Sunteți pe pagina 1din 9

Toate activitățile de afaceri externe - S.U.A.

reprezentare în străinătate, programe de asistență externă,


combaterea criminalității internaționale, programe de formare militară străină, servicii, departamentul oferă și
multe altele. Acest buget este esențial pentru menținerea în S.U.A. leadership, care promovează și protejează
interesele cetățenilor noștri prin:
 Promovarea păcii și a stabilității în regiuni de interes vital;
 Crearea locurilor de muncă la domiciliu prin deschiderea piețelor în străinătate;
 Ajutarea țărilor în curs de dezvoltare să stabilească medii economice stabile care să ofere oportunități de
investiții și de export;
 Aducerea unor națiuni împreună pentru a aborda probleme globale, cum ar fi poluarea transfrontalieră,
răspândirea bolilor transmisibile, terorismul, contrabanda nucleară și crizele umanitare.

Ca agenție de conducere a afacerilor externe, Departamentul de Stat are rolul principal în:
 Coordonarea interdepartamentală coordonatoare în dezvoltarea și implementarea politicii externe;
 Gestionarea bugetului pentru afaceri externe și a altor resurse externe;
 Conducere și coordonare în S.U.A. reprezentare în străinătate, transportând S.U.A. politica externă către
guvernele străine și organizațiile internaționale prin intermediul U.S. Ambasade și consulate în țări
străine și misiuni diplomatice la organizații internaționale;
 Desfășurarea de negocieri și încheierea de acorduri și tratate privind aspecte variind de la comerț la
arme nucleare;
 Coordonarea și susținerea activităților internaționale ale altor țări din S.U.A. agențiilor și funcționarilor.

Serviciile oferite de Departament includ:
 Protejarea și asistarea SUA cetățenii care locuiesc sau călătoresc în străinătate
 Asistând în U.S. afacerile pe piața internațională;
 Coordonarea și susținerea activităților internaționale ale altor țări din S.U.A. agențiile (guvernul local,
de stat sau federal), vizitele oficiale în străinătate și la domiciliu, precum și alte eforturi diplomatice.
 Menținerea informării publicului despre S.U.A. politica externă și relațiile cu alte țări.
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Overseas, ofițerii din serviciul de Externe reprezintă
America; analiza și raportarea tendințelor politice, economice și sociale din țara gazdă; și a răspuns nevoilor
cetățenilor americani în străinătate. U.S. menține relații diplomatice cu aproximativ 250 de țări din întreaga
lume. În Statele Unite, angajații Serviciului Public lucrează alături de ofițerii de serviciu extern care deservesc o
țară, călătoresc, compun și analizează rapoarte din străinătate, oferind sprijin logistic pentru posturi, consultând
și ținând congresul informat despre inițiativele și politicile de politică externă, comunicând cu publicul
american , formularea și supravegherea bugetului, emiterea pașapoartelor și a avertismentelor de călătorie și
multe altele.
Birouri și birouri ale Departamentului de Stat din S.U.A.
Biroul secretarului de stat
Biroul imediat al secretarului (S) este format din șeful Secretarului de Stat Major, șef adjunct al Statului Major,
secretar secretarului, asistentul executiv, doi asistenți speciali, Scheduler secretarului, asistent personal, și doi
asistenți personali. Acest personal se ocupă de toate chestiunile de zi cu zi ale secretarului, inclusiv întâlniri la
Departament, funcționează la Washington și în întreaga țară și călătoresc în întreaga lume.
Secretarul adjunct îndeplinește funcția de deputat principal, consilier și alter ego Secretarului de Stat; în calitate
de secretar de stat în exercițiu în absența secretarului; și asistă secretarul în proiectarea și comportamentul
S.U.A. politica externă și acordarea de supraveghere și îndrumare generală tuturor elementelor departamentului.
Secretarul adjunct de gestionare și resurse servește ca Chief Operating Officer al Departamentului, alter ego
secretarului, și consilier principal al Secretarului privind supravegherea generală, direcția de alocare a
resurselor, precum și activitățile de management ale Departamentului. Secretarul adjunct este însărcinat cu
promovarea inovării, dezvoltarea unei agende de reformă a managementului și asigurarea siguranței și
securității oamenilor noștri. În plus, secretarul adjunct este responsabil pentru buget, asistență pentru dezvoltare
și pentru promovarea unei planificări strategice coordonate. În subordinea ei se află, de asemenea, biroul
Diplomacy Quadrennial and Development Review (QDDR).
Biroul din S.U.A. Resursele de asistență străină (F). Rapoarte către secretarul adjunct pentru gestionarea
resurselor și resurselor.
Secretariatul Executiv (S / ES), compusă din secretarul executiv și patru executivi adjuncți secretari, este
responsabil pentru coordonarea activității Departamentului intern, servind ca legătura dintre birourile
Departamentului și birourile secretarului, secretar adjunct, și Sub secretari. De asemenea, se ocupă de
Departamentul de Relații cu Casa Albă, Consiliul de Securitate Națională și alte agenții ale Cabinetului.

Personalul Secretariatului (S / ES-S) funcționează cu diferitele birouri ale Departamentului de elaborare și


compensare materiale scrise pentru secretar, secretar adjunct, și subsecretarul pentru afaceri politice. Acest
personal este responsabil pentru avansarea călătoriei Secretarului General în Statele Unite.
Centrul de operațiuni (S / ES-O) este Secretariatul și Departamentul de Comunicații și Centrul de gestionare a
crizelor. De lucru 24 de ore pe zi, Centrul de operațiuni monitorizează evenimentele din lume, pregătește
briefing-uri pentru secretar și alte principii Departamentul, și facilitează comunicarea între Departamentul și
restul lumii. Centrul de Operațiuni coordonează, de asemenea, răspunsul Departamentului de crize și de forțe de
sprijin de lucru, grupuri de monitorizare și alte activități legate de criză.
În plus, există alte birouri atașate biroului secretarului:

Personalul de planificare a politicilor (S / P) servește drept sursă de analiză și consultanță independentă pentru
secretarul de stat. Misiunea Personalului Planificării Politicilor este de a adopta o viziune strategică mai largă
asupra tendințelor globale și de a formula recomandări pentru ca Secretarul de Stat să avanseze în SUA
intereselor și valorilor americane.
Biroul Sefului Protocoalelor (S / CPR) oferă consultanță, asistă și sprijină Președintele Statelor Unite,
Vicepreședintele și Secretarul de Stat , și oficializarea evenimentelor ceremoniale. S / CPR este administratorul
casei de oaspeți oficiale a președintelui Blair House. În colaborare cu secretarul de stat pentru administrație,
asistentul secretarului de stat pentru administrație, secretarul executiv al departamentului și biroul regional al
Oficiului pentru călătoriile prezidențiale sau vicepreședințiale în străinătate. Șeful protocolului, șef adjunct, și
patru adjuncți Chiefs împart responsabilitatea pentru oficiind depunerii jurământului de înalți funcționari ai
Departamentului de Stat, jurii și primite angajații Serviciului de externe și serviciul public.
Alte birouri atașate la Oficiul Secretarului de Stat, Oficiul Ombudsmanului și Consiliul de Excelență al
Serviciului de Externe. Președintele și secretarul de stat numește, de asemenea, reprezentanți speciali, Trimiși,
și consilieri și coordonatori pentru probleme de politică externă de nivel superior, cum ar fi HIV / SIDA,
problemele femeilor, securitatea alimentară, și consultare tribale. Unii dintre cei numiți se raportează direct
secretarului, în timp ce alții se raportează la funcționarii departamentului superior.
În plus, următoarele birouri și birouri, deși nu sunt atașate la Biroul secretarului, raportează direct secretarului.

U.S. Misiunea în Organizația Națiunilor Unite (USUN) servește drept delegație a Statelor Unite la Națiunile
Unite. USUN este responsabil pentru desfășurarea participării națiunii în organismul mondial.
Biroul pentru Afaceri Legislative (H) coordonează legislația pentru Secretarul de Stat și Secretarul de Stat
pentru Advocacy. H facilitează o comunicare eficientă între Departamentul de Stat și membrii Congresului.
Biroul de Informații și Cercetare (INR), bazându-se pe toate sursă de informații, oferă valoare adăugată analiză
independentă a evenimentelor către factorii de decizie politică Departamentul, se asigură că activitățile de
informații sprijină politica externă și de securitate națională; și servește ca punct focal în cadrul
Departamentului pentru furnizarea unei revizuiri politice a activităților de contrainformații sensibile și a
activităților de aplicare a legii. Principala misiune a INR este de a exploata inteligența pentru a servi serviciul
U.S. diplomație. INR de asemenea. INR este membru al S.U.A. inteligența comunității.
Biroul de Inspector General (OIG) este un birou independent care audituri, inspectează și investighează
programele și activitățile tuturor elementelor Departamentului de Stat și Consiliul Audiovizualului superior
pentru International Broadcasting. Rapoartele Inspectorul General direct secretarului, Consiliul Audiovizualului
a guvernatorilor, precum și la Congres cu privire la rezultatele acestei activități și face recomandări pentru
promovarea economiei și a eficienței și pentru a preveni frauda, deșeuri, și proasta administrare în
Departamentul de Stat și programe și operațiuni de difuzare a programelor internaționale .
Biroul consilierului juridic (L) oferă consiliere cu privire la toate problemele juridice, interne și internaționale,
care apar în cursul activității Departamentului. Aceasta include asistența directorilor de departamente și a
factorilor de decizie în formularea și punerea în aplicare a politicii externe a Statelor Unite.
Consilier al Departamentului
Consilierul Departamentului este un ofițer principal, servind secretarul ca un consilier special și consultant pe
probleme majore de politică externă, precum și furnizarea de orientări pentru birourile corespunzătoare cu
privire la aceste aspecte. Consilierul desfășoară negocieri și consultări internaționale speciale și, de asemenea,
întreprinde anumite misiuni din când în când, conform instrucțiunilor Secretarului.
Sub secretari și componentele acestora
Sub-secretarii raportează, de asemenea, în mod direct Secretarului și servesc drept "comitet corporativ" al
Departamentului privind politica externă în următoarele domenii:
 Afaceri politice;
 Economice, energetice și agricole;
 Controlul armelor și securitatea internațională;
 Securitatea civilă, democrația și drepturile omului;
 Managementul; și
 Diplomația publică și afacerile publice.
 Birouri și birouri care nu raportează direct secretarului.
Subsecretar pentru afaceri politice (P)
Subsecretarul pentru afaceri politice este managerul zilnic al aspectelor generale de politică regională și
bilaterală. Departamentul a grupat țările lumii în următoarele domenii de responsabilitate în cadrul a șase
birouri:
 Biroul afacerilor africane (AF)
 Biroul Afacerilor din Asia de Est și Pacific (EAP)
 Biroul Afacerilor Europene și Eurasiatice (EUR)
 Biroul Afacerilor din Orientul Apropiat (NEA)
 Biroul Afacerilor din Asia de Sud și Centrală (SCA)
 Biroul Afacerilor din emisfera occidentală (WHA)
Secretariatul asistent al acestor birouri geografice sfătuiește subsecretarul și conduce operațiunea din S.U.A.
misiuni diplomatice în jurisdicția lor regională. Aceștia sunt asistați de secretari de asistent adjuncți, de directori
de birouri, de ofițeri post-manageri și de ofițeri de birouri de la nivel național. Acești oficiali lucrează
îndeaproape cu S. Ambasade și consulate în străinătate și cu ambasade străine la Washington, DC.

Biroul Afacerilor Internaționale (IO) este S.U.A. Interlocutor principal al Guvernului cu Organizația Națiunilor
Unite și alte agenții și organizații internaționale. IO este însărcinată cu avansarea viziunii președintelui asupra
unui angajament multilateral robust, ca instrument esențial pentru avansarea în SUA intereselor naționale.
S.U.A. implicare multilaterală se întinde pe întreaga gamă de probleme globale importante, inclusiv pacea și
securitatea, neproliferarea nucleară, drepturile omului, dezvoltarea economică, schimbările climatice și de
sănătate la nivel mondial.
Subsecretar pentru creștere economică, energie și mediu (E)
Subsecretarul pentru creștere economică, energie și mediu conduce eforturile Departamentului de Stat de a
dezvolta și implementa o creștere economică, energie, agricultură, oceane, de mediu și politici științifice și
tehnologice pentru a promova prosperitatea economică și să abordeze provocările globale într-un mod
transparent, reguli bazat, și sistem durabil. Birourile și birourile din cadrul grupului E lucrează pentru avansarea
agendei economice a Departamentului, care utilizează conducerea globală a Americii pentru consolidarea
economiei naționale; să dezvolte și să intensifice eforturile în domeniul securității energetice și al
sustenabilității mediului; și să încurajeze inovația prin intermediul unor politici științifice, antreprenoriale și
tehnologice solide.

Biroul Afaceri Economice și Afaceri (EB) promovează securitatea și prosperitatea economică în țară și în
străinătate și o politică economică coerentă în SUA Guvernul.
Biroul Resurselor de Energie (ENR) asigură faptul că în posesia, fiabile, fiabile, fiabile, fiabile și fiabile.
Biroul Oceane și Afacerile Internaționale de Mediu și Știință (OES) avansează în S.U.A. obiectivele politicii
externe în domenii critice precum schimbările climatice, energia regenerabilă, deficitul de resurse, problemele
polare, politica oceanelor, bolile infecțioase, știința și tehnologia și politica spațială.
Biroul consilierului pentru știință și tehnologie deservește S.U.A. interesul național de a promova progresul
științific și tehnologic la nivel mondial ca și componente integrate ale S.U.A. diplomație.

Subsecretar pentru controlul armamentelor și securitatea internațională (T)


Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională servește drept consilier superior
al președintelui și secretarului de stat pentru controlul armelor, Neproliferare și dezarmare. În această calitate,
subsecretarul participă și participă, la direcția președintelui, în Consiliul Național de Securitate (NSC) și
reuniuni subordonate referitoare la controlul armelor, neproliferarea și dezarmarea și are dreptul de a comunica,
prin secretarul de stat, cu președintele și membrii CNVM privind controlul armelor, neproliferarea și
preocupările legate de dezarmare.

Următoarele birouri raportează secretarului general pentru controlul armamentelor și securității internaționale:
 Biroul misiunilor centrale de control, verificare și conformare a armamentului (AVC) în cadrul S.U.A.
Departamentul de control al statului, verificarea și respectarea acordurilor sau angajamentelor
internaționale de control al armelor, de neproliferare și de dezarmare.
 Biroul de Securitate Internațională și Neproliferare (ISN) gestionează o gamă largă de funcții de
neproliferare, contraproliferare și control al armamentului. ISN conduce în S.U.A. eforturile de
prevenire a răspândirii armelor de distrugere în masă - arme nucleare, chimice și biologice - și sistemele
lor de livrare.
 Biroul Afacerilor Politico-Militare (PM) este legătura principală a Departamentului de Stat cu
Departamentul Apărării. Biroul oferă direcții de politică în domeniile securității internaționale, asistenței
de securitate, operațiunilor militare, strategiei și planurilor de apărare și comerțului în domeniul apărării.
Subsecretar pentru securitate civilă, democrație și drepturile omului (J)
Subsecretarul pentru Securitate Civilă, Democrație și Drepturile Omului supraveghează și coordonează relațiile
cu Statele Unite ale Americii. relațiile externe privind spectrul de probleme de securitate civile de pe tot globul,
inclusiv democrația, drepturile omului, populație, refugiați, traficul de persoane, statul de drept, combaterea
drogurilor, prevenirea crizelor și de răspuns, justiția penală la nivel mondial, precum și combaterea
extremismului violent.
Următoarele birouri și birouri raportează subsecretarului pentru securitate civilă, democrație și drepturile
omului:
 Biroul de Operațiuni de Conflictare și Stabilizare (CSO) ajută țările și oamenii să găsească drumul spre
conflict și spre pace. Prin crearea de noi oportunități pentru promovarea democrației, promovarea
creșterii economice durabile și consolidarea statului de drept în statele fragile, OSC contribuie la
reducerea conflictului violent și la întărirea guvernării în țările din întreaga lume.
 Biroul de contraterorism și combaterea extremismului violent (CT) forje parteneriat cu actorii nestatali,
organizațiile multilaterale, și guvernele străine pentru a avansa obiectivele de combatere a terorismului
și a securității naționale a SUA Lucrul cu S.U.A. Echipa guvernamentală de combatere a terorismului,
CT își asumă un rol principal în elaborarea unor strategii coordonate pentru a învinge teroriștii în
străinătate și pentru a asigura cooperarea partenerilor internaționali.
 Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) conduce S.U.A. eforturile de promovare
a democrației, de apărare a drepturilor omului și a libertății internaționale.
 Biroul de narcotice internaționale și afaceri de aplicare a legii (INL) oferă consultanță cu privire la
elaborarea politicilor și a programelor de combatere a narcoticelor internaționale și a criminalității.
Programele INL sprijină două dintre cele mai importante obiective ale Departamentului: reducerea
intrării drogurilor ilegale în Statele Unite; și să minimizeze impactul criminalității internaționale asupra
Statelor Unite și a cetățenilor săi. Agențiile contramarcotice și programele anti-crimă completează și
misiunea de combatere a terorismului.
 Biroul de Populație, Refugiați și Migrație (PRM) oferă ajutor și soluții durabile pentru refugiați,
victimele conflictelor, și apatrizilor din întreaga lume, prin repatriere, integrare locală, și reinstalarea în
Statele Unite ale Americii. PRM promovează, de asemenea, politicile privind populația și migrația
Statelor Unite.
 Biroul de Justiție Penală Globală (GCJ) oferă consultanță și formulează în SUA politică privind
prevenirea și asumarea răspunderii pentru atrocitățile în masă. GCJ coordonează în S.U.A. Sprijinul
guvernamental pentru instanțele internaționale și hibride care încearcă în prezent, persoanele
responsabile pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în fosta Iugoslavie,
Rwanda, Sierra Leone, și Cambodgia. GCJ colaborează strâns și cu alte guverne, instituții internaționale
și organizații non-guvernamentale pentru a stabili și de a asista comisiile internaționale și interne, curți
și tribunale pentru a investiga, judeca, și să descurajeze crimele atrocitate din fiecare regiune a globului.
 Oficiul pentru monitorizarea și combaterea traficului de persoane conduce în S.U.A. implicarea la nivel
mondial împotriva traficului de ființe umane, inclusiv munca forțată, traficul de sex, munca legată,
munca legată, robia datoriilor, servitutele involuntare la domiciliu, munca forțată de copii, soldații copii
și traficul sexual între copii. Oficiul este responsabil de diplomația bilaterală și multilaterală, de
asistența externă orientată și de implicarea publică în această problemă a sclaviei moderne și de
partenerii cu guvernele străine și societatea civilă în vederea elaborării și implementării unor strategii
eficiente de combatere a traficului.
 Biroul de Probleme Globale ale Tineretului supraveghează eforturile de a împuternici tinerii ca actori
economici și civici prin intermediul U. S. programele, încurajează guvernele să răspundă la tineri prin
diplomația și implicarea directă a tinerilor din întreaga lume.

Subsecretar pentru conducere (M)


Sub-secretarul pentru conducere este reprezentantul Departamentului de Stat în Consiliul de conducere al
președintelui și este responsabil pentru implementarea Agendei de gestionare a președintelui (PMA). PMA este
un set de inițiative de management menite să facă guvernul mai centrat pe centru, eficient și eficient. Există
cinci inițiative PMA la nivel guvernamental: Capitalul uman; E-guvernare; Sourcing competitiv; Managementul
financiar și integrarea bugetului și performanței. Departamentul colaborează, de asemenea, cu Casa Albă a
Biroului de Management și Buget privind inițiativa PMA axată pe "drepturile" acordate de S.U.A. Prezența
guvernului în străinătate.

Următoarele birouri și birouri raportează subsecretarului pentru conducere:


 Biroul de Administrație (A) oferă programe de sprijin Departamentului de Stat și Statelor Unite ale
Americii Ambasade și consulate. Aceste programe includ: gestionarea proprietății imobiliare și a
facilităților; achiziții; furnizarea și transportul; servicii diplomatice de pungi și poștă; înregistrări
oficiale, publicații și servicii de bibliotecă; servicii lingvistice; stabilirea ratelor indemnizațiilor pentru
S.U.A. Personalul guvernamental instruit în străinătate și oferind sprijin școlilor de peste mări pentru a-
și educa persoanele dependente; supravegherea aspectelor legate de siguranță și sănătate ocupațională;
utilizarea redusă și dezavantajată a afacerilor; și sprijin atât pentru Casa Albă, cât și pentru Secretarul de
Stat.
 Biroul de Buget și Planificare (BP) îndeplinește principalele responsabilități pentru pregătirea și
depunerea cererilor de buget ale Departamentului, gestionând cerințele de resurse operaționale ale
Departamentului. BP se coordonează și cu Oficiul din S.U.A. Resursele de asistență străină în
elaborarea politicilor, planurilor și programelor pentru atingerea obiectivelor politicii externe.
 Biroul afacerilor conservatoare (CA) protejează viețile și interesele Statelor Unite prin intermediul unei
decizii vigilente a vizelor și pașapoartelor. CA contribuie la scopul promovării schimbului și înțelegerii
internaționale. CA eliberează documentele de călătorie care permit americanilor să călătorească pe glob,
iar imigranții și vizitatorii legali să călătorească în America și oferă un ciclu esențial de servicii de viață
cetățenilor americani de peste mări. CA oferă, de asemenea, informații cetățenilor americani.
 Biroul de Securitate Diplomatică (DS) este agenția de securitate și de aplicare a legii din S.U.A.
Departamentul de Stat. DS este lider mondial în domeniul studiilor internaționale, analizei
amenințărilor, securității cibernetice, contraterorismului, tehnologiei de securitate și protecției
persoanelor, proprietății și informațiilor. DS este responsabil pentru asigurarea unui mediu sigur și sigur
pentru comportamentul din S.U.A. politica externă. În S.U.A., personalul DS protejează secretarul de
stat și demnitarii străini de rang înalt și oficialii care vizitează S.U.A., investighează frauda privind
pașapoartele și vizele și conduce investigații de securitate a personalului. DS joacă un rol vital în
protejarea brevetelor din S.U.A. ambasadele și personalul de peste mări, asigurarea sistemelor critice de
informare, investigarea fraudei privind pașapoartele și vizele și combaterea războiului împotriva
terorismului.
 Biroul de Resurse Umane (M / DGHR) se ocupă de recrutarea, evaluarea misiunilor, promovarea,
disciplina, dezvoltarea carierei și politicile și programele de pensionare pentru Departamentul de
Servicii Umane și de Muncă. Directorul General al Serviciului Extern și Directorul Resurselor Umane
supraveghează Biroul.
 Biroul de Management al Resurselor Informaționale (IRM), condus de Chief Information Officer,
furnizează tehnologia informației și servicii.
 Biroul Operațiunilor de Clădiri din străinătate (OBO) conduce programul de construcție la nivel
mondial pentru Departamentul de Stat și SUA Comunitate guvernamentală care se află în străinătate sub
autoritatea șefilor de misiune. În concert cu alte birouri ale Departamentului de Stat, agenții de afaceri
externe și Congres, OBO Sets, la nivel mondial, pentru proiectarea, construcția, achiziționarea,
întreținerea, utilizarea și vânzarea de proprietăți imobiliare.
 Directorul Camerelor de Recepție Diplomatică din cadrul Camerelor de Recepție Diplomatice ale
Departamentului de Stat, una dintre cele mai mari oglinzi ale realizărilor culturale ale Americii în artele
fine și decorative din secolele XVIII-XIX. Aici sunt vizitați oficial șefii de stat, șefii de guvern, miniștrii
de externe și alți oaspeți străini și americani distinsi.
 Institutul de Servicii Externe (FSI) este instituția primară de instruire a guvernului federal pentru ofițerii
și personalul de sprijin din S.U.A. comunitatea afacerilor externe, pregătirea diplomei americane și alți
profesioniști pentru a avansa în S.U.A. interesele afacerilor externe în străinătate și la Washington.
Biroul de Politici de Management, Dreptate și Inovare (M / PRI) este subsecretarul pentru organizarea
managementului central al managementului. M / PRI este alcătuit din trei personalul: Personalul
Politicii de Management oferă analiza aspectelor transversale pentru Subsecretarul pentru Management
și alți directori de rang în cadrul Departamentului. reprezentantul M primar Consiliului Inițiative
regionale (RIC) și conduce activitățile de regionalizare / standardizare, în special cele cu un oficiu de
peste mări focus.The de servicii medicale (MED) oferă asistență medicală în SUA Angajații
guvernamentali și familiile acestora care sunt repartizați în ambasade și consulate în întreaga lume. De
asemenea, M îi sfătuiește pe ambasadă și stat. Deși MED nu poate oferi servicii medicale în S.U.A.
cetățeni în străinătate care nu sunt afiliați în S.U.A. Oficiul de legătură al Casei Albe. Oficiul Legăturii
dintre Casa Albă.

Subsecretar pentru Diplomație Publică și Afaceri Publice (R)


Subsecretarul pentru Diplomație Publică și Afaceri Publice conduce America de mobilizare diplomație publică,
care include comunicarea cu un public internațional, programare culturale, burse academice, schimburi
educaționale, programe de vizitatori internaționale și SUA Eforturile guvernului de a se confrunta cu sprijinul
ideologic pentru terorism. R supraveghează de asemenea afacerile publice de furnizare de informații către
S.U.A. audiență.

Următoarele birouri și birouri raportează Subsecretarului pentru Diplomație Publică și Afaceri Publice:
 Biroul de politici, planificare și resurse (R / PPR) asigură capacitatea de planificare și de măsurare a
performanței strategice pe termen lung pentru programele de diplomație publică și afaceri publice.
Aceasta este cea mai bună modalitate de a îmbunătăți calitatea cunoștințelor și competențelor oamenilor
în domeniul politicii publice.
 Biroul de Afaceri Publice (PA) își desfășoară mandatul pentru a ajuta americanii să înțeleagă importanța
afacerilor externe. PA urmărește misiunea Departamentului de Stat de a informa oamenii înapoi la
factorii de decizie politică.
 Biroul de Afaceri Educaționale și Cultura (ECA) promovează înțelegerea reciprocă între poporul
american și poporul altor țări.
 Biroul de Programe Internaționale de Informare (IIP) este biroul de comunicare al diplomației publice a
Departamentului de Stat, conducând sprijinul Departamentului pentru S.U.A. Ambasada eforturilor
diplomației publice și angajamentul față de publicul de peste mări.
Grupuri consultative
Există mai multe consilii consultative, comisii, comisii și consilii pentru a menține o relație deschisă între
S.U.A. Guvernul și sectorul privat pe diverse probleme.
Organizarea Departamentului de Stat în Străinătate
S.U.A. misiuni
Pentru a sprijini relațiile sale cu alte țări și organizații internaționale, Statele Unite mențin posturi diplomatice și
consulare în întreaga lume. Sub conducerea președintelui, secretarul de stat este responsabil de coordonarea și
supravegherea globală a S.U.A. Activități guvernamentale în străinătate. Misiunile în țări și organizații
internaționale sunt conduse de șefii de misiune. Aceștia sunt considerați reprezentanți personali ai președintelui
și, împreună cu secretarul de stat, asistă la îndeplinirea atribuțiilor constituționale ale președintelui pentru
comportamentul Statelor Unite ale Americii. relațiile externe.

Majoritatea misiunilor au personal desemnat de la alte agenții executive, pe lângă cele de la Departamentul de
Stat. Numiri politice din Statele Unite și diplomați de carieră și cetățeni ai Serviciilor Străine.

Alte organisme executive pot include departamentele de comerț, agricultură, apărare și justiție (Administrația
pentru aplicarea drogurilor și Biroul Federal de Investigații) și S.U.A. Agenția pentru Dezvoltare Internațională.

Alte S.U.A. Agențiile guvernamentale au, de asemenea, o contribuție vitală la succesul acordat relațiile externe
și promovarea U. S. interese.
Misiuni de țară
În majoritatea țărilor cu care are relații diplomatice, S.U.A. menține o ambasadă, care se află, de obicei, în
capitalul țării gazdă. U.S. de asemenea, pot avea consulate în alte mari centre comerciale sau în dependențe de
țară. Câteva țări au SUA ambasadori acreditați pentru aceștia care nu sunt rezidenți în țară. În câteva cazuri
speciale - cum ar fi atunci când nu are relații diplomatice complete cu o țară - S.U.A. poate fi reprezentat numai
de un U.S. Biroul de legătură sau în S.U.A. Secțiunea de interese, care poate fi condusă de un ofițer principal, și
nu de un șef de misiune.

Șeful misiunii - cu titlul de ambasador, ministru sau Charge d'Affaires - și șeful misiunii misiunii "echipei
naționale" din S.U.A. Personalul guvernamental. Responsabilitățile șefilor de misiune includ:

Vorbind cu o singură voce despre alții în S.U.A. politica - și asigurarea de către personalul misiunii a aceluiași
nivel - oferind în același timp președintelui și secretarului de stat al Consiliului Europei consiliere și consiliere
sinceră;
Direcționarea și coordonarea tuturor sucursalelor și personalului executiv (cu excepția celor aflate sub comanda
unui comandant militar din zona S.U.A., sub un alt șef de misiune sau a personalului unei organizații
internaționale);
Cooperarea cu S.U.A. legislativ și judiciar, astfel încât S.U.A. obiectivele politicii externe sunt avansate;
securitatea este menținută; și responsabilitățile executive, legislative și judiciare;
Revizuirea comunicațiilor către sau din elementele misiunii;
Asumarea responsabilității directe pentru securitatea misiunii - inclusiv a securității împotriva terorismului - și
protejarea tuturor SUA Personalul guvernamental în serviciu oficial (cu excepția personalului comandat de un
comandant militar din zona S.U.A.) și a persoanelor aflate în întreținerea acestuia;
Utilizarea cu atenție a resurselor misiunii prin revizuiri periodice ale programelor, personalului și nivelurilor de
finanțare;
Redefinirea misiunii pentru a servi intereselor și valorilor americane și pentru a se asigura că toate filialele
executive sunt atașate misiunii la fel;
Servirea americanilor cu excelență profesională, cele mai înalte standarde de conduită etică și discreție
diplomatică.

Echipa țării are responsabilități care acoperă următoarele domenii:


Afaceri consulare. Indiferent dacă este într-o țară Ambasada sau consulatul, ofițerii consulari la biroul
Departamentului de Stat. Ofițerii consulari protejează SUA cetățenii străini și proprietatea acestora. Ofițerii
consulari să furnizeze împrumuturi de urgență în SUA cetățenii care au devenit lipsiți în timp ce călătoresc în
străinătate, caută americanii dispăruți la cererea prietenilor sau familiei lor, vizitează arestați americani în
închisoare, mențin liste de avocați locali, acționează ca legături cu poliția și alți oficiali , re-emiterea
pașapoartelor pierdute sau furate, asistență în rezolvarea răpirilor părintești, cetățeni în străinătate. Ofițerii
consulari efectuează, de asemenea, servicii non-de urgență - furnizarea de informații privind votul în absență,
înregistrarea serviciului selectiv și achiziția și pierderea din S.U.A. cetățenie; oferind forme fiscale; documente
notariale; eliberarea pașapoartelor; și procesarea cererilor de proprietate și de proprietate. S.U.A. ofițerii
consulari eliberează vize non-imigrante și cetățenilor străini care doresc să viziteze, să lucreze sau să studieze în
Statele Unite și să vizeze imigrația celor care doresc să locuiască permanent aici.

Afaceri comerciale, economice și financiare. Ajutând afacerile americane din străinătate, Departamentul îi ajută
pe americani acasă. Responsabilii Departamentului de Stat și de Comerț se specializează în patru domenii:

Ofițerii comerciali recomandă SUA afacerile cu privire la legislația locală privind comerțul și tarifele,
procedurile de achiziții publice și practicile comerciale; să identifice potențialii importatori, agenți, distribuitori
și parteneri în joint venture; și asistat la soluționarea litigiilor comerciale și de investiții.
Ofițerii economici recomandă SUA afacerile cu privire la climatul investițional local și tendințele economice;
să negocieze acorduri comerciale și de investiții pentru a deschide piețele și pentru a echilibra condițiile de
concurență; analiza și raportarea tendințelor macroeconomice și a politicilor comerciale și impactul lor potențial
asupra S.U.A. interese; și să promoveze adoptarea politicilor economice ale țărilor străine care, în continuare,
interese.
Resursele consilierilor consiliază în S.U.A. afacerile cu privire la problemele legate de resursele naturale -
inclusiv mineralele, petrolul, gazul și energia - și analizează și raportează despre tendințele resurselor naturale
locale și politicile comerciale și impactul lor potențial asupra Statelor Unite ale Americii. interese.
Atribuțiile financiare analizează și raportează evoluțiile financiare majore, precum și situația macroeconomică a
țării gazdă.
Probleme agricole și științifice. Agenții agricoli promovează exportul din S.U.A. produsele agricole și raportul
privind producția agricolă și evoluțiile pieței din zona lor. Inspectorii de inspecție pentru sănătatea animalelor și
plantelor din S.U.A. Departamentul de Agricultură este responsabil pentru problemele de sănătate animală și de
plante care afectează S.U.A. comerțul și protecția din S.U.A. agricultura de la dăunători și boli străine. De
asemenea, acestea expediate în S.U.A. schimbate de reglementările tehnice sanitare și fitosanitare. Oficiali
pentru mediu, știință, tehnologie și sănătate analizează și raportează evoluțiile din aceste domenii și impactul
lor potențial asupra SUA politici și programe.
Probleme de asistență politică, de muncă și de apărare. Ofițerii politici analizează evoluțiile politice și impactul
lor potențial asupra SUA interese; să promoveze adoptarea de către țara gazdă a deciziilor de politică externă
care sprijină SUA interese; și sfătuiți SUA directori de afaceri pe climatul politic local. Agențiile de muncă
promovează politicile de muncă în țările pentru a sprijini SUA interesele și informații privind legislația și
practicile locale în materie de muncă, inclusiv salariile, costurile non-salariale, reglementările privind
securitatea socială, activitățile politice ale organizațiilor locale ale forței de muncă și atitudinile de muncă față
de investițiile americane.

Multe posturi au atașate de apărare de la Departamentul Apărării. Ofițerii de asistență pentru securitate sunt
responsabili pentru cooperarea în domeniul apărării în domeniul armamentelor și al vânzărilor militare străine.
De asemenea, acestea funcționează ca punct de contact principal pentru țara de origine a țării industria de
apărare și întreprinderi.

Suport administrativ și funcții de securitate. Funcționarii administrativi sunt responsabili de operațiunile


normale ale postului, inclusiv de managementul general al personalului, al bugetului și al chestiunilor fiscale;
bunuri reale și consumabile; piscine cu motor; și achiziții.

Responsabilii pentru managementul informațiilor sunt responsabili pentru sistemele informatice post-
neclasificate, gestionarea bazelor de date, programarea și nevoile operaționale. Aceștia sunt, de asemenea,
responsabili pentru programele de telecomunicații, telefon, radio, pungi diplomatice și programe de gestionare a
înregistrărilor.

Ofițerii de securitate regională sunt responsabili pentru furnizarea serviciilor de securitate fizică, procedurală și
personală în S.U.A. facilități diplomatice și personal; acestea oferă, de asemenea, instrucțiuni de securitate
internă și evaluări de amenințări la adresa directorilor de afaceri.

Afaceri Publice. Ofițeri de afaceri publice, ofițeri de informații și / sau ofițeri de afaceri culturale din S.U.A.
misiunile de peste mări servesc drept purtători de cuvânt ai presei și ca administratori ai oficialităților din
S.U.A. programe de schimb. Ei, de asemenea, direcționează SUA de peste mări Programul de vorbitori și
legăturile electronice internaționale.
Aspecte legale și imigrație. Legalitatea se acordă serviciului.
Biroul de Cetățenie și Servicii de Imigrare este responsabil de administrarea legilor care reglementează
admiterea străinilor în Statele Unite și de administrarea diferitelor beneficii în materie de imigrație.
Administrația misiunilor USAID este responsabilă de programele USAID, inclusiv împrumuturile în bani și
împrumuturile în monedă locală, subvențiile și asistența tehnică. USAID furnizează, de asemenea, asistență
umanitară în străinătate în timpul unor dezastre naturale sau provocate de om. Ajutarea altor țări să se dezvolte
prin programe de asistență externă. În timp ce alte țări se dezvoltă, încep să importe bunuri din străinătate - și
acum reprezintă o treime din numărul total de țări din S.U.A. exporturile și mai mult de jumătate din exporturile
agricole ale Americii.
S.U.A. Reprezentarea la organizațiile internaționale
S.U.A. reprezentare la organizațiile internaționale. relațiile externe. În plus față de ambasadele sale bilaterale și
consulate, acreditate la doar o singură țară gazdă, S.U.A. trimite de asemenea reprezentanți oficiali la
organizații și conferințe internaționale în diverse locații din întreaga lume. Acești reprezentanți sunt de obicei
organizați în întâlniri. Unele dintre cele mai mari, delegațiile mai permanente sunt desemnate „Misiuni S.U.A.“,
cum ar fi la Geneva sau Viena. Altele sunt pur și simplu desemnate „delegațiile S.U.A.“, cum ar fi la Conferința
pentru dezarmare sau a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Alte „Delegațiile SUA“ sunt
asamblate doar pentru o perioadă finită pentru a reprezenta SUA la un singur eveniment internațional.
Agenții afacerilor externe afiliate
În urma reorganizării agențiilor din domeniul afacerilor externe în 1999, Agenția controlul armelor și dezarmare
și Agenția de Informații Statele Unite (USIA) au fuzionat în Departamentul de Stat și Consiliul Audiovizualului
superior, care este responsabil pentru toate S.U.A. Guvernul și guvernul-sponsorizat de radiodifuziune, a
devenit o entitate independentă, autonom federale. U.S. Agenția pentru Dezvoltare Internațională.