui grup de receptoare,
reprezentate grafic.
1.4.2.1. Clasificarea curbelor de sarcină
12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 15

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

Tabelul 1.3 Clasificarea centralelor electrice în funcţie de energia primară utilizată


Transformarea
Tipul de energie primară
Nr. Tipuri de centrale electrice energiei
utilizată
crt. primare
0 1 2 3
I. INSTALAŢII TERMOELECTRICE
CCA - centrală convenţională cu abur:
CTE centrală termoelectrică de Combustibili fosili: cărbune, gaz,
condensaţie; natural, păcură;
CET centrală electrică de cogenerare; Surse energetice secundare:
1. Ardere
ITG - instalaţii de turbine cu gaze; deşeuri menajere şi industriale, gaz
CCGA - ciclu combinat gaze-abur; de rafinarie, gaz de furnal, etc.;
CDE - centrală electrică cu motoare Biomasă
Diesel.
Combustibili nucleari: naturali,
Fisiune
2. CNE - centrală nuclearoelectrică îmbogăţiţi sau obţinuţi prin
nucleară
reproducere în reactor
Energie geotermală: căldură din
scoarţa pamântului asociată unor Transfer
3. CGT – centrală electrică geotermală
agenţi termici naturali (apa, abur, de căldură
gaze fierbinţi)

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 16


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

1 2 3
0
Transfer
4. CES – centrală electrică solară Energie solară – radiaţia solară
de căldură
Diferenţa de temperatură dintre
Transfer
5. CTM - centrală termomarină apa de suprafaţă, respectiv din
de căldură
adâncurile oceanelor
II. INSTALAŢII HIDROELECTRICE
CHE - centrală hidroelectrică (diferenţe Energie hidraulică: diferenţe de
de nivel naturale); nivel naturale ale cursurilor de apă,
Conversie
CHEAP - centrală hidroelectrică cu diferenţe de nivel artificiale,
6. energie potenţială în
acumulare şi pompare (diferenţe de diferenţe periodice de nivel ale
energie cinetică
nivel artificiale); oceanelor şi mărilor exterioare
CME - centrală mareo-electrice. datorate mareelor
Transfer
IEV - instalaţii electrice utilizând en.
7. Energia valurilor de lucru
valurilor
mecanic

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 17

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

III. INSTALAŢII EOLIENE


Energie eoliană: diferenţa de Conversie
8. CEE – centrală electrică eoliană potenţial (presiune) între diferite energie potenţială în
zone atmosferice energie cinetică
IV. INSTALAŢII FOTOVOLTAICE
Efect
9. IFV - heliocentrale Energie solară
fotovoltaic
V. INSTALAŢII MAGNETOHIDRODINAMICE
CMHD – centrală Combustibili clasici, combustibili
10.
magnetohidrodinamică nucleari
VI. INSTALAŢII CU CELULE CU COMBUSTIBIL
GPC – generatoare cu pile cu Reacţie de
11. Hidrogen ca şi combustibil
combustibil oxidare

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 18


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

P P
Ps,max

Pzi,x
Tx1 Tx2
nx1 Tx1+nx2 Tx2
Pzi,y
Ty
ny Ty

24 h Tan,max [h/an]
a) b)
Fig.1.5 Construirea curbei de sarcină anuală clasată:
a) curbă de sarcină zilnică; b) curba de sarcină anuală clasată.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 19

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

1.4.2.2. Noţiuni de putere utilizate în SEE (Fig.1.6)

P[MW] Pi
Pind Pd
Predd Peind Ped
Pdrep Pedrep Pu Fig.1.6 Puterile
Peu
Prs active caracteristice
Prt ale sistemului
Pvs
electroenergetic.
Pvd Psi
Peuf

Pp
Pgz
Pl
Pgn

6 12 18 24 t[h]

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 20


Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

1.4.2.3. Acoperirea în SEE a curbei de sarcină


Centralele electrice, în funcţie de caracteristicile lor, participă în mod diferenţiat la
acoperirea curbei de sarcină, programarea optimă a acestora având ca obiectiv
minimizarea consumului de combustibil şi deci obţinerea unui cost minim pentru
energia electrică produsă.

Zona de baza I, este acoperită în principal de grupuri care vor funcţiona la


sarcină constantă
Zona de semibază II, este acoperită de grupuri care în perioada golurilor de
sarcină vor fi solicitate sa funcţioneze la sarcini parţiale

Zona de semivârf III, este acoperită de grupuri care pot fi oprite la golurile de
sarcină
Zona de vârf IV, este acoperită de grupuri care pot funcţiona cu variaţii mari ale
sarcinii şi care funcţionează perioade scurte

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 21

Producerea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice - Note de Curs

IV

III III

II

24 h
Fig.5. Împărţirea curbei de sarcină zilnică în zone.

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 22


Structura producţiei de energie electrică în România

2534,9 MW 519,2 MW 6245 MW


11,87 % 2,43 % 29,23 %

Cărbune
6202,42 MW Hidrocarburi
29,04 % Nuclear
Apă
Eolian
Solar

1413 MW 4415,6 MW
6,61 % 20,67 %

12/15/2017 PTDEE - Curs 1 - prof. R. TIRNOVAN 23