Sunteți pe pagina 1din 14

Cursul 2

Registre interne
Mecanismul de adresare
Moduri de adresare a operanzilor
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Arhitectura internă a
Microprocesorului
Intel 8086

Unitatea de
execuţie EU

Unitatea de interfaţă
cu magistrala BIU
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Registrele sunt folosite în operaţii


aritmetice şi logice dar au şi funcţii
speciale:
Pentru operaţii aritmetice AX – x, / , intrare sau ieşire pe 16 biţi
• AX – registru acumulator AL – x, / , intrare sau ieşire pe 8 biţi
(octet), aritmetică zecimală
• BX – registru de bază
AH – x, /, pe octet
• CX – registru contor
BX – translatare
• DX – registru de date CX – contor pentru operaţii cu şiruri
de date, bucle
CL – contor pentru deplasări şi rotaţii
DX – x, / , intrare sau ieşire indirectă
AX, BX, CX şi DX pot fi folosite ca registre
de uz general
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Mecanismul de adresare a unei locaţii de memorie

• Magistrala de externă a microprocesorului Intel 8086 este alcătuită din 20 linii de


adresă

• Pentru adresarea unei locaţii de memorie sun necesare următoarele resurse:


- unitatea aritmetică pentru calculul adreselor (situată în BIU);
- un registru de segment (conţinutul său);
- un registru intern (de ex. IP, SP, etc.) care conţine un deplasament.

• Pentru adresare se folosesc adesea perechi de registre:


- pentru accesul la instrucţiunile unui program se foloseşte conţinutul
registrelor CS şi IP;
- pentru accesul la stivă se foloseşte conţinutul registrelor SS şi SP;
- pentru lucrul cu şiruri de date se foloseşte pentru sursă registrul DS şi SI iar
pentru destinaţie registrul ES şi DI
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

• Adresa fizică este reprezentată pe 20


de biţi
• 220 -> 1 MB (1 MO)
• Adresele (în format hexazecimal) sunt
cuprinse în domeniul
00000 h … FFFFF h
• Conform mecanismului de adresare se
constată că memoria este segmentată
în segmente de 64 KB.

• Exemplu:
SS  2590 h şi SP  1248 h
SS deplasat la dreapta cu 4 poziţii
SS  25900 h
( SS + SP )  26B48 h
26B48 h – este o adresă fizică
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Avantajele segmentării memoriei


• Permite scrierea programelor independent de poziţia pe care o
ocupă în cadrul memoriei;
• Se pot utiliza un număr mare de stive;
• Este facilitată programarea modulară; fiecare modul putând ocupa
unul sau mai multe segmente (modulele pot fi dezvoltate
independent unul faţă de altul).

Dezavantajele segmentării memoriei


• Limitări privind lungimea programelor introduse de dimensiunea
segmentelor
• Adresa fizică a unei locaţii de memorie se obţine prin însumarea a
două adrese logice, fapt ce duce la scăderea vitezei de lucru a
microprocesorului
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Adresarea directă
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Adresarea indirectă
Curs 2 – Microprocesare şi microcontrolere

Adresarea bazată şi indexată