Sunteți pe pagina 1din 1

În cadrul rundei oficiale de negocieri în formatul „5+2”, care a avut loc la Viena, în

perioada 27-28 noiembrie curent, sub egida Președinției Austriei în OSCE, au fost salutate
progresele înregistrate în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Totodată,
au fost trasate chestiunile prioritare de pe agenda negocierilor.
Participanții la Conferința permanentă pe probleme politice în procesul de reglementare
transnistreană (formatul de negocieri „5+2”) au apreciat reușitele privind deschiderea
circulației pe podul de la Gura Bîcului-Bîcioc, apostilarea diplomelor de studii din regiunea
transnistreană, asigurarea funcționării normale a școlilor cu predare în baza grafiei latine
din regiunea transnistreană, restabilirea legăturilor telefonice dintre cele două maluri ale
Nistrului şi asigurarea accesului liber la terenurile agricole situate după traseul Tiraspol-
Rîbnița.
În același timp, părțile au convenit să continue eforturile de identificare a soluțiilor și
pentru celelalte aspecte de pe agenda procesului de negocieri. Astfel, rămân a fi soluționate
chestiuni privind înregistrarea automobilelor din regiunea transnistreană pentru admiterea
acestora în traficul rutier internațional, asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor
și serviciilor între cele două maluri ale Nistrului, implementarea altor înțelegeri convenite.
Ca urmare a discuțiilor purtate în formatul de negocieri „5+2”, a fost semnat un protocol,
care va servi drept bază pentru continuarea procesului de negocieri privind reglementarea
transnistreană.
Reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea problemei
transnistrene din partea Chişinăului şi a Tiraspolului au semnat astăzi patru decizii
protocolare care reglementează domeniile educației, al agriculturii și al telecomunicațiilor.

Astfel, s-a convenit să fie asigurată libera circulație a profesorilor și a elevilor instituțiilor
de învățământ cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Totodată, școlile vor fi
asigurate cu materiale didactice și cele necesare pentru desfășurarea procesului
educațional. Tarifele achitate de instituţiile de învăţământ pentru serviciile comunale vor
fi micșorate, iar plata pentru chiria clădirilor va fi simbolică.

În același timp, a fost reglementat și procesul de apostilare a diplomelor emise de


instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană. Această măsură va permite
absolvenților acestor instituţii să-și continue studiile peste hotare, inclusiv în ţările Uniunii
Europene.
O altă decizie aprobată astăzi ține de asigurarea accesului la terenurile agricole din raionul
Dubăsari, amplasate după traseul Tiraspol-Camenca. În acest scop, a fost creat cadrul
necesar pentru restabilirea Mecanismului de prelucrare a pământurilor din anul 2006, care
va permite proprietarilor și fermierilor din satele Doroțcaia, Cocieri, Coșnița, Molovata
Nouă, Pohrebea, Pârâta și Vasilievca să-și prelucreze terenurile fără impedimente.
De asemenea, vor fi întreprinse acțiuni pentru restabilirea conexiunii de telefonie fixă și
mobilă, dar și a infrastructurii din domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două
maluri ale râului Nistru.

Reamintim că pe 18 noiembrie a.c., a fost deschis podul peste râul Nistru care leagă
localitățile Gura Bîcului și Bîcioc.