Sunteți pe pagina 1din 2

TEST NR.1 – CELULA .

DIVIZIUNEA CELULARA

Subiectul I – 30 puncte
a. Completati spatiile libere (4puncte)
Mitocondriile sunt delimitate de o membrane……… si contin enzime…….

b. Dati doua exemple de faze ale diviziunii mitotice si scrieti in dreptul fiecareia o
caracteristica.(6 puncte)

C. Alegeti raspunsul corect. Este corecta o singura varianta (10 puncte)


1. Lizozomii:
a. contin enzime oxido-reducatoare b. sunt delimitati de o membrane simpla=tonoplast
c. au rol in digestia intracelulara d. sunt organite specific
2. Cantitatea de ADN dintr-o celula:
a. este constanta in timpul ciclului celular b. se dubleaza in anafaza
c. se reduce la jumatate prin meioza d. este mai mare in celulele hapliode decat diploid
3. Nucleoidul:
a. este alcatuit dintr-o molecula de ARN b. se gaseste in toate organismele unicelulare
c. reprezinta materialul genetic al eucariotelor d. reprezinta genomul bacterian
4. Prin meioza rezulta:
a. 2 celule fiice diploide b. 2 celule fiice haploide
c. 4 celule fiice diploide d. 4 celule fiice haploid
5. Contin ARN si protein:
a. mitocondriile b. dictiozomii c. plastidele d. ribozomii

D. Notati cu adevarat A sau fals F urmatoarele enunturi. Daca enuntul este F modificati-l
partial pentru a devein A (10 puncte)
1. Ribozomii au rol in sinteza de protein.
2. Fusul de diviziune are rol in deplasarea centrozomilor spre polii celulei.
3. Fenomenul de crossing-over se realizeaza in profaza a II-a.

Subiectul al II-lea – 30 puncte


A. Organitele citoplasmatice sunt compartimente celulare: (15 puncte)
a. numiti 3 organite celulare delimitate de o membrane simpla
b. precizati cate o functie pentru organitele ce contin enzime
c. calculate nr mitocondriilor dintr-un muschi stiind:
- muschiul are 1000 fibre musculare din care 30% sunt lungi, restul scurte
- fiecare fibra scurta contine 50 mitocondrii
- nr mitocondriilor dintr-o fibra lunga este dublu fata de fibra scurta

B. Diviziunea unei celule somatice, 2n= 24 cromozomi dureaza 80 minute. Stiind ca durata
diviziunii celulare reprezinta 20% din durata ciclului celular , stabiliti:
a. durata ciclului celular si a interfazei
b. numarul si tipul cromozomilor din celulele rezultate dupa 3 diviziuni successive si aflate in
anafaza
c. timpul necesar desfasurarii a 6 diviziuni mitotice successive, considerand ca celula a iesit din
interfaza
d. completati problema cu o alta cerinta si apoi rezolvati-o.

Subiectul al III-lea – 30 puncte


1. Mitocondriile sunt organite celulare delimitate de o membrane dubla. (15 puncte)
a. enumerate alte doua componente celulare delimitate de o memebrana dubla
b. stabiliti o asemanare si o deosebire intre mitocondrie si lizozom
c. construiti doua enuntuir afirmative, unul adevarat si unul fals, folosind informatii referitoare
la: - Celula procariota
- celula eucariota

2. Prin diviziun meiotica rezulta celule haploide. (15 puncte)


a. precizati semnificatiile termenilor “diploid” si “haploid”
b. explicate importanta meiozei
c. alcatuiti un minieseu intitulat “Diviziunea celulara”. In acest scop enumerate 6 termeni
specifici temei si alcatuiti cu ei un text coherent format din 3-4 fraze cu conexiune logica intre
ele.

Se acorda 10 puncte din oficiu!