Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXE

Anexa 1
S.C. ALFA S.A.
Anexa 1.1
BILANŢUL CONTABIL
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Active imobilizate, total 55.155 59.406 74.811
- imobilizări necorporale -

- imobilizări corporale 55.066 59.356 74.760


- imobilizări financiare 89 50 51
Active circulante, total 23.803 37.525 46.535
- stocuri 10.621 23.181 36.734
- creanţe 11.599 14.044 8.740
- disponibilităţi (în casă şi conturi la bănci) 1.583 300 1.060
Conturi de regularizare şi asimilatele acestora 1.871 97 181
TOTAL ACTIV 80.829 97.028 121.527
Capital social 10.307 10.307 10.307
Rezerve 5.767 7.928 9.447
-
Rezultat reportat 7.750
Capital propriu 16.074 18.235 27.504
Datorii totale 64.754 78.793 94.023
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 37.903 44.892 52.254
- datorii financiare 26.851 33.901 41.769
TOTAL PASIV 80.829 97.028 121.527
Anexa 1.2
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Cifra de afaceri 104.875 133.944 169.231
Venituri totale 113.007 150.835 184.828
- din exploatare 109.988 146.585 181.749
- financiare 2.694 3.207 3.079
- excepţionale 325 1.043
Cheltuieli totale 94.742 139.397 173.852
- de exploatare 86.883 129.835 162.429
- financiare 6.773 8.666 11.424
- cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare 3.654 4.708 5.396
- excepţionale 1.086 896
Rezultatul curent 19.026 11.291 -
10.976
Profitul brut 18.265 11.438 10.976
Profitul net 17.233 10.703 9.270
Anexa 1.3
REPARTIZAREA PROFITULUI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Profitul net 17.233 10.703 9.270
Repartizări din profit 17.233 10.703 9.270
Rezerve 9.785 2.161 3.322
Dividende 7.448 8.542 5.947
Anexa 2
S.C. BETA S.A.
Anexa 2.1
BILANŢUL CONTABIL
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Active imobilizate, total 2.803 2.680 5.779
- imobilizări necorporale - - -
- imobilizări corporale 2.803 2.680 5.779
- imobilizări financiare - - -
Active circulante, total 7.240 11.015 12.863
- stocuri - 1.878 3.407
- creanţe 2.632 3.225 2.007
- disponibilităţi (în casă şi conturi la bănci) 4.608 5.912 7.449
Conturi de regularizare şi asimilatele acestora - - 178
TOTAL ACTIV 10.043 13.695 18.820
Capital social 2.374 1.572 1.572
Rezerve 1.955 3.238 5.580
Rezultat reportat - - -
Capital propriu 4.329 4.810 7.152
Datorii totale 4.538 7.874 11.777
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 4.538 7.874 9.298
datorii financiare - - 1.469
Venituri înregistrate în avans (subvenţii pentru investiţii) 1.176 1.011 901
TOTAL PASIV 10.043 13.695 18.820
Anexa 2.2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003


Cifra de afaceri 11.508 12.684 20.349
Venituri totale 12.661 15.767 23.511
- din exploatare 11.538 14.562 21.989
- financiare 1.123 1.205 1.522
- excepţionale - - -
Cheltuieli totale 6.962 9.100 15.439
- de exploatare 6.961 8.977 15.113
- financiare - 10 326
cheltuieli eu dobânzile aferente datoriilor financiare - - 62
- excepţionale 1 113 -
Rezultatul curent 5.699 6.780 8.072
Profitul brut 5.699 6.667 8.072
Profitul net 5.379 6.262 6.976
Anexa 2.3
REPARTIZAREA PROFITULUI

Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003


Profitul net 5.379 6.262 6.976
Repartizări din profit 5.379 6.262 6.976
Rezerve 2.273 1.284 1.818
Dividende 3.124 4.978 6.254
Anexa 3
S.C. DELTA S.A.
Anexa 3.1
BILANŢUL CONTABIL
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Active imobilizate, total 82.215 74.731 67.602
- imobilizări necorporale - - -
- imobilizări corporale 81.515 73.881 67.602
- imobilizări financiare 700 850 -
Active circulante, total 26.137 42.484 63.474
- stocuri 9.198 11.947 15.001
- creanţe 8.133 15.199 14.870
- disponibilităţi (în casă şi conturi la bănci) 8.806 15.388 33.603
Conturi de regularizare şi asimilatele acestora 16.104 5.804 -
TOTAL ACTIV 124.456 123.019 131.076
Capital social 33.480 33.480 33.480
Rezerve 47.784 57.254 67.402
Rezultat reportat - - -
Capital propriu SI.267 90.734 100.882
Datorii totale 42.318 32.285 30.194
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 38.103 26.262 20.313
- datorii lînaneiare 4.215 6.023 9.881
Conturi de regularizare 871 - -
TOTAL PASIV 124.456 123.019 131.076
Anexa 3.2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003


Cifra de afaceri 127.995 167.637 196.475
Venituri totale 138.183 181.219 212.461
- din exploatare 131.293 174.152 208.220
- financiare 4.145 6.431 4.008
- excepţionale 2.745 636 233
Cheltuieli totale 115.870 154.080 172.321
- de exploatare 113.372 151.253 169.213
- financiare 2.462 2.703 3.021
- cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare 622 898 1.489
- excepţionale 36 124 87
Rezultatul curent 19.604 26.627 39.994
Profitul brut 22.313 27.139 40.140
Profitul net 20.801 24.665 37.105
Anexa 3.3
REPARTIZAREA PROFITULUI

Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003


Profitul net 20.801 24.665 37.105
Repartizări din profit 20.801 24.665 37.105
Rezerve 8.608 9.470 10.148
Dividende 10.193 12.710 23.726
Fondul de participare a salariaţilor la profit 2.000 2.485 3.231
Anexa 4
S.C. ETA S.A.
Anexa 4.1
BILANŢUL CONTABIL
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Active imobilizate, total 148.474 156.722 403.281
- imobilizări necorporale - -
- imobilizări corporale 146.224 154.520 402.482
- imobili/ari financiare 2.250 2.202 799
Active circulante, total 113.032 114.413 151.611
- stocuri 80.297 109.867 90.705
- creanţe 30.563 32.634 48.582
- disponibilităţi (în casă şi conturi la bănci) 2472 1.912 12.324
Conturi de regularizare şi asimilatele acestora 3.645 3.740 -
TOTAL ACTIV 265.151 304.875 554.892
Capital social 148.688 148.688 395.826
Rezerve 8.400 9.454 10.689
Rezultat reportat
- - -
Capital propriu 157.088 158.237 406.515
Datorii totale 102.984 142.461 147.065
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 64.769 93.241 94.044
- datorii financiare 38.215 49.220 53.021
Provizioane 4.609 4.177
-
TOTAL PASIV 265.151 304.875 554.892
Anexa 4.2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Cifra de afaceri 202.688 291.098 403.549
Venituri totale 246.319 331.240 424.628
- din exploatare 238.215 318.509 405.990
- financiare 7.982 12.413 18.552
- excepţionale 122 318 86
Cheltuieli totale 241.253 326.751 399.813
- de exploatare 232.692 314.726 382.975
- financiare 8.221 12.026 16.810
- cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare 6.121 8.703 9.945
- excepţionale 70 28
Rezultatul curent 5.014 4.170 24.757
Profitul brut 5.066 4.488 24.815
Profitul net 4.880 4.066 20.103
Anexa 4.3
REPARTIZAREA PROFITULUI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Profitul net 4.880 4.066 20.103
Repartizări din profit 4.880 4.066 20.103
Rezerve 2.307 1.144 9.45 1
Dividende 2.359 2.722 9.152
Fondul de participare a salariaţilor la profit 214 200 1.500
Anexa 5
S.C. GAMA S.A.
Anexa 5.1
BILANŢUL CONTABIL

Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003


Active imobilizate, total 60.199 62.850 153.783
- imobilizări necorporale - - -
- imobilizări corporale 59.528 61.993 152.544
- imobilizări financiare 671 857 1.239
Active circulante, total 30.240 31.558 42.926
- stocuri 10.186 15.139 12.242
- creanţe 5.611 11.348 27.312
- disponibilităţi (în casă şi conturi la banei) 11.120 3.294 1.746
Conturi de regularizare şi asimilatele acestora 108.967 105.549 424
TOTAL ACTIV 199.406 199.957 197.223
Capital social 8.263 8.263 8.263
Rezerve 15.115 22.969 43.959
Rezultat reportat
Capital propriu 23.378 31.232 52.222
Datorii totale 175.675 168.725 145.001
- datorii financiare 24.501 30.843 75.208
- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 151.174 137.882 69.793
TOTAL PASIV 199.406 199.957 197.223
Anexa 5.2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Cifra de afaceri 171.392 236.876 258.014
Venituri totale 195.293 245.240 267.065
- din exploatare 188.111 235.177 250.034
- financiare 7.022 9.825 16.898
- excepţionale 160 238 133
Cheltuieli totale 165.755 209.710 220.311
- de exploatare 158.518 200.533 203.810
- financiare 7.1.30 8.989 16.441
- cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare 4.880 5.827 13.191
- excepţionale 98 188 60
Rezultatul curent 29.476 35.480 46.681
Profitul brut 29.538 35.530 46.754
Profitul net 26.363 33.408 44.578
REPARTIZAREA PROF Anexa 5.3
TULUI
Indicatori (milioane lei) 2001 2002 2003
Profitul net 26.363 33.408 44.578
Repartizări din profit 26.363 33.408 44.578
Rezerve 7.854 18.990 25.476
Dividende 18.509 14.418 19.102