Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU

Subsemnatul ___________________________________________________________, angajat


al Societatii, in functia de__________________________________________________, departamentul
_______________________________, va rog sa-mi aprobati efectuarea a _______ zile de concediu, in
perioada_______________________________ reprezentand:

Concediu de odihna (se bifeaza pentru concediu de odihna)

Concediu pentru evenimente speciale – pentru care se anexeaza acte doveditoare

Casatoria salariatului: 5 zile3


Casatoria unui copil: 2 zile3
Nasterea unui copil: 5 zile+10 zile daca salariatul a urmat un curs de puericultura
Decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor: 3 zile
Decesul bunicilor, fratilor, surorilor: 1 zi
Donare de sange

Concediu fara plata. Motivul ________________________________________________________


(se va specifica: rezolvarea unor probleme personale etc.)

Concediu de formare profesionala


Motivul __________________________________________________________________________
(se va specifica: sustinere examene etc.)

Persoana care ma va inlocui in aceasta perioada este (nume, preunume si semnatura):


____________________________________________________________________

Data Semnatura angajatului


__________________ ____________________________________

Aprobare
Manager departament ________________________________

RESURSE UMANE (Aceasta sectiune va fi completata de departamentul de resurse umane pentru


posturile disponibile la birouri. In cazul sectiilor de productie, sala creatie, croit, magazie, depozit,
magazine sectiunea va fi completata de coordonator/manager de deparatment).

Din anul precedent solicitantul mai are dreptul la ________________ zile CO.

Pentru anul in curs, solicitantul are dreptul la ________________ zile CO, din care a efectuat un nr. de
______________ zile.

Rest de efectuat in urma cererii prezente ____________________

Semnatura ___________________________